DiemerNieuws

22 februari 2018

DiemerNieuws 22 februari 2018


Nieuwe bankjes op station geplaatst

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN ProRail is deze week begonnen met het plaatsen van nieuwe bankjes en afvalbakken op de perrons van het station in het centrum van Diemen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind deze week voltooid.

Er worden ook nieuwe borden met reizigersinformatie, zoals de vertrek- en aankomsttijden van de treinen, op de perrons en vlak bij het station geplaatst.

Op de perrons van het station in het centrum van Diemen zijn enige tijd geleden de bankjes, afvalbakken en borden met reizigersinformatie verwijderd. Alleen de bankjes in de wachtruimten op de perrons waren nog beschikbaar voor reizigers.

Met name in de ochtend- en avondspits maken veel reizigers gebruik van het station in het centrum. Doordat de bankjes op de perrons waren verwijderd moesten veel reizigers staan terwijl zij op de trein wachtten. Een aantal reizigers was verrast omdat ProRail de werkzaamheden niet van tevoren had aangekondigd.

Diemen-Zuid

ProRail is bezig met het vervangen van banken en afvalbakken op alle stations in Nederland. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat station Diemen-Zuid volgens de planning begin juni aan de beurt is. Dan worden ook op dat station nieuwe bankjes, afvalbakken en borden met reizigersinformatie geplaatst.

Bijeenkomst over verkeersontwerp Diemen-Zuid

DIEMEN De gemeente houdt op dinsdag 6 maart een inloopbijeenkomst over het verkeersontwerp Diemen-Zuid.

De bijeenkomst vindt plaats in Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid en duurt van 17.00 tot 20.00 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente en het adviesbureau Goudappel Coffeng zijn beschikbaar voor een toelichting op het ontwerp en om vragen te beantwoorden.

De gemeente Diemen onderzoekt de mogelijkheden om de verbindingen tussen Diemen-Centrum, Diemen-Zuid en Holland Park te verbeteren. Onderdeel van dit onderzoek is een verkeersontwerp voor Diemen-Zuid. Dit ontwerp bevat voorstellen voor het aanpassen van de busbaan voor autoverkeer en voor het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen in Diemen-Zuid, waar nu nog 50 kilometer per uur is toegestaan.

Volop in ontwikkeling

Aanleiding voor het verkeersontwerp is overigens dat de gemeente Diemen volop in ontwikkeling is. De komende jaren worden er veel nieuwe woningen opgeleverd op Plantage De Sniep en Holland Park, de nieuwe woonwijk tussen station Diemen-Zuid, de metrolijn en de Gooiseweg. Goede verbindingen tussen alle delen van Diemen zijn daarom belangrijk.

MijnStem helpt bij stemkeuze

DIEMEN De stemhulp MijnStem is te bezoeken op de website mijnstem.nl.

MijnStem helpt inwoners van Diemen aan de hand van stellingen met het bepalen van de politieke partij op wie zij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen hun stem kunnen uitbrengen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden op woensdag 21 maart plaats.

Tentoonstelling 'Jong en Gay' in bibliotheek

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In de openbare bibliotheek is donderdag de fototentoonstelling 'Jong en Gay' geopend. De tentoonstelling is tot en met 20 mei te bezoeken. Fotografe Marjolein Annegarn fotografeerde jongeren tussen de 14 en 19 jaar en vroeg hen hoe zij met homoseksualiteit omgaan en met welke reacties zij worden geconfronteerd.

Jaap Manshanden sr. overleden

Foto: Familie Manshanden

De ex-voorzitter van SV Diemen overleed zaterdag. Hij werd 92 jaar.

5

Weerbericht

Zonnig, droog en koud winterweer

De meteorologische winter loopt ten einde, maar het koudste deel van de winter lijkt nog te gaan beginnen. Boven Scandinavië ontwikkelt zich een zeer krachtig hogedrukgebied. Het systeem genereert een oostelijke stroming met aanvoer van koude continentale lucht. Ondanks een sterke instraling met veel zonneschijn wordt het overdag niet warmer dan 2 à 3 graden.

Vrijdag + het weekeinde

In de nacht naar vrijdag vriest het licht, tot -4 graden, overdag oplopend tot 3 graden boven het vriespunt. Vrijdag is het droog en zonnig. Er waait daarbij een matige oostenwind. Ook zaterdag en zondag doet de zon goede zaken. Het is droog en zonnig. De temperatuur duikt in de nacht naar -5 graden. Zaterdag overdag wordt het 3 à 4 graden, zondag zo'n 2 graden. De oostenwind trekt geleidelijk iets aan. Het is de start van een echt winterse voorjaarsvakantie.

Trend na het weekeinde

Aan de zuidflank van een zeer krachtig hogedrukgebied boven Zweeds Lapland stroomt nog koudere vrieslucht naar onze streken. Het gaat in de nacht en ochtend matig vriezen, tot circa -8 graden, in de middag rond 0 graden. Pas eind van de week lijkt de vorst iets te temperen.

Weetje

De 28e februari is de laatste dag van de meteowinter. Soms gaat het winterse weer nog door in maart, zoals in 2013. Soms valt pas eind februari de winter in volle hevigheid in, zoals in 2005. Het laagste minimum die winter was -9.2 graden op 28 februari. Nog kouder werd het begin maart. Op 4 maart daalde het kwik 's nachts tot -14.4 graden boven een dik pak sneeuw.

Diemen ontslaat ambtenares om huwelijk

Foto: HKD

Amsterdam mag dan van oudsher een progressief bolwerk zijn, in Diemen was dat geenszins het geval. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar in 1957 vond in het raadhuis aan de Hartveldseweg een bijzonder debat plaats. Aan de orde was het ambtenarenreglement. Burgemeester Strumphler Tideman wilde een bepaling schrappen in het nieuwe ambtenarenreglement die het mogelijk maakte een vrouwelijke ambtenaar die ging trouwen, te ontslaan. De burgemeester stond met zijn voorstel tegenover de wethouders van de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Christelijk Historische Unie (CHU). De burgemeester vond het dus normaal dat een dame die trouwde door mocht blijven werken als ambtenaar. Dat vonden de katholieke, gereformeerde en hervormde politici niet: een ambtenares die trouwde, moest ontslagen worden. Alleen de fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD steunden de burgemeester, de meerderheid stelde zich achter de katholieke en christelijk-historische wethouders. Met zeven tegen vier stemmen werd de bepaling dat de huwende ambtenares zal worden ontslagen gehandhaafd. Het betoog van de heer Vreeken (PvdA) dat Diemen hiermee de klok zou terugzetten, had geen uitwerking.

Debat jongerenraad op maandag 12 maart

Het debat vindt plaats in de bibliotheek. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN De jongerenraad van Diemen organiseert op maandag 12 maart een debat waar de lijsttrekkers van de politieke partijen in Diemen aan deelnemen.

Het debat wordt gehouden in de openbare bibliotheek en duurt van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Uiteraard gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat over zaken die vooral van jongeren in Diemen van belang zijn. Iedereen is welkom bij het lijsttrekkersdebat.

De jongerenraad maakte eerder bekend dat er een debat zou plaatsvinden op woensdag 7 maart. Het debat is echter verplaatst naar maandag 12 maart.

Politie houdt controle op bedrijventerrein

DIEMEN De politie heeft zaterdagmiddag een controle gehouden op bedrijventerrein Verrijn Stuart. De controle had de naam 'Wijk op slot'.

De politie had bij alle toegangswegen een controlepost ingericht. De politie heeft meer dan 300 automobilisten gecontroleerd. Twee bestuurders hadden nog verkeersboetes openstaan. Er zijn geen bekeuringen uitgeschreven: iedereen was in het bezit van de juiste documenten.

Politiek debat vooral in teken van gebrek aan woonruimte

Lijsttrekkers in debat in Het Noorderlicht

In wijkcentrum Het Noorderlicht is vorige week woensdagavond het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gehouden.

Het eerste politiek debat, in Het Noorderlicht. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Dat er in Diemen een tekort is aan huurwoningen, daar waren de deelnemers aan het debat in wijkcentrum Het Noorderlicht het over eens. Maar voor wie, in welke prijsklasse en waar nieuwe woningen zouden moeten komen, daar verschillen de meningen over.

De lijsttrekkers Jeroen Klaasse (D66), Lex Scholten (PvdA), Brigitte Wielage (VVD), Jan Sikking (Leefbaar Diemen), Mart van Troost (Partij van de Ouderen), Janneke de Graaff (CDA), Peter Prins (Ouderenpartij Diemen), Wim Advokaat (Ons Diemen) en de nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks, Hilda van 't Riet, namen deel aan het debat dat was georganiseerd door de Stichting Welzijn Diemen (SWD). Mario Semeleer van de SWD was gespreksleider.

De meest interessante discussie ging over wonen. Er is in Diemen een tekort aan betaalbare huurwoningen. Het is voor starters heel moeilijk om een woning te vinden. Dat geldt ook voor senioren die hun koopwoning willen verlaten en in een comfortabele huurwoning willen gaan wonen. Dit heeft mede te maken met de recente financiële crisis en een gebrek aan geld bij de woningcorporaties. Wat is de visie van de politieke partijen op de woningmarkt in Diemen? Een aantal partijen ging hier uitvoerig op in tijdens het debat, maar alle partijen staan hier uitgebreid bij stil in hun verkiezingsprogramma. Alle partijen in Diemen willen dat er betaalbare woningen komen, maar toch zijn er verschillen. Zo zetten de PvdA en GroenLinks in op de bouw van sociale huurwoningen en willen de VVD en D66 een combinatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

Veel aandacht voor woningen voor starters en senioren

Landelijke regels

De PvdA wil samen met de woningcorporaties 1.200 goedkopere huurwoningen bouwen. Lex Scholten: "De corporaties kunnen en willen nu investeren en de gemeente kan goedkoop grond ter beschikking stellen. Daarbij geven we extra aandacht aan jongeren, ouderen en gehandicapten." De PvdA noemt in haar verkiezingsprogramma ook een bedrag. De partij wil 1,2 miljoen euro uittrekken voor de bouw van goedkope huurwoningen. Scholten gaf aan dat het wettelijk zo geregeld is dat 25 procent van de sociale huurwoningen aan inwoners van Diemen kan worden toegewezen. Meer is niet mogelijk door de landelijke regels. PvdA wil een deel van de woningen bouwen op Spoorzicht en de overige woningen op andere plekken in Diemen.

Combinatie

De VVD is voorstander van de bouw van 600 sociale huurwoningen en 600 middeldure huurwoningen. Lijsttrekker Brigitte Wielage gaf aan dat daarmee mensen worden geholpen die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar (nog) niet in de positie verkeren om een woning te kopen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld als onderwijzer of verpleger werken.

D66 is eveneens voor een combinatie van de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen in het middensegment. Die laatste categorie woningen is van belang voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Met betaalbare woningen in het middensegment wordt mensen in sociale huurwoningen de mogelijkheid geboden om door te stromen. D66 vindt een goede spreiding van sociale huurwoningen van belang, omdat de ervaring leert dat dit de leefbaarheid ten goede komt. D66 wil dat de gemeente desnoods financieel bijdraagt aan sociale woningbouwprojecten.

Fors bedrag

GroenLinks wil een fors bedrag uittrekken voor de bouw van sociale huurwoningen. GroenLinks wees erop dat die woningen een langere tijd kunnen blijven bestaan en daardoor over een langere periode kunnen worden afgeschreven.

De Ouderenpartij Diemen wil meer betaalbare seniorenwoningen. Veel ouderen wonen in een grote woning die niet geschikt is voor senioren. Zij kunnen niet naar een seniorenwoning verhuizen omdat er daar te weinig van zijn. En als zij wel kunnen verhuizen, worden zij met huren geconfronteerd die zij niet kunnen opbrengen. De Ouderenpartij Diemen denkt dat er ruimte is voor seniorenwoningen in Holland Park en langs de Gooiseweg nadat die is verlaagd.

De Partij van de Ouderen vindt het van belang dat er woningen worden gebouwd voor senioren die willen doorstromen. Het gaat dan om gelijkvloerse woningen. De Partij van de Ouderen is voorstander van de bouw van woningcomplexen met zelfstandige woningen voor zowel ouderen als jongeren. Het zou moeten gaan om woningen met gemeenschappelijke ruimtes, waar de jonge en oudere bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook Leefbaar Diemen wil dat er betaalbare woningen worden gebouwd. De partij is van mening dat er in Diemen voldoende plek is voor woningbouw. Leefbaar Diemen denkt daarbij aan woningbouw in de Diemer Vijfhoek, Spoorzicht en de 'Weilanddriehoek', tussen de Weteringweg en het Diemerbos. Lijsttrekker Jan Sikking maakte duidelijk dat zijn partij absoluut tegenstander is van de bouw van een wooncomplex op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg. De partij wil daar liever een parkje inrichten als groen, ter compensatie van Spoorzicht.

Levensbestendig

Ook het CDA is voorstander van de bouw van woningen voor met name starters en senioren. De partij denkt dan aan sociale huurwoningen en woningen met een huur van tussen de 600 en 900 euro. Het CDA wil dat er tevens wooncomplexen worden gebouwd voor jongeren en ouderen en dat er meer levensbestendige woningen komen, dat zijn woningen die kunnen worden aangepast naar de wensen van senioren.

Nieuwkomer Ons Diemen vindt het eveneens van groot belang dat er betaalbare woningen voor vooral starters en senioren worden gebouwd. Ons Diemen is van mening dat de koopwoningen die worden gebouwd vooral naar mensen van buiten Diemen gaan.

Politie houdt twee mannen aan bij Kriekenoord

DIEMEN De politie heeft vorige week woensdagavond in de omgeving van Kriekenoord bij nieuwbouwwijk Plantage De Sniep twee mannen aangehouden.

Buurtbewoners zagen een groepje mannen rondhangen en vertrouwden de situatie niet. Zij belden onmiddellijk de politie. Bij controle van de groep mannen door politieagenten bleek één man inbrekerswerktuigen bij zich te dragen. Een andere man kon zich niet legitimeren. Beide mannen zijn aangehouden.

Waardering

De politie waardeert het dat de buurtbewoners alert waren en de politie hebben gebeld.

Straatroof

De afgelopen periode hebben er twee misdrijven bij Kriekenoord plaatsgevonden. Het betrof een straatroof en een poging tot straatroof.

De daders hebben in beide gevallen jonge slachtoffers uitgekozen die langsfietsten.

De politie verzoekt personen die een verdachte situatie signaleren onmiddellijk contact op te nemen. Bij spoed kan met nummer 112 worden gebeld, als er geen spoed is met nummer 0900-8844.

Politie houdt controle op stations

DIEMEN De politie heeft donderdagavond een grote controle gehouden bij het station in het centrum van Diemen en bij station Diemen-Zuid.

De politie hield een man aan die nog een gevangenisstraf van 33 dagen open had staan.

Bekeuringen

Daarnaast werden er bekeuringen uitgeschreven voor verschillende strafbare feiten.

24 reizigers bleken niet in het bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs, één reiziger kreeg een bekeuring voor het openduwen van de tourniquets en één reiziger kon zich niet legitimeren.

Team Openbaar Vervoer

De politie van Diemen verrichtte de controle samen met het Team Openbaar Vervoer van de politie Amsterdam.

Ex-voorzitter SV Diemen Jaap Manshanden senior overleden

Jaap Manshanden senior. Foto: Familie Manshanden

DIEMEN Jaap Manshanden senior is zaterdagochtend op 92-jarige leeftijd overleden. Jaap Manshanden woonde al een aantal jaren in zorgcentrum Berkenstede.

Hij was vanaf 1989 lange tijd voorzitter van SV Diemen. Toen hij voorzitter was verhuisde de voetbalclub in 1990 van Sportpark Spoorzicht naar Sportpark De Diemen. Daarvoor was hij 11 jaar voorzitter van de Amsterdamse voetbalvereniging RKSV De Meer. "Op 10 februari van dit jaar werd mijn vader 92 jaar. Op die dag bestond RKSV De Meer 100 jaar. Er is in dat weekend een receptie geweest, waar mijn vader helaas niet heen kon. Hij is ook bestuurslid geweest bij de afdeling Diemen van De Zonnebloem en van de afdeling Diemen van de Sint-Vincentiusvereniging. Mijn vader is gelukkig tot het laatste moment geestelijk heel goed gebleven", aldus Jaap Manshanden junior, een van zijn zonen. De gezongen viering ter afscheid van Jaap Manshanden wordt op vrijdag 23 februari om 14.45 uur gehouden in de Sint Petrus' Banden. Aansluitend zal de crematieplechtigheid om 16.15 uur in de grote aula van De Nieuwe Ooster in Amsterdam plaatsvinden.

Vrienden van Diemerbos viert lustrum

DIEMEN Vrienden van het Diemerbos houdt op vrijdag 2 maart een bijeenkomst in MatchZo, de huiskamer van Driemond, aan Stammerlandweg 10 in Driemond. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

De bijeenkomst staat in het teken van het vijfjarig bestaan van de vereniging. Tijdens de bijeenkomst kunnen aanwezigen in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven over zaken die betrekking hebben op het Diemerbos. Dagvoorzitter is Amy Koopmanschap, voormalig burgemeester van Diemen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl. Lourens Burgers, voorzitter ad interim van Vrienden van het Diemerbos: "In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd in het Diemerbos. Lange tijd werd het bos overhoop gehaald om de wegverbinding tussen Schiphol en Almere te veranderen. Er werden festivals georganiseerd en later werd er besloten om deze festivals niet meer te houden. Tot ons grote verdriet moesten de abelen van het abelenlaantje worden gekapt. Maar ook kwam er een extra tunnel waardoor de twee delen van het bos veel beter op elkaar aansluiten. Boerderij Landlust werd prachtig opgeknapt en voorziet nu in een theetuin. In plaats van de abelen worden er knotwilgen geplaatst die beter passen bij de veengrond van het bos. Ook de komende vijf jaar zal het bos niet stilstaan. Het beheer van het bos is duur. Is er politiek draagvlak om dit beheer mogelijk te blijven houden? De woningbehoefte in de Amsterdamse regio is enorm. Hoe groen blijft het gebied en blijft het Diemerbos nog wel overeind?"

Bianca Hony

Eigenares Hony
Beauty & Wellness, inwoonster van Diemen sinds 1996

Foto: Bianca Hony

Vertel eens over Hony Beauty & Wellness.
"Wij zijn een beautysalon die in het pand van de Sauna van Diemen is gevestigd. Mijn collega's en ik bieden een gevarieerd aanbod, waaronder gezichtsverzorging, huidverbetering, massages, wax/sugaring, spray-tan, tanden bleken en medische voetbehandelingen."

Je wordt dikwijls geconfronteerd met het gerucht dat de zaak gesloten is.
"Ja, dat is heel vervelend. De Sauna van Diemen is in augustus 2017 gesloten, maar mijn bedrijf is hier nog steeds gevestigd. Klanten kunnen via onze website een afspraak maken."

Wat zijn jouw hobby's?
"Allereerst is mijn werk mijn hobby. Maar ik sport ook graag. Ik loop twee keer per week hard en train bij Gym020 in Diemen. Ik doe daar aan boksen en bootcamp."

Jouw favoriete vakantieland?
"Zuid-Afrika. Wij zijn daar twee jaar geleden geweest. Ik vond de natuur en de dieren schitterend. Ik wil daar graag nog een keer heen."

En jouw favoriete winkel?
"Boeddha, die winkel zit aan de buitenkant van winkelcentrum Diemerpein."

Naar welke muziek luister je?
"Ik heb een brede smaak, maar luister vooral naar R&B, soul en Latin-house. Ik luister thuis en in de auto naar muziek."

Wat kan er beter in Diemen?
"Huisvesting voor jongeren. Mijn zoon van 26 heeft pas sinds enkele maanden een eigen woning in Diemen. Hij heeft heel lang op een geschikte woning moeten wachten. Er zijn jongeren die daarom uit Diemen verhuizen, terwijl zij hier helemaal niet weg willen."

Kunstroute

DIEMEN Op 21 en 22 april organiseert Kunstzin Diemen de driejaarlijkse Kunstroute Diemen.

Een groot aantal Diemense kunstenaars stelt in dat weekeinde hun atelier of hun werkruimte thuis open voor bezoekers. Ook Diemense kunstenaars die niet lid zijn van Kunstzin Diemen kunnen meedoen. Onderdeel van de Kunstroute Diemen is een tentoonstelling in het gemeentehuis waar van iedere deelnemende kunstenaar een werk tentoongesteld wordt. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 15 maart. Via kunstzindiemen@hotmail.com is alle informatie te krijgen.

Valentijnstaart van D66 voor bestuur RXL

Taart voor steun na de brand in de studentenflat. Foto: D66

DIEMEN De afdeling Diemen van D66 heeft op Valentijnsdag de jaarlijkse valentijnstaart uitgereikt.

D66 heeft de taart dit jaar uitgereikt aan het bestuur van RXL (studentenflats aan de Rode Kruislaan) voor de materiële en emotionele steun die de leden hebben geboden na de brand in een van de studentenflats aan de Rode Kruislaan. Bovendien heeft het bestuur namens de studenten intensief contact onderhouden met onder andere de gemeente en woonstichting de Key.

Echtpaar Oedit Doebé is 65 jaar getrouwd

Het echtpaar en wethouder Ruud Grondel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het echtpaar Oedit Doebé-Ramsodit was vrijdag maar liefst 65 jaar getrouwd. Het echtpaar kreeg vrijdagochtend bezoek van wethouder Ruud Grondel. Het echtpaar woont zelfstandig in Diemen-Noord. Grondel feliciteerde het echtpaar met het 65-jarig huwelijk. Hij kwam uiteraard niet met lege handen. Hij overhandigde hen een bloemstuk en een doos met chocolade.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente zich dienstbaar opstelt

'Veel mensen in Diemen voelen zich niet gehoord'

Janneke de Graaff (52) is lijsttrekker van het CDA. Zij woont sinds 1995 met haar man in Diemen.

Janneke de Graaff heeft de afgelopen vier jaar vooral geluisterd naar inwoners en ondernemers wanneer zij haar opzochten voor raad. Foto: Trudy Kroese

Wat zijn de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van het CDA?
"Een dienstbare gemeente, veiligheid en verlichting en woningen voor starters en senioren. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zich dienstbaar naar de inwoners opstelt. De afgelopen vier jaar ben ik regelmatig door inwoners en ondernemers benaderd, waarbij de meest gehoorde klacht was dat veel mensen in Diemen zich niet gehoord voelen. Dan doel ik op zaken zoals de plannen voor het openstellen van het Jaagpad en de Trekschuit in Plantage de Sniep, de klachten van inwoners van Diemen-Zuid over hoogbouw in een deel van Holland Park en het plan om op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldsweg een woningcomplex te bouwen. Bewoners krijgen wel de kans om in te spreken, maar vaak op een laat moment. Zij worden dan met plannen geconfronteerd die al in een vergevorderd stadium zijn. Hierdoor hebben zij geen of nauwelijks invloed meer op de al bestaande plannen. Om het goede voorbeeld te geven is ons verkiezingsprogramma dan ook tot stand gekomen door deze en overige uitgebreide gesprekken met inwoners en ondernemers. Wanneer mensen mij benaderen adviseer ik hen, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, eerst contact op te nemen met de betreffende ambtenaar en later eventueel met een wethouder die over de betreffende kwestie gaat. Wanneer mensen echt niet verder komen stel ik daarover vragen in de gemeenteraad."

"In het geval van de nieuwbouwplannen in de Arent Krijtsstraat was het beter geweest als de projectontwikkelaar en de gemeente in een vroeg stadium overleg hadden gevoerd met de omwonenden. Wij zijn overigens voor woningbouw op deze locatie die beter bij de omgeving past. In ieder geval minder hoog dan in het oorspronkelijke plan. Deze locatie is de entree van Diemen en ligt in een omgeving met karakteristieke huizen. Het nieuwe plan moet dus in de omgeving passen."

"Het CDA vindt veiligheid zeer belangrijk. En bij sociale veiligheid speelt goede verlichting een belangrijke rol. Wij vinden dat bijvoorbeeld de verlichting op plekken zoals op het Diemerplein, bij diverse zebrapaden en bij een aantal bushaltes in Diemen-Zuid verbeterd moet worden. Enige tijd geleden ben ik benaderd door studentes die zich niet prettig voelen als zij op bepaalde bushaltes in Diemen-Zuid staan te wachten. Daarnaast moet er ook beter overlegd worden als het om veiligheid gaat. Dan doel ik onder andere op de situatie in Bergwijkpark, waar door werkzaamheden studenten in het donker door een park moesten fietsen en lopen. Verder willen wij ons ervoor inzetten om het politiebureau langer open te houden tijdens de avonden en nachten."

'Bij sociale veiligheid speelt goede verlichting een belangrijke rol'

Wooncomplexen

"Wij vinden het van groot belang dat er woningen voor met name starters en senioren worden gebouwd. Wij willen dat er zowel sociale huurwoningen als woningen met een huur van tussen de 600 en 900 euro worden gebouwd. Wij willen dat er meer levensloopbestendige woningen voor senioren komen, dat zijn woningen die kunnen worden aangepast naar de wensen van senioren. Ook zijn wij voorstander van de bouw van wooncomplexen voor jongeren en senioren. Bewoners kunnen elkaar dan indien nodig ondersteunen."

'Park Spoorzicht moet helemaal groen blijven'

Wat heeft het CDA de afgelopen vier jaar gedaan?
"Vooral geluisterd naar inwoners en ondernemers wanneer zij mij opzochten voor raad. En hen bijgestaan waar mogelijk. Lange tijd heb ik gefunctioneerd als een éénvrouwfractie. Toen ik vanwege gezondheidsklachten geruime tijd afwezig ben geweest, was er geen vervanging. De situatie is nu gelukkig veranderd. Wij hebben een kandidatenlijst met 15 personen. Het zijn goede en enthousiaste mensen. Het CDA hoopt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels te behalen. Wij zullen na de gemeenteraadsverkiezingen fractie-opvolgers benoemen en als fractie voldoende steun krijgen."

Spoordriehoek

Er is veel discussie over Spoorzicht. Hoe ziet het CDA de toekomst van Spoorzicht?
"Park Spoorzicht moet helemaal groen blijven. Naast dat wij woningbouw van groot belang vinden, moeten wij ook zuinig omspringen met het groen dat er in de gemeente is. Wij vinden dat de spoordriehoek die vlak bij sportpark De Diemen ligt een goede plek is om woningen te bouwen. Er is daar voldoende ruimte voor de bouw van woningen. Ja, ik weet dat het veel geld kost om dat gebied te ontsluiten. Wij willen laten onderzoeken of dat haalbaar is. Het CDA is voorstander van een hockeyvereniging in Diemen, maar dat mag niet ten koste gaan van TIW-Survivors. Die club heeft een lange traditie in Diemen en heeft veel goede spelers en veel kampioenen voortgebracht. Wat ons betreft kijken we naar mogelijkheden voor zowel het behoud van TIW-Survivors als een geschikte locatie voor een hockeyvereniging."

Partij van de Ouderen richt zich op iedereen in Diemen

'Wij vinden de sociale cohesie van groot belang'

Mart van Troost (68) is lijsttrekker van de Partij van de Ouderen (PvdO). Hij woont sinds 1999 in Diemen.

Mart van Troost, zelf vrijwilliger in wijkcentrum het Noorderlicht: 'Buurthuizen vormen een belangrijke plek tegen vereenzaming'. Foto: Trudy Kroese

Waarom ben je lijsttrekker van de Partij van de Ouderen geworden?
"Ik was fractieopvolger bij Leefbaar Diemen. Ik ben vanwege persoonlijke redenen bij Leefbaar Diemen opgestapt, niet vanwege politieke redenen. Ik ben daarna gevraagd om lijsttrekker van de PvdO in Diemen te worden. Ik heb al jaren contact met Wil van Soest, het Amsterdamse raadslid van de PvdO. Ja, er doen twee ouderenpartijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen mee. Je kunt je inderdaad afvragen of dat goed is. Maar er doen ook twee lokale partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen mee. De raadsleden die tot vorig jaar namens de PvdO in de gemeenteraad zaten zijn uit de partij gestapt en hebben een nieuwe partij opgericht: de Ouderenpartij Diemen. De PvdO heeft toen nieuwe personen gezocht voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de twee ouderenpartijen. De PvdO richt zich bijvoorbeeld op iedereen: op jong en oud. De PvdO richt zich vooral op mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij."

Wat zijn de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van de PvdO?
"Woningen voor senioren, sociale cohesie en gratis openbaar vervoer voor alle ouderen. Mensen die voldoende verdienen hebben geen moeite met het vinden van een goede woning. Maar dat geldt niet voor veel ouderen en jongeren. Ouderen die willen verhuizen hebben vaak problemen om een geschikte en betaalbare woning te vinden. Wij zijn voorstander van het bouwen van sociale huurwoningen in een deel van park Spoorzicht. Wij denken dat er in Diemen ook woningcomplexen kunnen worden gebouwd waar zowel ouderen als jongeren kunnen wonen. Wij willen graag relatief kleine en gelijkvloerse woningen. Denk aan een complex met zelfstandige woningen en daarnaast gemeenschappelijke ruimtes. Daarvan kunnen bewoners - alleen als zij dat zelf willen - gebruikmaken. Mensen wonen dan volledig zelfstandig, maar kunnen elkaar ontmoeten en eventueel helpen in de gemeenschappelijke ruimtes. In een gemeenschappelijke ruimte kan bijvoorbeeld een kookvoorziening zijn. Dit soort woon- en zorgcomplexen kunnen bijdragen aan de wens van senioren om langer thuis te blijven wonen."

"Wij vinden de sociale cohesie van groot belang. Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid functioneert uitstekend. Maar dat geldt niet voor de andere buurthuizen in Diemen. Ik ben zelf vrijwilliger in wijkcentrum Het Noorderlicht en heb veel waardering voor mensen die zich als vrijwilliger voor de buurthuizen inzetten. De PvdO wil dat er in Het Noorderlicht en in De Schakel vergelijkbare Huizen van de Buurt komen. Buurthuizen vormen een belangrijke plek tegen vereenzaming."

'Wij willen dat de helft van Spoorzicht groen blijft'

"Wij vinden mobiliteit en goed openbaar vervoer goede middelen tegen vereenzaming. Als mensen mobiel zijn kunnen zij elkaar ontmoeten en deelnemen aan sociale en culturele activiteiten. Daarnaast heeft voldoende bewegen een positief effect op de gezondheid. Wij beschikken in Diemen over goed openbaar vervoer. Maar er zijn plannen om een aantal tramhaltes op te heffen en andere tramhaltes te verplaatsen. Het gevolg is dat de afstand van de woning tot een tramhalte voor veel mensen in Diemen groter wordt. Wij zijn daartegen. Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van goed openbaar vervoer, ook mensen met een beperking. In België geldt een bijzonder tarief voor het openbaar vervoer voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. In Nederland hebben we de ov-kaart voor studenten en in Diemen gratis openbaar vervoer voor senioren die rond moeten komen van een bedrag dat iets boven het minimum ligt. De PvdO wil dit uitbreiden. Wij willen dat ook ouderen die iets meer verdienen in de daluren gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Wij zijn tegenstander van het nieuwe lijnennet van het GVB. Dat lijnennet gaat in juli in als de Noord/Zuidlijn gaat rijden. De tram uit Diemen rijdt dan niet meer naar het Centraal Station. Reizigers moeten dus overstappen. Dit kan met name een probleem zijn voor veel ouderen. De protesten tegen dit nieuwe lijnennet zwellen aan. Het is afwachten hoe het gaat uitpakken."

Hoe ziet de PvdO de toekomst van park Spoorzicht?
"Wij willen dat er in een deel van Spoorzicht woningen voor doelgroepen worden gebouwd. Woningen in een bijzonder innovatief project met maximaal rendement voor Diemenaren. Dat is nodig. Er moeten in Nederland tot 2021 jaarlijks zo'n 44.000 woningen bij komen die geschikt zijn voor ouderen. Deel je dit aantal woningen door de 388 gemeentes in Nederland dan moeten er gemiddeld 113 woningen per jaar in elke gemeente voor senioren worden gebouwd. Bijvoorbeeld woningen zonder trappen of woningen waar zorg op afroep beschikbaar is. Wij zijn overigens niet voor hoogbouw op Spoorzicht en willen dat de helft van Spoorzicht groen blijft."

PvdO wil meer Huizen van de Buurt

'Gooi al je bonnetjes en facturen vooral bij ons over de schutting'

Patrick Aué is sinds november medevennoot van Bedeco. Foto: Bedeco

ADVERTORIAL Wie een eigen onderneming heeft, richt zich over het algemeen het liefst op de corebusiness van dit bedrijf. Toch zal er ook tijd en aandacht moeten worden besteed aan administratieve en fiscale zaken. Bedeco in Weesp neemt ondernemers al ruim dertig jaar de administratie uit handen en dit gaat nu nog beter, sneller en inzichtelijker dankzij een nieuw digitaal en allround klantenportaal.

Administratiekantoor en belastingadviesbureau Bedeco is opgericht door Wil Schilder en haar toenmalige compagnon. Afgelopen herfst ging zij in zee met Patrick Aué, die accountancy studeert aan Nyenrode Business Universiteit. Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieslag die vele voordelen biedt aan zowel het kantoor als de klanten.

Volledig online

"Onze werkwijze is compleet vernieuwd", vertelt Aué. "We werken nu volledig online en dat biedt onze klanten veel meer inzicht. In één portaal kunnen zij voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week van alles regelen en ook de afhandeling ervan in de gaten houden. Dit gecombineerd met de ruim dertig jaar ervaring van Wil Schilder maakt van Bedeco een uiterst vakbekwaam administratiekantoor dat klaar is voor de toekomst."

Doos vol bonnen

De modernisering uit zich vooral in het digitale en allround portaal. Inloggen kan via de site of via een app. In dit portaal kunnen klanten gegevens aanleveren, documenten downloaden, hun dossier inzien en nog veel meer.

"Er zijn nog steeds ondernemers die zich aan het eind van het kwartaal drie dagen opsluiten voor de btw-aangifte: een doos vol bonnen voor hun neus en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat hoeft echt niet meer. Dankzij het nieuwe portaal kunnen klanten als ze tussendoor een paar minuten over hebben alvast wat gegevens uploaden. Dan is die uiteindelijke btw-aangifte een fluitje van een cent."

Ontzorgen

Aué heeft makkelijk praten, hij is gek op cijfers. Voor anderen is het invoeren van al die gegevens misschien nog steeds een hele opgave. "Van al onze klanten was er slechts eentje die het niet zag zitten, de rest is heel enthousiast. Het wijst zich ook echt vanzelf. Via dat portaal kun je al je administratieve rompslomp op een makkelijke manier bij ons over de schutting gooien. Dan ben je ervan af en dat lucht op. Inderdaad, ik ben gek op cijfers, maar wat ik het allerleukst vind aan dit vak is dat je mensen ontzorgt en ze helpt bij het naar een hoger niveau brengen van hun onderneming."

Ook voor particulieren

Bedeco is er overigens zeker niet alleen voor ondernemers: "Ook particulieren die opzien tegen hun belastingaangifte kunnen een beroep op ons doen", zo benadrukt Aué.

www.bedeco.nl

De film 'Dikkertje Dap', dinsdag en woensdag in De Omval.

Donderdag 22 februari

PCOB Diemen

14.00 uur | De Schakel

Lezing 'Van cacao tot chocolade, 4000 jaar geschiedenis'. Ook niet-leden zijn welkom.

'Call me by your name'

20.00 uur | Theater de Omval

Italië, zomer, korte broeken, het gebeeldhouwde lichaam van Armie Hammer: het zomergeliefdegevoel straalt je tegemoet.

Vrijdag 23 februari

Psycho Neurobics

19.00 uur | 't Kruidvat

Vrijblijvend een seminar, gratis en niet religie- en leeftijdgebonden.

Zaterdag 24 februari

René van Kooten

20.30 uur | Theater de Omval

'Shifting Daylight', een reprise van het intieme theaterconcert, met een aantal nieuwe nummers.

Zondag 25 februari

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger mw. H. Smeulers.

Viering

10.30 uur | Sint Petrus'
Banden Kerk

Eucharistieviering met het Allegriakoor. Voorganger is pater M. Jehandut.

Postzegelbeurs

10.00 uur | De Schakel

Filatelieclub De Zegelaars, 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren, 5- en 10-centsboeken, advies over 'vergeten' verzamelingen. Entree voor niet-leden €1,-. Informatie: 020-6942002.

Concert Strijkduo Dumas

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

Joseph Puglia, viool; Chain Steller, altviool, Örs Köszeghi, cello. In het programma 'Hongaars-Oostenrijkse Dialogen" ontmoeten de componisten Schubert, Mozart, Sandor Veress, Ligeti en Beethoven elkaar.

'De ratten van Hamelen'

14.00 uur | Theater de Omval

Jeugd 5+. Aan de rand van Hamelen woont Luca naast de vuilnisbelt. Als Luca op haar fluit speelt, komen zelfs de ratten luisteren, zo mooi klinkt het.


Dinsdag 27 februari

'Dikkertje Dap'

11.00 uur | Theater de Omval

Nederlandse familiefilm, gebaseerd op het beroemde liedje van Annie M.G. Schmidt. Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend Raf, een giraf. Omdat zijn opa verzorger is in de dierentuin is Dikkertje vaak bij Raf te vinden.

'Call me by your name'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Italië, zomer, korte broeken, het gebeeldhouwde lichaam van Armie Hammer: het zomergeliefdegevoel straalt je tegemoet.

Woensdag 28 februari

P!nk Diemen!

19.30 uur | Grand café Blauw

Voor en door homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender, ruimdenkende, zich afvragende en interseksuele mensen in Diemen.


Boekhappen

15.00 uur | OBA Diemen

Proef de mooiste verhalen voorgelezen door Ympkje Swart en Saskia van der Wiel. Daarna samen knutselen, tekenen of spelen met woorden. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Toegang gratis met OBA-pas.

Bingomiddag

14.30 uur | Zorgcentrum De Diem

De zaal is open v.a.14.15 uur. Deelname € 2,50 p.p., voor bewoners € 1,50 p.p.

'Dikkertje Dap'

14.00 uur | Theater de Omval

Nederlandse familiefilm, gebaseerd op het beroemde liedje van Annie M.G. Schmidt.

Donderdag 1 maart

'Jane'

20.00 uur | Theater de Omval

Een ongelofelijk mooie en diep romantische film over de jonge jaren van antropologe en biologe Jane Goodall.

En verder

Geef een glimlach cadeau

Elita Cosmetic Care

Verwenmomenten cadeau voor vrouwen met kanker, onderdeel van de landelijke actie. Informatie: geefeenglimlachcadeau.nl.

Bijeenkomst Daarom Diemen

Film over activiteiten Daarom Diemen wordt vertoond

Mascotte Diemo bezoekt voorleesontbijt in bibliotheek. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Daarom Diemen houdt op dinsdagavond 13 maart een netwerkbijeenkomst.

De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in Schuilkerk De Hoop aan de Hartveldseweg 23. De inloop start om 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en vanaf 20.45 uur is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan bij een afsluitende borrel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met maandag 26 februari aanmelden door een e-mail te sturen naar info@daaromdiemen.nl.

Tijdens de netwerkbijeenkomst zal onder andere de Daarom Diemen-film voor het eerst worden vertoond. In deze korte video passeren de activiteiten die Daarom Diemen de afgelopen jaren heeft ontplooid de revue.

In 2015 is Diemen gestart met citymarketing met als doel het verbeteren van het imago en inwoners bewust te maken van wat Diemen te bieden heeft. Diverse externe en interne partijen hebben gezamenlijk de merkwaarden van Diemen bepaald. Deze zijn: 'toegankelijk', 'ondernemend' en vertrouwd'. De kernkwaliteiten 'uitstekend bereikbaar', 'dicht bij Amsterdam' en 'eigen karakter' (dorpse stedelijkheid) zijn daar onverbrekelijk mee verbonden. Dit alles werd samengevat in het plan 'Daarom Diemen', waarmee Diemen op de kaart wordt gezet als prima plek om te wonen, te winkelen en te werken. Daarom Diemen faciliteert en ondersteunt diverse (nieuwe) activiteiten en evenementen die in Diemen plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Smakelijk Diemen inclusief het jazzfestival Duke op het Diemerplein, Het Wereldfestival en de Santa Run. Daarnaast heeft Daarom Diemen sinds een jaar ook de mascotte Diemo die vaak bij kinderactiviteiten aanwezig is. Tijdens de netwerkbijeenkomst zal de prijsuitreiking van de Daarom Diemen Challenge plaatsvinden en zal ook het kersverse Daarom Diemen Magazine 2018 worden gepresenteerd.

Daarom Diemen Challenge moet Diemen nog leuker maken

DIEMEN De gemeente verzoekt inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven mee te denken over activiteiten die Diemen nog leuker kunnen maken. De Daarom Diemen Challenge staat open voor iedereen.

Deelnemers aan de Daarom Diemen Challenge kunnen een idee insturen voor bijvoorbeeld een activiteit die zij in Diemen willen organiseren. Zij kunnen tot uiterlijk 6 maart een uitgewerkt initiatiefplan van maximaal twee A4'tjes mailen naar info@daaromdiemen.nl ter attentie van Daarom Diemen Challenge. Het initiatief dient een toevoeging te zijn aan het huidige aanbod in Diemen. De inzenders dienen aan te geven wanneer zij het initiatief willen uitvoeren, te vermelden wie de doelgroep of doelgroepen vormen en wat de geschatte kosten van het initiatief zijn. De gemeente heeft een budget van 3.000 euro gereserveerd. Dit bedrag wordt verdeeld onder de inzenders van de leukste initiatieven. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Daarom Diemen netwerkbijeenkomst, die op dinsdag 13 maart plaatsvindt in Schuilkerk De Hoop.

SV Zeeburg klopt KSV: 33-18

Ploeg bereidt zich voor op topper tegen Geel Zwart

SV Zeeburg schiet op doel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft voor eigen publiek gewonnen van KSV: 33-18. Bij rust leidde de thuisploeg met 16-10.

De dames van KSV begonnen sterk aan de wedstrijd. Zij kwamen gemakkelijk door de verdediging van SV Zeeburg heen. Aan de andere kant van het veld wist de keepster van KSV een aantal schoten te stoppen. Na 10 minuten spelen was de stand 3-6 in het voordeel van de bezoeksters.

Coach Doug van Leeuwen van SV Zeeburg besloot de verdediging aan te passen. De thuisclub ging hierna beter spelen. De defensie stond goed en er werd met volle overtuiging aangevallen. SV Zeeburg wist de achterstand snel weg te werken en ging met een voorsprong van 16-10 de rust in.

Beste wedstrijd

Doug van Leeuwen drukte de speelsters op het hart dat de winst nog niet binnen was en dat de ploeg in de tweede helft net zo moest spelen als in het tweede deel van de eerste helft. SV Zeeburg speelde na de hervatting goed en gaf KSV geen schijn van kans meer. SV Zeeburg won afgetekend met 33-18. Iedereen bij SV Zeebug was het erover eens dat het de beste wedstrijd van het seizoen was.

SV Zeeburg heeft na 18 wedstrijden 29 punten en staat op de tweede plaats van de hoofdklasse van de zaalcompetitie. De ploeg heeft twee punten achterstand op koploper Geel Zwart. Geel Zwart kwam eveneens 18 keer in actie en heeft 31 punten. Het doelsaldo van SV Zeeburg is beter dan dat van Geel Zwart (een verschil van negen). De dames van SV Zeeburg zijn nu een aantal weken vrij. De eerstvolgende wedstrijd is op zondag 11 maart. SV Zeeburg gaat dan op bezoek bij koploper Geel Zwart in 't Zand.

Wethouder biljart met Sportploeg van Jaar

Fons van Beijnhem, Jan Nooij en Jeroen Klaasse. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Jeroen Klaasse, wethouder van Sportzaken, heeft donderdagavond in Café 't Pandje gebiljart met leden van biljartvereniging Oud Diemen/'t Pandje.

De biljartvereniging werd tijdens het festival Kunst in Sport uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar van Diemen. Tijdens Kunst in Sport, dat in Theater de Omval werd gehouden, werd Klaasse verzocht om te onderzoeken of er in Diemen meer mogelijkheden kunnen komen waar biljarters hun sport kunnen beoefenen.

Meer biljarts

De wethouder is hier inmiddels mee bezig en heeft de leden van de ploeg Oud Diemen/'t Pandje donderdagavond op de hoogte gebracht van de eerste resultaten van het onderzoek. Klaasse is momenteel in gesprek met een aantal sportverenigingen in Diemen. Hij hoopt dat het mogelijk is dat er in het clubgebouw van een van die sportverenigingen biljarts kunnen worden geplaatst. Klaasse speelde in het verleden regelmatig biljart. Hij vond het leuk om zijn krachten te meten met een aantal leden van de Sportploeg van het Jaar.

SV Diemen speelt gelijk

DIEMEN SV Diemen heeft in de uitwedstrijd tegen Wijk aan Zee met 1-1 gelijkgespeeld.

Bij rust was de stand 0-0. Na de hervatting kwam de thuisclub op voorsprong: 1-0. SV Diemen maakte gelijk door invaller Mike Reiziger. Hij is eerstejaars A-junior en een zoon van Michael Reiziger, ex-speler van Ajax en momenteel trainer van Jong Ajax. De ploeg van trainer Gerrie Breugem heeft na 15 duels 16 punten en staat op de elfde plaats van de derde klasse C. United Davo heeft 15 punten uit 15 duels, Spaarnwoude 11 punten uit 14 duels en hekkensluiter VVH Velserbroek 11 punten uit 15 duels. SV Diemen speelt op zondag 25 februari een uitwedstrijd tegen De Kennemers. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Het wordt een belangrijk duel, want De Kennemers heeft één punt meer dan SV Diemen en staat op de tiende plaats van de ranglijst.

Titel binnen handbereik voor DKV/Victoria

DIEMEN De korfballers van DKV/Victoria hebben zaterdag een lastige horde genomen in de strijd om het kampioenschap in de derde klasse.

In Groot-Ammers was DKV de bovenliggende partij tegen Triade, maar wist met minimaal verschil te winnen: 20-21. In de beginfase maakte DKV direct duidelijk waar het voor was gekomen: twee punten. Dat resulteerde al snel in een 0-4 tussenstand. Deze voorsprong bleef lang staan. Tot 5-9 had DKV de wedstrijd onder controle, maar Triade gaf zich niet zomaar gewonnen en kwam terug tot 10-11. Vlak voor rust bracht DKV het verschil weer op twee. Na rust startte DKV opnieuw sterk en liep uit naar 11-18. De wedstrijd leek gespeeld, maar de doelpuntenproductie stokte aan Diemense zijde. Triade kwam knap terug tot 19-21 en vlak voor het einde viel zelfs de 20-21. Door het onterecht fluiten van de scheidsrechter voor tijdrekken, kreeg Triade nog een kans op de gelijkmaker. Deze viel niet en de twee punten gingen mee terug naar Diemen.

Laatste speelronde

In de laatste speelronde op 11 maart treft DKV het Oostzaanse OKV en bij winst kan het kampioenschap worden gevierd. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 13.30 uur.