DiemerNieuws

26 maart 2015

DiemerNieuws 26 maart 2015


Erik Boog voorgedragen als burgemeester Diemen

Erik Boog uit Hilversum is voorgedragen als burgemeester van Diemen.

DIEMEN - De gemeenteraad van Diemen heeft vorige week donderdag Erik Boog (42) voorgedragen als burgemeester. Boog is lid van D66.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken, die een voordracht doet bij de Kroon. Vervolgens zal een benoeming volgen bij Koninklijk Besluit. Het is de bedoeling de installatie van de nieuwe burgemeester van Diemen op 19 mei te laten plaatsvinden.

Erik Boog woont met zijn vriendin samen in Hilversum. Hij was acht jaar wethouder en locoburgemeester in Hilversum. Tot zijn portefeuille behoorden onder andere de beleidsterreinen verkeer, onderwijs, jeugdzaken, monumentenzorg en cultuur. Voor D66 was hij voorafgaand aan zijn wethouderschap ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hilversum. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum zegt prima met Boog te hebben samengewerkt en feliciteert Diemen met de voordracht van Boog.

De vacature van burgemeester van Diemen is ontstaan doordat de huidige burgemeester Amy Koopmanschap (GroenLinks) aan heeft gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Zij was burgemeester sinds 2003.
Ontwikkelingen
Eric Boog is geboren en getogen in Hilversum. Tijdens zijn studie woonde hij 3,5 jaar in Amsterdam. Hij kent Diemen goed, omdat een tante en oom in de gemeente woonden. Als tiener kwam hij hier vaak. Hij wil op zo kort mogelijke termijn naar Diemen verhuizen. Hij betrekt de ambtswoning van de burgemeester aan de Venserkade. Boog voelt een klik met Diemen. Hij waardeert het dorpse karakter en daarnaast de nabijheid van Amsterdam. Hij is op de hoogte van de ontwikkeling die Diemen de laatste jaren heeft doorgemaakt, zoals met Plantage De Sniep, winkelcentrum Diemerplein en Campus Diemen Zuid. Ook verwacht hij veel van de nieuwe wijk Holland Park.
Zelfstandig
Boog onderkent het belang dat Diemen zelfstandig blijft, maar beseft dat samenwerking met een aantal gemeenten op divers terreinen voordeel oplevert en ook noodzakelijk is.

Interview
Op pagina 8 en 9 een uitgebreid interview met Erik Boog.

Brandstichting in school Nooderbreedte

Waar de brand woedde, worden houten platen aangebracht. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gesticht in brede school Noorderbreedte in Diemen-Noord.

Zij stichtten brand in een container die naast de school stond. Daarna brak er brand uit in de vleugel van de kleuters en de peuters. De rest van het gebouw heeft geen brandschade opgelopen. Wel is er veel rook- en waterschade door het hele gebouw. De politie beschikt over camerabeelden waarop twee verdachten staan. Het onderzoek is nog in volle gang. Maandag was de school voor alle leerlingen gesloten. Ook waren er geen buitenschoolse activiteiten in het gebouw. Maandag zijn experts bezig geweest met het vaststellen van de werkelijke schade. In het weekeinde is een groep schoonmakers begonnen om alle roet te verwijderen. Dat bleek een heftige klus, want ook computers en beamers moesten gedemonteerd worden.

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 konden dinsdag weer naar school. Ook zijn de buitenschoolse activiteiten voor die groepen dinsdag weer begonnen. De peuters kunnen met ingang van maandag 30 maart in de Kinderkorf terecht. Er wordt momenteel gewerkt aan het schoonmaken van de kleutersectie van de school. De leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf dinsdag 31 maart weer in de kleutersectie terecht.

D66 boekt grote winst tijdens verkiezingen

DIEMEN - In Diemen is de VVD als de grootste uit de bus gekomen bij de Provinciale Statenverkiezingen 2015. D66 boekte de grootste winst. De PvdA leverde enorm in. De opkomst was 45%.

Dit is de uitslag in Diemen: VVD 15%, D66 14%, PvdA 13%, PVV 13%, SP 12%, GroenLinks 8%, CDA 6%, Partij voor de Dieren 5%, 50+ 5%.
Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2011 was de opkomst nog 57%. De PvdA behaalde toen 23 % van de stemmen, VVD 21%, PVV 15%, SP 11%, D66 10% en GroenLinks 8%.

Interessant is om te kijken naar het verschil tussen de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten en de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 werden gehouden. D66 kreeg toen 16% van de stemmen, PvdA 15%, VVD 15%, Leefbaar Diemen 12%, SP 12%, GroenLinks 10%, Partij van de Ouderen 10%, CDA 7% en Sociaal Diemen 2%. De opkomst was toen 49%.

10

treffers maakten de dames
van De Meeuwen

Uitgaan in "Lustoord Merwede"

In 1927 waren er nog geen weekendstedentripjes naar Antwerpen, Parijs, Barcelona, Londen en Rome. Daar was meer tijd voor nodig dan een weekendje-weg. Voor veel Amsterdammers was een dagje naar buiten een fietstocht richting duin en hei.
Met de aantrekkelijke naam "Lustoord" lokte Herman Betlem Amsterdammers richting 't Gooi. Het Algemeen Handelsblad is lyrisch aan het begin van de zomer van 1927. Voor "uitgaan" moet men de natuur in, weg uit de zalen van het Amsterdamse vertier: "Wie het kopje "Uitgaan" leest, denkt nu eenmaal dadelijk aan cabaret, circus, variété of iets van dien aard. Maar in den zomer - laten wij hopen dat er nog volop mooie dagen komen - wenschen wij toch wel iets anders dan te zitten in een zaal, al is zij nog zoo goed geventileerd. Naar buiten, naar zee of Gooi!" Dan volgt er een lofzang op het mooie landgoed "aan den Muiderstraatweg, dat wordt begrensd door dien weg, het Merwedekanaal en den spoordijk. Schitterende vijvers liggen er, waarop het prettig is te varen tusschen het hoog opschietende geboomte door, tusschen den weligen plantengroei, welke de illusie wekt in een groot bosch te zijn, ver van de bewoonde wereld af."

Weerbericht

Wisselvallig, iets minder koud, vrij veel wind
Maart is tot dusver een droge maand, maar in de laatste fase van de lentemaand is daar enige verandering in gekomen. Vrijdag trekken restanten van een lagedrukgebied naar het oosten weg. De neerslagkansen neemt tijdelijk iets af. Vanaf het weekeinde breidt vervolgens de westcirculatie zich over het Noordzeegebied uit. Er is dan grote kans dat het vaker regent.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag schijnt de zon af en toe, maar later op de dag kan er weer wat regen vallen. Er is kans op nachtvorst. Overdag wordt het 8 à 9 graden. In de weekeinde neemt de wisselvalligheid toe. De zon laat het niet geheel afweten, maar de bewolking overheerst met periodiek regen. De zuidwestenwind wakkert zondag aan tot krachtig (windkracht 5-6). In de nacht daalt het kwik naar 3 à 4 graden, in middag oplopend naar de 'normale' waarde van 10 à 11 graden.

Trend na het weekeinde
Tot het eind van de week blijft het wisselvallig met afwisselend zonneschijn en bewolking waaruit het kan regenen. Er staat van tijd tot tijd een stevige wind. Later in de week wordt het waarschijnlijk rustiger met afnemende regenkansen. De maxima liggen meest rond 11 graden.
Weetje
De gemiddelde ofwel de 'normale' maximumtemperatuur voor de laatste decade (= 10 dagen) van maart bedraagt 10.6 graden. Het gemiddelde ofwel het 'normale' minimum bedraagt voor de laatste fase van maart 3.4 graden. Deze 'normale' waarden zijn berekend op basis van het langjarig gemiddelde over de jaren 1981-2010.

De bomen worden geplant. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Woensdag 18 maart was Nationale Boomfeestdag. Kinderen van groep 8 van de Noorderbreedte gingen met wethouder Maïta van der Mark van Openbare Werken aan de slag bij het gezondheidscentrum aan Houtbosch.

Ze plantten fruit- en notenbomen. De bomen vormen onderdeel van de openbare fruit- en kruidenpluktuin. In een later stadium worden er kruiden geplant zoals tijm, rozemarijn en basilicum.
In de wijk Buytenstee is een herinrichting aan de gang waarbij de openbare ruimte wordt opgehoogd. Veel bomen overleven de ophoging niet en moeten daarom worden gekapt en vervangen.

Belangrijk is dat de kinderen zich nu al (gaan) realiseren hoe belangrijk bomen zijn voor hun toekomst en dat ze gaan beseffen dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een leefbare, duurzame leefomgeving. De Boomfeestdag heeft daarbij een belangrijke functie, want het planten van een eigen boom draagt bij aan die bewustwording.

Handen uit de mouwen bij TVDZ.

DIEMEN - Veel vrijwilligers hebben zich op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart in Diemen ingezet tijdens NLdoet.

Bij Tennisvereniging Diemen Zuid (TVDZ) waren vrijwilligers vrijdag de hele dag in de weer. Er is een nieuwe keuken in het clubhuis ingebouwd, er zijn bankjes gerepareerd en onkruid van tennisbanen en jeu-de-boulesbaan verwijderd.

Ook werden baannummerbordjes gesopt en leesbaar gemaakt, bloembakken van nieuwe aarde, plantjes en bloemetjes voorzien, het terras en clubhuis geveegd, ramen gelapt, afval verwijderd en tennisdoeken opgehangen.

"Gerard Terweij had broodjes en soep bereid om de uitgehongerde harde werkers en werksters weer wat aan te laten sterken. Bijna alle geplande klussen zijn gedaan, op het knippen van de coniferenhaag na, maar Charles Vosveld heeft deze klus al geadopteerd, en de scorebordjes repareren. Maar die klus is al toegezegd door Joost Durville met zijn maatje van vorig jaar. En de onderhoudsman van de gemeente Diemen heeft nog even snel de hekken/gaas gerepareerd, zodat de tennisdoeken weer konden worden opgehangen", aldus Hans de Jong, voorzitter van TVDZ.

Edog speelt prachtige voorstelling 'Ja zuster, nee zuster'

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - "Wie wil er een stekkie, een stekkie, een stekkie van de fuchsia." De Zuster Klivia van EDOG Muzikaal Theater zong dat vrijdag- en zaterdagavond. Het publiek genoot duidelijk van de uitvoering van 'Ja zuster, nee zuster' van EDOG in sporthal Diemen, voor de gelegenheid weer omgebouwd tot Diemer Theater. De reacties waren zeer lovend. De bekende musical van Annie M.G. Schmidt met de muziek van Harry Bannink was een feest der herkenning. Meezingen mocht, de tekst werd geprojecteerd op een groot scherm, en het publiek zong uit volle borst mee.

Wethouder Klaasse opent expositie Kunstzin Diemen

Expositie staat in teken van Kunstroute Diemen

Wethouder Klaasse opent de expositie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse van Cultuur heeft donderdagavond de nieuwe expositie van Kunstzin Diemen in het gemeentehuis geopend. Kunstzin Diemen is de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen.

Tijdens de tentoonstelling exposeren veertig kunstenaars uit Diemen recent werk. De tentoonstelling staat in het teken van de Kunstroute Diemen die op zaterdag 11 en zondag 12 april wordt gehouden. De Kunstroute Diemen wordt georganiseerd door Kunstzin Diemen. Het is de vijfde kunstroute die in Diemen wordt gehouden en het is de derde keer dat Kunstzin Diemen het evenement organiseert.

Veel kunstenaars die aan de tentoonstelling meewerken doen mee aan de Kunstroute Diemen. Een groot aantal van hen biedt bezoekers op 11 en 12 april de gelegenheid om hun werk te bekijken in hun woning of in hun atelier. Maar er zijn ook kunstenaars die elders exposeren: in het gemeentehuis, in de pastorie van de rooms-katholieke kerk Sint Petrus' Banden, de kerk De Ontmoeting, de woon- en zorgcentra Berkenstede en De Diem en in Het Saan Museum. De centrale expositie wordt in het gemeentehuis gehouden. Daar vindt op donderdag 9 april ook de opening van de Kunstroute Diemen plaats. De expositie in het gemeentehuis is bedoeld om bezoekers van de kunstroute alvast een indruk te geven van het werk van de deelnemers. De expositie duurt tot donderdag 16 september en is te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: van maandag tot vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur en op donderdagavond.

Tijdens de opening van de expositie voerden Steven Dijk en Frans van Vuuren, actieve leden van Kunstzin Diemen, een hilarische act op waarbij zij duidelijk maakten hoe makkelijk het is om moderne of klassieke kunst te maken.

Twee Diemenaren in waterschap AGV

DIEMEN - Twee Diemenaren, Peter Prins en Mirugia Sikkens, zijn gekozen in het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

Maandag werd de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen bekendgemaakt. Prins was lijsttrekker voor de partij 50PLUS, die met 1 zetel in het bestuur van het waterschap vertegenwoordigd zal zijn. Sikkens stond derde op de lijst van de PvdA, die 5 zetels heeft gehaald. De waterschapsverkiezing werd voor het eerst via het stemhokje gehouden. De gemiddelde opkomst in het Waterschap AGV was 41%. In Diemen was dat lager: 37,55%.
Reacties
Prins is blij en verrast door deze goede uitslag voor zijn partij, die voor het eerst meedeed in het waterschap. "Nu kunnen we ouderen ook een stem in Waterschap AGV geven." Ook Sikkens is verheugd. "Ik wil graag bijdragen aan het waterbewustzijn in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder."

Jan Jaap Spreij

45 jaar
Filmoperator in De Omval
Diemenaar sinds 2000

Hoe lang draai je al films in De Omval?
"Sinds het begin! Ik dacht 2001, mogelijk een jaartje later?"

Beste film aller tijden?
"Moeilijke vraag! Maar het wordt 'The Broken Circle Breakdown', een Vlaams gesproken Belgische film uit 2012 van Felix van Groeningen. Heeft natuurlijk ook in Diemen gedraaid."

35 mm film of digitale films?
"Het geratel van 35 mm was lekker retro analoog, romantischer, en veel spannender om te doen, want het kon veel dramatischer misgaan. En gezelliger, met twee operators. De digitale films draaien we nu alleen, voor de opbouw en afbouw is minder werk nodig. De beeld- en geluidskwaliteit zijn met digitaal ook duidelijk beter geworden."

Nog andere hobby's?
"Endurance: langeafstandswedstrijden te paard. Net afgelopen zondag een 44 km wedstrijd op de Veluwe gereden, relatief kort, dan zit je drie uur in het zadel."

Verder in het dagelijks leven?
"Als freelance Apple systeembeheerder zit ik regelmatig achter allerlei verschillende computers."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Steve Jobs. Een fascinerend en uniek persoon."

Trots op?
"Prestige, mijn paard. En zelfgemaakte mojito's."

Mooiste jeugdherinnering?
"Opgroeien in Swaziland. Mijn ouders zaten in het ontwikkelingswerk en we woonden daar van mijn 7de tot mijn 12de."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Hypotheek aflossen, bouwvallig huis van een vriend helpen opknappen, mooie reis maken en de rest gaat in de matras."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik geboren ben aan de voet van de Mount Kenya in Kenia."

Als je een dagje burgemeester was...
"Dan kreeg iedereen een vrijkaartje voor de bioscoop."

Politie houdt mannen aan na tip getuigen

DIEMEN - De politie heeft vrijdagavond rond 21.30 uur op basis van informatie van getuigen twee mannen kunnen aanhouden die kort daarvoor hadden geprobeerd om in te breken in een woning aan het Gemaal in Diemen-Zuid.

Getuigen belden de politie en konden agenten een signalement geven van de twee verdachten. De politie trof hen later aan en arresteerden hen. Het betrof twee mannen uit Amsterdam.

De politie waardeert het optreden van de getuigen en verzoekt mensen die een misdrijf zien of verdachte personen signaleren altijd meteen contact op te nemen. Het is belangrijk dat zij een goed signalement kunnen doorgeven en eventueel het kenteken van een voertuig. Maar de politie wijst erop dat getuigen altijd eerst aan de eigen veiligheid dienen te denken.

Politie houdt autodieven aan

DIEMEN - De politie heeft vorige week dinsdagavond in Amsterdam twee mannen aangehouden die kort daarvoor een personenauto in Diemen hadden gestolen.

De bestuurder liet de auto om 19.10 uur onbeheerd achter op de Stammerdijk.

Tien minuten later merkte hij dat de auto verdwenen was en nam contact op met de politie. De politie startte een onderzoek en slaagde er niet veel later in om de auto in Amsterdam te traceren. De twee inzittenden werden aangehouden.

Bestuurster bromfiets raakt gewond

DIEMEN - Een 20-jarige bestuurster van een bromfiets is vorige week woensdagmiddag rond 12.45 uur gewond geraakt bij een botsing met een fietser op de Diemerpolderweg.

De inwoonster van Diemen reed op het fietspad van de Diemerpolderweg. Vanaf de andere kant kwam een fietser aan. Er volgde een botsing waarna de bestuurster van de bromfiets ongelukkig ten val kwam.

Zij is door een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Zij heeft een gebroken pols opgelopen. De fietser bleef ongedeerd.

Inwoners van Diemen in 1943 aan ramp ontsnapt

De crew van HE-154 verrichtte een heldendaad door een noodlanding te maken

Het transport door de Koninklijke Saan BV van de opgegraven Hercules vliegtuigmotor naar het Saan Museum. Foto: Wiard Krook

door Wiard Krook

"Australische bommenwerper stort neer in de Overdiemerpolder. Dankzij het moedige optreden van de vijfkoppige bemanning zijn vannacht een aantal bewoners van Diemen-Noord en Amsterdam-Oost vrijwel zeker aan een ramp ontsnapt. De bemanningsleden overleefden de noodlanding in de Overdiemerpolder helaas niet." De ochtendkrant van 12 juni 1943 was ongetwijfeld met dit nieuws gekomen als de Duitse bezetter geen censuur had ingesteld.

Het verongelukte vliegtuig bleek later de Wellington Mark X bommenwerper 'HE-154' van de Royal Australian Air Force. Doordat de bemanning besloot om een noodlanding te maken en het brandende vliegtuig niet per parachute te verlaten, verrichtten zij een heldendaad. Waarschijnlijk werd geprobeerd om met de Wellington een noodlanding in het IJsselmeer te maken, maar het werd het weiland van boer Cornelis Hennipman in de Overdiemerpolder.

Impressie van een Wellington Mark X. De identificatiecode op de zijkant van de ‘Diemense’ Wellington was HD-F.
Luchtfoto van de Overdiemerpolder met onder de Diemerzeedijk en de Overdiemerweg. Links is Fort Diemerdam zichtbaar en geheel links boerderij De Zeehoeve en het Uilenbosch. De Wellington HE-154 stortte in het weiland achter de boerderij neer. Foto: Collectie HKD.
Foto: Historische Kring Diemen
Foto: Historische Kring Diemen
Foto: Historische Kring Diemen
Foto: Historische Kring Diemen

Het vliegtuig stortte neer in het weiland van boer Hennipman

Het tweemotorige toestel was op de terugreis van een bombardementsmissie boven Düsseldorf naar de thuisbasis in Engeland. In de buurt van Diemen werd het neergehaald door de Duitse luchtafweer aan de Amsterdamse Kruislaan bij de Middenweg of de luchtafweer die bij de Diemerzeedijk op de grens tussen Diemen en Muiden stond opgesteld.

Boerderij De Zeehoeve
Cor Bakker-Hennipman was achttien jaar en woonde bij haar ouders op boerderij De Zeehoeve. De familie schrok wakker door de enorme klap; toen Cor naar buiten keek zag ze een van de omgekomen bemanningsleden in het weiland liggen. Vanwege het explosiegevaar verbood vader Hennipman Cor en haar broers naar het vliegtuigwrak toe te gaan. Zodra het licht werd stormde een groep Duitse soldaten met veel geweld de boerderij binnen op zoek naar verborgen geallieerde bemanningsleden. De verongelukte vliegeniers werden naar de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam gebracht, waar ze op 15 juni 1943 in een noodgraf werden begraven. In de tussentijd hadden de Duitsers het wrak weggehaald want het metaal, met name het aluminium, konden ze goed gebruiken. Wat ze echter niet konden bergen was een van de motoren van het vliegtuig. Vanwege de harde landing was deze afgebroken en diep in het weiland weggezakt.

Saan Museum Open Dag zondag 20 maart

De goed geconserveerde Wellington motor is onlangs door de beheerders overgedragen aan de Stichting Saan Museum van de Koninklijke Saan B.V.

Tijdens de open dagen van dit museum kan eenieder de Bristol Hercules motor bekijken en kennisnemen van de geschiedenis van HE-154 en de heldhaftige Crew 49. De eerstvolgende open dag van het Saan Museum aan de Weesperstraat 82 is zondag 29 maart van 13.00 tot 16.00 uur.

De bemanningsleden waren tussen 21 en 26 jaar oud

'Crew 49'
De bemanning van HE-154, 'Crew 49' bestond uit vier Australiërs en een Engelsman: piloot Flight Sergeant Fletcher Green, navigator Flight Sergeant Kenneth Fletcher, staartschutter Flight Sergeant Frank Mell, radiotelegrafist Flight Sergeant Edward Milliken en Sergeant Arthur Sidney Jones. De leeftijd van deze vrijwilligers varieerde tussen de 21 en 26 jaar.

Missie Düsseldorf
In mei en begin juni 1943 voerde F/sgt. Green met zijn Crew 49 vanaf vliegveld Leconfield bij Hull in het graafschap Yorkshire diverse missies uit voor de kust van Nederland. Hierbij werden onder meer mijnenvelden in de Noordzee gelegd en zoektochten boven zee ondernomen naar vermiste geallieerde vliegeniers. Daarna volgde het 'grote' werk met bombardementsmissies naar onder andere Düsseldorf en Wuppertal. De tweede missie naar Düsseldorf, die op 11 juni 1943 werd gestart, werd de bemanning van HE-154 fataal. Uit recent onderzoek is gebleken dat de Wellington zijn missie boven Düsseldorf met succes had volbracht en weer op weg was naar de Engelse thuisbasis.

Bristol Hercules motor
Door een toeval kwam Karel Hennipman, die in 1948 boerderij De Zeehoeve van zijn vader had overgenomen, in contact met Frits Reurekas uit Diemen en Henk Niesing uit Driemond. Zij besloten de Bristol Hercules vliegtuigmotor van de Wellington op te gaan graven om deze te exposeren. Om te voorkomen dat de graafmachine in het drassige land van de polder zou wegzakken, moest worden gewacht op een strenge winter. Op 19 januari 1985 was het zover. De 'bergingsploeg' bestond onder andere uit Frits Reurekas, de gebroeders Karel en Jaap Hennipman, G. Overmars en kraanmachinist Hans Hartsink.

Velen hebben de historische motor indertijd kunnen bewonderen in het oude winkelcentrum Diemerplein tijdens de herdenking van het feit dat de Tweede Wereldoorlog 50 jaar eerder was uitgebroken. De motor werd daarna nog een tijd geëxposeerd in het luchtvaartmuseum te Lelystad.

'Met Diemen voel ik een klik'

Erik Boog, voorgedragen als kandidaat burgemeester voor Diemen

DIEMEN - Diemens beoogde nieuwe burgemeester Erik Boog (42) is geboren en getogen in Hilversum. Boog heeft veel ervaring in de gemeentepolitiek. Al sinds zijn achttiende is hij politiek actief: eerst voor de Jonge Democraten, daarna voor D66. Hij studeerde juridische bestuurskunde aan de UvA en woonde tijdens zijn studie in Amsterdam. Op zijn 25e werd Boog het jongste raadslid in Hilversum en al na een half jaar fractievoorzitter. In 2006 werd hij wethouder. Boog staat in Hilversum bekend als 'toonbeeld van diplomatie en zelfbeheersing'. Vorig jaar besloot hij na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug te keren als wethouder, met de ambitie om ergens burgemeester te worden. Dat wordt dus Diemen. "Met Diemen voel ik een klik."

Boog reikte in 2013 als wethouder van Sport de prijs voor sportman van het jaar uit aan Davy Klaassen.

Diemen krijgt een jonge burgemeester.
"Ja, ik heb gelezen dat burgemeesters in Nederland gemiddeld 57 jaar zijn, dan ben ik met mijn 42 jaar relatief jong. Maar de trend de afgelopen jaren is dat er vaker wat jongere burgemeesters benoemd worden. Het is ook veranderd: vroeger was het burgemeesterschap een soort eindbaan, nu wordt daar anders tegenaan gekeken."

U was tot de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar 8 jaar wethouder voor D66 in Hilversum en de partij deed het goed. D66 werd weer de grootste partij en kwam in het college. Toch koos u niet voor een derde termijn als wethouder.
"Dat was een heel bewuste keuze. Voor mij persoonlijk: ik was al heel lang politiek actief in Hilversum, heb er altijd gewoond en voel me erg betrokken, maar het was tijd voor een nieuwe plaats. Het is ook goed voor een gemeente als bestuurders niet te lang blijven zitten. Na in totaal 16 jaar was het wel goed en kregen andere mensen de kans om te besturen. En wat is een mooier afscheid als de partij weer de grootste is geworden met nog een zetel erbij? Ik was trouwens in lange tijd de eerste wethouder van Verkeer in Hilversum die twee termijnen heeft volgemaakt."

Het was ook uw wens om burgemeester te worden?
"Tijdens mijn tweede periode als wethouder was ik al steeds minder bezig met partijpolitiek en had juist een verbindende rol in de gemeenteraad tussen partijen en ook in de regio. De rol van burgemeester past me, dat werd ook bevestigd door mijn omgeving. Het is me al eerder gevraagd door de Tweede Kamerfractie, maar ik had de coalitie mede gevormd en wilde mijn periode als wethouder en locoburgemeester goed afmaken. Maar burgemeester worden was echt mijn wens, en dan in een gemeente waar een klik mee is."

Erik Boog was lange tijd wethouder in Hilversum en verheugt zich het burgemeesterschap van Diemen. Foto: Bastiaan Miché

'Je kunt bijna niemand vertellen
dat je gesolliciteerd hebt'

En die is er met Diemen?
"Diemen past echt bij mij. Aan de ene kant de kleinschaligheid en het dorpse met korte lijnen en bovendien is het een fijne woongemeente met leuke woonbuurtjes. Maar wel de stedelijkheid vanwege de nabijheid van Amsterdam. Ik kende Diemen wel, mijn oom en tante woonden er, en ik ben in mijn tienerjaren vaak op bezoek geweest. Natuurlijk ben ik nu rond gaan kijken. Ik zag veel verbeteringen: het nieuwe winkelcentrum, de studentencampus. En ook veel in ontwikkeling: Plantage De Sniep, Holland Park. Dat de Diemense gemeenteraad de durf heeft om bijvoorbeeld mee te werken aan Holland Park vind ik heel mooi. Ik wil graag burgemeester zijn in een gemeente die kansen pakt."

"Wat me opviel in Diemen: de korte lijnen, de flexibele organisatie. Het is een duidelijke wens van de gemeenteraad om zelfstandig te blijven, maar dat maakt de gemeente ook kwetsbaar. Dan heb je wel samenwerking nodig met andere gemeenten; het zal hoog op mijn agenda staan om dat voort te zetten. Je kunt het eigen karakter van Diemen overeind houden, ook in samenwerking met bijvoorbeeld Amsterdam. En dat gebeurt op veel terreinen ook al. "

'Wat me opviel in Diemen: de korte lijnen, de flexibele organisatie'

Heeft u altijd in Hilversum gewoond en gewerkt?
"Ik ben er in 1972 geboren, mijn ouders ook en zelfs mijn grootouders deels. Alleen tijdens mijn studie juridische bestuurskunde aan de UvA woonde ik 3,5 jaar in Amsterdam. Al op de middelbare school werd ik politiek actief bij de Jonge Democraten. Toen ik 25 jaar was, werd ik het jongste raadslid in de Hilversumse gemeenteraad. Ja, net als Kai de Haan in Diemen. Na een half jaar werd het andere D66-raadslid wethouder en ik fractievoorzitter. Dan word je echt in het diepe gegooid, maar achteraf is het het allerbeste geweest voor me. Ik heb er enorm veel van geleerd. In 2006 werd ik wethouder voor D66. In mijn portefeuille onder andere verkeer, onderwijs, jeugdzaken en monumentenzorg."

En dan solliciteer je in Diemen, was het spannend?
"Ja, ik wist dat ik voorgedragen zou worden donderdag, maar niet of ik eerste of tweede stond. Dat heeft de vertrouwenscommissie heel zorgvuldig gedaan. Ik was enorm blij met het telefoontje dat ik het geworden ben. Het is een rare tijd geweest, je kunt bijna niemand vertellen dat je gesolliciteerd hebt. Ik heb het alleen aan mijn vriendin verteld."

We willen best iets meer weten over onze nieuwe burgemeester.
"Mijn vriendin Wahida en ik reizen graag en leren graag andere culturen kennen. Ik heb ook veel met muziek, met allerlei soorten. De kaartjes voor North Sea Jazz zijn al besteld. Diemen is rijk aan cultuur en sport, dat past erg bij me. Zelf speel ik tennis. En ik ben voor Ajax. Als wethouder van Sport heb ik Davy Klaassen mogen huldigen als sportman van het jaar, heel mooi vond ik dat."

U staat bekend als diplomatiek en beheerst, maar we hebben gelezen dat u ook boos kunt worden.
"Ik ben een man van het overleg. Ik kan ook boos worden, maar dat gebeurt echt heel weinig en dan is er ook wel iets aan de hand. Als afspraken worden geschonden bijvoorbeeld. Maar ik wil vooral een bindende factor zijn, dat past bij mijn persoon en mijn bestuursstijl. Zo heb ik ook een aantal grote successen in Hilversum kunnen bewerkstelligen. Daarvoor moet je de samenwerking zoeken. Nu is er in Hilversum stabiliteit en rust gekomen en dan kom je tot resultaten, dan ben je ook een betrouwbare partner voor partijen als woningbouwverenigingen of ontwikkelaars. Dat wil ik in Diemen doorzetten: een stabiel bestuur, maar wel met een kritische gemeenteraad, dat hoort erbij."

Wat voor burgemeester wordt u?
"Het zal misschien wel wennen zijn na 12 jaar burgemeester Koopmanschap, ik ben natuurlijk een ander persoon. Wist je dat we alle twee in Hilversum geboren zijn? Diemen moet een fijne en veilige woongemeente zijn, ik kijk ernaar uit om samen te werken met bewoners via wijkgericht werken, elke wijk met zijn eigen karakter. Ik sta open voor alle groepen die er zijn in Diemen, mensen met verschillende achtergronden, veel studenten, oudere mensen. Ik wil een moderne, toegankelijke burgemeester zijn. Je zult me vaak op de fiets zien en aanspreken mag, dat ben ik als wethouder ook gewend. Ik wil ook kijken hoe ik Diemen kan vertegenwoordigen in de VNG of andere organisaties, maar nevenfuncties moeten wel altijd ten dienste zijn van Diemen of het ambt. In Hilversum was mijn eerste grote project als wethouder de tunnel onder het spoor. Daardoor ken ik Lex Scholten al langer. Als dat noodzakelijk is zal ik zeker meehelpen met de lobby voor projecten in Diemen. Ik heb in Hilversum geleerd hoe belangrijk vrijwilligers zijn, en die zijn er in Diemen veel. De vrijwilligersonderscheiding van de gemeenteraad van Diemen vind ik een heel mooi initiatief. Ik heb er heel veel zin in. Ik voel: dit past bij mij, en ook bij mijn vriendin."

Nieuw festival: KIS Diemen

Evenement staat in teken van sport en cultuur

KIS Diemen komt in de plaats van het Midzomerfeest. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Op zaterdag 27 juni wordt voor de eerste keer het festival Kunst In Sport Diemen (KIS Diemen) gehouden. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting De Omval en winkeliersvereniging Diemerplein. Ook de Culturele Huiskamer van Diemen doet mee. KIS Diemen komt in de plaats van het Midzomerfeest dat de afgelopen zomer op het Diemerplein werd gehouden.

KIS Diemen moet een spektakel worden. Er zijn die dag en avond in het centrum van Diemen allerlei activiteiten die in het teken staan van kunst en sport. Een van de hoogtepunten wordt een gratis optreden van cabaretier Dolf Jansen op het podium op het Diemerplein. Dit optreden staat uiteraard in het teken van kunst en sport. Na afloop van het optreden van Dolf Jansen wordt KIS Diemen afgesloten met community singing. Er worden dan bekende sportliederen gezongen.

Divers programma
Theater De Omval is bezig met het samenstellen van een programma dat divers zal zijn en veel mensen van alle leeftijden moet aanspreken. Overdag zijn er in Theater De Omval in ieder geval activiteiten op het gebied van Film & Sport (met de film Ventoux), Literatuur & Sport (met schrijvers en dichters) en Muziek & Sport (met een rockband en strijkkwartet).

Evenement wordt geopend met catwalkrun door centrum

De pop-upgalerie in winkelcentrum Diemerplein organiseert in die periode een tentoonstelling van Beeldende kunst & Sport. Verder is de organisatie bezig met programma-onderdelen over muziek tijdens het sporten (met dj), een accordeonist die oude Ajax-liederen speelt en zingt, een Johan Cruijff-film retrospectief ('Nummer 14' en 'Un momento dado') en met de organisatie van een beurs voor boeken, cd's en dvd's. De braderie van de winkeliers op het Diemerplein die die dag wordt gehouden zal ook in het teken staan van sport.

Vrijwilligers
Michiel Hatenboer, zakelijk directeur van Theater De Omval: "Wij willen het festival graag openen met een activiteit in het kader van Mode & Sport: de catwalkrun. Dit is een hardloopwedstrijd door het centrum van Diemen waar niet alleen de snelste, maar ook de best geklede atleten een prijs winnen. Omdat wij de organisatie daarvan niet kunnen doen naast het regelen van alle andere programma-onderdelen, zoeken wij nog enkele mensen die dat onderdeel willen organiseren. Theater De Omval, winkeliersvereniging Diemerplein en atletiekvereniging AV '23 uit de Watergraafsmeer verlenen uiteraard hun medewerking aan de openingsactiviteit, maar wij zoeken nog steun. Ook voor de organisatie van de andere activiteiten zoeken we overigens nog vrijwilligers."

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Michiel Hatenboer (m.hatenboer@theaterdeomval.nl). Op de website Kunstinsport.nl die binnenkort de lucht in gaat, kunnen geïnteresseerden allerlei informatie vinden over KIS Diemen.

Hatenboer geeft aan dat er bewust is gekozen om een evenement te organiseren dat in het teken staat van een combinatie van sport en kunst. Sport en kunst spelen een belangrijke rol in Diemen. "In Diemen is veel aandacht voor kunst en sport. Denk alleen al aan het grote aantal sportverenigingen dat hier actief is, individuele sporters en het feit dat hier al jaren spelers van Ajax wonen. In Diemen is ook al jaren veel aandacht voor kunst", aldus Hatenboer.

26 en 31 maart

Film in De Omval

In '10.000 km' zijn Alex en Sergi dolgelukkig samen in hun kleine flatje in Barcelona en ze hopen dat Alex snel zwanger zal worden. Toch accepteert Alex de uitnodiging om een jaar alleen in LA te werken aan haar carrière als fotografe. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 27 maart

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Creatieve middag

In het Huis van de Buurt 't Kruidvat is iedereen welkom om creatief aan de slag te gaan rondom het thema lente. Ook is er een wedstrijd eitje tik. Aanvang 14.00 uur. Toegang vrij.

Hartengoud

Creatieve workshop hartengoud voor jong en oud in de lunchroom van Theater De Omval. Gratis inloopatelier op vrijdagmiddag onder begeleiding van Toeticolori waarin iedereen zijn of haar hartenwens kan vormgeven. Op 19 juni wordt er een groot kunstwerk van gemaakt dat te zien is in De Omval. 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni. 15.00-17.00 uur.

zaterdag 28 maart

Toneel in De Omval

Helmert Woudenberg speelt 'Kuyper en Wilhelmina'. In een afwisseling van tragische en komische momenten komt de verborgen strijd tussen twee sterke, tomeloos ambitieuze tegenstanders aan de orde. 20.30 uur, € 18,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Bingo

Gezellige bingo in Het Noorderlicht van 19.00 tot 22.30 uur.

zondag 29 maart

Kamermuziek

Voor de laatste voorstelling van het seizoen in de serie Kamermuziek in De Hoop komt duo MARES naar Diemen. Esra Pehlivanli, altviool en Marko Kassl, accordeon, spelen werk van o.a. Manuel de Falla, Arvo Pärt en Igor Stravinsky. Aanvang 15.00 uur. De zaal is open om 14.30 uur. Kaartverkoop aan de zaal voorafgaand aan het concert. Informatie: www.schuilkerkdehoop.nl. Na het concert een feestelijke borrel.

Saan museum

Het Saan Museum is vandaag, voor de eerste keer dit jaar, weer open tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. In het Saan Museum komt de ruim 117-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven.

Kamercollege

Publicist Frieda van Essen geeft een Kamercollege bij OostWestWelzijn. Publiceer je Eigen Boek, Valt er iets mee te verdienen of gaat het om de eer? Zin- en onzinverhalen op een rijtje. Aanvang 15.30 uur, entree € 12,-. Aanmelden via Oostwestwelzijn.com.

maandag 30 maart

Koffie-ochtend

In 't Kruidvat wordt een gezellige ochtend georganiseerd door kinderen van basisschool de Ark in samenwerking met Serve the City Diemen. Voor iedereen die tijd heeft om samen een spelletje doen onder het genot van een kopje koffie of thee, de kinderen nemen wat lekkers mee. 11.00-12.30 uur. Vragen? info@stcdiemen.nl.

Buurtsportcoach

In Buurthuis Het Noorderlicht komt de buurtsportcoach een lezing geven. Aanvang 14.00 uur.

dinsdag 31 maart

Koersbal

Vanaf 13.15 kan er weer worden meegedaan aan koersbal in buurtcentrum Het Noorderlicht.

woensdag 1 april

SuuS zingt TooN

SuuS, Suzan Seegers, zingt 'TooN' in De Omval. De musicalster is inmiddels ook als soloartiest doorgebroken. Suus zong tijdens haar eerste solotournee een enkel lied van Toon Hermans. Op veler verzoek wijdt zij nu een complete voorstelling aan haar beroemde streekgenoot. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

donderdag 2 april

Muzieklezing

Musicoloog Wout Strootman geeft in bibliotheek Diemen een muziekhistorische lezing over Antonio Vivaldi en de haat-liefdeverhouding met zijn geboortestad Venetië. De lezing wordt geïllustreerd met muziekfragmenten uit het rijke oeuvre van de componist. 10.00-12.00 uur. Toegang met OBA of Stadspas € 5,-, normaal € 10,-. Reserveren aanbevolen via die@oba.nl of 020-6902353.

Kamercollege

Joris Baas, consultant User Centered Design geeft een kamercollege bij OostWestWelzijn. Persona's en scenario's 2.0, verbeter je diensten door je actief in te leven in je klanten. Aanvang 20.00 uur, entree € 12,-. Aanmelden via Oostwestwelzijn.com.

Film in De Omval

De donkere komedie 'Birdman' draait om Riggan Thomson (Michael Keaton), die ooit beroemd werd als de iconische superheld Birdman. Daarna wilde het succes alleen niet meer komen. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 3 april

Navolging in de kunst

SWD organiseert de dialezing 'Navolging in de kunst' door Simon Giling in De Schakel. Hoe ver mag je als kunstenaar gaan in het natekenen of naschilderen van een foto? Er wordt o.a. aandacht besteed aan de schilders Luc Tuymans en Rob Scholte die veel werk van collega-kunstenaars hebben gekopieerd. 10.00 – 12.00 uur, € 3,-. Meer informatie bij Cor de Best: 06-54678741.

Jazz ontmoet klassiek

In Grand Café Blauw in Theater De Omval begint om 14.30 uur een gratis optreden van The Four Sounds en MDM. The Four Sounds is een klassiek blaaskwartet dat speciaal voor de gelegenheid een paasprogramma speelt met vierstemmige koralen van Bach. Kwartet MDM heeft een bijzondere samenstelling: Sam Molly trompet, Gilbert Elstak altsaxofoon, Armando Cairo tenorsaxofoon en Wim Amerongen sousafoon. MDM speelt de muziek van Charles Mingus, Duke Ellington en Thelonious Monk. De combinatie van jazz en klassiek belooft een interessante muzikale ontmoeting.

Dames De Meeuwen winnen

Heren verliezen bij Oceanus

Dames van De Meeuwen boekten winst. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de thuiswedstrijd tegen Aquarijn gewonnen: 10-6. Het eerste herenteam van De Meeuwen verloor de uitwedstrijd tegen Oceanus: 10-2.

In de ploeg van Aquarijn maakte de nummer 10 in het recente verleden indruk. Zij wist in eerdere duels alle doelpunten te maken. Zij slaagde er toen in om goed rond tegenstanders te draaien zonder daarbij de scheidsrechters te alarmeren. De Meeuwen had een passende tactiek bedacht om hiermee om te gaan.

De thuisclub begon met het vastleggen van de midvoor zodat er vanuit deze cruciale positie geen acties gemaakt konden worden. Dit had Aquarijn snel door en ging schieten vanaf de 7 meter. Dit had resultaat. De stand ging van 1-1 naar 2-2 en het bleef spannend. Toen volgden er een aantal mooie doelpunten van beide ploegen waardoor de stand op 4-4 kwam. Door fantastische acties van Sophia Lunenburg en Tessa Coumou liep De Meeuwen uit naar 6-4. Uiteindelijk waren het deze dames, samen met Willemijn Barendregt, die de wedstrijd op een cruciaal moment in het voordeel van De Meeuwen wisten te beslissen: 10-6.

Heren
De heren van De Meeuwen speelden zaterdag in Aalsmeer tegen Oceanus. Het beloofde een lastige wedstrijd te worden, zeker door alle personele problemen. Van de vaste waarden in het team werden er vijf gemist en er werd afgereisd met slechts één wissel. De Meeuwen had een vliegende start en kwam al na 8 seconden op een 0-1 voorsprong. Na 9 seconden werd de stand weer gelijk getrokken en door een goed uitgespeelde overtalsituatie werd het in de eerste periode ook nog 2-1. De organisatie lag achterin redelijk goed.

In de tweede periode ging het echter mis voor de ploeg uit Diemen. Achterin lag het geregeld open en hier maakte Oceanus gebruik van. Ondanks goed keeperswerk stond het na de tweede periode al 6-1. Vroeg in de derde periode kreeg een speler van De Meeuwen rood, waardoor er geen wisselmogelijkheden waren. Oceanus nam gas terug en De Meeuwen zette nog alles op alles om tot een goed resultaat te komen. De doelman van De Meeuwen bleef goed keepen en stopte nog een strafworp. De derde periode eindigde dan ook in 7-1. In de laatste periode deed De Meeuwen nog iets terug: 7-2 . Uiteindelijk brak het de meeste spelers op dat er geen wissels meer mogelijk waren. De wedstrijd eindigde dan ook in een 10-2 nederlaag voor de ploeg uit Diemen.

SV Diemen wint bij Sporting Martinus: 1-2

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen Sporting Martinus gewonnen: 1-2. Bij rust stond de ploeg van trainer Marc Stuut met 1-0 achter. Mark Stobbelaar en Marco Moelee maakten na de hervatting de treffers voor SV Diemen.

Door deze overwinning blijft SV Diemen lijstaanvoerder in de vierde klasse F. De ploeg heeft na twintig duels vijftig punten. Concurrent SV Ouderkerk, dat de uitwedstrijd tegen Zuidoost United met 4-5 won nadat het met 4-2 achter had gestaan, heeft twee punten minder, maar kwam een keer minder in actie dan SV Diemen.

Marc Stuut: "We begonnen de eerste tien minuten goed en kregen een paar goede kansen die niet werden benut. De rest van de eerste helft speelden wij slecht. Sporting Martinus speelde vaak de lange bal en zocht de duels nadrukkelijk op. Voor rust kwamen wij met 1-0 achter." De trainer van SV Diemen zette zijn ploeg in de pauze op scherp en bracht een kwartier na rust twee nieuwe spelers in, onder wie spits Mark Stobbelaar. SV Diemen speelde na de hervatting met drie in plaats van vier verdedigers.

"Mark Stobbelaar heeft het heel goed gedaan. Hij heeft de laatste tijd weinig gespeeld. Hij is een spits die over de gave beschikt om vaak op de goede plek te staan. Mark maakte de 1-1 en gaf daarna de assist op Marco Moelee. Wij waren in de tweede helft beter dan Sporting Martinus en hebben ook kansen op de 1-3 gehad. De jongens hebben de wedstrijd op wilskracht gewonnen en daar ben ik trots op."

SV Diemen speelt zondag thuis tegen Zuidoost United. De wedstrijd begint om 14.30 uur. "Zuidoost United is een lastige tegenstander met individueel goede spelers. Zuidoost United heeft heel veel doelpunten gemaakt, maar ook veel doelpunten tegen gekregen", aldus Stuut.

Overwinning SV Zeeburg

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de laatste wedstrijd in de zaalcompetitie gewonnen. De handbalsters uit Diemen waren in Haarlem te sterk voor DSOV: 23-31. Bij rust leidde SV Zeeburg met 12-15.

SV Zeeburg begon sterk, maar na tien minuten gingen de bezoekers slordiger spelen als gevolg waarvan er onnodig balverlies werd geleden. SV Zeeburg moest een aantal doelpunten incasseren. Na de keeperswissel werden enkele penalty's gestopt en ging ook de aanval weer beter lopen. SV Zeeburg ging de rust in met een 12-15 voorsprong.

In de tweede helft moest het beter en dat lieten de dames uit Diemen ook zien. Door goed druk te zetten en snelle tegenaanvallen konden de dames een paar mooie wissels uitvoeren. Na een wijziging in de verdediging had DSOV veel moeite om gevaarlijk te worden. SV Zeeburg won de wedstrijd met 23-31.

Komend weekeinde start de veldcompetitie weer. Het eerste damesteam van SV Zeeburg speelt zondag een uitwedstrijd tegen Lotus. De wedstrijd in Hoofddorp begint om 12.00 uur.

Korfballers hervatten veldcompetitie

DIEMEN - De korfballers van DKV Victoria hervatten de veldcompetitie.

Het eerste team van de korfbalvereniging uit Diemen speelt zondag thuis tegen Zaandam Zuid. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

De korfballers werkten de afgelopen maanden de zaalcompetitie af. Het eerste team van DKV Victoria was de afgelopen weken vrij en kon zich daardoor goed voorbereiden op het tweede deel van de veldcompetitie.

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Gemini. De wedstrijd in Hilversum begint om 17.00 uur.

Smashing '72, dat afgelopen weekeinde niet in actie kwam, kan zich opmaken voor een zwaar duel. Gemini is koploper in de Promotieklasse B. De ploeg uit Hilversum heeft na 19 duels maar liefst 80 punten. De formatie uit Diemen komt dit jaar voor het eerst uit in de Promotieklasse B en heeft na 19 duels 50 punten. Smashing '72 staat op de zesde plaats.

DIEMEN - De afdeling synchroonzwemmen van De Meeuwen uit Diemen dreigt opgeheven te worden vanwege een (te) laag ledenaantal.

Om nieuwe leden te werven organiseert De Meeuwen op vrijdag 27 maart van 18.00 tot 19.30 uur open trainingen synchroonzwemmen. Er zijn enthousiaste gasttrainsters aanwezig. Synchroonzwemmen is op de maat van de muziek uitvoeringen doen met je teamgenoten. Je doet dit met je teamgenoten precies tegelijk. Deze sport is goed voor het ritmegevoel, lichaamsbeheersing, lenigheid en conditie.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 06-34417814 of via een e-mail aan: vera.linden@gmail.com of marijnhoeksel@hotmail.com.

15 / 20

Mooie ligplaatsen te
Nederhorst den Berg

www.spiegelzicht.nl
06-29024159

YOGATODAY NIEUWE CUSUSSEN & WORKSHOPS. Je bent welkom bij: Yoga & Run start 28 maart - Beginners Workshop Yoga 29 maart - Cursus Zwangerschapsyoga start 2 april - Cursus Mindfulness start 11 april. Informatie www.yogatoday.nl of
06-21572555

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Heeft u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroep
bussum@hotmail.com.

Gratis inloopspreekuur voor juridische vragen

Remco Minoli en Kai de Haan houden tweemaal per maand spreekuur in De Omval. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Kai de Haan en Remco Minoli zijn begin maart begonnen met een gratis juridisch inloopspreekuur in Theater De Omval: RechtsFAQ juridische dienstverlening, voor iedereen met relatief eenvoudige juridische vragen.

Iets gekocht en daar spijt van of het is niet goed, en de winkelier wil de aankoop niet terugnemen. Of een conflict met je werkgever, bijvoorbeeld bij ziekte en ontslag of over het salaris. Een koopcontract dat niet wordt nagekomen, of advies bij de oprichting van een onderneming. Een greep uit de vragen waarmee iedereen terechtkan bij RechtsFAQ juridische dienstverlening. Dat kan via de website, maar ook tijdens het gratis inloopspreekuur van De Haan en Minoli. Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand zijn de twee juristen, beiden student in de eindfase van hun rechtenstudie, tussen 12.00 tot 14.30 uur aanwezig voor laagdrempelig en vrijblijvend juridisch advies.

FAQ
FAQ staat op websites voor Frequently Asked Questions. Nu ook? "Ik had die naam al heel lang in gedachten. Oorspronkelijk voor een website met een overzicht met veelgestelde juridische vragen en antwoorden. Nu staat het vooral voor de laagdrempeligheid van het gratis inloopspreekuur. Via de website kun je trouwens ook al meteen je vragen stellen", vertelt De Haan.

'Wij willen kleinere juridische problemen helpen oplossen'

No cure, no pay
Het eerste contact met beknopt advies is gratis. Dan geven de juristen ook meteen een inschatting van wat er verder nodig is. Zij werken waar mogelijk volgens het principe 'no cure, no pay'. Dat betekent dat de cliënt niet hoeft te betalen voor de uren die de juristen erin hebben gestoken als de zaak niet gewonnen wordt. Wel voor bijkomende kosten overigens, maar dat wordt van tevoren aangegeven.
De Haan: "Maar ons uurtarief is ook relatief laag. We zijn ook geen advocaat, dat is wel een verschil. Wij kunnen zelf helpen tot aan de kantonrechter en anders kunnen we mensen in contact brengen met een advocaat. Concurrentie? Misschien, maar ik denk dat dat wel meevalt en dat is zeker niet onze bedoeling. Wij willen juist de kleinere juridische problemen van mensen helpen oplossen waarmee ze vaak niet eens naar een advocaat toe gaan en als het nodig is, omdat wij de zaak zelf niet kunnen afhandelen, zullen wij mensen ook naar een advocaat verwijzen."
Op het allereerste inloopspreekuur meldden zich direct vier mensen. "We zijn nu met zijn tweeën, maar als het te druk wordt of als we vragen krijgen op een heel specifiek terrein, dan hebben we wel een netwerk van studenten en ook van mensen die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald terrein."

Meer informatie op de website: rechtsfaq.nl.

Kamercolleges voor ondernemers en zzp'ers

Matty Mandersloot is een van de initiatiefnemers van de Kamercolleges.

DIEMEN - Ondernemers en zzp'ers die elkaar inspireren met hun verhalen, ideeën en ervaringen: dat kan bij de Kamercolleges, een nieuw initiatief in Diemen.

"De Kamercolleges zijn een podium en leerschool voor ondernemers en zzp'ers die zich kwalificeren door passie voor hun vak en het ondernemerschap", legt Matty Mandersloot uit. Zij organiseert de Kamercolleges samen met Ericka Kuyters en Maggie Edwards. "De toetsing van de onderwerpen sluit politiek, geloofsovertuiging en salespraatjes uit. Passie en inspiratie, dat is de graadmeter."

De bijeenkomsten duren twee uur. Deelname kost €12,-, dat is om de onkostenvergoeding van sprekers en de kosten voor de accommodatie te compenseren. "De Kamercolleges lijken, gezien de reacties na het eerste Kamercollege op 12 maart, een welkome inspiratie voor ondernemers en zzp'ers", aldus Matty.
Zondag 29 maart vertelt de Diemense schrijfster Frieda van Essen over het publiceren van je eigen boek. Tot eind mei zullen ook consultant Joris Baas, trainer en coach Ericka Kuyters, wethouder Jeroen Klaasse, topsporter Mattho Mandersloot en bedrijfsjurist Annemiek Louwrier nog Kamercolleges geven.

De agenda van de Kamercolleges is te vinden via www.oostwestwelzijn.com/inspiratielab.php. Daar kun je je ook aanmelden.

Foto: Trudy Kroese

Next is al 17 jaar
een begrip in Diemen

Logistieke Hub Amsterdam: schone en efficiënte distributie

Diemens bedrijf werkt met nieuw concept

De Logistieke Hub is een idee van Yourick Fokker (foto), Nico Meester en Jeroen van de Kraats. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Logistieke Hub Amsterdam aan de Weesperstraat 124-126 in Diemen is de logistieke schakel voor schone stadsdistributie. Het idee is ontwikkeld door Nico Meester en zijn compagnons Yourick Fokker en Jeroen van de Kraats.

Nico Meester heeft veel ervaring in de logistiek. Hij werkt voor gemeenten en is daarnaast actief als zzp'er. Het bedrijf is gevestigd in het pand waar in het verleden de Ven was gehuisvest en later Sligro. Nico Meester trok al enige tijd geleden de conclusie dat er op het gebied van distributie in de Randstad veel verbeterd kan worden.

De stad slibt dicht met verkeer en de luchtkwaliteit neemt af. Tegelijkertijd worden veel milieuregels aangescherpt en willen we een leefbare stad. Ook kopen steeds meer mensen artikelen via webshops. Die artikelen dienen vervolgens zo snel mogelijk bij de klant te worden afgeleverd.

Nico Meester licht het concept toe. "Veel vrachtwagens komen naar Amsterdam om bestellingen af te leveren. Dikwijls is die vrachtwagen maar halfvol geladen. Die wagen rijdt vervolgens de drukke stad in, terwijl er later op de dag opnieuw een halfvolle vrachtwagen van hetzelfde bedrijf de stad in rijdt. Het gevolg is dat er twee keer een grote vrachtwagen door de drukke stad moet. Dit belast het verkeer en het milieu. Ons concept houdt in dat de vrachtwagens hun vracht bij ons pand in Diemen kunnen lossen. Die vracht wordt opgeslagen en geselecteerd op postcode. Vervolgens wordt die vracht op de plaats van bestemming bezorgd. Hiervoor wordt een elektrische vrachtwagen, een milieuvriendelijke bestelauto of een elektrische fiets gebruikt. Ons concept heeft een aantal voordelen: er is minder druk op het verkeer en het milieu wordt minder belast."

Webshops
De Logistieke Hub Amsterdam verleent ook service aan webshops. "Er komen in Nederland steeds meer webshops bij. Alleen al in Amsterdam zijn er 1400 webshops. Als een webshop succesvol wordt kan de eigenaar de artikelen niet meer opslaan op zolder of in de garage. Daar ontbreekt de ruimte voor. Wij bieden uitkomst. De artikelen van de webshops kunnen bij ons worden opgeslagen. Als een bestelling is binnengekomen verpakken wij de artikelen en bezorgen die bij de koper. Wij gaan weer op dezelfde wijze te werk. Dus partijen op postcode selecteren en die vervolgens met een milieuvriendelijk vervoermiddel bij de klant afleveren." Hij is ervan overtuigd dat Logistieke Hub Amsterdam in een behoefte voorziet. De consument van webshops vraagt om steeds kortere levertijden en webshops zijn steeds ruimhartiger in hun retourname. Een ander voordeel van Logistieke Hub Amsterdam is dat de leveranciers op de terugweg van hun bestelling een retourvracht meenemen. Transporteurs verlaten de stad nooit leeg. Drie bedrijven zijn al zover dat ze zich willen gaan vestigen in de Logistieke Hub. Er is nog ruimte voor andere bedrijven.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum

Burgmeester Koopmanschap onthulde het keurmerk. Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Winkelcentrum Diemerplein heeft vorige week donderdag de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen.

Dit is het resultaat van een aantal maatregelen om de veiligheid, leefbaarheid en uitstraling van het winkelcentrum te vergroten.

Burgemeester Amy Koopmanschap onthulde samen met de eigenaar/beheerder van het winkelcentrum, winkeliersvereniging Diemerplein, politie en brandweer de tegel die hoort bij die onderscheiding. Dit is opnieuw positief nieuws voor het winkelcentrum. Het gaat goed met winkelcentrum Diemerplein. Er hebben zich de afgelopen periode nieuwe ondernemers in het winkelcentrum gevestigd, zoals de dierenwinkel en de fietsenwinkel.

De opening van supermarkt Deen, vorige week woensdag, is een duidelijke stimulans voor het winkelcentrum. Binnenkort komen er nog nieuwe ondernemers bij.

Bezoekers zien dat het steeds drukker wordt in winkelcentrum Diemerplein.

Vanaf zondag 29 maart
Kamercolleges (nieuw in Diemen)
Inspiratiebijeenkomsten voor ondernemers/zzp'ers
op 29 maart: Frieda van Essen, Publiceer je eigen boek
Info: www.oostwestwelzijn.com/inspiratielab.php

9 april
Bijeenkomst Stedelijk Museum Ondernemend Diemen
Info: www.ondernemenddiemen.nl

Donderdag 23 april
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Dinsdag 12 mei
Ontbijtbijeenkomst Ondernemend Diemen
Info: www.ondernemenddiemen.nl

Dinsdag 19 mei
Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Diemen Noord
Info: gemeente*

Donderdag 22 mei
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Donderdag 28 mei
Bestuurlijk overleg Winkeliersvereniging Diemerplein
Info: gemeente*

Donderdag 19 juni
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00-10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIngroep Open Coffee Diemen

Data nog te bevestigen:
- Feestelijke afronding Project Kwaliteitsverbetering Verrijn Stuart*
- Werkgroep Bergwijkpark*
- Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Verrijn Stuart*
- Bestuurlijk overleg Gemeente – Ondernemend Diemen*

(*) info: gemeente Diemen, mw C. van der Sande ( c.vandersande@diemen.nl, tel. 020-314 4770 )

Next al 17 jaar een begrip

Spullen die worden ingeleverd krijgen tweede of derde leven

Anneke Agterberg voor Next. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Hergebruikwinkel Next aan de Ouddiemerlaan 20 is niet meer weg te denken uit Diemen. Al 17 jaar kopen Diemenaren goede tweedehands artikelen tegen een scherpe prijs of brengen er spullen die zij niet meer gebruiken en goed zijn voor een tweede of derde leven.

Eigenaresse Anneke Agterberg zit vol ideeën om het aanbod en de service nog beter te maken. Zij krijgt hierbij hulp van haar man Dick Vos, die in het verleden lange tijd bij de Stichting Welzijn Diemen werkte. Toen Anneke 17 jaar geleden met haar zaak van start ging, hoopte zij dat dit haar in staat zou stellen om een inkomen te verdienen. Dat Next zo'n succes zou worden had zij wel verwacht, maar dat het zo'n impact op haar leven zou hebben had zij niet verwacht. Zij draait haar winkel met veel plezier en weet dat er erg veel mensen graag in haar zaak komen.

Bezoekers van Next treffen er allerlei artikelen aan: dameskleding, kinderkleding, herenkleding, speelgoed, kleine huisraad, boeken, curiosa, fietsen, etc. Anneke: "Ik weet dat mensen veel spullen in huis hebben die zij niet meer gebruiken. Je kunt die spullen weggooien, dat is zonde en slecht voor het milieu, naar de kringloopwinkel brengen waar je er niets voor krijgt, of naar Next brengen. Als ik een artikel verkoop ontvangt de eigenaar 40, 50, of 60 procent van de opbrengst. Hoe hoger de verkoopprijs, des te hoger het percentage voor de eigenaar."

Schoon
Next hanteert kwaliteitseisen. "Ik neem alleen kleding aan die aan bepaalde eisen voldoet. Kleding moet schoon, gestreken en modieus zijn. Andere spullen moeten schoon, heel en compleet zijn. Als kleding of andere artikelen na twee maanden niet zijn verkocht, kan de eigenaar de spullen weer terugnemen en zelf bepalen wat hij of zij ermee doet. De klant kan er ook voor kiezen om de artikelen af te staan voor een stichting die projecten steunt in Roemenië. Dit is de stichting Pintillie die spullen inzamelt zoals kleding en speelgoed voor kindertehuizen en kleding en spullen voor een project voor ouderen en een opvang voor jonge zwangere meisjes. Overige spullen krijgen vaak nog een volgend leven doordat het bij verschillende kringloopwinkels terechtkomt via de gemeentewerf. Ik gooi dus vrijwel niets weg, maar zorg ervoor dat spullen weer gebruikt worden."

Zij weet dat veel klanten er bewust voor kiezen om kleding en andere spullen in haar hergebruikwinkel te kopen. "Wij verkopen hier veel kleding die van goede kwaliteit is en vaak niet veel gedragen is. Dat is aantrekkelijk om te kopen. Nieuwe boeken zijn duur, daarom kiezen veel mensen ervoor om hier boeken te kopen. Een boek lees je meestal maar een keer, dus liggen hier ook relatief nieuwe boeken."

Divers
Next heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een ontmoetingsplek. "Onze klantenkring is heel divers, van jong tot oud, autochtoon en allochtoon. Ik zie dat mensen elkaar hier leren kennen en tussen de spullen in de winkel een gesprek voeren. Ik heb ook veel vaste klanten. Recent sprak ik een vrouw die klantnummer 74 heeft. Je krijgt als je spullen inbrengt een klantnummer. Toen zij hier voor het eerst kwam was zij zwanger van haar dochter die inmiddels 17 jaar is en nu een klantnummer heeft van net onder de 5000. Ik heb dat gezin dus zien opgroeien."

Met ingang van 2016 mogen ondernemers geen gratis plastic tassen meer aan hun klanten verstrekken. Anneke speelt hier nu al op in. Enkele vrouwen gaan tasjes maken van overgebleven oude stoffen. Die tasjes kunnen dan door de klanten gebruikt worden. Ook heeft zij plannen om een mogelijkheid te bieden aan creatieve mensen die hun spullen in haar winkel willen verkopen. Dit kunnen allerhande spullen zijn, maar wel van overgebleven en duurzaam materiaal. Bijvoorbeeld gebreide truien, woonartikelen, tassen en andere leuke spullen.

Visverkoper Robert Beukers voelt zich thuis op Diemerplein

De kraam van Robert Beukers. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Robert Beukers (23) staat sinds ruim een maand elke donderdag met zijn viskraam op het Diemerplein. Een kennismaking met een jonge ondernemer uit Spakenburg.

Hoewel hij nog jong is heeft hij al een flinke loopbaan als visverkoper achter de rug. "Ik heb zeven jaar als verkoper bij een vishandelaar uit Spakenburg gewerkt. Wij stonden op de markt in Deventer. Twee jaar geleden ben ik voor mijzelf begonnen."

Hij staat vijf dagen per week met zijn kraam in verschillende gemeenten. Zijn woonplaats Spakenburg is daar niet bij. "Ik sta op dinsdag in Holten, woensdag in Waddinxveen, op donderdag hier in Diemen, op vrijdag in Emmeloord en op zaterdag in Amstelveen."

Nadat de ondernemer die in het verleden elke vrijdag vanuit zijn kraam op het Diemerplein vis verkocht niet langer in Diemen actief was, kreeg Robert de mogelijkheid om elke donderdag met zijn kraam op het Diemerplein te staan. "Ik ben dan van 09.00 tot 17.45 uur open. Het aantal klanten neemt toe. Veel mensen komen tussen 17.00 en 17.30 uur. Zij komen dan van hun werk en besluiten om snel even verse vis te kopen. Als het mooi weer is is het drukker dan bij slecht weer."

'Het beste uit de zee' staat er op zijn kraam aangegeven. Robert verkoopt diverse soorten vis waaronder kibbeling, zalm en haring. Ook verse visschotels en kant-en-klaarmaaltijden. "Klanten die haring kopen willen daar graag uitjes en zuur bij, dat is typisch Amsterdams. Ik eet zelf ook graag haring, maar dan zonder zuur, haha."

Het bevalt Robert tot dusver goed in Diemen. "De mentaliteit hier is recht voor zijn raap, je kunt hier vrijwel alles zeggen. Dat vind ik wel prettig."

Hij plaatst echter wel een paar kritische kanttekeningen bij de plek van zijn kraam op het Diemerplein. Hij geeft aan dat hij met zijn kraam dikwijls vol in de wind staat. Het is een punt van kritiek dat ook veel marktkooplieden die op woensdag op de markt staan dikwijls naar voren brengen. Ook wijst hij op het nadeel voor ondernemers van het systeem van betaald parkeren dat in het centrum van kracht is. "Ik vind het geen goede zaak dat hier betaald parkeren is ingevoerd. Klanten die hier vis willen kopen willen niet hun auto in de parkeergarage parkeren of hier verderop een parkeerplaats zoeken waarvoor zij moeten betalen.
Als ik hun bestelling in orde maak, staan sommige klanten naast mijn kar om te kijken of zij geen boete krijgen. Het zou denk ik voor alle ondernemers op het Diemerplein goed zijn als de parkeerregels gewijzigd worden."

Modeshows

DIEMEN - Hergebruikwinkel Next is altijd nauw betrokken geweest bij activiteiten in de buurt. Vorig jaar werkte Anneke Agterberg met Next mee aan een modeshow die werd gegeven tijdens het straatfeest in het deel van de Ouddiemerlaan waarin de zaak gevestigd is. Kinderen die op de Ouddiemerlaan wonen showden op de catwalk in de straat kleding van Next. In het verleden heeft Next een modeshow gehouden tijdens de eerste editie van het Loswalfestival.