DiemerNieuws

8 mei 2014

DiemerNieuws 8 mei 2014


Grote stapel bezwaren tegen sluiting Nuonweg

Foto: Christian Pfeiffer

Meer dan 2100 bezwaarschriften kreeg wethouder Lex Scholten gisteren uit IJburg, Muiden en Diemen tegen het besluit om de Nuonweg eind juli af te sluiten. In het gemeentehuis van Diemen overhandigde Annet de Klerk, bewoonster van IJburg en initiatiefneemster van een burgerinitiatief tegen de sluiting, de bezwaarschriften aan Scholten. De bezwaarmakers willen met Diemen om tafel om de weg open te houden. Een afspraak met Scholten hiervoor zat er gisteren echter niet in. Lees verder op pagina 2.

College: SWD kan zelfstandig blijven

DIEMEN - De Stichting Welzijn Diemen (SWD) kan zelfstandig verder. Aansluiting bij een landelijke koepel blijkt bij nader inzien een onnodige stap. Dit stelt het college van B en W in een raadsvoordracht over de toekomst van de welzijnsorganisatie. De gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit.

De SWD lag vorig jaar onder vuur: er was kritiek op het functioneren van de welzijnsinstelling. De gemeenteraad besloot toen dat er een onderzoek moest worden verricht naar de mogelijkheid dat SDW zich zou aansluiten bij een landelijke koepel. Aan deze opdracht werd op basis van een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie de opdracht toegevoegd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een lokale koepel.

Het college van B en W is tevreden over hoe de SWD op dit moment functioneert. "Met minder ingrijpende en voor een deel reeds in de praktijk gebrachte maatregelen is de kwetsbaarheid van de SWD al voor een groot deel ondervangen", is de conclusie van het college van B en W. "Er wordt bij de SWD voldoende basis aanwezig geacht voor een zelfstandig functioneren wanneer er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan."

Een van die randvoorwaarden is dat de SWD moet zorgen voor een adequate vervanging bij eventuele ziekte van directeur Arie van 't Hoog.

Van 't Hoog werd in december 2012 aangesteld als directeur van de SWD. "Wij hebben een aantal maatregelen genomen. Wij hebben heldere prestatieafspraken gemaakt met de gemeente, die onze opdrachtgever is. Daarnaast hebben wij heel goed op het geld gelet."

De directeur van de SWD geeft aan dat op het moment dat het raadsbesluit werd genomen er al sprake was van verbeteringen. "Ook in de maanden daarvoor voerden wij heel regelmatig overleg met de gemeente en ging het de goede kant op. Maar de gemeenteraad had het volste recht om opdracht tot een onderzoek te geven. De gemeenteraad verstrekt immers het geld aan de SWD."

Jongen dreigt met mes

DIEMEN - Een 14-jarige jongen uit Amsterdam heeft zondagmiddag rond 15.45 uur bij de skatebaan aan de Vogelweg andere jongeren met een mes bedreigd.

Agenten hebben het mes in beslag genomen en de jongen meegenomen naar het politiebureau. Zij hebben vervolgens de ouders van de jongen op het bureau laten komen om de zaak te bespreken. Er is geen aangifte gedaan.

Politieman raakt gewond bij ongeluk

DIEMEN - Een agent van het wijkteam Diemen is in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag gewond geraakt.

De agent reed op een motor over het Wilhelminaplantsoen toen ter hoogte van de bibliotheek een taxi de weg opdraaide. De agent kon de taxi niet ontwijken en kwam ten val. De politieman is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak.

2

vrouwenteams van SV Diemen zijn kampioen geworden

'Waar een wil is, is een weg'

vervolg van voorpagina

In de trouwzaal van het gemeentehuis waren vertegenwoordigers van bewoners van IJburg en winkelcentrum Maxis in Muiden aanwezig, goed voor veel van de ingediende bezwaarschriften, politici van D66 en VVD uit Amsterdam, die de weg ook open willen houden en bewoners van de Overdiemerweg en de Diemerzeedijk, die hun eigen stapeltje bezwaarschriften kwamen aanbieden. De Diemenaren is het vooral te doen om een aparte afslag alleen voor hen via de parallelweg over de A1 als de Nuonweg niet open kan blijven voor alle verkeer en zij ook nog hun recht op overpad over dat deel van de Overdiemerweg verliezen.

De IJburgers willen hun korte verbinding naar winkelcentrum Maxis niet verliezen, iets wat de winkeliers en eigenaar van het winkelcentrum ook willen voorkomen. De bezwaarmakers vinden dat Diemen vasthoudt aan een oude afspraak, terwijl de omstandigheden anders geworden zijn en er wel degelijk oplossingen denkbaar zijn. Annet de Klerk: "De wethouder ziet vooral beren op de Nuonweg, maar waar een wil is, is een weg." Volgens een vertegenwoordiger van Maxis lagen de contracten met Nuon om de weg open te houden en het onderhoud over te nemen al klaar, maar door het verkeersbesluit van Diemen is er op de kruising straks gewoon geen afslag meer. Volgens Scholten kost het openhouden van de weg vier tot vijf miljoen euro. "Ik vind het schaamteloos dat de winkeliers van de overheid verwachten dat zij zoveel geld neertelt om hun winkels bereikbaar te houden. Daar is de overheid niet voor." Jeroen Heuving, advocaat van de eigenaar van het winkelcentrum, bestrijdt dat een oplossing zoveel geld kost. "Wij hebben verkeersonderzoek laten doen en met minieme aanpassingen zou op de kruising een veilige afslag naar de Nuonweg mogelijk zijn. Wij vinden bovendien dat niet alle belangen bij het verkeersbesluit van Diemen goed afgewogen zijn. De wethouder neemt wel de belangen van de winkeliers in Diemen mee in zijn overweging, maar dat mag niet, dat is oneerlijke concurrentie."

Scholten wil nog niet met de andere partijen om tafel; zij moeten volgens hem eerst goed onderzoek doen voordat hij het openhouden van de weg in overweging wil nemen. Eerder dit jaar liet hij dit wethouder Van Poelgeest van Amsterdam ook al weten in een brief met 14 voorwaarden, waaraan eerst moet worden voldaan voordat er verder gepraat kan worden. "De bezwaarschriften zullen nu eerst door de bezwaarschriftencommissie worden behandeld en die zal advies uitbrengen aan het college van B en W. Wij zullen dat dan in overweging nemen", zei hij. Inmiddels dringt de tijd wel, volgens planning gaat de weg eind juli dicht. Advocaat Heuving overweegt daarom binnen enkele weken bij de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen om het besluit om de Nuonweg af te sluiten op te schorten. "Als het nodig is, sluiten wij daarna een gang naar de bestuursrechter niet uit."

Weerbericht

Wisselvallig en vrij koel, soms veel wind
Na een paar zachtere dagen wordt het wederom koeler deze week en ditmaal ook natter. Er komt een strakke westelijke luchtstroming op gang. Met deze westcirculatie trekt een trits aan regengebieden mee, afgewisseld door iets drogere perioden met wat zonneschijn en een enkele bui. Dit wisselvallige scenario gaat gepaard met een vaak stevige zuidwestenwind.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag en het weekeinde ligt de nadruk op de bewolking. Periodiek regent het enige tijd, afgewisseld door minder natte perioden met wat zonneschijn en af en toe een bui. Er waait daarbij in het algemeen een vrij krachtige tot soms krachtige zuidwesten- tot westenwind (windkracht 5-6). Vrijdag kan de wind even toenemen tot hard (windkracht 7). De maximumtemperatuur wordt circa 15 graden. De nachtelijke minima schommelen rond 9 graden.

Trend na het weekeinde
De volgende weerspreuk lijkt voor deze lente op te zullen gaan: 'Geeft april ons vele mooie dagen, dan pleegt de mei de last te dragen'. De kans is namelijk groot dat ook de komende week de Atlantische wisselvalligheid aanhoudt. Het waait soms stevig en het blijft vrij koel.

Weetje
De periode van 11 t/m 14 mei staat in de volksweerkunde bekend als de 'IJsheiligen'. Dit wordt vaak gezien als de laatste periode in het jaar waarin nachtvorst op kan treden. Hiermee wordt vorst aan de grond bedoeld, op 10 cm hoogte. Soms komt echter in juni nog wel eens nachtvorst voor. Dit jaar geen nachtvorst met 'IJsheiligen', wel koel en onbestendig weer.

Het kleinste terras van Diemen

Terras

Diemen en haring vormen al sinds tientallen jaren een twee-eenheid in Diemen. Zo was de haringstal van Jan Post in de jaren zestig een vaste stop voor Ard Schenk en Kees Verkerk. De twee schaatsers trainden op de Jaap Edenbaan in de Watergraafsmeer. Zij verbleven met de selectie in Hotel De Kroon aan de Muiderstraatweg en liepen elke dag twee keer heen en weer naar de ijsbaan. Vooral Kees kon niet buiten zijn dagelijkse visje. Nog altijd kan hij er smakelijk over vertellen.

In de traditie van Diemense haringmannen en zeker niet te vergeten haringvrouwen, neemt Johan van Leijenhorst een bijzondere plaats in. Het is amper te geloven, maar Johan maakt in zijn prachtige stal al 25 jaar de haringen schoon. Nog een kleine maand en dan is de Hollandse Nieuwe er weer. Voor wie wil: op het kleinste terras van Diemen op heilige grond. Dat zit zo: voor de stal staan een tafeltje en vier stoelen waar je in het zonnetje op dit levendige punt op de grond van de Sint-Petruskerk bent. Met de vrolijke bloemenstal Mooi! By Rick als buurman is dit stukje Diemen al jarenlang een unieke en herkenbare plek in Diemen.

Nelson Mandelapark feestelijk geopend

'5 mei, de perfecte dag om Mandela te eren'

RaadslidRob Verheuvel en burgemeester Amy Koopmanschap onthullen het naambord van het Nelson Mandelapark. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Burgemeester Amy Koopmanschap en PvdA-fractievoorzitter Rob Verheuvel hebben maandagmiddag het Nelson Mandelapark geopend.

De naam van het park achter winkelcentrum Diemerplein is een initiatief van Verheuvel. Hij stelde het college van B en W in december voor om een plek in Diemen naar de vorig jaar overleden Nelson Mandela te vernoemen. De politieke partijen in de gemeenteraad vonden het voorstel van Verheuvel sympathiek.

De straatnaamcommissie van de gemeente Diemen heeft het college van B en W in januari geadviseerd om het park, inclusief de voet- en fietspaden, de naam Nelson Mandelapark te geven. Ook adviseerden zij over de namen van de drie bruggen. Het college van B en W heeft dit advies overgenomen.

Iedereen was geraakt door zijn dood
én zijn leven

De bruggen krijgen de volgende namen: Qunu, een dorpje in de Oostkaap waar Mandela opgroeide, Amandla, een strijdkreet die gebruikt werd tijdens het verzet tegen de apartheid en Ubuntu, een Afrikaanse filosofie.

Tijdens de opening van het park werden twee toespraken gehouden. Marinus van Dijk, voorzitter van winkeliersvereniging Diemerplein, ziet de bruggen als een symbool voor bruggen die letterlijk en figuurlijk gebouwd worden tussen alle mensen, ongeacht hun kleur, afkomst en geaardheid. Hij voegde daaraan toe dat het winkelcentrum het kleurrijke hart van Diemen moet zijn met plek voor iedereen.
Burgemeester Koopmanschap liet in haar toespraak weten dat zij erg trots is op het Nelson Mandelapark. "Iedereen was geraakt door zijn dood, maar ook zeker door zijn leven." Zij vertelde over het bewogen leven van Mandela. Door het park naar hem te vernoemen, wil de gemeente respect uiten tegenover de grondlegger van de moderne, democratische Zuid-Afrikaanse samenleving.

De slagwerkgroep van Muziekschool Diemen was aanwezig om de African Dream te spelen. Het stuk werd gespeeld door ongeveer 16 kinderen in de leeftijd van acht tot zestien jaar. De leden van de muziekschool waren erg enthousiast toen de gemeente hen benaderde.

In het park is ook een boom geplant ter ere van Mandela. Bij deze hemelboom staat de tekst: 'It always seems impossible until it's done'. Koopmanschap hoopt dat de boom inspirerend is voor velen en dat mensen beseffen dat er voor iedereen een toekomst is en dat dromen altijd uit kunnen komen.

Er waren buurtbewoners en andere geïnteresseerden aanwezig. Velen vonden dat 5 mei een perfecte dag was voor de opening van het park. De meningen over het park zelf waren echter verdeeld, vooral omdat het park nog in wording is en er bij sommigen onduidelijkheid was over de verdere plannen.

Buurtbewoonster Maria Kroes: "Ik vind dat het park een grandioze naam heeft en dat Mandela een man is die zeker geëerd moet worden. Het park mist alleen nog kleur, zoals een muurschildering of een monument. Er zit nu nog niet genoeg leven in en dat vind ik erg jammer."

John Cuijpers vindt het park prachtig en geniet vooral van de breedte die aan de ruimte is toegevoegd. Hij vindt dat de plek er zeker op vooruit is gegaan en noemt naar het park gaan "een uitje voor plezier".

Talentenshow Stichting Welzijn Diemen

Winnaar Lennart Williams. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In Theater De Omval vond zaterdag een talentenshow plaats. Er deden vijf talenten mee.

De 18-jarige winnaar Lennart Williams speelde een klassiek gitaarstuk uit de Renaissance. Williams speelde het stuk uit zijn hoofd en was erg blij met de overwinning. Hij overweegt om verder te gaan met muziek maken.
In de zaal zaten ongeveer veertig belangstellenden. De sfeer was goed en iedereen werkte enthousiast mee. Arie van 't Hoog, directeur van SWD, laat weten dat de talentenshow vaker plaats zal vinden. "Wij hopen dat er dan bekende mensen uit de muziekwereld willen jureren."

Woningen op locaties scholen

DIEMEN - Na de verhuizing van basisscholen De Duif en 't Palet naar de nieuwe brede school in Diemen-Noord zullen op de locaties van beide scholen woningen worden gebouwd.

Een initiatiefnemer heeft een plan aan de gemeente voorgelegd dat grotendeels binnen het bestemmingsplan past. Dat bestaat uit 60 woningen, 28 op de locatie van 't Palet en 32 op de locatie van De Duif. De woningen zullen als vrijesectorhuurwoningen worden geëxploiteerd. Het is de bedoeling om op beide locaties extra parkeerplaatsen op te nemen. Op de locatie van De Duif zal daarvoor het noordelijke bouwblok naar het noorden worden verschoven, zodat daarachter ruimte ontstaat om het parkeren goed in te passen. Ook aan speelruimtes is gedacht: op beide locaties zijn in ieder geval mogelijkheden om kleine speelgelegenheden voor de jongste kinderen te maken.

De bestaande schoolgebouwen komen rond de zomerperiode 2014 beschikbaar. De gemeente streeft ernaar om de gebouwen zo kort mogelijk leeg te laten staan en maakt daarom vaart met de planvorming en vergunningsprocedure. Op woensdag 14 mei is er voor geïnteresseerde buurtbewoners een informatiebijeenkomst van de gemeente en de initiatiefnemer op de gemeentewerf.

Sport Monitor

DIEMEN - Ruim 1500 Diemenaren ontvangen binnenkort het verzoek om mee te werken aan de Sportmonitor.

De Sportmonitor bestaat uit een lijst met 31 vragen over de mate waarin inwoners aan sport en bewegen doen en wat zij van de sportvoorzieningen vinden. Wethouder Jeroen Klaasse van Sport: "We weten allemaal dat sporten gezond is. Daarnaast is het ook gezellig en goed voor de sociale contacten. De gemeente vindt het belangrijk dat er in Diemen een breed en gevarieerd aanbod is om te sporten en te bewegen en dat zoveel mogelijk Diemenaren daar gebruik van kunnen maken." Met de uitkomsten van de Sportmonitor gaat de gemeente de Sportnota 2014 opstellen met beleid voor de komende jaren.

SV Diemen tekent contract voor levering sportkleding

Foto: Trudy Kroese

SV Diemen, sportzaak Robeu Sport en het bedrijf Deventrade/Hummel uit Deventer (importeur van kledingmerk Hummel) hebben vrijdagavond een nieuwe overeenkomst getekend voor vier jaar. Robeu Sport mag als enige zaak sportkleding van SV Diemen verkopen. De overeenkomst werd ondertekend tijdens de officiële opening van Robeu Sport in winkelcentrum Diemerplein. De drie partijen hadden ook de afgelopen vier jaar een overeenkomst over de levering van sportkleding van de voetbalvereniging.

Kunstprijs

DIEMEN - Dit jaar kunnen inwoners van Diemen weer meedingen naar de Kunstprijs van de gemeente Diemen. Het thema is Diemen-Noord. De gemeente heeft de organisatie van de prijs overgedragen aan kunstenaarsvereniging Kunstzin Diemen.

Het huidige Diemen-Noord bestaat dit jaar 25 jaar, maar onderwerp voor kunstwerken is het al eeuwenlang: in de zeventiende eeuw heeft Rembrandt geregeld in Diemen-Noord gewandeld en getekend. Voor de Kunstprijs gemeente Diemen 2014 is de opdracht een kunstwerk of kunstobject te maken dat het thema 'Diemen-Noord' het best verbeeldt. Het gebruik van materialen en technieken staat vrij. De kunstenaar kan zich laten inspireren door de huidige wijk, de geschiedenis of de fantasie, als het thema maar herkenbaar is.

Iedere deelnemer mag één werk inzenden; dat kan vanaf 15 september bij het gemeentehuis. Er zijn twee prijzen te winnen: een jury kiest de winnaar van de Kunstwedstrijd 2014, bezoekers van de tentoonstelling kiezen de winnaar van de Publieksprijs. Het werk is te bezichtigen op een tentoonstelling in het gemeentehuis van 22 september tot 14 november.

Kijk voor meer informatie op www.diemen.nl.

Frans van Vuuren

64 jaar
Exposeert van 2 t/m 10 juni
in het gemeentehuis
Diemenaar sinds 1983

Foto: Eline Vedder

Favoriete kunstenaar?
"Ik heb er meerdere. In het algemeen houd ik van veel kleur, dus van de coloristen. Mijn favoriete kunststroming is het fauvisme, maar het expressionisme heeft ook mijn hart gestolen."

Wat vindt u van het nieuwe winkelcentrum?
"Ik doe er soms mijn boodschappen en ik heb het idee dat het nog niet goed loopt. Maar wat ik nodig heb is er te vinden, dus op zich is het prima."

Hobby's naast schilderen?
"Ik heb nog talloze andere hobby's, zoals gitaar spelen, schaatsen en wandelen."

Laatst gelezen boek?
"De thriller 'Honingval', van de Zweedse Unni Lindell."

Beste cd/lp ooit?
"Ik houd van artiesten als J.J. Cale, Eric Clapton en Neil Young. Dat is allemaal muziek met akoestische gitaren."

The Beatles of The Stones?
"Ik was vroeger een beetje een hippie en hield van de softere muziek. The Beatles vond ik dus erg goed, maar met The Stones had ik niks."

Dorp of stad?
"Ik houd van de stad omdat daar veel dingen gebeuren, maar een dorp vind ik ook fijn. Dan vooral op het platteland en met bergen. Daar haal ik ook inspiratie vandaan voor mijn schilderijen."

Waar mogen ze u voor wakker maken?
"Voor een goed gebraden kip met frites en sla. Daarna wil ik nog een zakje zoete drop."

Lievelingsfilm?
"Ik houd erg van de Franse en Italiaanse cinema. Met Amerikaanse films heb ik niks."

Wat zou u doen als u een dag burgemeester was?
"Ik zou in een auto met open dak door Diemen rijden en iedereen de hand schudden."

Hoe zou u uw expositie omschrijven?
"Mijn expositie heet 'Vorm & Kleur' en met die twee woorden zou ik mijn schilderijen ook willen omschrijven."

Sportzaak Robeu Sport wil alle sporters bedienen

Sportzaak in winkelcentrum Diemerplein is zaterdag geopend

Harry van Bruggen en Hilly Busker voor hun nieuwe zaak. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Robeu Sport in winkelcentrum Diemerplein heeft vrijdagavond de openingsreceptie gehouden. Zaterdag ging de zaak open voor klanten. Eigenaars Harry van Bruggen en zijn vrouw Hilly Busker hebben de eerste dagen veel belangstellenden in de winkel mogen ontvangen.

Van Bruggen en Busker zijn eigenaars van nog twee zaken van Robeu Sport: in Landsmeer en Amsterdam-Zuidoost. Die laatste zaak sluit dit jaar. Robeu Sport heeft een uitgebreid en divers aanbod voor beoefenaars van sporten zoals voetbal, hockey, basketbal, tennis en tafeltennis: wedstrijd- en trainingskleding, sporttassen, voetbalschoenen, tennisschoenen, schoenen voor zaalsporten en loopschoenen, joggingbroeken, baseballcaps, voetballen en basketballen, hockeysticks en tafeltennisbatjes en -balletjes. Het is slechts een selectie uit het aanbod. "Wij verkopen veel artikelen voor de grote sporten als voetbal en hockey, maar wij streven naar een assortiment waarbij wij zoveel mogelijk mensen die andere sporten beoefenen van dienst kunnen zijn. Wij verkopen wel tennisartikelen, maar geen rackets. Wel overwegen wij om in de toekomst tennisrackets te gaan bespannen", aldus Van Bruggen.

WK-shirts
Bij Robeu Sport treffen klanten ook shirts aan van landen die in juni en juli deelnemen aan het WK voetbal in Brazilië. Dit assortiment zal in de periode voor de start van het WK op 10 juni nog worden uitgebreid. De artikelen die verband houden met het Nederlands elftal lopen erg goed.

Van Bruggen en Busker hebben bewust voor een zaak in winkelcentrum Diemerplein gekozen. "Wij vinden dit een schitterend winkelcentrum. Het ziet er prachtig uit en er vestigen zich hier steeds meer nieuwe zaken. Wij hebben er alle vertrouwen in", aldus Harry van Bruggen.

CDA houdt maandag spreekuur

DIEMEN - Het CDA houdt maandag 12 mei voor de eerste keer een spreekuur voor inwoners van Diemen. Het spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis en duurt van 19.30 tot 20.00 uur.

Het spreekuur vindt elke eerste maandagavond van de maand plaats. In verband met Bevrijdingsdag wordt het spreekuur deze maand een week later gehouden. CDA-raadslid Janneke de Graaff: "Wij willen ons inzetten voor iedereen die woont, werkt en recreëert in Diemen. Daarom houden wij een spreekuur waar iedereen welkom is. Daarnaast komt het CDA ook graag naar verenigingen, ondernemingen of een buurt in Diemen toe als daar iets speelt. Wij houden ons aan de belofte die wij voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben gedaan." Mensen kunnen zich aanmelden voor het spreekuur of het CDA uitnodigen voor een bezoek door een e-mail te sturen naar j.degraaff@diemen.nl of te bellen met telefoonnummer 06-40412247.

Projectdag StC Diemen

DIEMEN - Serve the City Diemen organiseert op 17 mei voor de zesde keer een projectdag met, heel toepasselijk, zes verschillende projecten.

Een van de projecten is het helpen bij de barbecue van HVO Querido. De organisatie, die ondersteuning biedt bij het wonen voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale klachten, zoekt meer aansluiting bij buurtbewoners. Voor hun jaarlijkse barbecue voor bewoners kunnen zij zeker hulp gebruiken. Samen met de cliënten die deelnemen aan de kookworkshop zullen de vrijwilligers van StC Diemen lekkere dingen voor de barbecue maken.

Meteen aanmelden of liever een ander project? Kijk op www.stcdiemen.nl.

Concert voor kinderen

DIEMEN - De Diemer Harmonie geeft zondag 18 mei een concert speciaal voor kinderen.

Tijdens het concert maken de kinderen kennis met verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten. Het concert in De Omval is gratis en begint om 12.00 uur.

'We moeten zuinig zijn op vrijheid'

Herdenkingsbijeenkomst goed bezocht

DIEMEN - In Diemen zijn zondag twee herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Bij het gerenoveerde herdenkingsmonument aan de Muiderstraatweg werd zondagmiddag een gedenksteen onthuld. In het gemeentehuis vond zondagavond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats. Daarna werd twee minuten stilte in acht genomen en werden er kransen gelegd bij het monument op het plein achter het gemeentehuis.

Burgemeester Koopmanschap en oud-burgemeester De Hon onthulden de gedenksteen. Foto: Trudy Kroese

Burgemeester Amy Koopmanschap en oud-burgemeester Bob de Hon hebben zondagmiddag de gedenksteen bij het monument aan de Muiderstraatweg onthuld. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opknappen van het monument. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente, waarbij nauw werd samengewerkt met het Comité Diemen 1940-1945. Bij het opknappen van het monument, het maken van de gedenksteen en het transport van de steen naar het herdenkingsmonument is samengewerkt met bedrijven uit Diemen.

Op de gedenksteen staan de namen van vijf mannen die op 6 januari 1945 op die plek zijn gefusilleerd. Dat waren Cornelius van den Brink, Luitje Bakker, Hendrik Swart, Marinus Smit en Petrus Pijpers.

De namen van die slachtoffers zijn achterhaald door oud-burgemeester De Hon. Hij heeft hiervoor intensief onderzoek verricht in diverse archieven. De Hon heeft in het verleden over de resultaten van zijn onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift van de Historische Kring Diemen (HKD).

Leden van Scouting Diemen leggen bloemen bij het herdenkingsmonument achter het gemeentehuis. Foto: Trudy Kroese

Opvallend veel jongeren waren aanwezig bij bijeenkomst

De voormalige burgemeester van Diemen vertelde zondagmiddag bij het herdenkingsmonument aan de Muiderstraatweg dat de vijf jonge mannen op die plek werden gefusilleerd als vergeldingsmaatregel voor een aanslag op de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort. Die aanslag vond plaats vlak bij de plek waar de mannen door de Duitsers werden doodgeschoten. De vijf mannen hadden geen van allen iets te maken met de aanslag die het verzet op de spoorlijn had gepleegd. De mannen zaten gevangen vanwege andere verzetsdaden. De Duitse bezetters executeerden na elke daad van het verzet gevangen verzetsmensen. Er was al eerder een aanslag op de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort gepleegd, in december 1944. Als represaillemaatregel fusilleerden de Duitsers toen vijf gevangenen op de Overdiemerweg. Ook daar staat een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de slachtoffers

De herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis werd zondagavond zeer goed bezocht. Opvallend was dat er veel jongeren aanwezig waren. De bijeenkomst werd geleid door Josje Kronenberg-Heijne van het Comité Diemen 1940-1945. Leerlingen van de basisscholen lazen zelfgeschreven gedichten voor. Het ging om Eva Linthorst (groep 7A van De Ark), Sam Oomstee (groep 8 van De Octopus), Navia Veer (groep 8 van 't Palet), Tess van Onna (groep Poolcirkel van De Nieuwe Kring), Zowie Karbet en Isalotte Peerenboom (groep 8 van de Sint-Petrusschool), Arthur Volkov (groep 8 van De Kersenboom) en Zakia Vlasman (groep 7 van De Venser). Delano Huissen (groep 8 van De Duif) was in verband met vakantie niet in de gelegenheid om zijn gedicht voor te lezen. Bonnie Helman nam de honneurs waar.

Gedenksteen bij herdenkingsmonument aan de Muiderstraatweg onthuld

Voor het eerst kregen de bezoekers van de herdenkingsbijeenkomst de gedichten die werden voorgelezen vooraf op papier. Dit werd gewaardeerd.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst verzorgde het gemengde koor Carpe Diem de koorzang. Dirigente was Catharina Bonsel, pianiste Trees Spruijt.

De toespraak in het gemeentehuis werd gehouden door oud-burgemeester Bob de Hon. Hij vertelde de aanwezigen over hoe hij als jongen die opgroeide in de Amsterdamse wijk Betondorp, de Tweede Wereldoorlog had ervaren. Hij vertelde dat hij toen hij op een dag naar school liep op straat het stoffelijk overschot van een man zag liggen. De man was omgekomen door de honger. Zijn moeder maakte zich in de oorlogsjaren grote zorgen om het verzetswerk waarbij haar man betrokken was. Zij kon de reden voor haar zorgen in die jaren nooit met haar kinderen delen. De Hon was tijdens zijn toespraak soms duidelijk geëmotioneerd.

Raadzaal

De herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis werd zondag voor het eerst in de raadzaal gehouden. In voorgaande jaren vond de bijeenkomst plaats in de hal van het gemeentehuis. Maar doordat er elk jaar meer mensen op de bijeenkomst afkomen, bood de hal te weinig ruimte om alle bezoekers een zitplaats aan te bieden. De keuze voor de raadzaal heeft goed uitgepakt, al moesten toch nog enkele mensen staan. Voor de mensen die een plek achter in de zaal hadden ingenomen waren de sprekers, de kinderen die de gedichten voorlazen en de koorzang van Carpe Diem goed te verstaan.

Hij zag op 8 mei 1945 hoe de Canadezen vanuit Diemen Amsterdam binnenreden. "Ik heb die dag voor de eerste en laatste keer in mijn leven een stuk chocolade aangenomen van een vreemde, een Canadese soldaat."

De Hon zag later hoe de Binnenlandse Strijdkrachten een aantal vrouwen uit hun huis sleepten en kaal schoren. Ook dat maakte grote indruk op hem. Aan het slot van zijn toespraak waarschuwde hij ervoor dat vrijheid en democratie altijd verloren kunnen gaan. "Wij moeten zuinig zijn op onze vrijheid en die doorgeven; altijd en overal." De bijeenkomst werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.

Na afloop van de bijeenkomst in het gemeentehuis gingen de aanwezigen naar het plein achter het gemeentehuis, waar zich heel veel mensen hadden verzameld. De Diemer Harmonie speelde muziek in afwachting van 20.00 uur. Op dat tijdstip ging de straatverlichting aan en werd door de aanwezigen twee minuten stilte in acht genomen. Nadat de Diemer Harmonie vervolgens het Wilhelmus had gespeeld, werden er kransen gelegd door het college van B en W, de politieke partijen in Diemen, veteranen en anderen. Scouting Diemen verleende hierbij assistentie.

Daarna konden de bezoekers van de herdenkingsbijeenkomst in het gemeentehuis een kop koffie drinken en napraten over een zeer druk bezochte en indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst.

Vrouwenafdeling SV Diemen groeit

Twee meisjesteams zijn dit seizoen kampioen geworden

MB1 van SV Diemen.

DIEMEN - Het gaat goed met de vrouwenafdeling van SV Diemen. Twee jeugdteams zijn dit seizoen kampioen geworden en het aantal speelsters groeit. "Het doel is niet om de vrouwenafdeling snel te laten groeien. Wij kiezen voor een geleidelijke groei met doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren", geeft Bas Marsman aan.

Marsman wordt deze maand benoemd tot bestuurslid damesafdeling van SV Diemen. Voorwaarde is dat de algemene ledenvergadering hiermee akkoord gaat. Hij is met het vrouwenvoetbal van SV Diemen in aanraking gekomen via zijn twee dochters, Lisa (15) en Julia (12), die beiden voor de club uitkomen. Lisa speelt in de B1, Julia in de D1. Beide teams zijn dit seizoen kampioen geworden. "Wij hebben momenteel vier vrouwenteams. Vrouwen 1, de MB1, de MD1 en de ME1. De E-junioren spelen zeven tegen zeven. Op 9 april hebben wij een talentendag voor meisjes gehouden. Wij zijn alle basisscholen in Diemen langsgeweest en hebben verteld dat er een talentendag zouden worden gehouden. Ook hebben wij in Diemen posters en flyers verspreid."

De initiatieven van SV Diemen om de vrouwenafdeling te laten groeien hebben effect gesorteerd. Volgend jaar telt de afdeling vijf teams: Vrouwen 1, de MA1, de MC1, de ME1 en de MF1. Voor de duidelijkheid: de MA1 is de huidige MB1, de MC1 de huidige MD1, De ME1 en de MF1 bestaan uit nieuwe speelsters. De uitbreiding betekent dat de afdeling volgend seizoen zo'n tachtig speelsters telt, nu zijn dat er nog zo'n zestig. SV Diemen is een vereniging die bloeit. De vereniging heeft meer dan duizend leden, van wie er zo'n zeshonderd in de jeugdafdeling uitkomen. SV Diemen hoopt te profiteren van de groei van nieuwbouwwijk Plantage De Sniep en de ontwikkeling van Bergwijkpark. Toename van het inwoneraantal zal leiden tot een aanwas van leden, is de verwachting.

MD1 van SV Diemen.

'Wij werken veel aan zaken als positiespel en kaatsen'

Wat is er zo aantrekkelijk aan vrouwenvoetbal? Lisa Marsman, rechtshalf van de MB1, legt het uit. "In mijn team voetballen een aantal speelsters al lange tijd samen. Veel speelsters zijn met elkaar bevriend. Wij trainen twee maal per week 1,5 uur. De trainingen zijn erop gericht om ons beter te maken. Wij werken veel aan zaken als positiespel en kaatsen. Ik word nauwelijks met vooroordelen over vrouwenvoetbal geconfronteerd. Dat gebeurde in het verleden wel. Vrouwenvoetbal is volledig geaccepteerd en is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de populairste sport onder meisjes en vrouwen."

Trainster van de MB1 van de vrouwen is Noraly Karssen. Zij was zelf in het verleden een goede voetbalster en speelde voor onder meer Wartburgia in Amsterdam. SV Diemen maakt uiteraard geen onderscheid tussen de vrouwenafdeling en de andere afdelingen. Het doel is om met behulp van een goede organisatie en goed opgeleide trainers de spelers en speelsters faciliteiten te bieden die het mogelijk maken om prestatief of recreatief te voetballen. "Het team van Vrouwen 1 speelt dit seizoen in de vierde klasse, het doel is om met dat team op termijn in de derde klasse uit te komen. De meeste speelsters zijn tussen de 18 en 23 jaar en kunnen zich nog ontwikkelen. Daarnaast hopen wij dat er een aantal speelsters uit de jeugd naar het eerste team doorstroomt. Een aantal meisjes van de MB1 heeft al met het eerste meegedaan. Dat ging op zich goed, al komen de jonge speelsters nog kracht tekort", aldus Marsman.

Trainer van Vrouwen 1 is Menno Golsteijn, die het vrouwenvoetbal bij SV Diemen heeft opgezet. De vereniging is actief op zoek naar een nieuwe trainer voor Vrouwen 1.

8 mei en 11 mei

Film in De Omval

In 'The Missing Picture' worden herinneringen opgehaald aan het schrikbewind van de Rode Khmer. Filmmaker Rithy Panh brengt in de documentaire de dictatuur van angst en meedogenloze onderdrukking in beeld van het Cambodja uit 1975. Behalve propagandafilms en foto's zijn er geen beelden te vinden van de bezetting. Er is daarom gekozen beelden te creëren met archiefbeelden en poppetjes van klei. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 9 mei

Rijbewijskeuring

Senioren die een oproep hebben ontvangen voor een rijbewijskeuring kunnen terecht in wijkcentrum 't Kruidvat aan de Ouderkerkerlaan. Kosten: € 30,-. Een afspraak kan worden gemaakt via telefoonnummer 06-20670105. Het keuringsformulier is verkrijgbaar bij de gemeente en via het internet op mijn.cbr.nl (inloggen via DigiD).


Toneel in De Omval

Rondje Doe Maar neemt bezoekers mee naar het diepste van de muziek van de band Doe Maar. De band laat mensen de sfeer van de zolderkamer herbeleven, maar zorgt ook voor spannende muzikale verrassingen, nieuwe bewerkingen en uitspattingen van het beste van Doe Maar. Alle grote hits passeren de revue en het scherm achter de band zorgt voor een bijzondere en intense beleving. Aanvang 20.30 uur. Kosten: € 19,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 10 mei

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem. Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn er handige vrijwilligers aanwezig die kijken of de defecte apparaten, computers, speelgoed of kleding die de bezoekers naar het Repair Café meenemen nog gerepareerd kunnen worden. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. En het is nog gezellig ook: een Repair Café is tegelijkertijd een leuke plek om bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Cabaret in De Omval

'De Maand van Martijn' is een cabaretvoorstelling van bijna-alleskunner Martijn Koning. In deze voorstelling blikt hij op geheel eigen wijze terug op het nieuws van de afgelopen maand. Groot nieuws, klein nieuws maar ook persoonlijke belevenissen, gênante momenten, nog gênantere momenten en ontmoetingen met bijzondere personen. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 13,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl

Oud papier

Vrijwilligers van RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om kranten op te halen. De kranten moeten om 08.30 uur buiten staan, dan gaan de teams op pad.

Linedance

In 't Noorderlicht worden linedance-avonden gehouden. De avonden zijn er voor beginners, gevorderden en belangstellenden. Tijd: 19.30 tot 22.30 uur. Kosten: € 2,50.

zondag 11 mei

Kindervoorstelling

'Vrouw Holle' is een poppentheater van Theater Koekla voor kinderen vanaf 4 jaar. De voorstelling, gebaseerd op een sprookje, gaat over een moeder met twee dochters. Als een van de dochters haar vinger prikt aan een spoeltje wil zij zich wassen aan de put. Het spoeltje valt in de put en het meisje springt er achteraan, waardoor zij in een wondere wereld terechtkomt, de wereld van Vrouw Holle. De voorstelling in De Omval begint om 14.00 uur en kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Wandeling Diemerbos

Sportief Driemond, een samenwerkingsverband van verenigingen en MatchZO, organiseert een wandeling door het Diemerbos. De wandeling begint om 14.00. De wandeling is geheel gratis en start vanaf MatchZO in Driemond.

Moederdagpodium

De Diemense zanger Jacques Vet zal met plezier moeders toezingen tijdens het Zondagmiddagpodium in De Schakel. Ook zal er een koud buffet klaar staan. Het evenement duurt van 16.00 tot 18.00 uur en de entree bedraagt € 6,00. Voor 9 mei moet er gereserveerd worden via het telefoonnummer 06-22563192.

dinsdag 13 mei

Inloopspreekuur

Uitvaartonderneming Mea Vota houdt iedere dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur een gratis inloopspreekuur in De Brede HOED. Iedereen met vragen over kosten, verzekeringen en het vastleggen van wensen voor een uitvaart kan hier terecht.

woensdag en donderdag

Aikido

Aikido Diemen opent de deuren voor kinderen en volwassenen. Aikido is een moderne vorm van martial art en spirituele ontwikkeling, die gebruikt kan worden tegen iedere vorm van aanval. Er kan mee worden gedaan aan gratis lessen voor kinderen op woensdag. Tijd: 13.00 uur in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Lessen voor volwassenen zijn donderdag te volgen in de gymzaal in de Schoolstraat. Aanvang: 18.30 uur. Informatie: www.aikidojodiemen.nl.

Samen Veilig

Bewoners van de wijken Vogelweide, Scheepskwartier en Vlinderweide in Diemen-Noord krijgen voorlichting over het voorkomen van inbraak, brandveiligheidsmaatregelen en medische ongevallen. De voorlichting wordt gegeven door de gemeente, brandweer en politie. De bijeenkomst is in het Noorderlicht aan het Gruttoplein. Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.

donderdag 15 mei

Film in De Omval

'Happily Ever After' is een genadeloos en humoristisch portret van het liefdesleven van filmmaakster Tatjana Božic. Nadat de zoveelste relatie van Tatjana dreigt te mislukken, besluit zij dat het roer om moet en dat de relatie moet slagen. Tatjana reist naar Moskou, Hamburg, Londen en Zagreb om haar vijf exen te vragen waarom de relaties zijn mislukt. De film zit vol met humor, zelfspot, passie, confrontaties en vooral veel herkenbare situaties. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Ledenbijeenkomst PCOB

Tijdens de lezing 'Mijn erfenis goed geregeld' wordt een presentatie gehouden over drie onderwerpen: de erfenis, de uitvaart en het handelen na overlijden. Naast de lezing is er een kort huishoudelijk deel, waarin de leden worden herdacht die in 2013 zijn overleden en waarin het Jaarverslag 2013 wordt besproken. Niet alleen de leden van PCOB Diemen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De lezing is in De Schakel en begint om 14.00 uur. De deuren gaan open om 13.30 uur.

Belangrijke zege SV Diemen

Directe degradatie afgewend

SV Diemen bleek te sterk voor VVA/Spartaan. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - SV Diemen heeft zondag de thuiswedstrijd tegen VVA/Spartaan gewonnen: 5-3. Hierdoor is directe degradatie afgewend.

De start van de wedstrijd tegen VVA/Spartaan, dat op voorhand nog de beste papieren had voor het pakken van de derde periode, was ronduit slecht. Na twee minuten wist Abbasi de bezoekers op voorsprong te schieten. De vroege achterstand leek de thuisploeg wakker te schudden, want de wedstrijd werd hierna stevig in handen genomen. Met veel beweging op het middenveld en een goed verzorgde opbouw was Diemen duidelijk de bovenliggende partij. Dit resulteerde al snel in de gelijkmaker, toen de corner van Jordan Gemert door Schreuder werd binnengekopt. Niet lang na de gelijkmaker legde Boaz Saam aan voor een vrije trap van grote afstand, zijn keiharde schot kon niet worden gekeerd. Toen even later spits Stobbelaar op aangeven van Saam de 3-1 binnenschoot, leek de wedstrijd al vroeg gespeeld.
In de tweede helft eenzelfde spelbeeld, met een combinerend Diemen en VVA/Spartaan dat via snelle uitbraken gevaarlijk trachtte te worden. Na goed doorjagen van Diemen wist centrumverdediger Tosch Jordan Gemert vrij te spelen die werd neergelegd in het strafschopgebied. De penalty werd beheerst benut door Stobbelaar. Een fout van keeper Moen stelde aanvoerder Kharkouch (ex-Diemen) in staat de 4-2 binnen te koppen. Diemen gaf echter niks meer weg, waarna Jordan Gemert nog een prachtig slotakkoord had door een vrije trap keihard in de kruising te schieten. Vlak voor tijd scoorde Spartaan nog eenmaal.
Door de overwinningen van DSS en RCH ontspint zich nu een bizar scenario. Beide ploegen hebben een punt voorsprong op Diemen. Om zich veilig te spelen moet Diemen beide ploegen inhalen op de ranglijst. Winst op Bloemendaal in de laatste speelronde zou bovendien betekenen dat Diemen de derde periode zou winnen. Passeert Diemen echter niet beide concurrenten, dan resteert hoe dan ook de nacompetitie voor degradatie naar de vierde klasse.

Trainers

Het is niet verrassend dat gerenommeerde clubs interesse hebben in Frank de Boer. Hij is als trainer van Ajax vier keer op rij kampioen geworden. Het zou voor Ajax goed zijn als de voormalige verdediger trainer blijft. Continuïteit in de technische staf is lang ver te zoeken geweest.

Frank de Boer is de tiende trainer van Ajax sinds de club in 1996 van De Meer naar de Amsterdam ArenA verhuisde. Hierbij moet worden aangetekend dat er ook een aantal trainers ad interim werkzaam was bij de club.

Louis van Gaal was de eerste trainer in het nieuwe stadion. Na een seizoen nam hij afscheid. Zijn plaats werd ingenomen door Morten Olsen, die in december 1998 zijn congé kreeg. Zijn vervanger was Jan Wouters, die in maart 2000 werd ontslagen. Zijn taken werden op ad-interimbasis overgenomen door Hans Westerhof. Op 1 juli 2000 werd Co Adriaanse aangesteld. Hij kreeg zijn ontslagbrief in november 2001. Ronald Koeman nam zijn werk over, werd twee keer kampioen en diende in februari 2005 zijn ontslag in. Tonny Bruins Slot en Ruud Krol zaten drie duels op de bank als ad-interimtrainers. Op 14 maart 2005 werd Danny Blind trainer. Hij werd in juni 2006 ontslagen.

Henk ten Cate begon op 1 juli 2006 als trainer van Ajax en nam in oktober 2007 ontslag omdat hij een lucratieve functie bij Chelsea kreeg aangeboden. Adri Koster maakte het seizoen af (ad interim). Marco van Basten werd op 1 juli 2008 trainer van Ajax, maar hield het net geen heel seizoen vol. Hij gooide zelf de handdoek in de ring en werd de laatste wedstrijd van het seizoen vervangen door zijn maatje John van 't Schip. Daarna stond Martin Jol aan het roer in de Amsterdam ArenA. Hij nam in december 2010 ontslag.

Op 6 december 2010 werd Frank de Boer trainer. Een nieuwe succesperiode brak aan. Hij leidde Ajax naar vier kampioenschappen in iets meer dan 3,5 seizoen. Het opvallende is: slechts twee trainers hielden het in de Arena langer dan twee seizoenen vol: Koeman en De Boer. Alleen zij werden met Ajax kampioen.

Annette de Visser behaalt drie zwemtitels

DIEMEN - Zwemster Annette de Visser heeft drie titels behaald tijdens het Open Nederlands Kampioenschap voor Masters in Den Haag.

De Visser deed mee bij de leeftijdsklasse 40+. In totaal deden er 700 zwemmers van zo'n 150 verenigingen mee.

De Visser won met haar team de 4 x 200 meter vrije slag estafette. Ook won zij gouden medailles op de 200 meter vrije slag en de 400 meter wisselslag. Het ging hier om twee individuele zwemnummers. Tijdens de 400 meter wisselslag verbeterde zij haar persoonlijke record met ruim zeven seconden.

De Visser begon met zwemmen bij de Diemense zwemvereniging De Meeuwen. Daarna ging zij naar de vereniging Oceanus in Aalsmeer.

De wedstrijden in binnenbaden zijn bijna voorbij. Annete de Visser gaat zich daarna richten op wedstrijden in buitenwater, die vanaf half juni vrijwel elk weekeinde plaatsvinden.

Luciano Byron bokst op 26 mei eerste profpartij

Luciano op het pleintje van zijn basisschool 't Palet. Foto: Aram Goudsmit

DIEMEN - Bokser Luciano Byron zal op 26 mei zijn eerste professionele wedstrijd boksen. Zijn eerste wedstrijd stond aanvankelijk in januari op het programma. Dat duel ging niet door omdat de boksbond de regels had aangepast.

Byron kijkt naar de wedstrijd uit en schat zijn kansen om te winnen redelijk groot. Hij neemt het op tegen Redouan Bouka. ''Mijn tegenstander heeft al vier profwedstrijden gebokst, waarvan hij er drie gewonnen heeft. Ik heb een tijd stilgezeten, maar voel mij nu wel sterk'', aldus Byron.

De voorbereidingen zijn al van start gegaan. Byrons trainer heeft een plan van aanpak gemaakt, met elke week een ander trainingsschema. Hierdoor kan Byron zich overal goed op focussen.

Het boksgala zal gehouden worden in het TopSportCentrum in Rotterdam. Kaarten zijn te verkrijgen via Sportshop Peter Jan op de Albert Cuyp in Amsterdam en via www.topsportcentrum.nl.

Weinig weerstand voor softbaldames TIW

DIEMEN - De dames van TIW-Survivors hebben vorige week woensdag in Santpoort de uitwedstrijd tegen Terrasvogels gewonnen: 0-6.

Een gekantelde vrachtwagen met grint op de A2 bleek het grootste struikelblok te zijn op deze avond. De derde slagbeurt van TIW-Survivors was doorslaggevend voor de winst. Honkslagen van de bezoekers en verdedigende fouten van Terrasvogels brachten de stand op 0-5. In de vijfde inning werd de eindstand op 0-6 bepaald. Terrasvogels had aanvallend niets in te brengen op de pitching van Stephanie Haddad. In de 21 slagbeurten waarin de thuisclub wel succesvol was, kwamen er maar drie speelsters op het honk.

De eerste thuiswedstrijd van de dames van TIW-Survivors wordt wordt vrijdag gespeeld. Onze Gezellen 6 zal dan de strijd met de dames aangaan. Beide ploegen zijn nog ongeslagen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. De heren reizen vrijdag af naar Uithoorn waar zij gaan proberen om de koppositie te handhaven. Zij beginnen om 20.00 uur.

Veteranen SV Diemen kunnen titel pakken

DIEMEN - De veteranen van SV Diemen kunnen zaterdag kampioen worden. Als het team gelijk speelt tegen De Dijk is de titel een feit. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

SV Diemen staat twee punten voor op de nummer twee FC Amsterdam en heeft een veel beter doelsaldo. Daarom volstaat een puntendeling. SV Diemen heeft een grote kans om tegen De Dijk een goed resultaat te behalen, want de club uit Amsterdam staat stijf onderaan.

Afgelopen zaterdag verloren de veteranen van SV Diemen de uitwedstrijd tegen Fortius met 4-3.

Aikido in Diemen Vanaf 14 mei begint de Aikidojodiemen aikidoschool. Aikido is een combinatie van verschillende technieken en vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Iedereen van 5 tot 60 is welkom. www.aikidojodiemen.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Spraytanning bij u thuis of op locatie. Een mooie stralende bruine teint in slechts 10 minuten tijd. Voor info of afspraak bel 06-45399739

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
Tel: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Taxi Centrale Diemen
020-6905858

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595