DiemerNieuws

29 september 2016

DiemerNieuws 29 september 2016


Grote zorgen om DUO+

DIEMEN - De op 1 januari dit jaar gestarte samenwerking van de gemeente Diemen met Ouder-Amstel en Uithoorn in DUO+ verloopt niet naar wens. En dat is nog zacht uitgedrukt. Er zijn problemen op personeelsgebied en er moet alleen al dit jaar ruim 1,3 miljoen euro bijgelegd worden door Diemen om de voortgang niet in gevaar te brengen.

Is samenwerking in DUO+ te rooskleurig ingeschat? Of hoort een badkuipdiepe dip erbij als je zo'n grote verandering inzet? Per 1 januari 2016 zijn 269 medewerkers van de drie gemeenten formeel in dienst van DUO+. Diemen heeft daar taken ondergebracht op het gebied van ICT, P&O, communicatie, financiën, juridische zaken en archief. Reden voor de samenwerking is dat de gemeenten vreesden op termijn deze taken zelfstandig niet meer met voldoende kwaliteit te kunnen leveren en in de verwachting dat het een kostenbesparing zou kunnen opleveren.

Maar het gaat niet goed. Het Diemense college van B en W heeft, net als haar collega's in de andere twee gemeenten in DUO+, stevige zorgen geuit over DUO+. Niet alleen moet er veel geld worden bijgelegd - ruim 1,3 miljoen euro door Diemen alleen al door onverwachte en soms ook niet goed ingeschatte extra kosten - en er zijn veel problemen voor de werknemers in DUO+. Een greep: er is een hoge werkdruk, 'zorgwekkend' volgens de voortgangsrapportage, het ziekteverzuim is enorm toegenomen en er zijn ook medewerkers vertrokken. Niet allemaal vanwege DUO+, maar sommige wel. Zelfs de directeur van DUO+ is deze zomer vertrokken. Er moet veel personeel extern worden ingehuurd en er zijn nog veel vacatures. Bovendien is er te weinig controle op ICT-projecten.

De OR van de gemeente Diemen, die vorig jaar al negatief adviseerde over de aansluiting bij DUO+, uit grote zorgen over de situatie, met name over de hoge werkdruk voor medewerkers en de kwaliteit. "Wij hebben jaren geïnvesteerd om de service naar de burger op een hoog niveau te krijgen. Sinds de invoering van DUO+ zien we de kwaliteit, met name op bedrijfsvoering, minder worden."
Lees verder op pagina 3.

Opnieuw straatroof in Diemen-Zuid

DIEMEN - In Diemen-Zuid heeft zondag opnieuw een straatroof plaatsgevonden.

Een 55-jarige vrouw uit Amsterdam liep zondag tussen 17.55 uur en 18.05 uur de trap op van het metrostation. Een man die haar tegemoet liep, greep haar bij haar keel en ontvreemdde haar telefoon. Ook probeerde hij een ketting van haar hals te rukken. Dit lukte niet. De politie laat weten dat de dader een lichtgetinte man is van ongeveer 35 jaar. Hij droeg een witte jas, een spijkerbroek en bruine suède schoenen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Agobad gered

DIEMEN - Met een subsidie van de gemeente Diemen van 30.000 euro per jaar voor de komende vijf jaar is de toekomst van het AGO Zwembad veiliggesteld.

De gemeente Amsterdam besloot voor de zomer ook te - blijven - bijdragen met een subsidie van 150.000 euro per jaar.

Samen met de 30.000 euro van Diemen is dat nog niet dekkend voor de exploitatie, maar Henny Jacobse, ambtelijk secretaris van de Stichting AGO Zwembad, is toch overtuigd dat het zwembad hiermee gered is. "Ik ben heel blij dat de gemeenteraad van Diemen heeft ingestemd met de subsidie. Dit voelt heel goed na een ongelooflijk bewogen periode voor het zwembad."

De stichting gaat nu op zoek naar een manier om het laatste gat in de begroting te vullen, onder meer door een andere exploitatie onder een nieuw bestuur over een paar maanden. "Ik heb daar alle vertrouwen in, er is nu geen enkele reden meer om te vrezen dat het zwembad dicht moet."

Alle 12 banen A1 in gebruik

Foto: G.J. Schultz

DIEMEN - Afgesloten rijstroken, overlast door wegwerkzaamheden en ellenlange files: daar heeft de fotograaf van deze prachtige luchtfoto allemaal geen last van. Maar met dit uitzicht op de A1 is piloot G.J. Schultz wél de boodschapper van goed nieuws: sinds afgelopen weekeinde is ook de nieuwe A1 naar Amsterdam open.

Daarmee is het werk nog niet voorbij: de oude snelweg en de Vechtbrug worden in rap tempo gesloopt. Dichter bij Diemen wordt nog volop gewerkt aan de A9. De nieuwe verbindingsboog van de A1 naar de A9 richting Schiphol is in het voorjaar van 2017 klaar.

7.759

euro heeft de collecte van KWF Kankerbestrijding opgeleverd

Weerbericht

Enkele dagen vrij koel en wisselvallig
September wordt herfstmaand genoemd, maar nazomermaand zou dit jaar beter passen. De Britse eilanden hebben al volop te maken met onstuimig en nat herfstweer door Atlantische depressies. Een hogedrukgebied boven Centraal Europa houdt dat nog op afstand. Eind deze week weet zo'n storing tijdelijk door te dringen. Het wordt dan koeler en nogal wisselvallig.

Vrijdag en het weekeinde
Na de passage van een koufront in de nacht naar vrijdag verkeren we enkele dagen in polaire lucht. De maximumtemperatuur tot en met het weekeinde ligt met 16 à 17 graden lager dan we gewend zijn. Vrijdag wordt vrij veel bewolking verwacht met kans op enkele buien. In het eerste oktoberweekeinde is het wisselend bewolkt met naast af en toe zon een reële kans op enkele buien. Er waait vrijdag en in het weekeinde een voelbare, matige zuidwestenbries.

Trend na het weekeinde
Vanaf maandag komt het weer onder invloed van een hogedrukgebied met zwaartepunt boven Scandinavië. Met een aflandige oosten- tot zuidoostenwind blijft het waarschijnlijk de hele week droog. De zon doet daarbij goede zaken en de maxima variëren tussen 17 en 20 graden.

Weetje
In september komen normaal 10 warme dagen voor met een maximum van 20.0 graden en hoger. De koele september van 2015 kwam niet verder dan 2 warme dagen. Tot deze week komt september 2016 al op 24 warme dagen uit. Dat kan deze week mogelijk oplopen tot 27, wat een record zou zijn. Het record is nu nog 26 warme dagen in september 2006.

Huis te koop

Op internet vind je het aanbod van kleine eenvoudige en goedkope woningen te Diemen. Zo staat er aan de Oude Waelweg in Diemen-Noord een vrijstaande villa te koop met ca. 220 vierkante meter woonoppervlak, met binnen- en buitenzwembad, een dubbele inpandige garage, gelegen op 955 m2 eigen grond. Dit alles voor minder dan 1.000.000 euro.

In 1728 ging het er wel anders aan toe, zo blijkt uit een advertentie van 27 december van dat jaar in de 's Gravenhaegse Courant: "Kornelis de Roos, Sibout Bollaert en Pieter Kerkhoven, Makelaers tot Amsterdam, presenteren publyk tegen, den 7 Febr. 1729, op het Heeren Logement, of wel uyt de hand te verkopen, of anders ook wel te verhuren, om tegens primo Febr. 1729 te kunnen aenvaerd werden zeeker Pleyzierplaetsje, geleegen aen de Diemerbrug, genaemd WELGELEEGEN; met nog ontrent 6 Morgen schoon Weyland, geleegen tusschen de Diemerbrug en Diemen. lemand geneegen zynde van dezelve,'t zy publyk of uyt de hand te kopen of te huuren, die spreeke met gemelde Makelaers.
NOTA. Deeze vooranstaende Pleyzierplaets kan dagelyks van ieder bezien worden en de Sleutel daer van is te bekomen in de Herberg de Goude Wagen, aen de Diemerbrug voornt."

Bibliotheek zoekt kinderdirecteur

DIEMEN - Leerling in groep 5, 6 of 7 en heb je 'swag'? Dan zou je wel eens de eerste kinderdirecteur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) kunnen worden.

De OBA heeft al bijna 100.000 jeugdleden. Hoog tijd, volgens de 'gewone' directeur Martin Berendse dat hij van de jeugdleden hoort wat zij het liefst in de OBA willen doen. De kinderdirecteur mag in 2017 onder meer jeugdactiviteiten bedenken, evenementen openen en vloggen.

Zelf heeft Berendse niet zoveel kennis van zaken als vloggen, straattaal en snapchat, blijkt uit de video over de zoektocht naar een kinderdirecteur op de website van de bibliotheek. "Daarom zoeken we een kinderdirecteur met swag!"

Solliciteren
Op www.oba.nl/kinderdirecteur staat precies wie de OBA zoekt: een kind uit groep 5, 6 of 7, dat graag in de bibliotheek komt, voor publiek durft te spreken en vol goede ideeën zit. En swag heeft dus. Solliciteren kan tot 6 november met een video.

College zet in op lastenverlichting

Gemeenteraad neemt in november besluit over begroting

Aantal inwoners van Diemen groeit door nieuwbouw. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het college van B en W zet voor de begroting 2017 in op lastenverlichting. Dit zegt wethouder van Financiën Lex Scholten (PvdA). De gemeenteraad vergadert op de donderdagen 27 oktober en 3 november over de begroting van 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Die laatste avond wordt de begroting in stemming gebracht.

Scholten: "Doordat wij in het verleden een aantal maatregelen hebben genomen, zoals bezuinigen en efficiënter werken, zijn wij de crisis goed doorgekomen. Wij doen de gemeenteraad nu enkele voorstellen om voor 2017 de lasten te verlichten. Wij willen de reclamebelasting afschaffen. De lokale lasten voor ondernemers, waaronder de onroerendzaakbelasting, zijn in Diemen erg hoog. Afschaffen van de reclamebelasting is zeker voor de kleinere ondernemingen gunstig. Daarnaast stellen wij voor om de afvalstoffenheffing evenals voorgaande jaren te verlagen. Voor eenpersoonshuishoudens met een bedrag van ongeveer 20 euro per jaar, voor meerpersoonshuishoudens met 5 euro per jaar. Het verschil tussen meer- en eenpersoonshuishoudens is nu nog 50 euro per jaar, dit wordt in 2017 70 euro per jaar. Daarnaast gaat de hondenbelasting met 25 procent omlaag."

Het structurele saldo is voor de periode 2017-2020 ruim positief, schrijft Scholten in de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad. "Door incidentele uitgaven zal het jaar 2018 ca. 225.000 euro negatief zijn. Het huidige meerjarenperspectief vraagt niet om extra maatregelen, tenzij besloten wordt tot nieuwe beleidsvoorstellen of de bijdragen van het Rijk verminderen."

Gemeente krijgt meer geld van Rijk door stijging aantal inwoners

Het college van B en W wil voor 2017 geen grote uitgaven doen voor nieuw beleid. Wel wordt een aantal zaken die in gang zijn gezet verder uitgewerkt. "Wij gaan door met het verbeteren van de openbare ruimte, denk daarbij aan de Oost-West-as, groot onderhoud in het centrum en de verbindingen in Diemen-Zuid. Daarnaast zijn er enkele verbeteringen in het armoedebeleid, met name bij de schuldhulpverlening."

Scholten geeft aan dat het financiële perspectief er voor de periode 2017-2020 goed uitziet. Dit is onder meer het gevolg van bouwprojecten als Plantage De Sniep, Campus Diemen Zuid en Holland Park. "Doordat het aantal inwoners van Diemen toeneemt krijgen wij meer geld van het Rijk. Diemen heeft nu zo'n 27.000 inwoners, dat zijn er in 2023 33.000 of 34.000. Door de stijging van het aantal inwoners moeten wij ook meer uitgaven doen, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan de toenemende openbare ruimte, meer personeel bij de afdeling Burgerzaken en meer uitgaven in het Sociaal Domein. Maar per saldo levert de stijging van het aantal inwoners ons geld op. Wij hebben niet opeens de behoefte aan een extra zwembad of een extra bibliotheek, dus die kosten worden per inwoner lager."

De komende jaren staan er in Diemen diverse grote projecten op de agenda. Hiermee is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. De spoorwegovergang bij het station in het centrum wordt vervangen door een tunnel en er zijn plannen om sociale huurwoningen te bouwen. Door het bouwtempo op Plantage De Sniep en in Holland Park is hier nu geld voor en de corporaties hebben ook weer genoeg geld om te investeren. In Plantage De Sniep komen ongeveer 100 sociale huurwoningen, daarvoor zullen in 2017 contracten worden gesloten. Daarnaast zijn er plannen om nog eens 500 sociale huurwoningen te bouwen. Voor die woningen zijn al locaties in beeld. Het gaat dan onder andere om Bergwijkpark en Spoorzicht maar ook enkele plekken in Diemen-Zuid. Op het gebied van de sport staat er de komende jaren ook het een en ander te gebeuren. "De toename van het aantal inwoners heeft tot gevolg dat de sportverenigingen meer leden zullen krijgen en de druk op de sportaccommodaties zal toenemen. Het zwembad in Diemen-Zuid kan een stevige opknapbeurt gebruiken. Maar we kunnen er ook voor kiezen om een nieuw zwembad te bouwen. De luchthal die een aantal maanden per jaar in Diemen staat functioneert goed. Maar een alternatief is om Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan te renoveren en uit te breiden."

DUO+

Vervolg van voorpagina.

Burgemeester Boog erkende in de gemeenteraad dat de invoering van DUO+ niet goed is gegaan. De gemeenteraad reageerde erg geschrokken op de ontwikkelingen in DUO+. Met het incidentele extra geldbedrag van ruim 1,3 miljoen euro voor dit jaar ging de raad akkoord. Voordat er ingestemd wordt met structureel meer geld uit Diemen voor DUO+ de komende jaren, wacht de raad eerst een uitgebreide analyse af van de problemen en de maatregelen om deze op te lossen.

Week van de Opvoeding

DIEMEN - 3 t/m 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. Iedere dag zijn er activiteiten in Diemen.

Zo is er een informatiebijeenkomst over de seksuele ontwikkeling van peuters en kleuters en een open middag om kennis te maken met de talentontwikkelingsprogramma's van SWD. Ouder- en kindcoaches Christa Sigling en Petra van der Goot geven tweemaal een workshop over social media. Ibrahim en Saliema van SWD willen in gesprek gaan met ouders over het belang van sport en beweging voor de ontwikkeling van kinderen. Cynthia Van Heek en Jolanda Broex geven een workshop over weerbaarheid van kinderen. Ouders en hun peuters kunnen kennismaken met peutergym of samen een T-shirt beschilderen. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen met buurtsportcoaches Dionne en Rens sporten. Voor meisjes van 12-15 jaar en hun ouders wordt een voorlichtingsfilm over loverboys vertoond en daarover nagepraat. Er is een workshop over rouw en scheiden, een kennismaking met de Voorleesexpress en de cursus Gezond kopen, gezond koken.

In de agenda en op diemernieuws.nl een uitgebreide omschrijving van de activiteiten.

Filatelieliefhebbers in De Schakel

Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - Filtalievereniging De Zegelaars houdt elke maand een bijeenkomst in De Schakel. De bijeenkomst wordt bezocht door liefhebbers uit Diemen en andere plaatsen. Zondag waren de filatelieliefhebbers weer aanwezig. Er waren veel verzamelaars uit Diemen. Een bezoeker vertelde dat hij uit Schiedam was gekomen. De bezoekers van de bijeenkomst, vooral mannen, zaten uiterst geconcentreerd over de boeken gebogen. Veel van hen hoopten hun verzameling uit te breiden.

Opnieuw inbraak in winkel

DIEMEN - Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken bij de kapperszaak op de hoek van de Ouddiemerlaan en de Burgemeester De Kievietstraat.

De daders vernielden de glazen deur van de zaak en drongen binnen.

Het is de tweede inbraak in korte tijd bij een zaak waarvan een glazen deur werd vernield.

Kapper
In de nacht van vorige week dinsdag op woensdag werd ingebroken bij kapperszaak De Kapper Ivar aan de Muiderstraatweg. De daders vernielden ook daar een glazen deur. In dezelfde nacht werd geprobeerd om in te breken bij horecazaak Beanthere aan de Muiderstraatweg. De daders beschadigden de glazen deur van de zaak, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De deur moest worden vervangen.

De politie is op zoek naar getuigen van de twee inbraken en de poging tot inbraak. Getuigen of mensen die over meer informatie beschikken wordt verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Doorstart van ANBO-activiteiten

DIEMEN - De activiteiten van de ouderenbond ANBO zijn op maandag 19 september weer van start gegaan. De activiteiten vinden plaats in de grote zaal van De Schakel. Die zaal is goed bereikbaar voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel of rollator. De activiteiten vinden voorlopig plaats onder de naam ASD (Activiteitenteam Senioren Diemen).

Het zag er enige tijd naar uit dat de afdeling Diemen van de ANBO na een conflict met de landelijke ANBO geen activiteiten meer kon organiseren. Maar na hulp van de afdeling Diemen van de ouderenbond PCOB en wethouder Grondel (de gemeente staat tot het einde van het jaar garant voor de zaalhuur) is er een doorstart gemaakt. Er is zelfs een sponsor gevonden: Algemeen Thuiszorg Bureau in de Albert Loethoelistraat.

Gratis
De activiteiten zijn: volksdansen (op maandagmiddag), klaverjassen (op dinsdagmiddag), koersballen (op woensdagmiddag) en de Creatief Groep op woensdagmorgen (om de 14 dagen) Alle bijeenkomsten kunnen tweemaal gratis als proef bezocht worden; alle groepen kunnen nog deelnemers plaatsen. Deelnemers hoeven geen lid te zijn.

Burendag in wijk Tapijtschelp in teken van veiligheid

Bewoners kunnen elkaar waarschuwen via app

Bewoners ontmoeten elkaar in de wijk Tapijtschelp. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Het was zaterdag Burendag. Op diverse plaatsen in Diemen maakten bewoners nader kennis met elkaar. Dit gebeurde ook in de wijk Tapijtschelp in Diemen-Zuid.

Een aantal bewoners van de wijk kent elkaar al langer. "Directe aanleiding was een inbraak op een woonerf in de wijk, waarbij de daders, door oplettendheid van een van de buren, op heterdaad werden betrapt. Anderhalf jaar geleden hebben nieuwe bewoners een aantal buren uitgenodigd voor kennismaking. Dat werkte goed, bijna iedereen was er. Je ziet elkaar verder niet zo veel, maar je herkent en begroet elkaar nu wel gemakkelijk. Dit willen we nu uitbouwen naar een grotere groep: alle huizen van het woonerf", aldus bewoner Theo Grommel, die een van de organisatoren van de Burendag was.

Het thema van de bijeenkomst in Tapijtschelp was veiligheid. De bewoners hebben op een lijst hun adres, telefoonnummer en e-mail genoteerd. Bewoners kunnen elkaar voortaan waarschuwen bij onraad. Ook wordt er gestart met een buurt-app. Via deze app kunnen bewoners informatie met elkaar uitwisselen. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar er kunnen ook vragen gesteld worden over bijvoorbeeld vraag en aanbod. Tevens werd er gesproken over de wenselijkheid van een buurtbankje. Theo Grommel: "Een aantal mensen is tegen het plaatsen van zo'n bankje in de wijk omdat er in het verleden overlast is geweest van hangjongeren. Andere bewoners zijn er wel voor, terwijl er ook bewoners zijn die er niet echt een mening over hebben. Wij gaan nu met de gemeente overleggen of het mogelijk is om een bankje met wieltjes te krijgen. Zo'n mobiel bankje kan in een tuin worden geplaatst en door bewoners naar buiten worden gereden als zij even willen gaan zitten." Hij geeft aan dat er een vervolg op de Burendag komt.

Tobias Westerveld

Bridger
14 jaar
Diemenaar sinds 2002

Waarom bridge?
"Ik heb eerst andere spelletjes geleerd, zoals bonken en hartenjagen, en vanaf mijn zevende ben ik bridgen gaan leren van mijn ouders. Ik vind het leuk en interessant."

Zijn er veel bridgers van jouw leeftijd?
"Nee, hier in de buurt heb ik niemand. Ik probeer nu een vriend van mij te leren bridgen."

Met wie speel je dan?
"Ik speel sinds een paar weken op een club en dan speel ik met mijn vader of mijn moeder. Als er mensen bij ons thuis komen bridgen, speel ik ook met anderen."

Afgelopen zomervakantie was je op het WK bridge in Italië. En?
"Het was spannend en een hele ervaring om met kinderen van over de hele wereld te bridgen in een landencompetitie. We speelden zes dagen achter elkaar, drie keer twee uur per dag. Mijn team is zevende geworden, Israël heeft gewonnen."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik zit op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam in de derde klas. Behalve bridgen game ik veel en ik korfbal in de B1 bij Swift in Amsterdam."

Voor welk tv-programma blijf je thuis?
"'Wie is de Mol?' vind ik het leukst. En 'Maestro' kijken we met de hele familie."

Potje kaarten of potje voetbal?
"Thuis kaarten en op school voetballen."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Helemaal niks. Als ik slaap, wil ik slapen. Alleen als er brand is."

Hoe ziet je ideale weekend eruit?
"Eerst winnen met korfbal op zaterdag, dan gamen en op zondag bridgen."

Diemen mist nog…
"Een middelbare school."

Als je burgemeester was...
"Voor mijzelf is het te laat, maar ik zou een middelbare school oprichten."

Automobilist raakt gewond bij ongeluk

DIEMEN - Een 55-jarige automobilist uit Amsterdam is vrijdagochtend gewond geraakt tijdens een verkeersongeluk op de Gooiseweg in Diemen.

De man reed om 09.50 uur op de Gooiseweg. Door onbekende oorzaak raakte hij met zijn auto de vangrail. De auto sloeg daarna over de kop. De automobilist kwam bekneld te zitten en werd door leden van de brandweer uit de auto gehaald. De man was na afloop van het ongeluk aanspreekbaar. Hij bleek letsel aan zijn gezicht te hebben opgelopen.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft onderzocht of de automobilist te veel alcohol heeft genuttigd. Het resultaat van dit onderzoek is nog niet bekend.

Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.

De politie verricht onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Klachten over gedrag honden

Bijtincidenten met pitbull-achtige honden

Guus Piërlôt (midden) leidt een cursus. De honden op de foto staan los van het artikel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De laatste tijd zijn er in de media diverse berichten verschenen over agressieve pitbulls of andere 'vechthonden' die mensen of andere honden hebben aangevallen. Etholoog en voorzitter van Hondensportvereniging Diemen (HSVD) Guus Piërlôt maakt zich zorgen en geeft een aantal tips.

Piërlôt: "Een inwoonster van Diemen vertelde mij enige tijd geleden dat haar hond is aangevallen. Toen zij haar hond uitliet werd die plotseling aangevallen door een Staffordshire terriër. Die hond die aanviel liep los. De vrouw is enorm geschrokken en laat haar hond nu op andere tijden uit. Zij hoopt daardoor die andere hond niet meer tegen te komen."

Kort lontje
Piërlôt legt uit dat een aantal hondenrassen, waaronder de bullterriër, al honderden jaren geleden werd gebruikt als vechthonden. "Veel van die honden hebben een kort lontje en bijten om niet meer los te laten."

Een inwoner van het centrum van Diemen maakte iets soortgelijks mee. Toen hij zijn hond uitliet op de Venserkade werd het dier aangevallen. "Er kwam een pitbull-achtige hond aanrennen die onze hond meteen aanviel. Er vond geen gevecht of zo plaats. Wij zijn toen met de hond naar de dierenarts gegaan. Wij merken dat onze hond nog steeds bang is. Nee, wij laten onze hond nooit meer op die plek uit."

Muilkorf
Piërlôt wil zeker niet de indruk wekken dat alle pitbulls of pitbull-achtige honden agressief of zelfs gevaarlijk zijn. "Nee, dat is zeker niet het geval. Er spelen diverse factoren mee. Soms kun je aan het gedrag van de baas al zien dat de hond niet te vertrouwen is. Iemand die een pitbull of een vergelijkbare hond wil aanschaffen moet goed nadenken of die hond wel bij hem of haar past. Zomaar een hond uit het asiel halen is niet aan te bevelen. Je kent immers de geschiedenis van de hond niet. Het is tevens belangrijk om met de hond op cursus te gaan. Daar leert het dier maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Verder dien je de hond tijdens het uitlaten altijd aangelijnd te houden. Er zijn in Diemen diverse plekken waar honden wel los mogen lopen. Ik pleit ervoor dat de handhavers van de gemeente er strenger op toezien dat honden op andere plekken in Diemen inderdaad worden aangelijnd. En bij de geringste twijfel over het gedrag van de hond is het beter om de hond een muilkorf om te doen. Dat kan problemen voorkomen."

'Grote muil, dikke lip'. Zangeressen Ka en Mo, vrijdag in De Omval.

vrijdag 30 september

K & M - 'Grote muil, dikke lip'

Theater De Omval 12.00 uur

Hilarisch cabaret van de twee Rotterdamse zangeressen Ka en Mo met het hart eindelijk op de tong.

zaterdag 1 oktober

Oud papier

Diemen 9.30 uur

Opgehaald door vrijwilligers van De Ontmoeting.

Tuinklusdag

Prinses op de Erwt 10.30 uur

Elke eerste zaterdag en derde zondag van de maand klusdag voor de tuinders van buurtmoestuin De Prinses op de Erwt en belangstellenden. Info: buurtmoestuindiemen.blogspot.nl/.

zondag 2 oktober

Kerkdienst

De Ontmoeting 10.00 uur

Het thema van de dienst van de Protestantse Gemeente Diemen is vandaag 'Verwachting'. Voorganger: mevr. ds. M. Reinders.

Eerste Heilige Communie

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Gezinsviering met het PeeBee kinderkoor, voorgangers zijn pastor E. Owusu en pastor H. Hartog. Tijdens deze viering zullen een aantal kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.


Bridge+

De Schakel 12.00 uur

Thema: 'Het afspelen van Sans-Atoutcontracten'. Om 13.15 uur begint de drive van 24 spellen. Kosten € 2,50 voor ASV-leden en € 3,50 voor anderen. Aanmelden: sansatoutbridge.nl of 020-4638952.

Workshop Mixed Media

Groenvelddesign 13.00 uur

Creatief schilderij op canvas doek met behulp van verschillende media. Aanmelden: mira@groenvelddesign.nl.

maandag 3 oktober

Durf te vragen

Theater De Omval 20.00 uur

Wat is waar, wat moet je nu geloven over voeding? Aanmelden: mira@wellnessprojects.nl.


woensdag 5 oktober

Verhalentasje van mijn oma

OBA Diemen 15.00 uur

Verteltheater met Nilo Berrocal in de Kinderboekenweek voor kinderen van 5-8 jaar. Korte verhalen over dieren en raadsels uit de kleurrijke Latijns-Amerikaanse traditie met bijpassende muziek. Reserveren: 020-6902353 of diemen@oba.nl.

3 tot 7 oktober

Week van de Opvoeding


maandag 3 oktober

Seksuele ontwikkeling

Basisschool De Venser 8.30 uur

Informatiebijeenkomst over de seksuele ontwikkeling van peuters en kleuters door ouder- en kindcoaches Raoul Frankel en Petra van der Goot. Aanmelden: p.van.der.goot@altra.nl.

Talentontwikkeling

't Kruitvat 15.00 uur

Kennismaken met het talentontwikkelingsprogramma van SWD. Activiteiten voor kinderen.

Social Media

De Nieuwe Kring 8.30 uur

Week van de Opvoeding. Workshop: Hoe maak je kinderen wijs in de omgang met sociale media én wat maken ze ons wijs! Christa Sigling en Petra van der Goot, ouder- en kindcoaches. Aanmelden: c.sigling@spirit.nl.

dinsdag 4 oktober

T-shirt schilderen met je kind

Noorderbreedte 14.30 uur

Voor alle ouders van peuters. Aanmelden: diemen@homestart t.n.v. Margo van Oosterhout.

Sport en Bewegen

't Kruitvat 15.00 uur

Ibrahim en Saliema van SWD gaan in gesprek met ouders over het belang van sport en beweging voor de ontwikkeling van kinderen.

woensdag 5 oktober

Social Media

Basisschool de Octopus 13.00 uur

Aanmelden: p.van.der.goot@altra.nl.

Weerbaarheid

De Kersenboom 8.30 uur

Workshop van Cynthia Van Heek (Kindercoach Binnenste Uiten) en Jolanda Broex (Larrossupport). Handvatten om te werken aan het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen. Aanmelden: cynthia@binnensteuiten.nl of info@larrossupport.nl.

Peutergym

De Nieuwe Kring 12.30 uur

Voor ouders en peuters. Aanmelden: roebiaischers@hotmail.com.

Sport en bewegen

Van Markenplantsoen 14.00 uur

Buurtsportcoaches Dionne en Rens gaan een uur lang sport en spel doen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Loverboys

De Brede Hoed 19.30 uur

Samen met je dochter (12-15 jaar) kijken naar een voorlichtingsfilm over loverboys. Daarna over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Aanmelden: r.klaphake@meeaz.nl.

Allard en Cora wonnen twee vrijkaarten voor de openingsvoorstelling op 20 september met een Sneak Preview van artiesten die dit seizoen naar Theater De Omval komen. Hieronder hun ervaring.

Mensen, dinsdagavond gingen we naar ons theater. Theater de Omval is nog niet zo lang van ons, we wonen pas sinds maart in Diemen. We zagen er een preview van wat we daar het komende seizoen mogen verwachten. En wat we zagen was goed.

Er was een meisje dat liedjes zong over de reis die haar moeder maakte vanuit Ghahna, Maama Joses heet ze. Er kwam een jongen op, in een pak met Superman-logo's, hij heet Aron Elstak en twijfelde openlijk aan zijn mannelijkheid, op cabareteske wijze. Er was nog een meisje, zij zong liedjes van achter haar piano. Ik dacht: ik ken er daar tientallen van, maar kon op geen enkele naam komen. Mijn vriendin ook niet. Ze heet Roos Blufpand, dat meisje achter de piano. Op de fiets vanuit Amsterdam-Oost kwam Pepijn Schoneveld met een erg goede grap over zijn gebrek aan reukvermogen en het bevredigen van een vrouw. Hij vertelde ook dat hij een liedje had gekocht voor € 1400,-, wat ons inziens een goede investering was.

Het mooiste vonden we jazzpianist Ramon Valle. Mensen, wat was dat mooi, dat moet je horen, echt! Ramon woont in Diemen, dus gingen we met hem op de foto.

Teams De Meeuwen starten goed

Dames tonen capaciteiten in eerste klasse

Dames De Meeuwen klopten Het Y. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - De teams van De Meeuwen zijn goed aan de competitie 2016-2017 begonnen. Het eerste damesteam en het eerste herenteam slaagden er beide in om de competitie-ouverture te winnen.

Het eerste damesteam van De Meeuwen, dat uitkomt in de eerste klasse A, was veel sterker dan Het Y. De thuisclub won met 10-6. De heren, die uitkomen in de derde klasse D, wonnen afgetekend van Zwemvereniging Zeist. De waterpoloploeg won met maar liefst 13-1 van Zwemvereniging Zeist.

Dames 1, dat afgelopen seizoen kampioen werd van de tweede klasse, beschikt momenteel over een iets kleinere selectie dan vorig seizoen. Aanvalster Sophia Lunenburg heeft haar voet gebroken en Winnie Luub is tijdelijk in het buitenland. De verwachting is dat de selectie in januari weer op volle sterkte is.

Keepster en aanvoerster Sanne Winchester was afgelopen zaterdag afwezig. Zij werd vervangen door Marith Roelen, die eigenlijk een speelster is, maar ook als reservekeepster kan fungeren. De dames van De Meeuwen troffen een sterke tegenstander tegen wie zij ook vorig jaar in de tweede klasse uitkwamen. De thuisclub scoorde twee keer via Willemijn Barendrecht en Jannie Spijker. Na een 2-1 voorsprong liep De Meeuwen uit naar 4-2. De doelpunten werden gemaakt door Tessa Coumou en Renske Sterrenburg. De Meeuwen ging goed door en wist een 6-4 voorsprong in de wacht te slepen. Jannie Spijker maakte de vijfde treffer van De Meeuwen, Amy Waardenburg bekroonde een fraaie actie met het zesde doelpunt. Daarna was het verzet van Het Y gebroken. Door treffers van Daphne Koning, Jannie Spijker, Amy Waardenburg en Tessa Coumou bepaalde De Meeuwen de eindstand op 10-6. De dames van De Meeuwen hebben zaterdag duidelijk gemaakt dat zij ook op een hoger niveau dan vorig jaar kunnen presteren. De heren van De Meeuwen spelen zaterdagavond een uitwedstrijd tegen HZC De Robben. De wedstrijd begint om 19.55 uur. De dames komen komend weekeinde niet in actie. Zij spelen op zaterdag 8 oktober uit tegen ZPC Amersfoort.

Jeremy Helmer debuteert voor AZ

Middenvelder speelde in jeugd van SV Diemen

Jeremy Helmer gaf tijdens zijn debuut de assist voor 1-4. Foto: AZ Media

DIEMEN - De 19-jarige Jeremy Helmer uit Diemen heeft zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van AZ. De aanvallende middenvelder kwam vorige week woensdagavond tijdens de bekerwedstrijd Lienden-AZ (1-4) negen minuten voor tijd als invaller in het veld. Hij gaf de assist voor de 1-4.

Jeremy speelde in de jeugd van SV Diemen en werd op 12-jarige leeftijd gescout door de profclub uit Alkmaar. Hij doorliep de jeugdafdeling van de eredivisieclub en heeft dit seizoen een basisplaats in het team van Jong AZ, dat in de tweede divisie uitkomt.

Quinten Helmer
Zijn broer Quinten Helmer speelt in de jeugd van AZ onder 17. Ook hij kwam op jonge leeftijd voor SV Diemen uit. Jeremy en Quinten wonen bij hun ouders in Diemen.

Jeremy Helmer speelde dit seizoen zeven competitieduels voor Jong AZ. De aanvallende middenvelder scoorde daarin één keer. Jeremy maakt deel uit van de A-selectie van AZ en kreeg voor het begin van dit seizoen het nummer 26 toegewezen. Hij traint mee met de A-selectie, maar speelde tot zijn debuut in Jong AZ.

A-selectie
Jeremy Helmer komt uit een familie die een sterke band met SV Diemen heeft. Zijn vader Michael Helmer was een uitstekende spits, die topscorer aller tijden is van het eerste zondagteam van de club. Michael maakte in 223 wedstrijden maar liefst 204 doelpunten. Hij maakte deel uit van het team van SV Diemen dat in de tweede klasse uitkwam. Later speelde Michael voor het eerste zaterdagteam van SV Diemen. Roel Helmer, de vader van Michael en opa van Jeremy en Quinten, speelde in het verleden in het eerste elftal van SV Diemen. Hij was een buitenspeler. Roel Helmer debuteerde net als Michael op zijn 17e jaar in het eerste van de club (toen nog DVAV). Hij kwam daarna enige tijd voor De Volewijckers en DJK uit en keerde vervolgens terug naar SV Diemen.

Jong AZ
Jeremy Helmer speelde zondag weer voor Jong AZ. Die ploeg verloor de uitwedstrijd tegen UNA met 2-0. Jong AZ staat op de tweede plaats in de tweede divisie.

SV Diemen pakt eerste punt

DIEMEN - SV Diemen heeft het eerste punt in de competitie behaald. De ploeg van trainer Gerrie Breugem speelde in Amstelveen met 3-3 gelijk tegen Sporting Martinus. Bij rust leidde de thuisclub met 2-1.

SV Diemen kwam na enkele minuten spelen op voorsprong door een treffer van Gianno dos Passos. Daarna speelde de ploeg slecht en slaagde de thuisploeg erin twee keer te scoren. Een kwartier na rust maakte Sporting Martinus 3-1 en leek SV Diemen een nederlaag te moeten incasseren.

Breugem schakelde over van twee naar drie spitsen en zette later nog een vierde aanvaller in. In de 88e minuut schoot de jonge invaller Tijs Ernest raak: 3-2. In de blessuretijd maakte Gianno dos Passos gelijk. Rowen Buis maakte als invaller zijn debuut voor het eerste van SV Diemen. De 19-jarige middenvelder is de zoon van Pieter Buis, die in het verleden voor zondag 1 van SV Diemen uitkwam. VVA/Spartaan en FC Weesp delen de koppositie in de derde klasse C. Beide clubs hebben na vier duels 12 punten. SV Diemen staat met een punt uit vier wedstrijden op de voorlaatste plaats. Laren 99 is hekkensluiter. Die ploeg heeft eveneens een punt, maar een slechter doelsaldo dan SV Diemen

SV Diemen speelt zondag een uitwedstrijd tegen SV Ouderkerk. Die wedstrijd begint om 14.00 uur.

Dames Smashing gaan onderuit

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de competitie-ouverture tegen Spaarnestad met 1-3 verloren.

De setstanden waren 20-25, 19-25, 25-23 en 16-25. De volleybalsters uit Diemen spelen op vrijdagavond 30 september een uitwedstrijd tegen Clam Dycke. De wedstrijd in Krommenie begint om 19.30 uur.

DKV Victoria verliest

DIEMEN - DKV Victoria heeft de uitwedstrijd tegen OKV met 13-11 verloren.

De korfballers uit Diemen spelen zondag een thuiswedstrijd tegen Sporting West. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

12 / 16

*brocante * antiek * retro* 250 m2 vol leuks en moois. Loodsverkoop 11-17 uur ZATERDAG 1 OKTOBER Koninginneweg 66, K'hoef
www.inboedelsenzo.nl

Leren klimmen? Beginnerscursus klimmen start in oktober. 13 jr en ouder: zo 2/10 11-13 h, di 4/10 en do 6/10 20-22 h. 8t/m12 jr: za 1/10 11-13 h, wo 5/10 13-15 h. Meer info Rock Steady Zanderijweg 12-14 Bussum 035-6925000 www.rocksteady.nl

Te huur totaal ruim 200 m² bedrijfs/opslagruimte met keurig kantoor met veel daglicht: Sniep 85 Diemen 020-4203200

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Netwerken bij Vaart in Diemen terug van weggeweest

Netwerken in de bijzondere ambiance van Veilinghuis De Eland. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een van de eerste dingen die het nieuwe bestuur van bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen bij haar aantreden dit voorjaar besloot, was de netwerkbijeenkomst Vaart in Diemen nieuw leven inblazen. Woensdagavond 7 september was het zover.

Letterlijk langs die 'Vaart in Diemen', de Weespertrekvaart, verzamelden ongeveer 100 Diemense ondernemers zich bij Venduhuis de Eland en De Zon voor een avondje netwerken en workshops, onder het genot van een hapje en een drankje. "Toen wij het stokje overnamen van het oude bestuur waren wij het er allen snel over eens dat de netwerkbijeenkomst Vaart in Diemen terug moest komen", vertelt Joop Saan, voorzitter van Ondernemend Diemen. "Vaart in Diemen moet dé jaarlijkse netwerkbijeenkomst zijn voor alle ondernemers in Diemen. De gemeente Diemen omarmde het idee en gezamenlijk is de organisatie hiervan opgepakt."

De Eland als locatie was niet zomaar gekozen. Sterker nog, Vaart in Diemen hoort hier gehouden te worden, vindt Saan. Ook eerdere edities, van 2009 tot en met 2012, werden in het veilinghuis gehouden. "Het was Peter Trommelen, eigenaar van dit veilinghuis, lid van het bestuur van Ondernemend Diemen en pater familias van Diemense ondernemers, die zeer enthousiast was over Vaart in Diemen en meteen zijn pand ter beschikking stelde." Na het overlijden van Trommelen was er een aantal jaar geen Vaart in Diemen, maar zijn vrouw Eva en dochter Elise, die nu het veilingbedrijf leiden, stelden het pand weer beschikbaar voor de netwerkbijeenkomst. In de bijzondere setting, tussen de meest uiteenlopende veilingartikelen, was het goed netwerken voor de ondernemers.

Vaart in Diemen wordt in 2017 weer georganiseerd

Saan roemt de ontwikkelingen in Bergwijkpark, Holland Park en Campus Diemen Zuid. Ook de bedrijventerreinen in Diemen hebben de afgelopen jaren een opknapbeurt ondergaan. In Diemen is een grote verscheidenheid aan ondernemers gevestigd, waaronder relatief veel zzp'ers. "Daarom is het goed dat er ook steeds meer kleinschalige kantoorunits in hippe panden bijkomen", vindt Saan. "Een positieve ontwikkeling vind ik dat er nu ook kleine kantoorunits of flexplekken zijn in Regus Campus Diemen Zuid, waarbij de ondernemers gebruik kunnen maken van de campusvoorzieningen. Maar er komen ook steeds betere voorzieningen voor zzp'ers, zoals de horeca in winkelcentrum Diemerplein, flexplekken in De Omval en Jacob's Kitchen op Holland Park, om er maar een paar te noemen."

Het is de bedoeling dat Vaart in Diemen jaarlijks weer een vaste plek krijgt op de agenda van de Diemense ondernemers. Een datum staat nog niet vast, maar in 2017 wordt er in ieder geval weer een Vaart in Diemen georganiseerd.

Telefoonreparatie terwijl je boodschappen doet

Heyo Beentjes en Goran Pecic repareren meestal binnen 20 minuten de telefoon. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Je telefoon of tablet laten repareren terwijl je de boodschappen in huis haalt: Jumbo Kruidenhof in Diemen-Zuid is de eerste supermarkt van deze keten in Nederland waar deze service geboden wordt.

Heyo Beentjes van ServiceStation vermoedt zelfs dat het de eerste is in Nederland. "Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om een ander voorbeeld te zoeken en niks gevonden." Het is een pilot: als het aanslaat, wordt de service mogelijk uitgebreid naar andere supermarkten van Jumbo. Telefoonreparatie en een supermarkt lijkt misschien niet de meest logische combinatie, maar dat is het volgens Beentjes toch wel. "Je komt natuurlijk heel regelmatig in de supermarkt en het is ook dicht bij huis." Sinds 1 september is de service in Diemen open. De eerste klanten hebben de reparatieservice al gevonden. "We krijgen veel positieve reacties. Soms schieten klanten me ook aan met een vraag over hun telefoon, dat mag ook."

Een telefoonscherm wordt binnen 20 minuten vervangen, klaar dus terwijl je de boodschappen doet. "Zeker de helft van de reparaties kunnen we binnen die tijd doen. De meeste onderdelen hebben we op voorraad, alleen soms is een bepaald scherm moeilijk leverbaar of heeft de klant een wat minder gangbaar model uit het buitenland. Dan duurt het wat langer, net als de meeste iPad-reparaties."

Foto: Trudy Kroese

Scholte & De Vries - Estoppey houdt driedaagse beurs

Grutto Snack-Grill aanwinst voor buurt

'Steeds meer jonge mensen schaffen een elektrische fiets aan'

Kroonenberg 2wielers trekt veel klanten

Jeroen en Ton Kroonenberg hadden het vanaf het begin druk in hun zaak. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Fietsenzaak Kroonenberg 2wielers is anderhalf jaar aan de Ouddiemerlaan 219 gevestigd. Eigenaar Ton Kroonenberg (60) en zijn zoon Jeroen Kroonenberg (33) zijn tevreden over het aantal klanten dat de zaak bezoekt. Zij zien een trend onder fietsers: de doorbraak van de elektrische fiets.

Ton en Jeroen hebben bewust gekozen voor een zaak aan de buitenkant van winkelcentrum Diemerplein. Ton: "Er lopen en fietsen hier elke dag veel mensen langs. Dat is toch anders dan wanneer je een zaak in het winkelcentrum hebt. Het gaat om bezoekers van het winkelcentrum en mensen die naar het station gaan of van het station komen. Wij hebben ook een zaak in de wijk IJburg. Onze ervaring was dat het altijd even duurt voordat de loop in een nieuwe zaak komt. Maar in Diemen was dit niet het geval. Het was vanaf het begin meteen druk en het is ook druk gebleven. Wij zijn dan ook op zoek naar technische medewerkers."

Imago
Zij merken dat de elektrische fiets sterk aan populariteit wint. "De elektrische fiets had aanvankelijk het imago een fiets te zijn voor vooral oudere mensen. Maar dat is de laatste jaren veranderd. Steeds meer jonge mensen schaffen een elektrische fiets aan. Denk aan moeders die kinderen op de fiets moeten vervoeren of mensen die op kantoor werken. Zij willen wel op de fiets naar hun werk, maar niet in een bezweet pak achter hun bureau zitten. De elektrische fiets is dan een uitkomst. In onze zaak op IJburg merkten wij al langer dat de elektrische fiets steeds populairder wordt. Mensen die daar wonen moeten een flink stuk fietsen om bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam te komen. Dan is het prettig als je een elektrische fiets hebt. In onze zaak in Diemen komen ook steeds meer klanten die een elektrische fiets willen kopen", aldus Ton.

125 jaar
De familie Kroonenberg is al 125 jaar actief in de fietsenwereld. De grootvader van Ton startte de firma. De familie Kroonenberg had in het verleden fietsenzaken in de Van Woustraat, de Van Swindenstraat en de Beukenweg in Amsterdam. Kroonenberg 2wielers heeft een uitstekende reputatie opgebouwd. Klanten hebben een ruime keuze, kunnen allerlei accessoires aanschaffen en kunnen er ook voor reparaties terecht. Ton: "Wij vinden het belangrijk om goed advies te geven en een uitstekende service te verlenen. Om een voorbeeld te geven: als een klant hier een elektrische fiets brengt die gerepareerd moet worden, geven wij hem of haar een elektrische fiets te leen. Wij brengen geen extra kosten voor de leenfiets in rekening. Deze service wordt enorm gewaardeerd."

Het bevalt Ton en Jeroen prima in Diemen. Zij hebben prettig contact met hun vaste klanten. "Veel mensen in Diemen zijn aardig en direct, maar ook dankbaar. Het gebeurt regelmatig dat een tevreden klant gebak of een bos bloemen aan ons geeft. Dat waarderen wij enorm."

Dinsdag 11 oktober
Week van de Veiligheid
Workshops Winkeldiefstal en Voorkom een overval voor winkeliers/ondernemers winkelcentra
Info en aanmelding: gemeente via e-mail arnout@verhoef.nl

Donderdag 13 oktober
Bedrijvenpanel Stammerdijk Sniep
Info: gemeente*

Donderdag 20 oktober
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Bicker (Diemerplein)
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Donderdag 17 november
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Bicker (Diemerplein)
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Donderdag 1 december
Bestuurlijk overleg Ondernemend Diemen (OD) en gemeente (college B en W)
Info: Ondernemend Diemen (www.ondernemenddiemen.nl) en gemeente*
        
Donderdag 15 december
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Bicker (Diemerplein)
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen


Dit najaar, data nog te bevestigen*:
- Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Diemen Noord
- Crimineel Ontbijtje m.b.t. cybercrime: Ondernemend Diemen (info www.ondernemenddiemen.nl) i.s.m. gemeente
- Bedrijvenpanel Verrijn Stuart
- Werkgroep Bergwijkpark
- Bestuurlijk overleg Winkeliersvereniging Diemerplein - gemeente

(*) info: gemeente Diemen, mw P. Arendse (tel.: 020-3144790, e-mail: priscilla.arendse@diemen.nl)

Women's Joy bestaat tien jaar

José Daniels voor Women's Joy. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - Women's Joy, de sportschool voor vrouwen aan de Rode Kruislaan 1536, bestaat op 1 oktober tien jaar. Eigenaresse José Daniels is heel trots op haar sportschool en hoopt dat er nog meer dames komen sporten.

José geeft zelf veel lessen, waaronder BBB (buik, billen, benen), bodyshape, pilates, bodypump en kettlebell. Zij krijgt hulp van twee collega's die onder meer de yogalessen verzorgen. Zij geeft ook enkele lessen op andere locaties. "Sinds enige tijd verzorg ik op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur lessen voor ouderen in Het Noorderlicht. In oktober start ik op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur met lessen voor ouderen in De Schakel. Woensdagmiddag doe ik hier naschoolse activiteiten voor meisjes van de Sint-Petrusschool. Deze activiteiten doe ik samen met de Stichting Welzijn Diemen."

Women's Joy staat bekend als een plek waar vrouwen op een prettige en veilige manier kunnen sporten. Het sociale aspect is ook belangrijk. "Na afloop wordt er koffie gedronken. Leuk is dat hier vriendschappen zijn ontstaan."

Driedaagse beurs van SV-E

Voor groothandel in bouw en industrie; op derde dag ook particulieren welkom

Robin en Alexander Scholte zijn klaar voor de beurs. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het Diemense bedrijf Scholte & de Vries - Estoppey organiseert van 6 tot en met 8 oktober de SV-E Beurs in een grote beurshal voor het hoofdkantoor aan de Stammerhove 5 in Diemen. Met 100 fabrikanten de grootste eindejaarsbeurs voor bouw en industrie en iets unieks voor Diemen. Op 6 en 7 oktober is de beurs voor bedrijven en op 8 oktober zijn ook particulieren van harte welkom. De broers Robin (40) en Alexander (37) Scholte zijn eigenaars van het bedrijf.

Robin: "Onze opa heeft het bedrijf in 1932 in Amsterdam opgericht. Hij deed dit samen met de heer De Vries, die relatief snel na de oprichting met pensioen ging. Nadat onze opa op jonge leeftijd was overleden nam onze vader Hans Scholte het bedrijf op jonge leeftijd over. Het bedrijf was lange tijd op de bloemenmarkt aan het Singel in Amsterdam gevestigd. Daar had onze andere opa, Klaas Timmer, een bloemenzaak. Scholte & de Vries opende later ook een vestiging in Duivendrecht."

Verhuizen
Hans Scholte besloot in de jaren 80 om het bedrijf naar Diemen te verhuizen. Daar was meer ruimte en parkeergelegenheid. In 1986 werd begonnen met de bouw van het huidige pand aan Stammerhove 5, een jaar later vond de verhuizing plaats.

Gemeente
Robin: "Wij zitten hier op een ideale locatie, dicht bij de A1, A9 en A10 en zijn verder ook zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente. Ik ben bestuurslid van Ondernemend Diemen en heb ook daardoor regelmatig contact met de gemeente." Scholte & de Vries nam in 2005 het bedrijf Estoppey in Amstelveen over, daarna (2008) ook het bedrijf Hooijer in Soest. Robin kwam in 1999 in de zaak werken, Alexander in 2001. Beiden hebben de Hoge Hotelschool Maastricht afgemaakt.

70 vakmensen
Scholte & de Vries - Estoppey heeft vier vestigingen. Het hoofdkantoor en het centrale magazijn zijn aan Stammerhove 5 gevestigd (hier liggen zo'n 50.000 artikelen), daarnaast zijn er nog vestigingen in Amstelveen, Beverwijk en Soest. Er werken in totaal 70 echte vakmensen bij het bedrijf waarbij Robin verantwoordelijk is voor de commerciële zaken, de inkoop en verkoop en Alexander voor de operationele zaken.

Groothandel
Scholte & de Vries - Estoppey is een groothandel voor de bouw en industrie. "Wij richten ons vooral op business tot business, maar zien de laatste jaren het aantal particuliere klanten toenemen. Wij werken onder andere voor grote projectontwikkelaars en aannemers en leveren alles van A tot Z voor de bouw en de industrie. Denk aan gereedschap, machines, werkkleding en zijn specialist op het gebied van hang- en sluitwerk en toegangscontrolesystemen."

Ajax
Robin en Alexander vinden het prettig om met elkaar samen te werken. Alexander: "Het is een voordeel dat wij niet exact hetzelfde werk doen en voor verschillende zaken binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn. Wij zien elkaar ook vrij vaak buiten werktijd. Wij gaan bijvoorbeeld naar alle thuiswedstrijden van Ajax. Dat deden wij al toen Ajax nog in De Meer speelden. Toen stonden wij op de F-side."

Grutto Snack-Grill is een aanwinst voor de buurt

Seyit Selvi voor zijn zaak in Diemen-Noord. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Grutto Snack-Grill is de naam van de snackbar die sinds 2,5 maand op het Gruttoplein in Diemen-Noord is gevestigd. Eigenaars zijn Seyit Selvi (35) en zijn oom Hasan Canbulat. Seyit vertelt over de zaak.

Hasan en Seyit kregen enige tijd geleden de kans om de kiosk te kopen. De kiosk staat op het plein vlak bij winkelcentrum Diemen-Noord. Zij knapten de kiosk volledig op en gingen vol goede moed aan de slag. "Wij verkopen een ruim assortiment, waaronder patat, Turkse pizza, grillproducten, shoarma en diverse snacks. Wij spelen in op de wensen van de klanten, zo verkopen wij sinds kort satékroketten en zijn van plan om binnenkort ook verse maaltijdsalades te verkopen. Wij vinden kwaliteit heel belangrijk. Al onze artikelen zijn van een hoge kwaliteit. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het frituurvet dat wij gebruiken."

De zaak ziet er mooi uit. Voor klanten die bij mooi weer buiten van hun eten willen genieten, staan er een tafel en banken en diverse tafels met stoelen. Beide ondernemers hebben veel ervaring in de branche. Hasan had in het verleden diverse shoarmazaken in Amsterdam, Seyit leerde het vak bij snackbars in de hoofdstad. "Wij zitten op een goede plek. Er wonen hier veel mensen: tweeverdieners, mensen met kinderen en senioren. Wij merken dat mensen ons nog moeten leren kennen. Maar veel klanten die bij ons geweest zijn keren terug. Het is door de week vooral druk tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Mensen komen dan na hun werk bij ons langs. Er zijn hier in de wijk geen vergelijkbare zaken."

Grutto Snack-Grill is zeven dagen per week van 12.00 uur tot 22.00 uur geopend. Sinds kort bezorgt de zaak ook aan huis. "Wij bezorgen in heel Diemen, Duivendrecht en het deel van Amsterdam-Zuidoost dat vlak bij Plantage De Sniep ligt."

SVE-Beurs

DIEMEN - De SV-E Beurs van Scholte & de Vries - Estoppey duurt drie dagen: donderdag 6 oktober (van 12.00 tot 19.00 uur), vrijdag 7 oktober (van 12.00 tot 19.00 uur) en zaterdag 8 oktober (van 10.00 tot 16.00 uur).

De laatste dag is er vrij toegang en is de beurs ook toegankelijk voor particulieren. Tijdens de laatste dag van de beurs vindt er een mega-uitverkoop plaats.