DiemerNieuws

5 februari 2015

DiemerNieuws 5 februari 2015


Gemeente wil systeem inzamelen afval aanpassen

DIEMEN - De gemeente wil het systeem voor de inzameling van afval aanpassen. Het doel is om het gemak voor de inwoners van Diemen te verbeteren, mensen te stimuleren zo veel mogelijk afval te scheiden en de afvalstoffenheffing omlaag te brengen.

De gemeenteraad praat deze maand over een notitie van het college van B en W waarin een aantal scenario's is opgenomen voor de inzameling van afval in Diemen. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop te reageren en met eventuele alternatieven te komen. Het idee is om dicht bij woningen meer gelegenheid te bieden om afval gescheiden aan te bieden. De gemeente sluit dit jaar een nieuw contract met Meerlanden voor het inzamelen van afval. Het voorstel van het college is om direct na het sluiten van het nieuwe contract, in de zomer van 2015, aan de slag te gaan met het verbeteren van de afvalscheiding, om te beginnen met scenario 2 en in een later stadium scenario 3.

Afval scheiden
In scenario 2 wordt ervoor gezorgd dat inwoners herbruikbare afvalstromen (zoals plastic, papier, gft) makkelijk dicht bij huis kwijt kunnen. Bijvoorbeeld door meer en betere verzamelcontainers in de wijken. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over waardoor de inzamelfrequentie van de rolemmers met restafval bij de laagbouw omlaag kan van 1 keer per week naar 1 keer per twee weken. Op plekken waar bij de hoogbouw drie of vier ondergrondse containers voor restafval staan, wordt een van deze containers omgebouwd tot een container waarin plastic, glas of karton kan worden gestort.

In 2017 zou dan overgegaan kunnen worden naar scenario 3.

Lees verder op pagina 3

VVD stelt vragen over Holland Park

DIEMEN - De fractie van de VVD heeft het college van B en W vragen gesteld over de wijk Holland Park.

De liberalen zijn van mening dat er behoorlijk wat haast wordt gemaakt met de ontwikkeling van Bergwijkpark. Terwijl er al wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt momenteel ook een afwijkingsprocedure op het huidige bestemmingsplan gevolgd om zo snel mogelijk met de bouw van de eerste woningen in Bergwijkpark te kunnen starten, is de mening van de VVD.

De VVD stelt dat bewoners en de gemeenteraad zich overvallen voelen en belanghebbenden niet direct zijn geïnformeerd. De VVD vraagt zich af of er behalve financiële redenen (voor de projectontwikkelaar) nog andere redenen zijn voor deze haast.

17 verdiepingen
De VVD geeft aan dat bewoners van de wijk Knoopkruid lijken te worden geconfronteerd met een woontoren van 17 verdiepingen aan de zuidkant van de nieuwe woonwijk. De VVD wil van het college weten waarom de woontoren niet elders in de wijk is gepland. Dit in verband met het zonlicht van de bewoners van Knoopkruid.

Woningdichtheid
Er zou nu sprake zijn van het realiseren van meer dan 4000 woningen en daarom wil de VVD weten hoe het met de woningdichtheid in de wijk zit. Die zou hoger worden dan op het Java Eiland. Ook willen de liberalen weten wat er van de groenvoorzieningen in de wijk overblijft en waar de grachten komen.

De VVD maakt zich ook zorgen over de fileproblematiek in de omgeving van de woonwijk. "Tijdens de spits is er de laatste jaren sprake van ernstige fileproblematiek op de Daalwijkdreef, Muiderstraatweg en Weteringweg. De realisatie van 4000 woningen zal deze problematiek in ernstige mate verergeren."

Gemiste kans
Het stoort de oppositiepartij dat de brochure van Holland Park zich uitsluitend op Amsterdam richt. "Faciliteiten in het centrum van Diemen worden slechts terloops genoemd. Een gemiste kans voor de beoogde citymarketing", aldus de VVD.

Inschrijven voor DiemerCross

DIEMEN - De DiemerCross wordt op zondag 22 februari voor de vierde keer gehouden.

Om 11.30 uur start de jeugdcross. Jongeren tot en met 12 jaar lopen 1700 meter, jongeren van 13 tot en met 17 jaar lopen 2800 meter.

Het startschot voor de 4500 en 8000 meter vindt plaats om 12.15 uur.

Om 12.00 uur start er op initiatief van de Vrienden van het Diemerbos een wandeling die ongeveer een uur duurt.

Inschrijven voor de DiemerCross en de wandeling kan via www.inschrijven.nl.

Vivos houdt bingo

DIEMEN - Vivos, de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking in Diemen, houdt op zaterdag 7 februari een bingo in Het Wapen van Diemen. De aanvang is om 20.00 uur. De prijs van een bingokaart start bij vijf euro. Belangstellenden kunnen voor meer info de website www.vivos.nl bezoeken of mailen naar info@vivos.nl.

Vivos onderhoudt een vriendschapsband met het plaatsje Nandaime in Nicaragua. Vivos organiseert de bingo om geld in te zamelen voor een nieuw project in het dorpje La Chipopa in Nicaragua. Daar is op initiatief van Vivos een peuterspeelzaaltje gebouwd en dat wordt volop gebruikt. De moeders van de peuters zijn een moestuin begonnen op het terrein en ook recyclen ze oude materialen en knutselen ze daar weer iets nieuws van. Buurtbewoners en de moeders willen het gebouwtje ook als zaal gebruiken voor cursussen en bijeenkomsten. Het enige dat nog ontbreekt is elektriciteit. Vivos wil elektriciteit laten aanleggen en dat zal ongeveer € 1400,- gaan kosten. Diverse Diemense ondernemers hebben een prijs voor de bingo gedoneerd. Het bestuur van Vivos hoopt dat nog meer ondernemers het voorbeeld van hun collega's volgen.

Voetpad Landlust geopend

Het voetpad wordt geopend. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het voetpad Landlust in het Diemerbos is woensdagochtend geopend. Namens de gemeente Diemen was wethouder Ruud Grondel bij de bijeenkomst aanwezig. De oplevering van het voetpad Landlust staat symbool voor de kwaliteitsverbetering in het Diemerbos, voor de projecten die al zijn gerealiseerd en voor de projecten die nog moeten starten. De realisatie van de projecten is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Diemen, Rijkswaterstaat en een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

1617

deelnemers aan Burgernet waren er in Diemen in 2014

Weerbericht

Droog en rustig winterweer, vanaf zondag kans op een bui
De eerste twee maanden van deze meteorologische winter zijn veel te nat verlopen. Goed dat in deze februariweek het roer tijdelijk om gaat. Een Atlantisch hogedrukgebied breidt zich uit naar het Noordzeegebied en Scandinavië. Dit leidt tot een aantal koudere, maar droge dagen. Tijdens het weekeinde trekt het hoog zich terug. De kans op een bui wordt dan iets groter.

Vrijdag en het weekeinde
In de nacht naar vrijdag vriest het circa -4 graden. Overdag wordt het +1 graad. Het is droog en de zon schijnt geregeld. De koude noordoostenbries neemt toe tot matig. In het weekeinde wordt de wind noordelijk en wakkert zondag aan tot (vrij) krachtig. Na een droge zaterdag met af en toe zon bestaat er zondag ook kans op een bui. De vorst neemt af van -4 graden in de nacht naar zaterdag tot rond het vriespunt de nachten erna. Overdag wordt het 4 à 5 graden.

Trend na het weekeinde
Ook voor de komende week wordt weinig neerslag verwacht. Een langgerekte zone van hoge luchtdruk ligt net ten zuiden van Nederland. 's Nachts kan het een graadje vriezen bij helder weer. Overdag wordt het rond 6 à 7 graden. Eind van de week neemt de kans op regen toe.

Weetje
Na de zeer natte december is ook januari zeer nat verlopen. Het was zelfs de op vijf na natste januari sinds het begin van de 20e eeuw. In onze regio viel circa 125 mm neerslag tegen 70 gemiddeld ofwel normaal. Januari was ook zacht met een gemiddelde van 4.0 graden tegen normaal 3.1 graden, maar minder zacht dan vorig jaar toen het gemiddeld 5.7 graden werd.

Biljarters ronde verder

DIEMEN - Tijdens de eerste twee weekenden van het 11e 3-bandentoernooi in Café 't Pandje zijn tijdens de poulewedstrijden alle 48 deelnemers van het 3-bandentoernooi aan de beurt geweest.

Het was genieten van korte partijen en hoge moyennes. Verrassend was de uitschakeling van enkele favorieten en oud-toernooiwinnaars zoals Ben de Wit, Jaap Klinkhamer, Brian Spannenburg en Ruben van Hetten. Plaatselijk favoriet en eigenlijk librespeler Rob Muijs zorgde voor een regelrechte sensatie door oud-winnaar Jaap Klinkhamer op 1 punt te verslaan en uit te schakelen!

Soeverein wisten Joep Kruikemeier, Patrick Spannenburg en Raoul Stangenberger, Fons van Beijnhem zich ongeslagen te plaatsen voor de knock-outronde die vrijdag plaatsvindt. Vrijdagavond mag kanshebber en favoriet Joep Kruikemeier het opnemen tegen de reuzendoder Rob Muijs, een mooi affiche. Op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 februari zijn de eindronden. Vrijdag aanvang: 19.00 uur, zaterdag aanvang: 13.00 uur.

Van de lezers

Gladde fietspaden
Mijn twee zoons fietsen dagelijks met vele andere kinderen uit Diemen naar Weesp om daar naar hun middelbare school te gaan, hetzij het Vechtstede College of het Casparus College.

Deze maanden met winters weer zijn gevaarlijk voor ze. De fietspaden richting de spoorbrug zijn spekglad als het gevroren heeft, er zijn meerdere valpartijen geweest, zelfs met letsel!

De gladheid is verraderlijk en moeilijk in te schatten. Nu heb ik contact gehad met de rector van het Vechtstede College en die heeft inmiddels al contact opgenomen met de betreffende wethouder in Weesp. Hopelijk gaat er nu iets verbeteren. Maar aangezien de route voor 50% door Diemen loopt, vind ik dat de gemeente Diemen hier ook aandacht aan moet besteden. Niet alle kinderen hebben de financiën om met de trein te gaan, en aangezien wij geen middelbare school hebben in Diemen, zijn zij genoodzaakt te fietsen naar Weesp of elders.

De fietspaden zijn sowieso slecht verlicht en de gladheid is levensgevaarlijk. Dus mijn vraag aan de gemeente is om hier eens naar te kijken en de situatie veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen uit Diemen. Ik vind het een groot goed dat wij in Nederland zo veel fietsen, het is gezond voor de jeugd en het is milieuvriendelijk, dit moet gestimuleerd worden en veiliger gemaakt worden.
Elliëtte Kreek-Dévies, Diemen

De hoge heren en het kind van de rekening

Het sociale beleid was vlak voor de Tweede Wereldoorlog niet altijd kindvriendelijk. Toen de hoge heren een forse miskleun maakten en het uitdiepen van de Muidertrekvaart veel te laag hadden begroot, werden de wezen in Naarden daarvan letterlijk het kind van de rekening. Door de miscalculatie van de commissarissen van de trekvaart ging er duizend gulden voorbij aan het Burgerweeshuis in Naarden. Het katholieke dagblad De Tijd van 1 september 1939: "Blijkens de door commissarissen over de trekvaarten tusschen Diemerbrug, Muiden en Naarden overgelegde rekening 1938 heeft het uitdiepen van de trekvaart onder de gemeente Diemen, waarvoor een bedrag van ƒ 510 was uitgetrokken, niet minder dan ƒ 2420,69 geëischt, waardoor ditmaal de vergoeding van rente, welke jaarlijks aan de gemeente Muiden en aan het Burgerweeshuis te Naarden wordt uitgekeerd, en waarvoor ook weer een bedrag van ƒ 1000 was geraamd, niet kan worden uitgekeerd." De heren stelden de begroting in ieder geval wel bij voor 1939. Voor de verbetering van de Hooibrug die de verbinding was tussen de Muiderstraatweg door de Overdiemerpolder naar de Overdiemerweg, werd 400 gulden opgenomen. Het was overigens goed toeven op het terras van Rust Wat naast de Hooibrug.

Open Podium

DIEMEN - Zondag 8 februari vormt Theater De Omval weer een groot open podium voor Diemense culturele verenigingen.

Het Open Podium wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar georganiseerd. Diverse culturele verenigingen uit Diemen laten zich horen en zien met korte, afwisselende optredens.

Het hele gebouw wordt zondagmiddag overgenomen door leerlingen van de Muziekschool Diemen, zingende mannen en vrouwen van de koren Ancora en Carpe Diem en de wedstrijddansers van dansschool Black & White. Ook is er beeldende kunst en fotografie te zien. De presentatie is in handen van Theatergroep Diemen.

De middag start om 13.00 uur met een spectaculair optreden van de slagwerkgroep van de Muziekschool Diemen. De zaal gaat open om 12.30 uur en de toegang is gratis.

22fest in Diemerbos

DIEMEN - Het eerste festival dat deze zomer in het Diemerbos wordt gehouden, is bekend: op zaterdag 18 juli komt 22fest.

Het nieuwe, eendaagse festival wordt georganiseerd door het online muziekplatform 22tracks. Op drie podia zullen vooral dj's te zien zijn, maar er is ook ruimte voor nieuwe acts. Deze zomer mag vier weekeinden een festival georganiseerd worden in het Diemerbos.

Collecte Natuurmonumenten

DIEMEN - Vanaf maandag wordt er gecollecteerd door vrijwilligers van Natuurmonumenten.

Er wordt geld ingezameld voor de aankoop van natuurgebieden om bedreigde diersoorten te helpen. In Diemen gaan 10 vrijwilligers met de collectebus op pad. De collecte is van 9 t/m 14 februari.

'We zullen nagaan hoe de Participatiewet uitwerkt'

De Cliëntenraad komt op voor mensen met een minimuminkomen

Kees Hoek: 'Wij zouden er graag twee mensen bij willen in de Cliëntenraad. Foto: Trudy Kroese

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - De Cliëntenraad Sociale Zaken komt op voor de belangen van Diemenaren met een uitkering of een minimuminkomen. Nu de gemeente er via de Participatiewet taken van het Rijk bij heeft gekregen, heeft de Cliëntenraad een heel belangrijke rol bij het vaststellen van armoedebeleid. Kees Hoek is lid van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad Sociale Zaken, wat is dat voor raad?
"De Cliëntenraad is door de gemeente Diemen ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied van armoedebeleid in de brede zin. Niet alleen op financieel gebied, maar ook voor mensen met een sociaal isolement, bijstandsgerechtigden, uitkeringsgerechtigden en ouderen zonder of met een klein pensioen. We zijn geen ombudsman, we zijn er niet om individuele problemen op te lossen, we zijn er voor de hele groep."

'In grote lijnen staan we achter de keuzes die in Diemen zijn gemaakt'

Er is op 1 januari veel veranderd, omdat de gemeente er van het Rijk veel taken bij kreeg.
"In grote lijnen staan we achter de keuzes die in Diemen zijn gemaakt. Weliswaar moet de gemeente zich houden aan regels vanuit Den Haag, maar in Diemen is ervoor gekozen die regels zo uit te voeren dat maatwerk per cliënt geleverd kan worden. Daar staan wij geheel achter. Al mag dat in de praktijk weer niet gaan leiden tot willekeur en daar gaat de Cliëntenraad scherp op toezien. Er zijn ook nog veel zaken onduidelijk. De kostendelersnorm bijvoorbeeld, waardoor mensen die een uitkering hebben en een huishouden delen, gekort zullen worden. Het betreft ongeveer 125 Diemenaren; die mensen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun situatie. Er zijn nu informatiefolders. Helaas is onze aanbeveling om deze informatiefolders ook in andere talen aan te bieden niet overgenomen."

U geeft ook ongevraagd advies, waarover bijvoorbeeld?
"Wij kregen signalen dat mensen weken moesten wachten op een afspraak bij de sociaal raadsman. En omdat de bijzondere bijstand nu individueel moet worden aangevraagd, kan dat een probleem zijn voor mensen. Er is nu een formulierenbrigade om mensen daarbij te helpen, dat was een ongevraagd advies van ons."

Krijgt de Cliëntenraad nu, na de overheveling van de taken van het Rijk naar de gemeente, een andere rol?
"De komende periode zullen we nagaan hoe de Participatiewet uitwerkt. Het armoedebeleid wordt in de loop van dit jaar herijkt. De Cliëntenraad wordt vanaf het begin betrokken bij het vaststellen van het nieuwe armoedebeleid. De rol van de cliëntenraad is absoluut belangrijker geworden. Het bijstandsbeleid was bijvoorbeeld voorheen volledig Haags beleid, nu moet de gemeente die keuzes maken. Waren we voorheen meer een controlerende raad, nu hebben we een proactievere, meer adviserende rol."

Is de Cliëntenraad op volle sterkte?
"We zijn op dit moment met zes mensen die voor het merendeel zelf ervaringsdeskundige zijn. We zouden er graag twee personen bij willen. Het liefst een vertegenwoordiger vanuit de ouderenbonden en een jongere met een Wajong achtergrond."

Meer informatie over de Cliëntenraad: bel 020-3144664 of e-mail clientenraaddiemen@gmail.com.

Afval

Vervolg van voorpagina

Bij scenario 3 worden zo veel mogelijk herbruikbare afvalstromen aan huis opgehaald. De rolemmers voor restafval in de laagbouw kunnen dan gebruikt gaan worden als gft-container. Op veel centrale plekken in de wijk komen verzamelcontainers voor restafval. De verzamelcontainers voor gft-afval die in de wijken staan, kunnen weer gebruikt worden voor een andere afvalstroom. Doordat de rolemmers ook geschikt worden voor tuinafval wordt de frequentie van inzameling van grof tuinafval verlaagd van 1 keer per week naar 6 keer per jaar.

Wethouder Ruud Grondel van Milieu geeft aan dat vooral het gft-afval slecht wordt gescheiden. "Dat zie je in alle gemeenten met veel hoogbouw, zoals Diemen. Maar ook in vergelijking met die gemeenten scoren we slecht. Daarom willen we het scheiden van gft-afval vooral makkelijker gaan maken voor onze inwoners. Het gescheiden inleveren van grofvuil gaat wel heel goed. Wij leveren hiervoor veel service. Grofvuil wordt gratis opgehaald en inwoners van Diemen kunnen hun grofvuil gratis bij het Recycleplein inleveren." De wethouder geeft aan dat de notitie van het college van B en W de basis is voor de discussie met de gemeenteraad. "Wij willen naar een systeem van afvalinzameling dat de inwoners van Diemen meer gemak biedt bij het scheiden van afval en dus het scheiden van afval bevordert. Ik hoop natuurlijk dat de raad zich ook uitspreekt voor een dergelijk systeem. Dat zal kosten besparen en ertoe leiden dat de afvalstoffenheffing omlaag kan."

Jongen pakt rugzak terug

DIEMEN - Een 14-jarige jongen heeft vorige week woensdagmiddag rond 14.00 uur zijn rugzak teruggepakt van de man die er even daarvoor mee vandoor was gegaan.

De jongen zat in lijn 9 en zag dat iemand er met zijn rugtas vandoor ging. Het slachtoffer ging achter de dief aan en wist bij de Schoolstraat zijn rugtas terug te pakken. Hierbij kreeg hij een schop tegen zijn been van de dief. De politie beschikt over het volgende signalement van de dader: het gaat om een man van ongeveer 1.55 meter die een opvallende jas droeg. Achter op de jas staat met rode letters het woord 'Awesome'. Op een van de mouwen staat het cijfer 79.

Het incident speelde zich af op een plek waar het doorgaans druk is en de politie hoopt dat getuigen of mensen die over meer informatie beschikken zich melden via telefoonnummer 0900-8844.

Taart bij opening Lunchroom

De lunchroom in De Omval is nu officieel geopend. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Met het aansnijden van een grote taart door wethouders Maïta van der Mark en Ruud Grondel is vorige week vrijdag de lunchroom in Grand Café Blauw van Theater De Omval officieel geopend.

Bezoekers konden al vanaf begin januari in de lunchroom terecht voor de lunch of versgebakken taart en het is iedere middag behoorlijk druk. Wat de nieuwe lunchroom bijzonder maakt, is dat er mensen werken met een verstandelijke beperking. Theater De Omval gaat daarnaast ook overdag een uitgebreid en gevarieerd cultureel aanbod bieden. In maart staan de eerste activiteiten gepland.

Regus Diemen Campus officieel geopend

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Ondernemers netwerken tijdens de officiële opening van Regus Diemen Campus. Wethouder Jeroen Klaasse ontstak daarvoor het licht van de Diemense vestiging op een kaart van Nederland met alle 55 vestigingen van het kantoornetwerk erop. Bij Regus Diemen Campus kan gewerkt worden in de businesslounge of de open kantoortuin. Er is ook kantoorruimte te huur voor langere tijd en er zijn vergaderruimtes. "Sinds we medio november de deuren openden, hebben we al een bezettingsgraad van 50% bereikt", aldus manager Boy van Vugt.

Buurtbewoners bezoeken inloop wijk Holland Park

Bewoners Knoopkruid blijven bezorgd

Bezoekers bekijken de plannen voor de nieuwe wijk. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In Grand Café Together en de Gallery op Campus Diemen Zuid is donderdagmiddag en - avond een inloopbijeenkomst gehouden over de wijk Holland Park in Bergwijkpark Diemen Zuid.

Tijdens de bijeenkomst zijn tevens de bouwplannen voor de eerste blokken van Holland Park gepresenteerd. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Holland Park zijn inmiddels vastgesteld door het college van B en W en vrijgegeven voor inspraak. De inspraak zal worden gecombineerd met de inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan. De verwachting is dat het voorontwerp in maart 2015 gereed is voor de inspraak.

Zorgen
Een aantal bewoners van Knoopkruid heeft donderdag tijdens de inloopbijeenkomst opnieuw hun bezwaren tegen het plan geuit. Zij vrezen dat de hoge torens hun woongenot zullen aantasten en onder meer ten koste zullen gaan van zonlicht in hun tuin en woning. Sjoerd Soeters, architect van de wijk Holland Park, is op de hoogte van de klachten van de bewoners van Knoopkruid, maar is van mening dat zij zich weinig zorgen hoeven te maken: "De woontorens komen op 180 meter van de woningen te staan. Wij hebben een berekening gemaakt en daaruit blijkt dat de zon drie weken in december maximaal een uur per dag de begane grond van woningen op Knoopkruid niet bereikt. De bomen die voor de woningen staan houden meer zon tegen."

Soeters vertelt dat er in de wijk 1000 vierkante meter voor winkels is gereserveerd en dat er daarnaast nog een aantal horecazaken in de wijk kan worden gevestigd. "De wijk Holland Park zal voor meer levendigheid in dit deel van Diemen zorgen en ook een positief effect hebben op de sociale veiligheid in Diemen-Zuid."

Politie vraagt tips over woningoverval

DIEMEN - De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een brute woningoverval op tweede kerstdag aan de Esstede.

Aan de overval werd vorige week aandacht besteed in het programma Bureau 020. De overval vond op 26 december om 19.00 uur plaats. De twee daders zijn ervandoor gegaan met een portemonnee, een horloge van het merk Tusol, een pot met contant geld en een iPad. De bewoners hebben diverse verwondingen opgelopen door de mishandeling tijdens de overval.
De daders zijn twee mogelijk Marokkaanse mannen van 20 à 30 jaar oud waarvan één een grijze trui/vest met een capuchon droeg en de ander een lichtblauwe trainingsbroek. Opvallend is dat de dag of de ochtend voor de woningoverval ook ingebroken is in de grijze Opel Vivaro van het echtpaar.

Wie informatie heeft in deze zaak kan de Opsporingstiplijn bellen op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Ruim 10 procent meer deelnemers Burgernet in Diemen

DIEMEN - In 2014 is het aantal Diemense deelnemers aan Burgernet gestegen met 162 tot 1617.

Met die stijging laat Diemen – samen met Amstelveen – relatief de grootste stijging zien in de regio. In totaal telt Burgernet in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nu 41.444 deelnemers. Daarnaast hebben ook veel mensen de Burgernetapp gedownload.

Burgernet is een samenwerking tussen politie en burgers waarbij de politie in geval van een vermissing of een misdrijf een boodschap stuurt aan Burgernetdeelnemers in een buurt. Zij ontvangen dan op hun telefoon een mededeling waarin wordt gevraagd of zij een verdacht of vermist persoon of bepaald voertuig hebben gezien. Wanneer ze die zien, kunnen ze gratis de politie terugbellen. Daarmee kunnen burgers helpen de zaak op te lossen.

In 2014 werden in de regio door de meldkamer van de politie 291 Burgernetacties uitgezet. 15 daarvan werden opgelost dankzij een tip van een deelnemer van Burgernet. Recentelijk konden in Diemen de daders van een woninginbraak worden aangehouden na een melding via Burgernet.

Iedereen van 16 jaar of ouder kan meedoen aan Burgernet. Aanmelden kan via www.burgernet.nl.

Julika Dreeyers

31 jaar
Eigenaar Dansschool Black and White
Diemenaar sinds 2009

Black and White bestaat 5 jaar en jullie gaan uitbreiden?
"We gaan samenwerken met Marcel de Ridder personal training voor onze groepslessen voor volwassenen. Op deze manier kunnen we ook overdag lessen aanbieden."

Wat voor lessen zijn dat?
"Het gaat om fit worden en gezond leven. Op 15 februari houden we een open dag voor iedereen die eens wil zien hoe dat is."

Favoriete dansmuziek?
"Latin House is wel mijn favoriete muziek om op te dansen."

Welke poster hing er boven je bed?
"Van Barbie."

Favoriete stekje in Diemen?
"Theater De Omval, daar geven we ieder jaar onze optredens aan het einde van het seizoen."

Salade of patatje met?
"Salade. Maar als je frikandel had gezegd, had ik dat gekozen."

Streetdance of breakdance?
"Streetdance, net als de meeste meisjes; jongens kiezen vaak breakdance."

Wat is je grote droom?
"Dat mijn ouders nog heel lang bij me blijven."

Hoe ziet je ideale weekend er uit?
"Met mijn man en zoontje van 5 naar Artis. En daarna sushi eten."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Ik zou wat voor mezelf houden en een huisje kopen in Spanje, maar zeker ook een aantal mensen in mijn omgeving helpen."

Wat gaat goed in Diemen?
"Het is mooi opgeruimd en schoon, vooral Diemen-Noord en het Centrum zijn netjes."

En wat niet?
"De communicatie tussen de gemeente en bewoners."

Als je een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik de normen en waarden vooral bij ouders terug proberen te brengen door meer begeleiding via het consultatiebureau bij de opvoeding van jonge kinderen."

Poging beroving

DIEMEN - Een vrouw is zondagmiddag bijna het slachtoffer van een beroving geworden.

Zij liep rond 12.10 uur over de Hartveldseweg toen zij werd benaderd door twee inzittenden van een Mercedes met een Duits kenteken. Een vrouw en een man stapten op haar af. De vrouw probeerde het slachtoffer af te leiden door een ring om haar vinger te schuiven. Daarna probeerde de man een armband van de pols van de vrouw te rukken. Dit lukte niet. De daders zijn gevlucht.

Jongerenraad gaat politiek adviseren

Jongerenraad wordt op 19 februari geïnstalleerd

DIEMEN - De jongerenraad van de gemeente Diemen wordt op donderdag 19 februari geïnstalleerd. Dit is de uitkomst van de informatieavond die vorige week in het gemeentehuis is gehouden. De samenstelling van de jongerenraad is divers wat betreft leeftijd, opleiding en de plek in Diemen waar de leden wonen.

Leden van de jongerenraad in de raadzaal. Fotos: Trudy Kroese

Wie wel eens een vergadering van de gemeenteraad heeft meegemaakt zal ongetwijfeld tot de conclusie zijn gekomen dat de leden van het gemeentebestuur niet al te jong zijn. Alleen D66-raadslid Kai de Haan is onder de dertig.

De gemeenteraad had al langer de wens om de kloof tussen jongeren en het gemeentebestuur kleiner te maken. In 2014 werd het besluit genomen om een jongerenraad in te stellen. De jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van B en W. De bedoeling is dat de jongeren ideeën aandragen en zaken aan de orde stellen die voor de jongeren in Diemen van belang zijn. Het gemeentebestuur kan hiermee vervolgens aan de slag.

Kai de Haan kreeg van de gemeenteraad het verzoek om het idee voor de jongerenraad verder uit te werken. Hij kreeg hierbij hulp van Aram Goudsmit, een student Bestuurskunde uit Diemen. Aram liep vorig jaar enige maanden stage bij burgemeester Amy Koopmanschap.

Marjolein de Jong en twee leden van de jongerenraad.
Jongerenraad zal ook adviseren over sportactiviteiten.

Leden van jongerenraad wonen in diverse wijken van Diemen

Tijdens de informatieavond waarbij veel leden van de gemeenteraad aanwezig waren stelden de jongeren zich voor. Er waren tien jongeren aanwezig. Onder de tien leden zijn drie meisjes. Het jongste lid is 15 jaar, het oudste lid is 24 jaar. De leden zitten op de middelbare school of studeren aan het mbo, hbo of de universiteit. Zij wonen in de diverse wijken van Diemen, waaronder de studentenflats aan de Rode Kruislaan. Er zijn geen leden die op Campus Diemen Zuid wonen.
De jongerenraad wordt het eerste jaar begeleid door Marjolein de Jong van Young Inspiration. Dit onderzoeksbureau verricht onderzoek op het gebied van jongeren. Zij heeft eerder in opdracht van de gemeente onderzoek verricht naar jongeren in Diemen. Marjolein de Jong zal de leden van de jongerenraad advies geven over zaken als het verdelen van de taken, het vormen van een groepsdynamiek en over communicatie naar buiten toe. Ook zal zij de jongeren waarschuwen voor de valkuilen die op de loer liggen en het functioneren van de jongerenraad kunnen bedreigen. Zij zal het initiatief steeds meer aan de jongeren zelf laten. Marjolein is tevens de verbindingspersoon tussen de jongerenraad en de gemeenteraad. Ook een aantal raadsleden en fractieopvolgers heeft zich inmiddels aangemeld om de jongerenraad te begeleiden.

De leden van de jongerenraad lieten tijdens de informatieavond weten dat zij zo veel mogelijk jongeren in Diemen willen vertegenwoordigen, al is bij hen het besef doorgedrongen dat niet elke jonge inwoner van Diemen makkelijk te bereiken zal zijn. De leden van de jongerenraad zullen zo veel mogelijk contact met andere jongeren in Diemen proberen te leggen.

Politiek zal adviezen van jongeren serieus nemen

Kai de Haan maakte de leden van de jongerenraad duidelijk dat zij kunnen verwachten dat hen over diverse onderwerpen advies zal worden gevraagd. Te denken valt aan jongerenwerk, schooluitval, sport en evenementen. Het betreft in deze gevallen dus om gevraagd advies aan de gemeenteraad en het college van B en W.

Maar uiteraard zal de jongerenraad ook met ongevraagd advies naar het gemeentebestuur stappen. De mogelijkheden zijn groot. De vrees van een van de leden van de jongerenraad dat de leden van de lokale politiek de adviezen snel naast zich neer zullen leggen, wist Kai de Haan snel weg te nemen. De gemeenteraad is vorig jaar unaniem akkoord gegaan met het instellen van de jongerenraad en zal de adviezen serieus nemen.
Nog 1 plek
Kai de Haan geeft aan dat er nog een plek in de jongerenraad open is. Hij hoopt dat zich nog voor 19 februari een jongere uit Diemen aanmeldt.

Erica van Emden (16) is een van de leden van de jongerenraad. Zij zit in 4 vwo op het Vechtstede College in Weesp. "Ik heb mij voor de jongerenraad aangemeld omdat ik vind dat de samenhang onder jongeren in Diemen beter kan. Ik ben zelf voorstander van vrijwilligerswerk en denk dat de jongerenraad met initiatieven voor vrijwilligerswerk kan komen. Als jongeren samen vrijwilligerswerk doen wordt de samenhang beter."

Erica speelde negen jaar bij volleybalvereniging Smashing '72 in Diemen. Zij rijdt nu paard bij manege Prins Willem-Alexander in Amsterdam-Zuidoost. "Behalve dat ik daar zelf rijd, begeleid ik ook gehandicapten die lid zijn van die manege."

Max de Raad (19) woont in Diemen-Noord en studeert aan de universiteit in Amsterdam. "Ik heb mij voor de jongerenraad aangemeld omdat ik een bijdrage wil leveren om Diemen leuker en levendiger te maken voor jongeren. Wij hebben bijvoorbeeld de Diemer Factory waar al een lange tijd niets meer wordt gedaan." Ook Max doet aan sport. "Ik heb vroeger bij SV Diemen gespeeld, maar speel nu in een vriendenteam bij GeuzenMiddenmeer in de Watergraafsmeer. Dat komt doordat ik veel vrienden heb die in Amsterdam wonen. Ja, ik vind de sportvoorzieningen in Diemen goed geregeld. Er zijn hier veel sportverenigingen."

Art Diemen 2015 geopend

Opening expositie trekt veel bezoekers

Frans van der Beek opent expositie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In De Culturele Huiskamer van Diemen in winkelcentrum Diemerplein is zondag de expositie Art Diemen 2015 geopend. De expositie duurt tot eind maart.

Bijna dertig kunstenaars uit Diemen en omgeving nemen deel aan de expositie die door galeriehouder Frans van der Beek is georganiseerd. Pikant detail van Art Diemen 2015 is de 'Red Light Art District Diemen', een afgeschermde ruimte waar enkele erotische werken te zien zijn. De galerie en kunstuitleen is van dinsdag tot en met zaterdag geopend vanaf 11.00 uur en is vrij toegankelijk.

Het was zondagmiddag druk in de galerie en kunstuitleen aan het Diemerplein 196. Familie en vrienden van de kunstenaars en andere belangstellenden waren op de opening van de expositie afgekomen. Na een kort openingswoord van Frans van der Beek konden de bezoekers het werk van de kunstenaars bekijken. Er zijn niet alleen veel schilderijen en beeldhouwwerken te zien, maar ook sieraden die door Janneke de Graaff zijn gemaakt. De Graaff is raadslid voor het CDA.

Kunstenaars uit Diemen en omgeving exposeren in Huiskamer van Diemen

Frans van der Beek: "De opkomst tijdens de opening van de expositie heeft mij aangenaam verrast. Er waren veel mensen en de reacties waren heel leuk. Er zijn zondagmiddag al vier werken van kunstenaars die aan de expositie deelnemen verkocht, waaronder een sculptuur van Cocky Buis."

Het is de tweede expositie die Frans van der Beek in de Culturele Huiskamer van Diemen houdt. In oktober, november en december was de expositie Art For Nature te zien. Van der Beek streeft ernaar om elk jaar diverse exposities te houden.

"De expositie Art Diemen 2015 duurt twee maanden. Nu ga ik weer aan een nieuwe werken. Wat dat precies wordt weet ik nog niet, maar ik denk dat het een expositie wordt die erg 'Hollands' zal zijn."

Antoinette Verboon uit Diemen exposeert met twee sculpturen tijdens de tentoonstelling. "Ik ben al een jaar of vijftien bezig met beeldhouwen. Ik maak gebruik van diverse materialen zoals speksteen, brons, aluminium, cement en kunsthars. De twee sculpturen die worden tentoongesteld zijn te koop tegen een redelijke prijs."

Verboon heeft diverse keren meegedaan aan de Kunstroute Diemen. Ook tijdens de Kunstroute die in april wordt gehouden stelt zij haar woning open voor kunstliefhebbers.

Guus Piêrlôt is behalve voorzitter van Hondensportvereniging Diemen (HSVD) ook een talentvol kunstschilder. 'Dieren zijn goede vrienden, zij stellen geen vragen', is de titel van zijn verzameling schilderijen van dieren. "De dieren op de schilderijen zijn van goede bekenden van mij. Ik ga thuis bij de mensen op bezoek en maak een schets van hun dier of dieren. Vervolgens maak ik thuis een schilderij. Alle werken die je hier ziet hangen zijn inmiddels verkocht aan de eigenaren van de dieren."

De sfeer was tijdens de opening van de expositie ontspannen. Er waren heerlijke hapjes en drankjes en pianomuziek. Veel bezoekers namen een kijkje in de afgescheiden ruimte waar enkele erotische werken hangen. Ook twee dames op leeftijd konden de werken in de 'Red Light Art District Diemen' waarderen. Wel vroegen zij zich af of de afbeelding van een erg mooie jonge dame een foto was of een schilderij.

donderdag 5 februari

Film in De Omval

'Mr. Turner' is een wonderschoon portret van de Britse kunstschilder William Turner (1775-1851). Hoofdrolspeler Timothy Spall won op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste acteur. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 6 februari

Sjoelen

Iedereen is van harte welkom in het Huis van de Buurt 't Kruidvat om te sjoelen. Aanvang 14.00 uur. Informatie: 06 -12620423.

Toneel in De Omval

In 'De Vrek' van Molière zien we hoe een man zijn menselijkheid verliest omdat hij de munt verkiest boven zijn zoon. Met Kenneth Herdigein en anderen. 20.30 uur, € 18,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Lezing

Wijzer in Diemen van de SWD organiseert een lezing over de Plantage, de meest gevarieerde buurt van Amsterdam. De lezing van de heer Broekhuizen wordt gegeven in De Schakel. 10.00-2.00 uur, € 3,-. Informatie: Cor de Best, 06-54678741.

zaterdag 7 februari

Cabaret in De Omval

Intgeniep speelt 'Op een haar'. Over kleine pech, maar ook over klein geluk. De gevolgen zijn groot. Over hoe het fenomeen 'nipt' je te grazen neemt. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 8 februari

Historische wandeling

Paviljoen Puur en de Historische Kring Diemen organiseren om 15.00 uur een historische winterwandeling bij Fort Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deelname is gratis.

Zondagmiddagpodium

Entertainer Jacques Vet treedt vandaag weer op in De Schakel. Hij gaat er weer een feestje van maken met zijn meezingers, dansnummers en mooie luisterliedjes. 15.30-17.30 uur, entree € 3,50 + € 3,50 (er wordt deze keer ook soep geserveerd). Aanmelden t/m 5 februari bij Rens Tas: 06-22563192.

Open Podium

In Theater de Omval is er weer het Open Podium waar diverse Diemense culturele verenigingen zich laten horen en zien met korte afwisselende optredens. Het hele gebouw wordt overgenomen door leerlingen van de Muziekschool Diemen, de koren Ancora en Carpe Diem en de wedstrijddansers van Black and White. Ook is er beeldende kunst (creatieve workshop) en fotografie te zien. De presentatie is in handen van Theatergroep Diemen. De middag start om 13.00 uur met een spectaculair optreden van de slagwerkgroep van de Muziekschool Diemen. De toegang is gratis.

dinsdag 10 februari

Lunchtafel

Elke dinsdag is iedereen om 12.30 uur welkom om aan te schuiven bij de lunchtafel in het Huis van de Buurt 't Kruidvat. Een keer komen, of iedere keer, alles mag. Kosten € 1,- per keer. Informatie: Cora Verhoef, 06-12620423.

Film in De Omval

'Mr. Turner' is een wonderschoon portret van de Britse kunstschilder William Turner (1775-1851). Hoofdrolspeler Timothy Spall won op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste acteur. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

woensdag 11 februari

Lezing in bibliotheek

Auteur Linde ten Broek uit Diemen wilde verhalen vertellen over de soms complexe moeder-dochterband. Ze schreef een boek, met hulp van een succesvolle crowdfundingsactie. Over vrouwen die moeders hebben en soms dochters. En over haarzelf. Vanaf 20.00 uur vertelt ze over de totstandkoming van haar boek 'Moeders & Dochters'. Toegang met OBA-pas € 5,-, anders € 10,-. Reserveren gewenst via 020-6902353 of die@oba.nl.

donderdag 12 februari

Film in De Omval

In navolging van het daverende succes van de eerste film 'Gooische Vrouwen' is deel twee nu eindelijk een feit. Een even noodlottig als bizar ongeval voert de vriendinnen naar de besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 13 februari

Muziektheater

Piepschuim speelt 'Op Recept'. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 14 februari

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed en huishoudelijke apparaten. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Toneel in De Omval

Fred Delfgaauw speelt 'Wachtkamer van de liefde'. Na ruim 30 jaar heeft Fred Delfgaauw een geheel eigen theaterstijl gecreëerd. Een wonderbaarlijke versmelting van meerdere disciplines. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 15 februari

Jeugdtheater in De Omval

Van Engelenburg Theater Producties komt naar Diemen met 'Brammetje Baas'. Brammetje heeft heel veel vragen in z'n hoofd. Zoals: waarom is melk wit? Waarom zijn wij op deze wereld? Brammetje Baas is een kleurrijk feestje over een gewoon jongetje met een compleet eigen kijk op de wereld. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, 14.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

tot donderdag 30 april

Expositie

In De Diem zijn schilderijen te zien van Carolien Oedekerk. Abstracte en figuratieve kunst, een feest in kleur. De expositie is dagelijks te bezoeken van 9.00 tot 20.00 uur.

12 / 16

Bestuursleden gezocht! Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in 2015 en vind je het leuk om je in te zetten voor Diemen? Solliciteer dan naar een bestuursfunctie bij het CDA. Reacties graag naar j.degraaff@diemen.nl of bel 020-750 2078

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

SV Diemen zwicht voor sneeuw

Consuls keuren velden af

Velden SV Diemen bedekt met sneeuw. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - De consuls die de velden van SV Diemen zaterdagochtend en zondagochtend vroeg keurden kwamen tot de conclusie dat er niet gevoetbald kon worden. Er lag nog te veel sneeuw op de voetbalvelden op sportpark De Diemen.

Voor veel leden was het een teleurstelling en moest er worden uitgekeken naar een andere manier om de zaterdag of zondag door te brengen. De wedstrijd tussen SV Diemen en Geinburgia ging zondag eveneens niet door. Die wedstrijd wordt op zondag 15 maart ingehaald.

De concurrenten van SV Diemen, Sporting Martinus en SV Ouderkerk, kwamen eveneens niet in actie. Fortius speelde wel en won met 4-0 van Ankaraspor. Fortius is door die zege op 32 punten gekomen, evenveel als SV Diemen.

SV Diemen speelt zondag uit tegen Ankaraspor. De wedstrijd in Amsterdam begint om 14.30 uur. SV Diemen won de thuiswedstrijd tegen Ankaraspor eerder dit seizoen met 3-1.

SV Zeeburg is te sterk voor We Have: 21-12

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de thuiswedstrijd tegen We Have met 21-12 gewonnen.

Het team van SV Zeeburg was door omstandigheden niet op volle sterkte. Vier speelsters uit de A-jeugd maakten de selectie compleet. SV Zeeburg begon sterk aan de wedstrijd. De tegenstander probeerde vooral via de cirkelspeelster tot scoren te komen, maar SV Zeeburg stond in het middenblok sterk te verdedigen, waardoor We Have nauwelijks tot scoren kwam. Het inmiddels vertrouwde verdedigingssysteem bleek ook tegen de ploeg uit Weesp goed te werken en de keepster liet haast geen bal door. Aanvallend werd er in het begin te gehaast gespeeld, waardoor er soms slordig werd afgerond. Maar al snel werden er goede aanvallen opgezet. Er werd met een tevreden gevoel de rust ingegaan: 11-4. SV Zeeburg leed door snelle aanvallen zo nu en dan onnodig balverlies. De handbalsters uit Diemen bleken echter veel sterker dan de opponent uit Weesp: 21-12. Door deze overwinning staat SV Zeeburg nu op de vijfde plaats van de ranglijst. Zaterdagavond spelen de dames van SV Zeeburg uit tegen Westsite dat derde staat. De wedstrijd in de Calandhal in Amsterdam begint om 20.00 uur.

Wisselende resultaten van De Meeuwen

DIEMEN - Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen Zwemclub Zeist verloren: 11-5. Het eerste damesteam won de uitwedstrijd tegen HBW met 4-6.

De heren van De Meeuwen stonden na de eerste periode met 1-3 voor. In de tweede periode kreeg de thuisclub meer grip op het duel: 4-4. Vanaf de derde periode werd de wedstrijd heel hard. De thuisclub ging geregeld over de schreef. De jeugdige spelers van De Meeuwen hadden hier moeite mee. Zwemclub Zeist liep uit naar een 7-4 voorsprong. Ook in de laatste periode werd hard gespeeld. Zwemclub Zeist wist de volle winst te pakken: 11-5.

Dames
Het eerste damesteam van De Meeuwen begon met een sterke verdediging en nam een 0-1 voorsprong door een zwemmend doelpunt van Vera Sonépouse.

De Hilversumse dames lieten dit niet op zich zitten en kwamen terug: 1-1. De stand ging heel lang gelijk op waarbij er uiteindelijk sprake was van een 4-4 tussenstand. Sophia Lunenburg besliste de wedstrijd via twee prachtige doelpunten (waaronder een fantastische boogbal): 4-6.

Clubliefde

Talentvolle spelers van Ajax verlaten de club tegenwoordig op jonge leeftijd om in een grote buitenlandse competitie miljoenen euro's te gaan verdienen. Clubliefde bestaat niet meer.

Van de spelers die deel uitmaakten van het Gouden Ajax dat in het begin van de jaren 70 Europa en de wereld veroverde speelden buitenspelers Sjaak Swart en Piet Keizer als prof nooit voor een andere club dan Ajax.

Sjaak Swart kreeg op 8 augustus 1973 een afscheidswedstrijd aangeboden. Ajax ontving in het Olympisch Stadion het Engelse Tottenham Hotspur. De spelers van de club uit Londen wisten wat er van hen werd verwacht en werkten mee aan een galavoorstelling. Ajax won met 4-1 en 'Paco' werd op de schouders van de supporters van het veld gedragen.

Piet Keizer, veel minder een man van het volk dan Swart, kreeg nooit een afscheidswedstrijd aangeboden. De linksbuiten stopte in het najaar van 1974 abrupt met voetbal nadat hij in conflict was geraakt met trainer Hans Kraay.

In 1979 kreeg Johan Cruijff een afscheidsduel aangeboden. Tegenstander was Bayern München, een onbegrijpelijke keuze. De Duitse club en Ajax hadden in die periode een verhouding die alles behalve vriendschappelijk was. Volgens verhalen vroeg aanvoerder Paul Breitner voor de aftrap aan Cruijff of het een showduel moest worden of een echte wedstrijd. Cruijff ging voor de laatste optie. De club uit Beieren klopte Ajax met 0-8. Cruijff werd die avond ook nog aan zijn shirt getrokken nadat hij was doorgebroken.

De wedstrijd tegen Bayern München was niet het laatste duel dat Cruijff speelde. Hij ging naar de Verenigde Staten waar hij uitkwam voor Los Angeles Aztecs en Washington Diplomats. Daarna speelde hij kort voor het Spaanse Levante en keerde terug naar Ajax. Na twee succesvolle seizoenen in Amsterdam kreeg Cruijff ruzie met het bestuur van Ajax en stapte over naar aartsvijand Feyenoord. Veel supporters van Ajax zullen hem dat nooit vergeven.

Blue Stars wint nipt: 53-51

DIEMEN - Het eerste herenteam van Blue Stars heeft voor eigen publiek gewonnen van BS Leiden: 53-51.

De wedstrijd was snel, fel en spannend. Maar er werd soms minutenlang niet gescoord door beide teams. Beide teams pakten om en om een voorsprong, maar slaagden er niet in om een gat te slaan.

De basketballers uit Diemen verzuimden lay-ups af te maken, maar lieten de tegenstander vaak van afstand schieten. Blue Stars stelde de zege veilig via een driepunter vlak voor het eindsignaal.

Zaterdag speelt Blue Stars uit tegen The Challengers.

DKV Victoria verliest bij Conventus

DIEMEN - DKV Victoria heeft de uitwedstrijd tegen Conventus verloren. In Zwijndrecht won de thuisclub met 24-17.

In de eerste twintig minuten waren de korfballers uit Diemen heer en meester. DKV Victoria nam een 1-6 voorsprong.

Daarna begon DKV Victoria fouten te maken en de thuisclub kwam daardoor terug in de wedstrijd. Conventus wist nog voor rust op voorsprong te komen. In de tweede helft probeerde DKV Victoria terug te komen. Maar de thuisploeg bleek sterker. Het vizier van Conventus stond op scherp. De spelers van de thuisclub schoten de ene na de andere bal in de korf van de ploeg uit Diemen en stelden de zege veilig: 24-17.

Zondag speelt DKV Victoria thuis tegen Badhoevedorp dat op de laatste plaats van de ranglijst staat. DKV Victoria zal de volle winst moeten pakken. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 15.45 uur.

Smashing '72 verliest

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft in Amsterdam de uitwedstrijd tegen US verloren: 3-2. De Diemense club nam ondanks die nederlaag wel twee belangrijke competitiepunten mee naar huis.

In de eerste set gingen de Diemense dames goed van start en schreven een prima setwinst bij (22-25). In de tweede (25-18) en derde set (25-15) maakte US weinig fouten.
Tiebreakset
Alles leek erop dat de thuisclub de 2-1 voorsprong in sets niet meer uit handen zou geven, maar Smashing herpakte zich bijzonder knap in de vierde set (22-25). Pas aan het einde van de vijfde tiebreakset besliste US de spannende wedstrijd (15-13), waarmee Smashing toch twee competitiepunten bij kon schrijven.
De dames van Smashing behouden daarmee de zesde plaats in de competitie.

Volvo komt met cross-over sedan

Grotere bodemvrijheid in combinatie met All-Wheel Drive.

De S60 Cross Country, zo heet hij. 's Werelds eerste cross-over sedan arriveert komende zomer in Nederland.

Met deze robuuste sedan met allroadcapaciteiten opent Volvo een nieuw segment. Vandaag de dag is de cross-over niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Volvo verzet met de S60 Cross Country de bakens. Net als de onlangs onthulde Volvo V60 Cross Country heeft de S60 Cross Country een 65 mm grotere bodemvrijheid in combinatie met All-Wheel Drive. Daarmee is hij de enige echte allroad cross-over sedan die op alle soorten ondergrond uitstekend presteert. In Europa wordt de Volvo S60 Cross Country ook leverbaar met voorwielaandrijving, wat een gunstig effect heeft op het brandstofverbruik en de aanschafprijs. Het model wordt geleverd met 18- of 19-inchwielen en hoge banden die de off-roaduitstraling versterken. Tegelijkertijd zorgen deze banden voor extra comfort, minder rijgeluid en extra bescherming van de velgen. Volvo levert de S60 Cross Country met het volledige Drive-E-motorenaanbod, variërend van de 187 kW (254 pk) sterke, vierwielaangedreven T5-benzinemotor tot de D4-dieselversie met 140 kW (190 pk) en voorwielaandrijving.

Stil en soepel met lage bijtelling

De Toyota Auris Touring Sports heeft vele pluspunten.

De Toyota Auris Touring Sports Hybrid is sinds 1 januari nog de enige stationwagon met maar 14% bijtelling in het zo populaire C-segment.

In 2014 werden er in Nederland alleen al ruim 7.700 Auris-modellen op kenteken gezet. De hybride stationwagonvariant, de Auris Touring Sports, nam het leeuwendeel voor zijn rekening. De lage fiscale bijtelling is niet zijn enige pluspunt. Ook de enorme kofferbak, het fijne weggedrag, hoge standaarduitrusting en rijgemak zijn veelgehoorde argumenten om voor de hybride Toyota Auris te kiezen.

Automaat
In het huidige verkeer, met al zijn files en verkeersopstoppingen, drempels en rotondes, is het gemak van de automaat onovertroffen. De Auris Touring Sports Hybrid voegt hier ook nog eens de stilte van volledig elektrisch rijden bij lagere snelheden aan toe.

Bestel nu uw Mustang...

De Ford Mustang kan nu voor het eerst in meer dan 50 jaar worden samengesteld en besteld via de officiële Ford-dealers in Europa. In Nederland is hij verkrijgbaar vanaf € 55.195,- en is leverbaar met een 2,3-liter EcoBoost-motor of een 5,0-liter V8. Hij beschikt over 19 inch velgen, hoogwaardige remmen en SYNC 2-infotainment met een touchscreen van 8 inch. Ford lanceert bovendien een nieuwe app om afbeeldingen met zelf geconfigureerde Mustangs te maken en te delen. In de gewone showrooms komen we de Mustang niet tegen. Hij staat alleen te pronken in de grote FordStores, waarvan er binnenkort één in Amsterdam wordt geopend.

Kia Picanto X-treme zit vol extra's

Ook inruilbonus en 50/50-deal

De Picanto X-treme heeft veel extra's aan boord.

De Picanto X-treme staat nu met de nodige extra's bij de Kia-dealer, zoals automatische airco en hoogglans afwerking.

Deze X-treme is gebaseerd op de Picanto BusinessLine en beschikt over onder meer een geïntegreerde radio/cd-speler met bluetoothconnectiviteit, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, projectiekoplampen met leddagrijverlichting, ledachterlichten, mistlampen, Auto Light Control, centrale portiervergrendeling, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, lederen stuurwiel met stuurwielbediening en een lederen pookknop. Daar komt nu een extra pakket bovenop, bestaande uit een automatische airconditioning (in plaats van handmatige bediening), sportieve zwarte 'InnoSkin' bekleding en hoogglans zwarte afwerking van stuurwiel en dashboardinleg.

Aan de buitenkant is de X-treme herkenbaar aan de sportief gestylede voor- en achterbumper, sideskirts in carrosseriekleur, een dubbel uitlaatsierstuk, 14" lichtmetalen velgen en privacyglas. De prijzen beginnen bij € 11.695,- voor de 3-deurs.

Pieter van Beek van Kia-dealer Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost: "Voor de Kia Picanto X-treme is ook een inruilbonus van kracht van € 1.250,- en de X-treme komt in aanmerking voor de 50/50-deal of Private Lease promotie-acties. Bovendien kan de klant op een groot aantal voorraadauto's nog profiteren van de lagere prijzen van 2014."

Op de automatische piloot naar Las Vegas

Deze Audi A7 reed de 900 kilometer lange trip van Silicon Valley naar Las Vegas. Helemaal zelf: op de automatische piloot. Audi liet hiermee zien dat het tijdperk van zelfstandig rijdende auto's op het punt staat te beginnen. Deze A7 kan zelf van rijbaan wisselen en inhalen. Ook kan hij zelfstandig accelereren en afremmen. Als het hem te moeilijk wordt, bijvoorbeeld in de stad, dan wordt de bestuurder tijdig verzocht zelf de controle over te nemen. Anders stopt de auto automatisch op een veilige plek.