DiemerNieuws

26 juni 2014

DiemerNieuws 26 juni 2014


Zilveren Anjer voor Diemenaar Jaap van Velzen

Foto: Sander Stoepker

Vorige week kreeg Diemenaar Jaap van Velzen door prinses Beatrix de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uitgereikt. Van Velzen werd geëerd vanwege zijn inzet voor het behoud van het culturele erfgoed van het vooroorlogse joodse leven in Nederland. De verzameling van Van Velzen is inmiddels in het bezit van het Joods Historisch Museum in Amsterdam en is vooral bijzonder omdat het om alledaagse voorwerpen gaat die meestal niet bewaard worden.

Over twee jaar wonen in pastorie

DIEMEN - Stichting Stadsherstel wil in de pastorie van de Sint Petrus' Bandenkerk een vijftal appartementen realiseren. Als het allemaal volgens plan gaat, kunnen over twee jaar de nieuwe bewoners hun woning in het historische pand aan de Hartveldseweg betrekken. Ook voor de parochie blijft een deel van de pastorie beschikbaar.

Dat vertelde Hanneke van Wel-Karbet, vicevoorzitter van het parochiebestuur de belangstellenden dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de verkoop in de kerk. Als alles volgens planning verloopt, start de restauratie van de pastorie eind augustus 2015. De periode daarvoor is nodig om de nodige vergunningen aan te vragen. Zo moet het pand van een kerkelijke bestemming bijvoorbeeld een woonbestemming krijgen en moeten er bouwvergunningen worden aangevraagd.

De oplevering van de pastorie staat voor april 2016 gepland en de huurders van de nieuwe appartementen zouden in mei 2016 hun nieuwe woning kunnen betrekken.

De parochie verkoopt het pand uit 1882 voor € 275.000,-: ongeveer de helft van de geschatte marktwaarde als de pastorie, zonder renovatie, verkocht zou worden. Daarvoor mag de parochie, voor een kleine huurprijs van € 150,- per maand, een deel van de begane grond van het pand huren.

De rest van de begane grond wordt een appartement en op de eerste verdieping en zolder komen nog eens vier appartementen. De tuin, die grenst aan de begraafplaats van de kerk, wordt niet verkocht, net zomin als de grond onder de pastorie. Stadsherstel krijgt die dus in erfpacht.

De verkoop van de pastorie moet nog zijn beslag krijgen. De raad van commissarissen van Stadsherstel en het Bisdom moeten hun toestemming nog geven. Maar dat lijkt een formaliteit: beide instanties hebben al laten doorschemeren in te stemmen met de verkoop.

Lees meer op pagina 5: Verkoop aan Stichting Stadsherstel was de beste optie.

Voorbereidingen voor de Kinderzomerspelen zijn in volle gang

DIEMEN - De voorbereidingen voor de Kinderzomerspelen zijn in volle gang. Het evenement voor kinderen die in Diemen naar de basisschool gaan begint op maandag 7 juli en duurt tot en met vrijdag 25 juli. De Kinderzomerspelen worden ook dit jaar gehouden in en rond Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. De Kinderzomerspelen worden georganiseerd door de Stichting Welzijn Diemen.

Vertegenwoordigers van de Kinderzomerspelen bezoeken op maandag 30 juni en dinsdag 1 juli de basisscholen in Diemen en zullen de leerlingen erop wijzen dat de Kinderzomerspelen binnenkort weer van start gaan. Uiteraard weten veel kinderen dit al, want veel van hen bezoeken het evenement elk jaar in de eerste drie weken van de zomervakantie. Ook dit jaar zijn er twee uitstapjes: op woensdag 9 juli gaan de kinderen naar de Linnaeushof in Bennebroek en op woensdag 12 juli wordt er een bezoek gebracht aan KidZcity in Almere. Kinderen dienen zich van tevoren in te schrijven voor een of twee uitstapjes. Op de woensdagen dat de uitstapjes plaatsvinden, zijn er geen Kinderzomerspelen in het sportcentrum. De laatste woensdag is er ook geen uitstapje. Dan zijn er gewoon activiteiten in het sportcentrum.

Danny Post is algemeen coördinator van de Kinderzomerspelen. Hij wordt geassisteerd door de coördinatoren Elwin Lindeman, Yentl Molenaar en zijn zoon Mitchell Post. Uiteraard krijgt dit viertal vier weken lang steun van de begeleiders. Veel van hen zijn al jaren actief tijdens de Kinderzomerspelen. Kinderen die de Kinderzomerspelen eerder hebben bezocht weten dat zij op een gevarieerd programma kunnen rekenen. Vaste prik is dat er op de dinsdag- en donderdagochtenden wordt gezwommen, uiteraard onder begeleiding van personeel van het zwembad van het sportcentrum. Verder kunnen zij zich uitleven met activiteiten op het gebeid van creatief, theater en sport, en spel.

Op diverse dagen zijn er weer grote spelen zoals de krokodillenvijver en de playbackshow. Die laatste activiteit vindt plaats op de laatste vrijdagmiddag van de Kinderzomerspelen. Traditioneel steken de kinderen veel tijd en energie in de voorbereiding van hun act. Net als tijdens vorige edities van de playbackshow het geval was zijn ouders en andere familieleden van harte welkom op vrijdagmiddag 25 juli.

Hoorzitting bezwaren Nuonweg

DIEMEN - Volgende week zal de Algemene Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente indieners van bezwaarschriften tegen de sluiting van de Overdiemerweg over het Nuonterrein horen.

De commissie trekt drie dagen uit voor het horen van bezwaarmakers. In totaal zijn er ruim 3000 bezwaarschriften ingediend, maar niet alle indieners worden gehoord. Voor de commissie kunnen ook belanghebbenden hun visie op het verkeersbesluit Fortdiemerdamweg, waar de sluiting van de 'Nuonweg' deel van uitmaakt, geven.

De zittingen van de commissie Bezwaarschriften zijn op maandag 30 juni, donderdag 3 en vrijdag 4 juli in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze zittingen zijn openbaar, maar op vrijdag houdt de commissie vanaf 11.00 uur een besloten zitting om te beraadslagen over het advies dat zij uitbrengt aan het college van B en W.

Handgemeen leidt tot aanhouding

DIEMEN - Na een schermutseling tussen een klant en een medewerker van een winkel aan Sniep is de klant aangehouden door de politie.

Op vrijdag 20 juni rond 15.30 uur raakte de klant slaags met de medewerker van de winkel na onenigheid over een aankoop. Er werd over en weer geslagen, maar omdat volgens getuigen de klant als eerste geslagen had, werd hij aangehouden en overgedragen aan de recherche.

Zijn zoontje van 10 jaar dat ook aanwezig was, werd door een van de poltieagenten apart genomen zodat hij de aanhouding niet hoefde te zien. De agent is bij het jongetje gebleven totdat zijn moeder het kind kwam ophalen.

30

slagvrouwen waren
TIW-pitchers te sterk af
in 2 wedstrijden

Dreamnight at the Pool

DIEMEN - Bij het AGO-Zwembad aan Kriekenoord genoten gehandicapte kinderen en hun broertjes en zusjes vorige week vrijdag weer van een feestelijke avond.

Tijdens deze speciale avond kwamen brandweer, politie en paarden naar het AGO-Zwembad. De kinderen mochten een ritje maken bij de politie op de motor of tussen twee paarden in een speciaal doek. "Heel bijzonder om te zien hoe de kinderen ervan genoten", zegt een politeman die er vrijdagavond bij mocht zijn.

Van de lezers

Handhaven of niet?
De gemeente broedt allerlei plannen uit om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Drie plannen hebben het afgelopen jaar de aandacht gekregen. Daarbij zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen.

1. Spoortunnel: Ik las in het DiemerNieuws dat de ondertunneling van het spoor weer dichterbij komt. Daarbij werd als groot voordeel de veiligheid aangegeven. Juist dat ergert me. Als iedereen zich aan de regels houdt, zou er geen ongeluk kunnen gebeuren. Aan de andere kant neemt bij een ondertunneling het gevoel van onveiligheid alleen maar toe bij voetgangers en fietsers en zorgt het voor een tweedeling van de gemeente. Dus hoezo veiligheid?
2. Blauwe zone: Zoals in het DiemerNieuws te lezen was, zijn de bewoners niet overal gelukkig met het plan van de wethouder om van heel het centrum een blauwe zone te maken. Als dit plan doorgaat betekent het een hele uitbreiding van het te controleren gebied voor de afdeling handhaving. Op de vraag of er dan een handhaver bij komt werd ontwijkend geantwoord.
3. 30-kilometerzone: Opvallend hierbij is dat er in de huidige 30-kilometerzones nauwelijks wordt gehandhaafd. Volgens de politie omdat de gemeente de nodige maatregelen moet nemen waardoor er niet harder dan 30 kilometer gereden kan worden.

Zonder of bij gelijke handhaving worden de regels overtreden omdat de pakkans klein is. Dus, gemeente Diemen, met alle voornemens die u heeft is het noodzakelijk dat de dienst handhaving uitgebreid wordt. Met de bonnen die geschreven worden kan dit ook kostenneutraal. Zonder uitbreiding heeft dit beleid weinig zin. De burger moet in ieder geval voor wat betreft de blauwe zone het idee hebben dat het geld van de ontheffing goed besteed is.
Jos van Veen

Geen gymles meer
Leuk dat er feest is in de Schoolstraat! Ik heb ook zulke goede herinneringen aan de straat omdat hier onze gymnastiekzaal is waar ik
elke dinsdagavond met veel plezier naartoe ging.

Onze trainster was mevrouw Ellie Visser, maar helaas is hier een einde aan gekomen want tot mijn teleurstelling is mevrouw Visser op staande voet ontslagen door het bestuur, terwijl onze groep zo tevreden over haar was. Het bestuur vond onze training niet goed, maar ik heb nooit iemand van het bestuur gezien tijdens de lessen. Heel erg frustrerend!

Floep, weg, gezellige lessen in de Schoolstraat.
Mevrouw M.G. Meester

Weerbericht

Wisselvallig, vrij koel
Een hogedrukgebied boven Noord-Europa zorgde voor een paar droge dagen met een normale temperatuur. Tegen en tijdens het laatste weekeinde van juni komt een Atlantisch lagedrukgebied boven het Noordzeegebied te liggen. Er kunnen dan buien ontstaan. De meeste waarschijnlijk landinwaarts. Met een noordwestenwind wordt het wederom vrij koel.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag neemt met het vorderen van de dag de bewolking toe met kans op een bui. Bij een matige zuidoostenwind wordt het nog 21 à 22 graden. In het weekeinde kunnen enkele buien ontstaan vooral in de middag of avond. Naast bewolking is er nu en dan ook ruimte voor wat zonneschijn. Er waait een matige naar west tot noordwest draaiende wind. De nachtelijke minima schommelen rond 11 graden. In de middag wordt het circa 18 à 19 graden.

Trend na het weekeinde
Het wisselvallige weer houdt ook tijdens de eerste dagen van juli aan. Naast wat zonneschijn vallen er enkele buien. Met een westen- tot noordwestenwind komt de temperatuur nog niet op schot. Het blijft te koel voor juni/juli. Later in de week bestaat kans op vrij veel wind.

Weetje
De zomermaand juni is qua temperatuur en hoeveelheid zonneschijn dit jaar geen opvallende maand. Wel is het veel te droog. Opvallend is dat maart tot dusver de zonnigste maand is dit jaar met 203 uur tegen 120 uur normaal. De stand in deze juni staat momenteel op circa 175 uur. Normaal is 195 uur over de gehele maand. Zeer zonnig was juni 2010 met 280 uur.

Koloniale waren

Toen Diemen nog Diemerbrug heette, was de kruising Hartveldseweg/Muiderstraatweg en Ouddiemerlaan/Ouderkerkerlaan het middelpunt van de gemeente. De verkeerssituatie was in die tijd nog overzichtelijk, want de brug over de Keulsche Vaart verbond toen rechtstreeks de Ouddiemerlaan met de Ouderkerkerlaan.
Op de hoek van de Hartveldseweg en de Ouddiemerlaan, we zouden het nu een 'A-locatie' noemen, was tot 1925 de kruidenierswinkel van Chris Kok gevestigd. Hij verkocht hier met name 'koloniale waren'. Kok was een echte zakenman. Het geld dat hij verdiende in zijn winkel belegde hij meteen in onroerend goed. In 1899 kocht hij de panden Hartveldseweg 6 en 8. In 1912 bezat hij het hele woon- en winkelblok met de markante dubbele trapgevel. De winkels verhuurde hij onder andere aan schoenmaker A.J. Cocu, de tabaks-, sigaren- en sigarettenwinkelier Jan Goedhart en rijwielhandelaar C. Peerenboom.
Samen met zijn zwager Jan Goedhart (1851-1926) liet Chris Kok in eigen beheer enkele series prentbriefkaarten van Diemen maken, zowel zwart-wit als ingekleurd. Deze prentbriefkaarten, die nog steeds worden verzameld, waren niet alleen in hun winkels te koop, maar vrijwel zeker ook bij hun overbuurman Ben Vervetjes van het gelijknamige café.

Midzomerfeest Diemerplein

Zanger Robert Leroy treedt om 20.00 en 21.30 uur op.

DIEMEN - Winkelcentrum Diemerplein viert de start van de zomer met een Midzomerfeest op vrijdag 27 juni.

Van 14.00 tot 22.00 uur zijn er in en om het winkelcentrum gezellige activiteiten voor jong en oud. De winkels zijn open tot 22.00 uur. Buiten is er de hele middag en avond muziek met DJ Troj, zangeres Janice Williams, zanger Robert Leroy en het Visserskoor Mokum uit Almere. Op het Diemerplein en op de Ouddiemerlaan staat een gezellige braderie en er is een terras met een biertap en een wijnproeverij van Brasserie Drusius. De horecagelegenheden op het plein hebben allerlei aanbiedingen.

In het winkelcentrum staan kramen van de winkeliers, er is kunst te zien en er worden hapjes uitgedeeld. Voor de kinderen is er de Kids Surprise Car met gratis schminken, ballonnen en limonade. Op vertoon van een kassabon van een van de winkels van Diemerplein kan worden meegedaan met het Rad van Fortuin.

Verlichting stuk

DIEMEN - Op en rond de Diemerkade werken de lichtmasten al een paar dagen niet.

De storing is door de gemeente gemeld aan Liander, die verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de verlichting.
Liander verwacht dat de storing rond 7 juli is opgelost.

Vivos rondt weer project in Nicaragua af

Vereniging zet zich in voor bouw peuterspeelzalen

Kinderen in een peuterspeelzaal in Nandaime.

DIEMEN - De vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Vivos heeft onlangs een nieuw project in Nandaime afgerond. Het gaat hier om de nieuwbouw van peuterspeelzalen. Vivos heeft een vriendschapsband met Nandaime, een plaatsje in Nicaragua.

Peter Prins is nauw betrokken geweest bij het meest recente project van Vivos in Nandaime. Hij is onlangs afgetreden als voorzitter en bestuurslid van Vivos. Prins is sinds maart gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen in de gemeenteraad van Diemen. "Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart heb ik tijdens een ledenvergadering van Vivos al aangegeven dat ik zou stoppen als voorzitter en bestuurslid van Vivos als ik in de gemeenteraad zou worden gekozen. De functies van raadslid en bestuurslid van Vivos zijn niet onverenigbaar, maar ik wilde elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen."

De ledenvergadering heeft in mei Saskia Kaptijn als nieuwe voorzitter gekozen, Anna Meijer is gekozen als penningmeester. Ricardo Garcia Trivino blijft secretaris, terwijl Elsje Kaptijn is benoemd tot bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van Vivos. Tijdens de ledenvergadering, waar dertien mensen aanwezig waren, waren zes nieuwe leden aanwezig, allen jonge en enthousiaste mensen. Het nieuwe bestuur heeft zich tijdens het Loswalfestival aan belangstellenden gepresenteerd. Prins: "Het zijn jonge, enthousiaste mensen die vol met nieuwe ideeën zitten. Dat vind ik belangrijk. Ik blijf lid van Vivos en zal met activiteiten blijven helpen, maar mijn tijd in het bestuur is voorbij. Saskia Kaptijn en Anna Meijer zijn tijdens hun reis door Latijns-Amerika in Nandaime langsgekomen op het moment dat ik daar ook was. Saskia was al lid van Vivos en Anna is op de vuilnisbelt van Nandaime lid geworden."

Saskia Kaptijn en Anna Meijer op de vuilnisbelt in Nandaime.

Werkzaamheden zijn uitgevoerd door jonge werklozen

Prins vertelt dat de twee peuterspeelzalen zich bevinden in twee plaatsjes vlak bij Nandaime. In een geval is er aan een basisschool een extra lokaal gebouwd. Dit heeft tot gevolg dat de peuters niet langer in de buitenlucht hoeven te worden opgevangen, maar dat zij nu een eigen lokaal hebben. In een ander dorpje is het lokaal waar de peuters verblijven volledig gerenoveerd. "De werkzaamheden zijn betaald met geld van Vivos en geld dat wij hebben ontvangen van de Diemense stichting Kinderwensen, de opgeheven stedenband tussen Amsterdam en Managua en een vereniging in de Duitse stad Neu Isenburg die ook activiteiten voor Nicaragua heeft georganiseerd. Ook die vereniging is opgeheven. De twee peuterspeelzalen zijn geopend door de bisschop van Granada. De werkzaamheden aan de peuterspeelzalen zijn uitgevoerd door jongeren die werkloos zijn. Zij hebben tijdens het werk vaardigheden geleerd zoals metselen en timmeren, zodat zij een grotere kans op de arbeidsmarkt hebben." Peter Prins heeft sinds de jaren tachtig op eigen kosten diverse bezoeken aan Nicaragua gebracht om contacten te onderhouden en nieuwe contacten aan te knopen. Ook begeleidde hij diverse projecten waar de afgelopen jaren aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van een EHBO-post, de bouw van toiletten op scholen en - meer recent - hulp aan de brandweer in Nandaime. In 2012 is in Nandaime een vrijwillig brandweerkorps opgericht. Vivos kwam in contact met een brandweerman in Nijmegen die al enkele jaren de brandweer ondersteunt in de zusterstad Masaya. Hij noemt zijn initiatief Bomberos Sin Fronteras, Brandweer Zonder Grenzen. Eind 2013 jaar ging er een container met materiaal naar Nicaragua. Vivos kon 'meeliften' met deze zending. In de container zat ook professioneel gereedschap dat door het Amsterdamse en Diemense brandweerkorps aan de Diemense brandweerman Paul van Doorne was toegezegd. Recent ging de Nijmeegse brandweerman naar Nicaragua om de brandweer van Mayasa en Nandaime instructies te geven. Helaas bleek er binnen de brandweer van Nandaime ruzie te zijn uitgebroken. Daardoor heeft Vivos, na overleg met haar contactpersonen in Nicaragua, besloten het materiaal in bruikleen te geven aan de beroepsbrandweer van de provinciehoofdstad Granada totdat er in Nandaime betere verhoudingen bij de brandweer zijn ontstaan. Veel projecten en initiatieven van Vivos zijn mogelijk gemaakt door donaties en inzamelingen die in Diemen werden gehouden. De gemeente heeft de opbrengst van deze acties altijd verdubbeld.

Zakkenrollers weer actief in Diemerplein

DIEMEN - In een winkel in winkelcentrum Diemerplein is een klant het slachtoffer geworden van zakkenrollers.

Op vrijdag 20 juni rond 18.45 uur wilde de klant afrekenen. Hij stopte zijn mobiele telefoon in zijn achterzak om zijn handen vrij te hebben. Na het afrekenen bleek de telefoon verdwenen. De politie waarschuwt dat zakkenrollers vaak samenwerken in een groepje waarbij één dader het slachtoffer afleidt en de ander toeslaat. De politie roept het winkelend publiek op daarop alert te zijn.

Burgemeester tevreden in burger- jaarverslag

DIEMEN - Ook dit jaar presenteert burgemeester Amy Koopmanschap het Burgerjaarverslag over het jaar 2013 in een video. Zij vertelt daarin dat ze tevreden is over wat de gemeente heeft bereikt in Diemen.

Op diverse locaties vertelt de burgemeester over ontwikkelingen binnen de gemeente. Zo legt ze in De Brede HOED uit welke dienstverlenende instanties daar gevestigd zijn. Midden op de Muiderstraatweg vertelt de burgemeester over het opknappen van de Oost-West-as en in het Nelson Mandelapark over de nieuwe naam voor dit opgeknapte parkje. In winkelcentrum Diemerplein vertelt Koopmanschap dat ze trots is op het nieuwe winkelcentrum en dat de zondagopenstelling dit jaar is ingegaan nadat uit een enquête onder inwoners was gebleken dat meer dan de helft daar voor was.

Voor het gemeentehuis komt de enquête onder inwoners van Diemen 'Waar staat je gemeente' verder aan de orde. Hogere cijfers dan voorgaande jaren werden gegeven voor 'schone en opgeruimde wijken', 'winkelaanbod', 'veiligheid in de buurt' en 'afvalinzameling'. 'Parkeervoorzieningen' kreeg van de Diemenaren een lager cijfer.

De burgemeester is blij dat diverse grote projecten zijn afgerond of van start gegaan. Vooral de studentencampus is een goede impuls voor Diemen-Zuid en eigenlijk voor heel Diemen, vindt zij. In de omgeving van het winkelcentrum en met name op het Diemerpein, dat de functie van het kloppende hart van Diemen moet gaan vervullen, ziet de burgemeester naast de markt op woensdag ook graag andere evenementen plaatsvinden.

Het filmpje is te bekijken op de gemeentelijke website www.diemen.nl onder 'nieuws'.

Vlag uit voor geslaagden in Diemen-Noord

Foto: Harry Sablerolle

Overal in Diemen hingen de afgelopen dagen de vlaggen uit met de schooltas erbij ten teken dat er weer heel wat Diemense scholieren het felbegeerde eindexamendiploma hebbben gehaald.

Harry Sablerolle uit Diemen vond dat zo bijzonder dat hij besloot alle vlaggen in Diemen-Noord op de foto te zetten. "Om geen vlag met tas te missen, heb ik de eerste helft van de voetwedstrijd Nederland-Spanje gemist. Voordeel: op straat had ik het rijk alleen."

Lieke Vedder

16 jaar
Heeft haar vmbo-diploma behaald
Diemenaar sinds haar geboorte

Foto: Eline Vedder

Geslaagd, gefeliciteerd! Had je het verwacht?
"Ja, want ik had heel erg mijn best gedaan. Toen ik werd gebeld moest ik gillen en huilen. Alleen wiskunde was nog afwachten of ik dat gehaald had."

Was dat je moeilijkste vak?
"Ik heb het altijd moeilijk gevonden. Iedereen die mijn niveau deed moest het examen overdoen omdat er een fout was gemaakt. Ik was daardoor nog zenuwachtiger. Ik had vakantie, maar moest toen weer terug naar school. Uiteindelijk mochten we zelf kiezen of we het overdeden, maar ik was tevreden met mijn 5,4."

Wat vond je het leukste aan je middelbare school?
"Kamp in de derde klas. We hadden ook projecten waarbij
je dingen van andere culturen leerde. Ik had als land Nepal en had een interview met iemand die daar vandaan komt. Ik moest vooral de creatieve kant van het project doen."

Ga je nog op vakantie?
"Ik ga met twee vriendinnen zestien dagen op jongerenreis naar Blanes. Ik kijk vooral uit naar de feesten."

Wat ga je studeren?
"Leisure & Hospitality Host aan het ROC in Amsterdam. In het eerste jaar gaan we al van april tot september op stage in het buitenland. Daar heb ik veel zin in, maar vind het ook wel eng. Opeens moet ik dan alles alleen doen en ben ik heel lang weg."

Waar kunnen ze je voor wakker maken?
"Voor de soep van mijn oma, de allerlekkerste die er bestaat! En als de 16+-wet weer wordt verhoogd naar 18."

Het leukste aan Diemen is...
"Dat zijn mijn vrienden, we zitten vaak met z'n allen bij ons in de serre en hebben het dan heel gezellig."

Wat zou je willen veranderen in Diemen?
"Ik wil dat er meer te doen is voor jongeren. We kunnen niet naar Amsterdam of festivals, want alles is 18-plus."

Wat wil je nog een keer doen?
"Ik wil met een goed doel iets tegen dierenmishandeling doen."

'Verkoop aan Stichting Stadsherstel was de beste optie'

Denktank boog zich over redding pastorie

Belangstellenden horen hoe de verkoop tot stand is gekomen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Tijdens een bijeenkomst in de Sint Petrus' Bandenkerk vertelde Hanneke van Wel-Karbet, vice-voorzitter van het parochiebestuur, over het traject dat heeft geleid tot het besluit om de pastorie aan de Stichting Stadsherstel te verkopen.

"Met een denktank, waarin onder anderen burgemeester Koopmanschap, ondernemer Joop Saan, politicus en parochiaan Harry van Bommel vertegenwoordigd waren, hebben we een aantal opties bedacht om de pastorie voor de ondergang te behoeden. Verkoop aan Stadsherstel bleek de beste optie." Van Wel oogstte applaus en complimenten uit de zaal.

Wat de kerk met de opbrengst van de verkoop gaat doen, is nog niet bekend. Wellicht kan het bedrag worden vastgezet om in de toekomst te gebruiken voor het onderhoud en restauratie van de kerk. Het restauratiefonds, met alle activiteiten om geld in te zamelen, blijft ook gewoon bestaan.

"Er is een last van ons af gevallen met de verkoop", aldus Van Wel. "De financiële zorg om de pastorie, daar zijn we vanaf. Het is een win-winsituatie: Stadsherstel kan het pand restaureren en behouden en wij mogen een deel blijven gebruiken als pastorie."

Een van de vragen uit de zaal was of het torentje van de pastorie wellicht weer in ere wordt hersteld en weer klokkentoren kan worden. Het klokje zou zich op dit moment in zorgcentrum De Diem bevinden, maar het parochiebestuur heeft de directie van De Diem al laten weten zich te beraden over de toekomst van het klokje.

Een andere vraag uit de zaal: Heeft het parochiebestuur invloed op wie er in de toekomst in de pastorie mag gaan wonen? Hebben parochianen misschien voorrang? "Daar zijn geen afspraken over gemaakt", meldde Van Wel. Dus iedereen kan in principe over twee jaar in de pastorie wonen.

Oplichting

DIEMEN - Op 17 juni is een medewerkster van een winkel aan de Muiderstraatweg tussen 18.50 en 20.00 uur het slachtoffer geworden van een wisseltruc.

Twee vrouwen met een zigeunerachtig uiterlijk kwamen de winkel binnen en vroegen of zij geld konden wisselen. Terwijl de medewerkster het wisselgeld aan de ene vrouw overhandigde, leidde de tweede vrouw haar af. Het te wisselen geld dat nog op de balie lag, werd weggepakt voor de medewerkster er erg in had.

De twee vrouwen hadden lang haar in een staart tot op de billen. De ene vrouw droeg een roze vest, de ander een vest in de kleur oudgrijs. Wie iets gezien heeft of de vrouwen aan het signalement herkent, kan de politie bellen via telefoonnummer 0900-8844.

Onenigheid leidt tot proces-verbaal

DIEMEN - Aan de Bonte Kraai heeft een pakketbezorger vorige week een proces-verbaal gekregen na onenigheid met een andere weggebruikster.

Om 15.45 uur wilde de vrouw haar kinderen van school ophalen. De auto van de pakketbezorger stond midden op straat terwijl er nog wel parkeerplekken vrij waren. Omdat de moeder al laat was, vroeg zij de bezorger of hij de auto in een parkeervak wilde zetten. Hij weigerde en tijdens de discussie die volgde werd er geduwd en gespuugd. Een toevallig passerende medewerker van de marechaussee hielp de vrouw en belde de politie. Tegen de bezorger is proces-verbaal opgemaakt.

Politievrijwilligers in heel Diemen actief

DIEMEN - Deze zomer zijn de politievrijwilligers in heel Diemen op straat aanwezig.

In het kader van de actie Samen Veilig zijn vrijwilligers van de politie sinds begin dit jaar actief in de wijken in Diemen. De vrijwilligers zijn de extra ogen en oren voor de politie. Zij schouwen woningen op veiligheidsaspecten en kunnen op straat worden aangesproken met vragen over inbraakpreventie en brandveiligeheid. De politievrijwilligers zijn te herkennen aan hun gele hesjes met opdruk 'politie'. Ze zijn allemaal in het bezit van een legitimatiebewijs en zullen dat desgevraagd tonen. De politievrijwilligers vragen nooit of ze binnen mogen komen.
Meer vrijwilligers

Vanaf eind augustus richten de politievrijwilligers zich weer op een specifieke wijk. Om te beginnen zullen ze vanaf 20 augustus in Diemen-Zuid te vinden zijn. De politie hoopt dat nog meer mensen willen aanhaken bij dit project, aanmelden kan via marco.verduin@amsterdam.politie.nl.

Man verdronken

DIEMEN - Bij de Venserbrug is maandag een man door verdrinking om het leven gekomen.

Duikers van de brandweer haalden de man, een inwoner van Diemen, uit het water. De man was toen al overleden.

Onwel

DIEMEN - Een oudere bewoner van de Harmonielaan is afgelopen zaterdag met hulp van de politie uit zijn woning opgehaald omdat hij onwel was geworden.

Omdat de politie over een sleutel van de hulpbehoevende meneer beschikte, konden agenten de ambulancemedewerkers binnenlaten. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

8 / 16

Boeken delen in je eigen buurt

In de voortuin van Aria Kortlever staat een minibieb

Iedereen mag in de minibieb zoeken naar een leuk boek. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Als u door de Apollovlinder in Diemen-Noord loopt, kijk dan eens in de voortuin van nummer 45. Daar staat de minibieb van Aria Kortlever. Een boek meenemen mag, boeken neerleggen trouwens ook.

Aria is al jaren een 'bookcrosser'. Bij bookcrossing laten mensen ergens een boek achter, bookcrossers noemen dat vrijlaten, zodat iemand die het vindt het kan meenemen en lezen. Een vrijgelaten boek wordt op de website geregistreerd en de vinder kan daar zijn vondst weer melden. Zo kunnen 'vrijgelaten' boeken gevolgd worden.

Waarom laat je boeken overal en nergens achter?
"Het is een leuke bezigheid. Onderweg naar een vakantie in Tsjechië heb ik eens op een parkeerplaats een Nederlands boek vrijgelaten. Via de website van bookcrossing kwam ik erachter dat een Duits meisje dat Nederlands wilde leren het had gevonden en er heel blij mee was. Ik heb ook wel eens een boek vrijgelaten in het Rijksmuseum en na een rondje lopen was het al weg. Maar ik vergeet ook vaak boeken die ik van anderen krijg via bookcrossing weer door te geven."

'Ik hoop dat meer mensen bij mij langskomen of zelf een Minibieb starten'

Dus nu laat je je boeken voortaan vrij in je eigen voortuin?
"Ja! Een vriendin in Duitsland die me vaak boeken stuurt, wees me op dit fenomeen. Er zijn al veel van dit soort minibibliotheekjes in Nederland te vinden. Mijn man heeft een mooi kastje gemaakt waar de boeken in staan die mensen mogen meenemen om te lezen. Die boeken mag je houden, doorgeven of terugzetten. Je kunt ook zelf boeken in de Minibieb zetten. Er staan allerlei boeken in: kookboeken, hobbyboeken, kinderboeken en romans."

Een handige manier om van je oude boeken af te komen?
"Nee, het gaat erom dat je boeken zo een tweede kans geeft. Het zijn wel leuke en goede boeken, maar op een gegeven heb je zoveel boeken, die kun je niet allemaal eeuwig bewaren. Die zijn leuk om een keer te lezen, maar niet vaker. Minibieb sluit aan bij de beweging dat er steeds meer initiatieven komen van burgers voor elkaar. Door de crisis verdwijnen steeds meer bibliotheken en kopen mensen minder makkelijk een boek. Op deze manier kun je boeken in je eigen buurt delen. Ik ben nu zelf een boek aan het lezen dat iemand hier heeft neergelegd, Het gaat over een jongen die zijn vader heeft verloren op 9/11. Dit boek had ik nooit in de winkel gepakt, maar het is erg interessant. Als ik het uit heb, meld ik het aan bij bookcrossing en leg ik het weer terug."

Hoe groot is jouw Minibieb?
"Er staan nu ruim 20 boeken in het kastje en daarmee is het wel vol. Het wordt niet groter, het moet wel een minibieb blijven,. Als mensen een boek komen halen of brengen zou het leuk zijn als ze dat melden bij bookcrossing, maar dat is geen verplichting. Ik meld zelf wel boeken aan als ze in mijn Minibieb zijn achtergelaten."

Hebben boekliefhebbers je Minibieb al ontdekt?
"Mijn Minibieb staat er nu een maand en er zijn al wat mensen langs geweest. Je merkt wel dat mensen het toch een beetje ongemakkelijk vinden om de tuin in te komen en in het kastje te gaan neuzen. Maar dat mag gewoon. Er staat ook een korte gebruiksaanwijzing bij. Apollovlinder is geen doorlopende straat, dus mensen moeten echt weten dat de Minibieb hier is. Ik hoop dat meer mensen langskomen of zelf een minibieb starten. Ik hoop ook dat mensen terugkomen om te kijken of er weer een nieuw leuk boek staat."

vrijdag 27 juni

Aquadisco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

zaterdag 28 juni

Schoolstraatfeest

Tijdens het jaarlijkse feest in de Schoolstraat wordt dit jaar extra uitgepakt. De straat bestaat namelijk 90 jaar. Het feest wordt geopend door burgemeester Amy Koopmanschap en het Weespertrekvaartmannenkoor zal het feest muzikaal opluisteren. Het feest is tevens een reünie voor bewoners, oud-bewoners en overige belangstellenden. Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur.

Oud papier

De vrijwilligers van de lokale omroep RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om 08.30 uur buiten staan, dan gaan de teams op pad.

zondag 29 juni

Open dag Saan Museum

Het Saan Museum opent haar deuren. In het Saan Museum komt de ruim 115-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven. Te zien zijn onder meer historische auto's en kranen, talloze foto's, oude onderhoudsboeken en gereedschappen van vroeger. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur aan de Weesperstraat 78-82 in Diemen. Toegang is gratis.

maandag 30 juni

Concert in De Omval

De Diemer Harmonie, EDOG, Voice Female en het Diemer Orkestje geven een gezamenlijk concert in De Omval. Op de laatste repetitieavond van het seizoen geven de verenigingen een gezamenlijk optreden om het seizoen op een gezellige manier af te sluiten. Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.

tot 1 juli

OBA-vakantietas

Kinderen die na de zomervakantie nog op de basisschool zitten en een OBA-pas bezitten, kunnen voor 1 juli naar de bibliotheek gaan om een vakantietas te bestellen. Hier vullen zij een verlanglijst in en de bibliotheekmedewerkers stellen dan een tas samen met verrassende titels.

tot 2 juli

Zomerbridge

Bridgeclub Sans Atout organiseert Zomerbridge in De Schakel. Ook bridgers die geen lid zijn van de club zijn welkom. Voor een partner kan gezorgd worden. Aanvang 19.30 uur, € 2,50 per persoon. Aanmelden via bridge@boekservices.nl.

vrijdag 4 juli en 1 augustus

Tablet Café

Ook in de zomerperiode wordt elke eerste vrijdag van de maand een Tablet Café gehouden in bibliotheek Diemen. Ervaringen en kennis over tablets en iPads worden gedeeld, om zo handige tips en trucs samen te stellen. De avond wordt begeleid door medewerkers van de bibliotheek. Tijd: van 18.30 tot 20.00 uur. Iedereen kan binnenlopen en iets drinken. Deelname is gratis.

tot 11 juli

Expositie

Frans van Vuuren exposeert zijn schilderijen in de expositie 'Vorm & Kleur'. De expositie is te zien in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

21 juli tot 15 september

Expositie

Paula Rooney exposeert in het gemeentehuis. Sinds 1981 is deze Diemense werkzaam als zelfstandig kunstenaar. Zij maakt collages en gebruikt daarvoor vooral Japanse transparante stoffen die ze soms beschildert. Inspiratie haalt Rooney uit oude geschriften en wandschilderingen. Daarnaast maakt ze strand- en duinlandschappen in pastel en aquarel.
De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

28 juli tot 1 augustus

Zomerschool

Inspiratiecentrum El'sina houdt dit jaar weer een Zomerschool voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Dat betekent een week lang allerlei activiteiten. De kinderen zullen veel spelen en ondertussen dingen leren. De Zomerschool is van maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus, van 09.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan tot 30 juni via 020 3377563 of info@elsina.nl.

Stuivertje wisselen in de top van de WK-pool

Stuivertje wisselen in de top van de DiemerNieuws WK-pool. Na de derde overwinning van Oranje in Brazilië heeft Simon Balgit de leiding in de WK-pool weer overgenomen van Larissa Jansen. Zij staat, net als Stephanie de Rouw, met 239 punten op de tweede plaats.

Simon weet voor de meeste wedstrijden met zijn voorspelling wel wat puntjes mee te pakken en stijgt daardoor naar de eerste plek in de ranglijst, hoewel hij toch vaak net naast de exacte score zit. Larissa had zowel Spanje, Italië als Japan als achtstefinalisten voorspeld. Deze ploegen hebben inmiddels de thuisreis alweer aanvaard. Doordat zij toch vaak dicht bij de uiteindelijke uitslag van de wedstrijden zit, behoudt zij haar plek in de top 3.

Stephanie de Rouw scoorde maximaal met haar voorspellingen voor België-Rusland en Australië-Spanje. Maar ook bij haar zijn drie van de door haar voorspelde ploegen in de achtste finale alweer uitgeschakeld.
Ronald Appelboom volgt met maar één puntje minder dan de dames voor hem. Hij voorspelde de uitschakeling van Italië door Uruguay en ook nog eens de exacte score, wat hem de volle 10 punten opleverde.

De actuele en volledige stand is terug te vinden op diemernieuws.nl.

Pitchers Leonie Christiani en Stephanie Haddad.

DIEMEN - De dames van TIW-Survivors blijven winnen.

Afgelopen vrijdag en maandag waren de softbalsters weer op dreef. Beide wedstrijden was Sparks 4 slachtoffer van het slaggeweld van de TIW-Survivors. Meer nog waren ze ondergeschikt aan de pitchers van TIW, Leonie Christiani en Stephanie Haddad. Vrijdag had Leonie het genoegen om de wedstrijd af te sluiten met een perfect game. Dat kon Stephanie natuurlijk niet op zich laten zitten en liet maandag zien dat zij dat ook kon. Ook zij sloot de wedstrijd af met een perfect game. In totaal lieten ze over de twee wedstrijden 30 slagvrouwen zien dat zij de sterkste zijn.

Vrijdag werd de wedstrijd In Diemen al na een uurtje spelen met 12-0 afgesloten, maandag deden de dames er iets langer over, maar stond er toch weer een 0-13 eindstand op het scorebord in Haarlem.

Met het afsluiten van deze wedstrijden hebben de dames de koppositie ingenomen, zowel in de stand als in de runs voor en tegen. Komende vrijdag gaan de softbalsters naar Krommenie en zullen ze de strijd aangaan met Cromtigers, die waarschijnlijk ook voor het kampioenschap in deze competitie van start ging.

De heren hebben een weekje rust gehad en ontvangen vrijdag in Diemen koploper Thamen. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden, want ook de heren gaan voor het kampioenschap.

De vijf trainers die plotseling afscheid moesten nemen.

DIEMEN - Vijf trainers van de Diemer Gymnastiek Vereniging (DGV) hebben plotseling hun lessen voor de vereniging moeten staken door een reorganisatie binnen de club. Dit tot verdriet van deelnemers aan de lessen.

Trainers Elly, Jannie, Hennie, Eveline en Ben vinden het vervelend dat zij door hun plotselinge vertrek niet iedereen gedag hebben kunnen zeggen. "Wij hadden alle leden met wie we heel lang prettig samen hebben gewerkt hiervoor willen bedanken en iedereen nog veel plezier willen wensen met het sporten. Bij de kinderen komen we vast nog wel eens kijken als zij wedstrijden doen. We zullen de gezelligheid van de lessen aan de volwassenen missen. We hopen dat zij blijven bewegen", aldus voormalig trainer Ben Visser.

Deelneemster mevrouw Meester van 84 jaar is het niet eens met het ontslag van trainster Elly Visser. "Het was altijd leuk en gezellig. Ik was de oudste van onze groep. Wij hebben alle 14 unaniem opgezegd na het vertrek van Elly. Er was wel een nieuwe trainster, maar ik ben niet meer geweest."

Het bestuur van DGV was voor het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

De stand na de wedstrijden van dinsdag 24 juni.

1 Simon Balgit 246
2 Larissa Jansen 239
2 Stephanie de Rouw 239
4 Ronald Appelboom 238
5 Sylvia Vink 233
6 Rene Helenklaken 232
7 Lars Elbers 230
7 Sieds van der Schaaf 230
9 Martien Compier 228
10 Jacques Cousin 227
10 Jan Nooij 227
10 Charles Versteeg 227
13 Didier Merk 225
14 Niels Verheul 224
15 Wouter van der Harst 223
16 Judith Eijk 222
17 Noah Beukeboom 221
17 Leo van Bochhove 221
17 Gerrit van der Werff 221
20 Wouter de Bruin 220
20 Daniel Mulder 220
20 Wendy Roels 220
23 Yolanda Bosch 218
23 Angelique Grishaver 218
23 Aleta Texel 218
26 Jaleesa Bodeutsch 217
27 Karin van den Heuvel 216
28 Jf Cooper 215
28 Bram Polderman 215
30 Stien Agasi 213
30 Jack Cousin 213
30 Henk Jansen 213
30 Tim van der Meij 213
30 Ruben Smit 213
35 Erik van den Bosch 212
35 Peter Falize 212
35 Arnold Hilders 212
35 Rosa Koopmans 212
39 Kim van den Heuvel 211
39 S Zraibi 211
41 Steven Dijk 210
41 Paul Eijk 210
41 Natasja Kilerciyan 210
41 Ria Roels 210
41 Meta Tax 210
46 Niels Bos 209
46 Patrick Gerlof 209
46 Laura van der Harst 209
49 Andre van Echtelt 208
49 Gino Pappot 208
49 Angela Tiemessen Diemen 208

De volledige lijst is te vinden op diemernieuws.nl

DIEMEN - Handbalster Nienke de Wild (18) uit Diemen komt vanaf volgend seizoen uit voor SERCODAK Dalfsen.

De Wild speelde dit seizoen voor VOC Amsterdam. De eredivisieclub uit Dalfsen noemt De Wild een aanwinst. Manager Rene Cloo: "Zij is als jonge linkshander en met haar lengte een speelster die wij graag in de selectie wilden hebben. Ze past prima in de nieuwe jonge groep."

De Wild is de achtste nieuwe speelster in de selectie van SERCODAK Dalfsen.

DIEMEN - Guus van Weerdenburg (18) uit Diemen heeft een contract gekregen bij AZ tot de zomer van 2016.

De jeugdinternational speelt al sinds 2007 in de jeugdopleiding van AZ. Hij is ook international van Nederland Onder 19. Voordat hij naar AZ ging, kwam Van Weerdenburg uit voor SV Diemen. Hij is trots op het contract. "Ik ben een harde werker", omschrijft Van Weerdenburg zichzelf. "Ik zit vanaf de D1 bij AZ en heb er een paar seizoenen tegenaan gehikt of ik wel bij de club mocht blijven. Ik ben dus extra trots dat ik het tot dit punt gehaald heb."

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

BALLORIG STEUNT
de Balkan!!!

De getroffen mensen hebben uw hulp hard nodig!
Elke financiële bijdrage is
welkom en kunt u storten op:
NL 15 INGB 0006 4485 04t.n.v. Stichting Servische Taal en Cultuur in Nederland
'Vuk Stefanovic Karadzic', met kenmerk: Hulp voor mensen in nood
door overstroming in Servië en Republika Srpska, gevolgd door uw naam.
Kijk voor info op Ballorig.nl!

Spraytanning bij u thuis of op locatie. Een mooie stralende bruine teint in slechts 10 min. tijd. Voor info. of afspraak bel Chantal 06-45399739

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Wiver Logistiek zoekt flexibele verhuizers en chauffeurs die aan willen pakken, bel 020-8208766 of mail je CV naar diemen@wiver.nl

Aikido in Diemen Aikido is een combinatie van verschillende vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Proefles is gratis. Iedereen van 5 tot 60 is welkom.
www.aikidojodiemen.nl

Vrouw 65 jaar zoekt wandelmaatje voor dagwandelingen in de natuur. Max. 10 km. per dag. Info: 06-11530770

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TE KOOP: Opnieuw te bekleden 3-zits Gelderland-bank + 2 fauteuils van Jan des Bouvrie met certificaat. € 350,-
Tel.: 06-40376750

Wijnbar Vinvino is gezellige huiskamer op campus

'Ik vind het leuk om mensen kennis te laten maken met wijnen die zij nog niet kennen.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Winebar Vinvino is sinds april gevestigd op de Campus Diemen Zuid. Veel studenten ervaren de gezellige wijnbar als hun huiskamer.

Vincent de Vries, Andy Uffels en Loes Schouten zijn de eigenaars van Vinvino. De Vries heeft jarenlange ervaring in de horeca en is eigenaar van een restaurant in Amersfoort. Uffels is samen met Schouten eigenaar van The Graduates op de campus.

Vinvino ziet er prachtig en sfeervol uit. Bezoekers kunnen plaats nemen aan de grote stamtafel, een plekje zoeken aan een van de kleinere tafels of neerstrijken op de loungezitjes. Voor de zaak is een ruim terras in de zon. In de zaak is veel gebruikgemaakt van hout. De houten wijnrekken zorgen voor extra sfeer.

'Wijn wordt steeds populairder in Nederland'

De Vries: "Wij hebben bewust voor een huiskamersfeer gekozen. In de zaak zijn 70 zitplaatsen en op het terras 50. Maar ook als er maar twee mensen in de zaak aanwezig zijn, zitten zij er niet verloren bij. Van veel bezoekers hoor ik dat zij de sfeer waarderen."

Vinvino serveert 14 soorten open wijnen en 7 wijnen die alleen per fles kunnen worden besteld. De Vries: "Onze huiswijnen zijn chardonnay en merlot. Die lopen heel goed. Een glas huiswijn kost drie euro. Maar ik vind het leuk om mensen kennis te laten maken met wijnen die zij nog niet kennen. Ik bied hen dan een glas wijn van bijvoorbeeld 4 euro aan en hoop dat zij het verschil proeven. Meestal is dat het geval."

Vinvino is een combinatie van de woorden vin en vino, respectievelijk het Franse en Spaanse woord voor wijn. De Vries benadrukt dat Vinvino een wijnbar is en per se geen café. "Wij onderscheiden ons van een café doordat wij geen biertap en geen frituur hebben. Wij verkopen wel flessen bier, maar 95 procent van onze klanten drinkt wijn. Wij verkopen ook hapjes: vijf soorten kaas, drie soorten worst, drie soorten olijven en drie soorten noten."

Bezoekers
De ondernemer heeft het aantal gasten dat de zaak bezoekt de afgelopen maanden zien toenemen. "Ongeveer 70 procent van de gasten woont hier op de campus, 30 procent werkt bij bedrijven hier in de buurt. Wij richten ons trouwens ook op de inwoners van Diemen. Ik hoop dat zij eens langskomen."

Hij ervaart dat wijn steeds populairder wordt in Nederland. "Mensen hebben steeds minder vrije tijd. Als zij vrij zijn willen zij die tijd op een kwalitatief goede manier invullen. En daar maakt een goed glas wijn deel van uit."
Wijncursussen
Vinvino is zes dagen per week geopend: van maandag tot en met vrijdag van 16.00 uur tot middernacht en op zaterdag van 19.00 tot 24.00 uur. Vanaf september gaat de wijnbar ook op zondag open.

De Vries en zijn compagnons organiseren ook speciale activiteiten zoals wijnproeverijen en wijncursussen. Het is de bedoeling dat het aantal activiteiten in de toekomst zal toenemen.

DeLuxeBurger bezorgt maaltijden aan huis

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - DeLuxeBurger is de naam van de bezorgservice van maaltijden die Machella Posthumus (42) uit Diemen op zondag 8 juni is gestart. Het bedrijf bezorgt maaltijden aan huis in Diemen, IJburg, Weesp en de Watergraafsmeer.

Machella Posthumus heeft veel kookervaring: "Klanten kunnen hun maaltijd via onze website www.deluxeburger.nl bij ons bestellen en wij leveren die vervolgens binnen een half uur tot drie kwartier aan huis of bedrijf af. Onze levertijden zijn over het algemeen van 17.00 uur tot 22.00 uur."

Assortiment
Het assortiment van DeLuxeBurger is uitgebreid en divers: rundburgers, kipburgers, lamsburgers, visburgers, kinderburgers, overige kindergerechten, pasta's, spareribs, kipsaté, bijgerechten, sauzen en gekoelde dranken. Daarnaast is er elke week een weekspecial.
Klanten krijgen niet zomaar een hamburger, maar een complete maaltijd. De burgers zijn los te bestellen, maar er kan ook gekozen worden voor een volledig menu. "Wij bezorgen luxe burgers die gemaakt zijn van verse ingrediënten en die met alle zorg bereid zijn", aldus Machella Posthumus.

Machella Posthumus gelooft in haar concept. De reacties die zij tot dusver van klanten heeft ontvangen zijn zeer positief.

Rutger van Krimpen: 'Iedereen heeft waarde op de arbeidsmarkt.' Foto: George van Voorden

Pantar: een gewoon bedrijf met
bijzondere mensen

Tandprotheticus
Yilmaz blij met
praktijk in Diemen

Nieuw in Diemen: The Nail Beautique is iets wat er nog niet was

'De kleine ruimte zorgt voor een huiskamergevoel, iedereen is hier welkom'

Ferda Bal ontvangt haar eerste klanten: 'Een toegevoegde waarde is dat ik een van de weinigen ben en de eerste in het winkelcentrum.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Toen nagelstyliste Ferda Bal in Diemen kwam wonen, had zij nog niet de intentie een nagelstudio te openen. Nu, tweeënhalf jaar later, behandelt zij met veel aandacht en ervaring haar eerste klanten in The Nail Beautique.

"Als vijftienjarige liet ik voor het eerst mijn nagels doen in Amsterdam en ik dacht: dit wil ik later ook doen", aldus Ferda. Ferda heeft veertien jaar als freelancer een tafel gehuurd in een nagelstudio in Amsterdam-Zuid en verschillende opleidingen en cursussen gevolgd.

Toen Ferda met haar idee bij de eigenaar van het winkelcentrum kwam, was hij meteen geïnteresseerd. De voorkeur ging uit naar een binnenplek in het winkelcentrum, maar Ferda kreeg een plek aan de buitenkant toegewezen, tussen de stomerij en de dierenwinkel. "Dat is uiteindelijk beter, het huidige pand is kleiner en er lopen meer mensen langs", aldus Ferda.

De kleine knusse ruimte hoort nu bij de identiteit van The Nail Beautique. Ferda: "In tegenstelling tot grotere nagelstudio's willen wij een huiskamergevoel uitstralen. Iedereen is hier welkom en wordt met persoonlijke aandacht behandeld."

Er zitten precies vijf weken tussen de start van de bouw en de opening en volgens Ferda is dat te danken aan haar goede aannemer. Alle meubels zijn op maat gemaakt en de studio beschikt over een professioneel afzuigsysteem voor de chemicaliën. Ferda: "Ik kwam tijdens de bouw heel vaak kijken en elke keer dat ik langskwam werd ik blijer."

De nagelstudio staat vol met producten van het merk OPI, het Amerikaanse nummer 1-merk in de nagelbranche. Alle behandelingen worden afgesloten met OPI nagellak. "Het merk staat garant voor hoge kwaliteit. De kleuren blijven lang zitten, perfect voor mensen die op vakantie gaan. Twee keer per jaar komen ze met een nieuwe collectie uit, gebaseerd op de laatste trends in de mode", vertelt Ferda enthousiast.

De salon is gefocust op schoonheid. Er wordt bijvoorbeeld geen medische pedicure gedaan, wel cosmetische. Ferda: "Je ziet in dit beroep binnen een uur resultaat en je kent je klanten goed. Ze komen namelijk elke drie weken terug om hun nagels bij te laten vullen, die schoonheid vind ik het leukst."

"Door mij hier in Diemen te vestigen bied ik de klanten een nagelstudio dicht bij huis. Het scheelt ze een rit naar Amsterdam, waar de meeste nu hun nagels laten doen." Ferda voorspelt dat haar vaste klanten hun nagels door haar blijven laten doen. Ze weet ook dat ze in Diemen nieuw is en dat velen nog kennis moeten maken.

Dat nog niet veel Diemenaren van de studio afweten, is niet te zien aan de agenda. Deze staat al aardig vol. "Wij werken op afspraak, maar mensen kunnen altijd binnenlopen om te kijken of er nog plek is. Ook is iedereen altijd welkom om geïnformeerd te worden."

Dinsdag 1 juli
Bestuurlijk overleg Gemeente Diemen – Ondernemend Diemen
Info: gemeente (*) en www.ondernemenddiemen.nl

Woensdag 2 juli
Bedrijvenvoetbaltoernooi, 18.00-22.00 uur
Info: Ondernemend Diemen (www.ondernemenddiemen.nl)

Donderdag 17 juli
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00 – 10.30 uur bij Beanthere

Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

Donderdag 21 augustus
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00 – 10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

Dinsdag 9 september
Bedrijfsbezoek aan Volvo Bangarage, 16.00-18.00 uur
Info: Ondernemend Diemen (www.ondernemenddiemen.nl)

Donderdag 18 september
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00 – 10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

6-10 oktober
Week van de Veiligheid
Info: gemeente (*)

Dinsdag 14 oktober
Ondernemersontbijt, 08.00 – 10.00 uur
Info: Ondernemend Diemen (zie www.ondernemenddiemen.nl)

Donderdag 16 oktober
Open Coffee Diemen, derde donderdag van de maand, 9.00 – 10.30 uur bij Beanthere
Info: LinkedIn groep Open Coffee Diemen

Data voor komend najaar nog te bevestigen (*):

· Werkgroep Veiligheid Bergwijkpark
· Bedrijvenpanel Verrijn Stuart
· Bedrijvenpanel Stammerdijk Sniep
· Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Verrijn Stuart
· Werkgroepen KVO Winkelcentra

(*) Info: gemeente via mw. P. Arendse
Tel 020-3144790 (vrij. afw.)
p.arendse@diemen.nl

Tandprotheticus Yilmaz blij met praktijk in Diemen

Tandprotheticus Serdar Yilmaz met tandtechnicus Sheniva Rozenblad.

DIEMEN - Drie jaar geleden opende tandprotheticus Serdar Yilmaz een praktijk aan de Ouddiemerlaan. Sinds kort kunnen patiënten hier zelfs in één dag een kunstgebit aangemeten krijgen.

Yilmaz volgde een opleiding tot tandtechnicus en werd specialist prothesetechnicus. Na de opleiding Tandprothetiek is Yilmaz sinds 2010 ook tandprotheticus. Hij opende in 2011 in Diemen zijn eigen praktijk. Het bevalt Yilmaz goed in Diemen. "Wij maken allerlei gebitsprotheses en doen reparaties. In Diemen hebben de meeste mensen nog een kunstgebit, maar ik zie dat steeds meer, vooral jongere mensen, kiezen voor implantaten. Daarvoor werk ik samen met implantologen in Buitenveldert en IJburg."

Sinds kort kunnen mensen ook binnen één dag een kunstgebit krijgen. "Normaal moeten patiënten vijf keer bij ons komen. Maar als mensen haast hebben, bijvoorbeeld als zij op vakantie gaan of hun prothese verloren hebben, kunnen wij al die behandelingen op één dag plannen."

'Pantar: steeds meer gewoon bedrijf met bijzondere mensen'

Bij Pantar werken 3500 mensen met een arbeidsbeperking in de hele regio

Rutger van Krimpen: 'Iedereen heeft waarde op de arbeidsmarkt.' Foto: George van Voorden

DIEMEN - Op Kriekenoord, inmiddels een beetje verstopt achter de woningen van Plantage De Sniep, is het hoofdkantoor van Pantar gevestigd. Een enorm complex, waar ook veel mensen werken in de eigen wasserij en productiehallen.

Bij Pantar werken ongeveer 3500 mensen met een arbeidsbeperking, niet alleen hier in Diemen, maar in de hele regio. Het zijn mensen die niet zonder begeleiding of aanpassing aan de slag kunnen. Dat kan zijn omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben, of problemen hebben (gehad) of verslaafd zijn geweest.

"Pantar wordt steeds meer een gewoon bedrijf met bijzondere mensen. Steeds meer medewerkers van Pantar werken bij ons eigen Groen- of Schoonmaakbedrijf. Ook wordt een deel van de medewerkers bij externe bedrijven gedetacheerd", vertelt Rutger van Krimpen, directeur van Pantar Amsterdam. Pantarmedewerkers werken onder andere bij bekende bedrijven als Bausch & Lomb en bloedvoorzieningsbedrijf Sanquin en bij drogisterijketen DIO, kringloopbedrijf Rataplan en andere bedrijven in Diemen. Pantar doet ook een groot deel van het groenonderhoud in de gemeente Diemen. "Iedereen heeft waarde op de arbeidsmarkt. Het is zinloos om mensen aan de kant te laten staan. Naast repeterend handwerk zijn onze mensen inzetbaar voor bijvoorbeeld cateringwerk of als gecertificeerd schoonmaker. Ook zijn we partner voor het bedrijfsleven waar het gaat over het invullen van hun social-returnparagraaf."
Ontzorgen
"Wat het voor werkgevers aantrekkelijk maakt? Samenwerken met Pantar levert vooral continuïteit op", zegt Van Krimpen. "Je krijgt zeer gemotiveerde medewerkers die werken onder leiding van hun teamleider die ook in dienst is van Pantar. Zo werkt ook een aantal medewerkers in ploegjes als vakkenvuller bij verschillende Jumbofilialen in Amsterdam. Als iemand ziek is of met vakantie gaat, zorgt Pantar voor vervanging. De klant wordt dus ontzorgd in dit proces. De prijs is altijd in verhouding tot de prestatie. Over het algemeen zijn werkgevers die met ons werken zeer tevreden en willen niet anders meer." Dat beaamt Marc Raap, manager van DIO. "Ik ben blij met de medewerkers van Pantar. Ze zijn loyaal, er is bijna geen verzuim en ze zijn zeer gedreven. Goed voor Pantar en goed voor DIO."

Van Krimpen vindt niet dat medewerkers van Pantar andere werkzoekenden van de arbeidsmarkt verdringen. "Onze mensen hebben net zoveel recht op dat werk als ieder ander. Als de regering met de Participatiewet uitspreekt dat iedereen moet werken naar vermogen, kan er nooit sprake zijn van verdringing. Integendeel, juist als banen voorbehouden blijven aan ongesubsidieerde werknemers, zit daar een discriminatiegedachte achter."

Het grootste deel van de mensen uit Diemen met een arbeidsbeperking werkt bij Pantar omdat veel van hen een Sociale Werkvoorziening-indicatie hebben. Pantar is van oorsprong de sociale werkplaats voor Amsterdam en Diemen. "Vanaf 2015 verandert de wet en kunnen mensen met een arbeidsbeperking ook bij andere sociale firma's aan het werk", aldus Van Krimpen. "Er zullen komende jaren ongetwijfeld meer werkgevers voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij komen. Het grote voordeel van Pantar is dat wij al een uitgebreide infrastructuur en brede ervaring hebben met de noodzakelijke arbeidsontwikkeling en leertrajecten."

Vormgever DiemerNieuws ontwerpt lerarenagenda

DIEMEN - Grafisch ontwerper Ems Willems uit Weesp heeft in opdracht van Docenttalent een onderwijsagenda ontworpen.

Docenttalent coacht basisschooldocenten en heeft een productlijn met beloningskaartjes, spelletjes, een app en nu dus ook een agenda. Ems WIllems is vormgever van het DiemerNieuws en andere uitgaven van Enter Media. Soms neemt ze ook andere opdrachten aan.

Kreeg je de vrije hand?
"Elise Luiten en Leonie Verweij van Docenttalent lieten met voorbeelden zien welke stijl ze in gedachten hadden. Omdat in het basisonderwijs 85 procent van de leraren vrouw is, is het ontwerp daarop afgestemd. Het was een uitdaging om binnen de stijl die zij in gedachten hadden toch iets nieuws te ontwerpen. De samenwerking verliep prima, we hebben de agenda echt samen ontwikkeld."

Hoe zijn de reacties?
"Erg postief. Ook vanwege de mooie details, zoals een paars leeslint. Bij de meeste agenda's voor leerkrachten wordt nauwelijks aandacht aan de vormgeving besteed. Het zou leuk zijn als leraren in Diemen de agenda ook gaan gebruiken."

De nieuwe agenda voor leerkrachten van de basisschool. Foto: ems willems

Er zijn verschillende lerarenagenda's te koop. Wat maakt deze anders?
"Het concept van de agenda is nieuw. Hij staat vol met leuke tips en ideeën speciaal voor het basisonderwijs. Elke maand begint met een overzicht van wat er die maand te doen is en waar je als leerkracht aan kunt denken. Daarnaast staat er op elke pagina een tip over allerlei onderwerpen. Vaak heeft die tip betrekking op wat er die week gebeurt. Verder staan er apps, bijzondere boeken en andere handigheidjes in."

De agenda is alleen online te koop bij www.docenttalent.nl.

Pantar

Pantar komt voort uit de samenvoeging van een aantal bedrijfjes en stichtingen, gericht op het zinvol aan het werk houden van gehandicapte inwoners van Amsterdam en Diemen. Deze WRA Groep startte in 1996 en in 2006 veranderde de naam in Pantar, een afgeleide van Panta Rhei, wat zoveel betekent als 'alles stroomt'. "We werken aan de ontwikkeling van medewerkers; dat is een continu proces. Bij Pantar komen mensen letterlijk in beweging. 'Alles stroomt' is Pantar dus op het lijf geschreven", aldus Van Krimpen.