DiemerNieuws

23 november 2017

DiemerNieuws 23 november 2017


Pand asielzoekers ontruimd

De ontruiming van het pand aan Nienoord 2. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De politie heeft vrijdagmiddag het door uitgeprocedeerde asielzoekers gekraakte pand aan de Nienoord 2 in Diemen-Zuid ontruimd. De politie verrichtte één arrestatie.

De ongeveer zestig bewoners van het kraakpand, die zich hebben verenigd in We are here, hadden vorige week te horen gekregen dat zij het pand vrijdagochtend om 09.00 uur moesten verlaten. Ruim voor 09.00 uur hadden bewoners en sympathisanten zich op straat en op het terrein van het pand verzameld. De politie arriveerde aan het begin van de middag met onder meer paarden en een arrestantenbus.

Rustig

De ontruiming verliep rustig. Vrijwel alle bewoners verlieten het pand en het terrein zonder zich te verzetten. De politie trad beheerst op. Eén persoon werd gearresteerd. Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers verbleef in het verleden in een gekraakt pand aan de Piersonstraat op bedrijventerrein Verrijn Stuart. Nadat zij daar waren vertrokken kraakten de uitgeprocedeerde asielzoekers het pand aan de Nienoord 2, vlak bij nieuwbouwwijk Holland Park. Vertegenwoordigers van We are here vroegen tijdens de gemeenteraadsvergadering van oktober aandacht voor hun situatie. Zij maakten toen duidelijk dat zij het zwaar hebben en zich in een min of meer uitzichtloze situatie bevinden.

5

Nicole van Engelen lijsttrekker GroenLinks

DIEMEN Nicole van Engelen is lijsttrekker van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. Dit heeft de algemene ledenvergadering van GroenLinks vorige week woensdagavond besloten.

Hilda van 't Riet staat op plaats twee, Yeliz Yildiz-Kaya op plek drie, Rian van Rossum op de vierde plaats en Jochem Douw op de vijfde plek.

Nicole van Engelen is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad. Zij is zes jaar raadslid.

Nicole van Engelen hoopt dat GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 minimaal vier zetels in de wacht sleept. De partij heeft nu twee zetels in de gemeenteraad.

Raadslid Gepke Uiterdijk is lijstduwer op de kandidatenlijst van GroenLinks. Zij is bijna twaalf jaar raadslid voor GroenLinks in Diemen. Daarvoor was zij fractie-opvolger. Uiterdijk stopt in maart als raadslid.

VVD stelt kandidatenlijst vast.

DIEMEN De VVD heeft donderdag 16 november 2017 de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

Eerder werd al bekend dat de huidige fractievoorzitter Brigitte Wielage lijsttrekker van de VVD is. Wielage is ook de wethouderskandidaat van de liberalen. Bert Timmer staat op nummer twee van de kandidatenlijst, Johan Jägers staat op de derde plaats, Nico de Bruijne op de vierde plek en Cecil Grazette op plaats vijf.

5

Sint gearriveerd

Foto: Trudy Kroese

Sinterklaas is zaterdag in Diemen gearriveerd. Hij zag veel blije en lieve kinderen op de loswal en op het Diemerplein.

10-11

Van keelbandjes en Constellations

Na de oorlog stond Amsterdam voor de taak zijn twee belangrijkste welvaartsbronnen, de haven en Schiphol, te herstellen. Reizen per vliegtuig was voor de kleine man na de Tweede Wereldoorlog niet aan de orde. Een uitstapje naar 't Gooi of een dagje naar het strand, meer zat er niet in. Voor Diemenezen en Diemenaren bleef het vaak bij een dagje naar het zwemwater in en rond Diemen.
Het bezoek van een groepje reislustige Diemenezen naar de luchthaven Schiphol in juli 1947 moet op eenieder grote indruk hebben gemaakt. Zelfs het 'K.L.M. Nieuws' maakte er melding van: "We komen uit Diemen", vertelde de leider. "De meesten hebben nog nooit een voet op een vliegveld gezet, laat staan een vliegtuig van dichtbij bekeken. Het heeft een geweldige indruk gemaakt, vooral op de vrouwen. Onder menig beverig kinnetje heb ik het keelbandje zien trillen als een Constellation vliegtuig met z'n drie staartroeren fier in de lucht, kwam oversnorren." Tijdens de koffie in het restaurant was er een gegons van stemmen. Bij deze warme drank kwamen de tongen pas goed los. Grijze hoofden bogen zich naar elkaar en schudden bedenkelijk: "Ja, ik heb de paardentram nog meegemaakt."

Weerbericht

Onbestendig herfstweer, in het weekeinde kouder

Een zuidwestelijke stroming voert tot en met donderdag zeer zachte maritiem-subtropische lucht aan. Vervolgens passeert vrijdag het polaire front met regen. In het weekeinde verkeren we net als de afgelopen twee weekenden in een noordwestelijke stroming met aanvoer van polaire lucht. Het wordt dan weer kouder en tevens wisselvallig met de bekende mix van opklaringen en enkele buien.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag overdag regent het geruime tijd. Het wordt nog zo'n 10 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Zaterdag klaart het geleidelijk op. Opklaringen worden afgewisseld door enkele buien. De wind draait naar west tot noordwest en is soms (vrij) krachtig. Ook zondag is het guur met een afwisseling van opklaringen en een grote kans op enkele buien, sommige met hagel. De maximumtemperatuur ligt rond 7 graden.

Trend na het weekeinde

Maandag en dinsdag is het onbestendig met enkele buien. Nadien stijgt de luchtdruk. De neerslagkans neemt dan geleidelijk af. Er vindt een overgang plaats naar rustig weer met af en toe zon en kans op mist of lage bewolking. In de nacht kan het licht vriezen. Overdag ligt de temperatuur rond 5 graden.

Weetje

November is de herfstmaand bij uitstek. Het weer staat meestal onder invloed van lagedrukgebieden (depressies) die zich boven de oceaan ontwikkelen. Het toenemen van de depressieactiviteit hangt samen met het ontstaan van grotere temperatuurverschillen later in de herfst boven de Atlantische Oceaan. De depressies veroorzaken soms zware stormen. De meeste tussen november en april.

Nilaya Holwijn is de nieuwe kinderburgemeester

Nilaya Holwijn en burgemeester Erik Boog. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Nilaya Holwijn is dinsdagmiddag door de kinderraad als nieuwe kinderburgemeester van Diemen gekozen. Zij is de opvolgster van Marit Engelberts.

De 9-jarige Nilaya woont al haar hele leven in Diemen. Zij zit in groep 7B van brede school Noorderbreedte.

De nieuwe kinderburgemeester is sportief. Zij handbalde in het verleden voor SV Zeeburg, sinds het begin van dit seizoen speelt zij voor VOC in Amsterdam.

Er waren drie kandidaten die kans maakten om de derde kinderburgemeester van Diemen te worden. De keuze viel op Nilaya. Zij kreeg de ambtsketting omgehangen van haar voorgangster Marit, die haar ook feliciteerde. Er waren ook felicitaties van burgemeester Erik Boog en de leden van de kinderraad.

Ondernemend Diemen zet zich in voor alle ondernemers

Bijeenkomsten zijn nuttig, leerzaam, maar ook leuk

De netwerkbijeenkomst Vaart in Diemen heeft opnieuw aangetoond dat het contact tussen ondernemers en de gemeente goed is.

Vaart in Diemen in Venduhuis De Eland. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De zesde editie van Vaart in Diemen in Venduhuis De Eland aan de Weesperstraat 110 werd georganiseerd door Ondernemend Diemen en de gemeente. Er kwamen meer dan honderd belangstellenden op de bijeenkomst af.

Het thema van Vaart in Diemen was 'People, Planet en Profit'. Er was veel aandacht voor de sociale, milieu- en economische dimensie van het ondernemen, die op harmonieuze wijze gecombineerd zou moeten worden.

Alle ondernemers

'Een van de doelen is om de business bij elkaar te brengen'

Joop Saan is voorzitter van Ondernemend Diemen: "Tijdens Vaart in Diemen zijn alle ondernemers in Diemen welkom, dus ook ondernemers die geen lid zijn van Ondernemend Diemen. Wij hebben momenteel 85 leden, dat is inclusief een aantal zzp'ers. Wij hopen dat het aantal leden in de nabije toekomst stijgt naar boven de honderd. Wij hebben de contributie overigens vereenvoudigd en verlaagd."

Hij wijst op het belang van Ondernemend Diemen. De vereniging brengt ondernemers, inclusief zzp'ers, met elkaar in contact. "Een van de doelen is om de business bij elkaar te brengen. Het is goed als ondernemers in Diemen elkaar inschakelen. Uiteraard moeten de kwaliteit en de prijs goed zijn, maar als het even kan is het goed om gebruik te maken van de diensten van collega-ondernemers in Diemen."

Gemeente

Ondernemend Diemen onderhoudt intensief contact met de gemeente. De schouwen die regelmatig op de industrieterreinen worden gehouden zijn hier voorbeelden van. Als er wordt vastgesteld dat zaken verbeterd kunnen worden doet de gemeente haar uiterste best dit snel te realiseren.

Ook leuk

Het is voor het bestuur belangrijk dat de bijeenkomsten van Ondernemend Diemen niet alleen nuttig en leerzaam zijn, het moet ook leuk zijn met elkaar. Ondernemend Diemen houdt regelmatig bijeenkomsten voor leden. Dit jaar waren er het Ondernemend Diemen Diner, twee bezoeken aan bedrijven in Diemen en een uitstapje naar Artis.

Duurzaamheid

Tijdens Vaart in Diemen was er veel aandacht voor duurzaamheid. Elke ondernemer onderschrijft het belang van duurzaamheid, maar vindt de kosten voor investeringen dikwijls een probleem.

Joop Saan, commissaris en voormalig algemeen directeur van Koninklijke Saan, gaf een voorbeeld: "Saan heeft nog geen zonnepanelen op de daken van onze gebouwen. Er is regelmatig aan gerekend, maar de terugverdientijd is nog te lang. Als wij moeten kiezen geven wij ons geld eerder uit aan nieuwe kranen. Bij investeringen voor duurzaamheid heeft het bedrijfsleven de overheid nodig. De zonnepanelen worden goedkoper en met een beetje subsidie zou het moeten lukken."

College: niet alle wensen passen in herinrichtings-plan Spoorzicht en omgeving

DIEMEN In 2016 is door de gemeenteraad besloten dat er een inrichtingsplan openbare ruimte moet komen voor de omgeving rond het NS-station in het centrum en een stedenbouwkundig plan voor Spoorzicht.

Aanleiding is de aanleg van de spooronderdoorgang op de Ouddiemerlaan (geplande start januari 2021). Het opstellen van zo'n herinrichtingsplan voor Spoorzicht en omgeving, zoals het volledige project wordt genoemd, is complex. Dat komt omdat er te veel wensen (bijvoorbeeld middelbare school, sporthal, groen, sociale woningbouw, honkbalaccommodatie) zijn voor een beperkte ruimte.

Keuzes

Het college wil daarom keuzes maken in wat wel en niet in het herinrichtingsplan wordt opgenomen. Om dit zorgvuldig te regelen is een projectplan vastgesteld. De eerste stap die volgens het projectplan gezet moet worden is het vaststellen van het te realiseren programma. Het college komt ook met plannen hoe omwonenden en andere belangstellenden worden betrokken bij de herinrichtingsplannen.

Stijging diefstal van kentekenplaten bij stations

DIEMEN De politie heeft vastgesteld dat er de laatste paar weken een opvallende stijging is van het aantal diefstallen van kentekenplaten rondom de stationsgebieden in Diemen.

De politie adviseert automobilisten om ervoor te zorgen dat de kentekenplaten van de auto goed zijn vastgemaakt. Goede garagebedrijven kunnen helpen met het popnagelen van kentekenplaat. Ook kan er een 'platelock' op de auto worden aangebracht. Dit is een anti-diefstalsysteem voor kentekenplaten.

De politie verzoekt mensen die in de omgeving van de stations in het centrum en Diemen-Zuid een verdachte situatie signaleren, meteen contact op te nemen via 112 of bij geen spoed via 0900-8844.

Eerste paal voor uitbreiding van campus is geslagen

De eerste paal gaat de grond in. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wethouder Lex Scholten, Eelko Korteweg van Greystar en Marcel Mulder van Van Wijnen hebben vrijdag de eerste paal voor de uitbreiding van Campus Diemen Zuid geslagen.

In opdracht van Greystar ontwikkelt en realiseert Van Wijnen hier 774 appartementen, commerciële ruimtes, gemeenschappelijke voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage. OZ Architecten tekende het ontwerp van de 774 appartementen. Het gaat om 78 studentenwoningen en 696 appartementen: een mix van studio's en tweekamerappartementen variërend van zo'n 25 tot 50 vierkante meter. Wethouder Scholten is enthousiast over de uitbreiding van de campus: "Met veel partijen werken we hard aan de nieuwe aantrekkelijke woonwijk in Diemen-Zuid. Na de transformatie van het oude kantorencomplex Diemervijver naar de huidige campus is de uitbreiding hiervan een mooie, levendige toevoeging aan Diemen. Het is een perfecte locatie om te voorzien in de grote vraag van jonge woningzoekenden naar een betaalbare woning."

De eerste studenten trokken in de zomer van 2014 in hun appartement op Campus Diemen Zuid. De campus is ontwikkeld door Snippe Projecten. De campus werd in november 2014 officieel geopend door minister Blok. Snippe Projecten verkocht de campus in oktober 2015 aan de huidige eigenaar Greystar. Campus Diemen Zuid is een groot succes. Er wonen momenteel meer dan duizend studenten. Op de campus zijn diverse voorzieningen zoals horecabedrijven, een sportschool, een dansschool, een rijwielhandel en een filiaal van supermarkt Albert Heijn. Die worden niet alleen bezocht door de studenten die op de campus wonen, maar ook door andere inwoners van Diemen.

Anja Stakenburg

Actieve bewoonster Rode Kruislaan, woont haar hele leven in Diemen

Wat doe je als bewoonster van de Rode Kruislaan?
"Ik woon 31 jaar in de flat aan de Rode Kruislaan. Ik ben actief in de huurdersvereniging en met Community Building. Veel bewoners hebben elkaar leren kennen en daardoor is de sfeer verbeterd. Ik hoop dat de bewoners zo actief blijven als zij nu zijn."

Jouw favoriete winkel?
"Albert Heijn en Action. Ik heb bij veel winkels in Diemen gewerkt: Albert Heijn, de bakkerijen De Waal en Kwakman, bloemist Frans Bos, maar ook bij bejaardenhuizen De Diem, Onze Woning en Probezo. Albert Heeft nog altijd een speciale plaats bij mij. Maar ik kom ook bij Deen en Jumbo. Ik let op de aanbiedingen."

Diemen vroeger en nu?
"Ik vind het jammer dat mijn verleden is gesloopt. De Prinses Margrietschool, De Hervormde Kerk, de Schuilplaats, Probezo, de oude De Diem en het oude winkelcentrum. Een groot verschil is dat de kinderen vroeger zich beter konden vermaken dan nu. De kinderen uit de straat kenden elkaar vroeger allemaal. Nu zitten veel kinderen vaak thuis achter de computer."

Jouw favoriete vakantieland?
"Duitsland. Mijn hobby is het fotograferen van natuur. Duitsland heeft een heel mooie natuur, de mensen zijn er vriendelijk en het is er goedkoper dan in Nederland. Als je terug in Nederland bent en dan een schnitzel bestelt is die twee keer zo duur en de helft kleiner."

Wat kan hier beter?
"Er moeten betaalbare woningen komen voor mensen die hier zijn geboren of opgegroeid. Mijn buurman is dertig en komt nog steeds niet in aanmerking voor een betaalbare huurwoning. Ik ken ook twee meisjes in de flat voor wie hetzelfde geldt."

AGO Zwembad ontvangt Licentie Zwem-ABC

DIEMEN Het AGO zwembad in Diemen heeft de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet het AGO zwembad aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's. Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC.

Kandidatenlijst van VVD

Vervolg van voorpagina.

Johan Jägers is momenteel raadslid voor de VVD. Grazette is fractieopvolger en Timmer en De Bruijne zijn nieuwkomers. Frans Mulder, die deel uitmaakt van de fractie van de VVD, heeft aangegeven met het raadswerk te stoppen en staat op de zevende plaats van de kandidatenlijst.

Joop van Dieren, voorzitter van de kandidaatstellingscommissie van de VVD in Diemen: "Frans heeft ons laten weten dat hij na deze raadsperiode stopt en heeft verzocht om op een onverkiesbare plaats te worden gezet. Vandaar dat Frans op de zevende plaats staat."

De VVD start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vol optimisme. "Wij hebben nu drie zetels in de gemeenteraad. Wij mikken uiteraard op minimaal drie zetels, maar rekenen er toch wel op vier", aldus Joop van Dieren.

Asielzoekers

Vervolg van voorpagina.

De gemeente overlegde met de Stichting Arq, de eigenaar van het gekraakte pand. Die stichting bleek niet bereid om een gebruiksovereenkomst met de uitgeprocedeerde asielzoekers te treffen.

Een woordvoerder van We are here vertelt dat de groep die uit Diemen is vertrokken sinds vrijdag in een pand aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam verblijft. "Dat pand is enkele weken geleden gekraakt door zo'n veertig mensen die in een bed-, bad- en broodvoorziening in Amsterdam verbleven, maar door de nieuwe criteria worden uitgezet. De voorzieningen in het pand zijn slecht."

Prijsuitreiking Kunstprijs Diemen

DIEMEN In het gemeentehuis vindt vanavond (donderdag 23 november) de uitreiking plaats van de Kunstprijs Diemen 2017. De aanvang is om 19.00 uur.

De jury heeft drie prijswinnaars gekozen. Tevens wordt de publieksprijs uitgereikt. De jury bestaat uit wethouder Kunst en Cultuur Jeroen Klaasse (voorzitter), Joke Bouma, inwoonster van Diemen, en kunstenaar Nina Rave uit Amsterdam.

Politie houdt drie inbrekers aan


Diemen De politie heeft dinsdag drie mannen uit Amsterdam op heterdaad aangehouden na een inbraak in een woning aan Schelpenhoek in Diemen-Zuid.

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding dat drie mannen zich verdacht ophielden bij een woning waarvan de bewoners op vakantie waren. Agenten spoedden zich meteen richting de locatie en zetten de omgeving af. De verdachten waren ondertussen de woning binnengegaan. Op het moment dat ze de woning weer wilden verlaten, konden twee verdachten direct worden aangehouden. De derde verdachte sloeg op de vlucht, maar met hulp van de politiehelikopter en de inzet van een diensthond hielden agenten ook hem in de omgeving van de woning aan. Het gaat om twee mannen van 26 en een man van 34 jaar oud.

Sint ontmoet lieve en blije kinderen

Sinterklaas is zaterdag gearriveerd in Diemen. Er stonden veel kinderen langs de Weespertrekvaart. De sint kwam aan op de loswal en ging daarna naar het Diemerplein. De sint en zijn pieten maakten ook een wandeling door het winkelcentrum. Zij waren onder de indruk van hoe mooi het winkelcentrum is geworden.

Sinterklaas geniet in de brandweerwagen. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Kort voor 10.30 uur klonken de sinterklaasklassiekers als 'Hij komt, hij komt en 'Zie ginds komt de stoomboot'. Entertainer Martin Williams bracht de sfeer er snel in.

De duikpieten verschenen als eersten in het water van de Weespertrekvaart en toen de Diemerbrug omhoog ging wist iedereen dat de stoomboot dichtbij was. Even later zag iedereen de boot aankomen. De bejaarde kindervriend uit Spanje en zijn pieten zwaaiden naar de kinderen aan beide kanten van het water.

Sint Nicolaas werd op de loswal officieel welkom geheten door burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester Marit Engelberts. Nadat de sint veel kinderen de hand had geschud, stapte hij in een brandweerauto van Brandweer Diemen die via de Burgemeester Bickerstraat naar het Diemerplein reed. Sinterklaas genoot duidelijk zichtbaar van zijn ritje in de brandweerauto. Ook hele oude mannen zijn soms even jongens.

Sint en Piet in winkelcentrum Diemerplein. Foto: Trudy Kroese
Sinterklaas schudt kinderen de hand. Foto: Trudy Kroese
De burgemeester en de kinderburgemeester ontvangen Sinterklaas. Foto: Trudy Kroese
De stoomboot arriveert in Diemen. Foto: Trudy Kroese

IJzersterk geheugen

Op het Diemerplein was een podium geplaatst waar de enigszins stramme sint opklom. Martin Williams introduceerde Hans Püttmann, voorzitter van winkeliersvereniging Diemerplein. Sint Nicolaas toonde aan over een ijzersterk geheugen te beschikken. Hij kende Hans Püttmann nog. Kinderen mochten met de sint op de foto. De goedheiligman bleek de namen van alle kinderen uit Diemen te kennen. De sint en zijn pieten maakten ook nog een wandeling door winkelcentrum Diemerplein.

Op zaterdag 2 december bezoekt de sint winkelcentrum Diemerplein nog een keer. Hij is dan van 13.00 tot 15.00 aanwezig. Om 13.30 uur reikt Sinterklaas de prijzen uit aan de winnaars van de kleurwedstrijd. De kleurplaten zijn bij de winkeliers van het Diemerplein verkrijgbaar.

Bewoners van De Oude Smidse gaan nieuwe uitdaging aan

Barend en Irene vertrekken na tussenstop in Portugal naar Bonaire

Barend Klarenbeek en Irene Swier hebben De Oude Smidse verkocht en zijn naar Portugal vertrokken. In het voorjaar verhuizen zij naar Bonaire.

Barend en Irene hebben het pand gerestaureerd.

DIEMEN Barend en Irene kochten De Oude Smidse 5,5 jaar geleden van de familie Van Dijk. Zij gingen er wonen en hebben het pand gerestaureerd.

Barend: "Wij waren op zoek naar een pand dat gerestaureerd moest worden. Toen wij hier kwamen wonen was het pand een bouwval. Er was geen riool, sanitair, gas en licht. Er was geen toilet te vinden in het hele pand. De Oude Smidse is een gemeentelijk monument en dat had tot gevolg dat wij de buitenkant en inwendige structuur in originele staat moesten houden. In overleg met de monumentencommissie van Noord-Holland hebben wij het pand van binnen en buiten volledig opgeknapt." Barend en Irene hebben het werk met plezier gedaan. "Wij hebben nooit tegen het werk opgezien en nooit last van stress gehad. Er zat geen tijdsdruk op, dus wij hebben af en toe een periode weinig gedaan. Wij vinden het leuk om een oud pand op te knappen. Dat is een voorwaarde als je hier aan begint", aldus Irene. Zij hebben zich altijd prettig gevoeld in Diemen. Barend: "Wij komen uit Utrecht. De sfeer in Diemen is heel anders. De sfeer is hier heel open, iedereen praat tegen je. Wij zijn toen wij hier kwamen wonen de eerste avond meteen naar Café 't Pandje gegaan en hebben veel fantastische mensen uit de buurt leren kennen. We gaan ze missen. Wij hebben ook altijd steun gekregen van de gemeente. De mensen van de gemeente waren bereid mee te denken en hadden een coöperatieve houding." Irene: "Barend en ik lopen vaak in werkkleding. Toen wij een keer in Albert Heijn liepen kwam er een oudere man naar mij toe en zei dat de kleding die ik droeg geen gezicht was. Even later kwam hij terug en zei dat zijn vrouw dezelfde mening had. Ik vond dat hartstikke mooi." Barend en Irene besloten eerder dit jaar om een nieuw avontuur te beginnen. Irene: "Toen het einde van de verbouwing van De Oude Smidse in zicht kwam, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een nieuwe uitdaging aan wilden gaan. Wij hebben toen besloten om naar Bonaire te gaan, daar een bouwval te kopen en dat vervolgens op te knappen." De verhuizing naar Bonaire laat op zich wachten omdat Irene zwanger is. "Op Bonaire heerste het zika-virus en dat is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Ik wil in een ziekenhuis in Nederland bevallen en daarna gaan we zo snel mogelijk naar Bonaire", aldus Irene. Barend en Irene hebben een camper gekocht waarmee zij naar Portugal zijn vertrokken. Zo ontsnappen zij aan de koude winter in Nederland. Enkele weken voordat Irene is uitgerekend keren zij terug naar Nederland. Zij hebben dan voor deze korte periode een huis gehuurd in Nederhorst den Berg.

Irene Swier en Barend Klarenbeek voor De Oude Smidse. Foto's: Trudy Kroese

'De sfeer is hier heel open, iedereen praat tegen je'

'We hebben nooit tegen het werk opgezien of last van stress gehad'

14 / 16

SV Diemen verliest: 1-3

Team zakt naar voorlaatste plaats

SV Diemen kwam tekort tegen SV Alliance '22. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen SV Alliance '22 met 1-3 verloren. Bij rust leidden de bezoekers met 0-1.

SV Diemen begon goed aan de wedstrijd en creëerde een aantal kansen, die echter niet werden benut. De openingstreffer viel aan de andere kant van het veld. SV Alliance '22 kreeg een penalty die werd benut: 0-1.

Vier spitsen

Na de hervatting had SV Alliance '22 het beste van het spel. SV Diemen-trainer Gerrie Breugem: "Na een te makkelijk weggegeven corner werd het 0-2. Die bal was naar mijn mening houdbaar. We zijn meteen daarna met vier spitsen gaan spelen, maar kregen na de omschakeling de derde treffer tegen. Ik dacht toen even dat wij afgeslacht zouden worden, maar dat is gelukkig niet gebeurd. In de 88e minuut maakte Gianno dos Passos 1-3."

Doelsaldo

SV Diemen is na een reeks teleurstellende resultaten afgezakt naar de voorlaatste plaats op de ranglijst van de derde klasse C. De ploeg heeft na acht duels zeven punten. VVH Velserbroek heeft eveneens zeven punten uit acht duels, maar heeft een beter doelsaldo dan SV Diemen. Spaarnwoude is hekkensluiter met zes punten uit zeven duels. Die ploeg moet nog een inhaalduel tegen ZSGOWMS spelen.

SV Diemen wacht zondagmiddag een lastige klus. De ploeg van trainer Breugem gaat op bezoek bij Bloemendaal. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Bloemendaal heeft na acht duels elf punten en staat op de zesde plaats. Breugem: "Bloemendaal is de competitie slecht gestart, maar heeft daarna een goede reeks neergezet. Het zal zondag een lastig karwei worden. Wij hebben in de periode tot aan de winterstop een zwaar programma. Wij spelen dan tegen drie ploegen die kandidaat zijn om kampioen te worden. Er moet snel iets veranderen, anders wacht ons een moeilijk seizoen."

Het Haarlem Pianotrio, zondag 26 november in De Hoop. Foto: Kamermuziek in De Hoop

Vrijdag 24 november

'Vreemde vogels'

20.30 uur | Theater de Omval

De zevende show van Enge Buren. Vol muziek, humor en cabaret. Een zoektocht naar vreemde vogels binnen de muziekindustrie, de showbizz maar ook in het dagelijks leven.

Wat wil jij doen
in OBA Diemen?

10.00 uur | OBA Diemen

Wil je iets organiseren, ergens meer over weten of iemand ontmoeten? Praat tijdens deze bijeenkomst over de mogelijkheden in OBA Diemen en deel je idee.

Lezing Sanne van Heijst

18.45 uur | OBA Diemen

Sanne van Heijst geeft een lezing over het boek 'Philips-meisje van Kamp Vught'. Dit boek is het verhaal van de joodse Gerda Nothmann die als twaalfjarige vluchteling in 1939 zonder ouders vanuit Berlijn naar Nederland kwam.

Zaterdag 25 november

Anne Neuteboom - 'Weg'

20.30 uur | Theater de Omval

Anne is winnares van de Jury & Publieksprijs Cameretten 2015 en een millennial. Dat belooft wat.

Zondag 26 november

Postzegelbeurs

10.00 uur | De Schakel

Filatelieclub De Zegelaars. Handelaren en 5- en 10-centsboeken zijn volop aanwezig. Ook kunt u advies krijgen over uw 'vergeten' verzameling albums. Entree voor niet-leden is € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger drs. E.E. Aarsen-Schiering uit Amsterdam. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze herinneringsdienst gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar.

Viering Christus Koning

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Eucharistieviering van het hoogfeest Christus Koning met het Allegriakoor. Voorganger is pastor A. Tönis. Met deze viering op de 34ste zondag door het jaar, sluiten wij het liturgisch kerkelijk jaar.


Concert Haarlem Pianotrio

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

Het Haarlem Pianotrio bestaat uit Eduardo Paredes, viool; Isabel Vaz, cello en Daan Treur, piano. Op het programma staan Joaquin Turina: Circulo, Opus 91 / Pyotr Illyich Tchaikovski: Seasons (selectie) / Antonin Dvorak: Dumky Trio.

Sinterklaasfilm

15.00 uur | Theater
de Omval

In 'Waar is het paard van Sinterklaas?' is Winky Wong het gelukkigste meisje ter wereld omdat ze voor het paard van Sinterklaas mag zorgen.

Dinsdag 28 november

'Loveless'

14.00 & 20.00 uur | Theater de Omval

Boris en Zhenya liggen in een scheiding. Ze worden volledig opgeslokt door hun eigen bestaan en geen van beiden lijkt nog oog te hebben voor Alyosha, hun 12-jarige zoon. Totdat hij verdwijnt.

Woensdag 29 november

Bingomiddag

14.15 uur | Zorgcentrum De Diem

Aanvang 14.30 uur, de zaal is open v.a.14.15 uur. Deelnemen kost € 2,50 p.p., voor bewoners is dat € 1,50 p.p.

Merel Baldé en Tim Teunissen

20.30 uur | Theater de Omval

Twee knettergoede, totaal verschillende solo-voorstellingen voor de prijs van één! Merel Baldé grijpt je bij de lurven in 'Trek 't uit'. Tim Teunissen neemt je mee in een caleidoscopische rollercoaster van komische en ontroerende personages.

Proefles afrodance

17.00 uur | De Nieuwe Kring

Bij dansschool OnPoint gaat Aron Norbert afrodance geven. 29 november en 6 december kunnen er gratis proeflessen afrodance gevolgd worden: 17.00 uur Afro kids (7-10 jaar) en 18.00 uur Afro teens (11 – 17 jaar).

Donderdag 30 november

'Un Beau Soleil Interieur'

20.00 uur | Theater de Omval

Een sfeervolle en weemoedige romantische komedie met Juliette Binoche. Over de relaties van een vrouw van in de vijftig, onlangs gescheiden en op zoek naar een zinvolle liefde.

SV Zeeburg incasseert nederlaag

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen KSV met 23-17 verloren.

SV Zeeburg had in de eerste helft moeite met de 6-0 verdediging van KSV. De thuisclub was eveneens effectiever in de afronding dan de bezoeksters uit Diemen. Bij rust leidde KSV met 9-6.

Afronding

Hoewel de verdediging van SV Zeeburg goed stond, lukte het de ploeg ook in de tweede helft niet om aanvallend goed te spelen. Er werden te veel individuele acties gemaakt in plaats van samen te werken als een team en de afronding was niet goed. SV Zeeburg slaagde er niet in de wedstrijd naar zich toe te trekken en verloor met 23-17.

SV Zeeburg staat op de tweede plaats van de hoofdklasse E van de zaalcompetitie. De ploeg heeft na zeven duels elf punten. Koploper Geel Zwart blijft uitstekend presteren en heeft na zeven duels het maximumaantal van veertien punten.

Topper

Zaterdagavond staat de topper SV Zeeburg-Geel Zwart op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in Sporthal Diemen en begint om 19.20 uur.