DiemerNieuws

22 januari 2015

DiemerNieuws 22 januari 2015


Bewoners Vogelweide zijn parkeeroverlast zat

DIEMEN - Bewoners van een deel van de wijk Vogelweide in Diemen-Noord hebben te maken met parkeeroverlast in hun wijk. De overlast is begonnen vanaf het moment dat brede school de Noorderbreedte en de Kinderkorf open zijn gegaan. Een bewoonster van de Tureluurweg heeft hierover een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders.
"Ons was verzekerd dat er geen overlast zou zijn voor de bewoners, maar niets is minder waar en het wordt met de dag erger. Wij kunnen overdag niet parkeren omdat de personeelsleden van de Noorderbreedte en de Kinderkorf in de wijk parkeren. De meeste personeelsleden komen met de auto", aldus de bewoonster. Zij geeft aan dat de personeelsleden hun auto niet op de parkeerplaats voor de Noorderbreedte mogen parkeren en als gevolg daarvan een parkeerplaats in de nabijgelegen wijk zoeken.

"Bewoners kunnen hun auto niet meer bij hun woning kwijt en zij moeten hun auto nu een tot twee straten verderop parkeren. De gemeente heeft minimaal vijftig parkeerplaatsen verwijderd en hiervoor geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd."

Zij wil dat de gemeente afstapt van het plan om tegenover de Noorderbreedte een 'schapenveld' aan te leggen. Liever ziet zij dat daar parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit kan bijdragen aan een oplossing voor de parkeeroverlast in de wijk.

Vervolg op pagina 3.

'Initiatief voor omni-vereniging ligt bij clubs'

DIEMEN - Als sportverenigingen in Diemen een omnivereniging willen oprichten moeten zij zelf het initiatief nemen. Dit zegt wethouder van Sport Jeroen Klaasse. "De bal ligt bij de sportverenigingen."

De wethouder zegt dit in een reactie op de nieuwjaarstoespraak van SV Diemen-voorzitter Hans ter Horst. De preses van de voetbalvereniging trachtte via zijn speech een discussie op gang te brengen. Ter Horst is voorstander van een omnisportvereniging waarbij de clubs die op sportpark De Diemen spelen zich kunnen aansluiten. Naast SV Diemen zijn dit korfbalvereniging DKV Victoria, honk- en softbalvereniging TIW-Survivors en tennisvereniging TVDZ. Wat Ter Horst betreft mogen ook andere verenigingen zich bij de omnivereniging aansluiten en dan ontstaat er wellicht ruimte voor een hockeyvereniging.

Ter Horst is van mening dat een omnivereniging diverse voordelen heeft: er is slechts één groot clubgebouw nodig, het sportpark kan worden heringericht als gevolg waarvan ruimte ontstaat voor nieuwe velden en er kan gekozen worden uit veel leden voor bestuursfuncties en vrijwilligerstaken.

Klaasse onderschrijft de mening van Ter Horst over de voordelen van een omnivereniging. Maar hij plaatst ook een aantal kanttekeningen. "Een onmivereniging wordt dikwijls opgericht op een moment dat er nog geen sportverenigingen zijn. In Diemen zijn veel sportverenigingen met elk hun eigen verenigingscultuur. Maar als er draagvlak onder de verenigingen bestaat om een omnivereniging op te richten dan willen wij graag meepraten. Er zal dan een businesscase moeten worden gemaakt over de financiële gevolgen. Maar wij gaan die businesscase pas maken op het moment dat er voldoende draagvlak bestaat en de sportverenigingen met een wens voor een omnisportvereniging komen. Bij de herstructurering van het sportpark zo'n 10 jaar geleden heeft de gemeente het voorstel van een omnivereniging naar voren gebracht. Toen was er bij de verenigingen geen draagvlak voor, ook niet bij SV Diemen."

Geen andere bestemming gebouw Burgemeester van Tienenweg

DIEMEN - De gemeente wil het gebouw aan de Burgemeester van Tienenweg 24 geen andere bestemming geven. Dit heeft het college van B en W besloten.

Het gebouw waarin tot eind december 2013 het Centraal Service Punt was gevestigd, staat te koop. Makelaarsgroep Ameo heeft het pand te koop gezet namens eigenaar Amstelring.

Met de komst van De Brede HOED is het voormalige Kruisgebouw aan de Burgemeester van Tienenweg bijna leeg komen te staan. Zowel de eigenaar als diverse potentiële kopers hebben bij de gemeente geïnformeerd of een bestemmingswijziging naar Wonen en eventueel een gemengde bestemming door de gemeente wenselijk geacht wordt. Na een inventarisatie is duidelijk geworden dat er in Diemen maar zeer beperkt panden beschikbaar zijn met een maatschappelijke bestemming. De gemeente wil op dit moment niet meewerken aan een bestemmingswijziging van het Kruisgebouw.

Hanna Blok overleden

DIEMEN - Hanna Blok is onlangs op 78-jarige leeftijd overleden.

Hanna Blok was 25 jaar lang voorzitter van de Stichting Gezondheidscentrum Diemen-Zuid en was een van de auteurs van het boek 'Diemen Buyten Amsterdam'. Zij was van 1976 tot 1978 gemeenteraadslid voor de PvdA in Diemen. Zij was de schoonzuster van de voormalige PvdA-wethouder Guus Blok, die in december 2009 overleed. Hanna Blok is vrijdag begraven op De Nieuwe Ooster.

Winnaars kerstbomenactie krijgen prijs

De wethouder met de prijswinnaars. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wethouder Maïta van der Mark heeft woensdagmiddag de prijzen uitgereikt aan de kinderen en jongeren die de loterij hebben gewonnen tijdens de kerstbomen- en vuurwerkafvalactie van de gemeente. Na de jaarwisseling konden zij kerstbomen en vuurwerkafval bij de gemeente inleveren. Zij kregen hiervoor een klein geldbedrag en een lot. Er waren leuke prijzen te verdienen zoals kaarten voor een bezoek aan de Efteling, Fun Forest, Artis, de bioscoop, het zwembad, lasergamen en trampolinespringen.

4

weekeinden mogen er grote muziekevenementen in het Diemerbos worden gehouden

Twee woninginbraken en twee pogingen

DIEMEN - Inbrekers hebben afgelopen week in twee woningen ingebroken. Ook werden er twee pogingen tot een inbraak in een woning gedaan.

Maandagmiddag 12 januari om 17.30 uur probeerden twee jonge mannen bij een woning aan Gravenland in te breken. De bewoonster kwam onverwacht thuis waarna de daders vluchtten. Het ging om twee Marokkaanse of Turkse jongens van 15 of 16 jaar oud. Zij zijn tussen de 1.60 en 1.70 meter lang en droegen donkere jassen.

Dinsdag 13 januari probeerden twee jonge mannen in te breken in een woning aan de Prinses Margrietstraat. De bewoners betrapten hen, de mannen sloegen daarna op de vlucht.

Woensdagochtend 14 januari werd ingebroken in een woning aan de Burgemeester van Tienenweg. De daders ontvreemdden diverse spullen, waaronder sieraden. Donderdag 15 januari werd er ingebroken in een woning aan Griend. Ook hier werden diverse spullen uit de woning weggenomen.

Weerbericht

Licht winterweer, vanaf het weekeinde wisselvallig
We beleven deze week een licht winterse periode in deze tot dusver zachte winter. Het lijkt er echter niet op dat de vorst gaat verscherpen. Een gebied met weinig luchtdrukverschil boven West-Europa brengt rustig en droog weer met lichte vorst. Zaterdag kan een frontale storing tot het Noordzeegebied doordringen met kans op neerslag en overdag geleidelijk zachter.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdagnacht daalt het kwik tot -4 à -5 graden. Overdag neemt de bewolking stilaan toe. Het wordt +1 graad. Er waait een matige oostenwind. In de nacht naar zaterdag vriest het licht (-3 graden). Er gaat neerslag vallen, in de nacht en vroege ochtend kan het (natte) sneeuw zijn, overdag overgaand in regen. De temperatuur loopt op tot 4 graden. Na lichte vorst in de nacht wordt het zondagmiddag 4 à 5 graden. Het is wisselend bewolkt bij een matige westenwind.

Trend na het weekeinde
Kans dat het kwakkelweer voortduurt. In de nacht vriest het licht. Overdag wordt het circa 5 graden. Het is wisselvallig met een westenwind. Later in de week richten oceaandepressies zich waarschijnlijk meer op Zuid-Europa. Dan wordt het minder wisselvallig en iets kouder.

Weetje
Januari wordt ook wel louwmaand genoemd. Het is de gemiddeld koudste maand van het jaar. De gemiddelde dag- en nachttemperatuur bedraagt 3.1 graden. Er zijn echter verschillen. De koudste en meest winterse januari deze eeuw was die van 2010. De gemiddelde temperatuur bedroeg -0.5 graden. Recordzacht was januari 2007 met een gemiddelde van 7.1 graden.

Het ongeluk met de Gooische stoomtram!

De nieuwsberichten rond 1900 zijn vaak smakelijk en vermakelijk, maar het blijft raadselachtig hoe zo'n bericht over een licht beschonken gezelschap in Diemen in augustus 1899 uitgerekend in het Rotterdams Nieuwsblad terechtkomt. Er is een taalkunstenaar aan het woord: "Zondagavond vertrok met den laatsten trein van Muiderberg 10.01, een troepje vroolijke dames en heeren, een clubje, dat den dag in 't lieflijke plaatsje had doorgebracht. Ofschoon zij allen 't goede der aarde wat ruimer schenen genoten te hebben, dan wel noodig is, waren zij toch geen van allen dronken. De reis werd door hen gemaakt in een open tram wagen en er werd lustig gezongen tot op eens tusschen Vinkenbrug en Diemen de passagiers der overige wagens (de trein bestond uit 5 wagens) hevig verschrikt werden door een angstig geroep en geschreeuw: 'Halt, houd op, stop, een ongeluk.' Het blijkt dat een van de heren uit de tram is gevallen toen zijn hoed afwaaide, een vriend was hem nagesprongen en een dame was bijna flauw gevallen. Toen het gezelschap na een hele tijd de conducteur vonden, weigerde deze te stoppen. Toen de Gooische in Amsterdam aankwam, was de conducteur spoorloos!"

Van de lezers

PCOB

De fractie van Leefbaar Diemen heeft kennis genomen van het artikel van de PCOB in het DiemerNieuws, waarin de suggestie wordt gewekt dat alleen in verkiezingstijd de politieke partijen aandacht hebben voor de problemen van de ouderen.

Wij herkennen ons niet in deze boute beweringen van de voorzitter Loek Stomps en wij hopen dat hij in de toekomst genuanceerder zijn uitspraken doet.

Rosali Herder
Fractie voorzitter Leefbaar Diemen


Start verkoop eerste woningen Holland Park

Veel belangstelling voor woningen in Bergwijkpark

Artist impression van appartementen die dit weekeinde in verkoop gaan. Snippe Projecten BV

DIEMEN - De 131 appartementen in het eerste woonblok van de nieuwe wijk Holland Park in Diemen-Zuid gaan dit weekeinde in de verkoop. De verkoop vindt plaats in het informatiecentrum van Holland Park aan Eekholt 42 in Diemen. De verkoop start zaterdag 24 januari vanaf 10.00 uur. Zondag 25 januari wordt er ook om 10.00 uur gestart.

Lars van Engelen, assetmanager bij Snippe Projecten BV, verwacht dat het heel druk gaat worden. "Er hebben zich sinds 12 november 2014 4.300 mensen voor de woningen ingeschreven. Dat is heel veel. 70 procent daarvan komt uit Amsterdam en de regio. Dat de Facebookpagina van Holland Park 3.000 keer is geliked zegt ook veel over de populariteit van het project."

Holland Park wordt op een aantrekkelijke locatie gebouwd: dicht bij Amsterdam-Oost en naast Campus Diemen Zuid. De wijk is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer en de auto.

Woonwijk komt vlak bij Campus Diemen Zuid te liggen

In het eerste woonblok komen betaalbare studio's en appartementen met twee, drie en vier kamers. Er zijn kleine en grotere appartementen. De kleinste appartementen zijn 43 vierkante meter, gemiddeld zijn de appartementen 70 vierkante meter. Het grootste appartement is 136 vierkante meter en heeft daarnaast een dakterras van 60 vierkante meter. ln de wijk Holland Park komen in totaal zo'n 3.000 woningen.

Solide, overzichtelijk en afwisselend, dat is het beeld dat het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe wijk Holland Park in Diemen Iaat zien. De nieuwe wijk komt aan het park te liggen en wordt gekenmerkt door veel groen, water en bruggetjes. Voor de ruimtelijke invulling is de menselijke maat richtinggevend geweest. De bebouwing omsluit meer de openbare ruimte dan andersom. Dat geeft samen met de gevarieerde opbouw van de bouwblokken een afwisselend beeld in de wijk. Het plan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is voor inspraak vrijgegeven.

4.300 inschrijvingen sinds 12 november

De nieuwe woonwijk Holland Park is voorzien in het noordoostelijk deel van het huidige kantorengebied Bergwijkpark Noord. Het gebied wordt omsloten door de spoor- en metrolijn, de Bergwijkdreef en de Daalwijkdreef. In de nabijheid zijn het trein- en metrostation Diemen Zuid, de Campus Diemen Zuid en Hogeschool Inholland Diemen gelegen. Het is de bedoeling dat de wijk circa 3.000 woningen gaat omvatten in de vorm van koop- en huurappartementen met verschillende groottes. De wijk Sluseholmen in Kopenhagen stond model voor het stedenbouwkundig ontwerp. Architecten zullen de woningen in de wijk nu verder gaan ontwerpen. Het is de bedoeling om nog in 2015 met de bouw van de eerste woningen te beginnen. Hiertoe heeft Holland Park in december 2014 een drietal omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van drie appartementengebouwen met circa 260 woningen. Voor het vergunnen van deze eerste bouwblokken moet een procedure worden doorlopen om te mogen afwijken van het geldende bestemmingsplan.

In Bergwijkpark Noord, een monofunctioneel kantorengebied, was een zeer hoog leegstandspercentage ontstaan. Daarop heeft de gemeente Diemen besloten het gebied om te vormen tot een gemengd gebied voor wonen, werken en voorzieningen. Die beoogde ontwikkeling is in 2013 vastgelegd in een masterplan. De uitwerking van het noordoostelijke deel van de wijk is vervolgens door ontwikkelaar Bergwijkstadspark BV verder opgepakt. Het stedenbouwkundig plan is van de hand van Soeters Van Eldonk architecten. Het gaat al met al om de grootste transformatie van leegstaande kantoren in Nederland.

Naast het stedenbouwkundig plan is door Soeters Van Eldonk architecten ook een Beeldkwaliteitplan Holland Park opgesteld. Daarin zijn richtlijnen vastgelegd om de kwaliteit van de bebouwde ruimte te waarborgen. Die zorgen voor samenhang en inspiratie en ze geven architecten richting bij hun ontwerpen en ontwikkelaar en gemeente houvast bij de beoordeling daarvan. Ook dit document is vrijgegeven voor inspraak. Bedoeling is dat het beeldkwaliteitplan na de inspraak door de raad wordt vastgesteld als aanvulling op de welstandsnota voor het deelgebied Holland Park.

Parkeren

Vervolg van voorpagina

De bewoonster vertelt dat ouders die hun kinderen naar school brengen of van school halen dikwijls met de auto komen. Dit heeft niet alleen overlast tot gevolg, maar zorgt ook voor gevaarlijke situaties. "Ouders parkeren hun auto op de meeste belachelijke plekken waardoor er zeer onveilige situaties ontstaan. Dit is ook bekend bij de politie die regelmatig aanwezig is en bekeuringen uitschrijft. Maar dit heeft geen resultaat. Aan de ouders van de leerlingen zou ik willen vragen om hun kind lopend naar school te brengen en op te halen, of de fiets te nemen. Zo groot is Diemen-Noord niet."

De gemeente heeft begrip voor de klachten. "Het parkeergedrag van ouders bij het halen en brengen van de kinderen is bij veel scholen helaas een bekend probleem. Handhavend optreden van de politie en gerichte voorlichting van scholen naar ouders zijn maatregelen die hierbij ingezet worden. Aan de schapenwei gaat een hele geschiedenis vooraf; voor de tijdelijke huisvesting van de kinderopvang op de schapenwei was een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze tijdelijke vrijstelling werd door omwonenden aangevochten tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft uiteindelijke bepaald dat de vrijstelling verleend kon worden, maar dat na het verwijderen van het noodgebouw het terrein in de oude staat ingericht moest worden, dat wil zeggen als schapenwei en niet als parkeerterrein. Er is dus geen mogelijkheid om op het schapenweitje weer parkeerplaatsen te maken. Het is inderdaad afgesproken dat leerkrachten in de wijk parkeren. Er zou voldoende parkeergelegenheid moeten zijn, ervan uitgaande dat leerkrachten van de school komen en gaan op het moment dat veel wijkbewoners naar hun werk gaan. Dit jaar beginnen we met het voorbereiden van groot onderhoud in de wijk Vogelweide; daarbij wordt onder andere de parkeersituatie uitgebreid bekeken en besproken met bewoners. Bovendien worden er voor de zomervakantie ook weer parkeertellingen uitgevoerd in de wijk", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Auto's beschadigd

DIEMEN - Onbekenden hebben vorige week twee auto's beschadigd.

Tussen dinsdag 16.00 uur en donderdag 21.30 uur werd een kras aangebracht in de motorkap van een auto die op Sierpeerhof was geparkeerd. Tussen donderdag 16.30 uur en zaterdag 12.00 uur werd een kras in de motorkap aangebracht van een auto die op de Rietzangerweg was geparkeerd.

Dansen in Het Noorderlicht

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Elke derde zondagmiddag van de maand kan er worden gedanst in wijkcentrum Het Noorderlicht in Diemen-Noord. Het dansevenement is bedoeld voor dansliefhebbers vanaf 55 jaar en wordt altijd goed bezocht. Er worden diverse soorten dans beoefend. Bezoeker kunnen na het dansen lekker een drankje nemen en gezellig met elkaar praten.

'Ondernemend Diemen is een actieve bedrijfsvereniging'

Ledenaantal van vereniging is stabiel gebleven

Johann Grünbauer spreekt aanwezigen toe. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Ondernemend Diemen is het jaar begonnen met zo'n honderd leden. Dit vertelde voorzitter Johann Grünbauer tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging in Schuilkerk De Hoop.

Ondernemend Diemen is een actieve bedrijfsvereniging die ondernemers in Diemen bijeen brengt, de onderlinge samenwerking en de collectieve belangen behartigt. Zo wordt er bijvoorbeeld twee keer per jaar overlegd met het college van burgemeester en wethouders. De vereniging overlegt daarnaast regelmatig met beleidsmedewerkers van de gemeente.

Ondernemend Diemen is een vereniging voor alle ondernemers: grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf, winkeliers en zzp'ers.

Grünbauer blikte terug op hetgeen Ondernemend Diemen in 2014 heeft gedaan. Er zijn diverse ontbijtsessies gehouden, waarbij gastsprekers aanwezig waren, er zijn bedrijfsbezoeken afgelegd en er werd een presentatie over cybercrime gehouden. Ook werd het Recycleplein van de gemeente Diemen bezocht. Afgelopen zomer werd een bedrijvenvoetbaltoernooi gehouden op de velden van SV Diemen. Het is de bedoeling dat dit evenement komende zomer opnieuw wordt gehouden.

In 2013 groeide het ledenaantal van Ondernemend Diemen aanzienlijk. De vereniging vierde toen het 50-jarig bestaan en gaf nieuwe leden een flinke korting op de contributie. In 2014 bleef het ledenaantal nagenoeg gelijk. Grünbauer legde uit dat het vaak lastig is om een goed tijdstip te vinden voor activiteiten. Winkeliers en zzp'ers zijn vaak niet in de gelegenheid om bijvoorbeeld een ontbijtbijeenkomst bij te wonen. Het secretariaat van de vereniging wordt sinds enkele maanden ingevuld door Sylviane Hunt.

Meer led- verlichting in Diemen

DIEMEN - Op steeds meer plekken in Diemen wordt de gewone verlichting vervangen door ledverlichting. Ledverlichting gebruikt minder energie dan gewone verlichting, het vraagt weinig onderhoud en gaat lang mee.

Wethouder Maïta van der Mark (Openbare Werken): "In een periode van vijf jaar gaan we 30 procent van het totale verlichtingsareaal vervangen door led. Met name de armaturen langs doorgaande routes, fietspaden en wijkontsluitingswegen worden vervangen door ledverlichting. Dit levert een aanzienlijk milieuvoordeel op en past in het streven van de gemeente om in 2040 samen met de regio Amstelland en Meerlanden energieneutraal te zijn."

Beleving
"Ledlicht geeft een andere beleving dan het oranje licht van de lichtmasten die we gaan vervangen. Het is wit licht dat goed te richten is, waardoor er minder strooilicht en lichtvervuiling ontstaat. Voor bewoners is het soms even wennen aan de nieuwe verlichting omdat ze het gevoel hebben dat er minder licht is. Dat lijkt misschien zo omdat er minder strooilicht is, maar deze nieuwe lichtmasten voldoen aan de landelijke richtlijn voor openbare verlichting. Deze richtlijn gaat onder andere over verkeersveiligheid en de hoeveelheid verlichting die op de straat terecht moet komen. Het vervangen van de verlichting wordt zo veel mogelijk gecombineerd met al geplande werkzaamheden in de openbare ruimte. In eerste instantie beperken we ons daarbij tot de hoofdontsluitingen van wijken."

Opknapbeurt
De bedrijventerreinen Verrijn Stuart en Stammerdijk en De Sniep worden na de opknapbeurt voorzien van ledverlichting. Ook langs de Provincialeweg is dit het geval. In Diemen Centrum wordt led toegepast langs de Tobias Asserlaan, de Martin Luther Kinglaan en op de nieuwe rotonde. In Diemen-Noord wordt bij de herinrichting van de wijk Buytenstee de hoofdontsluitingsroute (Buytenweg, Hofstedenweg, Oude Waelweg en Zeezigt) ledverlichting aangebracht.

Paul Eijck

55 jaar
Filmoperator in De Omval
Diemenaar sinds 1993

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Helaas geen leesboek, maar een leerboek over anatomie. Ik volg naast mijn dagelijks werk een opleiding voor sportmasseur. Leuke, maar pittige opleiding. Momenteel werk ik als onderzoeker bij het VUmc. Misschien kan ik ooit nog eens als sportmasseur gaan werken."

Favoriete film?
"Er zijn er zo veel. Omdat ik bij De Omval op vrijwillige basis operator ben zie ik heel veel films. Daar worden de mooiste films gedraaid. Tip voor volgende maand in De Omval: 'The Imitation Game'. Als ik toch een keuze moet maken dan kies ik voor 'Forrest Gump'."

Favoriete stekje in Diemen?
"Het fietspad in Diemen-Noord langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar kun je zo mooi en rustig hardlopen. Het liefst tegen de wind in. Ik probeer dan altijd de binnenvaartschepen bij te houden."

Over 10 jaar?
"Meer vrije tijd om de rest van de wereld te ontdekken. Die is in de afgelopen tijden toegankelijker geworden. Er zijn nog zo veel plekken die ik wil zien, zoals Australië, Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland."

Dagje vrij, wat doe je?
"Saunabezoek met daarbij een lekkere massage, een boek en lekker eten. Dit heeft een mens op zijn tijd nodig."

Wat gaat goed in Diemen? En wat niet?
"Er komen steeds meer gelegenheden waar je lekker kunt eten en drinken. Erg positief. Minder positief is het parkeerbeleid rond het winkelcentrum. Zolang je fors moet betalen, zullen de klanten wegblijven."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De plannen over de herindeling van de Hartveldseweg. Ik hoop dat ze hier iets moois van maken. Het is tenslotte de entree van Diemen."

Informatiebijeenkomst over jongerenraad

DIEMEN - In het gemeentehuis wordt op dinsdag 27 januari een informatiebijeenkomst gehouden over de jongerenraad. De aanvang is om 18.00 uur.

Jongeren die belangstelling hebben om zitting te nemen in de jongerenraad of op een andere manier hun bijdrage willen leveren, zijn van harte welkom.

De gemeenteraad besloot vorig jaar tot het instellen van een jongerenraad. De jongerenraad zal bestaan uit zeven tot zeventien jongeren uit Diemen tussen de 15 en 26 jaar. De jongerenraad gaat in het politieke seizoen een keer per maand vergaderen. De jongerenraad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van B en W.

De jongerenraad kan de drempel tussen jongeren en het politieke bestuur kleiner maken en kwesties aandragen die voor jongeren van belang zijn.

Auto gestolen in centrum

DIEMEN - Onbekenden hebben tussen zaterdag 17 januari 22.00 en zondag 18 januari 13.30 een grijze Volkswagen gestolen.

De eigenaar had de auto geparkeerd op de Rode Kruislaan. Zondag merkte hij dat de auto weg was. De politie onderzoekt de zaak.

Diemenaar heeft passie voor Galatasaray

Yordi Yamali publiceert boek: 'Wesley in Turkije: de brieven'

DIEMEN - 'Wesley in Turkije: de brieven' is de titel van het boek dat Yordi Yamali (28) uit Diemen onlangs in eigen beheer heeft uitgegeven. In het boek staan briefwisselingen tussen Yordi en een aantal gerenommeerde (sport)journalisten en andere voetballiefhebbers. Rode draad in het boek is de liefde van Yordi voor het Turkse voetbal en dan speciaal de topclub Galatasaray uit Istanbul. Het boek is te koop via de website 'WesleyInTurkije.com' en bij Primera Koopmans in winkelcentrum Diemerplein.

Yordi Yamali in Diemen-Zuid. Foto: Trudy Kroese

Vertel eens iets over jouw achtergrond.
"Mijn vader is in Turkije geboren en op 13-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland gekomen. Dat was in het midden van de jaren 70. Mijn opa ging hier als gastarbeider werken. Mijn vader heeft mijn moeder in Nederland leren kennen. De eerste paar jaar van mijn leven heb ik in Buitenveldert gewoond, daarna verhuisden wij naar Diemen-Zuid. Daar voetbalde ik met vriendjes op straat. Mijn vader had niets met voetbal, maar zijn vrienden wel. Via hen ben ik bij SC Voorland terechtgekomen, maar kort daarna ben ik bij SV Diemen gaan spelen. Toen ik 10 jaar was zijn wij naar Turkije verhuisd, waar mijn vader als zelfstandig ondernemer ging werken. Wij woonden in de stad Konya in het midden van Turkije. Ik sprak geen Turks en ging eerst een paar maanden naar privéles in het weekend om de taal te leren. Na drie maanden beheerste ik de taal en kon ik meekomen op school."

Hoe ben je in de ban van Galatasaray geraakt?
"Toen ik in Konya op school zat gaf een klasgenoot mij een trainingspak van de Turkse club Besiktas. Kort daarna zag ik een wedstrijd van Galatasaray op de televisie. Daar speelde toen de Roemeen Hagi. Ik werd meteen fan van die club en ben dat altijd gebleven. Dat trainingspak heb ik teruggegeven aan die jongen. Na anderhalf jaar keerden wij terug naar Diemen en ben ik weer lid geworden van SV Diemen. Ik speelde in de C1, B1 en A1 en heb bij de selectie van zondag 1 gezeten. Ik ben ook supporter van Ajax, maar nog meer van Galatasaray. Toen ik op het Casparus College in Weesp zat kocht ik elke maandag bij een sigarenwinkel in Weesp een Turkse sportkrant."

Je bent opnieuw teruggegaan naar Turkije.
"Toen ik deel uitmaakte van de selectie van SV Diemen kreeg ik via via de kans om een profcontract te verdienen bij Konyaspor, een club die op het hoogste niveau in Turkije speelt. Er was veel gedoe bij die club en ik kon in het tweede seizoen niet goed opschieten met de nieuwe trainer. Ik heb wel met de A-selectie van Konyaspor getraind, maar nooit een wedstrijd in het eerste gespeeld. Na anderhalf jaar ben ik teruggekomen naar Diemen."

Het boek is verkrijgbaar bij Primera Koopmans.

De auteurs hebben tijd en energie in hun bijdrage gestoken

Wanneer ben je met jouw blog 'Wesley in Turkije' begonnen?
"Op 20 januari 2012, de dag dat Wesley Sneijder voor Galatasaray tekende. Via mijn blog gaf ik informatie over hoe het Wesley Sneijder bij Galatasaray verging en gaf ik ook achtergrondinformatie over het Turkse voetbal."

Yordi Yamali vroeg aan schrijver Özcan Akyol om zijn blog te bekijken. Akyol was enthousiast en stelde voor om een briefwisseling op het blog te starten. Akyol schreef zelf de eerste brief, die Yordi beantwoordde. Via Twitter benaderde hij een aantal gerenommeerde sportjournalisten en andere voetballiefhebbers met het verzoek om aan de briefwisseling mee te werken. Allen reageerden positief. Het ging om onder anderen Mark van den Heuvel, Remco Regterschot en Robert Heukels. Bart Zeilstra, bekend als muzikant Baas B, deed ook mee. Bart en Yordi voetbalden samen bij SV Diemen. Wie het boek leest zal meteen opvallen dat de auteurs die hebben meegewerkt zich er niet gemakkelijk vanaf hebben gemaakt, maar tijd en energie in hun bijdrage hebben gestoken.

'Het zou mooi zijn als Wesley Sneijder op het boek reageert'

Het voorwoord van het boek 'Wesley in Turkije is geschreven door filmmaker Eddy Terstall. Yordi ontmoette hem in een Amsterdams café en zij raakten meteen met elkaar in gesprek over een gedeelde passie: voetbal. De brief die sportjournalist en columnist van het Algemeen Dagblad Sjoerd Mossou schreef vond Yordi een mooie afsluiting van het project. Hij besloot geen antwoord te schrijven en concludeerde dat het boek af was. Via internet zocht hij naar een manier om het boek in eigen beheer uit te geven. Hij heeft 350 boeken laten drukken waarvan er inmiddels 110 zijn verkocht. Het boek is verkrijgbaar via zijn website en bij Primera Koopmans in winkelcentrum Diemerplein.

Weet Wesley Sneijder van het bestaan van het boek?
"De kans is groot. Guido Aalbers, de zaakwaarnemer van Wesley Sneijder, heeft het boek via mijn website besteld. Ik heb er geen geld voor gevraagd en het boek als cadeau naar hem opgestuurd. Ik heb nog geen reactie van Wesley Sneijder ontvangen. Het zou mooi zijn als hij reageert."

Rivaliteit

Istanbul heeft diverse profclubs waarvan er drie prominent zijn: Galatasaray, Fenerbahce en Besiktas. Fenerbahce speelt in het deel van de stad dat in Azië ligt, Galatasaray en Besiktas in het Europese deel van de stad. Yordi Yamali: "Galatasaray en Fenerbahce zijn de grote rivalen, je kunt de vergelijking met de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord maken. Besiktas is de derde club van de stad. Ik heb een keer een wedstrijd tussen Galatasaray en Fenerbahce bijgewoond. Dat was in het oude stadion van Galatasaray. De sfeer was ongelooflijk. Drie uur voor de aftrap zat het stadion vol."

Marc Stuut kondigt vertrek aan

Trainer vertrekt na dit seizoen bij SV Diemen

Marc Stuut. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Marc Stuut vertrekt na dit seizoen als trainer/coach van SV Diemen. Hij kan zijn functie niet langer combineren met zijn drukke werkzaamheden. Stuut heeft dit aan het bestuur van SV Diemen laten weten. Hij heeft de spelers van de zondagselectie vorige week van zijn besluit op de hoogte gebracht.

Het besluit wordt betreurd door het bestuur en de selectie van SV Diemen. Voorzitter Hans ter Horst gaat op korte termijn met Stuut rond de tafel zitten en hoopt dat de trainer aan de club verbonden kan blijven. "Misschien is het mogelijk dat iemand met wie Marc een goede band heeft en die zijn voetbalvisie deelt volgend seizoen de trainingen op dinsdagavond en donderdagavond voor zijn rekening kan nemen. Marc kan dan de coaching tijdens de wedstrijden op zondag blijven doen. Ik vind het belangrijk dat Marc aan SV Diemen verbonden blijft, want ik heb gezien hoe hij de afgelopen anderhalf jaar heeft gewerkt en daarvan ben ik onder de indruk", aldus Hans ter Horst.

Marc Stuut: "Ik vind het heel jammer dat ik dit besluit heb moeten nemen. Maar ik kan mijn taken bij SV Diemen na dit seizoen niet meer combineren met mijn drukke werkzaamheden. Er speelt verder niets, ik ga ook niet naar een andere club. Het liefst had ik ook na dit seizoen bij SV Diemen gebleven."

Voorzitter Hans ter Horst wil Marc Stuut voor club behouden

Hij wacht het gesprek met Hans ter Horst af. "Ik waardeer de intentie van Hans om mij voor de club te behouden. Maar ik heb op dit moment twijfels of de invulling die Hans voor ogen heeft zal werken. Ik ben iemand die als hij iets doet voor 100 procent inzet toont. Als ik iets doe, wil ik het goed doen."

De 35-jarige Marc Stuut kwam in het seizoen 2013-2014 bij SV Diemen. Hij begon als trainer van het tweede zondagteam. Vorig jaar kreeg hij van het bestuur van SV Diemen het aanbod om in het seizoen 2014-2015 hoofdtrainer van SV Diemen te worden. Hij tekende een contract voor een jaar. Stuut werkt nauw samen met zijn assistent en schoonvader Cees Boot. Die laatste assisteert tijdens de trainingen op dinsdag- en donderdagavond en verricht veel scoutingwerk. Op zondag bekijkt hij de komende tegenstander van SV Diemen.

SV Diemen degradeerde aan het einde van vorig seizoen via de nacompetitie naar de vierde klasse. Voor dit seizoen werd de lat hoog gelegd. Marc Stuut en zijn selectie willen promoveren, het liefst door kampioen te worden.

SV Diemen presteert dit seizoen goed. De ploeg werd kampioen van de eerste periode en staat op een gedeelde derde plaats. Lijstaanvoerder Sporting Martinus heeft na 13 duels 33 punten, SV Ouderkerk heeft 30 punten en Fortius en SV Diemen hebben 29 punten. Fortius heeft overigens 12 duels gespeeld. SV Diemen speelt doorgaans verzorgd en attractief voetbal. Marc Stuut heeft voor dit seizoen een aantal voormalige A-junioren bij de selectie gehaald, van wie er een aantal dikwijls speeltijd krijgt. Stuut verwacht dat er volgend seizoen nog meer talentvolle spelers zullen doorstromen.

De meeste spelers die voor de winterstop met een blessure kampten zijn weer fit of bijna speelklaar. Marc Stuut wil met SV Diemen de komende periode een sterke serie neerzetten en veel punten binnenhalen. He doel is om in de slotfase van de competitie mee te doen in de strijd om de titel.

donderdag 22 januari

Bewegen voor 70-plus

Beweeggroep voor ouderen van 70-plus o.l.v. een oefentherapeut in de praktijk voor oefentherapie aan de Burgemeester Bickerstraat 17. 10.30 uur. Kosten € 5,50 per les. Informatie: 020-6001316.

Bijeenkomst PCOB

PCOB Diemen houdt in De Schakel een bijeenkomst over Zelfredzaamheid. Aanvang 14.00 uur. Sabrina Poorte van het Nederlandse Rode Kruis geeft simpele tips en aanpassingen voor het voorkomen van ongelukken in en om huis. Er zal er ook veel ruimte zijn voor uw eigen vragen. Van belang voor alle senioren in Diemen, dus niet alleen de leden van PCOB Diemen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

22 en 27 januari

Film in De Omval

De film 'Mommy' gaat over Diane, een alleenstaande moeder die probeert haar opstandige 16-jarige zoon weer op de rails te krijgen. Winnaar van de JuryPrijs van Cannes 2014 en de Canadese Oscarinzending voor Beste Niet-Engelstalige Film. Aanvang 22 januari 20.00 uur, 27 januari 14.00 en 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 23 januari

Toneel in De Omval

Mikanto speelt 'Eelt'. Eelt gaat over na je carrière met nog een heel stuk Leven voor je. Over de Liefde die er nog is, maar ook opnieuw moet worden uitgevonden. Op zoek naar een nieuwe versie van zichzelf. Zit dat er nog in? 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Zangavond

De Ontmoeting nodigt iedereen die van zingen houdt van harte uit om op vrijdagavond 23 januari te komen zingen onder de bezielende leiding van Wout van Veen (pianist en organist) met medewerking van Jolanda van Veen (zang). Aanvang 20 uur, koffie en thee staat klaar.

Jeugdherinneringen

Bijeenkomst vanaf 14.00 uur in het Huis van de Buurt 't Kruidvat. Onder het genot van koffie/thee worden jeugdherinneringen opgehaald. Informatie: Cora Verhoef, 06-12620423.

zaterdag 24 januari

Muzikaal Cabaret

Eric Brey en Haye van der Heijden komen naar De Omval met 'Geen Kunst!', een muzikaal programma vol Nederlands prachtamusement, van Vader Abraham tot Jacques Brel, van een absurde goochelact tot gekte in close harmony voor twee. Van een operette tot liefdesverklaringen aan alle oudere dames in het publiek. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Poppenkast

Tijdens de Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek in Diemen vandaag poppenkast voor peuters en kleuters, de voorstelling is gebaseerd op het prentenboek 'Boer Boris gaat naar zee' en is geschikt voor kinderen van 3-6 jaar. 14.00 uur, toegang gratis voor OBA-leden, anders € 5,-. Reserveren dringend gewenst: die@oba.nl of 020-6902353.

zondag 25 januari

Kamermuziek

Het Oneiros ensemble speelt in De Hoop 'Verhalen uit de salon', vroeg-romantische klanken voor harp en strijkkwartet. Muziek van Hoffmann, Spohr, Boieldieu en Beethoven. Aanvang 15.00 uur. Informatie: www.schuilkerkdehoop.nl.

Filateliebeurs

De Zegelaars houdt haar maandelijkse filateliebeurs in De Schakel van 9.00 tot 16.00 uur. Handelaren en 5- en 10-centsboeken zijn volop aanwezig. Entree voor niet-leden € 1,-. Informatie: Loek en Gonny Verschut, 020-6942002.

25 en 28 januari

Judo

Judovereniging HC Fritz houdt open dagen. 12.00-13.30 uur (25 januari) en 15.00-16.30 uur (28 januari) mogen kinderen geboren tussen 2002 en 2008 kennismaken met judo in Schoolstraat 61.

maandag 26 januari

Film in Noorderlicht

In het huis van de Buurt Noorderlicht wordt de film 'Bride Flight' vertoond. Het verhaal van 3 jonge bruiden en de ongebonden, ambitieuze Frank. Ze ontmoeten elkaar tijdens de beroemde luchtrace van Londen naar Nieuw-Zeeland in 1953. De film is grotendeels Nederlands gesproken. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 2,50.

dinsdag 27 januari

Lunchtafel

Elke dinsdag is iedereen om 12.30 uur welkom om aan te schuiven bij de lunchtafel in het Huis van de Buurt 't Kruidvat. Een keer komen, of iedere keer, alles mag. Kosten € 1,- per keer. Informatie: Cora Verhoef, 06-12620423.

Computercursus

Nieuwe computercursus van PCOB Diemen. Een beginnerscursus Windows 8 of Windows 7 beter leren kennen. Dinsdagochtend en -middag in De Schakel. Aanmelden: 06-43734155. Inloop/oefenochtend op woensdag, 09.00 - 12.00 uur. U kunt uw eigen laptop, iPad of tablet meenemen, hiervoor is aanmelden niet nodig.

woensdag 28 januari

Bingo

Gezellige bingo in zorgcentrum de Diem. Deelnemen kost € 2,- , voor bewoners € 1,-. Inclusief koffie of thee. Aanvang 14.30 uur.

Cursus over pubers

De cursus 'Beter Omgaan met Pubers' start weer op woensdag 28 januari 2015. Bedoeld voor ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar. Locatie: De Brede HOED. 28 januari, 4, 11 en 18 februari en 4 en 11 maart. 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Aanmelden: 020-5555848 of cruijter@ggd.amsterdam.nl.

donderdag 29 januari

Film in De Omval

'My Old Lady' is een humoristisch drama over een Amerikaan die een appartement in Parijs erft. Eenmaal daar blijkt dat het appartement door een onverwachte gast bewoond wordt. 20.00 uur, € 8,-.

vrijdag 30 januari

Cabaret in De Omval

'Integer' is het vijfde programma van Anuar. Anuar is zichzelf: druk, persoonlijk, charmant, brutaal, eerlijk, origineel, eigenwijs en vooral grappig! 20.30 uur, € 15,-.

Dames SV Zeeburg winnen

Ploeg is sterker dan Baarn

SV Zeeburg speelde goed. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft zondag de thuiswedstrijd tegen Baarn gewonnen: 21-17.

SV Zeeburg ging voortvarend van start. Het tempo lag erg hoog en de nieuwe verdedigingsvorm stond goed. In de eerste minuten ging de wedstrijd nog gelijk op, maar al snel kon SV Zeeburg uitlopen naar een 11-5 voorsprong. SV Zeeburg speelde met veel druk richting het doel. Maar door slordig spel van de handbalsters uit Diemen kon Baarn terugkomen tot 11-8. Vlak voor rust liep SV Zeeburg uit naar 13-8 en konden de dames met een goed gevoel de rust ingaan. In de eerste tien minuten van de tweede helft was het spel van SV Zeeburg weer erg goed. De dames gingen er echt voor en waren duidelijk de bovenliggende partij. De laatste twintig minuten was de focus iets minder en werd soms te gehaast gespeeld. Baarn kon terugkomen tot vier punten, maar het werd geen moment echt spannend. Eindstand: 21-17. Zondag staat de uitwedstrijd tegen Houten op het programma. De wedstrijd begint om 13.15 uur.

De eerste

Ajax speelde op 20 november 1957 de eerste Europacupwedstrijd. De Amsterdammers gingen op bezoek bij SC Wismut in de DDR.

Ajax was in 1957 landskampioen geworden en mocht deelnemen aan de Europa Cup voor landskampioenen. Op het moment dat de tegenstander uit de koker kwam wist niemand iets van SC Wismut. Er werd aangenomen dat de club uit de stad Chemnitz kwam. De naam van die stad was enkele jaren eerder veranderd in Karl Marx Stadt. De club speelde echter iets verderop, in de plaats Aue.

Hoewel de muur pas in 1961 zou worden gebouwd, was Oost-Europa voor vrijwel iedereen onbekend gebied.

Ajax reisde met de trein naar de DDR. In de trein die uit Amsterdam vertrok zaten slechts vier supporters van Ajax. Zij reisden samen met de spelers en het bestuur!

Ajax bleek veel sterker dan SC Wismut. De Amsterdammers wonnen met 1-3. De treffers van Ajax werden gemaakt door Piet van der Kuil (2x) en Wim Bleijenberg. Een week later ontving Ajax SC Wismut in het Olympisch Stadion. Ajax won met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Piet Ouderland. De back kan terugkijken op een opmerkelijke loopbaan. Hij was een begenadigd voetballer en basketballer. Voordat hij voor Ajax ging spelen kwam hij uit voor het Nederlands basketbalteam. Later speelde hij ook voor het Nederlands elftal. In de kwartfinale stuitte Ajax opnieuw op een tegenstander uit Oost-Europa: Vasas Boedapest. In Amsterdam werd het gelijk: 2-2. Een week later waren de Hongaren veel te sterk voor Ajax. In het Népstadion in Boedapest won de thuisclub met 4-0. Dat immense stadion bestaat nog steeds, maar heeft een andere naam gekregen: het Ferenc Puskás Stadion. Het stadion is vernoemd naar de legendarische Hongaarse aanvaller die in de jaren 50 uitkwam voor het Hongaarse wonderteam dat in 1954 de WK-finale verloor. Tijdens de Hongaarse opstand in 1956 vluchtte hij naar het westen. Daarna boekte Puskás grote successen met Real Madrid.

DKV Victoria wint bij Aurora: 11-15

DIEMEN - Na een reeks van nederlagen heeft DKV Victoria weer punten gepakt. Bij Aurora werd er met 11-15 gewonnen. Bij rust leidden de korfballers uit Diemen met 3-9.

De korfballers uit Diemen waren veel sterker dan Aurora. De wedstrijd begon leuk. Het verschil van twee punten was er al snel en de marge werd alleen maar groter. Bij rust leidden de bezoekers met 3-9. De tweede helft was een stuk minder spannend omdat DKV Victoria het duel alleen nog maar hoefde uit te spelen. Aurora deed nog wel iets terug en bracht de stand op 11-15.

De scheidsrechter had volgens de ploeg uit Diemen een negatieve invloed op de wedstrijd. Dit resulteerde in een gele kaart voor een speler van DKV Victoria. Aurora kreeg veel vrije ballen en strafworpen mee.

DKV Victoria speelt zaterdag thuis tegen Paal Centraal. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 20.40 uur. DKV Victoria won eerder dit seizoen uit bij Paal Centraal.

Teams van De Meeuwen incasseren nederlaag

Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Het eerste herenteam van De Meeuwen is het jaar 2015 niet goed begonnen. De uitwedstrijd teen AZ&PC De Amer werd met 6-3 verloren.

De tegenstander uit Amersfoort is een ervaren tegenstander met spelers die in het verleden hoofdklasse hebben gespeeld. De Meeuwen kwam snel op een 2-0 achterstand waarna de ploeg uit Diemen terugkwam tot 2-2. De thuisploeg maakte drie seconden voor het einde van de eerste periode 3-2. Vroeg in de tweede periode werd het 4-2. Deze klap zou de ploeg uit Diemen niet meer te boven komen. Het werd snel 5-2 voor de thuisclub. In de derde periode werd het 6-2 en was de wedstrijd echt gespeeld. De Meeuwen maakte nog wel 6-3 maar kon niet meer dichterbij komen.

Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft voor eigen publiek verloren van koploper ZPCH uit Hoofddorp: 3-6. De wedstrijd begon erg stroef: beide teams wilden elkaar niks toegeven. Halverwege de wedstrijd was de stand 2-2. Hierna greep het team van De Meeuwen steeds naast de doelpunten. De bal kwam op de lat, paal of eindigde net naast het doel. ZPCH wist uit te lopen naar 2-5. De Meeuwen maakte nog een een doelpunt en probeerde een overwinning te forceren. Maar ZPCH pakte hierna door en won de wedstrijd met 3-6.

Het tweede damesteam verloor de thuiswedstrijd tegen De Vuursche uit Utrecht: 7-15.

De dames van De Meeuwen houden op zondag 25 januari een open training in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. De aanvang is om 18.00 uur. Iedereen is welkom, waterpolo-ervaring is niet nodig.

Dames Smashing '72 zijn te sterk voor SVU

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft maandagavond gewonnen van SVU uit Amstelveen. In Sporthal Diemen werd het 3-1 voor de ploeg uit Diemen, waarmee het verlies in de uitwedstrijd tegen SVU bij de uitwedstrijd eerder in het seizoen werd gecompenseerd.

In de eerste set sloegen de enthousiaste Diemense dames al snel een gat van vier punten (14-10) dat niet meer werd weggegeven (25-19). In de tweede set stuurde coach Joyce van Beijnum dezelfde opstelling het veld in, maar werd Smashing '72 verrast door SVU dat sterk terugkwam (14-25).

Aan het begin van de derde set werden buitenaanvalster Anne Crouwel en spelverdeelster Aniek Croonen ingebracht. Deze set werd gewonnen met 25-20. In de vierde set ging het lange tijd gelijk op, maar nam Smashing '72 uiteindelijk een voorsprong die niet meer in te halen was (25-19). Na deze knappe overwinning staat het in de promotieklasse debuterende Smashing '72 op een solide zevende plaats in de competitie.

Het team speelt zaterdag thuis tegen Armixtos. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur.

Heren Blue Stars winnen

DIEMEN - Het eerste herenteam van Blue Stars heeft de thuiswedstrijd tegen BC Schrobbelaar gewonnen: 84-53. Bij rust was de stand stand nog gelijk.

De basketballers uit Diemen spelen landelijk en zijn in de race voor de titel. De selectie van Blue Stars is sinds kort weer volledig. De afgelopen periode moest het team een aantal spelers missen, onder meer vanwege blessures. Blue Stars speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Early Bird uit Purmerend. Het eerste herenteam speelt op zaterdag 31 januari weer een thuisduel. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 18.15 uur. Blue Stars hoopt op veel publiek.

15 / 16

HUURWONING GEZOCHT.
Wij zijn op zoek naar een
tijdelijke woonruimte in Weesp of omgeving. Minimaal 3 slaapkamers vanaf half maart voor ca. 7 maanden. Tel.: 06-25219886

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Gezocht: leuke, ervaren TANDARTSASSISTENTE. Voor gezellige Groepspraktijk in Diemen op donderdag en vrijdag. Bel 020-6991065 of mail naar tandartsmagendans@telfort.nl

Te huur: Garage in Diemen, Johan van Soesdijkstraat 43, 1111 BB A'dam Diemen.
Tel.: 06-57560918