DiemerNieuws

12 maart 2015

DiemerNieuws 12 maart 2015


Bewoners tegen aanleg speelplaats Schweitzerstraat

DIEMEN - Een aantal bewoners van de woningen in de Albert Schweitzerstraat 49 tot en met 63 zijn tegen de aanleg van een speelplaats op een klein grasveld vlak voor hun woning. Zij hebben bij de gemeente bezwaar aangetekend, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd.

Bewoners vertellen dat de gemeente een zandbak, duikelrekjes, een glijbaan en bankjes op het grasveld wil aanleggen. Udo Meijer, woordvoerder namens de bewoners: "Wij zijn niet tegen de aanleg van een speelplaats in deze wijk, maar wel tegen de gekozen plek. Die speelplaats komt op een paar meter van de woningen te liggen. Dit zorgt voor lawaai en wellicht overlast. Ik woon in de wijk Ruimzicht, niet in de wijk speeltuinzicht."

Hij geeft aan dat enkele bewoners in het verleden zelf speeltoestellen op die plek hebben neergezet. Die bewoners zijn inmiddels verhuisd en de speeltoestellen zijn verwijderd voordat het grasveld werd opgehoogd. "Ik denk dat mensen van de gemeente tijdens een bezoek aan deze wijk die speeltoestellen hebben gezien en toen hebben besloten om hier een speelplaats aan te leggen."

Het bezwaarschrift dat zij hebben ingediend heeft geen effect gehad. "Als de gemeente een schouw in de buurt houdt, vindt zij het belangrijk dat er burgers meelopen en meepraten. Maar als er een besluit over een speeltuin genomen moet worden, wordt er niet naar ons geluisterd. Wij voelen ons niet serieus genomen", aldus Meijer.

Een woordvoerder van de gemeente: "Tijdens de schouw is er gesproken over een speelplek in de wijk voor kleinere kinderen; er waren bewoners die daarom vroegen.

Lees verder op pagina 3.

Ouders bezorgd over vijver naast brede school

DIEMEN - Ouders van leerlingen van brede school Noorderbreedte maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen vanwege de vijver bij het schoolplein.

Patricia Schrijver, lid van de Ouderraad, heeft van het begin af aan haar vrees geuit over de gevaren van water zo vlak bij het schoolplein. "Er zijn wel hekken voor het water, maar de openingen zijn veel te groot, kinderen kunnen ertussendoor en eroverheen klimmen. Er staan speelattributen vlak bij het water, dus natuurlijk worden kinderen daarnaartoe getrokken." Die speelattributen staan weliswaar in de openbare ruimte, maar de kinderen vanaf groep 3 mogen daar tijdens de pauzes wel spelen. De zorgen zijn al bij de directie van de school en de gemeente aangegeven.
Directeur Frans Verstraten van De Noorderbreeddte: "Ik snap dat ouders vragen hebben bij deze situatie, wij zijn daarover in overleg met de gemeente. Het heeft alle aandacht, kinderen zijn bij ons op school in principe gewoon veilig."

Lees verder op pagina 5.

Stoplichten worden vervangen

DIEMEN - De verkeerslichten bij de kruising Arent Krijtsstraat-Hartveldseweg worden vervangen.

De huidige verkeersregelinstallatie is versleten en functioneert niet meer naar behoren, waardoor het verkeer niet optimaal doorstroomt. De gemeente heeft ervoor gekozen het werk in een periode van twee weken uit te voeren. In deze periode is de complete installatie buiten bedrijf. Dit veroorzaakt ongetwijfeld de nodige overlast en ongemak, maar na die twee weken is er een moderne, goed functionerende verkeersregelinstallatie die het verkeer sneller afwikkelt.

Vanaf maandag 16 maart zijn de verkeerslichten buiten gebruik en wordt er gewerkt aan het vervangen van de installatie. Dat betekent onder andere werkzaamheden aan en in het wegdek (aanbrengen detectielussen, kabels etc.) en het plaatsen van nieuwe masten. Omdat het hier om een druk kruispunt gaat, is ervoor gekozen om in de spitstijden verkeersregelaars in te zetten. De spitstijden zijn van 7.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur. Volgens planning zijn de werkzaamheden vrijdag 27 maart afgerond.

Op de thee bij Voice Female in De Ark

Genieten van thee en optredens. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Theaterkoor Voice Female werkt hard aan de nieuwe voorstelling 'Alle Tijd'. Maar zondag namen ze even de tijd voor een theefeestje in basisschool De Ark. Natuurlijk traden de dames zelf op, maar ook vrienden en familieleden lieten van zich horen. Naast thee werden de bezoekers tijdens deze 'Mad Tea Party' getrakteerd op zelfgebakken taart. Er was ook een kleine kunstveiling en dvd- en boekenmarkt. De opbrengst wordt gebruikt om de volgende voorstelling er ook pico bello uit te laten zien. Daarvoor hebben de dames van Voice Female nog alle tijd: de voorstelling is in het najaar in Amsterdam en pas begin 2016 in Diemen te zien.

162

leerlingen heeft brede school De Kersenboom

Statiegeld gaat naar goed doel

DIEMEN - Klanten van de supermarkt Jumbo in Diemen-Zuid kunnen als zij hun lege flessen inleveren ervoor kiezen om hun statiegeld te schenken aan een goed doel.

Tot eind van deze maand is het goede doel het woon- en zorgcentrum Henriëtte Roland Holst in Amsterdam-Zuidoost. Kees Vlaanderen, eigenaar van Jumbo in Diemen-Zuid. "Er zitten twee knoppen op de automaat waarin lege flessen kunnen worden gedeponeerd. Als de klant op de bovenste knop drukt ontvangt hij of zij het bonnetje voor het statiegeld. Maar drukt de klant op de onderste knop dan gaat de opbrengst naar een goed doel. Wij hebben eerder dit jaar eenzelfde actie gehouden voor de egelopvang en de eekhoornopvang. Die actie was zeer succesvol."

1933: Vallende kraan in Diemen en de Kilometerbrug

In de zomer van 1933 kwam er een einde aan de toenemende verkeersellende op de Muiderstraatweg bij en op de draaibrug over het Merwedekanaal. Vijf keer per uur ging de brug open wat tot wachttijden leidde bij zowel de scheepvaart als bij het autoverkeer. En nu was er dus eindelijk die enorme vaste brug die door zijn lengte al snel in de volksmond de Kilometerbrug ging heten.

De brug was gemaakt bij de Nederlandsche Dokmaatschappij en lag op het IJ gereed om versleept te worden naar Diemen. Het reusachtige stalen gevaarte stond op een stellage die op zijn beurt weer op de pontons stonden. Alleen moesten twee enorme hefkranen nog van de pontons getakeld worden.

En toen ging het mis. De reporter van het Algemeen Handelsblad berichtte: "Bij het laten vieren van de beide kranen, is de kraan gekanteld en met een slag, die tot in verren omtrek hoorbaar was, terecht gekomen tegen een aan den wal staanden loods, die gedeeltelijk vernield werd, evenals de kraan zelf. Persoonlijke ongevallen hebben zich hierbij niet voorgedaan." Een geluk bij een ongeluk dus. Verder ging alles goed: de brug zou tientallen jaren dienstdoen.

Weerbericht

Overwegend droog, tijdelijk iets lagere temperatuur
Afgelopen weekeinde klom de temperatuur naar circa 14 graden in onze regio. Een Centraal Europees hogedrukgebied bracht lenteweer met een zuidelijke luchtaanvoer. Komende dagen zwaait een Scandinavisch hogedrukgebied de scepter. De wind gaat dan uit het oosten tot noordoosten waaien. Het wordt iets kouder met in de nacht grote kans op vorst aan de grond.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt droog en zonnig weer verwacht. In de nacht vriest het licht aan de grond. Overdag wordt het 8 graden. Onder invloed van het Scandinavisch hoog krimpt zaterdag de wind van oost naar noordoost. Schaatsliefhebbers hadden dit graag in de wintermaanden zien gebeuren. In maart brengt dit geen vrieskou meer, wel lichte nachtvorst en overdag wordt het circa 7 graden. In het weekeinde is er tijdelijk wat meer bewolking. Nu en dan schijnt de zon.

Trend na het weekeinde
De verwachting is dat de lente de draad weer gaat oppakken met een stijgende temperatuur naar waarden tussen 10 en 15 graden. Hogedrukgebieden bepalen tot het einde van de week het weer. Het blijft rustig en nagenoeg droog met geregeld zon. In de nacht kan mist ontstaan.
Weetje
Lucht tussen losgewerkte grond werkt als een goede isolator. De warmtestroom uit de diepe bodem wordt zo tegengegaan. Het gevolg is dat de lucht vlak boven de grond extra snel en sterk kan afkoelen. De kans is dan groter dat jonge plantjes schade oplopen door vorst aan de grond. Dus bij de verwachting 'vorst aan de grond' is het beter om het schoffelen uit te stellen.

Avond GroenLinks goed bezocht

DIEMEN - De avond over 'Burgerinitiatieven in zorg en welzijn' die de afdeling GroenLinks dinsdagavond in Diemen heeft gehouden, is goed bezocht.

Hoogleraar Evelien Tonkens toonde uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Welke burgers zijn actief en hoe kun je dat beïnvloeden? Tinka Veninga vertelde hoe haar organisatie Serve the City Diemen met inzet van vele vrijwilligers iets wil betekenen voor Diemenaren. Eerste Kamerlid Marijke Vos maakte duidelijk dat samenwerking tussen actieve burgers en de gemeente kansrijk kan zijn.

Huisartsen en gemeente gaan nauwer samenwerken

DIEMEN - Donderdag 5 maart hebben de huisartsen van Diemen en de gemeente een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend.

Met deze verklaring willen partijen de samenwerking verstevigen, zodat de jeugdige inwoners van Diemen die hulp nodig hebben deze hulp snel en dichtbij kunnen krijgen. In de intentieverklaring staan onder andere afspraken over doorverwijzing, het uitwisselen van ervaringen, over samenwerking tussen huisartsen en de jeugdconsulent enerzijds en Het Brede HOED Team van de gemeente anderzijds. De gemeente en huisartsen zullen regelmatig overleggen om knelpunten in de nieuwe werkwijze te signaleren en op te lossen.

EDOG speelt 'Ja zuster, nee zuster'

20 en 21 maart op de planken van het Diemer Muzikaal Theater

Afgelopen weekend was de eerste repetitie in kostuums. Foto: Reintje Blokpoel

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - 'Ja zuster, nee zuster' is op 20 en 21 maart te zien in Diemen. EDOG Muzikaal Theater voert de bekende musical van Annie M.G. Schmidt dan op in het Diemer Muzikaal Theater. En meezingen mag!

Erik Damman tekent voor de regie. 'Ja zuster, nee zuster', waarom deze musical?
"Het is een vreselijk leuke musical. We hebben gemerkt dat een musical meer en jonger publiek trekt en ook jongere nieuwe leden. We zien de afgelopen jaren gelukkig weer groei in het publiek en in het aantal leden. Dat was ook nodig. Ook achter de schermen, voor decor, licht en geluid, grime en kostuums, hebben we nu weer voldoende mensen om een mooie productie op de planken brengen en ons eigen Muzikaal Theater op te bouwen in de sporthal aan de Bernhardlaan. Vorig jaar hebben we gemerkt dat het Diemense publiek houdt van gezellige producties. Ik ben zelf een groot fan van Schmidt; haar teksten en ritme zijn onnavolgbaar en dat op de heerlijke muziek van Harry Bannink. Het wordt weer een feest der herkenning. Vooral de opening wordt heel verrassend, dan weet iedereen meteen: o, wordt het zo'n voorstelling."

'De musical wordt een feest der herkenning'


Mag het publiek weer meezingen?
"Ja, iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen. De teksten worden geprojecteerd op een groot scherm. Het is dus deels een sing-a-longproductie. Sommige speciale liedjes zijn zo mooi, die laten we alleen door de solist zingen. 'Duifies, duifies', bijvoorbeeld."

Gaat het goed met de voorbereidingen?
"We zijn er al bijna helemaal klaar voor, afgelopen weekend hebben we een kledingrepetitie gehouden en we hebben al een aantal doorlopen gehad."
Waarom moet iedereen komen kijken?
"Omdat EDOG garant staat voor een avondje uit in Diemen van hoogstaande kwaliteit door een semiprofessioneel gezelschap, al zijn we officieel amateurs. Een lust voor het oog en het oor. We zijn nog een van de weinige verenigingen in Amsterdam en omstreken die zo veel publiek krijgen: in totaal 1000 tot 1200 kaarten voor die twee dagen. Er zijn trouwens nog kaartjes."

Alle informatie over de voorstelling 'Ja zuster, nee zuster' en de kaartverkoop is te vinden op www.edog.nl. Kaarten zijn ook telefonisch te reserveren via 06-46170561.

Klachten over afsluiten toegang station

DIEMEN - Bewoners van de wijk Biesbosch in Diemen-Zuid en Venserpolder in Amsterdam kunnen sinds enkele weken geen gebruik meer maken van de loopbrug over de Gooiseweg om het NS-station in Diemen-Zuid te bereiken.

Rogier Snelder, bewoner van Biesbosch: "Het ziet ernaar uit dat de NS besloten heeft om deze toegang naar het station stilletjes af te sluiten. Vorige maand was de daar geplaatste check-inpaal verdwenen, later is ook de toegangspoort met behulp van een hek gesloten. Op geen enkele wijze is dit aangekondigd. Voor bewoners van Biesbosch en Venserpolder betekent dit dat het station alleen toegankelijk is via de hoofdingang van het station. Dit betekent een omweg van zo'n 20 minuten lopen. Voor ons is dat volstrekt onacceptabel."

Een woordvoerder van de NS maakte duidelijk dat de toegang nooit een officiële ingang van het station is geweest en daarom niet is opgenomen in het ontwerp voor plaatsing van de poortjes. "Wij hebben daar een tijdelijke mobiele kaartlezer geplaatst om vast te stellen hoeveel mensen daar het station binnengingen. Dat waren nog geen tien mensen per dag. Wij hebben vastgesteld dat mensen uit bepaalde wijken nu 500 meter moeten omlopen om bij de ingang van het station te komen. Daar doen zij veel korter over dan 20 minuten."

Les programmeren voor leerlingen De Octopus

Leerlingen van De Octopus krijgen les in programmeren. Foto: Rob van Hilten

DIEMEN - Leerlingen van de groepen 8 van basisschool De Octopus hebben vrijdag een les programmeren gevolgd in het hoofdkantoor van Randstad in Diemen-Zuid.

Het was een initiatief van Stichting CodeUur, die ervoor zorgt dat leerlingen van het basisonderwijs al op jonge leeftijd in aanraking komen met programmeren. Wethouder Jeroen Klaasse en de directeur van Randstad, Reiant Mulder, waren aanwezig. Gaby Etman, directeur van De Octopus, is enthousiast over de lessen. "Programmeren is de toekomst. Deze lessen maken dan ook deel uit van het onderwijsprogramma van De Octopus."

Speelplaats

Vervolg van voorpagina

"Vervolgens is de locatie van de speelplek opgenomen in het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is aan de bewoners gepresenteerd en heeft ter inzage gelegen; er zijn toen geen reacties van bewoners gekomen. Vervolgens is het ontwerp door het college vastgesteld. Wij vinden het belangrijk dat er in iedere buurt een speelvoorziening is voor kinderen van 0 tot 6 jaar, dus ook in Ruimzicht-West waar een dergelijke speelplek op dit moment ontbreekt", aldus de woordvoerder van de gemeente.

Inwoonster van Diemen viert 100ste verjaardag

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Mevrouw A.W. van Kempen vierde zondag haar 100ste verjaardag. Maandagmiddag bracht wethouder Jeroen Klaasse haar een bezoek in haar woning in woon- en zorgcentrum Berkenstede. Hij overhandigde haar een bos bloemen en een doos chocolade. Uiteraard feliciteerde de wethouder haar met haar 100ste verjaardag. Mevrouw Van Kempen woont sinds 3,5 jaar in het woon- en zorgcentrum. Zondag vierde zij haar verjaardag met haar drie dochters, vrienden en kennissen.

Spelen en contact leggen bij spelinloop in Brede HOED

Spelinloop leuk voor kinderen en voor ouders

Spelen en elkaar ontmoeten tijdens de spelinloop. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Iedere maandagochtend komen ouders en hun jonge kinderen naar De Brede HOED voor de wekelijkse spelinloop van pedagogisch adviseur Carien Ruijter van de GGD.

De spelinloop is er voor kinderen vanaf ongeveer zes maanden tot vier jaar, maar ook voor hun ouders. "Dit is eigenlijk een initiatief om ouders met elkaar in contact te brengen", vertelt Carien. "Tijdens mijn spreekuren hoorde ik heel vaak dat ouders weinig contact hebben met andere ouders en zich nogal eenzaam voelen. Dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die uit het buitenland hier zijn komen wonen, alleenstaande moeders of moeders die overdag alleen thuis zitten. Vaak spreken zij de taal ook niet zo goed. Er is geen plek waar ze elkaar vanzelf ontmoeten. Sommige kinderen gaan wel naar een peuterspeelzaal of crèche, maar het grote verschil is dat bij ons de ouders erbij blijven."

De wekelijkse spelinloop is dus leuk voor kind en ouder. "De kinderen kunnen van elkaar leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen te zijn. Echt met elkaar spelen kunnen kinderen op deze jonge leeftijd nog niet zo goed, al gaat dat wel al veel beter tegen de tijd dat ze bijna vier jaar zijn." De ouders drinken samen een kopje koffie of thee. Zo leren ze elkaar kennen en kunnen ook het Nederlands oefenen. Carien is er altijd bij. "Als ouders opvoedvragen hebben kunnen ze die meteen stellen. Dat kan tijdens de spelinloop zodat de andere ouders ook iets aan het advies hebben, en als het nodig is in mijn kantoor."

Op het moment komen er vooral moeders naar de spelinloop, maar alle ouders zijn welkom. Ouders hoeven zich niet van tevoren aan te melden, zij kunnen gewoon binnenlopen tijdens de spelinloop. Die is iedere maandagochtend, behalve in de schoolvakanties, van 10.30 tot 12.00 uur in De Brede HOED.

Carolien Oedekerk

65 jaar
Beeldend kunstenaar
Diemenaar sinds 1991

Hoe ziet jouw werk er uit?
"Ik maak schilderijen, abstract en figuratief. Ik probeer altijd schoonheid weer te geven door warme olieverfkleuren en mooie vloeiende vormen. In figuratieve werken schilder ik vaak vrouwen in vele vormen."

Waar is je werk te zien?
"In De Diem hangen op dit moment ongeveer 20 schilderijen, tijdens de kunstroute wordt het uitgebreid tot 40 werken. In Berkenstede hangen zeven grote schilderijen. En op mijn website carolienoedekerk.webklik.nl."

Welke kunstenaar is je grote voorbeeld?
"Sam Drukker bewonder ik zeer. Maar ook Rembrandt en Malevich."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Een boek over het werk van Sam Drukker."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een deel naar een goed doel, een deel naar mensen in mijn naaste omgeving en voor mezelf zou ik daar wat langer over na moeten denken."

Favoriete stekje in Diemen?
"Een wandeling rond de Diem."

Met wie zou je wel eens een gesprek willen voeren?
"Met de moeder van mijn moeder. Zij was Oostenrijkse, ik heb haar niet gekend. Ik zou het tijdbeeld van toen zij leefde wel eens willen ervaren."

Wat weten mensen niet van je?
"Wat ze niet weten moeten we maar zo laten, dat is niet voor niets.'

Je kunt niet zonder?
"Kunst, zowel kunst maken als kunst kijken. En ik kan ook niet zonder de juiste mensen om me heen."

Waar mag deze krant wel meer over schrijven?
"Ik vind de krant goed in balans. Ik hoop dat we rond de kunstroute in april weer lekker veel aandacht krijgen."

Als je een dagje burgemeester was...
"Ik ben in het juiste land geboren en daar hoort Diemen ook bij, ik zou niets willen veranderen."

Jongens bedreigen vrouwen

DIEMEN - Twee jongens hebben vorige week maandagavond rond 21.15 uur medewerksters van een zaak in winkelcentrum Diemerplein bedreigd.

De vrouwen stonden na afloop van het werk te praten op het plein achter het winkelcentrum. De twee jongens arriveerden en waren lastig. De jongens gingen daarna het winkelcentrum binnen, maar werden door de huismeester naar buiten gezet. Toen zij op het plein terugkeerden bedreigden zij de vrouwen met een mes. Zij vluchtten daarna in de richting van het Van Markenplantsoen. De politie geeft aan dat het om twee jongens van rond de 14, 15 jaar ging. Zij droegen een joggingbroek en één droeg een pet. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Politie houdt inbrekers aan

DIEMEN - De politie heeft vrijdagavond drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat zij hebben ingebroken in een woning aan het Gemaal.

De politie trof de mannen aan na een tip van een getuige. Twee van hen zaten in een auto, de derde verdachte zat in een andere auto. De politie trof in een auto spullen aan die tijdens de inbraak waren buit gemaakt.

Met te veel drank achter stuur

DIEMEN - De politie heeft vorige week maandag rond 21.30 uur een 66-jarige automobilist uit Blaricum aangehouden omdat hij te veel alcohol had gedronken.

De man reed op de A1 toen zijn rijgedrag de aandacht van agenten trok. Zij lieten hem blazen en namen hem daarna mee naar het bureau. Daar wees een nieuwe blaastest uit dat hij inderdaad te veel alcohol had gedronken. Hij kreeg een boete van 325 euro en een rijontzegging van twee uur.

Ouders willen beter hek

Vervolg van voorpagina

"We hebben onlangs een aantal veiligheidsaanpassingen gedaan aan het hekwerk bij de speelvlonder, rondom de parkeerplaats hagen geplaatst en langs het water richting seniorenflat eveneens een hek geplaatst", meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. "Deze aanpassingen hebben we gedaan in samenspraak met de school."

"Ik wil het liefst dat er een hoger en deugdelijk hek komt, bijvoorbeeld met glasplaten tussen de balken", zegt Patricia Schrijver. "Ik hoop dat zo veel mogelijk ouders ons hierin steunen."

'Alcohol is een sluipmoordenaar'

Verslavingsconsulent Hent van den Elsen

DIEMEN - Hent van den Elsen (59) is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij Jellinek in Amsterdam. Hij werkt tevens een dag per week als verslavingsconsulent in Diemen. De ene week houdt hij spreekuur in Gezondheidscentrum Diemen-Zuid, de andere week in Gezondheidscentrum Diemen-Noord. De spreekuren vinden op donderdag plaats en zijn van 11.00 tot 15.00 uur.

Verslavingsconsulent Hent van den Elsen houdt iedere week spreekuur in Diemen. Foto: Trudy Kroese

Een jaar of zes geleden bleek uit een onderzoek dat er in Diemen bovengemiddeld veel alcohol werd gedronken. Vooral hoogopgeleiden bleken veel te drinken. Opvallend was dat ook vrouwen in Diemen bovengemiddeld dronken. De gemeente vond het tijd voor maatregelen. Daarbij werd de hulp van de GGD en Jellinek ingeroepen.

Hent van den Elsen: "Wij zijn toen begonnen met het trainen van eerstelijnshulpverleners zoals huisartsen, maatschappelijk werkers en fysiotherapeuten. Er is hen geleerd om alcoholproblemen bij patiënten in een vroeg stadium te signaleren en ook bespreekbaar te maken. Dat is belangrijk omdat de schade dan nog niet zo groot is. Het bleek dat eerstelijnshulpverleners het aanvankelijk moeilijk vonden om alcoholproblemen met patiënten te bespreken. Nu is dat minder het geval."

Ruud Grondel

Wethouder Ruud Grondel doet mee aan Ik Pas. Het kost de wethouder, toch al een matige drinker, geen moeite om een glas alcohol te laten staan en frisdrank of water te drinken. "Enkele collega's van de gemeente Diemen doen ook mee en verder zie ik vrijwel overal waar ik kom wel iemand met een blauw bandje om de pols die ook meedoet. Veel mensen hebben begrip voor de actie Ik Pas, maar ik krijg ook wel plagerige reacties. Ik word regelmatig over Ik Pas aangesproken, je merkt dat het iets raakt bij mensen. Dat is goed. Zo maakt Ik Pas het drinken van alcohol bespreekbaar", aldus Grondel.

Succes
Hent van den Elsen behandelt mensen met diverse vormen van verslaving: alcohol, tabak, soft- en harddrugs, maar ook jongeren die gamen. Als het even mogelijk is behandelt hij mensen ambulant op zijn spreekuur in de gezondheidscentra in Diemen. Maar in een aantal gevallen verwijst hij hen door naar Jellinek voor ambulante hulp of een opname in een kliniek. Het project van de gemeente heeft succes gehad, want de cijfers van het alcoholgebruik in Diemen komen inmiddels overeen met het gemiddelde in Nederland.

Om de week is het spreekuur in Gezondheidscentrum Diemen-Zuid.

'Alcohol helpt nooit
bij het oplossen van problemen'

Ik Pas
Het gesprek met Van den Elsen vindt plaats in een periode waarin een aantal Diemenaren deelneemt aan de landelijke actie Ik Pas. De gezondheidscentra in Diemen en wethouder Ruud Grondel van Volksgezondheid hebben zich achter de actie geschaard. Ik Pas houdt in dat mensen meedoen aan een initiatief om sinds maandag 2 maart voor een periode van dertig dagen geen alcohol te drinken. Er hebben zich 28 inwoners van Diemen bij Ik Pas aangemeld, maar de kans is groot dat er veel meer Diemenaren meedoen. Mensen die meedoen aan Ik Pas kunnen een blauw armbandje om een van de polsen dragen.

Van den Elsen wijst erop dat alcohol een sluipmoordenaar is. Vaak duurt het heel lang voordat mensen met de gevolgen van overmatig gebruik van alcohol worden geconfronteerd: lichamelijke en geestelijke problemen én sociale problemen zoals het verliezen van een partner en/of baan en financiële schulden. "Heel veel mensen zijn zich niet bewust van hoe slecht het drinken van alcohol voor hen is. Er zijn mensen die zich depressief voelen maar niet beseffen dat die klachten het gevolg zijn van overmatig drinken. Als iemand bij de huisarts komt met klachten over depressiviteit is het belangrijk dat wordt vastgesteld of deze klachten het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik of niet. Alcohol helpt nooit bij het oplossen van problemen. Alcohol verdooft, maar daardoor ben je niet bezig met rouwen of het oplossen van problemen. Wij zijn het normaal gaan vinden om elke dag te drinken. Denk alleen maar aan de opkomst van het drinken van wijn in de jaren 70 en 80. Mensen drinken wijn bij het eten en drinken op diverse momenten van de dag."

'Wij zijn het normaal gaan vinden
om elke dag te drinken'

Rooklobby
Hij vergelijkt de situatie van overmatig drinken met roken. "Roken wordt tegenwoordig nauwelijks meer geaccepteerd, maar het drinken van alcohol nog wel. De maatregelen van de overheid om het roken te ontmoedigen door onder andere voorlichtingscampagnes en het duurder maken van tabak hebben hun uitwerking gehad. Vijftien tot twintig jaar geleden rookte 27 procent van de mensen, nu is dat nog maar 17 procent. Ik ben van mening dat de rooklobby moet worden aangepakt. Mensen beginnen vrijwel altijd voor hun twintigste te roken, dus richt de rooklobby zich op tieners."
Hij vindt dat de overheid de taak heeft om de burger te beschermen en te waarschuwen voor de gevolgen van het overmatig drinken van alcohol.
Hij verwacht vergelijkbare campagnes als die het roken hebben ontmoedigd. "Ik doel hierbij op overmatig gebruik van alcohol. Iemand mag best alcohol drinken, maar dan bij voorkeur op een verantwoorde manier: op de momenten dat je je goed voelt, bij voorkeur in een sociaal gezelschap en met mate. De richtlijnen voor mannen zijn maximaal twee glazen per dag, voor vrouwen één glas per dag."

De Kersenboom viert eerste lustrum

Brede school heeft enorme ontwikkeling doorgemaakt

De kinderen zingen het nieuwe schoollied. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Brede school De Kersenboom in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep bestaat vijf jaar. Vrijdag waren er allerlei activiteiten voor leerlingen en hun ouders, zowel in de school als in Sporthal Diemen.

De school ging in maart 2010 van start en heeft de afgelopen vijf jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door de crisis verliep de verkoop van de woningen in de nieuwbouwwijk aanvankelijk stroef. Maar daar is verandering in gekomen.

Groei
Steeds opnieuw worden er woningen in Plantage De Sniep opgeleverd. Doordat het aantal bewoners van Plantage De Sniep de laatste jaren enorm is toegenomen en nog steeds groeit, is ook het aantal leerlingen van de school gegroeid.

Waardering voor de inzet van de leraren en de hulp van de ouders

Directeur Caroline Naumovski vertelde vrijdagmiddag in Sporthal Diemen dat de brede school momenteel 162 leerlingen heeft. Daarnaast zijn er in het schoolgebouw drie groepen van het kinderdagverblijf. Zij vertelde trots te zijn op wat er de afgelopen vijf jaar tot stand is gekomen. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van haar team van leraren en de hulp die vele ouders van kinderen hebben verstrekt en nog steeds verstrekken.
Het gebouw van De Kersenboom voldoet niet meer aan de moderne eisen. Er komt een hypermodern schoolgebouw vlak bij de plek van het huidige schoolgebouw. Het schoolgebouw zal 14 klaslokalen krijgen, nu heeft De Kersenboom de beschikking over slechts acht lokalen. Te weinig, gezien het aantal leerlingen. Naar verwachting gaat de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw in november de grond in. Ongeveer anderhalf jaar later, in het voorjaar van 2017, wordt het nieuwe schoolgebouw opgeleverd. De leerlingen beleefden vorige week een aantal leuke dagen. Elke klas bereidde een voorstelling voor die in het teken stond van een bepaald land. Vrijdagochtend maakten ouders en kinderen heerlijke hapjes die betrekking hadden op de landen die in de voorstelling aan bod kwamen. Vrijdagmiddag liepen de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten van De Kersenboom naar Sporthal Diemen, waar alle groepen een voorstelling gaven. De voorstelling werd ondersteund door de muzikanten van Band Event.

In Sporthal Diemen waren veel ouders, grootouders en andere familieleden van de jonge artiesten aanwezig. Sommige hadden plaatsgenomen op de tribune, andere stonden in de sporthal om de voorstelling van dichtbij te kunnen zien. Veel aanwezigen maakten foto's of filmopnamen van de uitvoering van de kinderen.

Schoollied
Voordat de voorstelling begon zongen de kinderen gezamenlijk het nieuwe schoollied, dat is geschreven door liedjesschrijver Jeroen Schipper. De titel van het nieuwe schoollied luidt: 'De Kersenboom, een school met pit'. De kinderen zongen het schoollied samen met hun leraren en uit de vertolking bleek niet alleen dat er goed was geoefend, maar ook dat de titel van het schoollied toepasselijk is: de leerlingen van De Kersenboom hebben pit. Na afloop van de voorstellingen gingen de aanwezigen weer naar school en genoten van de hapjes die 's morgens waren gemaakt.

De conclusie die na het vieren van het eerste lustrum kan worden getrokken is dat brede school De Kersenboom inderdaad een school met pit is. En een school met een mooie toekomst voor zich.

zaterdag 14 maart

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed en huishoudelijke apparaten. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Cabaret in De Omval

Een dubbelprogramma van de Vlaamse cabaretieters/muzikanten Martine de Kok en Julie Cafmeyer: 'Plaatselijk Verkeer' + 'Boei'. Concerten van Martine zijn puur, poëtisch, geestig door haar woordspelingen en muzikaal verrassend. Alles wat Julie vertelt in haar voorstelling komt uit haar persoonlijke leven: de samengesteldegezinnenfreakshow waar ze is ingerold bijvoorbeeld. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Oud papier

De vrijwilligers van RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om 8.30 uur buiten staan, want dan gaan de teams op pad.

Rollator- en

rolstoeldansen

In De Schakel kan op zondag 29 maart worden gedanst met de rollator of rolstoel. Tijdens de workshop worden de 'danskriebels' omgezet in eenvoudige, plezierige bewegingen waaraan iedereen kan deelnemen. 14.00-16.00 uur, inloop 13.30 uur. Georganiseerd door ANBO Diemen, PCOB Diemen en Stichting Welzijn Diemen. Entree: € 2,50 inclusief een drankje met een consumptie. Aanmelden met opgave rollator of rolstoel vóór 14 maart bij: Hannah Tokkie, 020-690 5445 of Gerrie van Krevel, vankrevelg@gmail.com.

Babymassage

In Yoga Studio Diemen babymassage onder leiding van een professionele masseur. Aanvang 11.00 uur. Aanmelden via adouma40@planet.nl. Informatie: www.yogadiemen.nl.

vrijdag 13 maart

Cabaret in De Omval

Wees de Christoffel Columbus van theaterland en ontdek het tweede programma van 'Herman in een bakje Geitenkwark' als eerste. 20.30 uur € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Jazz en Salsa

Studio B breidt per 13 maart de danslessen uit met jazz en een salsacursus van 10 lessen. Informatie: 020-6000736 of info@studiobodyandbalance.nl.

Omgaan met stress

In Huis van de Buurt 't Kruidvat start de cursus 'Omgaan met stress'. In vier bijeenkomsten krijgen de deelnemers meer zicht op mogelijke stressbronnen en tips hoe je stress kunt signaleren en voorkomen. 10.00-12.00 uur. Informatie en aanmelden bij preventiemedewerker PuntP Marianne de Pundert: 06-46740702 of marianne.depundert@puntp.nl.

Hartengoud

Creatieve workshop hartengoud voor jong en oud in de lunchroom van Theater De Omval. Gratis inloopatelier op vrijdagmiddag onder begeleiding van Toeticolori waarin iedereen zijn of haar hartenwens kan vormgeven. Op 19 juni wordt er een groot kunstwerk van gemaakt dat te zien is in De Omval. 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni. 15.00-17.00 uur.

zondag 15 maart

Concert Muziekschool

Eenmalig talenten- en docentenconcert van De Muziekschool Diemen in De Hoop. Aanvang 14.15 uur, toegang is gratis. Reserveren via info@muziekschooldiemen.nl.

Historische wandeling

Paviljoen Puur en de Historische Kring Diemen organiseren om 15.00 uur een historische winterwandeling bij Fort Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deelname is gratis.

Toneel in De Omval

MATZER Theaterproducties speelt 'Hart'. In 1941 ontmoet Greetje, opgegroeid in het streng christelijke vissersdorp Katwijk, de Duitse officier Heinz. In een fractie van een seconde neemt ze een fatale beslissing die haar leven voor altijd verandert. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.


ComputerClub Minerva

Van 11.00 tot 14.00 uur kunt u voor computerhulp terecht in het Noorderlicht.

maandag 16 maart

Yoga 50-plus

Elke maandag van 9.00-10.30 uur in het Huis van de Buurt 't Kruidvat yoga voor senioren die hun spieren soepel willen houden of maken. Meer informatie: 06-2620423.

dinsdag 17 maart

Isa Hoes

Isa Hoes spreekt over 'Toen ik je zag'. Haar literair agent Paul Sebes zal haar deze avond interviewen. Daarnaast zal Isa een stuk uit het boek voorlezen, vragen uit het publiek beantwoorden en is er de gelegenheid om uw boek te laten signeren. 20.00 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Samen lunchen

Elke dinsdag is iedereen om 12.30 uur welkom om aan te schuiven bij de lunchtafel in het Huis van de Buurt 't Kruidvat. Samen eten, buurtgenoten ontmoeten en nieuwe contacten opdoen. Er wordt niet verwacht dat u elke keer komt of altijd deelneemt aan een gesprek. Het kost € 1,- per keer. Informatie Cora Verhoef: 06-12620423.

woensdag 18 maart

Potje van de Buurt

Vrijwilligers koken een Spaanse stoofpot in het Huis van de Buurt 't Kruidvat, toetje en koffie toe. 12.30 uur aan tafel, € 5,-. Aanmelden kan tot woensdag 18 maart bij Anneke Dekker via 020-6953224 of op donderdagochtend, dinsdag of vrijdag in het Huis van de Buurt 't Kruidvat.

Opvoeden en zo

In De Brede HOED een cursus opvoeden voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. De cursus is gratis en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Start 18 maart, 19.30 uur. Daarna 25 maart en 1, 8, 15 en 22 april. Carien Ruijter, pedagogisch adviseur, geeft de cursus. Aanmelden via cruijter@ggd.amsterdam.nl of 020-5555848.

Monsterzege SV Diemen

SV Diemen blijft lijstaanvoerder

SV Diemen veel sterker dan Nautilus. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen Nautilus met 9-0 gewonnen. Bij rust leidde de thuisclub met 2-0. De ploeg van trainer Marc Stuut blijft na deze zege lijstaanvoerder in de vierde klasse F.

De doelpunten van SV Diemen werden gemaakt door Kevin Kroese (2x), Van Bree (2x), Owusu, Tosch, Moelee, Van Asselt en Stobbelaar.

Stuut is tevreden over het vertoonde spel: "Wij hebben dit seizoen veel wedstrijden gespeeld waarin wij in de eerste helft ruim op voorsprong kwamen maar in de tweede helft terugvielen, vaak door het inbrengen van wisselspelers. Zondag is de ploeg 90 minuten voluit gegaan. Wij hadden voor rust op een veel ruimere voorsprong kunnen komen. Na rust hebben wij zeven doelpunten gemaakt."

Het doel van Stuut om met zijn ploeg een goede serie neer te zetten is gelukt. "Wij hebben de laatste acht wedstrijden gewonnen en heel veel gescoord. Wij hebben in 19 wedstrijden al 80 doelpunten gemaakt. Sinds Dennis van Bree terug is loopt het voorin heel goed. Dennis scoort niet alleen zelf veel, maar laat ook andere spelers scoren."

SV Diemen heeft twee punten voorsprong op SV Ouderkerk, de ploeg die één keer minder in actie kwam. SV Diemen is zondag vrij in verband met een inhaalweekend. Over twee weken speelt SV Diemen uit tegen Sporting Martinus. "Wij spelen nu zeven finales. Na de wedstrijd tegen Sporting Martinus weten wij hoe wij ervoor staan", aldus Stuut.

Dames SV Zeeburg incasseren nederlaag

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen Leidsche Rijn verloren: 32-30. Bij rust leidde de thuisclub met 19-13.

Het openingsdoelpunt was voor SV Zeeburg. Hierna vielen de treffers om en om. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Na vijftien minuten zakte de defensie van SV Zeeburg in elkaar. Leidsche Rijn slaagde erin om diverse schoten van afstand te benutten. Ook de keeperswissel van SV Zeeburg had geen invloed. Leidsche Rijn was in dat gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg en liep voor de pauze uit naar een 19-13 voorsprong.

De coach van SV Zeeburg gaf in de pauze de opdracht om rustig te blijven spelen en als team te gaan knokken. SV Zeeburg startte de tweede helft goed en kwam met goed en snel spel steeds dichter bij de thuisclub. Er werd hard geknokt en voor elkaar gewerkt. De dames van SV Zeeburg kwamen langszij (22-22), maar verloren daarna toch weer de concentratie. Leidsche Rijn kon weer uitlopen en SV Zeeburg kon de achterstand niet meer inhalen. De scheidsrechter floot af met een stand van 32-30 in het voordeel van Leidsche Rijn.

Korfballers verliezen laatste zaalduel

DIEMEN - DKV Victoria heeft de laatste wedstrijd van het zaalseizoen verloren. De korfballers uit Diemen verloren voor eigen publiek van Sporting West: 16-20.

Sporting West liet meteen zien dat het naar Diemen was gekomen om de punten binnen te halen. Het regende doelpunten. Geen van de twee ploegen was veel beter dan de ander en bij rust stond het gelijk: 9-9. In de tweede helft werd het verschil groter en sloegen de bezoekers een gaatje van vier punten. Dat werd later verkleind naar twee punten en daardoor bleef het spannend. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd was het verschil vijf punten en leek de wedstrijd gespeeld. De spelers van DKV Victoria waren niet tevreden over het optreden van de scheidsrechter. Hij liet niets toe en had daardoor een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van het duel.

DKV Victoria richt zich nu weer op de veldcompetitie.

Dames De Meeuwen winnen royaal

DIEMEN - De heren van De Meeuwen hebben in Weesp de uitwedstrijd tegen Triton verloren: 7-6. De dames wonnen in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran met 9-4 van ZV De Bron.

De thuisclub nam in het zwembad van Weesp in de eerste periode een 4-2 voorsprong. In de tweede periode wist Triton meer afstand te nemen: 5-2. De wedstrijd werd harder. Na de derde periode stond het 6-3 voor Triton. De achterstand voor de bezoekers leek onoverbrugbaar. Nadat Triton in de vierde periode op 7-3 was gekomen ging De Meeuwen beter spelen en kwam nog terug tot 7-6. De Meeuwen raakte twee spelers kwijt door blessures. Julen liep twee scheurtjes in zijn ooglens op en Viggo brak zijn middenhandsbeentje en zit nu in het gips.

De heren van De Meeuwen spelen zaterdagavond thuis tegen VZC, aanvang 19.35 uur.

Het eerste damesteam was veel te sterk voor ZV De Bron: 9-4. De Meeuwen nam al snel een 4-0 voorsprong en bleef daarna veel sterker. Tessa Coumou en Amy Waardenburg (met een backhand met haar rug naar het doel toe) maakten prachtige treffers. De dames spelen zondag uit tegen De Duinkikkers.

Dames Smashing winnen

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft thuis gewonnen van VV Amsterdam: 3-1.

Met het vertrek van middenaanvalsters Nanda Driessens (wereldreis), Emma van Gerven (Olympische roeiselectie) en Els van Westrienen (blessureleed), trad de Diemense formatie met twee jeugdspeelsters aan op de middenpositie. Naast de vaste invalster Serena van Overbeeke maakte de 17-jarige Justine Donia Nota haar debuut in de promotieklasse. De thuisclub won de eerste twee sets (25-19 en 25-15). In de derde set waren de rollen omgedraaid (22-25). Ook de vierde set begon Smashing '72 met een achterstand (0-6). Met inmiddels Aniek Croonen en de derde jeugdspeelster Sanne de Groes in het veld, ging Smashing '72 de strijd aan om een vijfde tiebreakset te voorkomen. Via 3-12 en 8-15 kwam Smashing '72 sterk terug tot 18-18 en en won uiteindelijk met 25-21.

Knappe zege van Blue Stars

DIEMEN - Het eerste herenteam van Blue Stars heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen BC Apollo Amsterdam met 59-84 gewonnen. De basketballers uit Diemen waren in de Apollohal veel sterker dan de thuisclub.
Blue Stars wist zich te herpakken na de nederlaag van vorige week. De ploeg speelde vanaf het begin tot het laatste fluitsignaal goed en geconcentreerd. De verdediging stond goed en er werd met scherp geschoten. Blue Stars is door deze overwinning weer in de race voor een hoge klassering in de poule.

Blue Stars speelt zaterdagavond thuis tegen MSV. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 19.30 uur.

Het Cruyff Court. Foto: Trudy Kroese

Stichting Welzijn Diemen houdt voetbaltoernooi

DIEMEN - Stichting Welzijn Diemen organiseert op 25 maart een voetbaltoernooi op het Cruyff Court Adam Maher in Park De Omloop in Diemen-Noord. Het evenement is van 14.30 uur tot 17.30 uur.

Het betreft hier een toernooi van zes tegen zes, voor zowel jongens als meisjes. Het toernooi staat open voor spelers en speelsters die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten. Teams bestaan uit zes spelers of speelsters en maximaal vier reserves. Geïnteresseerden kunnen een inschrijfformulier aanvragen via de website www.stichtingwelzijndiemen.nl.

De winnende teams plaatsen zich voor de kwartfinale die op 1 april in Volendam plaatsvindt. De finale van het voetbaltoernooi wordt in Amsterdam gehouden.

Gezin in Weesp zkt erv. en gediplom. oppas. Voor woe. en vrij. hele dag. Ervaring met baby's vereist. Meer info: info@nannyco.nl of
071-5127242.

Gratis proefles Aikido, Aikido is een combinatie van verschillende vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Proefles is gratis. Iedereen van 5 tot 60 is welkom.
www.aikidojodiemen.nl

PC / laptop reparatie en computerles door ervaren en uiterst geduldige 65+'er. Kan u helpen met Windows XP, 7, 8, e-mail, MS Word, Excel etc. € 15,- per half uur (minimum) of € 25,- per uur. Geen voorrijkosten. André tel.: 06-4722 1400

Kinderopvang Kidswereld zoekt collega's - Medewerker planning - 24 uur (6 mnd) - Medewerker BSO - min 12 uur - max 24 uur -
Medewerker dagopvang - 24 uur (6 mnd) Kijk op www.
kinderopvangkidswereld.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Heeft u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroep
bussum@hotmail.com.

Aangeboden: GROTE GARAGEBOX € 125,- / mnd miv. mei. j.christiansen6@upcmail.nl