DiemerNieuws

23 februari 2017

DiemerNieuws 23 februari 2017


Rode Kruislaan krijgt duurzame impuls

Foto: Aram Goudsmit

DIEMEN - De gemeente gaat een duurzame impuls geven aan het gebied Rode Kruislaan en omgeving. Dit heeft het college van B en W besloten.

De gemeente Diemen ontvangt voor de periode 2015-2017 GIDS (Gezond In De Stad) middelen vanuit het Rijk.

Na de inzet van de middelen in de wijk Beukenhorst in Diemen-Zuid is voor 2017 onder andere gekozen een aanpak te ontwikkelen voor de Rode Kruislaan.

Duurzaam verbinden
Samen met Woonstichting Rochdale wil de gemeente een duurzame impuls geven aan het gebied Rode Kruislaan. De gemeente wordt daarbij ondersteund door deskundigen van adviesbureau Plan en Aanpak. Zij gaan helpen bewoners en partijen duurzaam te verbinden.

Goed wonen
Burgemeester Erik Boog is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze aanpak. "De complexen aan de Rode Kruislaan zijn sociaal kwetsbaar en verdienen meer aandacht. Wij willen er samen aan werken dat iedereen er met plezier kan wonen, nu en in de toekomst. Daarbij willen wij dat vooral de buurtbewoners zelf bepalen wat er beter kan. Ideeën en plannen moeten van onderop komen, niet vanuit het gemeentehuis. Dit past in een visie waar wij als gemeente ook de komende jaren mee aan de slag gaan. We werken in het Rode Kruislaangebied nu goed samen met Woonstichting Rochdale. Die wil ook dat hun huurders goed kunnen wonen."

Lees verder op pagina 3.

Jongens belagen 10-jarige

DIEMEN - Twee jongens hebben vorige week donderdag op de Rietzangerweg geprobeerd een 10-jarige jongen te beroven van zijn geld.

Het slachtoffer had rond 18.00 uur net boodschappen gedaan toen hij werd belaagd door het tweetal. Ze renden op hem af en vroegen hem of hij geld bij zich had. Eén van de jongens greep het slachtoffer bij de keel. Een voorbijgangster die de jongens op hun gedrag aansprak, kreeg een grote mond. Toen het slachtoffer begon te huilen, gingen de verdachten ervandoor via de Oude Waelweg richting de Meerkoet. De verdachten zijn tussen de 12 en 17 jaar en donker getint. De een is 1,70-1,80 meter lang, heeft een breed en krachtig postuur en kort, zwart kroeshaar. De ander heeft een normaal postuur en halflang zwart haar en is 1,60-1,70 meter lang. De politie hoopt dat getuigen en de vrouw die de verdachten aansprak zich melden via 0900-8844.

Nieuwe wijken voor wijkagenten

DIEMEN - Drie wijkagenten van de politie Diemen-Ouderamstel die in Diemen werken hebben recent een nieuwe wijk gekregen. Daarnaast is er een nieuwe wijkagent bijgekomen.

Gerard Doornekamp is nu wijkagent in Diemen-Centrum. Hij deed die functie tot voor kort in het industriegebied van Diemen. Stuart Schmidt is nu als wijkagent verantwoordelijk voor Diemen-Zuid. Hij werkte tot voor kort als wijkagent in het centrum van de gemeente. Ook Natalie Blokland heeft een nieuwe wijk gekregen. Zij werkte tot voor kort in Diemen-Zuid, maar is nu wijkagent voor Diemen-Noord en daarmee de opvolger van Vincent Visbeek.

Giovanna Masala is de nieuwe wijkagent, haar werkgebied is het industriegebied van Diemen.

Wijkagenten van de politie wisselen doorgaans na een aantal jaren van wijk.

Contact
Op de website www.politie.nl staat informatie hoe mensen in contact kunnen komen met de wijkagenten van Diemen.

Echtpaar Buskermolen 60 jaar getrouwd

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Maandag 20 februari kregen meneer en mevrouw Buskermolen-van Grieken bezoek van wethouder Jeroen Klaasse om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.

Meneer en mevrouw Buskermolen (beiden 81 jaar) zijn in Aalsmeer geboren en kennen elkaar van kleins af aan. Het echtpaar woonde eerst in Aalsmeer en later in Amsterdam. Bijna zes jaar geleden verhuisden ze naar Diemen, waar zij vanuit hun woning een prachtig uitzicht hebben op de brug en de Weespertrekvaart. Het echtpaar heeft twee dochters, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

1900

meter moeten deelnemers afleggen tijdens jeugdcross

Weerbericht

Sterk wisselvallig en tijdelijk iets minder zacht
Een in kracht toenemende westelijke luchtstroming bepaalt het weer deze week. De motor is een depressie boven Noord-Europa. Donderdag passeert een uitdiepende randstoring met kans op (zware) storm. Het polaire front passeert met regen van betekenis. Zaterdag bestaat er kans op nachtvorst. Vanaf zondag keert de vrij zachte lucht terug, maar het blijft onbestendig.

Vrijdag + het weekeinde
Na de zeer onstuimige donderdag neemt de wind vrijdag in kracht af en draait naar noordwest. In de polaire lucht wordt het 7 graden. Er is af en toe zon met kans op een bui. In de nacht naar zaterdag vriest het licht, -1 à -2 graden. Overdag neemt de bewolking toe gevolgd door regen. Het wordt 8 graden. Zondag wordt het met 10 à 11 graden zachter. Het kan nu en dan opklaren met ook kans op een bui. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Trend na het weekeinde
Er hangt vooralsnog weinig verandering in de lucht. Met een strakke zuidwestelijke tot westelijke stroming blijft het aanhoudend wisselvallig met soms regen, winderig en vrij zacht. De maximumtemperatuur schommelt eerst rond de 10 graden, later in de week iets lager.

Weetje
Februari wordt ook wel sprokkelmaand genoemd. Het is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Oudnederlandse woord 'sporkelen'. Dat betekent 'springen'. Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt. We kennen dat verschijnsel als schrikkeljaar, wanneer februari 29 in plaats van 28 dagen telt. Het volgende schrikkeljaar is het jaar 2020.

Moord in de Weesperstraat?

Ze hadden hem al een poosje gemist in de Weesperstraat. In de winter van 1920 was A.H. die vrijdag voor het laatst gezien toen hij een familielid had bezocht. Hij had de meisjes verrast met een springtouw door een 'loglijn' in stukken te snijden. Daarna had niemand de 44-jarige zeeman meer gezien of gehoord.

"Gistermiddag hadden de verontruste buren er de politie en de burgemeester bij gehaald, waarna veldwachter Kloosterman erin slaagde de deur van het kleine huisje te openen. Toen de gordijnen weg waren geschoven, ontdekte men dat H. aan 'n stuk der loglijn hing, vlak voor zijn bedstede. Omdat zijn benen eveneens met een touw waren gebonden, rees het vermoeden dat het om een misdrijf ging. De dokter van Diemerbrug, de heer Derkinderen, stelde een medisch onderzoek in en waarschuwde daarna de officier van justitie met een aantal helpers. De conclusie was, dat, ware men de woning binnengedrongen, dit door het zolderraampje moest zijn gebeurd. Er werd op vingerafdrukken gezocht, die gevonden werden. Ook werden fotografische opnamen gedaan. Een nader onderzoek zal dienen uit te maken of hier moord of zelfmoord in het spel is. De man had geen geld in huis."

Van de lezers

Spoorwegovergang
Toen ik in het DiemerNieuws de problemen m.b.t. de spoorwegovergang las, moest ik weer denken aan wat mij overkomen is. In 1950 was ik 5 jaar en we woonden op het C.J. der Kinderenplein nr. 23. Elke avond als het weer het toeliet gingen we mijn vader ophalen, die naar zijn werk op Schiphol fietste. Mijn oudere zuster Hennie en mijn broertjes Ben en Adrie en ik liepen dan naar het spoor en wachtten onze vader daar op. We liepen een beetje uit elkaar, de anderen liepen ver vooruit en waren al aan de andere zijde van het spoor. Toen ik bij de spoorbomen kwam waren die dicht en ineens zag ik mijn vader aan de andere zijde van het spoor staan. Ik wilde naar hem toe. Ik ben toen links om de spoorbomen heengelopen en wilde oversteken naar mijn vader. Ineens zag ik van rechts een hele grote stoomlocomotief aankomen en ik stond precies midden tussen de rails. Ik deed niets en stond eigenlijk gewoon te wachten. De spoorbomen werden toen nog door een spoorwegwachter bediend. Dat was mijn geluk. Ineens werd ik gegrepen en opgetild en bijna tegelijkertijd kreeg ik een paar knalharde klappen op mijn billen. Huilen natuurlijk. De spoorwegwachter die mij op het laatste moment zag, uit zijn seinhuisje sprong en mij redde, heette mijnheer Klomp. Dat weet ik nog steeds, want toen we thuiskwamen zei mijn vader: "Ga meneer Klomp maar een sigaar brengen." Ik zei toen: "Nee, want dan slaat hij mij weer!" Die sigaar heeft hij natuurlijk toch wel gekregen. En ik leef nog steeds. Met grote dank aan de heer Klomp.
Gerard de Wit

Blokhut Scouting Diemen krijgt vorm

Foto: Scouting Diemen

DIEMEN - De plek van Scouting Diemen in het Diemerbos is nog leeg, maar toch krijgt de blokhut die daar nog dit jaar zal komen al vorm. Alleen is dat niet hier, maar ver weg: de blokhut wordt gebouwd in Letland.

De blokhut wordt daar opgebouwd met boomstammen uit het Baltische Bos in Noord-Europa. Als alles volgens planning verloopt, is de blokhut deze zomer klaar voor transport naar Diemen. Daar moet voor die tijd de fundering klaarliggen in het bos. Die wordt aangelegd zodra de bouwvergunning is afgegeven.

Als de blokhut er dan eenmaal staat, moet er nog hard gewerkt worden door de scouts om het nieuwe onderkomen helemaal in te richten. Daarvoor zoekt Scouting Diemen nog steun, zowel in financiële vorm als sponsoring 'in natura' als toiletten, keukeninrichting, de cv en transport. Ook klushulp is zeer welkom.

Nieuwe kiezers krijgen brief van burgemeester

DIEMEN - Alle nieuwe kiezers in Diemen krijgen een brief van burgemeester Erik Boog over de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

De burgemeester wil met de brieven naar de ongeveer 387 inwoners die voor het eerst mogen stemmen, stimuleren dat zij gebruikmaken van hun stemrecht. In de brief wordt uitleg gegeven over het stemrecht en wat kiezers mee moeten nemen als ze gaan stemmen. De stempassen worden rond 24 februari bezorgd. De biljetten met daarop de deelnemende partijen worden rond 3 maart huis-aan-huis verspreid. Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op www.diemen.nl.

Vakanties voor mensen met verstandelijke beperking

Stichting Tip Top Vakanties heeft eerste reis georganiseerd

Genieten in Zuid-Duitsland. Foto: Stichting Tip Top Vakanties

DIEMEN - De Stichting Tip Top Vakanties organiseert vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft hier onder anderen inwoners van Diemen en mensen die gebruikmaken van de dagbesteding van de Stichting AGO en Pantar. Onlangs werd de eerste vakantie gehouden. Een groep ging op wintersport in Zuid-Duitsland.

Trudy van Dam werkte jarenlang bij de Stichting Prisma en zette zich daar onder meer in voor de vakanties van mensen met een verstandelijke beperking. Nadat zij in december 2016 met pensioen ging, zag het ernaar uit dat de vakantieweken (ook wel bekend als de AGO-weken) zouden stoppen of sterk zouden veranderen en daardoor aanzienlijk duurder zouden worden.

Trudy van Dam was van mening dat dit niet mocht gebeuren en nam het initiatief tot de oprichting van de Stichting Tip Top Vakanties. Zij kreeg steun van oud-medewerkers van de Stichting Prisma en Cordaan en een aantal ouders van cliënten. Er werd een bestuur samengesteld dat bestaat uit Marten van Os van den Abeelen (voorzitter), Rob Weema (vicevoorzitter), Peter van Duren (penningmeester), Joke Buitendam (secretaris) en Trudy van Dam. Marten van Os van den Abeelen en Joke Buitenhof zijn inwoners van Diemen.

Cliënten worden begeleid door vrijwilligers

Burgemeester Erik Boog van Diemen en Henny Jacobse, oud-directeur van de Stichting AGO, maken deel uit van het comité van aanbeveling van de stichting. De Stichting Tip top Vakanties organiseert zes keer per jaar een vakantie voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze vakanties zijn met zorg uitgekozen en worden allemaal begeleid door gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Doordat iedereen zich geheel belangeloos inzet voor Tip Top Vakanties kunnen de vakanties tegen een zeer scherpe, lage prijs worden aangeboden.

Begin februari werd de eerste vakantie van de Stichting Tip Top Vakanties gehouden. Een groep van een kleine dertig mensen met een verstandelijke handicap en ruim tien vrijwilligers die als begeleiders meegingen, reisde naar Oy-Mittelberg in Zuid-Duitsland. De Stichting Tip Top Vakanties organiseert dit jaar nog vijf vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het Wapen van Diemen organiseert op 24 juni een benefietbijeenkomst. De opbrengst gaat naar de Stichting Tip Top Vakanties.

Thuiszorgmedewerkers krijgen training brandweer

Wat doe je als er brand uitbreekt? Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - 25 medewerkers van het Algemeen Thuiszorgbureau kregen vorige week een training over brandveiligheid en inbraakpreventie in de brandweerkazerne van Diemen.

De huishoudelijke hulpen leerden onder meer hoe en waar rookmelders het beste geplaatst kunnen worden en dat zij cliënten kunnen wijzen op obstakels die in de weg staan op de vluchtroute als er brand is. Vooral oudere mensen zijn nogal eens het slachtoffer van babbeltrucs. De deelnemers kregen stickers met adviezen om bij hun cliënten op te hangen. Dat werd de volgende dag meteen gedaan.

Rode Kruislaan

Foto: Sympany

Vervolg van de voorpagina.

Boog: "In eerste instantie is de aanpak erop gericht dat mensen elkaar meer ontmoeten en beter leren kennen om samen dingen te bespreken of leuke activiteiten te organiseren. Maar ik verwacht ook voorstellen voor verbetering van de buurt. Maar dat is aan de bewoners zelf. De eerste belangrijke stapjes zijn gezet. Ik waardeer het enthousiasme van de bewoners die al actief zijn geworden. Ik hoop dat er nog veel meer zullen aansluiten."

De aanpak in de wijk Beukenhorst is een succes. Er is daar onder meer een nieuwe speelplaats aangelegd. Doordat kinderen er spelen hebben ook ouders meer contact met elkaar gekregen. Dit heeft een positief effect gehad op de sfeer en de leefbaarheid van de buurt.

Opgepakt in witwas-onderzoek

DIEMEN - De FIOD heeft vorige week een Diemenaar (55) aangehouden in een witwasonderzoek.

De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in het huis van de aangehouden man in Diemen-Noord, en in Amsterdam, Almere, Abcoude en Lelystad. Er werd beslag gelegd op onder meer twee Ferrari's, een BMW, een Mercedes, een Harley-Davidson en enkele dure horloges. Daarnaast werd beslag gelegd op de bankrekening van de man en werd zijn administratie meegenomen. In het huis werden ook nog wapens en zakken hennep gevonden. De FIOD verdenkt de Diemenaar ervan geld te hebben verdiend uit de criminaliteit, omdat de 'legale inkomsten van verdachte niet toereikend lijken voor het doen van grote aankopen'. Met het kopen van de luxe auto's en andere spullen zou de man zijn criminele inkomsten hebben witgewassen.

Politie int openstaande boetes thuis

DIEMEN - Tien Diemenaren die nog een verkeersboete hadden openstaan, kregen vorige week thuis bezoek van de politie.

Zes mensen waren thuis en kregen de keuze om direct te betalen, wat twee van hen deden. Bijna 500 euro werd zo voldaan. In andere gevallen werd het rijbewijs of voertuig ingenomen. De vier die niet thuis waren, vonden een flyer in de brievenbus met daarop het boetebedrag. Deze mensen krijgen later weer bezoek van de politie.

Discozwemmen: plezier in het water

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Kinderen uit Diemen hebben zich vrijdag vermaakt tijdens het discozwemmen in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Er waren 155 kinderen aanwezig. Zij konden discozwemmen en gebruikmaken van spelattributen die in het water lagen. Discozwemmen, ook wel aquadisco, wordt elke laatste vrijdagavond van de maand georganiseerd door de gemeente. De activiteit trekt altijd veel belangstellenden.

Verslagenheid na dood koerier van Döner House Diemen

Anis (19) verongelukt tijdens bezorgen maaltijd

Kaarsen en bloemen voor Döner House Diemen.

DIEMEN - Een 19-jarige medewerker van Döner House Diemen is vorige week woensdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk in Amsterdam. De eigenaar en het personeel van Döner House Diemen hebben heel veel steunbetuigingen ontvangen.

Anis werkte als koerier bij Döner House Diemen. Hij bracht vorige week woensdagavond een bestelling weg. Hij kwam rond 18.30 uur op de Zuiderzeeweg in Amsterdam met zijn scooter in botsing met een auto. Hulpverleners hebben hem ter plaatse gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Anis overleed kort na het ongeluk. Anis woonde in Amsterdam. Sedat Sahin, eigenaar van Döner House Diemen: "Ik kreeg rond 18.35 uur een telefoontje van een omstander dat een koerier van mij een ongeluk had gekregen. Ik ben onmiddellijk in de auto gestapt en naar de plek van het ongeluk gereden. Mensen van hulpdiensten waren hem aan het reanimeren. Even later bleek dat Anis was overleden." Meteen na het ongeluk sloot Sedat Döner House Diemen. Ook donderdag bleef de zaak gesloten.
Het is dinsdagochtend. Als Sedat het verhaal vertelt, staat er kippenvel op zijn armen. De familie Sahin en de collega's van Döner House Diemen zijn diep onder de indruk van hetgeen is gebeurd. Zij kunnen het niet bevatten. "Ik ben vrijdag naar de dienst voor Anis in de moskee in Amsterdam-Noord geweest." Maandag is zijn lichaam naar Marokko overgevlogen waar hij is begraven. "Wij hebben heel veel steun ontvangen. Voor de zaak zijn kaarsen neergezet en bloemen en kaarten neergelegd. Daarnaast hebben wij veel telefoontjes en berichten ontvangen van mensen die hun medeleven betuigen en ons willen steunen. Op onze Facebookpagina zijn veel reacties geplaatst. Wij waarderen deze steun enorm. Wij hebben gemerkt dat Diemen een hechte gemeenschap is. Wij zijn blij en trots dat wij daarvan deel uitmaken."

Te veel groen gekapt

DIEMEN - Bij de werkzaamheden rond de sloop van het pand aan de Arent Krijtsstraat 1 is meer groen gekapt dan waarvoor door de gemeente een vergunning was afgegeven.

Ronald Vriend van het Comité Hoogbouw Nee meldde dit bij de gemeente. Volgens hem zou er een vergunning zijn verleend om slechts één boom te kappen, maar zijn er buiten de hekken rond het pand, zeker vier of vijf bomen en bosschages verwijderd. "Comité Hoogbouw Nee is tegen hoogbouw in het oude Diemen-centrum. Daarom zijn we zeer kritisch op de plannen voor een flat van 10 etages aan de Arent Krijtsstraat 1. Nog voor enige bouw is begonnen worden er, al dan niet per ongeluk, procedurele fouten begaan", aldus Vriend.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er meer is gekapt dan de bedoeling was. Daarom is de gemeente richting de opdrachtgever van de sloop een handhavingstraject gestart. Omdat de gesprekken daarover nog lopen, kan de gemeente over de uitkomst nog niets melden.

Petra Lagrand

Pedicure
53 jaar
Diemenaar sinds 1965

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik werk als pedicure, zowel medisch als cosmetisch. Ik werk zelfstandig in de zaak van opticien New Look in de Arent Krijtsstraat en daarnaast werk ik ambulant in het Leo Polakhuis in Amsterdam."

Wat zijn jouw hobby's?
"Eigenlijk is mijn werk mijn hobby. Daarnaast kook ik graag. Het liefst gerechten uit mediterrane landen."

Waar doe je de dagelijkse boodschappen?
"Bij Deen in winkelcentrum Diemerplein. Ik vind Deen een goede zaak waar een prettige sfeer hangt. Het personeel van Deen vind ik erg aardig en heel behulpzaam. Als je in Deen bent voel je dat het een goed bedrijf is."

Wat is jouw favoriete plek in Diemen?
"Ik loop graag met de hond over de dijk in de omgeving van de Nuon-centrale. Verder vind ik Fort Diemerdam met Puur een mooie plek."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Griekenland. Ik ben daar vaak geweest en het bevalt mij daar heel goed. Ik vind de natuur en de cultuur mooi en ook de sfeer. De mensen in Griekenland hebben een prettige levensinstelling."

Heb je veel met Amsterdam?
"Ja. Ik heb vroeger op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam-Oost gezeten. Ik vind Amsterdam-Oost nog steeds een heel leuke buurt. Daarnaast kom ik regelmatig in het centrum van Amsterdam. Ik kom graag in de Bijenkorf en omgeving en haal soms eten in het centrum."

Wat kan er beter in Diemen?
"Meer gezelligheid en meer begrip tussen de ouderen en de jeugd. Er wonen veel ouderen in Diemen en een aantal van hen klaagt nogal eens over de jeugd. Dat is helemaal niet nodig."

Illegaal vuurwerk

DIEMEN - Tijdens een politiecontrole van een auto in Diemen-Noord zijn vijf pakketten met zwaar en illegaal vuurwerk aangetroffen. De bestuurder en zijn bijrijder zijn aangehouden.

De politie zag dat de apk van de auto was verlopen. Toen de bestuurder de auto aan de kant had gezet, kwamen de agenten het vuurwerk op het spoor. In totaal zijn er vijftien 'Cobra 6'-projectielen in beslag genomen. De explosieve kracht van dit vuurwerk staat gelijk aan die van een kleine granaat, aldus de politie.

Agenten bedreigd met vleesvork

DIEMEN - De politie heeft vrijdag een man aangehouden die hen bedreigde met een vleesvork.

Medewerkers van de GGZ verzochten de politie om te assisteren bij een gedwongen opname van een persoon in Diemen-Zuid. Deze pakte een grote vleesvork en bedreigde de agenten. De agenten gebruikten pepperspray. Via de achterdeur van de woning wist de verdachte toch nog weg te komen. Na een korte achtervolging en nogmaals het gebruik van pepperspray heeft politie de man aangehouden. De agenten zijn geschrokken, maar gelukkig ongedeerd gebleven.

Geef een glimlach cadeau

DIEMEN - De hele maand februari kunnen vrouwen met kanker een behandeling cadeau krijgen bij schoonheidsspecialiste Karmelita Gischler van Elita Cosmetic Care in Diemen-Noord.

Karmelita doet mee aan de landelijke actie 'Geef een glimlach cadeau!'
Alle deelnemende schoonheidsspecialisten stellen minimaal vijf verwenmomenten beschikbaar. In Diemen hebben vier vrouwen al een behandeling gekregen. "Het is een hele mooie actie. De vrouwen zijn zo dankbaar en dat maakt het heel fijn om te doen", vertelt Karmelita. "Je geeft iets, maar krijgt eigenlijk nog veel meer terug, dat hoor ik ook van veel collega's. Natuurlijk hoor ik nare verhalen, maar er is iedere keer wel een lach en een traan. Volgend jaar doe ik zeker weer mee." De actie loopt tot eind van de maand. Aanmelden kan via de actiewebsite geefeenglimlachcadeau.nl. Meer informatie via info@elitacosmeticcare.nl of 06-27535737.

'SWD moet dicht bij de mensen blijven staan'

Directeur Arie van 't Hoog neemt afscheid van de Stichting Welzijn Diemen (SWD)

DIEMEN - Arie van 't Hoog (60) neemt vandaag afscheid als directeur van de Stichting Welzijn Diemen (SWD). Hij wordt directeur van de maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpdienst in Amsterdam-West. Van 't Hoog werkt sinds november 2011 voor SWD. Hij blikt terug op ruim vijf intensieve jaren.

Arie van 't Hoog: 'Ik kijk terug op een prettige tijd in Diemen.' Foto's: Trudy Kroese

Welke knelpunten trof je aan toen je in november 2011 bij de SWD begon?
"Jongerencentrum de Diemer Factory functioneerde niet. Het moest een jongerencentrum zijn voor alle jongeren van Diemen, maar er was een groep die daar domineerde. De Diemer Factory is gesloten. De Stichting Voedselbank Diemen zit nu in het gebouw. Wij zijn wat betreft het jongerenwerk anders gaan werken. In plaats van dat wij zaken voor jongeren organiseren, komen zij nu zelf met ideeën en krijgen zij ondersteuning van de SWD. Een voorbeeld hiervan is Rock Out dat drie keer per jaar in Theater de Omval plaatsvindt. Daarnaast waren er toen ik begon ook al activiteiten in 't Kruidvat en Het Noorderlicht, maar die vielen niet altijd op. Ook waren die gebouwen te vaak gesloten. Dat is nu anders."

De Stichting Welzijn Diemen lag ook onder vuur van de politiek en de financiën waren een bron van zorg.
"Het ging al een tijd niet zo goed met de Stichting Welzijn Diemen. Dat had onder meer te maken met een aantal wisselingen binnen de directie en het bestuur. Het nieuwe bestuur en ik zijn samen met wethouder Grondel van Welzijn gaan praten over hoe wij een gezonde organisatie konden neerzetten, de financiën op orde konden krijgen en welke taken de Stichting Welzijn Diemen wel en niet moet uitvoeren."

Hoe staat de Stichting Welzijn er financieel voor?
"Wij hopen het financieel jaar 2016 met een positief resultaat af te sluiten. Dat zou het derde jaar op rij zijn dat wij een positief resultaat hebben gehaald. De stichting heeft een bedrag van de gemeente geleend en verder letten wij goed op de uitgaven. Maar liefst 93 procent van onze uitgaven besteden wij aan personeel. Daarnaast zijn wij er ook in geslaagd om extra geld binnen te krijgen. Wij zijn gestart met Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid, Welzijn op Recept en hebben een digitale component toegevoegd aan Diemenvoorelkaar. Hiervoor hebben wij geld ontvangen."

Buursportcoaches sporten met kinderen in Diemen-Zuid.
Kinderen tonen de resultaten van talentontwikkeling.

'Wij kunnen rekenen op de steun
van veel vrijwilligers'

De Stichting Welzijn Diemen is niet meer verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk.
"Den Haag is bezig met de harmonisatie van de kinderopvang. Wij hebben met de gemeente overlegd en daaruit bleek dat het beter was om het peuterspeelzaalwerk in Diemen elders onder te brengen. Er is een selectieprocedure geweest. Sinds 1 januari is het peuterspeelzaalwerk in Diemen ondergebracht bij de Stichting Kinderopvang Diemen en Kind & Co. Bijna alle medewerkers van de SWD die bij het peuterspeelzaalwerk werken, zijn overgegaan naar die twee stichtingen."

Hoeveel mensen werken er bij de SWD?
"Twintig, dat zijn vrijwel allemaal parttimers. Maar wij hebben veel stagiaires, vooral derdejaars studenten pedagogie en cultureel maatschappelijk vorming. Dat zijn voornamelijk studenten van de opleidingen van Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast kunnen wij rekenen op de steun van veel vrijwilligers, bijvoorbeeld bij Diemenvoorelkaar en in de buurthuizen."

'Wij zijn wat betreft het jongerenwerk anders gaan werken'

De Stichting Welzijn Diemen is zichtbaar en actief.
"Er wordt heel veel gedaan. Denk aan de naschoolse activiteiten voor kinderen van de basisscholen. De kinderen kunnen dan sporten en aan talentontwikkeling doen. De kinderen die aan talentontwikkeling doen geven drie keer per jaar een optreden in Theater de Omval. Er komen dan altijd veel ouders en andere familieleden kijken. Voor sommige mensen is het de eerste kennismaking met Theater de Omval. Wij hopen altijd dat zij nog eens terugkomen, bijvoorbeeld om een voorstelling te bezoeken. De buurtsportcoaches zijn heel actief met het organiseren van activiteiten voor jongeren en ook in de buurthuizen gebeurt heel veel. Elke zomer worden de Kinderzomerspelen gehouden voor de kinderen van de basisscholen. Maar de SWD doet ook veel zaken die niet iedereen ziet. Diemenvoorelkaar zorgt er bijvoorbeeld voor dat veel mensen met allerlei zaken worden geholpen."

Hoe staat de SWD er nu voor?
"Er is een goede structuur, de financiële situatie is verbeterd en er werken goede mensen. Daarnaast kan de stichting een beroep doen op veel goede en gemotiveerde vrijwilligers. De Stichting Welzijn Diemen is toekomstproof voor de komende vier, vijf jaar. De organisatie en de voorlopers zijn al veertig jaar actief in Diemen. Het is wel belangrijk dat de stichting ook in de toekomst dicht bij de mensen in Diemen blijft staan. Ik kijk terug op een prettige tijd in Diemen. Het is een prachtig, zelfstandig dorp. De lijnen zijn kort, de mensen kennen elkaar. Dat is een groot goed."

11 / 16

De Partizanen, zaterdag 25 februari in Theater De Omval. Foto: Theater De Omval

tot dinsdag 28 februari

Geef een glimlach cadeau

Elita Cosmetic Care

Landelijke actie 'Geef een glimlach cadeau'. Schoonheidspecialisten geven verwenmomenten cadeau aan vrouwen met kanker. Aanmelden via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Informatie: info@elitacosmeticcare.nl of 06-27535737.

donderdag 23 februari

Bijeenkomst PCOB

De Schakel 13.30 uur

Tweede deel van de reis door Rusland van journalist en televisiepresentator Jonathan Dimbleby met zijn scherpe blik, boeiende ontmoetingen en onthullende gesprekken met Russen van alle stand en rang.

23 & 28 februari

'Rogue One: A Star Wars Story'

Theater De Omval

In een tijd van conflict vormt zich een groep van onwaarschijnlijke helden om de plannen voor de Death Star te stelen, het ultieme massavernietigingswapen van het Keizerrijk. Aanvang 20.00 uur, dinsdag ook om 14.00 uur.

zaterdag 25 februari

Kinderdisco

't Kruidvat 15.00 uur

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen ongedwongen dansen en danspasjes leren. Verzin je eigen dans, probeer maar uit en swing mee. Kosten € 1,- per keer. 15.00-17.00 uur.

Welkom in Partizanië

Theater De Omval 20.30 uur

De Partizanen, Thomas Gast en Merijn Scholten, zijn terug! Na hun prijswinnende debuut uit 2014 gaan De Partizanen opnieuw het land in.

zondag 26 februari

Kerkdienst

De Ontmoeting 10.00 uur

Voorganger: Mevrouw H. Smeulers uit Zwijndrecht.

Postzegelbeurs

De Schakel 10.00 uur

De Zegelaars. 10.00-16.00 uur. Entree voor niet-leden € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Woord- en Communieviering met een kamerkoor, voorganger is Mw. J. Kronenberg.

IDFA

Theater De Omval 11.00 uur

Van de meer dan honderd documentaires die tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam in première gaan, zijn drie lange films en een korte documentaire geselecteerd. Programma en reserveren kaarten à € 25,- via theaterdeomval.nl.

Toppers van Telemann

Schuilkerk De Hoop 15.00 uur

250 jaar geleden overleed Georg Philip Telemann, een componist in eigen tijd beroemder dan Bach. Het internationale barokensemble Giardino Musicale brengt een selecte keuze uit zijn duo's en triosonates op authentieke instrumenten. Info: www.schuilkerkdehoop.nl.

dinsdag 28 februari

Winterbloeiers

OBA Diemen 14.00 uur

De winter is fleuriger en kleuriger dan je denkt, ga mee naar buiten en... geniet van de winterbloeiende planten. Allemaal te vinden op straat, in het plantsoen of in je tuin. Lezing door Gert Snoei.

woensdag 1 maart

PCOB-ENTER (Computer)

De Schakel 09.00 uur

Elke woensdagochtend inloopochtend van 09.00-12.00 uur. U kunt uw eigen laptop, iPad of tablet meenemen als hier problemen mee zijn. Informatie voor de cursus Windows 10 voor beginners: 06-43734155.

woensdag 1 maart

Cursus 'De Zorg de Baas'

't Kruidvat 12.30 uur

In vijf middagen weer de balans leren vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf. Onderwerpen o.a.: grenzen aangeven, steun vragen, stress en ontspanning, communicatie en assertiviteit. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Een kennismakingsgesprek gaat vooraf aan deelname. Informatie en aanmelding: Markant, 020-8868800 of markant.org/evenementen. Deelname gratis.

donderdag 2 maart

Financieel Café

OBA Diemen 14.00 uur

Voor hulp bij het invullen van digitale formulieren. 14.00-16.00 uur.

Jongerenraad Diemen

Theater De Omval 19.30 uur

Jongerenraad Diemen zoekt nieuwe leden. Ben je tussen de 15 en 25 jaar oud, woon je in Diemen EN wil je de stem zijn van jongeren in Diemen? Dan is de Jongerenraad op zoek naar jou! Inloopavond in Café Blauw van 19.30-21.00 uur. Aanmelden: Facebookpagina (Jongeren van Diemen) of jongerenraad@diemen.nl.

Kom Plot

Theater De Omval 20.30 uur

George van Houts speelt/vertelt/onderwijst in deze voorstelling een aantal 'conspiracies' die tientallen jaren later waarheid bleken te zijn. Om uiteindelijk het publiek mee te nemen in De Samenzwering waar we nu, anno 2016-2017, met zijn allen in meegezogen worden. Geen cabaret, geen toneel, geen lezing... maar een TED-talk.

3, 5 & 7 maart

'Romeo and Juliet'

Theater De Omval 20.00 uur

Voor het eerst in De Omval: livetheater vanuit Engeland op ons filmscherm. The Kenneth Branagh Company speelt een nieuwe versie van Shakespeares 'Romeo en Juliet'. Met Richard Madden, Lily James en Sir Derek Jacobi in de rollen van Romeo, Juliet en Mercutio. Let op: kaarten kosten € 12,50 (kortingstarief is niet geldig, Cineville-pashouders betalen € 5,- toeslag).

Twee vrijkaartjes winnen voor een voorstelling in Theater de Omval en uw recensie in het DiemerNieuws? Dat kan bij de cabaretvoorstelling 'Welkom in Partizanië' van De Partizanen op zaterdag 25 februari.

Hoe?
Als u wordt uitgenodigd om deze keer onze recensent te zijn voor 'Mijn Avondje Omval' kunt u eerst samen van de voorstelling genieten en schrijft u daarna in een kort verslag (van ongeveer 200 woorden) wat u van de avond vond, met een leuke foto. Uw recensie wordt gepubliceerd in het DiemerNieuws.

Stuur voor vrijdag 24 februari 12.00 uur een e-mail met uw naam naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Zet in het onderwerp 'Vrijkaarten De Partizanen'. U hoort dan zo snel mogelijk of u de vrijkaarten hebt gewonnen.

SV Diemen speelt gelijk: 2-2

Bezoekers maken vlak voor tijd gelijk

Jesse Ringelberg in actie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft voor eigen publiek met 2-2 gelijkgespeeld tegen Sporting Martinus. Bij rust leidde SV Diemen met 2-0. SV Diemen is komend weekeinde vrij.

SV Diemen speelde een goede eerste helft. De thuisclub kreeg een strafschop na een overtreding tegen Marco Moelee. Bright Owusu benutte de strafschop. Verdediger Jeroen Letteboer bracht de stand na een voorzet van Marco Moelee op 2-0. Sporting Martinus miste na de pauze een penalty. Doelman Abe Molewijk stopte de strafschop. Daarna kwamen de bezoekers terug tot 2-1 en maakten in de slotminuut gelijk.

Kansen niet benut
Gerrie Breugem, trainer van SV Diemen: "Toen wij met 1-0 leidden hebben wij zeker drie kansen gecreëerd die wij niet hebben benut. Maar ook Sporting Martinus heeft een aantal kansen gekregen. In de tweede helft maakte Sporting Martinus 2-1 en in de laatste minuut werd het gelijk. Na een corner werd de bal ingekopt. Wij misten zondag keeper Dave Moen en verdediger Jelle de Wild, die beiden afwezig waren. Middenvelder Kai Minnema ontbrak wegens een blessure. Hoewel ik ervan baal dat we de voorsprong niet hebben kunnen vasthouden, is een gelijkspel gezien de spelers die wij misten geen slecht resultaat."

SV Diemen staat op de elfde plaats van de ranglijst van de derde klasse C. SV Diemen heeft na zestien duels zestien punten. Concurrent ASV Arsenal speelde met 2-2 gelijk bij Laren '99. ASV Arsenal heeft eveneens zestien punten uit zestien duels maar een slechter doelsaldo dan SV Diemen en staat op de twaalfde plaats. Fortius verloor voor de thuiswedstrijd tegen Roda '23 met 3-4 en staat op de dertiende plek. De ploeg uit Amsterdam-Oost heeft na zestien wedstrijden veertien punten. VVA/Spartaan verloor met 8-5 van SV Ouderkerk en blijft hekkensluiter. De ploeg heeft zeven punten, maar kwam pas dertien keer in actie. Zondag is er een inhaalprogramma. SV Diemen komt dan niet in actie.

SV Diemen speelt op dinsdagavond 28 februari een vriendschappelijk duel tegen OFC. De wedstrijd wordt in Oostzaan gespeeld en begint om 20.00 uur.

DiemerCross zondag in Diemerbos

Deelnemers lopen over zwaar en mooi parcours

De DiemerCross in 2016. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De DiemerCross wordt op zondag 26 februari gehouden in het Diemerbos. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven voor het hardloopevenement.

De DiemerCross wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV'23 uit de Watergraafsmeer, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente Diemen, Daarom Diemen, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Scouting Diemen, dweilorkest de Neuteblazers en Jumbo. De deelnemers lopen over onverharde paden en door de blubber van het Diemerbos. De DiemerCross geldt onder hardlopers als een van de zwaarste wedstrijden die in Nederland worden gehouden. De jeugdcross voor kinderen tot en met twaalf jaar gaat over een parcours van 1900 meter en begint om 11.30 uur. Kosten voorinschrijving: € 6,-, na-inschrijving (op de dag van de wedstrijd) € 7,-. Om 12.00 uur gaat de Gaaspcross van start. De deelnemers leggen een afstand van 4850 meter af, kosten voorinschrijving € 7,-, na-inschrijving € 8,-. De Veeneikcross telt 9100 meter en start eveneens om 12.00 uur, kosten voorinschrijving € 8,-, na-inschrijving € 9,-. Tijdens de Gaaspcross is dit jaar een aparte categorie voor lopers jonger dan 18 jaar, bij de Veeneikcross hebben lopers boven de 40 jaar een eigen podium en op de jeugdcross zijn er prijzen voor jongens en meisjes onder en vanaf 10 jaar. Ook dit jaar zal het startschot bij de jeugdloop worden gegeven door de kinderburgemeester van Diemen, Marit Engelberts. Diemenaar Kees van den Berg is namens atletiekvereniging AV '23 betrokken bij de organisatie van de DiemerCross: "De DiemerCross is voor de deelnemers een prachtig evenement. De wedstrijden zijn niet alleen zwaar, maar de deelnemers lopen ook in een prachtige omgeving. Het verschil met vergelijkbare hardloopwedstrijden is dat de deelnemers aan de DiemerCross een grote ronde door het Diemerbos lopen en daardoor langs veel mooie plekken komen. Daarnaast is het ook heel leuk om de DiemerCross te organiseren omdat er met zo veel partijen wordt samengewerkt. Vorig jaar hadden wij een recordaantal van driehonderd deelnemers. Wij hopen dat er dit jaar nog meer mensen meedoen." Inschrijven kan via www.diemercross.nl of via de website van AV'23: www.av23.nl.

Enith Brigitha weigert oorkonde van minister

DIEMEN - Ex-zwemster Enith Brigitha is vorige week donderdag niet naar het Olympisch Stadion gegaan om van minister Edith Schippers een oorkonde in ontvangst te nemen. Enith Brigitha geeft zwemles in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran.

De minister wilde een oorkonde tekenen en uitreiken waarin aandacht wordt gevraagd voor sporters die geen doping hebben gebruikt, maar gedupeerd zijn door atleten die wel verboden middelen hebben gebruikt.

Montreal
Enith Brigitha behaalde tijdens de Olympische Spelen in 1976 in Montreal in Canada twee bronzen medailles: op de 100 meter vrije slag en de 200 meter vrije slag.

Het hadden eigenlijk medailles van een ander metaal moeten zijn. Kornelia Ender uit de DDR behaalde op beide afstanden de gouden medaille, haar landgenoot Petra Priemer pakte op de 100 meter vrije slag de zilveren medaille. De Amerikaanse Shirley Babashoff behaalde zilver op de 200 meter vrije slag.

Doping
Later is vast komen te staan dat de beide medaillewinnaars uit de DDR jarenlang doping hebben gebruikt en eigenlijk gediskwalificeerd hadden moeten worden. Enith Brigitha heeft dus recht op een gouden en een zilveren medaille, Shirley Babashoff op een gouden plak.

Enith Brigitha: "Ik heb besloten om niet naar de uitreiking te gaan omdat het om een algemene oorkonde gaat. Ik ben van mening dat er bij de oorkonde een lijst moet komen met de namen van alle Nederlandse sporters die gedupeerd zijn door dopinggebruik van sporters uit de DDR. Ik vind het niet juist dat alleen ik de oorkonde zou ontvangen. Er zijn veel meer Nederlandse sporters die in die periode medailles zijn misgelopen omdat sporters uit de DDR doping hebben gebruikt."

Heren van De Meeuwen verliezen

DIEMEN - Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft voor eigen publiek verloren van ZPC Woerden: 5-8.

De volgende wedstrijd van het team is op 11 maart. De Meeuwen speelt dan uit tegen Veenendaal.

15 / 16

Acupunctuur in Weesp! Last van een winterdip, maak snel een afspraak bij Desirée Lekkerkerker www.ackrufy.nl of 0294-785331

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

Aanst. zondag 26/2 open van 12-17 uur 250 m2 vol vintage, 2ehands, brocante kijk op www.inboedelsenzo.nl Koninginneweg 66, Kortenhoef

TAXI CENTRALE DIEMEN www.taxicentralediemen.nl 020-6905858

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595