DiemerNieuws

8 februari 2018

DiemerNieuws 8 februari 2018


Verhuizing 'bieb' lijkt kansrijk

DIEMEN Het is een wens die al jaren leeft bij Stichting De Omval, maar nu gaat ook daadwerkelijk onderzocht worden of het mogelijk is om de bibliotheek onder te brengen in Theater de Omval.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Stichting De Omval gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de bibliotheek naar Theater de Omval. Mark Schol, beleidsmedewerker van de OBA, legde donderdagavond de raadsleden tijdens een informatieve raadsvergadering uit dat de bibliotheek de huidige ruimte aan het Wilhelminaplantsoen huurt van een particuliere verhuurder. De bibliotheek betaalt daarvoor een forse huursom. De OBA denkt door de verhuizing naar Theater de Omval niet alleen geld te kunnen besparen, maar ook beter te kunnen inspelen op de behoeften van de klanten. De uitleenfunctie blijft belangrijk, maar de bibliotheek heeft zich de laatste jaren meer en meer ontwikkeld tot een plek van educatieve ontmoetingen en andere bijeenkomsten.

Michiel Hatenboer, zakelijk directeur van Stichting De Omval, heeft al nagedacht over een pek voor de bibliotheek. Hij denkt dat uitbreiding van Theater de Omval aan de achterzijde mogelijk is. "Daar hoeven maar enkele parkeerplaatsen voor te worden opgeofferd. De bibliotheek komt dan in het nieuwe gedeelte van het gebouw."

5

Mart van Troost lijsttrekker Partij van de Ouderen

DIEMEN Mart van Troost is lijsttrekker van de Partij van de Ouderen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Wim Schipper staat op plaats twee van de kandidatenlijst, Alexander van der Zwaan op plaats drie en Mia Brinkhof-Tunderman op plaats vier. Van Troost is momenteel fractieopvolger van Leefbaar Diemen. Hij besloot Leefbaar Diemen de rug toe te keren omdat hij zich niet kon verenigen met de wijze waarop die partij is omgegaan met het samenstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezingen. De Partij van de Ouderen heeft geen enkele band met de Ouderenpartij Diemen, die momenteel twee zetels in de gemeenteraad van Diemen heeft: Peter Prins en Sylvia Raveling.

Wil van Soest, fractielid van de Partij van de Ouderen in Amsterdam, vertelt dat de partij geen vertrouwen meer had in Peter Prins en hem niet op de kandidatenlijst in Diemen wilde zetten. Prins en Raveling zijn daarna verder gegaan als Ouderenpartij Diemen.

3

Kandidatenlijst Leefbaar Diemen

DIEMEN Leefbaar Diemen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bekendgemaakt.

Jan Sikking is lijsttrekker van Leefbaar Diemen. Hij is momenteel fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad. Leo Smits staat op plaats twee. Hij is raadslid voor Leefbaar Diemen. Ronald Vriend staat op plaats drie, Max Sannes op plaats vier en Feza van der Weele-Önal staat op de vijfde plaats. August Waal staat op plaats zes, Rob van Zuijlen op plaats zeven, en Maurits Rietveld is lijstduwer op plaats acht. Rietveld is momenteel raadslid voor Leefbaar Diemen.

Veel aandacht voor cultuur tijdens Open Podium

Genieten van muziek tijdens Open Podium. Foto: Jan Ronday

DIEMEN Het Open Podium is voor culturele verenigingen en anderen die zich met cultuur bezighouden elk jaar een belangrijk moment om zich aan cultuurliefhebbers te presenteren. Zondag vond het open Podium weer plaats in Theater de Omval. Er kwamen veel belangstellenden op af.

9

Verkiezingen

De politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekkers van de partijen zullen deelnemen aan diverse openbare debatten.

3.

Tentoonstelling 'Jong en Gay'

marjolein annegarn GARN Fotografie

DIEMEN In de openbare bibliotheek wordt op donderdag 15 februari om 17.30 uur de fototentoonstelling 'Jong en Gay' geopend.

Hoe is het om nu uit de kast te komen? Fotografe Marjolein Annegarn fotografeerde jongeren tussen de 14 en 19 jaar en stelde hen tegelijkertijd deze persoonlijke vraag. Al heel jong moeten ze dealen met angst voor afwijzing, daadwerkelijke uitsluiting, problemen met familie, verlies van vrienden en vooral de worsteling om zichzelf te accepteren. Annegarn vroeg zich af hoe de nieuwe generatie hiermee omgaat. Ze kwam op het idee om hier een fototentoonstelling aan te wijden toen ze de 17-jarige Toto ontmoette. Hij vertelde dat hij zelf meer met het probleem worstelde dan zijn omgeving. De tentoonstelling is te zien tot en met 20 mei 2018.

5 mei weer Vrijheidsmaaltijd

DIEMEN De eerste Vrijheidsmaaltijd vorig jaar was een groot succes. Burgemeester Erik Boog wil daarom ook dit jaar op 5 mei weer een Vrijheidsmaaltijd op het Diemerplein organiseren.

De gemeente zoekt vrijwilligers die willen helpen. Dat gaat om hulp bij het koken en organiseren, maar ook voor de op- en afbouw op het Diemerplein.

"Heeft u leuke buren, familie, collega's of vrienden, maak ze enthousiast om gezellig mee te doen. We hopen op veel aanmeldingen van bewoners, verenigingen of organisaties die met elkaar de handen uit de mouwen willen steken om zo ook dit jaar de Vrijheidsmaaltijd tot een succes te maken", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Aanmelden kan door tot uiterlijk 28 februari een mail sturen naar communicatie@duoplus.nl.

Weerbericht

Overgang naar wisselvallig weer, afnemende vorst
Als de dagen lengen gaat de winter strengen, luidt het gezegde. Voor deze week gaat dat op. Een brug van hoge luchtdruk tussen het Azorenhoog en een Russisch hogedrukgebied zorgt voor een koude oostelijke stroming. Na donderdag schuift de hogedrukzone naar het zuiden. De stroming wordt dan zuidwestelijk. De vorst tempert geleidelijk en het wordt wisselvallig.

Vrijdag + het weekeinde
In de nacht naar vrijdag vriest het licht bij -3 graden. Overdag neemt de bewolking toe met kans op (natte) sneeuw, mogelijk overgaand in regen. Er waait een matige zuidenwind. Het wordt rond +2 graden. Zaterdag verloopt droog en schijnt geregeld de zon. In de nacht vriest het licht. 's Middags wordt het 5 graden. Zondag volgt er meer bewolking met kans op regen, lokaal eerst natte sneeuw. 's Nachts ligt het rond het vriespunt. Overdag wordt het 5 graden.

Trend na het weekeinde
De zuidwestelijke stroming neemt in kracht toe. Uitlopers van een oceaandepressie rukken op naar het Noordzeegebied. Het is wisselvallig met soms regen en meer wind. De temperatuur loopt op tot circa 7 à 8 graden. Na dinsdag neemt de kans op vorst in de nacht af.

Weetje
In deze februariweek schijnt de zon volop en het is enkele dagen droog. Een ommezwaai, want zowel december als januari was zeer somber en zeer nat. Samen waren deze beide maanden met in totaal 72 zonuren veruit de somberste tot dusver van deze 21e eeuw. Normaal is 112 zonuren. Tevens waren ze met circa 220 mm neerslag in onze regio de natste tot dusver.

De Diemense balkenendenorm van 1916

Foto: HKD

De wereld zat midden in de Eerste Wereldoorlog die pas de Eerste ging heten toen de Tweede er was. Tot dan sprak men van de Grote Oorlog. Aan de Hartveldseweg in Diemen vergaderde de raad in september 1916 over de plaatselijke problemen. Die waren er per slot van rekening ook. Op de agenda stond de begroting van 1917 waarin inkomsten en uitgaven sluitend waren gemaakt op 23.280 gulden. De burgemeester, jonkheer Edward Bicker, legde uit dat het de grootste moeite had gekost de touwtjes aan elkaar te knopen en dat de lastenverzwaring voor de Diemense burgerij met 3% verhoogd ging worden. Vervolgens meldde burgemeester Bicker, "dat Gedeputeerden voorstelden het traktement van den burgemeester te stellen op ƒ 1000 en van den secretaris op ƒ 950 met welke voorstellen de Raad zich vereenigde." Zeg maar de Diemense balkenendenorm avant la lettre.

De burgemeester zei tenslotte dat de Distributiewet van Posthuma opnieuw offers van de gemeentekas zou vragen. Die wet leidde in Amsterdam tot het Aardappeloproer, waarbij op Kattenburg het leger negen stakende arbeiders neerschoot. In 1943 overigens, werd Posthuma zelf geliquideerd door de Amsterdamse verzetsheld Jan Verleun, die daarvoor namens CS-6 naar de Achterhoek was gereisd.

Partijen maken zich op voor gemeenteraadsverkiezingen

Lijsttrekkers doen mee aan openbare debatten

De politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekkers van de partijen zullen deelnemen aan diverse openbare debatten.

Op 21 maart stemmen voor gemeenteraad.

DIEMEN De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen zijn D66, PvdA, VVD, Leefbaar Diemen, GroenLinks, Partij van de Ouderen, CDA, Ouderenpartij Diemen en Ons Diemen. Drie partijen die momenteel in de gemeenteraad zitten doen niet mee. Dat zijn de SP, DiemenLinksaf en Fractie Herder. Rosali Herder staat op de derde plaats van de kandidatenlijst van Ouderenpartij Diemen.

De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moesten hun kandidatenlijsten maandag voor 17.00 uur bij de gemeente inleveren. Het centraal stembureau van de gemeente stelt de geldigheid van de lijsten op vrijdag 9 februari vast. Dan worden ook de lijstnummers van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting die om 16.00 uur begint.

Debatten

Politieke partijen gaan campagne voeren

De Stichting Welzijn Diemen organiseert twee openbare debatten: op woensdag 14 februari in wijkcentrum Het Noorderlicht in Diemen-Noord en op woensdag 21 februari in Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

De jongerenraad Diemen organiseert eveneens een debat. Dit debat vindt plaats op woensdagavond 7 maart en wordt gehouden in de openbare bibliotheek. De aanvangstijd is nog niet bekend. Tijdens het debat zullen de lijsttrekkers kunnen ingaan op stellingen die door de jongerenraad worden geformuleerd. Dit zullen uiteraard stellingen zijn die van belang zijn voor jongeren in Diemen.

Ondernemend Diemen

Ondernemend Diemen houdt op donderdag 8 maart een debat voor ondernemers in Diemen. Het debat vindt plaats in Paviljoen Puur en duurt van 16.00 tot 19.00 uur. Het debat is alleen toegankelijk voor ondernemers in Diemen. Zij kunnen zich per e-mail aanmelden: www.ondernemenddiemen.nl. De afdeling Diemen van ouderenbond PCOB organiseert in samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen op vrijdagochtend 9 maart een verkiezingsbijeenkomst in De Schakel. De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 12.00 uur. Loek Stomps, waarnemend voorzitter en secretaris van de afdeling Diemen van de PCOB: "Alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Diemen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd. Zij zullen met elkaar in debat gaan over onderwerpen die vooral voor de ouderen in Diemen van belang zijn en er is veel ruimte voor vragen van de ouderen aan de lijsttrekkers."

De politieke partijen zullen uiteraard zelf ook bijeenkomsten houden, waarin zij hun verkiezingsprogramma zullen toelichten en in discussie met de inwoners van Diemen gaan. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de politieke partijen ook campagne op straat voeren.

PvdO

Vervolg van voorpagina.

Volgens Peter Prins, de lijsttrekker van de Ouderenpartij Diemen, ligt de zaak anders. Hij heeft al ruim twee jaar geen contact meer met Van Soest gehad. "Ze heeft sinds de verkiezingen van 2014 alle vertrouwelingen van destijds de laan uitgestuurd. In 2016 hebben de vijf gekozen (deel)raadsleden van de PvdO in Diemen en Amsterdam het vertrouwen in Van Soest en het partijbestuur, dat bestond uit haar zoon en haarzelf, opgezegd", aldus Prins.

Prins en Raveling hebben daarna met hun fractievervanger Piet Kroon de Ouderenpartij Diemen opgericht.

Rosali Herder is met onmiddellijke ingang toegetreden tot de fractie van Ouderenpartij Diemen. "Gezien de ontwikkelingen door de komst van nieuwe partijen lijkt het mij verstandig dat ik met onmiddellijke ingang toetreed tot de fractie van de Ouderenpartij Diemen. Dit om toekomstige misverstanden uit te sluiten", aldus Herder.

Herder stapte in de zomer van 2017 op als fractievoorzitter van Leefbaar Diemen. Zij nam dit besluit na kritiek op haar functioneren als fractievoorzitter. Herder vormde sindsdien de eenmansfractie Fractie Herder. Het was al langere tijd bekend dat zij op de derde plaats van de kandidatenlijst van de Ouderenpartij Diemen staat.

Bedrijfspand gesloten na vondst drugs

DIEMEN Op last van burgemeester Boog is op donderdag 1 februari per direct een bedrijfspand voor drie maanden gesloten na de vondst van drugs.

In het pand op bedrijventerrein de Sniep werden twee kilo hennep en XTC-pillen aangetroffen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De zaak is in onderzoek bij de recherche, meldt de politie.

Opiumwet

Het pand is voor een periode van drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet. De aanwezigheid van drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omgeving vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid, aldus de gemeente Diemen.

Oefentherapie Mensendieck Diemen bestaat 35 jaar

Madelon Klijn in de praktijk. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN De Oefentherapie Mensendieck Diemen in de Burgemeester Bickerstraat 17 bestond op 1 februari 35 jaar. Praktijkhouder Madelon Klijn vertelt over de oefentherapie.

Madelon begon in 1983 met een praktijk aan huis in Diemen- Zuid. Tijdens een samenwerkingsverband met collega Geert Schaay ontstond de behoefte aan een extra locatie. Sinds 1994 is de praktijk gevestigd in de Burgemeester Bickerstraat 17. Sinds 2016 werkt Madelon in de praktijk samen met Jette Wassenaar, collega-oefentherapeut Mensendieck.

Madelon: "Veel mensen in Diemen kennen onze praktijk. Zij hebben er de afgelopen 35 jaar behandelingen of groepslessen gevolgd, hebben meegedaan aan een workshop of erover gehoord."

"Er is in de afgelopen 35 jaar veel veranderd in de zorg. Aanvankelijk werd er uitsluitend verwezen door huisartsen en specialisten. Nu is er directe toegankelijkheid en kunnen mensen ook zonder verwijzing bij de praktijk voor Oefentherapie Mensendieck terecht. In het verleden werden behandelingen vergoed door het ziekenfonds of was je particulier verzekerd. Nu moet je je, behalve voor de chronische zorg, aanvullend verzekeren."

Verdubbeld

Ook de zorgvragen zijn veranderd, geeft Madelon aan. "In het verleden waren er bij mensen tussen de 30 en 60 jaar meer fysieke overbelastingsklachten. Het ging om mensen die bijvoorbeeld in de bouw, de haven of het vervoer werkten. Nu zien wij vaker mentale overbelastingsklachten, zoals stress of een burn-out. Die uiten zich ook fysiek via klachten rond de nek en schoudergordel, omdat men heel gespannen zit te werken onder prestatiedruk of tijdsdruk. Het aantal 70-plussers in de praktijk is ten opzichte van 35 jaar geleden verdubbeld, zodat we veel zorgvragen behandelen die gerelateerd zijn aan artrose of osteoporose. Logisch, iedereen wordt ouder. Het aantal jongeren met, eventueel aangeboren, houdingsafwijkingen is ongeveer gelijk gebleven. Alleen zijn er meer nekklachten onder jongeren door het gebruik van de iPhones, tablets en laptops. En Diemen is een sociaal dorp: er zijn veel vluchtelingen opgevangen zodat de patiëntenpopulatie ook diverser is geworden."
In de loop der jaren is de praktijk meegegroeid met deze ontwikkelingen. Voor stressgerelateerde klachten is er naast de reguliere behandelingen met adem- en ontspanningsoefeningen ook de mogelijkheid workshops en trainingen Mindfulness te volgen. Voor de 70-plussers zijn er wekelijkse groepslessen 'Gezond Bewegen' en zijn er ook workshops 'Artrose' gegeven. "Ik vind het nog altijd een mooi beroep: mensen inzicht geven in de achtergrond van hun lichamelijke klachten en ze bewuster te maken van hun lichaam en hoe ze ermee omgaan. Of het nu gaat om te leren ontspannen of je houding te verbeteren of gunstiger je lichaam te leren gebruiken. Daarnaast biedt de therapie hulp bij herstel van klachten door de balans in belasting en belastbaarheid te laten ervaren en hier bewuster mee om te gaan in het dagelijks leven."

Hans Pieterse

Ex-marathonschaatser
50 jaar
Woont zijn hele leven in Diemen

Je hebt jarenlang op hoog niveau aan marathonschaatsen gedaan.
"Ja, ik heb jarenlang aan wedstrijden op kunstijs en soms ook op natuurijs meegedaan. Tijdens de Elfstedentocht van 1997 ben ik zevende geworden."

Verheug je je op de Olympische Winterspelen?
"Ja, ik ga de Olympische Spelen volgen. Vooral het schaatsen, maar ook sporten als skiën en ijshockey. Ik verwacht dat Nederland met schaatsen een aantal medailles gaat halen, maar ik denk niet zo veel als tijdens de Olympische Spelen van vier jaar geleden."

Wint Sven Kramer eindelijk een gouden medaille op de 10 kilometer?
"Ik hoop het, want ik ben fan van Sven."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik werk bij de winkel Waterman Sport op de Jaap Edenbaan. Wij verkopen, verhuren en slijpen onder meer schaatsen. Wij verkopen overigens nog veel meer artikelen."

Doe je nog aan sport?
"Ik schaats nog en train jonge marathonschaatsers op de Jaap Edenbaan. Daarnaast geef ik één keer per week conditietraining aan een damesteam van hockeyvereniging Xenios."

Wat zijn jouw hobby's?
"Zelf sporten, muziek en mijn kinderen. Mijn dochter is 20 en studeert toegepaste psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam en mijn zoon is 12 en is dit schooljaar begonnen op het Vechtstede College in Weesp."

Wat vind je de mooiste plek van Diemen?
"De Diemerkade als het gevroren heeft. Ik heb daar leren schaatsen en later mijn dochter en zoon daar leren schaatsen. Ik ben opgegroeid op de Diemerkade."

Buitenlust krijgt toch blauwe zone

DIEMEN De wijk Buitenlust krijgt toch een blauwe zone. Dit heeft het college van B en W besloten.

De invoering van een blauwe zone in Buitenlust zou aanvankelijk niet doorgaan omdat tijdens een enquête bleek dat niet 51 procent van de huishoudens voor invoering was. Veel bewoners van Buitenlust vreesden nog meer parkeerdruk omdat er in de wijk Spoorzicht wel een blauwe zone komt. Er is inmiddels een nieuwe enquête in Buitenlust gehouden en daaruit blijkt dat wel minimaal 51 procent van de huishoudens van de wijk voor invoering van een blauwe zone is.

Het collegebesluit om een blauwe zone in te voeren in de Anne Frankwijk en Roggekamp is ingetrokken, omdat na het collegebesluit van december 2017 is gebleken dat er een fout bij de berekening van de enquêtes is gemaakt. In deze twee wijken blijkt geen 51 procent van de bewoners voor invoering van de blauwe zone.

Het nieuwe besluit van B en W houdt in dat er een blauwe zone wordt ingevoerd in de wijken Buitenlust, Spoorzicht, Dalkruid/Kleefkruid/deel Kleefkruid/deel Knoopkruid. In Pijlkruid gaat het om de parkeerplaatsen bij de woningen met de nummers 34-48 (even) en bij Dalkruid om de nummers 1-19 (oneven).

Bibliotheek

Vervolg van voorpagina.

Hatenboer: "De bibliotheek in Theater de Omval is dan direct bereikbaar via de huidige in- en uitgang aan de zijkant. De kantoren en kleedkamers kunnen dan een verdieping hoger komen. De eventuele komst van de bibliotheek mag geen negatief effect hebben op de huidige functies van Theater de Omval, zoals theater en film, de activiteiten van de Diemense culturele verenigingen en Grand Café Blauw. Ook de Stichting Welzijn Diemen willen we graag mee hebben." Hatenboer wil ook graag dat er in het gebouw studio's komen waar bijvoorbeeld de Muziekschool Diemen lessen kan geven. Die vinden nu nog plaats in zalen die er eigenlijk te groot voor zijn. Stichting De Omval en de openbare bibliotheek gaan nu in samenwerking met de gemeente de bouwkundige en financiële mogelijkheden nader uitwerken. Pas op het moment dat het onderzoek is afgerond spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

Dames SV Zeeburg houden pubquiz

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft donderdag een pubquiz gehouden in Grand Café Cheers. Er deden 21 teams mee die vragen moesten beantwoorden over onder andere sport, geschiedenis, Diemen en entertainment. Grand Café Cheers is sinds dit seizoen sponsor van het eerste damesteam van SV Zeeburg. De ploeg deed op deze manier iets terug om de sponsor te bedanken.

Open Podium in Theater de Omval

Het aanbod was ook dit jaar divers

Het Open Podium in Theater de Omval heeft zondagmiddag veel bezoekers getrokken. Er waren de hele middag culturele activiteiten.

Kinderen konden de hele middag knutselen. Foto: Jan Ronday

DIEMEN Het Open Podium wordt elk jaar in februari in Theater de Omval gehouden. Culturele verenigingen en organisaties presenteerden zich zondag aan inwoners van Diemen en andere belangstellenden.

Het Open Podium werd om 13.00 uur officieel geopend met een optreden van het slagwerkersensemble van de Muziekschool Diemen. Daarna hield wethouder Jeroen Klaasse van Kunst en Cultuur een toespraak.

De bezoekers konden de hele middag van optredens en andere activiteiten genieten. Het aanbod was ook dit jaar weer divers. Zo waren er optredens van het MDM Jazzorkest, de popband van Muziekschool Diemen, het Saxofoonensemble van de Diemer Harmonie, Het Diemer Orkestje, Seniorenkoor Carpe Diem, Diemer Diamonds, OnPoint Dancelab (streetdance) en Moving Harmony (ballet).

Optreden van OnPoint Dancelab. Foto: Jan Ronday
Veel muziek tijdens Open Podium. Foto: Jan Ronday

Er waren ook activiteiten voor kinderen

Kunst

Er was ook veel aandacht voor kunst. Galeriehouder Cor Verschut gaf een rondleiding langs de kunst in Theater de Omval. Ella de Nijs en haar cursisten verzorgden een presentatie die in het teken stond van beeldhouwen, Steven Dijk gaf een presentatie schilderen. Tevens was er een doorlopende knutselworkshop die gegeven werd door een medewerker van de Stichting Welzijn Diemen. Muzikale talenten presenteerden zich in de grote zaal en na lang overleg van de deskundige jury nam drummer Melchior Honing de wisselbeker in ontvangst. Tussendoor werd het publiek swingend beziggehouden door DJ Sico Vox. Het Open Podium werd gepresenteerd door Rien Schimmel.

Volgende editie

Het Open Podium werd georganiseerd door Theater de Omval, Muziekschool Diemen en de Stichting Welzijn Diemen. De volgende editie zal plaatsvinden op 19 februari 2019.

DiemerCross is uitdaging in mooie omgeving voor hardlopers

Parcours in Diemerbos is elk jaar zwaar

In het Diemerbos vindt op zondag 11 februari de DiemerCross plaats. Het hardloopevenement wordt georganiseerd door AV'23.

Rick Wildschut, deelnemer aan de DiemerCross.

DIEMEN De DiemerCross is een wedstrijd die door veel hardlopers als een grote uitdaging wordt gezien. De deelnemers lopen over een zwaar parcours. Dat de DiemerCross in het prachtige Diemerbos wordt gehouden maakt de hardloopwedstrijd extra speciaal.

De DiemerCross wordt ook dit jaar georganiseerd door atletiekvereniging AV'23 uit de Watergraafsmeer. De gemeente Diemen, Scouting Diemen en de brandweer Amsterdam-Amstelland verlenen hun medewerking aan de DiemerCross. Het Diemense dweilorkest de Neuteblazers zorgt voor de muziek. De Jeugdcross is 1,9 meter lang en start om 11.30 uur. Het startschot wordt gelost door kinderburgemeester Nilaya Holwijn en Guus Piërlôt, voorzitter van Hondensportvereniging Diemen. De DiemerCross bestaat uit twee lopen: een van 5 kilometer en een van 9,5 kilometer. Het startschot voor de DiemerCross wordt om 12.00 uur gegeven door burgemeester Erik Boog en Guus Piërlôt. Wethouder van Sportzaken Jeroen Klaasse reikt de prijzen uit.

Rick Wildschut (29) werkt bij Primera Koopmans en neemt ook dit jaar deel aan de DiemerCross. Rick is goed getraind. Hij traint twee keer per week bij Gym020 van Dax van de Velden in Diemen. Hij trainde tot voor kort jarenlang bij Outside Bootcamp van Diemenaar Samuel van Gelder. Daarnaast loopt hij regelmatig hard. "In de winter loop ik meestal een keer per week hard, maar in andere perioden van het jaar twee keer per week. Hoe zwaar de DiemerCross is hangt af van het weer. In het verleden hebben wij een keer door de sneeuw gelopen en als het geregend heeft is het parcours loodzwaar. Dan moet je door de modder lopen. Het is dus afwachten hoe zwaar het zal zijn." Inschrijven: www.diemercross.nl.

Deelnemers hebben het niet makkelijk. Foto: Trudy Kroese

Steun startende ondernemers

ZAAI Diemen biedt startende ondernemers kansen

De eerste bijeenkomst van ZAAI Diemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Een groep van 17 startende ondernemers uit Diemen doet komend halfjaar mee met het ZAAI Diemen coachtraject. ZAAI Diemen duurt tot juli van dit jaar.

ZAAI ondersteunt startende ondernemers met een pakket van coaching, masterclasses, netwerk- en intervisiebijeenkomsten met als doel hen te helpen succesvol te ondernemen. Deelname aan ZAAI is gratis en wordt aangeboden door de gemeente in samenwerking met Ondernemend Diemen en verschillende andere partners. Wethouder Klaasse van Economische Zaken heeft vrijdag 2 februari de aftrap van het traject gegeven.

Klaasse: "Ik ben heel blij dat wij, naast de goede contacten met de gevestigde ondernemers, ons nu gaan focussen op startende ondernemers. Onze hoop is dat zij zich met behulp van ZAAI verder ontwikkelen als ondernemer en zij zich daarnaast meer verbonden gaan voelen met de gemeenschap van Diemense ondernemers." Het aantal startende ondernemers en zzp'ers is de laatste jaren sterk toegenomen. De groep wordt steeds belangrijker voor de (lokale) economie en werkgelegenheid. ZAAI sluit aan bij het voornemen van de gemeente om startende ondernemers te ondersteunen en te investeren in de lokale economie. Door nu in startende ondernemers te investeren (te zaaien) kunnen ondernemers succesvol groeien. Dit versterkt de lokale en regionale economische structuur, zodat de hele gemeenschap kan oogsten. Tijdens het programma werken de deelnemers zowel aan hun persoonlijke als zakelijke groei als ondernemer. Daarnaast komen zij in contact met andere lokale ondernemers door verschillende netwerkbijeenkomsten. Rabobank Amsterdam, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en GrowthFactory bieden de deelnemers masterclasses aan. De coachsessies worden verzorgd door Anja de Die, trainer/coach bij de Academie voor Succesvol Ondernemen.

Marian Mudder, 16 februari in De Omval.

Elke week

Boodschappenbus

Diemerplein 11.00 uur

Elke dinsdag en donderdag kunnen ouderen tussen 11.00 en 15.00 uur voor het doen van boodschappen op het Diemerplein gehaald en gebracht worden. Aanmelden de dag van tevoren via 020-6603300. Kosten € 1,50.

zaterdag 10 februari

'In de Vlaamsche Pot'

Theater de Omval 20.30 uur

Twintig jaar na de laatste aflevering van 'In de Vlaamsche Pot' brengt Theater van de Klucht een theaterversie van deze hilarische hitserie.

Koffieklets Historische Kring

De Schakel 11.00 uur

De Historische Kring Diemen is op zoek naar oude foto's. Misschien heeft u nog oude foto's van Diemen. Ook zijn er op dvd interviews te zien met oud-Diemenaren.

Repair Café

Zorgcentrum De Diem 14.15 uur

Reparateurs van het Repair Café zijn weer aanwezig om uw kapotte spullen te repareren. Dit onder het genot van een kopje koffie of thee. Onze slogan: weggooien kan altijd nog! Een eigen bijdrage is niet verplicht.

zondag 11 februari

Robert Jan Stips - 'RJSolo'

Theater de Omval 20.30 uur

Robert Jan Stips speelde onder andere in Golden Earring, Supersister, NITS, Sweet d'Buster, Gruppo Sportivo, Transister en bij Freek de Jonge. Hij doet een greep uit zijn meer dan 300 liedjes en speelt en zingt ze in verrassende versies aan de piano.

Kerkdienst

De Ontmoeting 10.00 uur

Met viering Heilig Avondmaal en kinderkoor. Voorganger is ds. Van Osnabrugge.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Woord- en communieviering met het Hagunnankoor. Voorganger is pastor H. Hartog.

dinsdag 13 februari

Naaiklusjesservice

Wijkcentrum het Noorderlicht 10.00 uur

Voor eenvoudige naaiklusjes zoals het aanzetten van een knoop, het naaien van een zoom, iets verstellen of iets dergelijks kan iedereen terecht in wijkcentrum Het Noorderlicht – Gruttoplein 2. Vrijwilliger Chernor (opleiding genoten op het gebied van kleding maken) is u graag van dienst.

'Wonder Wheel'

Theater de Omval 20.00 uur

Justin Timberlake en Kate Winslet bundelen hun krachten in de nieuwste film van Woody Allen, die zich afspeelt in het beroemde pretpark op Coney Island in de jaren vijftig. Zon, zee, carrousels en gangsters.

woensdag 14 februari

Aswoensdag

Sint Petrus' Banden Kerk
19.00 uur

Woord- en communieviering met het Stanzakoor, voorganger is pastor Han Hartog. Tijdens deze viering wordt iedereen in de kerk getekend met een kruisje met as van de verbrande gezegende palmtakjes van het afgelopen jaar.

Hormoonpraat

El'sina 19.00 uur

Een informatieve lezing over de overgang.

donderdag 15 februari

'Vivaldi Code Rood'

Theater de Omval 20.30 uur

Geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi ontwikkelde altvioliste Esther Apituley samen met regisseur en schrijver Ko van den Bosch 'Vivaldi Code Rood', een theaterconcert naar aanleiding van 'De Vier Jaargetijden'. € 17,50.

vrijdag 16 februari

Marian Mudder

Theater de Omval 20.30 uur

De voorstelling 'Sofasessies' is een pittige, komische, en openhartige voorstelling voor iedereen die ooit hulp heeft gehad, het had willen hebben, dan wel had kunnen gebruiken. € 16,-.

zaterdag 17 februari

Gerard Alderliefste

Theater de Omval 20.30 uur

Gerard zingt en speelt zijn eigen liedjes of die van anderen. In het Frans en het Nederlands. En hij praat over partydrugs en verslaving. € 16,50.

Diemen tekent voor aardgasvrije toekomst

DIEMEN De gemeente Diemen geeft een belangrijk signaal af op weg naar een aardgasvrije toekomst en sluit aan bij de gezamenlijke aanpak van de Metropoolregio Amsterdam.

Wethouder Ruud Grondel heeft hiertoe vorige week donderdag, samen met 24 andere gemeenten, een intentieovereenkomst ondertekend tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres waar overheden en bouw- en vastgoedsector in gesprek gingen over een duurzame energietransitie.

Diemen wil met het ondertekenen van de intentieovereenkomst in regionaal verband een statement afgeven aan bouwondernemers en inwoners dat aardgasvrij de weg is die de gemeente vanaf nu wil inslaan.

Ambitie

Het is de gezamenlijke ambitie om met de gebouwde omgeving uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. En omdat Diemen deelneemt aan het versnellingsprogramma woningbouw van de Metropoolregio, is het een logische stap om nu aan de slag te gaan met aardgasvrije nieuwbouw.

SV Zeeburg pakt winst

SV Zeeburg nadert koploper Geel Zwart

SV Zeeburg speelde voor rust sterk. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg is koploper Geel Zwart tot op twee punten genaderd.

De handbalsters uit Diemen wonnen zondag voor eigen publiek met 20-19 van Westfriesland/SEW. Geel Zwart verloor zaterdagavond de uitwedstrijd tegen US met 26-21. Geel Zwart leek lange tijd ongenaakbaar en op de titel in de hoofdklasse van de zaalcompetitie af te gaan. Maar Geel Zwart heeft de laatste twee competitieduels verloren. Vorige week ging de ploeg voor eigen publiek onderuit tegen Cometas en zaterdag werd er in Amsterdam van US verloren.

SV Zeeburg begon goed en stond na tien minuten op een 4-2 voorsprong. De defensie van SV Zeeburg stond goed en na weken van slordig spel in de aanval liep ook die linie in de eerste helft als een trein. SV Zeeburg leidde bij rust met 14-8. Na rust speelde de ploeg uit Diemen minder goed. Halverwege de tweede helft kon SEW terugkomen tot 16-15. SV Zeeburg wist uit te lopen naar 18-15, maar vlak voor tijd werd het 19-19. Met nog twee minuten op de klok kreeg SV Zeeburg een penalty die werd benut: 20-19. SV Zeeburg wist deze voorsprong met een vechtersmentaliteit vast te houden en de winst te pakken.

Geel Zwart heeft na 16 duels 27 punten. SV Zeeburg kwam eveneens 16 keer in actie en heeft 25 punten. Geel Zwart en SV Zeeburg spelen op 11 maart een wedstrijd in 't Zand. Het zou goed kunnen dat tijdens dat duel de strijd om de titel wordt beslist. SV Zeeburg speelt op zaterdag 10 februari uit tegen VOC. De wedstrijd begint om 19.10 uur.

Mark Steur volgend seizoen trainer SV Diemen

DIEMEN Mark Steur (35) wordt met ingang van het seizoen 2018-2019 trainer van SV Diemen. Steur heeft een contract voor één seizoen getekend.

Steur wordt de opvolger van Gerrie Breugem, die na dit seizoen bij SV Diemen vertrekt en trainer van IVV wordt. Steur is momenteel trainer van Sporting Almere dat in de vierde klasse uitkomt.

Wens

Henk van der Weele, voorzitter van SV Diemen, is erg blij met de komst van Steur: "Mark heeft het naar zijn zin bij Sporting Almere, maar had de wens om bij SV Diemen te gaan trainen. Hij heeft een tijd in Diemen gewoond en SV Diemen spreekt hem zeer aan vanwege de cultuur, de jeugd en de potentie die de club heeft."

Ook de trainer van het tweede zondagteam van SV Diemen, Renato Tuur, heeft zijn contract met een jaar verlengd. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij SV Diemen

Geld ATVD voor ledverlichting

DIEMEN De gemeente verstrekt tennisvereniging ATVD 25.000 euro voor het aanschaffen en aanbrengen van ledverlichting langs de negen tennisbanen op het tennispark aan de Willem de Zwijgerlaan.

ATVD ontving in 2008 een bijdrage van 167.829 euro van de gemeente voor de renovatie van het clubgebouw. Het betrof hier een bijdrage in het kader van de 1/3-regeling. ATVD heeft in 2008 niet het maximale bedrag gevraagd omdat de club toen over onvoldoende middelen beschikte om het eigen aandeel te leveren.

ATVD krijgt nu een bedrag van 25.000 euro van de gemeente voor de aanschaf van de ledverlichting. ATVD betaalt het overige geld dat nodig is voor de ledverlichting uit eigen middelen.

Goed bezig

Wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken: "Ik vind dat ATVD goed bezig is. De vereniging heeft twee jaar geleden nog het tennispark opgeknapt en dit met eigen middelen gefinancierd. Daar heb ik veel respect voor."

SV Diemen klopt Spaarnwoude: 3-0

SV Diemen boekte opnieuw overwinning. Foto: SV Diemen

DIEMEN SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen Spaarnwoude met 3-0 gewonnen. Bij rust was de stand 0-0.

SV Diemen stelde na rust de drie punten veilig. Maxim Stefels zette de ploeg van trainer Gerrie Breugem op voorsprong (1-0). Daarna werkte een speler van de bezoekers de bal in eigen doel: 2-0. Aanvaller Gianno dos Passos bepaalde de eindstand op 3-0.

SV Diemen, dat vorige week met 1-4 van VVH Velserbroek won, heeft in de laatste twee duels zes punten behaald. De ploeg heeft viertien punten uit dertien duels en staat op de elfde plaats van de ranglijst van de derde klasse C.

De Kennemers staat met dertien punten uit dertien wedstrijden op de twaalfde plaats, Spaarnwoude met negen punten uit twaalf duels op plaats dertien en VVH Velserbroek is hekkensluiter met acht punten uit dertien duels.

SV Diemen speelt zondag opnieuw een thuiswedstrijd. De ploeg ontvangt dan Schoten. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.