DiemerNieuws

24 april 2014

DiemerNieuws 24 april 2014


Diamanten bruiloft

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Willem en Gerda Steen waren gisteren zestig jaar getrouwd. Burgemeester Amy Koopmanschap bezocht het echtpaar in hun woning in het centrum van Diemen. Zij feliciteerde het echtpaar namens het gemeentebestuur en overhandigde hen een bos bloemen. Het zestigjarig huwelijk werd bescheiden gevierd. "Onze ouders waren woensdag zestig jaar voor de wet getrouwd. In augustus zijn zij zestig jaar voor de kerk getrouwd. Dan bieden wij hen een groot feest aan", aldus zoon Bert Steen.

Bewoners praten mee over parkeren

door Oscar Borghardt

DIEMEN - Bewoners van Diemen-Zuid verzetten zich tegen het voornemen van de gemeente om in de hele wijk een blauwe zone in te voeren. Wethouder Lex Scholten van Verkeer heeft de bewoners toegezegd dat er binnenkort bijeenkomsten komen waar zij hun visie op het plan van de gemeente kunnen geven.

Hij deed deze toezegging tijdens een vergadering van de gemeenteraad, waar bewoners hun bezwaren en wensen kenbaar maakten.

In een aantal wijken van Diemen-Zuid is al een blauwe zone van kracht, in andere wijken kunnen automobilisten nog vrij parkeren. In die wijken wordt ook geparkeerd door automobilisten die met het openbaar vervoer naar Amsterdam of Schiphol reizen en door bewoners van wijken waar een blauwe zone van kracht is. Het gaat dan om bewoners die geld hebben uitgespaard door bij de gemeente geen ontheffing voor de blauwe zone aan te vragen en hun auto een stuk verderop te parkeren.

Bewoners van de Roggenkamp kampen sinds vorig jaar met parkeeroverlast. In Roggenkamp is geen blauwe zone van kracht. De gemeente voerde vorig jaar een blauwe zone in in nabij gelegen straten als Amberboomstede en Elskamp. Het gevolg hiervan is dat veel automobilisten hun auto op Roggenkamp parkeren en de parkeerplaatsen in de nabij gelegen blauwe zone leeg blijven. 45 van de 54 bewoners van Roggenkamp hebben inmiddels meegedaan aan een handtekeningenactie van bewoners, waarin zij de parkeerproblemen in hun wijk aan de gemeente duidelijk maken. De handtekeningen zijn inmiddels aan de gemeente aangeboden.

De bewoners van Roggenkamp zijn nooit voorstander geweest van een blauwe zone in de wijken die grenzen aan hun woonwijk. "Wij begrijpen dat in het gebied van Polderland een blauwe zone van toepassing kan zijn in verband met forenzen en vooral langparkeerders die met de trein naar Schiphol reizen om op vakantie te gaan."

Vervolg op pagina 5

Nuonweg wordt in juli ook voor bewoners Overdiemerweg definitief afgesloten

DIEMEN - Eind juli gaat de Fortdiemerdamweg open. Tegelijkertijd gaat de Overdiemerweg over het Nuonterrein (de Nuonweg) definitief dicht. Ondanks protesten uit Amsterdam en Muiden die dit stuk weg graag open houden. Dat heeft het college van B en W van Diemen nu definitief vastgelegd in een verkeersbesluit. Ook inwoners van Diemen die aan het laatste deel van de Overdiemerweg wonen, mogen de weg dan niet langer gebruiken. Zij zijn het daar niet mee eens.

De Fortdiemerdamweg is onderdeel van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) en verbindt de wijk via de nieuwe Uyllanderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal met de A1 en in een later stadium ook direct met de A9. Toch zijn de IJburgers, en ook de Muiders, niet gelukkig met deze ontsluiting: zij zijn woedend omdat ze door de afsluiting van de Nuonweg voortaan moeten omrijden naar de Maxis in Muiden en naar 't Gooi.

In een brief aan de Amsterdamse wethouder Van Poelgeest over de kwestie laat Diemen weten geen aanleiding te zien om het besluit om de Nuonweg af te sluiten te heroverwegen. Daarvoor zou bovendien eerst aan een veertiental voorwaarden moeten worden voldaan, variërend van onderzoeken naar sluipverkeer tot het laten vallen van eventuele schadeclaims. Dat is niet het geval, dus wat Diemen betreft gaat de weg in juli gewoon dicht.

Recht van overpad
Ook de Diemenaren die aan het einde van de Overdiemerweg wonen, kunnen dan niet langer van de weg over het Nuonterrein gebruikmaken, terwijl zij dat al sinds de jaren '70 mochten. Bij het opheffen van het autoveer over het Amsterdam-Rijnkanaal kregen de toenmalige bewoners indertijd via een notariële akte recht van overpad over de weg.
Dit zou vervallen als er een ongeveer gelijkwaardige ontsluiting zou zijn aangelegd.

Vervolg op pagina 3

Vrouw dood aangetroffen

DIEMEN - In een woning in de Schoolstraat is zondag het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat zij een natuurlijke dood is gestorven.

Buren van de vrouw hadden haar enkele dagen niet gesproken en namen contact op met de politie. De brandweer heeft een raam van de woning open gemaakt. Politieagenten troffen in de woning het stoffelijk overschot van de vrouw aan.

Motie parkeren haalt het niet

DIEMEN - Een motie van Partij van de Ouderen, VVD, CDA en Leefbaar Diemen waarin het college van B en W wordt gevraagd binnen drie maanden met een notitie te komen over de gevolgen van gratis parkeren in het centrum na 19.00 uur heeft het niet gehaald.

De fracties van PvdA, D66, SP en GroenLinks stemden tegen de motie. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen hebben in het coalitieakkoord opgenomen dat zij het parkeren op het parkeerterrein achter De Omval zo snel mogelijk gratis willen maken vanaf 19.00 uur 's avonds. De vier partijen die de motie hebben ingediend wijzen erop dat de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad zich in de StemWijzer heeft uitgesproken voor gratis parkeren in het centrum vanaf 19.00 uur.

Vervolg op pagina 2

25.930

inwoners had Diemen op 1 januari 2014.

Man ontvangt pakket met drugs

DIEMEN - Een inwoner van Diemen heeft vorige week een pakketje ontvangen waarin softdrugs zaten. Hij heeft meteen contact met de politie opgenomen.

De man ontving het pakket aan de deur. De man trof in het pakket twee zakjes met softdrugs aan. Uiteraard had hij deze waar niet besteld. De man nam contact op met de politie. Agenten hebben de softdugs meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Een woordvoerder laat weten dat zij het alerte optreden van de inwoner waardeert

De Diemerbrug

In de gemeente Diemen kennen we een aantal belangrijke bruggen, met name de Hartveldse- en de Diemerbrug. Tot op de dag van vandaag vervult de Diemerbrug een belangrijke rol in de verbinding tussen Diemen-Zuid en Diemen-Centrum. Oud-gemeentesectretaris M. van Silfhout schreef in 'Diemen in oude ansichten' (1972): "De Diemerbrug vormde indertijd een rechtstreekse verbinding tussen Kerklaan (Ouderkerkerlaan) en Diemerlaan (Ouddiemerlaan). Het was een tweeklepbrug, die door haar ligging in het centrum van het dorp een samentreffen was voor de dorpsbewoners, waaraan jong Diemen ook haar aandeel had. Op een grap belust, werd op zekere avond de brugwachter uit zijn woning gehaald om voor een schip, dat de brug naderde, de brug op te halen. Bij het passeren bleek het een stuk hout te zijn, waarop een kaars was geplaatst."

De oude brug werd in 1924 vernieuwd door een eenkleppige brug met 'elektrische beweegkracht'. Aan het einde van de jaren '30 werd ook deze brug te smal bevonden. Om praktische redenen werd de nieuwe brug nu meer westelijk, in het verlengde van de Burgemeester Bickerstraat, gebouwd, zodat de oude brug tot aan de opening van de nieuwe brug in 1940 dienst kon blijven doen.

Motie oppositie

Vervolg van voorpagina

Daarom willen zij dat het college van B en W binnen drie maanden met een onderbouwde notitie komt. De VVD beschuldigde de partijen die nu geen gratis parkeren in de avonduren in het hele centrum willen zelfs van kiezersbedrog. Wethouder Lex Scholten van Verkeer vertelde de gemeenteraad dat er in de overeenkomst met Delta Lloyd, de eigenaar van winkelcentrum Diemerplein die ook de parkeergarage heeft gebouwd, afspraken zijn gemaakt over op welke plekken er in het centrum betaald parkeren van kracht dient te zijn. De parkeerplaats achter De Omval valt hier niet onder. "Daarnaast is in de overeenkomst opgenomen dat de tarieven voor betaald parkeren in het centrum 20 procent hoger zijn dan die in de parkeergarage. Dat geldt voor de tijden dat de parkeergarage open is."

Hij vindt het wel goed om vast te houden aan betaald parkeren tot 21.00 uur. Dit geeft mensen bijvoorbeeld de gelegenheid hun auto te parkeren en even naar de snackbar of een restaurant te gaan om een maaltijd af te halen.

De partijen die de motie hebben ingediend willen graag de details van de overeenkomst tussen Delta Lloyd en de gemeente weten.

Weerbericht

Wisselvallig, geleidelijk minder zacht
De Paasdagen toonden een duidelijke tweedeling qua weer. Het wisselvallige weer houdt aan met variaties op het thema. Kleine storingsgebieden rond een Atlantisch lagedrukgebied zorgen voor af en toe een bui. Vanaf het weekeinde verplaatst het lagedrukgebied zich naar West-Europa. De wisselvalligheid neemt daardoor toe en het wordt geleidelijk minder zacht.

Vrijdag, Koningsdag en zondag
Vrijdag vormen zich stapelwolken waaruit een bui kan ontstaan. Er is ook ruimte voor zonneschijn. Er waait een matige oostenwind. Het wordt 20 à 21 graden. Koningsdag laat de zon zich geregeld zien. Er ontstaan daarbij stapelwolken met kans op een bui. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt circa 17 graden. Zondag raakt het meer bewolkt. Het kan enige tijd regenachtig zijn. Er staat een matige zuidoostenwind. Het wordt 17 à 18 graden.

Trend na het weekeinde
Een lagedrukgebied boven of rond het Noordzeegebied bepaalt naar verwachting het weer. Het blijft daardoor wisselvallig met naast zonneschijn ook enkele buien. Een soms strakke wind, meest zuidwest, voert koelere lucht aan. De maxima vallen terug naar circa 14 graden.

Weetje
Dit jaar valt Koningsdag op 26 april omdat 27 april op zondag valt. Als we terugkijken naar het weer op 27 april blijkt dat het in 2007 die dag ruim 27 graden werd. Dat was de warmste 27e april. Vorig jaar werd het 11 graden. Toch is het vaak gunstig weer die dag. De laatste 8 jaar viel slechts één keer wat regen op 27 april. De laatste bijna zonloze 27e april was in 2001.

Zaterdag Koningsdag met hele dag vrijmarkt

Drukte op de vrijmarkt in 2013. Foto: Aram Goudsmit

DIEMEN - Zaterdag 26 april is het Koningsdag en dat wordt in Diemen gevierd met de jaarlijkse vrijmarkt. De vrijmarkt begint om 06.00 uur en zal rond 17.00 uur eindigen.

De vrijmarkt bevindt zich tussen het Wilhelminaplantsoen en de Beatrixlaan, tot aan het spoor. Het heeft volgens de gemeente geen zin om met krijt of lint plekken af te zetten, omdat het reserveren niet is toegestaan.
Net als elk jaar zal de Diemer Harmonie een optreden geven op het plein voor het gemeentehuis. Dat is van 10.00 tot 11.00 uur.

Bevrijdingsfeestje

DIEMEN - SWD organiseert op maandag 5 mei een bevrijdingsfeestje voor senioren in wijkcentrum 't Kruidvat.

Meezingen met 'Trees heeft een Canadees' en andere muziek uit die tijd verzorgd door DJ Wil Walraven, een leuke quiz en bingo, het kan allemaal deze middag.

Het bevrijdingsfeestje duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Entree € 2,50.

Bergwijkpark-Noord krijgt een singel en grachtjes

'Als je door je oogharen kijkt, lijkt het de grachtengordel in miniatuur'

Kromme grachten en huizen aan kades, zo gaat Bergwijkpark-Noord er uitzien. Beeld: Snippe Mans Projecten

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Met Bergwijkpark-Noord krijgt Diemen er een bijzondere wijk bij. De wijk Sluseholmen in Kopenhagen vormde de inspiratie voor de uitbreiding van Diemen. Architect Sjoerd Soeters tekende het plan voor de hele wijk en de eerste bouwblokken.

Soeters heeft al veel opvallende wijken ontworpen. In Den Bosch werd met Haverleij een hele wijk gebouwd als een kasteel en ook het nieuwe typisch Zaanse centrum van Zaanstad en het Java-eiland in Amsterdam zijn door hem ontworpen. Ook in Diemen is Soeters niet onbekend: hij ontwierp theater De Omval. Maar het voorbeeld dat projectontwikkelaar André Snippe voor ogen had voor Bergwijkpark-Noord ligt veel verder van huis: het havengebied in Kopenhagen dat werd getransformeerd naar een woongebied. Overigens zonder dat hij wist dat hij precies bij de juiste architect aanklopte. "Snippe vertelde dat hij de wijk in Kopenhagen had gezien en dat ook voor Diemen wilde, maar wist op dat moment niet dat het door ons ontworpen was."

De havenwijk Sluseholmen in Kopenhagen. Foto: Daria Scagliola/Stijn Brakkee

'Ons project in Kopenhagen is een voorbeeld voor Diemen'

Kun u schetsen hoe Bergwijkpark-Noord eruit gaat zien?
"Langs de Bergwijkparkdreef, de hoofdweg, komt een singel en dwars daarop weer kromme grachtjes. Door de kromming krijgt de ruimte een soort intimiteit. Als je door je oogharen kijkt, lijkt het de grachtengordel in miniatuur. De gebouwen staan aan kades waar water voor ligt en deels met hun voeten in het water, soms wel aan drie kanten. Daardoor is de openbare ruimte gekrompen en is er weliswaar minder ruimte voor fietsers, voetgangers en auto's, maar komen mensen elkaar ook beter tegen. Dat geeft een gevoel van veiligheid, een te grote open openbare ruimte voelt in steden onprettig aan. De huizen staan rond binnenpleinen, die ook een openbare functie hebben. Op straat staan zo min mogelijk auto's, die worden onder de pleinen geparkeerd. Bij sommige blokken gaan mensen via die binnenpleinen naar hun woning. Daarmee worden deze intensief gebruikt, daar ontmoeten mensen elkaar. Ook dat geeft een veilig gevoel voor de bewoners en voor de kinderen die er spelen. Zo gaat het in Kopenhagen ten minste. Het Java-eiland is ook een goede referentie voor wat we in Diemen voor ogen hebben, alleen de blokmaat is daar forser."

Er komen ongeveer 3.000 woningen, gaat u alle woningen ontwerpen?
"Er is ruimte voor veel variatie. Wij hebben nu de eerste blokken ontworpen met circa 290 appartementen. Het is de bedoeling dat er een gevarieerde architectuur komt in de wijk, dus er zullen ook ontwerpen van andere architecten gebruikt worden."

'Het wordt heel mooi en voor iedereen leuk om te wonen'

Wie komen er wonen?
"Ik hoop dat er een mix ontstaat van alleenstaanden, stellen en gezinnen. Je weet het nooit van tevoren. Bij het Java-eiland werd gezegd dat er alleen yuppen zouden gaan wonen, maar er zijn nergens in Amsterdam zo veel kinderen geboren als daar. Een goed woonmilieu maakt mensen gelukkig en dan gaan ze kinderen krijgen. In de eerste ronde maken we kleine appartementen voor alleenstaanden en stellen. De kleinste appartementen worden wel zo gebouwd dat de tussenwanden eruit kunnen, zodat het grotere appartementen kunnen worden als daar in de toekomst vraag naar komt.
We denken nu aan pas afgestudeerden die dicht bij de stad willen wonen. Zij willen niet allemaal een auto voor de deur en zoeken niet te grote appartementen in een stedelijke omgeving. Er zal een enorm tekort ontstaan aan dit soort huizen in of dicht bij de grote stad. Projectontwikkelaar Snippe ziet dat aankomen. De vaart zit er goed in in Bergwijkpark-Noord. De bouw van de eerste huizen start dit jaar al. Het is ook een prima locatie, de aansluiting op het landelijk openbaar vervoernet is geweldig, veel beter dan in IJburg bijvoorbeeld."

Zou u hier zelf willen wonen?
"Het wordt heel mooi. Ik denk dat we in Bergwijkpark-Noord een stedelijk milieu maken waar iedereen het leuk vindt om te wonen. Van alle ontwerpen die ik maak, denk ik dat ik er zelf wel zou willen wonen, hier zeker ook. Maar mijn vrouw en ik wonen naar volle tevredenheid midden in Amsterdam, overigens in een pand dat ik ook ontworpen heb."

Nuonweg

vervolg van de voorpagina

Volgens wethouder Scholten is met de Fortdiemerdamweg die ongeveer gelijkwaardige ontsluiting een feit. "Om naar Diemen te komen, is de nieuwe weg gelijkwaardig aan de huidige. Daarmee vervalt de erfdienstbaarheid."

De betrokken bewoners zijn het daar niet mee eens. "Inmiddels zijn de winkels van de Maxis er gekomen en zijn de bewoners ook, meer dan 40 jaar geleden, gericht op Muiden en 't Gooi", aldus bewoner Dick Rietveld. "Wij moeten over de nieuwe weg ruim 15 kilometer omrijden."

Op de weg zelf worden ondertussen al de voorbereidingen getroffen voor de afsluiting. De bewoners van de Overdiemerweg beraden zich nog of zij bezwaar aantekenen tegen het besluit, dan wel juridische stappen ondernemen. De komende weken vallen er naar verwachting bovendien duizend bezwaarschriften op de mat bij de gemeente Diemen, een ultieme poging van winkelcentrum Maxis om de Nuonweg open te houden. Ook worden juridische stappen overwogen.

Gedenksteen

DIEMEN - Burgemeester Amy Koopmanschap en oud-burgemeester Bob de Hon onthullen op zondag 4 mei een gedenksteen bij het herdenkingsmonument aan de Muiderstraatweg. Dit gebeurt om 16.00 uur.

In opdracht van de gemeente wordt het monument momenteel opgeknapt, samen met een aantal Diemense bedrijven. Het Comité Diemen 1940-1945 is hierbij nauw betrokken. Op de gedenksteen bij het monument komen de namen van de personen die in de Tweede Wereldoorlog op die plek zijn gefusilleerd. Die namen zijn achterhaald door De Hon. Hij heeft hierover eerder al gepubliceerd in het tijdschrift van de Historische Kring Diemen.

Op zondag 4 mei vindt tevens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis plaats. Deze begint om 19.00 uur. De kranslegging bij het monument bij het gemeentehuis is om 20.00 uur.

De Omval

DIEMEN - Theater De Omval heeft de nieuwe programmering voor komend seizoen rond.

De brochure met het hele programma komt in augustus uit. Het theater merkt dat mensen steeds later kaarten bestellen en waarschijnlijk dan beter zicht hebben op hun agenda. Wie niet zo lang wil wachten kan vanaf volgende week op de website van het theater kijken en ook alvast kaarten bestellen.

Zwemmers presteren goed

De succesvolle zwemmers van De Meeuwen.

De zwemmers van De Meeuwen hebben tijdens het jaarlijkse Paastoernooi in Almere goede prestaties geleverd. De zwemmers uit Diemen toonden hun snelheid in het water. Zij wonnen niet alleen een groot aantal medailles; ze behaalden ook de derde plaats in het eindklassement en brachten een prachtig glimmende beker mee terug naar Diemen.

Leerlingen van De Venser zijn één middag filmster

Handtekeningen en een rode loper

Als filmsterren over de rode loper. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het was feest op basisschool De Venser. Vier kinderen uit groep acht hebben gefigureerd in een film en werden daarom afgelopen donderdag op school behandeld als filmsterren.

De kinderen moesten zich die middag speciaal voelen, vond directeur Frank Roël. Daarom legde hij voor de school de rode loper uit. Vorig jaar hebben Samir, Abby, Yasmine en Milou, die toen nog in groep zeven zaten, gefigureerd in de speelfilm Mees Kees op Kamp. Yasmine (13): "We zijn twaalf keer in beeld geweest. Ik vond het leuk om mee te spelen want er waren gezellige mensen."

Groot applaus
Het evenement op school vond plaats na de pauze, waardoor veel kinderen op het schoolplein aan het spelen waren. Toen directeur Roël de muziekinstallatie buiten aan het klaar zetten was, kwamen er veel nieuwsgierige kinderen naar hem toe. Toen eenmaal duidelijk was wat er ging gebeuren waren zij vooral uitgelaten en blij. De leerkrachten riepen iedereen naar buiten zodat de figuranten opgewacht werden door hun enthousiaste klasgenoten.

De vier kinderen wachtten op de hoek van de school, terwijl de anderen de rode loper aan het klaar leggen waren. Om 13.45 uur kwamen de vier filmsterren de rode loper op, met op de achtergrond de titelsong van Mees Kees op Kamp. De rest van de kinderen gaven Abby, Samir, Yasmine en Milou een groot applaus en er werden zelfs handtekeningen uitgedeeld.

De film is in 2013 al uitgebracht. Roël: "Wij zijn vorig jaar al met een paar docenten naar de bioscoop geweest maar nu de dvd is uitgekomen, kunnen we de film met alle klassen zien." Nadat de vier kinderen de rode loper zijn afgelopen, hebben de leerlingen van alle klassen samen de film bekeken in de aula van de school.

Micha Worms

19 jaar
Eigenaar van
Micha's Kids Fashion
Diemenaar sinds zijn geboorte

Hoe omschrijf je jouw winkel?
"Als een winkel met een groot assortiment van merkkleding. Wij verkopen babykleding, maar ook kleding voor 16-jarigen."

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
"Ik hoop de zaak van mijn vader over te nemen. Hij heeft een groothandelsbedrijf, gevestigd in het World Fashion Centre."

Wat zou je doen als je een dag burgemeester was?
"Ik zou meer aandacht besteden aan plekken voor de jeugd en zorgen voor betere verlichting op sommige plekken."

Wat is jouw favoriete plek in Diemen?
"Ik ben graag bij basisschool De Duif. Ik heb er zelf maar een jaar op gezeten, maar omdat ik hier vaak kwam om te voetballen heb ik er veel leuke tijden meegemaakt."

Hoe heb je het kampioenschap van AFC beleefd?
"Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien, omdat ik een feestje had."

Heb je naar de bekerfinale van Ajax en PEC Zwolle gekeken?
"Ja, ik vond het een vreselijke wedstrijd. Ik had natuurlijk verwacht dat Ajax zou winnen, maar helaas."

Wat ga je doen op Koningsdag?
"Ik ben overdag te vinden op Kingsday, een festival in Amsterdam."

Naar wat voor muziek luister je?
"Sinds een paar maanden luister ik veel naar deephouse en techno. Ik vind die muziek vooral op feesten erg goed, maar daarnaast luister ik ook naar dancehall en R&B."

Stad of dorp?
"Een dorp dat dicht bij de stad ligt."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn oma, de moeder van mijn vader. Zij is overleden toen mijn vader zeven was, dus ik heb haar nooit gekend. Ze zeggen dat ik op haar lijk en ik zou wel willen weten of dat klopt."

Tekst: Eline Vedder

Blauwe zone

Vervolg van voorpagina

"Ook dat er bij de tramlijn een blauwe zone is ingevoerd valt te begrijpen. Maar de reden van de uitbreiding van de blauwe zone naar wijken in de omgeving van Roggenkamp is ons een groot raadsel. Het centrum en openbaar vervoer liggen ver weg. Bewoners van Roggenkamp hebben de parkeerproblemen in hun wijk inmiddels opgelost door automobilisten die niet in de wijk wonen, maar er hun auto wel parkeren op hun gedrag aan te spreken. Dit heeft tot het gewenste resultaat geleid."

De bewoners van Roggenkamp zien niets in het plan van de gemeente om de blauwe zone in heel Diemen-Zuid in te voeren. Zij willen dat de gemeente de bewoners van Diemen-Zuid betrekt bij de plannen over het parkeerbeleid. Die toezegging hebben zij donderdag van wethouder Scholten gekregen.

Postdief

DIEMEN - De politie heeft vorige week donderdag een man aangehouden die ervan verdacht werd poststukken uit brievenbussen te hengelen.

Dit gebeurt al enige tijd bij woningen aan de Martin Luther Kinglaan, Tobias Asserlaan en Wilhelminaplantsoen. Een bewoonster van het Wilhelminaplantsoen zag bij haar woning een man die aan het opgegeven signalement voldeed. De politie trof de man aan op de Diemerkade. De politie kon echter niet vaststellen dat hij bij de zaak betrokken is en zond hem heen. De politie adviseert mensen regelmatig hun postbussen te legen.

Wisselend beeld misdaad in Diemen

DIEMEN - Volgens de landelijke Misdaadmeter van het AD is Diemen een stuk onveiliger geworden: de gemeente steeg van de 75e naar de 20e plaats. De regionale veiligheidsindex, waar de gemeente haar beleid op afstemt, laat juist een stabilisering zien.

De Misdaadmeter baseert zich op geregistreerde aangiftes, terwijl de objectieve veiligheidsindex alle meldingen bij de politie meeneemt. Beide indices laten een toename zien in het aantal inbraken in woningen en bedrijven, het aantal diefstallen van en uit auto's en zakkenrollerij. Er is ook een subjectieve veiligheidsindex. gebaseerd op veiligheidsgevoelens van burgers. Die is ook stabiel gebleven, behalve in Diemen-Noord. Burgemeester Koopmanschap: 'Veiligheidsgevoelens blijven lastig te beïnvloeden. Het lijkt erop dat die met enige vertraging reageren op de reële cijfers. Bovendien zijn die gevoelens ook vatbaar voor stevige incidenten, zoals we die in Diemen-Noord helaas hadden.'

Jongen valt door ruit

DIEMEN - Een tienjarige jongen is vorige week dinsdagochtend in een woning aan de Rode Kruislaan door een ruit gevallen.

De jongen leunde met zijn rug tegen de ruit. Plotseling brak de ruit en viel de jongen. Hij liep snijwonden op en is naar een ziekenhuis overgebracht.

Computer- cursus

DIEMEN - Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de computercursus voor beginners die door ouderenbond PCOB wordt gegeven.

De cursus start op 29 april en wordt acht weken lang op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur gegeven. Aanmelden kan op woensdag- en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur via telefoonnummer 06-43734155.

Het Diemerbos trekt steeds meer natuurliefhebbers

Boswachter Marieke Schatteleijn ziet steeds meer bezoekers

DIEMEN - Steeds meer mensen weten het Diemerbos te vinden. Liefhebbers van natuur kunnen er heerlijk recreëren, er zijn plekken waar kinderen kunnen spelen of zich op een andere manier kunnen uitleven, volop mogelijkheden om te sporten en de hond uit te laten. Boswachter Marieke Schatteleijn van Staatsbosbeheer Noord-Holland Zuid hoopt dat het bezoekersaantal in de toekomst nog verder toeneemt.

Marieke Schatteleijn in het Diemerbos. Foto: Trudy Kroese

Het is 10.00 uur in de ochtend op deze doordeweekse dag. Bij de ingang van het Diemerbos aan de Muiderstraatweg komen twee dames ons tegemoet. Zij hebben net een flink stuk hard gelopen, schatten wij in. Vlak daarna stappen zij in een auto en steken de brand in een verse sigaret. Er arriveert een busje. Een man stapt uit en laat een aantal honden los. Op de bus staat vermeld dat het om een hondenuitlaatservice gaat.

"Het wordt steeds drukker in het Diemerbos, merkt Marieke Schatteleijn op. "We zien steeds meer mensen sporten en mensen die hier hun hond uitlaten. In het westelijk deel van het bos mogen honden loslopen, uitgezonderd het speelbos voor de kinderen. Daar mogen geen honden komen. In het oostelijk deel van het bos dienen honden te worden aangelijnd."

De zeer zachte winter heeft tot gevolg dat de lente ook in het Diemerbos al vroeg is begonnen. "Er zijn al heel veel insecten en vlinders in het bos. Ook veel vogels trouwens. Doordat het niet koud is geweest, is het water zelden bevroren geweest. Vogels als de reiger en de ijsvogel hebben een goede winter gehad. Zij hebben de hele winter op vis kunnen jagen in het water in het bos. Ook zijn er al ringslangen in het Diemerbos gesignaleerd, opvallend vroeg voor de tijd van het jaar."

'Wij zijn ook op zoek naar andere bronnen van inkomsten'

Toch ziet Marieke duidelijk een verschil met enkele weken geleden. "Het is nu echt voorjaar. Je ziet veel groen en het gele koolzaad en het witte fluitenkruid zie je hier altijd in het voorjaar."

Hoewel de winter het dus heeft laten afweten, is het Diemerbos toch niet ongeschonden uit de donkere maanden tevoorschijn gekomen. Tijdens de hevige storm eind 2013 ging een groot aantal bomen tegen de vlakte. Vooral aan het begin van het bos, waar wandelaars via een prachtig pad in de richting van het speelbos kunnen lopen. Langs sommige delen van dit lange pad zijn de bomen verdwenen. "Langs het pad staan loofbomen", legt Marieke uit. "Die bomen maken normaal zelf aan de stam aan de kant van de windrichting extra wortels aan. Hierdoor zijn zij minder vatbaar voor de wind. Maar doordat deze laanbomen weinig ruimte hebben vanwege de puinlaag van het wandelpad en de hoge waterstand in het Diemerbos, staan ze minder vast in de grond. Ze zijn extra kwetsbaar voor harde stormen. Het leuke is dat je dit kunt gebruiken voor je oriëntatie in een bos; verdikkingen onderaan de stam zitten bijna altijd aan de westkant van de boom."

'Vogels als de reiger en de ijsvogel hebben een goede winter gehad'

Staatsbosbeheer Noord-Holland Zuid heeft onvoldoende geld om een groot aantal nieuwe bomen te planten. De Stichting Diemer Cross schonk Staatsbosbeheer in februari een bedrag voor het planten van bomen. Het ging om een deel van het inschrijfgeld voor de Diemer Cross. Ook de inkomsten van de excursie, georganiseerd door Staatsbosbheer en de Vrienden van het Diemerbos, gaat naar hetzelfde doel. De samenwerkende partners en de Vrienden van het Diemerbos kijken nog of er een grotere sponsoractie op kan worden opgezet.

Ook Staatsbosbeheer ondervindt de gevolgen van de bezuinigingen. De provincie Noord-Holland verstrekt alleen nog maar geld voor het onderhoud van de natuur in het bos, niet meer voor het onderhoud van recreatiegebieden en speelvoorzieningen voor de jeugd. Andere geldbronnen zijn nodig om bijvoorbeeld de wandelpaden, bankjes en het speelbos te onderhouden. Vorige week hebben de gemeenten Diemen en Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, Groengebied Amsterdam-Amstelland en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een gebieds- en beheerfonds voor het bos. De partijen dragen allemaal bij aan dit fonds en zoeken gezamenlijk naar extra inkomsten om het beheertekort te verkleinen.

Marieke: "Wij zijn ook op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Evenementen, een horecagelegenheid en eventueel het plaatsen van windmolens in het Diemerbos kunnen ook geld binnenbrengen. Staatsbosbeheer gaat alleen akkoord met het plaatsen van windmolens als er draagvlak is onder de inwoners van de gemeentes waarin het bos ligt.' Er is al een intentieovereenkomst tussen de Vrienden van het Diemerbos, de gemeente en Duurzaam Dorp Diemen."

De komend maanden staat er in het Diemerbos een aantal zaken te gebeuren. Dit voorjaar wordt er in Landlust een theetuin geopend. Er komt daar een nieuwe ingang waardoor bezoekers van het bos de theetuin makkelijk kunnen bereiken. Dit jaar wordt ook onderzocht waar een fietsverbinding van het bos naar IJburg kan worden aangelegd. Tevens wordt er een fietsverbinding tussen de Gaasp en de overzijde van de A9 aangelegd. In het oostelijk deel van het Diemerbos wordt een nieuw moerasgebied aangelegd en in de bestaande moerasgebieden krijgt water meer ruimte. Deze inrichtingsmaatregelen worden onder andere betaald met het compensatiegeld van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de bypass A9 door het Diemerbos.

De vier partijen in Diemen die vorige week een coalitieakkoord voor de periode 2014-2018 hebben bereikt, hebben in dit akkoord een passage over het Diemerbos opgenomen: 'Het Diemerbos wordt een steeds belangrijker gebied voor zowel de natuur als de recreatie. De recreatieve functie van het Diemerbos zullen we versterken en uitbreiden. Evenementen, waterspeelgelegenheid in het bos en een goed functionerende horeca bij de entree van het bos vinden wij hierbij essentieel', staat in het coalitieakkoord.

Marieke volgt de lokale politiek in Diemen vanaf een afstand, maar is wel op de hoogte van het belang dat het gemeentebestuur in het groen stelt. "Het valt mij op dat het gemeentebestuur van Diemen erg pro duurzaamheid is. Daar zijn wij als Staatsbosbeheer erg blij mee."

Staatsbosbeheer Noord-Holland Zuid heeft een overeenkomst met Cordaan: mensen van Cordaan verrichten onderhoudswerkzaamheden in het bos, zoals snoeien en maaien. Daarnaast kan Staatsbosbeheer rekenen op de inzet van vrijwilligers van Scouting Diemen en het IVN.

Scouting Diemen heeft in februari een eigen plek in het Diemerbos gekregen. Het perceel is via een bruggetje te bereiken. De plek wordt geschikt gemaakt voor kamperen van leden van Scouting Diemen en andere scoutinggroepen. Scouting Diemen hoopt binnen vijf jaar een blokhut op deze locatie te bouwen.

Teken

Een tekenbeet kan tot de ziekte van Lyme leiden. Boswachter Marieke Schatteleijn heeft in het Diemerbos ook weleens een tekenbeet opgelopen. "Als je uit het bos komt moet je goed opletten of je door een teek bent gebeten. Als dat het geval is, verwijder de teek dan zo snel mogelijk en noteer de datum van de beet. Mocht je later een rode kring zien op de plek van de beet, of klachten krijgen, ga dan naar de huisarts. Ouders die met hun kinderen in het speelbos zijn geweest moeten na afloop ook hun kinderen goed controleren op een tekenbeet." Het RIVM heeft een handige app ontwikkeld over hoe een teek te herkennen en te verwijderen is:De 'Tekenbeet'.

Victoria verliest van Aurora

Korfballers uit Diemen lijken promotie mis te lopen

Duel onder de korf. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Het eerste team van DKV Victoria heeft de thuiswedstrijd tegen Aurora verloren: 7-12.

In het Paasweekend was het aan DKV Victoria om de druk op de koploper Aurora op te voeren. Na het knullige verlies tegen WWSV stonden de korfballers uit Diemen vier punten achter op de ranglijst. Dit hield in dat Aurora ook nog eens kampioen kon worden in Diemen. Reden te meer om alles op alles te zetten en de punten in Diemen te houden.

Opportunistisch
Het was echter Aurora dat met opportunistisch korfbal op voorsprong kwam. DKV Victoria was niet attent en stapte telkens in op de aanvaller van Aurora, waarna de heren van de bezoekers middels twee doorloopballen konden scoren.

DKV Victoria wist in de aanval meer kansen te creëren en schoot veel vaker van afstand op de korf. Het had echter niet het geluk dat deze kansen doelpunten werden waardoor de stand in het voordeel van Aurora bleef.

Foutjes
Het verschil in de rust was slechts drie punten. Maar in de tweede helft bleek DKV Victoria niet bij machte hier iets aan te doen. Hoewel het wederom meer balbezit had en meer kansen wist te creëren werd er niet met scherp geschoten. In de verdediging bleven de spelers van de thuisclub foutjes maken die Aurora genadeloos afstrafte. De bezoekers stelden de volle winst veilig: 7-12. Door dit resultaat staat Aurora definitief op de eerste plaats en is derhalve kampioen. DKV Victoria lijkt ook de beste nummer twee positie in de vierde klasse te ontgaan. Hierdoor lijkt promotie voor de club uit Diemen niet waarschijnlijk.

Felicitaties
De technische staf en spelers van DKV Victoria hebben Aurora gefeliciteerd en kijken uit naar het treffen tussen beide teams dat volgend seizoen in de zaalcompetitie zal plaatsvinden.

Finale

De finale van de KNVB-beker blijft een bijzondere wedstrijd. Zondagmiddag reden wij, vijf inwoners van Diemen, van wie er vier in Amsterdam zijn geboren en een in Zeeland, naar Rotterdam. Allen zijn min of meer vanaf hun geboorte supporter van Ajax. Een van ons speelde van zijn twaalfde tot veertiende jaar als keeper in de jeugd van Ajax. Aan voetbalkennis en anekdotes geen gebrek.

Tijdens de rit ging het over van alles, maar het voornaamste gespreksonderwerp was voetbal (dus Ajax). Toen wij Rotterdam binnenreden was er milde kritiek op de stad, die volgens ons toch echt niet aan Amsterdam kan tippen. Wij werden ontvangen op Varkenoord, het complex van de jeugd en de amateurtak van Feyenoord. Uiteraard moesten wij lachen om die naam. Wij hadden grote moeite om op namen te komen van succesvolle spelers die daar zijn opgeleid. Vooruit: Robin van Persie.

We genoten van de hapjes, drankjes en de twee fraaie dames van de bediening. Dat Ajax de beker zou winnen stond vast. Via de sociale media begrepen wij inmiddels dat 'half Diemen' in De Kuip zat of op weg was naar Rotterdam. Op het plein voor het stadion kwamen we zelfs diverse buurtbewoners tegen. Even voor 18.00 uur zaten wij op onze uitstekende plaatsen. Het zicht was mooi. De sfeer was prima: links zaten de supporters uit Zwolle, rechts de Ajacieden. Ajax kwam al snel op voorsprong, waarna een klein groepje 'supporters' van Ajax vuurwerk op het veld wierp. De scheidsrechter staakte de wedstrijd voor de duur van een half uur. Nadat de spelers weer waren teruggekeerd speelde PEC Zwolle Ajax zoek: 5-1.

Achter ons zaten enkele supporters van PEC Zwolle. Ze hadden de grootste lol en boden ons een biertje aan. Uiteraard gaven wij een drankje terug. De heren uit Overijssel konden hun ogen niet geloven en spraken van een historische wedstrijd. Zij zullen hun kleinkinderen er later over vertellen. Geef ze eens ongelijk. Na afloop waren wij zo sportief om hen te feliciteren. Het werd gewaardeerd. Zo kan het dus ook.

TIW-Survivors begint goed aan seizoen: 20-7

DIEMEN - Na een intensieve voorbereiding en een roerige transferperiode stond voor de heren softballers van TIW-Survivors vrijdag de eerste competitiewedstrijd op het programma. In Haarlem was Kinheim de eerste tegenstander. De ploeg uit Diemen won met 20-7.

Tijdens de winterstop heeft de formatie uit Diemen zich weten te versterken met een aantal nieuwe talenten. Door het aantrekken van zowel vader De Jong als de jongste zoon is inmiddels het gezin bijna compleet.

Coach Overdijk heeft de winterstop gebruikt om vooral na te denken over hoe hij zijn team op tactisch gebied kon klaarstomen voor het nieuwe seizoen. Vrijdag stuurde hij zijn team dan ook in een even verrassende als gewaagde opstelling het veld in. De simpele 20-7 overwinning toonde onmiddellijk het gelijk aan van coach Overdijk.

Al in de eerste inning namen de talenten uit Diemen de leiding door twee 'inside the park homeruns' van respectievelijk de jongste De Jong-telg en linksvelder Christiani. Door degelijk pitchen van Yoeri de Jong en solide veldwerk van de rest van het team, werd de voorsprong gestaag uitgebouwd. Even leek het erop dat de klus in vijf innings geklaard zou kunnen worden, maar een paar honkslagen van Kinheim zorgden ervoor dat de wedstrijd met nog twee innings werd verlengd. De talenten uit Diemen maakten hier dankbaar gebruik van en sloegen er in de laatste innings nog gretig op los. In totaal werden er 19 honkslagen geslagen, waarvan vijf tweehonkslagen en een homerun. Kortom: de tegenstanders zijn gewaarschuwd voor de slagkracht uit Diemen.

Vrijdag staat de eerste thuiswedstrijd op het programma. Om 18.30 uur neemt TIW-Survivors het op tegen het degelijke Hoofddorp Pioniers.

D-selectie SV Diemen speelt toernooi in België

Jeugd van SV Diemen in actie in Hasselt.

DIEMEN - De D-selectie van SV Diemen heeft in België deelgenomen aan de Hasselt Cup 2014. Er werd vrijdag per bus naar België gereisd. Zaterdag en zondag werden de wedstrijden gespeeld.

De openingswedstrijd werd gespeeld door de D1 tegen het Duitse BG Schwerin U13. De ploeg uit Diemen won met 6-0. Ook de openingswedstrijd van D2 werd gespeeld tegen een buitenlandse club, het Belgische RC Hades 2. De teams speelden gelijk: 1-1.

De D2 speelde vervolgens een wedstrijd tegen Loosdrecht 2, die met 3-0 werd gewonnen. Ook de D1 won de tweede wedstrijd tegen het Franse J.S. Suresnes: 2-1.

De D2 werd door te winnen van het Nederlandse RKAVV uit Leidschendam tweede in de poule, het team ging door naar de winnaarspoule. De wedstrijd tussen de D1 en RC Hades 1 werd echter verloren door de spelers uit Diemen, maar het doelsaldo zorgde toch voor een tweede plek in de poule. Dit betekende dat ook de D1 naar de winnaarspoule doorging.

In de winnaarspoule verloor de D2 van VV Tricht. Het team werd definitief uitgeschakeld na een nederlaag tegen RC Hades 1. De D1 won met 6-0 van het Deense Doense/Vebbestrub IF. Daarna speelde het team gelijk tegen RC Hades 1. De D1 en D2 eindigden beide op de vijfde plaats.

De jeugdspelers van SV Diemen hebben in Hasselt goede prestaties geleverd. Zij hebben verder enorm genoten van de trip. Begeleiders en spelers sliepen in schoollokalen en verder was er ruimte voor ontspanning. Zondag ging de delegatie van SV Diemen bij de Irish Pub van Pieter Hamel in Maastricht op bezoek. Daar keken zij naar de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle.

Maandagmorgen bracht de bus de Diemenaren naar de Kempervennen waar een aantal uren werd gezwommen. Nadat er bij McDonalds was gedineerd arriveerden de spelers en begeleiders rond 17.30 uur in Diemen.

Citta-brommers terug in straatbeeld

Jonge Diemenaren steken geld en energie in 'retro-brommers'

De Citta-rijders hebben zin om deze zomer veel te toeren. Foto: Trudy Kroese

door Eline Vedder

DIEMEN - Een groep jongens uit Diemen, met een passie voor techniek, heeft sinds kort een Citta-brommer aangeschaft. Ze vinden het heerlijk om deze Italiaanse brommers uit de jaren '80 op te knappen en vervolgens door de omgeving te rijden. Wat Cas Rijk, Benjamin Ootjers, Remco Akkerman, Steven van der Veen, Casper de Groot en Bas Holthuizen vooral aanspreekt aan de Citta-brommer, zijn de simpelheid en de diversiteit.

Steven (22) kocht zijn eerste Citta-brommer min of meer bij toeval. "Ik had een zomer niks te doen en het leek mij leuk om brommers op te gaan knappen."

'Van ons hoeft het niet chique, een Citta moet gewoon leuk zijn'

De Citta's en de onderdelen zijn niet duur om aan te schaffen en de onderdelen passen ook op andere modellen. Door een uurtje op Marktplaats rond te kijken vinden de jongens vaak wel wat zij zoeken. "Soms moet je ook juist moeite doen om de onderdelen te vinden, maar dat maakt het juist leuk." Steven heeft meerdere vrienden ervan overtuigd een Citta aan te schaffen, waardoor de jongens er nu allemaal een hebben.

De brommers hebben volgens de jongens iets bindends. Als ze door de omgeving rijden worden ze nagekeken en mensen reageren altijd enthousiast. Citta's hebben lange tijd niet bij het standaard straatbeeld gehoord, omdat ze niet meer gemaakt worden en dus niet nieuw te koop zijn. Mensen die vroeger een Citta hadden, vinden het geweldig om de brommers weer te zien en verwachten niet dat jonge jongens op deze oude modellen rijden. De brommers werden eerst vooral gezien als praktisch en goedkoop, terwijl ze nu juist hipper worden. "De Citta's zijn retro en dat spreekt ons aan. Je ziet aan meerdere dingen dat retro weer populair wordt en dus ook aan onze brommers", aldus Benjamin (23).

Ondanks de populariteit, hopen de jongens niet dat de fabriek weer gaat draaien. Remco (21): "Het feit dat ze niet meer gemaakt worden spreekt mij aan. Als je nu een Citta hebt, dan heb je er zelf onderdelen voor moeten kopen en energie in gestoken zodat jouw brommer anders is." De jongens willen zich ook afzetten tegen de populairdere, mooiere, maar vaak ook duurdere scooters die nu veel in Diemen en Amsterdam te zien zijn, zoals de Vespa. "Met zulke scooters heb je vaak nog concurrentie over wie de mooiste heeft en daar willen wij ons van distantiëren." Het hoeft allemaal niet zo netjes en chique, een Citta moet gewoon leuk zijn, aldus de jongens.

Goed te betalen
Een groot voordeel is dat de brommers goed te betalen zijn. De aankoopprijs ligt rond de 250 euro. Maar sommigen steken er nog meer geld in en kopen losse onderdelen. Cas (21): "Ik heb veel scooters en brommers gehad, maar de Citta bevalt mij veel beter. Omdat de brommer niet duur is, wordt mijn Citta denk ik minder snel gestolen. Ik hoef nu niet elk uur te kijken of hij er nog staat." De Citta is ook erg zuinig met benzine, want hij rijdt maar 1 op 40. "Met eerdere scooters moest ik twee keer per week tanken en nu doe ik twee weken met een tank."

En dat terwijl Cas, maar ook de anderen, nu veel meer op hun brommers rijden dan voorheen. Vooral met de zomer in het vooruitzicht zullen de jongens veel gaan toeren. Steven: "We willen veel buiten zijn, veel klussen aan de brommers en veel met z'n allen onderweg zijn."

24 en 29 april

Film in De Omval

In 'Her' schaft Theodore (meervoudig Oscargenomineerde Joaquin Phoenix), een eenzame schrijver, zich een nieuw ontwikkeld besturingssysteem aan dat bestemd is om in alle behoeften van diens gebruiker te voorzien. Langzaam maar zeker wordt hij verliefd op deze Samantha (stem van Scarlett Johansson). De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Lezing

PCOB Diemen organiseert een lezing met de titel 'Straling, waar komt het vandaan en hoe gaan we er mee om'. De heer Neut komt er alles over vertellen in De Schakel. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.

vrijdag 25 april

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Bijeenkomst Mea Vota

Uitvaartonderneming Mea Vota houdt iedere laatste vrijdag van de maand een informatiebijeenkomst in de Brede HOED. De bijeenkomst is van 11.00 tot 12.00 uur en gratis toegankelijk. Aanmelden via 020-6955530.

Cabaret in De Omval

Grijs is zwart en wit. Grijs is saai. Grijs is veelgehoord. Grijs is oud.Grijs is de nieuwe solovoorstelling van Howard Komproe. Grijs gaat over wat je kwijtraakt als je krampachtig vasthoudt. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 16,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 27 april

Computerclub

Computerclub Minerva houdt de maandelijkse bijeenkomst in Het Noorderlicht, van 11.00 tot 14.00 uur. Het zeer actuele thema van deze maand: Windows XP, overstap naar Windows 7 en overstap van Windows 7 naar Windows 8 en 8.1. Is een nieuwe computer aanschaffen wel echt zo nodig?

Toneel in De Omval

Fred Vaassen speelt 'Dodelijk Zwijgen'. Een man, Kees Loudon, heeft zojuist zijn beste vriend begraven, die hij tien jaar eerder ontmoette in de trein op weg naar Polen. Van beiden was de reisbestemming Auschwitz. Ieder had echter zijn eigen reden om daar naartoe te gaan. De een als zoon van een NSB-vader, de ander als de enige overlevende uit een joodse familie. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

maandag 28 april

Mentoren gezocht

School's Cool zoekt weer enthousiaste mentoren die leerlingen in Diemen willen begeleiden bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Meer informatie of aanmelden kan bij het centrale bureau van de Stichting School's Cool via 020-6827007 of bij de coördinator via 06-52408474.

dinsdag 29 april

Computercursus

Bij voldoende deelname start PCOB op 29 april een computercursus voor beginners in De Schakel. De lessen worden gegeven tussen 9.00 en 12.00 uur. Tijdens de cursus is er op woensdagochtend gelegenheid te oefenen. Aanmelden kan iedere woensdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur via telefoonnummer 06-43734155.

woensdag 30 april

Bingo

Om 14.30 uur begint er weer een gezellige bingo in De Diem. De zaal gaat open om 14.00 uur. Deelname kost € 2,- , voor bewoners € 1,-.

1 en 6 mei

Film in De Omval

Nebraska is een prachtige roadmovie vol warmte en melancholie. De tragikomedie gaat over een oude man die ruim duizend kilometer te voet af moet leggen om in Nebraska zijn geldprijs van een miljoen dollar te incasseren. Zijn zoon David weet dat de loterij oplichterij is en dat zijn vader begint te dementeren, maar besluit hem toch te vergezellen. Onderweg komen vader en zoon nader tot elkaar. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

mei en juni

Proeflessen Chi Kung

In de maanden mei en juni is het mogelijk een viertal proeflessen Chi Kung bij te wonen. De oefeningen van Chi Kung zorgen voor het vrijmaken en optimaal gebruiken van de levensenergie. De lessen worden gegeven in Inspiratiecentrum El'sina. Voor meer informatie: www.zhanzhuangchikung.nl.

zondag 4 mei

Ontbijtbios in De Omval

Nebraska is een prachtige roadmovie vol warmte en melancholie. In de film komen vader en zoon dichter bij elkaar, door samen duizend kilometer af te leggen om een geldprijs te incasseren in Nebraska. Voordat de film begint is er een mogelijkheid om te ontbijten in De Omval. Het ontbijt staan klaar om 10.00 uur en de film begint om 11.00 uur. De film en ontbijt samen kosten € 16,-. Reserveren moet voor 3 mei, via www.theaterdeomval.nl.

8 en 11 mei

Film in De Omval

In The Missing Picture worden persoonlijke herinneringen op gehaald van het schrikbewind van de Rode Khmer. Filmmaker Rithy Panh brengt in de documentaire de dictatuur van angst en meedogenloze onderdrukking in beeld, die in 1975 in Cambodja heerste. Behalve propagandafilms en foto's, zijn er geen beelden te vinden van de bezetting. Er is daarom gekozen de beelden te creëren met poppetjes van klei en archiefbeelden. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 9 mei

Rijbewijskeuring

Senioren die een oproep hebben ontvangen voor een rijbewijskeuring kunnen vandaag terecht in wijkcentrum 't Kruidvat aan de Ouderkerkerlaan. De keuring kost € 30,-. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 06-20670105. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag, is verkrijgbaar bij de gemeente en via het internet op mijn.cbr.nl (inloggen via DigiD).

Toneel in De Omval

Rondje Doe Maar neemt je in haar theatertour mee naar het diepste van de muziek van de legendarische band Doe Maar. De band laat je de sfeer van je zolderkamer herbeleven, maar zorgt ook voor spannende muzikale verrassingen, nieuwe bewerkingen en uitspattingen van het beste van Doe Maar. Alle grote hits passeren de revue en het scherm achter de band zorgt voor een bijzondere en intense beleving. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost €19,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.