DiemerNieuws

26 januari 2017

DiemerNieuws 26 januari 2017


Boog: 'Bedrijfspand verlaten of verbeteringen aanbrengen'

DIEMEN – Burgemeester Erik Boog heeft de krakers die in het pand aan de Piersonstraat 23 op bedrijventerrein Verrijn Stuart verblijven per brief geadviseerd om het pand zo snel mogelijk te verlaten of anders in ieder geval maatregelen te nemen om de brandveiligheid van het gebouw te verbeteren.

De burgemeester wijst erop dat het verder een zaak is tussen de eigenaar van het pand en de krakers. "De eigenaar moet zelf bepalen of hij afspraken wil maken met de groep of het Openbaar Ministerie wil verzoeken om ontruiming."

De krakers maken deel uit van het vluchtelingencollectief We Are Here. Het gaat om een groep van dertig vluchtelingen uit diverse West-Afrikaanse landen als Ivoorkust, Sierra Leone, Liberia, Mali en Nigeria. Op hun website stelt de groep zich voor als een groep vluchtelingen die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven.

Boog vertelt dat een delegatie van de gemeente, de GGD en de brandweer vorige week een bezoek heeft gebracht aan het pand. "Het gaat om een bedrijfspand dat eigendom is van een particuliere eigenaar en niet bestemd is voor bewoning. Er zullen dus maatregelen moeten worden genomen om het pand brandveiliger te maken. Dat moeten de bewoners zelf doen."

De gemeente heeft geconstateerd dat er dertig mensen in het pand wonen, onder wie twee vrouwen. Er zijn geen kinderen bij.

Lees verder op pagina 3.

DIEMEN - In 2017 en de jaren erna mogen er in het Diemerbos op acht dagen festivals worden georganiseerd. De gemeenteraad stemde hier gisteravond mee in.

De twee beheerders van het bos, Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland, zijn al bezig met het werven van evenementenorganisatoren.

Daarbij wordt niet alleen gedacht aan muziekfestivals maar ook aan cultuur-, sport- en lifestyle-evenementen. Naast een producent van muziekevenementen voor 5000 bezoeker in twee weekend, vragen zij ook organisatoren van overige, kleinschalige evenementen om zich alvast te melden met hun ideeën.

Met de festivals in het Diemerbos zouden meer doelgroepen bereikt worden en het zou inkomsten kunnen genereren voor Staatsbosbeheer. Of dat ook zo is, moet nog wel blijken. Vorig jaar moest de de beheerder van het bos juist nog geld toeleggen op de festivals, doordat er schade moest worden hersteld en omdat van de acht mogelijke dagen er maar vijf konden worden gevuld. De late besluitvorming in Diemen over de festivals zou daar mede debet aan zijn geweest. Nu is het besluit er eerder en volgens verantwoordelijk wethouder Ruud Grondel worden er in de toekomst wel hogere opbrengsten verwacht,

Organisatoren hebben nog tot half december de tijd om zich aan te melden.

Door het toestaan van 8 festivaldagen wordt het beleidsmatig kader geschept om festivals te kunnen
organiseren in het Diemerbos. Aangezien Staatsbosbeheer nog nader onderzoek verricht ten aanzien
van het kantelpunt van de noodzakelijke investeringen versus voldoende inkomsten en een uitspraak
van het bestuur noodzakelijk is om alle festivals tijdig te kunnen exploiteren, wordt voorgesteld
akkoord te gaan met het toestaan van 8 festivaldagen per jaar, met een geluidsnorm van 63 dB(A) en
79 dB(C), gedurende een periode van vijf jaar.

22 en 23 juli 2017
- 29 en 30 juli 2017
- 26 en 27 augustus 2017
- 2 en 3 september 2017

Arie van 't Hoog vertrekt bij Stichting Welzijn Diemen

DIEMEN - Arie van 't Hoog vertrekt met ingang van 1 maart als directeur van de Stichting Welzijn Diemen (SWD). Hij wordt directeur van de Maatschappelijke Dienst en Dienst Schuldhulpverlening in Amsterdam. Van 't Hoog werkt sinds november 2011 voor de SWD.

Van 't Hoog: "Ik heb het enorm goed naar mijn zin bij de SWD. Ik werk met heel veel leuke mensen. De resultaten zijn goed. Ik was helemaal niet bezig met een nieuwe baan. Maar dit kwam op mijn pad. Ik vind het bijzonder dat ik op bijna 61-jarige leeftijd de kans krijg om deze nieuwe uitdaging aan te gaan."

Zwaar weer
Toen Van 't Hoog bij de SWD begon verkeerde de welzijnsinstelling in zwaar weer. De financiën waren niet op orde en er was veel kritiek van de gemeenteraad op het functioneren van de SWD. Onder leiding van Van 't Hoog is de SWD uit het dal gekropen. De financiële huishouding is op orde en de SWD organiseert tal van activiteiten. Van 't Hoog heeft hierbij nauw samengewerkt met de gemeente, het bestuur van de SWD, de personeelsleden en vrijwilligers. Van 't Hoog: "Er worden onder andere veel activiteiten door de buurtsportcoaches gehouden, wij organiseren veel naschoolse activiteiten voor de leerlingen van de basisscholen in Diemen en Diemenvoorelkaar is ook enorm actief. Zo worden veel senioren in Diemen geholpen door vrijwilligers van Diemenvoorelkaar. Ook zijn er veel activiteiten in Huis van de Buurt 't Kruidvat. Ook op het terrein van jongeren zijn diverse projecten."

Peuterspeelzalen
Op organisatorisch gebied is er ook veel veranderd bij de SWD. De stichting is sinds 1 januari niet langer verantwoordelijk voor de peuterspeelzalen. Die zijn overgedragen aan de Stichting Kinderopvang Diemen en Kind & Co.

Succes
Ruud Grondel, wethouder van Welzijn en Zorg, vindt het jammer dat Van 't Hoog vertrekt. "Hij heeft samen met het bestuur zijn best gedaan om de Stichting Welzijn Diemen weer op de rails te krijgen. En met succes. Ik vind het jammer dat Arie weggaat en hoop dat de SWD."

Lees verder op pagina 5.

Lekker schaatsen op natuurijs op De Sniep

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Veel schaatsliefhebbers hebben afgelopen zondag geschaatst op de natuurijsbaan van de Diemer IJsclub op De Sniep. De Diemen IJsclub had de baan nog niet officieel geopend omdat het ijs nog niet dik genoeg was. De vereniging vond het niet verantwoord dat een groot aantal mensen op de baan ging schaatsen. Maar veel schaatsliefhebbers lieten zich hierdoor niet weerhouden. Zij genoten met volle teugen van het ijs en de sfeer. Het was zondag prachtig schaatsweer. Het was koud, maar de zon scheen volop. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat zij op natuurijs gleden.
Meer op pagina 8 en 9.

Kritiek op brandweer niet van toepassing op korps Diemen

DIEMEN - De fractie van de Partij van de Ouderen (PvdO) heeft vragen gesteld aan het college van B en W over de brandweer in Diemen.

Aanleiding van de vragen van de PvdO is een brief die de commandant van de brandweer van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland onlangs aan burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft geschreven.

Hierin stelde de commandant een aantal misstanden aan de orde. Zo heerst er een typische 'wittemannencultuur'. Ook zouden er (hobby)werkzaamheden in de kazernes door brandweerlieden worden uitgevoerd.

"De geschetste situatie is niet van toepassing op de Diemense kazerne. De Diemense kazerne is geen beroepskazerne en daarom is de situatie hier wezenlijk anders dan op de Amsterdamse beroepskazernes. De vrijwilligers komen alleen op de kazerne voor de uitrukken en oefeningen. De dagploeg heeft naast de uitruktaken ook administratieve taken, adviestaken en dergelijke", schrijft het college van B en W aan de fractie van de PvdO.

Lees verder op pagina 5.

2

oefenduels speelde SV Diemen tijdens de winterstop

Dokter Hartman als eerste hulp (1)

Foto: HKD

Ties Hartman begon in 1935 zijn huisartspraktijk aan de Hartveldseweg. Het leven van een dorpsarts was bepaald geen sinecure. Naast zijn spreekuur en het afleggen van visites was hij vaak de eerste hulp bij ongevallen in en rond Diemen. De wegen in en rond Diemen waren blijkbaar zeer gevaarlijk, want de vooroorlogse kranten schreven hun kolommen vol met akelig verkeersnieuws. Zoals de motorrijder die zijn pet door een windvlaag kwijtraakte en dacht even te kunnen stoppen. Een achter hem rijdende auto schepte hem met volle snelheid en reed daarna door, de arme motorrijder op het wegdek achterlatend. Een 'doorrijder' avant la lettre, in 1935. De toegesnelde Hartman constateerde een versplinterd rechteronderbeen. Toen een autobus en een kolenwagen in de winter van 1936 op de Muiderstraatweg frontaal op elkaar botsten, werd de "zwaar bloedende chauffeur met een verbrijzelde linkerarm" met de Gooische Stoomtram naar het huis van dokter Hartman vervoerd. Die legde een voorlopig verband aan, waarna het slachtoffer met dezelfde tram naar de overweg aan de Linnaeusstraat werd gereden. Daar pikte de auto van het OLVG hem op. Helaas, in het ziekenhuis moest de arm worden geamputeerd.

Jelsey te Vrede Medewerker van het Jaar bij McDonald's

Hans Moree feliciteert Jelsey te Vrede.

Diemen - Jelsey te Vrede uit Diemen is medewerker van het Jaar 2016 geworden bij McDonald's op De Sniep in Diemen.

Jelsey is gekozen uit de twaalf medewerkers die vorig jaar medewerker van de maand zijn geworden. Zij vielen allen op door hun prestaties en getoonde inzet.

Hans Moree, hospitality manager van McDonald's: "Jelsey heeft het echt verdiend. De concurrentie van de andere genomineerden was groot. Vanaf het moment dat Jelsey in dienst is bij de vestiging in Diemen werkt hij vooruitstrevend. Niet alleen is hard werken belangrijk maar ook het meedenken met het managementteam. Verder is Jelsey zeer flexibel en altijd op tijd. Jelsey is negentien jaar en werkt fulltime in het filiaal."

Jelsey was verrast en blij met zijn uitverkiezing en ontving een certificaat en een cadeaubon.

Weerbericht

In het weekeinde meer bewolking, afnemende vorst in de nacht
Onder invloed van hardnekkige hoge luchtdruk boven het Europese vasteland weet het rustige winterweer zich lang te handhaven. Het hogedrukgebied verplaatst zich naar Oost-Europa. De wind is wederom aflandig geworden met in de nacht vorst. In het weekeinde neemt de invloed af en dringt zachte oceaanlucht op. De kans op regen neemt toe en vorst in de nacht neemt af.

Vrijdag + het weekeinde
In de nacht naar vrijdag vriest het licht tot matig, rond –5 graden. Overdag is het eerst vrij zonnig. Geleidelijk komt er meer bewolking. Het blijft droog. Het wordt vrijdag overdag 7 à 8 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. In het weekeinde kan het 's nachts lokaal nog licht vriezen (rond 0 graden). Overdag wordt het circa 7 graden. Zaterdag neemt de bewolking verder toe. Vooral zondag is er kans op wat regen. Er waait een iets aantrekkende zuidenwind.

Trend na het weekeinde
Komende week begint februari, de derde wintermaand. De kans is groot dat de weersomslag naar wisselvallig en zachter weer, met af en toe regen, komende week doorzet. De kans op vorst in de nacht blijft eerst nog klein. Overdag loopt de temperatuur op naar circa 8 graden.

Weetje
Januari wordt ook wel 'louwmaand' genoemd. Die naam komt van het werkwoord 'louwen', dat looien van huiden betekent. De bijnamen van de kalendermaanden dateren uit tijden dat de samenleving voornamelijk agrarisch was. Januari 2017 is weer eens een echte wintermaand. Het is de koudste januari sinds 2010. Ook januari 2009 en 2013 waren kouder dan normaal.

Medailles voor De Meeuwen

Foto: De Meeuwen

DIEMEN - De jongste synchroonzwemsters van De Meeuwen hebben onlangs deelgenomen aan een miniregiowedstrijd.

Voor De Meeuwen namen Anthu Nguyen, Alyssa Koedijk, Reena Cullen, Sofie Gubbens, Amy Hoen, Imani Blijd, Jeske van Koningsveld en Kami Ivanova deel. In een spannende wedstrijd waarin alle meisjes vier geoefende figuren aan een strenge jury moesten laten zien, behaalde De Meeuwen maar liefst drie medailles. Reena Cullen behaalde een zilveren medaille en Alyssa Koedijk en Anthu Nguyen een bronzen plak.

Brocante- en salemarkt in winkelcentrum Diemerplein

DIEMEN - In winkelcentrum Diemenplein wordt op zaterdag 28 januari een exclusieve brocante- en salemarkt gehouden. De markt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Standhouders presenteren in het winkelcentrum een gevarieerd aanbod aan leuke brocante- en curiosa-objecten als kunst, glas, beelden, antiek, vachten, kleine meubeltjes, sambalsoorten, Italiaanse oliën en tweedehandsboeken en stripboeken.

Diverse winkeliers van Diemerplein hebben een koopjestafel met de laatste sale-aanbiedingen.

Asielzoekers kunnen alleen maar wachten op oplossing

Dertig asielzoekers zoeken hun heil in bedrijfspand

Twee van de asielzoekers die het bedrijfspand hebben gekraakt. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Ruim anderhalve week verblijven dertig uitgeprocedeerde asielzoekers in een bedrijfspand aan de Piersonstraat 23 op bedrijventerrein Verrijn Stuart. Het DiemerNieuws ging op bezoek.

Een voormalige inwoner van Ivoorkust vertelt over de leefomstandigheden in het pand. De centrale verwarming werkt gelukkig, ook is er stromend water en zijn er toiletten. De bewoners moeten het echter doen zonder douche of wasmachine. "Ik ga soms douchen bij kennissen in Amsterdam, daar kan ik ook de was doen."

De man praat goed Nederlands. Hij woont al lange tijd in Nederland, maar is niet in het bezit van een verblijfsvergunning, vertelt hij.

De centrale verwarming werkt, maar er is geen douche

Onderzoek van de gemeente, de GGD en de brandweer heeft uitgewezen dat de brandveiligheid van het gebouw een risico vormt. De man uit Ivoorkust is hiervan op de hoogte en zegt dat de tijdelijke bewoners van plan zijn om rookmelders op te hangen. Hij vertelt dat de tijdelijke bewoners van het pand zich in verschillende vertrekken ophouden. Een aantal mensen slaapt nog. De bewoners hebben weinig te doen en praten vooral over hun toekomst.

Dokter Co
Op de eerste verdieping zitten drie mannen op stoelen. Het gaat om een man uit Ivoorkust en een man uit Sierra Leone. De derde man is een Nederlander. Hij is begeleider van We Are Here. Dat is een groep vluchtelingen die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt, maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. De man zegt dat hij Dokter Co wordt genoemd. Hij is arts en is naar Diemen gekomen om te kijken hoe het met de tijdelijke bewoners van het bedrijfspand gaat. Hij voegt hier aan toe dat hij de medische toestand van de mensen in de gaten houdt en hen zo nodig helpt of doorverwijst. De bewoners verkeren in een lastige en soms uitzichtloze situatie. Zij krijgen geen verblijfsvergunning, maar kunnen om uiteenlopende redenen niet terug naar hun land van herkomst. Als ze het bedrijfspand in de Piersonstraat moeten verlaten, rest hen niets anders dan een andere plek te zoeken. Zo gaat het al tijden.

Dokter Co hoopt dat er een oplossing komt. Hij geeft aan dat van een groep van tweehonderd asielzoekers die in dezelfde situatie verkeerden er inmiddels zestig een verblijfsvergunning hebben gekregen. Er is dus hoop.

Echtpaar Van Bockel-Bredius viert 60-jarig huwelijk

Burgemeester Boog en het echtpaar. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het echtpaar Van Bockel-Bredius vierde vorige week het 60-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Erik Boog en zijn vriendin Wahida kwamen op bezoek.

Mevrouw en meneer wonen al heel lang in Diemen. Zij hebben twee zoons en vijf kleinkinderen. "Wij vonden het heel leuk dat de burgemeester en zijn vriendin langskwamen. Zij hadden een mandje met prachtige bloemen en een doos chocolade bij zich. Wij hebben een heel leuke ochtend gehad. Wij hebben over allerlei zaken gesproken: Diemen, sport en onze kinderen en kleinkinderen", aldus mevrouw.

Asielzoekers

Vervolg van voorpagina.

Burgemeester Boog: "Ik beschouw deze mensen als elke andere groep krakers, hun achtergrond is voor mij niet bepalend." De burgemeester houdt de openbare orde in en rond het gebouw scherp in de gaten. "Op dit moment is er geen noodzaak om in te grijpen, maar als de openbare orde in gevaar komt zal ik zeker handhaven."

De burgemeester heeft de krakers in de brief tevens laten weten dat de officier van justitie op verzoek van de eigenaar kan beslissen tot ontruiming. De eigenaar zou echter ook tot afspraken kunnen komen over een tijdelijk verblijf in het pand. Volgens Boog is het dus nu vooral aan de eigenaar om te bepalen welke stappen hij wil zetten.

Politie helpt na geboorte van dochter

DIEMEN - Politieagenten zagen in de nacht van vorige week woensdag op donderdag tijdens het surveilleren een auto met hoge snelheid rijden. Zij wilden de auto laten stoppen.

De auto stopte plotseling. De bestuurder stapte uit en kwam naar de agenten toe rennen. Hij was in paniek en vroeg de agenten achter hem aan te rijden omdat zijn vrouw alleen thuis was en te vroeg was bevallen. De bevalling was zo snel gegaan dat de baby geboren was voordat de ambulance gebeld kon worden. De agenten zijn samen met de man zo snel mogelijk naar de woning gereden, onderweg hebben zij de Gemeenschappelijke Meldkamer Amsterdam in kennis gesteld. Er werd meteen een ambulance naar de woning gestuurd. Gelukkig bleek het goed te gaan met zowel de moeder als de baby, een meisje. De politieagenten hebben in afwachting van de komst van de ambulance eerste zorg verleend.

Donderdagavond zijn de agenten langsgegaan bij de kersverse ouders. Moeder en dochter maken het goed.

Automobilist aangehouden

DIEMEN - De politie heeft donderdag een persoon aangehouden die in het bezit was van 62 hennepstekken.

Tijdens een controle in Diemen-Noord en omgeving stelde de politie vast dat de man in het bezit was van 62 hennepstekken en een grote hoeveelheid contant geld. De hennepstekken zijn in beslag genomen.

Burgemeester leest voor bij Hakim

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het Nationale Voorleesontbijt vond woensdagochtend plaats. Burgemeester Boog bezocht kinderdagverblijf Hakim waar hij voorlas uit het boek 'De kleine walvis'. Alle kinderen hadden een zelfgemaakte muts op en ook de burgemeester moest eraan geloven. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Nieuwe Kring lazen voor aan kinderen van peuterspeelzaal Het Speelhuis. De kinderen van kinderdagverblijf Pino brachten een bezoek aan de bibliotheek, waar op feestelijke wijze de Week van het voorlezen werd geopend.

Paaldanseressen imponeren tijdens shows in De Omval

Bezoekers melden zich meteen aan voor proefles

Paaldanseressen bedanken publiek. Foto: PixCel.fr / Caroline Demey

DIEMEN - De PDFA Shownight die zondag in De Omval werd gehouden is een groot succes geworden. De twee voorstellingen waren uitverkocht en de reacties waren zeer positief.

Docenten en studenten van Pole Dance Factory Amsterdam gaven zondagmiddag en zondagavond een zeer gevarieerde paaldansshow. Er waren optredens van groepen en solo-optredens. De paaldanseressen toonden hun talenten en maakten aan het publiek duidelijk dat paaldansen zowel een vorm van sport als een vorm van kunst is. Iemand die voor het eerst een paaldansshow van PDFA zag herkende elementen van turnen en acrobatiek in de optredens. Tijdens de middagshow was er ook een optreden van kinderen. Docente Anouk Blom praatte de optredens op een toegankelijke en humoristische manier aan elkaar.

Pole Dance Factory Amsterdam is opgericht door Tatjana van Onna en is de grootste paaldansstudio van Nederland. Een aantal bezoekers heeft zich zondag dan ook meteen aangemeld voor een proefles bij de paaldansstudio.

Brandweer

Vervolg van de voorpagina.

"Op de beroepskazernes zijn de medewerkers 24 uur per dag op de kazernes en dit heeft geleid tot het uitvoeren van (hobby)werkzaamheden op de kazernes, hetgeen ontaard is in de beschreven situatie in de brief aan de Amsterdamse burgemeester", aldus het college.

De PvdO heeft het college van B en W ook gevraagd of de brandweer in Diemen net als in Amsterdam minder preventieve huisbezoeken aflegt. De partij vindt die huisbezoeken van groot belang, mede gezien de ontwikkeling dat steeds meer - ook minder redzame - ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen.

Het college heeft ook hier antwoord op gegeven: "Als er huisbezoeken worden afgelegd in het kader van brandveiligheid is dit op verzoek van de bewoners; deze bezoeken worden deels uitgevoerd door de vrijwilligers van Samen Veilig. Zoals besproken bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 zal er dit jaar wel extra aandacht komen voor minder zelfredzamen, zowel voor mensen die zelfstandig thuis wonen als ouderen in zorgcentra."

André van Mourik

Marktkoopman
54 jaar
Diemenaar sinds 1989

Foto: Oscar Borghardt

Bevalt het werken op de markt?
"Mijn vrouw en ik staan elke woensdag met groenten op de markt op het Diemerplein. Het is een leuke markt, al is het voor de marktkooplieden wel een moeilijker tijd dan vroeger. Op andere dagen staan wij op markten elders in het land."

Wat zijn jouw hobby's?
"Ik wandel graag hier in de omgeving. Ik ga dan via het sportpark in de Watergraafsmeer, Science Park en een deel van Amsterdam-Oost en loop vervolgens weer naar Diemen. Als ik tijd heb ga ik een keer per week spinnen in sportschool Basic Fit in Diemen. Verder lees ik graag."

Wat lees je zoal?
"Ik lees sportboeken, boeken over de geschiedenis van Amsterdam en journalistiek. Maar ik lees ook graag de Voetbal International."

Van welke muziek houd je?
"Van funk, jazz en soul. Ik herinner mij twee concerten die ik heb bezocht die veel indruk op mij hebben gemaakt. Diana Ross in 1989 in Ahoy in Rotterdam en Simply Red in de Ziggo Dome, dat was vorig jaar."

Wat is jouw favoriete film?
"Ik noem er twee: 'Kramer Versus Kramer', die over een echtpaar gaat dat gaat scheiden en 'Love Story'. Die laatste film heb ik heel lang geleden gezien, maar maakte grote indruk op mij omdat de hoofdrolspeelster ernstig ziek wordt."

Kom je vaak in Amsterdam?
"Amsterdam is mijn geboortestad en ik kom er graag. Deze week ben ik nog op de Westermarkt geweest, even bij collega's langsgeweest."

Waar ga je uit?
"Wij gaan niet zo vaak meer uit, maar als wij er tijd voor hebben gaan wij naar Amsterdam. Naar de bioscoop of uit eten in de Jordaan. Ik vind het heerlijk om uit eten te gaan."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Dat zijn Spanje, Italië en Duitsland. Mijn favoriete Spaanse eiland is Mallorca."

Vertrek directeur SWD

Vervolg van de voorpagina.

Wethouder Grondel: Wij hebben als gemeente veel met Arie van 't Hoog gesproken en duidelijk gemaakt wat de plaats van de Stichting Welzijn Diemen in de gemeente is. De stichting is de spin in het web bij het organiseren van activiteiten voor diverse doelgroepen. De SDW is bijvoorbeeld via de activiteiten van de buurtsportcoaches en Huis van de Buurt 't Kruidvat duidelijk zichtbaar in de samenleving van Diemen."

Biljarten

DIEMEN - Vier voormalige winnaars van het driebandentoernooi dat door vereniging Oud Diemen wordt georganiseerd, hebben zich geplaatst voor de knock-outfase. Het gaat om Richard van der Erf, Jaap Klinkhamer, Gijs Drost en Ruben van Hetten.

Het toernooi vindt plaats in Café 't Pandje. Zaterdag en zondag werden de poulewedstrijden gespeeld. Organisator Jan Nooij won drie pouleduels en plaatste zich voor de volgende ronde. Ook de lokale favoriet Rob Muijs wist de knock-outfase te bereiken. Opvallend was dat favoriet Joep Kruikemeier er niet in slaagde om de poulefase te overleven. De knock-outfase wordt vrijdagavond vanaf 19.30 uur gespeeld. Zaterdag wordt het toernooi voortgezet.

Feestelijke opening infotheek Diemerbos

Foto: Staatsbosbeheer

DIEMEN - Donderdag 26 januari om 15.00 uur wordt de nieuwe Staatsbosbeheerinfotheek in boerderij Landlust feestelijk geopend.

In de infotheek is informatie te vinden over het Diemerbos, de recreatiemogelijkheden en de dieren en planten die daar voorkomen.

Tevens bezegelen Cordaan en Staatsbosbeheer hun samenwerking. Cliënten van Cordaan werken mee in het beheer van het Diemerbos.

Genieten op het natuurijs op De Sniep

De natuurijsbaan was zondag niet officieel geopend

DIEMEN - Zodra het vriest gaat het bij schaatsliefhebbers kriebelen: zij willen niets liever dan de schaatsen onderbinden en lekker schaatsen. En er gaat natuurlijk niets boven natuurijs. Zondag was het druk op de natuurijsbaan van de Diemer IJsbaan op De Sniep en dat terwijl de natuurijsbaan niet eens officieel geopend was.

Baantjes trekken op natuurijs. Foto: Trudy Kroese

Elk jaar wordt in de periode voor de winter het terrein van de Diemer IJsclub op De Sniep onder water gezet. Vervolgens begint het wachten op de vorst. De Diemer IJsclub houdt de schaatsliefhebbers via de website op de hoogte van de stand van zaken. Pas op het moment dat het ijs dik genoeg is om er veilig op te kunnen schaatsen, wordt de ijsbaan officieel geopend. Het is alweer een aantal jaren geleden dat de natuurijsbaan open ging.

Schaatsliefhebbers uit Diemen en de regio besloten het groene licht van de Diemer IJsclub niet af te wachten. Vorige week had het in de nachten gevroren. Niet te hard, maar toch. Het water op de ijsbaan op De Sniep was bevroren en zaterdag waagden de eerste liefhebbers van natuurijs zich op de baan. Zondag was het een stuk drukker. Veel mensen trokken naar De Sniep, bonden de schaatsen onder en gingen het ijs op. Veel van hen hadden hun kinderen meegenomen. Het was voor jonge kinderen de eerste kennismaking met natuurijs.

Johan van Overbeek, zijn vrouw Sanne en hun vierjarige zoon Luke gingen zondag naar de natuurijsbaan op De Sniep. "Sanne en ik hebben op het ijs gelopen, Luke heeft een beetje geschaatst. Hij heeft van die Friese doorlopers en rende steeds een stukje op het ijs en schaatste vervolgens een stukje. Hij is ook een paar keer gevallen, maar dat geeft niet. Dat hoort erbij. Luke zei na afloop dat hij schaatsen leuk vindt, maar nooit meer op glad ijs gaat schaatsen", aldus Johan.

Er waren veel kinderen op het ijs. Foto: Trudy Kroese
Het was zondagmiddag druk op het ijs. Foto: Rick Wildschut
Langs de kant werden de schaatsen onder gebonden. Foto: Suzanne Kieft

'Luke gaat nooit meer op glad ijs schaatsen'

Johan kwam op het ijs veel bekenden tegen. "Het ging als een lopend vuurtje rond dat er op de natuurijsbaan werd geschaatst. Ik zag veel mensen met kinderen op het ijs. De schaatsbaan was nog niet officieel geopend en ik zag hier en daar een wak in het ijs. Maar ik heb niemand in een wak zien vallen."

Rick Wildschut woont in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep. Hij liep zondag naar de natuurijsbaan en maakte een foto van de schaatspret. "Wij waren een stukje door Diemen gaan lopen en kwamen toen langs de ijsbaan. Het zag er heel gezellig uit. Er waren veel mensen met kinderen op het ijs. Wat mij opviel was dat er een behoorlijk aantal auto's geparkeerd stond vlak bij de ijsbaan, zeg maar bij de plek waar nu dat woonblok wordt gebouwd. Ook stonden er veel fietsen bij de ijsbaan."

Lau Demmers, voorzitter van de Diemer IJsclub, benadrukte zondagmiddag dat de natuurijsbaan niet officieel was geopend. "Nee, het ijs was nog niet dik genoeg om er op een verantwoorde wijze op te kunnen schaatsen."

De Diemer IJsclub opent de natuurijsbaan pas op het moment dat het ijs 8 centimeter dik is. Het ijs was zondag 5,5 tot 6 centimeter dik. Als de Diemer IJsclub de baan had geopend waren er naar verwachting 500 tot 1000 schaatsliefhebbers op afgekomen. Bij zulke aantallen had het ijs het waarschijnlijk niet gehouden.

Demmers vertelt dat het water op het terrein van de natuurijsbaan op de diepste plekken 45 centimeter diep is. Een schaatser die door het ijs zakt zal niet verdrinken, maar een fikse blessure oplopen behoort tot de mogelijkheden. "Ik heb gehoord dat er zaterdag iemand door het ijs is gezakt."

Relatiehulp van website Two2Tango

'De grootste problemen waarmee mensen kampen zijn schulden en scheidingen'

Wethouder Ruud Grondel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wie weleens twijfelt over zijn of haar relatie, wil weten wat uit elkaar gaan voor gevolgen heeft ofwel samen verder wil maar niet goed weet hoe dit te doen, kan sinds deze maand terecht op de website www.two2tango.info.

Two2Tango is een digitaal platform waar iedereen op zoek kan naar informatie en ondersteuning. Je kunt er ervaringen van anderen lezen, testen hoe je relatie ervoor staat door het invullen van de Relatiester en online trainingen of e-coaching volgen.

Two2Tango is in samenwerking met meerdere partijen ontwikkeld: Vita Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel, de provincie Noord-Holland, de Rabobank en Hot Item. Maar ook WMO-partners als Altra, Spirit, Stichting MEE, Stichting MaDi-Diemen en verschillende particuliere partners op het gebied van mediation, kindbehartigers en relatietherapie.

Grondel: 'Met Two2Tango bieden we een laagdrempelig platform'

Wethouder Ruud Grondel van Welzijn en Zorg: "Wanneer je twijfelt over je relatie is het belangrijk inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hier iets aan te doen of in de gevolgen die het heeft als je uit elkaar gaat. Met Two2Tango bieden we een laagdrempelig platform waar iedereen op zoek kan naar informatie en ondersteuning. Met dit platform kunnen mensen echt zelf aan de slag om een inzicht te krijgen en een weloverwogen keus te maken om al dan niet samen verder te gaan."

De wethouder onderhoudt intensief contact met de welzijnsorganisaties in Diemen, zoals het Team Brede Hoed, Stichting MaDi Diemen en Stichting Welzijn Diemen. "Als mensen uit elkaar gaan heeft dit vrijwel altijd grote gevolgen. Financiële problemen, huisvestingsproblemen en de gevolgen voor eventuele kinderen. Als ik met mensen van welzijnsinstellingen in Diemen praat wordt mij altijd duidelijk gemaakt dat de grootste problemen waarmee mensen kampen schulden en scheidingen zijn. Daar komen veel andere problemen uit voort."

Op de website staan op een overzichtelijke wijze zaken beschreven waartegen iedereen kan aanlopen die een relatie heeft. De status van de relatie kan veranderen als de verliefdheid voorbij is, jonge kinderen veel aandacht opeisen of later gaan puberen, de vaak onvermijdelijke midlifecrisis of het moment dat een van de partners verliefd wordt op een ander. Maar ook informatie voor kinderen in het geval hun ouders gaan scheiden, of voor ouders die meemaken dat een van hun kinderen gaat scheiden.

Tevens staat er informatie voor partners die deel uitmaken van een samengesteld gezin. Zij kunnen tegen problemen aanlopen waarin de ex-partner van een van de twee personen een rol speelt of met de kinderen van de nieuwe partner.

Two2Tango is in december uitgeroepen tot een van de koploperprojecten van de Divorce Challenge. De website www.divorcechallenge.nl is opgezet door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel van de Divorce Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website.

Antonin Kwartet en Lidy Blijdorp, zondag 29 januari in Schuilkerk De Hoop.

vrijdag 27 januari

Discozwemmen

Sportcentrum Duran 19.30 uur

Voor kinderen tot en met 14 jaar.

Di Gojim

Theater De Omval 20.30 uur

De muziektheatervoorstelling 'Gein, dagboek van een duivelskind' van Di Gojim is gebaseerd op verhalen van de Jiddische schrijver en Nobelprijswinnaar Isaac Bashevis Singer. Eigen composities worden afgewisseld met de vertrouwde mix van Balkan, Jiddische muziek, gypsy en chanson.

zaterdag 28 januari

'Alle mensen verzamelen'

Theater De Omval 20.30 uur

Emilio Guzman wordt van kleins af aan een dromer genoemd. Vaak als Emilio hardop droomt krijgt hij saaie woorden te horen als: crisis en financiële haalbaarheid. Saai! Maar op het podium is alleen Emilio aan het woord. Daar kunnen saaie mensen hem niet onderbreken.

zondag 29 januari

Kerkdienst

De Ontmoeting 10'00 uur

Voorganger ds. R. van Osnabrugge. Er wordt een kind gedoopt en er is een kinderdienst.

Postzegelbeurs

De Schakel 10.00 uur

Filatelieclub De Zegelaars, 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren en 5- en 10-centsboeken, advies over uw 'vergeten' verzameling albums. Entree voor niet-leden € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Eucharistieviering met samenzang, voorganger is pater G. Noom.

Poëzieweek

Theater De Omval 14.00 uur

K. Michel (1958) wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse dichters. In het kader van de Poëzieweek leest Michel voor uit eigen werk, wat zal worden afgewisseld met live-muziek.

Nieuwjaarsconcert

Schuilkerk De Hoop 15.00 uur

Antonin Kwartet en Lidy Blijdorp spelen Bartok en Schubert. Een zéér jong en zéér muzikaal strijkkwartet, bestaande uit Ruña 't Hart en Shin Sihan, viool; Robin van Gameren, altviool; Amke te Wies, cello, met medewerking van Lidy Blijdorp. Het Antonin Kwartet speelt met verve het eerste strijkkwartet in a klein van Béla Bartok. Voor het befaamde strijkkwintet in C-groot van Franz Schubert wordt het kwartet uitgebreid met celliste Lidy Blijdorp.

dinsdag 31 januari

Filmavond 'Catholicism'

Berkenstede 20.00 uur

Sint Petrus' Banden parochie vertoont de tweede aflevering uit de serie 'Catholicism', een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof, gepresenteerd door Father Robert Barron. 'Het onderricht van Jezus – Een unieke manier van leven voor iedereen'. Na afloop van deze film is er gelegenheid om met elkaar te praten over deze aflevering.

Gouwe Ouwe

Theater De Omval 20.30 uur

Met Carry Tefsen, Ingeborg Elzevier en Trudy Labij. Drie totaal verschillende dames, met een overeenkomst: ze werken bij een fastfoodrestaurant terwijl ze op leeftijd zijn. Vrolijke komedie met een serieuze ondertoon over de positie van ouderen in onze maatschappij en het grijze plafond.

woensdag 1 februari

'I, Daniel Blake'

De Omval 14.00 & 20.00 uur

De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen.

woensdag 1 februari

Expositie Hadewig Janssen

De Diem 12.00 uur

Tot 29 april tentoonstelling van de schilderijen van Hadewig Janssen-Kessens. Het werk is vooral kleurrijk, met losse verfstreken en straalt vrolijkheid uit. Het grafiekwerk is tekenachtig, soms zwart/wit, soms in kleur, met penachtige details.

donderdag 2 februari

'De kleine walvis'

OBA Diemen 10.30 uur

Muzikale voorleesvoorstelling rond het prentenboek van het jaar 'De kleine walvis' van Benji Davies, door Maria’s Muziek. Voor kinderen van 2-6 jaar. Reserveren gewenst.

Financieel Café

OBA Diemen 14.00 uur

Voor hulp bij allerlei digitale zaken. 14.00-16.00 uur.

'The Salesman'

Theater De Omval 20.00 uur

Emad en Rana betrekken een nieuw appartement in Teheran. De vorige bewoonster lijkt overhaast vertrokken. Wanneer een vreselijk voorval Rana treft, blijkt de achtergrond van de vorige huurster hier iets mee te maken te hebben. Emad start een zoektocht om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

donderdag 2 februari

Muziek op Schoot

Theater De Omval

Van de Muziekschool Diemen voor ouders of grootouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar. Aanmelden: 06–48833806.

SV Diemen hervat competitie

Ploeg wil weg uit onderste regionen

SV Diemen verloor eerder dit seizoen met 1-2 van VVA/Spartaan. Foto: JanRonday

DIEMEN - SV Diemen hervat op zondag 28 januari de competitie met een uitwedstrijd tegen VVA/Spartaan. De wedstrijd in Amsterdam begint om 14.30 uur. Trainer Gerrie Breugem hoopt dat SV Diemen de vorm van vlak voor de winterstop kan vasthouden.

Het wordt een belangrijke wedstrijd voor SV Diemen. De ploeg staat op de voorlaatste plaats van de derde klasse C en heeft na dertien wedstrijden twaalf punten. SV Diemen heeft vier ploegen in het vizier die veertien punten hebben: Sporting Martinus, SV Ouderkerk, Laren '99 en Fortius. ASV Arsenal heeft vijftien punten en Roda '23 heeft zestien punten.

VVA/Spartaan is hekkensluiter met zeven punten uit tien duels. Maar er zit een verhaal achter de lage klassering van de club uit Amsterdam. VVA/Spartaan stelde in vijf competitieduels een speler op die niet speelgerechtigd was. Drie van die vijf duels werden gewonnen, twee werden er verloren. De resultaten van die laatste twee wedstrijden bleven staan, maar de KNVB besloot dat VVA/Spartaan de drie wedstrijden die in een overwinning eindigden moet overspelen. VVA/Spartaan heeft beroep aangetekend tegen de straf van de KNVB.

Handhaven
De clubs die op de plaatsen dertien en veertien van de ranglijst eindigen degraderen naar de vierde klasse. De nummers elf en twaalf kunnen zich via extra wedstrijden alsnog handhaven in de derde klasse.

SV Diemen startte slecht aan de competitie maar zette in de periode voor de winterstop een goede serie neer. Breugem vond het daarom eigenlijk jammer dat de winterstop begon.

SV Diemen speelde zondagmiddag een oefenwedstrijd tegen SVA uit Assendelft, een club die uitkomt in de derde klasse. SV Diemen verloor met 2-1. Het doelpunt van SV Diemen werd gemaakt door Marco Moelee. Een week eerder speelde SV Diemen eveneens een vriendschappelijke wedstrijd. Er werd toen voor eigen publiek met 3-1 gewonnen van Waterwijk uit Almere.

Schorsing
SV Diemen verloor eerder dit seizoen voor eigen publiek met 1-2 van VVA/Spartaan. Breugem: "Wij hadden die wedstrijd moeten winnen. Wij creëerden in die wedstrijd veel kansen die wij niet hebben benut. VVA/Spartaan maakte twee heel mooie doelpunten. Op dit moment weet ik niet wat wij zondag kunnen verwachten. Er gaan allerlei geruchten over VVA/Spartaan. Het verhaal gaat dat een aantal spelers is vertrokken. Wij moeten helaas Gianno dos Passos missen. Hij is geschorst."

SV Zeeburg verliest van koploper

SV Zeeburg beleefde een zware middag. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de thuiswedstrijd tegen koploper Kras/Volendam met 16-27 verloren. Bij rust leidden de bezoeksters met 10-15.

SV Zeeburg stuitte op een sterke tegenstander. De ploeg uit Volendam beschikt over een aantal uitstekende speelsters. SV Zeeburg verloor eerder dit seizoen de uitwedstrijd met 29-18. SV Zeeburg was erop gebrand om het Volendam moeilijk te maken. Dit keer was SV Zeeburg in het voordeel omdat de dames van Volendam gewend zijn met hars te spelen en dit in Sporthal Diemen niet is toegestaan.

Maar SV Zeeburg heeft het Volendam niet moeilijk kunnen maken. De bezoeksters namen al snel een 2-7 voorsprong. Door het snelle spel van Volendam en de vele fouten die gemaakt werden door de dames van SV Zeeburg wisten de speelsters van Volendam veel te scoren.

Afstand
SV Zeeburg zette tot tien minuten voor het einde van de wedstrijd een redelijke verdediging neer, maar de thuisclub had geen antwoord op de schoten van afstand van de bezoeksters. SV Zeeburg speelde met weinig creativiteit en slaagde er onvoldoende in om vanuit de tweede lijn te schieten. SV Zeeburg maakte de helft van de treffers uit de vele strafworpen die de ploeg kreeg. De strafworpen werden benut door Nikki van Bel. SV Zeeburg is op zoek naar de vorm. De ploeg heeft sinds de winterstop drie wedstrijden gespeeld. Twee werden verloren, een keer werd er gelijkgespeeld. SV Zeeburg staat nu op een gedeelde derde plaats in de zaalcompetitie Maar de selectie en trainers hebben de koppen bij elkaar gestoken en gaan met nieuwe motivatie strijden voor een goede tweede seizoenshelft.

SV Zeeburg speelt op zaterdag 28 januari een uitwedstrijd tegen Maedilon/V.Z.V. Die ploeg staat op de achtste plaats van de ranglijst. De wedstrijd in 't Veld in Noord-Holland begint om 20.00 uur.

De Meeuwen verliezen

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen Het Y met 8-7 verloren. Het eerste herenteam van De Meeuwen verloor voor eigen publiek met 4-13 van HZC De Robben.

De dames van De Meeuwen begonnen sterk aan de wedstrijd en namen al snel een 1-3 voorsprong. Het Y wist te profiteren van een aantal slordigheden in het spel van de bezoeksters en kwam langszij: 3-3.

Het Y kreeg maar liefst vier keer een penalty mee, De Meeuwen kreeg er twee. De thuisclub liep uit naar een 8-7 voorsprong. De Meeuwen slaagde er niet in om de laatste penalty te benutten en verloor met 8-7.

Derde plaats
Het eerste damesteam van De Meeuwen staat op de derde plaats van de eerste klasse A en speelt op zaterdag 28 januari thuis tegen Watervlo. De wedstrijd begint om 19.40 uur. Het eerste herenteam van De Meeuwen staat op de vierde plaats van de derde klasse en speelt zaterdagavond uit tegen Aquarijn. De aanvang is om 19.15 uur.

Nederlaag Smashing '72

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de uitwedstrijd tegen Croonenburg met 3-1 verloren. De setstanden waren: 25-15, 25-22, 20-25 en 25-20.

Samshing '72 staat na de nederlaag in Castricum op de vierde plaats van de ranglijst van de promotie klasse A. Smashing '72 speelt op zaterdag 28 januari thuis tegen Move. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur.

Medailles voor De Meeuwen

DIEMEN - De zwemsters van De Meeuwen hebben tijdens de regionale winterkampioenschappen in Amsterdam goede prestaties geleverd.

Er werden maar liefst 36 medailles gewonnen. Chantal den Turk behaalde maar liefst elf medailles en haar zusje Nicole den Turk behaalde er zes. De broers Mathieu en Dion Fuijkschot wisten samen veertien medailles te winnen (ieder zeven). Verder waren er medailles voor Maurits van Bommel, Dominique de Bonis en Thomas Santos Andersen. Er werden 49 persoonlijke records gezwommen door zwemmers van De Meeuwen.

15 / 16

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595