DiemerNieuws

11 december 2014

DiemerNieuws 11 december 2014


Kerstboom op plein voor gemeentehuis

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De kerstboom die sinds begin deze week op het plein voor het gemeentehuis staat zorgt voor veel sfeer. Vanaf het moment dat het donker wordt zorgen de lampjes die in de kerstboom zijn gehangen voor mooi en opvallend licht. Mensen die langslopen zijn aangenaam verrast dat er in het centrum van de gemeente een kerstboom staat. Het is volgens insiders voor het eerst sinds dertig jaar dat er een kerstboom voor het gemeentehuis is neergezet.

Winkelvisie: Diemerplein moet bruisend hart blijven

DIEMEN - Het Diemerplein dient ook in de toekomst het bruisende hart van Diemen te zijn. Het winkelcentrum, inclusief horeca en de wekelijkse markt, dient een trekpleister te zijn voor inwoners van alle wijken van Diemen. De winkelcentra in Diemen-Noord en Diemen-Zuid zijn vooral plekken waar buurtbewoners hun boodschappen doen. De verwachting is dat de winkelfunctie van de Arent Krijtsstraat afneemt.

Dit staat in de Detailhandelvisie waarover de gemeenteraad op 18 december een besluit neemt. Het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Diemerplein loopt steeds beter. Er komen steeds meer nieuwe zaken bij en na de opening van supermarkt Deen, naar verwachting in januari 2015, is het winkelcentrum een publiekstrekker rijker.

In de Deatilhandelvisie staat dat het Diemerplein ook in de toekomst de huiskamer van Diemen dient te zijn. Winkelcentrum Diemerpein heeft in de agglomeratie Amsterdam een aantal dorpse trekken, maar oefent ook een beperkte aantrekkingskracht uit op inwoners van wijken als de Watergraafsmeer, IJburg en Duivendrecht.

De winkelcentra in Diemen-Noord en Diemen-Zuid hebben vooral een functie voor de buurt. Beide winkelcentra hebben het lastig gehad omdat er de afgelopen jaren een aantal ondernemers is vertrokken. Inmiddels is de Kruidenhof weer ingevuld en zijn er ook voor Diemen-Noord enkele nieuwe kandidaten.

De overige gebieden (waaronder Arent Krijtsstraat, Plantage De Sniep en de Hartveldseweg-Muiderstraatweg, inclusief de Ouddiemerlaan) kennen enkele winkels en/of een detailhandelbestemming. Deze gebieden dienen zich, ter voorkoming van versnippering, niet verder als winkelgebied te ontwikkelen. De gemeente wil hier geen nieuwe mogelijkheden voor detailhandel creëren. Voor de Arent Krijtsstraat geldt dat dit gebied nu een gemengde functie heeft, met ook winkels.

Vervolg op pagina 3.

Diemen vraagt Provinciale Staten weer om windturbines in Diemerbos

DIEMEN - Diemen vraagt de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland in een brandbrief om het plaatsen van windturbines in het Diemerbos toch mogelijk te maken. De locatie die Diemen op het oog heeft is niet opgenomen in de lijst van mogelijke locaties die Gedeputeerde Staten deze maand heeft vastgesteld. Volgende week wordt het besluit voorgelegd aan Provinciale Staten.

Het Diemerbos zou volgens de regels van de provincie niet geschikt zijn omdat deze in de ecologische hoofdstructuur en in het Groene Hart ligt. Diemen ziet daarin geen belemmering. "Wij vinden het belangrijk dat er in het Diemerbos windturbines kunnen komen om twee redenen: windenergie helpt mee aan onze doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn en het plaatsen van windturbines zou inkomsten opleveren voor Staatsbosbeheer om het Diemerbos goed te kunnen onderhouden", vertelt wethouder Ruud Grondel. "Daarom hebben we al een natuurtoets laten doen om te kijken of er belemmeringen zijn en daaruit blijkt dat er, met enkele aanpassingen, goede mogelijkheden zijn voor windturbines bij het Diemerbos."

Draagvlak
Er is in Diemen een groot draagvlak voor windmolens op deze plek. Ook een belangrijk argument, meent Grondel. "De gemeenteraad heeft unaniem voor gestemd, diverse organisaties als Duurzaam Dorp Diemen, Vrienden van het Diemerbos en ook Staatsbosbeheer staan erachter. Maar dit provinciebestuur heeft zich vastgebeten in haar standpunt." Mocht Provinciale Staten de brief van Diemen naast zich neerleggen en het besluit toch overnemen, dan vestigt Grondel zijn hoop op een nieuw provinciaal bestuur. "In maart volgend jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Ik hoop dat er dan een coalitie komt die de regels minder rabiaat volgt. In de regeling staat dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden."

Afsteken vuurwerk is niet overal toegestaan

DIEMEN - In tegenstelling tot een aantal andere gemeenten heeft de gemeente Diemen voor de periode rond de jaarwisseling geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

Dit betekent echter niet dat het overal in de gemeente is toegestaan om vuurwerk af te steken.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente is aangegeven op welke plekken het niet is toegestaan om vuurwerk af te steken. Bij veel inwoners van Diemen is de inhoud van de APV niet bekend.

Kinderboerderij
In Diemen is het in de omgeving van het gemeentehuis, het politiebureau, de brandweerkazerne, bij de winkelcentra, parkeerplaatsen, de stations in Diemen Centrum en Diemen-Zuid, op schoolpleinen, speelplaatsen, sportaccommodaties en bij de kinderboerderij niet toegestaan om vuurwerk af te steken.

Schade
De gemeente hoopt dat inwoners van Diemen die van plan zijn om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken op hun eigen veiligheid en die van anderen zullen letten. Tevens hoopt de gemeente dat mensen die vuurwerk afsteken ervoor willen zorgen dat er geen schade wordt aangericht. De afgelopen jaren is er rond de jaarwisseling steeds veel schade aangericht. Het betrof hier onder andere abri's, lantaarnpalen en afvalcontainers. Veel van die schade werd veroorzaakt door vuurwerk.

1

competitieduel speelt
SV Diemen nog
voor de winterstop

Blue Stars houdt basketbalcamp

DIEMEN - Basketbalvereniging Blue Stars uit Diemen organiseert samen met Dynasty Basketbal van 2 tot en met 4 januari een basketbalcamp voor jongens en meisjes van 6 tot en met 18 jaar.

Het basketbalcamp vindt plaats op vrijdag 2 januari, zaterdag 3 januari en zondag 4 januari van 09.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. Het basketbalcamp is geschikt voor alle jongens en meisjes van 6 tot en met 18 jaar. Het maakt niet uit of zij wel of geen ervaring hebben met basketbal. Het evenement staat onder leiding van Sam Graham. Hij is coach van het eerste herenteam van Blue Stars. Een aantal spelers van heren 1 zal hem assisteren.

Deelnemers leren tijdens het basketbalcamp basketbalvaardigheden, kunnen deelnemen aan diverse competities, een parcours afleggen en uiteraard veel wedstrijden spelen. Het kan voor sommige jongens en meisjes een eerste kennismaking zijn met het basketbal.

De kosten bedragen 75 euro per deelnemer. Een inschrijfformulier is te vinden op de website www.bluestars-basketbal-com.

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, vrij zacht, soms veel wind
Van winterweer is de komende dagen geen sprake. Blikvanger op de weerkaart is een diepe Atlantische stormdepressie met uitbreidingsplannen tot over het Noordzeegebied. Het zorgt voor een paar onstuimige dagen. Een storing brengt vooral vrijdag veel regen. In het weekeinde neemt de wind iets in kracht af en valt er minder regen. Het blijft vrij zacht.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag gaat het enige tijd flink regenen. Er waait een krachtige, aan zee mogelijk harde tot stormachtige zuidwester. Het wordt 8 à 9 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Zondag volgt er stilaan meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwestenwind is matig tot soms vrij krachtig. In de nacht naar zondag kan het een graadje vriezen. Overdag wordt het circa 5 à 6 graden.

Trend na het weekeinde
De komende week houdt het wisselvallige antiwinterweer aan. De westcirculatie draait op volle toeren. Het is een afwisseling van regen en weer opklarend, soms veel wind. Eind van de week wordt het mogelijk iets rustiger. De maxima schommelen rond 6 à 7 graden.

Weetje
Het jaar 2014 ligt op koers om het warmste jaar ooit (gemeten) te worden. Tot nu toe waren 2006 en 2007 recordwarm. Acht van de elf maanden dit jaar haalden een notering bij de warmste tien. De drie maanden die zich dit jaar minder warm profileerden waren mei (vrijwel normaal), juni (iets aan de warme kant) en augustus was de enige te koude (koele) maand.

Koffijhuis en Stalhouderij

Toen Klaas Pereboom '"de Reiger" aan de Muiderstraatweg kocht, werd deze gebeurtenis middels een advertentie in de "De Nieuws van den Dag" van 28 april 1874 op deze wijze publiekelijk gemaakt:

"Door deze heb ik de eer mijnen geachten begunstigers te berigten, onder de opregte dankbetuiging voor de gunst en het vertrouwen die mij ruim twee- en dertig jaren zoo ruimschoots te beurt mogten vallen, dat ik mijn Koffijhuis en Stalhouderij genaamd "de Reiger", heb overgedaan aan den Heer K. Pereboom. Ik hoop dat dezelfde blijken van goedgunstige genegenheid ook door hen aan mijnen genoemden opvolger zullen worden geschonken, dien ik daartoe allerminzaamst aanbeveel. Onder betuiging van mijne meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, Uw Dw. Dienaar, E. L. Eijking, Diemen, 27 April 1874."

"De Ondergeteekende, door aankoop Eigenaar geworden zijnde van bovengenoemd Koffijhuis en Stalhouderij, heeft hiermede de eer zich beleefdelijk in de gunst van het geëerde publiek aan te bevelen, hopende zich door eene nette en soliede bediening de gunst en het vertrouwen waardig te maken, welke door zijnen voorganger zoo ruimschoots zijn ondervonden. Uw Dw. Dienaar, K. Pereboom."

Allemaal een diploma

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Trots lieten kinderen vorige week in De Omval zien wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben tijdens workshops van Stichting Welzijn Diemen.

De workshops werden na schooltijd gegeven in basisscholen De Octopus en De Ark. De kinderen hebben gekookt, geleerd over gezond eten, een film gemaakt en geknutseld. Aan het einde van de middag kregen ze allemaal een diploma.

Nieuwjaarskaart

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Binnenkort ligt hij op de mat: de nieuwjaarskaart van de gemeente Diemen voor alle inwoners.

Dit jaar is aan drie bewoners die via HVO Querido in Diemen worden begeleid, gevraagd om een ontwerp te maken. Vorige week werden de bewoners met hun tekeningen in het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Koopmanschap. De keuze viel op de kleurrijke en verrassende voorstelling van Nick Scholz.

De kaart wordt huis-aan-huis verspreid en is meteen de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 5 januari 2015.

Kerstversiering in winkelcentrum

Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - De versiering in winkelcentrum Diemerplein is aangepast.

De versiering die in het teken stond van Sinterklaas is afgelopen weekeinde vervangen door kerstversiering.

Lunch en cultuur in De Omval vanaf januari

'Blauw moet het culturele centrum van Diemen worden'

De medewerkers en hun begeleiders maakten gisteren kennis met horecamanager Thijs Frederiks van Grand Café Blauw. Foto: Marleen van den Heuvel

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Grand Café Blauw in Theater De Omval gaat vanaf 5 januari ook overdag open als lunchroom. Het theater zal daarbij ook allerlei culturele initiatieven overdag gaan organiseren. Bijzonder: de lunchroom wordt bemand door mensen met een verstandelijke beperking.

De gemeente Diemen had al langer de wens dat er een lunchroom in het grand café van het theater zou starten waar plek zou zijn voor mensen met, zoals dat heet, een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In dit geval mensen met een verstandelijke beperking die op deze manier een zinvolle dagbesteding krijgen. Dat past in het beleid om invulling te geven aan de nieuwe taken die de gemeente er van het Rijk bij krijgt per 1 januari op het gebied van zorg en begeleiding.
Sympathiek idee
"Wij vonden dat op zich een sympathiek idee", vertelt Michiel Hatenboer, directeur van De Omval. "Het betekende voor ons echter wel een behoorlijk financieel risico om overdag open te gaan en dat moest dus goed geregeld worden. Bovendien hebben wij zelf niet de ervaring om deze mensen te begeleiden. Samen met Cordaan en Philadelphia is dat nu zo geregeld dat het ook voor ons aantrekkelijk is om te starten. Er komt een horecamedewerker die ervaring heeft in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking, naast onze eigen manager horeca Thijs Frederiks."

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen een werkplek

Samenwerking
Gisteren kwamen de medewerkers voor het eerst op bezoek in De Omval om hun nieuwe werkplek te zien. Paul Hartkamp is teammanager arbeidsmatige dagbesteding van Cordaan. "Wij bieden veel vergelijkbare dagbesteding en Philadelphia begeleidt mensen bij het wonen. We zijn blij om nu in Grand Café Blauw samen met Theater De Omval op te trekken voor dit project. De lunchroom wordt onderdeel van het leerwerkbedrijf van Cordaan. Onze jobcoaches zullen de medewerkers intensief begeleiden en als zij goed ingewerkt zijn, zullen deze zich steeds meer terugtrekken. We hopen dat dit als voorbeeld gaat dienen en een olievlekwerking heeft voor andere organisaties en bedrijven in Diemen."

Nieuwe taak

Begeleiding en dagbesteding is een van de taken die de gemeente er op 1 januari 2015 bij krijgt.

Het idee is dat de gemeente beter maatwerk kan verzorgen voor de klant en dat er makkelijker gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen in de buurt.
Met vragen over begeleiding en dagbesteding kunt u terecht bij De Brede HOED.

Wethouder Ruud Grondel: "Ik ben blij met dit voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders en Diemense organisaties. Meer plekken voor dagbesteding en beschut werk dichtbij, is ons doel. We staan ook open voor andere organisaties met ideeën."

Er komt ook overdag een uitgebreid en gevarieerd cultureel aanbod

Cultureel aanbod
"Wij vinden dat de lunchroom goed bij ons past. Als gesubsidieerde instelling voelen wij een sterke maatschappelijke verbondenheid", zegt Hatenboer. "Let wel: voor de lunchroom krijgen we geen extra subsidie. De exploitatie moet dus gewoon voldoende opleveren. Als er winst gemaakt wordt, wordt dit geld geïnvesteerd in activiteiten voor de cultuur in Diemen. Wel is het zo dat het werken met deze mensen financieel aantrekkelijk is. Wij willen daarbij geen oneerlijke concurrentie vormen voor de andere horeca in Diemen. Dus hebben we als voorwaarde gesteld dat het op deze manier aantrekken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ook voor andere horecagelegenheden in Diemen mogelijk moet zijn. We willen eraan bijdragen om het centrum van Diemen in zijn totaliteit aantrekkelijker te maken. Daarnaast willen we ons onderscheiden door een uitgebreid en gevarieerd cultureel aanbod overdag. Films gaan we vaker ook overdag draaien en er zullen workshops en lezingen gehouden worden. Blauw moet het culturele centrum van Diemen worden, de plek waar Diemenaren elkaar overdag ontmoeten."

Overdag vrij
Met de lunchroom mikt De Omval op mensen die overdag vrij zijn: mensen met kleine kinderen, senioren, studenten. "Maar veel werkende mensen hebben bijvoorbeeld op vrijdag hun ATV-dag en kunnen dan bij ons naast een lekkere lunch meedoen aan een workshop. Voor kinderen komt er een aparte kinderhoek. We kunnen ons ook voorstellen dat zakenmensen hier komen lunchen, al zullen ze, vooral in het begin, wel wat tijd moeten nemen; met de mensen die hier komen werken zal het soms misschien allemaal wat langer duren. En we verwachten ook bezoek van medewerkers van de gemeente natuurlijk."

Menu
In de lunchroom is het straks mogelijk om vanaf € 4,50 een broodje met een drankje naar keuze te nuttigen. Op de kaart verder ook uitgebreidere gerechten, huisgemaakte soep en gebak. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met biologische en verantwoorde producten. In januari start de lunchroom met een leuke actie: de tweede kop koffie of thee is dan gratis.

Winkelvisie

Vervolg van voorpagina

De verwachting is dat de ontwikkeling in de Arent Krijtsstraat waarin de winkelfunctie meer en meer plaats zal maken voor andere functies, zowel commercieel als maatschappelijk, verder zijn beslag gaat krijgen. De gemeente wil, overeenkomstig het regionale beleid waarbinnen het lokale beleid moet passen, de bestaande beperkingen tot specifieke branches (zoals doe-het-zelf en wooninrichting) op bedrijventerrein De Sniep in stand houden, en de winkels voor dagelijkse boodschappen behouden in Diemerplein en de wijkcentra, dicht bij de bewoners. Dit betekent dat er bijvoorbeeld in het pand waarin tot twee jaar geleden Kwantum was gevestigd geen zaken als Action of Lidl kunnen komen.

Marinus van Dijk, voorzitter van winkeliersvereniging Diemerplein, was een van de insprekers tijdens de informatieve gemeenteraadsvergadering. Hij vroeg de raadsleden vooral om vast te houden aan de richtlijnen voor bedrijventerrein De Sniep. "Als er interesse is van een zaak als Action om een vestiging in Diemen te openen, dan graag in een van de drie winkelcentra. Als zo'n zaak op De Sniep komt is dat slecht voor de ondernemers in de drie winkelcentra." De heer Mol sprak in namens de belegger die eigenaar is van de panden op bedrijventerrein De Sniep. Hij vroeg de gemeenteraad om de regels voor bedrijventerrein De Sniep te versoepelen. Dit zal ertoe leiden dat de leegstand die daar is wordt opgelost. De Detailhandelvisie heeft trouwens niet tot gevolg dat Diemen niet mag inspelen op ontwikkelingen. Integendeel zelfs. Een voorbeeld hiervan is de vestiging van detailhandel op en rond Campus Diemen Zuid. Daar hebben zich de afgelopen jaren diverse ondernemers gevestigd. Uitgangspunt van de visie is dat dit aanbod van het winkeloppervlak in zeer beperkte mate kan groeien na oplevering van de wijk Holland Park in Bergwijkpark. In die nieuwe wijk met 3000 woningen is nog wel veel ruimte voor horeca en andere maatschappelijke voorzieningen.

Kerstmarkt in winkel-centrum

DIEMEN - In winkelcentrum Diemerplein vindt op zaterdag 13 december een kerstcadeaumarkt plaats. Het evenement duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Er zullen kramen met kunst- en brocante-artikelen staan. De winkeliers plaatsen een tafel bij hun winkel met kerstaanbiedingen. Er zal ook sfeervolle livekerstmuziek zijn.

Bushaltes stukje verplaatst

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Twee bushaltes op de Ouddiemerlaan zijn een stuk naar voren verplaatst. De fietspaden lopen nu achter de bushaltes langs. Naast beide bushaltes zijn fietsnietjes geplaatst. Fietsers kunnen hun fiets neerzetten en vervolgens in de bus stappen. Beide haltes krijgen binnenkort de naam Martin Luther Kinglaan. Nu staat er op de bordjes nog De Diem, een verwijzing naar het zorgcentrum dat daar vroeger stond.

Leerlingen De Kersenboom doen cursus bij TVDZ

Tenniscoach Fred Groen geeft kinderen les

Hans de Jong van TVDZ met leerlingen van De Kersenboom.

DIEMEN - Dertien leerlingen van basisschool De Kersenboom op Plantage De Sniep nemen sinds 6 november deel aan een kennismakingscursus tennis bij Tennisvereniging Diemen Zuid (TVDZ). Het gaat om twee groepen kinderen.

De buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Diemen hebben een interessant sportaanbod voor de naschoolse activiteiten van de basisscholen in Diemen. Zij werken hierbij nauw samen met de basisscholen en een aantal sportverenigingen in Diemen. TVDZ is een van de verenigingen die meedoen. Fred Groen, tennisleraar van TVDZ, leert de deelnemers op speelse wijze de grondbeginselen van de tennissport.

"De jongeren zijn dolenthousiast over deze cursus. Donderdag 11 december is alweer de laatste dag van deze cursus, die wordt afgesloten met een toernooitje", aldus Dionne Tool van SWD.

TVDZ Voorzitter Hans de Jong: "Op deze wijze kan de schooljeugd op een laagdrempelige manier en tegen lage kosten kennismaken met de tennissport. Op deze manier kunnen kinderen er achterkomen of ze deze sport leuk vinden.
Wij hopen uiteraard dat ze het zo leuk vinden dat ze ook lid worden van onze vereniging, want sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen."

Caroline Naumovski, directeur van De Kersenboom, heeft van de kinderen die meedoen aan de kennismakingscursus bij TVDZ enthousiaste reacties ontvangen. "De kinderen vinden het leuk om op deze manier in aanraking te komen met tennis. Het is uiteraard hun eigen keuze om al dan niet verder te gaan met deze sport."

Leerlingen van de Kersenboom doen ook mee aan andere naschoolse activiteiten zoals kinderyoga, balletles en muziekles.

Veiling Rembrandt-reproducties voor Voedselbank Diemen

DIEMEN - Tijdens de koopzondag op 21 december om 14.00 uur zal de winkeliersvereniging Diemerplein 15 Rembrandt-reproducties veilen ten bate van het goede doel: de Voedselbank Diemen.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Marinus van Dijk zal optreden als veilingmeester. Op dezelfde middag, tussen 12.00 en 16.00 uur, vindt het evenement 'Kunst of Kitsch' plaats, waarbij het winkelend publiek curiosa en (kunst)eigendommen kan laten beoordelen door twee professionele taxateurs. De winkels zijn zondagmiddag 21 december geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.

De 15 Rembrandt-reproducties zijn door de winkeliersvereniging Diemerplein gebruikt voor de Rembrandt-route tijdens de feestweek van 14 tot en met 22 november. Het betreft 15 reproducties van schilderijen van Rembrandt geprint op canvas, onder andere De Nachtwacht, De Staalmeesters, het Joodse Bruidje en twee schetsen die Rembrandt heeft gemaakt van het oude Diemen. In plaats van de schilderijen uit te delen kiest de winkeliersvereniging Diemerplein er bewust voor om deze te veilen voor de Voedselbank Diemen. Voorzitter van de winkeliersvereniging en veilingmeester Marinus van Dijk: "Met deze crisis zijn er meer mensen dan ooit die noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank. De winkeliersvereniging Diemerplein draagt de voedselbank een warm hart toe. Vandaar dat wij als bestuur niet lang na hoefden te denken toen we besloten om de opbrengst van de veiling van de schilderijen ten goede te laten komen aan een goed doel in Diemen. Wij hopen dat we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen om een aantal gezinnen in Diemen via de voedselbank een fijne kerst te bezorgen."

Naast de Rembrandt-schilderijen zal op de veiling ook een schilderij van de bekende kunstenares Magda Wieclawska geveild worden. Ook stelt de Cultuurkamer van Diemen een schilderij ter beschikking voor de veiling.

Op koopzondag 21 december vindt ook het evenement 'Kunst of Kitsch' plaats in het winkelcentrum. Tussen 12.00 en 16.00 uur kan het winkelende publiek met eigen curiosa en (kunst)eigendommen naar het winkelcentrum komen. Twee professionele taxateurs zijn aanwezig en geven gratis een deskundige visie op de meegebrachte attributen en zullen tevens een waarde-indicatie geven.

Lau Demmers

65 jaar
Voorzitter Diemer IJsclub
Diemenaar sinds 55 jaar

Foto: Trudy Kroese

Is er al ijs?
"Er zit nu een dun laagje ijs op het water van de ijsbaan van de eerste nachtvorst."

Al ijspret in zicht?
"De natuurijsbaan gaat open bij een ijsvloer van 8 centimeter. Dat kan alleen als de winter doorzet, maar gezien de vooruitzichten denk ik dat het niet voor januari wordt. Geschaatst wordt er wel al volop op de Jaap Edenbaan."

Wat doe je in de zomer?
"Dan zit ik op de camping op de Veluwe."

Favoriete muziek?
"Ik houd van Nederlandstalige muziek."

André Hazes of Jan Smit?
"André, een van de grootste Nederlandse artiesten."

Favoriete stek in Diemen?
"Het laatste stuk van de Overdiemerweg naar het kanaal toe, met nog een paar oude huizen en boerderijen. Mooi landelijk.'

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Het liefst met mijn vader, die is al een tijd geleden overleden."

Trots op?
"Op mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen."

Je kunt niet zonder?
"Mijn vrouw. We zijn al 44 jaar getrouwd."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Een bord ouderwetse macaroni."

Leukste jeugdherinnering.
"Zo veel: slootje springen in de weilanden, de melkboer die met paard en wagen langs de deuren kwam, het paard wist zelf bij welk portiek hij moest stoppen, de pastoor die dropjes uitdeelde en de 'vliegende nonnen' met die grote kappen op van de meisjesschool."

Als je een dagje burgemeester was...
"...zou ik de marktkramen op het Diemerplein anders laten opstellen zodat het nog gezelliger wordt. En meer leuke activiteiten op het plein organiseren, zoals het kunstijsbaantje dat er komt op 23 december."

Bewoonster zoekt veroorzaker schade auto

DIEMEN - Een inwoonster van Diemen-Noord heeft aangifte gedaan van het feit dat een automobilist tegen haar auto is gebotst en daarna is doorgereden.

"In de nacht van zaterdag op zondag 7 december is rond 02.00 uur mijn zwarte Golf die voor mijn deur op de Oude Waelweg stond geparkeerd, aangereden. De bestuurder van deze auto is doorgereden. Helaas heeft hij zich later ook niet gemeld. Wij hebben vastgesteld dat het om een groene Opel Astra gaat."

De bewoonster van de Oude Waelweg laat weten dat haar auto bij de botsing zodanig beschadigd is dat die voorlopig niet kan worden gebruikt. De auto is weggehaald en wordt momenteel gerepareerd. Zij hoopt dat de bestuurder van de auto zich alsnog bij haar of de politie meldt, of dat eventuele getuigen contact opnemen met de politie. Getuigen kunnen de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844.

Roman schetst tijdsbeeld van studentenleven

Boek 'Elf hoog, Toren drie, Jaren tachtig' gaat over leven van studenten

DIEMEN - 'Elf hoog, Toren drie, Jaren tachtig' is de titel van de roman die is geschreven door Alfons Sluizer. De roman gaat over het leven van studenten die aan het begin van de jaren 80 op een afdeling van een studentenflat 'ergens in Nederland' woonden.

Het studentencomplex aan de Rode Kruislaan in 1978. Foto: Erik Diks

Alfons Sluizer is een pseudoniem voor de twee auteurs die de roman hebben geschreven. Zij leerden elkaar in de jaren 80 kennen in een studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen en zijn sinds die tijd bevriend. Zij wonen beiden al lang niet meer in Diemen.

Hoewel het verhaal zich dus 'ergens in Nederland' afspeelt, toont de cover van het boek onmiskenbaar een van de vijf torens van het studentencomplex aan de Rode Kruislaan. De auteurs deden inspiratie op voor het boek tijdens hun studententijd die zich voor een belangrijk deel in Diemen afspeelde.

Eenzaamheid
Een van de auteurs schetst de achtergronden van het boek. "Wij hebben deze roman niet uit een gevoel van nostalgie geschreven. Wij hebben in dit boek de sfeer van de jaren 80 willen beschrijven en de wijze waarop studenten die op een afdeling van een studentenflat woonden met elkaar omgingen. In het boek komen de leuke dingen aan bod, de onzin en flauwekul die werd uitgehaald en de eenzaamheid. Ook de studenten die het niet hebben gered. Dat kwam soms door de drank of te veel afleiding door leuke dingen."

Bezoekers van het Trefcentrum in de jaren 70. Foto: Rolf Schoevaart
Omslag van het boek. Foto: Christian Pfeiffer

Auteurs deden inspiratie op tijdens verblijf in Diemen

De meeste studenten die in een studentenflat gingen wonen kwamen direct uit het ouderlijk huis. Zij startten aan een nieuwe fase van hun leven. "Veel studenten gingen met veel idealen studeren, maar dikwijls hoefde je na het eerste jaar van je studie nog maar twee of drie keer per week naar college op de universiteit. Sommige studenten konden niet tegen die zelfstandigheid en hadden weinig zelfdiscipline. Een aantal van hen heeft het niet gered."

Het boek bevat leuke details die (ex-)bewoners van willekeurige studentenflats bekend zullen voorkomen: de keuken is vaak verre van schoon, het zijn altijd dezelfde bewoners die opruimen, er zijn studenten die zich verantwoordelijk voelen voor de mensen die op hun afdeling wonen, terwijl anderen dat veel minder of in het geheel niet hebben. In het boek krijgt een nieuwkomer van haar afdelingsgenoten een ochtendjas cadeau. Dit is een verkapte uitnodiging om dagelijks bij het gezamenlijke ontbijt aan te schuiven.

Alle personages die in roman voorkomen zijn verzonnen

Telefoontikken
En dan het bijhouden van de telefoontikken. De PTT eiste dat het abonnement van een afdeling op naam van een van de bewoners stond. Van alle bewoners van de afdeling werd verwacht dat zij het aantal telefoontikken dat zij gebruikten noteerden. Dat ging niet altijd goed: er 'vergat' altijd wel iemand om een aantal telefoontikken op te schrijven. Maar meestal kwam het aan het einde wel goed.

De studenten die in het boek voorkomen brengen ook tijd door in het Trefcentrum. In het gebouw tussen toren vier en toren vijf aan de Rode Kruislaan was in het verleden een café/theehuis met die naam. Het Trefcentrum was alleen toegankelijk voor bewoners van het studentencomplex, maar sommige inwoners van Diemen wisten er regelmatig binnen te komen. Een kwestie van goede contacten onderhouden met de portiers. De prijs van een drankje was er veel lager dan de prijs in de reguliere horeca.

In het Trefcentrum gebeurde veel: er werd stevig gedronken, er ontstonden liefdes, relaties gingen uit en sommige studenten raakten er de weg kwijt. De schrijver kwam er regelmatig: "Je zag er vaak dezelfde mensen, maar ik maakte geen deel uit van die scene. Ik had niet echt veel contact met die mensen."

Verzonnen
Er wordt in het boek verwezen naar een winkelcentrum, maar de namen van winkels die aan het begin van de jaren 80 in winkelcentrum Diemerplein waren gevestigd komen niet in het boek voor. De namen van de winkels zijn verzonnen. In het boek is sprake van een apotheek die bij een winkelcentrum is gevestigd. De Diemer Apotheek zat toen aan de Hartveldseweg, nu is de zaak wel bij het winkelcentrum gevestigd.

Alle personen in het boek zijn gefantaseerd, maakt Alfons Sluizer duidelijk. "Wij hebben bewust niemand die wij in die tijd hebben gekend willen portretteren. Het boek beschrijft het leven van mensen die in die tijd in een studentenflat woonden. Het boek beschrijft niet de mensen die in Diemen in een studentenflat woonden."

Het idee om het boek te schrijven ontstond lang geleden. Zij hebben er jaren aan gewerkt. De auteurs gingen niet samen achter de computer zitten, maar leverden hun eigen bijdragen. Daarna werden de teksten bewerkt zodat er een stijl ontstond.

'Elf Hoog, Toren Drie, Jaren tachtig' is te koop via www.Bol.com.

'Er zal meer een beroep op vrijwilligers moeten worden gedaan'

Vrijwilligersvacaturebank is op zoek naar meer vrijwilligers

Marianne Berkelaar en Arie van't Hoog voor De Brede HOED. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Vrijwilligersvacaturebank van Stichting Welzijn Diemen (SWD) is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen in Diemen die hulp nodig hebben. Arie van 't Hoog, directeur van SWD, en Marianne Berkelaar, coördinator van WonenPlus, vertellen over de activiteiten van de Vrijwilligersvacaturebank.

Er wordt altijd gekeken of er een klik met de vrijwilliger is

De Vrijwilligersvacaturebank is in De Brede HOED gevestigd en is bereikbaar via telefoonnummer 020-3144700 en via de website van SWD: stichtingwelzijndiemen.nl. Sinds enige tijd is Jervis Groeneveld de nieuwe coördinator van de Vrijwilligersvacaturebank. Hij is elke donderdag in De Brede HOED aanwezig. Arie van 't Hoog: "Wij willen de Vrijwilligersvacaturebank nadrukkelijk onder de aandacht van de inwoners van Diemen brengen. Wij hopen dat mensen die met pensioen zijn of geen betaalde baan hebben, bereid zijn zich in te zetten voor anderen in Diemen. Er werken momenteel ruim 80 vrijwilligers bij SWD, van wie er 25 actief zijn bij WonenPlus, dat onderdeel is van SDW. WonenPlus is een grote afnemer van de Vrijwilligersvacaturebank."

Op 1 januari 2015 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van kracht. Dit houdt in dat de zorg versoberd wordt. Mensen die ziek of hulpbehoevend zijn zullen meer een beroep moeten doen op familie, vrienden en vrijwilligers. Arie van 't Hoog: "De gemeente Diemen zal met iedereen die nu hulp, verzorging of verpleging krijgt in gesprek gaan. 2015 is een overgangsjaar en dan verandert er nog niets. Maar er zal inderdaad meer een beroep op vrijwilligers moeten worden gedaan. Wij hebben als stichting twee folders gemaakt: een folder voor organisaties die behoefte hebben aan vrijwilligers en een folder voor mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten. In de folders is aangegeven hoe de partijen zich kunnen aanmelden en met elkaar in contact kunnen komen. De folder is te downloaden van de website van de SWD en vanaf 22 december verkrijgbaar in De Brede HOED." Mensen die ziek of hulpbehoevend zijn kunnen zich aanmelden bij WonenPlus. Zij kunnen dan op vele terreinen hulp krijgen van vrijwilligers. Het gaat om zaken als hulp bij boodschappen, klussen in de woning en de tuin en ondersteuning bij bezoek aan een ziekenhuis. Marianne Berkelaar geeft een voorbeeld uit de praktijk: enige maanden terug werd door een abonnee van WonenPlus gevraagd haar hondje zes weken uit te laten omdat zij naar het ziekenhuis moest voor een heupoperatie. Bij WonenPlus is een rooster gemaakt en vier vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het hondje twee maal per dag is uitgelaten. De Vrijwilligersvacaturebank gaat vraag en aanbod bij elkaar brengen. Op de website is binnenkort te zien wie waar welke hulp vraagt. Iemand die als vrijwilliger aan de slag wil kan dan contact leggen met de persoon die om hulp vraagt. Maar uiteraard gaat het één-op-ééncontact bij WonenPlus niet verdwijnen. Abonnees kunnen in veel gevallen een beroep doen op een vaste vrijwilliger. Er wordt altijd gekeken of er een klik is tussen de persoon die hulp nodig heeft en de vrijwilliger. In wijkcentrum 't Kruidvat in Diemen-Zuid is op dinsdag en vrijdag gestart met een dagbestedingsprogramma 'Huis van de Buurt' voor Diemenaren (jong en oud) die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig functioneren. In 2015 wordt dit project uitgebreid; er worden er nog gastheren en gastvrouwen gezocht. Informatie: Cora Verhoef, tel: 06-1262 04 23.

Kerststukjes maken op de markt

Romy maakte samen met haar opa een kerststukje. Foto: Christian Pfeiffer

DIEMEN - Romy van vijf jaar maakte gisterenmiddag op de weekmarkt samen met haar opa zelf een prachtig kerststukje. De marktkooplieden van de weekmarkt hadden de handen ineengeslagen zodat kinderen gratis een kerststukje konden maken.

Romy was natuurlijk niet de enige, veel kinderen kwamen woensdag langs bij de speciale kraam op de markt en maakten hun eigen kerststukje. René Bakker, die iedere week met kamer- en tuinplanten op de Diemense markt te vinden is, en in deze tijd natuurlijk ook met kerstgroen en kerstbomen, bedacht deze activiteit. "We houden met alle marktkooplieden regelmatig gezamenlijke acties op de markt, dan geven we poffertjes weg of een plantje bijvoorbeeld. De ondernemers vinden het leuk als er wat extra reuring is op de markt, dus zij vonden het ook een goed idee om nu eens een activiteit te organiseren voor kinderen."

De klanten van alle kramen hadden de afgelopen weken een uitnodiging gekregen om met hun (klein)kinderen een kerststukje te komen maken. Twee medewerkers hielpen de kinderen om de stukjes mooi op te maken met groen, kerstdecoratiematerialen en kaarsen. Als extra traktatie stond er warme chocolademelk klaar. Romy had geluk, haar opa was bloemist, dus met zijn hulp kon zij wel een heel mooi kerststukje mee naar huis nemen.

Raadslid Nico Portegijs en Margot Taal uit Diemen schreven mee voor Amnesty. Foto: Christian Pfeiffer

Voor wie gisteren niet kon: volgende week woensdag kunnen kinderen ook nog langskomen op de markt om een kerststukje te maken.

Schrijven voor Amnesty

DIEMEN - Gisteren was het de Dag van de Mensenrechten en Amnesty International hield wereldwijd een schrijfmarathon. Ook in Diemen konden brieven geschreven worden voor een aantal activisten en gewetensgevangenen. Onder anderen burgemeester Koopmanschap deed mee aan de actie.

In het gemeentehuis stond een Amnesty-stand waar iedereen langs kon komen om een brief te schrijven aan één of meer gevangenen. De burgemeester, een aantal wethouders en verschillende raadsleden deden mee aan de actie, net als andere Diemenaren.

In Diemen werden brieven geschreven voor vijf personen van wie bekend is dat zij recentelijk slachtoffer zijn geworden van schending van een fundamenteel recht. Zij komen uit de Verenigde Staten, Oezbekistan, Saoedi-Arabië, Nigeria en China. Uit onderzoek blijkt dat deze jaarlijkse actie aantoonbaar resultaat heeft. Voor een niet onaanzienlijk aantal gevangenen hebben de brieven van Amnesty International geleid tot vrijlating, strafvermindering of verbetering van detentieomstandigheden.

SV Diemen klopt CTO' 70: 6-0

Dennis van Bree scoort hattrick

SV Diemen was veel sterker dan CTO '70. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen CTO '70 uit Duivendrecht met 6-0 gewonnen. Bij rust leidde SV Diemen met 3-0.

Dennis van Bree maakte voor rust drie doelpunten, een echte hattrick dus. Van Bree nam eerder dit seizoen afscheid als speler van SV Diemen omdat hij naar Friesland is verhuisd. Hij is pas vanaf 1 januari 2015 speelgerechtigd voor zijn nieuwe club in Friesland en ging onlangs op het verzoek van SV Diemen-trainer Marc Stuut in om de twee laatste duels voor de winterstop weer voor SV Diemen uit te komen.

CTO '70 kwam na een half uur met tien man te staan nadat een speler een rode kaart had ontvangen. Na rust maakte SV Diemen het karwei slagvaardig af. Noël Ruygrok (twee keer) en Tommy Gans bepaalden de eindstand op 6-0. Twee minuten voor tijd ging Kevin Kroese door zijn enkel. Het ziet er naar uit dat hij enige tijd is uitgeschakeld.

Blessureleed
Marc Stuut: "Dat is heel vervelend. Kevin is een heel belangrijke speler voor ons die we moeilijk kunnen missen. Wij missen ook Kay Minnema, Marc Stobbelaar en Boaz Saam door blessures. Dat is lastig." Hij is tevreden over de wedstrijd tegen CTO '70. "Wij benutten zondag de kansen die wij kregen. Na afloop was iedereen erg tevreden, maar ik ben van mening dat wij vorige week beter speelden." SV Diemen gaat zondag op bezoek bij Swift, een ploeg die door Stuut 'een lastige tegenstander' wordt genoemd. De wedstrijd in Amsterdam begint om 15.00 uur. De concurrenten van SV Diemen wonnen hun wedstrijden. Sporting Martinus won met 0-3 bij Geinburgia, Fortius won de uitwedstrijd tegen SC Buitenveldert (0-3) en SV Ouderkerk was voor eigen publiek te sterk voor NFC: 3-1. Sporting Martinus blijft na 12 wedstrijden koploper. De ploeg heeft 30 punten. Fortius staat met 29 punten op de tweede plaats en SV Ouderkerk is derde met 27 punten. SV Diemen staat met 26 punten op de vierde plek.

Dames van SV Zeeburg winnen spannend duel

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de thuiswedstrijd tegen Leidsche Rijn 2 gewonnen: 22-20.

De handbalsters uit Diemen begonnen goed en dit resulteerde in een voorsprong van vier punten. SV Zeeburg kon het goede spel gedurende de eerste helft volhouden. Er werd met druk gespeeld en de dames van Leidsche Rijn waren erg geïrriteerd door het spel van de ploeg uit Diemen en de scheidsrechter. Bij rust leidde SV Zeeburg met 12-8.

In de rust werd benadrukt dat SV Zeeburg het hoofd erbij moest houden en in een hoog tempo en met druk moest blijven spelen. SV Zeeburg kwam de tweede helft wat minder goed uit de startblokken waardoor de dames van Leidsche Rijn het idee kregen dat er wel wat te halen viel. Over en weer vielen er tijdstraffen en het spel werd harder. Met nog zo'n tien minuten op de klok kwam Leidsche Rijn op gelijke hoogte.

Het spel ging nu heen en weer en er kon weer van alles gebeuren. De dames van SV Zeeburg raakten weer in de stress en daardoor verdween het snelle spel en de druk naar het doel. SV Zeeburg herpakte zich dit keer op tijd en het publiek ging nog eens extra achter de thuisploeg staan. A-speelster Tirza IJpma bepaalde een minuut voor tijd de eindstand op 22-20.

Commercieel

De Champions League wordt vanaf het seizoen 2015-2016 uitgezonden door een commerciële omroep: SBS6.

De NOS heeft geen bod op de uitzendrechten gedaan. Het zat er aan te komen, want de NOS moet bezuinigen van de regering in Den Haag. De NOS heeft geld nodig voor het uitzenden van nieuws en andere programma's, zoals de samenvattingen van de eredivisie. Het is te begrijpen, maar of het verstandig is valt te betwijfelen. De publieke omroep wil meer jonge kijkers bereiken. Ik denk niet dat jongeren de tv op kanaal 1, 2 of 3 afstemmen om te kijken naar saaie debatten van de Tweede Kamer ('Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat') of het altijd spannende Dode Dichters Almanak.

Ik kijk er niet naar uit om de Champions League via SBS6 te volgen. Ik kijk zelden naar de commerciële omroepen. Eigenlijk alleen als er een wedstrijd van het Nederlands elftal wordt uitgezonden. Meestal bevalt dat niet. Ik word regelmatig onaangenaam verrast door een mededeling rechts boven in het scherm met de aankondiging dat er binnenkort weer zo'n prachtig programma als 'Sterren springen' wordt uitgezonden.

Mijn hoop is erop gevestigd dat de UEFA bepaalde eisen aan de omroep zal stellen. Dus geen onzinnige reclames tijdens de wedstrijden. Ik heb er een hard hoofd in, want de heren bij de UEFA zijn vooral in geld geïnteresseerd. Wellicht komt zo'n gladde omroepbaas in de nabije toekomst met het voorstel om een wedstrijd niet uit twee, maar vier helften te laten bestaan. Uiteraard onder het mom van dat spelers minder snel moe worden en de wedstrijden aantrekkelijker worden. De echte reden: nog meer reclames tijdens de wedstrijden.

Maar gelukkig is er een alternatief: een, weliswaar duur, abonnement op Sport1. Die zender zendt tegelijkertijd diverse wedstrijden van de Champions League uit. Ook een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid als SBS6 in de (verre) toekomst een Champions Leagueduel van PSV of Feyenoord uitzendt.

Dames van De Meeuwen winnen overtuigend

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de wedstrijd tegen HBW gewonnen: 10-6

HBW stond voor aanvang van de wedstrijd een plek onder De Meeuwen. Het zou dus een spannend duel moeten worden. Door een prachtig doelpunt van Tessa Coumou werd de stand 1-0 voor De Meeuwen. Direct daarna kwam HBW met een antwoord door gelijk te maken: 1-1. Hierna nam HBW een 1-3 voorsprong. Na een mooi doelpunt van Vera Sonepouse en opnieuw Tessa Coumou kwam De Meeuwen langszij. Na de derde periode was de stand gelijk: 5-5. Met nog maar een periode te spelen zetten de dames van De Meeuwen de schouders er flink onder. Na prachtige doelpunten van Jannie Spijker, Amy Waardenburg en opnieuw Tessa Coumou werd de stand al snel 7-5. Na een goede redding van keepster Sanne Winchester en een paar prachtige aanvallen van De Meeuwen was HBW weggespeeld. De Meeuwen won de pot overtuigend: 10-6.

DKV Victoria wint bij Badhoevedorp: 12-14

DIEMEN - DKV Victoria heeft de uitwedstrijd tegen Badhoevedorp gewonnen: 12-14

De korfballers uit Diemen hadden het in de eerste helft zwaar en hadden moeite om op gang te komen. Bij rust leidde DKV Victoria met 7-8. DKV Victoria speelde in de tweede helft beter, maar had aanvankelijk moeite om te scoren. Maar uiteindelijk werden er genoeg doelpunten gemaakt en gingen de twee punten mee naar Diemen. De scheidsrechter had volgens sommigen te veel invloed op de wedstrijd. Hij gaf snel vrije ballen en floot de wedstrijd kapot, was de mening van diverse spelers. Hoewel dit geen reden mag zijn om niet goed te spelen, had het optreden van de arbiter invloed op het spel van DKV Victoria. DKV Victoria speelt zondag thuis tegen tegen Ten Donck 1.

De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 15.40 uur. Deze wedstrijd moet gewonnen worden om kans te houden op promotie naar de tweede klasse.

Smashing wint van nummer 2

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft in een zinderende wedstrijd in Hoofddorp gewonnen van de nummer twee in de competitie: VCH werd vol passie met 3-2 verslagen door de Diemense dames.

In de eerste set kwam Smashing snel op voorsprong, die gaandeweg werd ingelopen door VCH. Met een succesvolle aanval en een blokkeerpunt besloot Smashing het eerste bedrijf met winst (24-26). In de tweede set bezweek Smashing onder het servicegeweld van VCH (25-15). Aan het einde van de derde set werd een flinke achterstand door Smashing knap ingelopen, gesteund door aanmoedigingen van het eerste herenteam dat in dezelfde hal een wedstrijd had gespeeld. De dames trokken de set naar zich toe: 24-26. In de vierde set beet VCH van zich af (25-16), waardoor een vijfde tiebreakset moest worden gespeeld. VCH nam de leiding, maar Smashing herpakte zich met Lara Lems en Lidwien Gall die op beslissende momenten scoorden: 14-16.

vrijdag 12 december

Bingo

In Huis van de Buurt 't Kruidvat wordt een bingomiddag gehouden. 14.00–16.00 uur, de hele middag meespelen kost € 1,50. Informatie: 06–19776374.

Toneel in De Omval

Theater Zeelandia speelt 'Het land van over zee' over een relatie op afstand. Moeder Anna blijft verpauperd achter in Zeeland, terwijl haar dochters op zoek gaan naar vruchtbaar land in Amerika aan het begin van de 20e eeuw. 20.30 uur € 17,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Lezing over muziek

Musicoloog Wout Strootman geeft een muziekhistorische lezing over de Messiah van Händel in bibliotheek Diemen. 10.00-12.00 uur. Toegang met OBA of Stadspas € 5,00 / normaal € 10,00. Reserveren aanbevolen via die@oba.nl of 020-6902353.

zaterdag 13 december

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed en huishoudelijke apparaten. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Wereldmuziek

Basily Gipsy Band komt naar De Omval. De band heeft in de loop der jaren een geheel eigen identiteit ontwikkeld met verschillende zigeunerinvloeden. 20.30 uur, € 17,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Kerstmarkt

De traditionele kerstmarkt in de pastorie van de Sint Petrus' Bandenkerk. Kerststukjes, kerstverlichting, kerstboomversiering, leuke kerstcadeaus, kaarsen, kerstfiguren, kerststallen, kerststukjes, appelflappen en de beroemde oliebollen van Erik en Anja. Het is allemaal te koop voor schappelijke prijzen tussen 10.00 en 15.00 uur.

Oud papier

De vrijwilligers van RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om 8.30 uur buiten staan.

zondag 14 december

Zondagmiddag Podium

De bekende zanger Jacques Vet treedt weer op in De Schakel. Hij zorgt voor een portie meezingers, dansnummers en ook een aantal mooie luisterliedjes. Een gezellige middag met een grote tombola.14.30-16.30 uur, € 3,50. Informatie: Rens Tas, 06-22563192.

Muziekaal Cabaret

De Italiaans/Nederlandse zangeres en cabaretière Veronique Sodano staat bekend om haar uitbundige energie, ontwapenende spontaniteit en plotselinge ontroering. In deze kerstshow wordt ze begeleid door de onnavolgbare vijfkoppige Diva Sodano Band. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren: www.theaterdeomval.nl.

dinsdag 16 december

Godsdienstlessen

Bijbelse Verhalen in de Stad biedt godsdienstlessen aan. Vandaag aandacht voor kerstmis. De lessen worden gegeven in brede school Noorderbreedte en zijn open voor alle kinderen uit Diemen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden: bijbelseverhalenindestad.nl.

Rotary

Rotary Diemen houdt vanaf 18.30 uur open avond. Iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten en een goed gesprek te voeren is van harte welkom. De onderwerpen zijn veiligheid en participatie. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Belangstellenden kunnen mailen naar rotarydiemen@gmail.com.

woensdag 17 december

Cabaret in De Omval

Fuad Hassen maakt met 'Pareidolia' zijn solodebuut. Fuad is een innemende verteller, een rasechte en oprechte comedian. 20.30 uur, € 14,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Opvoedcursus

De cursus 'Beter Omgaan met Pubers' start weer op woensdag 14 januari 2015. Bedoeld voor ouders van kinderen tussen 12-18 jaar. Locatie: Brede HOED. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Aanmelden: 020-5555848 of cruijter@ggd.amsterdam.nl.

Bingo

Gezellige bingo in kerstsfeer in zorgcentrum De Diem. Aanvang 14.30 uur. Deelname € 2,-, voor bewoners € 1,-.

vrijdag 19 december

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Theaterconcert

Leonie Meijer is bekend geworden dankzij haar finaleplaats in de eerste editie van The Voice of Holland. 'Luister maar live' in De Omval. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Potje van de Buurt

KerstBrunch deze keer bij het Potje van de Buurt in Huis van de Buurt 't Kruidvat. 12.30 uur, kosten € 7,50. Aanmelden uiterlijk woensdag 17 december bij Anneke Dekker, 020-6953224 of e-mail: potjevandebuurt@hotmail.com.

zaterdag 20 december

Cabaret in De Omval

Ellen Dikker speelt 'Groene Vingers'. Ellen Dikker is onbetwist 'typetjesspecialist'. Ze maakte reeds drie programma's, sleepte een nominatie voor de prestigieuze Neerlands Hoop Cabaretprijs in de wacht en is columniste op Radio 2. 20.30 uur, € 14,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Kerstkraam

De cadeauwinkel van de wereld van Stichting 't Elsengroen staat 20 december in winkelcentrum Diemerplein. In de kraam zijn originele kerstartikelen te koop uit o.a. Filipijnen, het Himalayagebergte/India, Peru, Mexico, Bangladesh en Vietnam.

woensdag 24 december

Kerstommegang

Om 17.00 start de kerstommegang op het plein voor het gemeentehuis. De tocht gaat via Diemerplein, Ouddiemerlaan, Burgemeester van Tienenweg en De Ontmoeting naar het kerkplein van de Sint Petrus' Bandenkerk. Tijdens de tocht zal het kerstverhaal worden verteld en worden er kerstliederen gezongen. Kinderen mogen verkleed als herder, Jozef, Maria of Koning of met een lampion meelopen.

Kerstviering

Om 20.00 uur begint de kerstviering in de Sint Petrus' Bandenkerk met medewerking van het Allegria koor, voorganger is Han Hartog.

Kerstdienst

Om 22.00 uur begint in De Ontmoeting de viering van kerstnacht van de Protestantse Gemeente Diemen. Met medewerking van New Creation, een interkerkelijk gospelkoor. Aanvang 22.00 uur.Voorganger: ds. H. Nováková.

Kerstviering

Om 22.30 uur begint de nachtmis in de Sint Petrus' Bandenkerk, met medewerking van het Hagunnan jongerenkoor, voorganger is André Tönis.

11 en 16 december

Film in De Omval

'Nena': Het is zomer 1989, de muur wankelt en Europa wacht in spanning af wat de herfst zal brengen. Beide data 20.00 uur, op 16 december ook om 14.00 uur. € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Iconenkunst

Bij art-de-cor is een informatieve bijeenkomst over de geschiedenis en schildertechniek van het icoon door Julia Krupenia (kunstenares en docente). Beide data 20.00-21.00 uur. Entree gratis. Informatie: art-de-cor, 020-6990717.

maandag 15 december

Computercursus

Bij voldoende deelname start PCOB-enter in januari 2015 weer een cursus Windows 7 voor beginners. Aanmelden: 06-43734155 (elke donderdag 18.00–21.00 uur) of op woensdagochtend in De Schakel.

donderdag 18 december

Film in De Omval

'Interstellar' vertelt het verhaal van een groep onderzoekers die gebruikmaken van een pas ontdekt 'wormgat'. Hiermee ontsnappen ze aan de beperkingen van de ruimtevaart en overmeesteren ze de oneindige afstanden van een interstellaire reis. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 21 december

Kerstconcert

Het traditionele kerstconcert met samenzang in de Sint Petrus' Bandenkerk. Met medewerking van het Hagunnan jongerenkoor, het vrouwenkoor Ancora, Vivace en dameskoor La Stanza. Aanvang 15.00 uur. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage t.b.v. het restauratiefonds Sint Petrus' Banden na afloop wordt op prijs gesteld.

maandag 22 december

Workshop Film

SWD organiseert in de kerstvakantie leuke workshops voor kinderen. Groep 4 t/m 6: 12.00-13.30 uur, groep 7 en 8: 13.45-15.15 uur. Locatie: Sportcentrum Wethouder Duran. Kosten: 1 euro per workshop. Vandaag: workshop Film maken. Inschrijven: www.stichtingwelzijndiemen.nl.

dinsdag 23 december

Workshop Capoeira

SWD organiseert in de kerstvakantie leuke workshops voor kinderen. Groep 4 t/m 6: 12.00-13.30 uur, groep 7 en 8: 13.45-15.15 uur. Locatie: Sportcentrum Wethouder Duran. Kosten: 1 euro per workshop. Vandaag: workshop Capoeira. Inschrijven: www.stichtingwelzijndiemen.nl.

Nieuwe Opel Corsa nu al te bekijken

De Opel Corsa heeft een volledig nieuw design.

De gloednieuwe Opel Corsa arriveert in de eerste weken van 2015 in Nederland. Maar bij Opeldealer Van Kouwen staat het model al vanaf 15 december in de showroom.

Tijdens een exclusieve preview krijgen bezoekers de gelegenheid om als een van de eersten uitgebreid kennis te maken met Opels nieuwste aanwinst. De Opel Corsa is een absolute bestseller. In 32 jaar werden van de vier voorgaande generaties maar liefst 12,4 miljoen exemplaren verkocht in Europa. De nieuwe Corsa legt de lat nu nog hoger. Hij heeft een volledig nieuw design, uitstekende rijeigenschappen en een nieuwe zuinige 1.0 turbomotor. Hij combineert Duitse kwaliteit met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Klanten die nu voor een nieuwe Corsa kiezen, profiteren van een tijdelijk aanbod: een nieuwe Opel Corsa boordevol extra's voor een vast maandbedrag zonder rente, vijf jaar lang.

Citroën in nieuw pand Amsterdam

C4 Cactus blijkt populair

De nieuwe Citroën-vestiging in Amsterdam. Foto:

Citroën is verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Pieter Braaijweg in Amsterdam (Duivendrecht). Op de nieuwe locatie wordt begin 2015 de Nederlandse DS Store ingericht.

Het nieuwe pand past qua uitstraling volledig bij Citroën en DS en bestaat uit meerdere verdiepingen waar een echte Citroënbelevingswereld gecreëerd zal worden, zo meldt de importeur trots.

Eerder dit jaar maakte Citroën bekend dat de dealervestigingen aan het Stadionplein en in Zuidoost samen op één locatie verder zouden gaan. Sinds deze week kunnen klanten al terecht op deze nieuwe locatie voor de aanschaf en het onderhoud van hun DS of Citroën. Over de verschillende verdiepingen van het nieuwe pand is bovendien een ruim aanbod aan occasions verdeeld.

Cactus
Een van de opvallendste nieuwe modellen in het nieuwe Citroën-pand is de Citroën C4 Cactus. Steeds meer Nederlanders raken geprikkeld door dit excentrieke model. Dankzij meer dan 2.500 verkochte C4 Cactussen is Nederland samen met Frankrijk en Spanje koploper in Europa. De meest populaire versie is een witte C4 Cactus met Airbump Chocolat met BlueHDi 100-motor voorzien van het thermische panoramische dak en 17" lichtmetalen wielen. Europees gezien kiest men voor het meest uitgebreide uitrustingsniveau Shine, een trend die ook in Nederland valt waar te nemen.

Scherp geprijsde Celerio is ruim en zuinig

Deze scherp geprijsde Suzuki staat volgende maand in de showroom.

De nieuwe Suzuki Celerio komt eraan. Inmiddels zijn de prijzen bekend en met een prijs vanaf € 9.999,- wordt de Celerio zeer scherp in de markt gezet. Hij is ruim en zuinig.
De nieuwe Celerio is vanaf januari volgend jaar leverbaar, maar nu al te bewonderen in de showroom van de Suzukidealers. Met een lengte van 3,60 meter en een breedte van 1,60 meter is de Celerio fors groter dan traditionele auto's in het A-segment. Dat is te merken aan de interieur- en bagageruimte, want het is de ruimste auto in zijn klasse. Volwassenen kunnen moeiteloos op de achterbank plaatsnemen.

De Celerio wordt aangedreven door een zuinige en dynamische 1.0 driecilinder dualinjectionmotor met hoge compressie. Suzuki levert de Celerio in de uitvoeringen Economy, Comfort en Exclusive. De Economy is er al vanaf € 9.999,- en biedt onder meer een in het dashboard geïntegreerd informatiedisplay, middenconsole met bekerhouders, neerklapbare achterbankleuning, bumpers in carrosseriekleur, ledverlichting, ABS, remassistent, TPMS bandenspanningcontrolesysteem en ESP. Voor € 11.999,- staat de Exclusive-uitvoering in de prijslijst.

Ford bouwt hybride auto's in Europa

Ford is begonnen met de productie van de volledig nieuwe Ford Mondeo Hybrid, de eerste hybride elektrische auto die door Ford in Europa gebouwd en verkocht wordt. De Mondeo Hybrid koppelt een speciaal ontwikkelde 2.0-liter benzinemotor aan een elektromotor en een 1.4 kWh lithium-ion batterij, resulterend in een brandstofverbruik van 4,2 l/100 km en een CO2-uitstoot van 99 g/km. "Met een reeks van Ford-modellen waartoe ook de Focus Electric, de Ford C-MAX Plug-In Hybride en de zuinige ECOnetic diesel- en EcoBoost-modellen behoren, zullen onze klanten meer opties hebben dan ooit tevoren om goedkoper te rijden", zegt Roelant de Waard van Ford Europe.

Fiat 500X leverbaar vanaf € 19.995

De nieuwe Fiat 500X is een Italiaanse cross-over en komt in twee versies op de markt: de 500X en 500X Cross. Laatstgenoemde heeft een meer op offroad-gebruik gericht uiterlijk en is ook met vierwielaandrijving leverbaar. De 500X staat in de prijslijst vanaf € 19.995, private leasen kan vanaf € 449 per maand. Begin 2015 staat deze auto bij de Fiat-dealer. Hij komt op de markt met een keur aan efficiënte benzine- en dieselmotoren. Voor de zakelijke rijder is hij leverbaar met 20% bijtelling.

19 / 20

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Basiscursus voetreflexzonetherapie. In groepjes van 4 personen, dus veel aandacht. Info 0624743583 of ki.jonker@compaqnet.nl

PIT KOERIERS PAKKET- EN PALLETVERVOER 06-57955079 DIEMEN

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl