DiemerNieuws

3 december 2015

DiemerNieuws 3 december 2015


Bewoners A. Krijtsstraat: 'Het lijkt hier wel een racebaan'

door Oscar Borghardt

DIEMEN - Bewoners van de Arent Krijtsstraat en omgeving zijn de snelheid waarmee veel automobilisten door de straten in de buurt rijden meer dan zat. Zij vrezen dat er binnenkort ongelukken gebeuren en verzoeken de gemeente om preventieve maatregelen te nemen.

Alex en zijn vrouw wonen sinds een aantal jaren in een woning aan de Diemerkade, vlak bij de Arent Krijtsstraat. "Veel automobilisten die vanaf Plantage De Sniep komen slaan bij de kinderboerderij rechtsaf en rijden vervolgens door het centrum van Diemen. Met name als er op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg files staan, maken veel automobilisten gebruik van deze alternatieve route. Het gevolg is dat de route vanaf de kinderboerderij tot aan het einde van de Arent Krijtsstraat een racebaan is", aldus Alex.
Te hard
Het stoort hem dat veel automobilisten veel harder rijden dan de maximum toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

Proef op de som
Het is een vrijdagochtend rond 10.30 uur en we besluiten de proef op de som te nemen. Vanuit de richting van het Wilhelminaplantsoen komen diverse auto's aanrijden.

Alex: "Een aantal auto's rijdt duidelijk harder dan 50 kilometer per uur. Sommige automobilisten lijken zelfs verrast door het zebrapad dat op de hoek van het Wilhelminaplantsoen en de Arent Krijtsstraat ligt. Er wonen hier in de buurt veel bejaarden en ook steeds meer gezinnen met jonge kinderen. Vroeg of laat gaat het een keer mis en gebeurt er een ongeluk."

Lees verder op pagina 5

Diemen open voor samen-werking met Weesp

DIEMEN - Diemen wil wel met Weesp praten over de mogelijkheden van gemeentelijke samenwerking. Burgemeester Erik Boog gaat graag naar Weesp om te praten en ziet ook wel een strategisch belang.

Het onderwerp kwam vorige week in de gemeenteraad aan de orde bij de behandeling van de laatste besluiten die genomen moesten worden voor de ambtelijke samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel. Onder meer de begroting 2016-2019 voor DUO+ werd vastgesteld. "De voorbereidingen voor Duo+ liggen mooi op schema. Er is nu een directeur aangetrokken, dat is goed nieuws", vertelde Boog.

Samenwerking met Weesp kwam ter sprake omdat de fractievoorzitter van de Weesper Stadspartij een brief naar de raadsfracties in Diemen had gestuurd om te kijken of zij openstaan voor gemeentelijke samenwerking met Weesp. Diemen ziet een gesprek wel zitten, zo bleek uit de reacties.

Lees verder op pagina 3.

Gemeente: uitkomst verkeerstelling Muiderstraatweg geeft positief beeld

DIEMEN - De uitkomsten van de recent gehouden verkeerstellingen bij de oversteekplaats aan de Muiderstraatweg ter hoogte van Plantage De Sniep geven een positief beeld: zowel de snelheid als het aantal voertuigen is afgenomen. Dit laat de gemeente Diemen weten.

Ten opzichte van de vorige telling in 2013 is de gemiddelde snelheid met ruim 16% afgenomen tot 43,5 kilometer per uur. Er mag hier maximaal 50 kilometer per uur gereden worden. Het aantal passerende voertuigen is met 2,5% gedaald tot 10.350 per etmaal. "De cijfers tonen aan dat het aangelegde platform en de later aangebrachte bebording daadwerkelijk tot een voldoende snelheidsverlaging hebben geleid. De door de bewoners veronderstelde toename van het verkeer blijkt zich niet te hebben voorgedaan. Op basis van deze cijfers zijn verdere aanpassingen bij de oversteekplaats niet nodig", aldus de gemeente. De afgelopen weken zijn er op verschillende locaties binnen de gemeente verkeerstellingen uitgevoerd. De gemeente gebruikt die tellingen om de ontwikkeling van de verkeersdrukte in beeld te brengen en te analyseren.

Sinterklaas bezoekt winkelcentrum

Sinterklaas bekijkt een tekening. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten brachten zaterdag en zondag (er was een extra koopzondag) een bezoek aan winkelcentrum Diemerplein.

Er was een podium opgebouwd met een stoel waarop de bejaarde goedheiligman uit Spanje plaats kon nemen. Kinderen konden op de foto met Sinterklaas. Sint Nicolaas maakte op beide dagen een rondleiding door het winkelcentrum. Beide middagen waren er activiteiten voor kinderen in de kidsclub die in de voormalige zaak van Jamin was ingericht. Kinderen konden zich onder deskundige begeleiding uitleven met onder meer knutselen en tekenen.

33

hulpvragen staan er op diemenvoorelkaar.nl

Manspersoon

Vroeger, toen er nog geen telefoons, telegraaf, mobilofoons, televisie of computers waren, vielen er ongelukkigerwijs ook al mensen in het water die verdronken. Als de huidige Diemense politie de hieronder beschreven drenkeling, met in zijn binnenzak een aantal 'opengebroken brieven' met naam en woonplaats, zou aantreffen, dan lijkt een telefoontje naar hun collega's in Apeldoorn snel tot een oplossing te kunnen leiden. Als het evenwel niks zou opleveren, dan is er altijd nog het televisieprogramma 'Opsporing Verzocht'.

Hieronder het originele bericht zoals het als advertentie op 10 september 1803 in de Amsterdamsche Courant werd geplaatst: "MANSPERSOON, naar gissing oud 50 Jaaren, en fatsoenlyk gekleed, is opgehaald, wiens Linnen was gemerkt met de Letters C.Y., hebben onder andere opengebroken Brieven, by zich, aan het Adres van de Wel. Ed. Heer C. YZERMANS, Med. Doctor te Apeldoorn, alsmede andere Papieren enz., welken voor Familie of Geïnteresseerden van denzelven Drenkeling van het uiterste aan belang schynen; zoo wordt mits deeze aan de belanghebbenden geädverteerd, dat dezelven zich tot nadere informatie kunnen addresseeren aan my Ondergetékende

Den 2den September 1803
J. STRUYK, Schout en Secretaris tot Diemen"

Weerbericht

Aanhoudend (zeer) zacht, wisselvallig, soms veel wind
Dinsdag ging de meteorologische winter van start, maar winterweer blijft voorlopig nog slechts een verre droom voor de liefhebbers van sneeuw en ijs. Tot ver na het komende weekeinde blijft een krachtige westcirculatie zeer zachte en vochtige oceaanlucht aanvoeren. Na de langdurige regenval van begin deze week wordt het wel iets minder extreem nat.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag valt er eerst af en toe regen. In de loop van de dag klaart het op. Er waait een matige zuidwester. Het wordt 9 à 10 graden. Sinterklaas kan het zaterdag eerst droog houden, maar in de namiddag of avond neemt de kans op regen toe. Het is traditioneel 'hoor de wind waait door de bomen'. De zuidwester wakkert aan tot krachtig of hard. Zondag is het meest grijs en regenachtig. Het blijft stevig waaien. Het is zeer zacht met een maximum van circa 13 graden.

Trend na het weekeinde
Komende week vertoeven we aan de noordflank van een Centraal-Europees hogedrukgebied. Oceaanfronten passeren geregeld het Noordzeegebied. Er is bewolking met soms regen, af en toe klaart het op. Met een stevige zuidwester blijft het zacht met maxima van 10 à 11 graden.

Weetje
De afgelopen maand november was uitzonderlijk nat. In onze regio viel omstreeks 190 mm neerslag tegen zo'n 80 mm normaal. Het was de natste november van deze eeuw. In contrast daarmee viel er vorig jaar in november circa 45 mm en in 2011 slechts 10 mm. November was dit jaar ook buitengewoon zacht. Sinds 1901 was alleen november 1994 nog iets zachter.

HKD aandenkens

DIEMEN - De Historische Kring Diemen bestaat volgend jaar 25 jaar. Daarom heeft de vereniging verschillende aandenkens gemaakt.

Deze aandenkens kunnen worden besteld bij de HKD. Zo is er een placemat met uniek fotomateriaal van Diemen (€ 5,-). Ook geeft de vereniging een verjaardagskalender uit met memorabele momenten uit de geschiedenis van Diemen (€ 15,-) en een speciale HKD-postzegel, te koop per velletje van 10 (€ 10,-). Informatie: haentjes@planet.nl.

Stroomstoring treft winkelcentrum

DIEMEN - Een groot aantal winkel in winkelcentrum Diemerplein is dinsdagochtend getroffen door een stroomstoring.

Het gevolg van de stroomstoring was dat veel ondernemers de deuren van hun zaak gesloten moesten houden en hun klanten niet konden ontvangen. Ook veel zaken aan de buitenkant van het winkelcentrum hadden last van de stroomstoring.

Aan het begin van de middag gingen de lichten in de winkels weer aan en konden de ondernemers de deuren van hun zaak alsnog opendoen.

Onderzoek onder het wegdek in Centrum West

Kan de constructie van de onderheide straten behouden worden?

Ronald van Gelder grijpt het funderingsonderzoek aan om zelf ook onder het wegdek te kijken voor de erfgoedstudie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Gehuld in een witte overall verdween Ronald van Gelder vorige week via een put onder het wegdek in de wijk Centrum West. Ter voorbereiding op de grote onderhoudsbeurt die de wijk vanaf eind 2016 moet ondergaan, worden de funderingen van de onderheide straten onderzocht. Een uitgelezen moment om een begin te maken met zijn eigen geologisch en archeologisch onderzoek.

Onderhoud

Niet alleen Centrum West is toe aan groot onderhoud. Ook de aangrenzende wijk Centrum Oost wordt aangepakt. Naar verwachting wordt daar begin 2016 begonnen. Ook onderhoud aan de Hartveldseweg, Muiderstraatweg en Speenkruid is in voorbereiding. Ook hier praten bewoners mee. In de wijk Buytenstee is het grootschalig onderhoud al vergevorderd en in Spoorzicht is men net gestart.

Het duurt nog zeker een jaar voordat het werk gaat beginnen, maar de bewoners van de wijk Centrum West praten al een jaar mee over de herinrichting van hun wijk. In november was er een derde bijeenkomst waarbij de gemeente het schetsontwerp presenteerde. Daarin zijn diverse ideeën van bewoners uit de wijk meegenomen. Vier locaties moeten nog nader worden ingevuld, samen met de bewoners." Dit voorjaar hebben zij in werkgroepen meegedacht over de herinrichting", vertelt Ruben den Ouden, projectleider van de gemeente. "Daaruit is een aantal nuttige zaken gekomen waar we mee aan de slag zijn gegaan. De hoge parkeerdruk, met name aan de Van Tienenweg, bijvoorbeeld. De blauwe zone blijft ongewijzigd, maar wel gaan we de parkeerplaats achter de kerk beter toegankelijk maken en zorgen we dat de verlichting er beter wordt." Een ondergrondse parkeerplaats onder een van de onderheide straten werd ook geopperd. "Een mooi, creatief idee, maar technisch niet mogelijk. De bewoners vormen een plezierige groep mensen die kritisch positief meedenken, ze hadden hier dan ook begrip voor. Het is een heel mooi wijkje, ook qua bouwstijlen die je er ziet. We willen een klassiekere uitstraling terug in het straatbeeld, bijvoorbeeld met lichtmasten vergelijkbaar met die aan de Diemerkade staan. Ook onderzoeken we of we, naast mooie tegels in het trottoir, gebakken klinkers kunnen gebruiken in de straten. Dat is ingewikkeld omdat die op de betonnen platen van de funderingen gelijmd zouden moeten worden."

Die funderingen onder de straten vormen een heel uniek kenmerk van de wijk. Bijzonder, maar ook een extra uitdaging bij de reconstructie. Na een eerste onderzoek naar de staat van de fundering werd een jaar geleden direct besloten dat er geen zwaar vrachtverkeer meer door de straten mocht rijden, wat ook gevolgen had voor de afvalinzameling in de wijk. De constructie zou gesloopt worden. Bij een eerste nader onderzoek door Attis, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in funderingen en vestingwerken, deze zomer bleek de staat van de houten palen onder de Van Tienenweg veel beter dan verwacht. "Ook is er veel dikker betonstaal in de betonnen platen van de fundering gebruikt dan in de bouwtekeningen was aangegeven. Erg positief, maar toch hebben we het vrachtverkeer niet voor niets uit de wijk verbannen", aldus Den Ouden. "De constructie is naar de huidige normering niet sterk genoeg voor zware vrachtwagens. Vorige week donderdag zijn we begonnen met het onderzoek naar de fundering op andere plekken in de wijk en ook donderdag (vandaag) gaat het onderzoek verder. Dan moet blijken of we, geheel of gedeeltelijk, de constructie van de onderheide straten kunnen herstellen en behouden. Dat we zo de historische constructie, uniek voor Nederland, kunnen behouden is een bijkomend voordeel. "

Meter voor meter worden de bodemlagen onderzocht. Foto: Jan Ronday

Ook geologisch onderzoek voor erfgoedstudie

Wijkbewoner Ronald van Gelder pleitte voor het behoud van de fundering onder de straten. Hij grijpt het onderzoek van de fundering aan voor een inventarisatie voor de erfgoedstudie die hij wil doen onder de gefundeerde straten. Op de laatste bewonersbijeenkomst heeft Van Gelder een presentatie gegeven over de geschiedenis van de wijk en het onderzoek dat hij wil gaan doen. Een mooi initiatief, vindt Den Ouden. "De samenwerking verloopt heel goed. Het werkt eraan mee dat de bewoners trots zijn op hun wijk en Diemenaren trots op hun dorp. Het is dus voor ons project alleen maar een verrijking en niet alleen het technisch ophogen en vervangen van het riool; dit heeft een positieve bijdrage voor de beleving van de bewoners van hun wijk."

Afgelopen donderdag heeft Van Gelder samen met zijn studiebegeleider al tot zes meter diepte in de bodem geboord onder een van de straten. "We kijken nu vooral naar de geologie, de archeologie komt later. Er zouden wel eens veel interessante zaken verborgen kunnen liggen in de, door de fundering erboven, onaangetaste grond. Nu kwamen we uit op een laag blauwe klei, dat betekent dat we ongeveer 5000 jaar terug zijn gegaan in de tijd. Vandaag hopen we tot 11 meter diep te komen, de eerste zandlaag, die is ontstaan ten tijde van de laatste ijstijd."

Gesprek met Weesp

Vervolg van voorpagina

"Ook de fractievoorzitter van GroenLinks en de VVD in Weesp hebben al eens aangegeven dat ze de blik meer richting Amsterdam willen leggen. Het lijkt mij een ideaal moment om onder ogen te zien of Weesp een samenwerkingspartner kan zijn", zei Nico Portegijs van de PvdA. Leefbaar Diemen riep alle fracties op hun partijgenoten in Weesp warm te maken voor samenwerking in DUO+. Ook GroenLinks gaf aan zeer benieuwd te zijn naar de uitkomsten van gesprekken met Weesp.

Boog meldde dat hij wel strategisch belang ziet in een samenwerking met Weesp, maar dat de eerste prioriteit voor Diemen nu een goede organisatie van de samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel in DUO+ is. Die start op 1 januari 2016. "In vervolg op de recente bespreking in onze gemeenteraad zal burgemeester Boog op niet al te lange termijn een afspraak maken voor een gesprek met de burgemeester van Weesp", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Jongens werpen winkel-wagens vanaf acht hoog

DIEMEN - Vier jongens hebben zondagmiddag rond 14.00 uur diverse winkelwagens van een supermarkt vanaf de achtste verdieping van de flat aan de Rode Kruislaan naar beneden gegooid.

Getuigen hebben de jongens korte tijd later staande gehouden in de wijk Buitenlust en de politie gealarmeerd. Een politieagent heeft de persoonlijke gegevens van de vier jongens genoteerd. Het gaat om drie jongens uit Amsterdam van 14 jaar en een 13-jarige inwoner van Diemen. Er is contact met de ouders van de jeugdige vandalen opgenomen om de zaak verder af te handelen.

Ongeval

DIEMEN - Op de Diemerpolderweg zijn dinsdagochtend rond 08.30 uur een auto en een bus op elkaar gebotst.

De brandweer was aanwezig om assistentie te verlenen, maar meldde dat de bestuurder van de auto het voertuig zelfstandig kon verlaten.

Omdat de auto te zwaar beschadigd was om verder te rijden, is het voertuig weggesleept. Even na 09.00 uur werd de Diemerpolderweg weer vrijgegeven.

Diemer Harmonie wint eerste prijs tijdens concours

DIEMEN - De Diemer Harmonie heeft zondag tijdens het muziekconcours in Veldhoven de eerste prijs gewonnen. Het muzikale thema van de uitvoering was 'Een reis om de wereld in 25 minuten'. 's Avonds werd ook bekend dat het orkest de Gerard Donkerstrofee heeft gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan het orkest dat de beste uitvoering heeft gegeven tijdens het concours. De wisseltrofee zal op een later moment worden uitgereikt. De foto toont de Diemer Harmonie tijdens een eerder optreden in Theater De Omval.

Veel belangstelling voor actie Schoenmaatjes

Kinderen leveren schoenendozen in bij El'sina

Een meisje levert haar schoenendoos in. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De actie Schoenmaatjes waaraan El'sina en Bijzonder Kindercoaching uit Diemen meedoen is een groot succes. Dertig kinderen hebben vrijdag een schoenendoos ingeleverd voor kinderen in Ghana.

De actie Schoenmaatjes is een initiatief van Edukans. Edukans steunt onderwijsprojecten van betrouwbare partnerorganisaties in ontwikkelingslanden en betrekt scholieren uit Nederland bij kinderen die elders in de wereld onder moeilijke omstandigheden leven.

Kinderen en hun ouders konden hun schoenendoos vrijdagavond inleveren bij El'sina aan de Burgemeester van Tienenweg. Een aantal kinderen had al eerder een schoenendoos ingeleverd bij Els Nuisker van El'sina of Elliëtte Kreek van Bijzonder Kindercoaching.

De kinderen hadden hun schoenendozen met schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen en een persoonlijk artikel gevuld. Tatum (4) was vrijdagavond met haar ouders naar El'sina gekomen. Zij had haar schoenendoos met onder meer potloden, pennen, gummetjes en schriften gevuld. Zij had er zelfs een knuffel ingedaan. Ook Stijn (5) had zijn schoenendoos gevuld met spullen waar leeftijdgenootjes in Ghana veel aan hebben. De ouders van Tatum en de vader van Stijn vertelden dat beide kinderen al heel goed snappen wat het doel is van de actie. Docent Erik Wormhout was vrijdagavond aanwezig bij El'sina. Hij heeft Ghana diverse keren bezocht. Hij gaf informatie over zijn ervaringen. Hij vertelde dat kinderen met verschillende geloven samen les krijgen en dat dat heel goed gaat. Hij gaf aan dat de lesmethoden in het West-Afrikaanse land heel anders zijn dan die in Nederland. Kinderen hebben bijvoorbeeld maar één schriftje en schrijven dus veel minder op dan hun leeftijdsgenootjes hier.

Hard rijden

Vervolg van voorpagina

Alex: "Ik vind dat de gemeente maatregelen moet nemen om ongelukken te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van drempels in de weg. Dan worden automobilisten gedwongen om hun snelheid te minderen. Wij hebben de gemeente enige tijd geleden over deze situatie geïnformeerd, maar nog geen reactie ontvangen."

Snelheidsdisplays
"In de gemeente Diemen is er in de verkeersstructuur een onderscheid gemaakt tussen woonstraten en gebiedsontsluitingswegen", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Op gebiedsontsluitingswegen zoals de Arent Krijtsstraat en het Wilhelminaplantsoen worden in principe geen drempels aangelegd omdat dit de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten te veel kan belemmeren. Handhaving van snelheid is voorbehouden aan de politie. De gemeente heeft nieuwe mobiele snelheidsdisplays besteld. Die kunnen op diverse plekken worden ingezet om automobilisten te attenderen op hun rijsnelheid. De gemeente zal de displays in 2016 ook tijdelijk plaatsen aan de Arent Krijtsstraat. Daarnaast zal de gemeente in het eerste kwartaal 2016 een verkeerstelling houden. Dan wordt niet alleen het aantal voertuigen gemeten, maar ook de snelheid."

Hans Peters

71 jaar
Diemenaar sinds juli 1982
Al jaren hulp voor
Sinterklaas in Diemen

Hoe helpt u de Sint?
"Ik ben lid van de restauratiecommissie van de Sint Petrus' Bandenkerk en wij mogen huisbezoeken van Sinterklaas aan de kinderen in Diemen organiseren. De opbrengst is voor de restauratie van de kerk."

Huisbezoeken bent u wel gewend?
"Ja, iedere eerste vrijdag van de maand bezoek ik oudere bewoners van Berkenstede en breng ik daar de communie. Een hele oude kerkelijke traditie."

Cadeautjes of de roe?
"Ik reken toch wel op een cadeautje. Voor de kinderen en kleinkinderen neemt de Sint ook vast wat mee, de gedichtjes zijn al in de maak."

Wie mag wel in de zak mee naar Spanje?
"Kardinaal Eijk. Alle kerken moet dicht van hem."

Wat ligt er op uw nachtkastje?
"Een ballon in de vorm van een giraffe; van mijn kleinzoon gekregen toen ik twee jaar geleden in het ziekenhuis lag."

Favoriete stek in Diemen?
"Oud Diemen in Diemen-Noord met kerkhof Gedenk te Sterven vind ik erg mooi."

Trots op?
"Mijn kinderen en kleinkinderen."

Wat weten mensen niet van u?
"Ik ben een rasechte Tukker en af en toe kijk ik stiekem naar RTV Oost."

Waar mogen ze u 's nachts voor wakker maken?
"Ze hebben me mijn hele leven 's nachts wakker gemaakt, want ik was uitvaartleider. Nu mag het nog wel voor echte Twentse balkenbrij."

Daarom Diemen?
"Omdat het zo lekker vlak bij Amsterdam ligt."

Diemen mist nog…
"Een mooie oude kern, maar dat krijg je nooit meer terug."

Als u een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik de mensen van Diemen erop attent maken dat we zeer zuinig moeten zijn op de enkele oude gebouwen die we nog hebben."

Vrouw raakt gewond bij ongeluk

DIEMEN - Een 24-jarige vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in het centrum van Diemen.

De vrouw stak rond 16.50 uur de Hartveldseweg over ter hoogte van de Schoolstraat. Zij werd aangereden door een auto die uit de richting van Amsterdam kwam. De auto werd bestuurd door een 21-jarige vrouw uit Amsterdam.

Het slachtoffer is door een ambulance naar het AMC vervoerd. Daar bleek dat zij inwendig letsel heeft opgelopen. De vrouw is opgenomen.

Paard in sloot

DIEMEN - Een paard is vorige week maandagochtend bij de Overdiemerweg te water geraakt. Het paard wilde uit een sloot drinken en viel toen in het water.

De hulpdiensten werden gealarmeerd en met hulp van een buurman werd het dier weer op het droge getrokken. Het paard is door een dierenarts onderzocht en heeft medicijnen gekregen.

Diana Teunisse overleden

DIEMEN - Diana Teunisse, bestuurslid en penningmeester van ondernemersvereniging Ondernemend Diemen, is overleden.

Diana was eigenaar van administratiekantoor Teun. Vanaf 2013 was zij betrokken bij Ondernemend Diemen; ze zette zich daar in voor de ondernemers in Diemen, met name voor de zzp'ers.

"Haar betrokkenheid en positieve instelling hebben enorm veel betekend en bijgedragen aan de ontwikkeling van onze vereniging", aldus het bestuur van Ondernemend Diemen.

"Ook voor haar persoonlijkheid hebben wij diep respect. Als niet-voetballiefhebber was zij de dragende kracht achter het bedrijvenvoetbaltoernooi dat dit jaar voor de tweede keer met groot succes heeft plaatsgevonden. Met het overlijden van Diana verliezen wij een echte vriendin en mede-ondernemer."

'We hebben een tekort aan ruimte'

René Letteboer, nieuwe voorzitter van SV Diemen

DIEMEN - René Letteboer (51) is sinds vorige week maandag voorzitter van SV Diemen. Hij is al lang betrokken bij de voetbalclub en vervulde diverse functies bij SV Diemen. Hij was na het vertrek van voorzitter Hans ter Horst, in september, waarnemend voorzitter van de voetbalclub. Een nadere kennismaking met een clubman in hart en nieren.

René Letteboer, een clubman in hart en nieren. Foto: Trudy Kroese

Wat is jouw achtergrond?
"Ik ben in Doetinchem in de Achterhoek geboren. Toen ik zes jaar oud was zijn wij verhuisd naar Diemen. Als kind wen je snel aan een nieuwe omgeving. Wij woonden eerst op het Julianaplantsoen en later op de Prinses Beatrixlaan. Mijn basisschool was de Prinses Margrietschool. Ik werd meteen lid van DVAV, de voorloper van SV Diemen. Toen ik zes jaar was mocht ik alleen nog meetrainen, maar vanaf mijn zevende mocht ik ook wedstrijden spelen. Ik heb elf jaar in de jeugd gespeeld. Op mijn achttiende ben ik even met voetballen gestopt."

En daarna?
"Toen ik in de twintig was ben ik via mijn zwager bij Geuzen/Middenmeer terechtgekomen. Ik heb daar een aantal jaren gespeeld. Ik was in de jeugd en bij de senioren altijd aanvaller en stond op links of rechts. Ik was snel en had een goed schot. Ik heb regelmatig gescoord."

Hoe ben je bij SV Diemen terechtgekomen?
"Mijn zoon Jeroen ging in 2002 bij SV Diemen voetballen. Hij is nu 19 en speelt dit seizoen voor het eerst bij de senioren, in zondag 2. Ik was aanvankelijk een vader die langs de lijn stond, maar later ben ik altijd leider geweest van de teams waarin mijn zoon speelde. De huidige penningmeester Bram Kloosterman heeft mij overgehaald om nog actiever te worden. Ik heb meegeholpen met het organiseren en begeleiden van buitenlandse toernooien van de selectieteams van de jeugd. Wij zijn in onder meer Denemarken, België, Duitsland en Italië geweest. Later ben ik bestuursdiensten gaan draaien en op 1 oktober 2014 ben ik vicevoorzitter geworden. In september heeft Hans ter Horst zijn functie als voorzitter neergelegd omdat hij te veel hooi op zijn vork had genomen en met gezondheidsproblemen kampte. Ik ben toen waarnemend voorzitter geworden en tijdens de algemene ledenvergadering als voorzitter gekozen."

SV Diemen heeft een grote jeugdafdeling.

'Wij moeten ernaar streven om een goede tweedeklasser te worden'

Hoe staat SV Diemen ervoor?
"Wij hebben 1050 leden van wie er heel veel in de jeugd spelen. De afdeling vrouwen- en meisjesvoetbal groeit enorm. Wij hebben drie kunstgrasvelden, maar toch een tekort aan ruimte om te trainen en te spelen. Op zondag is er nog wel ruimte maar op zaterdag zitten wij vol. Hierdoor moeten wij wel eens jeugdleden teleurstellen. Wij hebben dan helaas geen plaats voor hen. Wij hebben behoefte aan een vierde veld of aan een accommodatie waar wij kunnen trainen. Misschien kunnen we de sportclubs in de buurt benaderen om gebruik te maken van hun accommodaties om te trainen, als zij er zelf geen gebruik van maken. In het verleden deelden wij op Sportpark Spoorzicht ook in bepaalde perioden van het seizoen een veld met de honkbal- en softbalclub. Dit zijn nog slechts gedachtespinsels en zouden we eerst nog moeten bespreken met zowel de sportclubs als de gemeente. Dit zou voor ons ruimte bieden om te groeien en meer plaats bieden aan seniorenteams in het bijzonder."

Alle verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers.
"Dat geldt ook voor SV Diemen. Veel van de mensen die in het weekeinde achter de bar en in de keuken van de kantine staan doen dat werk al jaren op vrijwillige basis. Wij streven ernaar om meer leden als vrijwilliger bij de vereniging te betrekken."

'De afdeling vrouwen- en meisjesvoetbal groeit enorm'

Wat zijn de ambities van SV Diemen?
"SV Diemen is een plezierige en gezellige club waar mensen zich thuis voelen. Dat moet zo blijven. Wij hebben zeker sportieve ambities. Ons eerste zondagteam speelt nu in de derde klasse. Als je naar het verleden kijkt zie je dat SV Diemen vaak in de derde of vierde klasse heeft gespeeld en twee jaar in de tweede klasse is uitgekomen. Wij moeten ernaar streven om een goede tweedeklasser te worden. Dat kan alleen als alles op de goede plek valt. Wij betalen spelers niet en gaan dit in de toekomst ook niet doen. Veel jeugdteams spelen op een hoog niveau. Dat is belangrijk. Maar het resultaat is wel dat jongens die de leeftijd van de senioren bereiken naar een club gaan die hoger speelt.
Nu wij in de derde klasse uitkomen zijn wij aantrekkelijker voor die jongens dan vorig seizoen toen wij in de vierde klasse speelden. Maar als tweedeklasser zou SV Diemen nog aantrekkelijker zijn. Wij zijn bezig met het opstellen van een jeugdplan. Dat moet er onder meer voor zorgen dat er voldoende spelers doorstromen naar de selectie."

Vicevoorzitter

SV Diemen heeft een vacature voor een vicevoorzitter die het bestuur van de club weer compleet maakt. Nadat vicevoorzitter René Letteboer in september de taken van Hans ter Horst overnam toonde Peter van Rooij zich bereid om de functie van vicevoorzitter op ad-interimbasis uit te voeren. Erelid en voormalig wedstrijdsecretaris Van Rooij benadrukte dat hij de functie slechts tijdelijk wil uitvoeren. René Letteboer: "Mensen die interesse hebben of zich op een andere wijze voor de club willen inzetten kunnen een e-mail sturen naar letteboer@deac.nl, r.letteboer2@upcmail.nl of langskomen in onze kantine."

'Klanten waarderen onze service'

Püttmann Juweliers is 30 jaar in winkelcentrum Diemerplein gevestigd

Anita, Hans, Toni, Ina en Peter Püttmann. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Püttmann Juweliers was op dinsdag 1 december maar liefst dertig jaar in winkelcentrum Diemerplein gevestigd. Ondernemer Hans Püttmann kijkt positief naar de toekomst: "Bij het kopen van juwelen en sieraden komt een stuk emotie kijken en onze klanten waarderen het advies dat wij geven en de service die wij verlenen."

Hans en Anita Püttmann namen op 1 december 1985 de juwelierszaak in het winkelcentrum over van Gerrit van der Griend. Hans werkte al bij zijn vader. Op 22-jarige leeftijd moest hij noodgedwongen op eigen benen gaan staan of bij een ander gaan werken. De zaak aan de Pieter Calandlaan in de Amsterdamse wijk Slotervaart had het zwaar door een opengebroken straat. Uitbreiden was de strategie en zij kregen de steun van vader en moeder Püttmann. Peter, de jongere broer van Hans, kwam er een paar jaar later ook bij. De ouders van Hans, Peter, Toni en Ina zijn nog steeds vaak in de juwelierszaak zaak in Diemen aanwezig en helpen nog graag een handje mee.

De winkel van Püttmann Juweliers werd al na enkele jaren na de opening uitgebreid met de zaak waarin in het verleden de sportzaak Leo van Vuuren zat. Door de jaren heen hebben ze de winkel diverse keren gerenoveerd. De zaak ziet er ruim, licht, modern en sfeervol uit.

'Bij het kopen van juwelen en sieraden komt een stuk emotie kijken'

My Time
In 2003 is het bedrijf uitgebreid met My Time, waar modieuze merken worden verkocht. My Time was aanvankelijk aan de buitenkant van het winkelcentrum gevestigd, maar is sinds enkele jaren naar binnen verhuisd. Püttmann Juweliers beschikt tevens over een filiaal in Almere.

Püttmann Juweliers staat bekend om de kwaliteit van de artikelen, het uitgebreide en gevarieerde aanbod, het deskundige advies en de optimale service. "Als mensen binnenkomen met de vraag of iets gerepareerd kan worden, hoe klein dan ook, zullen wij altijd ons best doen om de klant van dienst te zijn. Dat zorgt voor een goede band met de klanten", aldus Hans Püttmann. "Wij vinden deze service vanzelfsprekend en merken dat het ook gewaardeerd wordt."

Alert
Hans Püttmann en zijn collega's hopen de klanten uit Diemen en omgeving nog jaren in Püttmann Juweliers en My Time te mogen ontvangen. Hij is alert op de veranderende markt en de veeleisende wensen van de moderne consument. "Alle winkels hebben last van de concurrentie van internet. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Maar een aankoop doen is meer dan achter de computer gaan zitten en op een knop te drukken. Bij het kopen van juwelen en sieraden komt een stuk emotie kijken. Wij hebben zelf ook een website en een Facebookpagina, maar merken dat onze klanten graag naar de winkel komen. Zij waarderen het advies dat wij geven en de service die wij verlenen."

Winkeliersvereniging
Hans Püttmann is al jaren bestuurslid van winkeliersvereniging Diemerplein. Eerder dit jaar volgde hij Marinus van Dijk op als voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij houdt zich nadrukkelijk bezig met de ontwikkeling en het imago van het winkelcentrum en is positief over de toekomst. "Er zijn steeds meer zaken bij gekomen en binnenkort gaan er nog meer nieuwe winkels open. Het winkelcentrum is mooi en wordt steeds aantrekkelijker en steeds meer gewaardeerd."

3 en 8 december

Film in De Omval

Het unieke liefdesverhaal 'The Lobster' is een van de meest opmerkelijke films van dit jaar. Regisseur Yorgos Lanthimos werd bekroond met de Juryprijs voor Beste Film van het Cannes Filmfestival. Aanvang: donderdag 20.00 uur, dinsdag 14.00 en 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 4 december

Tablet Café

In bibliotheek Diemen wordt iedere eerste vrijdag van de maand een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips en trucs te delen over tablets en iPads. Hoe installeer je een app, wat is werken in the Cloud of hoe lees je je mail op je tablet? Het Tablet Café is open van 18.30 tot 20.00 uur. Net als in een echt café kan iedereen gewoon even binnenlopen en is er iets te drinken. De deelname is gratis.

zaterdag 5 december

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 6 december

Bridge+

Bridgeclubs Sans Atout en Diemen Noord organiseren in De Schakel een bridgeclinic met als onderwerp 'Op weg naar slem' van docent Nico Portegijs. Aanvang 12.00 uur. Aansluitend een bridgedrive, aanvang 13.15 uur. Inschrijven: 020-4638952 of bridge@boekservices.nl. Informatie: sansatoutbridge.nl.

Bingo

Bingo in wijkcentrum het Noorderlicht. De zaal is open vanaf 13.00 uur, de bingo start om 13.30 uur.

maandag 7 december

Spelinloop

Iedere maandagmorgen, behalve in de schoolvakanties, van 10.00 tot 11.30 uur is er in De Brede HOED een spelinloop voor ouders en kinderen. Carien Ruijter, pedagogisch adviseur, is aanwezig voor vragen en advies over bijvoorbeeld slapen, eten en zeuren. De spelinloop is gratis.

woensdag 9 december

Computercursus

Iedere woensdag inloop/oefenochtend van PCOB Enter van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt uw eigen laptop, iPad of tablet meenemen als hiermee problemen zijn. In januari start PCOB Enter weer met een cursus Windows 7 of Windows 8.1 in De Schakel. Aanmelden kan nu al: 06-43734155.


Cabaret in De Omval

Leon van der Zanden is in 'Supergewoon' op zijn scherpst! Origineel, kwetsbaar, fysiek en met de authentieke publieksinteractie die we van hem kennen. 20.30 uur. € 15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 10 december

Amnesty

Op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens wordt een schrijfactie gehouden door Amnesty International. Iedereen kan brieven schrijven aan autoriteiten van landen waar mensenrechten worden geschonden of ansichtkaarten aan politieke gevangenen. Schrijfmateriaal en voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Ook burgemeester Boog zal aan de schrijfactie deelnemen. De schrijfactie wordt van 11.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis gehouden.

10 en 15 december

Film in De Omval

'Youth', met o.a. Michael Caine en Jane Fonda. Na het enorme succes twee jaar terug van Oscarwinnaar 'La grande bellezza' heeft regisseur Sorrentino opnieuw een film gemaakt over ouder worden, het verkruimelen van illusies en het verlangen naar schoonheid. Aanvang: donderdag 20.00 uur, dinsdag 14.00 en 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 12 december

Kerstmarkt

In de Sint Petrus' Bandenkerk wordt tussen 10.00 en 15.00 uur een kerstmarkt gehouden. Kerststukjes, kerstballen, kaarsen, kerstgroepen, handgemaakte kerststallen, zelfgemaakte wenskaarten, D.O.M.-wijn, kortom 'van bal tot stal' en dat alles voor schappelijke prijzen. Ook zijn er oliebollen, appelflappen en andere lekkernijen verkrijgbaar. Voor één euro is een fraaie mand met allerlei lekkers te winnen.

Theaterconcert

Marijn Brouwers zingt Charles Aznavour in Theater De Omval. In 2014 werd Aznavour 90 jaar en daarom vertaalde en verzamelde Marijn Brouwers zijn liedjes en geeft ze in het Nederlands cadeau. 20.30 uur. € 15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

woensdag 16 december

Kerstbingo

Feestelijke kerstbingo in zorgcentrum de Diem. Aanvang 14.30 uur, de zaal is vanaf 14.00 uur open. Deelname € 2,- p.p. inclusief koffie/thee. Voor bewoners € 1,-. I.v.m. de feestdagen deze keer dus niet op de laatste woensdag van de maand.

Kerstrecital

Al vele jaren geeft Regina Albrink een kerstrecital in Het Concertgebouw Amsterdam. Dit concert is altijd uitverkocht en trekt bezoekers uit de hele wereld. Nu ook in Theater De Omval. Op het programma ontbreekt nooit haar lievelingscomponist Chopin, aangevuld met toegankelijke muziek van andere componisten. 20.30 uur. € 17,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 17 december

Potje van de Buurt

Het Potje van de Buurt is i.v.m. de feestdagen op donderdag 17 december in plaats van de 3e vrijdag van de maand. Vanaf nu wordt er gekookt in gebouw De Schakel. Om 12.30 uur begint het kerstbuffet. Kosten € 7,50. Opgeven kan tot maandag 14 december bij Anneke Dekker, 020-6953224.

Kerstconcert

Jazzorkest MDM geeft een kerstconcert in grand café Blauw in Theater De Omval. MDM speelt stukken van Charles Mingus, Duke Ellington en Thelonious Monk. Het concert begint om 16.00 uur. Toegang gratis. Diezelfde avond draait in de grote filmzaal de nieuwe James Bond film 'Spectre'. Voor de film kunnen bezoekers dineren in grand café Blauw. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Duel SV Diemen gestaakt

Speler OSV loopt zware blessure op

SV Diemen-keeper Dave Moen pareert kans van OSV. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De wedstrijd tussen SV Diemen en OSV is zondagmiddag in de 65e minuut gestaakt nadat een speler van de bezoekers uit Oostzaan een zware blessure had opgelopen.

Een speler van OSV liep een open teenbreuk op. Nadat de officiële wachttijd van 30 minuten was verstreken en de speler nog steeds op het veld lag, heeft de scheidsrechter in overleg met beide trainers besloten het duel te staken. De speler is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op het moment dat de scheidsrechter de wedstrijd staakte, leidden de bezoekers met 0-2. De resterende 25 minuten van de wedstrijd moeten worden uitgespeeld.

De KNVB heeft maandag bepaald dat de laatste 25 minuten van de wedstrijd tussen SV Diemen en OSV op dinsdagavond 8 december worden gespeeld. De aanvang is om 21.00 uur. Dat tijdstip is gekozen omdat er op het hoofdveld van SV Diemen eerder op de avond trainingen plaatsvinden.

Maar eerst gaat SV Diemen zondagmiddag op bezoek bij rivaal SV Ouderkerk. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Het zal een beladen duel worden. SV Diemen-trainer Martin van Egmond was tot en met vorig seizoen trainer van SV Ouderkerk. SV Diemen en SV Ouderkerk streden vorig seizoen tot het laatste moment om de titel in de vierde klasse. SV Diemen won de thuiswedstrijd vorig seizoen met 8-2 en won later in Ouderkerk met 1-2. De titel leek SV Diemen niet meer te kunnen ontgaan. Maar een week na de overwinning in Ouderkerk speelde SV Diemen in Duivendrecht onverwacht gelijk tegen CTO' 70: 1-1. Hierdoor werd een beslissingsduel tussen SV Diemen en SV Ouderkerk noodzakelijk. SV Diemen en SV Ouderkerk speelden het cruciale duel op het terrein van Roda '23 in Amstelveen. SV Diemen won met 1-0 door een treffer van Bright Owusu. In de blessuretijd redde SV Diemen-doelman Leroy Kroese twee keer op miraculeuze wijze. SV Diemen werd kampioen. SV Ouderkerk en Fortius promoveerden beide via de nacompetitie.

Danish Dynamite

'De Denen' heet de nieuwe uitgave van Hard Gras (pas op: voetbaltijdschrift voor lezers). Het tijdschrift gaat over Deense voetballers die in de Nederlandse competitie uitkwamen. Uiteraard is er veel aandacht voor ex-Ajacieden. Ajax heeft sinds de jaren 60 altijd veel Denen onder contract gehad. De eerste was de inmiddels overleden Tom Søndergaard, die in het seizoen 1969-1970 het fraaie shirt van Ajax droeg. Niet veel supporters zullen zich hem nog herinneren.

Dat gaat zeker niet op voor spelers als Frank Arnesen, Søren Lerby, Jesper Olsen en Jan Mølby. Arnesen en Lerby kwamen eind 1975 naar Ajax, dat enkele jaren eerder nog de beste club van Europa was. De Deense tieners kregen elk een flat in Diemen (Tobias Asserlaan) en bleken zich als een vis in het water te voelen in het vrijgevochten Nederland. Zij hielden van een peuk ('niet in het spelershome roken als Rinus Michels kijkt') en een biertje (bij voorkeur Carlsberg) en gingen regelmatig de stad in. Na een gewenningsperiode ontwikkelden beide jeugdvrienden zich stormachtig en beleefden een prachtige loopbaan. Zij behoorden midden jaren 80 tot de ruggegraat van Danish Dynamite, het Deense elftal dat de harten van de voetballiefhebbers over de hele wereld veroverde, maar naast de hoofdprijzen greep (komt bekend voor!).

Jesper Olsen en Jan Mølby kwamen iets later naar Ajax en vielen eveneens in de smaak van de Ajaxsupporters. Ook Olsen en Mølby gingen aan de Tobias Asserlaan wonen en graag op stap in Amsterdam. Olsen kreeg de bijnaam De Vlo en wordt nog steeds herinnerd vanwege de weergaloze solo door de hulpeloze defensie van Feyenoord in De Kuip. Mølby kon als middenvelder en libero spelen. Beiden vervolgden hun loopbaan in Engeland. Olsen ging op de linkerflank van Manchester United spelen, Mølby heel lang op het middenveld van Liverpool. De laatste imponeerde in de Engelse havenstad niet alleen op het veld, maar ook aan de bar. Hij verbleef enige tijd achter de tralies na een knokpartij in een kroeg. Voetballers hadden nog niet de uitstraling van een bankbediende.

Heren De Meeuwen spelen gelijk bij ZPC: 7-7

DIEMEN - De heren van De Meeuwen hebben gelijkgespeeld bij ZPC Amersfoort: 7-7. De dames van De Meeuwen wonnen met 7-8 bij De Ham.

De heren keken al snel tegen een 1-0 achterstand aan. Na een aantal goed en snel uitgespeelde kansen stond De Meeuwen aan het einde van de eerste periode met 1-3 voor. In de tweede periode scoorde De Meeuwen de 1-4 uit een overtalsituatie. Aan het einde van de tweede periode deed de thuisploeg iets terug: 2-4. In de derde periode werd de thuisploeg sterker. De Meeuwen kreeg twee ongelukkige doelpunten tegen: 4-4, maar maakte uit een overtalsituatie 4-5. De thuisclub kwam echter weer langszij. In de vierde periode was het opnieuw de ploeg uit Diemen die op voorsprong kwam: 5-6, maar opnieuw maakte de thuisploeg gelijk: 6-6. Uit een overtalsituatie was het De Meeuwen dat op voorsprong kwam. De ploeg uit Diemen probeerde de wedstrijd uit te spelen en in het voordeel te beslissen. Door de druk van de schotklok was er toch nog een aanval voor de ervaren thuisploeg. ZPC Amersfoort schoot een seconde voor tijd op doel en die bal ging erin: 7-7. De Meeuwen pakte een dik verdiend punt.

De dames van De Meeuwen blijven door de zege bij De Ham samen met Jaws Amsterdam lijstaanvoerder in de tweede klasse.

DKV Victoria wint bij Helios: 19-21

DIEMEN - DKV Victoria heeft de uitwedstrijd tegen Helios gewonnen. De korfballers uit Diemen waren in Castricum sterker dan de thuisclub: 19-21.

Helios en DKV Victoria speelden een heel aantrekkelijke wedstrijd. De ploegen ontliepen elkaar niet en hadden beide met de punten aan de haal kunnen gaan. DKV Victoria speelde vanaf de aanvang fel en kwam op voorsprong. Dat leidde tot een goed gevoel, maar gaf geen garantie voor het verdere verloop van de wedstrijd. DKV Victoria stond vaker op voorsprong dan de thuisclub, maar liep het risico om de wedstrijd op elk moment te verliezen. De bezoekers moesten scherp blijven en punten blijven scoren om de thuisclub van zich af te houden.
Het bleef spannend tot de slotfase. DKV Victoria slaagde erin de punten mee naar Diemen te nemen.

DKV Victoria staat op de derde plaats in de zaalcompetitie. Komend weekeinde is de ploeg vrij.

SV Zeeburg pakt winst tegen SDS '99

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft voor eigen publiek gewonnen van SDS '99: 22-14.

SV Zeeburg ontving in Sporthal Diemen een ploeg die op de voorlaatste plaats van de ranglijst stond. Maar de handbalsters uit Diemen zaten niet goed in de wedstrijd. Ze gingen mee in het slome spel van SDS '99, waardoor zij niet meer op scherp stonden. De aanval liep niet goed en er werd weinig gescoord. Ondanks dat ging de thuisploeg toch de rust in met een 9-5 voorsprong.

Na de rust ging het niet veel beter. Zelfs verdedigend werden er fouten gemaakt, terwijl dit juist de kracht van het team van SV Zeeburg is. Jody Jäger, jeugdspeelster uit de A1, maakte haar debuut in het eerste van SV Zeeburg. Zij maakte tijdens haar debuut een mooi doelpunt. Hoewel SV Zeeburg niet goed speelde werd de zege eenvoudig veiliggesteld: 22-14. Het team uit Diemen toonde ook ditmaal een vechters-mentaliteit.

Smashing'72 verliest nipt, maar pakt twee punten

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft zaterdag in Sporthal Diemen verloren van Lovoc uit Loosdrecht. Na een 0-2 achterstand kwam de ploeg uit Diemen op gelijke hoogte, maar verloor nipt de tie-breakset (2-3).

In Sporthal Diemen werden de eerste twee sets door de Diemense ploeg uit handen gegeven (20-25 en 22-25), maar in de derde set toonde Smashing '72 enorme veerkracht door met hard werken in de verdediging de druk knap op te voeren (25-21). In de vierde set werd Lovoc overklast (25-14), waarna de vijfde tie-breakset de winnaar moest bepalen. Die werd met minimaal verschil gewonnen door Lovoc (13-15). Smashing '72 schreef met deze uitslag twee van de vijf competitiepunten bij en staat daarmee op een knappe 5e plaats in de promotieklasse. Het team is het komende weekeinde vrij. Het eerste damesteam van Smashing '72 speelt op zaterdag 12 december een uitwedstrijd tegen Spaarnestad. De wedstrijd in Haarlem begint om 13.00 uur.

MAXI FASHION grote maten voor kleine prijzen. Nieuwe Brink 5 Bussum. do-vrij-za open.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht GRATIS
opgehaald!

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs inkl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar SCOOTER
DUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt, 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

Contant geld voor uw oude fiets Kroonenberg 2Wielers koopt uw oude fiets. Inbreng iedere donderdag tussen 14-17.00 uur. Legitimatie verplicht, geen mountain-,
kinder- en derailleurfietsen.
Ouddiemerlaan 219
020-7372940