DiemerNieuws

16 januari 2014

DiemerNieuws 16 januari 2014


Talentenjacht leerlingen basisscholen

Foto: Trudy Kroese

Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen de Duif en 't Palet hebben maandag een talentenjacht gehouden in de gymzaal van Het Noorderlicht in Diemen-Noord. De talentenjacht werd georganiseerd door de verrijkingsgroep van de groepen 5 en 6 van beide scholen. Het idee kwam van Coco uit groep 5 van 't Palet. Burgemeester Amy Koopmaschap beoordeelde de prestaties van de deelnemers.

Historische Kring zoekt huisvesting

DIEMEN - De Historische Kring Diemen (HKD) hoopt op korte termijn uitsluitsel te krijgen over nieuwe huisvesting. De vereniging maakt nu nog gebruik van een ruimte in de brandweerkazerne, maar moet die binnenkort verlaten.

John Cuijpers, voorzitter van de HKD: "Wij huren die ruimte in de brandweerkazerne al meer dan tien jaar. In die ruimte bevinden zich onder andere ons archief en een vitrine met archeologische vondsten en andere oude voorwerpen. Ook gebruiken wij die ruimte voor vergaderingen." Een jaar geleden kreeg de HKD van de gemeente te horen dat zij op enig moment de ruimte in de brandweerkazerne diende te verlaten, maar een datum was er nog niet. "De brandweerkazerne wordt gerenoveerd en de brandweer heeft de ruimte die wij huren in de toekomst zelf nodig", aldus Cuijpers. "Ons is recentelijk verteld dat wij die ruimte formeel op 1 februari moeten verlaten, maar dat zal niet lukken omdat wij nog op zoek zijn naar een ander onderkomen." Hij geeft aan dat de gemeente en de HKD al enige tijd in overleg zijn over nieuwe huisvesting voor de vereniging, die zo'n 500 leden telt. "Er zijn twee mogelijkheden. Of wij krijgen eerst een tijdelijke huisvesting en daarna een definitieve plek, of wij krijgen meteen een ruimte die wij voor langere tijd kunnen huren." Cuijpers vertelt dat er vrijdag voor het laatst overleg is geweest tussen beide partijen. Er zijn locaties besproken voor een nieuwe plek voor de HKD, waaronder het gebouw aan de Burgemeester van Tienenweg waar tot voor kort het Centraal Servicepunt was gevestigd. Het gebouw is echter geen eigendom van de gemeente, maar van welzijnsinstelling Amstelring. Andere besproken opties zijn dat de HKD een ruimte in De Schakel gaat huren of gebruik gaat maken van het voormalige jongerencentrum Diemer Factory. Die laatste optie heeft niet de voorkeur van Cuijpers. "Nee, dat gebouw ligt voor veel van onze leden een stuk uit de route. Wij gaan er overigens van uit dat er snel een oplossing wordt gevonden." De gemeente laat weten dat er met de HKD gezocht wordt naar een oplossing en dat ze er eveneens van uitgaat dat dat tijdig lukt.

Project Samen Veilig Diemen moet veiligheid bevorderen

DIEMEN - De gemeente, politie en brandweer houden dit jaar het project Samen Veilig Diemen. Vorige week was er een voorlichtingsbijeenkomst in het gemeentehuis voor bewoners van de wijken Centrum-West en Ruimzicht-West.

Voor bewoners van de andere wijken van Diemen worden er in de loop van dit jaar eveneens voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Tijdens het project Samen Veilig Diemen wordt aandacht besteed aan wat mensen kunnen doen om te voorkomen dat er bij hen wordt ingebroken, welke brandveiligheidsmaatregelen er kunnen worden genomen en wat er kan worden gedaan als er een medische noodsituatie plaatsvindt. Tijdens de voorlichtingsavonden wordt de aandacht vooral gevestigd op dat wat mensen zelf kunnen doen om hun woning of leefomgeving veiliger te maken.

Vertegenwoordigers van de brandweer gaven informatie over hoe brand in de woning kan worden voorkomen en hoe er moet worden gereageerd als er toch brand uitbreekt. De brandweerlieden gaven informatie over zaken als het voorkomen van kortsluiting, het beheersen van een vlam in de plan en het uitstippelen van vluchtroutes in de woning die altijd vrij moeten zijn van obstakels. Als er brand uitbreekt, dient meteen 112 te worden gebeld en als het kan de woning te worden verlaten. Daarbij dienen ook andere bewoners en buren te worden gewaarschuwd. Zeer belangrijk is het om een rookmelder in de woning op te hangen. Een rookmelder kan levens redden. De informatie van de brandweer klonk logisch, maar was goed om weer eens te horen.

De politie vertelde over woninginbraken. Dit is een misdrijf dat dikwijls in de gemeente voorkomt. De werkwijze van de verschillende inbrekers werd uitgelegd en men gaf tips om inbraak in de woning te voorkomen: goed hang-en-sluitwerk, niet de indruk wekken dat de woning enige tijd niet bewoond is en goed opletten in de woonomgeving. Als bewoners onbekenden in de buurt zien rondhangen of andere vreemde zaken constateren, is het belangrijk om de politie te bellen.

Vrijwilligers van de politie gaan bij Samen Veilig onder leiding van ervaren agenten van het wijkteam Diemen de verschillende woonwijken van de gemeente in.

Vervolg op pagina 5

Inschrijven voor Diemer Cross

DIEMEN - De inschrijving voor de Diemer Cross is begonnen. Het hardloopevenement vindt op zondag 23 februari plaats in het Diemerbos.

De jeugdcross gaat over 1800 meter. Crosslopers van 14 jaar en ouder kunnen kiezen uit twee afstanden: 4500 en 9000 meter (twee dezelfde ronden). De starttijd van de jeugdcross is om 11.30 uur, de 4500 en de 9000 meter starten dit jaar tegelijkertijd om 12.15 uur.

Naast de crosslopen is er dit jaar ook een wandeling van ongeveer een uur onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer. De wandeling start om 12.00 uur vanaf de parkeerplaats waar de Vrienden van het Diemerbos in de tent staan. Zij coördineren de wandeling.

Dit jaar wordt er een warming-up verzorgd door Outdoor Bootcamp Diemen, onder leiding van Samuel van Gelder. De warming-up begint kort voor de start van de 4500 en 9000 meter. Deze warming-up is gratis en start vanaf het begin van het Diemerbos (bij de hoofdparkeerplaats).

Vervolg op pagina 5.

Herberg 'Huis te Rust'

Tussen herberg 'De Vergulde Wagen' (later café 'Vervetjes') en de Diemerbrug stond aan de waterkant herberg 'Huis te Rust'. De herberg profiteerde optimaal van de in 1637 gegraven Keulsche Vaart (Weespertrekvaart) en werd een van de meest chique horecagelegenheden in Diemen. De 'Staat en Inventaris van het Huijs genaamt de Rust' van 30 oktober 1727, dat zich bevindt in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, vermeldt: " (...) een voorhuijs, een zijdkamer, een Binne Keuken, een gangh, meerdere kamers, meerdere zolders, een stal en een kelder." Volgens de boedellijst bevond zich in het voorhuis, naast een toonbank, de volgende zaken: "een hang-orlogie, ses diversche schilderijtjes, 21 mingelen en pintskannen, 3 tinne mingelskannen, 13 pints en 9 halfpints, 4 koperen confoiren, een koperen blaker, romertjes, kelken, agt Delfse schotels en 20 porcelijne theeschotels." Volgens de inventarislijst waren de andere vertrekken volgestouwd met kostbaar Chinees en Japans "thee- en coffygoed" en veel eet- en drinkgerei van aardewerk, koper en tin. Op de ansichtkaart uit circa 1914 zien we herberg 'Huis te Rust' aan de Hartveldseweg in het midden van de foto. De kaart werd abusievelijk voorzien van het adres 'Muiderstraat'.

Weerbericht

Licht wisselvallig, geleidelijk iets minder zacht
Deze week bevinden we ons halverwege de meteorologische winter, maar echt winterweer zit er nog altijd niet in. Boven Scandinavië ligt weliswaar een hogedrukgebied, daar vriest het stevig, maar de winterkou zit daar op slot. Het kan onze omgeving niet bereiken. Een serieuze Atlantische depressie houdt bij ons de wind in het zuiden met licht wisselvallig en zacht weer.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdag blijft het droog. Er is bewolking, maar het kan enige tijd flink opklaren. Er waait een voelbare zuidenbries. Het maximum komt uit op 8 à 9 graden. Tijdens het weekeinde blijft het meestentijds droog. Naast bewolking kan het zaterdag lokaal breed opklaren. Er waait een matige zuid- tot zuidoostenbries. De nachtelijke minima schommelen rond 3 graden. Er is een kleine kans op een graadje vorst aan de grond. Overdag wordt de temperatuur 6 à 7 graden.

Trend na het weekeinde
Door hoge luchtdruk boven Noord- en Oost-Europa waait er meest een matige zuidoost- tot oostenwind. Verzwakte fronten van een Atlantische depressie brengen soms enige regen. Af en toe klaart het op. Het wordt circa 5 graden. In de nacht is er lokaal kans op nachtvorst.

Nieuw tijdschrift Historische Kring Diemen over vrijwilligerswerk in Diemen

De drumband ASV Diemen verzorgt de muzikale omlijsting bij de opening van het nieuwe verenigingsgebouw De Schakel in de Burgemeester Bickerstraat in 1984. Foto: Gerrit Hols, archief HKD

door Taco ten Dam

"Helpen zit in mijn genen", zegt vrijwilliger en mantelzorger Josje Kronenberg in het nieuwe themanummer van de Historische Kring Diemen. Kerk, koor, tennisvereniging, de Historische Kring Diemen, de kankerbestrijding, Jantje Beton en het Comité Diemen 1940-1945: zij kunnen allemaal op haar rekenen. Josje Kronenberg is een van de vele Diemenaren die in het nieuwe nummer ter sprake komen. Met name het verenigingsleven in Diemen steunt op een grote schare trouwe vrijwilligers die de clubs draaiende houden en die de garantie geven voor sport en plezier voor honderden anderen. Maar vrijwilligers tonen zich ook actief in het kerkelijk leven en werken ook voor allerlei sociale instellingen zoals de voedselbank en de vele instanties die collectanten nodig hebben om een beroep te doen op de meelevendheid en solidariteit van dorpsgenoten.

De redactie van het tijdschrift realiseert zich terdege dat het thema 'vrijwilligers' inhoudt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zoals zo vaak kan er met gemak een tweede nummer gevuld worden met weer andere verhalen van de vele vrijwilligers die niet aan bod kwamen.

Tijdens de aanleg van het Diemerbos werden stammen van veeneiken uit een oerbos aangetroffen. Er worden schijven gezaagd om aan de hand van de jaarringen onderzoek te doen door de Universiteit van Amsterdam. Ffoto: collectie IVN-Diemen
Josje Kronenberg werd in 2010 benoemd tot lid in de Oranje van Oranje Nassau. Burgemeester Amy Koopmanschap speldt de medaille op. Ffoto: Gemeentearchief Diemen
Oud-voorzitter Fred Lunstroo en vele andere vrijwilligers maakten het begin van de carrière van Ryan Babel mogelijk. Foto: Tinus Post
De Kroon aan de Muiderstraatweg speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van veel Diemense verenigingen. Foto: Historische Kring Diemen

De redactie en het bestuur van de Historische Kring staan uitvoerig stil bij het overlijden van Cor Saan die in het vrijwilligerswerk in Diemen een bijzondere plaats innam.

Over De Schakel, met 20 aangesloten verenigingen en 1000 leden diep verankerd in de Diemense samenleving, is een paar geleden een jubileumboek verschenen. Daarom beperkt Taco ten Dam zich tot het in kaart brengen van de ontstaansgeschiedenis van De Schakel. Hij kwam er achter dat de minister van Justitie de groepscommandant van de rijkspolitie in Diemen per brief verzocht energie te steken in de oprichting van een speeltuinvereniging. In een ander artikel wordt beschreven hoe een klein groepje enthousiaste dorpsgenoten in de crisisjaren de verveling verdreef door de oprichting van D.V.A.V., de lokale voetbaltrots die uitgroeide van een club met een weiland als voetbalveld tot het huidige sv Diemen met een schitterend sportcomplex.

In een boeiend verhaal beschrijft Jaap Haag de korte, maar intensieve geschiedenis van de werkgroep Diemen van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Wie denkt dat Diemen alleen maar een verlengstuk is van de grote stad en alleen bekend is om de groenstrook langs de Hartveldseweg, kan lezen dat Diemen met het Diemerbos, de Diemer Vijfhoek, de Overdiemerpolder, de weidedriehoek langs de Wetering en het PEN-bos prachtige natuurgebieden rijk is. De vrijwilligers van de IVN hebben laten zien dat samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Diemen tot mooie resultaten kan leiden.

Will Bulterman sprak met vrijwilligers van De Zonnebloem waarvan de Diemense afdeling zich al tientallen jaren inzet voor de zieke medemens. Jarenlang was de boot aan de loswal een bekende verschijning, in vroeger dagen uitgezwaaid door de burgemeester.

Alfons Ruitenbeek putte weer uit zijn archief en zijn herinnering om persoonlijke verhalen te schrijven over zijn tijd als vrijwilliger bij VIVOS en de Stichting Welzijn Diemen. Ellen van Meurs beschrijft haar ervaringen als collectant langs de deuren van Diemen-Noord en Wiard Krook de ervaringen van zijn vrouw als bibliotheekmoeder. Ad Jansen schrijft over zijn vrijwilligerswerk bij de Sint-Petrus' Bandenkerk. Jaap Haag portretteerde Gerda Smit, die in 2006 het initiatief nam tot de oprichting van de Diemense voedselbank en Tiny en Sjaak Groot, vrijwilligers van de Diemense gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het tijdschrift is te koop bij Boekhandel Bruna in winkelcentrum Diemerplein. Prijs: € 9,95.

Eerste Zondagmiddagpodium van het jaar

De voetjes gingen van de vloer. Foto: Trudy Kroese

Het eerste Zondagmiddagpodium van 2014 is zondag gehouden in De Schakel. Het evenement voor senioren is een initiatief van Stichting Welzijn Diemen en wordt elke maand gehouden. De bezoekers hadden alle tijd om bij te praten en een drankje en een hapje te nuttigen. Ook was er een optreden van de Diemense zanger Jacques Vet. Diverse bezoekers besloten ook aan de nodige lichaamsbeweging te doen en waagden een dansje op de vloer van De Schakel.

Veel leden bezoeken nieuwjaarsreceptie PCOB

Voorzitter vraagt aandacht voor positie ouderen

Lekkere hapjes en drankjes tijdens receptie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De afdeling Diemen van de ouderenbond PCOB heeft donderdagmiddag een nieuwjaarsreceptie gehouden. Veel leden namen de moeite om naar de bijeenkomst in de Schakel te komen.

Daarnaast waren ook andere geïnteresseerden aanwezig, onder wie de wethouders Maïta van der Mark en Ruud Grondel, VVD-lijsttrekker Brigitte Wielage, Peter Prins, lijsttrekker van de Partij van de Ouderen die op 19 maart voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen, en vertegenwoordigers van de kerken de Ontmoeting en de Sint Petrus' Banden.

Interim-voorzitter Loek Stomps sprak de aanwezigen toe. Hij vertelde dat de PCOB in Diemen een grote afdeling is. De vereniging heeft zo'n zeshonderd leden. Daarvan zijn er ongeveer zestig actief als vrijwilliger. Zij organiseren samen met het bestuur en de coördinatoren diverse activiteiten. Stomps sprak zijn waardering uit voor het werk dat de vrijwilligers verrichten. Hij stond ook stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart en de lastige situatie waarin veel ouderen zich bevinden. Ouderen worden geconfronteerd met steeds maar duurder wordende kosten, bijvoorbeeld voor aanvullende verzekeringen en zorgkosten. Zij hebben in de meeste gevallen geen andere keuze dan aanvullende verzekeringen af te sluiten, terwijl jongere, gezonde mensen daar juist van af kunnen zien.

Stomps gaf aan dat de PCOB geen stemadvies zal geven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wel zal het bestuur van de afdeling Diemen de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen intensief bestuderen en de leden eind februari een overzicht geven van de standpunten van die partijen over zaken die voor ouderen van groot belang zijn.

Peter Roest

46 jaar
Bestuurslid bij EDOG
Diemenaar sinds 1999

EDOG brengt in maart De Jantjes. Moeilijk stuk?
"Qua zang wel, zeker omdat onze muzikaal leider aan sommige stukken een eigen, meerstemmige invulling heeft gegeven."

Doe je zelf ook mee?
"Ik zing als bas in het koor en ik heb een kleine rol als majoor."

Operette of musical?
"Heel moeilijke vraag; ik houd het op operette."

Favoriete plek in Diemen?
"Het nieuwe parkje achter het winkelcentrum. Het moet nog groener maar ik vind het nu al prachtig en een heerlijke plek."

Trots op...
"EDOG, dat ieder jaar toch weer zo'n geweldige productie kan neerzetten."

Met wie zou je nog eens een goed gesprek willen hebben?
"Met onze koning. Hij is net zo oud als ik en we hebben toch wel veel met elkaar gemeen: getrouwd, kinderen, onze vader verloren."

Wat is je grote droom?
"Dat mijn kinderen goed terechtkomen in de wereld."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik ook bestuurslid ben bij een Zeeverkennersgroep."

Als je een dagje burgemeester was...
"...zou ik de vier roestige rekken met klimplanten erin achter het gemeentehuis weghalen."

Wat gaat goed in Diemen?
"Diemen is een echt dorp in de zin van saamhorigheid tussen mensen."

En wat niet?
"Ik vind het winkelcentrum een groot fiasco, zo midden in het dorp. Buiten het centrum bij de tram en met een grote gratis parkeergarage was beter geweest, ook om bezoek uit de regio te trekken."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Ik vind het heel leuk dat de burger en de verenigingen veel aandacht krijgen. Maar wat mij betreft mag de berichtgeving over gemeentezaken wel wat kritischer."

Werk aan de weg

DIEMEN - CADICOM werkt volgende week twee nachten aan het viaduct over De Diem. Er worden nieuwe liggers aangebracht voor de verbreding van het bestaande viaduct.

De werkzaamheden staan gepland voor de nacht van maandag 20 januari 19.30 uur tot dinsdag 21 januari 06.30 uur en dinsdag 21 januari op woensdag 22 januari gedurende dezelfde tijden. Het werk wordt 's nachts uitgevoerd vanwege het grote verkeersaanbod op rijksweg A1 en het verkeersaanbod op de Diemerpolderweg overdag. Vanwege de aard van de werkzaamheden is enige geluidsoverlast niet uit te sluiten, maar er wordt naar gestreefd de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, meldt CADICOM. Tijdens de werkzaamheden wordt de Diemerpolderweg tussen de rotonde Vlinderweg en de Overdiemerweg volledig afgesloten voor het verkeer. Dit is noodzakelijk voor het opstellen van de kraan die de liggers gaat aanbrengen. Het verkeer wordt omgeleid via Diemen Centrum. Het fietspad langs de Diemerpolderweg blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor langzaam verkeer.

Veiligheid

Vervolg van voorpagina

Zij maken dan een analyse van de buitenkant van de woningen. Bewoners krijgen de bevindingen van het onderzoek van hun woning in de bus en kunnen daar hun voordeel mee doen. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan een geel hesje met 'politie' erop, ze worden begeleid door geüniformeerde politiemensen. De vrijwilligers bellen niet aan, maar bekijken de woningen alleen van buiten. Als mensen twijfelen of het echt de vrijwilligers van dit project zijn, dan kunnen ze 112 bellen.

Medewerker Rob Kooij van de gemeente gaf aan welke grote rampen er zich in Diemen en omgeving kunnen voordoen en welke maatregelen er dan genomen worden. Het kan dan voorkomen dan er voor een periode van 48 uur geen drinkwater uit de kraan komt. Kooij adviseert alle inwoners van Diemen om flessen drinkwater en een verbanddoos in huis te hebben.

DiemerCross

Vervolg van voorpagina

Mensen die willen deelnemen aan de kunnen zich inschrijven via de website www.diemercross.av23.nl. Ook kunnen zij zich tot en met vrijdag 21 februari 2014 inschrijven via de website www.inschrijven.nl. Na-inschrijven is mogelijk op 23 februari tot een half uur voor de wedstrijd.

Toernooi driebanders gaat van start

DIEMEN - Het open kampioenschap 3-banden klein gaat dit weekeinde van start in Café 't Pandje. Het is de tiende editie.

Het toernooi is een begrip in de biljartwereld en een van de belangrijkste biljarttoernooien in de regio. Animator en organisator Jan Nooij is tevreden over het deelnemersveld. Er doen spelers mee als titelhouder Jaap Klinkhamer, tweevoudig titelhouder Ruben van Hetten en sterke spelers als Fred Groen, Cor Zomerdijk, Richard van der Erf en Hennie Klaassen. Maar ook lokale biljarters als Rob Muijs, Ben de Wit, Harry Krenn, Evert Niesing, Leo van Bochove, Jos Houben, Gijs Drost en Piet Spiegelenburg ontbreken niet.

Er doen 48 spelers mee die over 12 poules zijn verdeeld. De poulewedstrijden vinden plaats op 18 en 19 januari en op 25 en 26 januari. De aanvang is om 11.00 uur.

Vrijdagavond 31 januari en zaterdag 1 februari zijn de eindronden.

Veel positieve reacties op De Brede Hoed

Huisartsen en eerstelijnhulpverleners werken in een pand

DIEMEN - De Brede HOED is vorige week maandag officieel geopend. Inwoners van Diemen kunnen in het gebouw aan de D.J. den Hartoglaan terecht voor een bezoek aan eerstelijnhulpverleners, die zorg en advies bieden van de wieg tot het graf. Sylvia Tettero, coördinator van De Brede HOED namens de gemeente, geeft toelichting op een bijzonder project van de gemeente. In hetzelfde gebouw, aan de andere zijde, zijn vier huisartsen te vinden die tot voor kort op diverse locaties in het centrum van Diemen werkten.

De wachtruimte in De Brede HOED. Foto: Trudy Kroese

De Brede HOED heeft een plek gekregen in het hart van Diemen: schuin tegenover het gemeentehuis, pal tegenover het politiebureau en naast de brandweerkazerne. Op een deel van die locatie stond sinds de jaren 50 de kerk de Schuilplaats. De toren van de kerk is geïntegreerd in het gebouw De Brede HOED. Tijdens de openingsbijeenkomst van De Brede HOED stelde projectwethouder Lex Scholten dat in het gebouw de architectuur van de jaren 50 samenkomt met de architectuur van de 21ste eeuw.

Het idee voor De Brede HOED ontstond meer dan tien jaar geleden. De gemeente wilde de vier huisartsen die in het centrum van Diemen werkten één accommodatie aanbieden waar zij hun werk zelfstandig zouden kunnen voortzetten, maar ook makkelijker zouden kunnen samenwerken. Het project liep vertraging op en een van die vier huisartsen, Miltenburg, is inmiddels met pensioen. Zijn praktijk is overgenomen door dokter Bruinsel. De huisartsen Groen, Van Grieken, Teszler en Bruinsel werken sinds 10 december in het nieuwe gebouw. Dat is sinds die datum ook de werkplek van de assistenten van de huisartsen, de praktijkondersteuners, een kinderfysiotherapeut en een kinderlogopedist.

De kleur groen overheerst in De Brede HOED

Op de begane grond van het gebouw aan de D.J. den Hartoglaan, bereikbaar via de ingang aan de kant van het gemeentehuis, werkt een groot aantal eerstelijnhulpverleners. Sylvia Tettero geeft aan wie er allemaal een plek hebben gekregen: het Wmo-loket van de gemeente, het Ouder en Kind Centrum (waaronder de jeugdgezondheidszorg GGD, het consultatiebureau en de opvoedadviseur) en het maatschappelijk werk van maatschappelijke dienstverleningsorganisatie Madi waar mensen terecht kunnen voor vragen op het gebied van gezin, huisvesting, werk en budgettering. Bij Madi zijn ook de sociaal raadswerkers en de ouderenadviseur in dienst.

In De Brede HOED is verder plaats voor het steunpunt huiselijk geweld (de Blijfgroep), houdt Markant een mantelzorgspreekuur en werken personeelsleden van Thuiszorg Amstelring, Cordaan Thuiszorg en ergotherapie, Wonen Plus en de Vrijwilligersvacaturebank. Die laatste twee maken deel uit van de Diemense welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Diemen (SWD). Die stichting heeft ook nog afdelingen die in De Omval gevestigd blijven.

'Ik heb begrepen dat de samenwerking al heel goed verloopt'

In de Brede HOED werken verder mensen van ABC Schoolbegeleidingsdienst, twee verloskundigen (van respectievelijk Vida en Nova), een logopediste, een overgangsconsulente en het uitvaartbedrijf Mea Vota. De gemeente is nog in gesprek met Mee, een instelling die mensen met een beperking ondersteunt, en Roads, dat zich richt op de geestelijke gezondheidszorg.

Sylvia Tettero: "Als coördinator namens de gemeente ben ik het aanspreekpunt voor de huurders en gebruikers van De Brede HOED. Ik regel bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op de huur en houd mij ook bezig met facilitaire zaken."

Zij stuurt tevens het team Brede HOED aan. "Dit is een team met verschillende professionals die hulp bieden aan huishoudens, met of zonder kinderen. Het gaat hier om huishoudens die met te veel problemen kampen. Dat kunnen problemen met gezondheid, met werk, met het organiseren van het huishouden, relaties binnen het gezin, het inkomen of als er kinderen zijn met de opvoeding van de kinderen zijn. Die huishoudens komen op diverse manieren bij ons terecht: op eigen initiatief, via de huisarts, het maatschappelijk werk, school of een sportclub of andere vereniging. Die gezinnen worden bij mij aangemeld en vervolgens breng ik een van de professionals zo snel als mogelijk in contact met het huishouden. De leden van het huishouden stellen samen met de hulpverlener een plan van aanpak op dat erop gericht is het huishouden weer op de rails te krijgen. De Brede HOED maakt het voor de diverse partijen makkelijk om snel en effectief te overleggen. Als dat nodig is kunnen wij ook overleg voeren met de huisartsen, onze buren, die ook in het gebouw werken."

"Landelijk gezien kunnen wij constateren dat 80 procent van de gezinnen het zelfstandig redt, 15 procent van de gezinnen lichte ondersteuning nodig heeft en 5 procent intensieve begeleiding krijgt. Die cijfers verschillen niet veel met het beeld in Diemen."

Zij geeft een rondleiding door het pand. Wie via de ingang binnenkomt loopt recht op de balie af, waar bezoekers worden ontvangen. Vlak daarnaast is een grote wachtruimte. De kleur groen overheerst in het hele gebouw en zorgt voor een frisse sfeer. Op de begane grond hebben alle organisaties die in De Brede HOED werken een of meerdere kamers waar zij hun werk kunnen doen. Ook zijn er diverse spreekkamers die door personeel van de verschillende instellingen kunnen worden gebruikt. Daarnaast is een kamer waar de mensen die in De Brede HOED werken gezamenlijk de lunch kunnen gebruiken. Opvallend is de kamer die in de toren van de voormalige kerk de Schuilplaats is gevestigd. Op de vloer ligt prachtig rood tapijt en de ruimte is heel hoog. De toren wordt gebruikt als vergaderruimte en er zullen binnenkort groepsactiviteiten plaats gaan vinden. De gemeente gaat die ruimte in de toekomst ook verhuren aan instellingen die actief zijn op het terrein van zorg en welzijn.

Tettero heeft de eerste week veel positieve reacties van bezoekers ontvangen. "Zij vinden het gebouw mooi en ruim. Ook vinden veel mensen het leuk dat de toren van de voormalige kerk deel van De Brede HOED uitmaakt. Ik heb mensen gesproken die goede herinneringen aan de Schuilplaats hebben, bijvoorbeeld omdat familie van hen daar is gedoopt of getrouwd."

Ruud Grondel, wethouder van Welzijn, geeft aan dat zijn collega Lex Scholten en hij ongeveer zeven jaar geleden initiatieven hebben ontwikkeld om naast de huisartsen ook het Centraal Servicepunt en het Ouder Kind Centrum een plek in de Brede Hoed te geven. Inmiddels werken er veel meer instanties. "Ik ben er trots op dat er in De Brede HOED heel veel instanties actief zijn die ook heel goed samenwerken. Dit is allemaal in het voordeel van de cliënten. Een cliënt die De Brede HOED bezoekt treft daar een groot aanbod aan van verschillende instanties en organisaties. Ik heb begrepen dat de samenwerking al heel goed verloopt."

Huurwoningen

In het gebouw De Brede Hoed zijn boven de begane grond 35 woningen gebouwd. Het gaat hier om huurwoningen in de vrije sector. Op dit moment is ongeveer de helft van de woningen al verhuurd. Aanvankelijk was het plan om (een deel van) de woningen voor de koopsector te bouwen. Maar door de onzekere situatie van de woningmarkt zijn de plannen gewijzigd en is er gekozen voor huurwoningen.

De woningen worden beheerd door belegger ASR. De woningen zijn in trek vanwege de aantrekkelijke locatie in het centrum van de gemeente.

'Gebouw gaat gastvrijheid uitstralen'

SV Zeeburg presenteert ontwerp van nieuw verenigingsgebouw

Artist impression van nieuwe verenigingsgebouw. Foto: AJB

DIEMEN - Het bestuur van SV Zeeburg heeft de leden onlangs het ontwerp van het nieuwe verenigingsgebouw gepresenteerd. De reacties waren zeer positief.

SV Zeeburg hoopt dat het gebouw in de herfst van dit jaar voltooid is. Kinderdagverblijf Popeye, ook enthousiast over het ontwerp, zal van het nieuwe verenigingsgebouw van SV Zeeburg gebruik blijven maken. SV Zeeburg heeft ervoor gekozen om het huidige clubgebouw volledig te renoveren. Na de verbouwing beschikt de handbalvereniging over een prachtig en ruim gebouw waar veel licht in valt. Voor het gebouw komt een terras met tafels en zo'n 25 stoelen.

Penningmeester Rob van Dijk is namens het bestuur van SV Zeeburg projectleider van de renovatie van het verenigingsgebouw. Architect Ted Vorst heeft het ontwerp gemaakt. Vorst is trainer/coach van het eerste damesteam van de club en trainer van de A-junioren van de dames. Van Dijk: "Wij vinden het belangrijk dat SV Zeeburg de beschikking krijgt over een verenigingsgebouw waar onze leden het hele jaar terechtkunnen. Zij kunnen er rond de trainingen en wedstrijden verblijven en als het mooi weer is lekker op het terras gaan zitten om de wedstrijden te bekijken. Een mooi en modern verenigingsgebouw zal zeker een positief effect hebben op de club."

Ook Popeye gaat gebruik maken van verenigingsgebouw

Vorst licht het ontwerp toe. "Het huidige gebouw wordt voorzien van een nieuwe 'huid' met een zadeldak (punt) en veel glas. Door de hoogte krijgen bezoekers de indruk dat het gebouw veel ruimer is dan nu. De ramen zorgen voor veel licht en bieden mensen de kans om vanuit het gebouw naar onze velden te kijken. Het nieuwe verenigingsgebouw gaat gastvrijheid uitstralen. Het is de bedoeling dat bezoekers zich er thuis voelen." Van Dijk geeft aan dat de vereniging intensief overleg voert met de gemeente Diemen over de plannen om het clubgebouw te renoveren. Het bestuur hoopt binnen afzienbare tijd een omgevingsvergunning bij de gemeente aan te vragen. De bedoeling is om al in het voorjaar met de renovatie te beginnen en de meest ingrijpende werkzaamheden in de zomervakantie uit te voeren. Dat is de periode dat er relatief weinig wedstrijden worden gespeeld en kinderdagverblijf Popeye geen gebruik maakt van het pand.

De renovatie van het verenigingsgebouw kost ongeveer 300.000 euro. SV Zeeburg maakt gebruik van de eenderderegeling van de gemeente. De gemeente betaalt een derde van de kosten, SV Zeeburg leent een derde bij de gemeente en een derde wordt gefinancierd met eigen middelen en eigen inzet. "Wij hopen geld te besparen door zelfwerkzaamheid van leden en hun ouders. Wij hebben veel leden die ervaring hebben in de bouw. Naast Ted hebben wij bijvoorbeeld een lid dat elektricien is, een ander is installateur en een speelster van de dames 1 die Bouwkunde studeert is lid van het projectteam. Nadat wij de vergunningsaanvraag bij de gemeente hebben ingediend zullen wij zo snel mogelijk de zelfwerkzaamheid gaan organiseren. We verwachten dat deze gezamenlijke inspanning ook een 'verenigend' effect zal hebben op onze leden", aldus Van Dijk. SV Zeeburg is ervan overtuigd dat de gerenoveerde accommodatie een positieve uitstraling op de vereniging zal hebben. De club heeft momenteel zo'n 170 leden, van wie er veel in de jeugd uitkomen. De B1-junioren van de meisjes komen uit op het hoogste niveau van Nederland. SV Zeeburg hoopt dat het aantal leden in de toekomst verder groeit en verwelkomt iedereen, zowel jeugd als senioren.

vrijdag 17 januari

Bridgecursus

Bridge Club Diemen Noord organiseert vanaf vrijdag 17 januari een beginnerscursus bridge. Het zijn 12 bijeenkomsten in Het Noorderlicht van 13.30 tot 16.00 uur. Deelname kost € 65,- voor 12 lessen, inclusief het cursusboek Bridge in een flits 1. Na de lessen kunnen cursisten lid worden van de bridgeclub en spelen op donderdagavond in een aparte beginnerslijn met extra begeleiding. Meer informatie bij Irma Blits, 020-6981261 of irmablits@live.nl.

Traces

De jonge formatie Ti-an-guis is een kersverse ster aan het wereldmuziekfirmament. De vijf muzikanten, afkomstig uit Mexico, Brazilië, Portugal en Kroatië, ontmoetten elkaar op het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en waagden de sprong naar het terra incognita van de wereldmuziek. Traces is daarvan het eerste, welklinkende resultaat. De Omval, aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 15,-.

Potje van de Buurt

Op vrijdag 17 januari is er in wijkcentrum 't Kruidvat het Potje van de Buurt. Op het menu: rode kool, aardappelen en hachee. U kunt om 12.30 uur aan tafel en samen met buurtbewoners genieten van een smaakvolle maaltijd. Aanmelden bij Anneke Dekker: 020–6953224.

zaterdag 18 januari

Cabaret

Karin Bruers & Henk van Straten vormen samen een onwaarschijnlijk duo. Zo schelen zij twintig jaar, vijf liter tatoeage-inkt en twee borsten. Anderzijds vullen zij elkaar grandioos aan. In hun voorstelling Geniet er maar van (met als bedenkelijke ondertitel: te laat voor geen kinderen) verkennen ze de pieken en vooral ook dalen van hun ouderschap, en dissen zij smeuïgheden op uit hun eigen kindertijd. De Omval, aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 16,50.

Chi Kung Workshop

Bij OostWestWelzijn wordt een Chi Kung workshop gegeven. Meer informatie op oostwestwelzijn.com/qi-gong.php.

Avond in teken van Hazes

In Het Wapen van Diemen wordt een avond gehouden die in het teken staat van André Hazes. De aanvang is om 20.00 uur. De hele avond is er muziek van André Hazes, er is een pubquiz over de zanger en de beste lookalike van Hazes wordt gekozen.

zondag 19 januari

Dansmiddag

De beentjes kunnen weer van de vloer tijdens de (stijl)dansmiddag in wijkcentrum Noorderlicht. De middag duurt van 14.30 tot 17.30 uur. Meer informatie bij Wil Walraven: 020-3680522.

Open podium

In Theater De Omval vandaag het Open Podium waar diverse Diemer culturele verenigingen zich laten horen en zien. Muziekschool Diemen, de koren Voice Female, Ancora en Carpe Diem, de blazers van de Diemer Harmonie en de dansers van Black & White geven korte, afwisselende optredens. Ook zijn er workshops van lokale beeldend kunstenaars. De presentatie is in handen van Theatergroep Diemen. De middag start om 13.00 uur. De zaal gaat open om 12.30 uur en de toegang is gratis.

Computerclub Minerva

Het thema van de eerste bijeenkomst van computerclub Minerva in 2014 is 'Alles over en alle mogelijkheden van de iPad 2'. De bijeenkomst wordt gehouden in Het Noorderlichten duurt van 11.00 tot 14.00 uur.

dinsdag 21 januari

Film in De Omval

La vie d'Adèle, zo puur en eerlijk kom je ze zelden tegen in de bioscoop. De winnaar van de Gouden Palm, over een meisje dat ontdekt dat ze lesbisch is en zich in haar eerste liefde stort, is betoverend in zijn realisme. De film begint om 20.00 uur.

woensdag 22 januari

Cabaret

Ronald Snijders komt met 'Een andere show' naar De Omval. Wie houdt van absurdisme is bij Ronald Snijders volledig thuis. Hij presenteert een groots opgezette splitpersonalityshow. Het showballet, de kandidaten, de gastartiesten en de gestoorde nieuwsbulletins, het komt allemaal uit zijn hoofd. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 14,-.

donderdag 23 januari

Film in De Omval

La Grande Bellezza van Paolo Sorrentino is een weelderig vormgegeven film, veelvuldig vergeleken met Fellini's beste werk. Jep is 65 geworden en blikt terug op zijn leven. Ooit schreef hij een succesvolle roman. Nu is hij journalist en begeeft hij zich in de hoogste kringen. Hij vraagt zich af wat de waarde is van de feesten en de vrouwen. Is dit zijn wereld? De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-.

PCOB bijeenkomst

PCOB Diemen organiseert in De Schakel een bijeenkomst over de gevolgen voor ouderen van alle wijzigingen op het gebied van Wonen en Zorg. Niet alleen PCOB-leden maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, deur open om 13.30 uur.

vrijdag 24 januari

Toneel

Diana Dobbelman & Bruni Heinke spelen vandaag in De Omval 'Het gaat nog'. De twee zusters Ellen en Kitty, inmiddels in de zeventig, willen door samen te gaan wonen de eenzaamheid voorkomen. De een is pas weduwe geworden en de ander al lang is gescheiden. Hun nostalgisch idee van samenwonen wordt overschaduwd door de realiteit dat ze allebei al een leven achter de rug hebben. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 17,50.

Indiase dansles

Bij voldoende animo start vandaag van 16.15 tot 17.15 uur een Indiase danscursus voor leerlingen vanaf 4 jaar die iedere vrijdag gegeven wordt in Het Noorderlicht. Van 17.15 tot 18.15 uur is er les voor oudere kinderen of volwassenen. Aanmelden bij sandy@grishaver.nl.

Victoria sleept zich naar zege

Korfballers te sterk voor Celeritas

DKV Victoria wist in de slotfase te winnen. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Op papier had DKV Victoria 1 een makkelijke opdracht: winnen van hekkensluiter Celeritas. In de praktijk bleek dit echter een stuk lastiger te realiseren. De korfballers uit Diemen wonnen uiteindelijk met 13-12.

Pas na vijf minuten werd de score eindelijk geopend. Lange aanvallen van de thuisploeg zorgden voor enige druk en twee maal werd een voorsprong gepakt. Door onoplettendheid en slecht overnemen kon Celeritas echter ook scoren, waardoor Victoria het initiatief in de wedstrijd volledig uit handen gaf. Voor rust leek er even orde op zaken te worden gesteld: het werd nog 5-5. Na de hervatting was het echter wederom Celeritas dat het initiatief naar zich toe trok. Met de eerste punten in zicht werd de ploeg feller en scherper.

Dit resulteerde in een achterstand voor Victoria van maar liefst vier punten. Coach Pieter Schaap bracht broer en zus Van der Werf in de ploeg om het tij te keren.

Hoewel dit in eerste instantie voor enige verwarring in het vak zorgde, wisten zij echter toch een score te forceren. Ook het andere vak pakte de draad weer op en wist twee keer te scoren. Met nog vijf minuten op de klok en twee punten achterstand beloofde de slotfase, niet voor het eerst dit seizoen, weer heel spannend te worden. Na de vakwisseling was het eerste schot van Victoria meteen raak. De aanval erna was het Michael Post die de onoplettendheid van zijn tegenstander van dichtbij afstrafte.

Bij gelijke stand werden in het andere vak Dione Diemers en Michiel Boer Rookhuizen in stelling gebracht en in de laatste minuut zorgden zij voor de voorsprong van Victoria. Celeritas kwam er daarna niet meer uit en zo wist Victoria op het nippertje de twee punten in Diemen te houden.

De korfballers uit Diemen hebben door de zege op Celeritas goede zaken gedaan en kruipen op de ranglijst Purmer voorbij. De koploper is op slechts twee punten genaderd.

Bondscoach

Het Nederlands elftal heeft door de jaren heen vaak een Ajax-identiteit gehad. Veel spelers die het Oranje tricot hebben gedragen kwamen voort uit de jeugdopleiding van Ajax, of speelden voor de club uit De Meer en later de Arena.

Een aantal bondscoaches heeft ook een verleden bij Ajax. Rinus Michels was de meest succesvolle. Hij was in 1974 supervisor van het Nederlands elftal dat de WK-finale haalde. De Sfinx kende vele spelers uit zijn tijd als trainer bij Ajax: Suurbier, Haan, Krol, Neeskens, Rep en maestro Cruijff. Keizer was in zijn nadagen en mocht alleen tegen Zweden spelen. Veertien jaar later was hij bondscoach toen Oranje in München Europees kampioen werd. Het is de enige hoofdprijs die het Nederlands elftal in de wacht sleepte. In dat team speelden (ex-)Ajacieden als Ronald Koeman, Rijkaard, Vanenburg, Wouters, Arnold Mühren en Van Basten. Kieft deed als invaller van zich spreken door in de cruciale wedstrijd tegen Ierland de winnende treffer te maken.

Latere bondscoaches met een Ajax-verleden behaalden wisselende resultaten. Leo Beenhakker was coach van het team dat in 1990 faalde tijdens het WK in Italië. De spelers die de dienst uitmaakten hadden een voorkeur voor Cruijff als bondscoach. Hoewel Oranje het toernooi als een van de titelfavorieten startte, werd het een fiasco. Nederland sneuvelde in de achtste finale tegen West-Duitsland. Frank Rijkaard behaalde als bondscoach de halve finale van het EK in 2000. Louis van Gaal deed het slecht. Hij slaagde er niet in om het Nederlands elftal naar het WK in Japan en Zuid-Korea (2002) te loodsen. Marco van Basten was bondscoach tijdens het WK van 2006 (achtste finale) en het EK van 2008 (halve finale). Van Gaal is nu opnieuw bondscoach. Oranje plaatse zich onder zijn leiding zonder problemen voor het WK in Brazilië. Het Nederlands elftal wacht een zware zomer en de kansen dat het team ver komt lijken gering. Na het WK neemt Hiddink het werk van Van Gaal over, om twee jaar later plaats te maken voor Danny Blind. Ook een ras-Ajacied.

Eerste damesteam van Smashing '72 dendert voort

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 deed in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop wat het moest doen: winnen.

Afgelopen weekeinde speelde de Diemense koploper de uitwedstrijd tegen de nummer 5, MOVE. In vier sets werd in Edam de volledige winst behaald (0-4). Runner-up Amsterdam deed hetzelfde waardoor Smashing met 8 punten verschil koploper blijft.

Vanaf de eerste set had Smashing het moeilijk tegen de routiniers van MOVE. Er werd knap een 16-9 achterstand weggewerkt om de set te winnen met 20-25. Aan het eind van de tweede set viel spelverdeelster Aniek Croonen geblesseerd uit en moest er halsoverkop een oplossing worden gevonden. Toch werd de set gewonnen met 24-26. Door enkele veranderingen van posities in het veld kon Smashing de overwinning voor de derde (23-25) en vierde set (20-25) veiligstellen.

Het eerste herenteam deed goede zaken tegen koploper Gemini uit Hilversum. De gehavende Diemense selectie bungelt onderaan in de Promotieklasse. Coach Jeroen de Lange was genoodzaakt zichzelf als spelverdeler op te stellen en was uit op een stuntje. Na twee sets was de tussenstand indrukwekkend: 1-1. Uiteindelijk won Gemini (3-1), maar de Smashing-heren lieten duidelijk zien in de tweede helft van de competitie geen genoegen te nemen met de laatste plaats.

Nu de winterstop voorbij is en de goede voornemens nog voornemens zijn, komt Smashing met een actie van drie gratis introductietrainingen: sportieve heren, dames, meisjes en natuurlijk ook jongens kunnen zich hiervoor aanmelden via: meetrainen@smashing72.nl.

SV Diemen wint oefenduel afgetekend: 7-1

DIEMEN - SV Diemen heeft de oefenwedstrijd tegen AS '80 afgetekend gewonnen: 7-1.

Zondag hervat de formatie van trainer Robin Ernest de competitie en speelt dan een uitwedstrijd tegen Nieuw-West.

SV Diemen maakte zondag op eigen veld een goede indruk, al was het klasseverschil met de vierdeklasser te groot om er een spannende wedstrijd van te maken. AS '80 doet dit jaar bovenin in de vierde klasse mee en hoopt aan het einde van het seizoen te promoveren.

De oefenwedstrijd was voor de spelers van SV Diemen een prima gelegenheid om aan de conditie en het balgevoel te werken. Het hoogtepunt van de wedstrijd was het openingsdoelpunt van SV Diemen. Kay Minnema schoot de bal uit een vrije trap via de onderkant van de lat raak.

SV Zeeburg verliest in slotfase: 15-16

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de eerste wedstrijd na de winterstop verloren. In Sporthal Diemen was DSOV net iets slagvaardiger dan de handbalsters uit Diemen: 15-16.

De teams speelden een stevige maar sportieve wedstrijd en waren aan elkaar gewaagd. Bij rust leidde DSOV met 9-11. Na de hervatting kwam SV Zeeburg terug en vlak voor tijd stond het 15-15. Maar in de slotfase sloeg DSOV alsnog toe: 15-16.

Goede prestaties zwemmers

Puck van den Heuvel en Axel Eisinga.

DIEMEN - Puck van den Heuvel en Axel Eisinga van De Meeuwen hebben goede prestaties geleverd tijdens de regionale zwemkampioenschappen in Hilversum.

Puck won brons op de 100 meter schoolslag en Axel brons op de 100 meter vlinderslag. Er deden veel zwemmers van De Meeuwen mee. Zij haalden limieten op 10 afstanden. Bijzonder was de deelname van de 10-jarige Dion Fuijkschot, die pas een jaar aan wedstrijdzwemmen doet.

Karatever. Ryo Un Kai start vanaf 7 Jan. www.ryounkai.nl. Lft. vanaf 14 jr.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
Tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Taxi Centrale Diemen
020-6905858

60+ wandelclub Diemen, belangstelling? En fit? Bel 06-11530770