DiemerNieuws

21 juni 2018

DiemerNieuws 21 juni 2018


Ontwerp A. Krijtsstraat 1 gekozen

Dit ontwerp moet het worden. Foto: Inbo

DIEMEN Aan de Arent Krijtsstraat 1 komt een gebouw waarvan het dak aan de zijde van de Johan van Soesdijkstraat trapvormig afloopt. Die variant is uit de bus gekomen tijdens de participatiebijeenkomsten over de nieuwbouw.

Omwonenden en belangstellenden konden de afgelopen periode hun mening geven over drie varianten voor het gebouw. Na de eerste ronde was al één variant afgevallen. Tijdens de participatiebijeenkomst begin juni spraken de negen aanwezige belangstellenden hun voorkeur uit voor de variant met het trapvormige dak. De deelnemers vonden dit ontwerp rustiger ogen, fraaier, meer schwung hebben, spannender en speelser en de openbare ruimte waarschijnlijk beter bij dit model passen dan bij de andere variant

Bij het ontwerp van het gebouw heeft architect Rik Bakker zich laten inspireren door elementen van de architectuur van de gebouwen in de buurt. Bij de verdere uitwerking van het plan zal, waar mogelijk, de input van de deelnemers aan de participatiebijeemkomsten worden meegenomen. Eén deelnemer vroeg nog waarom niet gekozen is voor één hoek die sterk de hoogte in gaat, zodat de rest van het gebouw lager kan blijven. Dat is, gezien de gevoeligheid/sentimenten niet haalbaar, gaf de architect aan. Vorig jaar was er juist veel protest tegen het plan voor een gebouw dat elf bouwlagen telde.

3

Eikenprocessie-rupsen verwijderd

DIEMEN In eikenbomen langs de metrodijk in Diemen-Zuid en bij sportpark De Diemen is onlangs de eikenprocessierups aangetroffen. De nesten van deze rupsen zijn door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen.

De brandharen van deze rups kunnen jeuk en irritatie aan de huid en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De gemeente houdt eiken het hele jaar in de gaten en in de maanden mei, juni en juli extra goed. Langs de metrodijk zijn ook verschillende bomen en struiken ingekapseld door de spinsel- of stippenmot. Die wordt vaak verward met de eikenprocessierups, maar is onschuldig. De bomen herstellen zich vrij snel als de motten de boom hebben verlaten.

Natuurlijke bestrijding

Dit najaar gaat de gemeente als proef op verschillende plekken nestkastjes ophangen voor koolmezen. "De koolmezen eten niet alleen de jonge rupsen, maar ook de oudere met brandharen", aldus een woordvoerder van de gemeente. "In andere gemeenten zijn al positieve ervaringen met de inzet van koolmezen. Daarnaast blijven we ook gewoon nog nesten leegzuigen."

De gemeente vraagt iedereen die eikenprocessierupsen ziet, ook al is het in de eigen tuin, dit direct te melden via de makkelijk melden app, de website www.diemen.nl of via het Klant Contact Centrum.

Hockey op tennisbaan

DIEMEN Goed nieuws voor Hockey Club Diemen: na de zomer kunnen de jeugdspelers gaan trainen op de kunstgrasbanen van Tennisvereniging Diemen-Zuid.

De hockeyvereniging geeft nog geen eigen accommodatie in Diemen. De tennisclub steekt daarom de helpende hand uit.

15

Wethouder gaat tempo maken

Foto: Trudy Kroese

Jorrit Nuijens werd op 31 mei wethouder voor GroenLinks. Een kennismakingsgesprek.

3

Van de lezers

Informatie GVB

Maandagochtend 18 juni bezocht ik de bijeenkomst in het Huis van de Buurt 't Kruidvat voor de voorlichting van het GVB over alle veranderingen die er komen als op 22 juli de noord/zuidlijn wordt geopend. Dat de voorlichters per abuis in Amstelveen naar Het Kruidvat gingen en ons daardoor een uur lieten wachten, vooruit, dat kan gebeuren. Maar als dan blijkt dat de twee voorlichters totaal onvoorbereid hier komen en zelfs de meest eenvoudige vragen niet wisten te beantwoorden, dat is werkelijk een beledigende aanfluiting. Ze wisten b.v. niet eens dat het hier ging om lijn 9 (19). En de vraag naar overstapmogelijkheden leidde alleen tot een opsomming van alle haltes van lijn 19. Schriftelijk voorlichtingsmateriaal was er niet.
Met tranen in de ogen (van de regen) ging ik weer naar huis en voelde me totaal niet serieus genomen door het GVB.
Marja Frederiks

Weerbericht

Eerst koel met wolkenvelden, nu en dan zon

Op 21 juni om 12.07 uur begint de astronomische zomer. Dan bereikt de zon op het noordelijk halfrond zijn hoogste stand. Een Atlantisch hogedrukgebied komt dichterbij, maar trekt nog onvoldoende door naar het continent. Het gevolg is een noordwestelijke stroming waarmee koele lucht wordt aangevoerd. Er zijn wolkenvelden met soms ook wat ruimte voor de zon.

Vrijdag + het weekeinde

Voor vrijdag en zaterdag worden wolkenvelden verwacht. Lokaal valt er wat motregen of lichte regen. Lokaal kan soms ook de zon schijnen. Er waait een stevige noordwestenwind, die in het weekeinde langzaam in kracht afneemt. Het is beide dagen koel met slechts circa 16 graden als maximum. Zondag blijft het overwegend droog. Er zijn wolkenvelden met daarbij ook kans op perioden met zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het circa 19 graden.

Trend na het weekeinde

Het Atlantische hogedrukgebied schuift stilaan naar het Europese vasteland. Waarschijnlijk komt de kern rond het Noordzeegebied of Scandinavië te liggen. De kans op droog en vrij zonnig zomerweer is dan groot. De maximumtemperatuur ligt rond 25 graden of iets hoger.

Weetje

Juni wordt zomermaand genoemd. 1 juni begint de meteozomer en 21 juni de astronomische zomer. Mei en juni hebben gemiddeld het hoogste aantal zonuren. Van de drie zomermaanden, juni, juli en augustus is juni echter zelden de warmste. In deze 21e eeuw was juni alleen in 2007 en 2017 de warmste van de drie. In de gehele 20e eeuw was dat maar tien keer het geval.

Open gulp

Foto: HKD

De oorsprong van het verhaal moet liggen in de jaren dertig. Het is een verhaal van Chris Goedhart, decennialang sigarenwinkelier aan de Hartveldseweg, dat herinnerd wordt door zijn zoon Hans. De Diemerbrug verbond toen nog de Ouddiemerlaan op een logische wijze met de Ouderkerkerlaan aan de overkant. Een geluidsinstallatie was nog iets bijzonders.

In het huis aan de Hartveldseweg 12 (later 6) waar later schoenmaker Niemans zat, woonde iemand die een versterker had aangeschaft met een luidspreker en een microfoon. Mogelijk was dit Harry Piël. Leuk speelgoed natuurlijk voor volwassen jongens, zo'n geluidsinstallatie. Op een mooie zomerse dag hadden ze de luidspreker in het open raam op de eerste verdieping geplaatst. In de verte zagen ze Rijk Griffioen op zijn klompen over de brug in de richting van het dorp komen. En toen schalde over het nog dromerige Diemerbrug: "Rijk Griffioen, je gulp staat open!" Griffioen schrok zich rot en hoewel de stem niet vergezeld ging van een donderslag dacht hij dat hij werd aangesproken door een hogere macht en hij controleerde meteen zijn kleding. Er bleek niets open te staan. Het dorp liep uit natuurlijk. Groot plezier. Een dorpslegende was geboren.

Eindshow Talent-ontwikkeling groot succes

De eindshow in Theater de Omval. Foto: SWD

DIEMEN 45 kinderen van diverse basisscholen hielpen onlangs tijdens de eindshow van Talentontwikkeling Jack om Jimmy en Lisa te vinden.

De Eindshow Talentontwikkeling werd georganiseerd door Stichting Welzijn Diemen. Burgemeester Erik Boog en wethouder Jorrit Nuijens zaten in het publiek.

Wethouder Jorrit Nuijens gaat tempo maken

Jorrit Nuijens (GroenLinks) is sinds 31 mei wethouder

Jorrit Nuijens (GroenLinks) is sinds 31 mei wethouder van Diemen. Een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder, die spoedig naar Diemen wil verhuizen.

Wethouder Jorrit Nuijens wil zelf graag in Diemen komen wonen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Jorrit Nuijens werd op 18 februari 1980 in Amsterdam geboren. Nadat hij een tijdje in Ilpendam en Abcoude had gewoond, keerde hij in 1994 terug in Amsterdam.

Na het afronden van het Ignatius Gymnasium in Amsterdam ging hij naar de staat California in de Verenigde Staten om te studeren. "Ik heb daar aan drie universiteiten een theateropleiding gevolgd. In Davis, Los Angeles en San Francisco. Ik ben afgestudeerd als acteur en regisseur. De film- en theaterwereld in Amerika is keihard en ik voelde mij daar niet op mijn plaats. Ik ben na mijn studie teruggekeerd naar Amsterdam en ben bedrijfsleider op de scheepswerf van mijn vader geworden. Het was zwaar: ik was bedrijfsleider, de zoon van de baas en moest in die tijd ook mantelzorg aan familieleden verlenen. In 2012 ben ik met die baan gestopt."

Nuijens meldde zich in 2009 aan als lid van GroenLinks. "Ik heb altijd links gestemd, meestal GroenLinks en één keer PvdA. Maar door de privatiseringen van het tweede paarse kabinet was op de PvdA stemmen voor mij geen optie meer. Voor de gemeenteraads- en stadsdeelverkiezingen van 2010 was ik campagneleider van GroenLinks in stadsdeel Centrum. Ik werd dat jaar namens GroenLinks gekozen als fractievoorzitter in stadsdeel Centrum. Ik vreesde ooit dat ik te emotioneel was voor de politiek, maar oprechte emotie is goed. Ik was en ben voorstander van de stadsdelen. Ik ken het verwijt dat er soms Tweede Kamertje werd gespeeld, maar de leden van de stadsdeelraad stonden dicht bij de mensen, hadden veel contacten en konden veel voor hen betekenen. Ik vond het werk als deelraadslid leuker dan dat als gemeenteraadslid, wat ik de afgelopen vier jaar in Amsterdam heb gedaan." Nuijens solliciteerde eind vorig jaar bij GroenLinks in Diemen naar de functie van wethouderskandidaat. "Ik wide gaan besturen en bij voorkeur in een gemeente met een schaal ter grootte van Diemen. Mijn voorganger Ruud Grondel heeft altijd gezegd dat Diemen een stedelijk dorp is en dat de zelfstandigheid en de schaal van Diemen een voordeel zijn. Ik ben pas kort wethouder, maar heb de voordelen van een gemeente als Diemen al gemerkt. Er kwam onlangs een inwoner van Diemen op mijn spreekuur met een kwestie over een bijstandsuitkering. Ik heb het meteen nagevraagd. Door de grootte van Diemen krijgt die mevrouw heel snel antwoord. De situatie is niet te vergelijken met die in Amsterdam. Daar komt een vergelijkbare kwestie niet of pas na een jaar op het bureau van een wethouder."

'Ik ben van plan om binnen een jaar naar Diemen te verhuizen'

Nuijens is in het college van B en W verantwoordelijk voor de portefeuilles Openbare Ruimte, inclusief afval, water, natuur en ecologische verbindingen, Groen Buitengebied, Duurzaamheid, Milieu, Gebouwenbeheer, Sociale Zaken, Participatiewet inclusief Armoedebeleid, Taal & Inburgering, Vluchtelingenzaken, Bedrijvenpanels en Dierenwelzijn. Tevens is hij wijkwethouder Diemen-Noord, lid commissie Bezwaar & Beroep, en eerste locoburgemeester.
De coalitie heeft afgesproken om de komende vier jaar elk jaar 200.000 euro uit te trekken voor de begeleiding naar werk van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het gaat in veel gevallen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die relatief oud zijn en mensen die al lang werkloos zijn.

Nuijens: "De investering bestaat uit drie pijlers: wij geven extra geld uit voor scholing en cursussen aan mensen die langdurig werkloos zijn. Er komt extra ambtelijke capaciteit voor werkcoaches die langdurigwerklozen begeleiden en wij streven ernaar om mensen naar duurzaam werk te begeleiden. Daar bedoel ik mee: een baan die niet voor slechts een paar maanden is, maar voor langere tijd. Ik zal een voorbeeld geven. Stel: iemand die uit Syrië is gekomen kan als postbesteller aan de slag gaan, maar heeft met de juiste opleiding kans op een baan voor langere tijd, zeg boekhouder. Diegene mag van ons dan iets langer gebruikmaken van een bijstandsuitkering om Nederlands te leren en cursussen te volgen. Het gevolg is dat die persoon daarna aan de slag kan voor langere tijd. Dat is goed voor de persoon in kwestie en heeft ook tot gevolg dat zij of hij na enkele maanden werken niet opnieuw een beroep hoeft te doen op een bijstandsuitkering."

Het college van B en W streeft ernaar om een nieuw systeem voor de inzameling van afval in te voeren. De gemiddelde inwoner van Diemen produceert per jaar 220 kilo restafval. Dit moet veel minder worden. Nuijens: "Na de zomer ga ik in alle wijken kijken en met bewoners overleggen over het afvalsysteem. Pas nadat ik met mensen gesproken heb gaan we voorstellen doen voor een nieuw systeem voor de inzameling van afval. Ik ga tempo maken, maar verwacht dat het minimaal 1,5 tot 2 jaar duurt tot dat nieuwe systeem er is."

'Ik heb de voordelen van een gemeente als Diemen al gemerkt'

Nuijens is nog inwoner van Amsterdam, hij woont vlak bij Artis. Toen hij kandidaat-wethouder van GroenLinks werd, heeft hij aangegeven dat als hij inderdaad wethouder zou worden op korte termijn naar Diemen zou verhuizen. "Toen ik bij GroenLinks in Diemen solliciteerde werd niet de harde eis gesteld dat ik in Diemen moest gaan wonen. Maar ik wil dat zelf. Ruud Grondel is altijd in Amsterdam blijven wonen. Maar Ruud was een zwaargewicht met ervaring in Amsterdam en Haarlem en bovendien was hem gevraagd om wethouder in Diemen te worden na een politieke crisis. Mijn situatie is anders. Ik heb zelf gesolliciteerd om wethouder te worden en begin in deze functie. De gemeenteraad heeft mij voor een periode van een jaar ontheffing verleend om in Diemen te wonen. Ik ben van plan om binnen dat jaar naar Diemen te verhuizen." Nuijens wil samen met een vriendin manege Double R Ranch aan de Stammerdijk kopen. Hij wil dan in de bedrijfswoning gaan wonen.

A. Krijtsstraat

Vervolg van de voorpagina.

Het ontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt, maar is wel de basis voor het appartementencomplex met 51 woningen. Uitgangspunt is dat de appartementen grotendeels betaalbare huurwoningen worden; veel huizen krijgen huren in het middensegment. Zeer waarschijnlijk wordt een deel van de woningen uitgevoerd in het 'Friends'-concept. Dit zijn woningen waar een aantal mensen de woonkamer, etc. deelt, maar ieder een eigen slaapkamer heeft. De gemiddelde woonoppervlakte wordt 72 m². De architect streeft naar duurzame groene daken. Over een tijdje zal er weer een bijeenkomst met omwonenden en belangstellenden worden gepland.

www.arentkrijts1.nl

Onderzoek ondernemers-klimaat

DIEMEN In opdracht van de gemeente Diemen en MKB-Nederland doet onderzoeksbureau Lexnova onderzoek naar het ondernemersklimaat in Diemen.

De gemeente Diemen nam ook aan het vorige onderzoek deel en hoopt de resultaten ten opzichte van vorige keer verder te verbeteren. Het onderzoek gaat over de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers, het imago van de gemeente, communicatie en beleid van de gemeente en de beleving van gemeentelijke lasten.
MKB-Nederland reikt eens in de twee jaar de prijs voor de MKB-vriendelijkste gemeente uit aan de hand van dit onderzoek. De gemeente Diemen heeft ervoor gekozen om het onderzoek uit te breiden met enkele eigen vragen. De uitkomst wordt begin september verwacht. In Diemen gevestigde ondernemers kunnen de digitale vragenlijst invullen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/diemen.

Vrijwilligers Wereldfestival

DIEMEN De tweede editie van het Daarom Diemen Wereldfestival vindt op zondag 8 juli plaats.

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers voor allerlei hand-en-spandiensten tijdens het festival. Aanmelden kan via stichtingrootsandwings@gmail.com.

Leerlingen Kersenboom openen nieuwe oversteekplaats Sniep

De leerlingen van groep 6 en 7 staken als eersten over.

DIEMEN Leerlingen uit groep 6 en 7 van basisschool De Kersenboom zetten dinsdagmiddag de verkeerslichten in werking bij de nieuwe oversteekplaats tussen Het Tolhek en Mariënburg in Plantage De Sniep.

De klassen staken vervolgens, toen het voetgangerslicht op groen stond natuurlijk, de Muiderstraatweg over van de noordzijde van de wijk - waar hun school staat - naar de zuidzijde. Met de oversteekplaats is er een veilige en iets snellere route voor de kinderen die lopend of op de fiets naar hun school De Kersenboom komen. De aanwezige verkeersouders zijn dan ook tevreden dat deze oversteekplaats er gekomen is. "Bewoners van de wijk zetten zich al langer in voor veilige verbindingen. Iedereen in de wijk is blij met de verkeerslichten op deze plek", aldus een van hen.
Vanavond besluit de gemeenteraad over een andere verkeerskwestie in Plantage De Sniep: Moeten de straten De Trekschuit en De Wissel worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer? En in welke variant dan? De gemeenteraad sprak er vorige week lang over in de informatieve raadsvergadering, maar leek er nog niet uit.

Bruggen worden aangepakt

DIEMEN De elektrotechnische installaties van de Diemer- en Venserbrug zijn aan vervanging toe. Vanaf oktober staan de werkzaamheden daarvoor gepland.

In de begroting van de gemeente was hier al rekening mee gehouden. Het begrote bedrag van 865.000 euro blijkt echter na aanbesteding van het werk bij drie partijen bij lange na niet toereikend. Het college trekt daarom nog eens 521.535 euro extra uit voor het werk. De oorzaak moet grotendeels worden gezocht in de overspannen markt voor dit soort installatieprojecten, wat de prijs opstuwt, stelt het college. Bezuinigen door posten te schrappen is vanwege de veiligheid en duurzaamheid niet mogelijk. Het college heeft het extra bedrag vast beschikbaar gesteld. Bij uitstel van het werk dreigt er namelijk vaker storing van de bruggen en dit zou ook invloed hebben op de verdere uitvoering van de Oost-West As. Bovendien moet er rekening gehouden worden met werkzaamheden in Amsterdam, waardoor de beroepsvaart als enige alternatief de Weespertrekvaart heeft. Het bedrijf Langenzaal & Inniger B.V. heeft als laagste ingeschreven en heeft ervaring met dit soort werkzaamheden.

Jongeren voor 13inDiemen gezocht

DIEMEN Allard Faas gaat voor het project 13inDiemen jongeren van dertien jaar die in Diemen wonen fotograferen.

Faas: "Het idee voor de serie komt voort uit mijn fascinatie voor de leeftijd 13. De pubertijd is op zijn hoogtepunt, hormonen gieren door je lijf, maar het enige dat volwassenen zien is iemand die maar een beetje op de bank hangt en nergens zin in heeft. Als je langer kijkt, echt de tijd neemt om je te verdiepen, zie je niet alleen een ongemotiveerd lichaam. En dat laatste is waar het mij om gaat: mensen langer te laten kijken waardoor ze voorbij de vooroordelen komen." Het resultaat zal komend najaar te zien zijn tijdens een expositie. Faas zoekt nog Diemense jongeren van 13 jaar of die dat voor eind juli worden en dan vooral jongeren die buiten het centrum wonen. De fotografie zal in de maanden juni en juli plaatsvinden.

Jongeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen mailen naar allard@allardfaas.com.

Rixt Kruger

Enthousiast hardloopster
43 jaar, Diemenaar sinds 1997 (tussendoor acht jaar in Amsterdam gewoond)

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben bouwkundige bij Takenaka, een Japans architectenbureau."

Hoe breng je je vrije tijd door?
"Met hardlopen, korfballen, trainen in de sportschool, lezen, koffiedrinken en de kinderen van hot naar her brengen."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat wat ik ze niet vertel...."

Wat is je beste eigenschap?
"Ik ben vastberaden."

En je slechtste?
"Ik ben erg slecht in keuzes maken."

Favoriete dag van de week?
"Zaterdag, want dan begint het weekend met een hardlooptraining bij AV'23."

Wat is jouw favoriete hardloopplek in Diemen?
"Langs het kanaal en de Overdiemerweg."

Favoriete vakantiebestemming?
"Daar waar ik nog niet ben geweest."

Wat zou je doen met 1000 euro?
"Heel exclusief uit eten gaan."

En met een miljoen?
"Veel en ver reizen en een aantal andere mensen blij maken."

Dam tot Damloop, Middenmeerloop of Diemercross?
"Diemercross."

Waar mogen ze je voor wakker maken?
"Als ik iemand ergens mee kan helpen mag hij/zij me altijd wakker maken."

Als je de burgemeester van Diemen was, wat zou je dan direct aanpakken?
"Dan zou ik het fietsen op trottoirs en op het marktplein zwaar bekeuren."

Lekker spelen op Van Markenplantsoen

De kinderen hebben plezier. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Een groep kinderen uit Diemen heeft vorige week woensdagmiddag op het Van Markenplantsoen meegedaan aan de Nationale Buitenspeeldag.

Buurtsportcoach Dionne Tool en stagiair Joey de Wit deden allerlei spelletjes met de kinderen, die zich uitstekend vermaakten. De Nationale Buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton. Kinderen en jongeren kunnen in Diemen op veel plekken buiten spelen of sporten. Bijvoorbeeld op de speelplaats op het Van Markenplantsoen.

Echtpaar Hendriks-Koghee 60 jaar getrouwd

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Meneer en mevrouw Hendriks-Koghee vierden zondag 17 juni hun diamanten huwelijksdag. Burgemeester Erik Boog kwam hen maandag samen met zijn echtgenote Wahida feliciteren. Het echtpaar woonde lang in Amsterdam waar zij een winkel en een bed and breakfast runden. Acht jaar geleden verhuisden zij naar Diemen.

Vivos rondt weer projecten af

Elsje Kaptijn is nu voorzitter van Vivos

Saskia en Elsje Kaptijn brachten Vivos ook op het Loswalfestival onder de aandacht.

DIEMEN De vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Vivos heeft weer diverse projecten afgerond in Nandaime.

Vivos zet zich al ruim 31 jaar in voor projecten in het plaatsje Nandaime in Nicaragua. Vivos heeft een vriendschapsband met Nandaime. Eind vorig jaar vond er een wijziging in het bestuur van Vivos plaats. Elsje Kaptijn is nu voorzitter van de vereniging. Zij nam de functie over van haar zus Saskia Kaptijn. Ricardo Garcia Triviñho heeft de functie van secretaris gehouden en Tim van Muijden is penningmeester. De voormalig bestuursleden Peter Prins, Saskia Kaptijn, Anna Meijer, haar moeder Marjon Meijer en Pieter Kroon zijn actieve leden van Vivos. Elsje Kaptijn: "Wij zetten ons in voor duurzame ontwikkelingsprojecten in Nandaime en de directe omgeving. Het betreft steeds meer projecten die in het teken staan van de klimaatverandering. Er is onlangs een pilotproject afgerond waarbij landbouwgrond in de omgeving van Nandaime is herbebost met bamboe. Door hevige regenval en overstromingen is echter het merendeel van de planten weggespoeld. Maar wij doen ook kleinschaliger projecten. Zo hebben wij geld beschikbaar gesteld voor het veiliger maken van een speelplaats van een school in het dorpje San Mateo, dat vlak bij Nandaime ligt. Dat schoolplein ligt aan een rivier. Het schooltje wordt ook opgeknapt. Dit project is deels gefinancierd door de Diemense Stichting Kinderwensen." Vivos beseft dat het zich aan de inwoners van Diemen moet blijven laten zien om draagvlak voor de vereniging en haar activiteiten in Nandaime te behouden. Eerder dit jaar organiseerde Vivos een pubquiz in Het Wapen van Diemen en tijdens de braderie van het Loswalfestival was Vivos aanwezig met een kraam. Hier verkochten ze planten en gaven informatie over de vereniging. "Wij ontvangen donaties van onze vaste donateur en tijdens onze evenementen. Als wij een inzamelingsactie voor een project houden verdubbelt de gemeente de opbrengst", aldus Elsje Kaptijn.

De film 'Isle Of Dogs', 28 en 29 juni in Theater de Omval.

21 & 26 juni

Film: 'Au Revoir La-Haut'

20.00 uur | Theater de Omval

Twee ex-soldaten bedenken na de Eerste Wereldoorlog een manier om hun leven weer op te pakken en de samenleving een loer te draaien. Dinsdag ook om 14.00 uur.

Zaterdag 23 juni

Zomerfestival

15.00 uur | Wapen van Diemen

De opbrengst gaat naar Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome. Diverse artiesten treden belangeloos op. 15.00-23.30 uur.

Zondag 24 juni

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is mw. H. Smeulers uit Zwijndrecht.

Postzegelbeurs

10.00 uur | De Schakel

Maandelijkse filatieliebeurs van De Zegelaars, 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren en 5 en 10 centsboeken zijn volop aanwezig. Entree voor niet-leden is 1 euro. Informatie: 020-6942002.

Eerste Heilige Communie

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Eucharistieviering met het PeeBee kinderkoor waarin de kinderen hun eerste Heilige Communie ontvangen. Voorgangers: pater M. Jehandut en diaken C. van Loon.

Maandag 25 juni

Zumbalessen

19.30 uur | Diemen-Noord

Op maandag in Het Noorderlicht en woensdag in Gymlokaal Diemen Noord. Een proefles is gratis. Informatie: 06-40767409 of shezum-dance.nl.

Training Dam tot Damloop

19.30 uur | Atletiekbaan AV23

Serie van dertien hardlooptrainingen, speciaal afgestemd op de Dam tot Damloop. Wij kunnen ook zorgen voor een 10EM startnummer en een goede startpositie. Informatie: av23.nl.

Dinsdag 26 juni

Mandala kleuren

11.00 uur | Het Noorderlicht

Kies de mandala die je op dat moment het meest aanspreekt en laat je creativiteit de vrije loop. € 1,-. Informatie: 06-24528317.

Zumba

11.15 uur | Het Noorderlicht

Elke dinsdagmorgen bewegen op gezellige en swingende muziek. Meedoen op eigen tempo en niveau. € 1,50 per keer. Informatie: 06-24528317.

Woensdag 27 juni

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Boodschappenbus voor senioren, elke woensdag (marktdag) 12.00 tot 15.00 uur. Aanmelden op dinsdag via 020-6603300.

P!nk Diemen!

19.30 uur | Grand café Blauw

Iedere vierde woensdag van de maand. Voor en door homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender, ruimdenkende, zich afvragende en interseksuele mensen in Diemen.

Zomerbridge

19.30 uur | De Schakel

Deelnemers worden zo veel mogelijk ingedeeld op kracht. Graag van tevoren aanmelden. Informatie: sansatoutbridge.nl/zomerbridge/.

Bingomiddag

14.30 uur | Zorgcentrum De Diem

Deelnemen kost € 2,50 p.p., voor bewoners is dat € 1,50 p.p.

Donderdag 28 juni

Taalcafé

13.00 uur | 't Kruidvat

Wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen met juridische problemen. Informatie: 06-31063039.

Film: 'Isle Of Dogs'

20.00 uur | Theater de Omval

De gloednieuwe animatiefilm van Wes Anderson ('Fantastic Mr. Fox', 'Moonrise Kingdom', 'The Grand Budapest Hotel') over een Japans eiland voor viervoeters.

Vrijdag 29 juni

Film: 'Isle of Dogs'

19.00 uur | Theater de Omval

Animatiefilm over een Japans eiland voor viervoeters. Speciaal voor de jeugd om 19.00 uur. Kaarten: www.theaterdeomval.nl.

Zomerfestival Het Wapen van Diemen in teken van syndroom van Hunter

Elk jaar gaat groot deel opbrengst naar goed doel

Op zaterdag 23 juni wordt voor Het Wapen van Diemen het Zomerfestival gehouden. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Tijdens het Zomerfestival is er een bingo. Foto: Jan Ronday

DIEMEN Het Wapen van Diemen organiseert elk jaar een Zomerfestival. Dit evenement is in de plaats gekomen van de Beddenrace, die in het verleden een aantal jaren werd gehouden. Traditioneel gaat de opbrengst van het Zomerfestival naar een goed doel.

Het goede doel waarvoor dit jaar is gekozen is de Stichting Finding A cure For Hunter Syndrome van Wendy Timar uit Diemen.

Het syndroom van Hunter is een ongeneeslijke stofwisselingsziekte die alleen bij jongens voorkomt. De kinderen worden door deze ziekte niet ouder dan vijftien of zestien jaar.

Sven Versteeg is een van de artiesten die optreden. Foto: Jan Ronday

Tijdens veiling kan geboden worden op verschillende items

Onderzoek

Een van de zonen van Wendy Timar heeft het syndroom van Hunter. Wendy heeft de Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome opgericht, die een samenwerking is aangegaan met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het Erasmus Medisch Centrum doet onderzoek naar een medicijn voor deze ziekte. Om deze onderzoeken te kunnen bekostigen heeft de stichting heel veel geld nodig.

De vele artiesten treden belangeloos op

Natasha Verheij is samen met haar man Jos Mooij eigenaar van Het Wapen van Diemen. "Wij kiezen elk jaar een goed doel voor het Zomerfestival. Ik hoorde over de stichting die Wendy heeft opgericht en vind dat een mooi initiatief. Daarom hebben Jos en ik besloten dat het Zomerfestival dit jaar in het teken staat van de Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome."

Activiteiten

Het Zomerfestival op zaterdag 23 juni duurt van 15.00 tot 23.30 uur.

Er zijn die dag diverse activiteiten die erop gericht zijn om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome.
Zo is er onder meer een bingo, een loterij en een veiling. Tijdens de veiling kan op verschillende items worden geboden. Het gaat onder andere om businessplaatsen voor de voetbalwedstrijden Nederland-Peru en Nederland-België, gesigneerde voetbalshirts, een rondvaart door Amsterdam voor twintig personen inclusief hapjes en drankjes en een personal stylingadvies inclusief outfit.

Artiesten

Tijdens het Zomerfestival treden ook diverse artiesten op. Zij doen dit belangeloos. Onder de artiesten die optreden zijn Quincy, Valentijn Buijtenhek, Robert Leroy, Sven Versteeg, Denny Braaf, Angelina, Baas B, Danilo, Timeless en vele anderen.

Luc Houweling heeft atelier in Burgemeester de Kievietstraat

Luc geeft drie dagen per week les op Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Luc Houweling is sinds november 2017 actief in zijn nieuwe galerie, atelier en workshopruimte aan huis in het centrum van Diemen.

Luc Houweling in zijn atelier. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De galerie van Luc Houweling is gevestigd op de begane grond van zijn woning in de Burgemeester de Kievietstraat 8A.

Houweling rondde in 1985 de tweedegraads lerarenopleiding af aan de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit (Tekenen en Handvaardigheid) in Amsterdam. In 1987 studeerde hij af aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming (eerstegraads). Sindsdien is hij als docent Beeldend, Tekenen en Cultureel Kunstzinnige Vorming werkzaam in het onderwijs. Momenteel werkt hij drie dagen per week bij de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Hij had tussen 2011 en 2015 al een galerie in het Amstelpark: GalerieParkart.nl.

Luc Houweling en zijn vrouw verhuisden in november 2017 van Duivendrecht naar Diemen. Een belangrijke reden om naar Diemen te verhuizen was dat hij nu op de begane grond van zijn woning over een atelier kan beschikken. "Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Ik geef les in tekenen en handvaardigheid. Op maandag en woensdag schilder ik in mijn atelier en daarnaast maak ik illustraties, vaak in opdracht, voor kinderboeken en studieboeken. Mijn schilderijen omschrijf ik zelf als surrealistisch. Ik maak gebruik van verschillende technieken en werk bijvoorbeeld met inkt, potlood en krijt. Ik verkoop ook regelmatig schilderijen. Mensen die mijn atelier willen bezoeken, kunnen een afspraak maken via mijn website: www.luchouweling.nl. In mijn atelier geef ik ook workshops, die via mijn Facebookpagina worden aangekondigd. Mensen kunnen zich ook met een groepje aanmelden voor een workshop op maat."

De galerie van Luc Houweling.

In april deed Luc Houweling mee aan Kunstroute Diemen

Luc Houweling heeft al snel na zijn komst in Diemen aansluiting gezocht bij de gemeenschap van kunstenaars in Diemen. Hij is lid van Kunstzin Diemen, de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen, deed mee aan de Kunstroute Diemen, waar hij in twee dagen zo'n tachtig belangstellenden ontving, en stond onlangs op de kunstmarkt van het Loswalfestival. "Een aantal mensen herkende mij van de kunstroute. Er hebben zich toen diverse mensen voor een workshop aangemeld." De gemeente wil in Diemen een nevenvestiging van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Die school komt volgens de huidige plannen naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. Houweling vindt dat een goed initiatief. Sterker nog: hij zou graag gaan werken voor de school in Diemen. "Ik zou dat erg leuk vinden. ik vind Diemen een leuke gemeenschap en zou het mooi vinden om als leraar die nieuwe school een boost te geven."

Luc Houweling geeft ook workshops in zijn atelier

ATVD houdt open tennistoernooi

Tennissers van clubs uit regio spelen in Diemen

ATVD beschikt over een schitterend tennispark. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Tennisvereniging ATVD houdt van maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli het open toernooi. Het is de 41e editie van het Decathlon Diemen Open, waar jaarlijks honderden tennissers van clubs uit de omgeving in actie komen. Uiteraard doen er ook veel leden van ATVD mee.

ATVD organiseert tijdens het toernooi allerlei extra activiteiten. Er zijn masseurs die op verzoek deelnemers masseren, er is een feestavond en een afsluitende barbecue. Daarnaast kan er elke avond worden genoten van een heerlijke maaltijd.

Een week na de finales van het Decathlon Diemen Open starten de clubkampioenschappen. Dit evenement duurt van zaterdag 7 tot en met zondag 15 juli. De leden van de tennisvereniging gaan tijdens dit toernooi de strijd met elkaar aan. Jeugdleden en senioren spelen partijen enkel, dubbel en gemengd. De finales worden gespeeld in het weekend van 14 en 15 juli. ATVD sluit de clubkampioenschappen altijd af met een heerlijk buffet.

Er doen honderden tennissers mee aan het open toernooi.

Jonge hockeyers gaan trainen op tennisbaan

Zondag werd de samenwerking bezegeld. Foto: Hans de Jong

DIEMEN Hockey Club Diemen heeft een oplossing gevonden voor het nijpende tekort aan trainingsmogelijkheden na de zomer: vanaf september kunnen de jeugdspelers gaan trainen op de kunstgrasbanen van Tennisvereniging Diemen-Zuid.

Zondag sloot Tennisvereniging Diemen Zuid (TVDZ) daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met Hockey Club Diemen (HCD). De vorig jaar opgerichte hockeyclub beschikt nog niet over een eigen accommodatie. Vanaf woensdag 5 september gaat HCD haar jeugdspelers laten trainen op de kunstgrasbanen 1, 2 en 3 van TVDZ. Voor de competitie kan HCD voorlopig gebruikmaken van de velden van Hockeyclub IJburg.

Voorzitter Gideon Swaab van HCD: "Wat geweldig dat we bij TVDZ terechtkunnen! Wij hopen dat wij over twee jaar kunnen beschikken over een eigen hockey-accommodatie." De gemeente ziet dit plan wel zitten, meldt wethouder Jeroen Klaasse. "Deze oplossing is heel collegiaal en creatief van beide verenigingen. Als eigenaar van de tennisbanen verwachten we niet dat regulier hockeyen schade zal opleveren aan de velden, maar we zullen dat goed monitoren en indien nodig herstellen. Over enkele jaren staat bovendien toch de reguliere vervanging van drie banen op het programma."

"Wij zijn blij dat wij HCD kunnen faciliteren", zegt voorzitter Hans de Jong van TVDZ. "Wij zijn destijds als beginnende tennisvereniging ook geholpen door andere verenigingen zoals handbalvereniging Zeeburg, korfbalvereniging KVD en voetbalvereniging Sporting Amsterdam."

Janneke Fischer erelid DGV

DIEMEN Omdat zij al meer dan 25 jaar lid is van de Diemer Gymnastiek Vereniging is Janneke Fischer benoemd tot erelid van de vereniging.

Vanwege het 25-jarig lidmaatschap ontving ze ook de jubileumspeld van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Janneke sport elke maandag bij de Diemer Gymnastiek Vereniging (DGV) bij trainster Alice Quik. Bij de uitreiking van het speldje meldde Janneke dat ze eigenlijk al veel langer lid is van DGV. Hoeveel langer, is niet bekend. Omdat dat van voor het digitale tijdperk was, kon de vereniging daar geen gegevens meer over terugvinden, maar DGV heeft haar voor haar trouwe lidmaatschap wel tot erelid benoemd.

Hesterman wint op grote hoogte

Het water in Lesotho had een temperatuur van 2-3 graden. Foto: Fergil Hesterman

DIEMEN Met het volbrengen van zijn vijfde IJs Mijl voegt Fergil Hersterman een derde continent toe aan zijn Ice7Challenge. Hij deed dat in de bergen van Lesotho, Zuid-Afrika op 3000 meter hoogte.

Hesterman finishte als eerste op de 500 meter in 6.20.46. Een dag later wist hij alle concurrentie ook voor te blijven op de 1000 meter (tijd: 12.53.15). Hij zwom echter nog 610 meter verder en behaalde zo zijn vijfde IJs Mijl op het derde continent. Hij deed dat in 21 minuten en 51 seconden.