DiemerNieuws

1 februari 2018

DiemerNieuws 1 februari 2018


Toch horeca bij entree Diemerbos

DIEMEN Het lijkt er sterk op dat er toch een horecagelegenheid komt bij de hoofdingang van het Diemerbos aan de Muiderstraatweg.

Horeca op deze plek heeft altijd in de plannen gestaan van de gemeente Diemen en Staatsbosbeheer (SBB). De Raad van State zette echter in 2015 een streep door die plannen. Horeca zou niet passen in de regels voor dit gebied in het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), hoewel de provincie Noord-Holland wel toestemming had gegeven. Dat was een strop voor SBB, die de inkomsten van de erfpacht goed kan gebruiken voor het beheer van het Diemerbos. Op voorstel van de gemeente en SBB is nu het stukje bos waar de horeca voorzien is uit het NNN gehaald en zo zou er dus geen belemmering meer zijn om hier een horecagelegenheid toe te staan. De nutsvoorzieningen liggen er al.

SBB is een campagne gestart om een ondernemer te vinden die hier een nieuwe horecavoorziening kan ontwikkelen en exploiteren. Een horecaconcept, eventueel aangevuld met andere recreatieactiviteiten zoals educatie, sport of spel, zou een welkome aanvulling vormen op de huidige voorzieningen in het bos, meent SBB. Ondernemers hebben tot en met 12 maart de tijd om plannen in te dienen. Een belangrijke eis is dat de plannen passen in het groene landschap, dat het etablissement duurzaamheid uitstraalt en dat ook de huidige bezoekers van het bos zich er welkom voelen.

Geld voor middelbare school

DIEMEN Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om 150.000 euro voor een voorbereidingskrediet voor een middelbare school in Diemen uit te trekken. Dit staat in de startnotitie waarover de gemeenteraad vanavond praat.

Het voorbereidingskrediet is voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een middelbare school, als nevenvestiging van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. De school heeft de werktitel 'Open Schoolgemeenschap Diemen'. De gemeenteraad zal in een latere fase eventueel een besluit nemen over een bouwkrediet en een locatie voor een middelbare school. Er zijn momenteel twee opties voor een locatie: naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran of op Spoorzicht. Voor Spoorzicht zijn er meer wensen: (sociale) woningbouw, een accommodatie voor sport (TIW-Survivors of Hockeyclub Diemen) of het (deels) groen houden van de plek.

Wethouder Klaasse van Onderwijs: "Wij hebben binnen het college afgesproken dat indien er inderdaad een middelbare school in Diemen komt wij maximaal 850.000 euro aan aanloopkosten betalen. Die worden op 1,7 miljoen euro geschat. De kosten moeten worden gemaakt omdat het schooljaar in augustus van start gaat, terwijl er pas vanaf 1 januari van het volgende jaar geld van het Rijk komt voor de nieuwe leerlingen. Dit zorgt voor een groot financieel gat in de begroting van de eerste zes jaar."

Redder

DIEMEN Wijkagent Giovanna Masala bracht vorige week een bloemetje aan een man die door snel handelen een onwel geworden fietser het leven redde.

De fietser lag op de grond en was niet aanspreekbaar. De man aarzelde niet en begon meteen met reanimeren. De politie nam dat over en daarna werd de fietser naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal volledig herstellen, meldt de politie.

De Venser gaat verder als OBS Het Atelier

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Veertig jaar heette de basisschool in Diemen-Zuid 'De Venser'. Maar sinds vorige week vrijdag gaat de school verder onder een nieuwe naam: OBS Het Atelier. Wethouder Jeroen Klaasse onthulde vorige week vrijdag het naambord op de gevel van de school. Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgt de nieuwe school een plek in Holland Park.

Het belang van duurzaamheid

'In Nederland leven we alsof we 3,5 aardbollen hebben', vertelt Sophie Tjebbes.

9

Vrachtwagen zakt door straat

Op eigen kracht kwam de wagen niet weg. Foto: Jan Ronday

DIEMEN De chauffeur van een vrachtwagen zal maandag gek opgekeken hebben toen zijn wagen zomaar door de straat zakte.

Het gebeurde in de Schoolstraat dicht bij het Van Markenplantsoen. Op eigen kracht kwam de wagen niet uit het gat, daarom werd hij weggetakeld door een kraan. "Het lijkt erop dat er een lek geweest is in de riolering, waardoor er zand is weggespoeld onder de bestrating", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Dat gaat lang goed, totdat er een zware auto overheen rijdt. En dan kan dit gebeuren. De weg is inmiddels weer hersteld."

Weerbericht

Aanhoudend onbestendig, vanaf zondag vrijwel droog

Ook januari is ruimschoots te zacht verlopen. Met februari op de kalender krijgt de winter wat meer grip. Komend weekeinde lanceert een sterk hogedrukgebied bij de Britse eilanden een uitloper naar Scandinavië. Vanaf zondag wordt de stroming noordoostelijk waardoor het in de nacht licht gaat vriezen. De kans dat dit tot een serieuze vorstperiode leidt, lijkt niet groot.

Vrijdag + het weekeinde

Voor vrijdag wordt vrij veel bewolking verwacht met enkele buien. Soms klaart het op. Er waait een matige noordwestenwind. Het wordt 6 graden. Ook zaterdag is het nog wisselvallig. De hoeveelheid neerslag neemt af. Zondag blijft het overwegend droog. Er zijn dan enkele perioden met zon. De matige wind draait naar noordoost. In de nacht gaat het licht vriezen (tot -2 graden). In de middag wordt het circa 5 graden, op zondag met 3 à 4 graden iets lager.

Trend na het weekeinde

Met een oostelijke stroming komt de vrieslucht meer in beweging. In de nacht kan het licht tot matig vriezen (tot circa -5 graden). Er kan vanaf dinsdag een winterse bui vallen. Later in de week dringt zachte lucht vanuit het westen weer op. Onduidelijk is nog hoe dit gaat verlopen.

Weetje

De gemiddelde temperatuur van januari 2018 bedraagt 5.5 graden. Dat is goed voor een 10e plaats op de ranglijst. Op de 1e plaats staat januari 2007 met 7.1 graden gemiddeld. Normaal (= het langjarig gemiddelde) over de periode 1981-2010 is 3.1. graden. Over de periode 1951-1980 bedroeg dat gemiddelde nog 2.0 graden: een aanwijzing dat het klimaat opwarmt.

Schoolstrijd aan de Ouderkerkerlaan (1)

Misschien lag het aan de traditionele gedienstige houding van de Diemenaren tegenover de autoriteiten, maar onderwijzer Jan Teer van de enige lagere school in Diemen, een openbare, was een geliefd man in het dorp. Met burgemeester Bicker vormde hij een twee-eenheid die met lede ogen moest aanzien dat de schoolstrijd na 1900 ook in Diemen zichtbaar werd. Dominee Ringeling van de Hervormde Kerk in Diemen wilde er blijkbaar zijn handen niet aan branden, want de inmenging in Diemense schoolzaken kwam van buitenaf. Predikant Dijkstra uit Weesp was speciaal naar het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente bij de Diemerbrug gekomen om het vuurtje op te stoken. Het Algemeen Handelsblad van 30 maart 1906: "Daar de spreker begonnen was met een scherpe critiek op een stuk in "De Kleine Meerbode" van den heer J. Teer, hoofd der school te Diemen, waarin deze tegen het stichten van eener Bijbelschool opkwam, verzocht de heer Teer na afloop der predicatie eenige woorden tot de aanwezigen te mogen richten." Zover kwam het niet, want Teer kreeg niet het woord. Dat was nogal wat voor de populaire schoolmeester, die wel wist dat Dijkstra maar een handjevol medestanders had.

ATVD'er van het jaar

Ingrid Floor is vrijwilliger van het jaar bij ATVD. Foto: ATVD

DIEMEN Tijdens de algemene ledenvergadering van de Diemense tennisclub ATVD is Ingrid Floor verkozen tot 'ATVD'er van het Jaar'.

"Ingrid Floor verzorgt al vele jaren met veel charme en klantgerichtheid de ledenadministratie van ATVD. En dat is een behoorlijke klus", aldus voorzitter Ad Riemslag. ATVD prijst zich gelukkig met een riant aantal enthousiaste vrijwilligers. De club heeft ook besloten om te investeren in led-verlichting voor de banen om daarmee het speelplezier in de avonden te verhogen.

Ouderenbond PCOB heeft behoefte aan vrijwilligers

Gemiddelde leeftijd van de afdeling Diemen is toegenomen

De afdeling Diemen van ouderenbond PCOB hoopt dat meer leden actief worden als vrijwilliger.

De PCOB is een actieve vereniging. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De afdeling Diemen van de PCOB heeft iets meer dan 600 leden. De ouderenbond is op veel gebieden actief, maar merkt dat het aantal leden dat bereid is om zich als vrijwilliger in te zetten beperkt is.

PCOB organiseert veel activiteiten voor de leden

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in De Schakel vertelde waarnemend voorzitter/secretaris Loek Stomps dat 47 leden van de afdeling Diemen van de PCOB op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten. Tien van hen hebben zelfs meerdere functies. Stomps toont een overzicht van de leeftijd van de leden van de afdeling Diemen van de PCOB: 26 leden zijn onder de 65 jaar, 75 leden tussen de 65 en 70 jaar, 255 leden tussen de 71 en 80 jaar, 207 leden tussen de 81 en 90 jaar en 36 leden boven de 90 jaar. "In 2016 en 2017 zijn er veel, vaak oudere leden van de ANBO lid geworden van de PCOB in Diemen. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van onze afdeling toegenomen." De afdeling Diemen van de PCOB is zeer actief. Er zijn vele taakgroepen, waaronder een taakgroep Omzien naar Elkaar, die onder andere waar nodig leden een luisterend oor biedt, naar behoefte ondersteunt en aandacht geeft en zorgdraagt voor attenties bij bijzondere data en gebeurtenissen. Er is een taakgroep Bezorging die 10 keer per jaar bij ruim 500 adressen de nieuwsbrief van de afdeling Diemen en het bondsmagazine bezorgt. Er is een taakgroep Ledenbijeenkomsten en ook is er de taakgroep Computerlessen, PCOBenter, die nog steeds senioren helpt digitaal vaardiger te worden. Tevens is er een taakgroep Helpende Handen die op aanvraag kleine klussen in en om het huis van de leden verzorgt. Er is een taakgroep Belastingservice die voor senioren tot een bepaalde inkomensgrens de belastingaangiftes en aanvragen van toeslagen verzorgt. Officieel is er ook nog een taakgroep Seniorenhuisvesting, maar die leidt op dit moment een slapend bestaan. Ook is er een autodienst om leden te halen en te brengen. Alle taakgroepen van de PCOB hebben een coördinator die de vrijwilligers aanstuurt. Stomps: "Wij hebben behoefte aan meer vrijwilligers, omdat ook de gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers toeneemt. In uitzonderingsgevallen mogen dit ook mensen zijn die geen lid van onze ouderenbond zijn. Het belangrijkste is dat zij affiniteit met ouderen hebben." Stomps wijst op de voordelen van een lidmaatschap van de afdeling Diemen van de PCOB. "De ouderenbond doet aan collectieve belangenbehartiging en organiseert diverse activiteiten. Leden kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering en krijgen korting bij ongeveer 20 winkels en dienstverleners, vooral in winkelcentrum Diemerplein en winkelcentrum Kruidenhof in Diemen-Zuid. Zo geeft Piepenbrock Keurslagerij in winkelcentrum Kruidenhof maar liefst 20 procent korting aan leden van de PCOB."

De contributie voor eenpersoonshuishoudens is 30,50 euro per jaar. De contributie voor huishoudens waar twee personen staan ingeschreven bedraagt 49,50 euro per jaar.

Zendmasten van dak flat ML Kinglaan

DIEMEN De zendmasten die op het dak van de flat aan de Martin Luther Kinglaan stonden zijn drie weken geleden weggehaald.

De eerste zendmasten werden eind jaren negentig op het dak van de flat geplaatst. Dit was zeer tegen de zin van een aantal bewoners. Zij maakten zich zorgen over de gevolgen van de straling op hun gezondheid. Bewoners van de bovenste verdieping hadden tevens last van de werkzaamheden die regelmatig op het dak plaatsvonden. Diverse bewoners besloten te verhuizen.

"De masten zijn op dinsdag 9 januari van het dak verwijderd. Tijdens een bijeenkomst van de vereniging van eigenaren is aangegeven dat de zendmasten zouden worden weggehaald. De huurders hebben overigens niets gehoord", aldus een bewoner van de Martin Luther Kinglaan. "Ik heb begrepen dat de masten niet meer nodig zijn omdat er in het buitengebied grotere masten zijn geplaatst." Hij bevestigt dat veel bewoners zich zorgen maakten over het effect van de straling op hun gezondheid. "Er is nooit aangetoond dat de straling een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de bewoners. Maar evenmin is vast komen te staan dat de straling niet tot gezondheidsklachten leidt."

Plan bewaking fietsenstalling haalt het niet

DIEMEN Fietsen bij de NS-stations laten bewaken door mensen met een arbeidsbeperking, leek de fracties van de VVD en het CDA een goed idee.

Het voorstel haalde het niet in de gemeenteraad. De motie werd alleen gesteund door Leefbaar Diemen. Het aantal diefstallen van brom-, snor- en gewone fietsen is sterk gestegen. Brigitte Wielage (VVD) heeft bovendien van diverse inwoners gehoord dat hun fiets bij een station gestolen is. Dat weerhoudt sommigen er zelfs van nog langer met de trein te gaan. De indieners wilden de mogelijkheid laten onderzoeken om de fietsendiefstallen bij de stations een halt toe te roepen door de stallingen te laten bemensen door mensen met een arbeidsbeperking. Dat zou preventief werken en ook nog eens deze mensen aan werk helpen. De meerderheid van raad en wethouder Lex Scholten zagen vooral veel haken en ogen aan het plan.

Open podium voor dichters in bibliotheek Diemen

Wendela de Vos presenteert de Poëziecafés in de bibliotheek.

DIEMEN Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen poëziefans voortaan hun hart ophalen in het Poëziecafé in de bibliotheek in Diemen.

Het Poëziecafé is een open podium voor iedereen die gedichten schrijft en het leuk vindt om die te laten horen.

Initiatiefnemer en presentator is schrijfster en dichter Wendela de Vos. Samen met Atie Vogelenzang schreef zij zeven misdaadromans en in 2017 bracht ze haar eerste dichtbundel, 'Waar leg ik mijn hart', uit.

Op het podium van het Poëziecafé is plek voor dichters die al een eigen bundel hebben uitgebracht, maar ook voor beginnende poëten. Tijdens ieder open podium kunnen ongeveer tien dichters uit eigen werk voordragen. Daarnaast is er ruimte voor een kort gesprekje om de dichter en zijn of haar werk beter te leren kennen. En voor wie zelf niet dicht: alleen komen luisteren mag ook.
Het Poëziecafé is zaterdag 3 februari, 15.30 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Wie gedichten wil voordragen, kan zich aanmelden via diemen@oba.nl of 020-6902353.

Johan van Overbeek


Eigenaar Absolute Delicious
35 jaar, inwoner van Diemen sinds 35 jaar

Wat voor bedrijf is Absolute Delicious?
"Absolute Delicious is een cateringbedrijf. Wij werken heel breed: van kleine partijen tot hele grote evenementen, zoals bijvoorbeeld in de Ziggo Dome. Ik werk voor diverse soorten opdrachtgevers: van privépersonen tot gemeenten en modehuizen. Het bedrijf bestaat 20 jaar, ik ben 10 jaar eigenaar. Het gaat momenteel goed met het bedrijf. Ik merk dat de economie aantrekt."

Je bent supporter van Ajax.
"Ik heb een seizoenkaart en ga met vrienden regelmatig naar uitwedstrijden in Nederland en het buitenland. Ik ben naar Ajax-Feyenoord geweest. Ik vond het gênant dat de landskampioen met elf man voor het doel ging hangen en niet durfde te voetballen. Ajax heeft terecht gewonnen."

Wat zijn je overige hobby's?
"Omdat ik veel weg ben voor mijn werk vind ik het prettig om als ik vrij ben bij mijn gezin te zijn. Mijn vrouw Sanne en ik hebben een zoon, Luke, hij is vijf jaar. Wij krijgen in de zomer een tweeling. Reizen is onze gezamenlijke passie. Wij zijn samen met Luke al op veel plekken geweest, zoals Brazilië, China en Jordanië."

Ga je vaak uit?
"Niet veel meer. Vroeger kwam ik vaak in 't Pandje. En als ik er af en toe kom is het erg gezellig en tref ik er veel bekenden. Ik kom ook weleens in Cheers. Dat vind ik een gezellige zaak en een aanwinst voor Diemen."

Hoe ervaar je Diemen?
"Ik vind het hier prima wonen. Ik vind het belangrijk dat Amsterdam dichtbij ligt. Wij hebben hier uitstekend openbaar vervoer en je kunt de auto ook makkelijk kwijt. De voorzieningen zijn hier goed. Winkelcentrum Diemerplein krijgt steeds meer allure en als je iets van de gemeente nodig hebt, ga je naar het gemeentehuis en word je snel en goed geholpen."

Parcours DiemerCross gewijzigd

DIEMEN Atletiekvereniging AV '23 heeft het parcours van de DiemerCross gewijzigd.

De DiemerCross wordt op zondag 11 februari gehouden in het Diemerbos. Michiel Hatenboer van de organisatie van de DiemerCross: "Staatsbosbeheer heeft ons laten weten dat het parcours gewijzigd moet worden ten opzichte van voorgaande jaren door herstelwerkzaamheden. Vanwege verzakkingen moet het bos op een aantal plaatsen worden opgehoogd."

Het nieuwe parcours gaat onder meer over ruiterpaden en schouwpaden langs sloten. "De start en finish van de DiemerCross zijn op dezelfde plek als voorgaande jaren", aldus Hatenboer." Het is wel jammer dat de bomen langs het pad waar de start en finish liggen, zijn gekapt. Dat maakt het toch minder gezellig. Ik heb begrepen dat het nieuwe parcours minder zwaar is dan het parcours waarover de deelnemers tijdens vorige edities moesten lopen. Dat zal voor sommige deelnemers goed nieuws zijn."

De Jeugdcross is 1,9 meter lang en start om 11.30 uur. De DiemerCross bestaat uit twee lopen: een van 5 kilometer en een van 9,5 kilometer. Beide lopen starten om 12.00 uur. Scouting Diemen en de brandweer Amsterdam-Amstelland verlenen ook dit jaar medewerking aan de DiemerCross. Dweilorkest De Neuteblazers verzorgt sfeervolle muziek.

Informatie en inschrijven: diemercross.nl.

Cv-monteur blijkt dief

REGIO Een 61-jarige verwarmingsmonteur uit Bussum, die onder meer werkte in Diemen, heeft tijdens zijn werkzaamheden bij meerdere mensen sieraden gestolen.

Hij is aangehouden en moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. Gedupeerden worden opgeroepen zich te melden, in het bijzonder de eigenaar van een ring met daarop de inscriptie 'Evert 12-6-76 22-12-77'. Bij een goudopkoper en de monteur zelf zijn gestolen sieraden gevonden en in beslag genomen, vooral gouden sieraden zoals ringen, kettingen en hangertjes. "Mogelijk kon hij ongemerkt de kamers betreden en hier geld en sieraden wegnemen; die verkocht hij aan verschillende inkopers door heel Nederland", aldus de politie.

Winkeliers zamelen geld in voor Alexander

Alexander Karbet.

DIEMEN De winkeliersvereniging Diemen-Noord heeft 1170,85 euro opgehaald voor de ernstig zieke Alexander Karbet (2) uit Diemen-Noord. Klanten konden bij de winkels een donatie doen.

Alexander heeft een stofwisselingsziekte. Sylvia Bon, voorzitter van de winkeliersvereniging: "Wij zijn blij met de opbrengst en hebben het geld aan de ouders van Alexander overhandigd. Wij hopen dat de actie vervolg krijgt en dat winkeliersvereniging Diemerplein onze actie wil steunen."

Veel belangstelling voor huizen The Post

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het was druk maandagavond op de informatiebijeenkomst voor de nieuwbouwwoningen op de plek van het oude postkantoor. Het project 'The Post' zal tien nieuwe huizen opleveren. De belangstelling is vele malen groter. Bij de voorinschrijving waren er al ruim 300 reacties. Uiteindelijk wordt er geloot voor de bouwkavels waar meerdere gegadigden voor zijn.

'In Nederland leven we alsof we 3,5 aardbollen hebben'

Diemense wijst op belang van duurzaamheid

Op 6 en 7 februari maakt Daarom Duurzaam Diemen met zeventig mensen een actiegerichte duurzaamheidsagenda voor Diemen.

Sophie Tjebbes zet zich in voor een andere manier van produceren, inkopen en consumeren van voedsel. Foto: Johan van Schagen

DIEMEN Sophie Tjebbes is aangesloten bij Daarom Duurzaam Diemen. Zij vertelt waarom zij zich vooral inzet voor een andere manier van produceren, inkopen en consumeren van voedsel.

"Vroeger zei het woord duurzaamheid mij niet veel. Nu is het voor mij veel concreter welke invloed wij met onze huidige levensstijl hebben op de aarde. En dat ikzelf en ieder voor zich hier een hele grote impact op heeft. Het punt in Nederland is dat we niet zien hoe zeer we vervuilen, omdat we veel van de productie naar verre landen hebben overgebracht. Er is dus een enorme verborgen impact, dat is 80% van onze vervuiling. Die zien we niet. Zo is het water dat we zelf gebruiken maar 1% van ons eigenlijke gebruik! We gebruiken dus 100x zoveel water als we denken. 86% daarvan is voor irrigatie van akkers voor voedsel, voornamelijk voor veevoer."

"In Nederland leven we alsof we 3,5 aardbollen hebben. We verbruiken de aarde op. De aarde kan zich niet herstellen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we ons water wereldwijd opgebruiken. En dat we de grond zo intensief gebruiken voor landbouw dat deze uitgeput raakt, minder vruchtbaar en niet meer gebruikt kan worden voor verdere landbouw. Nog belangrijker is het dat we veel van ons voedsel van het land en het water geven aan de dieren, die wij vervolgens weer opeten. Maar: je kunt 16 mensen voeden met het plantaardige voedsel dat we voeren aan een dier om aan één mens vlees te serveren. De wereldbevolking stijgt in een razend tempo, dus steeds meer monden moeten gevoed worden, terwijl de aarde op dit moment dus al overvraagd wordt. We moeten in Nederland op een kwart van onze vervuiling gaan zitten om verdere achteruitgang tegen te gaan."

Je hoeft niet in extremen te gaan leven om verschil te maken

"Ik ben nu zeer gemotiveerd om duurzaam te leven en me ermee bezig te houden. Want ik wil graag dat ook mijn kinderen voldoende water en voeding hebben om van te leven en hun kinderen ook. We vervuilen allemaal. We moeten daar zelf veel actie op ondernemen. En dat kunnen we ook, als we dat efficiënt doen. Je hoeft niet in extremen te gaan leven om verschil te maken, maar het is een feit dat we een stuk meer actie moeten ondernemen dan we nu doen. Meet je eigen impact op mijnverborgenimpact.nl en zie waar jij grote effecten mee kunt hebben. Dit zou je waarschijnlijk nooit verwachten, maar onze voeding is de grootste vervuiler die er is. Meer dan onze spullen, vervoer en wonen. En van onze voeding is vlees veruit de allergrootste vervuiler: 67%. Het produceren heeft namelijk een enorme verborgen impact van CO2-uitstoot, waterverbruik, ontbossing, vervuiling, uitputting van grondstoffen, vervoer, energie en wereldwijde vermindering van de biodiversiteit."

"Hierbij een top 3 om efficiënt te verduurzamen, hiermee kun je elke dag een enorme impact hebben:
1: Ga voor groenten. Laat het vlees vaker staan. Probeer eens vegetarisch vlees. De vervangers zijn tegenwoordig echt goed van smaak. Ga uit eten bij een vegetarisch restaurant of neem een vega optie, er is steeds meer aanbod. Begin met een dag per week minder vlees te eten dan je nu doet, of halveer je huidige porties. Schrijf je gratis in op veggiechallenge.nl en ontvang een maand lang vega recepten ter inspiratie.
2: Koop niet te veel en gooi geen eten weg. 15% van alle voedsel gooien wij thuis weg, en dat terwijl het produceren vervuilend is. Las een kliekjesdag in, maak een roerbakgerecht of een lekkere salade met je restjes groenten, of vries in.
3: Koop eten dat lokaal (in Nederland) geproduceerd is en in het seizoen."

'Ik ben nu zeer gemotiveerd om duurzaam te leven'

Werkatelier

Mensen die net als Sophie Tjebbes in actie willen komen en samen lokaal willen aanpakken om duurzamer te willen leven kunnen op 6 en 7 februari meedoen aan het Werkatelier van Daarom Duurzaam Diemen. Deelnemers zullen concrete projecten ontwerpen die vooral lokaal kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie over het Werkatelier van Daarom Duurzaam Diemen is te vinden op de Facebookpagina facebook.com/daaromduurzaamdiemen.

Diemense jeugd leert schaatsen

Schaatsles op de 'krabbelbaan'. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het gaat goed met de afdeling Jeugdschaatsen van de Diemer IJsclub. De oudste vereniging van Diemen (bijna 131 jaar) heeft 132 jeugdleden die de wekelijkse schaatslessen volgen.

Het is vrijdagmiddag 17.00 uur. Lau Demmers, voorzitter van de Diemer IJsclub, staat bij het hek van de Jaap Edenbaan en heet alle jeugdleden en hun ouders van harte welkom. Nadat de ouders hun kinderen de schaatsen hebben ondergebonden, kunnen de kinderen aan de lessen beginnen. De lessen vinden plaats op de 'krabbelbaan' en op de 400 meterbaan.

De Diemer IJsclub is een vereniging waar de leden het naar hun zin hebben. De sfeer is goed en de vereniging manifesteert zich regelmatig tijdens activiteiten in Diemen. In december hielpen leden nog mee aan de Winterspelen op het Diemerplein.

Schaatsen op het ijs van de 400 meterbaan. Foto: Trudy Kroese
De schaatsen worden ondergebonden. Foto: Trudy Kroese
'Klunen' tijdens Jeugdelfstedentocht. Foto: Diemer IJsclub
De Jeugdelfstedentocht gaat elk jaar door. Foto: Diemer IJsclub
Jan Poster en Lau Demmers. Foto: Oscar Borghardt

Jan Poster is coördinator jeugdschaatsen van de Diemer IJsclub. "Wij zijn blij dat het aantal jeugdleden is toegenomen. Onze leden van 5 tot en met 12 jaar kunnen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend lessen volgen op de Jaap Edenbaan. Zij krijgen les van onze schaatstrainers."

De Diemer IJsclub houdt elk seizoen bijzondere activiteiten op de Jaap Edenbaan, zoals de Jeugdelfstedentocht in januari (gaat elk jaar door!), Schaatsen-Lopen-Schaatsen op 23 en 24 februari en Ronden schaatsen achter de Jägermeister op 16 en 17 maart.

Open Podium in De Omval

Cultureel Diemen laat zich van haar beste kant zien

Het Open Podium in 2017. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Diemen heeft een rijk cultureel leven. Dat is zondag 4 februari weer goed te zien als veel Diemense verenigingen en organisaties hun kunsten vertonen tijdens het Open Podium in Theater de Omval.

Het Open Podium kan inmiddels wel een traditie genoemd worden in Diemen. Ieder jaar is het hele theater podium om al het culturele aanbod te kunnen laten zien en de belangstelling is altijd groot. Ook voor zondag is er weer een vol en gevarieerd programma samengesteld.

Voor aanstormend Diemens talent is er in de theaterzaal de Talentshow voor jeugd van zes tot veertien jaar. De voorronde start al om 10.00 uur. De finale is om 15.45 uur.

Om 13.00 uur begint het Open Podium in Grand Café Blauw met een optreden van het slagwerkensemble van de Muziekschool Diemen (MSD). Na een openingswoord van wethouder Jeroen Klaasse verder in Blauw: de popband van MSD, een klarinetduo van de Diemer Harmonie en Eline Raaphorst en Wim Amerongen van MDM Jazzorkest. Daarnaast kunst van Ella de Nijs en cursisten en Steven Dijk en een knutselworkshop voor de jeugd van Stichting Welzijn Diemen. Cor Verschut geeft een kunstrondleiding.
Op de loopbrug speelt het Saxofoonensemble van de Diemer Harmonie voor en na het programma in de theaterzaal. Daar afwisselend muziek, zang, dans en theater. Er zijn optredens van het gitaarensemble van de MSD samen met het Diemer Orkestje, de Diemer Diamonds, OnePoint Dancelab, Seniorenkoor Carpe Diem, Moving Harmony, Theatergroep Diemen en Stars2Go. Om 16.50 uur worden in Blauw de prijzen uitgereikt van de Talentshow en is er een nazit waar MDM Jazzorkest optreedt. Het Open Podium begint zondag 4 februari om 13.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Open Podium Diemen.

De dames van LOS, vrijdag 2 februari in Theater de Omval.

Vrijdag 2 februari

LOS Muziektheater - 'VAST'

20.30 uur | Theater de Omval

Dames en heren, hou je VAST voor de vierde voorstelling van LOS. Het is voor de meiden van LOS tijd om volwassen te worden. Ze zijn nu rond de 30 en staan voor belangrijke keuzes. Een voorstelling bomvol hilariteit, muzikaliteit en fysieke uitspattingen.

Zaterdag 3 februari

O'dreams -
'An Irish Crossroads'

20.30 uur | Theater de Omval

Wereldmuziek. O'dreams slaat na het succes van 'Irish Ways and Irish Laws' nieuwe wegen in. Een zeer muzikale én vermakelijke voorstelling vol magische songs uit Ierland.

Repair Café

14.00 uur | 't Kruidvat

14.00-16.30 uur. Reparaties aan kleinhuishoudelijke apparaten, speelgoed en elektronische apparatuur.

Poëziecafé

15.30 uur | OBA Diemen

Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen poëziefans hun hart ophalen in het Poëziecafé. OBA Diemen biedt zowel debuterende als ervaren dichters de mogelijkheid om eigen werk voor te dragen. Ook als u zelf niet dicht, bent u van harte welkom om naar de voordrachten te luisteren.

Oudpapieractie

8.30 uur | De Ontmoeting

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen in heel Diemen papier op. U kunt uw papier tot 8.30 uur aan de weg zetten.

Zondag 4 februari

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Kerkdienst met voorganger ds F. Brommet uit Amsterdam.

Viering Maria Lichtmis

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Eucharistieviering met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Bingo Noorderlicht

13.30 uur | Het Noorderlicht

Van 13.30 tot 17.00 uur met muziek van DJ Wil. Een boekje voor 5 rondes kost € 7,50. Halve boekjes en losse kaartjes zijn ook verkrijgbaar. Informatie: 06-19776374.

Open Podium Diemen

13.00 uur | Theater de Omval

Gevarieerd programma door een reeks deelnemers namens de vele culturele verenigingen en organisaties in Diemen. Zie ook muziekschooldiemen.nl.

Maandag 5 februari

Geef een glimlach cadeau

12.00 uur | Elita Cosmetic Care

Elita Cosmetic Skincare geeft verwenmomenten aan vrouwen met kanker. Onderdeel van de landelijke actie 'Geef een glimlach cadeau' van de Stichting Look Good Feel Better. Informatie: geefeenglimlachcadeau.nl.

Dinsdag 6 februari

Boodschappenbus

11.00 uur | Diemerplein

Voor ouderen, elke dinsdag en donderdag 11.00-15.00 uur. Voor boodschappen op het Diemerplein. Aanmelden de dag ervoor bij De Diem, tel. 020-6603300.

Naaiklusjesservice

10.00 uur | Wijkcentrum
het Noorderlicht

Voor eenvoudige naaiklusjes zoals het aanzetten van een knoop, het naaien van een zoom, iets verstellen.

'The Killing of a Sacred Deer'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Steven, een eminente chirurg, en Anna, een gerespecteerde oogarts, leiden een mooi leven met hun twee kinderen. Tot Stevens leven uit elkaar valt als hij vriendschap sluit met de 16-jarige Martin.

Donderdag 8 februari

Taalcafé

13.00 uur | 't Kruidvat

Wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen en Nederlanders die graag met elkaar willen praten. Loop binnen wanneer je wilt.

'Wonder Wheel'

20.00 uur | Theater de Omval

Justin Timberlake en Kate Winslet bundelen hun krachten in de nieuwste film van Woody Allen, die zich afspeelt in het beroemde pretpark op Coney Island in de jaren vijftig.

SV Diemen pakt drie punten

Ploeg is te sterk voor VVH Velserbroek: 1-4

SV Diemen (in de gele shirts) pakte drie belangrijke punten.

DIEMEN SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen VVH Velserbroek met 1-4 gewonnen. Bij rust stond de ploeg van trainer Gerrie Breugem met 0-3 voor.

VVH Velserbroek en SV Diemen speelden in Velserbroek een cruciaal duel. Voor aanvang van het duel hadden beide ploegen 8 punten uit 11 duels. SV Diemen had echter een slechter doelsaldo dan VVH Velserbroek en stond daardoor op de laatste plaats van de ranglijst van de derde klasse C.

De bezoekers uit Diemen wisten dat alleen een overwinning een goed resultaat zou zijn. SV Diemen deelde voor rust de beslissende klap uit. De bezoekers kwamen door twee treffers van middenvelder Marco Moelee en een doelpunt van aanvaller Bright Owusu op een 0-3 voorsprong. Na de hervatting maakte VVH Velserbroek 1-3, maar vlak daarna bepaalde aanvaller Gianno dos Passos de eindstand op 1-4.

Twaalfde plaats

SV Diemen heeft na de overwinning op VVH Velserbroek 11 punten uit 12 duels en staat op de twaalfde plaats. Spaarnwoude, dat de uitwedstrijd tegen Roda '23 met 5-2 verloor, staat met 9 punten uit slechts 11 duels op de dertiende plaats. VVH Velserbroek staat op de veertiende plaats en heeft na 12 competitieduels 8 punten.
Aan het einde van dit seizoen degradeert alleen de ploeg die op de veertiende en dus laatste plaats eindigt naar de vierde klasse.

De nummers dertien en twaalf zijn veroordeeld tot de nacompetitie en moeten in die extra duels degradatie zien af te wenden.

SV Diemen speelt op zondag 4 februari thuis tegen Spaarnwoude. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

Start inschrijving tennisles ATVD

DIEMEN De inschrijving voor tennislessen bij de tennisclub ATVD is gestart. Inschrijven kan tot 19 februari.

Tennisliefhebbers die lid willen worden zijn van harte welkom. Ze kunnen zich ook inschrijven voor de tennislessen. Ook voor jeugdleden is er veel te doen bij ATVD.

ATVD is een gezellige club met een kleine zeshonderd enthousiaste leden. In tegenstelling tot veel clubs in Amsterdam, is er nog ruimte voor nieuwe leden. ATVD heeft een schitterend tennispark met negen verlichte gravelbanen, een mini­court en een zonnig terras aan de Willem de Zwijgerlaan. Vier deskundige en gediplomeerde tennisleraren geven dagelijks tennisles.

Activiteiten

Het hele jaar door zijn er bij ATVD veel activiteiten, zoals een voorjaars- en najaarscompetitie, tossavonden, laddercompetitie, spelletjesmiddagen voor de jeugd op dinsdag en woensdag, clubkampioenschappen, gezelligheidstoernooien en elke dag vrij spelen vanaf 09.00 uur.

Op het door Decathlon gesponsorde open toernooi eind juni komen altijd honderden tennissers uit de omgeving af.

Informatie: www.atvd.nl.

SV Zeeburg loopt in op koploper

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen DSS met 12-28 gewonnen.

SV Zeeburg startte goed en nam al snel een 1-7 voorsprong. Bij rust leidde de ploeg uit Diemen met 4-16. In de tweede helft speelde SV Zeeburg minder overtuigend, maar de zege kwam geen moment in gevaar: 12-28.

Geel Zwart, de koploper in de hoofdklasse, verloor verrassend voor eigen publiek van Cometas: 30-33. Geel Zwart heeft na 15 duels 27 punten. SV Zeeburg is twee punten op Geel Zwart ingelopen. De ploeg uit Diemen heeft na 15 wedstrijden 23 punten. SV Zeeburg speelt zondag thuis tegen Westfriesland. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 11.30 uur. Het zal een zwaar duel worden, want de bezoekers hebben na 15 duels 20 punten en staan op de derde plaats.

Peter Sman wint driebandentoernooi

Frans Zuidwijk, Marcel Klinkhamer, Peter Sman en Jan Nooij.

DIEMEN Peter Sman heeft de veertiende editie van het open kampioenschap driebanden klein van Diemen in café 't Pandje gewonnen.

Sman versloeg in de finale Diemenaar Jan Nooij.

Peter Sman is een overtuigende winnaar. Hij verloor als enige deelnemer geen enkele partij. Daarnaast zette hij de hoogste serie van het toernooi neer: 9. Tevens speelde hij de korte partij met een moyenne van 2,50.

Het toernooi werd ook dit jaar georganiseerd door biljartvereniging Oud Diemen/'t Pandje.

Winnaars

De winnaars van de afgelopen veertien toernooien:
2005: Joop Wiarda, 2006: Henk Kopjes, 2007: Rob Zwager, 2008: Ruben van Hetten, 2009: Gijs Drost, 2010: Maikel Spannenburg, 2011: Ruben van Hetten, 2012: Fons van Beijnhem, 2013: Richard van der Erf, 2014: Jaap Klinkhamer, 2015: Brian Spannenburg, 2016: Ger Spannenburg, 2017: Peter Schaper en 2018: Peter Sman.