DiemerNieuws

13 september 2018

DiemerNieuws 13 september 2018


Tevredenheid over verloop Festijn

Peter Beense tijdens zijn optreden in de feesttent. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De 36e editie van het Diemer Festijn is goed verlopen. Er waren veel bezoekers die van de optredens en de sfeer genoten.

Burgemeester Erik Boog is tevreden over het verloop van het Diemer Festijn: "Er waren veel bezoekers, de sfeer was goed en ook op het gebied van de openbare orde ben ik tevreden. Het festijn is rustig verlopen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpuntjes. Die gaan wij met de organisatie bespreken. Bovenal dank ik alle vrijwilligers, sponsors, hulpdiensten en gemeentelijke medewerkers die ook dit jaar van het evenement een succes hebben gemaakt." De Stichting Diemer Festijn is eveneens zeer te spreken over het verloop van het Diemer Festijn. Voorzitter René Knigge: "Wij kijken als stichting terug op een fantastische week. Wij zijn trots op hetgeen wij samen met de vrijwilligers en professionals tot stand hebben gebracht." Knigge vertelt dat de Stichting Diemer Festijn vorige week maandag met het college van B en W heeft gesproken over het niet laten doorgaan van de Gemeentedag tijdens de slotdag van het Diemer Festijn dit jaar. Ook heeft de stichting de toezegging ontvangen van het college dat zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van de Gemeentedag tijdens het Diemer Festijn van volgend jaar, er met de stichting wordt overlegd, vertelt Knigge. Uiteraard wordt het Diemer Festijn volgend jaar opnieuw gehouden. De 37e editie is van dinsdag 3 september tot en met zaterdag 7 september 2019.

Fractie-voorzitters gemeenteraad bezoeken cannabiswinkel

DIEMEN De fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad hebben donderdagavond een bezoek gebracht aan cannabiswinkel Piramide in Bussum. Het betrof hier een werkbezoek.

Cannabiswinkel Piramide is eigendom van de Stichting Gooise Meren en is geen commerciële coffeeshop. De fractievoorzitters Kai de Haan (D66), Nico Portegijs (PvdA), Brigitte Wielage (VVD), Peter Prins (Ouderenpartij Diemen), Jan Sikking (Leefbaar Diemen), Janneke de Graaff (CDA) en Wim Advokaat (Ons Diemen) brachten een bezoek aan Piramide. GroenLinks werd vertegenwoordigd door raadslid Frans Eerkens.

Het bezoek van de fractievoorzitters houdt verband met het raadsadres 'Een coffeeshop voor Diemen', dat vanavond door de gemeenteraad wordt besproken tijdens de informatieve raadsvergadering.

Het raadsadres is voor het zomerreces van de gemeenteraad ingediend door Ronald Vriend. De fractie van Leefbaar Diemen heeft het presidium van de gemeenteraad toen verzocht om dit op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Ronald Vriend en Johnny Petram, beiden inwoners van Diemen, vertelden eerder dit jaar aan het DiemerNieuws dat zij in Diemen een coffeeshop of een wietwinkel willen beginnen.

Vriend heeft een petitie gehouden met de titel 'Een coffeeshop voor Diemen'. Vriend geeft aan dat de petitie 141 keer is ondertekend. Vriend: "Ter vergelijking: een petitie over tramlijn 9 is 112 keer ondertekend en de in Diemen breed gehouden enquête over cultuur is 547 keer ingevuld. Daarbij wil ik opmerken dat men zich vaak niet wil uitlaten over cannabisgebruik. De ondertekenaars van de petitie hebben die terughoudendheid gelukkig niet."

Quiz in teken van geschiedenis

Foto: Trudy Kroese

In Schuilkerk De Hoop is zondag een geschiedenisquiz gehouden. Veel vragen waren pittig.

13.

Gemeenteraad volgt reanimatiecursus

DIEMEN Leden van de gemeenteraad en fractieopvolgers hebben dinsdagavond gezamenlijk een reanimatiecursus gevolgd.

Dit initiatief volgt uit een een bezoek van burgemeester Erik Boog en zijn vrouw Wahida aan de Reanimatiedag, een initiatief van Rob van Someren van het Radio 10-programma 'Somertijd' en het Rode Kruis. In een gesprek met het Rode Kruis kwam het idee naar voren om een reanimatiecursus voor de hele gemeenteraad van Diemen te organiseren.

Burgemeester Erik Boog vindt het belangrijk dat de gemeenteraad hierin het goede voorbeeld geeft: "Wekelijks worden alleen al in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo'n 10.000 mensen per jaar. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet onmiddellijk hulp wordt geboden. Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren, hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren zodat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot. Daarom is het zo belangrijk dat veel mensen kunnen reanimeren en adequaat kunnen handelen als dat nodig is. Ik hoop dat veel mensen ons voorbeeld volgen."

Architectonisch wonder bij Fort Diemerdam

Paviljoen Puur ligt er vredig bij. In een uithoekje (excusez le mot) van Diemen aan de Overdiemerweg ligt een brok geschiedenis van grote omvang. Vlak bij de 'Kustbatterij bij Diemerdam', dat wij eigenlijk altijd Fort Diemerdam zijn blijven noemen. John Cuijpers is de enthousiaste en grote kenner van dit gebied. Hij kan er met veel passie en gevoel voor geschiedenis én anekdotes over vertellen. Over het fort en de gebouwen in de buurt. Zoals de fortwachterswoning waar in de oorlog het echtpaar Klop met veel moed en gastvrijheid joodse onderduikers opneemt. Nota bene met Duitse soldaten die ook op het fort verblijven. Al jaren leidt hij regelmatig belangstellenden rond over het terrein. Paviljoen Puur is in deze omgeving een architectonisch wonder. Iets nieuws op een plek waar het oude wordt gekoesterd en beschermd. Emma Architecten uit Amsterdam slaagde er in om toekomst en verleden te verbeelden en het gevoel van vooruitgang en bescherming tegelijk uit te dragen. Zij maakten gebruik van de geschiedenis van het fort en het omringende landschap. Emma heeft de footprint van een voormalig soldatenonderkomen, die bij archeologisch onderzoek tevoorschijn kwam, teruggebracht in het ontwerp.

Weerbericht

Perioden met zon en vrijwel droog, geleidelijk warmer
Begin deze week lag onze regio in het overgangsgebied tussen subtropische en polaire lucht. Woensdag trok het polaire front over, waarna we geheel in polaire lucht zijn terechtgekomen. Het is vrij koel, maar meest droog. Vanaf zondag schuift het Atlantisch hogedrukgebied naar het Europese vasteland. De stroming wordt dan zuidelijk. De temperatuur stijgt dan weer iets.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdag zijn er perioden met zon. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar circa 8 graden. Het wordt in de middag circa 18 graden. Er staat een matige westenwind. In het weekeinde blijft het eveneens droog, al is zaterdag een lokaal buitje niet uitgesloten. Er zijn perioden met zon bij een matige wind, krimpend van zuidwest naar zuid. Zaterdag loopt de temperatuur op naar zo'n 19 à 20 graden. Zondag komt de temperatuur weer iets boven de 20 graden.

Trend na het weekeinde
Tijdens en na het weekeinde stijgt de luchtdruk verder boven het Europese vasteland. Voor onze omgeving betekent deze ontwikkeling dat het overwegend droog weer is met geregeld zonneschijn en een stijging van de temperatuur naar een waarde rond 23 graden of iets hoger.

Weetje
Zomer 1959 (59 jaar terug) was nog zonniger dan zomer 2018 en eveneens zeer droog. Na die zomer werd het nog fraaier. September 1959 was de zonnigste september ooit. Er kwamen in die zomer geen hittegolven voor. In zomer 2018 waren het er twee, van 13 en 10 dagen lang, gelijk aan het record van juli 2006 met eveneens twee hittegolven, die 7 en 16 dagen duurden.

Gemeenteraad volgt reanimatiecursus

DIEMEN Leden van de gemeenteraad en fractieopvolgers hebben vorige week een reanimatiecursus gevolgd.

Dit initiatief volgt uit een bezoek van burgemeester Erik Boog en zijn vrouw Wahida aan de Reanimatiedag, een initiatief van Rob van Someren van het Radio 10-programma 'Somertijd' en het Rode Kruis.

Ouderenpartij Diemen wijst op positie dure scheefwoners

De fractie van Ouderenpartij Diemen. Foto: Foto: Imara Bonilla.

DIEMEN De Ouderenpartij Diemen heeft een enquête gehouden onder dure scheefwoners. Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen, is geschokt door een aantal uitkomsten. "Er zijn 6 respondenten die 60% of meer van hun inkomen aan huur moeten betalen, van wie twee zelfs 80%."

Prins overhandigt de uitkomst van de enquête vanavond voor aanvang van de informatieve raadsvergadering aan wethouder Lex Scholten van Wonen.

In mei 2018 is de Ouderenpartij Diemen een Meldpunt Dure Scheefhuurders gestart. Van mei tot september heeft de partij met een vragenformulier op de website www.ouderenpartijdiemen.nl aandacht gevraagd voor de groep van dure scheefhuurders. Dat zijn huurders die in een te dure woning wonen in verhouding tot hun inkomen. Ze zouden eigenlijk moeten verhuizen naar een goedkopere woning, maar dat duurt heel lang, want die goedkopere woningen zijn er steeds minder. In de afgelopen 20 jaar zijn er in Diemen geen sociale huurwoningen gebouwd. Verhuizen is in de meeste gevallen geen optie. De helft van de respondenten is 65+'er, en de andere helft is in de leeftijd van 35 tot 64 jaar. Er zijn geen reacties binnengekomen van 18-34-jarigen. Tweepersoonshuishoudens zijn in de meerderheid (11x), daarna volgen driepersoonshuishoudens (4x), eenpersoonshuishoudens (3x) en vierpersoonshuishoudens (2x). Een meerderheid (12x) betaalt een kale huur van € 900 of hoger, de overige betalen € 711 tot € 900 (4x) of een huur tot de huurtoeslaggrens van € 710,68 (4x).

Het inkomen van de respondenten: tot huurtoeslaggrens alleenstaande (€ 22.400): 4x; Tot huurtoeslaggrens met medebewoner (€ 30.400): 2x; tot EU-grens toewijzing sociale huurwoning (€ 36.798): 4x; tot EU-grens middeninkomens (€ 41.056): 7x; boven EU-grens toewijzing sociale huurwoning (€ 41.056): 0; weet niet/wil niet zeggen: 2x.

Er zijn 6 respondenten die 60% of meer van hun inkomen aan huur moeten betalen (3 x 60%, 1 x 70% en 2 x 80%). 5 respondenten betalen de helft van hun inkomen aan huur, 6 betalen 40% en 2 betalen 30% van hun inkomen aan huur. Van 1 respondent is het aandeel niet bekend. Twee derde (13x) geeft aan niet meer dan een huur tot de huurtoeslaggrens (€ 710,68) te kunnen betalen. 7 respondenten geven aan een huur tussen € 711 en € 900 te kunnen betalen. De helft geeft aan geen passende (goedkope, gelijkvloerse, senioren) woning te kunnen vinden. Daarnaast wordt ook Woningnet genoemd (geen aanbieding, inschrijving te duur). En verder valt op: 'inkomen te hoog voor huur en te laag voor koop', 'sinds kort geen huursubsidie meer', 'wil kopen maar krijg geen hypotheek' en 'kan geen sociale huurwoning krijgen omdat mijn inkomen te laag is'.

Prins: "Opvallend is dat niemand met een huur boven de huurtoeslaggrens woonkostentoeslag van de gemeente ontvangt. Deze kan worden aangevraagd, en als die wordt toegekend is er een verhuisplicht naar een goedkopere woning aan verbonden. Op de website van de gemeente is niets terug te vinden over deze toeslag. Verder is duidelijk dat er een groot tekort is aan woningen in de sociale huursector en met een huur tot 900 euro. Die moeten gebouwd gaan worden en zouden een deel van het probleem kunnen oplossen."

Ouderenpartij Diemen concludeert dat de uitkomsten bevestigen wat eerder bekend was over de positie van dure scheefhuurders. "In de tussentijd lijkt het erop dat veel ouderen (met name hoogbejaarden), maar ook achtergebleven alleenstaanden met een verhuiswens, in een eengezinswoning blijven wonen terwijl die woning na verhuizing beter toegewezen kan worden aan een gezinshuishouden. Verkoop van (voorheen) sociale huurwoningen leidt tot huuropdrijving en onttrekking aan de sociale woningvoorraad. Woningnet functioneert niet zoals het zou moeten functioneren. Er zijn te veel inschrijvingen voor te weinig passende woningen. Er is geen oplossing voor spoedgevallen en andere urgenten", aldus Ouderenpartij Diemen. Ouderenpartij Diemen komt ook met een aantal aanbevelingen: woonkostentoeslag meer onder de aandacht brengen, bouw van sociale huurwoningen, bouw van huurwoningen tot 900 euro, geen verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers of particulieren, het bevorderen van doorstroming naar passende woningen, in het bijzonder van specifieke doelgroepen (senioren en alleenstaanden in grote woningen, maar ook andere dure scheefhuurders) in Diemen, buiten Woningnet om. Te beginnen bij de eerste 200 woningen die naar verwachting in 2019 worden opgeleverd bij de keerlus van lijn 19 op de Sniep.

Blauwe zone Tarwekamp met ingang 3 november

DIEMEN Tarwekamp in Diemen-Zuid gaat met ingang van 3 november deel uitmaken van de blauwe zone. Dit heeft het college van B en W besloten.

De gemeente heeft in juli een een bewonerspetitie ontvangen van de bewoners van het appartementencomplex aan Tarwekamp. In deze petitie geven zij aan ernstige parkeeroverlast te ervaren en zijn de meningen van bewoners met betrekking tot invoering van een blauwe zone geïnventariseerd. De bewoners van het appartementencomplex aan Tarwekamp beschikken niet over een eigen parkeergelegenheid.

Bewoners van 111 adressen aan Tarwekamp hebben hun mening in de petitie gegeven. Bewoners van 71 adressen hebben aangegeven dat zij voorstander zijn van een blauwe zone, bewoners van drie adressen zijn tegenstander van de invoering van de blauwe zone en bewoners van drie adressen hebben geen mening. Op 34 adressen troffen de bewoners die de enquête hebben gehouden geen bewoners aan. Zij hebben tot 11 juli alle woonadressen maximaal drie keer bezocht.

Het college van B en W heeft vastgesteld dat een meerderheid van 63 procent van de bewoners van het appartementencomplex aan Tarwekamp zich voorstander toont van het invoeren van de blauwe zone. Het college van B en W kan het besluit tot invoering van een blauwe zone nemen als 51 procent van de bewoners voor is.

Politie houdt inbreker aan

DIEMEN De politie heeft vorige week woensdagmiddag een verdachte van een inbraak in een box aan de Henry Dunantlaan aangehouden.

De politie ontving een melding van de inbraak en ging er onmiddellijk op af. De melder, die de inbraak had ontdekt, rende achter twee jonge verdachten aan. Meerdere getuige wezen de politie op de vluchtrichting van de verdachten. De politie slaagde er al snel in om een verdachte aan te houden. Het betrof een minderjarige. De tweede verdachte is niet gevonden. De verdachte is overgedragen aan de recherche, die de zaak in onderzoek heeft. De politie heeft de melder en getuigen bedankt voor hun oplettendheid en kordate optreden.

Gevarieerd aanbod op kramenmarkt Diemer Festijn

Ballonnen voor kinderen op kramenmarkt.

DIEMEN De kramenmarkt op het Diemerplein maakt al jaren deel uit van het programma van de slotdag van het Diemer Festijn.

Organisaties en verenigingen uit Diemen en particulieren kregen de kans om de aandacht op zich te vestigen. Ook een aantal politieke partijen was met een kraam aanwezig. Jorrit Nuijens, sinds het voorjaar wethouder van Diemen, stond achter de kraam van GroenLinks. Er liepen lokale politici uit Diemen over de kramenmarkt om contact te leggen met inwoners van Diemen. Zij kregen uiteraard weer veel vragen.

De Historische Kring Diemen, tennisvereniging TVDZ, Stichting MaDi en de organisaties die in Diemen betrokken zijn bij het preventief aanbod voor jeugd en gezin behoorden tot de aanwezigen op de kramenmarkt. Die laatste deelden ballonnen uit aan kinderen die de kramenmarkt bezochten. De ballonnen vonden gretig aftrek. Ook schminkten zij kinderen. De actieve vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Vivos was uiteraard ook aanwezig. Voorzitter Elsje Kaptijn en haar zus Saskia Kaptijn gaven bezoekers informatie en verkochten leuke artikelen. Het pronkstuk van de kraam van Vivos ging al 's morgens vroeg weg: een houten beeldje dat bestaat uit drie dolfijnen. Hoewel het zaterdag fris was trok de kramenmarkt over de hele dag genomen toch een behoorlijk aantal bezoekers. Maar het waren er minder dan vorig jaar. Een reden hiervan kan zijn dat de gemeente dit jaar geen Gemeentedag hield, omdat de verbouwing van de hal van het gemeentehuis nog niet is afgerond.

De jeugdleden van de Diemer Gymnastiek Vereniging (DGV) verzorgden een demonstratie op het Diemerplein.

Diemenaren houden benefietavond voor vluchtelingen

DIEMEN Diemenaren Agnes Kroes en Yavar Rahimi organiseren op zaterdagavond 15 september een benefietavond waarvan de opbrengst geheel ten bate is voor vluchtelingenkinderen in Nederlandse azc's en voor vluchtelingenkinderen op het Griekse eiland Lesbos.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Eltheto kerk in de Javastraat 118 in Amsterdam en begint om 20.00 uur. Yavar Rahimi is zelf uit Iran gevlucht en is alweer vele jaren woonachtig in Diemen. Samen met een stel vrienden wilde zij het idee om vluchtelingenkinderen te helpen combineren met het opzetten van een muziekproject. Dit heeft geresulteerd in het muziekproject 'Darya' (de zee).

De van oorsprong Iraanse componist Hamid Tabatabaei heeft de muziek voor het project gecomponeerd en de tekst geschreven. Het muziekproject is geïnspireerd door het verhaal 'Het kleine zwarte visje' van de Iraanse schrijver Samad Behrangi. De illustraties zijn gemaakt door Mitra Basikhasteh. De uitvoerenden zijn: Sari van Brug – harp, Gerda Thorn - fluit en piccolo, Imre Kleblušek- violoncello en Hamid Tabatabaei - verteller.

Op de benefietavond wordt de cd 'Darya' gepresenteerd en is de live-uitvoering van de cd te horen. Verder geven de zusjes Mitra en Mona Basikhasteh een speciaal gastoptreden met zang en pianospel.

Verenigingen doen mee aan Grote Clubactie

DIEMEN Verenigingen uit Diemen gaan vanaf 15 september loten verkopen van de Grote Clubactie.

Het gaat om de volgende verenigingen: SV Diemen, TIW-Survivors, DKV Victoria en Edog Muzikaal Theater. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig voor de aanschaf van nieuwe materialen of de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuur- en hobbyverenigingen mee aan de landelijke actie. Zo'n 225.000 lotenverkopers realiseren daarmee samen rond de 9 miljoen euro. Verenigingen halen met deze actie per club gemakkelijk een bedrag tussen de € 1.000,- en € 15.000,- op.

Wim Advokaat

Raadslid voor Ons Diemen

Woont 51 jaar in Diemen

Foto: Trudy Kroese

Vind je het leuk dat het politieke seizoen vanavond weer begint?
"Ja, ik ben blij dat we weer beginnen. Ik vind dat wij als gemeenteraad nuttig werk doen. Ik denk dat Ons Diemen goed bezig is. Hoewel wij maar één zetel in de gemeenteraad hebben, hebben wij zeker invloed."

Wat zijn jouw hobby's?
"Ik ben geïnteresseerd in automatisering en computers en alles wat daarmee te maken heeft. Daarnaast lees ik veel over duurzaamheid en detectives."

Wat heb je met sport?
"Ik heb vroeger aan gymnastiek gedaan en daarna gevoetbald bij Wartburgia, een vereniging in Amsterdam. Ik ben actief als toezichthouder bij de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond. Ik vind sport erg belangrijk, zeker gezien de strijd tegen overgewicht en diabetes, ook onder jongeren. Sport kan wat mij betreft niet genoeg worden gepromoot."

Wat is jouw beste eigenschap?
"Ik ben goed in mensen met elkaar verbinden."

En jouw slechtste?
"Ik heb soms een por nodig."

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
"Bretagne in Frankrijk. Het landschap is daar mooi en ruig. Ook hangt er een mystieke sfeer."

Jouw favoriete plek in Diemen?
"Roggekamp in Diemen-Zuid. Wij zijn daar gaan wonen toen die wijk werd opgeleverd. Later hebben wij een tijd in Diemen-Noord gewoond, maar zijn weer teruggekeerd naar Roggekamp. De wijk is mooi, groen en rustig. Wij hebben daar veel privacy. Wij hebben gelukkig geen woning waar iedereen naarbinnen kan kijken."

Jongerenraad houdt pupquiz

DIEMEN De Jongerenraad Diemen organiseert op donderdag 20 september een pubquiz. De bijeenkomst vindt plaats in horecazaak Roediez aan de Hartveldseweg 26 en begint om 20.30 uur. De inloop is vanaf 20.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de pubquiz door een e-mail te sturen naar jongerenraad@diemen.nl, of door zich aanwezig te zetten bij het Facebookevenement van de Jongerenraad.

Teams die meespelen mogen bestaan uit drie tot vijf personen. Deelnemers die geen volledig team hebben kunnen zich ook aanmelden. De organisatie zorgt er dan voor dat zij deel uitmaken van een team.

Eerste gracht Holland Park is gereed

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De eerste gracht in Holland Park is gereed. De gracht en de woningen zien er prachtig uit. Er komen in de nieuwbouwwijk in Diemen-Zuid diverse grachten. De grachten zullen bijdragen aan een mooie, gevarieerde en waterrijke woonwijk.

Genieten tijdens 36e Diemer Festijn

Het weer zat niet altijd mee, maar de bezoekers van de 36e editie van het Diemer Festijn hebben genoten van de sfeer en het programma.

Sven Versteeg debuteerde op het Diemer Festijn. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het Diemer Festijn begon ook dit jaar met de Rabobank Kindermiddag. Nadat burgemeester Erik Boog het Diemer Festijn officieel had geopend konden de kinderen genieten van de Sesamstraat Show. De donderdagmiddag stond traditioneel in het teken van de senioren. Het was voor een keer geen mooi weer tijdens deze bijzondere middag. Maar de tent zat vol en het Amsterdams Volkskoor en Ronnie Tober vermaakten de senioren. Het programma was ook dit jaar aangeboden door de Diemer Apotheek. De senioren kregen koffie, thee en lekkernijen van Schoolcatering Diemen en diverse bewoners van De Diem en Berkenstede werden door Oostenrijk Touringcars BV van en naar de feesttent gebracht. Van woensdagavond tot en met zaterdagavond traden er in de feestent artiesten op. Ruth Jacott, die Glennis Grace verving, maakte indruk. Zij zocht veel contact met het publiek. Andere artiesten die tot de verbeelding spraken waren 'soulman' Bryan B, Tino Martin, André Hazes, Sven Versteeg, Quincy en Peter Beense. Voor de 21-jarige Diemenaar Sven Versteeg was zaterdag een bijzondere avond: hij debuteerde op het Diemer Festijn. Net als in voorgaande jaren was het vooral op vrijdag en zaterdag druk in de feesttent. Vrijdagavond regende het langdurig. Het gevolg was dat er weinig mensen voor de tent bleven staan. Binnen was het lekker druk en gezellig. Uiteraard verdienen de dames en heren van de Diemer Festijn Crew een speciale vermelding. Zij richtten op maandag en dinsdag de tent in, draaiden bardiensten, verkochten munten en hielden toezicht. Zondag rond 11.00 uur waren zij weer op de Ouddiemerlaan aanwezig om de tent leeg te halen. Een aantal van hen hielp maandagochtend met het afbreken van de tent. Het 'gezicht' van het Diemer Festijn was ook dit jaar presentator Wim Bohnenn, die met zijn enthousiasme en typisch Amsterdamse humor voor veel sfeer wist te zorgen.

Dries Roelvink. Foto: Trudy Kroese
Vuurwerk sluit Diemer Festijn af. Foto: Trudy Kroese
Ruth Jacott zocht veel contact met het publiek. Foto: Trudy Kroese
Ronnie Tober tijdens de seniorenmiddag. Foto: Trudy Kroese

Quiz in teken van geschiedenis

Peters Prins winnaar moeilijke quiz

Presentator Steven Dijk en een aantal deelnemers. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In Schuilkerk De Hoop is zondag een geschiedenisquiz gehouden. Het was een initiatief van de Historische Kring Diemen en Kunstzin Diemen, de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen.

Steven Dijk, de voorzitter van Kunstzin Diemen, was quizmaster. Hij stelde de kleine twintig deelnemers dertig vragen over geschiedenis. Tien vragen gingen over de geschiedenis van Diemen, tien over de geschiedenis van Nederland en tien over de geschiedenis van Europa.

Peter Prins won de quiz. De fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen wist maar liefst 25 van de dertig vragen goed te beantwoorden. Hij ontving het boek 'Wereldgeschiedenis van Nederland'. Een van de redacteuren van het boek is Lex Heerma van Voss. Hij is inwoner van Diemen. Ellen van Meurs, bestuurslid van de Historische Kring Diemen, en Oscar Borghardt, verslaggever van het DiemerNieuws, deelden de tweede plaats. Zij hadden beiden 22 vragen goed en kregen een fles wijn.

De deelnemers moesten na elke vraag een van de drie aangegeven antwoorden op een formulier omcirkelen. De meeste vragen waren pittig. Een voorbeeld was de vraag welke Diemenaar zowel raadslid, wethouder als burgemeester in Diemen is geweest. De antwoorden die op de formulieren stonden waren 1: Johan de Kieviet, 2: Andreas van Tienen en 3: Alphons Ruitenbeek. Het goede antwoord was Johan de Kieviet.

De vraag wanneer er een eerste halte van de NS in het centrum van Diemen werd geopend leidde bij veel deelnemers tot verwarring. Het goede antwoord was het jaar 1882. Toen opende de NS een halte voor treinen die later weer verdween. Veel deelnemers vulden het jaartal 1974 in. Dat was het jaar dat het huidige station in het centrum van Diemen werd geopend.

De boodschappenbus. Foto: Oscar Borghardt

Donderdag 13 september

Diemer Hulp

16.00 uur | Huis van de Buurt 't Kruidvat

Diemer Hulp organiseert gratis spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of overheidsinstanties. Er wordt gekeken naar een oplossing en zo nodig doorverwezen. Voor informatie, Carrilho: 06-31063039.

Zaterdag 15 september

Florieke Beelen, mezzosopraan

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

Samen met bariton Hans Pieter Herman en pianist Maurice Lammerts van Bueren heeft Florieke Beelen een cd opgenomen met vier van Schumanns meest geliefde duetten en de prachtige cyclus 'Myrten'. De cd wordt gepresenteerd in Schuilkerk De Hoop. Voor dit concert dienen belangstellenden zich online aan te melden.

Zondag 16 september

Computerinloop Noorderlicht

10.00 uur | Wijkcentrum het Noorderlicht

Vragen op computergebied? Elke derde zondag van de maand is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een computerinloop in wijkcentrum Het Noorderlicht aan het Gruttoplein 2 in Diemen-Noord. Bezoekers kunnen hun laptop, tablet of telefoon meenemen. De deskundigen kunnen dan helpen.

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Kerkdienst, viering Heilig Avondmaal. Voorganger is mw. ds. M. Reinders uit Diemen.

Viering

10.30 uur | Sint Petrus' Banden Kerk

Eucharistieviering met het Allegriakoor. Voorganger is pater G. Noom.

Bingo 't Kruidvat

13.30 uur | Huis van de Buurt 't Kruidvat

Gezellige prijzenbingo van 13.30 tot 17.00 uur. Een boekje voor 5 rondes kost € 7,50. Halve boekjes en losse kaartjes zijn ook verkrijgbaar. Meer informatie, Henny: 06-19776374.

Maandag 17 september

Beautyinloop Noorderlicht

11.00 uur | Wijkcentrum het Noorderlicht

Elke maandag zijn een schoonheidsspecialiste en een pedicure in wijkcentrum Het Noorderlicht vanaf 11.00 uur aanwezig voor het geven van allerlei behandelingen aan senioren. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 18 september

InloopKoorPlus+ - Met muziek je grenzen verleggen

20.00 uur | Sint Petrus' Banden Kerk

Heerlijk een avond liederen zingen uit de hele wereld. Zingend je grenzen verleggen en daarnaast lekker ontspannen met aanvullende ritme- en harmonie-oefeningen. Kosten: € 15,- p.p. per keer, € 67 voor 5 keer, € 125,- voor 10 keer. Meer Info op de website van het GA of via marjonbar@gmail.com.

Presentatieavond

20.00 uur | Theater de Omval

Traditiegetrouw opent Theater de Omval het theaterseizoen met een presentatieavond. Op deze avond presenteren vijf artiesten zich in het theater. Zij zijn later in het seizoen in Theater de Omval te zien met hun volledige programma.

Woensdag 19 september

PCOB - ENTER computerinloopmorgen

9.00 uur | De Schakel

Elke woensdagmorgen (van 9.00 tot 12.00 uur) kunnen mensen die problemen hebben met hun laptop, iPad of tablet langskomen. Voor meer informatie, telefoonnummer 06-43734155.

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

De boodschappenbus voor ouderen haalt elke woensdag tussen 12.00 en 15.00 uur ouderen op van huis en brengt hun naar winkelcentrum Diemerplein en de markt op het Diemerplein en later weer terug naar huis. Opgeven kan op dinsdag via telefoonnummer 020-6603300. De kosten bedragen € 1,50 voor een retour, contant af te rekenen met de chauffeur van de bus.

Dames SV Zeeburg trainen intensief

Team mikt op het kampioenschap

De selectie en technische staf van dames 1 van SV Zeeburg. Foto: SV Zeeburg.

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg is volop bezig aan de voorbereiding op de zaalcompetitie 2018-2019.

Het eerste damesteam komt uit in de hoofdklasse van de zaalcompetitie. Vorig seizoen eindigden de handbalsters uit Diemen op de tweede plaats. De achterstand op kampioen Geel Zwart was slechts twee punten. De doelstelling van dames 1 van SV Zeeburg is duidelijk: komend seizoen moet de titel in de wacht worden gesleept.

De technische staf is er klaar voor. Trainer/coach Doug van Leeuwen heeft zijn contract met een seizoen verlengd. Dionne Tool en Wesley Abbenes zijn de assistenten van Van Leeuwen. Dionne Tool was jarenlang aanvoerder van het eerste damesteam van SV Zeeburg. Aan het begin van het afgelopen seizoen moest zij met handbal stoppen vanwege een blessure. Sascha Tikink is fysiotherapeut van de ploeg.

Het eerste damesteam komt sinds vorig seizoen alleen nog maar uit in de zaalcompetitie. Hoewel de zaalcompetitie pas op 30 september begint is de ploeg al in augustus begonnen met trainen. Er wordt driemaal per week getraind in Sporthal Diemen.

Begin augustus werd er een trainingskamp gehouden in in Beek/Susteren in Limburg. Tijdens het trainingskamp speelde SV Zeeburg twee oefenduels. De ploeg won beide duels: van NOAV met 19-17 en van BFC met 29-22. De selectie is in vergelijking met vorig seizoen gewijzigd. Keepster Anne de Vries is naar Foreholte gegaan en Dionne Tool is gestopt. Nieuw zijn twee 18-jarige speelsters. Channa Goedhart is doorgestroomd uit de A1. Zij viel vorig jaar al diverse keren in in het eerste team. Babs van Starrenburg is van Veneco/VELO overgekomen. Serena van Beek is tot februari op reis en Ella Haagstam is nog herstellende van een operatie aan haar knie.

Fergil Hesterman presteert goed in Duitsland

Fergil Hesterman in actie.

DIEMEN Zwemmer Fergil Hesterman uit Diemen is op zaterdag 1 september tijdens de Weserschwimm in het Duitse Rinteln als eerste geëindigd bij de deelnemers die zonder wetsuit zwommen.

Hij werd derde in het klassement van alle zwemmers (inclusief zwemmers die een wetsuit droegen).

Fergil vertrok een dag eerder vanuit Diemen naar Duitsland om voor de derde keer deel te nemen aan de zwemwedstrijd in Duitsland. Het zwemevenement werd in 2016 voor het eerst georganiseerd door marathonzwemmer Marcus Reineke uit Duitsland.

Tijdens de eerste twee edities zwommen de deelnemers 40 kilometer. Tijdens de editie van zaterdag, tevens de laatste keer dat het evenement werd gehouden, moesten de deelnemers de marathon zwemmen: 42,195 meter.

De deelnemers vertrokken 's morgens vroeg. Fergil Hesterman finishte in een tijd van 5 uur en 46 minuten.