DiemerNieuws

12 januari 2017

DiemerNieuws 12 januari 2017


Brede school Holland Park

DIEMEN - In de nieuwbouwwijk Holland Park moet ook een nieuwe basisschool in de vorm van een brede school komen. Dat stellen de schoolbesturen in Diemen en het college van burgemeester en wethouders voor.

Diemen groeit de komende jaren van 26.000 naar ongeveer 35.000 inwoners en een groot deel van de groei komt door de transformatie van kantorengebied Bergwijkpark Noord naar Holland Park met 3.000 woningen. In Diemen-Zuid zijn op dit moment twee basisscholen gevestigd: De Ark en De Venser. In De Ark is recent nog geïnvesteerd en deze voldoet aan de onderwijseisen en -wensen van deze tijd. Voor De Venser is dat ook nodig. "Dat zou grote investeringen vergen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat in Holland Park waarschijnlijk ook veel kinderen komen wonen. Nieuwbouw van een brede school in Holland Park is dan ook de meest voor de hand liggende keuze", zegt wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs. Het oude gebouw van De Venser zal na oplevering van de nieuwbouw worden gesloten en gesloopt.

"We hebben, naast nieuwbouw van De Venser in Diemen-Zuid, ook overwogen om een nieuwe brede school te bouwen waar De Venser en De Ark in samen zouden gaan, zoals de Noorderbreedte in Diemen-Noord. Maar met de kinderen uit Holland Park erbij zou dat een te grote school moeten worden met wel 800-900 leerlingen, dat vinden wij niet wenselijk", aldus Klaasse.

Wanneer de nieuwe school er komt en zelfs of het ervan komt, is niet zeker. "De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel, dat zal over een paar maanden zijn. Daarnaast moeten we nu eerst op zoek naar een geschikte locatie in Holland Park, waar ook het schoolbestuur (de Stichting OOP) blij mee is. Wanneer de school opent, hangt daar ook van af: je wilt de kinderen niet lesgeven tussen de hijskranen en het bouwlawaai. Die zoektocht zal nog niet makkelijk zijn."
Lees verder op pagina 3.

Voedselbank: kwaliteit in gedrang door ruimere criteria

DIEMEN – De eisen voor het aanvragen van een voedselpakket bij de voedselbank zijn per 1 januari versoepeld. Meer mensen kunnen zo een beroep doen op de voedselbank. Maar voorzitter Gerda Smit van de Voedselbank Diemen vreest dat de kwaliteit in het gedrang komt als er meer klanten bij komen.

De grens voor het leefgeld dat iemand te besteden heeft, dat is het geld dat overblijft na aftrek van de vaste lasten, is opgetrokken. Dat kan omdat de voedselbanken meer voedsel ontvangen nadat er convenanten zijn gesloten met supermarktketens om hun overgebleven producten aan de voedselbanken te geven.

Bezorgd
Goed nieuws zou je zeggen, dat nu meer mensen een beroep kunnen doen op de voedselbank. Toch is voorzitter Gerda Smit van de Voedselbank Diemen bezorgd. Niet dat zij niet graag meer mensen helpt, maar de middelen en vooral de mankracht ontbreken in Diemen. Dat er meer voedingsmiddelen beschikbaar zijn, is niet de ervaring van de Diemense voedselbank, al was de start van 2017 hoopvol. Sinds Diemen geen uitgiftepunt meer is van de Voedselbank Amsterdam, maar een zelfstandige voedselbank is (2016) , krijgt de Diemense voedselbank vanuit het uitgfitepunt, waar de basis voor de pakketten iedere week vandaan komt, nog maar 40-50% van wat ze voorheen kregen. "Als er dan ook nog eens meer klanten komen, wordt de spoeling nog dunner."

Lokale steun
Over de medewerking van de lokale middenstand en van mensen uit Diemen bij de acties die regelmatig worden gehouden, heeft Voedselbank Diemen overigens niets te klagen, haast Smit zich te zeggen. "Wij hebben een grote lading gekregen van supermarkten uit Diemen en uit Duivendrecht, waar we ook 20 huishoudens helpen. Heel hoopgevend als dit structureel blijkt te zijn."

Ook de acties ten bate van de voedselbank, bij scholen bijvoorbeeld en inzamelingsacties bij de supermarkten, leveren veel op. "Zondag was er nog een actie in de Sint Petrus' Bandenkerk die weer een mooi resultaat heeft opgeleverd."

Lees verder op pagina 5.

Inschrijving DiemerCross is geopend

DIEMEN - De DiemerCross wordt op zondag 26 februari gehouden in het Diemerbos. De inschrijving voor het hardloopevenement is geopend.

De DiemerCross wordt ook dit jaar georganiseerd door atletiekvereniging AV'23 uit de Watergraafsmeer, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente Diemen, Brandweer Amsterdam-Amstelland en Scouting Diemen.

De deelnemers lopen over onverharde paden en door de blubber van het Diemerbos. De DiemerCross geldt onder hardlopers als een van de zwaarste wedstrijden die in Nederland worden gehouden. De jeugdcross voor kinderen tot en met twaalf jaar gaat over een parcours van 1900 meter en begint om 11.30 uur. Kosten voorinschrijving: € 6,-, na-inschrijving (op de dag van de wedstrijd) € 7,-.

Kerstboom wordt compost voor de plantsoenen

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Vorige week konden Diemense kinderen een zakcentje verdienen en meedoen aan een loterij door kerstbomen en vuurwerkafval in te leveren. Er zijn ongeveer 1500 loten uitgedeeld, minder dan de 2000 van vorig jaar. Wie zijn kerstboom nog niet kwijt is, kan deze de hele week nog aan de weg leggen, Pantar haalt ze dan op. De kerstbomen worden op de gemeentewerf verwerkt tot compost, die wordt gebruikt bij het onderhoud van plantsoenen in Diemen. Kerstbomen kunnen vanaf volgende week ook mee met de takkenronde van Meerlanden, dan gaan ze naar de Groene Energiefabriek van de afvalverwerker.

600

leden had de afdeling Diemen van de PCOB op 1 januari

Tevreden over huurwoning?

DIEMEN - Heb jij een huurwoning? En? Ben je tevreden? Laat het ons weten!

Landelijk steken woningcorporaties na jaren van uitgesteld onderhoud honderden miljoenen euro's extra in onderhoud en verbetering van huurwoningen.

Ervaringen
We zijn daarom benieuwd wat jij van je huurwoning vindt. Als je tevreden bent, maar ook als je ontevreden bent. Wat kan er worden verbeterd? En heb je daar weleens melding van gemaakt? Ook daar zijn we benieuwd naar. Hoe werd er vervolgens op je suggesties gereageerd?

Mail!
Stuur ons een mailtje met daarin je bevindingen, of je een huurwoning hebt (bij wie huur je?) en/of je daar weleens melding van hebt gemaakt bij je huurbaas. Dat kan naar redactie@diemernieuws.nl.

Weerbericht

Wisselvallig, geleidelijke daling van temperatuur
Na een zeer traag passerend dooifront afgelopen zaterdag kwam een westelijke stroming op gang met zachtere lucht. Nadat donderdag een koufront passeert met enkele buien stroomt met een noordwesten- tot noordenwind koude lucht uit de poolstreken naar het Noordzeegebied. Het is dan wisselvallig en winderig. Enkele buien kunnen een winters getint karakter krijgen.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdag overheerst de bewolking. Er vallen enkele regen-, hagel- of (natte)sneeuwbuien. In de nacht naar vrijdag kan het licht vriezen. Het wordt overdag 3 à 4 graden. Het is guur bij een krachtige tot harde noordwestenwind. In het weekeinde nemen de winterse buien in aantal af. Nu en dan schijnt de zon. Er waait een voelbare noordwestenbries, die geleidelijk in kracht afneemt tot matig. In de nacht vriest het tot -2 graden. Overdag wordt het +3 graden.

Trend na het weekeinde
Een hogedrukgebied trekt naar Scandinavië. De wind draait naar noordoost tot oost. De kans op een reeks ijsdagen tot minimaal het einde van de week is groot. In de nacht vriest het matig (tussen –5 en –10 graden) en overdag licht. Het blijft goeddeels droog met zonnige perioden.

Weetje
Deze winter verloopt minder zacht dan de vorige drie winters, al bleef het beperkt tot enkele korte koude perioden die de term 'flitswinter' verdienen. Tot nu toe kregen we vier van die flitswinters. Mogelijk wacht ons komend weekeinde de vijfde, maar prognoses tonen dat er grote kans is op een langere vorstperiode. Het wordt spannend voor de winterliefhebber!

De ijscoman die even burgemeester was

Het kan soms raar lopen met het burgemeestersambt. Als in augustus burgemeester Lodewijk de Geer van Oudegein met vakantie is, zitten de ambtenaren in het raadhuis aan de Hartveldseweg met een probleempje. Er moeten stukken getekend worden en wel snel. Er is echt haast bij. Maar dan blijkt dat locoburgemeester Westerbeek ook niet in Diemen is. De volgende dan maar. Dat is wethouder Staal, maar ook deze is niet in de buurt. Goede raad is duur en de bijna wanhopige ambtenaren slaan er de boeken op na om uit te zoeken wie de volgende in rang is. Dat blijkt de heer Horstman te zijn. Horstman is in Diemen een populaire ijsverkoper. Tsja, het was wel een warme dag in augustus en Horstman kon dus niet even naar het raadhuis. Er zat voor de gemeenteambtenaar dus niets anders op dan met de stukken naar de zaak van de heer Horstman te gaan. Deze gang van zaken bleek zo curieus dat de Bredasche Courant (!) er melding van maakte. "De ambtenaar ging naar het Diemensche ijssalonnetje waar de eigenaar met rechtmatigen trots zijn loco-burgemeesterlijke handteekening plaatste."

Inschrijven voor DiemerCross

Foto: Trudy Kroese

Vervolg van de voorpagina.

Om 12.00 uur gaat de Gaaspcross van start. De deelnemers leggen een afstand af van 4850 meter, kosten voorinschrijving € 7,-, na-inschrijving € 8,-. De Veeneikcross over het vertrouwde parcours telt 9100 meter en start eveneens om 12.00 uur, kosten voorinschrijving € 8,-, na-inschrijving € 9,-.

Inschrijven kan via www.diemercross.nl.

Muziek op schoot

Diemen - Muziekles voor de allerkleinsten: De Muziekschool Diemen start met een cursus Muziek op Schoot voor ouders of grootouders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

De cursus start donderdag 2 februari in Theater De Omval. Tijdens de lessen gaan (groot)ouders en kinderen samen met elkaar muziek maken met schootspelletjes, dansen en zingen. Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en het is ook een gezellige ochtend met andere kinderen en ouders en grootouders, vindt De Muziekschool. Meer informatie of direct aanmelden via 06-48833806.

Geen boetes bij verkeerscontrole

DIEMEN - Bij een kleine verkeerscontrole in Diemen-Zuid heeft de politie vorige week donderdagavond geen enkele boete uit hoeven schrijven.

De controle was vooral gericht op de verkeersveiligheid en alcohol in het verkeer. De controle duurde een uur.

De politie heeft geen bekeuringen uitgeschreven. Er werden geen grote overtredingen waargenomen.

Van de automobilisten die werden gecontroleerd had niemand te veel alcohol gedronken.

PCOB heeft zorgen om bouwregels kabinet

Levensloopbestendige woning staat onder druk

De bijeenkomst in De Schakel werd druk bezocht. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - De afdeling Diemen van de ouderenbond PCOB heeft donderdagmiddag de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vond plaats in De Schakel en werd druk bezocht.

Het was voor het eerst dat veel voormalige leden van de ouderenbond ANBO op de nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig waren. De afdeling ANBO in Diemen is vorig jaar opgeheven en een groot aantal leden van die bond is overgestapt naar de lokale afdeling van de PCOB.

Loek Stomps, waarnemend voorzitter en secretaris van de afdeling Diemen van de PCOB, hield zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Ook dit keer stelde hij zaken aan de orde die er voor senioren toe doen. Stomps maakt zich zorgen over de plannen van het kabinet voor een nieuwe bouwregelgeving. "Die heeft tot gevolg dat er minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. In plaats van strakkere eisen te stellen op het gebied van die toegankelijkheid en bruikbaarheid worden er eisen geschrapt. Zo worden minimale afmetingen van deuren, gangen en vertrekken niet meer voorgeschreven. Mensen in een rolstoel zullen hierdoor nog minder gemakkelijk een geschikte woning kunnen vinden en minder gemakkelijk bij anderen op bezoek kunnen komen. Vergeet daarbij niet dat het tegelijkertijd steeds moeilijker wordt onderdak te vinden in een of andere zorginstelling."

Stomps vreest dat dit ten koste gaat van de levensloopbestendigheid van de woningen. De overheid wil dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit kan alleen als woningen worden aangepast aan de wensen en omstandigheden van de bewoners. De plannen van het kabinet staan haaks op deze ontwikkelingen. Stomps roept de gemeente Diemen op, en dan met name wethouder Ruud Grondel die verantwoordelijk is voor Welzijn en Zorg, om in actie te komen tegen de plannen van het kabinet. Hij hoopt dat Grondel niet alleen bij de fractie van de Tweede Kamer van zijn partij GroenLinks aan de bel zal trekken, maar voorop gaat lopen bij het protest van gemeenten tegen de plannen van het kabinet. Stomps is overigens zeer te spreken over Grondel. Hij hoopt dat de wethouder ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weer deel zal uitmaken van het college van B en W en opnieuw de portefeuille Welzijn en Zorg zal beheren.

Ook veel voormalige leden van ANBO
waren aanwezig

Lintje voor brandweerman Ab Elhour

Ab Elhour is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Brandweerman Ab Elhour heeft een koninklijke onderscheiding gekregen.

Hij kreeg de onderscheiding zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van Brandweer Diemen van burgemeester Erik Boog, omdat hij al twintig jaar lid is van de vrijwillige brandweer en zich hiermee actief en belangeloos inzet voor de veiligheid in Diemen en omgeving. Zijn collega's roemen Ab vooral om zijn collegialiteit en zijn grote kennis van en ervaring bij de brandweer. Die geeft hij door aan collega's en wordt als het nodig is toepast bij incidenten, zoals bij de ramp met het vliegtuig van Turkish Airlines in 2009, aldus Boog.

School

Vervolg van de voorpagina.

Klaasse: "Voor veel locaties is de invulling al vastgelegd. Bovendien zijn er altijd nog ontwikkelingen: Hogeschool Inholland zou uit Diemen vertrekken, maar wanneer dat dan zal zijn?"

Klaasse vermoedt dan ook dat zeker de leerlingen uit de bovenbouw van De Venser hun school op de huidige locatie kunnen afmaken. "En als er straks een mooi, nieuw, modern gebouw staat, dan denk ik dat de ouders van de andere leerlingen er ook wel voor zullen kiezen om hun kinderen naar die school te verhuizen. Zo ver is het ook weer niet naar Holland Park vanuit Diemen-Zuid."

Cold case

DIEMEN - De nog altijd onopgeloste moordzaak op een studente in Diemen in 1989 wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. De zaak staat op de coldcasekalender die de politie heeft uitgedeeld in vijf gevangenissen.

De politie hoopt dat de kalenders leiden tot nieuwe tips om zo de zaken alsnog op te lossen. Bij week 34 staat de moord op de 22-jarige studente Ellen. Op zaterdag 26 augustus 1989 werd Ellen dood gevonden in haar eigen kamer in de studentenflat aan de Rode Kruislaan. Ze studeerde en had veel sociale contacten. Naast haar studie werkte zij in studentensociëteit Het Trefpunt. Een vriendin die in dezelfde flat woonde, is de laatste die Ellen in levenden lijve gezien heeft. Dat was op woensdag 23 augustus 1989 om 22.00 uur.

Tot op de dag van vandaag is niet bekend wie Ellen vermoord heeft. Voor de gouden tip is een beloning uitgetrokken van 15.000 euro.

De kalender is te zien via politie.nl.

Wapens ingeleverd

DIEMEN - De politie heeft vorige week, op verzoek van de eigenaar zelf, een verzameling wapens in beslag genomen. Ze waren niet echt, maar leken wel echt genoeg om mee te kunnen bedreigen.

De op echt gelijkende wapens uit de verzameling waren voor het merendeel niet-goedgekeurde balletjespistolen, meldt de politie. Niet echt dus, maar wel zeer geschikt voor afdreiging en daarom ook verboden.

De politie heeft de verzameling wapens in beslag genomen. Omdat de verzamelaar zich zelf heeft gemeld en de wapens ook nooit buiten zijn huis zijn geweest, maakt de politie geen proces-verbaal op.

Kinderen genieten van Peuterfestival

Wijnand Stomp met de voorstelling Jip en Janneke Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Jonge theaterbezoekertjes genoten zondag in Theater De Omval tijdens het Peuterfestival. De foyer van het theater was helemaal ingericht voor de kinderen met allerhande speelgerei en tekenmateriaal. Van de verkleedkleren werd gretig gebruikgemaakt en de kinderen konden zich laten schminken. Natuurlijk waren er ook voorstellingen, speciaal voor de kleintjes. Gezeten op kussens en bankjes in de foyer genoten de jongste kinderen van 'We hebben er een geitje bij' van Malou van Sluis. In de theaterzaal speelde Wijnand Stomp de voorstelling 'Jip en Janneke'.

Bewoners organiseren nieuwjaarsborrel

Hapjes en drankjes en goede sfeer

Goede sfeer tijdens buurtborrel. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - De bewoners van het deel van de Ouddiemerlaan tussen het Wilhelminaplantsoen en de Burgemeester de Kievietstraat hebben zaterdag een nieuwjaarsborrel gehouden. De borrel vond op straat plaats en werd druk bezocht.

In het betreffende deel van de Ouddiemerlaan wonen actieve bewoners. In het verleden organiseerden zij al een keer een buurtfeest met een barbecue en onlangs verrasten zij het personeel van de aannemer die de eerste fase van de herinrichting van dat deel van de Ouddiemerlaan heeft uitgevoerd met een hapje en een drankje. De tweede fase van de herinrichting is inmiddels van start gegaan.

Het zag er zaterdag naar uit dat het weer als spelbreker zou fungeren. De bewoners anticipeerden hierop door boven het trottoir een zeil op te hangen. Alle bezoekers van de nieuwjaarsborrel stonden droog. Er waren heerlijke hapjes, drankjes en een vuur en zelfs een kerstboom zorgden voor extra sfeer. De bezoekers vermaakten zich en in een aantal gevallen ontmoetten zij elkaar voor het eerst.

Ricardo Martins

Personal trainer en bokser
25 jaar
Diemenaar sinds zijn derde jaar

Je gaat bokstraining geven in GYM020, wat ga je exact doen?
"Ik geef op de maandag- en donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur bokstraining. Ik geef vooral techniektraining en conditietraining. Iedereen is welkom: jong en oud, man en vrouw."

Je hebt ook een eigen bedrijf.
"Martins Personal Training. Ik geef vooral training in fitnesscentrum Zuiver in het Amstelpark. Ik richt mij voornamelijk op de fysieke transformatie van de deelnemers, mensen die hun levensstijl willen omgooien. Ik coach vooral op mindset, dat is mijn specialiteit."

Heb je hobby's?
"Ik vind het lekker om in de sportschool te trainen en om te boksen. Ook vind ik het leuk om te snowboarden en te wakeboarden. Wakeboarden kun je enigszins vergelijken met snowboarden. Alleen doe je dat niet op sneeuw maar op het water, terwijl je vastzit aan een kabel."

Waar ga je heen als je uitgaat?
"Ik ga niet echt veel uit, maar soms ga ik naar een kroegje of naar de Social Club op het Leidseplein. Ik kom graag in de Pijp in Amsterdam, bijvoorbeeld om ergens een kop koffie te drinken. De Pijp vind ik een leuke buurt. Verder ga ik ook weleens naar feestjes bij mensen thuis."

Wat is jouw favoriete muziek?
"Ik heb geen echt favoriete muziek. Ik luister naar van alles: Nederlandstalige muziek, hiphop, techno. Ik luister thuis muziek, via Spotify of SoundCloud en als ik op de scooter zit."

Wat is jouw favoriete film?
"Ik heb zo veel goede films gezien, maar 'Django' vond ik erg goed. Die film gaat over de slavernij."

Wat moet er anders in Diemen?
"Dat vind ik moeilijk om antwoord op te geven. Er valt mij wel iets op. Ik heb de indruk dat er minder kinderen in Diemen zijn dan vroeger. Toen ik jong was speelde ik vaak op straat. Ik zie tegenwoordig veel minder kinderen op straat spelen."

Voedselbank

Vervolg van de voorpagina.

"Er maken nu 70 huishoudens - rond de 200 mensen - gebruik van de Voedselbank Diemen. Ongeveer 20 vrijwilligers regelen alles, en dat is al krap", aldus Smit. Ze verwacht dat het aantal huishoudens dat in Diemen een beroep doet op de voedselbank weleens op zou kunnen lopen naar 100 door de soepeler eisen. "Dan volstaat één uitgiftedag zoals we die nu hebben niet meer, voor een tweede dag zijn meer vrijwilligers nodig, maar ook voor de logistiek om voldoende levensmiddelen in te zamelen." Bovendien heeft de voedselbank ook een portaalfunctie: vrijwilligers bieden een luisterend oor, signaleren problemen en verwijzen door naar andere instanties. "Die functie is zeker net zo belangrijk, hulp van de voedselbank moet tijdelijk zijn. Dat komt allemaal in het gedrang", vreest Smit.

Rennende verdachten

DIEMEN - De berijder van een scooter die als gestolen gesignaleerd stond en zijn passagier gingen er dinsdagavond direct vandoor toen zij door agenten werden aangesproken.

Zowel de bestuurder als de passagier sprong van de scooter af en ging er te voet vandoor. Eén van de twee kon al snel worden aangehouden, de ander wist te ontkomen. Na onderzoek door forensische onderzoekers van de politie kan de scooter terug naar de eigenaar of, als de verzekering al heeft uitbetaald, naar de verzekering.

We lopen onder

DIEMEN - We houden hier in Diemen geen droge voeten als de dijken breken. Ook de omgeving komt blank te staan.

In de gemeente komt tot vier meter water te staan op de diepste punten. Volgens de website Overstroomik.nl is de kans meer dan 10 procent dat wij dit ooit eens meemaken in ons leven. De website is dan ook in het leven geroepen om bewustwording te creëren. Ook staan er tips wat je moet doen als de dijken echt breken.

'Sloop pand ligt op schema'

DIEMEN - De sloop van het voormalige kantoorpand op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg ligt op schema. Dit zegt Jan de Jager, de eigenaar van het pand.

"Er wordt gewerkt aan het opruimen van losse en niet-constructieve stukken van het pand. Als dat is gebeurd blijft de betonnen constructie over. Die wordt daarna gesloopt. De sloop ligt op schema en is naar verwachting begin februari afgerond. Maar als het hard gaat vriezen en/of sneeuwen kan er vertraging optreden."

Hennep-kwekerij

DIEMEN - De politie heeft vrijdag aan Gemaal in Diemen-Zuid een hennepkwekerij ontruimd.

In de woning werden diverse kweektenten aangetroffen. De plantage was reeds geoogst, maar een deel van de oogst werd in de woning aangetroffen en is vernietigd. In de woning werden geen personen aangetroffen.

'Verslaving komt in veel vormen en gradaties voor'

Claudia Krumme behandelt mensen met een verslaving

DIEMEN - Claudia Krumme (44) is eigenaresse van Counselling Center Changes (CCC), een centrum voor bewustwording en innerlijke groei in Diemen. Het centrum bestaat tien jaar. Claudia behandelt mensen die kampen met verslavingen, zoals alcohol- en drugsverslaving en relatieverslaving. CCC bestaat tien jaar.

Claudia Krumme in haar parktijk. Foto: Jan Ronday

Wat is jouw achtergrond?
"Ik kom uit een horecafamilie. Mijn ouders hebben beiden in de horeca gewerkt en ik ben zelf al op jonge leeftijd in de horeca gaan werken. Het was een wereld die mij toen aantrok. Maar ik zag om mij heen veel mensen die problemen hadden met de dosering van middelen zoals alcohol of drugs of een eetstoornis hadden. Ik ben op een bepaald moment in de hulpverlening gaan werken bij een opvang voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Ik kwam op het idee om zelf te starten met een andere vorm van hulpverlening voor mensen die geen succes hebben bij de reguliere hulpverlening. Ik ben ruim tien jaar geleden met Counselling Center Changes gestart."

Op welke cliënten richt CCC zich?
"Vooral op mensen die kampen met problemen met alcohol-, drugs- en relatieverslaving. Verslaving komt in veel vormen en gradaties voor. Het beeld van de alcoholverslaafde die in de goot ligt klopt vaak niet. Mensen met alcohol- of drugsproblemen functioneren in veel gevallen nog. Alcohol is sociaal geaccepteerd en drugs ook steeds meer. Mensen weten vaak wel dat zij te veel drinken en herkennen ook de symptomen daarvan. Zij zien ook dat in hun omgeving veel mensen te veel drinken. Maar sommigen vinden op een bepaald moment dat het tijd is geworden om iets aan hun problemen te doen."

"Bij relatieverslaving zie je vaak een patroon. Mensen zijn bang om alleen te zijn en blijven tegen beter weten in hangen in een relatie die ze ongelukkig maakt. Mensen die lijden aan relatieverslaving gaan vaak relaties aan met een persoon die emotioneel onbereikbaar is, bijvoorbeeld omdat die bindingsangst heeft, een persoonlijke stoornis heeft, of met een verslaving of depressie kampt. Het kan ook gaan om een workaholic. Vaak zie je het volgende patroon: de persoon om wie het gaat kiest steeds weer voor een partner die emotioneel onbereikbaar is."

'Alcohol is sociaal geaccepteerd en drugs ook steeds meer'

"Als iemand verslaafd is, of het nu om drank gaat of om een relatieverslaving, is er vrijwel altijd sprake van innerlijke leegte en eenzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een tekort aan liefde, aandacht en erkenning tijdens de kinderjaren en de rest van de jeugd. Alcohol, drugs of liefdesrelaties lijken dan te helpen als een vorm van zelfmedicatie. Je gaat dan veel drinken, in een sfeer waar het gezellig is. Op dat moment verdwijnt het vervelende gevoel, maar dat keert terug als je weer nuchter bent. Datzelfde geldt voor relaties. Wanneer men het uitmaakt voelt men zich rot en kiest ervoor terug te gaan naar de relatie, terwijl de relatie niet gezond is en niet gelukkig maakt."

Hoe komen cliënten met jou in contact?
"Dikwijls via mijn website of via mond-tot-mondreclame. Als een cliënt bij mij komt doe ik eerst een intakegesprek. Ik ga uitgebreid in op de jeugd van de cliënt, het gezin waaruit hij of zij komt en de innerlijke problemen. Daarna stel ik een behandelplan op en vraag ik ook commitment van de cliënt. De reden dat ik commitment vraag is omdat een cliënt in het geval van alcohol/drugsproblemen of relatieverslaving vaak te maken heeft met een fase van ontkenning. Op het moment dat de problemen groot zijn wil de cliënt behandeld worden, maar vaak zie je dat zij in een latere fase hun problemen weer gaan ontkennen. Het is echter belangrijk dat zij het behandeltraject afmaken. De behandeling duurt meestal langere tijd. Minimaal een half jaar."

'Bij relatieverslaving zie je
vaak een patroon'

Welke behandelmethoden gebruik je?
"Ik gebruik verschillende behandelmethoden: individuele sessies, groepsbijeenkomsten, ademtherapie (transformational breath) en mindfulness. Bij ademtherapie komen gevoelens die onderdrukt zitten naar de oppervlakte. Die gevoelens kunnen alsnog beleefd worden en losgelaten worden. Bij mindfulness worden oosterse technieken gecombineerd met westerse cognitieve therapie."

Wat leren de cliënten van de verschillende behandelmethoden?
"Mensen leven vaak op de automatische piloot. Als je je niet lekker voelt pak je iets te eten of je neemt een glas alcohol. Als je kwaad bent ga je op tafel slaan. Je hebt op dat moment misschien wel last van een vervelend gevoel. Door de behandeling leren cliënten die gevoelens en gedachten te herkennen. Misschien is hij of zij op dat moment gewoon moe en moet even gaan liggen. Het doel van de behandeling is dat iemand de beste versie van zichzelf ontwikkelt. Door het voeren van gesprekken en zelfreflectie is het mogelijk om te stoppen met destructief gedrag. Mensen voelen zich daarna beter en vrijer."

Mindfulnesstraining

Counselling Center Changes start op dinsdag 17 januari met een mindfulnesstraining. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die op dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur worden gehouden bij El'sina aan de Burgemeester van Tienenweg 20 in Diemen. Het doel is om te leren niet langer te leven volgens de automatische piloot, maar bewuster met je gevoelens en gedachten om te gaan. In het weekend van 21 en 22 januari geeft Claudia Krumme een ademweekend waar deelnemers leren vastgeroeste patronen te veranderen, simpelweg door je ademhaling te veranderen.

Dagbesteding wordt uitgebreid

Mensen met alzheimer kunnen ook op zondag naar 't Kruidvat

Karin Kooistra en Paul Heskamp.

DIEMEN - In Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid start op zondag 22 januari dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van alzheimer en andere kwetsbare groepen, zoals mensen met weinig of geen sociale contacten. Het gaat hier om een wekelijkse bijeenkomst die van 11.00 tot 15.00 uur duurt.

In september is Huis van de Buurt 't Kruidvat al gestart met een wekelijkse bijeenkomst op de woensdag van 10.00 tot 15.30 uur voor mensen van dezelfde doelgroep. Deze bijeenkomsten zijn een groot succes, vandaar dat er nu is besloten om ook elke zondag een bijeenkomst te houden.

Lichte indicatie
De dagbesteding is een initiatief van de Stichting Welzijn Diemen (SWD) en Cordaan. Paul Heskamp is in dienst van de SWD en is coördinator van Huis van de Buurt 't Kruidvat. Daarnaast is hij ook verpleegkundige. "Veel mensen met alzheimer die nog zelfstandig wonen en hulp krijgen van thuiszorg en mantelzorgers hebben een indicatie om naar de dagbesteding in Berkenstede of De Diem te gaan. Wij richten ons op mensen met een beginnende vorm van alzheimer die een lichte indicatie of geen indicatie hebben."

Uitbreiding van dagbesteding is
een uitkomst

De bezoekers van de dagbesteding nemen deel aan allerlei activiteiten, zoals bewegingsoefeningen en geheugenspelletjes. Ook zijn er muzikale activiteiten: elke woensdag treden zangeres Anita en keyboardspeler Kees op. De bezoekers van de dagbesteding worden begeleid door Paul Heskamp, Karin Kooistra van Cordaan en Danielle Hendriks van SWD.

Behalve dat de bezoekers van de dagbesteding een leuke dag hebben, zijn de bijeenkomsten ook een uitkomst voor mantelzorgers, die het vaak heel zwaar hebben. De 82-jarige heer Voerman uit Diemen is een van hen. "Mijn vrouw heeft sinds ongeveer een jaar last van dementie. Wij wonen samen zelfstandig in Diemen. Mijn vrouw gaat op maandag en donderdag naar de dagbesteding in Berkenstede en woensdag hier naar de dagopvang in Huis van de Buurt 't Kruidvat. De overige dagen is zij overdag bij mij thuis. Het verzorgen van mijn vrouw is heel zwaar. Ik krijg steun van mijn zoon en dochter, maar zij hebben ook hun eigen leven. Als mijn vrouw hier ook op zondag naar de dagbesteding kan is dat voor mij een uitkomst. Ik kan dan op zondag uitrusten en tijd aan mijn hobby's besteden. Ik mag graag tuinieren. Mijn vrouw en ik wonen van het voorjaar tot en met het najaar op een volkstuincomplex in Amsterdam-Noord. Daar krijg ik ook hulp van andere bewoners."

Kleinere groep
De bijeenkomsten in Huis van de Buurt 't Kruidvat worden op woensdag bezocht door zo'n vijftien mensen. Paul Heskamp geeft aan dat voor de dagbesteding op zondag wordt gemikt op een iets kleinere groep: tussen de acht en tien personen. De kosten bedragen drie euro per deelnemer. Zij krijgen hiervoor ook koffie, thee en een lunch.

Deelnemen
Mensen die willen deelnemen aan de dagbesteding dienen zich vooraf aan te melden. Paul Heskamp is bereikbaar via telefoonnummer 06-52033431 of e-mail: P.Heskamp@welzijndiemen.nl. Karin Kooistra via telefoonnummer 06-12 66 84 46 of e-mail: kkooistra@cordaan.nl.

Vuile Huichelaar, 13 en 14 januari in Theater de Omval.

Donderdag 12 januari

The Power to Change

Wellness Projects 20.00 uur

Workshop om te laten zien dat iedereen die wil afvallen kan afvallen. Zonder ingewikkelde recepten, dure preparaten, maar door inzicht waarom de leefstijlverandering voor jou belangrijk is.

12 en 17 januari

'Soof 2'

Theater De Omval 20.00 uur

Soof ontmoet de knappe chef-kok en 'foodie' Bauke. Hij blijkt een ware goochelaar in de keuken en belangrijker: hij ziet Soof zoals ze is. Maar of hij uiteindelijk de oplossing voor Soofs huwelijksproblemen is? Reserveren via theaterdeomval.nl.

13 en 14 januari

De vijfde van...

Theater de Omval 20.30 uur

'De Vijfde van... Vuile Huichelaar': dat betekent groot feest! Wederom een grote hoeveelheid klassieke en hilarische (meezing)liedjes én een stoet aan typetjes passeren de revue. Nú al een klassieker!

zaterdag 14 januari

Workshop mindfulness

Praktijk Oefentherapie 10.00 uur

Druk in je hoofd, gepieker en last van stress? Bij de workshop Mindfulness ervaar je de rust van aandachtstraining. Kosten € 20,-. Informatie: oefentherapiediemen.nl of 020-6001316.

zondag 15 januari

Kerkdienst

De Ontmoeting 10.00 uur

Voorganger ds. Fr. Brommet.

Doop van de Heer

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Woord- en communiegezinsviering met het PeeBee Kinderkoor, voorganger is pastor H. Hartog.

Computerclub CCM

Het Noorderlicht 11.00 uur

Thema maand januari 2017: websiteprogramma's en meer. Wij zoeken nieuwe deskundige, vooral jongere leden en/of samenwerking of fusie met een computerclub in de regio rond Diemen. Aanmelden: info@computerclubdiemen.nl of mail@hermanzwiers.nl.


Bridge+

De Schakel 12.00 uur

Clinic van Nico Portegijs. Om 13.15 uur begint de drive van 24 spellen. Kosten € 2,50 voor ASV-leden en € 3,50 voor anderen. Aanmelden: sansatoutbridge.nl of telefoonnummer 020-4638952.

Bingo

't Kruidvat 13.30 uur

Een boekje voor 5 rondes kost € 7,50. Halve boekjes zijn ook verkrijgbaar. Informatie: 06-19776374.

Wandeling Pink Diemen

Diemerbos 14.00 uur

Verzamelen op de parkeerplaats aan de Muiderstraatweg, (hoofdingang). Wandeling naar de Bijlmerweide. Onderweg iets drinken in het café van de zorgboerderij. Je hond kan mee als die lekker kan meelopen met de groep. Aanmelden voor zaterdag 16.00 uur via pinkdiemen@gmail.com.

maandag 16 januari

Groepsles oefentherapie

Praktijk oefentherapie 13.30 uur

Start nieuwe lesperiode groepsles Mensendieck voor 50-plussers. Aandacht voor de houding, soepelheid in de gewrichten, bevorderen van spierkracht en aandacht voor ademhaling en ontspanning. Kosten hele lesperiode (13 weken) € 125,-. Aanmelden: oefentherapiediemen.nl of 020-6001316.

donderdag 19 januari

Financieel Café

OBA Diemen 14.00 uur

Voor hulp bij het aanvragen van DigiD, Woningnet en het invullen van digitale formulieren.

'Fantastic Beasts and
Where to Find Them'

Theater De Omval 20.00 uur

Een geheel nieuw avontuur dat ons terugbrengt naar de magische wereld van bedenker J.K. Rowling. In 1926 heeft Newt Scamander zijn wereldwijde excursie voor het vinden en vastleggen van een bijzondere collectie fabeldieren net afgerond. Wat een simpele tussenstop in New York had moeten worden, loopt volledig uit de hand door een No-Maj (Amerikaans voor een dreuzel) genaamd Jacob, een magische koffer, en het ontsnappen van een aantal van Newts fabeldieren, die weleens problemen zouden kunnen veroorzaken voor zowel de tovenaars- als de No-Maj-wereld.

vrijdag 20 januari

'Met de moed der wanhoop'

Theater de Omval 20.30 uur

In zijn nieuwe voorstelling 'Met de moed der wanhoop' gaat Aron Elstak op zoek naar zijn persoonlijke helden en trekt hij ten strijde tegen de schurken. Onderweg passeert hij vele intieme liedjes, bizarre gedachtekronkels en over-the-top-typetjes. Zwetend, zwoegend en kwetsbaar op weg naar succes. Met de moed der wanhoop.

zaterdag 21 januari

Workshop auralezen

Centrum El'sina 13.45 uur

In deze ervaringsgerichte workshop oefen je via allerlei technieken, aanwijzingen en opdrachten met de beginselen van het auralezen. Ter afsluiting geef je elkaar een korte auralezing. Deelname € 35,-. Aanmelden: intuitie-in-praktijk.nl of 06-16552044.

Fergil Hesterman vierde op WK

IJszwemmer is blij met prestatie

Fergil Hesterman in het koude water.

DIEMEN - IJszwemmer Fergil Hesterman (23) uit Diemen is er niet in geslaagd om wereldkampioen te worden op de afstand van een kilometer. Hij moest tijdens het WK ijszwemmen in de Wohrsee in Zuid-Duitsland genoegen nemen met de vierde plaats. Hij zwom een tijd van dertien minuten en acht seconden.

Fergil gold vooraf als een van de favorieten voor het WK op de kilometer. Hij is echter geenszins teleurgesteld met het behalen van de vierde plaats. "Ik ben vierde van de wereld geworden. Dat vind ik een mooie prestatie."

Hij geeft aan dat hij tijdens de wedstrijd zenuwachtig was. Hierdoor zwom hij een minder snelle tijd dan waarmee hij van tevoren rekening had gehouden. "Het was een grote wedstrijd en er deden een paar zwemmers mee die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. Die omstandigheden werkten toch wel op mijn zenuwen. De setting van de wedstrijd was overigens geweldig. Het was min 14 graden, er lag sneeuw en de temperatuur van het water was drie graden." Het WK ijszwemmen werd gehouden in een zwembad van 25 meter dat is aangelegd in de Wohrsee.

Na het WK nam Fergil deel aan het Duits kampioenschap ijszwemmen. Hij werd Duits kampioen op de 500 meter vrije slag. "Ik zwom in de finale een nieuw Nederlands record, nadat ik die ochtend in de series het record ook al had verbroken. Het nieuwe Nederlandse record is nu 6.11.60." Fergil vertrok vorige week dinsdag met zijn familie met de auto naar Burghausen, een plaats in Zuid-Duitsland. Hij verbleef een week in een hotel in Burghausen om zich voor te bereiden op het WK. Afgelopen maandag reisde hij samen met zijn familie weer terug naar Diemen. Fergil doet op 27 en 28 januari mee aan het Nederlands kampioenschap ijszwemmen dat in Volendam wordt gehouden. Op 27 januari verdedigt hij zijn titel op de mijl, een dag later neemt hij deel aan het NK op de kilometer. Fergil is op die laatste afstand geen Nederlands kampioen, maar heeft wel het Nederlands record in handen: twaalf minuten en veertig seconden.

SV Zeeburg speelt gelijk

Teleurstelling na puntendeling tegen Tornado

Een aanval van SV Zeeburg. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft voor eigen publiek gelijkgespeeld tegen Tornado: 18-18. Bij rust leidde SV Zeeburg met 10-7. De handbalsters uit Diemen hebben na twaalf duels achttien punten en staan op de tweede plaats van de hoofdklasse van de zaalcompetitie. Koploper Kras/Volendam heeft drie punten meer. Ook Geel Zwart heeft achttien punten.

De dames van SV Zeeburg hervatten de competitie na een korte winterstop. De puntendeling tegen Tornado was een teleurstelling. De ploeg had op de volle winst gerekend tegen een tegenstander die in de middenmoot staat.

SV Zeeburg begon sterk aan de wedstrijd met een aantal mooie aanvallen en had na zeven minuten spelen een voorsprong van 6-1. Daarna ondervonden de dames uit Diemen problemen met het snelle spel van Tornado. De bezoeksters wisten vaak door de verdediging van SV Zeeburg heen te dringen, maar rondden de aanvallen niet altijd af. Bij rust leidde SV Zeeburg met 10-7.

Focus
SV Zeeburg speelde na de hervatting moeizamer dan voor rust. De focus was niet geheel aanwezig. Door de sterke verdediging van de gasten werd het steeds lastiger om te scoren. Tornado speelde effectiever dan SV Zeeburg en kwam al snel op voorsprong. SV Zeeburg kreeg een aantal penalty's tegen, maar door goed keeperswerk kon SV Zeeburg in de buurt van Tornado blijven.

De slotfase van het duel was spannend. Dertig seconden voor tijd was de stand 17-18 in het voordeel van Tornado. De dames van SV Zeeburg waren erop gebrand om op zijn minst een punt in Diemen te houden. In de laatste seconde van de wedstrijd kwam SV Zeeburg langszij: 18-18.

De ploeg van trainer/coach Doug van Leeuwen speelt zaterdagavond 14 januari een uitwedstrijd tegen SEW, een club die laag geklasseerd staat. SEW heeft tien punten. SV Zeeburg rekent op een overwinning. De wedstrijd wordt gespeeld in de Westfrieslandhal/De Bloesem en begint om 20.30 uur.

Teams De Meeuwen hervatten competitie

DIEMEN - De teams van De Meeuwen beginnen zaterdag aan het tweede deel van de competitie. Zowel het eerste damesteam als het eerste herenteam speelt een uitwedstrijd.

Het eerste damesteam van De Meeuwen komt dit jaar voor het eerst uit in de eerste klasse A. Het team staan op een verdienstelijke derde plaats.

Aalsmeer
Het eerste damesteam speel zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Oceanus. De wedstrijd in Aalsmeer begint om 19.05 uur.

Het eerste herenteam van De Meeuwen komt uit in de derde klasse D en staat op de vierde positie. De ploeg uit Diemen gaat zaterdag op bezoek bij BZC Brandenburg. De wedstrijd in Bilthoven start om 17.30 uur.

DKV Victoria wint topper tegen Crescendo

DIEMEN - Het eerste team van DKV Victoria heeft de moeilijke uitwedstrijd tegen Crescendo met 16-17 gewonnen.

De korfballers uit Diemen pakten belangrijke punten, want Crescendo is de koploper in de derde klasse G van de zaalcompetitie. Crescendo heeft na zeven competitieduels twaalf punten.

DKV Victoria presteert goed in de zaalcompetitie en staat met acht punten uit zeven wedstrijden op de tweede plaats.

Uitduel
DKV Victoria speelt zondag opnieuw een uitwedstrijd. De ploeg uit Diemen gaan dan op bezoek bij Haarlem. De wedstrijd begint om 15.50 uur.

Smashing '72 ontvangt Clam Dyke

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 speelt zaterdag 14 januari een thuiswedstrijd tegen Clam Dyke. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur.

Smashing '72 doet het goed in de promotieklasse A. De ploeg heeft na elf duels dertig punten en staat op de vierde plaats van de ranglijst. Clam Dyke heeft 28 punten, maar kwam pas tien keer in actie.

15 / 16

Stenzo Textiles is op zoek naar een sterke vlotte magazijnmedewerker voor minimaal 32 uur per week die van aanpakken weet en een parttimer voor de stalenkamer voor 10 uur per week. Zoek jij een baan of wil je informatie mail naar: jeremy@stenzokids.nl

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595