DiemerNieuws

9 augustus 2018

DiemerNieuws 9 augustus 2018


In najaar gesprekken over busbaan

DIEMEN De gemeente gaat zodra de onderzoeken naar geluid en milieu zijn afgerond met inwoners van Diemen praten over het plan om de busbaan in Diemen-Zuid open te stellen voor auto's. Dat zal waarschijnlijk in het najaar zijn.

Ondertussen wordt er nog overlegd met de Vervoerregio Amsterdam die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Pas na deze gesprekken wordt er een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In opdracht van de gemeente wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de milieueffecten van het openstellen van de busbaan voor auto's. Hierbij worden ook geluidsmetingen gedaan.

Pas als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn kan er een definitief voorstel worden gedaan.

Wethouder Lex Scholten van Verkeer geeft aan dat het college van B en W nog steeds voorstander is van het openstellen van de busbaan voor auto's. "Het autoverkeer wordt dan gelijkmatiger over Diemen-Zuid verdeeld. Er zullen minder auto's over de Boven Rijkersloot rijden. Daarnaast willen wij de wegen in Diemen-Zuid zo inrichten dat automobilisten die naar de Middenweg willen gebruik kunnen maken van de Venserbrug. Dit zal voor minder verkeersdruk bij de Diemerbrug zorgen."

3

Geen Gemeentedag tijdens Diemer Festijn

DIEMEN Op de slotdag van het Diemer Festijn op zaterdag 8 september wordt er geen Gemeentedag gehouden. Stichting Diemer Festijn is verbaasd over dit besluit.

Het college van B en W heeft dit besluit genomen in verband met de renovatie van een deel van het gemeentehuis. De hal van het gemeentehuis en de raadszaal worden deze zomer verbouwd. Dit werk is op de slotdag van het Diemer Festijn nog niet gereed.

Open huis

De gemeente wil in plaats van de Gemeentedag medio oktober een open dag in het gemeentehuis organiseren. Dan kunnen de inwoners van Diemen en andere belangstellenden de resultaten van de verbouwing zien.

Met het schrappen van de Gemeentedag wordt gebroken met een traditie. De Gemeentedag maakt al sinds jaar en dag uit deel uit van het programma van de slotdag van het Diemer Festijn.

Het is een dag waarop de gemeente zich presenteert. Er werd dikwijls voor een thema gekozen.

Niet bekend

Het is nog niet bekend of de Gemeentedag tijdens het Diemer Festijn van 2019 weer deel gaat uitmaken van het programma van het evenement.

Brief

René Knigge, voorzitter van Stichting Diemer Festijn: "Wij zijn als bestuur van Stichting Diemer Festijn verbaasd over dit besluit, het tijdstip waarop dit besluit is genomen en de wijze waarop dit besluit ons is meegedeeld. Wij hebben van een ambtenaar een mailtje ontvangen, maar zijn niet geïnformeerd door het college. Wij hebben een brief geschreven waarin wij om uitleg vragen", aldus Knigge.

5

Genieten van een koud en heerlijk ijsje

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Veel inwoners van Diemen hebben de afgelopen periode genoten van het warme zomerweer. Maar soms is het lekker om even verkoeling op te zoeken. Een uitkomst is IJssalon Donatella in de Arent Krijtsstraat. De ijszaak verkoopt vele soorten heerlijk ijs. Deze bezoekers van de ijszaak genoten zondagmiddag van het ijs.

Tobias doet mee aan WK bridge

Foto: Trudy Kroese

Tobias Westerveld (16) doet mee aan het WK bridge voor viertallen voor aspiranten.

11

Een vlagkwestie te Diemen

In de raadsvergadering van 28 juli 1927 interpelleerde de heer C.H.J. Westerbeek naar aanleiding van het feit dat op nationale feestdagen van het gemeentehuis en de kerktoren de nieuwe vlag, de zogenaamde prinsenvlag (het oranje-blanje-bleu), wappert. Westerbeek geeft aan dat volgens hem de officiële vlag het rood, wit en blauw is. Zolang dat niet veranderd is, heeft B. en W. niet de bevoegdheid een andere vlag te gebruiken. In het hele land zijn trouwens bij alle partijen voor- en tegenstanders over de prinsenvlag.

Burgemeester De Wolff verdedigt de keuze. Hij vertelt dat onze oorspronkelijke vlag de zogenaamde nieuwe is en dat tijdens de republiek, toen de Hollanders zich van de Oranjes afkeerden, het oranje veranderd is in rood. De heer Westerbeek stelt dan de raad voor om aan de regering te verzoeken de vlag voor de gemeente Diemen te veranderen in het oranje-blanje-bleu of, indien dit niet mogelijk was, dan de vaderlandse vlag voor het gehele land te wijzigen. Pas in 1937 maakt koningin Wilhelmina een einde aan de langlopende discussie door een Koninklijk Besluit te ondertekenen waarin staat dat de Nederlandse vlag de kleuren rood-wit-blauw heeft.

Weerbericht

Overgang naar licht wisselvallig weer, minder warm
Het blokkerende hogedrukgebied trekt deze week eindelijk naar het oosten weg. Een uitloper van een lagedrukgebied bij IJsland zakt vanaf donderdag uit tot over het Noordzeegebied. Er kunnen enkele (onweers)buien vallen met enige afkoeling. Of dit het einde is van de droogte is nog onzeker. Waarschijnlijk wordt het licht wisselvallig weer bij een normale temperatuur.

Donderdag en vrijdag
Nadat later op woensdag verspreid enkele onweersbuien zijn gevallen wordt het donderdag en vrijdag enigszins wisselvallig met kans op enkele (onweers)buien. Tussendoor is er ook enige ruimte voor de zon. De wind gaat uit een richting waaien tussen zuid en west, wat lang niet is gebeurd. Het is minder warm. De maximum temperatuur valt terug naar circa 22 à 23 graden.

Het weekeinde
Voor het weekend is de verwachting bij het schrijven van dit weerbericht nog onzeker. Het meest waarschijnlijke is dat het licht wisselvallig weer zal blijven. Er zijn perioden met zon maar er kunnen verspreid ook enkele buien tot ontwikkeling komen. Er waait een matige westenwind. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden wat normaal is voor half augustus.

Weetje
Juli 2018 was met 340 uren zon een recordzonnige juli. Het was zelfs de zonnigste maand ooit. Het oude record stond op 331 zonuren in mei 1989. Juli was ook recorddroog met in onze regio slechts 4 à 5 mm neerslag tegen 80 mm normaal. Met een gemiddelde temperatuur van 20.7 graden was juli de op twee na warmste. Alleen juli 2006 en juli 1994 waren warmer.

Hans Goedhart exposeert in zorgcentrum De Diem

Twee schilderijen van Hans Goedhart.

DIEMEN In zorgcentrum De Diem in de Arent Krijtsstraat 48 zijn schilderijen te zien van Hans Goedhart.

Goedhart is een voormalige inwoner van Diemen en lid van Kunstzin Diemen, de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen.

In het zorgcentrum exposeren regelmatig leden van Kunstzin Diemen. Kunstliefhebbers treffen de schilderijen van Goedhart aan op de begane grond van De Diem. Op de foto staan twee van zijn schilderijen: 'Hoog Sammy, Kijk omhoog Sammy' en 'Vrouw met vis'.

De expositie duurt tot en met 30 oktober en is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur

Politie pakt verdachte overval tankstation

DIEMEN De politie heeft zaterdagavond een verdachte van een overval het BP-tankstation aan de Bergwijkdreef in Diemen-Zuid aangehouden.

Een man pleegde zaterdagavond rond 19.30 uur een overval op het tankstation aan de Bergwijkdreef. Hij bedreigde het personeel met een wapen.

De politie werd onmiddellijk gealarmeerd. Een medewerker van het tankstation gaf de agenten een goed signalement van de overvaller.

De politieagenten gingen meteen op onderzoek uit en troffen korte tijd na de overval in de omgeving van het tankstation een verdachte aan. De man is aangehouden.

De recherche doet onderzoek naar deze zaak.

Ouderenpartij Diemen presenteert waterplan

Recreëren langs het water. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De Ouderenpartij Diemen heeft een initiatiefvoorstel ingediend dat in het teken staat van water: 'Naar een waterbewuster Diemen'. In het initiatiefvoorstel staan maatregelen en voorstellen die betrekking hebben op water en waterbewustzijn.

De aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is voor de Ouderenpartij Diemen reden om juist nu met een initiatiefvoorstel te komen. De partij stelt dat we de vijfde zomer op rij te maken hebben met een lange periode van droogte. Daarnaast is de oppositiepartij van mening dat water er bekaaid vanaf komt in het Coalitieakkoord Diemen 2018-2022. "Er wordt in het kader van de klimaatverandering verwezen naar piekbuien en hittestress, maar als het aankomt op concrete maatregelen dan wordt alleen het aanleggen van een strandje in de Diem genoemd. Ongetwijfeld zal het college meer ambities willen tonen, maar die vinden wij nog niet terug in de kadernota als het gaat om concrete voorstellen", aldus de Ouderenpartij Diemen.

Een aantal van de maatregelen en voorstellen van de Ouderenpartij Diemen: de partij wil dat inwoners van Diemen bewuster met water omgaan. Dit moet een vast onderdeel zijn van gemeentelijk beleid. De partij wil maatregelen treffen die ervoor zorgen dat mensen beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Zij wijst erop dat regenwater door middel van afkoppeling van regenpijpen kan worden opgevangen en vastgehouden in de eigen tuin of door andere maatregelen kan worden opgevangen in de bodem. Dit zou beter zijn voor de bodem en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bewoners die hier aan meedoen zouden een 'afkoppelingsbonus' moeten krijgen. Operatie Ontstening - meer groen in plaats van stenen in de tuin - is een succes en maakt de omgeving regenbestendig. Bewoners die hier aan meedoen kunnen wat betreft de partij een korting krijgen op het bedrag dat zij aan rioolheffing betalen. De partij wil dat schoolpleinen klimaatadaptief worden ingericht (minder regenwater dat in het riool verdwijnt), het aanleggen van polderdaken wordt gepromoot en er meer verkoelende wijkparkjes worden aangelegd. De gemeenteraad heeft in juli een motie aangenomen voor de aanleg van Tiny Forests of 'Diemense Bossies'.

De Ouderenpartij Diemen wijst in het initiatiefvoorstel ook op het belang van schoon water en recreatie. De partij geeft aan dat de 'Diemerplassen' (de eerste, de tweede en de derde Diem) redelijk schoon zijn, maar gebaggerd dienen te worden. De partij geeft aan dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de plassen in Diemen tussen 2020 en 2025 wil gaan baggeren. Dit moet een nog betere kwaliteit van water opleveren. De Ouderenpartij Diemen wil dat het baggeren van de plassen eerder plaatsvindt. Daarna kan er een strandje worden aangelegd. Omdat het zwemwater nu al van goede kwaliteit is wil de partij dat de provincie het water in de plassen van Diemen officieel erkent als zwemwater.

De Ouderenpartij Diemen wil dat de verhuur van roeibootjes en vletten mogelijk wordt en hoopt dat een inwoner van Diemen bereid is dit te faciliteren. De gemeente zou de aanschaf van elektrisch aangedreven bootjes kunnen faciliteren en/of subsidiëren. Ook hoopt zij dat het mogelijk is dat de bierbrouwer die zich in het Diemerbos gaat vestigen bier kan gaan brouwen uit water uit de plassen in Diemen.

Ouderenpartij Diemen vraagt ook aandacht voor gehandicapten. Zij wil dat er een vissteiger voor gehandicapten wordt aangelegd in de Diem en is voorstander van visplekken voor gehandicapten in het te ontwikkelen waterpark/groengebied langs de Ringvaart tussen het NS-station in het centrum en de Hartveldseweg. Tevens hoopt zij op een vaarverbinding tussen de steiger die bij Fort Diemerdam aan de Diemerzeedijk ligt en het eiland Pampus.

Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen: "Sommige maatregelen en voorstellen kunnen binnen korte tijd worden uitgevoerd, andere vergen een langer traject. Maar we weten zeker dat ze een goede aanvulling zijn op het coalitieakkoord en een goede bijdrage kunnen leveren aan waterkwaliteit en een meer bewuste omgang met water in Diemen."

De fractie Ouderenpartij verzoekt het college van B en W om de voorstellen nader te betrekken bij de uitwerking van het collegeprogramma en de kaderbrief bij de begroting 2019 en volgende begrotingen. Zij verzoekt tenslotte aan het presidium van de gemeenteraad om te kijken of er in de loop van dit jaar een bijeenkomst tot stand gebracht kan worden tussen de gemeenteraad en het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Toekomst busbaan Diemen-Zuid

Vervolg van voorpagina.

Het openstellen van de busbaan heeft volgens wethouder Scholten ook een positief effect op de sociale veiligheid van fietsers die gebruikmaken van het fietspad dat langs de busbaan ligt. Zij zullen dan in een drukkere omgeving fietsen.

Reissnelheid

De Vervoerregio Amsterdam is tegen de openstelling van de busbaan voor auto's. Zij vreest dat dit te koste zal gaan van de reissnelheid van bus 44. Scholten wil de Vervoerregio Amsterdam ervan overtuigen dat dit niet het geval zal zijn.

"Enkele jaren geleden was de Boven Rijkersloot enige tijd afgesloten en moesten automobilisten gebruikmaken van de busbaan. Dit heeft toen niet geleid tot files voor de bussen", aldus Scholten.

Buitenom

De vrees bestaat dat de oplevering van steeds meer woningen in Holland Park tot meer autoverkeer in Diemen-Zuid leidt.

Scholten: "In het verleden reden veel werknemers van de voormalige kantoren in Bergwijkpark door Diemen-Zuid. Veel kantoren zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor Campus Diemen Zuid en Holland Park. De gemeente streeft ernaar dat bewoners van Holland Park met bestemming A1 niet meer door Diemen-Zuid rijden. Steeds meer automobilisten rijden via de Daalwijkdreef buitenom naar de snelweg. Dat zal alleen maar toenemen als de Bergwijdreef op termijn verdwijnt."

Vluchtelingen in Diemen behalen hun zwemdiploma A

De vluchtelingen tonen hun zwemdiploma.

DIEMEN Nadat zij een half jaar hebben deelgenomen aan zwemlessen zijn zeven vluchtelingen uit Diemen op zaterdag 28 juli geslaagd voor hun zwemdiploma A. Het was een succesvolle afronding van het Zwemproject Vluchtelingenwerk van Stichting Welzijn Diemen in het AGO Zwembad in Diemen.

Na het behalen van hun zwemdiploma kunnen zij veilig recreëren met hun kinderen in het waterrijke Nederland. In totaal hebben 20 vluchtelingen gebruikgemaakt van de zwemactiviteiten en lessen die werden gegeven door een Syrische bevoegde lifeguard. Door ondersteuning in hun eigen taal, waren de lessen veiliger en effectiever. Vele deelnemers zullen hierna gebruikmaken van regulier aanbod van zwembaden en sportvoorzieningen.

De meeste statushouders in Diemen konden niet of onvoldoende zwemmen. In waterrijk Nederland waar het bijna vanzelfsprekend geacht wordt dat iedereen kan zwemmen kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Ook werden diverse vluchtelingen voor hun lichamelijke klachten door hun huisartsen verwezen naar therapeutisch zwemmen in warm water ( AGO Zwembad) terwijl zij niet konden zwemmen Bijzonder aan dit zwemproject was dat de instructie en lessen gegeven werden door een bevoegde zwemdocent/lifeguard die zelf vluchteling was en naast Nederlands en Engels ook Arabisch spreekt. Ook uit de eigen doelgroep is een Syrisch zwemkampioen ingezet als assistent. Zo kon er op een veilige manier in kleine groepen les op maatwerk gegeven worden. Door participatie van mensen uit de eigen doelgroep die zich vrijwillig hebben ingezet, konden de kosten laag gehouden worden en werd zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd.

Geen Gemeentedag tijdens Diemer Festijn

Vervolg van voorpagina.

Doordat het bestuur van Stichting Diemer Festijn pas recent geïnformeerd is over het besluit van de gemeente staat in het programmaboekje van het Diemer Festijn vermeld dat op zaterdag 8 september de Gemeentedag plaatsvindt.

Het programmaboekje is reeds gedrukt en kan niet meer worden aangepast. Inwoners van Diemen krijgen het programmaboekje van het Diemer Festijn vanaf donderdag 23 augustus in de brievenbus.

Knigge vindt het niet doorgaan de Gemeentedag een slechte zaak. "De Gemeentedag heeft altijd deel uit gemaakt van het programma van de laatste dag van het Diemer Festijn. Ik kan mij niet herinneren dat er geen Gemeentedag was. De Gemeentedag hoort bij het Diemer Festijn."

Ondanks het niet doorgaan van de Gemeentedag is er op zaterdag 8 september ook overdag veel te beleven tijdens het Diemer Festijn. Op het Diemerplein wordt een kramenmarkt gehouden. Hier doen instellingen en organisaties uit Diemen aan mee. Ook particulieren uit Diemen doen mee aan de kramenmarkt en daarnaast is er ook weer een vrijmarkt voor jong en oud in een deel van het Nelson Mandelapark. Rond het middaguur is er net zoals tijdens voorgaande jaren een superbingo die wordt gepresenteerd door Wim Bohnenn, die ook dit jaar de presentator van het Diemer Festijn is.

Nico Portegijs

Gemeenteraadslid voor de PvdA

Sinds 1990 inwoner van Diemen

Wat doe je tijdens het zomerreces?
"Ik ga dit jaar niet op vakantie. Ik begin de dag met het lezen van De Volkskrant, eet vervolgens iets en ga dan inkopen doen. 's Middags maak ik graag een puzzel in een puzzelblad en ik lees regelmatig een boek. In de avonduren volg ik nu de Europese kampioenschappen. Wielrennen is mijn favoriete sport, maar ook atletiek en zwemmen kijk ik met plezier. Rond middernacht kijk ik naar CNN. Kate Bolduan heeft daar een programma over de binnenlandse politiek in de Verenigde Staten."

Wat zijn jouw hobby's?
"Mijn grootste hobby is bridge. Ik geef ook les. In de zomermaanden geef ik geen les, maar speel wel regelmatig bridge met mensen die die sport nog niet zo goed beheersen. Ik geef hen dan aanwijzingen. Ik ben lid van de bridgeclub Sans Atout van de ASV in Diemen en speel tijdens het seizoen wedstrijden in Amsterdam en omgeving."

Wat is jouw favoriete muziek?
"Bod Dylan. Ik houd vooral van zijn teksten, niet van zijn stem. Zijn stem is nooit heel goed geweest en nu hij ouder wordt, is zijn zang er niet op vooruit gegaan. Ik ben onlangs bij een concert van Joan Baez in Carré geweest. Zij speelde een aantal nummers van Bob Dylan; dat klinkt dan wel heel mooi. Mijn favoriete plaat van Bob Dylan is Highway 61 Revisited."

Wat is jouw favoriete winkel in Diemen?
"De viszaak in winkelcentrum Diemerplein. Ik eet minimaal een keer per week vis. Als ik bij die zaak ben koop ik ook twee haringen. Thuis doe ik die op een broodje en eet ze vervolgens op, terwijl ik een spelletje bridge op de computer speel. Met een kop sterke koffie. Dat vind ik toch wel een van de grootste vormen van genot."

Huurder moet huis uit na aantreffen hennep-kwekerij

DIEMEN Een bewoner van een huurwoning aan Apollovlinder in Diemen-Noord moet zijn huis uit. Dit meldt burgemeester Erik Boog via Twitter.

In juni werd door de politie in de woning een professionele hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner wordt vervolgd. De verhuurder heeft de huurovereenkomst met de bewoner opgezegd. De burgemeester geeft aan dat in deze zaak goed is samengewerkt tussen de politie en de gemeente Diemen.

Auto's botsen frontaal op elkaar

DIEMEN Op de Bergwijkdreef in Diemen-Zuid ter hoogte van het tankstation zijn donderdagavond rond 18.00 uur twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

Een bestuurder die wilde afslaan zag de tegemoetkomende auto over het hoofd. Vermoedelijk door de laaghangende zon. Ambulancepersoneel heeft beide bestuurders onderzocht. Een van de bestuurders is voor nader onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Werkzaamheden

De politie wijst erop dat er werkzaamheden op de Bergwijkdreef plaatsvinden. De weg kent daardoor een aantal onoverzichtelijke plekken en er rijdt veel bouwverkeer.

De politie adviseert automobilisten goed op te letten en niet te hard te rijden.

Megashow tijdens Kinderzomerspelen

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het is alweer de laatste week van de Kinderzomerspelen. De tweede week van het evenement werd afgesloten met de Megashow. De Kinderzomerspelen worden vrijdagmiddag afgesloten met de playbackshow. De kinderen die aan de playbackshow deelnemen zijn flink aan het oefenen. Familie, vrienden en kennissen zijn vrijdagmiddag welkom.

'In Frankrijk heb ik een oude droom waargemaakt en ik ben nu vertaler'

Els Hekkenberg uit Diemen woont al 20 jaar in Frankrijk

Drie vriendinnen, samen beleefden ze hun jeugd in Diemen. Alle drie vlogen ze uit naar het buitenland. Gerda emigreerde als eerste, met haar ouders naar Canada. Els woont nu in Frankrijk en Angelique trok oostwaarts en woont nu in Hongkong. Hoe vergaat het deze Diemenaren in den vreemde? Deze week: Els Hekkenberg.

Els Hekkenberg, geboren in Diemen op 4 augustus 1962. Woont in Montpellier, Frankrijk sinds 1 januari 1998. Reistijd vanaf Diemen (geen rijbewijs, vliegangst, dus met de TGV naar Parijs of Brussel en dan verder met de Thalys): 8,5 uur effectief.

Els in 1971.

Mooie jeugdherinneringen uit Diemen?
"Na de Saint Josef kleuterschool bij zuster Joanna en de Sancta Maria meisjesschool aan de Burgermeester Bickerstraat ging ik naar de toen gemengde Sint-Petrusschool aan de Schoolstraat, vijf minuten lopen vanaf huis. Weet de namen van de docenten allemaal nog! Juffrouw Ans Post, die mij leerde lezen, mevrouw Grol, mijnheer Blauwgeers, mijnheer Jansen, mijnheer Van der Meer en natuurlijk mijnheer Van Poecke. Ik ging elke week weer graag met mijn dubbeltje naar de bibliotheek van de zusters Mars aan de Muiderstraatweg. Zij hielden in een schrift bij welke boeken je al had gelezen en kozen op basis daarvan je volgende boek. Dat deden ze goed, ik ben altijd een fervent lezeres gebleven! Vanaf mijn zevende jaar speelde ik handbal bij SV De Meer, waar Angelique en Gerda ook speelden. Na de wedstrijd speelden we onderling graag een partijtje voetbal. Later ben ik dan ook lid geworden van voetbalvereniging De Geuzen op Voorland, nu Geuzen-Middenmeer."

Waarom ben je geëmigreerd?
"Het Nederlandse klimaat veroorzaakte zo veel lichamelijke klachten bij me dat de artsen me adviseerden naar een streek met een beter klimaat te verhuizen. Frankrijk heeft me altijd aangetrokken: een mooi land, met fijne bewoners, een heerlijke keuken, prachtige steden en natuur, en een overdaad aan cultuur. Bovendien wilde ik binnen een dag in Nederland terug kunnen zijn."

Hoe ziet een werkdag in Montpellier eruit? En een vrije dag?
"In Nederland heb ik zestien jaar als informaticus bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam gewerkt. Dat zag ik mij niet doen in Frankrijk. Ik heb toen een oude droom werkelijkheid gemaakt en mij omgeschoold tot (beëdigd) technisch vertaler. Enkele jaren geleden heb ik mij gespecialiseerd tot literair vertaler. Afgelopen najaar heb ik mijn eerste officiële literaire vertaling op de markt gebracht: de geïllustreerde novelle De Zaaier, een zeer poëtisch verhaal over een dorp in de Franse Alpen waar na de opstand tegen Napoleon III geen mannen meer over zijn. De vrouwen beloven elkaar onderling dat zij de eerste man die verschijnt, zullen delen, opdat het leven in ieders buik voortgaat. Het vervolg vertel ik niet, dat moet iedereen zelf lezen! Op een werkdag is het: opstaan, douchen, ontbijten, het nieuws lezen en hop, achter de computer. Daarentegen laat ik een echte vrije dag spontaan over me heenkomen en bedenk ik op het laatste moment waar ik zin in heb. Daarnaast ben ik lid van een leesclub, ik zing, doe aan aquagym, beheer de websites van een aantal artiesten en van de Nederlandse Vereniging Montpellier, ben voorzitter van een muziekvereniging, kortom, ik verveel me werkelijk nooit."

Els op haar lievelingsplek in Montpellier: Place de la Canourgue.

'Frankrijk heeft me altijd aangetrokken'

Kom je nog wel eens in Diemen?
"Ik probeer twee keer per jaar naar Nederland te komen om familie, vrienden, collega's en opdrachtgevers te bezoeken. Soms ook om opleidingen te volgen. Dan logeer ik bij mijn immer gastvrije zus Loes en zwager Peter."
Wat is de grootste verandering met toen je hier zelf nog woonde?
"De afwezigheid van mijn moeder Jo en mijn vader Jan. Zij zijn inmiddels overleden en hun afwezigheid voelt heel vreemd."

Wat mis je aan Diemen?
"De familie en mijn vrienden. Dankzij internet heb ik heel oude jeugdvrienden kunnen terugvinden, zoals Gerda die naar Canada was geëmigreerd toen wij een jaar of tien/elf waren. Ik was daar kapot van. Via een Frans-Canadese vriendin heb ik haar teruggevonden. Maar ik ben nog steeds op zoek naar Wilma Niezen. Zij was mijn overbuurmeisje. Wij waren vijf jaar toen onze families halsoverkop moesten verhuizen omdat onze huizen aan het eind van de Ouderkerkerlaan totaal onverwacht instortten. Ik herinner mij nog goed hoe Wilma en ik op onze driewielers alle buren langs gingen om snoepjes te vragen. Dus als iemand informatie heeft, graag!"

'Het slechte weer in Nederland mis ik niet'

En wat helemaal niet?
"Het slechte weer…"

Wat doet een inwoner van Montpellier in zijn zomervakantie?
"In de zomer is het hier erg heet. Ik ontvang in die periode meestal bezoek van Nederlandse of Franse familie en vrienden. In de zomer is er trouwens een ruim aanbod aan culturele activiteiten, die over het algemeen gratis of spotgoedkoop zijn."

Waarom zouden we eens in Montpellier moeten komen kijken?
"Als toerist kun je je hier uitstekend vermaken, zowel in de winter (skigebieden op 50 km afstand) als in de zomer. Het aanbod aan culturele, toeristische en culinaire activiteiten is enorm!"

Benieuwd naar het boek De Zaaier? Het is, speciaal in verband met dit artikel, te koop bij Bruna in winkelcentrum Diemerplein.

Diemenaar doet mee aan WK bridge

Tobias Westerveld hoopt met zijn team een medaille te halen

Tobias Westerveld. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Tobias Westerveld (16) uit Diemen doet mee aan het WK bridge voor viertallen voor aspiranten in de plaats Suzhou in China. De talentvolle bridger deed in juli mee aan het EK bridge voor paren in Kroatië.

Tobias is al sinds zijn kinderjaren liefhebber van kaartspellen. Hij begon relatief jong met bridge en is de laatste jaren serieus met zijn sport bezig. Hij heeft al diverse Nederlandse titels bij de jeugd op zijn palmares staan. Tobias is lid van de Amsterdamse bridgevereniging US Uil.

Tobias is zondag naar China gevlogen. Het toernooi is op dinsdag 7 augustus begonnen en duurt tot en met 18 augustus.

Tobias: "Er doen 22 teams mee aan het WK bridge. Alle teams spelen een keer tegen elkaar. Wij spelen dus 21 wedstrijden. Daarna worden de kwartfinales, halve finales en de finale gespeeld. Ons doel is om een medaille te halen."

Tobias heeft zich gedegen voorbereid op het WK in China. Hij heeft niet alleen fanatiek getraind, maar ook zijn levensritme afgestemd op het mondiale toernooi. Het is in China zes uur later dan in Nederland en om jetlag te vermijden en niet te hoeven wennen aan het levensritme in China heeft Tobias zijn slaaptijden in de periode voordat hij naar China reisde aangepast. "Ik ben in de periode voordat ik naar China ging elke dag rond 22.00 uur naar bed gegaan en tussen 06.00 en 07.00 opgestaan."

Hoewel bridge geen sport is die veel aandacht in de media krijgt zijn het talent en de prestaties van Tobias in Diemen opgevallen en erkend. Tijdens het festival Kunst in Sport dat in de zomer van 2017 in Theater De Omval werd gehouden werd Tobias uitgeroepen als Talent van het Jaar. Hij ontving de prijs uit handen van Jeroen Klaasse, wethouder van Sport. Een jaar eerder werd hij voor dezelfde prijs genomineerd.

De Verbinding.

Donderdag 9 augustus

Zomer & Zo Noorderlicht

10.00 uur | Wijkcentrum het Noorderlicht

In de zomerperiode vinden er in het Noorderlicht op de donderdagochtend allerlei activiteiten voor senioren plaats in het kader van Samen Zomeren. Koffie-inloop, praatje, sjoelen, spelletjes en samen lunchen voor € 2,50. Informatie: 06-24528317.

Diemer Hulp

16.00 uur | Huis van de Buurt 't Kruidvat

Diemer Hulp organiseert (gratis) spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of met overheidsinstanties. Er wordt gekeken naar wat er mogelijk is en zo nodig doorverwezen. Informatie: Carrilho: 06-31063039.

Zondag 12 augustus

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is mw. ds. A. Schrage-Buitenbos uit Ouderkerk aan de Amstel.

Viering

10.30 uur | Sint Petrus' Banden Kerk

Woord en Communieviering met samenzang. Voorganger is pastor H. Hartog.

Maandag 13 augustus

Vive la France Noorderlicht

12.00 uur | Wijkcentrum het Noorderlicht

In het kader van 'Samen Zomeren' voor senioren staat deze middag Frankrijk centraal. Schilderen, Franse lunch en jeu de boules spelen staat er op het programma. DJ Wil draait Franse chansons. Toegangsprijs: € 3,50. Informatie: 06-24528317.

Dinsdag 14 augustus

Zomervaria senioren De Verbinding

10.00 uur | De Verbinding

In de zomerperiode vinden er allerlei activiteiten plaats voor senioren in het kader van Samen Zomeren. Elke dinsdag in gebouw De Verbinding op het van Markenplantsoen is er Zomervaria: koffie, praatje, spelletjes en creatief aan de slag. Toegang: € 1,00. Informatie: 06-24528317.

InloopkoorPlus - Met muziek verleg je grenzen

20.00 uur | Sint Petrus' Banden Kerk

Een avond mooie liederen zingen. Zingend je grenzen verleggen en daarnaast lekker ontspannen en genieten met aanvullende ritme- en harmonieoefeningen. Graag elke keer opgeven voor dinsdag 12.00 uur bij Marjon Ittner: marjonbar@gmail.com. De activiteit gaat door bij minimaal vijf aanmeldingen.

Woensdag 15 augustus

Boodschappenbus voor Ouderen

12.00 uur | Diemerplein

Boodschappenbus voor senioren nu elke woensdag (marktdag!) van 12.00 tot 15.00 uur. De mensen die hier gebruik van willen maken kunnen zich op dinsdag opgeven bij De Diem, tel. 020-6603300. De kosten zijn € 1,50 per retour, contant af te rekenen met de chauffeur.

Zumbalessen met Sherrine

19.30 uur | Gymzaal Diemen-Noord

Zumbalessen met Sherrine, een gediplomeerde en ervaren docent met een Zuid-Amerikaanse/Antilliaanse afkomst. Elke woensdag van 19.30-20.30 uur. Proefles is gratis. Meer info: www.shezum-dance.nl of 06-40767409.

Donderdag 16 augustus

Zomer & Zo Noorderlicht

10.00 uur | Wijkcentrum het Noorderlicht

In de zomerperiode vinden er in het Noorderlicht op de donderdagochtend allerlei activiteiten voor senioren plaats in het kader van Samen Zomeren. Koffie-inloop, praatje, sjoelen, spelletjes en samen lunchen. Toegang: € 2,50. Informatie: 06-24528317.

Diemer Hulp

16.00 uur | Huis van de Buurt 't Kruidvat

Diemer Hulp organiseert (gratis) spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of met overheidsinstanties. Er wordt gekeken naar wat er mogelijk is en zo nodig doorverwezen. Informatie: Carrilho: 06-31063039.