DiemerNieuws

2 juli 2015

DiemerNieuws 2 juli 2015


Huurwoningen in gebouw dat lijkt op een sfinx

Als je goed kijkt, heeft het nieuwe gebouw wel wat van een sfinx. Artist Impression: Van Wijnen

DIEMEN - Aan de Ouddiemerlaan zal een appartementencomplex gebouwd worden met de naam 'De Sfinx'. In het gebouw komen 98 huurwoningen in de vrije sector. Donderdagavond gaf de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' af voor de omgevingsvergunning voor De Sfinx

Zo'n verklaring was nodig omdat het nieuwe plan wat groter en hoger is dan het project dat De Key op dezelfde locatie had willen bouwen en waarvoor in 2009 al een vergunning was afgegeven. Op het terrein stond in het verleden bejaardenhuis De Diem. Na de verhuizing van het bejaardenhuis naar de Arent Krijtsstraat werd het gebouw gebruikt voor studentenhuisvesting. Woonstichting De Key had het voornemen er een nieuw appartementencomplex te bouwen, De Nieuwe Kiezel, maar moest het project afblazen als gevolg van de crisis. Bouwonderneming Van Wijnen ziet nu mogelijkheden, Vesteda is de opdrachtgever/belegger.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week donderdag, toonden alle fracties zich blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden op het terrein dat na de sloop van De Diem al jaren braak ligt. De bezwaren die er waren, betroffen vooral het feit dat het geen sociale huurwoningen oplevert, terwijl het in de woonvisie wel een doelstelling is om het aantal sociale huurwoningen in Diemen te vergroten. Verantwoordelijk wethouder Lex Scholten reageerde dat woningbouw op deze plek simpelweg alleen rendabel is voor een projectontwikkelaar wanneer het huurwoningen in de vrije sector betreft. Maar de bouw van deze appartementen zou wel de doorstroming op de huurmarkt kunnen bevorderen en zo indirect ook vrijkomende sociale huurwoningen op kunnen leveren. Een tweede bezwaar was de 'dikke' eerste woonlaag. Dat komt omdat er op die verdieping parkeerplaatsen gecreëerd moeten worden. Ondergronds zou te duur worden en in de omgeving zijn ook niet voldoende parkeerplekken.
Omwonenden hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen het nieuwe plan, vooral vanwege de hoogte van het gebouw. Scholten liet weten de zienswijzen wel serieus te nemen, maar omwonenden die daar recht op hadden, hebben na het verlenen van de omgevingsvergunning van De Kiezel al planschade uitbetaald gekregen.

Lees verder op pagina 3

Niet blij met 7 festivals in Diemerbos

DIEMEN - Zeven festivals in het Diemerbos deze zomer, niet iedereen is daar blij mee. Een online petitie om het aantal festivals vanaf 2016 te beperken tot twee heeft in minder dan drie dagen al ruim 225 handtekening opgeleverd.

Vorig jaar werden er in het Diemerbos voor het eerst dancefestivals gehouden. Een succes volgens Staatsbosbeheer, maar diverse bezoekers van het Diemerbos zijn het daar niet mee eens. Zoals Elliëtte Kreek uit Diemen: "Tussen de twee festivals werd niet goed opgeruimd, dus was het bos wekenlang een puinbak. Ook de kans dat er drugs gebruikt worden is groot. Een gevaar voor honden die er worden uitgelaten; mensenpoep met drugsresten en losse zakjes van drugs, daar worden ze ziek van. Bovendien is vorig jaar bij het afvoeren van materialen een hond doodgereden." Kreek vreest dat er nu met zeven festivals tussen eind juli en begin september de hele zomer veel overlast zal zijn. "Je verkracht eigenlijk dat bos, heel veel mensen hebben er overlast van."

Lees verder op pagina 2

Gedenk te Sterven wordt monument

DIEMEN - Begraafplaats Gedenk te Sterven in Diemen-Noord wordt een gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B en W besloten.

Met de monumentenstatus wordt de begraafplaats beschermd tegen beschadiging, afbraak of wijziging. Gedenk te Sterven is het tweede gemeentelijk monument in Diemen. Het andere monument is de oude smidse uit 1749. Diemen telt ook elf rijksmonumenten en twee provinciale monumenten. Oud-burgemeester Koopmanschap zal in het najaar een bordje met de monumentenstatus bij de begraafplaats onthullen

42

interlands speelde Danny Blind. De inwoner van Diemen wordt nu misschien bondscoach

Weerbericht

Zonnig en eerst nog zeer warm, lokaal kans op onweer
Na lang aarzelen barst het zomerweer met juli op de kalender volledig los. Er bestaat een grote kans op een hittegolf. Aan de westflank van een langgerekte noord-zuid georiënteerde hogedrukgordel van Noord Afrika tot Scandinavië wordt met een zuidoostelijke stroming zeer warme lucht aangevoerd. Zaterdag wordt het extreem warm, vanaf zondag wat minder warm.

Vrijdag en het weekeinde
Na 2 tropische dagen van rond 33 graden is het vrijdag met 28 à 29 graden iets minder heet, maar nog zeer warm. In de nacht en ochtend bestaat kans op onweer. Vrijdagmiddag en in het weekeinde schijnt de zon overwegend. Zaterdagavond en vooral zondag bestaat er lokaal kans op onweer. Zaterdag wordt het met 35 à 36 graden extreem warm. Er waait dan een matige zuidoostenwind die zondag draait naar west. De maxima dalen naar circa 26 à 27 graden.

Trend na het weekeinde
Na de zinderende hitte van zaterdag daalt de temperatuur geleidelijk bij een naar het westen- tot zuidwesten gedraaide wind. Er is zonneschijn maar er kan lokaal een bui ontstaan. Eerst liggen de maxima nog rond 26 graden, vanaf woensdag waarschijnlijk circa 22 à 23 graden.

Weetje
Het is een landelijke hittegolf als het in de Bilt 5 dagen achtereen 25 graden of meer wordt, waarvan 3 dagen boven 30. De laatste hittegolf was in juli 2013. De hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten is 38.6 graden in 1944. In onze regio is 36.8 graden in zomer 1947 het record. Records kunnen zaterdag lokaal sneuvelen. Er is kans op 38 à 39 graden in Limburg.

De school op de 'aschbelt'

Zestien jaar na de opening van de Openbare School voor Lager Onderwijs aan de Ouderkerkerlaan was de school alweer te klein. In 'Historie van Diemen' schreef de historicus P.J. ter Beek: "In 1900 werden 2 lokalen aan de school bijgebouwd. Hierdoor verdween de vuilnisbelt, die naar de Muiderstraatweg buiten de bebouwde kom der Gemeente werd verplaatst. Tevens verplaatste men ook het brandspuithuisje. Voor de kosten van dit alles werd een geldlening aangegaan van ƒ 8.500,-."

De school was in 1884 dus gewoon op of naast een vuilnisbelt gebouwd. De in 1875 ingevoerde Hinderwet (een goede erfenis uit de Franse tijd) was kennelijk nog niet van toepassing geweest. "Er schuilt toch geen enkel gevaar in het bouwen van een school op een vuilnisbelt", moet men toen gedacht hebben.

Voor de 'verplaatsing van de aschbelt of wel vuilnisbelt' in 1900 was overigens wel een Hinderwetvergunning nodig. De gemeente Diemen voerde, als eigenaar van de school en de vuilnisbelt, aan "dat het niet hygiënisch was om een vuilnisbelt binnen de bouwde kom te vestigen." Op de aanvraag van de Hinderwetvergunning voor de verplaatsing van de vuilnisbelt kwamen geen bezwaren bij de gemeente binnen.

Vervolg van voorpagina

"De gemeente Diemen heeft dit jaar toestemming gegeven om tijdens de zomer in het Diemerbos gedurende vier weekenden een aantal dance festivals te organiseren", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het verlenen van de vergunningen past in het streven naar een actiever evenementenbeleid van de gemeente. Bovendien willen we net als Staatsbosbeheer het Diemerbos -met behoud van natuurwaarden- meer en meer een recreatiebos laten zijn. Uiteraard begrijpen we dat er hinder kan ontstaan vanwege de festivals. Daarom hebben we mede n.a.v. de ervaringen van vorig jaar de randvoorwaarden voor een vergunning aangescherpt, om de hinder zoveel mogelijk te beperken voor omwonenden en andere gebruikers van het Diemerbos."

Kreek is een online petitie gestart om het aantal festivals vanaf volgend jaar te beperken tot twee. "Wat mij betreft is de gemeente een beetje doorgeschoten door toestemming te geven voor zoveel festivals." Dat vinden meer mensen: de petitie is in drie dagen tijd al ruim 225 keer ondertekend.

Extra geld voor Nepal

DIEMEN - Stichting Het Elsengroen heeft van de gemeente € 1.857,30 gekregen voor hulp aan het door aardbevingen getroffen Nepal.

Hiermee verdubbelt de gemeente het bedrag dat Het Elsengroen ingezameld heeft. Met het geld worden bedrijven in Nepal geholpen de schade na de verwoestende aardbeving te herstellen en wordt ook persoonlijke hulp geboden.

HSVD 30 jaar

DIEMEN - Op zondag 28 juni bestond Hondensportvereniging Diemen (HSVD) 30 jaar.

Op deze datum werd ook het examen gehouden. Na afloop werd Guus Piërlôt, die voor de 60ste keer deze examens keurde, in het zonnetje gezet, alsmede zijn vrouw. In de kantine prijkt nu een mooie klok met de inscriptie H.S.V.D. 30 jaar 1985-2015.

Open toernooi ATVD

Nico en Marcella Droog.

DIEMEN - Het Robeu Sport Diemen Open van tennisvereniging ATVD is zondag afgesloten.

Het toernooi was een groot succes. Er werden veel mooie wedstrijden gespeeld, de sfeer was goed en het weer werkte de meeste dagen mee. Slechts af en toe viel er een regenbui. Er bleven zaterdag 81 finalisten over die een dag later de finalepartijen speelden.

Marcella Droog nam zondag na 25 jaar afscheid als voorzitter van de commissie die het open toernooi van ATVD jaarlijks organiseert. Na afloop van het toernooi werd zij in het zonnetje gezet. Er waren toespraken en Marcella kreeg een oorkonde namens de KNLTB.

Kinderzomerspelen gaan maandag van start

Drie weken lang activiteiten voor kinderen in Diemen

Kinderen kunnen zich weer uitleven in het Sportcentrum Wethouder F. B. Duran. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De leerlingen van de basisscholen in Diemen hebben vanaf volgende week maandag vakantie. De eerste drie weken van de zomervakantie kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar die in Diemen naar school gaan zich vermaken tijdens de Kinderzomerspelen. Veel kinderen kijken er al naar uit.

De Kinderzomerspelen (KZS) zijn van 6 tot en met 24 juli in Sportcentrum Wethouder F. B. Duran. De KZS worden door de Stichting Welzijn Diemen (SWD) georganiseerd. Danny Post is ook dit jaar algemeen coördinator. Hij kan rekenen op de steun van een aantal coördinatoren, onder wie Mitchell Post, die net als vorig jaar coördinator Sport is. Daarnaast zijn er ook veel begeleiders, van wie er velen al jaren meedraaien.

De kinderen die de KZS al eerder hebben bezocht weten wat zij kunnen verwachten. Er wordt gewerkt volgens een vaste formule die ijzersterk is en die zorgt dat alle kinderen zich drie weken lang kunnen vermaken. Net als tijdens voorgaande jaren zijn er twee uitstapjes: op woensdag 8 juli gaan de kinderen naar de Linnaeushof in Bennebroek en op woensdag 15 juli naar KidZcity in Utrecht. Voor deze uitstapjes moet van tevoren een kaartje worden gekocht. Op de twee woensdagen van de uitstapjes zijn er geen activiteiten in het sportcentrum. De derde week zijn er vijf dagen lang kinderzomerspelen in het sportcentrum. Op de dinsdag- en donderdagochtend wordt er gezwommen in het zwembad van het sportcentrum. Dit gebeurt onder begeleiding van de ervaren zweminstructeurs van het zwembad. Alle kinderen moeten eerst een stukje zwemmen en de instructeurs ervan overtuigen dat zij goed kunnen zwemmen. Als dit niet het geval is mag een kind niet het diepe bad in.

Ook dit jaar zijn er weer twee uitstapjes

Het programma kent weer drie thema's: theater, creatief en sport en spel. Kinderen kunnen zelf bepalen aan welke activiteiten zij willen meedoen. Uiteraard zijn er weer de grote spellen. Voorbeelden hiervan zijn het casinospel, het spookhuis dat in de sportzaal wordt ingericht en veel kinderen doet huiveren en de playbackshow, die traditioneel de laatste vrijdagmiddag wordt gehouden. Veel ouders en andere familieleden komen dan kijken.

Er kan gekozen worden tussen een dagkaart en een weekkaart. Een dagkaart kost 7 euro, een weekkaart voor week 1 en week 2 kost 21 euro, een weekkaart voor week 3 28 euro. De uitstapjes kosten elk 17 euro.

Swingend openluchtconcert op schoolplein De Venser

De kinderen dansten vrolijk mee. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het Louis Swing Dance Orchestra gaf afgelopen donderdag een swingend openluchtconcert op het schoolplein van basisschool De Venser.

Jong en oud, kinderen en ouders, iedereen genoot van de muziek op de mooie zomermiddag en danste mee. Ook voorbijgangers bleven staan en bezoekers uit het buurthuis kwamen naar de muziek kijken en luisteren. Directeur Frank Roël van De Venser: "We wilden met dit concert de generaties uit de wijk met elkaar in contact brengen, dat is gelukt. De kinderen hebben heel veel plezier gehad. Het concert was zeer geslaagd."

De Sfinx

Vervolg van voorpagina

Ten opzichte van het plan van De Key is dit complex maar 1,5 meter hoger. Dat valt binnen de marges van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de verklaring van geen bedenkingen. Daarmee kan Van Wijnen beginnen met de voorbereidingen voor de bouw en de bouwondernemer is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan. De eerste voorbereiding is een fundatieonderzoek, dat al op maandag 29 juni is gestart. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juli. Naar verwachting zal de bouw van het complex in het najaar starten.

Andere indeling markt

DIEMEN - De markt op woensdag op het Diemerplein heeft vanaf deze week een nieuwe indeling.

Door een aantal kramen te verplaatsen ontstaat er meer aansluiting bij het winkelcentrum en de horeca op het plein. "Sommige paden worden wat breder zodat klanten makkelijker naar de horeca kunnen om een kopje koffie te drinken. Dat maakt het winkelen op de markt nog gezelliger", vertellen Brian Kuiper en Herman van Twillert van de marktcommissie.

De meeste kramen zijn terug te vinden op dezelfde plek. "Alleen de visboer verhuist een paar kramen verderop en de aardappelboer staat nu aan de zijkant, zodat de aardappelen makkelijk in en uit te laden zijn voor klanten en niet de hele markt over gesjouwd hoeven worden. Het is wat handiger geworden voor de klanten."

Vakantie-project politie

DIEMEN - Op 1 juli is het vakantieserviceproject van de politie in Diemen gestart. Tot 1 september worden woningen van vakantiegangers die zich hebben aangemeld in de gaten gehouden tijdens de politiesurveillances.

Mensen die met vakantie gaan, kunnen dat vooraf schriftelijk melden bij de politie via een registratiekaart. Deze is verkrijgbaar op het politiebureau of het gemeentehuis. Tijdens de vakantie wordt de woning meegenomen in de surveillanceroute en bij onraad wordt de opgegeven contactpersoon geraadpleegd. Dit betekent niet dat de woning bewaakt wordt of dat de politie aansprakelijk is wanneer er onverhoopt toch ingebroken wordt, waarschuwt de politie.

Burgemeesters ontmoeten elkaar op nieuwe brug

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Dinsdagmiddag, rond de klok van drie. Burgemeester Erik Boog schudt de hand van burgemeester Marleen de Pater (r) van Muiden boven het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar is de nieuwe verbindingsbrug van de A9 naar de A1 gesloten. De brughelften, die vanaf de oost- en westoever naar elkaar toe werden gebouwd, hebben elkaar bereikt. De burgemeesters liepen over de nieuwe verbinding naar elkaar toe en bewonderen het kunstwerk. De brug is de eerste van drie deelbruggen in de nieuwe verbindingsboog tussen de A9 en de A1. De brug moet volgend jaar gereed zijn voor verkeer.

Architect gekozen voor De Kersenboom

DIEMEN - Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson BV mag de nieuwe brede school in Plantage De Sniep ontwerpen.

Het bureau heeft de aanbesteding ondermeer gewonnen omdat ze een inspirerende visie op de nieuwe school weet neer te zetten. In Plantage De Sniep is sinds maart 2010 Brede School De Kersenboom gehuisvest in een tijdelijke locatie. In de nieuwe school krijgen basisschool De Kersenboom samen met kinderdagverblijf De Kersjes en buitenschoolse opvang De Kersenbende van KMN Kind & Co een plek.
Het bureau Kristinsson BV uit Deventer is opgericht in 1966 en heeft veel ervaring. De laatste jaren zijn er verschillende basisscholen ontworpen en gerealiseerd. De planning is dat het voorlopig ontwerp in oktober aan ouders en omwonenden gepresenteerd kan worden. Media 2016 wordt gestart met de bouw zodat het nieuwe gebouw in mei 2017 klaar is voor gebruik.

Diemense sporthelden herinnerd in straatnamen

Straatnaamborden werden vorige week onthuld

De straatnaamborden onthuld. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Donderdag zijn op Plantage de Sniep de straatnaamborden onthuld van vier Diemense sporthelden. Zij worden herinnerd in de Iet van Feggelenlaan, Jaap Havekottelaan, Joop Niemanslaan en Jan Brediuslaan.

De straten en het fietspad liggen in de vrije kavelwijk van Plantage de Sniep en dicht bij de sportaccommodaties. Daarom heeft de gemeente, in 2012 al, besloten de vier Diemense sporthelden hier te vernoemen.

Wethouder Jeroen Klaasse van Sport onthulde de straatnaamborden samen met familieleden van de sporters. De kleindochter van wielrenner Jan Bredius trad bij wijze van spreken in de voetsporen van haar opa, door met haar fiets als eerste over de Jan Brediuslaan te rijden. Ron Koster, zoon van Iet van Feggelen, 'doopte' het straatnaambord van zijn moeder met een flesje zwemwater. Er waren ook vertegenwoordigers van de Historische Kring, de Diemer IJsclub, zwemvereniging De Meeuwen en schaatsfabriek Viking.
Sporthelden
Iet van Feggelen (1921-2012) was een nationaal en internationaal bekend zwemster, met name op de rugslag waarop zij in 1938 het wereldrecord verbeterde. In 1948 richtte zij bij zwemvereniging De Meeuwen de afdeling kunstzwemmen op. Schaatser Jaap Havekotte (1912-2014) was lid van de kernploeg van de KNVB. Hij won onder andere in 1942 de Nederlandse kampioenschappen op de 5 en 10 kilometer. Na zijn schaatscarrière begon hij het bedrijf Norsk model Viking, de latere Viking Schaatsenfabriek. Joop Niemans (1917-2000) was als bokser vele malen kampioen zwaargewicht van Noord-Holland en Nederland en deelnemer aan het EK van 1947. Tevens verdienstelijk speler van SV Diemen; later mecenas van deze club. Wielrenner Jan Bredius (1930-2008) won, als zeer goede amateur vele wedstrijden.

Karlien Okkerman

50 jaar
Diemenaar sinds 1989
Baliemedewerkster Noorderbreedte

Foto: Eline Vedder

Een dag op de Noorderbreedte, hoe ziet die eruit?
"Geen dag is eigenlijk hetzelfde. Er is altijd een hoop te doen waardoor ik mij nooit verveel."

Waar hebt u zelf vroeger op school gezeten?
"
Op basisschool 't Kockenest in Kockengen, dat is een klein dorpje tussen Utrecht en Amsterdam."

Wat is uw leukste herinnering aan de basisschool?
"
Ik ben een keer met mijn pony, een shetlander naar school gegaan, dat waren leuke tijden."

Hoe was u vroeger op school?
"
Ik was heel braaf..."

Het leukste aan mijn beroep is...
"Het contact met alle kinderen, en dat ik voor hen een bekend gezicht ben."

Welke poster hing er vroeger boven uw bed?
"Vanaf mijn dertiende zat ik op een internaat. Ik had allemaal foto's van mijn hele familie boven mijn bed."

Favoriete vakantieland?
"Maakt mij niet zo veel uit, als er maar een zonnetje schijnt."

Een dag vrij, wat doet u?
"Mijn huishoudelijke taken, afspreken met vriendinnen of winkelen met mijn kinderen. Of ik breng een gezellig bezoek aan de Albert Cuyp."

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?
"Lieve Mama van Esther Verhoef."

Is er nog iets wat u heel graag zou willen doen?
"Een wereldreis maken met mijn gezin, maar dan moet ik wel eerst een loterij winnen."

Wat vindt u goed gaan in de gemeente?
"De infrastructuur wordt goed aangepakt en Diemen gaat er steeds mooier uitzien."

Een dag burgemeester, wat zou u doen?
"
Ik zie hoeveel er weer kapot is gemaakt bij de Noorderbreedte, op de speelterreinen rond om de school. Daar zou ik zeker iets aan willen doen."

Baby-melkpoeder gestolen

DIEMEN - Bij een diefstal uit twee loodsen aan de Visseringweg is onder andere een grote hoeveelheid babymelkpoeder buit gemaakt.

De inbrekers sloegen hun slag tussen zondag 28 juni 17.00 uur en maandag 29 juni 7.00 uur. Zij forceerden eerst de voordeur van een loods en namen daar spullen mee. Vervolgens maakten zij een groot gat in een tussenmuur naar een tweede loods, daar werd de babymelkpoeder weggenomen. De politie vermoedt dat bij de inbraak gebruik is gemaakt van een bestelbus of een kleine vrachtwagen. De zaak is in onderzoek. Wie iets heeft gezien of gehoord, kan bellen met 0900-8844.

Brand-stichting

DIEMEN - Twee mannen van 33 en 30 jaar zijn aangehouden op verdenking van brandstichting in een slooppand aan de Bergwijkdreef.

De brand werd woensdag 24 juni rond 19.15 uur ontdekt en snel geblust door de brandweer. De twee verdachten waren in het pand. Omdat er zakken puin aanwezig waren met asbest erin, was men extra voorzichtig. Alles is in het pand gebleven en door deskundigen schoongemaakt.

Snelheids-controle

DIEMEN - Aan de Weesperstraat zijn op 25 en 29 juni weer snelheidscontroles gehouden. Ook deze keren kwam een aantal overtreders er met een waarschuwing vanaf vanwege de CAO-acties van de politie.

Er werden minder overtredingen geconstateerd dan een week eerder. Wel was er een proces-verbaal voor een automobilist die door rood reed. Van een andere bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd omdat deze meer dan 50 kilometer per uur te hard reed.

Teveel op

DIEMEN - Een 29-jarige automobilist die in de vroege ochtend van 28 juni tegen het hek van de GVB aan de provinciale weg aanreed, bleek teveel gedronken te hebben.

De man had ook zijn gordel niet om. Omdat hij pas enkele maanden zijn rijbewijs heeft en dus als onervaren bestuurder wordt gezien, wordt dit extra zwaar bestraft en kost het de man strafpunten op zijn rijbewijs.

'Op die ene dag moet alles kloppen'

Mattho Mandersloot traint voor Universiade in 'het Diemen' van Zuid-Korea

Mattho met zijn Koreaanse coach Seung-Hyeok Shin in de dojang van grootmeester Kang.

DIEMEN - Mattho Mandersloot uit Diemen woont en traint al een paar weken in Suwon, Zuid-Korea. Daar bereidt hij zich voor op de Universiade in Zuid-Korea, de Olympische Spelen voor studenten. Op 7 juli vertegenwoordigt hij Nederland op het onderdeel Taekwondo Poomsae.

Hoe zien jouw dagen eruit in Suwon?
"
Het is hier nu 17.30 uur, bij jou in Diemen 10.30 uur. De volgende training is om 19.00 uur. Ik train iedere dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. 's Middags ben ik vrij, dan kan ik een middagdutje doen of even naar buiten, het is best mooi weer hier. Ik woon en train in Suwon, dat is een beetje het Diemen van Seoul. De trainingen zijn pittig. Elke training begin ik met spierpijn van de training ervoor. Toch werkt dit voor mij het best en ik ben hier eerder geweest, dus ik wist waar ik aan begon. In 2012 was ik hier voor het eerst en trainde bij grootmeesters Kim en Kang Shinchul. Bij die laatste grootmeester train ik nu weer."

Hoe schat je je kansen in?
"Waar ik nu sta is moeilijk te zeggen. Ik kom voor het eerst uit in een wedstrijd buiten Europa en voor het eerst op universitair niveau. In andere wedstrijden neem ik het in mijn categorie, mannen van 19 tot 29 jaar, ook op tegen mannen boven de 25, hier niet. Als ik kijk naar vorige winnaars: daar zat altijd wel een Koreaan bij, en China doet het altijd heel goed, Vietnam ook. Daar heb ik überhaupt nooit een wedstrijd tegen gedaan. Er doet nu een Koreaan mee die ik ken, die is ontzettend goed, maar van andere landen weet ik niet hoe goed de deelnemers zijn. Het niveau kan meevallen of hetzelfde zijn als die in de Europese open wedstrijden waar ik aan heb meegedaan. Een plek in de top 10 vind ik een mooi doel. Maar het is spannend, elke ronde valt 50% af, er gaan er uiteindelijk acht naar de finale. Als ik de finale haal, dat zou fantastisch zijn."

'Als ik de finale haal hoor ik bij de laatste acht, dat zou
fantastisch zijn'

Hoe heeft je voorbereiding eruit gezien?
"Ik heb meegedaan in Europese wedstrijden, met wisselend resultaat. In Berlijn heb ik goud gepakt, fantastisch. Maar op de Open Duitse werd ik vijftiende. In Portugal werd ik vierde. De grotere wedstrijden zijn nog altijd iets spannender voor mij, daar haal ik niet altijd de finale. En het ligt er ook aan wie er komen. Als het Finse team komt, zijn er meteen vier grote namen. De wedstrijden in Europa waren in mijn examentijd, ik heb toen net niet genoeg tijd gestopt in trainen. Nu ben ik al een paar weken in Suwon. Ik train 6 uur per dag en kan me volledig concentreren op de Universiade. Daardoor heb ik er wel wat meer vertrouwen in."

En na de Universiade?
"Dit is het hoogtepunt van alle wedstrijden in Korea. Ik zit nu in de Nederlandse selectie van drie jongens, die ons land vertegenwoordigen op internationale wedstrijden. Op toernooien als de Universiade mag per land maar één Taekwondoka meedoen, en ik ben blij dat de bondscoach mij heeft gekozen. In Europa ligt het na de Universiade stil. In oktober is pas weer de eerste wedstrijd, het NK. Daar is het belangrijk om mijn waarde te tonen en om in het Nederlands team te kunnen blijven."

Zin in de Universiade?
"Het wordt zeker fantastisch. Het is nu al een onvergetelijke zomer. Er komen familieleden over. Zij kunnen dan ook eens kennismaken met grootmeester Kang Shinchul. Daarna reizen we samen met mijn Koreaanse coach naar de Universiade in Gwangju. De openingsceremonie is op 3 juli, de wedstrijddag valt op de 7e. En op die ene dag moet het gebeuren. Heel spannend, alles moet dan kloppen."

zaterdag 4 juli

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 5 juli

Brandweerman Sam

Brandweerman Sam komt op bezoek in winkelcentrum Diemerplein. Van 13.00-13.30 uur, 14.00-14.30 uur en 15.00-15.30 uur loopt hij rond om alle kinderen een hand te geven. De kinderen kunnen met hem op de foto. Het is tevens koopzondag, de winkels zijn van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

woensdag 8 juli

Aan Tafel!

Bij het Huis van de Buurt het Kruidvat kan iedereen elke woensdag terecht voor een maaltijd. Er kan worden gegeten op twee momenten, om 16.30 en 18.00 uur. Opgeven kan elke maandag en dinsdag tussen 12.00 en 16.00 uur door te bellen naar 06 23330577. Kosten: € 3,50. Locatie: Berkenstede.

18 juli

Festival 22TRACKS

Het festival 22TRACKS in het Diemerbos start om 12.00 uur. Bezoekers kunnen bij drie verschillende podia genieten van muziek en een creatief programma. Op het festival staan ook verschillende eettentjes. Dit evenement is 18+. Tickets: € 27,50 via www.facebook.com/22tracks.

25 juli

Festival Klamme Handjes

Bezoekers van Klamme Handjes kunnen van 12.00 tot 23.00 uur genieten van muziek van verschillende dj's. Het bos staat, volgens de organisatie, deze dag in het teken van onbevangen sierlijkheid. Dit evenement is 18+. Tickets: € 29,50 via: www.klammehandjesfestival.nl.

tot 31 juli

Expositie

Annemarie van Bolhuis viert haar 20-jarig schildersjubileum met een overzichtstentoonstelling in Zorgcentrum de Diem. Landschappen, mensen en stedelijke omgeving vormen de inspiratie voor haar schilderijen. Soms naar aanleiding van foto's, steeds vaker naar aanleiding van reizen naar Zuid Frankrijk, Barcelona, Spanje, Italië en natuurlijk Nederland. De expositie is dagelijks te bezoeken van 9.00 tot 20.00 uur. Toegang gratis.

tot 7 augustus

Joke Janssen exposeert

In het gemeentehuis is werk te zien van de Diemense kunstenaar Joke Janssen. Vanaf haar komst vanuit Amsterdam naar Diemen in 1992 heeft zij zich meer en meer met beeldhouwen beziggehouden en daarnaast met fotografie. Haar werk is zowel figuratief als abstract. De expositie is tot 7 augustus te bezichtigen op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

iedere zondag

Historische wandeling

Historische Kring Diemen houdt iedere zondag een wandeling van Fort Diemerdam naar kringenwetboerderij De Zeehoeve. Tijdens de wandeling geeft voorzitter John Cuijpers uitleg over Fort Diemerdam en de functies van de verschillende bouwwerken, waaronder munitiebunkers en geschutsopstelplaatsen. De wandeling duurt een uur en deelname is gratis. Bij wisselvallig weer zijn stevige schoenen aanbevolen. Aanvang 15.00 uur.

tot 31 augustus

Samen Zomeren

In de maanden juli en augustus wordt het Huis van de Buurt 't Kruidvat verbouwd. Hierdoor vinden de zomeractiviteiten plaats in Berkenstede. Elke maandag en dinsdag kan iedereen tussen 14.00 en 16.00 uur langskomen om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Op alle woensdagen en vrijdagen is iedereen van 10.00 – 16.00 uur welkom voor verschillende creatieve en actieve activiteiten. Het programma is afhankelijk van het weer en de wensen van de aanwezigen. Meer informatie over de activiteiten: 06-55622536, Cora Verhoef.

Hele zaterdag vol Kunst en Sport in het centrum van Diemen

Eerste editie van KIS Festival Diemen smaakt naar meer

Spectaculaire demonstraties Bossaball op het grote luchtkussen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het centrum van Diemen stond afgelopen zaterdag helemaal in het teken van kunst en sport tijdens de eerste editie van het Festival Kunst in Sport (KIS). Het weer werkte mee op deze zonovergoten dag. Vooral veel kinderen probeerden nieuwe sporten als Bossaball en Kangoofun. De grote mensen keken toe en genoten van de muziek op het podium op het Diemerplein, de speciale voorstellingen en lezingen in Theater De Omval. 's Avonds was er nog een optreden van Dolf Jansen op het Diemerplein.

Schrijver en wielrenner Tim Krabbé hield een signeersessie in Theater De Omval. Hij publiceerde onlangs 'De veertiende etappe', onder andere over zijn deelname aan de Ronde van Diemen in 1980. Hij vertelde daar uitgebreid over en zijn gehoor hing aan zijn lippen. Na afloop stapte hij op de fiets met Steven Dijk, wethouder Sport in 1980, om het rondje nog een keer te fietsen. Daarna las sportdichter en atleet Theo Danes uit Diemen voor uit eigen werk en liet zijn publiek bijzondere beeldraadsels raden, natuurlijk met het thema sport.
In de galerie op het Diemerplein kwamen veel mensen kijken naar de tentoonstelling van sportkunst. Op het Diemerplein genoten de mensen op de terrassen van het mooie weer en de demonstraties van Bossaball op het grote luchtkussen en de baljongleurs. Vooral veel kinderen durfden het aan om de bijzondere Kangoofunschoenen onder te binden, een soort skeelers maar dan om te bouncen. Andere kinderen speelden zelf een potje Bossaball of sprongen touwtje.

Dapp're strijders
Op het podium de hele dag door optredens, en ook daar werd het thema sport niet vergeten. Ajax-zanger Joop Leeuwendaal trad drie keer op en natuurlijk ontbrak het lied 'Dapp're Strijders', het clublied van Ajax, niet. Seven Days speelde naast andere swingende covers ook de tune van Studio Sport.

Zon, terrasjes en sport, allemaal op het Diemerplein. Foto: Trudy Kroese
Tim Krabbé en Steven Dijk gaan het parcours uit 1980 nog één keer fietsen.
Dolf Jansen heeft de lachers op zijn hand.
Sommige kinderen springen zo weg op de Kangoofunschoenen.
Schilderen aan een groot sportdoek.

Frituurlucht
Cabaretier en marathonloper Dolf Jansen sloot het festival 's avonds af op het podium van het Diemerplein. Bijzonder vond hij de locatie wel, zei hij. "In Diemen in de buitenlucht tegenover de apotheek en in de frituurlucht." Wie er niet bij was, heeft wat gemist. "Wij zijn tevreden", zegt Michiel Hatenboer, zakelijk directeur van Theater De Omval, dat het KIS festival samen met de winkeliers van het Diemerplein organiseerde. KIS was onderdeel van het Zomerfestival van winkelcenturm Diemerplein op vrijdag en zaterdag.

"Tijdens de eerste editie van KIS was er een erg goede sfeer in het centrum van Diemen en de liefhebbers zijn - denken wij - aan hun trekken gekomen. Bij het optreden van Dolf Jansen op het Diemerplein is 's avonds erg veel gelachen en de community singing met 'You'll never walk alone' klonk prima. Mooi dat er ruim 200 mensen speciaal voor die show naar het Diemerplein waren gekomen. Zoveel mensen kunnen er niet in onze theaterzaal en zo'n buitenoptreden is ook wel iets bijzonders."

Veel geleerd
Over de volgende editie van KIS wordt al nagedacht. "We gaan binnenkort werken aan de tweede editie van het festival", aldus Hatenboer. "We hebben tijdens Kunst In Sport ook veel geleerd om het volgend jaar nog beter te doen. KIS Diemen heeft het zeker in zich om een traditie te worden."

Brandweerman Sam zondag in winkelcentrum Diemerplein

DIEMEN - Brandweerman Sam komt zondag 5 juli op bezoek in winkelcentrum Diemerplein.

Het is koopzondag en de winkels zijn open van 12.00 tot 17.00 uur. Brandweerman Sam is er tussen 13.00 en 13.30 uur, 14.00 en 14.30 uur en 15.00 en 15.30 uur. Hij loopt rond, geeft alle kinderen een hand en kinderen kunnen met hem op de foto.

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

BELETTERINGSBEDRIJFRUIMTE TE HUUR, ENERGIESTR. 23 B2 NAARDEN 06-13838948

Alle geslaagde oud-leerlingen hartelijk gefeliciteerd! Team de Nieuwe Kring

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921

Schoonmaakwerk. Vrouw zoekt huishoudelijk werk. Drie jaar ervaring. Efficiënt en betrouwbaar. Tel.: 06-84097110

Cees Knijf werkt al sinds 1978 in slijterij

Cees Knijf in zijn zaak in de Arent Krijtsstraat. Foto: Trudy Kroese

door Oscar Borghardt

DIEMEN - Slijterij C. Knijf is al jaren gevestigd in de Arent Krijtsstraat. Slijter Cees Knijf (72) doet zijn werk nog steeds met plezier, maar hoopt op korte termijn wel een koper voor zijn zaak te vinden.

Cees Knijf kwam in 1978 in de slijterij in de Arent Krijtsstraat werken. In 1998 werd hij eigenaar van de zaak, die vanaf dat moment zijn naam draagt. De Arent Krijtsstraat van 1978 was een andere winkelstraat dan die van 2015. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw waren de meeste winkels in Diemen te vinden in de Arent Krijtsstraat, de Hartveldseweg, het begin van de Ouddiemerlaan en het begin van de Burgemeester de Kievietstraat.

Cees Knijf is sinds 1998 eigenaar van zaak

Dat veranderde toen eind jaren 70 winkelcentrum Diemerplein werd gebouwd. Later kwamen de winkelcentra in Diemen-Zuid en Diemen-Noord erbij.

Buurtfunctie
Maar ook in de jaren 70 van de vorige eeuw waren er in de Arent Krijtsstraat nog veel winkels die een duidelijke buurtfunctie hadden. De betekenis van de winkelstraat veranderde, maar in de Arent Krijtsstraat zijn echter nog steeds ondernemers gevestigd die zich met hart en ziel inzetten en veel vaste klanten aantrekken. De komst van de ijszaak en de scoorterzaak zijn een stimulans geweest en hebben voor meer mensen in de winkelstraat gezorgd.

Breed assortiment
Cees Knijf is vijf dagen per week geopend: van dinsdag tot en met zaterdag. Hij verkoopt een breed assortiment: gedestilleerd, wijn, bier en frisdrank. "Maar bier en frisdrank kopen de mensen tegenwoordig dikwijls bij de supermarkt. Ik verkoop veel sterke drank en wijn. Bij de whiskey is die uit Schotland nog steeds populair. Verder verkoop ik veel wodka, rum en gin. Er wordt ook veel meer wijn verkocht dan een jaar of dertig geleden. De Frans en Italiaanse wijnen zijn nog steeds het meest in trek. Maar de laatste jaren is wijn uit landen als Chili en Argentinië en meer recent Zuid-Afrika in opkomst."

Cadeau-artikelen
Knijf heeft ook een vitrine waarin luxe cadeauartikelen staan. Veel mensen geven nog steeds een fles drank cadeau als zij naar een feest of etentje gaan. Een mooie fles wijn is het cadeau dat het meest gegeven wordt.

Plezier
Cees Knijf heeft nog steeds plezier in zijn werk. "Ik vind het prettig om met de klanten om te gaan. Wel jammer vind ik dat de koopavond op vrijdag slecht wordt bezocht. Je zit dan vaak te wachten op iemand die niet komt. Maar ik zie hier nog steeds veel vaste klanten die een fles drank komen kopen. Mensen uit alle wijken van Diemen, maar ook uit de Watergraafsmeer."

Verrijn Stuart opgeknapt

Het hijsen van de nieuwe banieren. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Bedrijventerrein Verrijn Stuart kan na een grondige kwaliteitsverbetering weer jaren mee.

De lange periode van werkzaamheden, die voor de ondernemers op het bedrijventerrein de nodige overlast met zich meebracht, werd vorige maand feestelijk afgesloten. Verschillende bedrijven hebben het project-Kwaliteitsverbetering Verrijn Stuart aangegrepen om ook hun eigen pand of terrein aan te pakken en op te knappen. Dat levert een positieve bijdrage aan de uitstraling van het hele bedrijventerrein.

De gemeente kreeg voor dit project een subsidie van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Elvira Sweet van de provincie Noord-Holland, Johan Grunbauer van Ondernemend Diemen en wethouder Maïta van der Mark van Openbare Werken markeerden de afsluiting door het hijsen van drie nieuwe banieren langs de Weesperstraat.

Betoncentrale weer open

DIEMEN - Cementbouw heropent de betoncentrale in Diemen.

De betoncentrale was toe aan vervanging om op een goede manier te kunnen voldoen aan de vraag uit de regio, met name voor het grote infraproject SAAone (verbreding A1-A6 Diemen-Almere). Daarom werd besloten de grotere, modernere 'slapende' centrale van Rijswijk te verplaatsen naar Diemen. De ontmantelde onderdelen van de voormalige centrale werden in de laatste weken van 2014 vanuit Rijswijk over water vervoerd naar Diemen. Sinds begin april is de centrale weer operationeel. Op 8 juli wordt de betoncentrale officieel heropend.

Foto: Trudy Kroese

Marinus van Dijk: Diemerplein is een place to be

155-red-een-bedrijf voor ondernemers in moeilijkheden

'Voorkomen van schade aan het gehoor is van groot belang'

Audicien Lahbib Hibout van Het Hoorhuis behandelt gehoorschade

Lahbib Hibout aan het werk in Het Hoorhuis. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Steeds meer mensen krijgen steeds jonger last van een gehoorbeschadiging. Audicien Lahbib Hibout (43) van Het Hoorhuis in Diemen behandelt gehoorschade van zijn cliënten. Tevens doet hij aan preventie. Hij wijst erop dat mensen zelf voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om de kans op gehoorschade te verkleinen.

Lahbib Hibout en zijn compagnon René Bakker begonnen zes jaar geleden met Het Hoorhuis aan de Ouddiemerlaan 10. Enkele jaren later startten zij ook met Het Hoorhuis in Amsterdam-Noord. Bakker leidt de zaak in Amsterdam, Hibout de zaak in Diemen.

Hibout: "Ik ben triage audicien. Dat betekent dat ik zonder tussenkomst van de huisarts mag vaststellen of een oor van een patiënt ziek is. Ik mag vervolgens besluiten of ik de patiënt zelf behandel of doorverwijs. Mensen komen bij ons via hun huisarts, de keel-, neus- en oorarts van het audiologisch centrum of op eigen initiatief. Wij ontvangen hier mensen met diverse problemen. Veel mensen hebben last van het voeren en verstaan van gesprekken in een lawaaierige omgeving. Dat kan het gevolg zijn van de leeftijd, maar ook van beschadiging van het gehoor. Daarnaast ontvangen wij mensen die een ernstiger gehoorbeschadiging hebben. Zij horen suizen en soms piepende geluiden in hun oren."

Hibout vertelt dat zijn collega's en hij mensen helpen met een geavanceerde gehooroplossing. Zij maken apparaatjes die in het oor worden geplaatst en die ervoor zorgen dat de patiënt weer beter hoort en minder last heeft van het suizen en piepen. Hij benadrukt dat niet alle gevallen van schade aan het gehoor zijn te verhelpen, zeker niet voor 100 procent.

Voorkomen van schade aan het gehoor is van groot belang, geeft hij aan. "Een recent onderzoek van het AMC heeft uitgewezen dat een op de vier jongeren van tussen de 12 en 25 jaar naar alle waarschijnlijkheid last heeft van een gehoorbeschadiging. Dat is 25 procent. Het gaat om een enorm hoog aantal mensen. Een gehoorbeschadiging kan diverse oorzaken hebben, maar is bij jongeren dikwijs veroorzaakt door het langdurig luisteren naar harde muziek tijdens festivals of een popconcert of met de hoofdtelefoon op. Wij verkopen diverse gehoorbeschermers. Gehoorbeschermers worden op maat gemaakt voor musici, motorrijders, mensen die in een omgeving met veel lawaai werken, zoals de industrie, bij concerten en festivals en in de horeca en voor zwemmers. Een van de componenten in dat systeem is een earmonitor. Die zorgt ervoor dat het harde geluid wordt gedempt, maar dat je wel gesprekken kunt voeren en anderen kunt verstaan. Dit systeem kosten ongeveer 130 euro en gaat vrij lang mee. Wij verkopen ook universele oorbeschermers voor mensen die soms naar een festival of een concert gaan en geen kans willen lopen op een gehoorbeschadiging. Die gehoorbeschermers kosten slechts 19,95 euro."

155-red-een-bedrijf biedt hulp aan ondernemers

DIEMEN - Diemense ondernemers die het (financieel) zwaar hebben, kunnen terecht bij 155-red-een-bedrijf voor acute hulp.

De gemeente Diemen werkt samen met het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) voor dit initiatief. Doel is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Ondernemers uit Diemen kunnen via 155-red-een-bedrijf kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente uit schaamte of onwetendheid. Daarom is er een website en een telefoonnummer, waar ondernemers makkelijk om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Wanneer een ondernemer (te) laat aanklopt voor hulp is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar.

Jeroen Klaasse, wethouder Economische Zaken: "De gemeente Diemen heeft een opvallend grote diversiteit aan bedrijven binnen de gemeentegrenzen, niet alleen in branches, maar ook in grootte: van grote internationale bedrijven tot zelfstandige winkeliers en zzp'ers. Wij koesteren deze diversiteit, en daarom ben ik ook zo blij met dit initiatief dat ondernemers die het moeilijk hebben, gratis ondersteuning biedt op een laagdrempelige manier."

Ondernemers uit Diemen waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren contact opnemen via 088-9990155, of 24 uur per dag via www.155.nl.

Donderdag 2 juli
Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Diemerplein

Donderdag 16 juli
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Donderdag 20 augustus

Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Dinsdag 25 augustus
Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Diemen Noord
Info: gemeente*

Donderdag 17 september
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Maandag 5 oktober (Week van de Veiligheid)
Cybercrime: tips voor ondernemers
Info: Gemeente (*)

Agenda Kamercolleges
Inspiratiebijeenkomsten voor ondernemers/zzp'ers
Info: www.oostwestwelzijn.com/inspiratielab.php

Data nog te bevestigen:
·         Bedrijvenpanel Stammerdijk/Sniep*
·         Werkgroep Bergwijkpark*
·         Beheersoverleg Verrijn Stuart*
·         Bestuurlijk overleg Gemeente – Ondernemend Diemen*

(*) info: gemeente Diemen, mw C. van der Sande (c.vandersande@diemen.nl, tel. 020-3144770)

Diemerplein: place tot be

Marinus van Dijk is gestopt met activiteiten voor winkeliersvereniging

Marinus van Dijk voor winkelcentrum Diemerplein. Foto's: Trudy Kroese

DIEMEN - Marinus van Dijk heeft afscheid genomen als voorzitter van winkeliersvereniging Diemerplein. Jaren heeft hij zich ingezet als bestuurslid van de winkeliersvereniging. Als gewoon lid, secretaris en de laatste jaren als voorzitter. Marinus wordt door velen gezien als het boegbeeld van het Diemerplein.

Marinus van Dijk werkt sinds 1969 in het winkelcentrum. Aanvankelijk in de drogisterij van zijn tante, later in de winkel die zijn naam droeg (nu Douglas) en de laatste jaren samen met zijn partner als franchisenemer van de Etos. "Ik ben vanaf de oprichting van de winkeliersvereniging betrokken geweest bij deze club. De laatste jaren als voorzitter. Ik vond het, nu ik in september 65 jaar word, tijd om het estafettestokje over te dragen. Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe voorzitter Hans Püttmann en de andere leden van het bestuur."

Van Dijk en zijn collega-ondernemers kijken terug op een lastige herontwikkelingsperiode. Het winkelcentrum is uitgebreid en gerenoveerd in een tijd waarin iedereen de gevolgen van economische crisis heeft gevoeld en nog steeds voelt.

Marinus van Dijk tijdens een veiling voor de voedselbank.

Werkzaamheden
"Onze klanten en de ondernemers hebben behoorlijk veel hinder van de werkzaamheden aan het centrum ondervonden. Het Diemerplein was lange tijd moeilijk bereikbaar en het zag er gewoon niet lekker uit. Een grote puinhoop. Een deel van onze geachte clientèle was aan het mopperen geslagen. Dat deden ze met verve en naar hartenlust. Vaak volkomen terecht, maar soms ook minder. Was het niet over het parkeren, dan was het wel over de vloer of het te steile bruggetje aan de achterzijde. Er is wat af gemopperd. Dat was jammer. Gelukkig is het chagrijn nu verdwenen en is het heerlijk te ontdekken dat bijna alle Diemenaren ons nu weer in het hart hebben gesloten. Langzaam maar zeker komen onze klanten weer allemaal terug en weten steeds meer mensen uit de regio ons te vinden. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. De komst van supermarkt Deen heeft daar zeker aan bijgedragen. Net als de Albert Heijn XL hebben zij een belangrijke functie in het winkelaanbod."

Jonge ondernemers
Van Dijk kijkt wat bedenkelijk: "We zijn er nog niet. Er staan in het prachtige winkelcentrum nog units leeg en die zullen met spoed opgevuld dienen te worden. Een geweldige patisserie of klasseherenmodezaak zouden waardevolle aanvullingen kunnen zijn. Om de horeca te versterken zou een kostelijk grand café aan het voorplein ook niet misstaan. Ik daag jonge ondernemers uit hier in het centrum de handen uit de mouwen te komen steken."

Van Dijk is van mening dat winkelcentrum Diemerplein meer heeft dan alleen een dorpsfunctie. Hij vindt dat het plein het kloppend hart van Groot Diemen moet worden. Een place to be, zoals hij het noemt. De andere winkelcentra in Diemen hebben een buurtfunctie en kunnen binnen die kaders prima werken, is hij van mening.

Jaren 50
Hij weet nog hoe het hier in Diemen in de jaren 50 van de vorige eeuw ging. "Alle leveranciers kwamen aan de deur, vaak nog met paard en wagen. Zij verdwenen toen de eerste supermarkten hun intrede deden, de Spar en 4 = 6. En toen in 1969 het winkelcentrum, dat toen Claes van Maarssenplein heette, werd gebouwd, was ons dorp klaar voor de toekomst. Wat betreft de bewinkeling althans. Gouden tijden. Om het derde millennium goed te beginnen was een uitbreiding van het Diemer koopcentrum noodzakelijk.

Wij zullen ons echter, als verstandige ondernemers, steeds moeten aanpassen aan de veranderende wensen van onze klanten. Openingstijden moeten worden verruimd, assortimenten moeten worden aangepast en er moet worden ingehaakt op de voortdenderende e-commerce. Een aantal zaken zal nimmer anders worden, te weten: vakkennis, vriendelijkheid, gezelligheid en service. Als dat de leidraad is van een winkelcentrum dan zullen er tot in lengte van dagen fysieke winkels blijven bestaan."

Hans Püttmann

DIEMEN - Hans Püttmann is de nieuwe voorzitter van winkeliersvereniging Diemerplein. Hij is al jaren bestuurslid van de winkeliersvereniging. Tot voor kort was hij secretaris.

Hans Püttmann is een ervaren ondernemer die op 1 december van dit jaar 30 jaar in het winkelcentrum in Diemen is gevestigd. Hij is mede-eigenaar van twee zaken in winkelcentrum Diemerplein; van Püttmann Juweliers en van My Time Jewels & Watches.