DiemerNieuws

30 oktober 2014

DiemerNieuws 30 oktober 2014


Veel belangstellenden bezoeken Saan Museum

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het Saan Museum was zondag voor de laatste keer dit jaar geopend. Bezoekers konden genieten van de historie van Koninklijke Saan. In het museum staan onder meer historische auto's en kranen, talloze foto's, oude onderhoudsboeken en gereedschappen van vroeger. Vrijwilligers van het museum gaven bezoekers informatie. Het Saan Museum is op 29 maart 2015 weer geopend voor het publiek.

VVD: onderzoek plek voor hockey

DIEMEN - De fractie van de VVD wil weten of het mogelijk is dat er zich in Diemen een hockeyvereniging vestigt. De liberalen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

De fractie van de oppositiepartij wijst erop dat hockey een van de snelst groeiende sporten in Nederland is en dat er ook in Diemen veel interesse in hockey is. "In Diemen is geen hockeyvereniging. Diemen is wat dat betreft aangewezen op verenigingen in de nabije omgeving. Helaas is bij hockeyverenigingen in de omgeving sprake van wachtlijsten voor jeugdleden", aldus de VVD.

De VVD wil van het college weten welke locaties in Diemen eventueel geschikt zijn voor een accommodatie voor een hockeyvereniging. De partij denkt zelf aan locaties als Park Spoorzicht, Bergwijkpark en sportpark De Diemen. Op de plek van Spoorzicht waren in het verleden voetbalclub SV Diemen en een honk- en softbalvereniging gevestigd. Sinds de jaren 90 hebben SV Diemen en honk- en softbalvereniging TIW-Survivors een plek op sportpark De Diemen.

De VVD wil van het college van B en W graag een kostenindicatie ontvangen voor de drie genoemde locaties. Het betreft hier de kosten voor de grond en een accommodatie. Hieruit moet duidelijk worden wat de financiële gevolgen zijn van het vestigen van een hockeyvereniging in Diemen. De VVD wil tevens een overzicht van het ledenaantal van de sportverenigingen in Diemen, een overzicht van de investeringen die de gemeente voor elke sportvereniging in Diemen de afgelopen 20 jaar heeft gedaan en de investeringen die gepland zijn. Ook wil de VVD weten hoeveel subsidie elke sportvereniging de laatste 20 jaar van de gemeente heeft ontvangen. VVD-raadslid Johan Jägers: "Wij willen op deze manier een beeld krijgen van hoe de sportverenigingen in Diemen er voor staan. Wij willen weten in welke mate sportverenigingen afhankelijk zijn van subsidies van de gemeente en van investeringen die de gemeente heeft gedaan of nog wil gaan doen."
Vervolg op pagina 3.

Mannen voor de rechter

DIEMEN - Vier Amsterdamse jongemannen stonden dinsdag voor de rechter voor het langdurig prostitueren van zeer jonge meisjes, onder wie meisjes van 14 en 15 jaar. Dit meldt Het Parool.

Justitie verdenkt hoofdverdachte Jorris E., 25, en zijn drie medeverdachten van uitbuiting, mensenhandel en het aanzetten tot prostitutie van minderjarigen. Ook de medeverdachten waren ten tijde van de misdrijven veelal jong: 21 of 22 jaar oud. Eén van de verdachten was 27 jaar. Het 14-jarige meisje en drie medeslachtoffers van 15, 15 en 17 jaar werkten volgens justitie sinds begin 2012 tot mei van dit jaar voor E. Hij bracht hen onder in een flat in Diemen of reed hen naar klanten, die werden geworven via advertenties op websites als kinky.nl of sexjobs.nl. Met name kinky.nl duikt keer op keer op in onderzoeken van politie en justitie naar gedwongen prostitutie, ook door minderjarige meisjes. De slachtoffers werden tijdens hun werkzaamheden geïnstrueerd door E. en zijn drie medeverdachten. Ook als een meisje ziek was werd zij aangespoord door te werken. De verdachten controleerden de slachtoffers voortdurend. De vrouwen betaalden huur en moesten een groot deel van de verdiensten afstaan aan de verdachten.

10

De deelnemers aan de 10 kilometer van de Middenmeerloop liepen door Diemen

Van de lezers

Afvalenquête
J. Bosman raakt in haar brief van 16 oktober in deze krant over de afvalenquête van GroenLinks een belangwekkend punt: in hoeverre weten fracties in de gemeenteraad wat er leeft onder de bevolking. Fracties kennen hun eigen achterban. Soms zoeken Diemenaren contact met de gemeenteraad. Raadsleden hebben hun netwerk of ze benaderen de bewoners zelf. Al die informatie is uiteraard niet te vergelijken met een statistisch verantwoord onderzoeksresultaat. Zo'n onderzoek (laten) uitvoeren is voor een fractie een uiterst middel. GroenLinks heeft daar niet voor gekozen. Daarom rept het persbericht van percentages respondenten, niet van percentages Diemenaren.
Bosman zet het aantal respondenten af tegen het aantal Diemenaren, 25.000. Maar het is verantwoord hier het aantal adressen te kiezen, ongeveer 10.000. Van de 460 formulieren zijn er ca. 360 niet teruggestuurd. Waarom? Misschien zijn die mensen niet zó ontevreden dat ze de moeite van het invullen er voor over hadden. Misschien wilden ze niet meewerken aan een enquête van GroenLinks. We weten het niet.
De enquêteformulieren zijn in alle wijken willekeurig over Diemen verspreid. Per 20 à 25 adressen werd er één formulier in de brievenbus gedaan. We hebben niet gevraagd naar leeftijd of gezinssamenstelling: dat is alleen zinvol bij een veel groter aantal enquêteformulieren. De resultaten helpen wel bij het bepalen van onze mening over afvalverwerking. Want naast tevredenheid over prijs en service zijn er veel andere vragen beantwoord, bijvoorbeeld over de verschillende afvalstromen. Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden op www.diemen.groenlinks.nl.
F. Eerkens, GroenLinks Diemen

Maxis
Afgelopen weken ben ik een aantal keren naar de Maxis geweest omdat daar een schoenenwinkel van een bepaald merk zit die bij mijn kinderen favoriet is. Ik was verheugd te kunnen constateren dat de angst voor minder bezoekers door sluiting van de Maxisweg ongegrond is. Alle keren was er gelukkig een topdrukte en waren er slechts enkele parkeerplaatsen vrij. Eind goed, al goed!
Erik Damman

Wegverbreeding

Uit zeer oude kranten blijkt dat er altijd wel wat te doen was in hotel-café De Reiger van K. Pereboom bij de Diemerbrug. Los van slapen, drinken en eten waren er ook vaak openbare verkopingen van een huis, een boerderij of een bedrijf.
Zo lezen we in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 19 november 1880 dat je in De Reiger een bod kon doen op de huur van "Grasgewas op de Begraafplaats der Nederlandsch-Israëlitische Gemeente, gelegen nabij Zeeburg, gemeente Diemen en Nieuwer-Amstel".
En wat te denken van een boerenhofstede? Het Nieuws van den Dag van 6 maart 1891: "Wordende geveild in De Reiger in 4 percelen en daarna in combinatiën: "Zelden Rust" met Huismanswoning, Stallingen voor 39 stuks Hoornvee en 3 paarden, Wagenhuis met annex Schuur, 6 roeden Hooiberg, Boomgaard, Tuin, Werf en Erve, benevens diverse kampen extra best en weltoegemaakt wei- en hooiland." Als De Reiger in 1927 voor de verbreding van de Muiderstraatweg moet verdwijnen, schrijft de krant: "Is geschikt voor wederopbouw. Ook in gedeelten te koop. Prijs zeer billijk. Dagelijks te zien en te bevragen bij W. Malta, opslagplaats van Siebolt de Boer, te Diemen. Telef. 27."

Weerbericht

Zacht en meestentijds droog, vanaf zondag wisselvalliger
Het herfstweer blijft bij herhaling aangenaam. Tussen een gebied van hoge luchtdruk boven het Europese continent en lage luchtdruk boven de Atlantische Oceaan blijft een zuidelijke luchtstroming aanhoudend zachte lucht aanvoeren. In het weekeinde lijkt een Atlantische depressie meer invloed te krijgen. In de loop van zondag neemt de kans op wat regen toe.

Vrijdag en het weekeinde
In de loop van vrijdag komt er meer ruimte voor de zon. Zaterdag begint de maand november, maar dat blijkt niet uit de temperatuur. Het wordt circa 17 à 18 graden. De zaterdag trakteert daarbij ook op een royaal portie zonneschijn. Op beide dagen waait er een zwakke tot matige zuidenbries. Zondag sluipt er geleidelijk meer bewolking onze regio binnen. Waarschijnlijk valt er af en toe regen. De zuidenwind neemt toe tot vrij krachtig. Het wordt 15 à 16 graden.

Trend na het weekeinde
De herfst toont met november op de kalender een voorzichtige overgang naar een weertype met meer wisselvalligheid. Er zijn ook aanwijzingen dat het later in de week stabieler maar ook iets kouder wordt. Aan het zeer zachte herfstweer lijkt langzaamaan een einde te komen.
Weetje
Het herfstseizoen is met september en oktober zeer zacht verlopen. September prijkt op de achtste plaats op de lijst van warmste septembermaanden. Grote kans dat oktober de op twee of drie na warmste oktober sinds 1901 wordt. Die lijst van warmste oktobermaanden wordt al aangevoerd door drie oktobermaanden die in deze eeuw vallen: 2001 (1), 2006 (2) en 2005 (3).

DIEMEN - De rondgang over het kerkhof van de Sint Petrus' Bandenkerk op Allerzielen is dit jaar overdag, op zondag 2 november.

Met de rondgang worden de overledenen op het kerkhof van de Sint Petrus' Banden herdacht. De rondgang over het kerkhof is zondag direct na de viering van 10.30 uur. De afgelopen jaren werd de rondgang 's avonds gemaakt over een met fakkels en kaarsen verlicht kerkhof. Wat niet veranderd is, is dat het kerkhof er weer extra mooi uitziet en dat er kaarsen kunnen worden gekocht en gebrand. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Iedereen is welkom om bij de viering en de rondgang aanwezig te zijn.

Jongeren praten mee over politiek in jongerenraad

Initiator Kai de Haan: 'Jongerenraad geeft advies aan gemeenteraad'

Kai de Haan hoopt dat de zetels in de raadzaal vanaf januari ook regelmatig gevuld zijn door jongeren. Foto: Ingrid van Vlijmen

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Diemense jongeren kunnen vanaf begin 2015 in de jongerenraad meepraten over onderwerpen die juist hen aangaan. Zij geven de gemeenteraad en het college van B en W daarover advies, gevraagd en ongevraagd. Het voorstel om een jongerenraad op te richten van D66 fractievoorzitter Kai de Haan, student rechten, net 29 jaar geworden en daarmee zelf het jongste raadslid, kon vorige week rekenen op de steun van alle fracties in de gemeenteraad.

In de jongerenraad zullen zeven tot zeventien jongeren uit Diemen tussen de 15 en 26 jaar zitting nemen. Wat gaat de jongerenraad doen?
"Het is de bedoeling dat de jongeren advies uitbrengen aan de gemeenteraad en het college van B en W. Dat kan gaan over onderwerpen waar hun mening over wordt gevraagd, maar ook ongevraagd. Ik hoop vooral verrast te worden door onderwerpen die de jongerenraad aandraagt. Nee, zelf zal ik geen deel uitmaken van de jongerenraad. Ik zal wel als adviseur bij de jongerenraad betrokken blijven. Maar het is een zelfstandige raad, de leden van de jongerenraad gaan helemaal zelf bepalen waarover zij willen praten. Zij kunnen ook advies geven aan instellingen en organisaties die zich bezighouden met de belangen van jongeren. Daarnaast wordt van de jongerenraad verwacht dat ze regelmatig evenementen organiseren of bij evenementen aanwezig zijn."

'In plaats van over, wordt nu mét jongeren gepraat'

Diemen heeft een ouderenpartij. Moet de jongerenraad een tegenwicht bieden?
"Zo zie ik dat niet. Belangen van jongeren zijn wel vaak wat onderbelicht. En voor zover er over gepraat wordt, gaat het óver jongeren, maar vanaf nu ook mét de jongeren. Of jongeren politiek niet saai vinden? Ik zit zelf nu vierenhalf jaar in de gemeenteraad. Van buitenaf lijkt het misschien suf, maar als je erin zit komt het vanzelf tot leven. Politiek gaat ook over zaken die jongeren aangaan. Ik hoop vooral dat jongeren zich hiermee meer gaan interesseren voor politiek. Als jongeren dit als opstapje gebruiken naar de gemeenteraad is dat prima. Alle partijen kunnen jongere actieve leden goed gebruiken, dus dat zou alleen maar goed zijn."

Leden van de jongerenraad krijgen een vergoeding van 20 euro per vergadering. Leefbaar Diemen en VVD waren bang dat jongeren alleen daarom lid zouden willen worden.
"Jongeren tonen al interesse, zelfs als ik niet meld dat er geld tegenover staat. Er wordt wel meer verwacht dan een uurtje vergaderen per maand, het zijn ook de voorbereiding en de activiteiten die georganiseerd moeten worden. Daarvoor zullen de jongeren ook kosten maken, voor telefoon en vervoer bijvoorbeeld. Het is echt een onkostenvergoeding. Het voorstel voor de jongerenraad is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Een aantal raadsleden heeft zich nu al aangemeld om de jongerenraad te gaan begeleiden. Ik verwacht dat van alle partijen zich wel een raadslid beschikbaar stelt."

Hoe gaat het nu verder?
"We gaan nu leden werven en we hopen ook jongeren bij de selectie van de jongerenraadsleden te betrekken. De jongerenraad moet een afspiegeling worden van alle Diemense jongeren. Dus uit alle wijken en van diverse leeftijden en opleidingen. Studenten, werkende jongeren, maar ook werkloze jongeren. In januari 2015 hopen we de eerste vergadering van de jongerenraad te houden, hier in het gemeentehuis."

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich aanmelden via jongerenraad@diemen.nl.

D66 kiest nieuw bestuur

DIEMEN - Mart Roumen (24) is de nieuwe voorzitter van de afdeling Diemen van D66. De algemene ledenvergadering heeft een geheel nieuw bestuur gekozen.

Mart Roumen (24) is sportcoördinator in Amsterdam-Zuid. Roderick van Beem, nieuwkomer in de Diemense politiek, wordt secretaris en veteraan Frans Deckers wordt penningmeester van het driekoppige bestuur.

Voorzitter Mart Roumen wil met name inzetten op het voeren van politieke discussies in de partij en op het werven van nieuwe (actieve) leden. "Zeker met de nieuwe campus in Diemen-Zuid zijn er veel nieuwe inwoners die hun weg langzaam gaan vinden. Wij hopen dat ze ons liberale en progressieve gedachtegoed ook ondersteunen en een keer langskomen bij een van de avonden die we komende jaren gaan organiseren", aldus Roumen.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart is Kai de Haan fractievoorzitter van D66. "De afgelopen periode merken we dat er een sterke aanwas van nieuwe leden is. We zijn blij dat we nu ook een nieuw bestuur hebben, waarmee we jong en oud nog beter kunnen bereiken. Hopelijk trekt dat ook weer nieuwe mensen aan voor onze afdeling", aldus De Haan. "In ieder geval waait er een nieuwe wind door sociaal-liberaal Diemen en zullen we vanaf nu actiever zijn in het communiceren over waarmee we bezig zijn."

Hockeyclub

Vervolg van de voorpagina

Johan Jägers: "Uiteraard wil de VVD niet dat de komst van een hockeyvereniging ten koste gaat van andere sportverenigingen in Diemen."

Luc Spin is voorzitter van hockeyvereniging Athena in de Watergraafsmeer. De vereniging beschikt over een prachtige accommodatie en heeft over belangstelling niet te klagen. Hij laat weten dat er inderdaad een aanzienlijke wachtlijst voor kinderen is. "Wij hebben 1700 leden van wie er ongeveer 150 in Diemen wonen. In mei, als er geloot wordt, bestaat de wachtlijst uit 700 personen; nu staan er ongeveer 500 op de wachtlijst."

Diefstal

DIEMEN - Uit een woning aan de Muiderstraatweg is zaterdagmiddag rond 16.00 uur een aanzienlijk bedrag aan geld en sieraden gestolen.

De politie heeft geen sporen van inbraak aangetroffen en houdt er rekening mee dat de diefstal door bekenden van het slachtoffer gepleegd is. Het onderzoek is in volle gang.

Echtpaar viert 65-jarig huwelijk

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De heer W.G. Endeveld (90) en mevrouw G. van der Heijden (87) vierden maandag hun 65-jarig huwelijk. Zij kregen bezoek van wethouder Jeroen Klaasse.

Het echtpaar trouwde 65 jaar geleden in Amsterdam en woont sinds ruim twintig jaar in Diemen. De heer Endeveld: "Wij hebben ons 65-jarig huwelijk met onze twee kinderen, een tweeling, en onze vier kleinkinderen gevierd.
Wij hebben onder meer een boottocht gemaakt. Wij hebben het bezoek van wethouder Klaasse enorm gewaardeerd. Hij is lang op bezoek geweest en heeft ons een bloemstuk en de Diemer eendjes van chocolade gegeven."

Publiek geniet van kamermuziek in De Hoop

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een hobo, een viool, een altviool en een cello: ze klonken prachtig in De Hoop, afgelopen zondag. Solohoboïste Pauline Oostenrijk en het Quimias String Trio brachten het publiek in vervoering met hun uitvoering van Benjamin Brittens Phantasy en een strijktrio van de Nederlandse componist Jacques Goudappels, allebei 20ste-eeuwse componisten die de klassieke muziek een nieuwe klankkleur gaven. Iedere laatste zondag van de maand is er een concert in de serie Kamermuziek in De Hoop. Op 30 november komt het Freling Trio.

Afdeling Burgerzaken gemeente werkt vanaf 1 november op afspraak

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Vanaf 1 november 2014 werkt Burgerzaken van de gemeente Diemen alleen nog op afspraak. Hiermee wil de gemeente de wachttijden beperken. Iedereen die een product of dienst nodig heeft van Burgerzaken kan online via de website www.diemen.nl of telefonisch een afspraak maken.

Een product of dienst is bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Voor Sociale Zaken en Vergunningen geldt al dat een afspraak moet worden gemaakt. Tot 1 februari 2015 geldt een overgangsperiode.

Website
Burgers kunnen via de website www.diemen.nl een afspraak maken. Dit kan ook telefonisch of persoonlijk aan de balie bij het Klant Contact Centrum. Als iemand online een afspraak maakt, krijgt men per e-mail een ontvangstbevestiging waarin staat vermeld welke papieren meegenomen moeten worden. Ook kan een burger bij het maken van de afspraak via de website direct aangeven voor hoeveel personen de afspraak gemaakt wordt. Burgers kunnen ook voor meerdere producten of diensten tegelijk een afspraak maken.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de maatschappij om steeds meer zaken digitaal te regelen sluiten aan bij de behoefte van inwoners om zaken te regelen op een tijdstip dat hun het beste uitkomt. Steeds meer gemeenten kiezen er daarom voor alleen te werken op afspraak.

De afsprakenservice heeft veel voordelen. Wanneer inwoners een afspraak maken, hoeven zij niet meer te wachten. Werken op afspraak betekent namelijk dat je altijd snel aan de beurt bent. Ook voor de gemeente heeft werken op afspraak voordelen. Zo is de klantenstroom beter te plannen en kunnen medewerkers aan de balie worden ingezet op basis van het aantal afspraken. Daarnaast kan de medewerker zich goed voorbereiden op de aanvraag of het gesprek.

Overgangsperiode
Tot 1 februari 2015 geldt een overgangsperiode. Dit houdt in dat iedereen die geen afspraak heeft gemaakt zo mogelijk op dezelfde werkdag wordt geholpen. Maar als dit niet kan, wordt er een andere afspraak gemaakt. Bij spoedgevallen wordt een klant altijd geholpen. Na 1 februari 2015 worden burgers zonder afspraak niet meer meteen geholpen en moeten ze rekening houden met een wachttijd.

Deelnemers Middenmeerloop gaan flink stuk door Diemen

Hardlopers hebben geluk met het weer

Hardlopers gaan in de richting van de Chris Bergerbaan. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - Een groot deel van het parcours van de Middenmeerloop die zondag plaatsvond lag in Diemen. De hardloopwedstrijd werd georganiseerd door atletiekvereniging AV '23 in de Watergraafsmeer. Onder de leden van de vereniging is een aanzienlijk aantal inwoners van Diemen.

De deelnemers gingen zondagochtend van start op de Chris Bergerbaan aan de Radioweg. Dit is de thuisbasis van AV '23. De lopers hadden geluk met het weer: het was redelijk fris en droog. De deelnemers verlieten het sportpark en sloegen rechtsaf in de richting van Amsterdam Science Park. Via de Ringvaart bereikten zij het pad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarna ging het langs de Eerste Diem en liepen zij over de Muiderstraatweg langs sportpark De Diemen en nieuwbouwwijk Plantage De Sniep.

Voorbij het eindpunt van lijn 9 werd rechtsaf geslagen en een stuk door het centrum van Diemen gelopen. Nadat de Ouddiemerlaan was overgestoken ging het via het fraaie Nelson Mandelapark naar de brug over de rijksweg. De atleten kwamen vervolgens weer in het sportpark uit, liepen langs de accommodatie van hockeyvereniging Athena en bereikten uiteindelijk de Chris Bergerbaan, waar de finishlijn lag. Vermoeid maar voldaan passeerden de ongeveer 450 hardlopers de meet.

Michiel Hatenboer, zakelijk directeur van De Omval, is bestuurslid van AV '23 en liep zondag mee. "Er waren twee lopen: van 5 kilometer en van 10 kilometer. Het parcours van die laatste afstand ging voor het grootste deel door Diemen. Door de jaren heen is het steeds leuker geworden om in Diemen hard te lopen. Diemen is steeds groener geworden en daardoor is het parcours aantrekkelijk." De Middenmeerloop van AV '23 is een traditie, legt hij uit. Zondag vond het evenement voor de 55e keer plaats.

Jorit Gravemaker

36 jaar
Teamleider Sales Support
en vrijwilliger StC Diemen
Diemenaar sinds 2003

Serve the City Diemen organiseert op 8 november weer een projectdag. Welk project leid jij?
"Ik ben betrokken bij het project 'Het Geluid van toen 2'. Met de bewoners van De Diem gaan we 'liedjes van toen' zingen."

Waarom doe je mee?
"Ik zocht leuk vrijwilligerswerk dat toch ook paste in een druk leven. Wekelijks iets ondernemen was geen optie met twee kleine kinderen en een drukke baan. StC organiseert twee keer per jaar een projectdag, heel goed te doen dus. Vaak kunnen de kinderen mee om te helpen, dat vind ik ook leuk."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik werk bij een levensmiddelengroothandel. Een leuke en veelzijdige baan waarin ik wel te maken heb met de branche waar mijn hart ligt, maar zonder de onregelmatige tijden."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Troostkind' van Loes den Hollander heb ik bijna uit en 'De Kraamhulp' van Esther Verhoef staat al klaar op mijn e-reader."

Welke poster hing er boven je bed?
"Madonna en paarden, er was geen muur meer te zien. Nog steeds word ik heel blij van nummers als 'Holiday'."

Favoriete stek in Diemen?
"IJssalon Donatella in de Arent Krijtsstraat en Theater De Omval, ideaal voor een avondje uit, maar waar ik eigenlijk veel te weinig heen ga."

Ze mogen je wakker maken voor?
"Champagne en moesselientjes."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Ik ben erg benieuwd naar de ontwikkelingen van winkelcentrum Diemerplein. Ik kom er graag, vind het aanbod goed en dat wordt steeds beter. Toch zie ik ook de leegstand in Noord en Zuid en dat is voor de ondernemers daar niet goed."

Waarover zou je liever minder lezen?
"Ik baal altijd van de voorpaginaberichten over straatroven en overvallen in Diemen. Helaas is het de realiteit en is het goed om mensen alert te houden, maar het is gewoon een heel naar idee dat dit in je eigen dorp zo vaak gebeurt."

Parochie zoekt sponsors Kerstommegang

DIEMEN - De rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden is op zoek naar sponsors voor de Kerstommegang die op 24 december plaatsvindt.

Die avond vertrekt een bonte stoet van dieren om 17.00 uur vanaf het gemeentehuis naar de Sint Petrus' Bandenkerk, waar op het kerkplein de levende kerststal zal zijn. Uiteraard lopen de dieren niet alleen; ze worden begeleid door heel veel verklede kinderen met hun ouders, opa's en oma's. Onder begeleiding van de bekende Diemense band De Neuteblazers zullen er traditionele kerstliederen worden gezongen. De afgelopen jaren hebben diverse bedrijven, verenigingen en particulieren in Diemen de Kerstommegang mogelijk gemaakt. De rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden is op zoek naar sponsors die willen helpen de Kerstommegang mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ad Jansen. Hij is telefonisch bereikbaar op 020-6903342 en per e-mail via a.th.jansen@hetnet.nl.

Marga Looijschelder wint Kunstprijs van de gemeente Diemen

Wethouder Jeroen Klaasse reikt prijzen uit

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse (D66) van Cultuur heeft donderdagavond in het gemeentehuis de Kunstprijs van de gemeente Diemen uitgereikt. De jury heeft drie prijswinnaars aangewezen, de bezoekers van de tentoonstelling in het gemeentehuis hebben uitgemaakt wie de publieksprijs heeft ontvangen.

Wethouder Jeroen Klaasse en de winnaars. Foto: Trudy Kroese

De Kunstprijs van de gemeente Diemen is gewonnen door Marga Looijschelder uit Diemen. Haar schilderij 'Diemen-Noord, een ligging', werd door de jury als beste inzending beoordeeld. De tweede prijs ging naar Ray Nicovs. Hij maakte de foto 'Nescio'. De derde prijs was voor Casper Le Fèvre met de foto getiteld 'Kanaaldijk'. De publieksprijs ging naar Marja Eelman. Zij kreeg de prijs voor de maquette 'De Boerderij'.
Jury
De jury bestond uit wethouder Jeroen Klaasse van Cultuur, Jacobine Huisken, werkzaam bij het Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam, en Els de Does, voorzitter van Kunstzin Diemen.

De jury was aanvankelijk van plan om dit jaar twee prijzen uit te reiken: de Kunstprijs van de gemeente Diemen en de publieksprijs. Maar de jury achtte de kwaliteit van de 43 inzendingen zo hoog dat er enkele dagen voor de prijsuitreiking werd besloten om naast de Kunstprijs van de gemeente Diemen ook een tweede en derde prijs uit te reiken.

Het thema van de wedstrijd was dit keer Diemen-Noord. De nieuwbouwwijk in Diemen bestaat 25 jaar. Het thema bleek tot de verbeelding te spreken van de kunstenaars in Diemen, want er waren meer inzendingen dan twee jaar geleden. 31 deelnemers hebben een schilderij gemaakt, acht een foto, meerdere fotobewerkingen en vier een driedimensionaal kunstwerk.

Marga Looijschelder.
De expositie kan nog tot en met 13 november worden bezocht. Foto: Trudy Kroese

Marja Eelman winnaar van de publieksprijs

De jury was onder de indruk van het schilderij van Marga Looijschelder. Haar schilderij 'Diemen-Noord, een ligging', toont een plattegrond van Diemen. Het is wel een interpretatie van de plattegrond van de wijk. De kunstenares heeft bepaalde facetten van de plattegrond weggelaten en andere geaccentueerd. "De eerste gedachte bij dit schilderij is: Wat is dit? Het lijkt wel een abstract schilderij. Ook de durf om een deel van het schilderij onbedekt te laten is opvallend", aldus het oordeel van de jury. "Naar het oordeel van de jury is dit schilderij erg mooi uitgevoerd. Verfijning zonder pietepeuterig te worden. De jury vindt dit schilderij een zeer originele benadering."

Steven Dijk, bestuurslid van Kunstzin Diemen, vertelde de aanwezigen dat winnares Marga Looijschelder nadat de tentoonstelling in het gemeentehuis was ingericht, resoluut op haar schilderij afstapte en haar kunstwerk weer mee naar huis wilde nemen. Zij was van mening dat er veel mooiere kunstwerken waren ingeleverd en dat zij geen kans maakte om de prijs te winnen. "Het kostte enige moeite om haar ervan te overtuigen dat er geen enkele reden was om het schilderij weg te halen. De jury is blij dat het schilderij is blijven hangen."

Kunstzin Diemen organisator van wedstrijd

Ray Nicovs, bewoner van Diemen-Noord, maakte de foto 'Nescio', een foto van de Nesciobrug. De jury is van mening dat het om een simpele, maar heel krachtige foto met goede contrasten gaat. Casper Le Fèvre won de derde prijs met de foto 'Kanaaldiijk'. De jury is onder de indruk van de beweging die in de foto zit. Het beeld is tijdloos en tegelijkertijd heel vluchtig.

Publieksprijs
125 bezoekers van de tentoonstelling brachten een stem uit voor de publieksprijs. Marja Eelman kreeg 22 stemmen en won de prijs. Zij maakte een prachtige maquette van een boerderij in Diemen-Noord. Eelman was een van de vier kunstenaars die een driedimensionaal kunstwerk had ingeleverd.

Het was de eerste keer dat Kunstzin Diemen de wedstrijd organiseerde. De vereniging voor beeldend kunstenaars in Diemen deed dit op verzoek van de gemeente. Leden van de vereniging hebben veel tijd en energie gestoken in het organiseren van de wedstrijd. Zij hebben ook de tentoonstelling in de hal en op de eerste verdieping van het gemeentehuis ingericht. Het is de bedoeling dat Kunstzin Diemen ook de volgende editie van de Kunstprijs van de gemeente Diemen organiseert. Dat zal in 2016 zijn.

Els de Does, voorzitter van Kunstzin Diemen, was aangenaam verrast door de kwaliteit van de inzendingen: "De kwaliteit van de inzendingen was hoog en divers. De deelnemers hebben veel werk aan hun inzendingen besteed. Er deed een aantal leden van Kunstzin Diemen mee, maar ook mensen die ik niet kende. Ik vond het leuk om als vereniging de wedstrijd te organiseren. Het leukste vond ik om de tentoonstelling in het gemeentehuis in te richten." De Does vertelt dat het aantal leden van Kunstzin Diemen fluctueert. "We hebben doorgaans tussen de 45 en 50 leden. Een dag na de prijsuitreiking heeft een van de deelnemers zich aangemeld als lid van Kunstzin Diemen."

Kunstzin Diemen is een actieve vereniging die regelmatig exposities houdt, recent nog tijdens de Open Monumentendagen in de voormalige Schuilkerk De Hoop. Ook organiseert de vereniging om de drie jaar de Kunstroute Diemen. De volgende kunstroute wordt op zaterdag 11 en zondag 12 april 2015 gehouden.

De expositie kan nog tot en met 13 november worden bezocht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Lasergamen in trek bij jong en oud

Lasercity Amsterdam aan Eekholt 26 in Diemen-Zuid sinds maand open

Erik Groenenboom geeft jonge lasergamers uitleg. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Lasercity Amsterdam is sinds een maand gevestigd aan Eekholt 26 in Diemen-Zuid. Erik Groenenboom (33) is eigenaar van het bedrijf.

Erik verzint als zelfstandig ondernemer al jaren speelse concepten voor leegstaande gebouwen. Vorig jaar nam hij Lasercity Amsterdam over. Nadat hij dit voorjaar te horen kreeg dat het bedrijf het fabriekspand op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam moest verlaten, ging hij op zoek naar een nieuwe locatie. "Ik kwam in contact met projectontwikkelaar Snippe en zij boden mij dit pand aan", aldus Erik. Snippe is eigenaar van onder meer de Campus Diemen Zuid.

Erik geeft een rondleiding door het pand. "Dit pand heeft jaren leeg gestaan, er wonen alleen een aantal antikraakwachters in het gebouw. Zij vinden de nieuwe activiteiten gaaf. Hier op de begane grond is de bar. Er staan tafelvoetbalspellen, een tafeltennistafel en een poolbiljart. Ik heb ook twee doeltjes die ik bij goed weer buiten zet. Dan kunnen de kinderen lekker voetballen."
Op een bovenverdieping van het pand is de laserarena, een ruimte van 800 vierkante meter, de grootste laserarena van Amsterdam. Hij heeft uit het hele pand oude deuren gehaald en deze in de laserarena vastgezet, waardoor een doolhof is ontstaan. Ideaal voor lasergamers om zich achter te verschansen. Blacklight en graffiti maken de ruimte extra spannend. "Er kunnen achttien mensen tegelijk lasergamen. Zij krijgen een pak met lichtjes aan en een lasergun. Deelnemers kunnen op het pak van de tegenstander schieten. Voor elk raak schot krijg je punten. Als je geraakt wordt verlies je punten en sta je zes seconden buitenspel." Iedereen vanaf zes jaar kan lasergamen. "Er komen hier allerlei soorten mensen: kinderen die hun verjaardag vieren, schoolklassen, studenten, toeristen, collega's op bedrijfsuitje, noem maar op. Volwassenen gaan net als kinderen helemaal op in het lasergamen. Ze willen altijd nog een keer."
Erik vertelt dat het spel zelf 12 minuten duurt, maar dat groepen soms uren blijven. "Vrijwel iedereen speelt twee spellen of meer. Voor twee spellen betalen zij 17 euro per deelnemer, maar voor 3 euro extra hebben ze al een arrangement met twee drankjes. En kinderen krijgen voor die 20 euro naast twee games ook onbeperkt limonade en pannenkoeken. Het zijn juist deze arrangementen, inclusief de gratis spelletjes en de gezellige bar, waardoor mensen zo lang blijven."
Hoewel hij nu in Diemen is gevestigd, handhaaft hij de naam Lasercity Amsterdam. "Wij zijn door de naam makkelijk via internet te vinden, ook voor toeristen. Zij komen met de metro naar Diemen. Er liggen hier twee metrostations om de hoek. Het is een prettige locatie, vlak bij woonwijken en de Campus Diemen Zuid."
Erik werkt nauw samen met de ondernemers op de campus. "Ik verwijs mijn klanten door voor een hapje of een wijntje, andersom sturen ze groepen mijn kant op." Enkele studenten van de campus hebben nu een bijbaan bij Lasercity.

'Volwassenen gaan net als kinderen helemaal op in het lasergamen. Ze willen altijd nog een keer'

En toekomstplannen? "Momenteel ben ik met allerlei spannende concepten bezig. Ik wil bijvoorbeeld hier in Diemen nog meer spellen voor jong en oud aanbieden, zoals een goedkope variant van de nu populaire 'Escape Games'. Ach, er kan zo veel in zo'n groot leeg kantoorpand!"
Dat de panden op den duur plaats moeten maken voor een nieuwe woonwijk, vindt Erik geen probleem. "We willen het hier allemaal leefbaarder en leuker maken. En nu gebeurt er tenminste weer iets."

donderdag 30 oktober

Veteranen

Bijeenkomst van de Diemense Veteranen in de grote zaal van De Schakel. 14.00 tot 16.00 uur.

30 oktober en 4 november

Film in De Omval

'Psycho', de klassieker van Hitchcock; de regisseur zelf zag deze film als "een van zijn amusantste films". 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 31 oktober

Aquadisco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Voedselbank

De hele maand oktober houdt de Voedselbank een actie bij de Jumbo in Diemen-Zuid. Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Cabaret in De Omval

Vrijspraak is de tweede avondvullende voorstelling van Rayen Panday. Wat doe je als je bent vrijgesproken van al je verplichtingen? 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 1 november

6e Eenakterfestival

Theatergroep Diemen en drie andere theatergroepen brengen in De Omval vier eenakters op de planken. 20.00 uur, € 10,-. Kaarten zijn te bestellen via www.theatergroepdiemen.nl of 06-33929527.

Natuurwerkdag

Staatsbosbeheer en de IVN-werkgroep Diemen organiseren een natuurwerkdag in het Diemerbos. Onder leiding van de boswachter worden bosranden gevarieerder gemaakt en onderzocht hoeveel eieren ringslangen gelegd hebben in de broeihopen. Kom bij voorkeur op de fiets. Laarzen zijn noodzakelijk vanwege de drassige grond. Aanmelden: natuurwerkdag.nl.

Oud papier

De vrijwilligers van de protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf 9.30 uur in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot dat tijdstip aan de weg zetten.

zondag 2 november

Allerzielen

Op zondag 2 november is het Allerzielen. Dan worden de overledenen op het kerkhof van de Sint Petrus' Banden herdacht. Dit jaar vindt de rondgang over het kerkhof overdag plaats, direct na de viering van 10.30 uur.

Bridge+

Bridgeclubs Sans Atout en Diemen Noord organiseren in De Schakel Bridge+, een bridgeclinic met als onderwerp 'Veilig afspel'. Docent is Nico Portegijs. Aanvang 12.00 uur. Aansluitend bridgedrive, aanvang 13.00 uur. Inschrijven: 020-4638952 of bridge@boekservices.nl.

maandag 3 november

Aqua Fauna

Aquariumvereniging Aqua Fauna komt elke maandagavond bijeen in De Schakel vanaf 20.00 uur. Liefhebbers worden geholpen met problemen en er worden vissen geruild.

Modeshow

In het Huis van de Buurt Noorderlicht wordt leuke, hippe en vooral betaalbare mode gepresenteerd, speciaal voor ouderen. 14.00 tot 16.00 uur.

Handwerkhulp

Elke maandag is er in De Omval van 9.00 tot 12.00 uur een creatieve inloop waar o.a. door een vakkracht hulp wordt gegeven op het gebied van naaien, breien en borduren. € 3,50 per keer.

dinsdag 4 november

Godsdienstlessen

Bijbelse Verhalen in de Stad biedt eigentijdse en speelse godsdienstlessen aan. Vandaag aandacht voor de achtergrond van Sint Maarten. De lessen worden gegeven in brede school Noorderbreedte en zijn open voor alle kinderen uit Diemen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden: bijbelseverhalenindestad.nl.

woensdag 5 november

Scheidingspreekuur

Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen houdt een inloopspreekuur voor bewoners van Diemen voor informatie en advies over (echt)scheidingszaken. Het inloopspreekuur is gratis, een afspraak maken is niet nodig. 10.00-11.00 uur in gezondheidscentrum Diemen-Zuid.

Cabaret in De Omval

Schudden speelt de try-out 'Perrongeluk', waar het een komen en gaan is van alleenstaanden, meelopers, hemelbestormers, gelukzoekers, doemdenkers en vluchters. 20.30 uur, € 17,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Gezond Kopen en Koken

De GGD organiseert in samenwerking met HVO en de SWD een cursus over gezond, goedkoop en lekker eten. Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen met een smalle beurs en is gratis. De 5 bijeenkomsten vinden vanaf woensdag 5 november plaats in Huis van de Buurt 't Kruidvat van 16.00 tot 18.00 uur. Aanmelden: 06-51824041.

donderdag 6 november

Film in De Omval

'A Most Wanted Man', de nieuwste film van Anton Corbijn is een intelligente, spannende verfilming van een boek van John LeCarré. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Aanschuiven

PCOB Diemen, Stichting Welzijn Diemen en het Wapen van Diemen hebben het initiatief genomen voor de 'Aanschuiftafel', elke donderdag. Voor iedereen die het wel eens beu is om elke avond te moeten koken of alleen te moeten eten. Om 18.00 uur wordt een gezonde maaltijd geserveerd met een drankje naar keuze. Kosten € 10,-.

vrijdag 7 november

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. 18.30 tot 20.00 uur.

Lezing

In gebouw de Schakel geeft Koos Egberts een boeiende lezing voor Wijzer in Diemen met de titel 'Glas in al haar facetten'. Enthousiast zal hij vertellen over zijn passie voor glas en over glazen kerstversiering. 10.00 uur, entree € 3,-. Informatie bij Cor de Best: 06-54678741.

Tweedehands markt

In 't Kruidvat wordt een tweedehands markt gehouden. 10.00-12.00 uur. Aanmelden: Cora Verhoef, 06-12620423.

zaterdag 8 november

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed, kleding en huishoudelijke apparaten. Ook kleding wordt gerepareerd (geen ritsen). Het is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Projectdag StC

Serve the City Diemen organiseert weer een projectdag met verschillende vrijwilligersprojecten-voor-een-dag. Op www.stcdiemen.nl is de meest actuele informatie te vinden.

Line Dance

Linedance-avond in wijkcentrum Noorderlicht. Iedereen kan meedoen. Informatie bij Martina de Vries: 06–13512008.

zondag 9 november

EDOG concert

EDOG Muzikaal Theater geeft het jaarlijkse najaarsconcert in De Omval. Het gezelschap brengt een keur aan musical- en populaire melodieën. Aanvang 11.00 uur, toegang € 10,-, kinderen tot 15 jaar en donateurs € 7,50. Kaarten via www. edog.nl of 06-46170561.

Zondagmiddag podium

Met veel plezier en humor verzorgt groep de Schakel in gebouw De Schakel een gevarieerd Amsterdams programma met liedjes en cabaret uit de Jantjes en de Jordaan. Het programma wordt live gezongen met livemuziek en in originele klederdracht. 14.30 tot 16.30 uur. Entree € 3,50. Informatie: Rens Tas, 06–22563192.

Dames Smashing '72 winnen

Team komt knap terug van 0-2 achterstand

Dames Smashing '72 toonden karakter. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 won zaterdag met 3-2 van US uit Amsterdam. De wedstrijd kende een zinderende tweede helft, waarin de Diemense ploeg een 0-2 achterstand omboog naar 3-2 winst.

Het damesteam speelde in de eerste twee sets veel te afwachtend en maakte weinig eigen punten. Dat is terug te zien in de setstanden: 17-25 en 16-25. In de derde set leek het dezelfde kant op te gaan, totdat Els van Westrienen met een geweldige servicereeks een achterstand van 2-10 omboog naar een voorsprong van 17-10. De dames van US kwamen deze tegenslag niet meer te boven (25-16). In de vierde set zat de schrik er bij US nog steeds goed in en ging Smashing steeds beter spelen. De setups kwamen beter aan en er werd weer ouderwets hard aangevallen. De bezoekers werden net niet onder 'de tien' gehouden. Met een setstand van 25-11 werd overtuigend de tiebreakset afgedwongen.
In de laatste set werd nog van speelhelft gewisseld bij een 8-4 voorsprong, maar kwam de spanning toch weer terug in de wedstrijd (13-13). De Smashingdames verdedigden spectaculair en verzilverden aanvallend de setwinst (15-13), waarmee zij hun tweede plaats in de competitie behouden.

Het eerste herenteam ontving koploper Abcoude. In de eerste set werd nog ternauwernood verloren (27-25), terwijl in de tweede set Smashing weinig had in te brengen (19-25). Hetzelfde scenario als bij de dames deed zich ook bij de heren voor: in de derde set nam passer-loper Arjen van Leersum zijn ploeg op sleeptouw en keerde een onoverwinnelijke spirit terug bij Smashing (25-14). Abcoude sputterde in de vierde set nog wat tegen, maar was niet bestand tegen het servicegeweld van Jeroen van der Hulst (25-21). In de vijfde set nam Smashing meteen een 5-0 voorsprong en overklaste het murw gespeelde Abcoude dat niet meer in de wedstrijd voorkwam (15-9). Met een 3-2 overwinning bungelt Smashing na vijf wedstrijden nog in de onderste regionen.

SV Diemen klopt Nautilus

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen Nautilus met 0-6 gewonnen. Bij rust was de stand nog 0-0.

SV Diemen maakte in de tweede helft korte metten met de ploeg uit Amstelveen. De treffers van SV Diemen werden gemaakt door Noël Ruygrok (3x) en Kevin Kroese (3x). Koen Schreuder miste een penalty.

SV Diemen was veel sterker dan Nautilus. De bezoekers kregen voor de pauze een aantal kansen, maar slaagden er niet in om die te benutten. SV Diemen-trainer Marc Stuut: "Een ploeg als Nautilus is kwalitatief minder dan SV Diemen, maar lastig te bespelen. Nautilus speelde heel compact en trok zich terug. Vlak na rust maakte Kevin Kroese 0-1 en kort daarna 0-2. Toen was het verzet gebroken en liepen wij uit naar 0-6. Maar de uitslag had hoger kunnen uitvallen. Koen miste helaas de penalty. Marc Stobbelaar neemt onze strafschoppen, maar hij deed niet mee omdat hij geblesseerd is. Marc heeft last van een liesblessure en moet van de fysiotherapeut rust nemen, maar Marc wil graag spelen. Of hij zondag in actie kan komen weten wij nog niet."

Zondag valt de beslissing welk team de eerste periode in de vierde klasse F wint. SV Diemen is lijstaanvoerder met 19 punten uit zeven duels. SV Ouderkerk en Sporting Martinus volgen op een punt. SV Diemen ontvangt zondag de directe concurrent Sporting Martinus. De wedstrijd op sportpark De Diemen begint om 14.30 uur. Bij winst is SV Diemen winnaar van de eerste periode. SV Ouderkerk speelt thuis tegen Zuidoost United. Die club staat op de achtste plaats en heeft tien punten.

Stuut verwacht een spannende wedstrijd. "Sporting Martinus is een van de beste ploegen in onze poule. Die ploeg staat niet voor niets op een gedeelde tweede plaats. Ik verwacht zondag een mannelijke en spannende wedstrijd."

FC Den Bosch

Frank Post uit Diemen ontving vorige week een e-mail van een vriend uit Den Bosch die hem op een artikel in het Brabants Dagblad wees. 'Diemen juicht massaal voor FC Den Bosch' luidde de kop boven het artikel.

De strekking van het artikel is dat er in geen enkel postcodegebied zo veel seizoenkaarthouders van FC Den Bosch wonen als in Diemen: 131 om precies te zijn. Het aantal seizoenkaarthouders in Diemen is net zo groot als dat in Vught, Sint-Michielsgestel en Tilburg bij elkaar. Frank Post geeft aan dat het hier om een administratieve zaak gaat.

"Maar wie in Diemen op zoek gaat naar mensen in een blauw-wit FC Den Bosch-shirt zal ze niet vinden. De 131 medewerkers die de Bossche club van een seizoenkaart voorziet, worden in de administratie voor het gemak allemaal 'weggeschreven' op postcode 1111 AA. Dat blijkt in Diemen te zijn", aldus Frank Post.

De afgelopen week toch maar even de proef op de som genomen. Veel inwoners van Diemen dragen een blauw shirt of blauwe trui. Een enkele zelfs een blauw-wit kledingstuk. Zij doen dit omdat zij die kleur of combinatie mooi vinden. Niet omdat zij supporter zijn van de club uit de hoofdstad van Noord-Brabant.

In Diemen draagt een flink aantal, vooral jonge, inwoners regelmatig een shirt van Ajax. Vooral op dagen dat de Amsterdammers thuis spelen. Een shirt van Barcelona (nummer 10) of Real Madrid (nummer 7) komen wij vaak tegen tijdens de Kinderzomerspelen. Jonge Diemenaren hebben soms idolen die bekender zijn dan de spelers van Ajax. Ik heb nog nooit een volwassen man in Diemen in een shirt van Feyenoord of PSV zien lopen. Lijkt mij ook niet verstandig. Ook niet in een shirt van FC Den Bosch overigens. Ik zou mij niet storen aan iemand in een shirt van FC Den Bosch.

Ik zou de goede man of vrouw fijntjes herinneren aan de sublieme omhaal waarmee Marco van Basten ooit in De Meer scoorde. De pass was van Jan Wouters, de tegenstander was FC Den Bosch.

Heren De Meeuwen winnen

DIEMEN - Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft de thuiswedstrijd tegen De Watervlo met 9-7 gewonnen. Het eerste damesteam verloor met 8-6 van De Waterwolf.

De heren begonnen sterk. Na het eerste kwart stond het 3-0. In het tweede kwart liep De Meeuwen uit tot een 5-0 voorsprong. Een mooie grote score leek in de maak; na de eerste twee perioden stond het 5-1 voor de thuisploeg. In het derde kwart kwamen de bezoekers terug tot 7-4.

In de laatste periode maakte de thuisploeg het onnodig spannend door de gasten terug te laten komen tot 7-6. Hierna stelde De Meeuwen de zege veilig door uit te lopen naar 9-7. Na 4 wedstrijden heeft De Meeuwen 6 punten.

Dames
Dames 1 speelde tegen de dames van De Waterwolf. De wedstrijd ging gelijk op: 1-1, 2-2, 3-3. Beide teams gingen vol voor de winst. Na een overtreding van De Meeuwen kregen de gasten een strafworp. De Meeuwen kwam hierdoor op een achterstand te staan. Doordat De Meeuwen voorin geen overtredingen mee kreeg en de kansen niet afmaakte, werd de wedstrijd met 6-8 verloren.

SV Zeeburg speelt oefenduel

DIEMEN - Dames 1 van SV Zeeburg heeft de eerste wedstrijd in de zaalcompetitie die op het programma stond niet gespeeld. De scheidsrechter kwam niet opdagen.

De wedstrijd wordt verplaatst naar een inhaalweekend of een doordeweekse avond. SV Zeeburg en US1 werkten daarom een korte oefenwedstrijd af. De handbalsters uit Diemen wonnen met 14-8. De defensie van SV Zeeburg stond goed. De aanvallen verliepen bij vlagen goed, maar soms ook rommelig. Daar is zeker nog winst te behalen.

SV Zeeburg speelt zondag uit tegen Baarn. De wedstrijd begint om 13.20 uur.

Badmintonners winnen

DIEMEN - Na in juni als derde te zijn geëindigd tijdens bij de landelijke kampioenschappen, is het eerste herenteam van Badminton Vereniging Diemen weer hard op weg zich te kwalificeren voor de regionale en landelijke kampioenschappen.

De eerste drie wedstrijden van dit seizoen werden gewonnen. In de uitwedstrijd tegen De Vliegende Shuttle waren de badmintonners uit Diemen veel sterker: 1-7. Het thuisduel tegen de ploeg van De Harpoen werd met 8-0 gewonnen. Afgelopen vrijdag werd thuis moeizaam met 5-3 van Slotermeer gewonnen.

15 / 16

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl?

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

AFONSINA SPIRITUELE WELLNESS BEURS, zondag 16 november, in 'de Schakel', Burg. Bickerstraat 46a, 1111 CC Diemen. Aanwezig mediums, kaartleggers, masseurs etc. De beurs is van 11.00 tot 17.00 uur. Entree 5,00 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis).

Voor de bezorging van pakketten in en rond Diemen zijn wij op zoek naar bezorgers. DHL Parcel bezorgt van maandag t/m zaterdag. Wij zijn op zoek naar bezorgers die minimaal 3 dagen inzetbaar zijn. Interesse? Mail uw C.V. naar ams@svdepot.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595