DiemerNieuws

30 augustus 2018

DiemerNieuws 30 augustus 2018


Vuurwerkshop woest op gemeente

DIEMEN De Raad van State gaat beoordelen of de gemeente Diemen onzorgvuldig heeft gehandeld bij het intrekken van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk. Vuurwerkhandelaar IRecovery is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan, nadat de Amsterdamse rechtbank de gemeente in het gelijk stelde.

De Raad van State behandelde de zaak vorige week woensdag. Eind oktober 2016 diende het bedrijf een aanvraag in voor de verkoop van vuurwerk vanuit een pand aan de Venserweg. Binnen een maand werd de vergunning verleend.

Gerookt

Maar vier dagen later meldde de politie aan de gemeente dat de vuurwerkhandelaar geen best verleden had. Hij was zes keer veroordeeld voor overtredingen van het Vuurwerkbesluit en had ook waarschuwingen op zak, omdat hij sigaretten had gerookt in zijn bedrijfspand in Almere waar vuurwerk lag opgeslagen. Die informatie schudde de gemeente wakker. Na nader onderzoek besloot de gemeente de vergunning weer in te trekken. Dat gebeurde op 23 december 2016, een week voordat de verkoopperiode startte. Volgens de advocate van de vuurwerkhandelaar is daardoor schade ontstaan. Hij had al flink geïnvesteerd. De advocate verwijt de gemeente dat die veel te traag heeft gehandeld.

3

Verkeers-maatregelen Diemer Festijn

DIEMEN In verband met het Diemer Festijn worden er diverse verkeersmaatregelen in het centrum van Diemen genomen.

De Ouddiemerlaan wordt tussen de parkeergarage aan de Ouddiemerlaan en het Wilhelminaplantsoen afgesloten voor verkeer van zondag 2 september tot en met maandag 10 september. De Ouddiemerlaan tussen de parkeergarage en het Wilhelminaplantsoen en het plein tussen tussen het gemeentehuis en het politiebureau en de D.J. den Hartoglaan zijn van maandag 3 september tot en met maandag 10 september voetgangersgebieden. Dan mogen er dus ook geen fietsers en bromfietsers rijden. Op zaterdag 8 september wordt in verband met een vrijmarkt bij het Nelson Mandelapark het fietspad achter het winkelcentrum afgesloten. Het parkeerterrein aan de Prins Bernhardlaan en een aantal parkeervakken langs de Willem de Zwijgerlaan worden van vrijdag 31 augustus tot en en met maandag 10 september afgesloten. Hier kunnen exploitanten van het Diemer Festijn hun voertuigen parkeren.

Bus 44 wordt van zondag 2 september tot en met maandag 10 september omgeleid. De bus in de richting van Diemen-Zuid rijdt vanaf het station in het centrum van Diemen via de Martin Luther Kinglaan, de Tobias Asserlaan, Arent Krijtsstraat en het Wilhelminaplantsoen naar een tijdelijke halte in de Burgemeester Bickerstraat. Er komt ook een tijdelijke halte op de Martin Luther Kinglaan, ter hoogte van de rotonde op de Ouddiemerlaan. De reguliere haltes op de Martin Luther Kinglaan (ter hoogte van de de Albert Loethoelistraat) en het Wilhelminaplantsoen vervallen. Bus 44 in de richting van Diemen-Noord stopt na de Prinses Beatrixlaan bij de halte op het Wilhelminaplantsoen en rijdt vervolgens via het Wilhelminaplantsoen, de Arent Krijtsstraat, Tobias Asserlaan en Martin Luther Kinglaan naar het station in het centrum. De halte op de Ouddiemerlaan (ter hoogte van het gemeentehuis) vervalt.

Team van de Kersenboom richt nieuwe school in

Hett team van de Kersenboom. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Hoewel de leerlingen nog genieten van hun vakantie is het team van de Kersenboom deze week al druk in de weer met het inrichten van het nieuwe schoolgebouw in Plantage de Sniep. De school ziet er prachtig uit. De kinderen zullen verrast zijn wanneer zij maandag voor hun eerste schooldag in de nieuwe school komen.

Van ouders op zoon

Foto: Trudy Kroese

Daniel Beijnes neemt café 't Pandje over van zijn ouders

9

Voorbereiding bouw The Post

Grond wordt bouwrijp gemaakt.

DIEMEN Op de plek waar het postkantoor heeft gestaan wordt hard gewerkt om de grond bouwrijp te maken.

Op de hoek van het Wilhelminaplantsoen en de Ouddiemerlaan worden 10 energiezuinige woningen gebouwd met de naam The Post. Aalberts Bouw begon op maandag 2 juli met de sanerings- en sloopwerkzaamheden op het terrein. Na de bouwvakantie is het werk hervat. In de week van het Diemer Festijn heeft de bouwer ervoor gekozen om de werkzaamheden stil te leggen om de feestvreugde niet te verstoren. In de laatste week van september en de eerste week van oktober is het inbrengen van de heipalen gepland. Dat wordt gedaan door de palen te boren, wat minder overlast oplevert voor de omwonenden dan heien, meldt de bouwer. Voor de zekerheid wordt voorafgaand aan het boren van de palen een bouwkundige opname gemaakt van de direct omliggende woningen.

Weerbericht

Een overgang naar rustig, zonnig en vrij warm weer

Met september op de kalender gaat zaterdag de meteorologische herfst van start, maar de term 'nazomermaand' past vaak beter bij het septemberweer dan 'herfstmaand'. Ook nu zien we een ontwikkeling in die richting. Het weerbeeld wordt in het weekend bepaald door een nieuw hogedrukgebied boven het Noordzeegebied met rustig weer, meer zon en geleidelijk warmer.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is het droog met enkele wolkenvelden en geleidelijk meer zonneschijn. Er waait een zwakke wind tussen noordwest en noord. Het is met een maximum van 18 à 19 graden nog aan de koele kant. In het weekeinde blijft het droog. Zaterdag schijnt de zon geregeld. Zondag is het vrij zonnig. De zwakke wind draait in het weekeinde van noord naar oost. Zaterdag is het zo'n 20 à 21 graden, zondag met ongeveer 23 à 24 graden al warmer.

Trend

Na het weekeinde Het hogedrukgebied breidt zich verder uit richting Scandinavië. Deze ontwikkeling heeft veel gelijkenis met afgelopen juli. Er is een grote kans op een rustig en droog weertype met in het algemeen veel zon. Bij een maximum van circa 23 à 25 graden is het fraai nazomerweer.

Weetje

Op 24 augustus bleef de maximumtemperatuur na een reeks van 60 dagen voor het eerst sinds 25 juni onder de 20 graden. Het record van 53 warme dagen op rij in de zomer van 2003 viel daarmee aan diggelen. In deze maand kwam een einde aan de zeer langdurige droogte. Er viel in augustus totaal circa 80 mm neerslag in onze regio, wat zelfs iets meer is dan normaal.

Het gemeentehuis

In een tijd dat er om de vijf minuten een kennisquiz op de tv is, kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Wat weet u van het Diemense gemeentehuis?

Op 17 november 1997 sloeg burgemeester Bob de Hon de eerste paal voor het nieuwe gemeentehuis. Na vele afgekeurde ontwerpen werd in 1994 het "Programma van Eisen" vastgesteld. Pas in augustus 1996 ging de gemeenteraad definitief akkoord. De bouwsom bedroeg inmiddels ƒ 25.834.495,-. Jeanne Dekkers van Architecten BV uit Rotterdam ontwierp de 'Huiskamer van de Diemense bevolking'. Haar collega Rob van Erk verzorgde met name de binnenhuisarchitectuur. Dankzij een goede planning vond de bouw gefaseerd plaats, zonder dat er gemeentepersoneel hoefde te worden uitgeplaatst. En nu zijn de raadzaal en de publiekshal aan een nieuwe inrichting toe. De verbouwing is inmiddels in volle gang; de klus moet in september geklaard zijn. "De raadzaal wordt aangepast op de groei van de gemeente en krijgt een multifunctioneel karakter", zo schreef deze krant. Nieuwsgierig en reikhalzend kijken we uit naar de nieuwe "Straat van Diemen" (een plek met tafels en stoelen waar bezoekers van het gemeentehuis rustig kunnen overleggen met een ambtenaar).

Bewoners Noord zijn overlast van buurtbewoonster zat

Het gebouw aan Kolgans. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Bewoners van Diemen-Noord zijn de overlast die een buurtbewoonster veroorzaakt meer dan zat. Zij willen dat de gemeente, politie en Woningstichting Rochdale maatregelen nemen.

Meerdere bewoners van Kolgans doen hun relaas. Zij zeggen dat zij namens veel meer mensen spreken. Niet alleen namens bewoners van Kolgans, maar ook namens bewoners van andere wijken.

De vrouw over wie het gaat woont ook in Kolgans en veroorzaakt al jaren overlast in de buurt en in andere wijken van Diemen. De bewoners van Kolgans vertellen dat de vrouw midden in de nacht bij buurtbewoners aanbelt en om geld vraagt. Ook overdag belt zij bij mensen aan of benadert mensen op straat met het verzoek om geld te geven. Zij hangt steeds een ander verhaal op om geld los te praten. Vaak met succes overigens.

De bewoners vertellen dat de vrouw enige tijd geleden een kind dat op straat speelde meenam om langs de deuren in Diemen-Noord te gaan. De vrouw vertelde bewoners dat zij geld nodig had omdat het kind ziek was. Dat was geenszins het geval.
De buurtbewoners vertellen over sterke aanwijzingen te beschikken dat de vrouw alcohol- en drugsproblemen heeft. Er worden regelmatig drugsdealers in de wijk waargenomen met wie de vrouw contact heeft, zo vertellen zij.

Niet veilig

Bij de flat aan Kolgans worden werkzaamheden verricht. Er staan steigers aan de voor- en achterkant van het gebouw. Diverse bewoners hebben de vrouw op de steigers zien lopen en voelen zich niet meer veilig. Zij houden de deur van hun balkon dicht en houden ook de ramen gesloten. De overlast van de vrouw tast niet alleen het woongenot van de bewoners aan, maar heeft ook een nadelig effect op hun gevoel van veiligheid.

De vrouw veroorzaakt niet alleen overlast in Diemen-Noord. Zij is ook in andere buurten gesignaleerd waar zij mensen heeft benaderd en om geld heeft gevraagd. Een andere bewoonster van Diemen-Noord vertelt dat zij onder het viaduct tussen Diemen-Noord en Buitenlust is aangesproken door de vrouw. Zij vroeg haar om geld. De inwoonster van Diemen-Noord heeft geen geld gegeven.

De bewoners van Kolgans trekken nu aan de bel omdat zij willen dat de overlast stopt. De insteek van de bewoners is niet alleen dat de overlast ophoudt, maar ook dat de betreffende vrouw door instanties wordt geholpen. De bewoners hebben contact met de politie, gemeente en Woningstichting Rochdale opgenomen. Woningstichting Rochdale is verhuurder van de woningen aan Kolgans. Zij vertellen dat andere buurtbewoners al langere tijd contact hebben met Woningstichting Rochdale. Zij hebben een groot aantal klachtenformulieren van buurtbewoners verzameld en die aan Woningstichting Rochdale gestuurd.

Reacties

De gemeente komt met een korte reactie op het relaas van de bewoners van Diemen-Noord. "Wij zijn op de hoogte van de situatie van deze mevrouw. We realiseren ons dat omwonenden hinder kunnen ondervinden van deze bewoonster. Er zijn acties ingezet, waarover we uit het oogpunt van privacy geen uitspraken kunnen doen."

Woningstichting Rochdale komt met de volgende reactie: "We zijn druk met deze zaak bezig. Samen met de politie hebben wij een gesprek gehad met de betreffende bewoonster. Er zijn afspraken gemaakt met haar met betrekking tot haar gedrag. Ook weten de omwonenden waar zij melding kunnen doen van eventuele zaken die met overlast te maken hebben. En als mevrouw zich kennelijk niet aan bepaalde afspraken houdt dan worden deze klachten vervolgens ook weer in behandeling genomen. Zo wordt er langzaam een dossier opgebouwd. Je kunt niet iemand meteen (zomaar) op straat zetten. En dat is een goed recht. De kwestie is nog vrij jong, in juli is dat gaan spelen."

Gevaar

"De zorgverlenende instanties die erbij betrokken zijn, doen de inschatting of de betreffende bewoonster een gevaar is voor zichzelf en/of de omwonenden. Gezien het feit dat veel overlast zich voordoet op straat (openbare ruimte) kunnen en mogen wij als corporatie niks doen", aldus Rochdale.

Rochdale meldt verder dat zij, in verband met de privacy, geen uitspraken kan doen over of en waarom de persoon in kwestie zich niet houdt aan de (gedrags)afspraken. "Daar mogen we niks over zeggen. In hoeverre zij zich daar niet aan houdt kunnen wij om wille van de privacy ook niet aangeven."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de teamleiding van de politie in Diemen op de hoogte is van de zaak.

Vuurwerk-handelaar in hoger beroep

Vervolg van voorpagina

De vuurwerkhandelaar had er op mogen vertrouwen dat de vergunning binnen was en ook in stand zou blijven, vindt de advocate. Het onderzoek naar het verleden van de handelaar had eerst moeten worden gedaan en niet achteraf.

De gemeente gaat die handelwijze wel aanpassen. Vergunningen die de gemeente volgens de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) gaat verlenen, worden voortaan vooraf aan de politie gemeld. Maar de gemeente ontkent dat er traag is gewerkt en dat de vergunning daardoor op het laatste moment is ingetrokken. Volgens een woordvoerster van de gemeente is de vergunning juist sneller dan gebruikelijk verleend en moest het onderzoek na de tip van de politie wel zorgvuldig worden uitgevoerd.

Strafblad verzwegen

De Amsterdamse rechtbank oordeelde dat de gemeente niets te verwijten valt. De vuurwerkhandelaar heeft zelf bij zijn aanvraag gezwegen over zijn strafblad, zegt de rechtbank. Bovendien was de vergunning nog niet definitief goedgekeurd, omdat er altijd nog een bezwaarmaker kon opstaan. De investeringen van de handelaar waren dus voor eigen risico. Zijn advocate hoopt nu dat de Raad van State de handelwijze van de gemeente toch afkeurt. In dat geval wordt de gemeente getrakteerd op een schadeclaim. Maar het is zeer de vraag of het zover komt. De rechters van de Raad bleken niet erg onder de indruk van de argumenten van de advocate. De uitspraak volgt over zes weken.

SV Diemen speelt eerste bekerduel

DIEMEN SV Diemen speelt op zondag 2 september het eerste bekerduel.

De ploeg van trainer Mark Steur speelt thuis tegen het eerste zondagteam van Zeist. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur. SV Diemen is in het bekertoernooi ingedeeld in een poule met drie andere zondagteams. De ploeg speelt op zondag 9 september een uitduel tegen Roda 46 en op zondag 16 september een uitwedstrijd tegen AFC IJburg.

SV Diemen begint de competitie op zondag 23 september met een thuiswedstrijd tegen Sporting Martinus.

Kunstwerken in en bij De Verbinding onthuld

Het schilderij aan de buitenkant van De Verbinding. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wethouder van Cultuur Jeroen Klaasse heeft woensdag een muurschildering in De Verbinding op het Van Markenplantsoen en een paneel aan de buitenkant van het gebouw onthuld. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst. Bezoekers kregen een ijsje. De ijsjes waren beschikbaar gesteld door supermarkt Deen.

Het paneel en de wandschildering zijn gemaakt door kunstenares Thérèse van Gelder uit Diemen. De wandschildering heeft de titel 'Diemen aan Zee' gekregen.

Van Gelder kreeg de opdracht van de gemeente. De wandschildering en het paneel zijn een cadeau aan Stichting Welzijn Diemen (SWD), die sinds dit jaar activiteiten in De Verbinding organiseert. Een van die activiteiten is Samen Zomeren voor senioren uit Diemen.

Mona Lisa

Van Gelder maakte eerder twee schetsen voor de wandschildering: een kale schets van het strand en de zee en een schets van een voorbeeld van hoe de muurschildering ingevuld kon worden. Inwoners van Diemen kregen de kans om met Van Gelder te overleggen over de invulling van de muurschildering. Thérèse van Gelder: "Er hebben veel mensen gereageerd en ik heb de meeste suggesties in de wandschildering verwerkt. Een voorbeeld hiervan is een kooikerhond. Die hond zie je ook al op schilderijen uit de 17e eeuw. Een aantal suggesties heb ik niet in de wandschildering verwerkt. Het ging dan bijvoorbeeld om suggesties die betrekking hebben op de actualiteit, zoals een tv-programma. Over enkele jaren wordt zo'n programma niet meer uitgezonden en weten weinig mensen nog wat het voorstelt." Het paneel toont een impressie van het wereldberoemde schilderij Mona Lisa. Mona Lisa eet op de afbeelding een ijsje.

Geschiedenis-quiz in Schuilkerk De Hoop

DIEMEN De Historische Kring Diemen en Kunstzin Diemen houden op zondag 9 september een geschiedenisquiz over Diemen, Nederland en Europa.

De quiz start om 14.00 uur in de Schuilkerk De Hoop aan de Hartveldseweg 23, waar gelijktijdig de jaarlijkse expositie van de leden van Kunstzin Diemen plaatsvindt.

De quiz wordt gepresenteerd door Steven Dijk. Hij is voorzitter van Kunstzin Diemen. Kunstzin Diemen is de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen.

Prijzen

Tijdens de quiz worden over zowel Diemen, Nederland als Europa tien verschillende vragen gesteld, waarbij telkens de keuze is uit drie verschillende antwoorden. De quiz duurt ongeveer een uur. De organiserende verenigingen stellen een aantal prijzen beschikbaar en de deelname is gratis.

Opgeven hoeft niet per sé, maar wie zich aanmeldt bij info@historischekringdiemen.nl is verzekerd van een plaats.

Tentoonstelling

Aan de tentoonstelling van Kunstzin Diemen doen twaalf kunstenaars mee. De expositie is te bezoeken op zaterdag 8 en zondag 9 september van 12.00 tot 16.00 uur.

Guven Cevahir

Werkt in de horeca in Amsterdam, woont 12 jaar in Diemen

Wat zijn jouw hobby's?
"Mijn gezin. Mijn vriendin en ik hebben op 2 april een zoontje gekregen. Hij heet Milano. Verder vind ik het leuk om met vrienden een biertje te drinken en voetbal te kijken."

Voor welke club ben je?
"Ajax natuurlijk. Ja, Ajax wordt zeker kampioen. Mijn favoriete speler is Hakim Ziyech."

Kijk je voetbal in de Johan Cruijff Arena?
"Nee, ik kijk altijd in het café. In Cheers of 't Pandje. Mijn vrienden kijken liever voetbal in het café dan in het stadion. Het is altijd heel gezellig om samen naar voetbal te kijken."

Kom je vaak in Amsterdam?
"Ik heb een bootje dat in de Weespertrekvaart ligt. Als het mooi weer is ga ik een stuk varen, meestal naar het centrum van Amsterdam."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Spanje. Het plan is om met mijn gezin, mijn ouders en broertje naar Spanje te gaan om daar een eigen horecazaak te openen. Maar eerst moet mijn broertje zijn school afmaken. Ik denk dat wij over een jaar of vier of vijf naar Spanje vetrekken."

Jouw favoriete muziek?
"Muziek van André Hazes. Mensen die mij niet goed kennen kijken daar wel eens van op. Ik houd ook van Nederlandse hiphop en r & b."

Jouw favoriete plek in Diemen?
"Dat zijn er twee: Cheers en 't Pandje. Als de zon schijnt is Cheers mijn favoriete plek en als het regent 't Pandje."

Wat kan er beter voor jongeren in Diemen?
"Een plek waar zij geaccepteerd worden. Jongeren onder de 18 jaar mogen de horecazaken niet in en kunnen nergens terecht. Ze kunnen thuis gaan zitten, maar dat is geen plek om met je vrienden over alles te praten."

Indeling zaterdag 1 SV Diemen

DIEMEN Het eerste zaterdagteam van SV Diemen komt uit in de vierde klasse E.

De ploeg ontmoet de volgende tegenstanders: Eemnes, FC Amsterdam, FC Weesp, Hertha, SV Ouderkerk, RKAVIC, Roda '23, Real Sranang, Sporting Martinus, TOS Actief, De Vecht, Zeeburgia en Zuidoost United.

Derby's

Er staan voor het eerste zaterdagteam een aantal aantrekkelijke derby's op het programma. De duels tegen Zeeburgia, TOS Actief, FC Weesp en SV Ouderkerk.

De bekeropponenten van het eerste zaterdagteam van SV Diemen zijn: CTO'70, JOS Watergraafsmeer en TABA. Dit zijn de zaterdagteams van de verenigingen.

Ruth Jacott vervangt Glennis Grace

DIEMEN Zangeres Glennis Grace treedt niet op tijdens het Diemer Festijn. Zij doet op dinsdag 4 september mee aan de halve finale van America's Got Talent. Zij wordt vervangen door zangeres Ruth Jacott.

Glennis Grace zou op woensdag 5 september optreden in de feesttent. Zij is op dat moment echter in de Verenigde Staten.

Reacties

Stichting Diemer Festijn heeft onmiddellijk Ruth Jacott vastgelegd om op woensdag 5 september op te treden tijdens het Diemer Festijn. De reacties op sociale media lopen uiteen.

Fans van Glennis Grace vinden het uiteraard jammer dat de zangeres niet naar Diemen komt. Fans van Ruth Jacott daarentegen zijn blij dat hun favoriete zangeres in de feesttent optreedt.

Zonnebloem van 3.32 meter in tuin

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Mijndert Woud heeft een zonnebloem van maar liefst 3.32 meter in zijn tuin in de wijk Buitenlust staan. Zijn kleinzoon Luca kwam op het idee om het DiemerNieuws te bellen. Mijndert: "Dit is een soort zonnebloem dat groot wordt. Ik heb de zaadjes rond mei in de tuin geplant en deze zonnebloem is wel erg groot geworden."

't Pandje blijft 'n laagdrempelige zaak waar iedereen van harte welkom is

Daniel Beijnes neemt Café 't Pandje op 1 september over van zijn ouders

Daniel Beijnes (32) neemt op 1 september Café 't Pandje aan de Ouddiemerlaan 11 over van zijn ouders Herman en Susan Beijnes.

Daniel Beijnes aan het werk achter de bar. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Café 't Pandje bestaat al ruim 33 jaar. Herman en Susan Beijnes openden het café op 22 mei 1985. Daarvoor hadden ze enkele jaren een café in de Burgemeester Bickerstraat: 't Straatje.

Herman, Susan, hun dochter Sharon en zoon Daniel woonden boven het café. Sharon en Daniel draaiden als late tieners al bardiensten.

Daniel: "Ik ben veertien jaar in vaste dienst bij 't Pandje en sinds zes jaar vennoot. Ik ga het samen doen met mijn vriendin Priscillia. Ik ga de zaak leiden, Priscillia werkt op de achtergrond mee. Mijn ouders zijn nu uit de zaak gestapt en zijn ook verhuisd. Zij wonen nu in Diemen-Noord."

'Ik vind het leuk om jong talent uit Diemen de kans te geven'

Barry Westerbeek

Daniel blijft als barkeeper werken. Hij werkt samen met Barry Westerbeek, die ruim zeventien jaar als barkeeper in het café werkt. Zij krijgen soms hulp van oproepkrachten.

Café op de Ouddiemerlaan bestaat al ruim 33 jaar

Bezoekers van Café 't Pandje zullen nauwelijks iets merken van de wisseling van de wacht. 't Pandje is en blijft een laagdrempelige zaak waar iedereen van harte welkom is. De horecazaak heeft altijd bezoekers van alle leeftijden en verschillende achtergronden getrokken, die het dikwijls goed met elkaar kunnen vinden.

Jong talent uit Diemen

Daniel: "Tijdens het borreluur komen er vaak vaste gasten en in de weekeinden komen hier 's avonds veel jongeren. Er staat op vrijdag- en zaterdagavond een portier aan de deur. Wij vinden het belangrijk dat onze gasten zich prettig en veilig voelen en een leuke middag of avond hebben. Op vrijdagavond hebben wij vaak optredens van zangers of dj's. Ik vind het leuk om jong talent uit Diemen de kans te geven. Zanger Sven Versteeg, Roof off - twee dj's uit Diemen - en DJ Smokehouse zijn hier begonnen."

Café 't Pandje is de thuisbasis van drie verenigingen: een biljartvereniging en twee dartteams: JC (vernoemd naar Johan Cruijff) en BVO. Zij spelen op dinsdagavond. Alle wedstrijden van Ajax worden live uitgezonden op een groot scherm en twee televisies.

Daniel vindt het belangrijk om op de wensen van de klanten in te spelen. "Wij verkopen bijvoorbeeld diverse soorten speciale bieren, die wij af en toe afwisselen. Daarnaast verkopen wij ook diverse merken whiskey en wodka. Klanten vinden het prettig om een ruime keuze te hebben."

Nauwer samenwerken

Het aantal inwoners van Diemen maakt een flinke groei door. Ook het aanbod aan horecazaken is de laatste jaren toegenomen. "Ik zou het een goede zaak vinden als de horecazaken in Diemen nauwer gaan samenwerken. Hier valt voor de ondernemers veel winst te halen."

De openingstijden van Café 't Pandje blijven hetzelfde. Van dinsdag tot en met donderdag is de zaak van 16.00 tot 01.00 uur open. Op vrijdag en zaterdag gaat de zaak eveneens om 16.00 uur open, maar sluit dan om 02.30 uur. Op zondag is het café van 15.00 uur tot 21.00 uur open. Maar als Ajax op zondag al om 12.15 uur een wedstrijd speelt gaat de zaak eerder open: om 11.30 uur. Maandag is 't Pandje gesloten.

Diemer Festijn

Daniel kijkt uit naar het Diemer Festijn. "Er zijn van dinsdagavond tot en met zaterdag optredens bij ons. Het programma in de feesttent begint op woensdagavond, maar wij beginnen altijd al op dinsdagavond. Vroeger duurde het Diemer Festijn van dinsdag tot en met zaterdag. De dinsdagavond vinden wij heel speciaal. Er komen dan veel mensen bij ons, ook mensen die vroeger in Diemen hebben gewoond en alleen tijdens het Diemer Festijn naar Diemen terugkeren."

School de Kersenboom ziet er mooi uit

Leerkrachten richten in de laatste vakantieweek de school vast in

Juf Anneleen is aan het werk in de klas voor kleuters. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Directeur Caroline Naumovski en haar team zijn druk in de weer met het gereedmaken van het nieuwe schoolgebouw van de Kersenboom in de wijk Plantage De Sniep. De leerlingen krijgen op maandag 3 september voor het eerst les in het nieuwe schoolgebouw.

In brede school de Kersenboom is ook buitenschoolse opvang van KNM Kind & Co gevestigd.

Zeer te spreken

Caroline en haar team, dat uit zo'n twintig personen bestaat, zijn zeer te spreken over het nieuwe schoolgebouw. Het past wat betreft architectuur goed in de omgeving en ligt dichtbij de sportvelden van voetbalvereniging SV Diemen, korfbalvereniging DKV Victoria en tennisvereniging TVDZ. Ook het terrein van de natuurijsbaan van de Diemer IJsclub is vlakbij.

Modern

Het schoolgebouw ziet er prachtig en modern uit en is duurzaam en energiezuinig. Er zijn onder meer veertien klaslokalen, vijf leerpleinen, een sportzaal, een technieklokaal en een keuken voor kinderen. Uiteraard is er ook een lokaal voor de leraren en heeft Caroline een eigen ruimte. In alle klassen hangt een groot interactief scherm dat gebruikt wordt tijdens de lessen. Het klassieke schoolbord ontbreekt in de school. Leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 krijgen gym in het sportlokaal, de leerlingen van de andere groepen in Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan.

Bijna klaar

Er wordt nog volop gewerkt om de school op tijd klaar te krijgen. Caroline: "Wij starten maandag met de lessen maar dan is het schoolgebouw nog niet volledig af. Er moet nog gewerkt worden aan onder meer de hoofdingang en het voorplein. Die werkzaamheden duren nog een week of twee." De Kersenboom laat de eerste schooldag in het nieuwe gebouw niet ongemerkt voorbij gaan. Maandagmiddag 3 september is er van 16.00 tot 18.00 uur een open dag voor ouders van leerlingen en buurtbewoners.

8 september: Repair Café in zorgcentrum De Diem. Foto: Trudy Kroese

Vrijdag 31 augustus

Cadeauwinkel van de Wereld

10,00 uur | Diemerplein

Vanaf vandaag staan we weer iedere vrijdag en zaterdag op het Diemerplein met artikelen uit o.a. Indonesië, Mexico en Burkina Faso.

Zaterdag 1 september

Oudpapieractie

8.30 uur | De Ontmoeting

Vrijwillgers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen in heel Diemen oud papier op.

Zaterdicht

14.00 uur | OBA Diemen

Open podium en poëziewerkplaats. Lees en schrijf gedichten met Matthijs Laan en Katelijne Brouwer. 14.00-16.00 uur, gratis toegang. Ook voordragen? Aanmelden via diemen@oba.nl.

Zondag 2 september

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger: ds. Bellwinkel uit Leiden.

Viering

10.30 uur | St Petrus' Banden

Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor A. Tönis.

Maandag 3 september

Beauty-inloop

11.00 uur | Het Noorderlicht

Elke maandag zijn een schoonheidsspecialiste en pedicure in het wijkcentrum aanwezig voor het geven van allerlei behandelingen aan senioren. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 4 september

Mind-Walk

9.00 uur | Positieve Kijk

Mind-Walk is 'ont-moeten' en ontmoeten. Lekker wandelen in het Diemerbos, je hoofd leeg lopen (minder stress ervaren) waardoor je stemming verbetert en je een goed gevoel krijgt. Vijf trainingen, € 60,-.

Woensdag 5 september

Recreatieve gymnastiek

19.30 uur | Schoolstraat

Gymlessen met Ibolya. Na de warming up doen we rek- en strekoefeningen. Hierbij wordt je uithoudings- en coördinatievermogen flink aan het werk gezet. Gratis proefles. Informatie: Ibolya, 06-41010946.

5 t/m 8 september

Diemer Festijn

Ouddiemerlaan

De 36e editie van het Diemer Festijn barst woensdagmiddag 5 september los in de feesttent. Het feest wordt zaterdag 8 september afgesloten met een groot vuurwerk op de Venserkade. Het programma vindt u in de bijlage bij deze krant.

Donderdag 6 september

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of met overheidsinstanties. Informatie: Carrilho, 06-31063039.

Zaterdag 8 september

Koffieklets bij HKD

11.00 uur | De Schakel

De deuren gaan open voor iedereen die belangstelling heeft voor de historie van Diemen. Foto's en verhalen uit het verleden van ons dorp welkom. Gelijktijdig staan we ook op de kramenmarkt van het Diemer Festijn.

Repair Café

14.15 uur | De Diem

Elke tweede zaterdag van de maand zijn de reparateurs aanwezig om uw kapotte spullen te repareren onder het genot van een kopje koffie of thee. Een eigen bijdrage wordt gewaardeerd maar is niet verplicht.