DiemerNieuws

27 maart 2014

DiemerNieuws 27 maart 2014


Diemen geniet van De Jantjes

Foto: Trudy Kroese

Twee avonden de zaal bijna vol: met 'De Jantjes' wist EDOG Muzikaal Theater afgelopen weekend boven verwachting veel bezoekers naar het theater in de sporthal aan de Prins Bernhardlaan te trekken. Om helemaal in de Amsterdamse sfeer van de musical te komen, speelde er zowel buiten als binnen een draaiorgel. Op het podium een prachtige voorstelling, waar het koor nu eens wel in plat Amsterdams mocht zingen. Het publiek in de zaal zong enthousiast mee met alle bekende liedjes.

Alle partijen praten mee over coalitie

DIEMEN - PvdA-lijsttrekker Lex Scholten en D66-lijsttrekker Jeroen Klaasse hebben de afgelopen week met afzonderlijke delegaties van de andere partijen in de gemeenteraad gesproken. PvdA en D66 informeren de andere partijen uiterlijk vanavond (donderdag 27 maart) over hun conclusies. Vanavond wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Scholten laat weten dat zijn partij en D66 met de andere partijen hebben gesproken over de verkiezingsuitslag, zaken die de andere partijen de komende jaren belangrijk voor Diemen vinden en welke coalitie hun voorkeur heeft. "Wij presenteren onze conclusies uiterlijk donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het kan ook dat wij de andere partijen al in de loop van donderdag berichten."

Het centraal stembureau van de gemeente Diemen heeft vrijdagochtend de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. De zetelverdeling blijft zoals die woensdagavond laat werd bekendgemaakt. De voorkeurstemmen hebben geen invloed gehad op de samenstelling van de gemeenteraad. PvdA heeft vier zetels, VVD, D66, SP en Leefbaar Diemen elk drie, GroenLinks en Partij van de Ouderen twee en CDA een zetel.

De samenstelling van de gemeenteraad en het aantal voorkeurstemmen: PvdA: Lex Scholten (781), Farida Polsbroek (349), Rob Verheuvel (51) en Nico Portegijs (96). VVD: Brigitte Wielage (1088), Frans Mulder (130) en Johan Jägers (68). D66: Jeroen Klaasse (870), Jeannette Pietersen (396) en Kai de Haan (51). Leefbaar Diemen: Rosali Herder (631), Maurits Rietveld (97) en Jan Sikking (62). SP: Maïta van der Mark (849), Wim van Vugt (52) en Miek Wijnbergen-Liezen (44). GroenLinks: Gepke Uiterdijk (538) en Nicole van Engelen (115). Partij van de Ouderen: Peter Prins (727) en Sylvia Raveling (123). CDA: Janneke de Graaff (496).
Wethouder Ruud Grondel, die als lijstduwer op de kandidatenlijst van GroenLinks stond, kreeg 95 voorkeurstemmen. Tweede Kamerlid Harry van Bommel kreeg als lijstduwer van de SP 89 stemmen.
Vervolg op pagina 3

College neemt afstand van uitspraken Wilders

DIEMEN - Het college van burgemeester en wethouders van Diemen neemt nadrukkelijk afstand van de uitspraken die Geert Wilders van de PVV afgelopen week publiekelijk deed over Marokkanen in Nederland. Dat liet het college gisteren weten.

"Het college van Diemen hecht veel waarde aan onderlinge ontmoeting en aan een gemeenschap waar de leden met elkaar in verbinding staan. De uitspraken van de heer Wilders staan daar volgens het college haaks op en zijn daarom verwerpelijk", aldus het college. Met haar afkeuring van de uitspraken van PVV-leider Wilders wil het college een duidelijk signaal afgeven dat in Diemen iedereen die aan de samenleving deel wil nemen daar ook deel van uit moet kunnen maken. De hele verklaring is te vinden op onze website, www.diemernieuws.nl.

Ook de directeuren van alle basisscholen in Diemen zijn geschokt over de uitlatingen van Wilders. Zij laten dat weten in een open brief in de rubriek 'Lezers' op pagina 2 in deze krant.

Park achter winkelcentrum Diemerplein wordt Nelson Mandelapark

DIEMEN - Het park achter winkelcentrum Diemerplein wordt vernoemd naar Nelson Mandela. Het Nelson Mandelapark wordt op 5 mei officieel geopend.

PvdA-fractievoorzitter Rob Verheuvel stelde het college van B en W in december in een brief voor om een plek in Diemen naar de vorig jaar overleden Nelson Mandela te vernoemen. De politieke partijen in de gemeenteraad vonden het voorstel van Verheuvel sympathiek.

De straatnaamcommissie van de gemeente Diemen heeft het college van B en W in januari geadviseerd om het park achter winkelcentrum Diemerplein, inclusief de voet- en fietspaden, de naam Nelson Mandelapark te geven. Het college van B en W heeft dit advies overgenomen.

Dit geldt ook voor het advies van de straatnaamcommissie over de naam van drie bruggen in het park achter winkelcentrum Diemerplein. De bruggen krijgen de namen Amandlabrug, Qunubrug en Ubuntubrug. Qunu is het dorpje in de Oostkaap waar Mandela opgroeide, Amandla een strijdkreet die gebruikt werd tijdens het verzet tegen de apartheid en Ubuntu een Afrikaanse filosofie. De brug die uitkomt op winkelcentrum Diemerplein moet nog worden aangelegd, nu ligt er een tijdelijke brug.

De officiële opening van het Neslon Mandelapark wordt verricht door burgemeester Amy Koopmanschap en PvdA-fractievoorzitter Rob Verheuvel.

61

parkeerplekken komen er bij brede school Noorderbreedte

Van de lezers

Open brief
Wij leren de kinderen op onze scholen respect, acceptatie en verdraagzaamheid naar elkaar.
We zijn geschokt over uitlatingen die afgelopen week na de verkiezingen zijn gedaan naar één bepaalde bevolkingsgroep in ons land.
Onze leerlingen van Marokkaanse afkomst, en hun ouders, willen wij een hart onder de riem steken: op onze scholen wordt ieder mens gelijkwaardig behandeld!
De directeuren van alle Diemense basisscholen

Snel
Mijn mond viel open van verbazing, zoveel gedetailleerde berichtgeving over de raadsverkiezingen op maar liefst drie pagina's, en dan meteen al de dag erna! Ik vind het echt ongelooflijk hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen, daar is vast nachtwerk aan te pas gekomen. Het was goed om meteen al de uitleg te lezen waarom de PvdA een zetel meer had dan de VVD en D66 bij ongeveer evenveel stemmen - door de lijstverbinding dus. En de foto's van Trudy Kroese waren, zoals zo vaak trouwens, ook leuk. De redactie en andere medewerkers verdienen echt een pluim hiervoor.
Overigens was ik het over de opgehangen ballonnen van de SP erg eens met ingezonden briefschrijver De Monchy. Gaat de partij die dingen ook weer opruimen? Hij noemde nog niet eens het vreselijke getetter van een geluidswagen waar de SP mee rondreed, niet te harden was dat.
Nogmaals complimenten,
Jeroen Hogendorp

Folders
Geachte meneer De Monchy,
GroenLinks heeft in Diemen verkiezingsfolders verspreid. U vraagt zich af of dat strookt met onze gedachten over het milieu. Ik deel uw zorg om het milieu, juist daarom hielp ik mee die folders te verspreiden. Want daarin legt GroenLinks uit dat zij streeft naar een duurzamer, groener en socialer Diemen. In verkiezingstijd willen we daar de aandacht op vestigen. Dus verspreiden we folders. Op onze website doen we al vier jaar lang verslag van onze activiteiten en standpunten, dus zonder papier. Ook in de gemeenteraad werkt de fractie van GroenLinks geheel digitaal. De fractie heeft daar als een van de eerste op aangedrongen. Als u een NEE/JA-sticker op de brievenbus heeft, dan spijt het me dat u de folder heeft gekregen. Want, evenals bij de NEE/NEE-stickers respecteren we in het algemeen de wens van de bewoners geen drukwerk te ontvangen. Al blijft het onbevredigend een folder met een doordachte tekst en uitleg ten behoeve van verkiezingen slechts te mogen beschouwen als een reclamefolder. Uit zorg voor ons milieu hebben we 230 brieven verspreid met een enquête over het huisvuil. Het blijkt dat er in Diemen veel meer afval kan worden gescheiden. Dat papier levert dan wel weer geld op als het via het oud papier wordt ingezameld. Doet u mee?
Frans Eerkens

Weerbericht

Droog en zonnige perioden, oplopende temperatuur
De eerste lentemaand maart is een zeer zonnige maand. Ook de komende dagen blijft de zon rijkelijk meespelen dankzij een krachtig hogedrukgebied met de kern boven Scandinavië. Langs de zuidflank van dit luchtdrukmaximum wordt met een aflandige oostelijke stroming droge, en geleidelijk ook warmere, lucht aangevoerd. Maart eindigt dus met volop lenteweer.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag is het droog met zonnige perioden. In de nacht bestaat kans op nachtvorst. In de middag wordt het 14 à 15 graden. In het weekeinde vindt een herhaling van zetten plaats. Het blijft droog met flink wat zonneschijn. In de nacht liggen de minima rond 3 graden. Zaterdag overdag loopt de temperatuur op tot 15 à 16 graden. Zondagmiddag kan het 17 à 18 graden worden. Er waait daarbij op alle dagen een matige oostenwind (windkracht 3-4).

Trend na het weekeinde
Het hogedrukgebied houdt stand. Het fraaie lenteweer houdt daardoor aan. Pas later in de week trekt het langzaam in zuidoostelijke richting weg. Het blijft daardoor tot het eind van de week droog met veel zonneschijn. De maxima liggen in het algemeen tussen de 18 en 22 graden.

Weetje
De zon maakt overuren in deze maart. Normaal schijnt de zon in maart 120 uur. Inmiddels is de 150 uren zonneschijn al overschreden. Met nog een aantal vrij zonnige dagen te gaan, stevent deze maart af op een hoge positie bij de zonnigste 10. In 2012 was maart ook erg zonnig met 166 uur, in maart 2011 scheen de zon 185 uur. Topper is maart 2003 met bijna 200 uur.

Onder de klok van Kaskens

Het blokje huizen op de fotokaart lag aan de Hartveldseweg en werd in de jaren 30 gesloopt om de rijbaan te verbreden voor het moderne verkeer. Het verkeer liep vaak hopeloos vast in de trechter bij de kruising van de Hartveldseweg en de Ouddiemerlaan. Dit stukje vormde het winkelend hart van Diemerbrug. Op de hoek is de zaak van juwelier Kaskens. De buurman was een zaak in comestibles en delicatessen. Voor alle duidelijkheid prezen eigenaren Olivier en Kok hun waar in sierlijke letters als 'Fijne Vleeschwaren' aan. De kapper ernaast ('coiffeur') komt even kijken naar de fotograaf. De bewoners van de etages boven de winkels hielden van frisse lucht: overal staan de ramen open en boven de kruidenierszaak van de weduwe Baars verschijnt zelfs een Diemense Julia op het balkon. Voor de deur van het winkelpand ernaast van slagerij Kortland, later C. Havekotte, staan de fietsen met de karakteristieke manden van de slagersjongens nonchalant tegen de gevel. 'Onder de klok van Kaskens' was jarenlang het verzamelpunt in Diemen voor de uitwedstrijden van D.V.A.V., nu sv Diemen. Van daar ging het met de fiets of op de boerenkar op weg naar de tegenstander. Soms een tocht van uren.

'Dit zijn de mooiste kranten om te maken'

Kiezer haalt informatie over lokale politiek vooral uit lokale krant

Het DiemerNieuws heeft 's nachts doorgewerkt om de dag na de verkiezingen meteen de uitslag en de reacties te kunnen melden.

DIEMEN - Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen werd bij Enter Media tot diep in de nacht doorgewerkt om het DiemerNieuws en nog vier andere lokale kranten de volgende ochtend mét verkiezingsuitslag bij de lezer te krijgen. Diezelfde avond maakte onderzoekbureau TNS NIPO bekend dat kranten zoals het DiemerNieuws dé informatiebron zijn gebleken voor kiezers.

Het is al ver over tweeën in de nacht na de gemeenteraadsverkiezingen vorige week als op de redactie bij uitgever Enter Media in Weesp een klein gejuich opsteekt zoals je dat op een verkiezingsavond hoort bij een partij die een mooie zetelwinst boekt. Reden van opwinding is een verlossend telefoontje vanuit de drukkerij van Janssen/Pers in het Limburgse Gennep. "Ook de laatste pagina is goed ontvangen, dus we kunnen om half vijf de pers op." Het betekent dat vijf kranten mét verkiezingsuitslag, reacties en overzicht van de gekozen raadsleden op tijd bij de bezorgers en dus bij de lezers zullen zijn.

Achter de schermen
Er is met twintig mensen doorgewerkt om de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen, Muiden, Weesp, Naarden en Bussum te verslaan. Vijf gemeenten, vijf verkiezingen, vijf kranten: DiemerNieuws, MuiderNieuws, WeesperNieuws, NaarderNieuws en BussumsNieuws. Verslaggevers en fotografen waren in elk gemeentehuis/stadhuis om de hoofdrolspelers om hun eerste reactie te vragen en blijdschap en teleurstelling in beeld te brengen. Tussen het volschrijven van de krantenpagina's werden ook de websites geüpdatet en tweets verstuurd. Op de centrale redactie in Weesp kwam alles samen. Een gestructureerde chaos. "Doe jij dit, doe ik dat. Die kop is niet goed. Dubbelcheck jij pagina 3, dan kan hij weg. Ik zou die andere foto kiezen. En waar blijven Weesp en Bussum...!?"

Onderzoek toont aan dat lokale krant van grote waarde is

De uitslagen van Weesp en Bussum lieten lang op zich wachten. Niemand had nog slaap, dus daar niet van, maar als de deadline niet gehaald zou worden, zouden de kranten niet meer de volgende dag bezorgd kunnen worden. Zou toch zonde zijn van al dat werk. Vandaar het gejuich bij dat verlossende telefoontje. Hoofdredacteur André Verheul: "Dit zijn de leukste kranten om te maken. Het is hard werken, maar niemand wil het missen. Ik ben trots op iedereen die dat mogelijk maakt: van verslaggever tot bezorger.

Mooi compliment
De lezer waardeert het enorm." Een van de Diemer lezers schreef dat hij positief verrast was dat hij de volgende dag al drie pagina's verkiezingsnieuws in zijn krant aantrof. En burgemeester Koopmanschap twitterde: "Wat een topptestatie van Diemernieuws om zo'n volledige krant te maken binnen10 uur na de uitslag." Een mooi compliment. Want het is niet vanzelfsprekend meer dat een krant dat doet, zegt Verheul.

De snelle krant met verkiezingsuitslag was het sluitstuk van een periode van zes weken waarin het DiemerNieuws volop aandacht besteedde aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er werd veel uit de kast gehaald: veel aandacht in de kranten, maar ook in samenwerking met de gemeente een verkiezingsdebat in De Omval. De uitkomst van het TNS NIPO-onderzoek bewijst dat het DiemerNieuws daar goed aan heeft gedaan, stelt uitgever Adri De Bruijn: "Hier blijkt nog eens uit dat onze kranten van grote waarde zijn."

Diemenaren ruimen afval langs Venserkade op

Vrijwilligers prikten 5 uur lang afval op.

DIEMEN - Een aantal inwoners van Diemen heeft vorige week woensdag zwerfafval langs de oever van de Venserkade opgeruimd.

De actie was een initiatief van Laurens Berkvens. "Ik fiets daar vaak langs en stoorde mij al langere tijd aan het afval. Ik besloot het afval zelf op te ruimen en heb daarbij hulp gekregen van een aantal mensen. We zijn van 10.30 tot ongeveer 15.30 uur bezig geweest met het inzamelen van het afval. We hebben van alles gevonden, zoals schuimpapier, plastic, flessen, tennisballen en aanstekers." Personeel van de gemeente heeft het afval meegenomen.

Uitslag verkiezingen

(Vervolg van voorpagina)

D66 kreeg 1569 stemmen, PvdA 1508, VVD 1502, Leefbaar Diemen 1232, SP 1222, GroenLinks 1022, Partij van de Ouderen 985, CDA 751 en Sociaal Diemen 245. Die laatste partij heeft geen zetel in de gemeenteraad bemachtigd. Er werd 52 keer blanco gestemd, vijftig stemmen bleken ongeldig.

Het verschil tussen de PvdA en VVD is dus nog kleiner dan woensdagavond werd gemeld. De PvdA kregen zes stemmen meer dan de VVD. Maar door een lijstverbinding met GroenLinks is de PvdA de grootste partij in de gemeenteraad geworden.

Straatroof

DIEMEN - Een 19-jarige vrouw is donderdagavond slachtoffer geworden van straatroof.

De vrouw liep rond 19.30 uur vanaf station Diemen-Zuid door Bergwijkpark in de richting van de containerwoningen. Plotseling werd haar handtas van haar schouder gerukt. De vrouw zag de twee daders wegrennen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900-8844 of 0800-7000 (Misdaad Anoniem).

Oplichting

DIEMEN - Een inwoonster van Diemen is donderdag slachtoffer geworden van oplichting.

De vrouw werd diverse keren gebeld door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van Microsoft. De vrouw was actief op internet en ondervond problemen. Zij dacht daardoor dat het goed zat. De man wist persoonlijke gegevens van haar los te krijgen en vertelde haar dat zij 17 euro moest betalen voor het oplossen van het probleem. De man heeft vermoedelijk op afstand het beheer van de computer overgenomen. Nadat de vrouw had ingelogd bij haar bank werd zij even afgeleid. De man slaagde erin een groter bedrag van haar rekening te halen. De politie adviseert mensen nooit gegevens met onbekende mensen uit te wisselen en altijd naar het algemene nummer van het bedrijf te bellen om na te gaan of de persoon inderdaad degene is waarvoor hij of zij zich uitgeeft.

Gerold

DIEMEN - Een 80-jarige vouw is vorige week woensdag slachtoffer geworden van zakkenrollerij.

Toen zij in winkelcentrum Diemerplein van de Primera naar de Hema liep merkte zij dat de rits van haar handtas was geopend en dat haar portemonnee met inhoud was weggenomen.

Leerlingen van 't Palet sjouwen met water

Foto: Trudy Kroese

Leerlingen van basisschool 't Palet in Diemen-Noord hebben vorige week met elk een rugzak met zes liter water op de rug een flinke afstand afgelegd. Het ging hier om een landelijke actie van Simavi, een organisatie die zich inzet voor schoon drinkwater in kwetsbare gebieden zoals Oeganda en Kenia. De leerlingen konden ervaren hoe zwaar kinderen in Afrika het hebben als zij water hebben gehaald en dit over een grote afstand naar huis moeten brengen. Adjunct-directeur Peggy Tholen van 't Palet vertelt dat de kleuters minder hoefden te tillen. Zij hadden een flesje water bij zich.

Noorderbreedte naam van brede school in Noord

Leerlingen onthullen naam van school

Leerlingen tonen de naam van de brede school Noorderbreedte. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Noorderbreedte is de naam van de brede school in Diemen-Noord. De naam is donderdagochtend bekendgemaakt.

De naam Noorderbreedte is bedacht door Gideon en Carolien Benard. De elfjarige Gideon is leerling van groep 7 van basisschool De Duif, Carolien is zijn moeder. Zij hadden meegedaan aan de prijsvraag om een naam voor de brede school in Diemen-Noord te bedenken.

Frans Verstraten, directeur van brede school Diemen-Noord: "Het team van de brede school Diemen-Noord heeft de naam vorige week uitgekozen. Donderdagochtend zijn de leerlingen van groep 7 van De Duif, Gideon en zijn moeder Carolien naar de bouwplaats in Diemen-Noord gekomen. Daar hebben wij de naam onthuld."

Enthousiast
De brede school Diemen-Noord gaat in augustus open. De leraren en leerlingen van de twee basisscholen verheugen zich erop dat zij vanaf het begin van het nieuwe schooljaar les geven en les krijgen in een nieuw, modern schoolgebouw. De gebouwen van 't Palet en De Duif zijn immers al behoorlijk oud en voldoen niet meer aan de eisen die aan een moderne school worden gesteld. Leraren van De Duif en 't Palet zijn inmiddels in het nieuwe schoolgebouw geweest en toonden zich enthousiast.

De twee schoolgebouwen worden in de toekomst gesloopt. "Er zijn plannen voor de vrijkomende locaties", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Het gaat daarbij om nieuwbouw van vrije-sectorhuurwoningen. De gemeente is daarover momenteel nog in gesprek met een ontwikkelaar, maar het zijn gesprekken met een goed perspectief. Als de plannen en bijbehorende afspraken concreet worden, is er uiteraard ook overleg met de buurt voorzien. In het bestemmingsplan geldt al de bestemming 'woningbouw'."

Onderzoek toekomst markt

DIEMEN - Wie de komende tijd winkelt op de weekmarkt op het Diemerplein of in het winkelcentrum kan gevraagd worden naar zijn of haar mening over de markt.

Onderzoekers van I & O Research gaan de straat op om mensen te interviewen. Zij voeren de enquête uit als onderdeel van een groter onderzoek in opdracht van de gemeente Diemen. Onderzocht wordt hoe de markt in de toekomst levensvatbaar blijft en meer bezoekers trekt. Uit een globale eerste inventarisatie blijkt dat de markt goed draait, maar dat er nog verbeterpunten zijn. In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende aspecten van de markt, zoals de kwaliteit, uitstraling en opstelling van de markt, landelijke trends en ontwikkelingen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de woensdagmarkt, de gemeente en het CVAH (Centrale Vereniging voor Ambulante Handel) gaan met de resultaten aan de slag.

Maïta van der Mark, wethouder Economische Zaken: "Het college vindt het belangrijk dat Diemen een kwalitatief goede warenmarkt behoudt. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor Diemenaren. Voor veel mensen hoort de markt gewoon bij Diemen en daar ben ik het helemaal mee eens."

Richard Meij

24 jaar
Staflid bij Scouting Diemen
Student Technische Aardwetenschappen
Diemenaar sinds 1995

Als Scout al begonnen bij de welpen?
"Eerder zelfs, ik ben op zesjarige leeftijd begonnen bij de bevers. Het leuke aan scouting is de veelzijdigheid: soms loop je een tocht, een andere keer ga je klimmen en daarna speel je bijvoorbeeld een potje voetbal."

Van de zomer kamperen in het Diemerbos?
"In de zomervakantie trekken we meestal naar een ander deel van het land. Het ziet er echter naar uit dat we op korte termijn wel weekendjes in het Diemerbos kunnen gaan kamperen."

Fikkie stoken of spoorzoeken?
"Na een dag spoorzoeken een fikkie stoken en dan aan het kampvuur de dag doorspreken."

Vakantie: kamperen of een all-inclusive hotel?
"Toch kamperen, dan heb je meer vrijheid. Maar ik zeg geen nee tegen een weekje in een hotel."

Beste nummer ooit?
"'Money For Nothing' van Dire Straits."

Wat is je grote droom?
"Veel van de wereld zien. Ik hoop dat ik later een baan kan krijgen waarvoor ik veel op reis mag."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik een grote luchtvaartliefhebber ben en daarom veel over het onderwerp lees."

Met wie zou je nog wel eens een gesprek willen voeren?
"Het lijkt me wel interessant om in Noord-Korea een keer met Kim Jung Un (of een van zijn voorvaderen) te praten en te vragen hoe en waarom je een heel land aan het (communistische) lijntje kunt houden."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was wel interessant. Het geeft goed weer hoe er in de gemeentepolitiek gedacht wordt. Bij andere verkiezingen heb je dat minder."

Als je een dag burgemeester was...
"...zou ik het winkelcentrum Diemerplein anders in gaan delen en een goede muziekwinkel of een extra supermarkt aantrekken."

Fietsbrug open

DIEMEN - De nieuwe fietsbrug over het water bij de Diemerkade is open.

De brug was al een tijdje bijna klaar, maar moest nog geasfalteerd worden. Dat werk was dinsdag klaar en de brug werd direct geopend voor het fietsverkeer. Het scheelt de fietsers op deze drukke fietsroute naar Amsterdam een scherpe bocht. De oude brug wordt binnenkort verwijderd.

Aangifte tegen Wilders

DIEMEN - Een inwoner van Diemen heeft aangifte van discriminatie gedaan tegen Geert Wilders.

De 25-jarige man deed vorige week donderdagmiddag op het politiebureau in Diemen aangifte tegen de voorman van de PVV. De politie heeft de aangifte opgenomen. Geert Wilders kwam vorige week woensdagavond in opspraak toen hij tijdens een toespraak in Den Haag aan het publiek vroeg of zij meer of minder Marokkanen wilden.

Georgina Asante overleden

DIEMEN - In Albert Heijn ligt een condoleanceregister voor de op 17 maart overleden Georgina Asante.

Veel klanten hebben het register getekend en een persoonlijke boodschap geschreven. Georgina Asante stond bij de klanten bekend als een vriendelijke medewerkster met hart voor haar werk. Supermarktmanager Paul van Diemen: "Georgina werkte sinds 1999 bij ons in de zaak. Zij was een van de gezichten van de zaak. Veel mensen gingen speciaal bij haar in de rij staan. Een collega kwam op het idee om in de zaak een plek in te richten waar klanten het register kunnen tekenen."

vrijdag 28 maart

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Muziek in De Omval

Niki Romijn schetst met 'Bird' een muzikaal portret van een vrouw die zich aan het keurslijf van de Victoriaanse moraal weet te ontworstelen door te gaan reizen. Een adembenemend theaterconcert met liedjes over vrijheid, verre reizen en vreemde Victoriaanse verschijnselen. De voorstelling begint om 20.30 uur, een kaartje kost € 14,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Bijeenkomst Mea Vota

Uitvaartonderneming Mea Vota houdt iedere laatste vrijdag van de maand een informatiebijeenkomst in De Brede HOED. Het thema deze maand: Heb ik een verzekering nodig? Hoe leg ik mijn wensen vast? De bijeenkomst is van 11.00 tot 12.00 uur en gratis toegankelijk. Aanmelden via 020-6955530.

zaterdag 29 maart

Cabaret in De Omval

De finalistentour van Cameretten brengt altijd het grootste talent op het gebied van cabaret en stand-up comedy. Ook dit jaar is stand-up, en dan in bijzonder Comedytrain (Toomler), vertegenwoordigd met de winnaar van zowel de jury- als de publieksprijs, Patrick Laureij. Overige finalisten zijn Rundfunk ("Beeldend, fysiek en absurdistisch") en Fuad Hassen ("een ontwapenend verhaal"). Camaretten begint om 20.30 uur, een kaartje kost € 14,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Open zangles

Om 18.00 uur kan iedereen komen kijken en luisteren naar de muziek die de leerlingen van zangpedagoge Saskia Paërl, hebben ingestudeerd in hun muzieklessen. De open les wordt gegeven in de Volmerstraat 1 in Diemen-Zuid. Betaling naar draagkracht. Informatie: 020-6931889.

Oud papier

De vrijwilligers van RTV Diemen halen weer overal in Diemen oud papier op. Al het papier dat om 8.30 uur op de stoeprand staat, wordt meegenomen.

maandag 31 maart

De zorg de baas

Op woensdagmiddag 23 april start in El'sina een nieuwe cursus 'De Zorg de Baas', bedoeld voor mantelzorgers in Diemen die overbelast zijn, of overbelast dreigen te raken en hier iets aan willen doen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt gegeven door Markant, Centrum voor Mantelzorg. Een kennismakingsgesprek gaat vooraf aan deelname. Mantelzorgers kunnen zich vanaf nu opgeven bij Markant tel. 020-8868800 of 06–52414649 (dinsdag t/m vrijdag). Deelname is gratis.

Zumba

Vanaf maandag 7 april wordt er weer gestart met een nieuwe reeks Zumbalessen in 't Kruidvat. De laagdrempelige lessen zijn van 20.00 tot 21.00 en geschikt voor iedereen. De periode bestaat uit 8 lessen, kosten € 55,-. Vooraf aanmelden via 06-17411800 of majafit@yahoo.com.

dinsdag 1 april

Film in De Omval

The Wolf of Wall Street vertelt het waargebeurde verhaal van effectenmakelaar Jordan Belfort. In de jaren negentig bedenkt de ambitieuze Belfort een niet zo legale manier om exorbitant veel geld te verdienen met de aandelenhandel. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Inloopspreekuur

Uitvaartonderneming Mea Vota houdt iedere dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur een gratis inloopspreekuur in De Brede HOED. Iedereen met vragen over kosten, verzekeringen en het vastleggen van wensen voor een uitvaart kan hier terecht.

Bodysing

Bodysing is een cursus in gezond bewegen (aerobics, bodyswing, yoga en adem). Alle spieren en gewrichten van het lichaam worden gebruikt. De les duurt anderhalf uur. Tot 15 april kun je je inschrijven voor de introductiecursus van 8 lessen. Betaling naar draagkracht. Informatie via info@saskiaparel.nl of 020-6931889.

Benefietvoorstelling

Niels Boesten uit Diemen organiseert een gezellige middag voor senioren in Berkenstede. Hijzelf en klasgenoten treden op met voordrachten, dans, zang en muziek. De middag duurt van 13.30 tot 15.15 uur en de entree bedraagt € 1,50. De gehele opbrengst gaat naar een inzamelingsactie van het Vechtstede College in Weesp voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten.

vrijdag 4 april

Dialezing Iconen

Wijzer in Diemen van de SWD organiseert een dialezing over iconen in gebouw de Schakel. Stap voor stap wordt door Simon Koopman de boeiende wereld van iconen dichterbij gebracht door informatie in woord, zang, klank en beeld. De lezing duurt van 10.00 tot 12.00 uur, entree: € 2,50. Meer informatie bij Cor de Best: 06 – 54678741.

Cabaret in De Omval

Met zijn vlijmscherpe grappen dompelt Jochen Otten je onder in zijn komische wereld. Even pijnlijk als ontroerend. Even gitzwart als frivool. De voorstelling begint om 20.30 uur, een kaartje kost € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 6 april

Paasbingo

De bingoballetjes gaan weer rollen in wijkcentrum Noorderlicht. Kom uw geluk beproeven bij deze gezellige paasbingo en wie weet gaat u met een mooie prijs naar huis. De bingo is van 13.30 tot 16.00 uur.

Jeugdvoorstelling

Hilbert Geerling komt naar De Omval met 'De toverketel van Swiegel Miegel'. Swiegel Miegel is lelijk, achterbaks, gemeen en verschrikkelijk vals. Maar dan ziet ze op een vroege ochtend prins Jawelneenietus de 4e. Swiegel Miegel is op slag verliefd en vraagt hem of hij met haar wil trouwen. Als de prins weigert ontploft ze bijna van woede en sleept hem achter op haar bezem mee het bos in. Een goochelvoorstelling voor kinderen van 5 jaar en ouder zoals je nog nooit gezien hebt. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 11 april

Rijbewijskeuring

Senioren die een oproep hebben ontvangen voor een rijbewijskeuring kunnen vandaag terecht in wijkcentrum 't Kruidvat aan de Ouderkerkerlaan. De keuring kost € 30,-. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 06-20670105. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag, is verkrijgbaar bij de gemeente en via het internet op mijn.cbr.nl (inloggen via DigiD).

Workshop

Creatief Diemen organiseert weer een leuke workshop in inspiratiecentrum El'sina. Tussen 19.00 en 22.00 uur worden er versieringen voor in paastakken gemaakt. Kosten € 19,95, inclusief materialen. Aanmelden voor 9 april via workshopindiemen@gmail.com of 06-38025284.

Cabaret in De Omval

Brokstukken (Arjan Smit, Chris King Perryman, Korneel Evers) borduurt in hun vierde avondvullende voorstelling 'Heavy Balls' voort op de unieke stijl die zij met hun voorgaande voorstellingen hebben neergezet. Pretentieloze, maar intelligent gemaakte humor. Hun lachshows zijn onzinparades van absurde fysieke comedy, hilarische personages en mooie muziek. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 15,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

17 en 22 april

Film in De Omval

12 Years a Slave is gebaseerd op het ongelofelijke verhaal van Solomon Northup. Hij leefde in de 19e eeuw, voorafgaand aan de Amerikaanse burgeroorlog, als vrije zwarte man met zijn gezin in New York. Dan wordt Solomon ontvoerd en verkocht als slaaf in het zuiden. Hij vecht om niet alleen te overleven, maar ook zijn waardigheid te behouden. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

24 en 29 april

Film in De Omval

In 'Her' schaft Theodore (meervoudig Oscargenomineerde Joaquin Phoenix), een eenzame schrijver, zich een nieuw ontwikkeld besturingssysteem aan dat bestemd is om in alle behoeften van diens gebruiker te voorzien. Het systeem vormt een geheel eigen identiteit op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Langzaam maar zeker wordt hij verliefd op deze Samantha (stem van Scarlett Johansson). De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 30 maart

Kamermuziek

In de serie Kamermuziekvlogin De Hoop vandaag Café Dansant met The Thrilling Thirties. De drie been musici nemen u mee terug in de tijd. Naar het betoverende nachtleven van het Parijs en Berlijn uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Aanvang 15.00 uur. Kaarten zijn te koop aan de zaal (open om 14.30 uur) of te reserveren via 020-3317135 of vriendenvandehoop@planet.nl.

2, 9 en 16 april

Luistercursus

Dit jaar wordt voor de vijfde keer de luistercursus over Bachs Matthäus Passion gegeven in Diemen. Dompel je drie avonden onder, ontdek de muzikale middelen, symboliek en suggestieve beeldtaal die Bach gebruikte voor een zo dramatisch mogelijk effect. De cursus wordt gegeven op 2, 9 en 16 april, van 19.30 tot 22.00 uur bij inspiratiecentrum El'sina. Meer informatie: www.bachpassie.nl / 06-16 55 20 44.

3 en 6 april

Film in De Omval

'Venus in Fur' is een messcherp Polanski-drama. Na een hele dag audities voor zijn theaterspel bevindt Thomas zich alleen in een Parijs theater met weinig hoop om een geschikte actrice te vinden. Wanneer hij op het punt staat om te vertrekken, komt Vanda binnen. Vanda belichaamt alles wat Thomas haat. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 5 april

Diemen schoner

Serve the City Diemen gaat vuil prikken tussen 11.30 en 14.30 uur om Diemen voor iedereen schoner en mooier te maken. Vandaag wordt de D.J. den Hartoglaan aangepakt. StC zorgt voor de lunch voor de harde werkers. Aanmelden via stcdiemen.nl.

10 en 15 april

Film in De Omval

'The Selfish Giant' is een moderne versie van het sprookje van de Iers-Engelse schrijver Oscar Wilde, dat ook 'The Selfish Giant' heet. Kitten, een cynische en hebzuchtige ijzerhandelaar, ontdekt het talent van de 13-jarige Swifty om met paarden om te gaan en biedt hem een baantje als jockey aan bij illegale paardenraces. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 12 april

Cabaret in De Omval

De Vlaamse cabaretier Arnout Van den Bossche won al verschillende Nederlandse cabaretprijzen, waaronder in 2012 een finaleplaats bij het VARA Leids Cabaret Festival, toch wel de moeder der cabaretwedstrijden van Nederland. Tijdens de daaropvolgende finalistentournee door heel Nederland maakte hij indruk met zijn programma 'De Relatiefluisteraar', een buitengewoon komisch cabaretprogramma over man-vrouwrelaties. Fijnzinnig, herkenbaar en vermakelijk raak! De voorstelling begint om 20.30 uur en een kaartje kost € 12,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

maandag 14 april

Open repetitie

Vandaag start EDOG na de geslaagde productie 'De Jantjes' in maart weer met repeteren. In november geeft het gezelschap het jaarlijkse concert in De Omval. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken bij de repetitie op maandagavond in De Omval. Of je goed kunt zingen is minder belangrijk dan veel enthousiasme. De repetitie begint om 20.00 uur.

woensdag 16 april

Toneel in De Omval

In de door Thomas Verbogt geschreven solovoorstelling 'Gaandeweg' speelt Debby Petter een vrouw die zich realiseert dat ze in de tweede helft van haar leven steeds vaker afscheid moet nemen: van gewoontes, denkbeelden, haar kinderen die het huis verlaten hebben en nu van zichzelf zijn, vrienden die dood zijn of een andere weg zijn ingeslagen. Aanvang 20.30 uur, entree € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 25 april

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Cabaret in De Omval

Grijs is zwart en wit. Grijs is saai. Grijs is veelgehoord. Grijs is oud. 'Grijs' is de nieuwe solovoorstelling van Howard Komproe. 'Grijs' gaat over wat je kwijtraakt als je krampachtig vasthoudt. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 16,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 27 april

Computerclub

Computerclub Minerva houdt de maandelijkse bijeenkomst in Het Noorderlicht, van 11.00 tot 14.00 uur.

Toneel in De Omval

Fred Vaassen speelt 'Dodelijk Zwijgen'. Een man, Kees Loudon, heeft zojuist zijn beste vriend begraven, die hij tien jaar eerder ontmoette in de trein op weg naar Polen. Van beiden was de reisbestemming Auschwitz. Ieder had echter zijn eigen reden om daar naartoe te gaan. De een als zoon van een NSB-vader, de ander als de enige overlevende uit een joodse familie. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Optreden voor het goede doel

Niels Boesten organiseert een gezellige middag in Berkenstede ten bate van schoolactie

Leerlingen en leerkrachten werken samen voor de Actie Run VSC. Foto: Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Niels Boesten uit Diemen is 17 jaar en is vrijwilliger in Berkenstede. Volgende week dinsdag organiseert hij een gezellige middag in het zorgcentrum met optredens van zijn klasgenoten. De opbrengst is helemaal voor de actie Run VSC van zijn leerkrachten op het Vechtstede College in Weesp.

"Een goed doel binnen een goed doel", zo noemt docente Marjolijn Kruijt de actie van haar leerling Niels Boesten. Zij is een van de leerkrachten die in het pinksterweekend van 7 t/m 9 juni meedoen aan de Roparun: een teamestafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Daarmee wordt geld ingezameld voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Team Run VSC bestaat uit acht lopers, zes fietsers en 25 begeleiders.

Diemer Cross
Door de sporters zelf wordt al hard getraind om straks de ruim 500 kilometer lopend en fietsend te overbruggen. Edwin Hoop, leerkracht Duits, is een van de lopers. "Ik woon in Amsterdam en kom tijdens het trainen vaak in Diemen. Ook het meedoen aan wedstrijdlopen hoort bij onze voorbereiding. De Middenmeerloop vorig jaar bijvoorbeeld, en vorige maand deden we mee aan de Diemer Cross. Dat was trouwens ontzettend zwaar, ploeterend door de blubber."
Gezellig werk
Niet alleen de sporters en begeleiders zelf zijn bezig om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Run VSC. "De hele school organiseert acties, er zijn er al meer dan 60 op touw gezet", vertelt Kruijt. Ze is mentor van 5 vwo en in die klas zit Niels. "Vorig jaar heb ik voor mijn maatschappelijke stage gewerkt in zorgcentrum Berkenstede", vertelt hij. "Ik vond dat erg leuk en ben er blijven werken als vrijwilliger. Ik help nu in vakanties en op vrije studiedagen bij de dagopvang. We drinken een kop koffie, lezen de krant en we maken ook wel eens uitstapjes. We doen geen saaie dingen als alleen maar Mens-erger-je-nieten. En het zijn ook nog eens heel leuke en gezellige mensen. Ja, ik had ook bij de supermarkt kunnen gaan werken en geld verdienen, maar dit is veel gezelliger dan een pak melk."

'Dit is een goed doel in een goed doel'

Afwisselend programma
Op 1 april organiseert Niels in het restaurant van Berkenstede een Open Podium met acht acts van medeleerlingen van zijn school. "Alle senioren uit Diemen zijn welkom, niet alleen mensen die in Berkenstede naar de dagverzorging gaan, maar ook andere mensen uit Diemen. We vragen € 1,50 entree en zetten een donatiebus neer. De opbrengst is helemaal voor de actie Run VSC. Berkenstede zorgt voor een kopje koffie en een hapje, dat vind ik erg leuk." Kruijt is trots op haar leerlingen. "Toen Niels het idee opperde, wilden er direct aardig wat leerlingen meedoen. Niet alleen om geld in te zamelen, maar ook om iets te doen voor mensen die waarschijnlijk niet vaak een verzetje hebben. We hebben veel leerlingen uit Diemen op school. Wie meer informatie wil over deze actie kan eens kijken op onze website vechtstedecollege.nl en dan op de knop Roparun klikken."

Niels heeft een afwisselend programma samengesteld. "Mevrouw Kruijt vertelt eerst kort iets over het doel van de Roparun-actie, zodat de mensen weten waarvoor ze geld doneren. Een dansgroep met leerlingen uit verschillende klassen geeft een wervelend dansoptreden. Er is zang en veel muziek: saxofoon, piano, trompet en gitaar. Samen met klasgenote Sanne draag ik een gedicht voor." De benefietmiddag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.15 uur. En het is dan wel op 1 april, het is géén grap, verzekert Niels.

Diemen viert Bomenfeestdag

Wethouder Van der Mark helpt kinderen met het planten van bomen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In Diemen is woensdag de Nationale Bomenfeestdag gehouden. Leerlingen van basisschool De Octopus plantten lijsterbessen en witte prunussen op de Diemerkade. De wethouders Scholten en Van der Mark waren hierbij aanwezig, evenals werknemers van Pantar. Pantar Amsterdam Groen voert sinds 2012 groenonderhoud in de gehele gemeente Diemen uit. Kinderen worden tijdens de Nationale Bomenfeestdag bewust gemaakt van het feit hoe belangrijk bomen zijn voor hun toekomst. Het planten van een eigen boom draagt hier aan bij.

Café Dansant speelt Thrilling Thirties in De Hoop

Laatste concert in de serie Kamermuziek van dit seizoen

Café Dansant neemt het publiek mee naar de jaren '30.

DIEMEN - Zondag 30 maart is alweer het laatste concert in de serie Kamermuziek in De Hoop. Café Dansant brengt 'The Thrilling Thirties' terug naar Diemen.

Café Dansant, dat zijn de drie bevlogen musici Sabine Wüthrich, sopraan, Eva van Grinsven, saxofoon en Daniël Kramer, piano. Zij nemen het publiek mee naar het betoverende nachtleven in de theatercafés van het Parijs en Berlijn uit de jaren dertig van de vorige eeuw. In 'Le Chat Noir', een populair theatercafé en cabaret in Parijs en in cabaret 'Uberbrettl' in Berlijn werden stukken gezongen en gespeeld van Erik Satie, Darius Milhaud en Arnold Schönberg, maar werden ook komische en satirische 'onzinliedjes' ten gehore gebracht.

Kaarten
The thrilling Thirties begint zondagmiddag om 15.00 uur. Kaarten zijn te koop aan de zaal (open om 14.30 uur) of te reserveren via 020-3317135 of vriendenvandehoop@planet.nl.
Borrel
Traditiegetrouw wordt het concertseizoen afgesloten met een feestelijke borrel. Een gratis glas op vertoon van het entreebewijs.

EHBO Diemen en Ambulance Amsterdam werken samen

DIEMEN - Ambulance Amsterdam zoekt de samenwerking met lokale burgerhulpverleningsorganisaties om de kans van overleven te vergroten voor burgers met een acute circulatiestilstand. De aanrijtijden van de ambulances zijn over het algemeen binnen de norm van vijftien minuten. Voor een reanimatie is dit echter te lang, waardoor de samenwerking met burgers noodzakelijk is.

Bij acuut hartfalen is het van groot belang dar er zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen zes minuten) begonnen wordt met het opstarten van een reanimatie. Hoe sneller er ook een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter plaatse kan zijn en ingezet wordt, hoe groter de kans van overleven voor de patiënt.

Om dit te bewerkstelligen is Ambulance Amsterdam, de verzorger van ambulancediensten in onze regio, het project Burgerharthulp gestart: een oproepalarmeringssysteem om burgers en een AED zo spoedig mogelijk ter plaatse te laten komen. In Diemen is hierbij de samenwerking gezocht met de EHBO-vereniging, wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een convenant. In dit document worden afspraken gemaakt over de opleiding en kwaliteitseisen van deelnemers aan dit project.

Memorial Peter Trommelen

DIEMEN - In Veilinghuis De Eland aan de Weesperstraat 10 vindt woensdag 2 april een memorial plaats voor Peter Trommelen.

Peter Trommelen overleed op 2 april 2013 op 58-jarige leeftijd. Hij was eigenaar en algemeen directeur van het veilinghuis in Diemen. Eva Trommelen-van der Veldt, de weduwe van Peter, onthult om 18.00 uur een schilderij waarop Peter Trommelen is afgebeeld. Het schilderij is gemaakt door kunstschilder Willem van Albeslo, die de Rietveld Academie heeft afgemaakt en al 25 jaar een verdienstelijk schilder en cartoonist is.

Na het overlijden van Peter Trommelen heeft Eva het levenswerk van haar man voortgezet. Zij krijgt hierbij steun van haar medewerkers van wie er een aantal al lang bij de zaak werkt. Trommelen was een flamboyante zakenman met een hart voor Diemen. Hij maakte nadrukkelijk deel uit van de lokale samenleving.

Jongens belaagd

DIEMEN - Twee jongens zijn onlangs bij het NS-station in het centrum van Diemen belaagd toen zij na afloop van een training bij SV Diemen op de fiets naar huis reden.

De jongens hadden op dinsdagavond getraind op het complex van SV Diemen en reden rond 21.00 uur op de fiets naar hun woning in Diemen-Noord.

"Mijn zoon van twaalf en zijn vriend van dertien werden bij het station in het centrum van Diemen zonder enige aanleiding belaagd door twee jongens van ongeveer dertien à veertien jaar oud. De vriend van mijn zoon kreeg een blikje naar zijn gezicht geworpen, werd bespuugd en kreeg vervolgens een harde vuistslag in zijn gezicht", aldus de moeder van een van de jongens.

"Mijn zoon en zijn vriend werden door die twee jongens ingesloten bij de spoorwegovergang die op dat moment gesloten was. Het was heel bedreigend voor hen", aldus de moeder. Zij heeft die avond onmiddellijk de politie gebeld. Agenten hebben onderzoek verricht, maar konden de daders niet vinden.

Spelen en parkeren rond brede school

DIEMEN - Rond de nieuwe brede schoool in Diemen-Noord komen speelvoorzieningen en 61 parkeerplekken.

Het definitieve plan voor de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwe brede school in Diemen-Noord is door het college van B en W vastgesteld. Er komen speelvoorzieningen waar kinderen zowel tijdens schooltijd als daarbuiten prettig en veilig kunnen spelen, volgens de gemeente. Er is plek voor 61 parkeerplekken, met name aan de voorkant van het terrein. Eerder werd op het perceel al een plek gevonden voor de skatebaan, die voorheen op de plek van de nieuwe school stond. Het werk begint volgens de planning op 6 mei en is rond de zomer klaar.

De Octopus sluit project af

Veel belangstelling voor 3D-printer.

DIEMEN - Leerlingen van basisschool De Octopus hebben dinsdagavond het project Techniek en Wetenschap afgesloten.

Ouders van de leerlingen bezochten dinsdagavond de basisschool in het centrum van Diemen en bewonderden in de klassen het werk dat de kinderen de afgelopen weken hebben gemaakt.

In de hal van de school stond een 3D-printer. Veel kinderen en hun ouders waren onder de indruk van dit apparaat.

Op tijd op school

DIEMEN - Leerlingen van de twee groepen 8 van basisschool 't Palet deden vorige week donderdag extra hun best om op tijd in de klas te zijn.

Op deze 'Dag van de Leerplicht' kreeg de klas die het eerst compleet was een cadeautje. De leerplichtambtenaren van de gemeente Diemen hebben de leerlingen daarna in het kort verteld wat de leerplichtwet inhoudt.

SV Diemen bezig aan eindsprint

Ploeg boekt belangrijke zege

SV Diemen klopte Zwanenburg: 1-0. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - In de strijd om lijfsbehoud heeft SV Diemen drie zeer belangrijke punten gepakt. Op eigen veld was de ploeg te sterk voor de nummer twee Zwanenburg: 1-0.

Na de matige vertoning van vorige week tegen Arsenal, waarin Diemen al in de eerste tien minuten de wedstrijd verloor, was de ploeg gebrand op een positief resultaat tegen Zwanenburg. Geen gemakkelijke opgave, daar Diemen in het uitduel grote delen van de wedstrijd kansloos was geweest. Dit keer wist Diemen echter meer dan goed partij te bieden: de verdediging stond uitstekend onder leiding van de debuterende Pierre Tosch en over het hele veld werd gestreden voor elke meter.

Zwanenburg probeerde de opbouw van Diemen vroeg te ontregelen door veel druk te zetten, Diemen kwam echter een aantal keer prima onder de druk vandaan en werd dan ook direct gevaarlijk omdat Zwanenburg achterin veel ruimte weggaf. De eerste grote kans was dan ook voor Diemen, toen Van Bree Stobbelaar bediende, die oog in oog met de doelman net naast de paal mikte. Het gaf Diemen nog meer overtuiging dat er een goed resultaat kon worden behaald. Na een half uur spelen kwam Diemen dan ook op voorsprong. Een langlopende aanval werd nog niet afgewerkt door Stobbelaar, maar de rebound werd vanuit een moeilijke hoek binnengeschoten door Boaz Saam. Na deze goal ging de druk van Zwanenburg iets liggen en kon Diemen de rest van de eerste helft rustig uitspelen.

In de tweede helft een sterker Zwanenburg dat constant via de flanken de aanval zocht, maar telkens op de hechte verdediging van Diemen stuitte. In de omschakeling kreeg Diemen grote kansen om de voorsprong te verdubbelen. Die kansen werden echter niet benut. Ook Zwanenburg liet een aantal goede kansen liggen. De meeste schoten werden geblokkeerd door de hardwerkende thuisploeg en doelman Moen pakte een aantal ballen.

Over twee weken volgt de cruciale wedstrijd tegen Sporting Martinus.

Smashing '72 speelt kampioenswedstrijd

Het damesteam met coach Ronald Scheffers. Foto: Smashing '72

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 kan zaterdag kampioen worden van de eerste klasse. Als de ploeg van trainer Ronald Scheffers concurrent vv Amsterdam met 4-0 of 3-1 verslaat is de titel binnen. De wedstrijd in Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan begint om 17.00 uur.

De volleybalsters uit Diemen verloren zaterdag in Castricum met 3-2 van Croonenburg. Dat betekende dat Smashing '72 twee punten aan het totaal kon toevoegen. vv Amsterdam won de thuiswedstrijd tegen Zaanstad met 3-1 en behaalde daarmee vier punten.

Jeroen de Lange, voorzitter van Smashing '72: "Het eerste damesteam heeft met nog drie wedstrijden te spelen acht punten voorsprong op vv Amsterdam. Als er zaterdag met 4-0 of 3-1 wordt gewonnen kan vv Amsterdam ons team nooit meer inhalen. Ik heb er goede hoop op dat de dames zaterdag winnen, want eerder dit seizoen werd de uitwedstrijd met 1-3 gewonnen."

Smashing '72 houdt zaterdag een Smashing Saturday. "Zeven van onze zeventien teams spelen zaterdag thuis. De eerste wedstrijden beginnen om 15.00 uur. De wedstrijd tussen dames 1 en vv Amsterdam begint om 17.00 uur. Na afloop van de wedstrijd is er een optreden van een dj. Wij organiseren zaterdag ook een spandoekenwedstrijd. Kinderen mogen spandoeken maken en de mooiste hangen wij rond 16.00 uur in de sporthal. De winnaars mogen aan de warming-up van ons eerste damesteam meedoen."

Op zaterdag 12 april is er opnieuw een Smashing Saturday in Sporthal Diemen. Dan spelen alle teams van Smashing '72 een thuiswedstrijd, uitgezonderd de mini's. Die dag worden ook alle teams van de vereniging gehuldigd die dit seizoen kampioen zijn geworden.

Glenn Helder

Glenn Helder signeert zaterdag zijn boek 'Van Arsenal naar de bajes' in Bruna in winkelcentrum Diemerplein. De signeersessie duurt van 10.00 tot 11.00 uur. De opmerkelijke levenswandel van de voormalige buitenspeler van onder andere Sparta, Vitesse, Arsenal en Oranje is geschreven door Bert Nederlof, redacteur van Voetbal International.

Ergens in de jaren 90 was er op oudejaarsdag in Noord-Holland een zaalvoetbaltoernooi voor journalisten. Elk team had een profvoetballer in de gelederen. Ons team werd versterkt door Johan Steur, een sierlijke middenvelder van FC Volendam. ABOS was onze tactiek: Alle Ballen Op Steur. Het spelconcept werkte uitstekend, want Steur leidde ons door de groepsfase heen. Met drie overwinningen plaatsten wij ons voor de halve finale. Steur was in de zaal een fenomenale voetballer met een prachtige sleepbeweging. Hij bleek ook een aardige gozer. Tussen de wedstrijden door dronken wij een paar biertjes.

In de halve finale stuitten wij op een journalistenteam dat versterkt werd door Erik Regtop, een speler met een verleden bij Ajax. Wij hoopten ons voor de finale te plaatsen, want daarin kwam een veteranenteam van AZ '67 uit. Een mooie kans om Kees Kist een schop te geven!

Vlak voor de start van onze halve finale kwam Glenn Helder de zaal binnenlopen. Hij kwam net terug uit Italië, waar hij als speler van Arsenal in een wereldelftal was uitgekomen. Helder vroeg of hij bij de tegenpartij mocht meedoen. Hij vroeg het sympathiek, dus gingen wij akkoord. Uiteraard moest ons team met prof Steur het afleggen tegen de opponent met twee profs. Wij waren kansloos. Helder maakte grote indruk op de journalisten. Hij passeerde ons diverse keren met het grootste gemak en maakte een paar doelpunten.

Afgelopen najaar speelde Glenn Helder, die een paar jaar in de jeudgopleiding van Ajax speelde, met een team van oud-Ajax tegen SV Diemen. Hij bleek nog steeds goed te kunnen voetballen. SV Diemen was kansloos tegen de oud-profs.

SV Zeeburg speelt gelijk

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de laatste wedstrijd in de zaalcompetitie met 24-24 gelijk gespeeld tegen VOC 4. Bij rust leidde SV Zeeburg met 15-11.

De 'thuiswedstrijd' werd gespeeld in Sporthal IJburg, omdat Sporthal Diemen werd gebruikt voor de voorstellingen van operettevereniging EDOG. Zondag begint dames 1 aan de tweede helft van de veldcompetitie. De ploeg speelt thuis tegen DSVO 1. De wedstrijd begint om 12.10 uur.

Heren van De Meeuwen winnen weer: 3-8

DIEMEN - De heren van De Meeuwen hebben de uitwedstrijd tegen De Reuring gewonnen: 3-8.

De teams maakten er zaterdag in Noord-Scharwoude een fysieke wedstrijd van. In het kleine zwembad in Noord-Scharwoude was het veel vasthouden en werden er veel persoonlijke fysieke duels uitgevochten. In het eerste kwart van de wedstrijd kwam De Meeuwen op een 1-2 voorsprong. In het tweede kwart konden de waterpoloërs uit Diemen nog iets uitlopen, maar nog niet naar de gewenste grote marge: 2-5. In het derde kwart kreeg De Meeuwen nog wel een strafworp tegen die werd benut, maar toch liep de ploeg uit Diemen uit naar een voorsprong van 3-7. In het laatste kwart waren er nog twee uitsluitingen voor De Reuring en scoorde De Meeuwen nog eenmaal, waardoor de wedstrijd eindigde in een 3-8 overwinning voor de bezoekers.

Het team van de dames 1 was vrij.

15 / 16

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
Tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

PEDICURE komt aan huis, tevens reparaties kleding en gordijnen, haal-en-brengservice 06-42161131

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Taxi Centrale Diemen
020-6905858