DiemerNieuws

6 februari 2014

DiemerNieuws 6 februari 2014


Verkiezingsborden staan er weer

Foto: Trudy Kroese

Ze staan er weer: de borden waarop de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hun posters mogen plakken. De eerste posters hangen al. De borden staan op 15 plekken verspreid door Diemen en ook op de gevel van het gemeentehuis is ruimte voor de verkiezingsposters.
Vanaf volgende week komen in het DiemerNieuws de lijsttrekkers van alle partijen die op 19 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen aan het woord.

Met negen partijen de verkiezingen in

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Alle negen politieke partijen die aangekondigd hebben in Diemen mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben maandag hun kandidatenlijsten ingeleverd op het gemeentehuis, meldt de gemeente.

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart moesten maandag voor 17.00 uur bekend worden gemaakt op het gemeentehuis. CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Diemen, PvdA, PvdO, Sociaal Diemen, SP en VVD hebben allemaal aan die eis voldaan.

De ingeleverde lijsten worden deze week gecontroleerd. Vrijdagmiddag besluit het centraal stembureau of alles op orde is. Dan is definitief duidelijk welke partijen en welke kandidaten meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen en welk lijstnummer zij voor de verkiezingen krijgen.

Democraten Diemen, dat nu in de gemeenteraad één zetel heeft, doet niet mee aan de verkiezingen. Ook Fractie Gerda Smit, van het voormalig Leefbaar Diemen-raadslid, doet niet mee.

Ray Pengel, die sinds zijn vertrek uit de PvdA-fractie als Fractie Pengel in de raad zit, is nu lijsttrekker voor Sociaal Diemen. Op de kandidatenlijst van Sociaal Diemen staan nog twee andere namen: Nadia el Hamrani op nummer twee en Ramon Kremers op nummer drie.

Lijsttrekker voor nieuwkomer PvdO is, zoals verwacht, Peter Prins, zelf geen nieuwkomer in de Diemense politiek. Sylvia Raveling staat tweede op de lijst. Zij is wel nieuw in de politiek. Ze was 24 jaar bestuurslid bij De Zonnebloem en wil zich nu met de PvdO gaan inzetten voor (eenzame) ouderen. Piet Kroon, actief vrijwilliger voor De Omval en Vivos staat op nummer drie, Amsterdammer Yuen Keong Ng op vier en Nico van der Werf op plek vijf.

De nieuwe partijen Sociaal Diemen en PvdO zijn een lijstverbinding aangegaan. Ook PvdA en GroenLinks gaan weer een lijstverbinding aan.

Raad akkoord met krediet renovatie brandweerkazerne

DIEMEN - De gemeenteraad is akkoord gegaan met een financiële bijdrage voor de renovatie van de brandweerkazerne. Het besluit werd unaniem genomen.

De brandweerkazerne blijft op de huidige plaats in het centrum van de gemeente staan en wordt gerenoveerd. De renovatie kost in totaal 631.500 euro. Dit is inclusief de kosten voor het verwijderen van asbest.

De gemeenteraad is nu akkoord gegaan met het toevoegen van een bedrag van 47.950 euro aan de jaarlijkse bijdrage aan de brandweer zodat de brandweer de renovatie kan uitvoeren. Daarnaast wordt er een bedrag van maximaal 40.000 euro per jaar uitgetrokken voor groot onderhoud van de kazerne.

Het bedrag voor de renovatie van de brandweerkazerne en het jaarlijkse groot onderhoud zijn niet in de begroting van de gemeente opgenomen. De gemeenteraad krijgt bij de eerste kwartaalbrief 2014 en de kadernota 2015 de exacte financiële consequenties van het college van B en W gepresenteerd.

De gemeente draagt de brandweerkazerne op termijn over aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daarna zal de brandweer beginnen met de renovatie van de kazerne. De kosten van de brandweer (renovatie en onderhoud van de kazerne, personeel en materiaal) blijven ook na de overdracht aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor rekening van de gemeente.

De renovatie van de brandweerkazerne is hard nodig. Aanvankelijk zou het werk al in 2008 zijn begonnen, maar omdat toen nog niet duidelijk was of de brandweerkazerne op de huidige locatie zou blijven staan, werd de renovatie uitgesteld. Na een onderzoek in het kader van het regionaal dekkingsplan werd besloten de brandweerkazerne op de huidige plek te laten staan en te renoveren. Na de renovatie moet de brandweerkazerne voldoen aan de eisen van deze tijd.

VNG: Diemen veel schulden

DIEMEN - Diemen heeft meer schulden dan inkomsten. Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige week publiceerde.

Volgens de VNG staat het licht voor Diemen op basis van de schuldquote (schulden/inkomsten) op oranje. 'Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen.' De provincie Noord-Holland beoordeelde eind vorig jaar de begroting voor 2014 en de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen nog als voldoende. Voor wethouder Scholten van Financiën bevat het onderzoek van de VNG geen nieuwe feiten. "Wij nemen ook het vermogen in beschouwing: tegenover een inderdaad hoge schuld van € 81 miljoen staan gelukkig voor € 120 miljoen aan bezittingen, bijvoorbeeld bouwgronden, sportaccommodaties en gebouwen van de gemeente." De bouwgrond van De Sniep, aangekocht en gesaneerd in de jaren 90 drukt zwaar en dat is ruim de helft van de schuld. "De schuld van De Sniep wordt terugverdiend door de verkoop van gronden op het moment dat er woningen worden gebouwd. Het einde is nog niet in zicht, dus blijven we schuld houden en rente betalen."

Er zijn in Nederland ongeveer 40 gemeenten die geen schuld hebben volgens de VNG. Is dat beter? "Dat is een keuze: ga je eerst sparen voor investeringen in voorzieningen of niet", aldus Scholten. "Als je ervoor leent, betalen ook de gebruikers die in de toekomst van die voorzieningen genieten eraan mee in de vorm van aflossingen en rente. Voor ons telt dat de gemeente de jaarlijkse rentelasten en aflossing gewoon kan betalen. Daar is in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. Er hoeven dan ook geen extra financiële maatregelen te worden genomen. Tot nu toe is niet gebleken dat dit ten koste gaat van investeringen in voorzieningen: de meerjarenbegroting is sluitend voor de komende jaren."

31

fietsen zijn er afgelopen maandag door handhavers in Diemen verwijderd

De politiek en de Hartveldseweg

Sinds jaar en dag buigen de lokale politici zich over de Hartveldseweg. Dat begon al In 1626 toen de Vroedschap van Amsterdam toestemming kreeg om het Watergraafsmeer droog te leggen en te bedijken. Sindsdien zeggen we de Watergraafsmeer en liever liefkozend De Meer. Onderdeel van het plan was de aanleg van de Haartsveldsche weg naar de Diemerbrug. Dat kostte zo'n 3000 gulden. Detail van het octrooi was dat de bedijkers en wegenbouwers belastingvrij mochten eten en drinken, althans tot een grens van 2 gulden en vijf stuivers per dag.
In latere jaren hadden politici weer andere problemen. Gemeenteraadslid Oostenrijk maakte zich in 1910 sterk voor een openbaar urinoir bij de Diemerbrug. Vanuit zijn woning aan de kade had hij meermalen gezien hoe voor de brug wachtende schippers "van hunne schuiten hunne behoeften doen". Je kunt je inderdaad een prettiger uitzicht voorstellen.
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Acht jaar geleden opperden alle partijen om de Hartveldseweg aantrekkelijker te maken. Uit de hoge hoed kwamen boekenmarkten, kunstmarkten, antiekmarkten en veel, heel veel terrassen. Het moest een verbindende ader en een leuke boulevard worden. Alleen Ruud Pereboom pakte aan met als resultaat Roediez. Maar Ruud is dan ook geen politicus.

Weerbericht

Zacht en sterk wisselvallig
Februari is net als de twee voorgaande wintermaanden niet van plan om serieus te gaan winteren. Onder invloed van een krachtige westelijke luchtstroming trekt een lange parade van oceaandepressies richting Noordzeegebied. Aan de bijbehorende regenzones valt niet te ontsnappen. De wind wakkert soms stevig aan en het blijft daarbij volslagen anti-vriesweer.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag gaat het geruime tijd regenen. Het maximum schommelt rond 10 graden. In het weekeinde spoelen nieuwe regenzones van west naar oost over land en regio. Tussendoor klaart het soms op. De minima schommelen rond 4 graden. Overdag wordt het 8 à 9 graden. Er blaast een strakke zuiden- tot zuidwestenwind die toeneemt tot krachtig of hard, mogelijk stormachtig (windkracht 6-8). In de kustgebieden bestaat vooral zondag kans op storm.

Trend na het weekeinde
De verwachting is dat ook de komende week er geen sprake is van winterweer. De westelijke luchtstroming draait op volle toeren. Het blijft zeer wisselvallig. Soms regent het. Tussendoor klaart het op. Het maximum wordt circa 7 graden. Het nachtelijk minimum ligt rond 2 graden.
Weetje
De voorbije maand januari was een zeer zachte wintermaand. Januari 2014 staat op de 8e plaats van de lijst 'zachtste januarimaanden sedert 1901'. Nog drie januarimaanden op die lijst dateren uit deze eeuw. Dat zijn januari 2005 (10e plaats) en januari 2008 en 2007, op respectievelijk de 2e en 1e plaats. Januari 2007 was daarmee ook de zachtste januari ooit.

IDFA on Tour

Twin Sisters, één van de films van Idfa on Tour

DIEMEN - Zondag 16 februari zijn de prijswinnaars van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) 2013 in één programma te zien in De Omval.

Van de meer dan 100 films die tijdens IDFA te zien zijn, is helaas slechts een fractie na IDFA nog te zien op het witte doek. Daarom organiseert IDFA jaarlijks een tournee door Nederland met een selectie van de beste films van het afgelopen festival. Om 11.00 is de openingsfilm van IDFA 2013 te zien: Return to Homs, een zeldzaam intiem portret van een groep jonge revolutionaire vrienden in Homs, Syrië, die dromen van een land bevrijd van haar dictatoriale regime. Na de lunch Twin Sisters, over de Chinese tweelingzusjes Mia en Alexandra die als baby werden gevonden in een kartonnen doos, uit elkaar gehaald en aan twee gezinnen in Noorwegen en de VS ter adoptie aangeboden. Daarna de korte film Our Curse, een egodocument van de regisseur en zijn vrouw die moeten leren leven met de zeldzame aandoening van hun pasgeboren zoon. De laatste film is A letter to Nelson Mandela van de Zuid-Afrikaanse filmmaker Khalo Matabane. In een persoonlijke reis aan de hand van een fictieve brief aan Mandela spreekt hij met denkers, schrijvers, staatslieden en kunstenaars, waaronder Henry Kissinger, Albie Sachs, Ariel Dorfman en de Dalai Lama.

IDFA On Tour begint om 11.00 uur, de toegang bedraagt € 25,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl. Er is een lunch (ook vegetarisch) beschikbaar voor € 5,-, te reserveren via horeca@theaterdeomval.nl voor 15 februari.

Werkgroep eenzaamheid

DIEMEN - Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland en ook in Diemen. Stichting Welzijn Diemen wil in Diemen-Noord een werkgroep van buurtbewoners oprichten om eenzaamheid te bestrijden.

Uit onderzoek door de GGD Amsterdam blijkt dat 32% van de inwoners van Diemen zich matig eenzaam voelt en 7% ernstig eenzaam. Dat is 1 op de 14 inwoners. De gemeente en alle maatschappelijke organisaties zetten zich in om dat aantal te verminderen.

De werkgroep 'Bestrijden Eenzaamheid Samen Doen' van wijkcentrum 't Noorderlicht zoekt buurtbewoners om ideeën te ontwikkelen waarmee eenzaamheid onder buurtgenoten kan worden bestreden.

Buurtbewoners die mee willen denken kunnen contact opnemen met buurtbewoonster Hilda Stevens via 06-25102135 of Cora Verhoef van SWD, cverhoef@stichtingwelzijndiemen.nl.

Foutje

In onze krant van 16 januari stond in het artikel over De Brede HOED 'uitvaartbedrijf Mea Volta'. Dat moet natuurlijk zijn Mea Vota.

'Ik heb het raadswerk met veel plezier gedaan'

Raadslid Martin Tokkie is lijstduwer van het CDA

Martin Tokkie neemt afscheid van het raadswerk.

DIEMEN - Het ziet er naar uit dat Martin Tokkie na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart niet terugkeert in de gemeenteraad. Het 50-jarige raadslid van het CDA is ruim tien jaar lid van de gemeenteraad. Sinds 2010 is hij voorzitter van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, en vicevoorzitter van de gemeenteraad. Burgemeester Koopmanschap is voorzitter van de gemeenteraad.

Het CDA in Diemen heeft gekozen voor een nieuwe koers. Lijsttrekker Janneke de Graaff is een nieuwkomer in de lokale politiek van Diemen. Dit geldt ook voor de mensen die de plaatsen 2 tot en met 6 op de kandidatenlijst van de partij bezetten. Martin Tokkie staat op plaats 16 en is lijstduwer. Hij keert alleen terug in de gemeenteraad als hij voldoende voorkeurstemmen krijgt.

Tokkie heeft een dubbel gevoel over de nieuwe koers van het CDA. "Ik kreeg op 17 januari te horen dat het CDA in Diemen een keuze heeft gemaakt voor een geheel nieuwe fractie in de gemeenteraad. Het bestuur van het CDA in Diemen heeft tijdens het werven van nieuwe mensen steun gekregen van het CDA in de provincie Noord-Holland. Daardoor is er veel nieuwe aanwas gekomen en een deel van die mensen heeft nu een hoge plaats op de kandidatenlijst gekregen."

'Een politicus heeft een beperkte houdbaarheidsdatum'

"Ik heb een dubbel gevoel omdat ik het aan de ene kant goed vind dat het CDA in Diemen weer nieuw elan heeft gekregen, maar ik vind het aan de andere kant jammer dat ik daardoor uit de gemeenteraad ga verdwijnen. Ik heb het raadswerk altijd met veel plezier gedaan. Daarnaast heb altijd prettig samengewerkt met de leden van het college van B en W, de collega-raadsleden en andere mensen die ik door het raadswerk heb ontmoet."

Tokkie heeft overigens wel begrip voor het besluit van het CDA om met een andere fractie door te gaan. "Ik ben meer dan tien jaar raadslid in Diemen en net als een profvoetballer heeft ook een politicus een beperkte houdbaarheidsdatum."

In de raadsperiode 2006-2010 maakte Tokkie deel uit van de tweemansfractie van het CDA. Hij werkte nauw samen met zijn fractiegenoot Rajen Budhu Lall. Nadat het CDA in maart 2010 een teleurstellende verkiezingsuitslag behaalde resteerde er slechts een zetel die naar lijsttrekker Tokkie ging. Het CDA-raadslid kon de afgelopen vier jaar geen beroep doen op een vervanger. Hij moest de afgelopen vier jaar dan ook veel werk verzetten. Hij woonde de vergaderingen van de gemeenteraad (informatief en besluitvormend) en de vergaderingen van het presidium bij. Daarnaast leidde hij als vicevoorzitter van de gemeenteraad regelmatig informatieve raadsvergaderingen.

Geen vervanger
Doordat er geen vervanger voor Tokkie was, is het wel eens voorgekomen dat er in geval van vakantie of ziekte van Tokkie niemand van het CDA aanwezig was tijdens een vergadering van de gemeenteraad en het geluid van het CDA dus niet werd gehoord.

De nieuwe kandidatenlijst van het CDA telt veel namen. De leden die na 19 maart in de gemeenteraad worden gekozen kunnen dus rekenen op steun van voldoende fractie-opvolgers en fractie-assistenten.

De Haan in Stadsregio

DIEMEN - De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering een nieuwe vertegenwoordiger voor de Stadsregio gekozen die de plaats inneemt van Yvonne de Baay (VVD). Dat is Kai de Haan, raadslid voor D66.

De andere vertegenwoordiger in de Stadsregio is PvdA-raadslid Nico Portegijs. Maarten Israël van Leefbaar Diemen merkte op dat door het vervangen van De Baay door De Haan Diemen nu door twee raadsleden van coalitiepartijen wordt vertegenwoordigd.

Israël diende het verzoek in om in de nieuwe raadsperiode weer een vertegenwoordiger van een coalitiepartij en een vertegenwoordiger die deel uitmaakt van de oppositie te kiezen. Israël staat op plaats vier van de VVD voor de verkiezingen.

'Betlem' wordt brug

DIEMEN - De naam van Betlem, het ontspanningsoord uit vroeger tijden en later paardenstoeterij langs de A1, komt terug op een van de bruggen in het nieuwe traject A1-A6-A9.

Kunstwerk 39, de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal die de verbinding wordt tussen de A9 en de A1 heeft de naam Betlem gekregen. De brug ligt dicht bij de locatie waar voorheen Landgoed Betlem lag.

De gemeenteraad van Muiden besloot onlangs op deze manier de namen van een tiental gesloopte boerderijen en woningen direct langs de huidige A1 in ere te houden als geste aan de oud-bewoners die er soms al generaties lang woonden. De panden zijn gesloopt om ruimte te maken voor het nieuwe tracé en de verbreding van de A1 en de A6.

Omleiding

DIEMEN - Tot maart werkt Rijkswaterstaat aan de weg bij afrit S113. Verkeer vanaf de A1 naar Diemen moet omrijden via de S112.

Tussen knooppunten Amstel en Watergraafsmeer richting Schiphol/Den Haag wordt een extra rijstrook aangelegd. Vanwege de aanleg van een nieuwe op- en afrit bij de Middenweg is het nodig om de afrit S113 tijdelijk af te sluiten; hij gaat in maart weer open. Verkeer vanaf de A1 naar Diemen wordt omgeleid via de afrit S112 en kan via de oprit S112 aan de andere zijde van de A10-Oost vervolgens via de afrit S113 op de A10-Oost buitenring naar Diemen rijden. De oprit S113 richting Schiphol/Den Haag blijft wel open, net als de op- en afrit S113 op de A10-Oost richting Zaanstad/Amersfoort.

200 kilometer ploeteren door de sneeuw

Door de sneeuw over de Weissensee, Peter in het geel/zwart in het midden.

DIEMEN - Het is gelukt: schaatser Peter Klijn heeft vorige week donderdag de Alternatieve Elfstedentocht Weissensse uitgereden.

Zijn tijd: 9 uur, 35 minuten en 38 seconden. De prestatie levert 3925 euro op voor Skate4AIR. De tocht was vanwege de sneeuwval een dag eerder. Maar goed ook, want de profs konden vrijdag niet starten. "Ik heb nog nooit zoveel sneeuw gezien. De eerste 100 kilometer ging het wel, maar bij de tweede 100 werd het beroerd, toen ging het weer sneeuwen. De tijd werd toen minder belangrijk, de tocht uitrijden telde, en dat is gelukt, Het was een geweldige ervaring en zeker voor herhaling vatbaar."

Schoolgebouw krijgt steeds meer vorm

Foto: Trudy Kroese

Het gebouw van de nieuwe Brede School op de hoek van de Tureluurweg nadert zijn voltooiing. "Het wordt wel groot", vinden sommige bewoners van Diemen-Noord. Ook de donkere panelen op de gevel vallen op. "Dat blijft niet zo", meldt Alan Baines van het schoolbestuur. "Al het zwart verdwijnt onder houten panelen. Voor de grote raampartijen komen nog verticale jaloezieën." De oplevering van het gebouw is gepland voor eind juni, dan gaan de scholen hard aan de slag met de inrichting, zodat het nieuwe schooljaar na de zomervakantie in het nieuwe gebouw kan starten.

Drie meldingen voor Burgerharthulp in één week

'Uitbreiding van de groep vrijwilligers zou welkom zijn'

DIEMEN - In januari werd in Diemen in één week tijd drie keer een oproep gedaan via Burgerharthulp om te assisteren bij een reanimatie. Burgerharthulp kan in Diemen inmiddels rekenen op de inzet van 25 burgers, maar Peter van den Nouland, namens de Ambulance Amsterdam betrokken bij het project, hoopt dat de groep veel groter wordt.

Een winkelier in de Arent Krijtsstraat wist onlangs precies wat hij moest doen toen een klant in de zaak een hartstilstand kreeg. Hij startte met mond-op-mondbeademing en hartmassage, samen met een toegesnelde medewerker van De Diem, en zij sloten alvast een AED aan die bij De Diem was opgehaald. De hulpdiensten konden deze meteen gebruiken en de klant kwam snel weer bij. Een geslaagde reanimatie.

In diezelfde week werd via Burgerharthulp nog twee keer een oproep gedaan voor assistentie bij een reanimatie in Diemen. Doordat de aanrijtijden voor de hulpdiensten in gebieden als Diemen wat langer zijn, heeft de ambulancedienst Burgerharthulp opgestart. "Alles draait om snelheid bij een reanimatie; door direct te starten met mond-op-mondbeademing en hartmassage worden de kansen voor een patiënt vergroot", vertelt Van den Nouland. "Bij een melding via 112 voor een reanimatie rukken ambulance, politie en brandweer in Diemen uit. Als vierde worden ook de bij Burgerharthulp ingeschreven, getrainde vrijwilligers gealarmeerd, maar zij zijn meestal als eerste ter plekke."

'Direct starten met reanimeren vergroot de overlevingskansen'

Drie meldingen in één week is meer dan gemiddeld. "Het fluctueert nogal. In 2013 waren er in Diemen 25 meldingen", meldt Van den Nouland. "Snelle reanimaties en verbeterde protocollen hebben de overlevingskansen verbeterd. Was dat 15 jaar geleden nog 9% en 10 jaar geleden 16%, nu is dat al bijna 24% en ik verwacht dat die cijfers nog hoger worden." AED's dragen daar ook aan bij. "Er zijn er veel beschikbaar: van de 8000 verkochte AED's weten we van 5000 waar ze zijn. Mensen die er een hebben, kunnen hem aanmelden, ook als de AED bijvoorbeeld alleen gedurende winkelopeningstijden bereikbaar is.

Van den Nouland hoopt dat de groep vrijwilligers snel groter wordt in Diemen. "Voor de opstart van een reanimatie zijn twee à drie mensen nodig. Om zekerheid te hebben dat er genoeg mensen op een melding afkomen, willen we graag zeker 80 mensen op de lijst." Van den Nouland komt vanavond bij EHBO Diemen in De Omval vertellen over Burgerharthulp. "Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom vanaf 20.00 uur. Aanmelden kan ook via www.burgerharthulp.nl."

Tom Ven

Dj, studeert aan
de Herman Brood Academie
20 jaar
Diemenaar sinds zijn geboorte

Liggen je muzikale roots ook in Diemen?
"Die heb ik eigenlijk niet, ik heb nooit een instrument gespeeld of muziekles gehad. Ik ben op mijn 16e begonnen en heb sindsdien met behulp van YouTube muziek leren maken."

Waar kunnen we jouw muziek horen?
"Ik draai regelmatig in de Escape en Paradiso en in shows door heel Nederland. Op Facebook vind je mij ook."

Hardwell of Armin van Buuren?
"Ik vind beide heren echt grote helden, maar Hardwells muziek spreekt me meer aan."

Beste nummer ooit?
"Leave The World Behind' van Swedish House Mafia & Laidback Luke."

Favoriete film?
"Inception."

Favoriete plek in Diemen?
"De steiger aan de Diem."

Wat gaat er goed in Diemen?
"Er zou iets meer te doen kunnen zijn voor jongeren, maar de rust in Diemen is ook wel lekker."

Wat is je grote droom?
"De hele wereld over reizen en geld verdienen met mijn muziek."

Ibiza of Amsterdam?
"Dan ga ik toch voor Amsterdam!"

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Madeon, een Franse Electro Artiest."

Dagje vrij, wat doe je?
"Meestal een lekker dagje bankhangen en gamen, en anders een feestje pakken ergens."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Een bak zelfgemaakte tiramisu van mijn moeder."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Meer nieuws voor en door jongeren zou leuk zijn."

Als je een dagje burgemeester was...
"...zou ik een straat in Diemen naar mij vernoemen."

Dineren voor 'Het Diner'

DIEMEN - Vanaf 27 februari kan er weer iedere donderdag gedineerd worden in De Omval voordat de film begint. En die eerste keer is dat, heel toepasselijk, voor de film 'Het Diner'.

Natasja Kilerciyan uit Diemen gaat op donderdagavond in De Omval koken. Ze zal zowel voor de vleeseter als de vegetariër met liefde en passie koken, belooft De Omval, met zoveel mogelijk verantwoorde en biologische ingrediënten, maar ook door de term 'de liefde van een mens gaat door de maag' heel letterlijk te nemen. Aanschuiven kan iedere donderdag tussen 18.30 en 19.00 uur, maar alleen als er gereserveerd is. Dat kan binnenkort via www.theaterdeomval.nl.

Mitra sluit deuren in Noord

DIEMEN - De vestiging van Mitra in het winkelcentrum in Diemen-Noord sluit de deuren.

Op een bord voor de winkel staat te lezen dat de slijterij op zaterdag 15 februari voor het laatst open is. Sylvia Bon, voorzitter van winkeliersvereniging Gruttoplein betreurt het vertrek. "Het is wel jammer, we hebben net weer een bakker in het winkelcentrum en nu gaat er weer een winkel dicht omdat Mitra winkels afstoot. Wij zijn als winkeliersvereniging actief betrokken bij het zoeken naar nieuwe winkeliers. Zo hebben we ook de nieuwe bakker benaderd en dat blijkt een succes. Nu zetten we ons in om een andere winkelier te zoeken om de lege plek op te vullen. We denken dat er ruimte is voor een drankenhandel in Diemen-Noord. Een ander soort winkel kan ook, als het maar een branche is die de andere winkels in het winkelcentrum versterkt."

Benefiet in De Eland

DIEMEN - De benefietveiling en -diner in Venduhuis de Eland & De Zon heeft onlangs maar liefst 12.000 euro opgebracht voor de Stichting Muzikaal Mokum.

Tweehonderd gasten werden in de tot feestelijke dinerzaal omgetoverde veilingzaal onthaald op een Indisch buffet en optredens van diverse artiesten. Veilingmeester Eva Trommelen-van der Veldt veilde met veel humor de ingebrachte voorwerpen en zorgde voor een mooie opbrengst voor Stichting Muzikaal Mokum, die mede op initiatief van wijlen haar echtgenoot Peter Trommelen is opgericht. Deze stichting organiseert in woonzorgcentra meezingochtenden en -middagen voor de bewoners.

Veel meer dan alleen boeken uitlenen

De Bibliotheek Diemen anno 2014

DIEMEN - De openbare bibliotheken in Nederland hebben het moeilijk. Er worden steeds minder boeken geleend en de laatste jaren worden er zelfs veel vestigingen gesloten. Diemenaren weten de bibliotheek Diemen juist goed te vinden: de bibliotheek heeft relatief veel leden die ook nog eens veel boeken lenen. Boeken zijn natuurlijk de 'core business' van de bieb, maar de bibliotheek biedt anno 2014 zoveel meer. Voorstellingen, lezingen, programma's voor scholen en groepen en studie- en werkplekken bijvoorbeeld. Zo wordt de bieb steeds meer dan alleen een uitleenbalie voor boeken. 

Peuters en kleuters genieten van de voorstelling 'Een schat van een Krokodil' afgelopen zaterdag in de bibliotheek. Foto: Trudy Kroese

Maandagochtend 10.00 uur. De bibliotheek is nog gesloten, maar rond de grote leestafel hebben zich al wat mensen geschaard. Zij bereiden de Leesclub Makkelijk Lezen voor die vanaf 17 februari iedere twee weken op maandagochtend rond deze tafel gehouden zal worden.

Even verderop, tussen de rekken vol tijdschriften en kranten, vertellen Marij Janssen en Marianne Mondeel van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) over de bibliotheek Diemen, een vestiging van de OBA. "Er is hier een ruim aanbod aan boeken voor een bibliotheek van deze omvang", vertelt Marij Janssen. Zij is sinds 1 januari hoofd regio Oost, waaronder een zestal bibliotheken vallen in Amsterdam-Oost en Zuidoost en dus ook de Diemense vestiging. "De bibliotheek Diemen is altijd een goedlopende bibliotheek geweest en doet het nog steeds heel goed. Er zijn bijna 6000 leden, dat is veel voor een gemeente met het inwonertal van Diemen. Zij lenen ook nog eens vaak en veel boeken: in 2013 werden er ruim 145.000 boeken geleend en bijna 13.500 cd's en dvd's. Er kwamen vorig jaar maar liefst 125.000 bezoekers binnen, dat waren er 25.000 meer dan het jaar ervoor."

Leesclub Makkelijk Lezen

"De leesclub Makkelijk Lezen is bestemd voor mensen die wel Nederlands kunnen lezen, maar die doordat ze om de een of andere reden weinig scholing hebben gehad of doordat ze een anderstalige achtergrond hebben weinig leeservaring hebben", vertelt Erik Flentge van OBA. Hij heeft deze leesclubs al in elf andere bibliotheken opgestart. "De boeken worden voorgelezen en je kunt in een eigen boek meelezen of gewoon lekker achterover leunen en luisteren. Het leesplezier staat voorop en het is ook nog eens gezellig. In de andere leesclubs heb ik gemerkt hoe leuk mensen het vinden. Sommigen slaan letterlijk voor het eerst een boek open."
 

Naast het grote aanbod van boeken is er veel meer te doen. Marianne Mondeel is accountmanager van de regio Oost van OBA en verantwoordelijk voor de programmering. Zij neemt een greep uit het diverse aanbod dat de bibliotheek Diemen biedt: "Voor volwassenen zijn er lezingen met schrijvers die goed bezocht worden. Op 12 maart komt Jelle Brandt Corstius naar Diemen. Sinds september is er iedere eerste vrijdag van de maand een Tablet Café. Mensen kunnen hier elkaar helpen met tips voor leuke apps en hoe je die gebruikt op de tablet. Wij waren een van de eerste bibliotheken die dit zijn gaan doen en het is een groot succes. Al voor baby's bieden wij via het programma Boekstart leuke boekjes en verschillende activiteiten zoals Babydans. Ja, ook voor zulke jonge kinderen is (voor)lezen al leuk en nuttig. Voor peuters en kinderen zijn er regelmatig voorstellingen, ieder jaar een voorleesontbijt tijdens de Nationale Voorleesdagen en we organiseren jaarlijks een voorleesmarathon. Dan komen bekende Diemenaren voorlezen, burgemeester Koopmanschap is al geweest en de commandanten van de brandweer en politie. Voor leerlingen van de basisscholen bieden we per leerjaar een leuk programma en vrijwel alle scholen in Diemen doen daar aan mee. Ook zijn er andere activiteiten voor deze leeftijdsgroep, laatst hadden we een workshop Animatie bijvoorbeeld." Voor tieners en jongeren zijn er geen speciale programma's in Diemen. "Die programma's lopen ook via de scholen en Diemen heeft geen scholen voor voortgezet onderwijs. Maar we zien wel veel scholieren die hier komen studeren. We hebben wi-fi en werkplekken met stopcontacten en daar wordt veel gebruik van gemaakt."

Bibliothecaris José Louppen zal de leesclub voor mensen met weinig leeservaring gaan leiden en wordt, samen met vrijwilligster Corry de Jong, bijgepraat door Erik Flentge. Foto: Ingrid van Vlijmen
Marij Janssen en Marianne Mondeel geloven niet dat 'echte boeken' helemaal verdwijnen uit de kasten van de bibliotheek. Foto: Ingrid van Vlijmen
Brandweercommandant Ger Dijkers las voor tijdens het Nationaal Voorleesontbijt in 2012. Foto: Aram Goudsmit

'Bibliotheek Diemen is altijd al een goedlopende bibliotheek geweest'

De bibliotheek zal er over 10 jaar niet wezenlijk anders uitzien dan nu, denken Janssen en Mondeel. Er zullen meer e-books komen, vanaf 21 januari is het aanbod enorm uitgebreid, maar beiden geloven niet dat het 'echte' boek helemaal zal verdwijnen. "Wij bieden nu verschillende abonnementsvormen die beter aansluiten bij wat onze bezoekers willen. De verblijfsfunctie van de bibliotheek zal steeds belangrijker worden", meent Mondeel. "Mensen komen hier nu ook al soms dagelijks om de krant te lezen. We hebben abonnementen op ongeveer 80 dag- en weekbladen en tijdschriften. Jongeren komen hier studeren en ik weet zeker dat ook zzp'ers onze prettige werkplekken al gevonden hebben." Een aparte ruimte voor de groepen die hier veel komen, is een wens van Mondeel. "Ik zou de bibliotheek wel vaker per week open willen laten zijn", zegt Janssen. "Dat is een kwestie van geld, maar ook van organisatie. Ik kan me voorstellen dat we bijvoorbeeld extra uren open zijn voor mensen die hier de krant willen lezen, maar dat de inlichtingenbalie dan niet open is."

De Diemense bibliotheek doet het dus goed, maar het aantal uitleningen van boeken via openbare bibliotheken loopt over het algemeen in Nederland juist sterk terug. Het aantal vestigingen van bibliotheken is de laatste jaren enorm afgenomen en de toekomst van veel lokale bibliotheken is onzeker. Openbare bibliotheken worden voor het grootste deel gefinancierd uit de gemeentekas. De landelijke vereniging van openbare bibliotheken (VOB) maakt zich zorgen over lokale bibliotheken. "De bibliotheek vormt een essentieel onderdeel van de lokale samenleving. De VOB maakt zich zorgen dat bibliotheken uit dorpen en wijken verdwijnen. Door bezuinigingen op het gemeentebudget dreigen bibliotheken te worden gesloten." In Diemen is wethouder Ruud Grondel verantwoordelijk voor de bibliotheek. "Wij spreken ieder jaar met de OBA over de prestatie-afspraken waarop we de subsidieverstrekking beoordelen. De Diemense bibliotheek doet het inderdaad erg goed en staat, volgens een onderzoek in het Parool, qua aantal leden en uitleningen in de top 3 van alle bibliotheken van de OBA. Of de bibliotheek Diemen daarom geen bezuinigingen te wachten staat? Dat hangt af van de keuzes die de politiek maakt en er komen natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen aan. Mijn beeld is dat er veel draagvlak is voor de bibliotheek, zowel in de politiek als onder de bewoners, die vervult echt een rol in allerlei opzichten. Er is echter wel een bezuinigingsdruk vanuit Den Haag en daarvoor moet er naar alle voorzieningen worden gekeken. Dat zou kunnen drukken op bijvoorbeeld de openingstijden, maar ik zie daar op dit moment vanuit de inhoud geen noodzaak toe."

Er komen steeds meer e-books, maar ook de 'echte' boeken zullen blijven

Aan de leestafel wordt ondertussen vast het eerste boek van de nieuwe leesclub doorgenomen. 'Vrienden voor het leven', verfilmd als 'Intouchables', in een speciale versie, geschreven in eenvoudige taal. Een mooi verhaal dat op maandagochtend 17 februari wordt voorgelezen in de leesclub Makkelijk Lezen. "Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen", zegt bibliothecaris Louppen. "Dan wordt vast een nieuwe traditie geboren in Diemen: samen lezen op maandagochtend."

WonenPlus zoekt vrijwilligers

Hulp aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking

Marianne Berkelaar is tijdelijk coördinator van WonenPlus. Foto: Trudy Kroese

door Oscar Borghardt

DIEMEN - WonenPlus is op zoek naar vrijwilligers. WonenPlus is onderdeel van Stichting Welzijn Diemen (SWD) en biedt hulp aan ouderen (65+), chronisch zieken en mensen met een beperking.

WonenPlus is sinds 6 januari gevestigd in De Brede HOED. Daarvoor had de afdeling van SWD kantoorruimte in het Centraal Servicepunt aan de Burgemeester van Tienenweg.

WonenPlus is sinds januari in De Brede HOED gevestigd

Marianne Berkelaar is tijdelijk coördinator van WonenPlus. Zij vervangt de vaste coördinator Amarens te Neijenhuis, die met zwangerschapsverlof is. Marianne geeft een overzicht van de activiteiten van WonenPlus. Inwoners van Diemen van 65 jaar en ouder kunnen abonnee worden van WonenPlus.

Divers
"Voor een bedrag van 4,50 euro per maand kunnen zij een beroep doen op de steun van vrijwilligers. Het gaat om allerlei vormen van hulp: mensen kunnen een klus in huis laten doen en onderhoud in de tuin laten verrichten. Maar onze vrijwilligers gaan op verzoek ook mee naar een specialist of een ziekenhuis. De hulp is heel divers. Om een voorbeeld te geven: als een oudere alleenstaande inwoner van Diemen zijn of haar arm breekt, is het niet mogelijk om de hond uit te laten. Een vrijwilliger van WonenPlus kan dan hulp bieden." WonenPlus bestaat meer dan zes jaar en heeft zijn waarde door de jaren heen nadrukkelijk bewezen. WonenPlus fungeert ook als vraagbaak voor haar leden. Zij kunnen er terecht voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. "Vrijwilligers kunnen hen antwoord op vragen geven of doorverwijzen naar mensen met specifieke kennis, zoals de ouderenadviseur, de medewerkers van de WMO, etc."

Huisbezoek
In opdracht van de gemeente Diemen voert WonenPlus het preventief huisbezoek uit. Alle inwoners van Diemen die 75, 80 of 85 jaar zijn geworden krijgen - als zij dit willen - een vrijwilliger van WonenPlus op bezoek voor een zogenaamd preventief huisbezoek.

De vrijwilliger geeft dan informatie over onder andere de voorzieningen voor ouderen in Diemen, zoals de aanwezigheid van de ouderenadviseur van Madi en de regels rond de Wmo.

WonenPlus heeft door de jaren heen altijd aan de vraag van haar abonnees kunnen voldoen. De instelling kon rekenen op de steun van een groot aantal vrijwilligers die vaak klaar stonden. Maar door persoonlijke omstandigheden heeft een aantal vrijwilligers moeten afhaken.

Marianne: "Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken bijvoorbeeld klussenmannen- of vrouwen, tuinmannen en mensen voor persoonlijke begeleiding. Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen via de website van Stichting Welzijn Diemen: www.swd.nl. Zij kunnen zich via de website als vrijwilliger aanmelden of van maandag tot en met woensdag telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-3144700. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden via de Vrijwilligersvacaturebank van Stichting Welzijn Diemen."

WonenPlus is sinds begin dit jaar gevestigd in De Brede HOED. Marianne en haar collega's zijn te spreken over de nieuwe locatie. "De Brede HOED ligt centraal en is heel goed bereikbaar. Doordat hier veel instanties gevestigd zijn, kunnen wij makkelijk even overleggen. Er zijn dus veel voordelen."

woensdag, donderdag, zaterdag

Keramiek maken

Studio LaTr start op 12 en 13 februari en 8 maart weer nieuwe cursussen 'Van Klei tot Keramiek'. Woensdag van 10 tot 12 uur, donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. Iedere cursus heeft vijf lesdagen van twee uur. Kosten € 85,-, aanmelden via studio@latr.nl of 06-27656564.

woensdag

Sterk door je Netwerk

De cursus 'Sterk door je netwerk' van het Rode Kruis begint op 5 maart en bestaat uit vijf bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt geoefend in het leggen van contacten om zo de drempel om iemand om hulp te vragen te verlagen. De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur en de kosten bedragen € 10,- voor de hele cursus. Aanmelden via 020-6226211 of ksmitde@redcross.nl.

donderdag 6 februari

Burgerharthulp

Peter van den Nouland van Ambulance Amsterdam komt vertellen over Burgerharthulp bij EHBO Diemen. Iedereen is welkom in De Omval, de bijeenkomst begint om 20.00 uur.

6 en 11 februari

Film in De Omval

'Elle s'en va' met o.a. Catherine Deneuve en Nemo Schiffman. Bettie (Deneuve) is begin 60, woont samen met haar moeder en staat elke dag in haar restaurant dezelfde gerechten aan dezelfde gasten te serveren. Wanneer ze beseft dat zowel haar liefdesleven als haar carrière anders is gelopen dan gepland, stapt ze haar auto in en rijdt weg van het provinciale stadje waar ze woont. Aanvang 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 7 februari

Dialezing Tibet

Wijzer in Diemen van de SWD organiseert de lezing 'Tibet, 'n reis naar het dak van de wereld' in gebouw de Schakel. Ciska en Evert Abspoel laten u kennismaken met de Tibetaanse cultuur. De lezing duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Entree € 2,50. Meer informatie bij Cor de Best: 06-54678741.

Dolman & Gremdaat

Na een aantal jaren in zijn eigen theater, het Betty Asfalt Complex, heeft Paul Haenen nu weer zin om het land in te trekken met zijn bekende karakters Margreet Dolman en dominee Gremdaat. Vandaag in De Omval! Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 15,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl

Collectanten gezocht

ZOA zoekt voor de nationale collecteweek van 23 tot en met 30 maart mensen die willen helpen met collecteren in Diemen. U kunt contact opnemen met Carla Grupstra, telefoon 020-6996083.

zaterdag 8 februari

Cabaret in De Omval

Maarten Ebbers speelt 'Laat mij maar voorop'. De winnaar van het Leids Cabaretfestival gooit bij zijn tweede voorstelling zijn twijfels overboord en gaat met volle kracht vooruit. Als olifant in een porseleinkast, zonder na te denken. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 14,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Oud papier

Vrijwilligers RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om half negen 's morgens buiten staan.

zondag 9 februari

Open Zondagpodium

Het duo Mistura komt in gebouw de Schakel een boeiend en zeer uitgebreid repertoire aan nummers spelen. Liedjes van vroeger (Ja zuster, nee zuster, de Beatles) afgewisseld met liedjes van nu (Caro Emerald) en volksmuziek. Het open podium is van 16.00 tot 18.00 uur. Entree: € 6,-.

Muziek in De Omval

Marijn Brouwers zingt in de voorstelling 'Beste meneer Halsema' liedjes van Halsema als 'Voor haar' en 'Zondagmiddag Buitenveldert'. Liedjes die, 30 jaar na de dood van Halsema, perfect in deze tijd passen en het verdienen om weer gezongen te worden. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 12,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Bingo

Café restaurant Roediez organiseert een bingomiddag voor jong en oud. Er zijn schitterende prijzen te winnen.
Aanvang 14.00 uur. De toegang is gratis.

dinsdag 11 februari

Voelsprietencafé

Er is weer een Voelsprietencafé van Kunst- en Cultuurnetwerk Diemen in theaterrestaurant Blauw in De Omval, aanvang 20.30 uur.

vrijdag 14 februari

Rijbewijskeuring

Senioren die een oproep hebben ontvangen voor een rijbewijskeuring kunnen vandaag terecht in wijkcentrum 't Kruidvat aan de Ouderkerkerlaan. De keuring kost € 30,-. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 06-20670105. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag, is verkrijgbaar bij de gemeente en via het internet op mijn.cbr.nl (inloggen via DigiD).

Film in De Omval

Vandaag een echte Valentijnsfilm: 'Soof' met onder anderen Fedja van Huêt, Lies Visschedijk, Dan Karaty, Anneke Blok en Chantal Janzen. Soof nadert de 40 en heeft alles wat ze ooit wilde: 3 leuke kinderen, een klein cateringbedrijfje, een lieve man en een heerlijk huis. Tot ze zich op een dag afvraagt: 'Is this all there is?' De Omval maakt deze avond extra speciaal: na afloop kunnen de bezoekers proosten op de liefde met een glas prosecco en een bonbon. Het ticket à € 11,- is inclusief entree, glas prosecco of bio appelsap, bonbon en andere verrassingen. De film begint om 20.00 uur. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 15 februari

Cabaret in De Omval

Cabaretier Murth Mossel weet het hart te raken. Liefde, dat is het onderwerp van zijn vierde voorstelling 'Louter Liefde'. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 15,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 16 februari

IDFA on Tour

De prijswinnaars van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) 2013 in één programma. Van de meer dan 100 films die tijdens IDFA te zien zijn is helaas slechts een fractie na de IDFA nog te zien op het witte doek. Daarom organiseert de IDFA jaarlijks een tournee door Nederland met een selectie van de beste films van het afgelopen festival. IDFA On Tour begint om 11.00 uur, de toegang bedraagt € 25,- en de minimale leeftijd is 12 jaar. Reserveren via www.theaterdeomval.nl. Er is een lunch (ook vegetarisch) beschikbaar voor € 7,-, te reserveren via horeca@theaterdeomval.nl.

maandag 17 februari

Leesclub Makkelijk Lezen

Bibliotheek Diemen start de Leesclub Makkelijk Lezen. De leesclub is bedoeld voor mensen die nog niet zoveel leeservaring hebben. De deelnemers worden voorgelezen door een medewerker van de bibliotheek uit boeken van bekende (en minder bekende) schrijvers over volwassen thema's, geschreven in eenvoudige taal. De leesclub is elke twee weken op maandagochtend, van 10.00 tot 11.30 uur. Op 17 februari is er een kennismakingsochtend waar iedereen mag komen kijken. Aanmelden kan bij de balie van de bibliotheek Diemen, via 020-6902353 of die@oba.nl.

YOGATODAY - NIEUWE lessen & activiteiten o.a. Vinyasa (power) Yoga, Critical Allignment, Aerial Yoga voor kinderen, Mindfulness Yoga, Meditatie en meer. Kijk op www.yogatoday.nl

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
Tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Burn-out, angsten of onzekerheid? Gevarieerd aanbod. www.stress-en-trauma.nl

Gezocht: Flexibele medewerker/ster voor 20 uur p/w voor onze broodjeszaak in Duivendrecht Sandwich Express.
Tel.: 06-53906842

De Meeuwen op titelkoers

Concurrent DAW overtuigend verslagen

De Meeuwen wonnen in F.B. Duran van concurrent DAW. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - De dames van De Meeuwen stevenen op het kampioenschap af. Zondag werd in het F.B. Duranbad gewonnen van concurrent DAW.

De waterpolosters van DAW waren vastberaden om De Meeuwen te verslaan: ze begonnen erg fanatiek. Het eerste doelpunt viel dan ook in voordeel van DAW. Hierna moesten de dames van de Meeuwen hard werken, maar dit werd ook beloond. Al gauw was de score 3-1 in het voordeel van de Diemenaren. DAW sloeg nog even terug met een tegendoelpunt, maar de Meeuwen waren toch echt sterker. Sophia Lunenburg scoorde in de laatste seconde van de wedstrijd nog een prachtig doelpunt; de score werd daarmee 5-2 in het voordeel van De Meeuwen. De waterpolosters uit Diemen staan nu stevig aan kop, als ze geen misstappen meer maken is het kampioenschap binnen.

Andere uitslagen van De Meeuwen: Onder 11 won met 14-8 van Y uit Amsterdam. Onder 13 verloor met 309 van Y. Onder 15 verloor met 4-17 van Watervlo uit Vleuten en de heren 2 van de Meeuwen speelden gelijk tegen de Ham uit Wormerveer: 6-6.

Super Daley

Er zijn Ajaxfans die Daley Blind maar niks vinden. Zij beleven een heel vervelend seizoen. Ons aller Daley is de beste speler van Ajax, al het hele seizoen. Ajax liep tegen het fel strijdende FC Utrecht onnodig puntverlies op, maar aan Daley had het niet gelegen. Hij scoorde met een prachtig schot, onderschepte Utrecht-aanvallen, zette Ajax-aanvallen op en was in het laatste half uur linksachter en linksbuiten tegelijk. Hij kwam één stap tekort voor een tweede en waarschijnlijk winnende treffer.

Als Ajax speelt, is Daley steevast trending topic op Twitter. "Als hij nu ook nog gaat scoren, dan moet ik maar een tatoeage nemen met de naam Daley Blind", twitterde @ajax1.nl zondag. Volgens @DuBlanqBogarde is Daley "de allerbeste voetballer die niks kon en nu wel OOIT".

Want inderdaad, Daley was niet meteen onomstreden. Maar op dit moment dus wel. Vorige maand speelde Daley thuis tegen PSV die andere Diemenaar, Adam Maher, uit de wedstrijd (no offence, Adam). In de beker tegen Feyenoord had Daley drie dagen later geen kind aan Jordy Clasie. Louis van Gaal heeft dat allemaal gezien.

Op 7 december 2008 maakte Daley met rugnummer 33 zijn debuut tegen Volendam. Vijf jaar geleden dus al weer. In de Amsterdam Arena hangt een muur helemaal vol met portretten van spelers die meer dan 100 duels voor Ajax hebben gespeeld. Daley trad begin dit seizoen als 150e Ajacied toe tot deze Club van 100 en zijn foto is er onlangs tussengespijkerd. Vader Danny Blind hangt er uiteraard ook tussen: hij speelde 493 duels voor Ajax. Alleen Sjaak Swart en Wim Suurbier speelden er meer.

De vraag dringt zich op of Daley Blind de nieuwe Mister Ajax kan worden. Sjaak Swart speelde 609 wedstrijden. Daley moet dan nog zeker een seizoenetje of tien bij Ajax blijven. Dat is in deze tijd niet reëel, Daley gaat vast naar een buitenlandse topclub. Ach, als hij nog een paar jaartjes bij Ajax te bewonderen is, is dat al mooi genoeg. Behalve dan voor die paar fans die Daley Blind nog steeds maar niks vinden.

Met lege handen na knotsgekke slotfase

DIEMEN - Na 80 minuten voetbal stond SV Diemen zondag met 3-0 achter tegen DSOV uit Vijfhuizen. Wedstrijd gespeeld, denk je dan. Er volgde echter een knotsgekke slotfase waarin Diemen langszij kwam. Uit een strafschop ver in blessuretijd maakte DSOV alsnog de winnende: 4-3.

Aanvankelijk lukte er niets bij Diemen. In de 61e minuut stond het 3-0 voor DSOV en voetbalde Diemen een verloren wedstrijd. Het veranderde op slag toen Richard Grifhorst in de 81e minuut een rebound tegen de touwen joeg: 3-1. Vijf minuten later rondde Dennis van Bree een mooie aanval af met een rake trap in de verre hoek. Diemen speelde va-banque en Richard Grifhorst schoot na een scrimmage de 3-3 in de 92e minuut achter keeper Ziere. Een uitbarsting van vreugde bij het geplaagde Diemen en ongeloof bij DSOV. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar scheidsrechter Schigt besloot anders. In de 94e minuut wees hij naar de stip na een vermeende handsbal van Moelee. De fel protesterende Diemenaren werden nog getrakteerd op een aantal gele kaarten, waaronder de tweede geel voor Moelee. Keeper Moen ging de goede hoek in, maar Steven van der Velden schoot de omstreden strafschop onberispelijk in.

Komende zondag speelt SV Diemen thuis om 14.30 uur het restant van de wedstrijd tegen DCG. Dit is vanaf de 77e minuut met een 0-1 stand voor de koploper.

Brian beste driebander

Ger Spannenburg, Rob Collee, Richard van der Erf, Brian Spannenburg.

DIEMEN - Brian Spannenburg is winnaar geworden van de tiende editie van het open kampioenschap 3-banden klein van Diemen. In de finale versloeg hij zijn vader Ger.

Vrijdagavond wist Brian in zijn partij tegen Harrie Krenn een bijna kansloze achterstand om te zetten in winst. Dit was de basis voor zijn uiteindelijke kampioenschap. De finale tussen vader Ger Spannenburg en zoon Brian was erg spannend. "Het was een geweldig jubileumtoernooi", zei voorzitter Jan Nooij van BV Oud Diemen. Richard van der Erf werd derde, Rob Collee vierde. Het toernooi werd gehouden in café 't Pandje.

Smashing eenvoudig langs WhamWham

DIEMEN - De dames van Smashing '72 gaven hekkensluiter WhamWham geen kans. De Diemer voelleyballers wonnen in Zwaag met 4-0.

Het team dat coach Ronald Scheffers in het veld kon brengen was beperkt doordat een aantal speelsters rust hadden gekregen vanwege blessures. Maar ook deze formatie bleek over voldoende winnaarsmentaliteit te beschikken om de tegenstander geen kans te geven om boven de 20 punten in de sets te eindigen: 10-25, 19-25, 18-25 en 16-25.
Het ongeslagen Smashing speelt zaterdag om 16.15 uur in Sporthal Diemen tegen Clam Dycke uit Krommenie.

US te sterk voor Zeeburg

DIEMEN - De handbalsters van SV Zeeburg uit Diemen waren zaterdag dicht bij succes. Maar US trok aan het langste eind.

De wedstrijd begon erg flitsend en Zeeburg maakte het US niet gemakkelijk. US leidde bij rust met 10-13. In de tweede helft liep Zeeburg in dankzij mooi aanvalsspel en sterk verdedigen. In de slotfase raakte Zeeburg vermoeid en ging US er alsnog met de winst vandoor: 20-26.

Foutenfestival bij Victoria

DIEMEN - Victoria verloor zondag van OKV: een tegenvaller voor de korfballers uit Diemen.

Victoria reisde vol vertrouwen af naar Oostzaan om het op te nemen tegen OKV. Na vorige week slechts nipt te hebben verloren van de nummer twee uit de poule, leek er genoeg kans om de nummer drie het ook erg lastig te maken. Niets bleek minder waar. Vanaf de eerste minuut kwam Victoria er niet uit en werden er vooral veel fouten gemaakt die OKV direct wist af te straffen. Al na 10 minuten spelen stond Victoria met 5-1 achter. Dat kwam niet meer goed. Het werd uiteindelijk 14-6.