DiemerNieuws

12 oktober 2017

DiemerNieuws 12 oktober 2017


Rapport IFV: Kritiek op brandweer

DIEMEN Er was tijdens de bestrijding van de brand in de studentenflat aan de Rode Kruislaan geen goede communicatie tussen de bevelvoerders en de officier van dienst (OvD) van de brandweer. Bij de brand op 19 juli viel een dode en raakten vier mensen gewond.

De brandweerlieden hadden geen gemeenschappelijk beeld van de situatie. Zo was er onduidelijkheid over het aantal trappenhuizen in het gebouw. Er werd aanvankelijk geen reden gezien om de verdiepingen en het trappenhuis boven de zevende verdieping te doorzoeken. Een aantal uren nadat het sein 'brand meester' was gegeven werd op de twaalfde verdieping het dodelijke slachtoffer aangetroffen en op de elfde verdieping een gewonde vrouw. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van de Veiligheidsregio onderzoek verricht naar het optreden van de brandweer. Het rapport is zaterdag gepresenteerd. Bewoners van de getroffen studentenfat werden van de resultaten op de hoogte gesteld door burgemeester Erik Boog, brandweercommandant Leen Schaap en Leon Bobbe, directievoorzitter van woonstichting De Key. De brand brak op 19 juli rond 03.30 uur uit. De oorzaak van de brand is brandstichting. De politie arresteerde korte tijd na de brand een 24-jarige inwoner van Amsterdam. De man wordt verdacht van brandstichting en zit nog steeds vast.

3

Waar vindt Diemen plek voor hockey?

DIEMEN Het leek zo'n handige, snelle oplossing: de honkballers van TIW-Survivors verhuizen naar Sportpark Middenmeer in Amsterdam en zo is er in één klap ruimte voor twee hockeyvelden voor de nieuwe vereniging HC Diemen en een vierde veld voor SV Diemen. Maar het college wil nu toch meerdere scenario's onderzoeken.

Na een, volgens wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken, aanvankelijk niet onwelwillende houding van het bestuur van TIW-Survivors over het plan, bleek er tijdens een ledenvergadering bij de club geen draagkracht te zijn voor een verhuizing buiten Diemen. Iedereen, inclusief Klaasse, leek verrast door het nieuws dat TIW-Survivors niets voelt voor een verhuizing naar Amsterdam. "Wij hoeven niet weg, we zitten goed, maar als een verhuizing goed is voor de gemeente, willen we best meewerken. Maar wel binnen Diemen", vertelde bestuurslid Wytze Veenstra de gemeenteraad vorige week. Op de publieke tribune zat een grote aanhang van TIW-Survivors.

3

Geintje?

DIEMEN Was het een 'leuk' geintje? Of moedwil? Hoe dan ook, de bouwers van de blokhut van Scouting Diemen in het Diemerbos zaten maandag met de handen in het haar toen zij een van de stammen misten.

De blokhut wordt opgebouwd uit boomstammen, die stuk voor stuk op maat gemaakt zijn. Als een soort enorme 3D-puzzel wordt de blokhut in elkaar gezet; iedere stam is genummerd en past alleen op de plek waar hij moet komen. Een nieuwe stam laten maken is erg lastig.

Het stuk stam van 1.30 meter lang en 50 kilo zwaar was ineens verdwenen. Een van de bouwers ging dinsdag toch nog eens zoeken en vond de boomstam achter in het bos. De opluchting was groot.

Wethouder Scholten geeft startsein werkzaamheden Oost-West As

Wethouder Scholten start werkzaamheden Oost-West as. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wethouder Lex Scholten heeft maandagochtend het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Oost-West As. Hij deed dat door een ritje te maken met een freesmachine. De Oost-West As bestaat uit het gebied van de Muiderstraatweg tot en met de Hartveldseweg. Het doel is om dit gebied aantrekkelijker te maken.

5

Hoe gaat het met Tamer?

Foto: Betul Ellialtioglu | DELITELABS

Tamer Almasry (32) uit Syrië kwam in 2016 in Diemen wonen. Hoe gaat het nu met hem?

13

Feest bij de Wereldwinkel

Publiek genoot van de muziekoptredens. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Met veel muziek vierde Wereldwinkel Diemen haar 20-jarig bestaan zaterdag in een grote tent op het Diemerplein.

Het feest was zeer geslaagd, ondanks de vele regen. Onder het genot van een drankje uit het Fair Tradecafé genoten de bezoekers van de wereldmuziek van diverse muziekgezelschappen als de vluchtelingengroep Wij Zijn Hier Band en de Spice Boyz.

De Wereldwinkel heeft haar jubileum verbonden aan de actie 'Geef een schooltas, laat Syrische kinderen leren' van Unicef. Die actie is bezig een groot succes te worden in Diemen: er zijn al ruim 60 rugzakjes gedoneerd. Door donatie van € 10,- kan men een rugzakje met schoolspullen bijdragen aan deze actie en daarmee een kind in Syrie toegang verlenen tot onderwijs.

De actie gaat nog door tot en met 5 december. Meer informatie: elsengroen.nl.

In 18 uur 37746 fietsen over de Hartveldschebrug (2)

De verkeerstellingen in Diemen, die Rijkswaterstaat in de jaren voor de oorlog uitvoerde, hadden natuurlijk een doel. Al jaren was het steeds maar optredende verkeersinfarct in Diemen de wegenplannenmakers een doorn in het oog. Vooral bij de Diemerbrug liep het keer op keer vast. Auto's, bussen en dan ook nog de langzaam rijdende Gooische stoomtram die zich over de nauwe Hartveldseweg richting 't Gooi wurmden. Tot in Nederlands-Indië kregen de lezers van de Sumatra Post in 1938 het nieuws mee dat café Vervetjes historie was geworden: "Het bekende café te Diemen, iedere Amsterdammer welbekend, dat in de goede, oude tijd van de postwagen "De Vergulden Wagen" heette, is van den aardbodem verdwenen. Het is gevallen als slachtoffer van het verkeer, dat daar ter plaatse aan de Keulsche Vaart ruim baan eischte." Het Algemeen Handelsblad reageerde met een licht juichende ondertoon: "Met Vervetjes verdwijnt het geheele blok huizen dat jarenlang zoo'n sta-in-de-weg heeft gevormd te Diemen. De gevaarlijke verkeerssituatie in den beruchten Diemenschen trechter zal nu spoedig tot het verleden behooren." In de jaren na de oorlog zouden in Diemen nog heel wat sta-in-de-wegjes zonder pardon geruimd worden.

Weerbericht

Droog en vrij warm herfstweer met zonnige perioden

Er is beter weer op komst. Een zone van hoge luchtdruk bouwt zich op boven Centraal-Europa. De baan van de neerslaggebieden wordt daardoor naar het noorden weggeduwd. Dat heeft een gunstig effect op het weer. De neerslagkansen nemen af en zonneschijn krijgt meer ruimte. In het weekeinde gaat het op nazomer lijken bij een maximum van rond 20 graden.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is het vrijwel overal droog en bewolkt met lokaal een beetje ruimte voor de zon. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden. In het weekeinde is het droog met in de nacht en vroege ochtend lokaal mist of lage bewolking. Nadat de lokale mist is opgelost wordt het vrij zonnig. Er waait een zwakke tot matige wind, krimpend van zuidwest naar zuid. De temperatuur stijgt in de middag naar 19 à 20 graden, zondag een graadje hoger.

Trend na het weekeinde

Maandag en dinsdag is het nog vrij zonnig met een maximum van rond 20 graden. Nadien komen vanuit het zuidwesten zwakke fronten naderbij. Naast zonneschijn komt wat meer bewolking. Vanaf donderdag is er kans op een bui. De maxima dalen naar circa 17 graden.

Weetje

Zomerse temperaturen komen soms nog voor in oktober. Recordwarm werd het op 4 oktober 1983 met 26.4 graden. Ook oktober 2011 begon met twee zomerse dagen van 26 graden. Dit waren extremen. Een maximum tussen 20 en 25 graden komt vaker voor. In oktober 2014 nog op 5 dagen in die maand. In oktober 2005 op 7 dagen met zelfs nog 21 graden op de 30e.

Gemeente gaat aan slag met conclusies van rapport

Bij de brand kwam een man om het leven en vielen vier gewonden. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De besluiten die kort na het sein 'brand meester' werden genomen waren het gevolg van gebrekkige communicatie tussen de officier van dienst (OvD) en de bevelvoerders. Dat meldt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in haar rapport over de brand op 19 juli in de studentenflat aan de Rode Kruislaan. De hulpdiensten troffen vlak nadat zij bij de studentenflat waren gearriveerd drie gewonden in het gebouw aan. Om 04.22 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

De bevelvoerders die in de brandende flat waren geweest, adviseerden de OvD om de hele flat te ontruimen. De OvD volgde dit advies niet op omdat hij meende dat alle bewoners het gebouw hadden verlaten. Een van de bevelhebbers gaf aan dat er in het centrale trappenhuis rook hing. De OvD zag geen rook in het doorzichtige vluchttrappenhuis aan de zijkant van de flat. Hij wist op dat moment niet van het bestaan van het centrale trappenhuis en dat was het trappenhuis waar de bevelhebber op doelde.

Opnieuw alarm

Om 07.46 uur werd er opnieuw brandalarm geslagen. De brandweer van Diemen was om 07.49 uur ter plaatse en ging via het centrale trappenhuis naar de twaalfde verdieping. Daar troffen zij het dodelijke slachtoffer aan. De bevelvoerder gaf opdracht om de bovenliggende verdiepingen en de liften te controleren op de aanwezigheid van andere slachtoffers. Daar werd niemand aangetroffen. Rond 08.29 uur kwam via het vluchttrappenhuis onder begeleiding van een politieagent een vrouwelijk slachtoffer naar buiten. Dit slachtoffer was door de politieagent aangetroffen, staand in de deuropening van de linkergang op de elfde verdieping. Daarop besloot de hoofdofficier van dienst in overleg met de politie om alle appartementen te controleren op mogelijke slachtoffers. Hierbij werden geen slachtoffers meer aangetroffen.

Vluchtwegen

In het rapport staat ook kritiek op de vluchtwegen. Het gebouw voldeed aan de eisen die het bouwbesluit stelt aan het brandveilig gebruik van het gebouw. Maar omdat bij deze brand de vluchtroute via het centrale trappenhuis niet meer bruikbaar was (doordat de brand- en rookwerende deur naar het centrale trappenhuis als gevolg van de brandstichting direct na het ontstaan van de brand werd opengedrukt) heeft het voldoen aan de wettelijke eisen niet geleid tot een veilige vluchtsituatie. Het was niet mogelijk om dit centrale trappenhuis op iedere gewenste verdieping te verlaten om naar het vluchttrappenhuis te gaan. Er was evenmin een vluchtplan voor de bewoners, ook al was dit wel door de gemeente geadviseerd.

Burgemeester Erik Boog "Het is een duidelijk rapport over een heel ingrijpende gebeurtenis. De impact van de brand op alle betrokkenen is groot. Het leed bij de slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke slachtoffer kan ook niet verzacht worden door dit rapport. Wel zijn veel vragen - voor zover dat mogelijk was - door het onderzoek van het IFV beantwoord. Vastgesteld is dat de zeer heftige brand en de rookontwikkeling in het centrale trappenhuis een direct gevolg zijn van een moedwillige brandstichting. Daarnaast zijn er kritische bevindingen gedaan over de vluchtmogelijkheden van het complex en een deel van het brandweeroptreden. De gemeente gaat nu het gesprek aan met de betrokken partijen over de uitkomsten van het onderzoek. Geconcludeerd is dat de brandbestrijding adequaat is verlopen, maar dat door het ontbreken van een gemeenschappelijk beeld van de situatie het trappenhuis boven de zevende etage niet is doorzocht. Samen met de brandweer gaan we aan de slag met de conclusies van het rapport. Hier moet lering uit worden getrokken. Ten aanzien van het gemeentelijk toezicht is de conclusie in het rapport van belang dat het gebouw tijdens het incident voldeed aan de wettelijke eisen. Woonstichting De Key werkt inmiddels aan aanvullende maatregelen zodat de vluchtmogelijkheden van het hele complex zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden. Alle bewoners hebben een nieuwe vluchtinstructie gekregen en het tag-systeem wordt in alle flats aangepast. Het college van B en W gaat het onderzoeksrapport nu nader bestuderen en de bestuurlijke reactie in november met de gemeenteraad bespreken", aldus Boog.

Kritiek

Boog gaat ook in op de kritiek die Fred Vos, adviseur van de familie van het dodelijke slachtoffer, in diverse media heeft geuit. "Prima als iemand zijn mening wil geven, maar als je die mening vervolgens als vaststaande feiten presenteert en ook allerlei insinuaties doet en beschuldigingen uit richting de brandweer, dan heb ik daar ontzettend veel moeite mee. Het kritische IFV-onderzoek weerlegt de belangrijkste punten die de heer Vos naar voren brengt. De landelijke Inspectie Veiligheid en Justitie heeft het onderzoek van het IFV getoetst en concludeert dat het een gedegen en objectief onderzoek is. De inspectie onderschrijft ook de bevindingen in het rapport. Als je dan beweert dat het IFV en de inspectie het fout hebben, dan moet je wel een beter verhaal hebben. Natuurlijk blijf ik openstaan voor andere inzichten, maar dan moeten die wel goed onderbouwd zijn. Ik hoop in ieder geval dat het strafrechtelijk onderzoek naar de brandstichting nog meer informatie en een veroordeling oplevert. Diegene die de brand heeft aangestoken heeft ontzettend veel leed veroorzaakt."

Familieleden van het dodelijke slachtoffer hebben aangifte gedaan tegen de gemeente en de brandweer. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of er een grond voor vervolging is.

Hockey

Vervolg van voorpagina.

"Het was ook te mooi om waar te zijn", noemde raadslid Nicole van Engelen het plan in de informatieve raadsvergadering. Maar ondertussen moet er in Diemen wel plek worden gevonden voor HC Diemen, een burgerinitiatief dat deze zomer werd ingediend en inmiddels al 140 leden telt. Voorzitter Gideon Swaab van HC Diemen was in de raad om het burgerinitiatief toe te lichten. "HC Diemen bestaat! We hebben veel (jeugd)leden en de ouders tonen zich zeer betrokken. We verdienen een plek in Diemen."

"Het is een enorme puzzel, als wethouder Sportzaken wil je zo veel mogelijk mensen de kans geven om te sporten", zei Klaasse tegen de gemeenteraad. "Dat HC Diemen nu al zo veel leden heeft, geeft wel aan dat er animo voor is. We moeten het doen met beperkte ruimte en middelen in Diemen en zullen dus keuzes moeten maken."

Het college van B en W vraagt nu de gemeenteraad het voorstel voor verhuizing van TIW-Survivors naar Amsterdam en inpassing van HC Diemen en een vierde veld voor SV Diemen op Sportpark De Diemen niet in behandeling te nemen en in te stemmen met een onderzoek van meerdere scenario's.

Wie wordt de nieuwe kinder-burgemeester

DIEMEN De gemeente is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester, die de opvolger wordt van Marit Engelberts.

Kinderburgemeester Marit Engelberts heeft een jaar lang de kinderen in Diemen mogen vertegenwoordigen, werkbezoeken afgelegd en het startschot gegeven bij de Diemercross voor kinderen. Zij heeft zich onder andere ingezet om het onderwerp pesten onder de aandacht te brengen bij alle kinderen van de basisscholen. Ook is zij voorzitter van de kinderraad en gaat binnenkort nog een kijkje nemen bij de brandweer en politie.

In november gaat zij haar stokje overdragen aan de nieuwe kinderburgemeester. Kinderen die het leuk vinden om iets voor de kinderen in Diemen te betekenen en de burgemeester te ondersteunen kunnen vóór 13 november een motivatiebrief sturen naar Linda Scherpenzeel van de gemeente, met daarin waarom hij of zij de geschikte kinderburgemeester van Diemen zal zijn. De brief kan gemaild worden naar communicatie@duoplus.nl.

Inzamelingsactie munten Diemer Festijn groot succes

Marvin van Rijn en Wendy Timar. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Marvin van Rijn van IB Makelaars heeft maandag een cheque ter waarde van 1404,41 euro overhandigd aan Wendy Timar.

Het geld wordt geschonken aan de stichting Finding a Cure voor Hunter Syndrome van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een van de zonen van Wendy heeft het syndroom van Hunter. Dit is een stofwisselingsziekte. Marvin van Rijn en Steffy Heruer van 1995 Mode & Lifestyle startten op de slotdag van het Diemer Festijn een inzamelingsactie. Bezoekers van het Diemer Festijn die munten over hadden konden die in een kubus in het winkelcentrum deponeren. De respons was enorm. Mensen hebben niet alleen munten, maar ook geld (biljetten en munten) in de kubus gedaan. Keurslager Vedder, Brasserie Drusius, Kellebelle en de SNS Bank hebben de actie ondersteund. Marvin en Wendy zijn blij met de enorme respons van de inwoners van Diemen. Zij hebben onlangs tijdens de Dam tot Damloop ook geld ingezameld. In november 2018 willen zij samen met nog achttien mensen de Marathon van New York lopen en dan opnieuw geld inzamelen.

Oost-West As: nieuwe inrichting straten

DIEMEN Het werk aan de Oost-West As is officieel begonnen. Wethouder Scholten verwacht veel van de nieuwe inrichting van de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg.

Scholten: "Ik ben blij dat we na een lange periode van voorbereiding nu echt aan de slag gaan op de Oost-West As. De bewoners van Plantage De Sniep kunnen als eerste gaan genieten van de mooie nieuwe inrichting van het stuk Oost-West As tussen de Provincialeweg en de spooronderdoorgang. Maar voordat het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Omdat er op Plantage De Sniep nog volop gebouwd wordt, is het een hele puzzel om alle verkeersstromen in goede banen te leiden. De veiligheid van de weggebruikers staat voor ons voorop. Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een (tijdelijke) fietsroute via de Sportlaan en de Kriekenoord naar het Pontveer. Hierdoor hoeven fietsers niet over het tracé van de werkzaamheden aan de Oost-West As. En voor de bewoners van het zuidelijke deel van Plantage De Sniep is een speciale, tijdelijke brug aangelegd zodat zij te voet of met de fiets op een veilige manier naar de overkant van de Muiderstraatweg kunnen komen. In AW Vessies Infra hebben we een partner gevonden die op alle vlakken goed met ons meedenkt en die ook veiligheid en aandacht voor de omgeving hoog in het vaandel heeft staan. Met een beetje begrip en flexibiliteit van iedereen - weggebruikers, bewoners en ondernemers - moeten we deze klus met elkaar tot een goed einde kunnen brengen. We verwachten dat de werkzaamheden in het deelgebied Plantage De Sniep in de zomer van volgend jaar zijn afgerond", aldus Scholten.

Petra Kerkhof

Natuurgids in park Spoorzicht,
61 jaar, Diemenaar sinds 1993

Foto: Jan Willem Wertwijn

Het is paddenstoelentijd, welke vind je zoal in Spoorzicht?
"Vooral veel soorten die op hout groeien zoals de hertenzwam en zalmzwam, maar ook zompzwammen die van een nat bos houden."

Welke kunnen in de soep?
"Judasoren, maar die smaken naar niets. Voor lekkere paddenstoelen moet je naar droge zandgrond of naar de winkel."

En voor welke moet je oppassen?
"Alleen voor paddenstoelen die je op wilt eten. Paddenstoelen kunnen zonder risico aangeraakt worden. Dat is bij planten wel anders, denk aan de Siberische berenklauw die bij aanraking brandwonden kan veroorzaken."

Verder in het dagelijks leven?
"Natuur, moestuin, keuken, zeer geïnteresseerd in alles wat met eten samenhangt. Heel aards en basic dus."

Paddenstoelen of lentegroen?
"Voorjaarspaddenstoelen (morieljes!) met lentegroen."

Wie zou je nog eens willen spreken?
"Ben van de Pavert, mijn leraar massacommunicatie, die dat op de allerindividueelste manier interpreteerde."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Asperges met echte malta-aardappelen en roomboter."

Wat gaat goed in Diemen?
"Er is meer te doen dan in het verleden."

En wat niet?
"De benzinestank van de snelwegen."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Ruimtelijke ordening. Diemen wil een stedelijk dorp zijn. Torenflats bij de entree passen daar niet bij."

Als je een dag burgemeester was...
"Dan zou ik de ambtenaren in het zonnetje zetten. Zij zorgen voor de leefbaarheid van ons dorp."

Inleveren werk Kunstprijs

DIEMEN Deelnemers aan de Diemer Kunstprijs kunnen hun werk op donderdag 19 oktober van 19.00 tot 19.30 uur inleveren in het gemeentehuis.

De wedstrijd staat open voor alle vormen van kunst en voor iedereen die zich betrokken voelt bij Diemen. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 23 november van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis. Op kunstprijsdiemen.nl is alle informatie te vinden.

Burgemeester leest voor aan groep 3

De burgemeester leest voor. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Burgemeester Erik Boog heeft dinsdag een bezoek gebracht aan basisschool de Kersenboom. Hij bezocht de school vanwege de Week van de Duurzaamheid.

De burgemeester las aan de leerlingen van groep 3 van de school voor uit het boek 'De wereld van voedsel'. In het boek staan verhalen met het thema 'Duurzaam voedsel'.

Nadat de burgemeester had voorgelezen ging hij in gesprek met de leerlingen over voedsel.

Sloop pand Arent Krijtsstraat gaat hard

Foto: Jan Ronday

DIEMEN Deze week is begonnen met de sloop van het casco van het gebouw op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg. Op die plek moet nieuwbouw komen. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met het oorspronkelijke plan voor nieuwbouw. Er komt nu een nieuw plan voor een gebouw dat volgens wethouder Lex Scholten 'significant' lager zal uitvallen.

Carpe Diem bestaat 50 jaar

Zondag geeft het koor een Gouden Jubileumconcert

Carpe Diem trad 9 september op in de raadszaal tijdens het Gemeentecafé. Foto: Ingrid Voet

DIEMEN Vijftig jaar bestaat seniorenkoor Carpe Diem aanstaande zondag. Dat vieren ze met een Gouden Jubileumconcert in Theater de Omval zondagmiddag.

Carpe Diem werd op 15 oktober 1967 opgericht door een klein groepje Diemense senioren. Een koor speciaal voor ouderen bestond nog niet en nog steeds is Carpe Diem het enige seniorenkoor in Diemen. Het gemengde koor hanteert dan ook een minimumleeftijd van 50 jaar. Carpe Diem geeft ieder jaar een concert in Theater de Omval en treedt ook op in onder andere zorgcentra in Diemen en Amsterdam en elders in het land. Met kerstmis is Carpe Diem dit jaar te horen in de Sint Petrus' Bandenkerk.

Voorzitter Wil de Jong: "Zingen is gezond: na een middagje zingen voel je je weer helemaal vrolijk", vertelt ze. Iedere donderdagmiddag wordt er gerepeteerd in de Omval. "Wij hebben trouwe leden; we hebben iemand die al vanaf begin 1989 lid is en een ander al vanaf begin 1991. Beiden zijn achter in de tachtig en komen iedere week naar de repetitie." Dirigente Catharina Bonsel leidt het koor ook al jaren, sinds 2009.

Trouwe leden of niet, het 33 zangers tellende koor kan best wat nieuwe, 'jongere' leden gebruiken. "Het zou vooral fijn zijn als er wat meer mannen komen meezingen", vertelt mevrouw De Jong.

Voor het jubileumconcert staat een zeer gevarieerd repertoire op het programma: van nocturnes van Mozart tot wereldmuziek uit Engeland en Israël en film- en musicalmuziek als 'Singing in the rain'. Aan de vleugel wordt het koor begeleid door Trees Spruijt. Vrouwenkoor DivAssorti geeft een gastoptreden. "Er zijn al veel kaarten verkocht, maar er zijn nog plaatsen en ik hoop dat veel Diemenaren nog een kaartje kopen om naar ons te komen luisteren."

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal of via koorcarpediem.nl.

De film 'Maudie', donderdag 12 en dinsdag 17 oktober in de Omval.

Vrijdag 13 oktober

Filmavond

19.30 uur | De Ontmoeting

Er wordt gekeken naar de film 'Lion' en onder het genot van een drankje en hapje nagepraat. De film start om 20.00 uur.

Potje in De Schakel

12.30 uur | De Schakel

Op het menu: kippensoep, hutspot met een slavink, fruit en koffie toe. Kosten vijf euro. Wel even van tevoren opgeven: 020-6953224 of potjeindeschakel@gmail.com.

Zaterdag 14 oktober

Spijkers - 'Spijkers II'

20.30 uur | Theater de Omval

In 2015 maakte Joost Spijkers zijn debuut als zanger. Samen met zijn 5-koppige band van wereldformaat gooide hij meteen hoge ogen. Nu gaat Spijkers verder: nog rauwer, eerlijker en ontroerender.

Mindfulness voor kids

10.00 uur | Praktijk voor
oefentherapie Diemen

Mindfulnessworkshop voor kids van 8-12 jaar. Kleine aandachtsoefeningen en lichaamsoefeningen gegeven door een mindfulkidstrainer. Kosten € 15,-. Informatie: oefentherapiediemen.nl.

Boeken & Platenmarkt

11.00 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Veel boeken en platen. Ook het boek waar u al lang naar zoekt kunt u hier vinden.

Repair Café

14.15 uur | Zorgcentrum De Diem

Elke tweede zaterdag van de maand zijn de reparateurs van Repair Cafe aanwezig om kapotte spullen te repareren, onder het genot van een kopje koffie of thee. Weggooien kan nog altijd! Een eigen bijdrage is niet verplicht.

Zondag 15 oktober

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger: de heer A. van der Stoel uit Amsterdam.

Viering

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Woord- en Communieviering met samenzang. Voorganger is dhr. H. Peters.

Carpe Diem

14.00 uur | Theater de Omval

Het Diemense koor viert het 50-jarig jubileum met een feestelijk concert. De diverse genres uit het repertoire zullen ten gehore worden gebracht. Het vrouwenkoor DivAssorti verleent medewerking aan dit concert. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar aan de zaal of via koorcarpediem.nl.

Dinsdag 17 oktober

'Maudie'

14.00 & 20.00uur |
Theater de Omval

Sally Hawkins ('Blue Jasmine') en Ethan Hawke ('Boyhood') schitteren in dit ontroerende drama van regisseur Aisling Walsh. De film volgt het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar verrassende ontwikkeling tot bekende volksschilder.

Bezinningsavond

19.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Deze bezinningsavond is geheel gewijd aan Maria. We beginnen met een film over Maria, na afloop is er gelegenheid om hierover met elkaar te praten. De avond begint om 20.00 uur in het secretariaat Berkenstede nr. 304.

Woensdag 18 oktober

Jetty Mathurin
'De overdracht'

20.30 uur | Theater de Omval

Jetty Mathurin stopt ermee! Ja, u leest het goed. Ze stopt met het maken van solocabaretvoorstellingen in het theater. Jetty staat deze laatste tournee niet alleen op toneel. Zij heeft bij iedere voorstelling twee andere bekende comedians bij zich. Een bijzonder optreden als afsluiting van een bijzondere carrière.

Donderdag 19 oktober

Boottocht voor senioren

12.00 uur | Venserkade

Het seniorencafé organiseert een boottocht voor senioren uit Watergraafsmeer en Diemen. Vanaf 50 jaar is iedereen welkom. Tijdens de gezellige boottocht, die via de Venserkade in Diemen en Driemond naar Amsterdam vaart, wordt een uitgebreide koffietafel aangeboden. Kosten € 22,50, inschrijving vooraf verplicht bij Lidy Knol: 06-23431744, of Astrid van der Velde: 06-23634196.

Diemense Ineke Fritz schrijft jeugdboek over zwaartekrachtsgolven

Na twee romans voor volwassenen is Breinsteins Missie Inekes eerste jeugdboek

Een kinderboek over zwaartekrachtsgolven, is dat niet veel te ingewikkeld? Nee hoor, het boek Breinsteins Missie is gewoon een heerlijk spannend boek.

DIEMEN Breinsteins Missie van de Diemense schrijfster Ineke Fritz is het eerste jeugdboek over deze ingewikkelde materie. Albert Einstein voorspelde in de vorige eeuw al dat zwaartekrachtsgolven bestaan, maar niemand kon het ooit bewijzen. Stof voor een spannend jeugdboek, dacht Ineke.

"Moeilijk? Nou, ik ben zelf helemaal niet goed in exacte vakken, ik ben echt een talenmens, maar ik dacht: als ik het begrijp, begrijpen kinderen het ook." Ineke liet haar fantasie de vrije loop. Wel kreeg zij de hulp van masterstudent natuurkunde Daan Mulder die haar script las en enkele ideeën toch echt onmogelijk vond. Maar veel kon gewoon in het boek blijven. Tijdens het schrijven van Breinsteins Missie werd het onderwerp ook nog eens actueel: echte wetenschappers bewezen het bestaan van zwaartekrachtsgolven. "En mijn fantasie in het boek bleek niet eens zo veel af te wijken van wat die wetenschappers gevonden hebben, ook niet welke proeven ze daarvoor gedaan hebben, leuk hè! Vorige week kregen de wetenschappers ook nog eens de Nobelprijs voor deze ontdekking, dus het boek is ontzettend actueel."

Breinsteins Missie werd afgelopen zaterdag gepresenteerd, midden in de Kinderboekenweek en in het Weekend van de Wetenschap, tijdens de open dag van Science Park Amsterdam. Rond de kraam van Ineke hingen veel tekeningen van kinderen van basisschool De Nieuwe Kring met hun idee over hoe zwaartekrachtsgolven eruit zouden zien.

Ineke Fritz: 'Breinsteins Missie is vooral een spannend boek.'

'Moeilijk? Als ik het begrijp, dan begrijpen kinderen het ook'

Breinsteins Missie gaat dus over een moeilijk onderwerp, maar is vooral een heel spannend boek voor kinderen vanaf 11 jaar. Als Ineke erover vertelt, is het net of de personages echt leven. "Ja, het verhaal heeft zich ook al schrijvend ontwikkeld, ik vond het zelf ook spannend hoe het af zou lopen." We willen natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar in het boek ontmoeten de neven Nick en Jayden hun opa, de wetenschapper Bruce Sutton, voor het eerst. Hij heeft het bestaan van de zwaartekrachtsgolven bewezen en een apparaat ontwikkeld om de aardbevingen die ze veroorzaken te voorkomen. Helaas kunnen aardbevingen er juist ook door veroorzaakt worden. En daardoor komt opa in gevaar. Nick en Jayden zijn ontzettend dapper en behoeden de wereld voor een ramp.

Ineke Fritz schreef al twee boeken voor volwassenen, De Achtertuin en Pizza della Vita. Breinsteins Missie is haar eerste jeugdboek en dat smaakt naar meer. "Ik ben al een eind op weg met deel twee", verklapt ze. Meteen lezen? Breinsteins Missie is onder meer te koop bij de boekhandel in winkelcentrum Diemerplein.

Diemer IJsclub start seizoen

Schaatsles op de Jaap Edenbaan. Foto: Diemer IJsclub

DIEMEN De Jaap Edenbaan gaat op vrijdag 13 oktober weer open. Dit betekent dat de leden van de Diemer IJsclub de schaatsen weer kunnen onderbinden.

"De Diemer IJsclub organiseert op de maandagavond een uurtje recreatieschaatsen. Hier doen vooral senioren aan mee. Zij proberen onder begeleiding van een groepje trainers hun schaatstechniek op een hoger peil te brengen. Ook hebben we voor het tweede jaar, bij het recreatieschaatsen, een groepje jeugd dat het jeugdschaatsen is ontgroeid en niet aan een trainingsgroep wil deelnemen, maar toch wil schaatsen", aldus bestuurslid Jan Poster. De Diemer IJsclub start op de vrijdagmiddag en de zaterdagmorgen met 110 kinderen met de lessen. De kinderen leren op een speelse manier schaatsen en kinderen die al kunnen schaatsen gaan aan hun techniek werken. Er staat weer een groep enthousiaste leiders en leidsters klaar om op elk niveau de kinderen het schaatsen bij te brengen of te helpen verbeteren. Onder de vlag van de Diemer IJsclub schaatsen ook kinderen mee van Schaatsclub IJsburg. Schaatsclub IJsburg heeft een klein groepje jeugdschaatsers, maar heeft nog weinig ervaring met het jeugdschaatsen en heeft daarom aansluiting gezocht bij het jeugdschaatsen van de Diemer IJsclub. Ook dit gebeurt op het kunstijs van de Jaap Edenbaan. De wedstrijdrijders van de Diemer IJsclub hebben inmiddels de snelle ijzers uit het vet gehaald en staan klaar om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Zij gaan weer vol in training om hun tijden aan te scherpen. De Diemer IJsclub hoopt dat er weer een echte winter aankomt en dat de natuurijsbaan op De Sniep open kan voor leden en niet-leden. Bij de Diemer IJsclub kan men zich nog steeds aanmelden voor het jeugdschaatsen (meisjes en jongens van 5-12 jaar), recreatieschaatsen en voor de wedstrijdsport. Meer informatie: www.diemerijsclub.nl.

Tamer Almasry voelt zich goed en veilig in Diemen

Er is veel veranderd in Tamers eerste jaar in Diemen

Tamer Almasry (32) uit Syrië kwam in de zomer van 2016 in Diemen wonen. Een jaar ervoor vluchtte hij naar Nederland. Hoe gaat het nu met hem?

Een jurylid probeert Tamers bedrijfsidee. Foto: Betul Ellialtioglu | DELITELABS

DIEMEN Vorig jaar sprak ik Tamer toen hij net een paar dagen in Diemen woonde. Ging het gesprek toen in het Engels, nu kunnen we het hele interview in het Nederlands doen. Door een intensieve taalcursus aan de Universiteit in Amsterdam heeft Tamer zich onze taal heel snel eigen gemaakt. Hij is nu bezig met een speciale cursus voor het starten van een eigen bedrijf.

Tamer vluchtte twee jaar geleden naar Europa uit zijn toenmalige woonplaats in Egypte in een boot met 500 andere vluchtelingen. In Italië gingen ze aan wal en na een dag was hij op reis naar Nederland. Tamer is een statushouder, hij heeft een verblijfsvergunning voor ten minste vijf jaar. Hij was vorige zomer blij dat hij hier kwam wonen. "Diemen voelt als de zomer", zei hij toen.

Is dat nog steeds zo? "Ja, de mensen zijn hier warm. Het afgelopen jaar ben ik tegen behoorlijk wat moeilijkheden aangelopen om van alles te regelen. Dan maakte ik me zorgen of het allemaal wel zou lukken. Maar als er dan op straat weer iemand met een glimlach goedemorgen zei, dan voelde ik me meteen een stuk beter. En met de problemen komt ook weer hulp van goede mensen, dat is heel mooi. Wat ik heel goed vind in Nederland is dat mensen andere mensen accepteren, dat is goed voor een nieuwkomer."

'Met problemen komt ook de hulp van goede mensen'

Mooi nieuw begin

Dat we nu in het Nederlands kunnen praten, is een groot verschil. Wat is er nog meer gebeurd in Tamers eerste jaar in Diemen? "Het grootste verschil is dat ik nu getrouwd ben." Tamer leerde zijn vrouw Ola kennen tijdens de hachelijke vlucht van Egypte naar Italië. Eind januari dit jaar is het stel getrouwd en is Ola ook in Diemen komen wonen. En er is meer nieuws: "In het voorjaar van 2018 verwachten we ons eerste kindje, ik ben zo blij", vertelt de aanstaande vader. "Het is een mooi nieuw begin na de slechte omstandigheden waarin zijn of haar moeder Ola en ik elkaar leerden kennen."

'Ik wil goede dingen doen, voor Nederland
en voor Syrië'

Onduidelijke regels

Tamer ervoer problemen toen hij op een hoger niveau Nederlands wilde leren aan de Universiteit van Amsterdam. "Ik heb daar een tijdje kunnen studeren, maar mijn aanvraag voor een reiskostenvergoeding in de wintermaanden en een computer werd afgewezen, waardoor ik de cursus niet langer kon volgen. Het lijkt soms wel of ik gestraft word omdat ik heel snel de taal wil leren." Tamer werkt nu verder aan het Nederlands via een taalopleiding in Diemen en met een taalcoach. Hij wil staatsexamen doen voor de inburgering. Ook toen zijn, jonge, vrouw Ola naar Diemen kwam, waren er hindernissen. "Zij ging naar school in de plaats waar zij daarvoor woonde en wij begrepen dat ze ook hier een dagopleiding moest volgen volgens de wet. Maar de scholen wilden haar niet aannemen." Omdat zij niet naar school ging en het DUO-geld voor de inburgering er ook nog niet was en ze niet werkte, werden ze gekort op hun uitkering. "Het is nog niet geregeld, maar gelukkig mag Ola van de directeur van de taalopleiding toch vast meedoen. Ik volgde alleen maar de instructies op. De regels zijn niet altijd duidelijk en soms heb ik volgens de wet gehandeld en bleek het toch weer niet goed, het is echt heel ingewikkeld. Maar ik zal de regels leren en mijn weg vinden. Ik heb veel steun gehad van Vluchtelingenwerk Diemen; zonder die begeleiding was het echt onmogelijk geweest."

Werk

Wat Tamer heel graag wil, is betaald werk. Hij heeft als vrijwilliger al het nodige gedaan, kort geleden nog als gastheer in Museum Het Schip in Amsterdam. In Syrië had Tamer een goede baan en in Egypte, waar hij ook een paar jaar woonde, had hij een eigen onderneming. Tamer volgde een cursus solliciteren en doet nu een programma bij DELITELABS, waarin je wordt begeleid om een eigen onderneming op te starten. Aan het einde van de eerste cursus moest hij zijn idee voor een eigen onderneming pitchen. Hij was een van de twee winnaars en mag nu de vervolgcursus gratis volgen. "Ik heb sterk het idee dat mijn plan kans maakt in de Nederlandse markt. Ik wil, net als ik in Egypte deed, iets doen met kleine visjes die je voeten masseren en de huid schoonmaken en daarbij wil ik samenwerken met anderen, bijvoorbeeld een hammam of café."

Goede dingen doen

Tamer zit vol plannen voor een nieuw leven in Nederland, maar zijn verblijfsvergunning wordt over drie jaar opnieuw beoordeeld. "Ik voel me hier goed en veilig, voor mijn gezin wil ik stabiliteit. Maar ik blijf ook Syriër. Als het daar dan veilig is, en daarvoor moet nog heel veel veranderen, wil ik helpen het land weer op te bouwen. Nu ben ik hier en heb ik het heel druk met het opbouwen van mijn nieuwe leven, daar komt veel bij kijken. Maar dat was mijn keuze en ik ga het doen. Ik wil goede dingen doen; voor Nederland en ook voor Syrië."

SV Diemen klopt Wijk aan Zee

Dennis van Bree scoort drie keer

SV Diemen was veel sterker dan Wijk aan Zee. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen Wijk aan Zee met 6-1 gewonnen. Bij rust leidde het team van trainer Gerrie Breugem met 3-1. Aanvaller Dennis van Bree scoorde drie keer.

SV Diemen heeft knap revanche genomen voor de zware nederlaag van vorige week tegen Roda '23 (1-7). SV Diemen was veel sterker dan Wijk aan Zee. De thuisclub kwam op voorsprong door een treffer van centrumverdediger Jelle de Wild. Nadat middenvelder Kevin Kroese de bal op onfortuinlijke wijze in eigen doel had gewerkt (1-1) legde SV Diemen Wijk aan Zee haar wil op. Aanvaller Dennis van Bree bepaalde de ruststand via twee treffers op 3-1. Hij schoot de bal uit en de vrije trap schitterend in de hoek en rondde een goed uitgespeelde aanval af.

In de tweede helft kwam de zege van SV Diemen niet meer in gevaar en voerde de thuisclub de score op. Kai Minnema maakte 4-1, Dennis van Bree 5-1 en Bright Owusu benutte een strafschop en bepaalde de eindstand op 6-1.

Tevreden

Gerrie Breugem is tevreden over het spel van zijn team en het behaalde resultaat. "Ik wil vooropstellen dat ik Wijk aan Zee een zwakke ploeg vind, maar ik vind het goed dat de ploeg erin is geslaagd om zes doelpunten te maken. Vijf minuten voor tijd heb ik Wouter Holthuizen laten debuteren. Hij is eigenlijk nog een A-junior." Wouter is de zoon van Peter Holthuizen, die in het verleden voor het eerste zondagteam van SV Diemen uitkwam. SV Diemen heeft na drie duels zes punten en staat op de zesde plaats van de derde klasse C. SV Diemen gaat zondag op bezoek bij Schoten, dat drie punten heeft en op de achtste plaats staat. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Dames Smashing '72 boeken eerste winst

Smashing '72 houdt punten in Diemen. Foto: Jan Ronday

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de thuiswedstrijd tegen Clam Dycke met 3-1 gewonnen.

In de eerste set werd gestart met Eva de Rie en Nanda Driessens in het midden, Diana Andric en Lidwien Gall aan de buitenkanten, Els van Westrienen diagonaal, spelverdeelster Aniek Croonen en libero Anne Crouwel. Smashing '72 sloeg al snel een gaatje (9-6) en liep daarna verder uit om de setwinst veilig te stellen: 25-18. In de tweede set stuurde coach Nicole de Lange hetzelfde zestal en libero het veld in, maar ontpopte de ploeg uit Krommenie zich als een geduchte tegenstander. Bij een 19-20 achterstand kwam Cindy Overbeeke in het veld om het tij te keren. De routiniers van Clam Dycke gaven de minimale voorsprong niet uit handen: 23-25. Bij een tussenstand van 1-1 in sets ontpopte in de derde set libero Anne Crouwel zich als drijvende kracht in het achterveld: 13-3. Halverwege werd passer-loper Dieuwke Zwier ingewisseld en won Smashing de set (25-18). De vierde set was nog maar net begonnen of er stond al 21-14 op het scorebord. Smashing '72 won deze set: 25-17.

Dames SV Zeeburg starten met zege

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg is de zaalcompetitie goed begonnen. De handbalsters uit Diemen wonnen de uitwedstrijd tegen Aalsmeer overtuigend: 14-24.

SV Zeeburg begon goed aan de wedstrijd en stond na tien minuten met 1-5 voor. De verdediging van de ploeg uit Diemen zat dicht en Aalsmeer had moeite met het vinden van het doel.

In de volgende fase van de eerste helft had SV Zeeburg moeite met het benutten van de kansen, waardoor Aalsmeer in de buurt van de bezoekers kon komen. De ruststand was 7-10 in het voordeel van SV Zeeburg.

De dames van SV Zeeburg begonnen de tweede helft erg sterk met snelle tegenaanvallen, waardoor zij al snel zeven punten konden uitlopen. Doordat de verdediging ook in de tweede helft dicht zat en er voor elke bal gevochten werd, kon SV Zeeburg uitlopen naar een eindstand van 14-24.

SV Zeeburg speelt op zaterdag 14 oktober opnieuw een uitduel. De ploeg gaat dan op bezoek bij Meervogels, dat het eerste competitieduel eveneens wist te winnen. De wedstrijd in sporthal De Lelie in Akersloot begint om 19.45 uur.

Heren De Meeuwen winnen opnieuw

DIEMEN Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen. De dames verloren voor de tweede keer in successie.

De heren toonden zich in de uitwedstrijd tegen ZV Haerlem veel sterker dan de thuisclub: 4-14. De Waterpoloploeg uit Diemen speelt zaterdag opnieuw een uitduel. De Meeuwen gaat dan op bezoek bij De Zaan in Zaandam. De wedstrijd begint om 16.15 uur. Het eerste damesteam is de competitie slecht gestart. Nadat de competitie-ouverture tegen Aquarijn met 9-5 was verloren, ging de ploeg in de eerste thuiswedstrijd onderuit tegen Watervlo: 5-10. De dames gaan zaterdag op bezoek bij UZSC en hopen op een goed resultaat. De wedstrijd in Utrecht begint om 18.00 uur.