DiemerNieuws

7 september 2017

DiemerNieuws 7 september 2017


Nog geen besluit combinatieveld

DIEMEN Het college van B en W heeft het voorstel teruggetrokken voor de aanleg van een extra kunstgrasveld op Sportpark De Diemen waarvan SV Diemen en TIW-Survivors gebruik zouden gaan maken. Dit zegt wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken.

De wethouder geeft aan dat er een aantal nieuwe ontwikkelingen is en wil eerst verder onderzoek afwachten voordat er een verzoek om een besluit te nemen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Klaasse vertelt dat er in juli een burgerinitiatief is ingediend voor de oprichting van een hockeyvereniging in Diemen. Naar verwachting gaat de gemeenteraad hierover in oktober praten. Bij voldoende draagvlak in de gemeenteraad voor dit burgerinitiatief wil het college van B en W gaan kijken wat de kosten van een accommodatie voor een hockeyvereniging bedragen en welke locatie daarvoor geschikt is.

Klaasse: "Het is niet verstandig om nu al een besluit te nemen over de invulling van Sportpark De Diemen, omdat hier mogelijk plek is voor twee hockeyvelden en een voetbalveld in plaats van het honkbal- en softbalveld. Recent heb ik een gesprek gehad met het bestuur van TIW-Survivors. Het bestuur heeft gezegd dat TIW-Survivors niet per se op Sportpark De Diemen hoeft te blijven, maar ook openstaat voor een andere locatie waar de accommodatie niet met een voetbalvereniging gedeeld hoeft te worden."

Rosali Herder verlaat Leefbaar Diemen en gaat verder als eenmansfractie

DIEMEN Rosali Herder heeft met onmiddellijke ingang de fractie van Leefbaar Diemen verlaten. Zij gaat verder als de Fractie Herder.

Herder heeft dit besluit genomen naar aanleiding van kritiek van haar fractiegenoten op haar functioneren als fractievoorzitter van Leefbaar Diemen. Herder heeft besloten om met een eigen fractie door te gaan. "Gezien mijn betrokkenheid bij de Diemense samenleving hoop ik nog iets te kunnen betekenen en daarom neem ik mijn zetel mee en zal ik verder gaan als Fractie Herder." Herder weet nog niet wat zij na deze raadsperiode gaat doen. "Wellicht kom ik met een verrassing."

Rosali Herder was in 2000 een van de oprichters van de partij Leefbaar Diemen. De partij kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 met vijf zetels in de raad en leverde toen twee wethouders aan het college van B en W: Rosali Herder en Steven Dijk.

Tijdens raadsvergaderingen werd de laatste jaren duidelijk dat er spanningen waren tussen Herder en haar fractiegenoten Maurits Rietveld en Jan Sikking. De fractie van Leefbaar Diemen bestaat nu nog uit twee personen. Jan Sikking, die tevens de nieuwe interim-fractievoorzitter is, en Maurits Rietveld. Rietveld was in 2000 ook een van de oprichters van Leefbaar Diemen. Jan Sikkens heeft via een brief aan de gemeenteraad gereageerd op het vertrek van Herder. "Met verdriet hebben wij kennisgenomen van de keuze van mevrouw Herder om uit de fractie van Leefbaar Diemen te treden. Onze samenwerking was de afgelopen jaren overwegend prettig. In de gesprekken met bestuur en fractie, voor en na de zomer, bleek dat mevrouw Herder het niet eens was met het verloop van de discussies binnen onze partij."

5

Kinderen genieten van Het Sprookjesconcert

Optreden van Het Sprookjesconcert in de feesttent. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het Diemer Festijn is woensdagmiddag officieel van start gegaan. Nadat burgemeester Erik Boog het evenement had geopend ging het kinderprogramma van start. De kinderen genoten van een voorstelling van Het Sprookjesconcert. Het kinderprogramma werd ook dit jaar aangeboden door de Rabobank Amsterdam.

'Puur praktisch'

Foto: Trudy Kroese

Cobi Apeldoorn, maatschappelijk begeleidster bij Vluchtelingenwerk Diemen, vertelt over haar werk.

9

Open Monumentendagen

DIEMEN Komend weekeinde zijn de Open Monumentendagen. Ook in Diemen gaan veel deuren open en worden diverse activiteiten georganiseerd.

Zo zijn begraafplaats Rustoord, de Oude Smidse, Schuilkerk De Hoop, Kringenwetboerderij de Zeehoeve, Fort Diemerdam, het Saan Museum en DePastorie beide dagen open. Zondag 10 september opent De Sint Petrus' Bandenkerk de deuren tussen 12.00 en 16.00 uur.

Eens rondkijken in deze bijzondere monumenten is al de moeite waard, maar er worden ook activiteiten georganiseerd die een bezoekje extra interessant maken. Zo zijn in DePastorie ieder hele uur rondleidingen en op beide dagen zijn er fotografen aanwezig die nog werken met het wetplateprincipe, een techniek die nog stamt uit ongeveer dezelfde tijd als het gebouw zelf. Het is mogelijk om zelf je portret te laten maken en het hele proces van het maken van de foto tot het ontwikkelen te volgen.

In Schuilkerk De Hoop een tentoonstelling van Kunstzin Diemen. De Historische Kring Diemen houdt open huis in De Schakel. Voor deze gelegenheid is er een tentoonstelling ingericht onder het motto 'Boeren, burgers en buitenlui'. In Kringenwetboerderij De Zeehoeve worden beide dagen lezingen gegeven en zijn er historische wandelingen naar en van Fort Diemerdam. Fort Diemerdam vormt zondag 10 september het decor van de familievoorstelling 'Een reis naar de oase'.

De Gooische Moordenaar

De 'Gooische moordenaar'rijdt dit weekend weer. De stoomtram reed eind 19e eeuw tussen Amsterdam en het Gooi en werd in de volksmond de Gooische moordenaar genoemd vanwege de vele ongelukken. De historische tram rijdt ieder half uur vanaf tramhalte Schoolstraat.

Weerbericht

Sterk wisselvallig en winderig, vrij koel

Op 1 september is de meteorologische herfst begonnen. Vorig jaar verliep de eerste helft van september compleet nazomers met op veel dagen temperaturen van meer dan 25 graden. Dit jaar gaat het septemberweer de andere richting op. Een actieve oceaandepressie trekt naar het Noordzeegebied. Er komt een stevige westcirculatie op gang. De kans op regen neemt toe.

Vrijdag + het weekeinde

In de nacht naar vrijdag begint het te regenen. Overdag blijft er veel bewolking met perioden met regen. De zuidwestenwind trekt aan tot (vrij) krachtig. De maximumtemperatuur komt uit op 17 graden. Ook in het weekeinde is het koel en onbestendig. Af en toe schijnt de zon, maar de bewolking overheerst meestentijds. De kans op enkele buien is vrij groot. Er blaast daarbij een stevige zuidwestenwind. De temperatuur houdt het bij 16 à 17 graden voor gezien.

Trend na het weekeinde

Een stevige (zuid)westelijke stroming houdt het weer in zijn greep. Maandag regent het enige tijd met veel wind, daarna wisselen buien en enkele opklaringen elkaar af. Het is koel met een maximum van 16 à 17 graden. De normale waarde voor begin september bedraagt 20 graden.

Weetje

De maand augustus was vrij koel (17.2 graden tegen 17.5 graden normaal) en tamelijk nat - met in onze regio 80 mm tegen 70 mm normaal - en iets aan de sombere kant. De zomer van 2017 was in zijn geheel warm en nat. Het aantal zonuren was normaal. Juni was de beste maand met de meeste zon en zomerse dagen. Juli en augustus waren wisselvalliger en minder zonnig.

Merkwaardige valpartijen

In de julimaand van 1910 gebeurden er vreemde dingen in Diemen. Ten eerste was daar de verdwijning van een lege vrachtwagen met paard midden in een zomernacht. Teruggevonden in Muiden (!). Het eenzame spannetje kreeg daar een goed plekje in afwachting van wat er zou komen. De volgende dag meldde zich de eigenaar die vertelde dat hij door een duizeling was bevangen, van zijn wagen was gevallen en toen hij bijkwam zijn paard en wagen miste. Zijn zoektocht leidde hem door Amsterdam en de Watergraafsmeer, maar pas in Diemerbrug kreeg hij de gouden tip dat zijn viervoeter en aanhang waren gespot. Richting Muiden. Daar werden eigenaar, paard en wagen weer herenigd.

De tweede valpartij betrof de elfjarige Dirk Ommerval uit de Amsterdamse Blankenstraat. Met zijn vriendje had hij "achter op een automobiel gehangen" en in Diemen was hij uiteindelijk van de auto gevallen waar hij gewond op straat werd gevonden. Het Nieuws van den Dag meldde dat het personeel van de Gooische stoomtram "de knaap had opgenomen en naar een geneesheer bracht. Aldaar is zijn vader hem nog gisteravond komen bezoeken. Zijn toestand is ernstig."

Monument onthuld bij De Beukenhorst

Het mozaïek hangt aan de gevel van De Beukenhorst. Foto: Frans Wagenaar

DIEMEN Maandag 4 september om 15.40 uur werd bij De Beukenhorst een kleurrijke mozaïekplaat onthuld.

Dat tijdstip was niet zomaar gekozen: op dat moment precies drie jaar geleden was de ontploffing in de flat die twee dodelijke slachtoffers eiste en waardoor tientallen mensen een tijdlang niet in hun huis konden wonen.

Symbool

De twee bloemen in het mozaïek staan symbool voor de twee slachtoffers.

Bewoners

Het mozaïek is gemaakt door bewoners van De Beukenhorst onder leiding van buurtbewoonster Melanie Wagenaar, die ook het ontwerp maakte.

Voorbereidingen reconstructie Oost-West As

DIEMEN De voorbereidingen voor de reconstructie van de Oost-West As op het gedeelte Muiderstraatweg tussen het spoorviaduct en de Provincialeweg zijn in volle gang.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan onder meer uit het plaatsen van een tijdelijk bruggetje, het verwijderen van bomen en het aanleggen van een omleidingsroute met bebording. Dit moet ervoor zorgen dat alle werkzaamheden straks zo soepel en veilig mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Zo moet worden voorkomen dat (brom)fietsers van de Muiderstraatweg gebruik gaan maken, met alle ergernissen en gevaarlijke situaties van dien. Daarom krijgen de voetgangers en (brom)fietsers hun eigen, veilige omleidingsroute buiten het werkterrein.

Zoals de planning er nu uitziet gaat in de week van 9 oktober de freesmachine aan de slag op de Muiderstraatweg.

Gemeente start proef met nieuwe fraudeaanpak

Er worden 80 adressen in Diemen-Noord gecontroleerd

DIEMEN De gemeente Diemen start deze maand met een proef voor een nieuwe fraudeaanpak. Burgemeester Boog geeft uitleg.

Boog: 'Belangrijk dat fraude en misverstanden beter worden aangepakt.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Een gemeentelijk fraudeteam gaat in samenwerking met verschillende partnerorganisaties diverse soorten fraude en misstanden intensiever opsporen en aanpakken. De proef in Diemen-Noord richt zich bijvoorbeeld op adresfraude, identiteitsfraude, illegale onderhuur, overbewoning, drugsteelt en toeslagenfraude.

In een periode van vier maanden gaat het gemeentelijke fraudeteam in deze wijk tachtig adressen controleren. Dit gebeurt door middel van huisbezoeken, gegevensuitwisseling, samenwerking met partnerorganisaties en het opleggen van sancties.

Het gaat om adressen waarvan al het vermoeden bestaat dat er iets niet klopt. Aanvullend gaat ook de politie op een groot aantal adressen controles uitoefenen.

'Met deze aanpak en samenwerking lopen wij voorop in Nederland'

Gemeenteraad

Het gemeentelijke fraudeteam wordt bij de nieuwe aanpak ondersteund door een Flexibel Interventie Team vanuit het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Na afloop van de proef beslist de gemeenteraad of deze aanpak wordt uitgebreid naar andere wijken in Diemen.

Burgemeester Erik Boog is initiator van de nieuwe aanpak: "Ik vind het belangrijk dat fraude en misstanden in Diemen beter worden aangepakt. Zo kan ik het niet uitleggen dat veel woningzoekenden in Diemen jarenlang moeten wachten op een woning, terwijl veel huizen illegaal verhuurd worden aan mensen die niet in Diemen mogen wonen. Maar het leidt ook tot overlast voor buurten en het trekt criminele activiteiten aan. En dat wil ik zo veel mogelijk tegengaan. Met deze aanpak en de brede samenwerking kunnen wij dat effectiever doen en lopen wij voorop in Nederland."

Pilot

Boog geeft aan dat de gemeente de afgelopen periode al heeft meegedaan aan een pilot van de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA). "Tijdens controles zijn wij op veel zaken gestuit. Mensen die uit een andere gemeente zijn vertrokken en zich niet in Diemen hebben ingeschreven. Het gaat om personen die bijvoorbeeld schulden hebben of anoniem willen blijven. Maar wij zijn ook gevallen tegengekomen waarbij een bewoner de huur van een woning van 1200 euro betaalde, maar zelf niet in de woning bleek te wonen. Hij verhuurde die woning door aan meerdere mensen en ontving maandelijks 4.000 à 5.000 euro aan huurinkomsten. Dit leidt tot overbewoning en overlast. Wij zijn ook op situaties gestuit waarbij er tussen de verhuurder en huurder een relatie van werkgever-werknemer bestond. De werknemer werd uitgebuit, kreeg heel weinig salaris, maar moest wel een hoge huur betalen. Andere voorbeelden zijn hennepplantages in woningen en gevallen van prostitutie. Deze voorbeelden laten zien dat het hard nodig is om hier extra op te controleren."

Eerste paal nieuw gebouw De Kersenboom op 14 september grond in

DIEMEN De eerste paal van het nieuwe gebouw van brede school De Kersenboom wordt op donderdag 14 september om 13.00 uur geslagen door wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs, directeur van de school Caroline Naumovski en een aantal leerlingen.

Het nieuwe schoolgebouw wordt volgens planning in de zomer van 2018 opgeleverd. Uiteraard is dit afhankelijk van het weer in de wintermaanden.

Brede school De Kersenboom is gevestigd in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep. De oplevering van steeds meer woningen in de wijk heeft tot gevolg dat het aantal leerlingen van de school toeneemt. De Kersenboom heeft momenteel 240 leerlingen. De verwachting is dat het aantal leerlingen in de komende jaren stijgt tot 340.

Modern gebouw

Alan Bains, directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair: "Het huidige gebouw van De Kersenboom is te klein geworden. Er staan momenteel zeven noodlokalen bij de school. Het nieuwe gebouw komt een stukje verder te liggen, zeg maar aan de rand van Plantage De Sniep. Het wordt een modern gebouw met veertien lokalen en een speel- en sportlokaal naast het kinderdagverblijf van onze partner KMN Kind &Co met vier groepen, en de naschoolse opvang voor alle kinderen van De Kersenboom.

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 krijgen gymnastiekles in het speel- en sportlokaal, de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 in Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan."

Zonnepanelen

Bains vertelt dat het nieuwe schoolgebouw aan alle eisen van de huidige tijd zal voldoen. De school wordt voorzien van zonnepanelen op het dak, krijgt vloerverwarming en airconditioning en zal geen gasaansluitingen krijgen.

De Kersenboom ging in maart 2010 van start en heeft de afgelopen zeven jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Nadat de woningbouw in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep na afloop van de crisis weer op gang kwam, steeg ook het aantal leerlingen van de brede school aanzienlijk.

Leerlingen basisscholen beginnen weer met lessen

Directeur Gaby Etman van De Octopus deelt folders uit. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De basisscholen in Diemen zijn maandagochtend weer begonnen. Veel ouders brachten hun kinderen naar school. De kinderen hebben genoten van zes weken vakantie. De leerkrachten van de basisscholen begonnen een week eerder met hun werk om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.

Voor de leerlingen van De Octopus in het centrum van Diemen was het een bijzondere start van het schooljaar. Tijdens de vakantie is het achterplein gerenoveerd. Het plein is opgehoogd en het kunstwerk heeft een nieuw tapijt gekregen.

Alle ouders en kinderen kwamen binnen via het hek aan het achterplein. Daar werden zij welkom geheten door directeur Gaby Etman en de leerkrachten. De kinderen en ouders kregen een folder over het aangescherpte voedingsbeleid van de school. De ouders en de kinderen zijn hier voor de vakantie al over geïnformeerd.

De Octopus is nu officieel een Gezonde School. Dat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Leerlingen van De Octopus geven voortaan gezonde traktaties aan klasgenoten en ze drinken water in plaats van sap en limonade, krijgen in de ochtendpauze groente en/of fruit en lunchen met gezonde boterhammen. Koek en snoep als pauzesnack of lunch zijn niet meer toegestaan. De Octopus heeft een duidelijk doel voor ogen met dit nieuwe beleid. Het is bewezen dat gezonde voeding en meer bewegen bijdragen aan de prestaties van de leerlingen, het heeft een positief invloed op een gezond gebit en leidt tot een gezonde groei, ontwikkeling en gewicht van het kind. Veel kinderen zijn te zwaar door onder andere een verkeerd voedingspatroon.

Leon Schuurhuis

Financial accountmanager, deed zondag mee aan kwarttriatlon in Weesp, 26 jaar, Diemenaar sinds zijn geboorte.

Tevreden over zondag, jouw derde kwart in Weesp?
"Niet helemaal. Bij het zwemmen kwam ik bij de eerste 15 het water uit. Bij het fietsen kwam ik ten val in de wisselzone en pas na twee ronden kwam ik erachter dat mijn rem de hele tijd vol tegen mijn achterwiel stond, dat kostte dus veel energie en tijd. Dit werkte helaas ook weer door tijdens het hardlopen. Maar ik heb hem wel volbracht en volgend jaar sta ik weer aan de start."

Zwemmen, fietsen of hardlopen?
"Zwemmen. Na bijna 10 jaar wedstrijdzwemmen, nu 10 jaar waterpolo bij De Meeuwen Diemen. Zwemmen is mijn sterkste onderdeel op de triatlon."

Verder in het dagelijks leven?
"Naast werken probeer ik altijd tijd vrij te maken om te sporten: trainen voor waterpolo en de wekelijkse wedstrijd, hardlopen en trainen op de tijdritfiets of racefiets. Ik doe mee aan sprints en kwarttriatlons en hardloopevenementen. Daarnaast ben ik supporter van Ajax."

Met wie (dood of levend) zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn, in 2001, overleden opa. Hij was registeraccountant en had een kantoor op precies dezelfde locatie waar ik nu werk."

Je kunt niet zonder?
"Het nieuws. Ik volg eigenlijk altijd en overal het nieuws. Naast het nieuws kom ik toch weer terug op het sporten."

Waar ben je trots op?
"Dat ik op mijn 22e een eigen huis in Diemen heb gekocht en in 2012 Vrijwilliger van het Jaar in Diemen ben geworden."

Als je een dag burgemeester was...
"Dan zou ik een mooi nieuw zwembad neer laten zetten met meer faciliteiten dan nu. Daarnaast zou ik kijken hoe we meer jeugd aan het sporten kunnen krijgen en hoe we meer betaalbare starterswoningen kunnen realiseren."

Wethouder Klaasse opent nieuwe zaak RataPlan

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken heeft vrijdag het nieuwe pand van hergebruikwinkel RataPlan aan de Weesperstraat 140 geopend. RataPlan beschikt in de nieuwe winkel over veel meer ruimte dan in de vorige zaak. Er kunnen veel meer artikelen op een overzichtelijke manier worden getoond aan de klanten.

Leefbaar Diemen

Vervolg van voorpagina.

"Het verzoek aan mevrouw Herder was om nu een klein stapje terug te doen, vooruitlopend op de komende verkiezingen. Dit wilde zij niet honoreren. Als nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Diemen vind ik het erg jammer dat zij na lange en serieuze discussies toch besloten heeft Leefbaar Diemen te verlaten. Het bestuur en de fractie van Leefbaar Diemen betreuren het dat zij na al die jaren van goed samenwerken deze keuze heeft gemaakt. Wij wensen haar succes voor de toekomst", aldus Sikking.

Sluiting bedrijfspand Verrijn Stuartweg

DIEMEN Een bedrijfspand aan de Verrijn Stuartweg is maandag op last van burgemeester Erik Boog gesloten. De sluiting geldt voor een periode van drie maanden op grond van de Opiumwet.

Uit een politierapportage van 18 augustus blijkt dat in het pand zes kweekruimten zijn aangetroffen met in totaal 719 hennepplanten en 78 assimilatielampen. Bovendien was er ook sprake van bewoning van een bedrijfspand. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De netbeheerder heeft daarnaast geconstateerd dat er op illegale wijze stroom werd afgenomen. De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot onveiligheid voor de omgeving vanwege overlast, brandgevaar en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.

PvdA houdt bijeenkomst

DIEMEN De afdeling Diemen van de PvdA organiseert op 13 september een discussieavond over sport, onderwijs, cultuur, zorg en inkomen.

De bijeenkomst vindt plaats in Theater de Omval en begint om 20.00 uur. Fractievoorzitter Nico Portegijs: "In oktober gaan wij ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 schrijven. Wij nodigen Diemenaren uit om met ons mee te praten over belangrijke punten in de volgende raadsperiode." Op de website www.diemen.pvda.nl worden de onderwerpen toegelicht.

Man doet greep in kassa van restaurant

DIEMEN De politie heeft zaterdagochtend in het centrum van Diemen een man aangehouden die kort daarvoor 250 euro had gestolen in een restaurant aan de Muiderstraatweg.

De man kwam het restaurant binnen en opende buiten het zicht van de eigenaar de kassa. Hij haalde een bedrag van 250 euro uit de kassa en rende vervolgens weg in de richting van het centrum van Diemen.

De eigenaar van het restaurant belde onmiddellijk 112 en gaf een goed signalement van de man. Politieagenten zagen al snel een man lopen die voldeed aan het signalement en konden hem aanhouden.

Uit onderzoek bleek dat de man het geld in zijn portemonnee had. De man zit nog vast. De recherche onderzoekt de zaak.

Cobi Apeldoorn is maatschappelijk begeleidster bij Vluchtelingenwerk

'Mijn werk is puur praktisch'

Cobi Apeldoorn begeleidt voor Vluchtelingenwerk Diemen mensen met een verblijfsvergunning die in Diemen komen wonen.

Tijdens het wekelijkse spreekuur bekijkt Cobi met haar cliënten onder meer de binnengekomen post. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Mensen met een verblijfsvergunning die een huis krijgen moeten in korte tijd veel regelen. Binnen twee weken moeten de cliënten uit het azc weg en in hun nieuwe huis trekken. Daarvoor moet alles geregeld worden: van inschrijven bij de gemeente, het inrichten van het huis en hun bestaan hier opbouwen. Een enorme opgave voor wie de taal nog niet spreekt en ook de weg niet kent in zijn nieuwe woonplaats. Daarom krijgen zij begeleiding van een maatschappelijk begeleider.

Cobi Apeldoorn (70) doet het (vrijwilligers)werk al bijna tien jaar. Zij meldde zich indertijd aan als taalcoach. "Ik was met de VUT en vond dat ik weleens wat kon gaan doen. De coördinator vroeg of ik er niet voor voelde om maatschappelijk begeleider te worden en dat leek me wel wat." Die vraag was niet zo gek. Cobi was voor haar pensionering heel lang secretaresse en facilitair medewerker bij een woningbouwvereniging en met die ervaring geknipt voor de taak van maatschappelijk begeleider. "Het is puur praktische hulp die wij bieden."

Wat houdt de begeleiding in?
"Om te beginnen gaan we mee om het huurcontract te tekenen, de inschrijving bij de gemeente en het aanvragen van een uitkering. Binnen twee weken moeten de cliënten uit het azc weg en in hun nieuwe huis trekken en deze mensen hebben nog geen huisraad. Dus die moet gekocht worden, water, gas en licht aangevraagd, enzovoort, enzovoort." Dat is de start van een traject van twee jaar. "We regelen ook de ziektekostenverzekering en melden ouders aan voor hun inburgeringscursus en hun kinderen op school." De zogenoemde statushouders krijgen een lening voor de inrichting die binnen drie jaar weer terugbetaald moet worden en een budget om een verplichte inburgeringscursus te volgen die over het algemeen binnen drie jaar afgerond moet zijn.

'Als ze in Diemen komen, kunnen ze beginnen aan hun toekomst'

Wat houdt die inburgering eigenlijk in?
"Nederlands leren: verstaan, lezen, schrijven en begrijpen. Dat is heel belangrijk. Hoe snel dat lukt, is erg verschillend. Dat hangt ook sterk af van de opleiding van cliënten. Daarnaast krijgen de cliënten les in kennis van de Nederlandse samenleving; daar leren ze bijvoorbeeld over onze geschiedenis. En tegenwoordig hoort er ook een cursus bij over het zoeken en vinden van werk. Heel belangrijk."

Hoe gaat dat met de taal?
"Op het moment komen er veel vluchtelingen uit Syrië, die vaak wel redelijk Engels spreken, en uit Eritrea, waar de mensen soms geen woord Engels spreken. Dan is het wel lastig communiceren. Soms kunnen we een beroep doen op een tolk, maar meestal bellen de cliënten een kennis of familielid om te tolken of doe ik een beroep op een van mijn oud-cliënten."

'Dit werk geeft veel voldoening'

Is het werk ook emotioneel zwaar?
"Nee, dat ervaar ik niet zo. Omdat we vooral heel praktische hulp bieden, horen we ook niet altijd de verhalen achter de vlucht. Bovendien zijn deze mensen vaak al een tijdje in Nederland en zijn ze in het azc al begonnen met de eerste verwerking van hun vlucht. Als ze hier in Diemen komen, hebben ze eindelijk zekerheid en een huis en kunnen ze beginnen aan hun toekomst. Maar natuurlijk hebben ze enorm veel meegemaakt en bijvoorbeeld gezinshereniging is vaak een lang en heel moeizaam proces."

U begeleidt mensen twee jaar, is dat voldoende?
"Het gros van de cliënten kan zich dan nog niet redden. Natuurlijk wordt de begeleiding steeds minder intensief. Ik laat die mensen na twee jaar niet ineens vallen. Natuurlijk help ik nog als ze ergens echt niet uitkomen. Je bent er toch om ze te helpen? Dat houdt niet ineens op. Het is trouwens niet zo dat mensen na twee jaar helemaal aan hun lot worden overgelaten. Zij kunnen ook terecht bij het Wmo-loket met vragen."

Cobi Apeldoorn begeleidt op het moment 12 cliënten.
"Het is mooi werk en geeft veel voldoening, anders had ik het ook niet zo lang volgehouden natuurlijk! Het is ook heel dankbaar werk. Maar het is wel veel. Ik zou het dan ook geweldig vinden als ik er wat collega's bij zou krijgen."

Welke eigenschappen moet je bezitten om als maatschappelijk begeleider aan de slag te gaan?
"Vooral geduld en doorzettingsvermogen. Nee, niet zozeer met de cliënten zelf, maar met alle instanties waarmee je te maken krijgt. Daarnaast is het handig als je creatief bent in het vinden van oplossingen voor allerhande praktische problemen, flexibel bent en oplossingsgericht. Je krijgt natuurlijk hulp en advies van ervaren maatschappelijk begeleiders. Je staat er niet alleen voor."

Vluchtelingenwerk begeleidt in Diemen 112 mensen: 39 kinderen en 73 volwassenen. Naast twee betaalde parttimekrachten zijn er gemiddeld zeven vrijwilligers voor de maatschappelijke ondersteuning. In 2017 zijn er 27 vluchtelingen in Diemen komen wonen. Al deze mensen hebben een status, dus een geldig verblijfsdocument.

VIA Hotel in Bergwijkpark open

Hotel telt 170 kamers

Het hotel in Bergwijkpark. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het VIA Hotel in Bergwijkpark gaat vandaag open.

Het hotel aan het Diemerhof 20 telt 170 kamers en in totaal 744 bedden - verdeeld over 8 verdiepingen - die beschikbaar zijn voor grote groepen mensen en backpackers. Dit concept van budgethotel heeft de Engelse opdrachtgever VIA al uitgerold in Engeland en zet hiermee nu de eerste stap in Nederland.

Het hotel heeft een eigenwijze urban uitstraling, volgens het ontwerp van architect Oever Zaaijer en het interieurontwerp van Sheryl Leysner. Naast de 170 kleurrijke kamers zijn er een restaurant, een cinemaroom en nog veel andere voorzieningen die zorgen voor een levendig hotel.

Vijf artiesten op één avond

Theater de Omval opent seizoen met voorproefje vijf voorstellingen

Foto: Theater de Omval

DIEMEN Nu de zomervakantie achter de rug is, gaan ook de deuren van Theater de Omval weer open. Dinsdag 12 september is de seizoensopening met, het is inmiddels traditie, een voorproefje met korte optredens van vijf artiesten.

De jongste theaterbezoekers hoeven minder lang te wachten: zondag 10 september is er al een voorstelling voor kinderen vanaf drie jaar, 'Roodkapje' van Het Kleine Theater.

Het programma van het theater vindt u bij deze krant. Met Richard Zuidgeest van Theater de Omval bladerden we er vast doorheen.

Er komen weer veel cabaretiers, valt op. "Ja, dat is bij ons toch ook wel traditie. Veel bekende namen: Eric van Sauers (nog enkele kaarten), Van der Laan en Woe (al uitverkocht), Roué Verveer, Erik van Muiswinkel, te veel om op te noemen. Jetty Mathurin komt op 18 oktober. Zij gaat stoppen met solovoorstellingen en voor deze laatste voorstelling 'Overdracht' neemt ze twee andere cabaretiers mee. Wie is nog een verrassing."

Ook de minder bekende namen zijn zeker de moeite waard, verzekert Richard. "Piepschuim bijvoorbeeld; met deze groep kun je trouwens vast kennismaken tijdens de seizoensopening. En Anne Neuteboom, winnares van de Jury & Publieksprijs Cameretten 2015."

Er is natuurlijk meer dan cabaret: "Muziektheater bijvoorbeeld van Henk Poort en van het trio Ruud Bos, Maaike Widdershoven en Tony Neef. Toneel van Helmut Woudenberg, Suburbia en Zeelandia en iedere week weer mooie films.Ook de kinderen vergeten we niet: Dikkie Dik komt weer en Het Kleine Theater komt nog twee keer naar Diemen met 'Sneeuwwitje' en 'Zigeunermeisje'."
Theater de Omval heeft in de zomer de lichtinstallatie vervangen met ledverlichting. "Fantastisch, er is nu nog meer mogelijk."

Kinderen kunnen zondag 10 september al naar Roodkapje in De Omval.

tot 9 september

Diemer Festijn

Centrum Diemen

Veel optredens, o.a. van Yes-R, André Hazes en Peter Beense. Zaterdagmiddag bingo. Zaterdagavond om 23.45 uur afsluiting met vuurwerk op de Venserkade.

7 tot 10 september

'Artists in Diemen'

11.00 uur | De Eland en De Zon

Verkooptentoonstelling van kunstenaars van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. Met onder andere Jan Grotenbreg en Angeliek Ververs.

Zaterdag 9 september

Gemeentecafé

10.30 uur | Centrum Diemen

Het plein voor het gemeentehuis wordt omgetoverd tot een bruisende plek met een waaier aan activiteiten. Wie bakt de lekkerste taart van Diemen? En wie weet het meest van Diemen in de Pubquiz?

9 en 10 september

Open Monumentendagen

Open huis HKD

10.00 uur | De Schakel

De Historische Kring Diemen zet tot 16.00 uur de deuren open. Er is een speciale tentoonstelling onder het motto 'Boeren, burgers en buitenlui'.

Saan Museum

10.00 uur | Saan Museum

Hier komt de 120-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven. Van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

DePastorie

10.00 uur | DePastorie Diemen

10.00-17.00 uur. Ieder hele uur een rondleidingen. Fotografen demonstreren het wetplateprincipe en het is mogelijk om zelf je portret te laten maken.

Lezingen

11.00 uur | Boerderij de Zeehoeve

Om 11.00 en 14.00 uur lezingen in de boerderij over Stadsherstel en de Stelling van Amsterdam. Op zondag ook een lezing van Vogelbescherming Nederland over de grutto. Om 12.00 uur een historische rondwandeling van boerderij naar Fort Diemerdam.

Zondag 10 september

Viering

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Woord- en Communieviering. Voorganger pastor H. Hartog.

'Roodkapje'

11.00 uur | Theater de Omval

Voor kinderen vanaf 3 jaar. Na 388 jaar is Roodkapje het ineens beu. Altijd hetzelfde verhaal. Ze besluit het eens helemaal anders te doen en kiest een ander pad, tot groot verdriet van de Wolf. Ze zwerft door het bos en komt allemaal vreemde, voor haar onbekende sprookjesfiguren tegen.

Familietheater

12.30 & 15.30 uur |
Fort Diemerdam

Theatervoorstelling met als decor het fort. 'Een Reis naar de oase' is een interactieve voorstelling voor jonge kinderen.


Rondleiding

15.00 uur | Fort Diemerdam

Ontdek de geschiedenis van Fort Diemerdam en wandel samen met een gids naar de Zeehoeve.

Dinsdag 12 september

PCOB Enter

09.00 uur | De Schakel

De inloop/oefenochtenden zijn weer begonnen. Neem uw laptop, iPad of tablet mee als hier problemen mee zijn. Aanmelden voor een cursus: 06-43734155.

Presentatieavond

20.30 uur | Theater de Omval

Vijf artiesten die later in het seizoen te zien zullen zijn met hun volledige programma. De line-up: Jochem Nooyen, LOS Muziektheater, Marco Lopes, Piepschuim, Thijs van de Meeberg.

Donderdag 14 september

'The Big Sick'

20.00 uur | Theater de Omval

Amerikaanse romantische komedie en semi-autobiografisch verhaal over de relatie van komiek Kumail Nanjiani (tv-serie 'Silicon Valley') en diens echtgenote Emily. Kumail speelt zichzelf in de film, Emily wordt vertolkt door actrice Zoe Kazan. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Muziek met baby's en peuters

10.00 uur | OBA Diemen

Muzikanten van de organisatie Memorabele Momenten (MeMo) laten baby's en peuters horen, zien en voelen wat je allemaal met een instrument kan doen. Start voor baby's 10.00 uur, voor peuters 10.45 uur. Reserveren via diemen@oba.nl of 020-6902353.

SV Diemen wint eerste bekerduel

SV Diemen legde Forza Almere haar wil op. Foto: Jan Ronday

DIEMEN SV Diemen heeft de eerste bekerwedstrijd gewonnen. De ploeg van trainer Gerrie Breugem was voor eigen publiek veel sterker dan Forza Almere: 6-2. Forza Almere komt uit in de vierde klasse.

SV Diemen is in poule 6 van de bekercompetitie ingedeeld. De ploeg van trainer Gerrie Breugem gaat op zondag 10 september op bezoek bij vierdeklasser Domstad Utrecht en sluit de poulefase van het bekertoernooi op zondag 17 september af met een thuiswedstrijd tegen Waterwijk. Waterwijk komt net als SV Diemen uit in de derde klasse. De ploeg die als eerste in de poule eindigt gaat door naar de volgende ronde van het bekertoernooi.

Voorbereiding

Net als vorig seizoen neemt Breugem het bekertoernooi serieus en is het doel een plek in de volgende ronde. Maar de bekerduels maken ook deel uit van de voorbereiding op de competitie. SV Diemen is ingedeeld in de derde klasse C en start de competitie op zondag 24 september met een uitwedstrijd tegen Spaarnwoude. SV Diemen toonde zich zondag veel sterker dan Forza Almere. De doelpunten van de thuisclub werden gemaakt door Dennis van Bree (2x), Kevin Kroese, Bright Owusu, Gianno dos Passos en Oussama el Jilali. Van Bree en Kroese speelden in het verleden voor SV Diemen en zijn teruggekeerd naar de club. El Jilali speelde vorig jaar in de A-junioren van SV Diemen. SV Diemen heeft er een aantal goede en ervaren spelers bij gekregen en beschikt over een sterkere selectie dan vorig seizoen. Breugem wil zijn selectie klaarstomen voor de competitieouverture tegen Spaarnwoude. "Een aantal spelers kampt nog met blessures of is nog niet helemaal fit. Het is niet zo dat ik de hele voorbereiding de beschikking heb over een fitte selectie. Maar daar hebben de trainers van alle clubs mee te maken. Dat is iets dat je als trainer moet accepteren."

Mae en Francien volbrengen City Swim

Mae Busker en Francien Haex

DIEMEN Mae Busker (14) en Francien Haex uit Diemen hebben zondag meegedaan aan de Amsterdam City Swim. Deelnemers trachtten zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar het vinden van de oorzaken van de spierziekte ALS.

Mae was leerling van basisschool De Kersenboom in Diemen. Nu doet zij vwo op het Nicolaas Lyceum in Amsterdam. Francien is zweminstructrice bij het AGO Zwembad in Diemen. Mae behaalde haar zwemdiploma's in het AGO Zwembad. Mae en Francien sprongen zondag ter hoogte van de Hermitage in het water van de Amstel en zwommen vervolgens naar de Keizersgracht. De afstand die zij aflegden is 700 meter. Mae en Francien hebben 5.351,30 euro euro ingezameld voor de Stichting ALS Nederland. Dit is inclusief het bedrag dat zij van De Kersenboom ontvingen. Leerlingen van De Kersenboom deden voor de zomervakantie mee aan een sponsorswim voor de Stichting ALS Nederland. Die werd gehouden in het AGO Zwembad. Het geld dat daar werd ingezameld heeft de school beschikbaar gesteld aan Mae en Francien voor hun deelname aan de Amsterdam City Swim. Zij hebben het geld aan de Stichting ALS Nederland gedoneerd.

Infinity College opent deuren

DIEMEN Sinds het begin van dit schooljaar heeft Diemen een school voor voortgezet onderwijs. De particuliere school Infinity College aan de Dalsteindreef 141 in Diemen-Zuid is maandag officieel van start gegaan. Wethouder Jeroen Klaasse streeft ook naar een middelbare school in Diemen, maar dit particuliere initiatief staat daar los van.

De school is begonnen met 40 leerlingen uit voornamelijk Amsterdam en het Gooi en streeft naar maximaal 150 leerlingen. Infinity College maakt voor de nieuwe onderwijsaanpak gebruik van de kennis van IVIO-Wereldschool, die 70 jaar ervaring heeft met individueel onderwijs en met afstandsonderwijs actief is in 120 landen.

Bij Infinity College krijgen leerlingen individuele aandacht van docenten en coaches op locatie. Daardoor is het mogelijk dat de leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. Het slagingspercentrage van deze aanpak ligt boven de 96%. Infinity College biedt het onderwijs bovendien, naar eigen zeggen, voordelig aan. Een jaar onderwijs op havo-niveau kost bij Infinity College rond de 12.000 euro en dat zou ongeveer 50% lager zijn dan bij het particuliere onderwijsaanbod elders.

Het Infinity College is begonnen met een brugklas, de onderbouw en de bovenbouw voor vmbo, havo en vwo. Een versneld examenjaar en het behalen van certificaten zijn ook mogelijk. De leerlingen krijgen onderwijs in combinatie met sport en cultuur, waarvoor op het beveiligde campusterrein verscheidene mogelijkheden en faciliteiten zijn.

Volgende week: Wethouder Jeroen Klaasse over de voortgang van de komst van een 'reguliere' middelbare school naar Diemen.

50+toernooi ATVD trekt 101 deelnemers

Goede sfeer op en buiten de baan. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het 50+-toernooi van de ATVD is zaterdag afgesloten met de finales in de verschillende categorieën. 101 leden schreven zich in voor dit interne toernooi, dat georganiseerd werd door Marcella Droog.

Er werd onderling op het scherp van de snede getennist in een vriendschappelijke sfeer. De wedstrijden werden zowel overdag als in de avonduren gespeeld. Men kon zich inschrijven in twee categorieën: dames- of herenenkelspel, dames- of herendubbelspel of gemengd dubbel. Veel deelnemers bleven na afloop zitten op het terras van het mooie en gezellige tennispark van de ATVD voor een hapje en drankje. Het weer speelde slechts één avond parten, maar deze verregende wedstrijden werden op vakkundige wijze verzet.
Het is de tweede keer dat de ATVD een toernooi voor spelers van 50 jaar en ouder organiseerde. Net als vorig jaar was het ook dit jaar weer zeer succesvol en zal de ATVD het 50+-toernooi opnieuw op de tenniskalender plaatsen.