DiemerNieuws

17 mei 2018

DiemerNieuws 17 mei 2018


Coalitieakkoord: 2833 woningen

DIEMEN De coalitie van GroenLinks, D66 en de PvdA heeft het conceptcoalitieakkoord gepresenteerd.

Belangrijke punten in het akkoord zijn onder andere de bouw van 2.833 woningen (waaronder 1.085 sociale huurwoningen), duurzaamheid, het groene karakter van de gemeente, ruimte voor hockeyvelden in park Spoorzicht, diversiteit en armoedebeleid. Het college zet ook in op de vestiging van een middelbare school in Diemen. De naam van het conceptcoalitieakkoord is 'Duurzaam Samenleven'. De wethouders worden Jorrit Nuijens (GroenLinks), Jeroen Klaasse (D66) en Lex Scholten (PvdA).

Er worden 2.833 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 1.085 sociale huurwoningen, 600 middenhuurwoningen en 1.148 vrije sectorkoop/huurwoningen. Bij de 600 middenhuurwoningen wordt bij de eerste verhuur voorrang gegeven aan Diemense kandidaten. Er wordt voor gezorgd dat de middenhuurwoningen ook een middenhuur houden. De coalitie wil de woningen bouwen in de wijken Holland Park-West en Holland Park-Zuid. De locaties bij Griend, Buitenlust en de vrijkomende locatie van basisschool De Venser zijn in beeld als 'zoeklocaties' voor sociale woningbouw.

De voorkeurslocatie voor de middelbare school is bij Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid.

3

Huwelijk burgemeester op scherm

DIEMEN Burgemeester Erik Boog treedt op 18 mei 2018 in het huwelijk met zijn verloofde Wahida Amier.

De huwelijksplechtigheid vindt om 15.00 uur plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis in Diemen. De genodigden van het bruidspaar zijn hierbij aanwezig. Het bruidspaar wil deze feestelijke gebeurtenis ook delen met de inwoners van Diemen. Locoburgemeester Lex Scholten nodigt de inwoners namens de gemeente uit om de ceremonie te volgen via een scherm. Het scherm zal op het plein achter het gemeentehuis staan. Bij slecht weer staat het scherm in de hal van het gemeentehuis. Aansluitend is er om 16.00 uur gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren en een toost uit te brengen. Ook de kosten van het openbare deel van de bijeenkomst worden betaald door het bruidspaar.

Portefeuilles nieuw college

DIEMEN In het concepcoalitieakkoord zijn de portefeuilles van burgemeester Erik Boog en de wethouders Jorrit Nuijens, Jeroen Klaasse en Lex Scholten bekendgemaakt.

Burgemeester Erik Boog: Openbare Orde en Veiligheid; Handhaving; P&O; Uitvoering Vergunningen; DUO+; Communicatie en coördinatie participatie/burgerinitiatieven; ICT, APV, Juridische zaken, Omgevingsdienst. Wijkportefeuillehouder Buitengebied.

Jorrit Nuijens, GroenLinks: Openbare Ruimte, inclusief afval, water, natuur en ecologische verbindingen, Groen Buitengebied; Duurzaamheid, Milieu; Gebouwenbeheer; Sociale Zaken, Participatiewet inclusief Armoedebeleid, Taal & Inburgering, Vluchtelingenzaken, Bedrijvenpanels, Dierenwelzijn. Wijkwethouder Diemen-Noord, lid commissie Bezwaar & Beroep, eerste locoburgemeester.

17

Theatergroep Diemen vermaakt publiek

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Theatergroep Diemen heeft zaterdagavond en zondagmiddag de voorstelling 'De Kersentuin' van Anton Tsjechov gespeeld. Beide voorstellingen vonden plaats in Theater de Omval. "Het waren twee goede voorstellingen. We hebben genoten en heel goede reacties ontvangen", aldus een lid van Theatergroep Diemen.

Onderscheiding

Foto: Jan Mandemaker

Wim Bohnenn heeft van burgemeester Erik Boog een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is onder meer presentator van het Diemer Festijn.

5

Welkom Cor en Hans

Cor en Hans.

DIEMEN Sinds zaterdag wonen er op de plek van de voormalige kinderboerderij in Diemen-Noord twee alpaca's.

Het gaat om twee broers van bijna twee jaar oud. Zij heten Cor en Hans. Cor en Hans wonen op de plek waar tot voor kort Barry de lama woonde. Barry de lama is onlangs overleden. Cor en Hans zijn door Lisa Buné van TwinThings geschonken aan Cor en Martha Hartsink.

Lisa Buné uit Diemen heeft een webshop die gespecialiseerd is in onder meer tweelingkussens en kleding voor tweelingen. "Na het overlijden van Barry de lama was er een leeg hoekje op het land bij Cor en Martha ontstaan, waar zij en vele anderen in Diemen best verdrietig over waren. Via een bevriende relatie kwam ik deze twee jonge alpaca's tegen. Ze zijn bijna twee jaar en zijn echt vriendjes van elkaar, net als mijn zoontjes Nils en Thom, een tweeling die zondag drie jaar is geworden", aldus Lisa.

Boerderij Land Zicht-Ina Hoeve

Vorig jaar toonde het tweede tijdschrift van de HKD een reconstructie van de oude Ouddiemerlaan, waar vanaf de twaalfde eeuw vele Diemense boerenbedrijven stonden, in de middeleeuwen vanwege de drassige grond op terpen gebouwd. Ooit was hier het centrum van Diemen, totdat de aanleg van de Weespertrekvaart in 1639 de bedrijven en de mensen steeds meer naar de Diemerbrug trok. Aan de Ouddiemerlaan stonden tot ver over de helft van de vorige eeuw nog ruim twintig boerderijen met prachtige namen. Zoals 'Lissabon' en 'Niemand zonder Vijand'. In Amsterdam-Zuid is in een boerderijachtig pand een gevelsteen met deze naam ingemetseld. Dat is, naar verluidt, in de jaren dertig gebeurd toen de steen overgebracht werd van de Rapenburgerstraat 9. Kwam de steen oorspronkelijk uit Oud-Diemen? In 1959 nam de gemeente het besluit dat dit gedeelte van Diemen een andere bestemming ging krijgen. Later kwamen de krakers: de namen van sommige boerderijen pasten zij aan: Huize Grafzicht tegenover de oude begraafplaats. En op de oude boerderij Land Zicht, op het laatste stuk van de laan naar het kanaal, zetelde kraakster Ina, leert de afbeelding hierboven. Dat nemen we tenminste maar aan.

Weerbericht

Aanhoudend droog, geleidelijk meer zon en warmer

De stroming blijft geblokkeerd, waardoor de neerslagkansen klein blijven. Een Atlantisch hogedrukgebied trekt naar de Britse Eilanden. Door die positie is de stroming noordelijk en voert tijdelijk koele lucht aan. In het weekeinde breidt het hogedrukgebied zich uit richting Scandinavië. De wind draait dan naar noordoost tot oost. Het wordt dan opnieuw warmer.

Vrijdag + het pinksterweekeinde

Vrijdag zijn er wolkenvelden. Het blijft wel droog. Af en toe kan de zon schijnen. Er waait een matige wind tussen noordwest en noord. Met 14 à 15 graden is het vrij koel. Zaterdag klaart het geleidelijk op. Het wordt 18 à 19 graden. Tijdens de pinksterdagen ruimt de wind naar noordoost tot oost. Er komt meer zonneschijn en het droge weer houdt aan. Het kwik stijgt eerste pinksterdag naar 21 graden. Op tweede pinksterdag naar 23 of 24 graden.

Trend na het pinksterweekeinde

Blokkerende hogedrukgebieden blijven het weer bepalen. De zon blijft daardoor goede zaken doen. Dinsdag kan een lokale bui vallen. De rest van de week is de kans op voortzetting van het droge weer groot. De maximumtemperatuur ligt in het algemeen tussen 20 en 25 graden.


Weetje

In de meteorologie wordt van een blokkade gesproken als een standvastig hogedrukgebied boven West- of Noord-Europa de (normale) westelijke stroming blokkeert. Depressies met regen en wisselvalligheid kunnen ons dan niet bereiken en buigen dan meestal af naar Zuid-Europa. Een blokkade in het luchtdrukpatroon kan in voorjaar en zomer tot droogte leiden.

Welkom Cor en Hans

DIEMEN Sinds zaterdag wonen er op de plek van de voormalige kinderboerderij in Diemen-Noord twee alpaca's.

Het gaat om twee broers van bijna twee jaar oud. Zij heten Cor en Hans. Cor en Hans wonen op de plek waar tot voor kort Barry de lama woonde. Barry de lama is onlangs overleden. Cor en Hans zijn door Lisa Buné van TwinThings geschonken aan Cor en Martha Hartsink.

Coalitie presenteert met trots conceptcoalitieakkoord

Park Spoorzicht blijft voor 50 procent natuurgebied.

Door Oscar Borghardt

DIEMEN De coalitie van GroenLinks, D66 en de PvdA heeft maandag het conceptcoalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd.

Naast de bestaande Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan wordt een tweede sporthal gerealiseerd. Van het huidige park Spoorzicht wordt 50 procent behouden als groengebied. Dit deel wordt door versterking van verbindingen ecologisch belangrijker. Tevens wordt het bezoekersvriendelijk ingericht. Er wordt geïnvesteerd in de biodiversiteit en natuurwaarden en de ecologische verbinding met omliggende gebieden wordt versterkt.

Hockeyvelden

Op het overige deel van park Spoorzicht is ruimte gereserveerd voor maximaal twee hockeyvelden met een kantine met een zo openbaar mogelijk karakter en uitstraling. Voor parkeren en de ontsluiting van de wijk wordt een inpasbare oplossing ontworpen. Het is nog niet zeker dat de hockeyvelden ook daadwerkelijk in park Spoorzicht komen. Als er binnen drie jaar een hoogwaardige hockeyvoorziening elders in Diemen kan worden gerealiseerd, eventueel door het verplaatsen van de accommodatie van honk- en softbalvereniging TIW-Survivors naar Amsterdam, hoeft een deel van park Spoorzicht niet gebruikt te worden voor de aanleg van een hockeyaccommodatie. Het huidige 'Ajax-pad' en het gebied van de Oosterringdijk tot aan de Hartveldseweg worden heringericht. Dit gebied wordt ingericht voor verblijf en ontspanning met uitdrukkelijke aandacht voor groen, water, flora en fauna.

Van Gemertplantsoen

De vanwege de ondertunneling van het spoor uitgestelde opknapbeurt van het Van Gemertplantsoen wordt hierbij betrokken. Onderzocht wordt of het parkeren bij het station in de definitieve situatie kan worden ingepast, zonder aantasting van het groene karakter van het plantsoen. Het aantal parkeerplekken zal hierbij ten hoogste gelijkblijven aan de huidige parkeercapaciteit bij het station in het centrum van Diemen.

Het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van het station wordt, inclusief de ruimte die ontstaat door de voor de tunnelaanleg noodzakelijke sloop van vier woningen bij Spoorzicht, gereserveerd voor sociale woningbouw.

Mening geven

De conceptversie, die maandag is gepubliceerd, wordt nu voorgelegd aan gemeenteraad, bewoners en organisaties. Na een uitgebreide openbare overlegronde hebben GroenLinks, D66 en de PvdA enkele weken geleden het advies van informateur Ruud Grondel (GroenLinks) om in gesprek te gaan over de vorming van een college opgevolgd. Die prettige en inhoudelijke gesprekken hebben geleid tot een conceptversie van het akkoord, melden de drie partijen. Iedereen is tijdens de informatieve raadsvergadering op donderdag 24 mei welkom om een mening te geven over het conceptakkoord.

De lijsttrekkers van GroenLinks, D66 en de PvdA zijn zeer te spreken over het conceptcoalitieakkoord dat er nu ligt.

Van Engelen

GroenLinks-fractievoorzitter Nicole van Engelen: "We zijn enorm trots op dit akkoord en zien uit naar het commentaar en de aanvullingen en verbeteringen van anderen. Het akkoord stelt voor om meer werk te maken van diversiteit, om veel sociale woningen en middenhuur te bouwen, fors in te zetten op duurzaamheid, meer Diemenaren aan het werk en uit de armoede te helpen, en om stevige keuzes te maken voor een goed en gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Dit akkoord investeert blijvend in voor GroenLinks belangrijke punten zoals betaalbaar wonen, diversiteit en armoedebeleid, en zet grote stappen ten aanzien van energietransitie, afval en klimaatadaptatie, en het verbinden en versterken van Diemense natuur."

Klaasse

Jeroen Klaasse, lijsttrekker van D66 Diemen: "Dit akkoord voorziet in investeringen en in uitstekende voorzieningen voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur, om Diemenaren dichter bij elkaar te brengen, zoals de middelbare school, een extra sporthal en hockeyvelden. Ook zijn we blij met de voorgestelde bouw van sociale en middeldure huurwoningen. D66 is trots op de duidelijke keuzes voor prioriteiten zoals duurzaamheid en diversiteit."

Scholten

PvdA-lijsttrekker Lex Scholten: "Het is een evenwichtig akkoord met aandacht voor duurzaamheid, sociaal beleid en gemeenschapszin. Ik ben bijzonder blij met de extra inspanning voor sociale woningbouw en middenhuur. Een akkoord waar ik als sociaaldemocraat trots op ben."

Meldpunt dure scheefhuurders

DIEMEN Ouderenpartij Diemen is het meldpunt dure scheefhuurders gestart

Op de website www.ouderenpartijdiemen.nl staat een vragenlijst 'dure scheefhuurders'. De Ouderenpartij Diemen gaat de reacties inventariseren en op termijn, vermoedelijk eind juni, aanbieden aan de gemeenteraad en de wethouder Wonen.

"Wonen is duur in Diemen. Veel mensen wonen in een te dure woning in verhouding tot hun inkomen. Ze kunnen geen kant op, want er zijn te weinig sociale huurwoningen. Wij vinden dat onaanvaardbaar", aldus Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen. Volgens de partij hebben in een enquête van de Metropoolregio in 2017 150 mensen in Diemen aangegeven dat ze willen verhuizen omdat hun woning te duur is. "Omdat slechts 683 mensen in Diemen de enquête invulden, is dat omgerekend 22 procent. Als alle (meer dan 13.500) huishoudens in Diemen aan de enquête zouden hebben meegedaan, zou het puur rekenkundig om 3.000 dure scheefhuurders kunnen gaan. Dat zijn huurders die meer dan 710 euro kale huur per maand moeten betalen en die dat niet, of met grote moeite, kunnen volhouden. We weten niet wie dat zijn en hoe hun omstandigheden zijn. Daarom is de Ouderenpartij Diemen het meldpunt dure scheefhuurders gestart." De Ouderenpartij Diemen wil dat dure scheefhuurders voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Ze laten immers ook een woning achter. Eind van dit jaar komen de eerste 100 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar bij het eindpunt van de tram op De Sniep. In de jaren daarna komen er ook sociale huurwoningen in Holland Park.

Fietsroutes dicht

DIEMEN Even opletten als je volgende week met de fiets richting Weesp gaat: een deel van de fietsroute is dan afgesloten voor werkzaamheden.

Vanaf dinsdag 22 mei tot en met zaterdag 26 mei zijn de Oude Muiderstraatweg en een gedeelte van de Kanaaldijk (aan de Diemense zijde) afgesloten voor fietsverkeer. Er wordt dan gewerkt aan de aanleg van een fietsstraat waarmee een veilige en snelle fietsroute naar Weesp gerealiseerd wordt. Vanaf dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 1 juni is ook het fietspad langs de Provincialeweg (ter hoogte van de A9 Gaasperdammerweg) afgesloten.

Koninklijke onderscheiding voor Wim Bohnenn

Wim Bohnenn en burgemeester Erik Boog. Foto: Jan Mandemaker

DIEMEN Bij zijn pensionering als manager Events & Telesport bij de Telegraaf Media Groep heeft Diemenaar Wim Bohnenn dinsdag uit handen van burgemeester Erik Boog een koninklijke onderscheiding ontvangen. Wim Bohnenn werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim Bohnenn staat bekend als een unieke duizendpoot en inspirator voor velen. Hij dankt zijn koninklijke onderscheiding aan een breed scala van activiteiten en evenementen die hij uit hoofde van zijn functie bij Telegraaf Media Groep en daarbuiten heeft gedaan en waarmee hij mensen uit alle lagen van de samenleving heeft weten samen te brengen. Hij is bekend als spreekstalmeester van Ajax tijdens huldigingen. Door zijn manier van handelen en communiceren en oog te houden voor de club Ajax, fans, politie en gemeente was het altijd één groot feest. Wim Bohnenn is al lang betrokken bij het Diemer Festijn. Hij is verantwoordelijk voor de programmering van de artiesten en is presentator in de feesttent. Ook maakte hij dit jaar van Koningsdag met een Oranjefeest op het Van Markenplantsoen een gezellige dag voor jong en oud. Hij wil samen met Brasserie Drusius hier een jaarlijks terugkerend evenement van maken. Wim is ook betrokken bij vele andere evenementen en activiteiten. Bijvoorbeeld bij het Amsterdamse Straatvoetbaltoernooi dat in 2017 voor de 42e keer werd georganiseerd. Met de organisatie van de Keizersrace, een uniek schaatsevenement in de binnenstad van Amsterdam, heeft hij de stad een unieke beleving teruggegeven. Daarnaast is hij jarenlang vanuit De Telegraaf betrokken geweest bij Jumping Amsterdam en het jaarlijkse gala Voetballer van het Jaar. Wim Bohnenn was ook verantwoordelijk voor de publieke uitvaart van zijn goede vriend André Hazes.

Inschrijven voor avond-vierdaagse

DIEMEN De avondvierdaagse van Diemen wordt dit jaar van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni gehouden. De start en finish zijn voor het Wapen van Diemen in Diemen-Zuid.

Deelnemers kunnen zich op twee avonden inschrijven in Het Wapen van Diemen: op dinsdag 22 en donderdag 24 mei van 19.00 tot 21.00 uur.

Basisscholen

De avondvierdaagse van Diemen is een evenement dat jaarlijks veel deelnemers trekt. Veel kinderen lopen met hun ouders en/of andere familieleden en veel leerlingen van de basisscholen lopen de avondvierdaagse gezamenlijk.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden.

Feestelijk onthaal

Op de slotdag van de avondvierdaagse, op vrijdag 8 juni, worden de deelnemers feestelijk onthaald door een brassband. Op die avond zijn er ook optredens van onder anderen Baas B. en Sven Versteeg.

Belangstellenden

De slotdag van de avondvierdaagse van Diemen trekt altijd veel belangstellenden. Zij halen de deelnemers op feestelijke wijze in.

Lisa Buné

Eigenares van bedrijf Twin Things
Woont 31 jaar in Diemen

Wat doe je met Twin Things?
"Twin Things is een webshop met artikelen voor tweelingen. Toen ik drie jaar geleden moeder werd van mijn tweeling, Niels en Thom, merkte ik dat tweelingkussens hier niet te koop waren, wel in Amerika. Ik verkoop allerlei artikelen voor tweelingen: tweelingkussens, zwembanden en kleding die ik zelf bedruk."

Worden er veel tweelingen geboren?
"Ik ben actief op sociale media en op Facebook lid van besloten groepen voor moeders van tweelingen. Daardoor weet ik dat er in Nederland ongeveer 2500 tweelingen per jaar worden geboren. Ik zie ook jonge tweelingen in Diemen, er is hier ook een drieling."

Je hebt twee alpaca's cadeau gedaan aan Cor en Martha Hartsink.
"Ze staan sinds zaterdag op de plek van de voormalige kinderboerderij. Ik heb heel veel leuke reacties ontvangen. Mensen vinden het heel leuk dat die dieren daar nu zijn."

Waarom heten ze Cor en Hans?
"Cor en Martha Hartsink zijn goede vrienden van mijn ouders. Cor is vernoemd naar Cor Hartsink en Hans naar mijn vader."

Wat zijn jouw hobby's?
"Ik doe graag leuke dingen met mijn zonen, ik sport bij Super Fit in Diemen en luister naar muziek. Ik ben fan van Tino Martin. Ik ga naar zijn grote concerten. In juni ga ik naar zijn concert in de Ziggo Dome."

Hoe vind je Diemen voor kinderen?
"Erg leuk. Wij gaan binnenkort verhuizen naar een woning in Diemen-Noord met een speeltuin voor de deur. Dat is ideaal. Er zijn in Diemen veel speelplekken voor kinderen. Monkey Town vind ik echt een aanwinst."

Twee aanrijdingen op vrijwel zelfde tijdstip

DIEMEN In Diemen hebben vorige week dinsdag aan het einde van de middag op ongeveer hetzelfde tijdstip twee aanrijdingen plaatsgevonden.

Twee fietsers botsten frontaal op elkaar op het fietspad van de Weesperstraat ter hoogte van de Treubweg bij industrieterrein Verrijn Stuart. Eén fietser raakte hierbij lichtgewond en kon na een korte behandeling door het ambulancepersoneel zijn weg vervolgen.

Zwangere vrouw

Op het Reigerpad in Diemen-Zuid werd een acht maanden zwangere vrouw op haar scooter aangereden door een automobilist.

De automobilist kwam vanaf Laagland en stak het fietspad over. De zwangere vrouw is voor nader onderzoek met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Echtpaar viert 60-jarig huwelijk

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het echtpaar Leijssen-Goldstein was op donderdag 10 mei zestig jaar getrouwd. Wethouder Ruud Grondel bracht het echtpaar op woensdag 9 mei een bezoek in hun woning in het centrum van Diemen om het echtpaar namens het gemeentebestuur te feliciteren. Hij kwam uiteraard niet met lege handen en overhandigde hen bloemen en chocolade.

Bijeenkomst PCOB: optreden De Baksmaten

DIEMEN De afdeling Diemen van ouderenbond PCOB houdt op donderdag 24 mei een ledenvergadering.

De bijeenkomst vindt plaats in De Schakel in de Burgemeester Bickerstraat 46A en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal gaat om 13.30 uur open. Tijdens de bijeenkomst is er een optreden van zeemanskoor De Baksmaten. De leden van dit koor zijn voornamelijk oud-zeevarenden en -marinemensen.

Het meerstemmige koor zingt, ondersteund door accordeonisten, vooral zeemansliederen.

De Baksmaten houden hun bijeenkomsten al enige jaren in De Schakel.

Ook senioren die geen lid zijn van de PCOB zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Wijk Holland Park groeit enorm

Er zijn al veel woningen opgeleverd. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De wijk Holland Park in Diemen-Zuid groeit enorm. Er zijn al veel woningen opgeleverd. Bouwvakkers zijn hard aan het werk met de bouw van nieuwe woningen.

Diemen-Zuid heeft de afgelopen jaren een ingrijpende transformatie ondergaan. Waar de wijk vroeger uit - steeds meer leegstaande - kantoren bestond, er weinig leven op straat was en als onveilig werd ervaren, verrees enkele jaren geleden Campus Diemen Zuid. Projectontwikkelaar Snippe die de campus ontwikkelde, was zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente. Hij zag potentie in een ander deel van Diemen-Zuid en ontwikkelde Holland Park. Snippe en de gemeente hebben zich laten inspireren door de wijk Sluseholmen in Kopenhagen die een vergelijkbare opzet met appartementen aan grachtjes en een park kent. De architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters die Sluseholmen heeft ontworpen, is dan ook aangetrokken als stedenbouwkundige en supervisor voor Holland Park. De komende jaren worden er nog veel woningen in Holland Park opgeleverd. Er zullen ook woningen komen op de plek waar nu het gebouw van Hogeschool Inholland staat en op de plek van de containerwoningen voor studenten. De gemeente wil een aanzienlijk aantal sociale huurwoningen en woningen met een middenhuur in de wijk bouwen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgt de nieuwe brede school OBS Het Atelier een plek in Holland Park.

En er worden nog veel woningen gebouwd. Foto: Oscar Borghardt
De bebouwing is gevarieerd. Foto: Trudy Kroese
Van kantoren tot woonwijk. Foto: Trudy Kroese

Kinderboerderij is tijdelijk minder mooi en gezellig

Werkzaamheden ter voorbereiding aanleg rotonde

Bij het bestuur en vrijwilligers van de kinderboerderij komen veel vragen binnen over hoe het terrein er sinds enige tijd uitziet.

Door het zand kan de grond inklinken.

DIEMEN Door werkzaamheden is het een zanderige boel op een deel van de kinderboerderij. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden voor een rotonde die wordt aangelegd op de hoek van de Muiderstraatweg en de Prins Bernhardlaan. Bij deze rotonde komen ook fietspaden, zodat er een nieuwe situatie ontstaat met een overzichtelijke kruising/rotonde met gescheiden verkeersstromen. De rotonde maakt deel uit van de herinrichting in het kader van de Oost-West As.

Een woordvoerder van de gemeente Diemen geeft uitleg over de werkzaamheden op en rond de kinderboerderij: "Op een deel van het terrein van de kinderboerderij is grond aangebracht, het zogenaamde voorbelasten. Dit is nodig ter voorbereiding van de aanleg van een rotonde op de kruising van de Muiderstraatweg en de Prins Bernhardlaan. Het voorbelasten zorgt ervoor dat de grond de komende maanden kan inklinken, zodat de grond in de definitieve situatie niet harder gaat zakken dan de grond op de Muiderstraatweg en de Prins Bernhardlaan."

"Daarnaast kijken we ook alvast hoe we de rotonde kunnen gaan aanleggen zonder dat de locatie volledig voor het doorgaande verkeer moet worden afgesloten. De huidige werkruimte op de kinderboerderij zou dan misschien kunnen dienen als omleidingsroute. Dit idee moeten we nog verder uitwerken", aldus de woordvoerder van de gemeente.

De dieren op de kinderboerderij hebben even wat minder ruimte.

Er worden vragen gesteld over de kinderboerderij

Netjes

Het gaat om tijdelijk ongemak, laat de gemeente weten. "Natuurlijk zorgen we ervoor dat na het gereedkomen van de rotonde de kinderboerderij weer netjes gemaakt wordt en de dieren weer de ruimte hebben die nodig is." De gemeente laat weten dat er goed contact en regelmatig overleg over de werkzaamheden is met het bestuur van de kinderboerderij.
Een groot deel van de grond van de kinderboerderij die nu wordt gebruikt ter voorbereiding op de aanleg van de rotonde, komt op termijn weer ter beschikking van de kinderboerderij. Maar de kinderboerderij krijgt wel minder ruimte dan voorheen. Dit heeft te maken met de aanleg van fietspaden en voetpaden langs de kinderboerderij.

Langs kinderboerderij komen fiets- en voetpaden

Tijdelijk terug

Ron van der Werf, beheerder van de kinderboerderij, laat weten dat het ophogen van de grond een dezer dagen klaar is. Er komen hekken omheen en dan kunnen de dieren tijdelijk weer op het terrein terecht, totdat er met de aanleg van de rotonde wordt begonnen.

Marathon lopen voor goed doel

Deelnemers zamelen geld in voor onderzoek syndroom van Hunter

Marvin van Rijn en Wendy Timar trainen voor de marathon van New York. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Marvin van Rijn van IB Makelaars, Wendy Timar van Kellebelle en nog tien anderen doen op 4 november 2018 mee aan de marathon van New York. Zij nemen deel aan dit mondiale hardloopevenement om zo veel mogelijk geld op te halen voor kinderen met het syndroom van Hunter.

Marvin legt uit dat het syndroom van Hunter een ongeneeslijke stofwisselingsziekte is die alleen bij jongens voorkomt. De kinderen worden door deze ziekte niet ouder dan vijftien of zestien jaar. Een van de zonen van Wendy heeft het syndroom van Hunter. Zij heeft de Stichting Finding a Cure for Hunter Syndrome opgericht, die een samenwerking is aangegaan met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Die doet onderzoek naar een medicijn voor deze ziekte. Om deze onderzoeken te kunnen bekostigen heeft de stichting heel veel geld nodig.

Marvin: "Wendy, ik en nog tien andere mensen die wij kennen, hebben zelf de reis naar New York betaald en gaan ruim 42 kilometer hardlopen met als doel zo veel mogelijk geld ophalen voor de stichting en hiermee kinderlevens te redden."

Behalve Marvin en Wendy doen er onder anderen nog twee inwoners van Diemen mee. Dit zijn Jaimy van Leeuwen en Sander Bosgraaf. Marvin en Wendy hopen dat veel inwoners en bedrijven hun initiatief willen steunen. Marvin verzoekt personen die de actie een warm hart toedragen een donatie over te maken op rekeningnummer NL41 INGB 0006663376 t.n.v. Stichting Finding a Cure for Hunter Syndrome. In de omschrijving dient de naam van Marvin van Rijn te worden aangegeven. Het bedrijf van Marvin van Rijn sponsort de actie met een bedrag van € 1.500,-. "Bedrijven die ons willen sponseren kunnen een factuur van de stichting krijgen. Zij kunnen als tegenprestatie bijvoorbeeld een logo op de shirts van de twaalf deelnemers krijgen."

De film 'Cowspiracy', vrijdag 18 mei in Theater de Omval. Entree gratis.

Vrijdag 18 mei

Film: 'Cowspiracy'

20.00 uur | Theater de Omval

I.s.m. Daarom Duurzaam Diemen vertoont Theater de Omval de documentaire 'Cowspiracy', waarin de verwoestende impact van de vleesindustrie in beeld wordt gebracht. Entree gratis, met nagesprek en plantaardig diner. Reserveer via theaterdeomval.nl of 020-6001897.

Zondag 20 mei

Kerkdienst Pinksteren

10.00 uur | De Ontmoeting

Met voorganger mw. H. Smeulers uit Zwijndrecht.

Hoogfeest van Pinksteren

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Eucharistiegezinsviering met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Computerinloop Noorderlicht

10.00 uur | Het Noorderlicht

Van 10.00 tot 13.00 uur inloop voor computervragen. Neem laptop, tablet of telefoon mee. De deskundigen kunnen u dan gemakkelijker helpen.

Bingo 't Kruidvat

13.30 uur | 't Kruidvat

Een boekje voor 5 rondes kost € 7,50. Halve boekjes en losse kaartjes zijn ook verkrijgbaar. Informatie: 06-19776374, 13.30 tot 17.00 uur.

Dinsdag 22 mei

Naaiklusjesservice

10.00 uur | Het Noorderlicht

Voor eenvoudige naaiklusjes zoals het aanzetten van een knoop of iets verstellen helpt vrijwilliger Chernor.

Koffie en spelletjes (2 locaties)

10.30 uur |
't Kruidvat & De Schakel

Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Ark nodigen iedereen uit om samen een spelletje te doen onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Informatie: info@stcdiemen.nl.

'Lucky'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

'Lucky' is de charmante finale van de indrukwekkende carrière van Harry Dean Stanton, te zien in bijna 200 films.

Woensdag 23 mei

P!nk Diemen!

19.30 uur | Grand Café Blauw

Voor en door homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender, ruimdenkende, zich afvragende en interseksuele mensen.

Enter Inloopochtend

9.00 uur | De Schakel

U kunt uw laptop, iPad of tablet meenemen als hier problemen mee zijn. Informatie: 06-43734155.

Zomerbridge

19.30 uur | De Schakel

Elke woensdagavond. Deelname
€ 2,50 p.p. of € 3,50 p.p. voor niet-NBB-leden. Indeling zo veel mogelijk op kracht. Graag van tevoren aanmelden: sansatoutbridge.nl/zomerbridge/.

Donderdag 24 mei

Taalcafé

13.00 uur | 't Kruidvat

Wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten.

Boodschappenbus

11.00 uur | Diemerplein

Elke dinsdag en donderdag kunnen ouderen van 11.00 tot 15.00 uur worden gehaald en gebracht om boodschappen te doen op het Diemerplein. Eén dag van tevoren aanmelden: 020-6603300.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuur voor mensen met juridische problemen. Informatie: 06-31063039.

PCOB Diemen

14.00 uur | De Schakel

Meezingen met zeemansliederen met het Zeemanskoor De Baksmaten. Gratis toegangvoor leden en niet-leden.

Film: 'God's Own Country'

20.00 uur | Theater de Omval

Brits drama over schapenboer Johnny Saxby wiens leven op zijn kop staat na de komst van een Roemeense migrant. Kaarten: www.theaterdeomval.nl.

Vrijdag 25 mei

Markt op Landlust

13.00 uur | Boerderij Landlust

Op het stadslandgoed worden zelfgemaakte producten en planten uit eigen kwekerij verkocht. Van 13.00 tot 15.00 uur.

Nominaties Sportclub van het Jaar

DIEMEN Tijdens de eerste avond van het Loswalfestival, op vrijdag 25 mei, wordt de Sportvereniging van het Jaar van Diemen gekozen.

Er zijn vier verenigingen genomineerd voor deze prestigieuze onderscheiding: SV Diemen, korfbalvereniging DKV Victoria, volleybalvereniging Smashing '72 en Tafeltennisvereniging Diemen.

Het gaat om vier sportverenigingen die duidelijk van zich hebben laten spreken.

Portefeuilles

Vervolg van voorpagina.

Jeroen Klaasse, D66: Welzijn, WMO, Zorg, Jeugdzorg, Kunst en Cultuur; Onderwijs en Kinderopvang en VVE; Citymarketing en Evenementen; Recreatie; Sport; Economische Zaken; Diversiteit; Ontwikkelingssamenwerking. Wijkwethouder Centrum, tweede locoburgemeester.

Lex Scholten, PvdA: Ruimtelijke Ontwikkeling; Financiën; Verkeer en Parkeren; Grondzaken; Wonen. Wijkwethouder Diemen-Zuid, derde locoburgemeester.

Vroege wandeling

DIEMEN Op Hemelvaartsdag hebben parochianen van de St. Petrus' Bandenkerk en De Ontmoeting een bezinnende wandeling gemaakt.

Na een inleiding van pastor Han Hartog vertrokken ruim twintig mensen om 09.00 uur voor een wandeling van ongeveer vijf kwartier. De bedoeling was om samen met iemand te lopen die men nog niet kende, onderweg te praten over serieuze zaken en te genieten van de natuur.

De wandeling ging onder meer over het pad langs de Diemerkade, de fietsbrug naar het Tussenmeerpad, langs het volkstuincomplex van Nieuwe Levenskracht, de sportvelden en weer terug richting Middenweg.

Na afloop van de wandeling werd in De Ontmoeting een korte viering gehouden. Die werd ook bijgewoond door mensen die niet hadden gewandeld.

DKV Victoria verslaat koploper

Korfballers blijven op tweede plaats staan

DKV Victoria verslaat koploper. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN DKV Victoria heeft de thuiswedstrijd tegen koploper Sporting West met 17-14 gewonnen. Bij rust keken de korfballers uit Diemen tegen een 7-11 achterstand aan. DKV Victoria blijft op de tweede plaats staan in de derde klasse H van de veldcompetitie.

De wedstrijd begon flitsend. Na een paar minuten stond het al 3-3. De bezoekers uit Amsterdam trokken in het restant van de eerste helft de wedstrijd naar zich toe. DKV Victoria moest alle zeilen bij zetten om aan te haken en niet bij rust al tegen een grote achterstand aan te kijken. Dat lukte enigszins. De rust werd bereikt bij een 7-11 stand.

In de tweede helft stond er een ander DKV Victoria op het veld. Na enkele wissels kroop de thuisclub naar Sporting West toe. Via 9-11 werd het 12-12 en was het weer een wedstrijd. Sporting West kwam moeilijk tot scoren en DKV Victoria ging erop en erover. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De wedstrijd was al enkele keren stilgelegd door de scheidsrechter vanwege commentaar vanaf de zijlijn, afgekeurde doelpunten, blessurebehandelingen of andere consternaties. In een spannende slotfase greep DKV Victoria de winst: 17-14.

Het was de eerste nederlaag van Sporting West in de competitie. De Amsterdammers kunnen over twee weken het kampioenschap binnenhalen in het duel tegen het laaggeklasseerde DTS. DKV Victoria wacht een lastiger horde. De ploeg moet op 26 mei afrekenen met de directe concurrent voor de tweede plek: DSO uit Alkmaar. Als die wedstrijd wordt gewonnen speelt DKV Victoria een promotieduel. Na de promotie in de zaalcompetitie zou dat opnieuw een knappe prestatie zijn van de korfballers uit Diemen.

SV Diemen verliest van Bloemendaal

DIEMEN SV Diemen heeft zondag voor eigen publiek met 1-3 verloren van Bloemendaal. Bij rust leidde de ploeg van trainer Gerrie Breugem met 1-0.

SV Diemen moest het vanaf de 25e minuut met tien spelers doen. Middenvelder Kevin Kroese kreeg zijn tweede gele kaart en moest dus het veld verlaten. Daarna zette Kay Minnema SV Diemen op een 1-0 voorsprong.

Na de hervatting toonde Bloemendaal zich de betere ploeg en maakte drie treffers: 1-3. Bloemendaal maakt een sterk seizoen door. De ploeg staat op de zesde plaats in de derde klasse C.

Tiende plek

SV Diemen heeft na 24 duels 21 punten en staat tiende op de ranglijst van de derde klasse C. VVH Velserbroek, United Davo en Wijk aan Zee hebben alle drie na 24 wedstrijden 21 punten. Het doelsaldo van SV Diemen is veel beter dan dat van de drie concurrenten.

Spaarnwoude, dat voor eigen publiek met 2-6 van De Kennemers verloor, heeft na 24 duels twaalf punten en is gedegradeerd naar de vierde klasse.

SV Diemen speelt zondag een uitwedstrijd tegen SDZ. De wedstrijd in Amsterdam begint om 14.00 uur. SDZ is koploper in de derde klasse C en heeft drie punten voorsprong op Roda '23. SDZ heeft een veel beter doelsaldo dan Roda '23 (+57 tegen +42).

Op de slotdag van de competitie staat de wedstrijd Roda '23-SDZ op het programma.

Sjef van der Heidentoernooi groot succes

Honderden jonge voetballers deden mee.

DIEMEN Honderden jonge voetballers hebben op Hemelvaartsdag meegedaan aan het Sjef van der Heidentoernooi. Het toernooi werd georganiseerd door het eerste zaterdagteam van SV Diemen. Het Sjef van der Heidentoernooi is een groot succes geworden.

's Morgens speelden de teams van onder de negen en onder de tien jaar hun wedstrijden, 's middags waren de teams van onder de tien en onder de elf jaar aan de beurt.

Penaltybokaal

Na afloop van het toernooi mochten de jonge voetballers strafschoppen nemen. Inzet was de penaltybokaal.

Behalve veel teams van SV Diemen deden er ook teams van onder andere Zeeburgia, Roda '23, Buitenboys, St. Pancratius en Lelystad mee aan het toernooi. Het was de hele dag druk op het terrein van SV Diemen. Veel ouders en andere familieleden van de jonge voetballers bekeken de wedstrijden. Op het terrein stond een kraam waar bezoekers onder meer hotdogs en hamburgers konden kopen.

Vrouwen 1 SV Diemen spelen 'feestduel'

DIEMEN Het eerste vrouwenteam van SV Diemen is enkele weken geleden kampioen geworden van de vierde klasse B. Het team is gepromoveerd naar de derde klasse.

Het team speelt op zaterdag 19 mei thuis tegen SV Ouderkerk. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 13.45 uur.

Het is de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. De speelsters en technische staf van het succesvolle eerste vrouwenteam van SV Diemen hopen dat veel supporters de 'feestwedstrijd' zullen bezoeken.