DiemerNieuws

2 oktober 2014

DiemerNieuws 2 oktober 2014


Lintjes benadrukken samenwerking

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Woensdag was er een bijeenkomst van verschillende organisaties die te maken hebben met de nieuwe taken van de gemeente vanaf 1 januari 2015. Die nieuwe taken liggen op het gebied van (jeugd)zorg en ondersteuning en werk en inkomen. De organisaties spraken met elkaar over de hulp aan inwoners, het uitwisselen van gegevens en het waarborgen van privacy. Met het aan elkaar binden van lintjes lieten ze zien een goede samenwerking belangrijk te vinden.

Grondel: scheiden afval is belangrijk

DIEMEN - De gemeenteraad praat vanavond over de Notitie Afvalinzameling. Er worden scenario's besproken die ertoe moeten leiden dat er een eenduidig inzamelsysteem in Diemen komt, gewenst gedrag beloond wordt en er beter afval wordt gescheiden.

Wethouder Grondel (GroenLinks) komt mede op basis van de suggesties van de fracties in de gemeenteraad eind dit jaar met een voorstel naar de gemeenteraad. In de zomer van 2015 wordt er een nieuw contract gesloten met een bedrijf dat afval inzamelt. De kans is groot dat dit opnieuw Meerlanden wordt.

Grondel windt er geen doekjes om: met de scheiding van afval is het in Diemen slecht gesteld in vergelijking met andere gemeenten. Een oorzaak kan zijn dat bij veel containers voor restafval en groente-, tuin- en fruitafval (gft-afval) geen containers staan om papier en plastic in te deponeren. Papier wordt overigens gratis afgehaald door de lokale omroep en de protestantse kerk. Grofvuil kan worden aangeboden bij het Recycleplein van de gemeente, dit is de voormalige gemeentewerf, of wordt na een telefonische afspraak gratis opgehaald door mensen van de gemeente.

Grondel: "Het Rijk legt met ingang van 1 januari 2015 belasting op voor restafval. Het is dus zaak om het afval goed te scheiden. Ik vind zelf het scheiden van afval ook belangrijk omdat veel schaarse grondstoffen gerecycled kunnen worden en geld opbrengen. Het is belangrijk dat wij in de toekomst zo min mogelijk restafval overhouden. Alleen dan kunnen wij ervoor zorgen dat de afvalstoffenheffing in de toekomst omlaag gaat. Wij hebben momenteel al een van de hoogste afvalstoffenheffingen in Nederland."

Grondel denkt dat het goed zou zijn als er op meer plekken in de gemeente containers voor papier en plastic komen te staan bij de containers voor het restafval en gft-afval. Dat maakt het mensen makkelijker om hun afval gescheiden aan te bieden.

De wethouder hoopt dat de fracties in de gemeenteraad vanavond met suggesties komen om het systeem van afvalinzameling te verbeteren.

Onbegrip over locatie parkeerplaatsen voor invaliden in parkeergarage

DIEMEN - Een inwoner van Diemen stoort zich aan de plekken van parkeerplaatsen voor invaliden in de parkeergarage bij winkelcentrum Diemerplein.

Hij schetst de situatie: "In de parkeergarage zijn zes parkeerplaatsen voor invaliden. Deze parkeerplaatsen zijn echter op zes verschillende plekken. Twee van die parkeerplaatsen liggen dicht bij de ingang van het winkelcentrum, de andere parkeerplekken liggen op andere plekken. Het gevolg is dat invaliden die hun auto willen parkeren niet alleen dikwijls naar een parkeerplaats moeten zoeken, maar vaak ook alleen op een plek terecht kunnen die ver van de ingang van het winkelcentrum af ligt."

De inwoner van Diemen is op leeftijd, heeft een pacemaker en suikerziekte. Hij bezoekt winkelcentrum Diemerpein een tot twee keer per week met de auto. "Het komt regelmatig voor dat ik mijn auto alleen op een plek kan parkeren die ver ligt van de ingang van het winkelcentrum. Ik moet dan een flink stuk lopen voordat ik bij de ingang ben, ga Albert Heijn in en loop met de boodschappenkar door de supermarkt. Als ik bij de kassa heb betaald loop ik met de boodschappenkar door de garage naar mijn auto. En nadat ik de boodschappen in mijn auto heb geladen moet ik de kar weer terugbrengen en vervolgens opnieuw naar mijn auto lopen. Ik ben dan afgepeigerd." Het komt ook voor dat de parkeerplaatsen voor invaliden dicht bij de ingang van het winkelcentrum worden ingenomen door auto's van bedrijven die werkzaamheden in het winkelcentrum uitvoeren, geeft hij aan.

Lees verder op pagina 3

Arrestaties na vechtpartij

DIEMEN - De politie heeft dinsdagmiddag vijf mannen aangehouden die betrokken zijn geweest bij een vechtpartij op het Diemerplein.

Bij de vechtpartij waren tussen de acht en tien mannen betrokken. Een man is gewond geraakt en met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de zaak.

Metamorfose

DIEMEN - Wie verdient er een metamorfose? Acht winkeliers van winkelcentrum Diemerplein slaan de handen ineen om vier Diemenaren een make-over te geven.

Mensen die iemand voor willen dragen kunnen dat de komende maand via een speciaal formulier doen. Daar wordt ook een motivatie bij gevraagd. Kellebelle, Basic Line, Ja Leuk, Kapsalon van Diemen, Nailboutique Nelson en Douglas zorgen dat de winnaars compleet verzorgd worden. Zij mogen alles wat zij bij de metamorfose krijgen ook houden.

Weerbericht

Eerst droog en vrij warm, vanaf zondag wisselvallig
Boven het Europese vasteland gedijt ook deze week de hoge luchtdruk. Met een zuidelijke luchtstroming houdt het rustige najaarsweer aan. Zondag en vooral na het weekeinde krijgt een Atlantische depressie meer invloed op het weer. Er lijkt dan een einde te komen aan de atmosferische rust. Het wordt wisselvallig met periodiek regen en een aantrekkende wind.

Vrijdag en het weekeinde
Na het oplossen van het vroege ochtendgrijs wordt het vrijdag droog en vrij zonnig. Er waait een matige zuidoostenwind. Het wordt met 20 tot 22 graden warm voor begin oktober. De zaterdag lijkt eerst een kopie te worden van de vrijdag, maar later op de dag komt er meer bewolking. In de avond kan een spatje regen vallen. Het wordt 20 à 21 graden. Zondag is het half tot zwaar bewolkt met kans op regen. Het wordt 17 graden bij een matige zuidenwind.

Trend na het weekeinde
Na het weekeinde ligt een Atlantisch depressie westelijk van de Britse eilanden. Het is enkele dagen wisselvallig en winderig met een aantrekkende zuidenwind. Soms regent het. Het wordt koeler met een maximum van 15 graden, later in de week waarschijnlijk weer iets stijgend.
Weetje
September 2014 was zeer warm, zeer droog en zonnig. In deze eeuw was alleen september 2006 nog warmer en droger. September steekt dit jaar augustus naar de kroon wat betreft zomerweer. In augustus werd het op 17 dagen warmer dan 20 graden, in september gebeurde dat op 22 dagen. In september viel slechts circa 15 mm regen, in augustus circa 150 mm.

Lege brandkast opengebroken

Criminaliteit, groot en klein, het is van alle tijden. De Diemer Courant van 26 januari 1916 geeft een inkijkje in een turbulente winterse zaterdagnacht waarin boeventuig Diemen aandeed. Waarschijnlijk in een bootje!

"Zaterdagnacht is Diemen door inbrekers bezocht. Op verschillende plaatsen is inbraak gepleegd. Op het eiland "De Sniep" is men o.a. door openschuiving van een raam ingeklommen bij Edzes, waar goud en zilver werden ontvreemd. Verschillende meubelen waren naar buiten gesleept, doch niet medegenomen. Er naast, in de villa van den heer A. van Boven werd een ruit uitgesneden, doch hier werd niets vermist.

Aan een paar arbeiderswoningen werd ook nog een bezoek gebracht. Doch daar werden de bewoners wakker en namen de dieven de vlucht. Ook in de ammunitie-bergplaatsen op de "Sniep" zijn ze geweest, waar de deuren geopend waren. De bewaker heeft twee personen zich in een bootje zien verwijderen. Vervolgens hebben de inbrekers een inval gedaan in het kantoor der Coöperatieve vereniging "Ons Voordeel". Hier is de brandkast opengebroken. Doch geld hebben de heeren niet gevonden, daar dit door den directeur, den heer Oostenrijk, 's avonds meegenomen wordt naar huis."

Rondleidingen in Noorderbreedte

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het bestuur en medewerkers van brede school Noorderbreedte nodigen buurtbewoners uit voor een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw.

De rondleidingen zijn op dinsdag 7 oktober van 11.00 tot 12.00 uur en van 13.00 en 14.00 uur en op woensdag 8 oktober van 11.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur.

Bezoekers kunnen tijdens de rondleiding uiteraard vragen stellen aan medewerkers van de school. Brede school Noorderbreedte in Diemen-Noord is op 18 augustus opengegaan.

Vivos hoopt op verdere groei van aantal leden

Samenstelling bestuur van Vivos vernieuwd

Saskia Kaptijn en Anna Meijer in Nandaime.

DIEMEN - Vivos, de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking in Diemen, heeft sinds het voorjaar een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat voor het merendeel uit jonge mensen die ernaar streven om de vereniging nog meer bekendheid onder inwoners van Diemen te geven.

Peter Prins trad eerder dit jaar af als voorzitter van Vivos. Prins werd in maart gekozen als gemeenteraadslid van de Partij van de Ouderen en was van mening dat hij die functie niet kon combineren met de rol van preses van Vivos. Zijn buurvrouw Saskia Kaptijn is nu voorzitter van Vivos, haar zusje Elsje Kaptijn is vicevoorzitter, Anna Meijer is penningmeester en Ricardo Gonzales is secretaris. Vivos bestaat 28 jaar en heeft sinds het begin een vriendschapsband met Nandaime, een plaatsje in Nicaragua.

Het nieuwe bestuur heeft de ambitie om het ledenaantal van Vivos te laten groeien en wil ook acties voor Nandaime blijven organiseren. Saskia Kaptijn: "Wij willen dat nog meer mensen in Diemen van het bestaan en het werk van Vivos weten. Het aantal inwoners van Diemen is de laatste jaren enorm toegenomen door de oplevering van de woningen op Plantage De Sniep en de Campus Diemen Zuid. Wij willen ervoor zorgen dat ook die nieuwe inwoners van Diemen van het bestaan van Vivos afweten. Wellicht levert dit nieuwe leden op."

Vivos houdt op 29 oktober een pubquiz in Wapen van Diemen

Saskia Kaptijn en Anna Meijer zijn samen in Nandaime geweest. Zij gingen daar langs toen Peter Prins het dorp bezocht. De twee vrouwen waren onder de indruk van de armoede en de zware levenswijze van de inwoners. Anna Meijer: "Bij Nandaime ligt een vuilnisbelt waar gezinnen werken, ook kinderen. Die mensen halen met hun blote handen zaken uit het afval die gerecycled kunnen worden. Daar verdienen zij hun geld mee. Zij hebben niet de beschikking over handschoenen en er is ook geen waterleiding op die vuilnisbelt. Kinderen gaan dus met vieze handen eten. Wij hopen dat wij erin slagen om de mensen die daar werken handschoenen te geven en ervoor te zorgen dat er een waterleiding bij de vuilnisbelt kan worden aangelegd."

Vivos houdt al 28 jaar acties voor Nandaime. De opbrengst van deze acties en de collectes die in Diemen worden gehouden, wordt verdubbeld door de gemeente. Saskia Kaptijn: "In het verleden verdubbelde het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking de opbrengst ook. Dat is niet meer het geval. De gemeente nog wel, maar er wordt wel extra scherp naar gekeken."

Het bestuur van Vivos heeft regelmatig contact met Cecilia Gonzales. Zij is vertegenwoordiger van Vivos in Nandaime. De in Spanje geboren Ricardo Gonzales spreekt uiteraard vloeiend Spaans, Saskia Kaptijn spreekt de taal een beetje. Een aantal nieuwe leden van Vivos studeert Europese Studies en leert tijdens hun studie Spaans.

Vivos houdt op woensdag 29 oktober een pubquiz in Het Wapen van Diemen. De aanvang is om 20.00 uur. Deelname kost 2,50 euro. De opbrengst van de pubquiz wordt door Vivos gebruikt voor activiteiten in Nandaime. Het bestuur van Vivos hoopt via de pubquiz nieuwe en ook jonge mensen voor het werk van de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking te interesseren.

Inschrijven kan via www.vivos.nl.

Speel-o-theek De Blokkendoos gaat weer open

DIEMEN - Speel-o-theek De Blokkendoos gaat maandag 6 oktober van 09.00 tot 10.30 uur open.

Belangstellenden kunnen dan een inschrijfformulier invullen en ook direct speelgoed lenen (vereist: legitimatie en een kopie van een recent bankafschrift). Er is een ruime keuze aan verantwoord speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In de introductieperiode tot aan de kerstvakantie is het lidmaatschap gratis. Het tarief vanaf januari 2015 wordt nog vastgesteld. Op de website van de school, www.obs-de-venser.nl, vinden belangstellenden vanaf 6 oktober meer informatie over speel-o-theek De Blokkendoos.

Koopman- schap na 1 maart waarnemend burgemeester

DIEMEN - De gemeenteraad heeft burgemeester Amy Koopmanschap gevraagd om na haar officiële afscheid op 1 maart enkele maanden aan te blijven als waarnemend burgemeester. Koopmanschap heeft positief op dit verzoek gereageerd.

De fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad hebben donderdag in Haarlem een gesprek gehad met de commissaris van de Koning Johan Remkes. Zij hebben gesproken over de procedure van de opvolging van Koopmanschap. Koopmanschap stopt op 1 maart 2015 als burgemeester van Diemen. Volgens het huidige schema wordt de nieuwe burgemeester op 19 mei 2015 geïnstalleerd.

De fractievoorzitters hebben met Remkes besproken of het mogelijk is dat Koopmanschap na haar afscheid waarnemend burgemeester van Diemen blijft. De commissaris van de Koning heeft hen verteld dat dit mogelijk is. Wel moet Koopmanschap dan opnieuw worden beëdigd.

Rob Verheuvel, fractievoorzitter van de PvdA, verzocht Koopmanschap tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag om na haar afscheid enkele maanden als waarnemend burgemeester aan te blijven. Koopmanschap was vereerd met dit verzoek en zegde toe dit verzoek te honoreren.

De fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad gaan de vertrouwenscommissie vormen. De vertrouwenscommissie gaat sollicitatiegesprekken voeren met mensen die in aanmerking komen voor de functie van burgemeester van Diemen. De vertrouwenscommissie wordt op woensdag 29 oktober benoemd.

Parkeren

vervolg van de voorpagina

Hij heeft in het verleden contact gehad met de beheerder van de parkeergarage. "De beheerder heeft mij verteld dat de architect de parkeergarage heeft ontworpen en ook de plekken van de parkeerplaatsen voor invaliden heeft bepaald. Die architect heeft dus niet nagedacht. Het meest ideaal is om twee plekken aan te wijzen waar elk drie parkeerplaatsen voor invaliden komen. Een dicht bij de ingang van het winkelcentrum en de andere iets verder van de ingang af. Invaliden hoeven dan minder grote afstanden te lopen en hoeven ook niet meer te zoeken naar een parkeerplaats. Ik ben ervan overtuigd dat deze klachten ook bij andere invalide bezoekers van het winkelcentrum leven."

De Meeuwen viert jubileum

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Zwem- en waterpolovereniging De Meeuwen vierde afgelopen weekeinde het 75-jarig bestaan. Er waren diverse activiteiten in het zwembad, zoals onderwaterhockey en estafette met objecten/matten. In het gebouw van Scouting Oost konden kinderen aan spelletjes deelnemen en er was een kinderdisco. Ook voor volwassenen was er een disco. In Het Wapen van Diemen was zondag een borrel voor oud-leden.

Buurtfeest Ouddiemerlaan is sfeervol en druk bezocht

Brainstormsessie levert veel ideeën op voor herinrichting

De modeshow door kinderen. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Het buurtfeest in een deel van de Ouddiemerlaan in het centrum is een groot succes geworden. Veel bewoners kwamen op het feest af en genoten van de sfeer, de activiteiten en de hapjes en de drankjes. Het weer zat enorm mee.

Het buurtfeest was voor bewoners en ondernemers van de Ouddiemerlaan vanaf het Wilhelminaplantsoen tot aan de Hartveldseweg-Muiderstraatweg. Ook de bewoners van Diemerburgh waren uitgenodigd.

Het feest begon met de ontvangst: een waterijsje voor de kinderen en een glaasje bubbels voor de volwassenen. Ieder gezin kreeg een ballon die de lucht in ging met een adreskaartje eraan. De bewoners hebben de 'burgemeester' van de straat benoemd: Corrie van Rijn. Zij wordt deze maand 85 jaar.

Na het Chinese buffet (Ling Hong) en de prachtige modeshow georganiseerd door Anneke van hergebruikwinkel Next, werd er een taartenwedstrijd (17 taarten) gehouden. De wedstrijd werd gewonnen door Morris Witkam, kleinzoon van Bep en Wim Schuurman. Hij won een wisseltrofee, 'de gouden garde', en een tegoedbon voor een taart, gesponsord door Vinny's Bakery.

Er werd ook een brainstormsessie gehouden over de herinrichting van de straat. "Iedereen is het toch wel eens met de authentieke historische waarde van de straat. Daarnaast speelde veiligheid voor fietsers en kinderen een grote rol", aldus bewoonster Astrid Schouten.
Er werden diverse ideeën geopperd. De bewoners willen dat de straat een mooie laan wordt met bomen aan beide kanten. Ook willen zij dat de straat een mooie entree krijgt, er karakteristieke lantaarnpalen worden geplaatst, mogelijk wordt versmald met behulp van plantenbakken en dat er een zebrapad wordt aangelegd. De wens is dat de straat een fietsstraat wordt waar de auto 'te gast' is.

Werk aan Middenweg

DIEMEN - De gemeente Amsterdam gaat de Middenweg opknappen. Op 29 september zijn de werkzaamheden gestart. Ook het verkeer in Diemen ondervindt daar hinder van. Van 2 tot 6 oktober en van 10 tot 13 oktober is er sprake van gedeeltelijke of gehele afsluiting voor het autoverkeer.

De werkzaamheden vinden plaats op het deel van de Middenweg vanaf de Veeteeltstraat tot de gemeentegrens van Diemen (onder het viaduct van de A10). De Middenweg wordt grootscheeps aangepakt. Het project wordt volgens het principe 'kort en hevig' uitgevoerd. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, wordt al het asfaltwerk in twee lange weekenden uitgevoerd. De Middenweg is afgesloten van vrijdag 3 oktober 21.00 uur tot en met maandag 6 oktober 5.00 uur en van vrijdag 10 oktober 21.00 uur tot en met maandag 13 oktober 5.00 uur. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Trams rijden gewoon. Voetgangers ondervinden geen tot minimale overlast. Van maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober en van maandag 6 tot en met vrijdag 10 oktober worden fietsers plaatselijk via het voetpad of de ventweg geleid. Nood- en hulpdiensten maken gebruik van de vrije tram/busbaan.

De oostelijke rijbaan van de Middenweg is onder het viaduct afgesloten vanaf donderdag 2 oktober 19.00 uur tot dinsdag 7 oktober 06.00 uur. Verkeer van Diemen naar Amsterdam wordt omgeleid. Gemotoriseerd verkeer kan dan wel van Amsterdam naar Diemen. In de weekenden van 3-6 oktober en van 10-13 oktober zijn de op- en afritten van de A10 (S113) aan zowel de Amsterdamse als de Diemense kant dicht en niet bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid via de Gooiseweg en de A10.

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Informatie: www.oost.amsterdam.nl/middenweg.

Marcel de Ridder

47 jaar, Diemenaar sinds 1996
Personal trainer, sportschoolhouder en trainer van de mini's en F3 bij SV Diemen

Welke personen train je?
"Voornamelijk mensen die terugkomen van een blessure, mensen met overgewicht en klanten die een stok achter de deur nodig hebben om te trainen."

Die stok hebben we toch allemaal nodig?
"In mijn sportschool wil ik juist een sfeer creëren waarin sporten ook sociaal is, met een praatje onder elkaar en niet alleen maar om het moeten sporten."

De roeimachine of het voetbalveld?
"Voetbalveld, ik voetbal zelf ook nog. Voetbal is altijd mijn ding geweest en dat zal het altijd blijven."

Waarom train je de jongste voetballertjes?
"De vrolijkheid en onbevangenheid van die jongetjes maken me elke week weer vrolijk."

Beste muziekalbum ooit?
"'Gewoon André'."

Favoriete plekje in Diemen?
"De dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal, om hard te lopen. Veel van mijn klanten kennen die plek ook heel goed."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met Johan Cruijff, over zijn visie op alles wat met sport te maken heeft."

Over 10 jaar.
"Dan ben ik nog steeds sportschooleigenaar en misschien wel hoofdtrainer van de jeugd van SV Diemen."

Wat weten mensen niet van je?
"Ik ben een grote man, maar heb een klein hartje."

Trots?
"Op mijn moeder en mijn vader."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik een evenement organiseren over bewegen en gezond leven."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Ik vind dat er wel wat meer aandacht gegeven mag worden aan jonge en startende ondernemers."

Zilver: project voor jarig Diemen-Noord

DIEMEN - Om het 25-jarig bestaan van Diemen-Noord te vieren is buurtbewoonster Galit Shabi het project Zilver gestart. Senioren en kinderen uit de buurt ontmoeten elkaar en dat wordt vastgelegd in interviews, fotosessies en een theaterstuk.

In dit 'community art project' worden leerlingen uit de groepen 7 (10-11 jaar) van de Noorderbreedte en senioren die in Diemen-Noord wonen betrokken. Dierbare herinneringen, dromen en verhalen worden vertaald naar een theaterstuk waar de leerlingen en het publiek een tijdreis door Diemen-Noord zullen maken. De begeleiding is in handen van regisseur Kiki Jaski, ook inwoonster van Diemen.

Shabi zoekt nog senioren die mee willen doen. Zij kunnen zich aanmelden via Cora Verhoef van Stichting Welzijn Diemen, in wijkcentrum Noorderlicht of via 020- 69 08 938. De voorstelling wordt gegeven op 26 november om 19.30 uur in brede school de Noorderbreedte.

Maxis dreigt met claim

DIEMEN - Winkelcentrum Maxis dreigt met een claim van 3,5 miljoen euro aan het adres van de gemeente Diemen. Het winkelcentrum zegt 30 procent minder omzet te hebben nu de Nuonweg dicht is.

Dat maakte de advocaat Jeroen Heuving van Hypermarkten Holland BV, eigenaar van Maxis, deze week bekend in Het Parool. Volgens Heuving gaat Maxis bij de rechter door om de afsluiting van de weg aan te vechten. Wethouder Lex Scholten laat in dezelfde krant weten niet onder de indruk te zijn. "Het was altijd bekend dat de weg tijdelijk in gebruik zou zijn. En nu is het voorbij."

Dit najaar wordt er een voorstel verwacht van het Amsterdamse college over de toekomst van de Nuonweg. Ook de gemeente Muiden is een groot voorstander van het weer openstellen van de weg.

Schoolplein14 is geopend

Leerlingen kunnen heerlijk spelen op nieuw schoolplein

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Bij de Sint-Petrus School is vrijdagmiddag Schoolplein14 geopend. Schoolplein14 bestaat uit een aantal plekken op het schoolplein waar speel- en sportmogelijkheden voor de leerlingen van de basisschool zijn aangelegd.

Schoolplein14 is voor het overgrote deel gefinancierd door de Johan Cruyff Foundation. Leerlingen van de school hebben zelf ook geld ingezameld voor de inrichting van Schoolplein14. Zij hielden diverse sponsoracties, zoals de sponsorloop die twee weken geleden plaatsvond rond de school aan de Ouddiemerlaan.

Bij de feestelijke opening waren veel ouders van de leerlingen van de Sint-Petrusschool aanwezig. Na de speeches van directeur Hans Hornstra, wethouder van Onderwijs Jeroen Klaasse (D66) en Jeroen de Lange, voorzitter van volleybalvereniging Smashing '72, konden de leerlingen gaan spelen. Schoolplein14 bestaat uit drie velden: een cirkelvormig plein waar de jongste leerlingen kunnen spelen, een voetbalveld en een veld dat kan worden gebruikt voor sporten als volleybal en trefbal.

Leerlingen Sint-Petrusschool hebben nu veel speelmogelijkheden

Smashbal
Op dat veld konden de kinderen kennismaken met smashbal, een variant van volleybal die snel aan populariteit wint. De kinderen kregen begeleiding van Jolien Sinnema en Wouter Westenberg. Jolien Sinnema maakt deel uit van het Nederlands beachvolleyteam dat volgend jaar deelneemt aan het WK beachvolleybal in Nederland. Een van de plekken waar wordt gespeeld is de Dam in Amsterdam. Wouter Westenberg is inwoner van Diemen en speler van Smashing '72. Hij zet zich in om smashbal populair te maken bij leerlingen van het basisonderwijs. Jeroen Klaasse had een speciaal cadeau voor Hans Hornstra, die eind van dit jaar met pensioen gaat. Hij overhandigde sport- en Ajaxliefhebber Hornstra een fraaie Ajax-bal. Dit resulteerde in gejuich van veel kinderen op het schoolplein. De meesten van hen hebben twee favoriete clubs: Ajax en SV Diemen. "Jaaaaaaaa", was het antwoord nadat wethouder Klaasse de kinderen had gevraagd of zij Schoolplein14 mooi vinden.
Het bestuur en de leerkrachten van de Sint-Petruschool hebben zich samen met de gemeente ingezet voor de komst van Schoolplein14. Zij kregen hierbij hulp van het bedrijf Gebroeders Hartsink in Diemen, dat onder meer de fietsenstalling die vroeger op het schoolplein stond heeft afgebroken en andere werkzaamheden heeft verricht. Ruben Kroese en Etienne Hunt uit Diemen hebben Schoolpein14 ingedeeld volgens het ontwerp van de Cruyff Foundation.

Hans Hornstra wees op het bord met de 14 regels van de Cruyff Foundation dat op Schoolplein14 staat. Via die 14 regels worden de gebruikers van Schoolpein14 erop gewezen dat zij op een verantwoorde en leuke manier met elkaar moeten omgaan en zuinig op het plein dienen te zijn. De 14 regels passen volgens Hornstra uitstekend bij het Kanjerproject waar de school aan deelneemt. Het Kanjerproject is erop gericht om pesten op school tegen te gaan. "Als jullie je aan de 14 regels van de Johan Cruyff Foundation houden, zal er weinig ruzie op het schoolplein zijn. En dat willen we allemaal", aldus Hornstra.

De kinderen waren 's middags druk in de weer op Schoolpein14. Veel jongens maakten gebruik van het voetbalveld en andere leerlingen leefden zich uit met smashbal. Jolien Sinnema en Wouter Westenberg speelden de kinderen de bal toe waarna er een keiharde smash volgde.

vrijdag 3 oktober

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de avond en belangstellenden kunnen gratis binnenlopen. 18.30 tot 20.00 uur.

Informatiemarkt tegen eenzaamheid

In Huis van de Buurt 't Kruidvat staan diverse organisaties als Stichting Welzijn Diemen, Cordaan Thuiszorg, Serve the City, Rode Kruis en Humanitas op een informatiemarkt tegen eenzaamheid. Van 11.00 - 14.00 uur, gratis entree. Tussen 10.00 en 12.00 uur is er ook een tweedehandsmarkt.

Nordic walking

Elke vrijdag wordt er om 9.30 uur door een groep enthousiaste senioren een goed uur gelopen met nordicwalkingstokken. Het vertrekpunt is Huis van de Buurt 't Kruidvat, meedoen is gratis. Informatie: Cecile, 020-6981467.

Yoga

Proefles kinderyoga van 16.00 – 17.00 uur in Yoga Studio Diemen. Kosten € 7,50. Aanmelden via 020-4165078 of www.yogadiemen.nl.

Dialezing

De bekende natuurfotograaf Erwin van Laar vertoont in De Schakel de dialezing 'Noorse Impressies', adembenemende landschappen uit het noorden van Europa met fascinerende vogels en ontmoetingen met elanden en beren. Van 10.00 -12.00 uur, € 2,50. Informatie: Cor de Best, 06–54678741.

Sta Sterk

Vanaf vrijdag 24 oktober starten er weer Sta Sterk-trainingen. Er is een groep voor kinderen van 6-8 jaar (van 15.30-16.30 uur) en een groep voor kinderen van 9-12 jaar (16.45-18.00 uur). Door een subsidie van de gemeente Diemen is de bijdrage voor de ouders € 100,-. Er zijn 10 bijeenkomsten. Kinderen kunnen aangemeld worden via de ouder&kindcoach, de intern begeleider of rechtstreeks bij Larros Support. Informatie: Jolanda Broex, info@larrossupport.nl of 06-44076995.

Voedselbank

De hele maand oktober houdt de Voedselbank een actie bij de Jumbo in Diemen-Zuid, elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De voedselflitsmarathon is bedoeld om de schappen van de Voedselbank te vullen. Die zijn bijna leeg door de veranderde regelgeving bij grote instanties die voedsel geven aan de Voedselbank.

donderdag 2 oktober

Galerie

Galerie De Culturele Huiskamer van Diemen is iedere dag open van 11.00 tot 18.00 uur met wisselende exposities. Ouddiemerlaan, hoek Diemerplein.

2 en 7 oktober

Film in De Omval

'Deux jours, une nuit' is een film van Jean-Pierre en Luc Dardenne. Een wanhopige vrouw heeft slechts één weekend de tijd om haar collega's ervan te overtuigen hun premie af te staan zodat zij haar werk kan behouden. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 4 oktober

Workshop

In Huis van de Buurt 't Kruidvat wordt een workshop voor jongeren georganiseerd over het herkennen van eenzaamheid. Van 18.00 – 20.00 uur, gratis deelname. Aanmelden bij David van Wesel: dvwesel@stichtingwelzijndiemen.nl.

Kinderboekenweek

In bibliotheek Diemen komt om 12.00 uur Meneer B op bezoek met de hilarische en muzikale voorstelling 'Meneer B. geeft een tuinfeest!' Geschikt voor iedereen vanaf 5 jaar, ook voor mama's en papa's. Toegang met OBA-pas gratis, anders € 5,-. Vergeet niet een kaartje te reserveren bij de bibliotheek.

Dolf Jansen

Dolf Jansen komt voor een try-out van Oudejaars 2014 naar De Omval. Jansen gaat als de Nieuwsjager door dit unieke verbluffende goudomrande jaar heen, om het aansluitend in handzame brokken en hoog tempo aan u over te brengen. 20.30 uur, € 17,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Oud papier

Vrijwilligers van Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf 9.30 uur in heel Diemen oud papier op.

zondag 5 oktober

Bingo

Om 13.30 uur begint een gezellige bingo in wijkcentrum Noorderlicht waar leuke prijzen te winnen zijn.

maandag 6 oktober

Aqua Fauna

Aquariumvereniging Aqua Fauna houdt elke maandagavond een bijeenkomst in De Schakel vanaf 20.00 uur. Liefhebbers worden geholpen met problemen en er worden vissen geruild. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Entree gratis.

Bingo

Vanaf 14.00 uur kan iedereen in het Huis van de Buurt Noorderlicht meedoen met het bingospel en andere spelletjes.

woensdag 8 oktober

Vuile Huichelaar

Meezingprogramma Vuile Huichelaar: We zullen doorgaan. Elke twee jaar komt Vuile Huichelaar in Theater De Omval langs, met steevast een uitverkochte zaal. Deze voorstelling staat garant voor een gezellige avond meezingen met de beste Nederlandse nummers. 20.30 uur, € 16.-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

9, 12 en 14 oktober

Film in De Omval

'Boyhood' is een uniek project dat zijn weerga in de filmgeschiedenis niet kent. Richard Linklater vertelt met' Boyhood' een intiem verhaal van epische omvang. Gefilmd over een periode van 12 jaar met dezelfde acteurs vangt hij tot in verbazingwekkend detail de jongensjaren van Mason. 9 en 14 oktober: 20.00 uur, € 8,-. 12 oktober: Film & Ontbijt: 10.30 uur, € 16,-. De film start om 11.30 uur. Reserveer voor het ontbijt vóór zaterdag 11 oktober via www.theaterdeomval.nl of 020-6001897.

tot 26 december

Expositie

Carla Lem, lid van Kunstzin Diemen, toont in de Diem haar natuurfoto's in een expositie met de titel 'Gewoon buiten of buitengewoon'. Met oog voor schoonheid en eenvoud toont zij met haar fotografie aan hoe bijzonder het is als je gewoon buiten bent. De expositie is van 28 september tot en met 26 december 7 dagen per week te bezoeken tussen 09.00 en 20.00 uur.

zaterdag 11 oktober

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed, kleding en huishoudelijke apparaten. Ook kleding wordt gerepareerd (geen ritsen). Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Sander van Opzeeland

Sander van Opzeeland speelt 'Kunst met een grote K' in De Omval. Het plan: Ik kom op, daarna sta ik een minuut of 85 op het podium. Nadat ik klaar ben en jullie heb bedankt, verlaten jullie het theater en denken: 'wauw, dit was een van de beste theaterprogramma's die ik ooit heb gezien. Dit was wat je noemt Kunst met een grote K.' 20.30 uur, € 14.-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Starterscursus bridge bij bridgeclub Sans Atout! Op woensdagmiddag in de Schakel. Start 15 oktober, docent Nico Portegijs. Kosten € 60 inclusief lesboek. Informatie of opgeven 020-4638952 of bridge@boekservices.nl

De Albert Schweitzerstaat doet het al 8 maanden zonder straatnaamborden ! Ben benieuwd wanneer ze schoon en duidelijk teruggeplaatst worden. Charles van den Berg, 39.

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Te huur: Garage Diemen-Zuid, 21 m2, geen water en elek. 150 euro p/m. j.ijwrak22@gmail.com

Verzamelaar zoekt LP'S en SINGLES. POP-JAZZ-SOUL-BLUES. Telefoonnummer: 06-51065352

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SV Diemen wint opnieuw

Club overspeelt Ankaraspor in tweede helft

SV Diemen scoorde na rust drie keer. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - SV Diemen heeft zondag voor eigen publiek gewonnen van Ankaraspor: 3-1. Bij rust leidden de bezoekers met 0-1.

SV Diemen speelde voor rust slecht. SV Diemen was zeer onzorgvuldig in de passing - ballen over vijf meter kwamen niet aan - en constant werden de verkeerde keuzes gemaakt. Ankaraspor speelde met veel passie en strijd, maar ontbeerde de stootkracht om echt gevaarlijk te worden. Tegen het einde van de eerste helft leek SV Diemen iets beter in de wedstrijd te komen, maar het was Ankaraspor dat op voorsprong kwam. Een domme overtreding leidde tot een vrije trap die via de knie van Noël Ruygrok in het eigen doel belandde.

Trainer Marc Stuut maakte zijn spelers duidelijk dat er sprake was van onderschatting en er meer inzet moest worden getoond. De donderspeech van de trainer bleek van invloed op de ploeg. SV Diemen oogde in de tweede helft feller en scherper dan voor rust en onder aanvoering van Kevin Kroese werd de thuisclub steeds gevaarlijker. Ankaraspor leek het kruit in de eerste helft al te hebben verschoten, want het kon bij lange na niet meer dezelfde energie in de wedstrijd gooien als voor rust.

De verdiende gelijkmaker kwam op naam van de jarige Marc Stobbelaar, die een penalty onberispelijk benutte. De penalty was gegeven nadat Kroese in het strafschopgebied onderuit was gehaald.

Ankaraspor wankelde en niet veel later kwam SV Diemen dan ook op voorsprong. Een prima vrije trap van Rémon van Asselt werd keihard binnengekopt door Mitchell de Vries. Toen even later Noël Ruygrok een prachtige aanval afrondde was de wedstrijd gespeeld. Daarna verzuimde SV Diemen de score op te voeren naar een nog ruimere overwinning.

SV Diemen heeft nu tien punten uit vier duels. Zondag gaat de ploeg van Marc Stuut op bezoek bij het Amsterdamse TABA. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Voetbalvriend

Maandag overleed een man met wie ik vanaf het einde van de jaren 70 tot midden jaren 80 vaak op de staantribune in De Meer naar wedstrijden van Ajax keek. We deden dat met een groepje, van wie hij de oudste was. Later sprak ik hem regelmatig aan de bar van diverse cafés. Onderwerp van gesprek was meestal voetbal.

In de jaren dat wij vrijwel elke thuiswedstrijd van Ajax bezochten mocht je in een voetbalstadion nog roken en echt bier drinken. Het was in De Meer altijd gezellig. Onze voetbalvriend vertelde dikwijls bijzondere verhalen. Hij werd in 1947 geboren en was net zo oud als Johan Cruijff, tegen wie hij als jeugdspeler van FIT nog twee keer had gespeeld. Tenminste, dat vertelde hij ons zo nu en dan. Hij was in die wedstrijden de directe tegenstander van JC. Als voorstopper van FIT legde hij JC natuurlijk moeiteloos aan banden. Cruijff zag het niet meer zitten en liet zich in beide wedstrijden vroegtijdig vervangen. Onze voetbalvriend maakte echter een fout. Enkelen van ons voetbalden met hem bij de Amsterdamse amateurclub WOL' 33 en konden elke week met eigen ogen zien dat hij geen begenadigd voetballer was (geweest). Hij vertelde ons door de jaren heen wel meer mooie verhalen: hij was een betere James Bond dan Sean Connery, was niet ingegaan op de avances van Brigitte Bardot en bokser Mike Tyson zou tegen hem geen schijn van kans maken. Hij slaagde er soms in om een heel vak op de staantribune op het verkeerde been te zetten. Als het spel van Ajax tegenviel stootte hij een voor hem onbekende man op de tribune aan. "De Mos moet Duif bij de selectie halen." Op de vraag wie Duif was, antwoordde hij dat het om een supertalent uit de A1 ging. Het verhaal over een nieuw talent bij Ajax ging het vak door en wij wisten al wat er ging komen. Bij de volgende wedstrijd waarin het bij Ajax niet goed liep was er altijd wel een supporter die vanuit vak P of vak O richting de dug-out riep. "De Mos, zet die Duif er nu eindelijk eens in." Wij moesten natuurlijk vreselijk lachen. Onze voetbalvriend het hardst en stak vervolgens weer de brand in een vers sjekkie.

Dames van Smashing '72 lijden nederlaag

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de uitwedstrijd tegen SVU in Amsterdam met 3-1 verloren. De volleybalsters uit Diemen staan na twee duels op de vierde plaats in de promotieklasse.

In de eerste set kwamen de Diemense volleybalsters niet goed in hun spel en verloren zonder vat op de wedstrijd te krijgen (25-19). Dit beeld zette zich voort in de tweede set (25-15). In de derde set was het opnieuw SVU dat de wedstrijd bepaalde. Pas in de laatste set kende Smashing '72 nog een eindspurt die setwinst opleverde (21-25). Deze wedstrijd leverde evengoed één wedstrijdpunt op, waardoor de dames na twee wedstrijdronden op de vierde plaats in de competitie staan.

Het is even wennen in de promotieklasse waar tegenstanders van een ander kaliber aan de andere kant van het net staan. Dat de dames van Smashing '72 dat aankunnen, demonstreerden zij in de eerste wedstrijd van het seizoen met een 4-0 overwinning. Gezien de potentie in de ploeg zullen zij gedurende het seizoen in het ritme groeien. Zaterdag speelt Smashing '72 om 17.00 uur in Sporthal Diemen tegen het team van Spaarnestad dat op de vijfde plaats staat.

DKV Victoria rekent af met DOC: 15-8

DIEMEN - DKV Victoria heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen DOC met 8-15 gewonnen. Het 8-tal uit Diemen was duidelijk veel sterker dan de tegenstander. Bij rust leidden de korfballers uit Diemen met 3-9.

Het was een aantrekkelijke wedstrijd met veel kansen en mooie doelpunten. In de eerste helft liet DKV Victoria al zien dat DOC geen kans had op de overwinning. De bezoekers sloegen al vroeg in de wedstrijd een groot gat. Na 20 minuten stond het 1-8 voor de gasten en met rust was het 3-9.

Ondanks de ruime voorsprong was de overwinning nog niet zeker. Pas aan het einde van de tweede helft was duidelijk dat de punten mee naar Diemen gingen.

DKV Victoria speelde niet met de vaste basisformatie. Laura de Nooij was geblesseerd aan haar enkel en Romy Zeeman had een blessure aan haar scheenbeen. Zij werden vervangen door Carla Winkel en Anique Clerx. In de wedstrijd werd ook een gele kaart getrokken. Na praten tegen de scheidsrechter kreeg Michael Post een gele kaart. De kaart heeft geen verdere gevolgen.

DKV Victoria speelt zondag uit tegen Oosterkwartier. De wedstrijd in Haarlem begint om 14.30 uur.

Dames van SV Zeeburg winnen hard duel

DIEMEN - Dames 1 van SV Zeeburg heeft zondag de uitwedstrijd tegen Fulmen/Fidelitas met 20-22 gewonnen.

Op papier leek het een makkelijke tegenstander, maar SV Zeeburg had de grootste moeite met het harde en vaak gemene spel van de tegenpartij. Daarnaast gingen de dames ook mee in het langzame tempo en kwamen ze niet lekker in hun spel. De rust werd ingegaan met een stand van 9-9.

In de tweede helft werd het spel steeds harder en ruwer. SV Zeeburg koos ervoor om zo weinig mogelijk risico te nemen en voornamelijk van afstand of vanuit de hoeken te schieten. De score bleef aanvankelijk gelijk opgaan, maar halverwege de tweede helft lukte het de dames van SV Zeeburg om iets uit te lopen. Naarmate de wedstrijd vorderde werden er steeds meer tijdstraffen uitgedeeld, voornamelijk aan de kant van Fulmen/Fidelitas. Dit speelde SV Zeeburg aan het einde goed uit en de punten konden meegenomen worden naar Diemen.

Blue Stars verliest

DIEMEN - Het eerste team van Blue Stars heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen verloren van BC Schrobbelaar: 100-68.

De basketballers uit Diemen wonnen een week eerder de competitieouverture tegen Punch met 73-63. Zondag speelt Blue Stars een thuisduel. De club ontvangt dan Early Bird. De wedstrijd in de Prins Bernhardhal begint om 18.30 uur. Blue Stars is op zoek naar jeugdspelers die geboren zijn in de jaren 2005 en 2006.

Bijeenkomst in teken van cybercrime

Foto: Christian Pfeiffer

DIEMEN - In het gemeentehuis wordt op dinsdag 7 oktober een bijeenkomst voor bedrijven en zzp'ers in Diemen gehouden die in het teken staat van cybercrime.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Amsterdam Amstelland, Ondernemend Diemen en de gemeente Diemen.

Cybercrime lijkt een steeds groter probleem te worden. Het leven speelt zich meer en meer digitaal af en hierdoor neemt ook de kans op onlinecriminaliteit toe. Bedrijven en zzp'ers lopen een steeds grotere kans om slachtoffer te worden van internetcriminelen. Die ontwikkelen steeds nieuwe trucs die het mogelijk maken om in te breken in computers. Dit kan grote gevolgen hebben: de bankrekening van bedrijven en zzp'ers kan worden leeggehaald en bedrijfsgeheimen of andere gevoelige informatie kan worden gestolen.

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met cybercrime

Hacker
Tijdens de bijeenkomst laat een doorgewinterde hacker de aanwezigen zien hoe kinderlijk eenvoudig het is om in een computer in te breken. Vervolgens geeft hij tips over hoe men zich kan beschermen tegen cyberaanvallen van criminelen. Aanwezigen zullen met eigen ogen kunnen zien hoe zij de digitale veiligheid van hun bedrijf sterk kunnen verbeteren.

Belangrijke informatie
Liza van Zon, bestuurslid van Ondernemend Diemen, verwacht veel van de bijeenkomst. "Een hacker zal de aanwezigen informatie geven over de beveiliging van hun computers. Er zullen ongetwijfeld kleine bedrijven en zzp'ers zijn die denken dat zij geen interessant doel zullen zijn voor cybercrime. Maar ik ben ervan overtuigd dat de aanwezigen veel belangrijke informatie over de beveiliging van hun systemen zullen krijgen."
Dat cybercrime wel degelijk leeft onder ondernemers in Diemen merkte zij recent. "Ik had contact met iemand van een bedrijf in Diemen. Hij wist van de bijeenkomst en vertelde mij dat de persoon die binnen zijn bedrijf verantwoordelijk is voor de ict en de beveiliging van het systeem de bijeenkomst zeker gaat bezoeken."

Ernstige gevolgen
Jeroen Klaasse (D66), wethouder van Economische Zaken: "Cybercrime is een belangrijk probleem. Landelijk worden 40 tot 60 procent van de bedrijven geconfronteerd met cybercrime. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. De gemeente heeft een professionele ict-afdeling en de mensen die daar werken hebben maatregelen genomen tegen cybercrime. Het systeem van de gemeente is uiteraard beveiligd met firewalls en virusscanners. Als gemeente hebben wij ook te maken met privacygevoelige informatie. Het Rijk levert ons daarvoor de beveiliging."

Burgemeester
Klaasse laat weten dat ook burgemeester Amy Koopmanschap bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille Veiligheid. "Ik heb begrepen dat er veel belangstelling voor de bijeenkomst is. Ik verwacht dat er veel bedrijven en zzp'ers op af komen."

Expert Diemen heeft vertrouwen in toekomst

Het team van Expert Diemen. Foto: Artfotoservicegroep.

DIEMEN - Expert in winkelcentrum Diemerplein richt zich op de toekomst. De winkel is groter geworden, de pui is vernieuwd en het personeelsbestand is uitgebreid en verjongd.

Gert Hassing, sinds 25 jaar eigenaar, zijn vrouw Hester en hun dochter Marlou werken in de zaak. Zij krijgen steun van Willem die in de buitendienst werkt en Michael die in de buitendienst werkt en in de winkel helpt. "Marlou is 20 en Michael is 18. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van multi-media en kunnen die makkelijk aan klanten uitleggen", aldus Hester. Ook op het gebied van witgoedproducten zijn zij up-to-date. Gert vertelt dat internet de grootste concurrent van Expert is. "Maar er zijn ook mensen die liever naar ons komen. Wij geven deskundig advies en verlenen optimale service door alle zorg uit handen te nemen van de klant. Daarnaast leveren wij topkwaliteit. Momenteel verkopen wij veel geluidsapparatuur en speakers die wireless en via bluetooth werken. Ook veel keukeninbouwapparatuur en witgoed. Als iemand voor 16.00 uur een bestelling doet wordt die de volgende dag geleverd, mits het artikel op voorraad is." Zij hebben het aantal klanten de laatste maanden zien toenemen. "Dat komt doordat er steeds meer winkels in het winkelcentrum zijn. En als de nieuwe supermarkt opengaat verwachten wij dat het nog drukker wordt in het winkelcentrum.

Foto: Trudy Kroese

Accountantskantoor Van Deventer al
25 jaar in Diemen

Regus opent
vestiging op
Campus Diemen Zuid

'We hebben de crisis wel gevoeld, maar toch is het ieder jaar beter gegaan'

AVT Makelaars viert 10-jarig jubileum in de Arent Krijtsstraat

Danny van Buuren, Afra van Buuren Patricia Huijbrechtse en Stefan Bijlsma van AVT makelaars.

DIEMEN - In 2004 startte makelaar Danny van Buuren (42) met AVT Makelaars in Diemen. In die 10 jaar zat het economische tij niet mee, maar het kantoor heeft zich toch een vaste plek in de Diemense en Amsterdamse woningmarkt weten te verwerven.

Tien jaar geleden maakte Van Buuren de overstap van assurantiën naar de makelaardij. Diemen was hem niet onbekend, hij werkte er al bij de Diemen Adviesgroep van zijn schoonfamilie in de Arent Krijtsstraat. In 2004 was de tijd rijp voor uitbreiding met een makelaarskantoor. AVT, dat staat voor aankoop, verkoop en taxaties, startte op het moment dat de woningmarkt nog goed was. "Maar het was toen net zo dat je geen diploma's meer hoefde te hebben om jezelf makelaar te noemen. Dat zorgde ervoor dat er ineens veel meer makelaars waren", vertelt Van Buuren. "Ik had alle assurantiediploma's, had bouwkunde gestudeerd en was bezig met de diploma's voor de makelaardij. Ja, natuurlijk heb ik die ook gehaald, wij vinden dat wel belangrijk. Collega Patricia Huijbrechtse kwam er al snel bij, ook met alle diploma's."

Van Buuren weet nog welk huis hij als eerste verkocht. "Dat was een huis in de Reinier Castelijnstraat, bij ons om de hoek. In die eerste jaren liep de woningmarkt nog wel goed door. Tot september 2008, daarna stagneerde de woningmarkt door de economische crisis." Toch telt het team van AVT inmiddels vijf mensen. "We zijn er goed doorheen gekomen doordat we in de eerste jaren goed naam hebben kunnen maken. We hebben de crisis wel gevoeld, maar het is toch ieder jaar beter gegaan. Via het assurantiekantoor hadden we al een goede naam en het voordeel van Diemen is dat het dicht bij Amsterdam ligt, dus ook dat behoorde al snel tot ons werkgebied. Daarnaast heeft Diemen als voordeel dat er veel eigen grond is, geen erfpacht, en dat Diemen heel erg centraal ligt en een goede bereikbaarheid heeft."

Van Buuren is inmiddels ook voorzitter van de winkeliersvereniging van de Arent Krijtsstraat. "Ik vind het belangrijk om me daar als ondernemer voor in te zetten. Door de diversiteit in ondernemingen is het best moeilijk om samenhang in de winkeliersvereniging te krijgen, maar we weten van elkaar wat er speelt, en gunnen we elkaar ook iets. Inkopen doe ik zo veel mogelijk bij collega's in de straat. Ook met de andere makelaars in Diemen is het contact goed; we zitten elkaar ook niet in de weg, we werken in heel verschillende projecten."

Ook over 10 jaar is AVT nog steeds in Diemen, denkt Van Buuren. "Daar heb ik alle vertrouwen in. De moeilijkste jaren hebben we absoluut achter de rug. Mijn vrouw werkt in de zaak en mijn dochter van 16 begint het ook leuk te vinden; het zou leuk zijn als zij straks ook in de zaak zit. Het assurantiekantoor is van mijn schoonfamilie. We zijn dus echt een familiebedrijf met een vaste groep mensen die dicht bij elkaar staan. Dat vind ik heel prettig en geeft onze cliënten ook een prettig gevoel, denk ik."

Regus opent in november vestiging op Campus Diemen Zuid

Flexibele werkplekken voor ondernemers.

DIEMEN - Een werkplek voor af en toe of een kantoor voor langere tijd: vanaf volgende maand kunnen ondernemers daarvoor terecht bij Regus op Campus Diemen Zuid.

Het naambord van Regus hangt al een tijdje aan de gevel, maar het interieur moest nog worden verbouwd. Sinds augustus wordt er hard gewerkt om in november de deuren te kunnen openen, vertelt manager Boy van Vugt.
Voor wie eigenlijk? "Voor iedereen die een oplossing zoekt voor zijn werkplek. Mensen die veel onderweg zijn en af en toe een werkplek nodig hebben, kunnen met een abonnement terecht in de businesslounge. Niet alleen in Diemen, maar in elke vestiging over de hele wereld. Of mensen kunnen een werkplek huren in onze open kantoortuin. Veel zzp'ers maken daar gebruik van. Daarnaast hebben we vaste kantoren, variërend in grootte van een tot tien personen. En er zijn vergaderruimtes te huur."

Regus telt alleen in Amsterdam al 11 vestigingen, aldus Van Vugt. De eerste vestiging in Diemen gaat naar verwachting op 10 november open.

2-4 oktober
SVE Bouwbeurs
Info: www.svebeurs.nl

Dinsdag 7 oktober
Cybercrime: de Hacker vertelt (ondernemersbijeenkomst in het kader van Week van de Veiligheid)
Info: gemeente*

Woensdag 8 oktober (namiddag)
Duurzaam MKB-event
Info: gemeente*

Dinsdag 14 oktober
OD bedrijfspresentatie ism OostWestWelzijn
Info: Ondernemend Diemen (www.ondernemenddiemen.nl)

Donderdag 16 oktober
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand
9.00 – 10.30 bij Beanthere
Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

Dinsdag 11 november
OD ondernemersontbijt mbt Particpatiewet (ism gemeente)
Info: Ondernemend Diemen (www.ondernemenddiemen.nl)

Donderdag 20 november
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand
9.00 – 10.30 bij Beanthere
Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

Donderdag 27 november
Bestuurlijk overleg gemeente – Winkeliersvereniging Diemerplein
Info: gemeente*

Dinsdag 9 december
OD ontbijtbijeenkomst (geld besparen door minder restafval) ism gemeente en TU Delft
Info: Ondernemend Diemen (www.ondernemenddiemen.nl)

Donderdag 18 december
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand
9.00 – 10.30 bij Beanthere
Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

Data voor komend najaar nog te bevestigen (*):
·         Werkgroep Veiligheid Bergwijkpark
·         Bedrijvenpanel Verrijn Stuart
·         Bedrijvenpanel Stammerdijk Sniep
·         Werkgroepen Keurmerken Veilig Ondernemen (KVO) Winkelcentra
.         Bestuurlijk overleg Gemeente – Ondernemend Diemen


(*) Info:
gemeente via mw. P. Arendse
020-3144790 (vrijdag afwezig) of p.arendse@diemen.nl.

'Cijfers vertellen het verhaal en de ontwikkeling van een bedrijf'

Accountantskantoor Van Deventer zit volgende maand 25 jaar in diemen

André Schreurs, Ineke Bakkum en Joop Mous. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Accountantskantoor Van Deventer is in november 25 jaar gevestigd in het pand aan het Koninginnepad 1 in het centrum van Diemen. Joop Mous (65), Ineke Bakkum (46) en André Schreurs (46) zijn vennoten van het bedrijf. Daarnaast werken er 12 personeelsleden van wie er drie in Diemen wonen.

De geschiedenis van accountantskantoor Van Deventer gaat veel verder terug dan 25 jaar. Het kantoor was lange tijd op diverse plekken in Amsterdam gevestigd. In november 1989 werd besloten om naar Diemen te verhuizen. Ineke Bakkum: "Het kantoor zat 25 jaar geleden in een pand in De Pijp, een buurt die achteruit ging. Er werd besloten om naar dit pand in Diemen te verhuizen. Dicht bij Amsterdam en goed bereikbaar."

André Schreurs: "Bij het kantoor werkten 25 jaar geleden veel dames, zij waren gewend om in de middagpauze de Albert Cuyp of de winkelstraten in De Pijp te bezoeken. Een voorwaarde voor de verhuizing was dat het nieuwe pand dicht bij een winkelcentrum zou liggen. Winkelcentrum Diemerplein ligt hier vlakbij."

Accountantskantoor Van Deventer heeft vooral klanten van het MKB (midden- en kleinbedrijf), maar verleent ook diensten aan zzp'ers en particulieren. André Schreurs: "Wij verzorgen financiële dienstverlening zoals het opstellen van een jaarrekening, het doen van aangiften inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting (BTW) en geven fiscaal advies. Dat laatste is een van onze specialiteiten. Uiteraard willen onze klanten weinig belasting betalen en wij geven hen op dat gebied kundig en ook verantwoord advies."

Bakkum en Schreurs vertellen dat het verlenen van advies aan klanten een belangrijk deel van hun werk vormt. Zij denken mee met hun klanten en geven hen altijd eerlijk advies. "Soms moeten wij een klant het advies geven om personeelsleden te ontslaan omdat anders de bedrijfsvoering in gevaar komt. Dat advies kan hard aankomen. Het is aan de klant om dit advies al dan niet op te volgen", aldus Schreurs.

Niet saai
Bakkum benadrukt dat het werk van een accountant zeker niet saai is. "Het interessante van ons werk is dat de cijfers het verhaal en de ontwikkeling van een bedrijf vertellen. Verder vind ik het leuk om met klanten om te gaan. Veel klanten komen naar ons kantoor in Diemen toe, maar wij bezoeken zelf ook klanten, dat zijn doorgaans de wat grotere bedrijven."
Accountantskantoor Van Deventer heeft weinig bedrijven en zzp'ers in Diemen als klanten. Door de toename van het aantal winkels, kleine bedrijven en zzp'ers in Diemen lijken hier volop kansen te liggen voor het accountantskantoor. Schreurs en Bakkum laten weten dat zij graag met deze ondernemers in contact komen om te bespreken wat zij voor hen kunnen betekenen.
De drie vennoten zijn verantwoordelijk voor het werk dat het accountantskantoor levert. De twaalf personeelsleden zijn allemaal goed opgeleid en hebben veel ervaring. Het eindproduct dat aan de klant wordt geleverd passeert altijd minimaal een van de drie vennoten. Ook als een klant persoonlijk advies krijgt is altijd een van de vennoten bij het gesprek aanwezig.

Diemens bedrijf hoopt op Duurzaam MKB Award

Vorig jaar won Scholte & De Vries-Estoppey.

DIEMEN - De gemeenten in de regio Amstelland maken volgende week bekend welk bedrijf uit de regio de Duurzaam MKB Award ontvangt.

Het Diemense bedrijf Cortlever-Agricola BV is een van de kanshebbers. De deelnemers die strijden om de Duurzaam MKB Award zijn bedrijven uit Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Scholte & De Vries-Estoppey werd vorig jaar winnaar in Diemen en mocht door naar de regionale finale. De groothandel voor de bouw en industrie behaalde in die finale de derde plaats.

Wethouder Ruud Grondel van Milieu vindt de Duurzaam MKB Award belangrijk. "Het vraagt om lef en een ruime blik om verder te kijken dan de economische effecten op korte termijn. De gemeente wil ondernemers en burgers in Diemen inspireren met concrete praktijkvoorbeelden van duurzame ondernemers. Ondernemers die duurzaam ondernemen hebben weten te vertalen naar kansen voor een gezonde bedrijfsvoering. Voorbeelden die laten zien dat dit zijn vruchten afwerpt op zowel de korte als lange termijn voor zowel bedrijf, klant als milieu."

Danschool

DIEMEN - In het pand waar nu accountantskantoor Van Deventer is gevestigd, zat vroeger dansschool Van der Linde. De dansschool verhuisde later naar de Prinses Beatrixlaan in het pand waar nu restaurant Judo is gevestigd.

Dansschool Van der Linde was een begrip in Diemen en omstreken.

Veel jonge Diemenaren zetten er hun eerste stappen op de dansvloer en behaalden er hun dansdiploma.

Idee Diemenaar dingt mee naar Wereldprijs 2014

Le Compostier tijdens een workshop composteren in buurtmoestuin Prinses op de Erwt. Foto: Maarten Hoogland

DIEMEN - Thuis biologisch afval (gft) composteren om zelf in je (moes)tuin te gebruiken of aan andere tuinders in de buurt te geven. Dat idee van Le Compostier, Rowin Snijder uit Diemen, is in de race voor de Wereldprijs 2014 van ASN Bank.

"Biologische compost en tuinaarde zijn schaars en kostbaar. Waarom het waardevolle biologische gft weggooien en vervolgens dure compost kopen voor de tuin?", vraagt Snijder zich af. Le Compostier biedt systemen aan die zelfs passen op het balkon of dakterras. "Ik laat zien hoe makkelijk en leuk het composteren is en door de aandacht voor bio-gft wordt de lokale productie van biologische compost bevorderd", aldus Snijder. Ook op basisschool De Nieuwe Kring leert hij kinderen zo zelf composteren. Le Compostier zamelt ook bio-gft in van de biologische horeca. Dit wordt naar buurtmoestuinen gebracht in de directe omgeving en gecomposteerd.

Stemmen om dit Diemense duurzame initiatief een ronde verder te helpen voor de Wereldprijs kan nog tot vrijdag 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op bit.ly/lecompostier.