DiemerNieuws

5 juli 2018

DiemerNieuws 5 juli 2018


Operatie Scheerlicht levert al veel op

DIEMEN Woonfraude, ondermijnende criminaliteit, (criminele) netwerken en verhuurders die meerdere woningen bezitten waarin misstanden zijn geconstateerd. Dat is, in het kort, het resultaat van Operatie Scheerlicht waarmee Diemen de strijd aanbindt tegen (woon)fraude en ondermijnende criminaliteit.

Met Operatie Scheerlicht wil burgemeester Erik Boog in kaart brengen wat de aard en omvang is van risicosignalen en misstanden in Diemen en hoe deze goed kunnen worden aangepakt. Er is begonnen met een pilot van zeven maanden, die vooral op Diemen-Noord was gericht. Tussen oktober 2017 en maart 2018 zijn 80 adressen onder de loep genomen waarvan het vermoeden bestond dat er iets mis was. En dat was er: in 90% van de verder onderzochte adressen (54) zijn misstanden aangetroffen. Veel gevallen van woonfraude: woningen waar niemand stond ingeschreven, illegale onderhuur, overbewoning, mensen die ingeschreven stonden op een adres maar er niet woonden, partners die uit elkaar zouden zijn maar dat feitelijk niet waren, mensen die ergens woonden maar er niet waren ingeschreven en woningen die niet als hoofdzakelijk woonadres werden gebruikt. Maar er werden ook zwaardere misstanden geconstateerd: gevallen van mensenhandel, uitbuiting, uitkeringsfraude en criminele connecties.

3

Woning beschoten

DIEMEN Een woning aan De Trekschuit in Plantage de Sniep werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.15 uur beschoten. Bij de voordeur werd een handgranaat achtergelaten.

De granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt en meegenomen. Onderzocht wordt nog of een brandende scooter die kort na het incident in het Flevopark werd gevonden met de zaak te maken heeft.

De hoofdbewoner kreeg vorige week vrijdag een gebiedsverbod van burgemeester Erik Boog. Omdat hij gezien wordt als potentieel doelwit, wilde Boog zo de veiligheid en rust in de buurt terugbrengen. Vrijdagmiddag bezocht hij de straat en sprak met geschrokken buurtbewoners. Boog: "Het is een zeer heftig incident met veel impact voor alle betrokkenen. De veiligheid voor de buurt staat voor mij voorop en het is verstandig als de bewoners van het huis elders verblijven. Daarmee kan ook de rust in de buurt snel terugkeren. Sluiting van de woning is juridisch niet mogelijk."

RTV Diemen

DIEMEN Al bijna twee maanden zendt Radio Diemen geen nieuwe programma's meer uit. De lokale omroep wil een doorstart maken, maar heeft dan wel een kleine 32.000 euro nodig.

RTV Diemen moest op 29 april stoppen met de programma's op de radio omdat de huur van de studio was opgezegd. Nu zijn op de frequentie van radio Diemen muziek en herhalingen van oude programma's te horen. Een groep medewerkers van het radiostation, dat ook een nieuwe naam zal krijgen, hoopt vanaf oktober nieuwe programma's te gaan uitzenden. Voor de herstart is wel geld voor nodig, een kleine 32.000 euro, zowel om oude schulden af te betalen als een nieuwe start te maken. Daarom heeft de lokale omroep de gemeente om een eenmalige bijdrage gevraagd. Dit wordt vanavond, 5 juli, in de informatieve gemeenteraadsvergadering besproken.

Zomer in Diemen

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het is mooi weer en volgens weerman Pieter de Blois blijft dat nog wel even zo. Ook in Diemen wordt daar volop van genoten. Met het mooie weer is het ook erg droog in Nederland. In Diemen wordt de grondwaterstand in de gaten gehouden. Op het moment is er nog geen aanleiding voor extra maatregelen, laat de gemeente weten.

Juffen Octopus nemen afscheid

Foto: Trudy Kroese

Wimke Kraak en Yvonne Ferwerda gaven les aan meer dan 1000 kinderen.

11

Weerbericht

Aanhoudend droog, overwegend zonnig en vrij warm

Het Azorenhogedrukgebied handhaaft een uitloper boven de Britse eilanden en de Noordzee. Het hoog komt tijdelijk west van Ierland te liggen waardoor de luchtstroming draait van noordoost naar noord. Het wordt iets minder warm met zonneschijn en enkele wolkenvelden. In het weekend stijgt opnieuw de luchtdruk boven de Noordzee en is het opnieuw zonnig.

Vrijdag + het weekeinde

Voor vrijdag worden zonnige perioden verwacht met kans op enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Bij een matige noordenwind wordt het 24 à 25 graden. Het weekeinde belooft opnieuw droog en meest zonnig te gaan verlopen. Er waait een iets aantrekkende noordelijke wind. De temperatuur in de middag schommelt rond de 23 à 24 graden. De nachten verlopen vrij koel met een minimum van 12 graden. Met de lage luchtvochtigheid voelt de warmte aangenaam.

Trend na het weekeinde

Het Atlantische hogedrukgebied houdt een uitloper richting het Noordzeegebied. De steeds nijpender wordende droogte houdt de komende week daardoor aan. Het is meest vrij zonnig. In de loop van de week ligt de maximumtemperatuur weer tussen de 25 en 30 graden.

Weetje

Juni 2018 was recorddroog met minder dan 10 mm neerslag in onze regio tegen 65 mm normaal. Tussen 11 en 25 juni was er vaak ook bewolking. Dankzij de zeer zonnige laatste week kwam het aantal zonuren met 205 uur nog iets boven normaal (195 uur) uit. Juni staat op de zesde plaats van warmste junimaanden. Juni 2017 staat overigens op de eerste plaats.

School's Cool zoekt mentoren

Reinout van Roekel | Fotografie

DIEMEN De vrijwilligersorganisatie School's Cool is hard op zoek naar vrijwilligers die mentor willen worden.

School's Cool is al 10 jaar actief in Diemen en heeft meer dan 155 leerlingen begeleid. School's Cool is er voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben waar de ouder(s) dat niet voldoende kunnen bieden. Het gaat om leerlingen van groep 7 en 8 en de eerste klas voortgezet onderwijs, die door de basisscholen worden aangemeld.

Een mentor gaat ongeveer één uur per week op huisbezoek bij de leerling om te werken aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Het schoolwerk, waarbij ook planning en leren studeren aan de orde komen, is een goed aanknopingspunt om het gesprek aan te gaan.

Iedereen kan mentor worden. De mentoren hebben heel verschillende achtergronden en opleidingen: senioren die gepensioneerd zijn en meer tijd hebben, maar ook studenten. Mentoren ervaren het als bijzonder en zinvol werk. De Stichting School's Cool biedt de mentor ondersteuning, inspirerende workshops, intervisie en gezellige avonden. Het werk als mentor voor een leerling is niet alleen een boeiende ervaring, het biedt ook een certificaat en eventueel een prima referentie.

Leerlingen en ouders kunnen aan de intern begeleider op school informatie vragen. Het aanmelden vindt doorgaans plaats via school.

www.schoolscoolamsterdam.nl, telefoon 020-6827007

Gezelligheid bij de brug

De Weespertrekvaart werd in onze Gouden Eeuw gegraven om Amsterdam te verbinden met het verre achterland. Het buurtje rond de brug in Diemen liftte mee met de drukte die plotseling ontstond op de plaats waar het altijd zo rustig was geweest. Op het water kwamen talloze boten langs, waarvan een groot deel even aanlegde. Ook de waterschuiten die drinkwater uit de Vecht aanleverden voor de Amsterdamse bierbrouwerijen kwamen vaak langszij. Soms omdat ze gewoon een ogenblik moesten wachten bij de smalle passage omdat de brug omhoog moest.

De Diemerbruggers profiteerden ervan door snel een dealtje te maken en een paar emmers zuiver drinkwater in te slaan. En waar mensen moeten wachten op een aardig plekje komt al gauw een gelegenheid om iets te drinken of te eten. Omdat ook over de weg de drukte toenam van en naar het achterland van het Gooi en zelfs Gelderland en Overijssel, werden deze horecagelegenheden steeds uitgebreider en ontstond er een echt 'rijtje' bij de brug. De vele 'reizende luiden' hadden immers ook zo hun behoeften: lekker eten en een goed bed, zodat ze de dag erop fris en uitgerust verder konden reizen.

Tennissen in de zomer

DIEMEN Wie eens wil kijken of tennis iets voor hem is, of tijdens de zomerstop van een andere sport wil tennissen, kan in de zomermaanden bij TVDZ terecht.

De vereniging biedt een zomerkaartje aan: voor € 30,- twee maanden tennissen in de maanden juli en augustus. Een tennisracket lenen kan in het clubhuis.

www.tvdz.nl

Eerste editie ZAAI Diemen succesvol afgesloten

Allemaal een certificaat. Foto: Michiel Borgart

DIEMEN De eerste groep startende ondernemers in Diemen heeft het programma ZAAI met succes afgerond.

De startende ondernemers werden begeleid met coachingsessies, masterclasses en netwerkevenementen. De ondernemers hadden er veel aan en wethouder Jeroen Klaasse wil ZAAI volgend jaar een vervolg geven.

'In het criminele circuit is al bekend dat we er in Diemen bovenop zitten'

Burgemeester Boog vertelt over Operatie Scheerlicht

Bij de pilot in Diemen-Noord werden veel misstanden ontdekt. Nu rolt de gemeente Operatie Scheerlicht uit over heel Diemen.

Burgemeester Erik Boog wil meer zicht en grip op fraude, misstanden en criminele ondermijning. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In Operatie Scheerlicht werken veel partijen samen in de strijd tegen fraude en ondermijnende criminaliteit in Diemen. Doel is om misstanden te ontdekken, aan te pakken en op termijn ook voor te zijn. Burgemeester Erik Boog: "Al deze controles en handhavingsacties zijn belangrijk, maar ik wil de kraan zo veel mogelijk dichtdraaien. Voorkomen is altijd beter dan genezen."

Geschrokken van hoeveel er in de pilot in Diemen-Noord aan het licht kwam, is Boog niet. "Van sommige schrijnende zaken waar ik in de rapportages over lees wel. Het dubbele is dat het nu misschien lijkt of Diemen onveiliger wordt. Maar het betekent niet dat er meer gebeurt. Het wordt alleen zichtbaarder én we kunnen ermee aan de slag." Boog kwam in zijn eerste tijd als burgemeester van Diemen tot de conclusie dat er te weinig zicht en grip was op fraude, misstanden en ondermijning. "Daar is Diemen overigens niet uniek in, dat geldt voor veel gemeenten." In Operatie Scheerlicht werken vanuit de gemeente de teams burgerzaken, handhaving & openbare orde en veiligheid, bouw- en woningtoezicht, sociale zaken, WMO en leerplicht samen met externe diensten als de belastingdienst, politie, Openbaar Ministerie, Sociale Verzekeringsbank, UWV en inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Ik ben groot voorstander van een brede, integrale aanpak met ook woningcorporaties, nutsbedrijven en milieudiensten. Dan kun je alle informatie en signalen goed bij elkaar brengen, de juiste partij de juiste instrumenten laten inzetten en bestuursrecht en strafrecht elkaar goed laten aanvullen. In de pilot zijn niet alleen misstanden geconstateerd maar ook direct aangepakt. Soms wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart, wij kunnen overgaan tot het sluiten van panden of bestuurlijke boetes opleggen en een verhuurder kan het huurcontract opzeggen als de huurder in het pand dingen doet die niet mogen. Door dit project zijn de lijnen, die in Diemen toch al niet lang zijn, nog korter geworden. Daardoor kunnen we ook andere zaken die spelen makkelijker oppakken."

De Diemense brede aanpak in Operatie Scheerlicht is uniek. "Bij ons werken meer partners samen dan waar dan ook. Er zijn al diverse gemeenten die bij ons willen komen kijken om onze ervaringen te horen. Ik pleit ook voor regionale aanpak. Ik heb vernomen dat in het criminele circuit al bekend is dat Diemen er bovenop zit. Dat is natuurlijk mooi. Maar je wilt niet dat criminelen dan maar in de buurgemeenten hun heil zoeken. We hebben ook al, los van Operatie Scheerlicht, een streng sluitingsbeleid ingevoerd voor woningen en panden waar misstanden zijn. Inmiddels hanteert de hele regio dezelfde regels."

'Misstanden kunnen ontstaan als mensen zich anoniem wanen'

Bewoners zijn blij dat de gemeente hiermee aan de slag is gegaan, vertelt Boog. "Er zijn ook mensen die nu vragen om ook eens een adres in hun straat te onderzoeken. Dat is een goede bijkomstigheid. De misstanden kunnen ontstaan als mensen zich anoniem wanen, als buren weinig van elkaar weten of denken: laat maar gaan, ik bemoei me er niet mee. Nu bewoners zien dat we er ook echt iets mee doen, neemt de bereidheid om dingen te melden toe. Ook vergeten wij de directe slachtoffers van criminaliteit niet en helpen ze als ze zorg nodig hebben. Voor de veiligheid en leefbaarheid in Diemen is het essentieel dat we deze misstanden aanpakken. Maar er zijn meer redenen. Ik kan niet uitleggen dat woningzoekenden jarenlang moeten wachten op een woning terwijl in deze huizen criminele activiteiten plaatsvinden of bewoond worden door mensen die daar niet mogen wonen. Er zijn nu al zeven woningen vrijgekomen voor reguliere huurders."

Boog wil dat Scheerlicht structureel wordt ingezet in heel Diemen."Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee in de toekomst minder nieuwe gevallen van fraude en andere criminaliteit zullen hebben. We moeten ook beter gaan kijken naar preventieve maatregelen om fraude en misstanden te voorkomen. En als je het niet kan voorkomen dan moet je signalen van misstanden veel sneller en beter oppakken. Het bewustzijn binnen de gemeente en binnen de samenwerkende partners is al enorm vergroot en dat is ook grote winst."

Met Scheerlicht wil Boog in de toekomst misstanden voorkomen

Illegale onderhuur

In één casus, waarbij de huurder al jarenlang werd verdacht van illegale onderhuur terwijl hij zelf in het buitenland verblijft, is de woning samen met de verhuurder gecontroleerd op bewoning. Daarbij is vastgesteld dat de woning kamergewijs verhuurd werd aan vijf personen en er één persoon stond ingeschreven die er niet woonde, maar het adres gebruikte voor het verkrijgen van voorzieningen. De huurder zelf verbleef in het buitenland en sliep af en toe als hij in Nederland was op de bank. Het huurcontract is vervolgens door de verhuurder opgezegd. De huurder is naar de rechter gestapt. De rechter heeft de verhuurder op alle fronten in het gelijk gesteld. Op basis van de uitspraak is de woning weer beschikbaar gekomen voor reguliere verhuur.

Proeflokaal van brouwerij Bird Brewery in Diemerbos

Rik van den Berg en Ralph van Bemmel in het Diemerbos.

DIEMEN In 2019 openen in het Diemerbos de deuren van House of Bird. De Amsterdamse brouwers van Bird Brewery, Rik van den Berg en Ralph van Bemmel, wonnen de pitch van Staatsbosbeheer voor een horecagelegenheid in het bos.

Bird Brewery is in 2016 opgericht. In hun eerste jaar wonnen de brouwers nationaal en internationaal 14 awards met hun bieren. In House of Bird zal meer dan alleen bier geschonken worden. "We willen iedereen laten genieten van de bosrijke omgeving, van heerlijk eten, bijzondere dranken en een goede bak koffie", vertelt Rik. "Voor de lunch, diner en borrelhappen maken we gebruik van lokale, duurzame producten." "Maar House of Bird wordt meer. De natuurrijke omgeving leent zich ideaal voor activiteiten", voegt Ralph toe. "Wat dacht je bijvoorbeeld van een vogelkijkexcursie of een brouwcursus."

In het najaar starten de ondernemers een crowdfundingsactie. Daar hangt de komst van House of Bird niet vanaf, vertelt Ralph. "We hopen op deze manier mensen vast te betrekken bij onze plannen en met een mooi resultaat kunnen we het nog mooier en uitgebreider maken." In de bouw staat duurzaamheid voorop. In de plannen van de brouwers is naast het proeflokaal ook ruimte voor een brouwlab en een bibliotheek. Om het te vieren, brouwen de bierbrouwers een speciaal biertje: Forrest Ale. "Het bier gaat bijna de ketel in, over ongeveer twee maanden is het klaar", vertelt Ralph. "Het is een blond bier, gebrouwen met lichte mouten, verse hopsoorten en dennentoppen. Het ruikt gewoon naar bos." Zondag komen de brouwers naar het Wereldfestival in Diemen en kunnen de Diemenaren vast kennismaken met de toekomstige horecaondernemers van het Diemerbos, en de andere bieren van Bird Brewery.

Janneke Fischer

Gymt al meer dan 25 jaar bij DGV, 60 jaar, Diemenaar sinds december 1979

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben huisvrouw en tentamensurveillant bij Hogeschool Inholland."

Hoe breng je je vrije tijd door?
"Vooral met lezen en wandelen."

Wie is je grote held?
"Ik vind mijn kinderen grote helden. Hoe ze hun leven weer hebben opgepakt na grote medische ingrepen."

Wat weten mensen niet van je?
"Niet iedereen hoeft alles te weten."

Beste eigenschap?
"Als ik iets begin, maak ik het ook af."

En je slechtste?
"Ongeduld."

Favoriete dag van de week?
"Vrijdag, het begin van het weekend."

Favoriete vakantiebestemming?
"Maakt niet uit wat, als het maar een eiland is."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Aan een goed doel geven."

En met een miljoen?
"Eerst maar eens lang op vakantie gaan en daar nadenken wat ik met de rest zou gaan doen."

Waar mogen ze je voor wakker maken?
"Wanneer iemand hulp nodig heeft."

Wat is jouw favoriete stek in Diemen?
"Het Nelson Mandelapark is een mooi stukje natuur midden in Diemen."

Als je de burgemeester was, wat zou je dan direct aanpakken?
"Als burgemeester zou ik aan de politie vragen om meer te handhaven op de verkeersregels. Door rood rijden, niet wachten totdat de spoorbomen omhoog zijn, om maar eens wat te noemen."

Aanhoudingen na straatroof

Foto: Stephanie Berentsen

DIEMEN Na een achtervolging heeft de politie vrijdagmiddag twee verdachten van een straatroof aangehouden. Het begon in de Fizeaustraat in Amsterdam en eindigde in de Burgemeester De Kievietstraat in Diemen.

De politie zette een helikopter en een team met honden in. Na de straatroof sloegen de twee mannen per auto op de vlucht. Achtervolgende agenten troffen de auto aan in de Burgemeester De Kievietstraat. Een van de verdachten zat nog in de auto, de andere vluchtte te voet. Hij werd niet veel later in de kraag gevat met hulp van een politiehond.

Vanwege alle politie op straat hield de leiding van BSO Popeye aan de Prinses Marijkestraat uit voorzorg de kinderen even binnen.

Geld over op begroting

DIEMEN De gemeente Diemen heeft vorig jaar 4,1 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2017.

Dat positieve saldo is, net als vorige jaren, vooral te danken aan de vele bouwwerkzaamheden in Bergwijkpark en elders in Diemen, waardoor er veel legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen zijn. Ook op de gebieden 'Sociaal domein' en 'Inkomen en armoedebeleid' is een positief saldo te zien. De ruim 4 miljoen euro vloeit terug naar de algemene reserve.

Voor de komende jaren heeft het college in de kadernota 2019 vastgelegd hoe zij in grote lijnen de plannen uit het coalitieakkoord financieel wil realiseren: de gemeenschap versterken, een sociaal Diemen en fors investeren in duurzaamheid en nieuwe voorzieningen. Het college verwacht dat daarvoor geen lastenverhoging voor de inwoners van Diemen nodig is.

Schuurbrand

DIEMEN De Diemense brandweer moest maandagavond uitrukken voor een brand bij een woning aan de Blaakkreek in Plantage De Sniep.

De schuur achter in de achtertuin van de woning stond in brand. De brandweer, die op de wekelijkse oefenavond al bij de auto was, was snel ter plaatse en kon het vuur snel doven. Van de schuur bleef weinig over.

Mooie opbrengst actie winkelcentrum Diemerplein

DIEMEN De actie van winkelcentrum Diemerplein om geld in te zamelen voor Alexander en zijn ouders Denice en Michon Karbet en de Stichting Energy4All heeft € 1.312,25 opgebracht.

In juni stonden in diverse winkels collectebussen en bij Albert Heijn konden klanten hun emballagebonnen inleveren voor de actie. Ook door de winkeliersvereniging, waar de meeste ondernemers lid van zijn, is een donatie gedaan aan de stichting. Dinsdag 3 juli hebben Alexander en zijn moeder Denice samen met het bestuur van de winkeliersvereniging de actie officieel afgesloten. De driejarige Alexander heeft een energiestofwisselingsziekte. Denice en Michon zijn ambassadeurs van de Stichting Energy4All, die energiestofwisselingsziekten meer bekendheid wil geven en onderzoek steunt naar een medicijn om deze ziekten te stoppen.

Groen Lintje voor De Nieuwe Kring

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Basisschool De Nieuwe Kring heeft een Groen Lintje gekregen van GroenLinks Diemen. Voorzitter Joke Schenk speldde het Groene Lintje op bij schoolleider Martijn ten Broeke. "Alle basisscholen bieden kinderen natuureducatie aan, maar De Nieuwe Kring doet, samen met de ouders, extra veel op dit gebied", aldus Schenk.

Nog even genieten van prachtige nummer: lijn 9

Op zondag 22 juli gaat het nieuwe lijnennet van het GVB in. Het nummer van lijn 9 wordt gewijzigd in lijn 19. De tram rijdt vanaf die dag niet meer naar het Centraal Station.

Lijn 9 wordt lijn 19. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Lijn 9 rijdt al sinds mensenheugenis van het Centraal Station naar de Watergraafsmeer. Het eindpunt lag lange tijd bij het Ajax Stadion aan de Middenweg. Inwoners van Diemen stapten daar uit en moesten vervolgens een stuk lopen voordat zij thuis waren. In 1990 werd lijn 9 doorgetrokken naar Diemen. Het was de eerste tram van het GVB die de stadsgrens van Amsterdam passeerde.

De Rijksweg 705 sneed jarenlang dwars door Diemen. Op 23 mei 1989 werd de Rijksweg afgesloten. De gemeente Diemen liet deze bijzondere dag niet zomaar voorbijgaan. 's Avonds was er op een podium dat was opgesteld op de Hartveldseweg ter hoogte van de Burgemeester Bickerstraat een optreden van de Achterhoekse popgroep Normaal. Het was mooi weer en de bezoekers genoten van drankjes die door horecaondernemer Herman Beijnes van Café 't Pandje op de Hartveldseweg werden verkocht. Het feest werd afgesloten met vuurwerk.

In de toekomst verhuizen ook de haltes van de tram. Foto: Trudy Kroese

Lijn 9 reed op 6 juli 1990 voor het eerst
naar De Sniep in Diemen

Er werd begonnen met de herinrichting van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg en de aanleg van tramrails en bovenleidingen voor het doortrekken van lijn 9 naar Diemen. Lijn 9 reed op 6 juli 1990 voor het eerst naar De Sniep. Wethouder Hanneke van Wel-Karbet reed de tram over de gemeentegrens. Naast het eindpunt kreeg de tram aanvankelijk twee haltes in beide richtingen in Diemen: bij de Nicolaas Lublinkstraat en bij de rooms-katholieke kerk Sint Petrus' Banden. Later kwam er een halte bij ter hoogte van de Arent Krijtsstraat. Dit om bewoners van het toenmalige bejaardenhuis Onze Woning ter wille te zijn.

Lijn 9 werd lange tijd geassocieerd met Ajax. Bezoekers van thuisduels maakten gebruik van de tram. Dit leidde weleens tot overlast. Het kwam regelmatig voor dat de politie de tram in stormde en supporters die zich misdroegen de tram uit sloeg. In 1996 verhuisde Ajax van het sfeervolle stadion aan de Middenweg naar de Amsterdam Arena, die tegenwoordig Johan Cruijff Arena heet.

In de toekomst krijgt de tram
nieuwe haltes in Diemen

Lijn 19

De invoering van het nieuwe lijnennet van het GVB valt samen met de eerste rit van de Noord/Zuidlijn. Lijn 19 rijdt vanaf zondag 22 juli vanaf Diemen via de Watergraafsmeer en Amsterdam-Oost naar het Alexanderplein. De tram slaat daar linksaf en rijdt een route via de Weteringschans, het Leidseplein en Amsterdam-West naar het nieuwe eindpunt bij station Sloterdijk.

Reizigers die naar het centrum van Amsterdam of het Centraal Station willen, kunnen op het Alexanderplein overstappen op lijn 14. Zij kunnen echter ook in lijn 19 blijven zitten en op het Weesperplein overstappen op de metro of bij de Vijzelgracht op de Noord/Zuidlijn. Voor veel inwoners van Diemen die naar het Centraal Station of het centrum van Amsterdam gaan zijn de trein (station Diemen Centrum) en de metro (station Diemen-Zuid) een goed alternatief.

In de toekomst gaat er nog meer veranderen voor reizigers die gebruikmaken van de tram. De huidige tramhaltes bij de Nicolaas Lublinkweg en de kerk Sint Petrus' Banden (Schoolstraat) verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen haltes in beide richtingen op de Hartveldseweg tussen de Burgemeester Bickerstraat en de Ouddiemerlaan. De reden hiervan is dat Vervoerregio Amsterdam - verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in deze regio - het aantal haltes wil verminderen. Het doel is om de tram sneller op de plaats van bestemming te laten zijn.

Vertrekkende juffen van De Octopus zullen de kinderen missen

Wimke Kraak en Yvonne Ferweda gaan met pensioen

Wimke Kraak en Yvonne Ferwerda nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid als lerares van brede school De Octopus.

Wimke Kraak en Yvonne Ferwerda zullen de leerlingen missen maar kijken ook uit naar meer vrije tijd. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN "De kinderen", is het antwoord van Wimke en Yvonne op de vraag wat zij het meest zullen missen na hun afscheid als lerares. Het werken met kinderen is elke dag weer anders. Beide leraressen komen oorspronkelijk uit Amsterdam, wonen nu al jaren in Diemen en hebben een jaar of veertig ervaring in het basisonderwijs. Ze hebben allebei eerst lesgegeven in Amsterdam.

Yvonne gaf in Diemen les op achtereenvolgens De Kring, De Venser en De Octopus. Wimke werkte eerst op de Dallingaschool, de voorloper van De Octopus. Door de jaren heen gaven zij les aan alle groepen van De Octopus.

Yvonne: "Ik zal de kinderen missen. Kinderen zijn eerlijk, betrouwbaar en je kunt aan hun ogen zien of ze iets menen. Ik houd ook van boefjes in de klas." Haar collega Wimke onderschrijft die woorden. Ook zij vindt het leuk om met 'lastige' kinderen te werken. "Juffen hebben ogen in hun rug", zeggen kinderen vaak."

Zij vinden dat de kinderen drukker
zijn geworden

Zij vinden beiden dat de kinderen door de jaren heen drukker zijn geworden. Volgens hen komt dit doordat de kinderen veel minder buiten spelen en door de invloed van de sociale media en wat daarmee samenhangt. Op De Octopus leveren de kinderen hun mobiele telefoon in voor aanvang van de les. Na afloop krijgen ze de telefoon uiteraard terug. Ook de opvoeding is door de jaren heen veranderd, vinden zij. "Ouders willen steeds meer weten wat er op school gebeurt", geven Wimke en Yvonne aan. Ouders hebben ook niet altijd een goed beeld van het gedrag van hun kind op school. Wimke: "Het komt voor dat ouders zeggen: 'Zoiets doet mijn kind niet'."

Excel-juf

Wimke en Yvonne komen vaak ex-leerlingen tegen

Vrijwel elke leerkracht in het basisonderwijs zal het beamen. Zij zijn - dikwijls tot hun spijt - heel veel tijd kwijt aan werkzaamheden die niets met lesgeven te maken hebben. Yvonne: "Ik zeg weleens dat wij 'Excel-juffen' zijn geworden. Dat geeft aan dat wij heel veel tijd kwijt zijn aan administratie en andere zaken. Die werkzaamheden zal ik niet missen." Ook Wimke geeft aan dat zij het bijhouden van de administratie, het vergaderen en het nakijken van werk van de leerlingen niet zal missen.

Op de markt

Doordat zij jarenlang voor de klas hebben gestaan, hebben zij aan heel veel kinderen lesgegeven. Yvonne schat dat dat aantal boven de duizend ligt. In een aantal gevallen hebben zij lesgegeven aan de kinderen van oud-leerlingen. Mede doordat zij in Diemen wonen, komen zij regelmatig ex-leerlingen en ouders tegen. Die ontmoetingen zijn altijd leuk. Wimke: "Er staat een ex-leerling van mij op de markt in Diemen. Hij zegt soms: 'Als ik het bedrag van de aankopen niet goed heb uitgerekend, is het niet mijn schuld, maar heeft u mij dat niet goed geleerd'."

Yvonne Ferwerda gaat met vervroegd pensioen, Wimke Kraak heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Beiden zijn getrouwd en elk moeder van twee kinderen die niet meer thuis wonen. Hoewel zij de leerlingen zullen missen, kijken zij ook uit naar meer vrije tijd. Yvonne: "Ik ben graag in de tuin bezig, ik schilder, speel bridge en vind het leuk om Amsterdam in te gaan. Ik pak dan altijd de fiets." Wimke: "Ik speel sinds een paar jaar golf en vind het prettig dat ik daar nu meer tijd voor krijg. Verder beeldhouw ik en lees ik veel. En we krijgen meer tijd om eens een dagje weg te gaan."

Receptie

De Octopus houdt op vrijdag 13 juli van 18.00 tot 20.00 uur een afscheidsreceptie voor Yvonne Ferwerda en Wimke Kraak. Zij hopen dat veel oud-leerlingen, ouders en voormalige collega's de receptie bezoeken.
Mensen die de receptie willen bezoeken kunnen een e-mail sturen naar k.vanderwerf@obs-de-octopus.nl.

Spannende tennisduels en volop zon

Recordaantal deelnemers tijdens Decathlon Diemen Open

Youri Ekker serveert. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het Decathlon Diemen Open van tennisvereniging ATVD is zondag afgesloten met een paar spannende finales. De organisatie is zeer te spreken over het verloop van het toernooi.

Er deed dit jaar een recordaantal van bijna 350 deelnemers mee aan het tennistoernooi. Het was schitterend weer en de deelnemers en bezoekers genoten op het fraaie tennispark van de vereniging. Het terras werd goed bezocht.

Prachtige tennispartijen

Er deden veel spelers mee in de hogere categorieën. Dit leverde voor het publiek prachtige tennispartijen op. De nieuwe tennisleraar van ATVD, Serwin Köllner-Rampersad, deed ook enthousiast mee in deze hoge categorieën, in de dubbel heren en gemengd.

Veel mensen hebben gebruikgemaakt van de lekkere maaltijden die elke avond werden geserveerd en op vrijdagavond was er een afsluitend feest met een grote opkomst.

De winnaars in de diverse categorieën zijn te vinden op de website mijnknltb.toernooi.nl.

Clubkampioenschappen

Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 juli gaan de leden van tennisclub ATVD de sportieve strijd met elkaar aan tijdens de clubkampioenschappen. Jeugd en senioren spelen partijen enkel, dubbel en gemengd. De jaarlijkse clubkampioenschappen zijn een leuke manier voor leden van de ATVD om wedstrijden te spelen en de andere leden te ontmoeten en te leren kennen. De finales worden gespeeld in het weekend van 14 en 15 juli. De ATVD sluit de kampioenschappen altijd af met een heerlijk buffet. De ATVD is een gezellige tennisclub met zo'n zeshonderd enthousiaste leden. In tegenstelling tot veel clubs in Amsterdam is er nog ruimte voor nieuwe leden. Meer informatie: www.atvd.nl.

Zondag 8 juli, oecumenische viering in de Sint Petrus' Bandenkerk.

Zaterdag 7 juli

Oudpapieractie

8.30 uur | De Ontmoeting

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 8.30 uur aan de weg zetten.

Repair Café

14.00 uur | Huis van de Buurt
't Kruidvat

Wij zijn er voor reparaties aan kleinhuishoudelijke apparaten, speelgoed en elektronische apparatuur. Het Repair Café is er voor iedereen die iets heeft te repareren. Wellicht kunnen onze monteurs u van dienst zijn. Van 14.00 tot 16.30 uur.

Zondag 8 juli

Viering

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Oecumenische viering met het Hagunnan koor. Voorgangers zijn pastor H. Hartog en ds. Brouwer.

Speuren in de sloot

13.30 uur | Natuurpark Spoorzicht

Kinderexcursie 'Waterbeestjes in Spoorzicht'. Ga mee op zoek naar kikkers, torren en andere beestjes. Kosten: € 2,50 per persoon, 13.30-15.00 uur. Groepsgrootte: max 10 kinderen en hun ouders. Aanmelden bij natuurindiemen@gmail.com. Locatie wordt per mail bekendgemaakt. Informatie: werthof.home.xs4all.nl/water/index.html.

Maandag 9 juli

Zumbalessen

19.30 uur | Diemen-Noord

Maandag in Het Noorderlicht en woensdag in Gymlokaal Diemen-Noord. Beide lessen van 19.30 tot 20.30 uur. Een proefles is gratis. Informatie: shezum-dance.nl.

Dinsdag 10 juli

Koffie-inloop voor senioren

10.00 uur | Theater de Omval

Elke tweede dinsdag van de maand. Stichting Welzijn Diemen en PCOB Diemen organiseren deze inloop samen. Aanmelden is niet nodig. Loop gezellig binnen en leer nieuwe mensen kennen onder het genot van een kopje koffie. 10.00-11.00 uur.

InloopkoorPlus

20.00 uur | St Petrus' Banden Kerk

Zingend je grenzen verleggen en daarnaast lekker ontspannen en genieten met aanvullende ritme- en harmonieoefeningen. Aanmelden iedere keer voor dinsdag 12.00 uur via marjonbar@gmail.com.

Woensdag 11 juli

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Boodschappenbus voor senioren nu elke woensdag (marktdag!) van 12.00 tot 15.00 uur. Aanmelden op dinsdag bij De Diem, tel. 020-6603300. De kosten zijn € 1,50 per retour.

Donderdag 12 juli

Taalcafé

13.00 uur | 't Kruidvat

Wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten. En voor Nederlanders die graag kennis willen maken met vluchtelingen en andere migranten.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of overheidsinstanties. We kijken samen met u wat er mogelijk is. Zo nodig verwijzen wij door. Informatie: 06-31063039.

Zondag 15 juli

Computerinloop

10.00 uur | Het Noorderlicht

Vragen op computergebied? Elke derde zondag van de maand kunt u met computervragen binnenlopen. Neem uw laptop, tablet of telefoon mee. Onze deskundigen kunnen u dan gemakkelijker helpen. 10.00-13.00 uur.

Viering

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Eucharistieviering met het Allegria koor. Voorganger is pater G. Noom.

Woensdag 18 juli

Muzikaal Boekstartavontuur voor baby's en peuters

10.00 uur | OBA Diemen

Op basis van een mooi prentenboek gaat Kendra van Nes op Boekstartavontuur. Kendra componeert hiervoor zelf de liedjes en nodigt uit om samen muziek te maken. Om 10.00 uur van 0-2 jaar, om 10.30 van 2-4 jaar. Voor OBA-leden gratis.