DiemerNieuws

18 september 2014

DiemerNieuws 18 september 2014


Eerste bewoners hoogbouw Beukenhorst naar huis

Maandag kon deze bewoner alleen nog door het hek kijken, nu mag hij terug naar huis. Foto: Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Bewoners van een deel van de hoogbouw van de Beukenhorst kunnen terug naar huis. De gemeente heeft de woningen na inspectie vrijgegeven voor bewoning.

Het gaat om 72 huishoudens. De bewoners zijn persoonlijk geïnformeerd over de terugkeer en worden daarbij begeleid door woonstichting De Key. Gisteren werden daarvoor speciale spreekuren georganiseerd voor deze bewoners.

De stut- en stempelwerkzaamheden in het meest beschadigde deel van de flat Beukenhorst zijn afgerond. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Diemen heeft de werkzaamheden geïnspecteerd en gecontroleerd. Op basis hiervan zijn de woningen in het zogenaamde 'blauwe deel' van de hoogbouw vrijgegeven. De 32 woningen in het meest beschadigde deel van de flat zijn voor langere tijd onbewoonbaar. Wel mogen bewoners nu hun huis in om spullen op te halen onder begeleiding van een medewerker van het bouwterrein. De huishoudens uit dit deel van de flat hebben een persoonlijke woonbegeleider van De Key die de tijdelijke herhuisvesting begeleidt. De eerste gesprekken over herhuisvesting zijn deze week met de bewoners gevoerd.

Het onderzoek naar de oorzaak van de gasexplosie is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie leidt het onderzoek. Ook energiebedrijf Liander, de arbeidsinspectie en de politie zijn daarbij betrokken.

Bezorgd
Leden van het college van B en W bezochten de afgelopen dagen bewoners die door de explosie voor korte of langere tijd niet naar huis kunnen in hun hotels.
Veel bewoners van de laagbouw die al terug naar huis mochten, vonden het moeilijk om naar hun woning terug te keren. Zij maakten zich zorgen over de veiligheid van het flatgebouw. De gemoederen liepen daarbij soms hoog op. Vrijwel alle bewoners uit dit deel van de flat zijn inmiddels wel teruggekeerd naar hun woning.

Hulp
De groep bewoners uit Diemen-Zuid die vorige week begonnen is met hulp aan de getroffen bewoners die voor langere tijd niet naar huis kunnen, houdt een lijst bij van mensen die spullen aanbieden. Het contactadres is diemen-connect@hotmail.com. "Wat er precies nodig is, is nog onduidelijk", laat een initiatiefnemer weten. "Opslag hebben we ook niet, dus we houden alleen bij wat er aangeboden wordt en wat er nodig is. Ook kan er geld gedoneerd worden op bankrekening NL78INGB0004896340, o.v.v. Beukenhorst."

Donderdag 4 september vond er een explosie plaats in de flat de Beukenhorst. Hierbij zijn twee mensen om het leven gekomen: een medewerker van De Key en een medewerker van een bouwbedrijf die in de flat aan het werk was. De flat telt in totaal 193 woningen. 54 bewoners in het lage deel van de flat konden direct terugkeren, de bewoners uit het tweede deel van de laagbouw kort daarna.

Wethouder Scholten: geen verdere uitbreiding van blauwe zone

DIEMEN - Wethouder Lex Scholten (PvdA) van Verkeer zal het college van B en W voorstellen om de blauwe zone niet uit te breiden in de wijken Spoorzicht, Buitenlust, Tobias Asserlaan, Martin Luther Kinglaan, Rode Kruislaan en Henry Dunantlaan, Roggekamp, Anne Frankwijk en Polderland.

Scholten heeft dit besluit genomen nadat hij de uitslag heeft binnengekregen van de digitale peiling die de gemeente heeft gehouden onder de bewoners van deze wijken. Gemiddeld heeft 49 procent van de bewoners van de wijken deelgenomen aan de enquête waarin zij zich mochten uitspreken voor of tegen het uitbreiden van de blauwe zone in hun wijk te zijn. In alle wijken bleek de meerderheid van de bewoners tegen: Spoorzicht (60.6 procent), Buitenlust (75.3 procent), Tobias Asserlaan (57.7 procent), Martin Luther Kinglaan (57.1 procent), Rode Kruislaan en Henry Dunantlaan (74.5 procent), Roggekamp (88.7 procent), Anne Frankwijk (57.1 procent) en Polderland (61.2 procent).

Tevreden
Lex Scholten: "Bijna de helft van de bewoners heeft meegedaan aan de peiling, dat is vergelijkbaar met de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De meerderheid heeft zich uitgesproken tegen invoering van de blauwe zone. Ik vind dat prima. Het beleid van de gemeente richt zich erop dat er voldoende parkeerplek is voor de bewoners en hun bezoekers. Kennelijk is een meerderheid nog tevreden over de parkeergelegenheid."

Speenkruid
De wethouder laat weten dat bewoners van de wijk Speenkruid in Diemen-Zuid vorige week de uitslag van een enquête onder de bewoners van die wijk bij de gemeente hebben ingeleverd. Er is een enquête gehouden onder alle bewoners. Drie kwart van de bewoners is voorstander van invoering van een blauwe zone, een kwart is tegen. Lex Scholten wil wel meewerken aan de invoering van een blauwe zone in Speenkruid. Scholten komt binnenkort met een voorstel.

Twee mannen beroven vrouw op fietspad in Diemen-Zuid

DIEMEN - Twee mannen hebben zaterdagavond rond 23.50 uur op het Reigerpad ter hoogte van Karwijzaaderf in Diemen-Zuid een 23-jarige vrouw overvallen.

De vrouw, die in Amsterdam was geweest, fietste over het fietspad naar huis. Toen zij over het Reigerpad in de richting van station Diemen-Zuid reed, sprong er ter hoogte van Karwijzaaderf een man uit de bosjes.

De man pakte de fiets van de vrouw vast. Het slachtoffer kwam daarbij ten val. Vlak daarna kwam er een tweede dader uit de bosjes. De mannen hebben de vrouw van haar tas beroofd en zijn gevlucht.

Signalementen

De politie beschikt over de signalementen van de daders. Het gaat om een donkere man, waarschijnlijk van Antilliaanse afkomst, van tussen de 1.75 en 1.80 meter. Hij had gemillimeterd haar. De man droeg een donkere trui met capuchon met een opvallend grof ruitmotief.

De tweede man is eveneens donker en is iets kleiner dan de andere dader. Hij droeg donkere kleding.

De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844 of via Misdaad Anoniem: 0800-7000.

15

punten maakten de korfballers van DKV Victoria

Weerbericht

Eerst nog warm nazomerweer, kans op een bui
In deze laatste week van de astronomische zomer krijgt het nazomerweer extra glans bij nog wat hogere maxima. Een hogedrukgebied boven Noord-Europa is debet aan dit kalme, droge weertype. Tegenspeler op het weertoneel is een lagedrukgebied noordwest van Spanje. Stilaan komen van het zuiden uitlopers daarvan naderbij, waardoor de kans op een bui iets toeneemt.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag schijnt na een nevelige start de zon geregeld. Later komt er meer bewolking. Er is een bui mogelijk. Het wordt 23 à 24 graden bij een lichte zuidoostenbries. Zaterdag is het licht wisselvallig. Naast zonneschijn ontstaan stapelwolken. Met name later op de dag kan een bui ontstaan. Het wordt nog 22 à 23 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met eerst nog kans op een bui. Met 19 à 20 graden is het minder warm. De wind draait zondag naar het noorden.

Trend na het weekeinde
Een nieuw hogedrukgebied komt eerst nabij Schotland te liggen. Langs de oostflank ervan stroomt koudere lucht naar het zuiden. De temperatuur daalt aanvankelijk. Het wordt circa 17 à 18 graden. Later in de week waarschijnlijk weer iets hoger. De neerslagkansen blijven klein.
Weetje
Op 1 september ging de meteorologische herfst van start. Dat is gebaseerd op internationale afspraken. Door een seizoen op de 1e dag van een maand te laten beginnen kunnen seizoenen berekend worden op basis van hele maanden. De astronomische herfst ofwel de kalenderherfst begint dit jaar op 23 september om 4.29 uur. Dag en nacht zijn dan op aarde overal even lang.

Café Verzicht aan de Muiderstraatweg

Diemen heeft een horecatraditie die al honderden jaren teruggaat. Vooral rond de Diemerbrug was het rond 1900 een gezellige boel. 'Een legende in de Diemense horecageschiedenis', zo mag je Dorus van der Kroon best betitelen. In 1918 kocht Dorus het cafeetje Verzicht van Bart Lourens aan de Muiderstraatweg. Elk half uur rammelde echter met hels kabaal en dikke walmende rookwolken de Gooische Moordenaar voorbij, waardoor het zicht wel beperkt werd. In 1926 liet Dorus van der Kroon op dezelfde plek een nieuw pand neerzetten: Hotel Café Restaurant De Kroon. Uit eerbied voor de Gooische had Dorus zijn pand wel ietsje naar achteren neergezet. Het café deed tientallen jaren dienst als dorpscafé en hotel voor handelsreizigers. Er vonden talloze feesten plaats en je kon er goed eten.

In de jaren vijftig bliezen Piet en Jeannette van Leeuwen de zaak nieuw leven in. Schaatshelden Ard Schenk en Kees Verkerk logeerden er en liepen twee keer per dag heen en weer naar de Jaap Edenbaan om te trainen. Herman Beijnes vertrouwde me eens toe dat hij de sfeer van De Kroon voor ogen had toen hij in de jaren tachtig 't Pandje startte.

Expositie Kunstzin

De expositie in De Hoop.

DIEMEN - De expositie van Kunstzin Diemen in schuilkerk De Hoop is druk bezocht.

Twaalf leden van de vereniging voor beeldend kunstenaars in Diemen exposeerden zaterdag en zondag in schuilkerk De Hoop. Dit naar aanleiding van de Open Monumentendagen die afgelopen weekeinde plaatsvonden. Hoewel het zaterdag en zondag prachtig weer was, kwamen er meer dan 150 belangstellenden op de tentoonstelling af. Leden van Kunstzin Diemen waren aanwezig om bezoekers informatie over de expositie te geven.

Kunstzin Diemen is een actieve vereniging die veel activiteiten in organiseert. Deze week kunnen Diemense kunstenaars een werk inleveren bij het gemeentehuis om mee te dingen naar de Kunstprijs van de gemeente Diemen. Ook worden er al voorbereidingen getroffen voor de driejaarlijkse kunstroute, die volgend jaar april gehouden zal worden.

Stichting Welzijn Diemen heeft weer vertrouwen

Stichting organiseert tal van activiteiten in Diemen

Zondagmiddagpodium in De Schakel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Stichting Welzijn Diemen blikt tevreden terug op de afgelopen anderhalf jaar. Ook ziet de toekomst van de stichting er goed uit. Dit bleek onlangs tijdens de presentatie van het jaarverslag 2013.

Jacques van Zon, voorzitter van het bestuur, wees erop dat de stichting in 2013 een nieuwe weg is ingeslagen en vertrouwen heeft in de toekomst. "Het bestuur is tevreden over de directie, de medewerkers en de vrijwilligers."

Er is in 2013 veel veranderd bij de stichting die toen onder druk stond van de politiek en zelfs moest vrezen voor het zelfstandig voortbestaan. De SDW en haar belangrijkste opdrachtgever, de gemeente, hebben prestatieafspraken gemaakt die zijn gehaald. De gemeenteraad is dermate tevreden over de positieve ontwikkelingen binnen de stichting dat eerder het besluit werd genomen dat SWD zich niet hoeft aan te sluiten bij een andere welzijnsinstelling.

Aantal abonnees van WonenPlus is teruggelopen

SDW heeft 27 personeelsleden in dienst, 15,4 fte. De meesten werken parttime. Daarnaast kan de stichting rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. De stichting is op tal van terreinen actief. Het grootste deel van het budget wordt besteed aan de peuterspeelzalen. Het gaat hier om Ros Beyaerdt, Vier Heemskinderen, Noorderbreedte, Peuterboot en Speelhuis. In 2013 maakten 282 kinderen gebruik van de peuterspeelzalen van SWD. De bezettingsgraad was 93 procent. Arie van 't Hoog, directeur van SWD, vertelde dat de stichting nog meer plaatsen voor peuters kan beheren. Maar dan dient er wel geld vrij te worden gemaakt voor het aantrekken van gekwalificeerde personeelsleden. SDW organiseert sociaal-culturele activiteiten in de wijkcentra Het Noorderlicht en 't Kruidvat en het maandelijkse Zondagmiddagpodium voor mensen van 50 jaar en ouder in De Schakel. Daarnaast organiseert de stichting kinder-, tiener- en jongerenwerk. Elke zomer organiseert SWD in de eerste drie weken van de schoolvakantie de Kinderzomerspelen. Dit evenement trekt veel kinderen. Bij kinder-, tiener- en jongerenwerk krijgen de deelnemers een steeds grotere rol bij de organisatie van activiteiten. Jongerenwerkers en ander personeel helpen hen bij het organiseren van een evenement, maar het initiatief is aan de jeugd. Sport- en spelinstuiven zijn eveneens activiteiten die goed worden bezocht. Recent waren er twee grote voetbaltoernooien op de velden van handbalvereniging Zeeburg en op het Cruyff Court in Diemen-Noord. Ook worden er naschoolse activiteiten voor leerlingen van het basisonderwijs georganiseerd. SWD organiseert ook het informatief huisbezoek in opdracht van de gemeente. Ouderen van 75, 80 en 85 jaar krijgen als zij dit op prijs stellen huisbezoek van een vrijwilliger van SWD, die hen op de voorzieningen en activiteiten voor ouderen in Diemen wijst. Is er hulp nodig, dan wordt dit bijvoorbeeld doorgegeven aan de ouderenadviseur. WonenPlus geeft praktische hulp en ondersteuning aan Diemenaren die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Abonnees van WonenPlus kunnen een beroep doen op vrijwilligers om bijvoorbeeld mee te gaan naar arts of ziekenhuis of voor klusjes in huis of in de tuin, de hond uitlaten, hulp bij de computer enzovoort. Sinds januari 2013 moeten abonnees 4,50 euro per maand betalen voor het lidmaatschap van WonenPlus. Dit heeft voor een reductie van het aantal abonnees gezorgd, momenteel zijn er circa 400 leden.

Aanleg rotonde in centrum begonnen

DIEMEN - De gemeente legt op de kruising Ouddiemerlaan-Rode Kruislaan-Martin Luther Kinglaan een rotonde aan. De rotonde moet de verkeerssituatie veiliger maken en een einde maken aan de volgens vele weggebruikers onduidelijke voorrangsregeling.

Nutsbedrijven zijn deze week begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het omleiden van leidingen en kabels. Het is momenteel niet mogelijk om vanaf de Ouddiemerlaan en de Rode Kruislaan de Martin Luther Kinglaan in te rijden.

Autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers kunnen op een deel van de Ouddiemerlaan gebruik maken van slechts een fietspad. Met ingang van maandag 22 september wordt het autoverkeer op de Ouddiemerlaan over een tijdelijke rijbaan geleid.

Vanaf maandag 3 november tot en met maandag 24 november is de Ouddiemerlaan afgesloten na de kruising Rode Kruislaan-Martin Luther Kinglaan tot en met de kruising Prins Mauritslaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Rode Kruislaan of de Martin Luther Kinglaan. Omleidingen worden met borden aangegeven. De parkeergarage bij winkelcentrum Diemerplein blijft bereikbaar.

Vanaf maandag 1 december wordt het fiets- en voetpad aangelegd langs de Ouddiemerlaan aan de kant van de Prins Maurtitslaan.

Het werk is volgens planning half december afgerond. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden hier invloed op uitoefenen. In het voorjaar van 2015 wordt de beplanting op en rond de kruising aangelegd. Ook worden er bomen geplant langs de Ouddiemerlaan, rond de kruising en op het veldje voor de flat aan de Albert Loethoelistraat.

Concert Diemer Harmonie op Campus Diemen Zuid

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Diemer Harmonie heeft maandagavond een concert gegeven op Campus Diemen Zuid.

De Diemer Harmonie houdt op maandag 22 september een open repetitie in De Omval (aanvang 20.00 uur). Iedereen die wil komen meespelen of luisteren is van harte welkom. Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@diemerharmonie.nl.

Wethouder ontvangt wereldkampioen

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse van Sport heeft donderdag Minas Minasyan (42) in het gemeentehuis ontvangen. De Diemenaar werd in augustus met het Nederlands team wereldkampioen E-hockey (rolstoelhockey in een elektrische rolstoel). Nederland won in de finale met 1-0 van België. Minas komt in competitieverband uit voor de Amsterdamse vereniging The Dolphins. Op de foto staan Marvin van der Nat, Minas Minasyan, Jeroen Klaasse en Erik van Dongen. Van der Nat en Van Dongen spelen samen met Minas bij The Dolphins.

Vanaf zaterdag in Diemen: de Cadeauwinkel van de Wereld

Wereldwinkelbus is terug in een nieuw jasje

De bus wordt geopend door een landkaart op te rollen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Terug van weggeweest: zaterdag stond de Wereldwinkelbus weer op het Diemerplein. In een nieuw jasje en met een andere naam. De winkel met fairtradeproducten gaat verder als 'Cadeauwinkel van de Wereld'.

De rijdende winkel was al lange tijd aan een opknapbeurt toe. Meteen na de laatste verkoopdag voor de zomer op 12 juli, zijn de vrijwilligers begonnen met de klus. Het interieur van de bus is helemaal opgefrist. Ook de buitenkant is onder handen genomen. De ramen zijn vervangen en de bus heeft een nieuwe kleur gekregen. Al die tijd is de winkelbus niet op het Diemerplein geweest. Onder grote belangstelling heropende wethouder Jeroen Klaasse de winkel zaterdag samen met Els Nuisker van de stichting het Elsengroen.

Nieuwe naam
Niet alleen de buitenkant en het interieur van de winkelbus hebben een grondige opknapbeurt ondergaan, de organisatie heeft ook besloten uit de landelijke organisatie van Wereldwinkels te stappen en gaat door onder de naam 'Stichting het Elsengroen, Cadeauwinkel van de Wereld'. "Stichting het Elsengroen is de naam van het vrijwilligerscollectief dat de Wereldwinkel ooit naar Diemen haalde: Els Nuisker, Els Leijdekkers en Dineke Groen", vertelt Hannie van Hoek, secretaris van de stichting. "Er was veel onvrede over de organisatie van de landelijke vereniging van Wereldwinkels. Niet alleen bij ons, er zijn meerdere lokale Wereldwinkels uit de landelijke organisatie gestapt. Wij kunnen het werk goed op eigen kracht doen."

Wat niet veranderd is zijn de artikelen die in de bus verkocht worden: fairtradevoedingsmiddelen en allerlei mooie cadeauartikelen uit de hele wereld. De Cadeauwinkel van de Wereld is vanaf nu weer iedere vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur op het Diemerplein te vinden, naast de Diemer Apotheek.

Jeroen Saan

29 jaar
Actief vrijwilliger
Diemenaar sinds zijn geboorte

Waar zet je je zoal als vrijwilliger voor in?
"Ik ben staflid bij Scouting Diemen, lid van de Diemer Festijn Crew en zit in de organisatie van de sinterklaasintocht."

Het Diemer Festijn zag er anders uit dit jaar.
"Ja, heel anders. We hebben er goed aan gedaan om het zo op te pakken. Wel feest, maar aangepast vanwege de gebeurtenissen op Beukenhorst."

Toch ook genoten?
"Ik geniet er altijd van. Ik neem er een week vakantie voor op, maar het is ook vakantie, al ben ik bijna 24 uur per dag in touw om met zijn allen een geslaagd feest neer te zetten."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Het derde boek van 'Game of Thrones'."

Favoriete plekje in Diemen?
"De eigen plek van Scouting Diemen in het Diemerbos waar we de blokhut gaan bouwen."

Survivalweekend of all-inclusive resort.
"Uiteraard een survivalweekend, dat is toch veel leuker: je bent actief en kunt ook nog dingen leren."

Leukste jeugdherinnering?
"Alle zomerkampen bij de scouting. Dat was altijd zo geweldig: het bos in en de hele week doen en laten wat je zelf wilt."

Is een kamp als staflid nog steeds zo leuk?
"Misschien wel leuker zelfs, je ziet wat kinderen uithalen en herkent dat van jezelf vroeger."

Lievelingskostje?
"Hutspot met een speklapje. Dat mag nu al hoor, zelfs in de zomer, ik vind dat altijd lekker."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De afgelopen twee weken Beukenhorst natuurlijk, maar ik lees over alles wat er gebeurt en lees het DiemerNieuws altijd van A tot Z."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Over de sport in Diemen en dan vooral over de sporten die wel in Diemen beoefend worden, maar waar je niet veel over hoort. Over korfbal bijvoorbeeld."

Verbazing om afsluiten speelplaats

DIEMEN - Een bewoonster van de Rietzangerweg in Diemen-Noord werd vorige week onaangenaam verrast toen zij vernam dat de speelplaats voor het gebouw waarin tot voor kort basisschool 't Palet was gevestigd met hekken is afgesloten.

"Mijn dochter van zeven jaar speelde altijd op die speelplaats. Ik heb begrepen dat directomwonenden donderdag een brief van de gemeente hebben ontvangen waarin werd vermeld dat de speelplaats een dag later, op vrijdag, met hekken zou worden afgesloten om vandalisme te voorkomen. Ik heb een dergelijke brief nooit ontvangen. Wij wonen op twee minuten lopen van dat pleintje. Redelijk directomwonend, lijkt mij. Oudere jongeren zijn al diverse keren over de hekken geklommen en hebben vernielingen aangericht. De actie van de gemeente om de speelplaats af te sluiten heeft dus vandalisme uitgelokt in plaats van voorkomen."

De inwoonster van Diemen vertelt dat haar dochter nu op de speelplaats bij brede school Noorderbreedte is aangewezen. "Om daar te komen moet zij twee drukke straten oversteken. Ik laat haar daar niet op eigen gelegenheid heen gaan. Zij kon wel op eigen gelegenheid naar de speelplaats voor 't Palet."

Zij geeft aan dat haar dochter maandag door een gat van het hek op de speelplaats voor 't Palet is gekropen en een ijzeren buis op haar hoofd heeft gekregen en met hoofdpijn en een grote bult op haar hoofd op bed lag. "Jongeren hebben dat gat in het hek gemaakt."

Zij is teleurgesteld in de gemeente. "Er is niet nagedacht over kinderen die gebruik maken van een speelplaats. En dat in een kinderrijke buurt als Diemen-Noord."

CDA houdt spreekuur

DIEMEN - De afdeling Diemen van het CDA begint dinsdagmiddag 23 september weer met een spreekuur voor inwoners en ondernemers in Diemen. Het spreekuur duurt van 14.00 tot 15.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

Het CDA houdt elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Alleen tijdens schoolvakanties vervalt het spreekuur.

Het CDA verzoekt mensen die het spreekuur willen bezoeken zich vooraf telefonisch aan te melden: 06-40412247. Dit voorkomt dat mensen die het spreekuur willen bezoeken lang moeten wachten voordat zij iemand van het CDA te spreken krijgen.

Brinkies muntenbus verdwenen

DIEMEN - De bekende inzamelbus voor buitenlandse munten en bankbiljetten is verdwenen uit winkelcentrum Diemerplein.

De bus stond naast Thiemessen. Sinds 2006 is via deze inzamelbus al voor bijna 5000 euro gedoneerd. De opbrengst is deels bestemd voor de kinderboerderij in Diemen en kinderboerderijen in Amstelveen en Amsterdam. De andere helft gaat naar kinderprojecten in Ghana en India.

Toon Borst hoopt dat degene die de bus heeft meegenomen hem terugbrengt. "Met al die buitenlandse muntjes en biljetten kunnen de daders toch niets, terwijl deze wel voor het goede doel iets opleveren. Via kiboe1@xs4all.nl of via het wijkteam van de politie in Diemen kan informatie worden doorgegeven, ook als mensen misschien iemand hebben gezien met de bus."

Het inzamelen gaat wel door: inmiddels staat de 'reservebus' van Brinkie in het winkelcentrum.

De Meeuwen viert 75-jarig bestaan

Vereniging is sinds 1980 actief in Diemen

DIEMEN - Zwem- en waterpolovereniging De Meeuwen bestaat op 27 september 75 jaar. De vereniging organiseert op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 september veel uiteenlopende activiteiten om het lustrum te vieren.

Dames 1 waterpolo in actie. Foto: Yannick uit den Boogaard

De Meeuwen werd op 27 september 1939 opgericht in Amsterdam. De vereniging was een afsplitsing van de Amsterdamse vereniging het Y. De thuisbasis van De Meeuwen was aanvankelijk Sportfondsenbad Oost. Daar verbleef de vereniging jarenlang. In 1980 verhuisde De Meeuwen naar Diemen, waar toen net sportcentrum Wethouder F.B. Duran was geopend.


De Meeuwen is op diverse terreinen actief. Leden van de vereniging doen aan wedstrijdzwemmen, spelen waterpolo in competitieverband, doen aan synchroonzwemmen en verzorgen zwemlessen. De vereniging heeft hiervoor gekwalificeerde zwemdocenten in dienst. Elk jaar organiseert de evenementencommissie van De Meeuwen de Zwemvierdaagse. Jong en oud kan dan vier dagen lang baantjes trekken in het zwembad in Diemen.
Gezellige sfeer
Hoewel een aantal leden in wedstrijdverband de zwemsport beoefent, is de gezellige sfeer een van de speerpunten van de vereniging. De evenementencommissie organiseert tal van activiteiten, zoals de laatste jaren een vrijgezellenveiling, waarvan de opbrengst altijd naar een goed doel gaat. Ook doen leden van de verschillende teams leuke dingen buiten de wedstrijden om.

Demonstraties
De synchroonzwemsters geven regelmatig demonstraties. Niet alleen in het zwembad van het sportcentrum in Diemen, maar ook op andere plekken. Op de zaterdag van het laatste Loswalfestival gaven vier jonge dames van De Meeuwen een demonstratie synchroonzwemmen in de Weespertrekvaart. Hoewel het water koud was, wisten zij de aanwezigen langs de kant te vermaken met een prachtige show.

Demonstratie synchroonzwemsters tijdens Loswalfestival. Foto: Trudy Kroese
Zwemvierdaagse is elk jaar een succes.

'Wij zijn geen grote vereniging en zijn afhankelijk van de aanwas van jeugd'

Internationaal bekend
De Meeuwen heeft een aantal (ex-)leden die nationaal en internationaal van zich hebben doen spreken. Het gaat om leden die al lid van de vereniging waren toen die nog in het Sportfondsenbad Oost actief was. Iet van Feggelen zwom vele records en zette in 1948 het synchroonzwemmen in Europa op de kaart. In 2009 werd zij opgenomen in de International Swimming Hall of Fame.

Ton Buunk nam als waterpoloër vier keer deel aan de Olympische Spelen. In 1976 behaalde hij met de waterpoloploeg een bronzen medaille. Liesbeth Wouda behaalde met het damesteam nationale titels synchroonzwemmen, Ruud van Feggelen deed met het waterpoloteam mee aan de Olympische Spelen van 1948 en 1952 en Hans Wouda was captain van de waterpoloploeg tijdens de Olympische Spelen van 1968 en 1972. Lucy Hogendijk, voormalig voorzitter van De Meeuwen, won met het damesteam diverse titels met synchroonzwemmen.

De leden ontmoeten elkaar meestal in Het Wapen van Diemen

Geen grote vereniging
De Meeuwen heeft zo'n 230 leden, vertelt voorzitter Lodewijk Roelen (54). Hij is inwoner van Amsterdam-Zuidoost en sinds vijf jaar voorzitter van de vereniging. Hij is via zijn kinderen die aan wedstrijdzwemmen doen met de vereniging in aanraking gekomen. "Mijn dochters zijn begonnen bij wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. Zij spelen nu waterpolo, in dames 1 en dames 2."

Lodewijk Roelen stopt in oktober omdat hij de functie van preses van De Meeuwen steeds lastiger kan combineren met zijn drukke werkzaamheden.

"Wij zijn geen grote vereniging en zijn afhankelijk van de aanwas van jeugd. Het ene jaar komen er meer jeugdleden bij dan het andere jaar. Het gevolg hiervan is dat wij wel eens een leeftijdscategorie moeten overslaan bij bijvoorbeeld waterpolo en synchroonzwemmen. Het is voor ons als vereniging belangrijk om zichtbaar te zijn. Een goed voorbeeld hiervan was de demonstratie synchroonzwemmen tijdens het Loswalfestival", aldus Roelen.

De Meeuwen heeft geen eigen accommodatie. "Wij hebben geen eigen clubhuis en ontmoeten elkaar meestal in Het Wapen van Diemen. Het ontbreken van een eigen clubhuis scheelt wel een hoop geregel en zorgen."


Lustrum-
activiteiten

Vrijdag 26 september (sportcentrum Wethouder F.B. Duran):
18.00 uur: opening van het jubileumweekend
18.15 tot 19.15 uur: onderwaterhockey in het ondiepe bad, estafette met objecten/matten in het diepe bad
19.15 tot 20.00 uur: discozwemmen

Zaterdag 27 september (Scouting gebouw Oost):
16.00 tot 18.00 uur: spelletjes voor de kinderen
18.00 tot 20.00 uur: barbecue
20.00 tot 21.30 uur: kinderdisco
21.30 tot 01.00 uur: disco voor volwassenen

Zondag 28 september (Het Wapen van Diemen):
16.00 tot 19.00 uur: borrel oud-leden

10 / 16

Overlast
Met grote dikke letters op de voorpagina van het DiemerNieuws: 'Veel overlast door werkzaamheden aan het kruispunt Arent Krijtstraat/Wilhelminaplantsoen'. Graag een uitnodiging aan deze bewoners om eens een dagje naar de nieuwe school 'Noorderbreedte' te komen luisteren en mee te maken wat overlast is, en blijvend.
Een brede school gebouwd als herkenningspunt van Diemen-Noord, volgens de wethouder, de heer Grondel. Een heel goed plan met op de voorgrond een zeer gekleurde skatebaan. Men heeft niet nagedacht over wat er aan de achterzijde van de school plaatsvindt. 8.30 uur gaat de school open voor 600 kinderen, 8.45 uur komen de eerste klassen naar buiten voor het speelkwartier. Dit gaat door tot 14.30 uur, dan mogen de kinderen weer naar huis. Het is dan nog niet afgelopen, de naschoolse opvang is tot 18.00 uur.
Men kan (buiten schooltijd en vaak 's avonds) rondom de brede school en het kinderdagverblijf lopen, maar ook fietsen, bromfietsen, motoren en soms auto rijden. Er is geen rekening mee gehouden dat naast de school een 60+-flat staat waar de meeste bewoners boven de 70/80 jaar zijn. Dat houdt in dat de bewoners niet meer op hun balkon kunnen zitten vanwege het lawaai. Het is een nieuwe hangplek geworden. Afval bestaande uit veel lege (drank)flessen, blikjes en plastic zakken. 's Morgens vroeg 7.15 uur ambtenaar van de gemeente opruiming (geld).
Familie van de Wiel, mede namens overige bewoners

Adam Maher opent Cruyff Court

Jongeren leven zich uit op veld in park De Omloop

Adam Maher en Jeroen Klaasse nemen een strafschop. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Adam Maher heeft maandagmiddag het Cruyff Court in park De Omloop in Diemen-Noord geopend. Hij deed dit samen met minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens de gemeente was onder anderen wethouder Jeroen Klaasse (D66) van Sport aanwezig.

Adam Maher werd twee jaar geleden uitgeroepen tot talent van het jaar. Hij speelde toen voor AZ. Dat leverde hem de Johan Cruijff Prijs op. De prijswinnaar mocht van de Cruyff Foundation een plek aanwijzen voor een Cruyff Court. Hij koos voor Diemen, de plaats waar hij is opgegroeid.

Adam Maher was leerling van basisschool De Nieuwe Kring, voetbalde in Diemen op straat en in de sporthal en werd op jonge leeftijd lid van SV Diemen. Daarna speelde hij voor de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia, waar AZ hem opmerkte en hem een kans bood in de jeugdopleiding van de profclub. Maher debuteerde bij de Alkmaarders in het profvoetbal en staat sinds ruim een jaar onder contract bij PSV. Hij kwam tot dusver vijf keer voor Oranje uit.

Minister Edith Schippers aanwezig bij opening

De gemeente en de Johan Cruyff Foundation kozen ervoor om het Cruyff Court in park De Omloop aan te leggen. Er is voldoende ruimte in het mooie park en in de directe omgeving wonen veel jongeren. Het veld is enige tijd geleden aangelegd en wordt al intensief gebruikt. Stichting Welzijn Diemen hield er onlangs een voetbaltoernooi voor jongeren uit Diemen. Naast het Cruyff Court ligt ook een nieuw terreintje met fitnesstoestellen.

De gemeente, de Cruyff Foundation en de lokale partners Stichting Welzijn Diemen, SV Zeeburg, Outside Bootcamp Diemen, KMN Kind & Co, Barz Unite en brede school Noorderbreedte ondertekenden een convenant waarin zij hebben afgesproken dat zij ernaar streven om van het Cruyff Court een veelgebruikte en sociaal veilige plek in de buurt te maken. Adam Maher is ambassadeur van het actieprogramma Veilig Sportklimaat. De voetballer van PSV vertelde dat wat hem betreft respect voorop staat. "Elke sporter wil winnen en de beste zijn, maar het respect staat voorop." Maher gaf aan dat er in de tijd dat hij als jongen in Diemen op straat voetbalde niet zulke mooie velden lagen als het Cruyff Court in park De Omloop. Was hij een nog betere voetballer geworden als hij in zijn jeugd op een Cruyff Court had kunnen spelen, was de vraag. "Wellicht wel", antwoordde Maher. Carol Thate, directeur van de Cruyff Foundation, gaf aan dat er inmiddels bijna 200 Cruyff Courts in 16 landen zijn aangelegd. "Dit Cruyff Court is een podium in de wijk waar jong en oud graag samenkomt om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te bewegen. Bij ieder nieuw Cruyff Court gaan wij dan ook een samenwerking aan met lokale partners om daarin te faciliteren en ook zorg te dragen voor activiteiten, het toezicht en beheer van het veldje." Tijdens de opening van het Cruyff Court was er op het veld een voetbaltoernooi voor leerlingen van brede school Noorderbreedte. Zij deden extra hun best om de aanwezige Adam Maher en zijn trainer Philip Cocu van hun talenten te overtuigen. Het toernooi toonde aan dat het Cruyff Court zeer geschikt is om heerlijk op te sporten.

Adam Maher en freestylevoetballer Soufiane Touzani namen het op een deel van het veld op tegen twee jongeren uit Diemen. Maher toonde zijn techniek, maar Touzani overrompelde veel aanwezigen met zijn prachtige techniek en fenomenale hoogstandjes.

18, 23 en 24 september

Film in De Omval

'Magic in the Moonlight' is de nieuwe romantische komedie van Woody Allen. Meesterillusionist Stanley Crawford (Colin Firth) wordt gevraagd onderzoek te doen naar een jongedame die een spiritueel medium beweert te zijn (Emma Stone). Vanwege de Nationale Filmdagen kost een kaartje voor deze film € 5,-. 20.00 uur. Reserveren: www.theaterdeomval.nl.

donderdag 18 september

Scheidingsspreekuur

Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen houdt een inloopspreekuur voor bewoners van Diemen voor informatie en advies over (echt)scheidingszaken. Er zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig. Het inloopspreekuur is gratis. Van 17.00-18.00 uur in de Brede Hoed. Melden voor 17.00 uur.

vrijdag 19 september

Nordic Walking

Elke vrijdag wordt er om 9.30 uur door een groep enthousiaste senioren een goed uur gelopen met nordicwalkingstokken. Het vertrekpunt is Huis van de Buurt 't Kruidvat, meedoen is gratis. Informatie: Cecile, 020-6981467.

Potje van de Buurt

Elke 3e vrijdag van de maand verzorgen bewoners en SWD (Stichting Welzijn Diemen) een warme maaltijd voor andere bewoners uit Diemen. Kosten € 5,-. Op het menu deze week: soep, aardappelgratin, groente en vlees, een toetje en koffie toe. Om 12.30 uur aan tafel. Aanmelden uiterlijk donderdagmorgen bij Anneke Dekker 020-6953224 of in het Huis van de Buurt 't Kruidvat.

zaterdag 20 september

Party for Teens

Feest in Theater De Omval voor jongeren van 13 t/m 16 jaar. Hiphop, dance, house en nog veel meer. Dresscode: black and white. Van 20.00-24.00 uur, entree gratis. Meer informatie op de Facebookpagina van SWD.

zondag 21 september

Jeugdvoorstelling

In de jeugdvoorstelling 'Broers' van Cees Brandt staat de band tussen twee broers centraal. Het decor wordt tijdens de voorstelling gemaakt door een tekenaar. De voorstellingen van Cees Brandt zijn een feest voor peuters en kleuters. Aanvang: 11.00 uur, kosten: € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

5-korenmis

In de Sint Petrus' Bandenkerk om 10.30 uur een bijzondere Eucharistieviering om de start van het seizoen te markeren. Voorgangers zijn pastor Andre Tönis en diaken Han Hartog. De viering wordt muzikaal omlijst door de vijf koren van de parochie. Iedereen is welkom.

Bridge

Bridgeclubs Sans Atout en Diemen Noord organiseren in De Schakel Bridge+, een bridgeclinic met als onderwerp 'Uitnemen'. Docent is Nico Portegijs. Aanvang 12.00 uur met aansluitend een bridgedrive. Informatie: Jessica van der Wiel/Bartolo Westerveld, 020-4638952, bridge@boekservices.nl.

Beurs

Puur Buiten Beurs bij Fort Diemerdam. Met curiosa, brocante, woonartikelen en culinaire producten. Beeldhouwer Peter van Borssum Waalkes uit Haarlem exposeert met beelden in diverse materialen. Van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.

Dansmiddag

In wijkcentrum Noorderlicht kunnen de beentjes weer van de vloer. Het gaat om ontmoeting, beweging en gezelligheid. Er wordt op verzoek muziek gedraaid. Van 14.30–17.30 uur. Informatie: Wil Walraven: 020–3680522.

maandag 22 september

Open repetitie

De Diemer Harmonie houdt vandaag een open repetitie voor iedereen die belangstelling heeft en misschien wel zelf wil gaan meespelen. Van 20.00-22.30 uur, Theater De Omval.

Filmmiddag

In Huis van de Buurt Noorderlicht wordt de film 'The Butler' gedraaid. Het waargebeurde verhaal over een donkere jongen die opgroeit tussen de katoenplanten maar het weet te schoppen tot butler in het Witte Huis, waar hij uiteindelijk onder acht verschillende presidenten werkt. 14.00 uur, € 2,50.

Aqua Fauna

Aquariumvereniging Aqua Fauna houdt elke maandagavond een bijeenkomst in De Schakel vanaf 20.00 uur. Liefhebbers worden geholpen met problemen en er worden vissen geruild. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Entree gratis.

dinsdag 23 september

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de ochtend. Entree gratis. Van 10.30-12.00 uur.

woensdag 24 september

Lezing

Henk Spaan komt in de bibliotheek Diemen vertellen over zijn net verschenen romandebuut 'Oude vrienden'. 20.00 uur, toegang met OBA-pas € 5,-/ normaal € 10,-. Reserveren via 020-6902353 of die@oba.nl.

Bingo

Bingomiddag in zorgcentrum de Diem. Aanvang 14.30 uur. Deelname € 2,-. Voor bewoners van De Diem €1,-.

donderdag 25 september

Cabaret

Cabaretgroep Op Sterk Water geeft een try-out in Theater De Omval. Aanvang: 20.30 uur. Kosten: € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

PCOB Diemen

PCOB Diemen houdt een bijeenkomst in De Schakel. Tijdens de bijeenkomst wordt de documentaire 'Grote godsdiensten' vertoond. 14.00 uur, deur open om 13.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom.

vrijdag 26 september

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

zaterdag 27 september

Eenzaamheid herkennen

SWD organiseert met Coalitie erbij in Huis van de Buurt 't Kruidvat een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers over het herkennen van eenzaamheid. Van 10.00 – 11.00 uur, gratis deelname. Aanmelden: Cora Verhoef, cverhoef@stichtingwelzijndiemen.nl.

Open dag

Dansschool Black and White Dance organiseert een open dag in de nieuwe brede school Noorderbreedte. Streetdance, breakdance, hiphop en modern, voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Van 13.30 tot 17.30 uur. Elk half uur een gratis proefles, ouders en familie kunnen tijdens de les meekijken.

zondag 28 september

Filateliebeurs De Zegelaars

De Diemense filatelieclub De Zegelaars houdt haar maandelijkse filateliebeurs in De Schakel, van 9.00 tot 16.00 uur. Handelaren en 5- en 10-centsboeken zijn volop aanwezig. Ook kunnen aanwezigen advies krijgen over verzameling van albums op zolder. Entree voor niet-leden is € 0,50. Meer informatie: 020-6942002.

Kamermuziek in De Hoop

Het Gaudi Kwartet treedt als eerste van dit seizoen op in de serie Kamermuziek in De Hoop. Op het programma: strijkkwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Philip Telemann, Benjamin Britten en Isaac Albeniz. Aanvang 15.00 uur, toegang € 14,-. Kaartverkoop: vriendenvandehoop@planet.nl of aan de deur.

12 / 16

Goede prestaties De Meeuwen

Jonge zwemmers pakken gouden medailles

De succesvolle ploeg van De Meeuwen.

DIEMEN - Een selectie van De Meeuwen was zondag uitgenodigd voor een zwemgala in Heerhugowaard in Noord-Holland. Het zwemseizoen werd op feestelijke wijze geopend met een demonstratie van Europees kampioen, Wereldkampioen en Olympisch kampioen Inge Dekker.

De snelste vlinderslagzwemmers per vereniging mochten het tegen kampioen Inge Dekker opnemen. Dekker was uiteraard de snelste.

Alex Eisinga van De Meeuwen behaalde de bronzen medaille. Borstcrawlspecialist Lars de Vries behaalde een persoonlijk record en sleepte de zilveren medaille in de wacht. De jongens en meisjes van De Meeuwen tot 11 jaar leverden al vroeg in het seizoen goede prestaties. Beide teams wisten een gouden medaille te bemachtigen. De wedstrijdgroep van De Meeuwen bestaat dit seizoen uit zo'n vijftig zwemmers en zwemsters. De ambities zijn groot. De ploeg, die onder leiding staat van hoofdtrainer Rémon Hofstee, wil dit seizoen promotie afdwingen naar de hoogste regionale klasse.

Dames van SV Zeeburg winnen en verliezen

DIEMEN - De dames van SV Zeeburg hebben afgelopen weekeinde twee wedstrijden gespeeld.

Vrijdagavond stond de uitwedstrijd tegen Zaanstreek op het programma. Door middel van positiespel en breaks wist de ploeg uit Diemen al snel op voorsprong te komen. De cirkelspeelster werd telkens goed gevonden en vanaf die positie is dan ook veel gescoord. Terwijl de verdediging van de tegenpartij vol gaten zat, gaf SV Zeeburg slechts enkele kansen weg. Al snel werd de score daardoor verder uitgebreid.

In de tweede helft werd er door SV Zeeburg een nieuw verdedigingssysteem uitgeprobeerd, waardoor er iets meer kansen kwamen voor de tegenpartij. Al met al werd het geen spannende wedstrijd met een eindstand van 11-31 in het voordeel van de club uit Diemen.

Zondagochtend werd er thuis gespeeld tegen Legmeervogels, een fysieke ploeg waar SV Zeeburg altijd veel moeite mee heeft. Vanaf het eerste moment verliep de aanval stroef. De tegenpartij stond met een strakke 6-0 verdediging waardoor het moeilijk werd om met individuele acties tot scoren te komen. De dames uit Diemen liepen hierdoor al snel achter de feiten aan. Toch wisten zij in het tweede gedeelte van de eerste helft terug te komen: ruststand 8-8.

Aan het begin van de tweede helft kwam de tegenpartij opnieuw op voorsprong en bleef het voor de thuisploeg lastig om te scoren. Het spel was statisch, er was veel balverlies en er werden veel hoge ballen geschoten die vervolgens weer gestopt werden. In de tweede helft werd er slechts vier keer door de thuisclub gescoord: eindstand 12-14.

Vanavond (donderdag) speelt SV Zeeburg thuis tegen Havas en zondag uit tegen Tornado.

SV Diemen speelt gelijk bij SC Buitenveldert: 1-1

DIEMEN - SV Diemen heeft in het tweede competitieduel gelijk gespeeld tegen SC Buitenveldert: 1-1. Bij rust was de stand nog 0-0.

SV Diemen kwam na de hervatting op voorsprong door een treffer van spits Mark Stobbelaar. De bezoekers verzuimden echter om verder afstand van SC Buitenveldert te nemen. In de laatste minuut maakte SC Buitenveldert gelijk: 1-1.

Trainer Marc Stuut moest vanwege blessures van verdedigers Tosh en Molly de defensie van zijn ploeg aanpassen. Maar SV Diemen was de betere ploeg, is de mening van de trainer. "Ik moet eerlijk zeggen dat dit de minste wedstrijd van SV Diemen tot nu toe is geweest. Maar wij controleerden de wedstrijd en hadden moeten winnen. In de tweede helft hebben wij vier tot vijf keer één tegen één tegen de keeper van SC Buitenveldert gestaan. Hoewel die keeper een heel goede wedstrijd speelde, hadden toch een paar van die kansen moeten worden benut. In de laatste minuut kreeg SC Buitenveldert een vrije trap en uit die vrije trap werd via een kopbal gelijk gemaakt."

SV Diemen, dat de eerste competitiewedstrijd voor eigen publiek met 8-2 won van SV Ouderkerk, heeft nu vier punten uit twee duels. "Het gelijkspel tegen SC Buitenveldert is een domper. Wij hebben vier punten, maar dat hadden er zes moeten zijn", aldus Stuut.

Zondagmiddag staat er een streekderby op het programma. SV Diemen gaat dan op bezoek bij Geinburgia. De wedstrijd in Driemond begint om 14.00 uur.

JOS

In Amsterdam wordt volgende week een echte derby gespeeld: de Amsterdamse amateurclub JOS Watergraafsmeer speelt dan tegen de profs van Ajax 1. Het is een duel waar veel voetballiefhebbers naar uitkijken.

JOS en Ajax hebben een band. Trainer Rinus Michels leerde op sportpark Drieburg het trainersvak. Nadat de bonkige midvoor als voetballer was gestopt ging hij aan de slag als gymnastiekleraar. Daarnaast werd hij trainer van JOS. In het seizoen 1964-1965 verkeerde Ajax in degradatiegevaar. Op 1 januari 1965 diende trainer Vic Buckingham zijn ontslag in. Het bestuur van Ajax nam de gok om de onervaren Rinus Michels als trainer in dienst te nemen. Op 24 juni 1965 debuteerde Michels als trainer van Ajax. De Amsterdammers wonnen in De Meer met 9-3 van MVV, Sjaak Swart scoorde vijf keer.

Michels introduceerde bij Ajax het profvoetbal en was zeer succesvol als coach van de Amsterdammers. In 1971 won Ajax onder zijn leiding de eerste Europa Cup I, door in de finale in Londen met 2-0 te winnen van het Griekse Panathinaikos. Daarna vertrok de trainer naar Barcelona.

Een andere Ajacied die van JOS afkwam was Ruud Suurendonk. De speler maakte aan het einde van de jaren 60 deel uit van de selectie van Ajax, maar was nooit een vaste waarde in de basis. Zijn mooiste moment als speler van Ajax beleefde hij op 21 januari 1970. Ajax was in de derde ronde van het Jaarbeursstedentoernooi (enigszins vergelijkbaar met de huidige Europa League) gekoppeld aan het Italiaanse Napoli. Ajax verloor de eerste wedstrijd met 1-0.

In de return in het Olympisch Stadion stond er na 90 minuten spelen 1-0 voor Ajax op het scorebord. Michels bracht Ruud Suurendonk in de ploeg. De invaller scoorde drie keer en stelde de plek van Ajax in de kwartfinale van het toernooi veilig. Het doel van de club uit Zuid-Italië werd die avond verdedigd door Dino Zoff. De keeper zou uitgroeien tot een legende en werd in 1982 wereldkampioen met het nationale team van Italië.

DKV Victoria wint opnieuw

DIEMEN - DKV Victoria heeft de uitwedstrijd tegen De Tovers gewonnen: 13-15.

De korfballers uit Diemen hadden moeite om de twee punten in Zeist veilig te stellen. Maar na een zwaar bevochten wedstrijd bleek DKV Victoria te sterk voor de tegenstander.

Grote uitblinker aan de kant van de club uit Diemen was de nieuwe speelster Laura de Nooij. Het publiek koos haar unaniem tot (wo)man of the match. Met haar doelpunten op de belangrijke momenten heeft zij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de overwinning. "Natuurlijk is het een teamsport. Maar individuele prestaties verdienen het ook om benoemd te worden", aldus aanvoerder Michiel Boer-Rookhuizen. Hij was op zijn beurt ook goed voor de nodige doelpunten.

De Tovers-DKV Victoria was een fysieke wedstrijd. Er werd veel geduwd en getrokken. Dat nam niet weg dat er nog steeds mooie acties en goed uitgespeelde kansen te zien waren. Het einde van de wedstrijd was grimmig: er liep een situatie uit de hand, maar dat werd gesust door de scheidsrechter en de omstanders.

Zondag speelt DKV Victoria thuis tegen WWSC. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Na twee overwinningen zal de club er alles aan doen om ook de derde overwinning binnen te halen.

Volleyballers starten competitie

DIEMEN - De volleyballers van Smashing '72 starten zaterdag aan de competitie.

Het eerste herenteam speelt thuis tegen Spaarnestad 6. De wedstrijd begint om 15.00 uur. Het eerste damesteam speelt vanaf 17.00 uur thuis tegen Amstelveen 1.

De dames komen uit in de Promotieklasse B, de heren spelen in de 1e klasse C. Beide wedstrijden vinden plaats in Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan. Smashing '72 is een vereniging die nadrukkelijk aan de weg timmert en veel aandacht aan de jeugd besteedt. Het bestuur en spelers hopen dat er veel toeschouwers naar de wedstrijden komen kijken.

Zorgeloos rijden met privélease

Nieuw bij Car Service Direct

Privéleaseauto zo uit showroom van Car Service Direct. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Leasen hoeft niet per se zakelijk te zijn, privé kan het ook. Car Service Direct uit Weesp biedt het sinds deze maand aan onder de naam rijzorgeloos.nl.

Het voordeel van leasen is dat de autokosten worden teruggebracht tot een vast bedrag per maand. Meer dealers springen in op de angst van mensen die in de huidige tijd een aankoop van een nieuwe auto niet aandurven. Car Service Direct pakt het nog eenvoudiger aan: in de showroom kun je auto's vergelijken en een keuze maken. Als de overeenkomst met de leasemaatschappij rond is, maakt Car Service Direct de auto rijklaar en kun je de volgende dag al rijden. Voor kleine werkgevers is de constructie ook interessant: "Geef werknemers een autovergoeding waarmee ze privé kunnen leasen in plaats van een auto van de zaak. Na een eventueel ontslag blijft de auto bij de werknemer en zit het bedrijf niet met een auto in zijn maag", zegt Theo van Kan van Car Service Direct.

Hij zet de voordelen graag nog even op een rijtje: "Geen afschrijving, verzekering, houderschapsbelasting, reparatie, onderhoud en banden. Alles zit in het maandbedrag, alleen de brandstofkosten komen er nog bij." Je eigen auto koopt Rijzorgeloos.nl desgewenst terug. "Mensen hebben geen omkijken meer naar hun auto. En dat allemaal op een en hetzelfde adres in Weesp." Car Service Weesp is onderdeel van Bosch en handelt onderhoud en schadeherstel af van alle merken auto's.

Fiat Punto met benzine en diesel in 14%

Goedkoper, schoner en standaard met airco.

Fiat wijzigt het motoraanbod en verlaagt de prijs van de Punto die kan rekenen op slechts 14% bijtelling. Dat geldt zowel voor de nieuwe TwinAir Turbo-benzinemotor met 100 pk als 1.3 MultiJet-diesel met 80 pk.

Zowel de nieuwe TwinAir Turbo-benzinemotor (100 pk) als 1.3 MultiJet-diesel kwalificeert zich ook in 2014 voor 14% bijtelling. Fiat is erin geslaagd de CO2-emissie van de diesel verder te reduceren door onder meer aerodynamische aanpassingen en een iets minder hoog vermogen voor de 1.3 MultiJet-diesel te hanteren. De standaarduitrusting wordt uitgebreid met airconditioning.

Verder introduceert Fiat met de Street een nieuwe uitvoering van de Punto, inclusief Blue&Me communicatiesysteem en TomTom-voorbereiding, 15 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler en zijskirts. De Fiat Punto is er nu vanaf € 11.495,-.

Nieuwe Touareg komt fris voor de dag

Ook het interieur is verder verfraaid.

De vernieuwde Volkswagen Touareg is per direct te bestellen bij de Volkswagendealer.

Medio oktober start de levering. Ruim op tijd dus voor het wintersportseizoen om zijn kracht en comfort op weg naar de pistes te beproeven. In de bergen én bij het trekken van aanhangers is 4Motion-vierwielaandrijving ideaal. De vernieuwde Touareg komt fris voor de dag. Veer- en achterzijde zijn scherp getekend met de typische Volkswagensignatuur. Bi-xenon koplampen zijn nu standaard. Ook het interieur is verder verfraaid. Hier vallen ook de uitgebreide online mogelijkheden op, zoals het zoeken naar POI's (Points Of Interest) via Google, navigatie met weergave via Google Earth/Street View en razendsnelle, actuele verkeersinfo. Area View geeft de Touareg 'ogen rondom'.

In Nederland is de Touareg er net als voorheen als Hybrid en met een 3.0 V6 TDI-diesel. Deze laatste heeft nu een vermogen van 193 kW/262 pk en voldoet aan de EU6-emissienorm. In de standaarduitvoering met onder meer multi-collision brake, radio, airco en lichtmetalen wielen is de Touareg V6 TDI er vanaf 75.750 euro. De Hybrid is er uitsluitend in luxe Highline-uitvoering en staat te boek voor 98.550 euro.

Hyundai bij Auto Spijker

Auto Spijker heeft mooi nieuws: sinds afgelopen zaterdag is het bedrijf officieel Hyundai verkooppunt en servicespecialist. Tot en met 20 september staan er diverse Hyundai-modellen in de showroom aan de Slootdijk 9 in Loenen aan de Vecht. Tevens staan er diverse demonstratiemidellen voor wie even een ritje wil maken en daarbij het Hyundai-gevoel wil krijgen. Van de zeer zuinige i10 5-deurs tot de luxe en ruime ix35. Voor ondernemers is de Hyundai H300 interessant. Auto Spijker is een universeel autobedrijf en blijft dus voor alle merken in de markt. Er is altijd een gevarieerde voorraad gebruikte auto's. Daarnaast biedt Auto Spijker ook service, onderhoud en schadereparatie.

Wissel Weken bij Kia

De Kia-dealers pakken flink uit tijdens de Kia Wissel Weken. Tot en met 30 september 2014 gelden er kortingen en extra's die oplopen tot € 2795,-.Voor de betaling van een nieuwe Kia zijn er tijdens deze Wissel Weken extra interessante financieringsmogelijkheden zoals de 50/50-deal met een uitgestelde betaling of private lease, waarbij Kia alle maandtermijnen in 2014 betaalt. De actie geldt onder andere bij Van Kouwen in Amsterdam en Marant in Naarden.

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Starterscursus bridge bij bridgeclub Sans Atout! Op woensdagmiddag in de Schakel. Start 15 oktober, docent Nico Portegijs. Kosten € 60 inclusief lesboek. Informatie of opgeven 020-4638952 of bridge@boekservices.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

YOGATODAY - NIEUWE lessen en docenten o.a. Vinyasa (power) Yoga, Mannenyoga, Aerial Yoga, Kundalini Yoga, Pilates, YogaTherapie, Mindfulness, Meditatie en meer. Kijk voor het lesrooster en de agenda workshops en cursussen op www.yogatoday.nl

Zondag 21 september van 11.00 tot 17.00 uur. Puur Buiten Beurs bij Paviljoen Puur, met een aanbod van curiosa, brocante, woonartikelen en culinaire producten, groot overdekt terras. Gratis entree. Overdiemerweg 37, 1111 PP Diemen

TE KOOP: Opnieuw te bekleden 3-zits Gelderland-bank + 2 fauteuils van Jan des Bouvrie met certificaat.
€ 350,- Tel.: 06-40376750.

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Voor verkoop- en administratief werk tijdens productpresentatie, flexibele assistente gezocht. Mogelijke werkdagen: di/woe/do/vr. Voor meer info: team4114@hotmail.com t.n.v. J. de Roo. Graag met recente CV.

Zoekt u een betrouwbare hulp? Grace 06-87445592. Referenties beschikbaar.