DiemerNieuws

13 december 2018

DiemerNieuws 13 december 2018


Diemen voorbereid op tekort basisschoolplekken

door Ingrid Voet

DIEMEN Voor de nieuwe basisschool die over een jaar of drie in Holland Park geopend wordt, is nu al gekozen voor de grootste variant: met plek voor 700 leerlingen. En dan nog is het goed mogelijk dat Diemen rond 2025 een tekort aan basisschoolplekken heeft.

Bij de budgetaanvraag voor het gebouw meldde wethouder van Onderwijs Jeroen Klaasse de gemeenteraad dat de prognoses voor de leerlingenaantallen het komende decennium flink hoger lijken uit te vallen dan verwacht. "We stonden voor de keuze om een school te bouwen voor maximaal 500 leerlingen of voor maximaal 700 leerlingen. Op basis van de nieuwste prognoses hebben we meteen opgeschaald naar de grootste variant."

Winstwaarschuwing

Die prognoses geven ook aan dat, ondanks de grotere school in Holland Park, er op termijn niet voldoende plek is om alle Diemense kinderen een plek op een basisschool in Diemen te bieden, meldt Klaasse. "Dat zal niet over een à twee jaar al spelen, maar op termijn mogelijk dus wel. Ik heb daarom de gemeenteraad een soort winstwaarschuwing gegeven, zodat we erop voorbereid zijn. Natuurlijk zullen we de ontwikkelingen goed in de gaten houden."

3

Alpaca's Cor en Hans vertrekken uit Diemen

DIEMEN De twee alpaca's Cor en Hans worden vandaag overgebracht van het terrein van de voormalige kinderboerderij aan het begin van Diemen-Noord naar een boerderij in Mijdrecht. De twee dieren kunnen niet langer in Diemen blijven omdat zij bang zijn voor het verkeer dat langskomt.

Cor en Martha Hartsink zijn de eigenaren van het terrein waar de alpaca's staan. De broers Cor en Hans werden in mei door Lisa Buné van Twin Things geschonken aan Cor en Martha Hartsink.

Schrik

Martha Hartsink: "Er rijdt hier veel verkeer langs, waaronder vrachtwagens van de gemeente. Cor en Hans zijn heel bang voor het verkeer. Als een automobilist toetert schrikken zij enorm. Zij gaan dan meteen hun hok in. En er zitten hier veel kraaien in de omgeving. Als die kraaien op de etensbakken van de twee alpaca's gaan zitten laten zij hun eten staan."

Cor en Martha Hartsink vinden het jammer dat de twee alpaca's moeten vertrekken, maar zij zijn ervan overtuigd dat zij de juiste keuze hebben gemaakt. "Cor en Hans gaan naar een boerderij in Mijdrecht, waar al vier alpaca's zijn. Wij weten zeker dat de dieren het daar goed zullen hebben."

Barry

Martha vertelt dat Cor en Hans minder bezoekers trokken dan Barry de lama, die in het verleden lange tijd op het terrein van de voormalige kinderboerderij woonde. Barry de lama overleed in april van dit jaar op 29-jarige leeftijd. Zijn overlijden was een schok voor veel inwoners van Diemen en leidde tot veel aandacht in de media.

"Barry de lama was een heel sociaal dier. Als er mensen aan het hek stonden kwam hij meestal meteen naar die mensen toe. Cor en Hans zijn minder sociaal en hebben niet zo veel contact met de bezoekers", aldus Martha Hartsink.

Diemer IJsclub

Foto: Trudy Kroese

De Diemer IJsclub ziet het aantal jeugdleden toenemen. Zij trainen elke vrijdagmiddag en zaterdagochtend op de Jaap Edenbaan.

8-9

De kerstboom staat er weer

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Op het plein voor het gemeentehuis staat sinds maandag een grote kerstboom. De kerstboom is inmiddels versierd met onder meer lampjes. Vanavond worden de lampjes van de kerstboom ontstoken. Dat gebeurt tijdens de feestelijke opening (van 18.55 tot 20.00 uur) van de Diemer December Dagen.

Weerbericht

Eerst koud, in het weekeinde naar wisselvallig weer

Onder invloed van een Scandinavisch hogedrukgebied gaat het enigszins winteren. Met een continentale oostelijke stroming is het koud en droog. In de loop van het weekeinde dringen uitlopers van een omvangrijke oceaandepressie tot onze omgeving door. Dat betekent later op zaterdag of zondag neerslag; mogelijk is dat eerst sneeuw of natte sneeuw, overgaand in regen.

Vrijdag + het weekeinde

In de nacht naar vrijdag vriest het tot -3 graden. Overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Er zijn wolkenvelden met af en toe zon. Het blijft droog. In de nacht naar zaterdag vriest het tot -5 graden, overdag rond 0 graden. De bewolking neemt vanuit het westen toe. In de avond volgt een dooiaanval met kans op eerst sneeuw of natte sneeuw, overgaand in regen. Zondag is het eerst regenachtig. Het kwik stijgt naar 7 graden bij een stevige zuidoostenwind.

Trend na het weekeinde

De stroming is zuidwestelijk. Het is zeer wisselvallig en zacht. Fronten van oceaandepressie trekken langs of over onze omgeving oostwaarts. Elke dag is de kans op regen vrij groot. De maxima liggen dicht bij 10 graden en de nachtelijke minima komen niet onder de 5 graden.

Weetje

Middendecemberkou, zoals deze week, wordt vaak voor de kerstdagen afgebroken. Dat was ook vorig jaar het geval toen er op 10 en 11 december wel 15 cm sneeuw viel. Nadien volgde snel een periode met vrij zacht en wisselvallig weer. In de ijzige december van 2010 liep het anders. Op 17 december viel een dik pak sneeuw. Dat bleef liggen tot na de witte kerstdagen.

Het Chinese restaurant

In het boek van Mark van Wonderen over nog bestaande Chinees-Indische restaurants, een verdwijnend Nederlands fenomeen, staan 1090 foto's. Het zijn er dus nog iets meer dan 1000, maar het aantal daalt. Voor Diemen zijn Happy China en King Wah opgenomen. Happy China was in 1970 het eerste restaurant in Diemen en is nog steeds in volle glorie aanwezig in het winkelcentrum. King Wah is alweer verdwenen. Het zal velen weinig zeggen, maar King Wah was korte tijd de opvolger van Ling Hong aan de Ouddiemerlaan. Een momentopname dus, want de gevel van King Wah had de vertrouwde uitstraling die zijn voorganger had neergezet. Die voorganger was Raymond Ho, die zich op 25-jarige leeftijd de trotse eigenaar mocht noemen van Ling Hong: De Heerlijke Geur van de Lotusbloem. In eerste instantie in de Burgemeester Bickerstraat op nummer 13 in het pand waar Johan Kaskens jarenlang zijn radiozaak had. In 1985 verkaste Raymond naar de Ouddiemerlaan waar de zaak, mede door zijn vrouw Yuk Lan als altijd charmante gastvrouw, uitgroeide tot een begrip in Diemen. De mensen kwamen er graag, van burgemeester tot anonieme Diemenaar. Ling Hong sloot enkele jaren geleden de deuren toen Raymond overleed. De herinnering zal altijd blijven.

Afsluiting Gaasperdammerweg (A9)

DIEMEN Even opletten als je komend weekend 's nachts de weg op moet: de Gaasperdammerweg (A9) wordt vrijdag- en zaterdagnacht afgesloten.

De weg wordt afgesloten omdat er wordt gewerkt op de A9 tussen de knooppunten Diemen en Holendrecht. Afgelopen oktober gebeurde dat ook al. Los van de oprit S11 Muntbergweg richting de A2 Utrecht/Amsterdam worden alle tussenliggende op- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dat levert een extra reistijd op van ongeveer tien minuten. Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) naar vijf rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Kerstmarkt in de Sint Petrus' Bandenkerk

Ook dit jaar weer heerlijke oliebollen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In de Sint Petrus' Bandenkerk kun je zaterdag vast in kerststemming komen bij de traditionele kerstmarkt.

Net als andere jaren is er weer een ruim aanbod van kerstballen, kaarsen, kerststukjes en andere zaken om het huis ook helemaal in kerststemming te versieren

Wat ook dit jaar niet ontbreekt: de heerlijke oliebollen die ieder jaar gretig aftrek vinden tijdens de kerstmarkt in de kerk.

De kerstmarkt wordt gehouden in de Sint Petrus' Bandenkerk aan de Hartveldseweg en is zaterdag 15 december open van 10.00 tot 15.00 uur.

College wil blauwe zone in heel Diemen-Zuid invoeren

'Wij werken kostendekkend en verdienen dus niets aan parkeren'

De blauwe zone wordt steeds verder uitgebreid. Het college wil in heel Diemen-Zuid een blauwe zone invoeren. De raad neemt in 2019 een besluit.

Ook Buitenlust maakt sinds dit jaar deel uit van de blauwe zone.

DIEMEN Het gemeentebestuur van Diemen besloot in 2003 tot het invoeren van een blauwe zone in een aantal wijken in het centrum. Het ging om wijken die dicht bij de haltes van de tram liggen.

Lex Scholten, wethouder van Verkeer en verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in Diemen: "Toen het eerste deel van de blauwe zone werd ingevoerd was ik nog geen wethouder. Het bleek toen dat er steeds meer mensen met bestemming Amsterdam hun auto in de straten langs lijn 9 parkeerden en vervolgens met de tram verder reisden. Het betrof vooral forenzen, dagjesmensen en personen die in een hotel in Amsterdam logeerden. Het gevolg was dat bewoners in de wijken vlak bij de tram vaak moeilijk een parkeerplek konden vinden. Dit leidde tot klachten. Er is toen besloten om een blauwe zone in te voeren in onder andere de Ouddiemerlaan en de Arent Krijtsstraat."

Het probleem was echter niet opgelost. Doordat Amsterdam in steeds meer wijken parkeermaatregelen invoerde, betaald parkeren in de hoofdstad steeds duurder werd en het aantal parkeerplaatsen in met name het centrum van de Amsterdam steeds verder afnam, bleef Diemen dankzij het goede openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor automobilisten. Automobilisten weken uit naar andere wijken in Diemen. Het gevolg was dat de blauwe zone werd uitgebreid in wijken in het centrum en Diemen-Zuid. De omgeving van station Diemen-Zuid was een populaire parkeerplek voor mensen met bestemming Schiphol. Dit jaar is de blauwe zone uitgebreid met onder meer een aantal wijken in Diemen-Zuid, waaronder de parkeerplaats bij winkelcentrum De Kruidenhof, Buitenlust en Oud-Diemen. Het college van B en W heeft onlangs bekendgemaakt dat in 2019 in de deelgebieden Biesbosch met Groote Peel, Biesbosch met Griend, het noordwestelijke deel van Schelpenhoek en een deel van de Anne Frankwijk een blauwe zone wordt ingevoerd. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

'Veertig procent van de huishoudens in Diemen heeft geen auto'

Scholten: "Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om in heel Diemen-Zuid een blauwe zone in te stellen. Er zijn in Diemen-Zuid nog maar weinig parkeerplekken die buiten de blauwe zone vallen en daardoor verwacht ik op korte termijn op die plekken ook parkeerproblemen. Ik verwacht dat wij de gemeenteraad in februari 2019 een voorstel doen."

Scholten vertelt dat er na het invoeren van een blauwe zone in Oud-Diemen nog geen plannen zijn om die uit te breiden in andere wijken van Diemen-Noord. "De kans is echter wel aanwezig dat wij dit op termijn wel doen. Wij zien steeds vaker dat automobilisten hun auto in Diemen-Noord parkeren, een fiets uit hun auto pakken en met die fiets verder reizen. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers van bedrijven in Science Park. Ook parkeren bewoners van IJburg in Diemen-Noord." De gemeente houdt regelmatig parkeeronderzoeken in wijken waar nog geen blauwe zone is ingevoerd. Voor invoering van de blauwe zone in een woonwijk moet de meting van de parkeerdruk minimaal 85% of hoger zijn op zes van de negen meetmomenten. Maar het komt ook voor dat bewoners van een wijk zelf om invoering van een blauwe zone verzoeken, bijvoorbeeld door het indienen van een petitie. Indien 50 procent van de huishoudens van een wijk voorstander is van een blauwe zone wordt die ingevoerd.

Rond de invoering van de blauwe zone in een wijk voltrekt zich grofweg genomen het volgende proces: bewoners zijn de parkeerproblemen in hun wijk zat en tonen zich voorstander van een blauwe zone. In een aantal gevallen vinden zij het niet terecht dat zij voor een ontheffing moeten betalen. Nadat de blauwe zone is ingevoerd zijn de bewoners tevreden over het feit dat zij weer makkelijk een parkeerplek kunnen vinden en verstomt de kritiek op de prijs van de ontheffing.

Bewoners betalen 96 euro per twee jaar voor een ontheffing voor de blauwe zone. Zij kunnen vervolgens in vrijwel alle wijken in Diemen waar een blauwe zone van kracht is parkeren. Een uitzondering vormt de Dalstijndreef bij het station in Diemen-Zuid. Daar is maar een klein aantal parkeerplaatsen.

Scholten benadrukt dat het geld dat voor de ontheffingen voor de blauwe zone in rekening wordt gebracht geen melkkoe is voor de gemeente. "De blauwe zone kost geld. Die kosten bestaan uit het aanleggen van belijning, het computersysteem, administratieve ondersteuning en de handhaving. Wij werken kostendekkend en verdienen dus niets aan het parkeren. Wij hebben er bewust voor gekozen om de autobezitters voor de kosten van de blauwe zone te laten betalen. Als wij daar niet voor hadden gekozen hadden die kosten uit andere middelen moeten worden betaald. Veertig procent van de huishoudens in Diemen heeft geen auto en wij vinden het onterecht om die inwoners mee te laten betalen voor de kosten van de blauwe zone."

Dat 40 procent van de inwoners van Diemen geen auto heeft verbaast Scholten niet. "Veel inwoners van Diemen zijn van mening dat zij geen auto nodig hebben. Op het moment dat zij wel een auto nodig hebben huren zij die. Er is ook sprake van het delen van auto's. Vrijwel niemand in Diemen die naar Amsterdam gaat gebruikt de auto. De fiets en het openbaar vervoer zijn goede alternatieven."

In de wijken rond winkelcentrum Diemerpein geldt geen blauwe zone, maar is vergunningparkeren van kracht. De bewoners van die wijken hebben een parkeervergunning. Zij kunnen in tegenstelling tot veel andere bewoners van Diemen niet parkeren in de blauwe zone. Dit leidt wel eens tot onbegrip en klachten. Een aantal bewoners van het centrum is verplicht om in de parkeergarage bij winkelcentrum Diemerplein te parkeren.

School

Vervolg van voorpagina.

Klaasse vervolgt: "Als er meer plekken nodig zijn, kun je denken aan uitbreiding bij de al bestaande scholen, met (tijdelijke) lokalen in portocabins of het bouwen van een extra verdieping op een school. Ook kun je denken aan een nieuwe school." Het Atelier verhuist over een paar jaar van Diemen-Zuid naar nieuwbouw in Holland Park. Voor de oude locatie bestaan al allerlei ideeën, zoals woningbouw. "Maar die locatie is natuurlijk uitermate geschikt voor een schoolgebouw, dus die optie kunnen we ook openhouden", vindt Klaasse.

Geboortegolf

Hoe komt het eigenlijk dat de prognoses nu, onverwacht lijkt het wel, zo veel extra leerlingen voorspellen? "In de periode 2014-2025 groeit het inwonertal van Diemen naar verwachting met zo'n 10.000. Het is lastig om in te schatten wat de groei van het aantal kinderen zal zijn. Zo worden bijvoorbeeld ten opzichte van de eerste plannen nu in Holland Park wat grotere appartementen gebouwd. Hierdoor is de kans groter dat starters ook na de komst van kinderen in deze nieuwe Diemense wijk willen blijven wonen. Het lijkt nu nog mee te vallen, maar er komt waarschijnlijk wel een geboortegolf aan." De gemeente krijgt ook signalen dat enkele bewoners van Holland Park kinderopvang in hun eigen wijk wensen. "Die is er nog niet. In de nieuwe basisschool is ook voor kinderopvang ruimte ingepland, die KMN Kind & Co gaat invullen. Overigens is er nu in Diemen-Zuid nog wel ruimte in de kinderopvang."

Goed volgen

De kinderen die de komende jaren geboren worden, zijn rond 2025 oud genoeg om naar school te gaan. "Het is de vraag of de net opgeleverde nieuwbouw van de Kersenboom en de in ontwikkeling zijnde school in Holland Park voldoende zijn om deze toekomstige groei op te vangen. Daarom is het belangrijk om deze ontwikkelingen op de voet te volgen, zodat we, indien nodig, snel kunnen reageren."

Auto's in beslag genomen

DIEMEN De politie heeft donderdag in samenwerking met de Belastingdienst op verschillende plekken in Diemen controles uitgevoerd.

Veertien auto's zijn in beslag genomen. Ook werden er twaalf boetes uitgeschreven en is er in totaal meer dan 70.000 euro geïnd door de Belastingdienst.

Wandelnetwerk van 500 kilometer door de hele regio

De eerste paaltjes staan al op de routes. Foto: Regio Gooi en Vechtstreek

DIEMEN De eerste bewegwijzeringspaaltjes voor een nieuw wandelnetwerk zijn geplaatst. Hiermee zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het bijna 500 kilometer lange wandelnetwerk in de Diemerscheg en in de regio Gooi en Vechtstreek.

De aanleg van de paaltjes en bebording vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar van 2019 is de klus af en kunnen wandelaars het gebied ontdekken. Het wandelnetwerk wordt aangeduid door gekleurde routes en genummerde keuzepunten. Die keuzepunten sluiten aan op de wandelknooppunten in Utrecht en op andere regio's in Noord-Holland. Ook komen er wandelroutes in de Diemerscheg.

Geheel biobased

Voor de routeaanduiding is gekozen om als proef over te stappen naar circulaire bewegwijzering. Deze zijn geheel 'biobased' en van volledig gerecycled materiaal. De bewegwijzeringspaaltjes in de Gooi en Vechtstreek zijn samengesteld uit kalk en biohars, gecombineerd met riet uit de eigen regio.

Bestaande en nieuwe routes

Het wandelnetwerk is voor iedereen die van wandelen houdt en biedt mogelijkheden voor gezonde, sportieve en mooie wandelingen. Het wandelnetwerk combineert bestaande en nieuwe routes door unieke natuurgebieden, dorpen, steden en het landelijk gebied vol cultuurhistorie.

Veertig startpunten

Op veertig startpunten en Toeristische Overstappunten (TOP's) komen informatiepanelen met een gedetailleerde kaart van alle routes. Wandelaars kunnen daar kiezen uit voorgestelde rondwandelingen met verschillende afstanden of zelf een route samenstellen om te gaan wandelen.

Nicole van Engelen

Fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad, inwoonster van Diemen sinds 1995

Hoe bevalt het werk als raadslid?
"Ik vind het nog steeds heel leuk dat ik iets voor de inwoners van Diemen kan betekenen. Je zit als raadslid dicht op de bal, kunt daardoor invloed uitoefenen en je spreekt ook regelmatig direct met de mensen voor wie je het doet."

Wat doe je voor werk?
"Ik ben psycholoog en test mensen of zij geschikt zijn voor een bepaalde baan. Ik heb onlangs nog voor een groot bedrijf alle managers getest om hun ontwikkelpunten in kaart te brengen. Dat bedrijf kan deze mensen nu heel gericht ondersteunen in hun ontwikkeling."

Wat zijn jouw hobby's?
"Koken, lezen, sporten en vroeger ook schminken. Dat laatste doe ik al enige tijd niet meer omdat het veel tijd kost om het goed te doen. Ik sport drie keer per week bij sportschool Women's Joy in Diemen."

Heb je favoriete muziek?
"Ik luister niet veel naar muziek, omdat ik veel naar luisterboeken luister. Maar als ik werk luister ik soms naar klassieke muziek. Ik kan mij door klassieke muziek goed concentreren. En als ik kook luister ik weleens naar lekkere meezingers, zoals nummers van André Hazes of soulmuziek. Jazz vind ik ook fijn."

Wat ga je met kerst doen?
"Ik blijf thuis met mijn kinderen en mijn vriend. Op eerste kerstdag wil ik mijn kinderen, zeg maar, 'filmeducatie' geven. Dan gaan wij kijken naar klassieke kerstfilms zoals 'Gremlins' en 'Die Hard'. Op tweede kerstdag is mijn dochter jarig en vieren wij haar verjaardag."

Ga je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken?
"Nee, helemaal niet. Ik heb niets met vuurwerk. Ik ben er zelfs bang voor. Ik blijf tijdens de jaarwisseling lekker binnen."

Op de fiets in Sportcentrum F.B. Duran

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In Sportcentrum F.B. Duran staat een opvallende fiets. Iedereen die dat wil kan er een stukje op fietsen. Wethouder Jeroen Klaasse deed dat als een van de eersten. Via het scherm kun je je eigen verrichtingen volgen en vastleggen en de competitie aangaan met andere fietsers. Voor de fietsers die in een week het snelst of langst fietsen zijn er leuke prijsjes te winnen, zoals een kaartje voor het zwembad.

Diemenvoorelkaar zoekt 'Secret Santa's'

DIEMEN Diemenvoorelkaar roept de inwoners van Diemen op om iets voor een ander te doen tijdens de feestmaand december.

Diemenvoorelkaar gaat op zoek naar allerlei soorten 'Secret Santa's' in Diemen. Het idee van 'Secret Santa's' is dat iemand in het geheim een cadeautje koopt voor iemand anders. Ook wordt gezocht naar 'Slepende Santa's' voor hulp tijdens de Santa Run en de Winterspelen, of 'Smul Santa's' die een lekkere maaltijd op tafel kunnen zetten bij hen thuis voor mensen die anders alleen zouden zijn met de kerst. Ook 'Swingende Santa's' die liedjes willen zingen met ouderen zijn welkom. Diemenvoorelkaar gaat kerstkaarten schrijven aan inwoners van Diemen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Voor meer informatie: www.diemenvoorelkaar.nl/secretsanta.

Kerstmarkt in de pastorie

DIEMEN In de pastorie aan de Hartveldseweg 24 wordt op zondag 16 december een PopUp Kerstmarkt gehouden. De kerstmarkt duurt van 12.00 tot 18.00 uur.

De kerstmarkt wordt georganiseerd door Allard Faas en Cora Bronkers, die de pastorie huren van de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden. Zij werken in het gebouw en organiseren er regelmatig activiteiten. Bezoekers van de kerstmarkt kunnen er allerlei artikelen vinden op het gebied van mode, cadeaus, schoonheid, eten en drinken, kunst, juwelen, muziek en boeken.

Daarnaast zullen Sacha de Boer, Rick Nieman, Carmen Zomers, Harold Hamersma en Eva Posthumus de Boer uit eigen werk voorlezen en hun boeken signeren.

Kerstmarkt in 't Kruidvat

DIEMEN In Huis van de Buurt 't Kruidvat aan de Ouderkerkerlaan 30 wordt op zaterdag 15 december een kerstmarkt gehouden. De kerstmarkt duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

De kerstmarkt is een initiatief van Huis van de Buurt 't Kruidvat en Creatief Diemen. Bezoekers treffen er leuke artikelen aan zoals cadeautjes, warme omslagdoeken, mooie sieraden en kinderkleding. Ook zijn er interessante workshops. Voor peuters is er een workshop 'Peuterdans'. Deze workshop begint om 13.30 uur. Natuurlijk is er koffie en warme chocolademelk.

Voedselbank houdt winkelacties

DIEMEN De Stichting Voedselbank Diemen houdt op zaterdag 15 december weer winkelacties.

Vrijwilligers van de Voedselbank Diemen en Serve the City staan van 10.00 tot 16.00 uur bij Albert Heijn in winkelcentrum Diemerplein en bij Jumbo in winkelcentrum De Kruidenhof in Diemen-Zuid. Tijdens de winkelacties worden klanten van de twee supermarkten verzocht een of meerdere artikelen extra te kopen en die aan de Voedselbank Diemen te schenken. De Voedselbank Diemen hoopt met de opbrengst van de winkelacties een wat luxer pakket samen te stellen voor de cliënten.

Diemer IJsclub ziet aantal jeugdleden groeien

Het seizoen van de Diemer IJsclub is in volle gang. De club heeft maar liefst 153 jeugdschaatsleden. De oudste vereniging van Diemen is springlevend en heeft veel vertrouwen in de toekomst. En uiteraard hopen de leden van de Diemer IJsclub dat er ook deze winter weer op de natuurijsbaan op De Sniep kan worden geschaatst.

Schaatsles op de Jaap Edenbaan. Foto's: Trudy Kroese

DIEMEN Elke vrijdagmiddag en zaterdagochtend geven ervaren trainers van de Diemer IJsclub schaatstraining aan de jeugdleden. De trainingen vinden plaats op de Jaap Edenbaan.

Voorzitter Lau Demmers en coördinator jeugdschaatsen Jan Poster hebben het aantal jeugdleden de afgelopen maanden zien stijgen. Het seizoen 2017-2018 werd afgesloten met 120 jeugdleden en nu krijgen 153 kinderen les. Zij beseffen dat het stijgen van het aantal jeugdleden met de groei van Diemen te maken heeft en dat ook de mond-tot-mondreclame succesvol is. Maar de Diemer IJsclub toont zelf ook veel initiatief. In elke nieuwe woonwijk wordt geflyerd door leden van de oudste vereniging van Diemen (1887). Veel leden zijn trouw. Onder de leraren zijn personen die als kind leerden schaatsen bij de Diemer IJsclub en ook zijn er diverse jeugdleden van wie de ouders vroeger les hebben gehad bij de club. Het seizoen 2017-2018 kreeg aan het einde van de winter een onverwachte wending. Op 1 maart ging de natuurijsbaan op De Sniep open. Ook op vrijdag 2 maart en een deel van zaterdag 3 maart kon er op het natuurijs worden geschaatst. Hoewel het enorm koud was en er een stevige wind stond, waagden veel schaatsliefhebbers zich op het ijs. De Diemer IJsclub was een van de weinige die zijn poorten open kon zetten voor publiek in de directe omgeving. Demmers en Poster zijn al jaren bij de vereniging betrokken en wijzen op de kwaliteit van de lessen en de goede sfeer binnen de vereniging. Met ingang van dit seizoen promoot de Diemer IJsclub het dragen van een helm tijdens het schaatsen. De club krijgt hiervoor steun van een aantal sponsors, o.a. Merkenbureau Den Herder, Total Area en Janot Entertainment, waardoor een helm voor jeugdschaatsers voor 20 euro aangeschaft kan worden. Het dragen van een helm bij het jeugdschaatsen wordt met ingang van het seizoen 2019-2020 verplicht tijdens de schaatslessen.

Werken aan de techniek tijdens de les.
Jonge schaatser bewaart evenwicht.
De schaatsen worden ondergebonden.
In maart van dit jaar ging de natuurijsbaan open.

Verrast door interesse expositie

Voor Han Hartog en een aantal bezoekers blijft pastorie een bijzondere plek

Han Hartog vertelt over zijn werk. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Diaken en pastor Han Hartog van de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden heeft zaterdag en zondag een foto-expositie gehouden in de pastorie.

Hartog: "Ik was verrast door de opkomst. De expositie is op beide dagen goed bezocht. Het was vooral zondag na afloop van de kerkdienst druk, maar ook op andere momenten waren er steeds mensen aanwezig. Ik was ook verrast over waar de mensen vandaan kwamen. Niet alleen uit Diemen, maar ook uit de Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuidoost en Duivendrecht."

Hartog vond het ook leuk om de reacties van de bezoekers te horen. "Bij de foto's van de verschillende voorgangers stond een aantal mensen te praten. Zij zeiden dat mensen ondanks hun verschillen ook veel overeenkomsten hebben. Dat is voor mij een teken dat deze expositie mensen over allerlei grenzen heen even dichter bij elkaar heeft gebracht."

Werkkamer

Hartog werkt sinds 2010 als diaken en pastor bij de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden.
"Dat de expositie in de pastorie werd gehouden maakte het voor mij extra bijzonder. Ik had een werkkamer in het gebouw en heb er ook veel vergaderingen gehouden. Diverse parochianen hebben de expositie bezocht. Ook zij vonden het bijzonder om weer in het gebouw te zijn. Een bezoeker zei: 'Ik heb veel voetstappen in het gebouw liggen'."

Hartog, die een toegewijd amateurfotograaf is en zijn hobby de laatste jaren weer intensief heeft opgepakt, vertelt dat een deel van de foto's, namelijk beide series met landschappen, van maart tot eind april 2019 in Hoofddorp tentoongesteld zullen gaan worden. "Dat vind ik leuk. Niet omdat ik mijzelf zo graag laat zien, maar omdat ik het leuk vind om reacties van bezoekers te horen."

Tijd voor een Trio, zaterdag in De Omval. Foto: Jaap Reedijk

13 & 18 december

Film: 'Cold War'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

In Polen ten tijde van de Koude Oorlog is het voor Wiktor en Zula liefde op het eerste gezicht, maar ze worden gescheiden door politiek en tegenslagen.

Vrijdag 14 december

Boekpresentatie

11.00 uur | OBA Diemen

Geboeid door oude familiebrieven reconstrueert Jaqueline Vreeken in 'Dichterbij dan verwacht' de turbulente geschiedenis van drie generaties Leichel. Toegang gratis, reserveren mogelijk.

Zaterdag 15 december

Kerstmarkt

10.00 uur | St Petrus' Bandenkerk

Handgemaakte kerststallen, kerstgroepen, ballen, slingers, kaarsen, fraaie kerststukjes en oliebollen. Maak kans op een goedgevulde mand in de loterij.

Concert Diemer Harmonie

13.00 uur | Diemerplein

Een ensemble van de Diemer Harmonie brengt tussen 13.00 en 15.00 uur kerstrepertoire ten gehore.

Kerstwandeling

17.45 uur | Diemerbos

Verzamelen bij Matchzo in Driemond. Wandeling van 4,5 km, neem lichtjes mee. Informatie: vriendenvanhetdiemerbos.nl.

'Tijd voor een Trio'

20.30 uur | Theater de Omval

Twee mannen (Arend en Maarten van Niet Schieten!) in de herfst van hun leven plukken een fris groen blaadje (Esmée van Kampen). Met een enorme dosis humor worden de mannen ongenadig bij de ballen gepakt en geconfronteerd met hun Midlife.

Zondag 16 december

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Viering Heilig Avondmaal; voorganger is ds. W. Brouwer.

Computerinloop

10.00 uur | Het Noorderlicht

Voor vragen op computergebied; neem uw laptop, tablet of telefoon mee.


Viering derde advent

10/30 uur | St Petrus' Bandenkerk

Met samenzang. Voorganger is pastor A. Tönis.

Bingo

13.30 uur | 't Kruidvat

Gezellige prijzenbingo, 13.30 tot 17.00 uur. Informatie: 06-19776374.

Kerstdansant met koud buffet

14.30 uur | Het Noorderlicht

Zanger Folkert en DJ Wil zorgen voor (kerst)muziek. € 7,50. Opgeven noodzakelijk: 06-24528317.

Kerstrecital

14.00 uur | Theater de Omval

Regina Albrink geeft op 2e kerstdag altijd een kerstrecital in Het Concertgebouw en nu vast in De Omval. Op het programma Chopin, Mozart, Gershwin en Piazzolla.

Maandag 17 december

Kerstfeest

11.00 uur | Het Noorderlicht

Muziek van DJ Wil en samen lunchen. € 5,-, informatie: 06-24528317.

Kinderkerstkoor

13.15 uur | Het Noorderlicht

Kinderen van brede school Noorderbreedte zingen kerstliedjes. Toegang vrij. Info: 06-24528317.

Concert Diemer Harmonie

19.30 uur | Zorgcentrum De Diem

De Diemer Harmonie geeft een kerstconcert voor de bewoners van De Diem, familieleden en omwonenden.

Woensdag 19 december

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Naar de markt en het Diemerplein en weer naar huis. Aanmelden op dinsdag via 020-6603300.

Samen naar de kerst

17.00 uur | Het Noorderlicht

Gezellig 3-gangenkerstmenu voor ouderen. Inschrijven in Het Noorderlicht. Kosten: € 15,-.

Donderdag 20 december

Film: 'A star is born'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Jackson Maine, een in verval geraakte countryster, ontdekt het onbekende talent Ally (Lady Gaga).

Winst dames SV Zeeburg

Ploeg blijft op derde plaats staan

SV Zeeburg liet mooie aanvallen zien. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de thuiswedstrijd tegen Meervogels '60 met 29-26 gewonnen. Bij rust leidde SV Zeeburg met 15-10.

SV Zeeburg startte goed aan de wedstrijd. De handbalsters uit Diemen namen al snel een 5-1 voorsprong.

SV Zeeburg liet mooie aanvallen zien en slaagde erin om een groot aantal kansen te benutten. Bij rust leidde de thuisclub met 15-10.

Herpakken

SV Zeeburg had ook in de tweede helft het beste van het spel, maar liet Meerboys '60 bij vlagen te veel in het spel komen. SV Zeeburg wist zich na enige tijd te herpakken en nam weer afstand van het team van de bezoeksters.

SV Zeeburg leidde in de vijftigste minuut met 29-26 en leek de overwinning veilig te hebben gesteld. Maar in de laatste minuten van de wedstrijd werd het onnodig spannend en slaagde Meervogels '60 erin om nog vier doelpunten te maken.

Terechte overwinning

Maar SV Zeeburg hield zich sterk en gaf de overwinning niet meer uit handen. De ploeg uit Diemen boekte uiteindelijk een terechte overwinning: 29-26. SV Zeeburg blijft na de overwinning op Meervogels '60 op de derde plaats van de hoofdklasse E in de zaalcompetitie staan. De ploeg heeft na tien duels veertien punten en een achterstand van vier punten op VZV en US. VZV is koploper omdat het doelsaldo van die ploeg een fractie (slechts één treffer) beter is dan dat van US. SV Zeeburg speelt op zaterdag 15 december een uitwedstrijd tegen Westfriesland/SEW. De wedstrijd in Wognum begint om 19.00 uur. SV Zeeburg zal moeten winnen om de koplopers in het vizier te houden.

SV Diemen pakt punt bij DCG: 2-2

DIEMEN SV Diemen heeft zondag in de uitwedstrijd tegen koploper DCG met 2-2 gelijkgespeeld. Bij rust was de stand nog 0-0.

Maxim Stefels en Jesse te Paske (in blessuretijd) scoorden voor SV Diemen. SV Diemen staat met dertien punten uit elf duels op de achtste plaats van de derde klasse C. SV Diemen speelt op zondag 16 december thuis tegen VVH/Velserbroek. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur. Het wordt een belangrijk duel, want de ploeg uit Haarlem staat met twaalf punten uit elf duels op de negende plaats.

Hesterman start seizoen

DIEMEN IJszwemmer Fergil Hesterman is afgelopen weekeinde tijdens wedstrijden in het Duitse Silbersee aan het seizoen 2018-2019 begonnen.

Fergil won zaterdag de 1000 meter na een spannende race met langgenoot Sven Elfferich. In de laatste van de vier rondes nam hij de kop over en wist als eerste aan te tikken. Op zondag ging hij opnieuw de strijd aan met Sven. Dit keer op de 500 meter. Beiden waren erop gebrand om te winnen. Fergil startte sterk, maar na 250 meter wist Sven hem toch in te halen. Fergil tikte uiteindelijk als tweede aan. Fergil bereidt zich voor op het WK dat van 14 tot en met 17 maart 2019 wordt gehouden in Moermansk in Rusland.

Winst heren De Meeuwen

DIEMEN Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft in de uitwedstrijd tegen De Meerkoeten met 3-3 gelijkgespeeld.

Het waterpoloteam staat met twintig punten uit negen duels op de tweede plaats in de tweede klasse A. De achterstand op koploper Oceanus bedraagt tien punten. De Meeuwen speelt op zaterdag 15 december een thuisduel tegen ZPC Amersfoort. De wedstrijd in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 19.40 uur. Het eerste damesteam van De Meeuwen kwam afgelopen weekeinde niet in actie. De dames spelen op zaterdag 15 december eveneens een thuisduel. Het team ontvangt dan West-Friesland. Aanvang 18.50 uur.

Wie worden de Diemense Sporters van 2018?

De sporters die in januari 2018 een prijs ontvingen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wie mag niet vergeten worden voor de nominaties voor de titel Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van Diemen van 2018?

De organisatie van de verkiezing volgt de prestaties van Diemense sporters natuurlijk op de voet, maar wil geen prestatie over het hoofd zien. Dus nomineren mag.

In januari 2018 streken kogelslingeraar Sander Stok, zevenkampster Iris de Ruiter, carter Dani van Dijk en de biljarters van 't Pandje / Oud Diemen met de eer. Zij ontvingen hun prijzen voor hun prestaties die zij in 2017 leverden.

Theater de Omval

Op de gala-avond van het festival Kunst In Sport (KIS) op zondagavond 20 januari worden de Diemense sporters van 2018 bekendgemaakt. KIS vindt plaats in Theater de Omval. Het programma van KIS wordt binnenkort bekendgemaakt.

Tot 1 januari kunnen sporters genomineerd worden. Geef de naam van de sporter of sportploeg door via kunstinsport@theaterdeomval.nl.