DiemerNieuws

6 oktober 2016

DiemerNieuws 6 oktober 2016


Gemeenteraad positief over subsidie Scouting Diemen

DIEMEN - Scouting Diemen krijgt van de gemeente een eenmalige subsidie van 130.000 euro voor de bouw van de blokhut in het Diemerbos. Tijdens de informatieve vergadering van de gemeenteraad bleken alle partijen akkoord met het voorstel van het college van B en W.

De gemeenteraad neemt op donderdag 13 oktober een officieel besluit over de subsidie. Scouting Diemen is al tien jaar bezig met de voorbereiding van de bouw van de blokhut in het Diemerbos. De vereniging wil in en rond dit gebouw allerlei activiteiten gaan ondernemen. De totale investeringskosten bedragen 389.723 euro. Maar doordat de leden van Scouting Diemen en andere vrijwilligers veel werk zelf gaan doen (ter waarde van 88.603 euro) blijft er een netto bedrag van 301.120 euro over. Scouting Diemen beschikt zelf over 80.000 euro. Dit bedrag is bijeen gebracht door allerlei acties. Daarnaast verwerft de vereniging via sponsoring een bedrag van 91.212 euro. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de 1/3-regeling van de gemeente. De 1/3-regeling van de gemeente is bedoeld voor sportverenigingen. Hoewel Scouting Diemen geen sportvereniging is, is de gemeenteraad toch bereid om de vereniging in het kader van de regeling een subsidie te verlenen. De reden is dat Scouting Diemen wel degelijk sportieve activiteiten onderneemt en tevens een vereniging is die zichtbaar is en een nadrukkelijke rol speelt binnen de lokale samenleving.

Lees verder op pagina 3.

SV Diemen en TIW-Survivors gaan mogelijk extra veld delen

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse van Sport gaat voor de buitensport het scenario uitwerken waarbij op Sportpark De Diemen voetbalvereniging SV Diemen en honk- en softbalvereniging TIW-Survivors een kunstgrasveld gaan delen. Daarnaast wordt er nader onderzocht of er particuliere initiatieven zijn om in Diemen een hockeyvereniging op te richten. Een accommodatie van een hockeyclub zal niet op het sportpark komen.

Tijdens de informatieve raadsvergadering waarin de buitensportnotitie ter sprake kwam, bleek dat de meeste fracties in de gemeenteraad de huidige situatie op Sportpark De Diemen willen handhaven. Zij zijn van mening dat SV Diemen, TIW-Survivors, tennisvereniging TVDZ en korfbalvereniging DKV Victoria op hun accommodatie kunnen blijven. Samenwerking tussen TVDZ en tennisvereniging ATVD, die een tennispark aan de Willem de Zwijgerlaan heeft, is gewenst. Maar de gemeenteraad ziet geen reden voor een fusie tussen de tennisverenigingen.

De fracties van de VVD en PvdA willen dat Klaasse gaat overleggen met de gemeente Amsterdam, omdat die gemeente kampt met een tekort aan accommodaties voor sport. Dit zou tot een win-winsituatie kunnen leiden. De fractie van Leefbaar Diemen opperde het idee om te onderzoeken of de natuurijsbaan van de Diemer IJsclub multifunctioneel kan worden. Die plek is eigendom van Groengebied Amstelland.

Overleg
Klaasse maakt duidelijk dat er al overleg met Amsterdam plaatsvindt. "We hebben al een jaar intensief contact met Amsterdam, met name met de stadsdelen Zuidoost en Oost, en Ouder-Amstel over de discussie over buitensportaccommodaties. We zijn aangehaakt bij een Amsterdamse bestuursopdracht, waarbij we als Diemen wel gesteld hebben dat we onze eigen afwegingen maken. Amsterdamse ambtenaren denken voor Diemen vooral aan het scenario waarbij zowel TVDZ (naar ATVD) en TIW Survivors (naar OVVO) verdwijnen van Sportpark de Diemen, zodat er ruimte is voor een extra voetbalveld en twee hockeyvelden. Maar nogmaals, we maken als Diemen onze eigen afwegingen en de raad lijkt te gaan voor het behouden van TVDZ en TIW-Survivors."

Lees verder op pagina 5.

'Diemen zal Will Keman missen'

In februari kreeg Will Keman nog een Zilveren Diemer Speld van wethouder Ruud Grondel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Will Keman is vorige week woensdag op 73-jarige leeftijd overleden. Zij was al lange tijd ernstig ziek.

Will Keman was sinds 2006 lid van de Wmo-raad. Zij was van 2008 tot 2015 voorzitter van de Wmo-raad. Sinds oktober 2011 was zij bestuurslid van de afdeling Diemen van de ouderenbond PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond).

Voor haar pensionering in 2005 heeft zij een lange carrière gehad in de gezondheidszorg als verpleegkundige, docent verpleegkunde, coördinator praktijkbegeleiding, ziekenhuishygiënist en Arbo-/kwaliteitsfunctionaris.

Na haar pensionering wilde zij haar opgedane ervaring graag maatschappelijk inzetten en dat heeft zij met veel succes gedaan. Zij was vooral betrokken bij (dreigend) kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Will Keman heeft zich voor deze mensen in kunnen zetten tijdens haar activiteiten voor de Wmo-raad en de PCOB. Daarnaast was zij ruim acht jaar in diverse functies actief in de oud-katholieke parochie in Amsterdam.

Loek Stomps, waarnemend voorzitter en secretaris van de afdeling Diemen van de PCOB, heeft veel waardering voor het werk dat Will Keman heeft verricht. Lees verder op pagina 2.

Ashok werkt 25 jaar met peuters in Diemen

Ashok kreeg, naast felicitaties, ook veel bloemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Ashok Egtberts was op 1 oktober 25 jaar werkzaam bij de peuterspeelzalen in Diemen. Hij werd maandagochtend op de Noorderbreedte verrast door kinderen en hun ouders die hem feliciteerden met het lustrum. Hij begon 25 jaar geleden met zijn baan bij 'De 4 Heemskinderen' in het centrum van Diemen. Sinds enkele jaren werkt hij bij de voorschoolse opvang in brede school Noorderbreedte in Diemen-Noord. Peuters en ex-peuters brachten Ashok maandagochtend een bezoek in de school. Hij ontving niet alleen maar felicitaties, maar ook diverse bossen bloemen. Ashok was volledig verrast.

14

procent vierkante meter winkelvloeroppervlakte staat leeg in Diemen (bron: NOS)

Van de lezers

Woningen (2)
Mevrouw Custers constateert dat de komst van statushouders in Diemen Nederlanders dwingt om in te dure huurwoningen, of inwonend, te blijven. Er wordt wel gebouwd, maar geen sociale woningenbouw. "Wordt het niet eens tijd om naar de eigen Nederlandse bevolking te kijken?", zo vraagt ze zich af. Hier spelen twee kwesties. De sociale woningbouw is door de liberalisering en marktwerking van de afgelopen decennia te duur geworden. Diemen bouwt zelf geen woningen. Wil Diemen corporaties ertoe brengen om die wel te bouwen, dan zal de gemeente vele tienduizenden euro's per woning moeten bijdragen. Het is mijn politieke keuze om daar aan mee te willen doen: laat mij daarvoor maar meer OZB betalen. Statushouders hebben dit vrije en rijke land bereikt nadat er op een ellendige manier een eind kwam aan hun gewone bestaan. Ze zijn hun land ontvlucht in de hoop elders beschutting en hulp te krijgen. Ik hoop ook, mochten ooit onze dijken doorbreken, elders een goed heenkomen te vinden. En daarom ben ik ervoor dat we deze mensen nu helpen. Ook dat is een politieke keuze. In maart 2017 kunt u ervoor kiezen om de sociale woningbouw een handje helpen.
Frans Eerkens


Woningen (3)
Ik vind dat de gemeente Diemen een wat meer sociaal gezicht mag krijgen naar haar eigen inwoners, wat betreft de verdeling van woningen in de sociale sector. Ik woon 13 jaar in Diemen, na mijn scheiding ben ik alleenstaande moeder van twee schoolgaande kinderen die hier zijn opgegroeid. Ik ben achtergelaten in een dure vrijesectorwoning. En ben dus een scheefhuurder, kom door deze situatie in de schulden terecht en leef inmiddels in armoe! Met mijn 17-jarige inschrijving bij Woningnet kom ik niet aan een andere woning. En als je dan nog eens leest dat de sociale huurwoningen die er zijn in Diemen worden toegewezen aan mensen van buiten Diemen of aan statushouders etc., gaan daar inderdaad je haren van recht overeind staan. Ik vind dat de gemeente Diemen er eerst voor haar eigen inwoners zou moeten zijn. Er zijn gemeentes die hun eigen inwoners wel voorrang geven op (urgente) nieuwe inwoners.
Priscilla Vos

Het oude raadhuis

Het oude raadhuis aan de Hartveldseweg.

Op 6 augustus 1991 neemt de bekende Diemense makelaar Carel Kaskens het op zijn initiatief geheel renoveerde voormalige raadhuis aan de Hartveldseweg weer in gebruik.
De bouwgeschiedenis van het pand begint in 1879 als de gemeenteraad besluit dat er een nieuw raadhuis in het centrum van Diemerbrug moet komen. Na aankoop van de grond maakte de Diemense aannemer J.H. de Kieviet het bestek en de tekeningen van het nieuwe raadhuis, annex woning met praktijkruimte voor de gemeentearts. In de kelder van het raadhuis kwamen ook twee cellen. Aannemer Th. de Oude neemt de klus aan voor de somma van ƒ 17.470,-, maar hij gaat kort daarna failliet. Zijn collega Posterkamp uit Durgerdam maakt de bouw af en ontvangt hiervoor ƒ 6.170,-.
In 1881 start de Amsterdamse aannemer W. Meijer de bouw van een koetshuis annex paardenstal schuin achter het raadhuis, waarna collega K. Lakeman in 1882 de bouw ervan voltooit.
Op 28 januari 1881 vindt de feestelijke opening van de nieuwbouw plaats. Tijdens de allereerste raadsvergadering kondigt burgemeester A.L. van Tienen zijn afscheid aan. Uitgerekend J.H. de Kieviet is zijn opvolger. De Kieviet kan nu intrek nemen in het door hem ontworpen raadhuis.

Weerbericht

Aanhoudend droog, vrij koud, perioden met zon
De eerste oktoberdagen was een lagedrukgebied actief met buien. Het was van korte duur. Tot na het weekeinde zwaait een sterk Scandinavisch hogedrukgebied de scepter. Dat leidt tot een oostelijke stroming met aanvoer van droge continentale lucht. Deze luchtsoort is in oktober al vrij koud. Geen nazomer, maar rustig droog herfstweer met een mix van zon en lage wolken.

Vrijdag en het weekeinde
Zowel vrijdag als in het weekeinde blijft het droog. Er is ruimte voor zonneschijn naast soms wolkenvelden met in de nacht en vroege ochtend mistkansen. Er waait voortdurend een matige noordoostenwind. In de winter zou het in deze situatie hard vriezen. In oktober wordt het dan nog circa 13 graden. Normaal voor begin oktober is 16 à 17 graden. De nachtelijke minima schommelen rond 5 à 6 graden met lokaal kans op een graadje vorst aan de grond.

Trend na het weekeinde
Het krachtige hogedrukgebied boven Noord Europa houdt stand. Met een oostelijke stroming blijft de neerslagkans klein met zonneschijn, wolkenvelden en lokaal mist. Met een maximum van 12 à 13 graden voelt het vrij koud aan. In de nacht kan het aan de grond licht vriezen.

Weetje
September was een indrukwekkende nazomermaand. De gemiddelde min/max temperatuur was 17,3º (14,5º normaal). Een 3e plaats op de lijst 'warmste septembermaanden sinds 1901". Alleen in 1999 (17.4º) en 2006 (17,9º) was september nog iets warmer. Verder was het zeer droog. De droogste maand dit jaar tot nu toe. Het was ook de zonnigste september sinds 1959.

In februari kreeg Will Keman nog een Zilveren Diemer Speld van wethouder Ruud Grondel. Foto: Trudy Kroese

Vervolg van voorpagina.

Loek Stomps: "Overal was bewondering voor haar deskundigheid, voor haar praktisch inzicht en voor haar niet aflatende inzet om alle activiteiten en maatregelen gericht te laten zijn op de mensen die dat echt nodig hebben. Wij, de leden van PCOB Diemen, maar ook de Diemense gemeenschap, zullen Will Keman bijzonder gaan missen, maar met volle overtuiging gunnen we haar nu de rust die ze zozeer heeft verdiend en nu ongetwijfeld heeft gevonden."

Benefietmiddag Rotary helpt schoolkinderen Rio

Rotary Club Diemen steunt schoolproject in Brazilië

'Zeeuwse' Brazilianen in Espirito Santo. Still uit Braziliaanse Koorts.

DIEMEN - Rotary Club Diemen organiseert op zondagmiddag 30 oktober een benefietmiddag voor een school- en sportproject in Rio de Janeiro in Brazilië. De bijeenkomst vindt plaats in Theater De Omval en begint om 14.30 uur.

Die middag wordt er een bijzondere film vertoond: de documentaire Braziliaanse Koorts. De film gaat over de geschiedenis van de ongeveer 700 Zeeuwen die in 1860 naar Brazilië emigreerden. Hun nazaten wonen nog steeds in de heuvels van het land in Zuid-Amerika. De film is gemaakt door Arjan van Westen en Monique Schoutsen. Zij zullen de film die middag inleiden.

Na de film vindt er in grand café Blauw onder het genot van een hapje en een drankje een nabeschouwing plaats van journalist/schrijver Wim A.E. Jansen. Voor Trouw en de Wereldomroep maakte hij tientallen journalistieke reizen naar Latijns-Amerika. De opbrengst van de filmmiddag gaat naar de non-profit organisatie Estrela da Favela van de Nederlander Edwin Roodenburg en de Braziliaanse Edna Silveira. Ze zijn begonnen met Estrela da Favela, een onderwijs- en sportproject. Er is een schooltje gehuurd en daar wordt alles onderwezen wat de kinderen van 4 tot 14 jaar nodig hebben om voor een vervolgopleiding in aanmerking te komen. Er zijn vier vaste onderwijzeressen en samen met vrijwilligsters wordt er veel werk verzet. Het geld dat op 30 oktober wordt ingezameld gaat naar modern lesmateriaal en maaltijden voor de kinderen die te weinig te eten krijgen. Kosten van de filmmiddag, inclusief hapjes, bedragen 15 euro per persoon. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij Rotary Diemen via e-mail: rotarydiemen@gmail.com.

Bijzondere film 'Braziliaanse Koorts'
in De Omval

Joost Heinsius, voorzitter van Rotary Club Diemen, en Amy Koopmanschap, ex-burgemeester van Diemen en lid van Rotary Club Diemen, wijzen op het belang van het project in Brazilië. "In veel favela's in Rio de Janeiro maken drugsbendes de dienst uit. Voor kinderen is het moeilijk om aan die situatie te ontsnappen. Een alternatief voor die kinderen kan zijn om naar school te gaan en aan sport te doen", aldus Heinsius. Koopmanschap geeft aan dat vergelijkbare projecten succes hebben gehad in steden als Johannesburg en Kaapstad in Zuid-Afrika. "Daar is de criminaliteit in diverse sloppenwijken enorm afgenomen. Dit soort projecten heeft zeker kans van slagen, maar vaak gaan er tientallen jaren overheen voor succes is bereikt."

Poging straatroof

DIEMEN - Twee mannen hebben vorige week dinsdagavond geprobeerd een vrouw te beroven.

De vrouw liep rond 23.30 uur vanaf station Diemen-Zuid bij Diemermere. Plotseling verschenen er twee mannen achter haar. Zij probeerden haar tas los te rukken. Hoewel de tas op de grond viel, slaagden de mannen er niet in om die te ontvreemden. Zij sloegen daarna op de vlucht.

Volgens de politie gaat het om smalle, donkere jonge mannen van tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. Getuigen of mensen die over meer informatie beschikken kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Vals geld

DIEMEN - De politie heeft zondagmiddag rond 14.15 uur twee mannen aangehouden die kort daarvoor hadden geprobeerd om in een zaak in het centrum van Diemen met vals geld te betalen.

De politie beschikte over het signalement van een van de verdachten en ging op onderzoek uit. Agenten troffen korte tijd later in Diemen-Zuid twee mannen aan, van wie er een aan het signalement voldeed. De mannen bleken in het bezit te zijn van vals geld en zijn aangehouden. Het gaat om twee inwoners van Amsterdam van respectievelijk 22 en 19 jaar.

Cheque voor dieren-ambulance

DIEMEN - Een mooi cadeau voor Dierenambulance Amsterdam. Dinsdag, Werelddierendag kreeg de organisatie een cheque van 5.000 euro van wethouder Jeroen Klaasse en Maarten van Renssen van Sympany.

Het geld komt uit de opbrengsten van de textielinzameling door Sympany in Diemen. Jaarlijks wordt ruim 80.000 kilo textiel gedoneerd in de textielcontainers. Een deel van de opbrengst uit deze textielinzameling laat Diemen ieder jaar ten goede komen aan een (lokaal) goed doel. Dit jaar is dat de Dierenambulance Amsterdam, omdat de gemeenteraad vorige maand de nota Dierenwelzijn vast heeft gesteld. Klaasse: "Een voorziening die weliswaar net over de gemeentegrens ligt, maar waar door veel inwoners van Diemen gebruik van wordt gemaakt. Veel vrijwilligers, ook uit Diemen, zetten zich hier het hele jaar door, dag en nacht, met hart en ziel in voor het dierenwelzijn."

Bloemen voor juffen en meesters van De Nieuwe Kring

Aangenaam verrast op de Dag van de Leraar. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Alle juffen en meesters van basisschool De Nieuwe Kring hebben woensdagochtend een fraai en bijzonder boeket bloemen ontvangen.

Het was namelijk de Dag van de Leraar. Een feestdag voor alle leerkrachten in Nederland. Alle leerlingen van De Nieuwe Kring hadden op een kaartje een tekening of tekst gemaakt en die aan een bloem bevestigd. Van die bloemen werden vervolgens boeketten gemaakt voor alle leraren en leraressen van de school. De juffen en meesteres waren aangenaam verrast. Veel ouders van de leerlingen hebben geholpen bij de voorbereidingen.

Echtpaar Slijter viert 60-jarig huwelijk

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De heer Slijter en mevrouw Slijter-Mungroo waren vorige week 60 jaar getrouwd. Wethouder Ruud Grondel bracht hen donderdagmiddag een bezoek. De wethouder overhandigde het echtpaar een bloemstuk en chocolade. Het was een gezellige bijeenkomst, want behalve het echtpaar waren ook hun zoon en dochter, twee kleinkinderen en drie nichten aanwezig.

Hannie was een man met een passie voor muziek en treinen

Hannie de Haan op 56-jarige leeftijd overleden

Hannie de Haan was geliefd. Foto: Familie De Haan

DIEMEN - Johan ('Hannie') de Haan had twee passies: muziek en treinen. Vorige week woensdag is hij op 56-jarige leeftijd overleden. Maandagmiddag was er een drukbezochte crematieplechtigheid op De Nieuwe Ooster.

Hannie was al van jongs af aan gegrepen door muziek en treinen. In de jaren tachtig was hij diskjockey in jongerencentrum Stennis, dat op de plek stond waar nu woonwijk Diemen-Noord begint. Na een kort intermezzo in een horecazaak in Amsterdam, kwam hij ruim dertig jaar geleden bij Café 't Pandje in Diemen terecht. Hij vroeg of hij de muziek mocht verzorgen. Hannie was daar op vrijdag- en zaterdagavond verantwoordelijk voor de muziek. Hij had enorm veel parate kennis van muziek en wist van veel klanten de favoriete muziek. Hij speelde daar dikwijls op in.

Hannie was geen doorsnee man en had het niet altijd makkelijk. Hij leefde bij voorkeur in zijn eigen wereld. Maar hij werd gerespecteerd en gewaardeerd. Een enkeling die hem in Stennis of in 't Pandje in de maling trachtte te nemen werd snel gecorrigeerd. Hannie liet je nu eenmaal met rust. Hij hoorde er volledig bij. Zijn bijnaam was 'Haantje'.

Als hij aan de bar zat, zei hij niet veel. Maar als je een vraag aan hem stelde, kreeg je uiteraard antwoord. Soms testte iemand hem even uit en vertelde hardop de volgende dag de trein van 11.02 uur naar Amsterdam te zullen nemen. Binnen enkele seconden vertelde Hannie dat die trein toch echt om 11.08 uur vertrok. Hij had gelijk.

Twee jaar geleden werd Hannie ziek. Hoewel er aanvankelijk hoop was op herstel, bleek later dat er niets meer aan de ziekte te doen was. Hannie ging dit jaar nog wel twee keer op vakantie naar zijn geliefde Spanje en genoot. Vorige week woensdag verloor hij de ongelijke strijd tegen zijn ziekte.

Tiny Groot

Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Diemen
74 jaar, geboren en getogen in Diemen, net als haar man Sjaak

Wat doet u zoal voor de kerk?
"Alles wordt bij ons gedaan door vrijwilligers. Ik ben een schakeltje in het geheel, onder meer als lid van commissies, bijvoorbeeld voor fondsenwerving. Ik doe dat met ontzettend veel plezier."

Doet u dat al lang?
"Samen met mijn man ben al van jongs af aan actief in de kerk."

Verder in het dagelijks leven?
"Voor mijn pensioen was ik beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij hogeschool InHolland. Ontzettend leuk werk. We hebben een zoon, schoondochter en drie kleinkinderen waar we graag op passen. Ik zing, samen met mijn man, in het Grootkoor Amsterdam. Op 23 oktober zingen we met andere grootkoren met Karin Bloemen in het concertgebouw."

Favoriete stekje in Diemen?
"Via de Ouddiemerlaan naar het Amsterdam-Rijnkanaal, heerlijk boten kijken. Ik ben zelf schippersdochter, mijn vader legde ooit aan aan de Prins Hendrikkade en is daar toen gaan wonen."

Leukste jeugdherinnering.
"Met de bus uitstapjes maken met de kinderen van de kerk en wonen aan de Prins Hendrikkade."

Met wie zou u nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn moeder, die al 49 jaar geleden overleden is, ze heeft mijn kinderen en kleinkinderen niet meegemaakt."

Wat is uw lievelingskostje?
"Spaghetti, erwtensoep, dingen die we zelf maken. Vaak staan de kleinkinderen op een krukje mee te helpen koken."

Diemen mist nog…
"Een dorpshart. Het Diemerplein is een begin maar we zijn er nog niet."

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
"De ondertunneling van het spoor omdat we daar dicht bij wonen."

Als u burgemeester was...
"Dan zorgde ik voor betaalbare woningen, zowel voor starters als voor ouderen."

Meer geld voor dierenwelzijn

DIEMEN - Als het gaat over dieren werd er al van alles gedaan in Diemen, maar al die plannen en het beleid zijn nu samengebracht in één 'Nota Dierenwelzijn'.

Ook wordt er meer geld uitgetrokken voor dierenwelzijn: jaarlijks wordt 8.000 euro beschikbaar gesteld. De dierenambulance kan een hogere subsidie verwachten, net als enkele dierenopvangorganisaties uit Amsterdam, die dieren opvangen omdat Diemen geen eigen opvang heeft. Incidentele aanvragen kunnen ook uit dit budget betaald worden, zoals het verwijderen van een bijenvolkje. Het plan is om tweemaal per jaar acties te houden waarbij bijvoorbeeld vetbollen verstrekt worden.

Sportclubs

Vervolg van voorpagina.

Klaasse gaat steviger lobbyen voor de komst van een hockeyvereniging in Diemen. "Wij gaan nader onderzoeken of er in Diemen particuliere initiatieven zijn om een hockeyvereniging op te richten. Als inderdaad de wens bestaat om een hockeyvereniging op te richten, dient er een locatie te worden gevonden en zal de gemeenteraad de vraag worden voorgelegd of zij bereid is hiervoor geld uit te trekken."

Een bestuurslid van TIW-Survivors stelde dat de vereniging weer in de lift zit. Maar TIW-Survivors heeft wel vraagtekens over de haalbaarheid van het delen van een veld met SV Diemen. De club vreest dat een dergelijk kunstgrasveld niet geschikt zal zijn om er zowel voetbalwedstrijden als honk- en softbalduels (op hoog niveau) op te spelen. TIW-Survivors is hierover in gesprek met de bond.

Scouting

Vervolg van voorpagina.

Die rol in de samenleving wordt bijvoorbeeld ieder jaar duidelijk op 4 mei als Scouting Diemen actief is tijdens de herdenking bij het gemeentehuis. Scouting Diemen is ook aanwezig tijdens evenementen als het Loswalfestival, de Gemeentedag en de DiemerCross die in het Diemerbos wordt gehouden. Daarnaast kunnen andere verengingen in Diemen altijd een beroep doen op Scouting Diemen.

De verwachting is dat de Blokhut een positief effect zal hebben op de leefbaarheid van het Diemerbos. "Bij al onze buitenactiviteiten in het Diemerbos dragen wij bij aan de leefbaarheid van het bos, simpelweg door er te zijn. En onze scouts leren met respect om te gaan met natuur en omgeving", aldus Aschwin van Wel, voorzitter van Scouting Diemen.

Avond over veiligheid in gemeentehuis

DIEMEN - In het gemeentehuis vindt dinsdagavond 11 oktober een avond over veiligheid plaats. Er zijn diverse workshops. Het is volgende week de Week van de Veiligheid

Het programma van de avond: 18.00 uur ontvangst met soep en een broodje; 18.45 uur opening door burgemeester Erik Boog; 19.00 uur workshop 1: winkeldiefstal (met acteur); 20.15 uur workshop 2: Voorkom een overval (met acteur); 21.15 uur napraten en drankje. De bijeenkomst eindigt om 22.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 10 oktober aanmelden. Deelnemers dienen ook aan te geven welke workshop hun voorkeur heeft. Zij kunnen zich ook voor beide workshops aanmelden.

Per workshop zijn vijftien plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Arnout Verhoef, Arnout.verhoef@diemen.nl.

'Werken met kinderen wordt nooit saai'

Heleen van Kuik, directeur van 30-jarige BSO Popeye

DIEMEN - Het begon met één groep van tien kinderen en één leidster, Nelleke Kind, 30 jaar geleden. Buitenschoolse opvang Popeye, een initiatief van ouders van basisschool De Nieuwe Kring startte in oktober 1986 in de Prinses Marijkestraat, waar de school toen ook nog gevestigd was. Toen directeur Heleen van Kuik in 1993 aantrad waren er twee groepen met drie pedagogisch medewerkers. Nu Popeye zijn dertigste verjaardag viert, zijn er maar liefst twaalf groepen op zeven locaties en werken er 30 medewerkers. Opvallend: die medewerkers blijven vaak lang bij Popeye, er zijn er al veel die hun 12,5-jarig jubileum hebben gevierd.

Feest bij het 5-jarig bestaan in 1991. De kinderen genoten van het optreden van een goochelaar.

Heleen van Kuik werkt zelfs al ruim 23 jaar bij Popeye. "Dat had ik ook niet verwacht, maar er waren steeds weer spannende ontwikkelingen waardoor het nooit saai werd. Werken met kinderen wordt nooit saai trouwens!" Ook kinderen blijven vaak lang naar de buitenschoolse opvang komen. Soms tot aan de zomervakantie voordat ze naar de middelbare school gaan. "De oudste kinderen ervaren het bij ons meer als een leuke club dan als opvang."

De laatste jaren waren inderdaad niet bepaald saai of zelfs rustig voor de buitenschoolse opvangorganisatie. De economische crisis werd juist in de kinderopvang sterk gevoeld. "De crisis heeft ons uiteindelijk één groep gekost, bij het 25-jarig jubileum hadden we nog dertien groepen. Nu twaalf en nog niet alle groepen zijn helemaal vol. Maar sinds februari dit jaar gaat het echt weer de goede kant op. We bewegen met de crisis mee. Ouders gaan weer meer uren werken of waren werkloos en hebben weer een baan en de kinderen komen bij ons terug. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee."

De crisis is Popeye dus goed doorgekomen. "Gelukkig waren we in de vette jaren ervoor zuinig geweest en hadden we een spaarpotje opgebouwd. Dat hebben we wel aan moeten spreken maar we hebben het goed gered. Terwijl we toch altijd de voordeligste opvang zijn geweest" Maar er was nog een uitdaging. Lange tijd was er geen concurrentie voor buitenschoolse opvang in Diemen. Toen die wel kwam, was dat op zich voor Popeye geen probleem, behalve in Diemen-Noord. Daar bleek dat er naast de nieuwe aanbieder van naschoolse opvang geen plek meer was voor Popeye, die op dat moment al jaren drie groepen kinderen opving van de -toen nog- twee basisscholen in de wijk. De meeste kinderen bleven wel bij Popeye, maar moesten voortaan naar de Prinses Marijkestraat. Geen ideale situatie. Bij de viering van het 25-jarig jubileum zei Van Kuik in het DiemerNieuws daarover: "Ik vind het op zich een goede zaak dat ouders in Diemen nu de keuze hebben. Maar ons streven was en is om kinderen zo dicht mogelijk bij hun eigen school op te vangen. Of wij nog terugkomen in Noord? Dat durf ik in deze onzekere tijden niet te voorspellen."

Samen aan tafel eten in de beginjaren, sommige dingen veranderen niet.
Op de rand van de zandbak aan de Prinses Marijkestraat, in 1987.
Sporten op het Cruyff Court bij de Sint-Petrusschool.
Popeye is blij met het nieuwe onderkomen van SV Zeeburg, waar de naschoolse opvang ook gebruik van maakt. Foto: Trudy Kroese

'Werken met kinderen
wordt nooit saai'

Terugblikkend keerde het tij toch alweer redelijk snel. Er was ruimte in buurthuis Het Noorderlicht van Stichting Welzijn Diemen en ook de gemeente stond positief tegenover de terugkeer van Popeye naar Diemen-Noord. In het najaar van 2014 startte de eerste groep en inmiddels worden er op de drukste dagen al 30 kinderen opgevangen, in twee groepen. "Wij zijn er heel blij mee dat de kinderen nu weer dicht bij hun eigen school en huis terecht kunnen. Wij willen zoveel mogelijke een huiselijk gevoel geven aan kinderen. Daarom zijn de groepen, op de groep bij SV Zeeburg na, ook niet groter dan 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers. Het voordeel van buitenschoolse opvang is wel dat er altijd wel iemand is om mee te spelen. Kinderen zoeken als vriendjes toch vaak kinderen die dezelfde activiteiten leuk vinden en de kans is groter dat er iemand bij is die ook wil voetballen of knutselen met een groep van 20 kinderen."

Op alle locaties van Popeye is genoeg ruimte voor kinderen om lekker buiten te spelen. Kinderen vanaf acht jaar van basisschool De Nieuwe Kring kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de opvang bij handbalvereniging SV Zeeburg. "Daar is alle ruimte en wordt ook veel aan sport gedaan. De nieuwe kantine van de vereniging is heel erg mooi geworden. Twee van onze pedagogisch medewerkers hebben ook een sportopleiding. Bij de Sint-Petrusschool is een mooi Cruyff Court."

'We zijn in de loop der jaren flexibeler geworden'

Is er nou veel veranderd in 30 jaar? "De regels voor kinderopvang zijn strenger geworden. Ik denk niet dat er veel bedrijfstakken zijn waar de eisen zo streng zijn als in de kinderopvang. Op zich terecht als het gaat om veiligheid, maar het is wel bijzonder dat voor ons veel strengere regels worden gehanteerd dan voor het onderwijs. We zijn al een paar jaar langer open en we zijn flexibeler geworden. Wie dagen wil ruilen kan dat, zolang er ruimte is op de groep, zonder extra kosten. Dat was in het verleden niet zo. Gamen heeft ook bij Popeye zijn intrede gedaan. Kinderen mogen een kwartier per dag gamen en als ze samen spelen iets langer. Vergis je niet, gamen kan ook heel leerzaam zijn. Afgelopen zomer hadden we in de vakantieopvang een landenthema. Voor Griekenland hebben kinderen met de spelcomputer WII de Sirtaki geleerd. Eten doen we nog steeds samen aan tafel, net als 30 jaar geleden. Om 17.00 uur is het al jaren tijd voor groenten en fruit. En ook de kinderen die thuis geen groenten willen eten, doen bij ons lekker mee, De grote schaal gaat altijd schoon op! We hebben wel eens overwogen om ook maaltijden aan te bieden, maar onze ouders eten toch liever thuis met hun kinderen. Ze vinden het dan wel fijn dat ze de groenten vast op hebben. De ouders hebben nog steeds een belangrijke rol in het bestuur en het beleid. Voor de kinderen zijn er nu veel meer materialen en mogelijkheden om uiteenlopende activiteiten aan te bieden. We werken ook samen met SWD en de scholen die naschoolse cursussen aanbieden. Ons belangrijkste uitgangspunt is altijd geweest: naschoolse opvang is vrije tijd voor kinderen. Natuurlijk bereiden we leuke activiteiten voor, maar kinderen zijn vrij om iets anders te gaan doen."

65 jaar tafeltennissen bij TTV Diemen

Miep Westerbeek speelt nog steeds met veel plezier op de clubavonden

Het beroemde (en beruchte) damesteam met Miep Westerbeek, Bep Duran en Anneke van Herk.

DIEMEN – Ze is lid vanaf het eerste uur, sterker nog: Miep Westerbeek is één van de aanstichtsters van de tafeltennisvereniging in Diemen. TTV Diemen bestaat deze maand 65 jaar. En Miep slaat nog steeds zeer regelmatig een balletje op de clubavonden. Bijzonder? Zelf vindt ze van niet. "Er zijn wel meer mensen die tot op hoge leeftijd tafeltennissen."

Het begon allemaal in de kantine van Saan. "Daar stond een tafeltennistafel en mijn nichtje en ik speelden daar regelmatig. Het leek me wel leuk als er een echte tafeltennisvereniging zou komen, dus vroegen we aan de kapelaan of dat mogelijk was." Op 1 oktober 1951 werd de, toen nog rooms-katholieke, tafeltennisvereniging Diemen opgericht door Herman Zaal en Cor Koot. "Mijn vader Theo, die een timmermansbedrijfje had, maakte de tafels tegen kostprijs, niet te tillen waren die dingen", herinnert ze zich. "En niet te vergelijken met wat we nu hebben."

Eigenlijk mochten er geen meisjes spelen bij de katholieke vereniging maar Miep hield vol en speelde een tijd als enige meisje. In 1958 speelden Bep Duran, de vrouw van de wethouder, en Anneke van Herk, die al jaren tafeltennisten mee in het eerste Open Kampioenschap van de club. "Zij werden nummer een en twee, ik derde. Mijn prijs? Een plastic slacouvert. In de jaren erna was het meestal net zo, één keer is het me gelukt om eerste te worden." De drie dames speelden ook ruim 30 jaar samen in de competitie. Eerst in de damescompetitie, maar toen die werd opgeheven tegen heren in de algemene competitie. "We kochten alle drie hetzelfde trainingspak en waren beroemd en berucht. We waren ontzettend goed op elkaar ingespeeld. En fanatiek, tafeltennis ging voor alles, we speelden altijd. Eén van de anderen had wel eens last van haar rug, dan speelde ze toch en lagen wij op de grond om de balletjes voor haar op te rapen."

Miep Westerbeek in vroeger jaren.
Miep Westerbeek in het nieuwe clubshirt van TTV bij het 60-jarig bestaan.

'Het is een sport die je tot op hoge leeftijd
kunt beoefenen'

Miep speelt nog steeds als recreant en staat nog steeds haar mannetje, getuige de vele bekers in de vensterbank. "Al spelen we als recreanten, we proberen wel de spanning erin te houden. Frans van Groenestein loot dan en zo speel je iedere week een of meer dubbels. Je percentages worden bijgehouden en aan het einde van het seizoen kun je zo'n beker winnen. Als je trouw komt en altijd speelt is je kans om hoog te komen natuurlijk heel groot. Ik ga graag naar de clubavonden en speel nog graag een partijtje, maar de leeftijd gaat wel meespelen. 65 jaar zal ik het niet meer volhouden, maar ik ben nog steeds wel fanatiek. Het is goed voor je uithoudingsvermogen en conditie. Het is een sport die je tot op hoge leeftijd goed kunt beoefenen. Ik ben begonnen met tafeltennis toen ik een jaar of veertien was, en ik vind het nog steeds heerlijk om te spelen. Er is geen andere sport die ik zou willen doen. Ik heb wel eens handbal geprobeerd, maar daar vond ik niets aan."

Het gaat goed met 'haar' club. De grootste wens is een eigen onderkomen, dan zijn er meer clubavonden mogelijk. "We hebben geweldige jeugd die vrij hoog speelt. De vereniging geeft clinics op de scholen en daardoor komen er steeds meer leden bij. Dat is hartstikke leuk, maar die jongeren willen spelen. Dat iedereen-kent-iedereen in de club is er dan wel niet meer, maar jeugdleden erbij is heel belangrijk en dat mensen zich daar als vrijwilliger zo ontzettend voor inzetten, dat is heel belangrijk en erg goed."

Op 12 oktober feest in de bibliotheek voor kinderen en hun opa's en oma's.

6 en 9 oktober

Kennismaking acupunctuur & Oost/West Training

OostWestWelzijn 9:30 uur

Acupunctuur of OostWestCompleet: bewegingstechnieken uit Oost en West. In de Week van de Acupunctuur biedt OostWestWelzijn extra mogelijkheden om een afspraak met Matty Mandersloot te maken of kosteloos een introductietraining van anderhalf uur mee te doen waarin alle trainingsmethodes aan de orde komen. Voor een kennismakingsgesprek (eventueel eerste behandeling) kunt u terecht op 6 oktober 08.00 - 13.00 uur en 9 oktober 12.00 – 15.00 uur. OostWesttraining proberen op 6 oktober 19.30 - 21.00 uur en 9 oktober 09.30 - 11.00 uur. Reserveren: 06-24846900 of oostwestwelzijn.com.

vrijdag 7 oktober

Yoga

't Kruidvat 9:30 uur

Iedere vrijdag met Jojanneke. Yoga in een inspirerende sfeer en met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De oefeningen zijn voor iedereen toegankelijk en ervaring met yoga is niet noodzakelijk.

Busreis naar Texel

Berkenstede 9:30 uur

Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen organiseert ASD in samenwerking met de PCOB een busreis naar Texel op 21 oktober. Kosten € 49.- Informatie en aanmeldingen bij Lucie Eijken 020-6994596. Opstapplaatsen: 08.00 uur voor Berkenplein 300 (uitgang Woonzorgcentrum Berkenstede), 8.15 uur Zorgcentrum De Diem, 8.30 uur gemeentehuis. Voor de afhalers: verwachte tijd thuiskomst omstreeks 18.00 uur.

Veelzijdig en groen Ierland

De Schakel 10:00 uur

Harry en Gea Zuiderent nemen u mee op hun rondreis door het geweldig mooie Ierland. Kosten € 2,50. Contactpersoon: Cor de Best, mobiel 06-54678741.

Tablet Café

OBA Diemen 18:30 uur

Ervaringen uitwisselen en kennis delen over tablets en iPads. Een ervaren vrijwilliger is aanwezig.

Gezond Koken

Centrum Elsina 9:00 uur

De cursus 'Gezond kopen, gezond koken' door een diëtist van de GGD start vandaag, in de Week van de Opvoeding. Gratis voor ouders/verzorgers van kinderen tussen 0 en 12 jaar. 4 bijeenkomsten op 7, 14, 28 oktober en 4 november. Aanmelden: Manon Klijn, Assistente Jeugdgezondheidszorg, mklijn@ggd.amsterdam.nl of 06–22400941.

zaterdag 8 oktober

Repair Café Diemen

Zorgcentrum De Diem 14:15 uur

Let op: het Repair Café is voortaan open van 14.15-16.45 uur. Iets kapot? Kom er mee langs en vrijwilligers kijken of het alsnog gerepareerd kan worden. Dat is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

zondag 9 oktober

Kerkdienst

De Ontmoeting 10:00 uur

Voorganger Mevr. Ds. R. v. Osnabrugge uit Amsterdam. Deze zondag zal er ook peuter-, kleuter- en kinderdienst zijn. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten, voor de kinderen is er limonade.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10:30 uur

Woord- en Communieviering met het Allegriakoor, voorganger is pastor H. Hartog.

maandag 10 oktober

Tentoonstelling

Gemeentehuis 8:30 uur

Werk van Annetta Willemse, met als thema het landschap, de natuur om ons heen. Tot 14 oktober te bezichtigen op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur.

woensdag 12 oktober

Handwerkgroep Diemen

't Kruidvat 11:00 uur

Handwerkgroep Diemen zoekt nieuwe deelnemers. Deelname is gratis, vooraf aanmelden hoeft niet.

Kinderboekenweek

OBA Diemen 15:00 uur

Deze feestmiddag begint met voorlezen begeleid met muziek door leerlingen van de Muziekschool. Daarna kan er geknutseld worden of speel een ouderwets Ganzenbordspel. Aanmelden vooraf is gewenst, via 020-6902353 of diemen@oba.nl. Er is ook een speurtocht door de bibliotheek uitgezet, meedoen kan ook op andere dagen.

donderdag 13 oktober

Financieel Café

OBA Diemen 14:00 uur

Voor hulp bij het aanvragen van DigiD, inschrijven en reageren bij Woningnet, uitprinten van officiële documenten, invullen van digitale formulieren en het doorverwijzen naar andere hulpverlenende organisaties.

tot vrijdag 28 oktober

Expositie

De Diem

Kees Kasbergen, lid van Kunstzin Diemen, exposeert met zijn schilderijen. Hij probeert een brug te slaan tussen hemzelf en zijn schilderij met veel inzicht en een bijzondere kleurgebruik.

Korfballers hebben het buiten lastig

DKV Victoria thuis onderuit tegen Sporting West

DKV Victoria en Sporting Amsterdam maakten er een spannend duel van. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - DKV Victoria heeft de thuiswedstrijd tegen Sporting West uit Amsterdam met 17-19 verloren.

DKV Victoria speelde een moeizame wedstrijd tegen Sporting West. De ploeg uit Amsterdam is altijd een lastige tegenstander voor de Diemenaren. De wedstrijd werd onder slechte weersomstandigheden gespeeld. DKV Victoria liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Sporting West stond in grote delen van het duel op voorsprong, maar het gat werd nooit groter dan twee punten. DKV Victoria slaagde er geen enkele keer in om op voorsprong te komen.

De winst van de bezoekers was terecht. De Amsterdammers speelden tactisch sterk en hadden een hechte verdediging. Ook schoten de bezoekers veel en zuiver.

DKV Victoria heeft een stroeve start gemaakt in de derde klasse C van de veldcompetitie. De korfballers uit Diemen verloren de competitie-ouverture bij Helios met 18-17. Daarna werd er voor eigen publiek met 25-17 gewonnen van Purmer. De club uit Diemen ging vervolgens in de uitwedstrijd tegen OKV met 13-11 onderuit. Zondag volgde tegen Sporting West de derde nederlaag van het seizoen.

De ploeg uit Diemen heeft drie duels met slechts een of twee treffers verschil verloren. Opvallend is dat DKV Victoria wel een positief doelsaldo heeft.

DKV Victoria is samen met Stormvogels uit IJmuiden hekkensluiter. Beide ploegen hebben na vier duels slechts twee punten. Haarlem is met tien punten uit vijf wedstrijden koploper. DKV Victoria en Stormvogels kwamen beide een keer minder in actie dan de meeste ploegen in de poule. De wedstrijd DKV Victoria-Stormvogels, die op de eerste speeldag van de competitie zou worden gespeeld, ging niet door in verband met het overlijden van een lid van de vereniging uit IJmuiden. DKV Victoria speelt op zondag 9 oktober opnieuw een thuiswedstrijd. De ploeg ontvangt dan Aurora. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur. Aurora kwam net als DKV Victoria pas vier keer in actie en heeft drie punten.

'Na een bootcamptraining voel je je heerlijk'

SV Diemen-keeper Dave Moen helpt mensen fit te worden

Dave Moen (rechts) leidt een bootcamp. Foto: Goffe Struiksma

DIEMEN - Dave Moen (31) is al jaren keeper van het eerste zondagteam van SV Diemen. Zijn leven staat voor een groot deel in het teken van sport. Hij werkt als docent lichamelijk opvoeding bij Scholengemeenschap Reigersbos en verzorgt al 3,5 jaar bootcamps met zijn bedrijf DM Bootcamp.

Na de zomervakantie is Dave weer gestart. De bootcamps vinden drie keer per week plaats: op dinsdagavond en donderdagavond om 19.00 uur in het Meerpark vlak bij atletiekvereniging AV'23 en de Jaap Edenbaan. Op zondagochtend om 10.00 uur is er een training in de Diemerpolder.

"De deelnemers vinden sporten in de buitenlucht heerlijk en halen het uiterste uit zichzelf bij de afwisselende trainingen in groepsverband. De trainingen bestaan voornamelijk uit fitnessoefeningen. Iedereen kan meekomen en het maximale uit de oefeningen halen. Hier en daar differentieer ik tijdens oefeningen door het bijvoorbeeld voor een beginner lichter te maken of juist zwaarder voor de meest fanatieke deelnemer", aldus Dave Moen. "Na een bootcamptraining voel je je heerlijk en het draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl. Ik geef ook trainingen aan een aantal bedrijven en trainingen als naschoolse sport op middelbare scholen in de regio."

Dave Moen geeft ook personal training. "Er zijn mensen die liever één op één begeleiding willen of liever op een ander tijdstip trainen. Tijdens personal training verzorg ik een training op maat op een gewenste locatie en tijdstip." In het voorjaar van 2017 bestaat DM Bootcamp vier jaar en het aantal klanten blijft groeien. "Vaak is er een drempel voor mensen om te beginnen en de meesten durven de eerste stap niet te zetten. Maar de wil is er zeker wel. De meeste mensen trek ik over de streep met de gratis proefles. Ik hoop dat ik opnieuw een aantal mensen kan overhalen om mee te doen aan de bootcamp en de proefles te proberen. Vaak helpt het om een trainingsmaatje mee te vragen, maar ik heb hele leuke groepen waarin je als nieuweling snel wordt opgenomen."

Meer informatie op www.dmbootcamp.nl .

Heren De Meeuwen pakken tweede zege

DIEMEN - Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen HZC De Robben gewonnen: 3-5.

De waterpoloploeg uit Diemen kreeg in de eerste periode diverse kansen die niet werden benut. In de tweede periode kreeg een speler van de ploeg uit Hilversum een rode kaart. De Meeuwen toonde zich slagvaardiger en nam een 1-3 voorsprong. In de derde periode liep De Meeuwen uit naar 1-4, waarna de thuisploeg iets terug deed: 2-4. In de vierde periode werd het toch nog spannend. HZC De Robben kwam terug tot 3-4. Een minuut voor tijd bepaalde De Meeuwen de eindstand op 3-5. De Meeuwen heeft na twee duels zes punten.

Het eerste herenteam van De Meeuwen speelt zaterdagavond thuis tegen Aquarijn. De wedstrijd begint om 21.15 uur. Het eerste damesteam van De Meeuwen kwam afgelopen weekeinde niet in actie. De dames spelen zaterdagavond thuis tegen ZPC Amersfoort. De wedstrijd begint om 20.15.

SV Diemen verliest in Ouderkerk

SV DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen SV Ouderkerk met 3-0 verloren. Bij rust leidde de thuisclub met 2-0.

SV Ouderkerk nam na ruim een kwartier spelen een 1-0 voorsprong. Na een half uur nam SV Ouderkerk ruimer afstand: 2-0. SV Diemen slaagde er niet in om iets terug te doen. Vlak voor het slotsignaal van de scheidsrechter bepaalde SV Ouderkerk de eindstand op 3-0. SV Diemen is met een punt uit vijf duels hekkensluiter in de derde klasse C. SV Diemen speelt zondag thuis tegen Bloemendaal. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Smashing '72 verliest uitduel

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft vrijdag de uitwedstrijd tegen Clam Dycke met 4-0 verloren.

De setstanden waren 25-17, 25-18, 25-20 en 25-19. Smashing '72 heeft na twee competitieduels een punt. Smashing '72 speelt op zaterdag 8 oktober thuis tegen Croonenburg. Aanvang 17.00 uur.

15 / 16

Te huur totaal ruim 200m² bedrijfs-/opslagruimte met keurig kantoor met veel daglicht: Sniep 85 Diemen 020-4203200

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur aan volledig ingerichte pedicure, schoonheidsnagelsalon 15m2. Inlichtingen: 035-6935525/06-22393323