DiemerNieuws

29 november 2018

DiemerNieuws 29 november 2018


Steun voor locatie middelbare school

DIEMEN De meerderheid van de fracties in de gemeenteraad is er voorstander van dat het permanente schoolgebouw van Open Schoolgemeenschap Diemen (OSDiemen) naast Sportcentrum Wethouder F. B. Duran in Diemen-Zuid komt. De OSDiemen wordt een nevenvestiging van Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

Dit bleek tijdens de informatieve gemeenteraadsvergadering van donderdag. Een besluit over die locatie wordt echter pas in het voorjaar van 2019 verwacht. Leerlingen kunnen zich van 19 januari tot 15 februari 2019 inschrijven voor OSDiemen. Indien er voldoende aanmeldingen zijn kan de middelbare school aan het begin van het schooljaar 2019-2020 van start gaan in een tijdelijke locatie in een leegstaande ruimte van basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid.

Alleen leerlingen uit Diemen en Duivendrecht kunnen een plek krijgen op de middelbare school. Pas als duidelijk is geworden dat de middelbare school in Diemen inderdaad van start gaat zal er een besluit worden genomen over de definitieve locatie van de school.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad zal dan eerst het bestemmingsplan voor de ruimte naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran moeten wijzigen. Die plek heeft de voorkeur van het college van B en W.

5

Politie Diemen/Ouder-Amstel krijgt er twee wijkagenten bij

DIEMEN De politie van het basisteam Diemen/Ouder-Amstel krijgt er twee wijkagenten bij. Dat is vastgesteld in de plannen voor de politiesterkte voor de politie-eenheid Amsterdam.

De gemeenten Diemen en Ouder-Amstel groeien fors en daarom is de inzet van extra wijkagenten noodzakelijk. Naast Amsterdam zijn dit de enige twee gemeenten in de regio Amsterdam die extra wijkagenten krijgen.

Tevreden

Burgemeester Erik Boog is tevreden dat er extra capaciteit komt voor wijkagenten in het basisteam.

"Het is belangrijk dat er extra inzet komt voor onze gemeenten. Kijkend naar Diemen is er al een forse groei van het aantal inwoners, met name door de bouw van Plantage de Sniep en Holland Park. Daar hoort ook extra toezicht door de politie bij. Wij hebben ons daar hard voor gemaakt en ik ben dan ook tevreden met dit besluit."

Meer agenten

Burgemeester Boog is echter nog niet tevreden over de totaal beschikbare politiecapaciteit voor de regio. "Ik vind dat er veel meer agenten bij moeten komen in deze regio. Er is wel geld vanuit het kabinet gekomen voor de politiesterkte, maar dit compenseert nog niet eens de uitstroom en de gevolgen van eerdere besluiten."

Aandringen

"Per saldo komen er dus nauwelijks politieagenten bij. Daardoor neemt de druk op het politiekorps alleen maar toe, terwijl allerlei ontwikkelingen juist vragen om veel meer extra agenten. Denk aan de terrorismedreiging, de grote toeristenstroom en de verharding van de criminaliteit. Wij blijven als burgemeesters daarom bij het kabinet aandringen op meer politie voor onze regio", aldus Boog.

Bezoekers genieten van concerten EDOG Muzikaal Theater

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN EDOG Muzikaal Theater heeft zondag in Theater de Omval twee uitvoeringen verzorgd van het concert 'EDOG 40 jaar in beweging'. De concerten, die om 11.00 uur en 15.00 uur begonnen, werden druk bezocht. De concerten werden gegeven in verband met het veertigjarig bestaan van EDOG Muzikaal Theater.

5

Brandweer-kazerne

Foto: Trudy Kroese

De vernieuwde brandweerkazerne is heropend. Veel bezoekers waren onder de indruk.

3

Sinterklaas bezoekt winkelcentrum Diemerplein

Sinterklaas bezocht ook vorig jaar het winkelcentrum.

DIEMEN Sinterklaas bezoekt op zaterdag 1 december winkelcentrum Diemerplein. De goedheiligman en zijn pieten zijn van 13.00 tot 15.00 uur in het winkelcentrum aanwezig.

De sint en zijn pieten nemen plaats op een podium vlak bij de roltrappen in het winkelcentrum. Kinderen kunnen Sinterklaas een handje geven en foto's maken, meezingen met de sinterklaasliedjes van de Pietenband, zich laten schminken en een mooi ballonnenkunstwerk ophalen bij de ballonnenpiet.

Om 13.30 uur reikt Sinterklaas de prijzen uit aan de winnaars van de sinterklaaskleurwedstrijd. Alle prijswinnaars hebben thuis bericht ontvangen en zijn uitgenodigd om naar de prijsuitreiking te komen. Daarna maken Sinterklaas en zijn pieten nog een rondgang door het winkelcentrum.

Sint Nicolaas en zijn pieten brachten afgelopen woensdagmiddag ook een bezoek aan de wekelijkse markt op het Diemerplein.

Jan Wolkers in Diemen (2)

Foto: Jaap van Ingen

In de zomer van 1967 brengt Wolkers een man uit Guadeloupe naar papierhandel Wessels aan de Weesperstraat in Diemen. Wolkers is gefascineerd door het kale landschap waar later het nieuwe Diemen-Zuid zou komen. "En toen lag daar ineens die enorme zandvlakte. Meeuwen zaten aan de rand van het water dat oogverblindend schitterde. En daarachter de spoorlijn als een dijk tussen land en zee."

De baas van de papierhandel is "een man met een vossenkop", maar dat zal Wolkers wel bedacht hebben. Aan het eind van de dag rijdt de vossenkop mee met Jan. Dat is 50 jaar later een beetje ongemakkelijk lezen als de vossenkop zegt: "Laatst vroeg een klant: Kan die nikker even langskomen?" De ik ziet in de spiegel zijn vriend uit Guadeloupe, die in 'Horrible Tango' consequent als 'neger' wordt aangeduid, op de achterbank even opkijken. "Pardon, zeg ik, we hebben geen nikkers in dienst, vervolgde de vossenkop, wel een paar Surinamers." Na een paar maanden is de man uit Guadeloupe verdwenen. Hij schrijft later in een brief dat hij Monsieur Jan eeuwig dankbaar is voor wat hij voor hem had gedaan. "Was ondertekend: Lucien le Noir de couleur." Blijft ongemakkelijk.

Weerbericht

Overgang naar zacht en wisselvallig weer, veel wind

Op de drempel van de meteowinter, die op 1 december begint, volgt een weersomslag naar zacht en wisselvallig weer. Een omvangrijk Atlantisch lagedrukgebied gaat het weer bepalen. Na een drogere vrijdag trekken in het weekeinde in de westelijke stroming nieuwe depressies richting het Noordzeegebied. Er volgen dan opnieuw perioden met regen en het blijft zacht.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag kan het af en toe opklaren. Er kan lokaal een bui vallen. Bij een tot matig afnemende zuidwestenwind wordt het 11 graden. Zaterdag is er opnieuw veel bewolking. In de loop van de dag kan het enige tijd gaan regenen. Het wordt circa 10 graden. Ook voor zondag wordt overwegend veel bewolking verwacht. Er zijn perioden met regen. Het is met 12 à 13 graden zeer zacht. Er waait in het weekeinde in het algemeen een (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Trend na het weekeinde

De westelijke stroming draait op volle toeren. Lagedrukgebieden (depressies) bepalen in de sinterklaasweek het weer met dikwijls veel bewolking en perioden met regen en een stevige zuidwestenwind. Het is zacht tot zeer zacht weer met een maximum tussen 10 en 15 graden.

Weetje

November 2018 heeft met 6.8 graden een normale gemiddelde etmaaltemperatuur. Het was een droge en zonnige november. Het aantal uren zon bedraagt circa 85 tegen 63 uren normaal. November eindigt zacht met 11 à 12 graden. Nog zachter was het eind november 2000 met 14 à 15 graden. In 2010 was het eind november juist winters koud en er viel bovendien sneeuw.

Vernieuwde brandweerkazerne ziet er prachtig uit

Brandweerkazerne zaterdagmiddag feestelijk geopend

Veel inwoners van Diemen hebben zaterdagmiddag de vernieuwde brandweerkazerne bezocht. Zij waren onder de indruk.

Veel belangstelling voor de brandweerkazerne. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De brandweerkazerne aan de D.J. den Hartoglaan is het afgelopen jaar vernieuwd. Het resultaat mag er zijn. De brandweerkazerne ziet er prachtig uit.

De renovatie was hard nodig. De brandweerkazerne werd in 1969 geopend. Door de jaren heen vonden er enkele verbouwingen plaats, maar de brandweerkazerne voldeed al lange tijd niet meer aan de huidige eisen.

De kazerne was bouwkundig in verouderde staat, bevatte asbesthoudende materialen en voldeed qua grootte en indeling niet langer aan de huidige normen. In opdracht van Brandweer Amsterdam-Amstelland startte BAM Bouw en Techniek in de herfst van 2018 met de werkzaamheden. De renovatie was ingrijpend, want met uitzondering van de remise waarin de brandweerauto's staan is de gehele kazerne gesloopt.

Burgemeester Boog en brandweercommandant verrichten opening.

Er waren zaterdag veel activiteiten bij de brandweer

De vernieuwde kazerne heeft twee bouwlagen en verschillende gebruiksfuncties, zoals kantoorruimten, kleedruimten met sanitair, kantine met keuken, instructieruimte, berging, werkplaats en technische ruimtes. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleef de brandweer operationeel. De auto's konden gewoon vanuit de remise uitrukken en het personeel van de brandweer werkte enige tijd vanuit een tijdelijk gebouw aan de achterzijde van de brandweerkazerne.

Burgemeester Erik Boog en brandweercommandant Leen Schaap hebben de vernieuwde brandweerkazerne zaterdagmiddag geopend. Zij toonden zich beiden trots op het resultaat.

Er waren zaterdagmiddag veel activiteiten voor jong en oud. Ook konden bezoekers een afspraak maken voor een huisbezoek van de brandweer.

Huurders, corporaties en gemeente ondertekenen prestatie-afspraken

DIEMEN De gemeente Diemen, het Huurdersplatform Diemen (HPD) en de woningcorporaties hebben op 15 november nieuwe afspraken gemaakt over de activiteiten van de corporaties in 2019.

De betrokken partijen leggen jaarlijks zogeheten prestatieafspraken vast voor alle woningen van de corporaties in Diemen. Dit jaar diende de nieuwe Woonvisie, afgelopen september vastgesteld door de gemeenteraad, als basis voor deze prestatieafspraken. Het gaat daarbij om onderwerpen als leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg, studentenhuisvesting en duurzaamheid.

Uitbreiden

Lex Scholten, wethouder Wonen van de gemeente Diemen: "We zijn erin geslaagd om veel onderwerpen die voor Diemen belangrijk zijn een plek te geven in de prestatieafspraken met de corporaties en de huurders. De komende jaren willen we dat nog verder uitbreiden, met bijvoorbeeld afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen."

Betty Jungen van het Huurdersplatform Diemen: "Wij zijn blij dat de gemeente en de corporaties dit jaar ons advies hebben opgevolgd om de prestatieafspraken in één gezamenlijk document vast te leggen. We zetten als HPD graag onze handtekening omdat de gemeente haar uitgangspunten voor het woon- en bouwbeleid helder heeft vastgelegd in de Woonvisie. Daarbij is goed geluisterd naar de ervaringen van huurders in Diemen."

"Na 20 jaar komen er weer nieuwe sociale woningen, meer dan voorheen bestemd voor eigen inwoners, waaronder jongeren. Ook de voorraad bestaande sociale woningen met betaalbare huren zal niet worden aangetast, evenmin als de zorginstelling Berkenstede en Berkenplein. Een extra pluspunt vinden we de onderlinge samenwerking tussen de corporaties, waardoor allerlei verhuisregels voor bijvoorbeeld ouderen op elkaar worden afgestemd."

Handen ineen

Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale: "Laten we de handen ineenslaan om iedereen (ook mensen met lage inkomens) een kans te geven om in Diemen te wonen."

Geen tweede hellingbaan bij het gemeentehuis

De hellingbaan bij het gemeentehuis.

DIEMEN Er komt geen hellingbaan bij de ingang van het gemeentehuis die aan de kant van de trouwzaal ligt. Dit heeft het college van B en W besloten. Een permanente hellingbaan zou 105.000 euro kosten, een tijdelijke hellingbaan die in speciale gevallen kan worden geplaatst is geen optie, aldus B en W.

De Ouderenpartij Diemen heeft in mei het verzoek ingediend om ook aan die kant van het gemeentehuis een hellingbaan aan te leggen. De ingang aan de voorkant van het gemeentehuis is mede te bereiken via een hellingbaan. Die hellingbaan wordt gebruikt door onder anderen mensen die van een rolstoel of scootmobiel afhankelijk zijn of slecht ter been zijn. Mensen met een rolstoel of scootmobiel kunnen het gemeentehuis vanaf de hellingbaan bereiken via een speciale ingang naast de draaideur.

"Met de bestaande hellingbaan voldoet de gemeente aan alle eisen betreft toegankelijkheid tot het gemeentehuis. Er is geen verplichting om nog een hellingbaan te plaatsen bij de trouwingang. Er zijn geen klachten bekend over de bestaande hellingbaan of het ontbreken van een hellingbaan aan de zijde van de trouwingang. Een nieuwe hellingbaan aan de andere zijde bij de trouwingang wordt afgeraden. Door de eisen zou er wederom een lange hellingbaan gerealiseerd moeten worden. Dit tast het aangezicht van het gemeentehuis en specifiek de trouwingang enorm aan. Het zou een belemmering kunnen vormen voor trouwerijen. De enorme kosten staan niet in verhouding tot de functionaliteit van de nieuwe hellingbaan. Een tijdelijke hellingbaan dient opgeslagen te worden. De beschikbare ruimte is zeer beperkt. Kans op beschadiging is een groot risico", zo licht het college van B en W het besluit toe.

Locatie van middelbare school

Vervolg van voorpagina.

Tijdens de inloopbijeenkomst van vorige week maandag in Het Atelier bleek dat een aantal bewoners van Diemen-Zuid tegen de bouw van de middelbare school is op de door het college van B en W voorgestelde locatie. Zij vrezen overlast van rondhangende middelbare scholieren in de buurten rond de school, het 'scheuren' door de wijken met brommers en scooters en een toename van de parkeerdruk.

De meeste fracties in de gemeenteraad kunnen zich de zorgen van de buurtbewoners goed voorstellen en willen dat er maatregelen worden genomen. Straatcoaches kunnen hierbij een rol spelen. De fractie van Ons Diemen wil het liefst dat de middelbare school op een andere plek in Diemen komt.

Parkeerdruk

Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen, wees op de parkeerdruk die het gevolg kan zijn van leraren die met hun auto naar school komen. Wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs vertelde de gemeenteraad dat de middelbare school een beperkt aantal parkeerplekken zal krijgen op de parkeerplaats naast het sportcentrum. Die parkeerplaats maakt deel uit van de blauwe zone. De wethouder gaf aan dat er met de leiding van de middelbare school gesproken zal worden over een mobiliteitsplan. De hoop is erop gevestigd dat veel leraren met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk zullen reizen.

Walter Mansveld, een bewoner van Diemen-Zuid, vertelde de raadsleden tijdens de informatieve vergadering van de gemeenteraad dat hij tegen de komst van een middelbare school is en zeker op de voorgestelde locatie.

Hij is van mening dat er geen middelbare school in Diemen nodig is omdat er in de omgeving van Diemen genoeg middelbare scholen zijn. Daarnaast vreest hij dat leerlingen van de middelbare school voor overlast in de nabije buurten gaan zorgen. Mansveld wil zich met een aantal andere buurtbewoners verenigen en zich verzetten tegen de bouw van een middelbare school naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran.

De gemeente laat weten dat zij de omwonenden op de hoogte houdt over de voortgang van het proces en dat de omwonenden indien mogelijk hierbij ook betrokken zullen worden.

Hoofdpiet

Trouwe helper van Sinterklaas, is voor de 40ste keer in Diemen

Hoe vond u de intocht van Sinterklaas in Diemen?
"Heel leuk, de opkomst was groot en wij hebben alleen maar lieve kinderen gezien. Ik vind de plek waar de stoomboot elk jaar aankomt heel mooi. De kinderen kunnen de boot heel goed zien. De loswal is mijn favoriete plek in Diemen."

Sinterklaas en de Pieten bezoeken zaterdag winkelcentrum Diemerplein.
"Daar kijken wij echt naar uit. Wij hopen dat er zaterdag opnieuw heel veel kinderen komen."

We mogen het eigenlijk niet vragen: maar hoe oud is Sinterklaas?
"Dat proberen wij al jaren te weten te komen. Maar Sinterklaas wil het ons niet vertellen. Daar doet hij ook tegen ons altijd geheimzinnig over."

Mogen de Pieten ook snoepen van het strooigoed?
"Ja, dat mag. Maar wij moeten van Sinterklaas dan wel meteen onze tanden heel goed poetsen. Daar is Sinterklaas heel streng in."

Heeft de Hoofdpiet hobby's?
"Ik heb weinig tijd voor hobby's. Sinterklaas en de Pieten hebben het het hele jaar erg druk. Op 6 december gaan wij weer met de stoomboot naar Spanje. En als wij daar zijn aangekomen beginnen wij meteen met de voorbereidingen voor de intocht van het volgende jaar. Maar ik heb toch wel één hobby: fietsen. Dat heb ik in Nederland geleerd, want de meeste mensen in Nederland fietsen."

Vieren de Sint en de Pieten Kerstmis?
"Jazeker. Wij vinden het heerlijk om een keer per jaar ook zelf eens verwend te worden en cadeaus te krijgen. Kerstmis is het enige moment in het jaar dat wij het even rustig aan doen."

Concerten EDOG Muzikaal Theater

Vervolg van voorpagina.

De twee concerten van EDOG Muzikaal Theater werden goed bezocht. De middagvoorstelling was uitverkocht.

Onder de aanwezigen waren burgemeester Erik Boog en zijn vrouw Wahida en Rinus en Aag Buis, oprichters van EDOG.

Henk Poort

Musicalster Henk Poort verzorgde tijdens beide concerten een gastoptreden. Hij zong het lied 'Als ik toch eens rijk was' op prachtige wijze. De reacties op de twee concerten waren enthousiast. EDOG Muzikaal Theater speelt op 22 en 23 maart 2019 haar jubileummusical 'Titanic'. Die voorstellingen vinden plaats in Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan.

Meer informatie op
www.edog.nl.

Tachtig bezoekers bij Eenakterfestival

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Tachtig toneelliefhebbers hebben vrijdagavond het Eenakterfestival van Theatergroep Diemen bezocht. Het evenement vond plaats in Theater de Omval. Er deden vijf theatergezelschappen mee, waaronder Theatergroep Diemen zelf.

Gemeenteraad reikt zeven vrijwilligersonderscheidingen uit

Veel waardering voor inzet vrijwilligers

Zeven inwoners van Diemen hebben vrijdagavond de Vrijwilligersonderscheiding 2018 van de gemeente Diemen ontvangen.

Burgemeester Boog, de zeven onderscheiden vrijwilligers en een aantal leden van de jury. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De vrijwilligersonderscheidingen worden elk jaar in november uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. Het betreft hier een initiatief van de gemeenteraad. Het was de vijftiende keer dat de vrijwilligersonderscheidingen werden uitgereikt.

De volgende personen ontvingen de vrijwilligersonderscheiding: Joyce de Wit, Emma Krenn, Gilbert Sersansie, Chris van Dam, Ko Out, Marijke Streefkerk en Anja Stakenburg.

Werkgroep

De band Zonnebloem trad op in de hal van het gemeentehuis.

Raadsleden serveerden hapjes en drankjes aan bezoekers

Een werkgroep uit de gemeenteraad bestaande uit Janneke de Graaff (CDA), Rosali Herder (Ouderenpartij Diemen), Sofie Kuilman (PvdA), Brigitte Wielage (VVD) en Yeliz Yildiz-Kaya (GroenLinks) vormde dit jaar de jury die de aanmeldingen heeft beoordeeld.

Joyce de Wit ontving de onderscheiding voor onder meer haar inzet voor Diemenvoorelkaar, Emma Krenn voor haar vrijwilligerswerk bij de Sint-Petrusschool, de Kinderzomerspelen en het Loswalfestival, Gilbert Sersansie voor het schoonhouden van buurten in Diemen-Zuid, Chris van Dam voor zijn inzet in De Schakel, waar hij het Zondagmiddagpodium van Stichting Welzijn Diemen organiseert en begeleidt, Ko Out voor zijn vrijwilligerswerk als penningmeester van ouderenbond PCOB-Diemen en zijn inzet voor Afro-Net, Marijke Streefkerk voor het opzetten en begeleiden van de schoolbibliotheek in De Nieuwe Kring en Anja Stakenburg voor haar vrijwilligerswerk voor onder meer Huurdersvereniging Diemen.

Er waren optredens van leerlingen van Muziekschool Diemen

Bloemen

De onderscheidingen werden vrijdagavond uitgereikt door leden van de jury. Zij spraken alle personen die de onderscheiding ontvingen persoonlijk toe. Voor de zeven winnaars was er niet alleen een onderscheiding, maar ook een bos bloemen. Die werden uitgereikt door griffier Hans Nubé. Leden van de gemeenteraad toonden zich voortreffelijke gastvrouwen en gastheren. Zij gingen rond met hapjes en serveerden drankjes. De heerlijke hapjes waren van Absolute Delicious, het bedrijf van Johan van Overbeek uit Diemen. Enkele jonge leden van de Muziekschool Diemen traden op in de trouwzaal, waar de onderscheidingen werden uitgereikt. In de hal van het gemeentehuis trad de band Zonnebloem op.

De vrijwilligersonderscheiding wordt jaarlijks door de gemeenteraad toegekend aan vrijwilligers, jong en oud, die zich op bijzondere wijze, soms al vele jaren, belangeloos inzetten voor de Diemense samenleving.

Ondernemers uit Diemen krijgen informatie over veiligheid

Zevende editie Vaart in Diemen

In Veilinghuis De Eland is vorige week dinsdagavond de netwerkbijeenkomst Vaart in Diemen gehouden. Het thema was 'Veiligheid'.

Giovanna Masala vertelt over de veiligheid en vraagt ondernemers alert te zijn. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Vaart in Diemen werd georganiseerd door Ondernemend Diemen en de gemeente Diemen. Het was de zevende editie van de netwerkbijeenkomst.

Er waren een kleine honderd ondernemers, onder wie zzp'ers, op de netwerkbijeenkomst afgekomen. Vaart in Diemen startte met een buffet. De bezoekers konden genieten van het prachtige veilinghuis aan de Weesperstraat en konden tijdens het eten alvast contact met elkaar leggen. Daarna opende de voorzitter van Ondernemend Diemen Joop Saan de bijeenkomst.

Onder de sprekers waren burgemeester Erik Boog en Giovanna Masala, wijkagent Industriegebied van de politie Diemen/Ouder-Amstel. De burgemeester vertelde over de pilot van project Scheerlicht dat in Diemen-Noord is gehouden. "Met Scheerlicht is een integrale aanpak ontwikkeld en worden signalen van fraude, misstanden en criminaliteit beter met elkaar gedeeld. Er wordt vervolgens actief gecontroleerd door middel van gerichte adrescontroles en de misstanden worden gestopt. Dit leidt ook tot diverse strafrechtelijke onderzoeken. Tijdens de pilot in Diemen- Noord kwam er veel naar boven zoals mensenhandel, identiteitsfraude, uitbuiting, grootschalige hennepteelt en gedwongen prostitutie. Daders van misdrijven worden aangepakt, slachtoffers worden geholpen", aldus Boog. "Door project Scheerlicht zijn inmiddels 39 woningen beschikbaar gekomen voor woningzoekenden die (legaal) in Diemen willen wonen. Het gaat hierbij vooral om woningen waarvan de huur door de verhuurder is opgezegd. Erg belangrijk, aangezien de woningnood in Diemen erg groot is en de woningen weer gebruikt kunnen worden waar ze voor bedoeld zijn: rechtmatige bewoning." Boog gaf aan dat project Scheerlicht nu wordt voortgezet en uitgebreid naar de andere wijken en de bedrijventerreinen van Diemen. Hij vroeg de ondernemers om alert te zijn op misstanden en die onmiddellijk te melden. In panden op de bedrijventerreinen in Diemen zijn bijvoorbeeld hennepkwekerijen aangetroffen. Hij wees de aanwezigen op de folders die er tijdens Vaart in Diemen lagen, waarin wordt aangegeven welke signalen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij in een pand kunnen wijzen.
Giovanna Masala vertelde onder andere over de noodzaak om bedrijfspanden goed te beveiligen. Inbrekers slaan uiteraard het liefst toe bij panden die niet of nauwelijks zijn verlicht en niet zijn voorzien van camera's. Dit maakt de pakkans kleiner. Zij vroeg de aanwezige ondernemers om in het geval van onraad of een verdachte situatie onmiddellijk contact op te nemen.

Joop Saan opent bijeenkomst.

Politie vraagt ondernemers alert
te zijn

Lessen in teken van Sinterklaas

Het Atelier besteedt in les veel aandacht aan sinterklaasfeest

De 'chocoladewinkel'. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Een groot aantal lessen op basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid staan in het teken van Sinterklaas. Marian Schuckmann (leerkracht groepen 6 en 7) en Anniek Boon (leerkracht groep 5) vertellen over de lessen.

De leerlingen van Het Atelier krijgen les volgens de methode IPC (International Primary Curriculum). Dit houdt in dat de kinderen leren vanuit hun eigen belevingswereld en interesses aan de hand van thema's. Er wordt momenteel gewerkt met thema's die betrekking hebben op Sinterklaas.

Raakvlakken

Marian: "De groepen 5 en 6 krijgen les over chocolade; het gaat onder meer over de geschiedenis van chocolade, waar chocolade vandaan komt en wat er exact in chocolade zit. Er zijn dus raakvlakken met vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en kunst."

"De groepen 7 en 8 volgen het thema 'Zo zien wij de wereld'. Daarin komt onder meer Zwarte Piet ter sprake. De groepen 3 en 4 werken met het thema 'Feest' en de groepen 1 en 2 werken met een 'chocoladewinkel'."

'Chocoladewinkel'

De leerkrachten en ouders hebben begin vorige week de school aangepast aan de thema's. In de ruimte waar het leerplein is, zijn een pop van Sinterklaas en een pop van Piet te zien. Anniek: "Er ligt ook een echte chocoladeletter, maar geen enkel kind heeft die gepakt. Ja, daar zijn wij ook wel trots op." In het deel van de school waar de kleuters van de groepen 1 en 2 les krijgen is een 'chocoladewinkel' gebouwd. Kinderen kunnen een chocoladeletter aan hun klasgenoten verkopen. Er wordt uiteraard geen gebruikgemaakt van echt geld.
Anniek: "Op 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Tijdens het bezoek zal hij een verhaallijn volgen die aansluit bij de thema's die nu op school worden behandeld."

De film 'Girl', 29 november en 4 december in Theater de Omval.

29 november
& 4 december

Film: 'Girl'

14.00 & 20.00 uur|
Theater De Omval

'Girl' schetst het leven van de 15-jarige Lara, wier grootste droom is om carrière te maken als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is geboren als jongen. Samen met haar vader en jonge broertje tracht ze de wereld te trotseren.

Vrijdag 30 november

Doorgeefmarkt

14.00 uur | De Verbinding

Deze keer mooie kinderspullen voor de wintermaanden. Ieder kind mag met (groot)ouders langskomen en zich aanmelden voor een feestdagcadeautje. Gratis toegang en gratis spullen voor iedereen. Donaties zijn welkom voor de organisatie van diverse activiteiten.

Cabaret: Stefano Keizers

20.30 uur | Theater De Omval

Stefano's promotekst over de voorstelling 'Erg heel' verklapt niet veel: 'Zorg voor informatieve en wervende teksten, gericht op het publiek en fotomateriaal dat het publiek zal aanspreken. Het publiek moet een goed gevoel krijgen bij de beleving van de avond.'

Zaterdag 1 december

Oud papier

8.30 uur | De Ontmoeting

Vrijwilligers van De Ontmoeting halen vanaf 8.30 uur in heel Diemen oud papier op.

Zaterdicht

14.00 uur | OBA Diemen

Lees en schrijf gedichten met Matthijs Laan en Katelijne Brouwer over het thema 'Feest'. Aansluitend is er een voordracht waar u zelf aan mee kunt doen, meld u dan wel van tevoren aan.

Zondag 2 december

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is mw. drs. E.E. Aarsen-Schiering.

Viering 1e advent

10.30 uur | St Petrus' Bandenkerk

Woord- en communiegezinsviering met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is mw. J. Kronenberg.

Bingo Noorderlicht

13.30 uur | Het Noorderlicht

Gezellige prijzenbingo. Informatie: 06-19776374.

Maandag 3 december

Sinterklaasmiddag senioren

13.30 uur | Het Noorderlicht

Met o.a. vrolijke muziek van Wil en het dobbelsteenspel. Het is de bedoeling dat iedereen een ingepakt cadeautje van € 2,50 meebrengt. Informatie: 06-24528317.

Sinterklaasmiddag

15.30 uur | OBA Diemen

Geniet onder het genot van een glas heerlijke limonade van muziek van de kinderen van de muziekschool en een prachtig sinterklaasverhaal.

Dinsdag 4 december

Sportuurtje

14.30 uur | Het Noorderlicht

Onder leiding van sportcoach Joep een uurtje sporten in het wijkcentrum. € 1,50 per keer. Informatie: 06-24528317.

Brei Erbij!

20.00 uur | De Verbinding

Voor ervaren en onervaren breiers. Kosten: € 3,-.

Woensdag 5 december

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Haalt u tussen 12.00 en 15.00 uur op van huis en brengt u naar de markt en het Diemerplein en weer terug. Opgeven op dinsdag: 020-6603300.

Donderdag 6 december

Sjoelen

10.00 uur | Het Noorderlicht

Na het koffiedrinken wordt er gesjoeld voor de gezelligheid.

Samen lunchen

12.00 uur | Het Noorderlicht

Schuif aan en eet mee voor € 2,-. Informatie: 06-24528317.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen met problemen met hun werkgever, verhuurder of overheidsinstanties. Informatie: 06-31063039.

Film: 'First Man'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Een kijk in het leven van de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong.

Collectieve inkoop energie-besparende maatregelen

DIEMEN De gemeente organiseert opnieuw een collectieve inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. De gemeente werkt bij deze actie samen met 'Winst uit je woning'. Op de website www.winstuitjewoning.nl is alle informatie over de actie te vinden.

De afgelopen jaren toonden veel inwoners interesse voor de collectieve inkoopacties van de gemeente. Daarom wordt deze actie herhaald.

Op dinsdag 4 en donderdag 13 december vinden er in het gemeentehuis informatieavonden plaats over deze collectieve inkoopacties voor energiebesparende maatregelen. Het gemeentehuis is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint het programma.

Advies op maat

Tijdens de informatieavond op donderdag 13 december is er in het programma extra aandacht voor het 'advies op maat'. Dit advies op maat is een aanbod voor de woningeigenaren die nu al een combinatie van maatregelen willen treffen om zeer energiezuinig én aardgasvrij te willen gaan wonen. De informatie over dit advies op maat begint om 21.00 uur.

Dames De Meeuwen verliezen

Heren winnen thuisduel afgetekend

Dames 1 verloor van Jaws. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft het thuisduel tegen AZ&PC met 9-3 gewonnen. Het eerste damesteam verloor voor eigen publiek met 1-5 van koploper Jaws.

Tussen de dames van De Meeuwen en Jaws bestaat al enige tijd rivaliteit. In de eerste periode ging het meteen hard tegen hard. Alle verdedigende krachten werden uit de kast gehaald waardoor de stand 0-0 bleef. Ook door een prachtige redding van keepster Sanne Winchester wist De Meeuwen het doel schoon te houden. In de tweede periode lukte het Jaws om toch mooie acties te maken. Met een 0-2 achterstand voor De Meeuwen werd er van helft gewisseld. In de derde periode begon 'de hel' los te breken en werd er geschopt, geduwd en getrokken voor elke actie. De Meeuwen kreeg geen bal het doel in, ook door een mooie redding van de keepster van Jaws. Toen het 0-3 stond versierde De Meeuwen een strafschot, een vijf meter genaamd, en mocht daardoor vrij op doel schieten. Alieke Vos benutte die kans prachtig en maakte de 1-3. In de laatste periode roken beide teams bloed en een overwinning, er kon immers nog van alles gebeuren. Het werd uiteindelijk 1-5.

De heren staan met zestien punten uit zeven duels op de derde plaats van de tweede klasse A. Oceanus is met 24 punten uit acht duels koploper, De Meerkoeten bezet de tweede plaats met negentien punten uit acht duels. De dames staan met negen punten uit negen duels op de zevende plaats van de tweede klasse A.

Beide teams spelen op zaterdag 1 december een thuisduel in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. De heren van De Meeuwen spelen om 20.30 uur thuis tegen ZV De Zaan. De dames ontvangen om 19.40 uur De Ham.

SV Zeeburg verliest bij koploper

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen VZV verloren: 21-19.

De wedstrijd ging in de eerste helft gelijk op. De verdediging van SV Zeeburg stond goed en keepster Annick van der Mark verrichtte een aantal goede reddingen. Beide teams vonden ook frequent het net. Bij rust leidde de thuisclub met 10-9.

Na de hervatting speelde SV Zeeburg aanvankelijk nog beter dan in de eerste helft en kwam op een voorsprong van 12-16. Daarna wist VZV terug te komen en een voorsprong te pakken. De koploper won uiteindelijk met 21-19.

Derde

De handbalsters uit Diemen staan met tien punten uit acht duels op de derde plaats van de hoofdklasse E van de zaalcompetitie. VZV en US delen met veertien punten uit acht duels de koppositie. Het doelsaldo van VZV is een fractie beter dan dat van US.

SV Zeeburg speelt op zaterdag 1 december thuis tegen VOC. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 20.40 uur.

Goud voor Steijn Laschewski en team

Steijn Laschewski met zijn medaille.

DIEMEN Steijn Laschewski (10) uit Diemen heeft samen met zijn turnteam van SV Pax uit Hoofddorp de gouden medaille behaald bij de Nationale Team Cup.

Het toernooi werd gehouden in Nijmegen.

Allerhoogste niveau

Het team kwam uit op het allerhoogste niveau. Na de onderdelen vloer, voltige, ringen, sprong en rek behaalde het team een puntentotaal van 355,45.

Het combinatieteam van St. Mauritius / United /Turnz werd tweede met een puntentotaal van 324.

Steijn is een jonge en talentvolle turner die in het recente verleden al dikwijls van zich heeft doen spreken vanwege zijn goede prestaties.

Oranje Jong Talenten

Steijn komt met zijn SV Pax uit in de eredivisie. Ook maakt hij deel uit van de Oranje Jong Talenten.

Steijn is leerling van groep 7 van brede school De Nieuwe Kring in Diemen.

SV Diemen wint bij Zwanenburg: 1-2

DIEMEN SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Zwanenburg met 1-2 gewonnen. Bij rust leidde Zwanenburg met 1-0.

SV Diemen speelde niet goed. Na de hervatting maakte verdediger Jelle de Wild gelijk: 1-1. De Wild maakte kort voor tijd ook de winnende treffer: 1-2.

Tommy Gans kreeg twee keer geel en werd dus van het veld gestuurd.

Belangrijke overwinning

De overwinning van de ploeg van trainer Mark Steur was belangrijk. Door de drie behaalde punten is SV Diemen enkele plaatsen gestegen op de ranglijst van de derde klasse C. SV Diemen staat met negen punten uit negen duels op de negende plaats.

SV Diemen speelt op zondag 2 december thuis tegen ZSGOWMS. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur. ZSGOWMS staat met achttien punten uit negen duels op de vijfde plaats.