DiemerNieuws

10 november 2016

DiemerNieuws 10 november 2016


Gemeenteraad wil bouw 1000 sociale huurwoningen

DIEMEN - De gemeenteraad wil dat er in Diemen niet 500 maar 1000 sociale huurwoningen bij komen.

Het college van B en W heeft eerder de ambitie uitgesproken voor de bouw van 500 sociale huurwoningen. De gemeenteraad heeft het college via een motie verzocht om aan te geven op welke wijze dit aantal sociale huurwoningen kan worden uitgebreid naar 1000. De fractie van de VVD stemde als enige tegen. "Jarenlang zijn er geen sociale huurwoningen gebouwd op nieuwbouwlocaties, dus 500 huurwoningen lijkt ons al een grote opgave voor de gemeente met de beperkte mogelijkheden die er nog zijn. Verder willen wij detonerende hoogbouw voorkomen. Ook moet er wat ons betreft ruimte blijven voor faciliteiten zoals hockeyvelden. Ten slotte zien we een grote behoefte aan middeldure huurwoningen (boven de huursubsidiegrens). Voldoende woningen in dit segment zorgen ook voor doorstroming uit bestaande sociale huurwoningen", aldus de VVD.

De motie om tot een integrale visie voor Spoorzicht te komen haalde het ook. Er moet een afweging komen tussen de belangen van (sociale) woningbouw, voorzieningen (hockeyvelden) en behoud van natuur. Een motie van de SP om een proef van een jaar te doen met gratis bezoek aan de dierenarts voor minima werd aangenomen. VVD, Leefbaar Diemen en PvdO stemden tegen. Lees verder op pagina 5.

Sinterklaas is onderweg

DIEMEN - De kinderen in Diemen kijken er al lang naar uit, maar op zaterdag 12 november is het dan eindelijk zover: Sinterklaas arriveert weer in Diemen. De goedheiligman komt aan bij de loswal en gaat daarna naar het Diemerplein.

Het programma van de intocht begint om 10.00 uur. Entertainers Martin Williams en Mike zullen de kinderen op de loswal in de stemming brengen voor de komst van de kindervriend uit Spanje. Rond 10.15 uur zullen de duikpieten in het water van de Weespertrekvaart verschijnen. Om 10.30 uur komen er twee boten in de richting van de loswal varen. Op een van de boten zullen Sinterklaas en zijn pieten aanwezig zijn, op de andere boot de Pepernotenband.

Nadat de Sint op de loswal is ontvangen en kinderen de hand heeft geschud, stapt hij rond 11.00 uur in een koets die hem naar het Diemerplein brengt. Daar zal burgemeester Boog rond 11.30 uur de goedheiligman officieel welkom heten in Diemen. Kinderen kunnen daarna onder meer deelnemen aan spelletjes.

De intocht van Sinterklaas wordt ook dit jaar georganiseerd door de Algemene Schakelvereniging (ASV). De gemeente Diemen (Daarom Diemen) verleent een financiële bijdrage om de intocht mogelijk te maken.

Diemen gaat mee in DUO+ 2.0

DIEMEN - Moet Diemen wel doorgaan met de samenwerking met Ouder-Amstel en Uithoorn in DUO+? Die vraag stelden veel raadsleden vorige week tijdens een speciale raadsvergadering over dit onderwerp. Ja, was het antwoord aan het einde van een lange vergaderavond, maar unaniem was die ja zeker niet.

Dat er grote zorgen waren over de samenwerking van de drie gemeenten was al duidelijk. In september stemde de gemeenteraad schoorvoetend in met een incidentele financiële injectie van 1,3 miljoen euro om de voortgang niet in gevaar te brengen. Er waren niet alleen financiële perikelen, door onverwachte en soms ook niet goed ingeschatte extra kosten met name op het gebied van ICT, maar ook grote problemen op personeelsgebied en te weinig controle op de projecten en de kosten. De OR van de gemeente Diemen uitte keer op keer grote zorgen over de situatie voor de medewerkers en over de kwaliteit van de serviceverlening aan de burgers.

In september was ook al duidelijk dat er structureel meer geld uit Diemen nodig is voor DUO+. Hoewel een besluit daarover urgent was - de provincie wachtte al een paar maanden op de begroting van de uitvoeringsorganisatie - wilde de gemeenteraad daar toen nog niet mee instemmen. Er moest eerst een uitgebreide analyse komen van de problemen en de te nemen maatregelen. Om dat allemaal in kaart te brengen was een organisatieadviesbureau nodig dat in een lijvig rapport in niet mis te verstane bewoordingen de problematische situatie in DUO+ opschreef, met een lange lijst van verbeterpunten. Kosten: 65.000 euro. Dat rapport werd vorige week besproken. Het stemde de meeste raadsleden niet gelukkig, hetgeen in behoorlijk felle bewoordingen werd geuit door sommige fracties. 'Een brevet van onvermogen.' 'U moet zich schamen.' 'Ontluisterend.' 'Wie heeft er zitten slapen?'
Lees verder op pagina 3.

Gezellige projectdag StC Diemen

Een advocaatje met slagroom maakt de gezellige middag compleet. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Bewoners van Berkenstede genoten van een gezellige middag tijdens de projectdag van Serve the City Diemen afgelopen zaterdag. Hoewel niet alle geplande projecten door konden gaan omdat er dit keer wat minder animo was van vrijwilligers, was het een geslaagde dag, aldus Mark Manden van StC Diemen. "Ook in De Diem genoten de bewoners van een gezellige middag met de vrijwilligers. Bij het klusproject was er veel hulp. Bewoners van HVO Querido maakten een strandwandeling in Zandvoort. De inzameling voor kerstpakketten voor de voedselbank was een groot succes: maar liefst 63 pakketten konden worden gevuld."

15

sportabonnementen ontvingen dames van De Meeuwen

Weerbericht

Geleidelijk wisselvalliger en wat minder koud
Het novemberweer heeft wat winterse trekken met nachtelijke vorst. Tot in het weekeinde blijven oceaanstoringen nog op enige afstand. Door luchtdrukstijgingen boven Noord-Europa is de stroming tijdelijk weer aflandig met een zuidoostenbries. De kans op neerslag neemt in het weekeinde iets toe, maar is nog tamelijk klein. De temperatuur loopt geleidelijk iets op.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag is het overwegend droog. Er is bewolking, maar met ook geregeld ruimte voor de zon. Er is kans op lichte vorst in de nacht met lokaal mist. Overdag wordt het 6 à 7 graden bij een matige noordoostenwind. In het weekeinde komt er wat meer bewolking. Af en toe schijnt de zon. Lokaal kan er een bui vallen. Er is kans op nachtvorst met ook mistkansen. Er waait een matige wind tussen zuidoost en oost. De maximumtemperatuur ligt rond 8 graden.

Trend na het weekeinde
Na het weekeinde komt een westelijke stroming op gang met aanvoer van zachte oceaanlucht. De winterse trekjes verdwijnen en het wordt normaal novemberweer. Het wordt wisselvallig bij een maximum van circa 10 graden en bij niet al te veel wind uit westelijke richtingen.

Weetje
Het langjarig gemiddelde maximum over de eerste novemberhelft bedraagt 10 à 11 graden. Dat heet dan de 'normale' temperatuur. Deze week ligt de temperatuur onder normaal. In dezelfde periode vorig jaar lagen de maxima met circa 15 graden juist ver boven normaal. Op 7 november 2015 werd het zelfs 18.5 graden. Dat is meer dan 10 graden verschil met nu.

Het vermakelijke dorp Diemen

De Amsterdammer Lieve van Ollefen was een bekend broodschrijver in de 18e eeuw. Hij schreef in opdracht van uitgevers en boekverkopers. Zijn bekendste werk is het door R. Bakker uitgegeven 'De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver' uit 1795. Het waren plaatjes met praatjes. De ovale plaatjes werden gemaakt door Anne Brouwer, dochter van een Amsterdamse plaatsnijder. Lieve van Ollefen beschreef ook het dorp Diemen bij een fraaie gravure van het oude dorp aan de Ouddiemerlaan met zicht op de (afgebroken) Mariakerk.

Diemen, dat om Gysbrecht's wraakzucht,
onder 't jok der Graaven kwam,
Vaak een prooi van buur en water,
dikwyls ook van de Oorlogsvlam;
Diemen mag nog, hoe 't moet lyden,
Door schoonheid en door trouw, 't Batavisch hart verblyden

Van Ollefen beschreef Diemen lyrisch: "Onder de Nederlandsche dorpen, zijn er zekerlijk maar weinig van welken, naar evenredigheid der grootte, zo veel kan gezegd worden, (ofschoon er bij anderen bijzonder weinig van gezegd zij,) als van dit vermakelijke dorp; de inhoud der volgenden bladzijden zal onze Leezers daarvan ten vollen overtuigen." Waarvan akte.

Uitreiking Kunstprijs

DIEMEN - De winnaars van de Kunstprijs Diemen worden donderdag 10 november om 19.00 uur bekend gemaakt in het gemeentehuis.

De Kunstprijs is ook dit jaar georganiseerd door Kunstzin Diemen. Het thema is 'Daarom Diemen'. Deze leus gebruikt de gemeente bij citymarketing. 23 deelnemers hebben een kunstwerk ingeleverd.

De jury bestaat uit Jeroen Klaasse, wethouder van Cultuur, Ad Saan, voorzitter van de Historische Kring Diemen en beeldend kunstenaar Lola Eradus. Er is tevens een publieksprijs. Bezoekers van de expositie konden daarvoor tot en met dinsdag 8 november hun stem uitbrengen.

TOP bij Diemerbos

DIEMEN - Bij de hoofdingang van het Diemerbos staat sinds kort een informatiezuil: een TOP.

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Op de groen-blauwe zuil is informatie te vinden over fiets-, wandel- en vaarroutes, bezienswaardigheden, bootverhuur en horeca in de omgeving. TOP's staan altijd in de buurt van parkeerplekken. Zo kan de recreant makkelijk de overstap maken van de auto naar de fiets of de omgeving te voet verder ontdekken.

Culinair concert

DIEMEN - Het 100e concert van de serie Kamermuziek in De Hoop op zondag 27 november belooft heel bijzonder te worden. Wie erbij wil zijn moet niet te lang wachten met reserveren, het concert is nu al bijna uitverkocht.

Het ensemble Corona speelt 'Gentils Amoureux', een programma met chansons van componisten verbonden aan de rijke Bourgondische hoven uit de 15de eeuw.

Om te vieren dat het alweer het 100e concert is in de concertserie wordt de muziek uit de late middeleeuwen culinair luister bijgezet door een proeverij met hapjes uit de middeleeuwse keuken van Coquinaria.

In verband met de proeverij is dit concert alleen toegankelijk met reservering en er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Gereserveerde kaarten à €14,- / €13,- / €10,- kunnen voor het concert vanaf 14.15 uur worden opgehaald. Er is geen pin. Reserveren: reservering@schuilkerkdehoop.nl of 06-81498375 Meer informatie: schuilkerkdehoop.nl.

Diemen wordt Regenbooggemeente

Gemeente en LHBT's werken samen aan actief LHBT-beleid

De eerste Pink Borrel in Grand Café Blauw was een groot succes. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De eerste Pink Borrel van Pink Diemen in oktober was een groot succes. Ruim 40 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) kwamen naar Grand Café Blauw om elkaar te leren kennen en de eerste nieuwe afspraken om met elkaar dingen te ondernemen zijn gemaakt. De gemeente Diemen is bezig om het LHBT-beleid vast te leggen en de oprichting van Pink Diemen past daar heel goed in.

Twaalf betrokken inwoners gaven in september gehoor aan een oproep van de gemeente om mee te praten over de invulling van het LHBT-beleid in Diemen. 42 grotere steden in Nederland zijn sinds 2014 al 'Regenboogsteden'. Ook Diemen wil dat predicaat krijgen en is daarom bezig het LHBT-beleid in kaart te brengen. "Het is niet zo dat er nog niets gebeurde op dit gebied in Diemen, maar nu denken we er wel wat bewuster over na hoe we Diemen een veilige plaats kunnen laten zijn voor iedereen. De sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT's vinden wij belangrijk", zegt wethouder Jeroen Klaasse. "Het lijkt erop dat in heel Nederland de tolerantie ten opzichte van LHBT's wat aan het afkalven is. Met name onder ouderen, jongeren en in allochtone groepen. Ik heb zelf drie zonen die nog heel klein zijn, maar mochten zij in de toekomst uit de kast komen dan hoop ik wel dat zij het gevoel hebben dat ze in een veilige omgeving zijn en daar voor uit kunnen komen. Dat gun ik ieder mens in Diemen en daarbuiten." Klaasse wil op diverse terreinen aan de slag met LHBT-beleid. "We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de zorginstellingen de Diem en Berkenstede. Ouderen in zorginstellingen gaan vaak weer terug de kast in omdat ze er niet voor uit willen komen bij andere bewoners en de verpleging niet altijd op een goede manier weet in te grijpen. Cordaan is daar ook al mee bezig en wil volgend jaar voor beide instellingen het keurmerk De Roze Loper halen. We gaan ook in overleg met de Sportraad, te vaak wordt homo nog als scheldwoord gehoord op de sportvelden. We zoeken contact met de John Blankenstein Foundation, die workshops geeft over dit onderwerp. Voorlichting op scholen vinden we erg belangrijk. Ook de Jongerenraad is zeer geïnteresseerd in dit onderwerp en van hen hebben we gehoord dat de voorlichting op middelbare scholen heel wisselend is."

Aan de twaalf betrokken bewoners vroeg Klaasse wat zij het meest missen in Diemen. Dat bleek een plek voor ontmoeting te zijn. "Voor een gaybar is Diemen niet groot genoeg waarschijnlijk, maar voor de Pink Borrels zoals die nu georganiseerd worden, is genoeg animo; dat bleek meteen de eerste keer al: er waren meer dan 40 bezoekers", aldus Klaasse. De gemeente stelt ook een kleine, incidentele subsidie beschikbaar. Voor een belangrijk deel zijn de plannen voor het LHBT-beleid binnen bestaande budgetten realiseerbaar. "Het hijsen van de regenboogvlag bijvoorbeeld kost geen geld. Workshops kunnen uit een opleidingsbudget betaald worden."

Tijdens die eerste Pink Borrel werden meteen vervolgafspraken gemaakt en de nodige ideeën voor nieuwe activiteiten geopperd. Organisatoren Els Mandemaker, Lodewijk de Zwart en Theo Grömmel hopen dat meer LHBT's zich actief zullen inzetten om dit allemaal mogelijk te maken. Speciaal beleid voor LHBT's in Diemen juichen de organisatoren van de Pink Borrel toe. Bang dat ze de groep op deze manier juist apart zetten, zijn ze niet. "Sommige discriminatie kan heel positief werken", zegt De Zwart. "Door jezelf zichtbaar te maken, kun je je omgeving veranderen. Wij willen graag dat het in de toekomst voor de kinderen van nu die homoseksueel zijn makkelijker wordt dan het voor ons was. En is. Want we merken wel dat homoseksualiteit minder geaccepteerd is dan een aantal jaar geleden." Toch is Nederland nog een goed land om in te wonen als LHBT'er, merkt Mandemaker op. "Ik ben pastoraal werker bij de Stichting Evangelische Roze Vieringen en daar komen veel homoseksuele vluchtelingen uit Afrika en Azië. Zij zijn enorm - positief - verbaasd over wat hier gewoon kan: samen over straat, zich kleden zoals zij willen."

Wethouder gaat op diverse terreinen aan de slag met LHBT- beleid

De Pink Borrel in Grand Café Blauw in De Omval is iedere vierde woensdagavond van de maand vanaf 19.30 uur, de volgende dus op 23 november. Alleen in december eenmalig een week eerder in verband met de feestdagen. Meer informatie is te vinden op de website pinkdiemen.nl en in de Facebookgroep Pink Diemen. Contact is mogelijk via pinkdiemen@gmail.com.

DUO+

Vervolg van de voorpagina.

Heel kort door de bocht zeiden verschillende fracties: 'Zie je wel'. Zij hadden zich altijd al zorgen gemaakt, maar hadden zich in de aanloop naar DUO+ keer op keer laten geruststellen om toch maar akkoord te gaan met de samenwerking. Dat deed de raad uiteindelijk unaniem. Zij het dat Diemen er op een laat moment wel voor koos slechts een deel van de samenwerking aan te gaan, alleen voor de uitvoeringstaken. En juist op dat punt gaat het slecht.

Dat de invoering van DUO+ niet goed is gegaan, erkende burgemeester Erik Boog in september al. Maar hij heeft nog steeds vertrouwen dat DUO+ op de lange termijn voordelen zal opleveren voor Diemen, al moet er veel veranderen aan de organisatie. "Het is nodig om tot een DUO+ 2.0 te komen", zei hij. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 verwacht hij dat het plan daarvoor klaar is. Het extra structurele bedrag van 170.000 euro voor DUO+ uit Diemen is voor het college het uitgangspunt, dat zou genoeg moeten zijn. Maar of dat ook echt zo is, is nog verre van zeker.

Toen er gestemd moest worden over dat extra budget, en daarmee eigenlijk het voortzetten van de samenwerking, was de gemeenteraad deze keer verre van unaniem. Maar uiteindelijk stemde toch een meerderheid voor. Een motie om het college ook te laten onderzoeken of Diemen uit de samenwerking zou kunnen stappen, kreeg niet voldoende stemmen. Op naar DUO+ 2.0.

Cursus tennis van TVDZ en SWD

DIEMEN - Tennisvereniging TVDZ en Stichting Welzijn Diemen (SDW) starten met een cursus tennis.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vrijdag 18 november deelnemen aan vier tennislessen die worden gegeven door tennisleraar Fred Groen. De lessen kosten in totaal tien euro. De lessen vinden op vier achtereenvolgende vrijdagen plaats en beginnen steeds om 11.00 uur.

Opgeven kan bij Alwin Aarts van SWD via 06-5262055 of A.Aarts@Welzijndiemen.nl.

Gaslek

DIEMEN - Zaterdag kreeg de politie aan het eind van de ochtend een melding van gaslucht in de Raadhuisstraat.

De brandweer verrichtte metingen waaruit bleek dat het lek zich in één woning bevond. Liander had het probleem snel opgelost.

Ringslangeieren tellen

DIEMEN - Goed nieuws over de ringslang: tijdens de natuurwerkdag van Staatsbosbeheer in het Diemerbos zaterdag werden duizenden eierschalen van jonge ringslangen gevonden. Een teken dat het dier het goed doet in het Diemerbos. Vrijwilligers staken de handen flink uit de mouwen, ondanks de felle regenbuien. In verschillende moeraslandjes in het bos werd riet afgevoerd. Zo ontstaat meer leefruimte voor planten en dieren. Een zwaar, modderig, maar vooral gezellig karwei, vonden de vrijwilligers. De boswachters waren enorm blij met de hulp.

Hulp bij het beheren van post voorkomt problemen

Postsorteertgroep Stichting Madi in Brede HOED

Opzien tegen het verwerken van post.

DIEMEN - Stichting Madi helpt inwoners van Diemen met het op orde brengen van hun administratie. De postsorteergroep van de welzijnsinstelling komt elke laatste woensdagmiddag van de maand van 13.30 tot 17.00 uur bijeen in De Brede HOED aan de D.J. den Hartoglaan 8 in Diemen.

Janina Poppes is ouderenadviseur in Diemen van de Stichting Madi. "Wij merken dat het op orde houden van de administratie voor een aantal mensen een groot probleem is. Zij hebben dat nooit geleerd of zien er enorm tegenop. Er zijn mensen die hun post niet meer openmaken en verwerken, maar die gewoon laten liggen. Dit kan grote gevolgen hebben. Als mensen hun rekeningen niet betalen leidt dit tot schulden, met alle gevolgen van dien. Tijdens bijeenkomsten van de postsorteergroep leren zij hun administratie zorgvuldig te beheren." Mensen die willen deelnemen aan de postsorteergroep van de Stichting Madi dienen zich vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch (020-3144700) of door een e-mail te sturen: j.poppes@madizo.nl. Deelname is gratis.

Begroting

Vervolg van voorpagina.

Ook werd er een motie aangenomen om in gesprek te gaan met de Regenbooggroep om te onderzoeken of er Diemen een bredere behoefte is aan de wijze van kamerverhuur zoals door het project Onder de Pannen wordt gefaciliteerd. Het betreft hier kamers voor mensen die dakloos dreigen te worden of net dakloos zijn geworden. De motie van GroenLinks, DiemenLinksaf, VVD, CDA en D66 werd niet gesteund door Rosali Herder en Maurits Rietveld, beiden Leefbaar Diemen. Een motie van de VVD, PvdO en D66 om kinderen van ouders in Diemen met een laag inkomen toegang te bieden tot bijles, individuele huiswerkbegeleiding, remedial teaching of examentraining haalde het eveneens. Het CDA en Jan Sikking van Leefbaar Diemen stemden tegen.

Een motie van D66, PvdO, CDA en Leefbaar Diemen om in overleg met ondernemers alle mogelijkheden te onderzoeken voor een post- en pakketfunctie op een centraal gelegen locatie in Diemen haalde het ook. Alleen de fracties van de PvdA en VVD stemden tegen.

De begroting voor 2017 werd unaniem aangenomen. De fracties van de VVD, Partij van de Ouderen, Leefbaar Diemen en CDA spraken wel hun zorgen uit over DUO+.

René Letteboer

Voorzitter SV Diemen
52 jaar
Diemenaar sinds 1970

Foto: Trudy Kroese

Hoe gaat het met de campagne om nieuwe vrijwilligers te werven?
"Wel goed. Er hebben zich mensen aangemeld voor bestuursdiensten en mensen die willen helpen bij het organiseren van een meerdaags toernooi voor de jeugd dat met Pasen of Pinksteren gaat plaatsvinden. Er gaan jeugdteams van SV Diemen aan meedoen en jeugdteams van andere clubs, ook clubs die in het betaald voetbal uitkomen."

Wat is er zo leuk aan om voorzitter van SV Diemen te zijn?
"Ik ben opgegroeid bij SV Diemen en heb er lang gespeeld. Mijn zoon speelt ook al weer 15 jaar voor de club. SV Diemen is een leuke vereniging en ik vind het leuk om lid te zijn van het bestuur en er aan bij te dragen dat alles goed georganiseerd is en goed loopt."

Wat zijn jouw overige hobby's?
"Ik ga twee keer per week hardlopen en loop dan vijf of tien kilometer. Ook schaak ik graag. Ik heb vroeger geschaakt bij de vereniging Donner in Diemen, ik ben daar ook voorzitter geweest. Donner bestaat niet meer. Ik heb daarna even geschaakt bij Oosten-Toren. Tegenwoordig schaak ik op de computer."

Wat zijn jouw favoriete clubs en voetballers?
"Ik ben voor Ajax en Barcelona. Vroeger was Johan Cruijff mijn favoriete voetballer, nu Lionel Messi."

Wat is jouw favoriete muziek?
"Ik heb geen voorkeur voor specifieke artiesten. Mijn smaak is heel breed. Als ik in de auto zit staat de radio altijd op 538."

En jouw favoriete film?
"'D-Day', over de Tweede Wereldoorlog en 'Pirates of the Caribbean'. Dat zijn twee heel verschillende genres."

Wat kan er beter in Diemen?
"Ik zou graag zien dat het parkeerbeleid verandert. Wat mij betreft zou het goed zijn als de inwoners van Diemen gratis kunnen parkeren. Daarnaast zou ik het goed vinden als de parkeerwachters in Diemen zich prettiger opstellen."

H.C. Fritz koopt cadeaus voor voedselbank

DIEMEN - Judovereniging H.C. Fritz houdt vrijdag 11 november een toernooi waarvan de opbrengst bestemd is voor de Voedselbank Diemen.

Het toernooi in het gymnastiekgebouw in de Schoolstraat begint om 17.00 uur met de jongste kinderen. Het inschrijfgeld van de kinderen wordt verdubbeld door de judovereniging, die deel uitmaakt van de ASV (Algemene Schakelvereniging). De ASV heeft ook een financiële bijdrage geleverd. Leden van de judovereniging kopen van het geld cadeaus die rond 5 december aan de kinderen van de cliënten van de Voedselbank Diemen worden gegeven.

Echtpaar viert 60-jarig huwelijk

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog en zijn vriendin Wahida hebben donderdagmiddag het echtpaar Roeland-Olij in Diemen bezocht. Het echtpaar was maar liefst 60 jaar getrouwd.

De burgemeester feliciteerde meneer en mevrouw Roeland met het 60-jarig huwelijk en had ook enkele cadeaus bij zich: een bos bloemen en heerlijke chocolade.

Het echtpaar stelde het bezoek van de burgemeester en zijn vriendin erg op prijs.

Piërlôt op radio

DIEMEN - Guus Piërlôt, voorzitter van Hondensportvereniging Diemen en etholoog, is op 16 november en 14 december te beluisteren op RTV NH.

Hij zal op beide dagen vanaf 15.00 uur vragen van luisteraars over dieren beantwoorden.

20 jaar graven naar Romeinse schatten

Amateurarcheoloog Dick Roetman

DIEMEN - Sinds 1995 graaft Dick Roetman (67) uit Diemen als amateurarcheoloog mee met opgravingen door heel Nederland. Zijn specialiteit: de Romeinse tijd. Dick heeft al veel bijzondere vondsten gedaan. Daarvoor moest hij wel een stuk zuidelijker zijn. Tot Diemen zijn de Romeinen immers niet gekomen. Dick werd geboren in Willemstad, Curaçao. 'Van de Antilliaanse zon naar de Hollandse klei' is dan ook de titel van zijn memoires. Hij hoopt zijn verhalen nog eens uit te brengen in een boek; het DiemerNieuws mocht ze nu vast lezen.

In zijn eigen woonplaats Diemen zijn geen Romeinse vondsten in de bodem te vinden. 'De geschiedenis hier is te jong voor mij.' Foto: Trudy Kroese

Vanaf zijn vierde woonde Dick op diverse plekken in Nederland en vanaf 2002 is Diemen zijn woonplaats. Hij was systeemanalist en intern accountant bij een grote bank, tot hij in 2006 met pensioen ging. Nog meer tijd voor zijn grote hobby: archeologie. De interesse voor geschiedenis was er altijd al, maar voor de archeologie groeide de liefde pas in 1994, schrijft hij. Hoewel, in zijn memoires lezen we ook: (...) Dick (had) in zijn jeugd al belangstelling voor historie, getuige zijn mijmering om met schop en troffel de grafheuvels op de hei in Hilversum op te graven. In de krant had hij gelezen over de Hilversumcultuur (1800-1200 v. Chr.). Gelukkig heeft hij dat toen niet gedaan; er is dus nooit iets beschadigd.

Een echte klik met archeologie komt als Dick een lezing bijwoont van professor Bogaers. Hij sluit zich aan bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. "In maart 1995 ben ik eens gaan kijken bij opgravingen, trof daar archeoloog Jan Kees Haalebos en raakte in gesprek. 'Als je nu echt geïnteresseerd bent, doe dan gewoon mee', zei hij." Vanaf dat moment werden er regelmatig een paar weken vrij genomen van het werk om mee te kunnen doen aan officiële opgravingen bij sloop- en bouwprojecten. Want zo gaat dat: zo'n bouwproject is een uitgelezen kans voor archeologen om de bodem te onderzoeken. Anders is het devies: laten zitten, dan wordt het het best bewaard. Professionele archeologen krijgen vaak hulp van amateurarcheologen zoals Dick. Hij werkte vooral mee aan opgravingen in en rond Nijmegen, waar veel te vinden is uit Dicks favoriete periode uit de geschiedenis: de tijd van de Romeinen (grofweg de eerste vier eeuwen van onze jaartelling). "Dan heb je het er wel voor over om een paar kilometer te rijden."

Als amateur, maar zeker volwaardig medewerker bij de opgravingen. "Je doet echt mee met het graafwerk en wordt serieus genomen. Het liefst werk ik in een eigen stekkie en dat kan vaak ook. Buiten in het veld werken vind ik heerlijk, ook al is het vaak koud en nat. Maar het is een kick als je als eerste na 2000 jaar een graf ziet, of een gracht aansnijdt of een afvalkuil."

Sporen van een Romeinse waterleiding.
Houten kelder, gevonden bij een opgraving in Nijmegen, 2006.
In beerputten is vaak heel veel te vinden.
De klokbeker, gevonden in 2010, een spectaculaire vondst.

'Het is een kick als je als eerste
na 2000 jaar een graf ziet'

Een heel bijzondere vondst was in Nijmegen: een klokbeker die gedateerd wordt op 2000 v. Chr. 4000 jaar oud dus. Uit Dicks memoires: (...) Na de sloop van het gebied rond de Koekoekstraat gingen archeologen begin januari 2010 op zoek naar graven uit voornamelijk de 3e eeuw n. Chr.. (...) Dick kon meedoen, trotseerde terugkomende van een vakantie op Curaçao de vrieskou, die voor hem een overgang van meer dan 25 graden Celsius naar gevoelstemperatuur minus 13 graden Celsius betekende. Sensatie op 14 april 2010: Dick onderzocht een zwart rond vlak van zo'n 1 meter lengte, te groot om meteen geheel aan te pakken, dus eerst een kwadrant opgraven. Verbazing bij Dick dat juist in dit kwadrant zeer oud ogende scherven met versiering zichtbaar werden. De scherven zijn zeer vakkundig door collega Floris Reijnen gerestaureerd tot een klokbeker van ca 2000 v. Chr.! De maten: hoogte 14,5 centimeter, breedte 13 cm, diameter 13 cm, dus een kleine beker. (...) Een zeldzame gebeurtenis, niet voor Nijmegen en Wijchen, maar wel midden in een Romeins grafveld uit de voornamelijk 3e eeuw n. Chr. Het kan niet anders dan dat de nabestaanden dit graf met een heuveltje aantroffen en hebben gerespecteerd."

In zijn eigen woonplaats Diemen meewerken aan archeologische opgravingen doet Dick niet. "De geschiedenis van Diemen is te jong voor mij. En dat bedoel ik niet denigrerend. Natuurlijk heb ik wel gekeken toen er archeologisch onderzoek werd gedaan voordat het winkelcentrum werd gebouwd. En dat de Historische Kring Diemen de geschiedenis van Diemen zo goed vastlegt, dat is prachtig. Maar ik heb me niet aangemeld om mee te werken. Iedereen heeft zijn eigen favoriete periode, waar hij ook het meest van weet."

'Meewerken aan archeologische opgravingen blijft spannend'

Voor Dick is dat dus de Romeinse periode. "Er was al schrift en de literatuur sluit vaak aan bij wat je vindt, dat is verdraaide leuk. De vondsten spreken aan. Dat zijn vaak spullen die zijn meegegeven in het graf. Maar we reconstrueren ook kazernes en boerderijen aan de hand van donkere sporen in het zand. Daar maak ik dan weer plattegronden van. Heel mooi om te doen. Uit beerputten halen we ook veel informatie. Meewerken aan archeologische opgravingen blijft iedere keer weer spannend, het wordt nooit saai."

"Ik vind het gewoon boeiend om het verleden te zien. Hoe zat Nederland toen in elkaar? De Romeinen hebben een belangrijke stempel gedrukt, denk bijvoorbeeld maar aan het Romeinse recht. En zij waren op veel terreinen erg ver: met verbazing kijk ik naar vondsten op medisch gebied en gereedschappen, zoals bij dat schip dat gevonden is in De Meern: hamers en beitels. Wij vinden resten van roerige tijden: oorlogen, volksverhuizingen, natuurrampen. In die zin herhaalt de geschiedenis zich steeds."

Wat zouden archeologen over 2000 jaar vinden als ze in de omgeving van Diemen gaan graven? "Ik denk dat de kans groot is dat Diemen er dan niet meer is. Niets is voor eeuwig. Waarschijnlijk is het water te veel gestegen en het dorp elders herbouwd. Toch zal de geschiedenis bewaard zijn, omdat er zo veel is vastgelegd. Archeologen zullen dan ook vast nog dingen van ons vinden en ik hoop dat ze met verbazing kijken naar al die elektrische apparaten die we nu gebruiken."

BLOEM! voelt zich prettig in Diemen

'Klanten kunnen hier hun eigen boeket samenstellen'

Celine en Rodrique voor de zaak in winkelcentrum Diemerplein. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Bloemenzaak BLOEM! is nu bijna twee maanden gevestigd in winkelcentrum Diemerplein. Eigenaars zijn Rodrique (34) en Celine (33) Vrolijk, broer en zus en afkomstig uit een familie die al lang in het bloemenvak werkt.

De ouders van Rodrique en Celine hadden twee bloemenzaken op de luchthaven Schiphol. Rodrique en Celine hebben die twee zaken enige jaren geleden van hun ouders overgenomen en hebben daarna doorgepakt. Zij openden nieuwe zaken in Den Haag, Delft en twee in Amsterdam, respectievelijk op het Stadionplein in Amsterdam-Zuid en in winkelcentrum Oostpoort in Amsterdam-Oost. In september volgde de zaak in Diemen. De officiële opening was op 14 september.

In het zicht
Rodrique: "Wij kregen van de eigenaars van de bloemenzaak die hier tot eerder dit jaar was gevestigd de tip dat wij deze winkelruimte konden huren en een zaak konden openen. Wij zijn zeer tevreden over deze locatie: de winkel is ruim en ligt goed in het zicht. De mensen die met de roltrap of de lift naar beneden komen zien onze zaak liggen. Ook is het prettig dat onze zaak naast Albert Heijn ligt, waar dagelijks heel veel mensen komen. Vlak naast onze winkel is de in- en uitgang van de parkeergarage."

Rodrique en Celine hebben de taken in
het bedrijf verdeeld

Rodrique en Celine zijn van jongs af aan opgegroeid in het bloemenvak. Zij hebben de taken onderling verdeeld. "Ik richt mij vooral op de inkoop en ga vijf keer per week 's morgens vroeg naar de veiling in Aalsmeer, Celine houdt zich vooral bezig met de winkels. Onze ouders helpen ons soms op de achtergrond."

Service
Hoewel BLOEM! ook een aantal webshops heeft, vinden Rodrique en Celine de winkels van groot belang. Klanten kunnen in BLOEM! in winkelcentrum Diemerplein het aanbod met eigen ogen zien, vragen stellen en een beroep doen op de vakkennis en service van het personeel. Het team van BLOEM! vindt het belangrijk om persoonlijke aandacht aan de klanten te geven. BLOEM! verricht bij voorkeur maatwerk. "Klanten kunnen hier hun eigen boeket samenstellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om van elk type bloem er één te kopen en daarmee een boeket naar eigen smaak te maken. Ons assortiment is ruim. Wij verkopen veel bloemen en planten en ook glaswerk op maat en vazen. Wij houden ook rekening met de seizoenen. Wij gaan uiteraard veel aandacht aan kerst besteden."

Focus
Rodrique en Celine merken dat klanten graag naar een bloemenzaak gaan. "Als je in Diemen woont en iemand in bijvoorbeeld Groningen een bos bloemen wilt sturen, ligt het voor de hand dat je dat via internet doet. De webshop van BLOEM! is www.bloemenzaak.nl. Maar over het algemeen vinden mensen het prettig om naar een bloemenzaak te gaan. Dat is toch anders. Onze focus ligt daarom bij onze winkels."

Rodrique en Celine wonen beiden in Amsterdam en hebben geen enkele moeite gehad om aan de mentaliteit in Diemen te wennen. "Ik vind de mensen in Diemen direct. De meeste zeggen wat zij denken. Als het goed is vertellen ze het aan je, maar als zij een keer niet helemaal tevreden zijn, hoor je het ook. Dat vinden wij prettig."

De Diemer Harmonie geeft zondag 13 november het Najaarsconcert in De Omval.

donderdag 10 november

Financieel Café

OBA Diemen 14.00 uur

Voor hulp bij het aanvragen van DigiD, Woningnet, uitprinten van officiële documenten en invullen van digitale formulieren.

10 en 15 november

'La Danseuse'

De Omval 14.00 & 20.00 uur

Het onwaarschijnlijke en tumultueuze levensverhaal van de Amerikaanse Loïe Fuller, die aan het einde van de 19e eeuw naar Parijs verhuisde om daar een revolutie te ontketenen in de wereld van de dans. Aanvang 20.00 uur, dinsdag ook om 14.00 uur. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 11 november

Psych Neurobics

't Kruidvat 19.00 uur

Stichting Sigfa Holland geeft een Psycho Neurobics seminar. Contact: sigfaholland@gmail.com, 06-85768118 of 06-8434407. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

'Het komt nu wel heel dichtbij'

Theater De Omval 20.30 uur

Cabaretier Patrick Nederkoorn komt naar Diemen met zijn tweede avondvullende programma. Noem Patrick Nederkoorn gerust een ervaringsdeskundige. Hij is meerdere keren in Parijs geweest, hij heeft weleens in een vliegtuig gezeten én hij woont in een wijk met verschillende gebedshuizen. Nou, dan komt het allemaal wel heel dichtbij. En toch, ondanks al die dreiging, komt deze held vanavond gewoon naar het theater.

zaterdag 12 november

'Hoe dan'

Theater De Omval 20.30 uur

'Hoe dan' geeft de hedendaagse strijd weer van een jonge vrouw van 23. Carpe diem? De wereld redden? Gaat dat samen?! Roos Blufpand raakt, verbaast, is klein en daardoor juist heel groot. Het is zoals het is. En die kwetsbaarheid maakt Roos zo sterk.

zondag 13 november

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor. Pastor H. Hartog gaat voor in deze viering.

Diemer Harmonie

Theater De Omval 14.00 uur

Het jaarlijkse Najaarsconcert, muzikaal gezien het hoogtepunt van het seizoen. Originele werken voor harmonieorkest worden afgewisseld met bewerkingen van filmmuziek, gelardeerd met lichte muziek. De vier elementen water, lucht, vuur en aarde vormen het thema van de middag. Toegang € 10,-; kinderen tot 16 jaar gratis, 65+ € 8,-. Reserveren: penningmeester@diemerharmonie.nl.

woensdag 16 november

Eten met de Buurt

't Kruidvat 17.00 uur

Elke woensdag een lekker 3-gangenmenuutje. Heb je dieetwensen geen probleem, geef deze dan door. Kosten € 3,50. Graag reserveren voor woensdag 12.00 uur bij 't Kruidvat, 06-50716404, in verband met de boodschappen.

donderdag 17 november

'La Fille Inconnue'

Theater De Omval 20.00 uur

De nieuwe, wederom ijzersterke film van de Gebroeders Dardenne! Jenny is een jonge, sociaal betrokken, huisarts in Seraing, nabij Luik. Op een avond nadat de praktijk gesloten is, wordt er aangebeld, maar ze besluit niet meer open te doen. De volgende dag wordt een jong meisje dood gevonden aan de Maas. Het blijkt het meisje te zijn dat voor haar deur stond. Jenny voelt zich schuldig en zet alles op alles om de identiteit van het meisje te achterhalen zodat ze niet anoniem begraven wordt. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 19 november

Wandeling Pink Diemen

Gemeentehuis 13.30 uur

Korte wandeling door Diemen met gezellige nazit. Pink Diemen wil Diemenaren (homo, lesbo, biseksueel, transgender, ruimdenkende, interseksuele en zich afvragende) de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten. Door nieuwe mensen in en uit de eigen buurt te leren kennen in een relaxte sfeer kun je iets voor elkaar gaan betekenen.

'Popje, hou je muil'

Theater de Omval 20.30 uur

Ilse Warringa en Servaes Nelissen vonden elkaar middels hun schoenenverslaving. De collectie van Ilse is met 465 paar net iets groter dan die van Servaes (436 paar). Tijdens de praatgroep opperde therapeut Bert Steunzool een voorstelling hierover te maken. Ferry en Meta zetten samen Schoenenhuis Fermeta op. Na een aantal jaren botert het niet meer zo goed tussen het eigenaardige stel. Schoenenhuis Fermeta is duidelijk toe aan een nieuw concept: De Knotsgekke Snuffeldagen, waarbij alle schoenen de deur uit moeten.

donderdag 24 november

Diemen voor elkaar

Theater de Omval

Diemenvoorelkaar.nl, de website voor hulp en ontmoeting, voor jong en oud, organiseert een bijeenkomst voor hulpvragers en hulpaanbieders. Ontvangst met lunch, koffie en thee. Kosten: 2 euro. Aanmelden: 020-3144700, info@diemenvoorelkaar.nl of in de Brede HOED.

SV Diemen speelt gelijk tegen FC Weesp

Ploeg boekt goed resultaat tegen koploper

SV Diemen hield goed stand tegen koploper. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft voor eigen publiek met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Weesp. Alle doelpunten werden voor rust gemaakt.

SV Diemen ging vooraf uit van een lastig duel tegen de lijstaanvoerder uit Weesp, die aan het einde van van het vorige seizoen degradeerde uit de tweede klasse. Na een kwartier spelen kwam SV Diemen op voorsprong door een doelpunt van aanvaller Gianno dos Passos. De bezoekers uit Weesp maakten echter in dezelfde minuut gelijk. Na ongeveer een half uur spelen nam SV Diemen opnieuw de leiding door een treffer van aanvaller Niels Verheul. Verheul en verdediger Jelle de Wild kwamen vorig jaar nog uit voor FC Weesp. Vlak voor het rustsignaal van de scheidsrechter kwam FC Weesp opnieuw langszij: 2-2.

SV Diemen-trainer Gerrie Breugem: "Wij hebben in de eerste helft onze beste helft van het seizoen gespeeld en hadden het naar mijn mening verdiend om met een voorsprong de rust in te gaan. Maar enkele seconden voor het rustsignaal kregen we helaas een doelpunt tegen. Dat kwam hard aan."

SV Diemen wist in de tweede helft stand te houden tegen het sterke FC Weesp. Vlak voor tijd kwam de thuisclub nog goed weg: een speler van FC Weesp schoot de bal over het doel van keeper Dave Moen.

SV Diemen heeft na negen duels zes punten en staat nog steeds op de laatste plaats van de derde klasse C. De afstand met de concurrenten VVH Velserbroek en Roda '23 is nu vier punten. Die twee ploegen hebben na negen duels tien punten. FC Weesp blijft koploper en heeft twintig punten.

SV Diemen gaat zondag op bezoek bij Olympia Haarlem, dat elf punten heeft. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Gerrie Breugem: "Olympia Haarlem staat in de middenmoot, die op dit moment heel groot is. De nummer zes op de ranglijst heeft elf punten en de nummers twaalf en dertien, die boven ons staan, hebben tien punten. Ik weet dat er bij Olympia Haarlem enkele ex-profs spelen."

Dames De Meeuwen gaan extra trainen

Heren 1 boekt thuisoverwinning

De dames van het eerste team van De Meeuwen.

DIEMEN - De dames van het eerste waterpoloteam van De Meeuwen starten binnenkort met extra trainingen in TrainMore in Diemen. Het team heeft van TrainMore vijftien sportabonnementen gekregen.

Sanne Winchester, keepster en aanvoerster van het eerste damesteam van De Meeuwen: "Wij gaan trainen bij TrainMore omdat wij naast de zwemtrainingen ook andere vormen van training willen gaan doen. Dit zullen we doen met hulp van personal trainer Jurjen van Leeuwen. Het doel van die trainingen is dat we sterker, sneller en wendbaarder worden. We gaan twee keer per week bij TrainMore trainen met behulp van trainingsschema's en daarnaast zullen we misschien deelnemen aan leuke lessen. De bedoeling is dat wij op maandag 14 november beginnen. We zullen deze trainingen gaan combineren met de waterpolotrainingen en de wedstrijden. Daarbij letten wij goed op de belastbaarheid. Wij gaan bijvoorbeeld niet op zaterdagochtend trainen als wij zaterdagavond een wedstrijd moeten spelen."

De selectie van het eerste damesteam van De Meeuwen bestaat uit tien speelsters. De overige vijf abonnementen zullen worden gebruikt door talenten van het tweede damesteam die op termijn hopen door te stromen naar de A-selectie. Het eerste damesteam van De Meeuwen werd vorig seizoen kampioen van de tweede klasse. Dit seizoen komt het team uit in de eerste klasse. Het eerste damesteam is ambitieus en hoopt in de toekomst opnieuw te promoveren en op een nog hoger niveau actief te worden.
Heren 1
Het eerste herenteam van de Meeuwen boekte zaterdag een thuisoverwinning op VZC - E&P Veenendaal. De Meeuwen hanteerde een nieuwe tactiek, wat in het begin enige moeite kostte. De Meeuwen sloot de eerste periode af met een 2-1 voorsprong. De bezoekers hadden na twee perioden de leiding: 2-3. In de derde periode maakte De Meeuwen gebruik van een overtalsituatie en kwam langszij: 3-3. In de laatste periode werd er nog een keer goed aangezet en alles gegeven voor de drie punten. Door twee snelle counters, een overtalsituatie en een goed uitgespeelde kans scoorde de thuisploeg driemaal en werd met 8-6 gewonnen.

SV Zeeburg wint

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen Schagen gewonnen: 20-27.

In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op. De ruststand was 10-10. In de rust gaf coach Doug van Leeuwen aan dat het belangrijkste doel voor de tweede helft was om de 100 procent kansen af te wachten en beter naar de keepster te kijken. In de tweede helft was aanvankelijk hetzelfde spelbeeld te zien. De bezoeksters liepen een paar punten uit, maar moesten toezien hoe Schagen weer langszij kwam. Toen kwam het keerpunt in de wedstrijd. Schagen wist geen gebruik te maken van een overtalsituatie en SV Zeeburg slaagde er wel in om tijdens een overtalsituatie via een penalty en een mooi afstandsschot te scoren. Hierna ging SV Zeeburg doen wat de hele wedstrijd zo moeizaam was gegaan: scoren. Eindstand: 27-20. De dames van SV Zeeburg staan nu nog steeds op een gedeelde eerste plaats met acht punten uit vijf wedstrijden.

Zes teams ATVD kampioen

DIEMEN - Zes van de negentien teams van tennisvereniging ATVD die deelnamen aan de najaarscompetitie zijn kampioen geworden.

De najaarscompetitie duurde zeven weken. De kampioenen zijn dames dubbel 50+ en gemengd dubbel 17+ op vrijdag. Op zaterdag werden dames dubbel Diemen 1, het herenteam dat 1e klasse speelt en twee heren dubbelteams kampioen. En op de zondag kan een jeugdteam nog kampioen worden. Het team moet een wedstrijd inhalen. Voor het seizoen 2017 heeft ATVD nog ruimte voor nieuwe leden die mee kunnen doen aan veel activiteiten, zoals tennislessen, voorjaars- en najaarscompetitie, tossavonden, clubkampioenschappen, een open toernooi en gezelligheidstoernooien. Meer informatie staat op www.atvd.nl.

Smashing '72 wint

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de uitwedstrijd tegen Madjoe met 2-3 gewonnen.

De setstanden waren 26-24, 25-19, 18-25, 20-25 en 5-15. Het team komt uit in de promotieklasse A en heeft na zeven wedstrijden zestien punten. Smashing '72 staat op de vijfde plaats.

15 / 16

Woningruil U naar het noorden, ik naar Diemen. Appartement 50+ met 3 sl.kamers, 3 hoog, open keuken, grote badkamer en schuurtje. Dit nog geen 10 min lopen van de trein, bus en groot winkelcentrum. Heijermanshof 28 Hoogezand. cobybekkema@home.nl

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur aan volledig ingerichte pedicure-schoonheids-nagelsalon 15 m2. Inlichtingen: 035-6935525/06-22393323

TAXI CENTRALE DIEMEN
www.taxicentralediemen.nl 020-6905858

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Vriendelijke jonge dame zoekt oppasbaan en huishoudelijke taken. 06-87774991