DiemerNieuws

5 januari 2017

DiemerNieuws 5 januari 2017


Schade jaarwisseling is minder, maar blijft te veel

Veel vuurwerkafval op straat. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - In Diemen is rond de jaarwisseling voor 7200 euro schade aangericht in de openbare ruimte. Het betrof vooral verkeersborden en afvalbakken. Burgemeester Erik Boog is van mening dat elk schadegeval er één teveel is. "Er zijn in Diemen minder incidenten geweest en er is minder schade aangericht dan in veel andere gemeenten, maar je hoort mij niet zeggen dat het dus meevalt. Elk incident en elk schadegeval is er één teveel."

Boog: "Daarnaast betreur ik het zeer dat veel bewoners hun eigen vuurwerkafval niet hebben opgeruimd. Als je zelf troep maakt, ruim het dan ook op. En ondanks dat we strenger handhaafden tegen vuurwerkoverlast zijn er nog heel veel klachten binnengekomen. Ouders mogen hun kinderen wel wat beter aanspreken op hun gedrag. De feestdagen zijn geen vrijbrief om rotzooi te trappen."

"Onze hulpverleners en gemeentelijke medewerkers hebben tijdens de jaarwisseling een goede klus geklaard. Complimenten voor hun inzet. Helaas hebben diverse hulpverleners in de regio Amsterdam te maken gehad met geweld. Dat is volstrekt onacceptabel en onbegrijpelijk. Ik hoop dat de daders snel en streng gestraft worden." Overigens zijn hulpverleners en medewerkers van de gemeente in Diemen niet geconfronteerd met geweld.

Tuinhuisje
Tijdens de jaarwisseling werd tevens een tuinhuisje op het studentencomplex aan de Rode Kruislaan met behulp van vuurwerk opgeblazen. De bewonersvereniging van het studentencomplex gebruikt het tuinhuisje vooral als opslagruimte voor spullen die tijdens activiteiten gebruikt worden. De daders zijn nog niet gevonden.

Bij het het landelijke meldpunt meldpuntvuurwerkoverlast.nl. zijn rond de jaarwisseling 56 klachten uit Diemen over overlast van vuurwerk binnengekomen. Het gaat vooral om klachten van harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat. De meeste klachten kwamen van bewoners in het centrum, daar waren 43 meldingen, uit Diemen-Noord werd 13 maal overlast gemeld.

Lees verder op pagina 5.

Diemen wordt Regenbooggemeente

DIEMEN - Diemen wordt een Regenbooggemeente. De gemeente gaat hiervoor in 2017 een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als het ministerie akkoord gaat met de aanvraag wil de gemeente de ondertekening van de verklaring voor de Regenbooggemeente een feestelijk karakter geven, bijvoorbeeld tijdens een Pink-borrel in De Omval.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de LHBT-notitie voor Regenboogbeleid. De afkorting LHBT staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. In de nota wordt informatie gegeven over de stand van zaken wat betreft de tolerantie en acceptatie jegens en zichtbaarheid van LHBT-ers en maatregelen die zullen worden genomen om de situatie te verbeteren. Alle fracties in de gemeenteraad benadrukten dat zij volledig achter de nota staan. Die werd dan ook unaniem aangenomen. Nicole van Engelen van GroenLinks vertelde dat het voor haar een belangrijk moment was, omdat haar moeder al 25 jaar samen is met een vrouw. Nico Portegijs van de PvdA plaatste de kanttekening dat het beeld dat in de nota wordt geschetst ten aanzien van de tolerantie jegens LHTB-groepen te rooskleurig is. De acceptatie van seksuele minderheden staat nog altijd onder druk, bijvoorbeeld bij sportverenigingen en jongeren, onder wie jonge moslims.

Lees verder op pagina 3.

Nieuwjaars-receptie gemeente in De Omval

DIEMEN - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente vindt op woensdagavond 11 januari plaats in de foyer van De Omval. De receptie duurt van 20.00 tot 21.30 uur.

Alle inwoners van Diemen zijn van harte welkom om tijdens de receptie de leden van het gemeentebestuur en elkaar de beste wensen over te brengen voor het jaar 2017. De receptie is ook altijd een uitstekende gelegenheid om te netwerken.

Burgemeester Erik Boog zal tijdens de receptie zijn nieuwjaarstoespraak houden. Tevens wordt de winnaar bekend gemaakt van de wensboomactie van winkeliersvereniging Diemerplein. De vijf finalisten die onlangs door de jury zijn uitgekozen worden uitgenodigd om de receptie bij te wonen.

Uiteraard zal er tijdens de nieuwjaarsreceptie live muziek worden gespeeld.

In het verleden werd de receptie van de gemeente altijd in het gemeentehuis gehouden. Het gemeentebestuur is er echter voorstander van om de receptie jaarlijks op een andere plek in Diemen te houden. Vorig jaar vond de receptie plaats in het sfeervolle gebouw Schuilkerk De Hoop, dit jaar dus in De Omval.

1

kilometer zwemt Fergil Hesterman vrijdag
in koud water

Weerbericht

Eerst koud met lichte vorst, het weekeinde zachter
In de laatste fase van december bepaalde een groot hogedrukgebied het weer met weinig wind en hardnekkige mist. Na nieuwjaarsdag ging snel de bezem door de atmosfeer met een stevige westenwind. Donderdag en vrijdag slaat een hogedrukzone zijn vleugels uit. Het is dan droog en kouder. In het weekend wordt het met een westelijke stroming zachter en licht wisselvallig.

Vrijdag + het weekeinde
In de nacht naar vrijdag vriest rond - 5 graden. Overdag neemt de bewolking toe. Het wordt circa + 1 graad bij een matige zuidenwind. In de nacht naar zaterdag kan er sneeuw vallen, overgaand in ijzel en regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag oplopend naar 7 graden. Het is meest droog met veel bewolking en soms een streepje zon. Ook voor zondag wordt dit weerbeeld verwacht. De nacht is dan vorstvrij. Er waait een matige westenwind.

Trend na het weekeinde
Na het weekeinde brengt een sterke westelijke stroming wisselvallig weer door de invloed van oceaandepressies. Er valt geregeld regen, soms klaart het op. Het is vrij zacht winterweer met circa 7 à 8 graden als maximum. Later in de week dalend met kans op lichte vorst in de nacht.

Weetje
Op de lijst 'warmste jaren' staat 2016 met gemiddeld 10.7 graden op de 10e plaats. Als gevolg van klimaatopwarming zijn alle jaren op die lijst recent. Het jaar 2016 staat met 1810 zonuren (normaal 1600) ook op de lijst 'zonnigste jaren' (9e plaats). Er viel met 845 mm een normale hoeveelheid neerslag. Opvallend nat was de maand juni. Zeer warm en droog was september.

Schaatspret Weespertrekvaart

Vroeger waren de sloten in de winter gewoon bevroren. In 1887 werd de 'Diemer IJsclub' opgericht. Als er ijs was dan werd een gedeelte van de Keulse Vaart (de huidige Weespertrekvaart) ingericht als ijsbaan. Een krantenberichtje zoals hieronder (uit het Nieuws van den Dag van 15 februari 1895) zal toen niemand verbaasd hebben:

"Te Diemen is opgericht een "Latclub". Deze vereeniging stelt zich ten doel gezamenlijk tochtjes op schaatsen te maken, zooals de naam aanduidt: met een lat en stok. Er zijn zowel dames als heren leden. Zondag jl. werd de eerste clubtocht naar Abcoude gemaakt, en wel met het beste succes. Ongeveer dertig leden, over drie stokken verdeeld, namen aan dezen tocht deel. Donderdag zal de club op de baan der ijsclub een avondfeest houden."

Een paar dagen eerder, op dinsdag 12 februari 1895, werd er in Diemen een harddraverij gehouden met paard en arreslede. De krant vermeldde de uitslag: "De eerste prijs werd gewonnen door Yo-il-Tabor, schimmelhengst, eigenaar A. de Graaf, te Bussum, berijder H. ter Wijde; 2de prijs Constantijn, schimmelhengst eigenaar en berijder A. de Graaf; 3de prijs Sappij, bruine witvoetruin, eigenaar en berijder H.A. Nienhuis Ruis, te Diemen."

HSVD neemt examens af

DIEMEN - Hondensportvereniging Diemen (HSVD) heeft onlangs het najaarsexamen afgenomen.

Negen Pups ontvingen hun diploma. Bij de EG 1 (elementaire gehoorzaamheid 1) presteerden de dames A. Jongkind en M. Coenders, beiden uit Diemen, met hun honden als besten.

Bij de moeilijke EG 2 (elementaire gehoorzaamheid 2) werd mevr. A. Neugebauer uit Duivendrecht met haar Mechelse Herder eerste.

De Agility wedstrijd wordt 's winters niet gehouden, De deelnemers van deze cursus beëindigden de najaarscursus met gebak en gaan dit jaar weer voor de wisselbeker strijden.

De keurmeester was Guus Piërlôt. Hij geeft aan dat de sfeer en het weer goed waren en dat de vereniging op een geslaagde dag kan terugkijken.

Piërlot is tevens voorzitter van HSVD.

De bijeenkomst van PCOB Diemen in 2016. Trudy Kroese

DIEMEN - Met elkaar proosten op het nieuwe jaar. Ouderenbond PCOB Diemen doet dat vanmiddag in haar nieuwjaarsbijeenkomst.

PCOB Diemen is één van de afdelingen van de regio Noord-Holland Zuid van de PCOB en telt ongeveer 500 leden.

De Diemense afdeling van de ouderenorganisatie houdt haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vandaag, donderdag 5 januari, in De Schakel van 15.30 tot 17.30 uur. Alle belangstellenden zijn daar welkom om onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te luiden.

Voor de zomer is de waterpartij weer hersteld

Reparatie parkeergarage moet in april beginnen

De situatie achter winkelcentrum Diemerplein. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een deel van het water achter winkelcentrum Diemerplein ligt al lange tijd droog. Op de drooggelegde grond staan pompen en ligt veel rommel. De gemeente is er veel aan gelegen om de situatie zo snel mogelijk weer in de oude staat te herstellen. Lex Scholten, projectwethouder winkelcentrum Diemerplein, verwacht dat de oplossing in het voorjaar gerealiseerd is.

Scholten: "In de parkeergarage bij het winkelcentrum is sprake geweest van kleine lekkages. Er is toen besloten om een deel van het water droog te leggen. Er is een behoorlijke tijd nodig geweest om vast te stellen waar de lekkages exact hebben plaatsgevonden. Maar het duurt ons nu echt te lang en wij hebben de eigenaar van het winkelcentrum enige tijd geleden aangeschreven met de eis dat de oude situatie zo snel mogelijk wordt hersteld."

De wethouder geeft aan dat er sprake is van een conflict is tussen de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemer die de parkeergarage heeft gebouwd en gaat repareren. "Het gaat om de kwestie van wie er verantwoordelijk is voor de lekkages en wie de reparatie van de parkeergarage moet betalen. Wij zijn als gemeente van mening dat de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemer ervoor moeten zorgen dat de oude situatie zo snel mogelijk wordt hersteld en dat er weer water komt in dat deel dat is drooggelegd. Daarna kunnen die twee partijen samen uitmaken wie er voor de kosten opdraait. Wij hebben de eigenaar van het winkelcentrum aangeschreven en die eis gesteld."

De gemeente ontvangt klachten over situatie achter winkelcentrum

Het schrijven van de gemeente heeft resultaat gehad. De eigenaar en de aannemer beginnen op korte termijn met de voorbereidingen voor de reparatie van de garage. Dit kost enige tijd. Naar verwachting wordt de reparatie in april uitgevoerd. Daarna is de waterpartij aan de beurt.

De situatie achter het winkelcentrum stoort velen. Er zijn bij de gemeente diverse klachten over binnengekomen. Scholten wijst er op dat de gemeente geen partij is in deze zaak, maar desondanks actie heeft ondernomen. "Ja, ook ons bereiken berichten van inwoners van Diemen die zich storen aan de situatie achter het winkelcentrum en aan het feit dat het zo lang duurt voordat het is opgelost. Achter het winkelcentrum ligt het Nelson Mandelapark dat er mooi uitziet. De waterpartij die is drooggelegd vind ook ik er niet uitzien."

Bloemetje van buren voor medewerkers overvallen AH

Medewerker van AH is blij met het gebaar van de studenten. Foto: Lars Groot

DIEMEN - De medewerkers van Albert Heijn Campus Diemen Zuid werden vrijdag verrast met een bloemetje van de bewoners van de Campus.

Bewoner Lars Groot schreef in de Faceboekgroep van de bewoners van de Campus dat het leuk zou zijn de medewerkers een bloemetje te brengen als blijk van steun na de schrik van de overval donderdag. Samen met medebewoonster Laura Brandt startte hij een inzameling en veel bewoners deden mee. Met bloemen en chocola togen zij vrijdag naar de supermarkt. De medewerkers van AH waren erg blij met het spontane gebaar van de studenten.

Gemeenteraad neemt LHBT-nota aan

Vervolg van voorpagina.

Wethouder Jeroen Klaasse, verantwoordelijk voor het LHBT-beleid van de gemeente, gaf aan dat de LHBT-nota daarom verschillende acties bevat om de acceptatie op verschillende plaatsen in de samenleving te vergroten. Hij noemde als voorbeelden scholen, sportverenigingen, verzorgingshuizen en migrantengroepen. Hij is hierover in gesprek met diverse partijen waaronder Assalaam, de lokale vereniging van Marokkanen. "Een concreet succes van deze LHBT-nota is overigens dat Cordaan heeft aangegeven een Roze Loper-certificering voor Berkenstede en De Diem in het jaarplan op te nemen."

Tijdens de informatieve raadsvergadering van enkele weken geleden waar het LHBT-beleid aan de orde kwam vertelde een inwoonster van Diemen over reacties waarmee zij soms wordt geconfronteerd als zij met haar vrouw over straat loopt. Die zijn niet zelden beledigend of zelfs bedreigend.

Nadat de gemeenteraad unaniem akkoord was gegaan met het LHBT-beleid klonk er applaus op de publieke tribune in de raadszaal.

Steeds drukker

DIEMEN - Nederland is gegroeid met bijna 111.000 inwoners, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daar is Diemen flink debet aan. Het aantal inwoners steeg in 2016 met maar liefst 366.

Diemen springt eruit vanwege de vele nieuwbouw die in het afgelopen jaar is opgeleverd. Wat groei betreft spant Amsterdam de kroon. Toch zijn het met name gezinnen die de stad de rug toe keren en een woning in de randgemeenten betrekken. Daardoor ziet het CBS ook de inwonertallen in kleinere plaatsen stijgen.

Politie treft gestolen auto's aan

DIEMEN - De politie heeft deze week in Diemen twee gestolen auto´s aangetroffen.

De eerste auto werd maandagavond aangetroffen aan Fregat in Diemen-Noord en de tweede auto op de Rode Kruislaan.

De politie heeft beide auto's meegenomen. De voertuigen gaan terug naar de rechtmatige eigenaars.

Shoptegoed Diemerplein voor inzenders wens

DIEMEN - Voor C. Osterman, mevrouw Krijgsman, Cora Rijfkogel, M. Scheen, Eefje Schut, mevrouw Smart, Keith, S. Talanoglu, Margreet Lange en Marcia Mackay eindigde het jaar 2016 goed. Zij hadden een wens ingeleverd in de wensboomactie van Daarom Diemen en de winkeliersvereniging Diemerplein en wonnen een shoptegoed van € 25,-. Ze kunnen deze besteden in de winkels van winkelcentrum Diemerplein. De voorzitter van de winkeliersvereniging Hans Püttmann deelde op oudjaarsdag de cadeaubonnen aan een aantal prijswinnaars uit.

Briljanten huwelijksdag voor echtpaar Jewan

De bruiloft was 65 jaar geleden in Paramaribo

Bezoek van wethouder Lex Scholten voor het echtpaar Jewan. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Een bijzondere huwelijksverjaardag: De heer en mevrouw Jewan-Ragghoe waren dinsdag 27 december 65 jaar getrouwd.

Wethouder Lex Scholten ging bij het echtpaar op bezoek om hen met hun briljanten huwelijksjubileum te feliciteren. Tot vreugde van meneer (87) en mevrouw (82) Jewan. Zij lezen het DiemerNieuws iedere week en vinden het erg leuk dat ze er nu zelf een keer in zullen staan.

De bruiloft was 65 jaar geleden in Paramaribo in Suriname. Dat het echtpaar zo vlak na kerst trouwde was omdat meneer Jewan les gaf in het district Nickerie en het een lange reis was naar de stad. Dat moest dan wel in de kerstvakantie, zodat hij niet gemist zou worden op school. Het echtpaar kreeg zes kinderen, drie jongens en drie meisjes.

Het hele gezin kwam in 1971 naar Nederland en vestigde zich na vier dagen in Diemen. Het plan was voor één jaar buitenlands verlof, maar omdat de situatie in Suriname steeds instabieler werd, is de familie altijd in Diemen blijven wonen.

Meneer Jewan gaf in Suriname eerst les op de basisschool. Na een opleiding ging hij biologie, natuurkunde en Engels geven op de Mulo. Dochter Joyce en één van haar broers en twee zussen hebben er nog les gehad van hun vader. Elke dag werden de kinderen met de taxi naar school gebracht. Dat klinkt luxer dan het is, hun oom had taxibedrijf en bracht de kinderen samen met zijn eigen dochters. In Nederland ging meneer Jewan les geven op de Nassau Mavo in Amsterdam. Ook daar gaf hij les aan zijn eigen kinderen.

Het briljanten huwelijksfeest werd thuis gevierd met veel heerlijke hapjes en taart bij het echtpaar thuis. Met de zes kinderen en aanhang, zeven kleinkinderen en het eerste achterkleinkind van zes maanden oud.

Parkeermeters aangepast voor kenteken-parkeren

DIEMEN - De parkeermeters in het gebied in het centrum van Diemen waar betaald parkeren geldt worden deze maand aangepast voor kentekenparkeren, dat in april wordt ingevoerd.

De ingangsdatum van het kentekenparkeren is op 16 april. Vanaf dat moment kunnen automobilisten die op een plek in het centrum willen parkeren waar betaald parkeren geldt, bij de parkeerautomaat het kenteken van hun auto en de gewenste parkeertijd invoeren. Teruglopen naar de auto om het parkeerticket achter de voorruit te plaatsen is daarmee verleden tijd. De handhavers van Parkeren scannen het kenteken van de auto en controleren zo of er is betaald.

Automobilisten kunnen ook gebruik maken van het belparkeren. Er wordt dan betaald via de mobiele telefoon.

Mensen die per ongeluk een onjuist kenteken in de parkeerautomaat hebben ingetoetst kunnen gebruik maken van de optie om een kwitantie te printen en deze achter de voorruit te leggen.

Wennen
Vanaf het moment dat de parkeerautomaten in het centrum zijn aangepast voor kentekenparkeren kunnen automobilisten alvast gebruik maken van het nieuwe parkeersysteem en er zo aan wennen. Vanaf 16 april moet iedereen verplicht kentekenparkeren en wordt er ook op gehandhaafd.

Het kentekenparkeren is al eerder ingevoerd voor bewoners en sinds 1 december 2016 ook voor bedrijven. Het invoeren van kentekenparkeren past in de gemeentelijke wens om steeds meer diensten vlot en gemakkelijk af te handelen.

Nordin Ben Allal

Digital Strategy Manager
24 jaar
Diemenaar sinds juli 2014

Digitale strategie?
"
Ik help ondernemers een strategie samen te stellen voor hun online doelen. Hoe bereik je meer klanten met je website."

Voor wie doe je dat?
"Startende ondernemers en grotere organisaties."

Beschrijf jezelf in vijf woorden.
"Creatief, gek, ambitieus, enthousiast en gepassioneerd."

Jouw goede voornemen voor 2017?
"Mijn smartphone efficiënter gebruiken. Dichter bij mezelf en mijn doelen blijven en betere relaties aangaan"

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"De biografie van Steve Jobs."

Boek of e-reader?
"
E-reader!"

Over 10 jaar…
"Heb ik het merendeel van mijn doelen bereikt of zit ik er midden in, heb ik een vaste relatie en wie weet heb ik dan al kinderen."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik drie jaar een lange-afstandsrelatie heb gehad met iemand uit Stockholm, een Die Hard Old School Hip-Hop fan ben en een zwak heb voor de muziek van Kate Bush."

Daarom Diemen
"Lekker dicht bij Amsterdam, zonder de hectiek van de stad en alle toeristen die je onder de voet lopen."

Diemen mist nog…
"Centrum doet het leuk, maar de straatjes met woningen, dat mist allemaal nog wat sfeer.

Wat zou je doen met een miljoen?
"Investeren om nog een miljoen te maken."

Je kunt niet zonder?
"Mijn vitamine D, oftewel de zon. Anders raak ik in zo'n winterdip."

Hoe ziet je ideale weekend eruit?
"Lekker chillen thuis op de bank. En gezellig iets leuks doen met leuke mensen, terras pakken, leuk!"

Als je een dag burgemeester was...
"Dan pakte ik meteen de zware criminaliteit in de omgeving aan."

Vuurwerk

Vervolg van voorpagina.

Hoewel veel mensen hun vuurwerkafval niet hebben opgeruimd zijn er ook inwoners die na het afsteken van vuurwerk het afval wel hebben verzameld en naast de afvalcontainers hebben gelegd. Dit gebeurde onder andere op de Hartveldseweg. Ook hebben diverse inwoners van Diemen op nieuwjaarsdag het afval in hun straat zelf opgeruimd. Een aantal van hen heeft het afval naar de gemeentewerf gebracht.

Jongeren konden vanaf nieuwjaarsdag vuurwerkafval en kerstbomen inzamelen en die op diverse plaatsen in de gemeente inleveren. Dat leverde een zakcentje op en de kans op een mooie prijs.

Hinder door storingen metro

DIEMEN - Reizigers die gebruik maken van de metro hebben maandagmiddag en woensdagochtend hinder ondervonden van storingen.

Het metroverkeer lag maandagmiddag enkele uren plat. Door een storing bij het verkeersleidingsysteem konden wissels en seinen niet worden bediend. Ook lijn 53 die tussen Centraal Station en Gaasperplas rijdt, en op de stations Diemen-Zuid en Verrijn Stuartweg stopt, reed niet. Veel reizigers maakten die middag gebruik van ander openbaar vervoer, zoals de trein.

Het bus- en tramverkeer in Amsterdam had maandag ook al de hele dag te kampen met vertragingen en uitval. Woensdagochtend reden er door een storing opnieuw enige tijd geen metro's. De storing begon rond 8.30 uur op lijn 51, maar omdat deze gebruik maakt van dezelfde sporen als de andere lijnen, werden ook de lijnen 50, 53 en 54 stilgelegd.

'Ik ben iemand die er vol voor gaat'

Dax van de Velden start met GYM020

DIEMEN - GYM020 is de naam van de personal gym van Dax van de Velden (24) uit Diemen. Gym020 is gevestigd aan de Stammerdijk 1D in Diemen en gaat op maandag 9 januari open. Dax verwacht veel van zijn bedrijf.

Dax van de Velden in GYM020. Foto: Trudy Kroese

Dax van de Velden heeft een loopbaan in de topsport achter de rug. Hij voetbalde in de jeugd van SV Diemen en maakte later furore als ijshockeyer. Hij speelde als prof voor diverse clubs op het hoogste niveau van Nederland: Amstel Tijgers, Zoetermeer Panthers, Heerenveen Flyers en opnieuw Amstel Tijgers. Hij speelde ook enige maanden voor de club BK Mlada Boleslav in Tsjechië en kwam 21 keer uit voor het Nederlands team. Aan het einde van vorig seizoen stopte hij als speler van de Amsterdamse profclub Amstel Tijgers om zich volledig te richten op zijn maatschappelijke loopbaan. Hij was al actief met het organiseren en leiden van bootcamps en personal training in het Amsterdamse Bos. De laatste maanden hield hij zich intensief bezig met de voorbereiding van de opening van GYM020.

GYM020 ziet er prachtig uit. Op de begane grond is een ruimte voor personal training en trainingen voor small groups en bokstrainingen. Ook is er een bar met een loungeruimte waar de sporters koffie, thee, sportdrankjes en water kunnen drinken. Op de eerste verdieping ligt een royale en mooie ruimte voor de yogalessen.

Wat ga je exact doen in GYM20?
"GYM020 is geen standaard sportschool of fitnessschool. Ik richt mij op personal training, training met kleine groepen, de small groups -tussen de twee en vier mensen- , en bootcamps. Bokser Ricardo Martins uit Diemen gaat op maandagavond en donderdagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur bokstrainingen geven waarbij vooral getraind wordt met bokszakken en Fleanma Chine gaat op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 uur tot 20.00 uur yogalessen geven. Zij beschikt over alle yogadiploma's en geeft ook les bij een bekende yogastudio in Amsterdam."

De yogaruimte in GYM020. Foto: Dax van de Velden

'GYM020 is gevestigd
op een uitstekende locatie'

Hoe ga je te werk?
"Als iemand bij mij komt voor personal training voeren wij eerst een gesprek. Ik wil weten wat hij of zij wil bereiken met de trainingen en vervolgens stellen wij een plan op en gaan aan de slag. Iemand mag zelf uitmaken hoeveel keer per week hij of zij wil trainen. GYM020 is zeven dagen per week geopend. Mensen kunnen op al die dagen een afspraak met mij maken. Bij de training van small groups trainen mensen samen die hetzelfde willen bereiken. Ik kan mij goed voorstellen dat mensen het leuk vinden om samen met enkele vrienden of vriendinnen te trainen. Doordat de groep klein is kan ik alle deelnemers veel persoonlijke aandacht geven."

Je bent heel blij met GYM020.
"GYM020 is op een uitstekende locatie gevestigd. GYM020 is goed bereikbaar met de auto en fiets en tram 9 stopt niet al te ver hier vandaan. Er is voldoende parkeergelegenheid en rond het gebouw is veel openbare verlichting. Dat heeft een positief effect op de sociale veiligheid. Ik heb de sleutel op 1 november 2016 ontvangen en daarna ben ik aan de slag gegaan en heb ik de gym ingericht. Ik heb veel hulp gekregen van een groot aantal mensen, onder wie mijn vader en moeder, mijn zus Nikki en mijn zwager Wil. Het Diemerbos ligt op een paar honderd meter van GYM020 vandaan. Als ik een bootcamp geef beginnen wij in de gym en gaan dan verder in het Diemerbos. In het Diemerbos is veel ruimte voor het geven van bootcamps."

'IJshockey is voor mij
geen uitdaging meer'

Waarom ben je gestopt met ijshockey?
"IJshockey is voor mij geen uitdaging meer. Ik heb jarenlang met veel plezier getraind en gespeeld, maar het niveau van de sport in Nederland is niet bijzonder hoog. Er is een groot verschil tussen het niveau in Nederland en Tsjechië, waar ik een paar maanden heb gespeeld. Daarnaast kan ik niet leven van ijshockey. Ik heb bewust gekozen voor mijn maatschappelijke loopbaan. Ik ben iemand die er vol voor gaat, zich altijd voor 100 procent inzet. Ik kan niet en als prof ijshockey spelen en daarnaast GYM020 leiden en daar trainingen geven. En nee, op dit moment mis ik het ijshockey nog niet, misschien komt dat later nog."

Is het een voordeel dat je een achtergrond als topsporter hebt?
"Ja zeker. Ik weet veel van sport en ook wat mensen ervoor moeten doen. Daarnaast ben ik het visitekaartje van GYM020. Ik train vrijwel elke dag. GYM020 is geen gym waar mensen een beetje kunnen rondhangen. Ik ga serieus met de mensen aan de slag en wil dat zij hun doelen bereiken."

Ricardo Martins

Bokser Ricardo Martins (25) uit Diemen gaat iedere maandagavond en woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur bokslessen geven in GYM020. Ricardo is een ervaren bokser en kickbokser. Ricardo heeft van zijn dertiende tot en met achttiende jaar gebokst en bokste acht partijen in de klasse van het lichtgewicht (tot 64 kilo).

Nadat hij een jaar was gestopt met intensief te sporten ging hij kickboksen. "Ik werk voor mijn eigen bedrijf Martins Personal Training bij Spa Zuiver. Bij GYM020 ga ik tijdens de bokslessen werken aan de techniek en conditie van de deelnemers."

OBA Leestafel in Theater de Omval

Theater de Omval start deze week tweede helft theaterseizoen

Voor jong en oud ligt er van alles te lezen op de leestafel. Foto: Marleen van den Heuvel

DIEMEN - Lekker even de krant lezen of een tijdschrift doorbladeren. Vanaf vandaag, donderdag 5 januari, ligt er een hele stapel in Theater de Omval op de leestafel van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Deze week start ook de tweede helft van het theaterseizoen, met weer veel cabaret, maar ook toneel en muziek. De start van het nieuwe jaar is, het is inmiddels traditie, voor de jongste theaterbezoekers.

De leestafel van de OBA wordt vanmiddag om 15.30 uur geopend. De tafel is gevuld met een assortiment aan kranten en tijdschriften. Er is voor ieder wat wils: van De Volkskrant, het DiemerNieuws en HP De Tijd tot de Donald Duck en de LINDA. Ook bladen als de Filmkrant, Computer Easy en Ons Amsterdam zullen onder meer op de stapel liggen. Iedereen mag aanschuiven om de kranten en tijdschriften te lezen, en het is gratis. "Eigen consumpties zijn aan deze tafel toegestaan. Uiteraard is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze horecavoorziening Grand Café Blauw voor een drankje of een lunch", vertelt Richard Zuidgeest van De Omval.

Met de leestafel wordt de samenwerking tussen Theater de Omval en de OBA uitgebreid. Al jaren organiseren de twee samen voorstellingen in het theater, ook dit jaar. Zo komt dichter K. Michel op 29 januari naar De Omval in het kader van de poëzieweek. Hij leest voor uit eigen werk, afgewisseld met live muziek. Zondag 26 maart leest schrijver Gustaaf Peek voor uit eigen werk in de Boekenweek. De leestafel is open als het theater open is: op werkdagen van 8.30 tot 20.00 uur. Grand Café Blauw gaat om 11.00 uur open.

Zondag is het Peuterfestival weer
voor de kleintjes

Peuterfestival
Na de 'nietjesvoorstelling' eind december - de voorstelling die op de middelste pagina van het jaarprogramma staat, bij de nietjes - is het tijd voor de tweede helft van de programmering. De start van het nieuwe jaar is, het is inmiddels traditie, voor de jongste theaterbezoekers. Zondag 8 januari is het theater open voor de allerkleinsten tijdens het Peuterfestival. Om 10.00 uur begint voor kinderen van twee jaar en ouder 'We hebben er een geitje bij' door Malou van der Sluis. Om 11.00 uur en 13.00 uur speelt Wijnand Stomp de voorstelling 'Jip en Janneke', voor kinderen vanaf drie jaar. Verder is er de komende maanden weer veel cabaret te zien in De Omval, maar ook toneel en muziek. "De komedie Gouwe Ouwe bijvoorbeeld, met Carry Tefsen, Ingeborg Elzevier en Trudy Labij", vertelt Richard Zuidgeest. "Zij komen op 31 januari naar De Omval. En op 25 februari is er cabaret van de Partizanen, bekenden in De Omval. Zij waren hier al eerder."

Naast veel artiesten die vaker terugkomen naar het Diemense theater, biedt De Omval ook een podium aan aanstormend talent. "Cabaretière Kiki Schippers speelt bij ons op 3 februari. Zij won eind 2014 de publieks- en persoonlijkheidsprijs bij Cameretten." Ook de finalisten van Cameretten 2016 staan in De Omval, op 18 maart. "Finalisten Pieter Verelst en Alex Ploeg spelen in ieder geval. Het is even afwachten of Tim Teunissen of Victor Luis van Es de avond compleet zullen maken. In elk geval dus drie toptalenten."

Bij het DiemerNieuws van vandaag is de programmakrant voor de komende maanden van Theater de Omval bijgevoegd.

Theatergroep Wie Walvis speelt Blauw Gras, woensdag 11 januari in Schuilkerk de Hoop.

donderdag 5 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

De Schakel 15:30 uur

PCOB Diemen nodigt haar leden en andere belangstellenden uit voor de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

5 en 10 januari

The Light Between Oceans

Theater de Omval 20:00 uur

Meeslepende film gebaseerd op de bestseller van M.L. Stedman. Tom en Isabel Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm een reddingsboot aanspoelt met twee mensen erin: een dode man en een kleine, springlevende baby. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 6 januari

Stoelgymnastiek

Het Noorderlicht 11:00 uur

Een leuke beweegactiviteit aangepast op ieders eigen kunnen door José Daniels van sportschool Women's Joy. €10,- per maand.

zaterdag 7 januari

Oud papier

Diemen 9:30 uur

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen in heel Diemen oud papier op.

zondag 8 januari

Peuterfestival

Theater De Omval
10.00, 11.00 & 13.00 uur

10.00 uur: 'We hebben er een geitje bij' - Malou v. Sluis (2+).

11.00 en 13.00 uur: 'Jip en Janneke' - Wijnand Stomp (3+).

Driekoningen

Sint Petrus' Bandenkerk 10:30 uur

Eucharistieviering met het Hagunnankoor, voorganger is Pastor A. Tönis. Het Hagunnankoor nodigt u uit om iets mee te nemen voor de Voedselbank Diemen, houdbare producten zoals rijst, pasta en groenten in blik.

maandag 9 januari

Gezond bewegen 70 plus

Praktijk oefentherapie 10:00 uur

Iedere maandag een les om 10 en om 11 uur en op donderdag om 10.30 uur. Houding, soepel blijven bewegen, bevorderen van spierkracht, verbeteren van balans en optimale ademhaling. Specifiek voor deze leeftijd wordt er niet op de grond geoefend maar staand en op de stoel. € 6,- per les, inschrijving per maand. Aanmelden: 020-6001316.

Boksclinic

Diemen 20:00 uur

Uitermate geschikt om af te vallen, aan je conditie te werken en vooral je eigen grenzen op te zoeken. Geschikt voor beginners en gevorderden. De clinic loopt tot eind maar en kost €90,-. Een losse les €10,-. Informatie: wellnessprojects.nl /mira of 06-53809261.

dinsdag 10 januari

Conditietraining voor mannen

Gymzaal 21:00 uur

Ouderwetse conditie-krachttraining voor mannen die ongedwongen en met plezier willen bewegen. Vanaf 35 jaar. Gratis try-outles. Aanmelden: ad@overkleeft-coaching.nl.

woensdag 11 januari

Wie Walvis (7+)

Schuilkerk De Hoop 15:00 uur

Theatergroep Wie Walvis speelt Blauw Gras, een vrolijke familievoorstelling boordevol bluegrass muziek over de angst voor het vreemde en de nieuwsgierigheid naar het onbekende. De redneck familie Roots woont op een boerderij waar blauw gras wordt verwerkt. Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingen ze over het leven. Op een dag wordt de familie opgeschrikt door een vreemd huisje dat plots op het erf staat. Entree: gratis.

donderdag 12 januari

Ochtend inloop

Noorderlicht 9:00 uur

Een gezellige koffie inloop met de mogelijkheid om te sjoelen, kaarten en/of rummikuppen.

Klaverjassen

Het Noorderlicht 14:00 uur


Soof 2

Theater de Omval 20:00 uur

Na een flinke dosis relatietherapie lijkt de koek voor Soof en Kasper echt op. Het hoge woord komt eruit: ze gaan uit elkaar. Soof ontmoet de knappe chef-kok en ‘foodie’ Bauke. Hij blijkt een ware goochelaar in de keuken en belangrijker; hij ziet Soof zoals ze is. Als de sexy, grappige en mooie Soof en niet als een chaotische, werkende moeder. Maar of hij uiteindelijk de oplossing voor Soofs huwelijksproblemen is? Reserveren via theaterdeomval.nl.

The power to change

Wellness Projects 20:00 uur

Iedereen die wil afvallen, kan afvallen, door de motivatieknop op AAN te zetten. Zonder ingewikkelde recepten, dure preparaten, maar door inzicht waarom de leefstijlverandering voor jou belangrijk is.

vrijdag 13 januari

De vijfde van...

Theater de Omval 20:30 uur

‘De Vijfde van... Vuile Huichelaar’: dat betekent groot feest! Wederom een grote hoeveelheid klassieke en hilarische (meezing) liedjes én een stoet aan typetjes passeren de revue. Nú al een klassieker!

14 / 16

Haardhout wind- en oven gedroogd in netten. Haardhout wind- en oven gedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, Essen en Berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595

Fergil Hesterman favoriet voor WK

Zwemmer gaat vrijdag in Zuid-Duitsland voor wereldtitel

IJszwemmer Fergil Hesterman in actie.

DIEMEN - Zwemmer Fergil Hesterman (23) uit Diemen doet op vrijdag 6 januari mee aan het wereldkampioenschap ijszwemmen op de afstand van 1 kilometer. Hesterman is een van de favorieten en hoopt de mondiale titel op zijn naam te schrijven. Het WK vindt plaats in de Wohrsee in Burghausen in Zuid-Duitsland.

Fergil was in het verleden actief als zwemmer op de lange afstand en dan vooral in open water. In 2010 won hij het Nederlands Kampioenschap op de 10 kilometer in open water. Een jaar later werd hij tijdens de nationale titelstrijd derde op dezelfde afstand. In 2011 werd hij tweede tijdens het Nederlands kampioenschap marathon zwemmen op de 22 kilometer. "Ik ben mij in september van 2015 gaan toeleggen op ijszwemmen. Ik had dat jaar een slecht zomerseizoen gezwommen doordat ik een hersenschudding had opgelopen. Hierna zocht ik een nieuwe uitdaging."

Fergil werd in 2016 Nederlands kampioen ijszwemmen op de ijsmijl en won tijdens de eerste Ice Cup van het seizoen in 2016 in de Wohrsee in Burghausen zowel de 1000 als de 500 meter. Op de 1000 meter zwom hij in water met een temperatuur van 3,8 graden naar een nieuw Nederlands record in een tijd van 12:40.00.

Fergil is op 3 januari naar Burghausen vertrokken om zich voor te bereiden om de wereldtitelstrijd op de kilometer. "De Wohrsee is een meer. In het meer is een zwembad van 25 meter aangelegd waarin de wedstrijden van het WK worden gezwommen. De temperatuur van het water zal tijdens de wedstrijden onder de vijf graden zijn. Wij mogen alleen een zwembroek dragen en hebben geen beschermende kleding aan. Een van de uitdagingen van ijszwemmen is om de kou te weerstaan." De grootste concurrent van Fergil is de Duitser Christof Wandratsch die vrijdag een thuiswedstrijd zwemt. Fergil geeft aan dat Christof Wandratsch en hij nauwelijks voor elkaar onderdoen. De zwemmer uit Diemen denkt dan ook een goede kans te maken om vrijdag als wereldkampioen uit het water van het zwembad te stappen. Fergil Hesterman werd in de herfst van 2016 gekozen als Sportman van het jaar van Diemen. Deze verkiezing vond plaats tijdens het festival Kunst in Sport in Theater De Omval.

SV Diemen houdt nieuwjaarsreceptie

Er worden twee nieuwjaarsduels gespeeld

In 2015 klopten de oud-spelers het team van zondag 1. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - SV Diemen houdt op zaterdag 7 januari de nieuwjaarsreceptie. De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Voor aanvang van de receptie worden er weer twee nieuwjaarswedstrijden gespeeld.

Het clubgebouw van SV Diemen gaat zaterdag 7 januari om 13.30 uur open. De twee nieuwjaarswedstrijden beginnen om 14.30 uur. Het gaat om een duel tussen de huidige zondagselectie en spelers die in het verleden voor het eerste zondagteam van SV Diemen uitkwamen en een wedstrijd tussen het eerste veteranenteam van SV Diemen en zaterdag 1.

Plezier
Plezier is het belangrijkste tijdens de twee nieuwjaarswedstrijden. Maar uiteraard willen de huidige teams van zaterdag 1 en zondag 1 geen nederlaag incasseren tegen de veteranen en de oud-selectiespelers. Tijdens de receptie zal zanger Patrick van Veen een optreden geven en zorgt Absolute Delicious voor heerlijke hapjes. De leden van de barploeg voorzien de aanwezigen van drankjes. Voorzitter René Letteboer houdt een nieuwjaarstoespraak.