DiemerNieuws

24 maart 2016

DiemerNieuws 24 maart 2016


Bergwijkpark-Zuid krijgt hotel met 166 kamers

DIEMEN - In Bergwijkpark-Zuid komt een hotel met 166 kamers in het segment van 2-3 sterren. Het hotel komt in bestaande kantoorgebouw Sphinxstate aan Diemerhof 20 langs de Gooiseweg (tussen Generali en Manpower). Dit kantoorgebouw wordt verbouwd tot hotel.

Via Amsterdam BV heeft op 29 januari een omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het leegstaande kantoorgebouw tot hotel. Wethouder Lex Scholten: "Het gaat om een hotel met 166 kamers en een restaurant. Onder het gebouw is een grote parkeergarage waarin 132 auto's geparkeerd kunnen worden. De overige benodigde parkeerplaatsen komen op maaiveld. De vestiging van het hotel is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Bergwijkpark-Zuid, dat de vestiging van één hotel met maximaal 200 hotelkamers mogelijk maakt. Omdat deze vestiging binnen het bestemmingsplan past kon de gevraagde omgevingsvergunning heel snel worden verleend. Dat is op 10 maart gebeurd. Met de nieuwe Engelse eigenaar van het gebouw is de afspraak gemaakt dat deze een afzonderlijk plan opstelt om de terreininrichting rondom het gebouw aantrekkelijker te maken. De gemeente heeft daar echter geen toetsende rol in." De wethouder geeft aan dat het een hotel betreft dat zich zowel op toeristen als de zakelijke markt richt. Eigendom en exploitatie is in handen van de Via organisatie. Het college vindt de vestiging van een hotel een positieve ontwikkeling voor Bergwijkpark Zuid en de omgeving.

Gedeeltelijke sloop en herbouw brandweer-kazerne

DIEMEN - Het college van Diemen heeft ingestemd met een voorstel van de brandweer om de brandweerkazerne in Diemen gedeeltelijk te slopen en te herbouwen.

Dit houdt in dat het gedeelte met kantoren, trappenhuizen en dienstwoningen volledig wordt gesloopt. In de plaats daarvan komt nieuwbouw in dezelfde stijl. Het verder uitwerken van dit voorstel vindt plaats via de gebruikelijke vergunningsprocedure.

Het voorstel van de brandweer wijkt af van een eerder plan om de brandweerkazerne volledig te renoveren. Uit nader onderzoek blijkt dat alleen renoveren niet voldoende is om te zorgen dat de kazerne voldoet aan de huidige Arbo-normen. Voordeel van het aangepaste plan is ook dat het duurzaam wordt uitgevoerd.
Vervolg op pagina 5.

'Blijven investeren in veilig Diemen'

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog heeft deze week plannen gepresenteerd om Diemen nog veiliger te maken.

In het Jaarprogramma veiligheid 2016 zijn de ambities van het college van burgemeester en wethouders geformuleerd. Boog: "Gelukkig voelen de meeste Diemenaren zich veilig en is Diemen een fijne woongemeente."

Lees verder op pagina 2.

EDOG trekt volle zalen met musical Joseph

Een podium vol acteurs in kleurrijke kostuums. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Vrijdagavond was de première van 'Joseph and the amazing technicolor dreamcoat'.

EDOG Muzikaal Theater bracht de musical afgelopen weekend twee avonden op de planken van de tot theater omgebouwde sporthal aan de Prins Bernhardlaan.

De zaal zat beide avonden vol. Het publiek genoot van de musical vol humor, de zang en dans van de acteurs, de livemuziek van het orkest en de prachtige kostuums op het podium. Een uitbundige en kleurrijke voorstelling, waarvoor je ogen en oren tekortkwam.

Fashionevent

DIEMEN - Winkelcentrum Diemerplein staat zaterdag 2 april in het teken van de nieuwste voorjaars- en zomermode.

Verspreid door het winkelcentrum worden showblokken geplaatst waarop modellen de voorjaars- en zomermode presenteren die verkrijgbaar is in de winkels van het Diemerplein. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur worden dames- en herenkleding, kinderkleding en modeaccessoires als schoenen, brillen en sieraden getoond. Om 14.00 uur is ook de prijsuitreiking van de kassabonnenspaaractie, die loopt nog tot 1 april. Deelnemers maken kans op een shoptegoed van € 250,-, € 100,- of € 50,- of op een van de vele prijzen die ter beschikking worden gesteld door de winkeliers.

Veiligheidsbeleid

Vervolg van voorpagina

"Toch kan het beter. De impact van een misdrijf of van overlast is vaak erg groot. Daarom leg ik de lat hoog en moeten we blijven investeren in een veilig Diemen", aldus de burgemeester.

Voor de burgemeester zijn preventie en samenwerking daarbij sleutelwoorden. "Het beste is om criminaliteit en onveiligheid te voorkomen. Daar gaan we dus meer aan doen. Op alle fronten. Denk aan betere verlichting op onveilige plekken, betere informatie-uitwisseling tussen partijen, gerichtere voorlichting en een slimmere inzet van handhavers en politie. Extra aandacht geven we aan specifieke complexen en buurten en de stationsgebieden in Diemen, waar de meeste criminaliteit plaatsvindt. De persoonsgerichte aanpak van jongeren die dreigen af te glijden, wordt uitgebreid. En de vrijwilligers van Samen Veilig zullen gerichter worden ingezet op het voorkomen van highimpactdelicten zoals woninginbraken en straatroven." Hij geeft aan dat het aantal straatroven vorig jaar is afgenomen. In 2014 vonden er 25 straatroven in Diemen plaats, vorig jaar 11. Ook zijn er vorig jaar minder meldingen van jeugdoverlast en huiselijk geweld gedaan. Het aantal inbraken in woningen (inclusief boxen, garages en schuren) en diefstallen uit motorvoertuigen nam vorig jaar wel toe.

Boog constateert dat Diemen behoorlijk veilig is, zeker in de grootstedelijke omgeving. Hij ziet dat er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt. "Niettemin zijn en blijven er inspanningen nodig op het gebied van veiligheid. De politie blijft natuurlijk het nodige doen om inbraken, straatroven of zakkenrollerij te voorkomen. Dat is immers criminaliteit die een grote impact heeft. Daarnaast verwacht ik veel van het samenspel van politie, brandweer, gemeente én de Diemenaren zelf en met woningcorporaties en bedrijven in Diemen. De veiligheidsinstanties kunnen beter functioneren als ze hulp, tips en ondersteuning krijgen. We hebben elkaar gewoonweg nodig. Ik ga initiatieven om de buurt veiliger en leefbaarder te maken beter ondersteunen en de deelname aan Burgernet, WhatsAppgroepen en SMS-alert actiever promoten. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal woninginbraken naar beneden krijgen en overlast beter bestrijden." De burgemeester noemt ook een aantal specifieke punten waar extra op wordt ingezet: "We zien dat verwarde personen steeds meer overlast en criminaliteit in Diemen veroorzaken. Ook op straat. Een ander probleem is de toename van drugscriminaliteit en hennepplantages in woningen en bedrijfsgebouwen. Om die problemen aan te pakken moeten we met alle betrokken partijen samenwerken en betere afspraken maken. En ik zal niet schromen burgemeestersbevoegdheden als ontruiming of sluiting van woningen in te zetten als Diemen daardoor veiliger wordt."

Volgens de burgemeester is ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit een belangrijk thema de komende jaren. "Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar wel een grote bedreiging voor de normen die in onze samenleving gelden. Het gaat dan om grootschalige belastingontduiking, het witwassen van crimineel geld of frauderen met vastgoed, overheidssubsidies of aandelen. Vaak is er een link met zaken als cybercrime, drugshandel en mensenhandel en is er een verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld. Helaas komt dit ook in Diemen voor, maar door een integrale aanpak gaan we het effectiever bestrijden."

In 2016 is er ook extra aandacht voor brandpreventie. Nieuwe acties en maatregelen zullen met name gericht zijn op Diemenaren die zichzelf niet zo makkelijk kunnen redden, bijvoorbeeld thuiswonende, zorgbehoevende ouderen of cliënten binnen zorginstellingen. Boog: "Binnen het project Brandveilig leven gaan brandweer en gemeente de samenwerking met ouderenorganisaties, De Brede HOED en zorginstanties verbeteren. Gedacht wordt aan gerichte huisbezoeken en voorlichting, bredere toepassing van rookmelders en het gebruik van innovatieve toepassingen zoals watermistinstallaties. Zo kunnen we risico's beperken en ook op dit punt Diemen veiliger maken."

Weerbericht

Overgang naar wisselvallig weer, minder koud
Het blokkerend hogedrukgebied bij Schotland verdwijnt en maakt plaats voor een omvangrijk Atlantisch lagedrukgebied. Er stelt zich daarmee een sterke zuidwestelijke luchtstroming in. Onder invloed van het lagedrukgebied wordt verwacht dat het paasweekeinde wisselvallig gaat verlopen met een soms aantrekkende wind. Pluspunt is wel dat het minder koud wordt.

Vrijdag + het paasweekeinde
Vrijdag regent het enige tijd. Later op de dag klaart het geleidelijk op. Het wordt 9 graden. Zaterdag blijft het meest droog en de zon schijnt geregeld bij 13 à 14 graden. Er waait een matige zuidenwind. Op 1e paasdag valt eerst wat regen, later op de dag klaart het op. Ook 2e paasdag schijnt nu en dan de zon, vooral later die dag kan er een bui vallen. Het wordt beide dagen 11 à 12 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind trekt maandag aan tot (vrij) krachtig.

Trend na het paasweekeinde
De kans is groot dat de zuidwestelijke luchtstroming het weer nog een aantal dagen blijft bepalen. Atlantische lagedrukgebieden houden het wisselvallig en winderig met afwisselend zon en bewolking met kans op regen. De maximumtemperatuur komt uit op 11 à 12 graden.

Weetje
Dit jaar valt Pasen vroeg (27/28 maart). De kans op een koude Pasen is in maart iets groter. Tijdens de zeer vroege Pasen van 2008 (23/24 maart) viel nog sneeuw. 's Nachts vroor het tot -5 graden, even koud als met Pasen 2013 (31 maart/1 april). In 2005 werd het op 1e paasdag (27 maart) zowaar 16.5 graden en op 2e paasdag 1989 (27 maart) werd het zelfs 20.3 graden.

Raadslid bijna op straat

Dat was een hele consternatie aan de Ouddiemerlaan op donderdag 15 april 1966. Bijna werd veehouder C.G. Vedder, nota bene raadslid voor de CHU, met het gezin van zijn broer, de 50-jarige K. Vedder, op straat gezet. Op het allerlaatste moment wist B & W van Diemen te bemiddelen tussen Vedder en de aannemer die voor veel geld het land van Vedder had gekocht.

Daar had het niet naar uitgezien toen deurwaarder Molenaar uit Amsterdam zich die donderdag met een Volkswagenbusje vol handlangers meldde bij Vedder om de spullen op straat te zetten. Raadslid Vedder probeerde burgemeester Tideman nog te bewegen om te bemiddelen, maar deze weigerde aanvankelijk pertinent. Hij stelde zich op het standpunt dat Vedder sr. woonruimte had verkocht en dat hij met het aldus verkregen geld zich zelf maar uit deze perikelen moest helpen. Hij moest zijn eigen boontjes maar doppen.

Tijdens een persconferentie in het Diemense gemeentehuis bleek toch dat dankzij bemiddeling van B & W de ontruiming tot 24 april werd uitgesteld. De familie wilde echter haar spullen niet meer uitpakken en vertrok naar elders.

Burgemeester Boog bezoekt oudste inwoner van Diemen

Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Burgemeester Boog heeft maandag een bezoek gebracht aan mevrouw Berkhout. Zij werd 102 jaar oud en is de oudste inwoner van Diemen.

Mevrouw Berkhout woont in woon- en zorgcentrum De Diem. De burgemeester trakteerde haar op een bos bloemen en een doos Diemer Eendjes.

Myrthe de Haas deelt een jaar lang geluk

Diemense doet elke maand 30 dingen voor een ander

Myrthe de Haas begon met Myrthe Deelt Geluk Foto: Trudy Kroese

door Oscar Borghardt

DIEMEN - Myrthe de Haas (30) uit Diemen is vorig jaar begonnen met Myrthe Deelt Geluk. Elk maand kiest zij een thema dat in het teken staat van het verrichten van positieve daden voor andere mensen. Aan het einde van elke maand sluit zij het thema af met een evenement.

Myrthe werd in oktober dertig jaar. "Ter ere van mijn dertigste verjaardag ben ik Myrthe Deelt Geluk begonnen. Een project om een jaar lang geluk te delen met anderen, omdat de wereld – volgens mij - tegenwoordig een beetje extra geluk en liefde goed kan gebruiken. Elke maand doe ik dertig dingen voor een ander. Dertig in verband met mijn leeftijd."

Bloemen
Zij startte op 1 november. In die maand gaf zij dertig keer een bosje bloemen weg. Een van de sponsors was bloemenzaak Mooi by Rick! in Diemen. "Ik heb op straat aan wildvreemden een bos bloemen uitgereikt. Mensen waren vaak verbaasd, maar waardeerden het. Slechts één man reageerde negatief. Ik heb die maand afgesloten met het schminken van kinderen in Veenendaal. Een vriendin van mij hield daar een winterfair."

Presentjes
Voor de maand december maakte zij een Facebookevenement aan om mensen een beetje meer geluk te schenken via een sinterklaas- of kerstcadeau. Zij gaf hen een klein presentje, iets te eten of een uitje, zoals gratis spelen op een midgetgolfbaan. Veel van die activiteiten werden gesponsord.

'Hoe vaak krijg je tegenwoordig nog leuke post?'

Koken
De maand januari stond in het teken van koken. Myrthe kookte voor bekenden en onbekenden, in veel gevallen bij mensen thuis. Ook maakte zij vijf liter soep voor daklozen in Amsterdam. "Toen ik langs de daklozen ging was het heel koud. Ik ben toen maar een paar daklozen tegengekomen, haha." Zij kookte die maand ook voor 75 leerlingen van de Van Houtenschool in Amsterdam-Zuidoost (waar haar moeder lesgeeft) en voor ouders die in het Ronald McDonald Huis VUmc verbleven. Dit sloeg zo aan dat zij elke laatste vrijdag van de maand in een Ronald McDonald Huis kookt. De ene maand bij het VUmc, de andere maand bij het AMC. Zij sloot de maand af met een pannenkoekenfeestje bij haar thuis.

Leuke post
In februari stuurde zij mensen leuke post. "Ik ben iemand die anderen altijd leuke brieven of kaartjes stuurt. Hoe vaak krijg je tegenwoordig nog leuke post? Dat vond iedereen enorm leuk. Aan het einde van die maand heb ik een evenement gehouden: Snailmail. Veertig mensen hebben een lootje getrokken en een ander persoon leuke post gestuurd."

Kleine dingen
Deze maand probeert zij mensen gelukkiger te maken door kleine dingen voor anderen te doen. "Ik laat bijvoorbeeld iemand voorgaan die in de supermarkt achter mij in de rij staat. Ook heb ik een fietslicht van een fiets die op straat stond uitgedaan. Bij Starbucks in Amsterdam heb ik zes euro extra afgerekend om iemand een kop koffie aan te bieden. Even later kwam er een man binnen die een kop koffie cadeau kreeg."

Geluksbingo
Myrthe sluit deze maand af met een geluksbingo die op zaterdag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur plaatsvindt in Brasserie Drusius in winkelcentrum Diemerplein. "De entree is gratis en voor slechts € 12,50 speel je al met alle vijf de rondes mee. Er zijn maar 75 plaatsen beschikbaar, dus kom op tijd. Er kan voor de aankoop van bingokaarten niet worden gepind, maar er is een pinautomaat bij Brasserie Drusius om de hoek."

Bewoners De Sniep bezorgd over maatregelen verkeer

DIEMEN - Een aantal bewoners van Plantage De Sniep-Noord is tegen het plan van de gemeente om De Trekschuit en De Wissel in de toekomst open te stellen voor auto's. Zij vrezen dat dit gevaarlijke situaties voor kinderen zal opleveren. Een vertegenwoordiger van de bewoners heeft vorige week ingesproken tijdens de informatieve raadsvergadering.

"De twee straten doorkruisen het Jaagpad, ook wel 'boulevard' genoemd. Het Jaagpad in de huidige structuur biedt de bewoners vrijheid en de kinderen veiligheid en ruimte om te spelen in het aangelegde park. Na ruim 6 jaar is iedereen van Plantage De Sniep gewend aan de huidige verkeerssituatie, ook de kinderen. Zij spelen in het park en op het Jaagpad, dat eigenlijk een lange speeltuin is. Zij fietsen, rennen en sjezen zonder zorgen over de 'boulevard' en zijn absoluut niet bedacht op of bevreesd voor auto's. Daarbij blokkeren de vrijstaande hoekwoningen het zicht op wegen. Mochten De Trekschuit en De Wissel ondanks alle protesten toch worden opengesteld voor auto's dan doorkruisen die de veilige haven die het nu is. Wij voorzien zeer ernstige ongelukken", aldus de inspreker. "De parkeerplaats van het zwembad ligt in het verlengde van De Trekschuit. Dit levert extra verkeer op omdat iedere navigatie zal aangeven dat De Trekschuit de kortste route betreft. De zwemlessen zijn altijd op de momenten dat kinderen vrij zijn van school en buiten in het park en op het Jaagpad spelen. Naast het vele verkeer van en naar het zwembad verwachten wij ook veel verkeer van en naar Pantar. De Trekschuit ligt nabij de hoofdingang van Pantar, waardoor die weg veelvuldig gebruikt zal worden. Wij vrezen dat De Trekschuit de verkeersader wordt die dwars door het groene hart van de wijk loopt."

Criminaliteit
De bewoners zijn ook bang voor een toename van criminaliteit. "Uit onderzoek is gebleken dat veel uitvalswegen in een wijk leiden tot meer criminaliteit. Criminelen houden van meerdere uitgangswegen waardoor zij in korte tijd het plaats delict kunnen ontvluchten. De Sniep ligt naast de A1, A9 en vlak bij de A2. Door het doortrekken van De Trekschuit en De Wissel komen er aan de noordzijde van De Sniep nog twee uitvalswegen bij. Met twee overvallen op een woning, diversen inbraken uit auto's en pogingen tot inbraak in woningen heeft er in De Sniep ruim voldoende criminaliteit plaatsgevonden." De bewoners willen graag met de gemeente overleggen over alternatieven.

Leerlingen Noorderbreedte planten bomen

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Leerlingen van groep 8 van brede school De Noorderbreedte in Diemen-Noord hebben vorige week tijdens de Nationale Boomfeestdag 31 knotwilgen geplant in de wijk Spoorzicht. Wethouder Jeroen Klaasse plantte samen met een leerling en de directeur van de school de eerste boom langs de slootkant bij de ingang van natuurpark Spoorzicht.

OnderOns

Chez Lagcher
Eigenaresse Coffeebar Bicker
Diemenaar sinds 2012

Hoe gaat het met Coffeebar Bicker?
"We bestaan nu zo'n anderhalf jaar en steeds meer mensen weten de weg naar Bicker te vinden. We bedienen een mix van leuke en gezellige klanten, jong en oud(er)."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Ik lees nu 'De man die naar Auschwitz wilde' van Denis Avey, opgetekend door journalist Rob Broomby."

Welk muziekalbum laatst gekocht/gedownload?
"De zwarte lijst van radio zes."

Favoriete stekje in Diemen?
"In het zonnetje op het Diemerplein."

Koffie of thee?
"Cappuccino uit mijn eigen zaak, precies de juiste verhouding koffie/melk die ik wens."

Diemen voor kinderen?
"Voor tieners is er weinig vertier in Diemen. Zij hebben niet echt plekken waar zij terechtkunnen."

Je beste eigenschap?
"Doorzettingsvermogen, ik geef niet snel op."

Over 10 jaar...
"Ben ik nog gelukkiger dan ik nu ben."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Een reis naar de zon, meteen inpakken en weg."

Wat gaat goed in Diemen?
"Het is fijn wonen in Diemen, alleen zou ik pleiten voor een blauwe zone rondom winkelcentrum Diemerplein."

Je leukste jeugdherinnering?
"Doordat ik ben opgegroeid in een dorp heb ik heel fijne herinneringen aan hele dagen buiten spelen, deuren die nog niet op slot hoefden en avonden op strandjes met vrienden en een houtvuurtje."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een substantieel deel overmaken naar de hersenstichting en organisaties die zich inzetten voor ouderen en armoedebestrijding. En tja, met wat ik overhoud zal ik waarschijnlijk mooie reizen boeken en vooral heel erg genieten."

Mobiele Media Lab politie in Diemen

DIEMEN - Het Mobiele Media Lab van de politie staat volgende week in Diemen.

Op dinsdag 29 maart van 15.00 tot 21.00 uur staat het Mobiele Media Lab op de parkeerplaats van winkelcentrum Kruidenhof in Diemen-Zuid en op woensdag 30 maart is het mobiele demonstratielokaal tussen 10.00 uur en 14.00 uur te vinden voor het gemeentehuis.

Het Mobiele Media Lab is een mobiel demonstratielokaal waar de mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren met digitale middelen wordt toegelicht. Burgernet (mail), aangifte via internet, buurtpreventie via WhatsApp, een app over brandveiligheid en reanimatie komen aan de orde en worden gedemonstreerd. Ook gaat de politie in gesprek om te weten hoe ze haar digitale dienstverlening kan verbeteren of hoe de meldingsbereidheid van burgers vergroot kan worden. Burgemeester Boog, die bij de start aanwezig zal zijn: "Deze acties passen mooi in het beleid van gemeente, politie en brandweer om samen met de burger actief te werken aan meer veiligheid in Diemen."

Met twee wijkagenten in de politieauto mee de wijk in

Kinderburgemeester op werkbezoek bij de politie

DIEMEN - Maandag ging kinderburgemeester Mirthe Chung op bezoek bij de politie in Diemen.

De Diemense agenten gaven de kinderburgemeester een rondleiding door het politiebureau en daarna mocht ze met twee wijkagenten in een politieauto mee de wijk in. Voor Mirthe zijn natuur, sport en bewegen en verkeer en veiligheid de belangrijkste agendapunten. Daarover ging het dan ook in een gesprek met de teamleiding van basisteam Diemen Ouder-Amstel. Hij was zeer geïnteresseerd in de mening en ideeën van de kinderraad over veiligheid. Mirthe wilde ook wel eens voelen hoe het is om agent te zijn en mocht een kogelwerend vest proberen. Dat bleek nog behoorlijk zwaar.

Mirthe is tot het einde van dit schooljaar kinderburgemeester. Een bezoek aan de brandweer staat ook nog op het programma. Mirthe heeft het afgelopen jaar bijna alle scholen in Diemen bezocht om over haar werk als kinderburgemeester te vertellen. Ze vroeg de kinderen om selfies in te sturen van hun leukste plek in Diemen. Daar wil ze een boekje van maken.

Expositie Kunstzin Diemen geopend

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse van Kunst en Cultuur heeft donderdagavond in het gemeentehuis de jaarlijkse tentoonstelling van Kunstzin Diemen geopend.

Kunstzin Diemen is de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen. De tentoonstelling is tot 14 april op werkdagen te bezichtigen van 08.30 tot 16.00 uur. Bezoekers treffen er uiteenlopende kunstwerken aan van zowel mensen die al lang lid zijn van Kunstzin Diemen als nieuwe leden.

Kazerne brandweer

Vervolg van voorpagina.

De herbouw is volledig energiezuinig en energieopwekking kan via zonne-energie.

In juli 2014 heeft de gemeente Diemen de brandweerkazerne overgedragen aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Bij de overdracht is afgesproken dat de gemeente Diemen de kosten voor de renovatie voor haar rekening zou nemen via de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio. Het aangepaste voorstel brengt een beperkt bedrag aan meerkosten met zich mee, dat binnen de gemeentebegroting wordt opgevangen.

De sloop en nieuwbouw van de brandweerkazerne duurt naar verwachting een jaar. De kantoorruimtes worden tijdelijk vervangen door portocabins.

Zakkenroller slaat toe

DIEMEN - Een 19-jarige man uit Huizen is vrijdagavond het slachtoffer geworden van een zakkenroller.

Hij had tijdens een voorstelling in De Omval foto's gemaakt met zijn telefoon. Daarna merkte hij dat zijn telefoon was verdwenen. Het gaat om een Samsung Galaxy.

De vele facetten van de Ouddiemerlaan

Nieuw tijdschrift Historische Kring Diemen

Waarom komt de Historische Kring Diemen dit jaar met twee specials over de Ouddiemerlaan? De HKD bestaat 25 jaar en het verenigingsonderkomen is in het gebouw van De Schakel. Ooit de School met den Bijbel waarvan de ingang aan de Ouddiemerlaan was. Dit tijdschrift, in het najaar verschijnt het tweede, geeft veel informatie over de geschiedenis van deze eeuwenoude 'Heerenweg' die Diemen met Ouderkerk verbond. Daarnaast zijn er tientallen foto's en is het tijdschrift in kleur uitgevoerd. Hier vast een voorproefje.

Het Actiecomité Oud-Diemen/Diemen-Noord in maart 1973 met van links naar rechts Hein van Dillen, Peter van Wel, Bert Roest, Ed Gouverneur, Jan de Lange en Yvonne Stravers. Foto: collectie HKD

Geschiedenis Ouddiemerlaan
Wiard Krook gaat ver terug in de tijd en beschrijft het ontstaan van de laan. Hij laat zien hoe de Ouddiemerlaan logisch onderdeel was van het wegennet dat van de Amsterdamse Nieuwmarkt naar Diemen en verder liep. Je kunt je precies een beeld vormen hoe Rembrandt in de 17e eeuw uit de Jodenbreestraat naar Diemen wandelde om daar te tekenen.

Ellen van Meurs beschrijft de geschiedenis van de Diemerbrug die een belangrijk kruispunt vormde voor het wagen- en scheepvaartverkeer. Het drukke scheepvaartverkeer dat ontstond nadat de Watergraafsmeer was ingepolderd, was er mede de oorzaak van dat het centrum van Diemen eind 19e eeuw opschoof naar de omgeving van de brug.

Versperringen in de oorlog
Alfred Bakker legt in een fascinerend artikel uit hoe de Duitse bezetter in de oorlogsjaren in Diemen versterkingen aanlegde om de stad Amsterdam te verdedigen. Aan de hand van kaartjes die door verzetsmensen werden gemaakt, worden de versperringen in beeld gebracht. Ook daarbij speelde de Ouddiemerlaan een rol. Het was immers een belangrijke doorgangsroute waardoor je uiteindelijk ook in Amsterdam kon komen.

Flaneren op de Ouddiemerlaan rond 1900. Foto: collectie Carel Kaskens
De allerlaatste begrafenis op Gedenk te Sterven vond plaats in oktober 1971. Nabestaanden, vrienden en kennissen verlaten de begraafplaats en lopen richting de laan. Foto: collectie Bert Roest
De Diemerbrug in de jaren zestig van de vorige eeuw. Foto: collectie HKD
De voorkant van de School met den Bijbel. Links de woning van het schoolhoofd waar in 1924 een verdieping op geplaatst werd. Foto: collectie HKD

Rembrandt wandelde in de 17e eeuw over de Ouddiemerlaan

De grote inspirator achter dit tijdschrift, Ronald van Gelder, schetst de ontwikkeling van de School met den Bijbel tot het huidige multifunctionele verenigingsgebouw De Schakel. Hierbij is ook aandacht voor het woonhuis naast het gebouw dat oorspronkelijk de woning van de hoofdonderwijzer was.

Een ander markant gebouw aan de Ouddiemerlaan is het gebouw van de voormalige Boerenleenbank. Ooit de trots van de Diemense boeren, tegenwoordig een kinderopvang. Taco ten Dam beschrijft kort de functieverandering van het gebouw.

Smid, limonadefabriek en disco zaten allemaal aan de Ouddiemerlaan

Actiecomité contra burgemeester
Met behulp van kranten- en tijdschriftartikelen brengt dezelfde auteur de gedenkwaardige avond van 25 januari 1973 tot leven. Op die avond moesten burgemeester en wethouders van Diemen een streep zetten door hun plan om Diemen-Noord geheel onder het zand te laten verdwijnen. Bert Roest, destijds verslaggever bij de Diemer Courant en lid van een actiecomité met andere ideeën dan de politici, zag aan het eind van de avond de politici buigen voor de inwoners. Bert Roest leverde ook een unieke bijdrage door fotoreportages van Buitenlust én van de laatste begrafenis op Gedenk te Sterven.

John Haen tekende voor een zeer lezenswaardige collage van oude advertenties. Van de smid en de schillenboer tot de limonadefabriek en de disco: ze zaten in de loop der jaren allemaal aan de Ouddiemerlaan.

Illustraties
Er is ook weer veel uniek illustratiemateriaal. Uit archieven en privécollecties, zoals de prachtige foto's uit de collectie van Karel Kaskens en Gerrit Hols. Veel oud beeldmateriaal was weer in de deskundige handen van beeldredacteur Wiard Krook.

Het tijdschrift van de HKD is te koop bij Boekhandel Bruna in het winkelcentrum.

12 / 16

Vorige week Palmpasen, dit weekend extra vieringen voor Pasen.

tot donderdag 19 mei

Schildercursus

't Kruidvat 12.00 uur

Schildercursus onder leiding van Marcelle. De basis van het schilderen en tekenen, ieder op zijn/haar eigen niveau. De cursus bestaat uit 10 lessen, u kunt zelf kiezen hoe vaak u komt. 12.00 tot 14.00 uur, kosten: € 1,- per keer. Informatie: ppoleij@stichtingwelzijndiemen.nl.

donderdag 24 maart

Expositie

Berkenstede 9.00 uur

José van Engen, lid van Kunstzin Diemen en Meer-kunst exposeert met haar beelden in de beeldentuin. Haar werk is zowel figuratief als abstract. Zij werkt met marmer, Belgisch hardsteen, serpentijn en Frans kalksteen. Informatie: www.meerkunst.nl.

Witte Donderdag

Sint Petrus' Bandenkerk 19.00 uur

Eucharistieviering met het Stanzakoor. Voorganger is pastor A. Tönis. Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus het laatste Avondmaal viert en de Eucharistie instelt.

24 en 29 maart

Film in De Omval

Theater de Omval 20.00 uur

'Hail, Caesar!' met o.a. George Cloony en Scarlett Johansson. Donderdag 20.00 uur, dinsdag 14.00 en 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 25 maart

Kruisweg

Sint Petrus' Bandenkerk 15.00 uur

Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. Op deze middag bidden wij de Kruisweg met bloemenhulde met Josje Kronenberg en Herman Hogenaar.

Goede Vrijdag

Sint Petrus' Bandenkerk 19.00 uur

Eucharistieviering waarin wij het lijden en sterven van Jezus herdenken. De Eucharistieviering met een cantor wordt voorgegaan door Pater G. Noom.

Dienst

De Ontmoeting 19.30 uur

De Protestantse Gemeente Diemen houdt op Goede Vrijdag een dienst om 19.30 uur.

zaterdag 26 maart

Workshop Glas Fusen

Bevo Glaskunst Atelier 10.00 uur

Eendaagse kennismakingscursus glasfusen. Maak kennis met het materiaal glas en benodigde gereedschappen. Leren glas snijden en zelf een glaspaneeltje maken. Cursus vindt doorgang vanaf 3 deelnemers. 10.00 - 16.00 uur. Informatie: info@bevoglaskunst.nl of 020-6655212.

Geluksbingo

Brasserie Drusius 19.30 uur

De geluksbingo is georganiseerd door Myrthe Deelt Geluk. Lees er meer over op www.myrthedeeltgeluk.com. Voor € 12,50 speel je al gezellig met alle vijf de rondes mee. Prijzen: lekkere etentjes, workshop koeien knuffelen of een chocolade-overlevingspakket en nog veel meer. Er is plaats voor ± 75 spelers.

Paaswakeviering

Sint Petrus' Bandenkerk 22.00 uur

Op de avond van Stille Zaterdag een Eucharistieviering met het Hagunnankoor. De voorgangers zijn pastor A. Tönis en pastor H. Hartog. In een donkere kerk wordt de paaskaars ontstoken, waarna de kerkbezoekers hun kaars aan de paaskaars ontsteken en het licht wordt.

Nachtwake voor Pasen

Sint Petrus' Bandenkerk 23.45 uur

Een paaswake om samen uit te kijken naar Pasen, waarin wij luisteren naar het Evangelie van Marcus. Gedurende deze wake zijn er bijbelteksten aanwezig ter overweging en meditatie.

zondag 27 maart

Dienst

De Ontmoeting 10.00 uur

Eerste paasdag, dienst van de Protestantse Gemeente Diemen om 10.00 uur.

Hoogmis van Pasen

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Eucharistieviering met het Allegriakoor en voorganger is pastor A. Tönis.

Paaseieren zoeken

Kinderboerderij 12.00 uur

Alle kinderen tussen 0 en 8 jaar mogen paaseieren komen zoeken op de kinderboerderij aan de Prins Bernhardlaan. 12.00 tot 14.00 uur.

27 maart tot 3 april

Open trainingen

OostWestWelzijn 10.00 uur

OostWest-gymtraining is geschikt voor iedereen tussen de 10 en 100 jaar. Je doet de oefeningen op jouw niveau. OostWest-training is een combinatie van de beste oefeningen uit het Oosten en Westen. In deze week kun je kosteloos een training reserveren. Op de homepage van OostWestWelzijn.com vind je het lesaanbod en de knop GAST.

woensdag 30 maart

Bingo

Zorgcentrum De Diem 14.30 uur

Aanvang 14.30 uur en de zaal is open om 14.15 uur. Deelnemen kost € 2,50 p.p. en voor bewoners is dat € 1,50.

Engels ophalen voor de vakantie

Veldman 19.00 uur

Wilt u voor de vakantie uw Engels ophalen? Drs Anne-Mieke Veldman start in april weer met een opfriscursus Engels in Diemen-Zuid. Op 30 maart kunt u om 19.00 uur vrijblijvend kennismaken en vragen stellen. De kosten zijn € 120,-, vooraf te betalen. Informatie: annemiekeveldman@yahoo.com / 06-40661709.

Joep Onderdelinden

20.30 uur

'TAART' is een komische, muzikale solo over ons geploeter en ons constante 'moeten'. Joep overdondert je met herkenbare (oude en nieuwe) verhalen. 20.30 uur. € 17,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Diemer IJsclub sluit seizoen af

Jeugdleden doen mee aan spelletjesmiddag

Veel activiteiten in sportcentrum. Foto: Diemer IJsclub

DIEMEN - De jeugd van de Diemer IJsclub heeft onlangs het seizoen 2015-2016 afgesloten. Dit gebeurde met een bijeenkomst in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran.

In de sporthal van het sportcentrum in Diemen-Zuid werd een spelletjesmiddag gehouden. Kinderen konden aan allerlei activiteiten deelnemen. Zo konden zij zich lekker uitleven op een springkussen.

De opkomst was groot. Tussen de 80 en 100 jeugdige leden van de oudste sportvereniging van Diemen waren aanwezig. De Diemer IJsclub heeft 125 jeugdleden. "Een mooi resultaat", aldus Jan Poster, bestuurslid van de Diemer IJsclub die zich onder meer bezighoudt met jeugdschaatsen.

De kinderen die afgelopen seizoen hun diploma hebben gehaald ontvingen hun diploma uit handen van het bestuur van de vereniging. Na afloop van de spelletjesmiddag werd een grote groep jeugdleiders in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een bos bloemen voor hun inzet. Zij hebben de hele winter de jeugdleden lesgegeven op de Jaap Edenbaan. Ondanks het uitblijven van natuurijs kijkt de Diemer IJsclub op een geslaagd seizoen terug. Er werden veel lessen gegeven, veel activiteiten georganiseerd en door diverse leden aan wedstrijden deelgenomen. Het aantal jeugdleden van de vereniging is de afgelopen winter zelfs toegenomen.

De Diemer IJsclub begint in oktober aan een nieuw seizoen. Uiteraard is er dan weer jeugdschaatsen voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen zich nu al opgeven via het volgende e-mailadres: jeugdschaatsen@diemerijsclub.nl.

Hardlopers uit Diemen maken zich op voor atletiekevenement de Nescioloop

Atleten in actie. Foto: Mart Bevelander

DIEMEN - Atletiekvereniging AV'23 houdt op zondag 10 april de Nescioloop.

De Nescioloop is de loop van Amsterdam-Oost en bestaat uit een wegwedstrijd over 15 km, trimlopen over 15 km en 8 km en een jeugdloop over 1.923 meter. AV'23 is in de Watergraafsmeer gevestigd. De vereniging heeft veel leden die in Diemen wonen. De start vindt plaats op de Chris Bergerbaan van AV'23. De loop gaat via het Sciencepark en de Ringdijk naar de Nesciobrug voor een weids uitzicht over het Diemerpark en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is een snelle voorjaarswedstrijd en een uitdagende prestatieloop door bijzondere natuur en langs historische plekken. Ook dit jaar is de Nescioloop weer onderdeel van het Rondje Mokum. De uitslag telt mee voor het klassement van Rondje Mokum en voor de herinnering aan Rondje Mokum 2016. De starttijden: 10.00 uur start 15 km KNAU wedstrijd en trimloop, 10.15 uur start jeugdloop en 12.15 uur start 8 km trimloop. Voorinschrijven kan t/m maandag 4 april. Na-inschrijving is mogelijk op zaterdag 9 april van 10.00 tot 14.00 uur bij Run2day (1e Oosterparkstraat 234) en zondagmorgen 10 april tot een kwartier voor de start in de kantine van AV '23. Voor meer informatie en inschrijving: www.nescioloop.nl.

Dames Smashing '72 verliezen nipt bij Lovoc: 3-2

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing' '72 heeft de uitwedstrijd tegen Lovoc met 3-2 verloren. De volleybalsters uit Diemen staan op een gedeelde vierde plaats in de promotieklasse B.

Lovoc en Smashing '72 maakten er in Loosdrecht een spannende wedstrijd van. De bezoeksters uit Diemen slaagden erin om de eerste set te winnen: 19-25. Daarna sloeg Lovoc toe. De ploeg uit Loosdrecht won de tweede en derde set met respectievelijk 25-22 en 27-25. De dames van Smashing '72 toonden aan over veerkracht te beschikken en wonnen de vierde set overtuigend: 11-25. Maar in de vijfde en beslissende set sloeg Lovoc toe: 15-13.

VCH is lijstaanvoerder met 77 punten uit 17 duels. VV Amsterdam staat met 76 punten uit 18 wedstrijden op de tweede plaats. AVV Keistad staat derde met 54 punten uit 18 duels. Spaarnestad en Smashing '72 delen de vierde plaats. Beide teams hebben 52 punten uit 18 wedstrijden. Smashing '72 ontvangt op zaterdag 2 april concurrent Spaarnestad. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur.

SV Diemen boekt overwinning bij Roda '23

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen Roda '23 met 0-2 gewonnen. SV Diemen staat nu op de derde plaats van de derde klasse C.

SV Diemen speelde op het veld waar het vorig jaar de beslissingswedstrijd tegen SV Ouderkerk won en daardoor kampioen werd van de vierde klasse.

SV Diemen was in Bovenkerk sterker dan de thuisclub. Nadat aanvaller Dennis van Bree in het strafschopgebied was gevloerd mocht Bright Owusu vanaf elf meter aanleggen. De aanvaller van SV Diemen benutte de strafschop: 0-1. Na de hervatting scoorde Owusu opnieuw op aangeven van Dennis van Bree en bepaalde de eindstand op 0-2.

AGB en ASV Arsenal delen de koppositie in de derde klasse C. Beide teams wonnen zondag hun wedstrijd en hebben 42 punten uit 20 duels. SV Diemen volgt op twee punten. De ploeg van trainer Martin van Egmond heeft na 20 competitiebeurten 40 punten. OSV is de grootste verliezer van afgelopen weekeinde. De ploeg uit Oostzaan verloor met 4-2 bij DSOV en heeft 39 punten. OSV staat op de vierde plaats. Komend weekeinde is er in verband met Pasen geen programma. SV Diemen speelt op zondag 3 april thuis tegen KDO. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Dames van De Meeuwen zijn dicht bij titel

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen Aquarijn afgetekend gewonnen: 2-10. De Meeuwen ligt op koers voor de titel.

De Meeuwen is koploper in de tweede klasse A. Het waterpoloteam heeft 51 punten uit 19 duels. Jaws is tweede met 43 punten uit 19 wedstrijden en nummer drie HBW(SG) staat op de derde plaats met 41 punten uit 18 competitiebeurten. Komend weekeinde is er geen programma. De Meeuwen speelt op zaterdag 2 april thuis tegen De Ham (aanvang 20.25 uur). Als die wedstrijd wordt gewonnen is het team van De Meeuwen zeker van de titel.

Het eerste herenteam van De Meeuwen boekte in Weesp een overwinning op Triton: 8-10. De Meeuwen begon niet goed aan de wedstrijd en keek al snel tegen een achterstand aan. Maar in de derde periode maakte de ploeg zes treffers. In de laatste periode wisten de bezoekers de zege veilig te stellen.

Kampioen SV Zeeburg wint

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de laatste competitiewedstrijd in de zaalcompetitie gewonnen. De handbalsters uit Diemen waren in Almere sterker dan Havas: 17-24.

De wedstrijd ging voor SV Zeeburg in feite nergens meer om. De ploeg uit Diemen werd een week eerder kampioen van de eerste klasse. De dames van SV Zeeburg waren veel sterker dan Havas, maar speelden in sommige fasen van de wedstrijd rommelig. SV Zeeburg leidde bij rust met 8-16.

Na de hervatting was SV Zeeburg opnieuw sterker en won uiteindelijk met 17-24. SV Zeeburg is de competitie geëindigd met 29 punten uit 16 wedstrijden. HVBS/Fidelitas is tweede geworden, die ploeg behaalde 25 punten. Houten legde met 24 punten beslag op de derde plaats.

15 / 16

Schoonmaakmedewerker(ster) gezocht voor project Muiden/Weep. van maandag t/m vrijdag van 17:00 t/m 21:00 uur en op zaterdag 4 uur per keer tussen 8:00 uur en 15:00 uur. kijk op www.ruudzander.nl

Dr.Hauschka schoonheidsspecialiste Plantage De Sniep www.nature-elle-beauty.nl www.facebook.com/nature.elle.beauty.makeover 06-23579435

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595