DiemerNieuws

27 september 2018

DiemerNieuws 27 september 2018


Vuurwerkshop verliest hoger beroep

DIEMEN Het gemeentebestuur van Diemen heeft terecht de vergunning van vuurwerkhandel IRecovery/Rowy eind 2016 ingetrokken. Dat heeft de Raad van State vorige week woensdag bepaald in een hoger beroep van de eigenaar van het bedrijf. De vergunning werd ingetrokken na verontrustende informatie over de eigenaar.

De politie meldde het gemeentebestuur na het verlenen van de vergunning dat de handelaar zes keer was veroordeeld vanwege overtredingen van de vuurwerkregels. Zijn advocate ontkende die feiten niet. Maar ze beschuldigde het gemeentebestuur ook van het overtreden van de regels.

Vertrouwen geschonden

Zo was onder andere het vertrouwen van de vuurwerkhandelaar geschonden door hem wel eerst een vergunning te verlenen en die later in te trekken, vlak voordat de verkoop in een pand aan de Venserweg kon beginnen. Daardoor heeft hij financiële schade geleden, stelde de advocate.

Verwijt onterecht

Volgens de Raad van State is dat verwijt onterecht, want de vuurwerkhandelaar heeft zelf bij het aanvragen van zijn vergunning niets gemeld over zijn eerdere veroordelingen. Omdat hij dit niet heeft gedaan, zijn de gevolgen voor zijn rekening, oordeelt de Raad van State.

3

Tarief afval-stoffenheffing blijft hetzelfde

DIEMEN De afvalstoffenheffing en de rioolheffing stijgen in 2019 opnieuw niet. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met het inflatiepercentage: 2,3 procent.

Dit stelt het college van B en W voor in de begroting 2019. De gemeenteraad praat in oktober en november over de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022.

Wethouder Lex Scholten van Financiën geeft aan dat het tarief van de afvalstoffenheffing de afgelopen jaren steeds is gedaald.

Het college van B en W stelt nu voor het tarief voor 2019 hetzelfde te houden als het tarief voor dit jaar. De rioolheffing is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Dit blijft ook in 2019 het geval. De ozb stijgt net als vorig jaar met het inflatiepercentage.

3

Verkeer en bus omgeleid voor aanleg rotonde

DIEMEN In verband met de aanleg van de rotonde op de kruising Muiderstraatweg/Prins Bernhardlaan wordt het autoverkeer met ingang van maandag 1 oktober omgeleid. Ook de route van bus 44 in de richting van Diemen-Noord wordt tijdelijk aangepast.

Doorgaand autoverkeer is op de Muiderstraatweg niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om vanaf de Prins Bernhardlaan rechtsaf te slaan naar de Muiderstraatweg. Automobilisten dienen de omleidingsborden te volgen. De gemeente adviseert automobilisten van en naar Plantage de Sniep de oostelijke ontsluitingswegen te gebruiken. Dus de Weteringweg en Diemerpolderweg of de Provincialeweg.

5

Tripalon hoogtepunt open dag Manege De Eenhoorn

Een ruiter springt over een hindernis. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Manege De Eenhoorn heeft zondag een open dag gehouden. De dag was geslaagd. Hoogtepunt was de tripalon, een wedstrijd met verschillende teams die een parcours springen, hardlopen en een hindernisbaan crossend afleggen. De deelnemers lieten zich niet uit het veld slaan door het slechte weer en namen een nat pak voor lief.

'Ajax-pad'

Foto: Trudy Kroese

'Oude' en nieuwe inwoners van Diemen maakten zondag een wandeling door Diemen, onder meer over het 'Ajax-pad'.

8-9

Prijs!

DIEMEN Het was al heel gezellig bij de opnamen van 'Miljoenenjacht' voor Diemenaar Eric Struyk. Maar toen een prijs van 25.000 euro op zijn naam viel, was het feest compleet.

Die prijs moest wel gedeeld worden met de rest van het vak vol Diemenaren met dezelfde postcode, zodat er 500 euro per man overbleef. Maar dat mocht de pret niet drukken. Samen met 49 andere deelnemers aan de Postcodeloterij uit zijn wijk en aanhang mocht Eric de uitzending bijwonen. Ver hoefden de Diemenaren niet te reizen, de studio waar Miljoenenjacht wordt opgenomen staat in Amsterdam-Zuidoost. Met een busje vol vrienden en bekenden toog Eric die kant op. Toen een andere kandidaat ervoor koos om het spel te spelen, werd een van de koffers met toen nog onbekende inhoud aan iemand van het publiek gegeven. De computer besliste, en de keuze viel op de stoel van Eric. Een grote verrassing voor Eric en het hele vak Diemenaren, die de prijs met luid gejuich en applaus ontvingen.

Dat de show wordt opgenomen is geen geheim. Zondagavond keek een groep bekenden dan ook bij Eric thuis de uitzending, met een heerlijk bord nasi met saté op schoot. De bestemming voor zijn 500 euro weet Eric al. "Alle mensen in het publiek kregen ook een soundbar voor bij je televisie. Maar die van ons is daar te oud voor. Het geld is dus voor een nieuwe tv."

Weerbericht

Droog met geregeld zon en wolkenvelden, vrij koel

Deze week trekt een buitengewoon krachtig hogedrukgebied over onze omgeving naar het oosten. De luchtdruk kwam dicht bij het septemberrecord van 1039,8 hPa. Donderdag is het vrij warm en zonnig. Vanaf vrijdag wordt aan de oostflank van een nieuw hogedrukgebied minder warme, polaire lucht aangevoerd. Het blijft droog, maar het wordt een stuk koeler.

Vrijdag + het weekeinde

Na een droge, zonnige donderdag met circa 21 graden blijft het ook vrijdag droog. Er zijn perioden met zon en wolkenvelden. Het is bij een matige noordenwind belangrijk koeler. Het wordt 14 à 15 graden. Zaterdag verandert er weinig. Er zijn perioden met zon. De nachten zijn in het weekend vrij koud met een minimum van circa 5 graden. Zondag zijn er wolkenvelden met soms ook ruimte voor de zon. Het wordt 15 graden. Er waait een matige westenwind.

Trend na het weekeinde

De maand oktober gaat koel van start. Hoge luchtdruk nabij de Britse eilanden veroorzaakt een noordwestelijke stroming. Er zijn wolkenvelden met kans op een bui. Er is van tijd tot tijd ook ruimte voor de zon. Het wordt circa 13 graden, later in de week mogelijk iets hoger.

Weetje

Bij september denken we aan nazomerweer. Dat verschilt van jaar tot jaar. September 2017 verliep vrij koel. Op 7 dagen werd de 20 graden ietwat overschreden. In september 2015 maar op 2 dagen. Dit jaar op 16 dagen, waarvan één dag boven 25 graden. Zeer fraai was september 2016 met 7 dagen boven de 25 graden. Op 13 en 14 september 2016 werd het zelfs 31 graden.

Ontspanningslokaal voor werkelozen

De economische depressie van 1929 en de daaropvolgende jaren maakte ook in Diemen veel mensen werkeloos. Vanaf 3 januari 1933 konden ze terecht in een ontspanningslokaal aan de Diemerkade dat welwillend was afgestaan door het Koperen Stelen Fonds. Een winkelier zorgde voor koffie, thee en suiker en de Radio-Centrale sloot gratis de radio aan in het lokaal. De gemeente gaf ƒ 150,- subsidie. Er werd van alles georganiseerd. Zo was er elke maandagavond een zitting van de loge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren, afdeling Diemen, genaamd 'De Zaaier No. 121'. En wie zich in de eigentijdse politieke ontwikkelingen wilde verdiepen, kon op 26 april 1933 terecht voor een bespreking over de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. Uiteraard was de toegang gratis. Diverse lokale politieke partijen, met name de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en vakbewegingen van verschillende politieke en kerkelijke achtergronden maakten met grote regelmaat gebruik van het Diemense ontspanningslokaal. Zo kwam op 3 oktober 1933 de heer B. de Vries spreken. De Vries was secretaris van de Amsterdamsche Bestuurdersbond, lid gemeenteraad Amsterdam, in het kader van de mobilisatievergaderingen voor 'Vrijheid, Arbeid en Brood!'

Begroting 2019: veel geld voor nieuwe investeringen

Gemeente trekt geld uit voor tweede Huis van de Buurt. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Het college van B en W heeft de begroting 2019 gepresenteerd. De gemeenteraad praat in oktober en november over de begroting.

In de begroting 2019 zijn de beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord 'Duurzaam samenleven' financieel vertaald. De coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 wil met talrijke nieuwe beleidsvoornemens en investeringen een sociaal, divers, veilig en duurzaam Diemen versterken. Het is ook gelukt om met al die nieuwe voornemens de structurele uitgaven en inkomsten de komende jaren in evenwicht te houden, meldt het college.

Het college trekt 120.000 euro uit voor preventief jeugdbeleid en de inzet van straatcoaches. Voor een nieuw Huis van de Buurt wordt 50.000 euro gereserveerd en 25.000 euro voor het voorkomen van een eigen Wmo-bijdrage voor minima. Er komt ruimte voor meer personele inzet in De Brede HOED om hen beter in staat te stellen de groeiende vraag naar hulp bij complexere zaken te beantwoorden, bijvoorbeeld huisvesting in crisissituaties. Het gaat hierbij om een bedrag van 80.000 euro. Om werkzoekenden, onder andere statushouders, aan het werk te helpen wordt 175.000 euro uitgetrokken. Daarnaast wordt er 80.000 euro vrijgemaakt voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit bij schuldhulpverlening. En voor de Stadspas wordt 25.000 euro uitgetrokken. Per 1 januari 2019 kunnen meer Diemenaren gebruikmaken van de Stadspas. Het college wil dat iedere Diemense jongere kan sporten of aan cultuur doen en daarom wordt met 40.000 euro het Jeugdfonds Sport en Cultuur voortgezet.

Uitgaven en inkomsten blijven in evenwicht

Iedereen, ongeacht etniciteit, inkomen, leeftijd, religie, sekse of seksuele geaardheid, moet zichzelf kunnen zijn in Diemen, vindt het college. Daarom is er 100.000 euro beschikbaar om activiteiten te steunen die bijdragen aan diversiteit, onderlinge verbinding en jeugdactiviteiten. Ook blijft het college investeren in citymarketing via Daarom Diemen en ontwikkelingssamenwerking.

Het college vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich binnen- en buitenshuis veilig voelt. In het kader van veiligheid en openbare orde investeert het college 75.000 euro in het terugdringen van fraude en ondermijnende criminaliteit door continuering van de integrale aanpak en samenwerking met andere partners. Ook gaat Diemen 10.000 euro vrijmaken voor een jaarlijkse veiligheidsmonitor. Het college wil dat er voor alle inkomensgroepen een woning beschikbaar is in Diemen. Nog dit jaar start de aanbesteding voor 624 woningen in Holland Park West. Hiervan worden er 150 voor de middenhuur en 186 sociale huurwoningen. In 2019 wordt ook het bestemmingsplan Holland Park Zuid afgerond voor 1500 woningen. In dit plan worden 450 sociale huurwoningen en 300 middenhuurwoningen opgenomen. In totaal wil het college 1185 sociale huurwoningen en 600 middenhuurwoningen bouwen.

Op het gebied van duurzaamheid maakt het college geld vrij voor de energietransitie, het verbinden van natuur en groen en het verkleinen van de Diemense afvalberg. Het doel is dat Diemen in regionaal verband energieneutraal is in het jaar 2040. Om dat in goede banen te leiden zijn meer ambtenaren nodig en daarin wordt 200.000 euro geïnvesteerd. Voor de ontwikkeling van klimaatbeleid en het ondersteunen van Daarom Duurzaam Diemen wordt 150.000 euro vrijgemaakt. Er is 150.000 euro ruimte voor vergroening van de openbare ruimte, bijvoorbeeld om beter bestand te zijn tegen wateroverlast als gevolg van overvloedige regenval. Het college wil eind van het jaar samen met maatschappelijke partners en de gemeenteraad een integraal duurzaamheidsplan voor Diemen presenteren. Het college verwacht dat er dan ook meer bekend is over de klimaatplannen van de rijksoverheid, de rol van de gemeenten en de manier waarop deze transities worden gefinancierd.

51 miljoen voor nieuwe investeringen tot 2022

Het college gaat in de periode 2019-2022 ruim 51 miljoen euro investeren in nieuwe voorzieningen. Er staan tal van investeringen gepland voor het vernieuwen en uitbreiden van sportaccommodaties, waaronder de bouw van een tweede sporthal. Vanaf 2020 wordt er geïnvesteerd in nieuwe onderwijsvoorzieningen. Zo staan er een basisschool voor Bergwijkpark én een middelbare school op het programma. De verhuizing van de openbare bibliotheek naar De Omval staat ingepland voor na 2019. Op het gebied van vervoer wordt er vanaf 2021 gestart met de bouw van de spooronderdoorgang aan de Ouddiemerlaan.

Intrekken vergunning vuurwerkshop

Vervolg van voorpagina.

De Raad van State vindt ook niet dat het gemeentebestuur te lang heeft gewacht met het intrekken van de vergunning, vlak voor de verkoopperiode.

Het gemeentebestuur moest na de melding van de politie zorgvuldig en zo snel mogelijk beslissen. Daarvoor moest eerst voldoende bewijs tegen de vuurwerkhandelaar worden verzameld. Toen dat binnen was, heeft het gemeentebestuur meteen ingegrepen.

Politie houdt 3 verdachten aan van poging beroving vrouw

Diemen Een 19-jarige vrouw is donderdagavond rond 20.50 uur op Griend in Diemen-Zuid aangevallen door een groep van vijf jongens die haar telefoon probeerden af te pakken. De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden.

De politie heeft kort na de beroving een 13-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden. In de dagen daarna zijn nog twee minderjarige verdachten aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Telefoon

De vrouw was donderdagavond aan het hardlopen over het fietspad langs de Randweg in Duivendrecht. Ze kwam uit de richting van de Boschplaat en rende in de richting van Griend. Ter hoogte van de onderdoorgang onder de Van der Madeweg zag zij een groepje jongens staan die het fietspad blokkeerden. Ze probeerde het groepje via het voetpad te passeren. De jongens vielen haar aan en probeerden haar telefoon te stelen.

De vrouw verzette zich en schreeuwde hard. Hierop rende het groepje weg. Twee daders vluchtten in de richting van Boschplaat, één vluchtte de bosjes in en twee rechtsaf Griend op. De vrouw, die niet gewond is geraakt, belde onmiddellijk de politie. Op basis van het opgegeven signalement heeft de politie kort daarna één verdachte aangehouden.

De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Het Hagunnankoor viert 50-jarig bestaan met diverse activiteiten

Het Hagunnankoor viert het lustrum zondag 30 september in de kerk.

DIEMEN Het Hagunnankoor van de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden bestaat op zondag 30 september vijftig jaar. Het lustrum wordt gevierd met een feestelijke mis (aanvang 10.30 uur), een receptie en een openbare repetitie (aanvang 12.00 uur).

Lianne Poepjes-van Westing is voorzitter van het koor: "Het Hagunnankoor was in het verleden een jongerenkoor. Nu kan iedereen lid worden van het Hagunnankoor. Het jongste lid is 18 jaar, het oudste lid is 53 jaar." De 27 leden van het koor repeteren een avond per week in de Sint Petrus' Bandenkerk. Een keer per maand wordt er gezongen tijdens een mis in de katholieke kerk aan de Hartveldseweg. Lianne geeft aan dat de sfeer en het plezier voor de leden belangrijk zijn. "Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten en gaan om de twee jaar een weekeindje weg. Wij hebben ook leden die niet meer in Diemen wonen, maar toch lid zijn gebleven." De room-katholieke parochie Sint Petrus' Banden heeft vier koren: het jongerenkoor Pee Bee, het vrouwenkoor Stanza, het gemengde koor Allegria en het Hagunnankoor.

Hapjes en aanbiedingen bij 'Proef Diemerplein'

DIEMEN Op zaterdag 29 september wordt Proef Diemerplein gehouden. Het evenement duurt van 12.00 tot 16.00 uur.

Diverse verswinkels, horecazaken en de supermarkten van winkelcentrum Diemerplein laten zien wat ze in huis hebben tijdens het evenement Proef Diemerplein.

Er zijn proeverijen, hapjes en aanbiedingen van Kaas & Zo, Slagerij Vedder, Bakkerij Jongejans, Brasserie Drusius, Happy China, Albert Heijn, Deen, Care by Dio en Kwalitaria.

Antoine Vincke, winnaar van het tv-programma 'De Nieuwe Lekkerbek' is van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig en zal zijn winnende lasagneschijf uitdelen.

The Pancake Shop uit Diemen deelt gratis poffertjes uit en de zingende Italiaanse ijscoman deelt gratis ijsjes uit. Luciano Gelati steelt overal de show met zijn temperamentvolle optreden. Als een echte mediterrane charmeur brengt hij de mooiste Italiaanse liederen. Zijn klassieke ijskar is gevuld met het overheerlijke Italiaanse stracciatella-ijs, bereid door de beste Italiaanse ambachtelijke ijsmakers.

Op het speciale knutselterras kunnen kinderen een schilderij met chocola maken. Er wordt onder begeleiding van een chocolade-expert geschilderd met drie kleuren chocolade op snoeppapier. Dat worden héérlijke schilderijen die natuurlijk meteen opgegeten kunnen worden of mee naar huis kunnen worden genomen.

Wil Lagerweij

Eigenaar Lagerweij Totaalonderhoud, woont 11 jaar in Diemen

Wat doet jouw bedrijf Lagerweij Totaalonderhoud?
"Ik doe onderhoudswerkzaamheden aan kantoren en appartementen. Ik doe onder meer verbouwingen en schilderwerkzaamheden. Het gaat goed met het bedrijf. Ik krijg mijn klanten vooral via mond-tot-mondreclame."

Wat zijn jouw hobby's?
"Ik doe aan boksen en kickboksen in Gym020 in Diemen. Die gym is eigendom van mijn zwager Dax van de Velden. Verder vind ik het leuk om tijd door te brengen met mijn vrouw Nikki van Diemen en onze kinderen Levi van zeven jaar en Loïs van drie jaar."

Jouw favoriete vakantieland?
"Spanje. Ik vind het klimaat, eten en levenstempo heerlijk. In Spanje doen mensen het rustiger aan. Als ik daar ben, ga ik daar in mee. Als ik vervolgens terug in Nederland kom, valt het mij altijd meteen op dat het leven hier sneller gaat. Ik laat mij daar al vrij snel weer in meeslepen."

Jouw beste eigenschap?
"Ik ben loyaal en wil in mijn werk altijd iets extra's voor mijn klanten doen. Ik verleen graag goede service."

En jouw slechtste eigenschap?
"Ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid."

Heb je favoriete muziek?
"Ik luister graag naar loungemuziek en Nederlandstalige muziek. Ik houd van artiesten als Dré Hazes en Tino Martin."

Jouw favoriete winkel?
"Basic Line, de zaak van mijn schoonmoeder Anja van Diemen. Daar koop ik al mijn kleding."

Je bent geboren en opgegroeid in Amsterdam. Kom je er nog vaak?
"Eigenlijk steeds minder. In Amsterdam mis ik tegenwoordig de samenhang en gemeenschapszin. Die is er in Diemen wel."

Omleidingen verkeer en bus

Vervolg van voorpagina.

Buslijn 44 in de richting van Diemen-Noord wordt vanaf 1 oktober omgeleid: na de Diemerbrug slaat de bus linksaf de Hartveldseweg op. Vervolgens rijdt de bus via de Arent Krijtsstraat en het Wilhelminaplantsoen naar de Ouddiemerlaan. Vanaf de halte voor het gemeentehuis rijdt de bus weer de gewone route. De haltes op de Muiderstraatweg, de Prins Bernhardlaan en de Prinses Beatrixlaan komen te vervallen.

De bus in de richting van Diemen-Zuid blijft de vaste route rijden.

Vrijwilligers ontvangen Petrusbeeldjes

Suzanne Geluk, Herman Hogenaar en Cobie van Nieuwkerk.

DIEMEN Hanneke van Wel, voorzitter van het bestuur van de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden, heeft zondag Petrusbeeldjes uitgereikt aan drie vrijwilligers.

Suzanne Geluk, Herman Hogenaar en Cobie van Nieuwkerk ontvingen een Petrusbeeldje. Dit gebeurde tijdens de Vierkorenmis, waarmee het kerkelijk seizoen werd geopend. Elk jaar worden door het parochiebestuur Petrusbeeldjes uitgereikt aan mensen die zich als vrijwilliger voor de parochie hebben ingezet.

Burgemeester feliciteert echtpaar met diamanten huwelijk

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De heer en mevrouw Moo-Tjon waren donderdag 20 september 60 jaar getrouwd. Burgemeester Erik Boog en zijn vrouw Wahida brachten het echtpaar een bezoek en feliciteerden mevrouw en meneer met hun diamanten huwelijk. De burgemeester overhandigde het echtpaar een bloemstuk en chocolade.

'Het Ajax-pad' kent een donkere historie

Een groep 'oude' en nieuwe inwoners van Diemen maakte zondag een wandeling. Ook het 'Ajax-pad' werd aangedaan. Het 'Ajax-pad' ligt er tegenwoordig vredig bij, maar was in de jaren tachtig en negentig de plek waarover supporters van tegenstanders van Ajax naar het Ajax Stadion werden geleid.

Nu: Wandelen over een stuk van het 'Ajax-pad'. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De initiatiefgroep Diemen uit-je Wijk heeft zondag de eerste wandeling in Diemen gehouden. Diemen uit-je Wijk is een initiatiefgroep om nieuwe Diemenaren en mensen die al langer in Diemen wonen met elkaar in contact te brengen. De gemeente verleende haar medewerking aan het initiatief.

Zo'n 25 belangstellenden hadden zich verzameld in De Verbinding op het Van Markenplantsoen. De wandeling, die in de stromende regen plaatsvond, ging naar Theater de Omval, het 'Ajax-pad' bij de Martin Luther Kinglaan, de Joodse begraafplaats, begraafplaats Gedenk te Sterven, de alpaca's aan het begin van Diemen-Noord en de volkstuinen en de moestuin bij Buitenlust. Diverse mensen vertelden iets over de historie van de plekken die werden bezocht.

Het 'Ajax-pad', dat vlak voorbij het NS-station in het centrum begint en langs de flats aan de Martin Luther Kinglaan en de Tobias Asserlaan loopt, is een begrip bij mensen die al langer in Diemen wonen. Inwoners van Diemen die hier recenter zijn komen wonen kennen de geschiedenis van het pad soms van verhalen.

Toen: Politie ving supporters op bij station. Foto: Gerrit Hols

Burgemeester De Hon stuurde supporters
van FC Utrecht terug naar de Domstad

Hoewel het pad tegenwoordig vooral wordt gebruikt door wandelaars, joggers en mensen die hun hond uitlaten, blijft het pad verbonden aan de dagen dat ook Diemen geconfronteerd werd met geweld van voetbalsupporters. Het supportersgeweld rond voetbalwedstrijden kwam in de tweede helft van de jaren zeventig in Nederland op. In navolging van supporters van voetbalclubs in Engeland organiseerden supporters van clubs uit de grote steden, zoals Ajax, Feyenoord, FC Den Haag en FC Utrecht zich.

De gemeente Diemen werd op zondag 24 mei 1981 geconfronteerd met hevige supportersrellen. Tot die tijd reisden supporters van Feyenoord, FC Den Haag en FC Utrecht naar het Amstelstation en gingen vervolgens onder begeleiding van de mobiele eenheid van de politie naar het Ajax Stadion aan de Middenweg.

De gemeente en de politie traden na het eerste incident adequaat op tegen supportersgeweld

Die middag ging een grote groep supporters van Feyenoord naar het Centraal Station en stapte in de stoptrein naar Diemen. In de trein molesteerden zij onschuldige reizigers, stapten daarna uit in het centrum van Diemen, sloegen daar toevallige passanten in elkaar en richtten vernielingen aan.

De politie en de gemeente Diemen reageerden daarna adequaat. De treinen met supporters van de tegenstanders van Ajax werden voortaan bij het station in het centrum van Diemen opgewacht. De politie begeleidde de supporters over het 'Ajax-pad'. Aan het einde van de Tobias Asserlaan staken zij via een bruggetje het water over en gingen verder via het sportpark naar het Ajax Stadion, waar op de hoek van de staantribune aan de stadszijde een hoekvak voor bezoekende supporters was gereserveerd. Op zondag 17 januari 1993 was Diemen landelijk nieuws. Twee treinen met supporters van FC Utrecht arriveerden op het station in het centrum. De autoriteiten waren op alles voorbereid. Behalve de mobiele eenheid waren ook burgemeester Bob de Hon, politiechef Guus Setz en een hulpofficier van justitie bij het station aanwezig. Toen een aantal supporters van FC Utrecht bij het station antisemitische leuzen riep, werd er resoluut ingegrepen. De Hon maakte korte metten met het wangedrag. Alle supporters konden de treinen weer in, die hen vervolgens naar de Domstad brachten. De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht werd zonder supporters van de bezoekende club gespeeld. De actie kreeg veel aandacht en positieve respons. In de dagen die volgden was burgemeester De Hon regelmatig op televisie te zien.

Voetbal voor de allerkleinsten

Arno Splinter Sport Events organiseert trainingen voor peuters

Peuters leven zich uit met de bal. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Vijftien peuters deden zaterdagochtend 15 september mee aan de vroegste les van peutervoetbal in wijkcentrum Het Noorderlicht.

Peutervoetbal is een initiatief van Arno Splinter Sport Events, het bedrijf van de voormalige profvoetballer van onder meer Ajax. De ambitie van Arno Splinter Sport Events is om zo veel mogelijk mensen op een leuke manier aan het sporten/voetballen te krijgen. Het bedrijf richt zich op veel groepen: van baby's tot en met 65-plussers, maar ook op bedrijven en scholen.

Het is zaterdagochtend 09.30 uur. In de sportzaal van Het Noorderlicht zitten de kinderen klaar voor het peutervoetbal. Instructeurs Zino en Tom doen spelenderwijs de warming-up. Daarna mogen de kinderen van een mat afglijden en over een evenwichtsbalk lopen. Zino en Tom krijgen hierbij hulp van een aantal ouders. Duidelijk wordt dat het bij peutervoetbal niet alleen om balvaardigheid gaat, maar dat het ook goed is voor de ontwikkeling van de motoriek van de peuters. Daarna komen de ballen uit de netten. De peuters rennen achter de ballen aan, mogen proberen om paaltjes om te schieten en later trachten om de ballen te raken die door de voetbalkatapult worden afgevuurd. Het programma is gevarieerd. Het is de tweede van in totaal tien lessen. De cursus wordt afgesloten met een slotdag waarbij kinderen diploma's krijgen. De ouders genieten van het plezier van hun kinderen en zijn ook te spreken over de kwaliteit van het peutervoetbal. Danny Mica kijkt naar de verrichtingen van zijn jongste zoon Deejan (3), die zich enorm vermaakt. "Je ziet dat de kinderen enorm veel plezier hebben. De oefeningen zijn ook goed voor hun motoriek. Dat is belangrijk. Onze oudste zoon Diedjée, die nu vier is, heeft eerder aan peutervoetbal meegedaan. Hij vond het heel leuk en heeft zijn diploma's gehaald."

www.arnosplinter.nl.

Het Gaudi Kwartet, zondag 30 september in De Hoop.

Donderdag 27 september

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen die juridische problemen hebben. Informatie: 06-31063039.

Film: 'Den Skyldige'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Politieagent Asger Holm opent in deze spannende film vanuit de alarmcentrale de jacht op een ontvoerder. Entree € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Vrijdag 28 september

Cabaret: Oldenhermanns

20.30 uur | Theater de Omval

Lize van Olden en Anna Hermanns wensen zich een ander leven en sleuren je mee in de sex, drugs en rock-'n-roll van de indoorspeeltuin. Op zoek naar de nooduitgang van de dagelijkse sleur. Entree € 16,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Zaterdag 29 september

Cabaret: Lebbis

20.30 uur | Theater de Omval

Jarenlang heeft Lebbis met goede vrienden gesprekken gehad, over waar we heen zouden kunnen gaan. En vooral, schieten we ons doel niet voorbij? In 'De bovengrens' kijkt Lebbis samen met u wat we doen en waarom en waar het heen gaat. Entree € 17,-.

Zondag 30 september

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is ds. W. Brouwer uit Diemen/ Duivendrecht.

Viering 50 jaar Hagunnankoor

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Eucharistieviering t.g.v. het 50-jarig jubileum van het Hagunnankoor. Voorgangers zijn pastor J. van Diepen en diaken H. Hartog.

Workshop intuïtie, auralezen

13.45 uur | El'sina

Ontdek en verstevig je eigen manier van helder waarnemen. In deze ervaringsgerichte workshop oefen je met de beginselen van het auralezen en geef je elkaar een korte auralezing. Informatie: www.intuitie-in-praktijk.nl.

Kamermuziek: Gaudi Kwartet

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

Eerste concert in een nieuwe serie Kamermuziek in De Hoop. Strijkkwartetten van Mozart, Schubert en Mendelssohn.

Maandag 1 oktober

Beauty-inloop

11.00 uur | Het Noorderlicht

Een schoonheidsspecialiste en pedicure zijn aanwezig voor behandelingen aan senioren. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 2 oktober

Oefenuur OBA

15.00 uur | OBA Diemen

Oefen zelf met taal, rekenen of computeren. Werk op je eigen niveau en in eigen tempo op de computer, de begeleider helpt je op weg. Oefen ook met het Inburgeringsexamen en staatsexamens. Meedoen is gratis.

Film: 'Den Skyldige'

20.00 uur | Theater de Omval

Politieagent Asger Holm opent vanuit de alarmcentrale de jacht op een ontvoerder.

Woensdag 3 oktober

Computerinloopmorgen

9.00 uur | De Schakel

Elke woensdag van 9.00-12.00 uur voor problemen met uw laptop, iPad of tablet. Informatie: 06-43734155.

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Boodschappenbus voor ouderen, haalt u tussen 12.00 en 15.00 uur thuis op en brengt u naar de markt en het Diemerplein en weer terug. Aanmelden dinsdag: 020-6603300. Kosten € 1,50 voor een retour, contant af te rekenen met de chauffeur.

Kinderboekenweek

15.00 uur | OBA Diemen

De feestelijke opening van de Kinderboekenweek. Geïnspireerd door een prachtig verhaal en onder het genot van een glas limonade en een traktatie gaan we de meest leuke knutselwerken maken.

Cabaret: Arie en Silvester

20.30 uur | Theater de Omval

WIE?! Arie en Silvester! In deze 'Best of'-show komen ze nog een maal terug. Alle onvergetelijke acts worden afgestoft, voorzien van een nieuwe jas en keihard door je strot geduwd. Kortom: oude wijn door oude zakken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Reserveren: theaterdeomval.nl.

Bijzondere film in de Omval

DIEMEN Theater de Omval vertoont volgende week de documentaire 'Given'.

Given is de zesjarige zoon van Aamion en Daize Goodwin. Samen met zijn ouders en kleine zusje True vertrekt hij op wereldreis. Zijn ouders zijn allebei professionele surfers, verdelen hun tijd over Hawaii, Fiji en Nieuw-Zeeland en zagen al veel van de wereld. Voor deze reis gaan ze echter verder, ruim een jaar lang trekken ze met hun gezinnetje door 15 verschillende landen, van IJsland en Senegal tot Marokko en Thailand.

Programmeur Marleen van den Heuvel: "Given is een visueel verbluffende, vaak met knappe, dromerige slow motions gemaakte documentaire, helemaal verteld door een zesjarige jongen. Je krijgt gewoon zin om je saaie en geregelde leventje overboord te gooien, je rugzak te pakken en de wijde wereld in te trekken. Laat je overspoelen door schitterende landschappen en ontroerende ontmoetingen in deze bijzondere film, die wij speciaal uit Amerika hebben geïmporteerd en die niet in het reguliere programma van filmhuizen te zien is."

Donderdag 4 oktober, 14.00 en 20.00 uur en dinsdag 9 oktober, 20.00 uur. De film is Engels gesproken en heeft geen Nederlandse ondertiteling.

Nederlaag SV Diemen

Trainer Mark Steur ziet progressie

SV Diemen verloor competitie-ouverture.

DIEMEN Het eerste zondagteam van SV Diemen heeft de competitie-ouverture verloren. De ploeg van trainer Mark Steur ging voor eigen publiek onderuit tegen Sporting Martinus: 0-1. Bij rust was de stand nog 0-0.

Steur kijkt met gemengde gevoelens terug op het eerste competitieduel. "De organisatie van het team stond goed en wij hebben achterin weinig weggegeven. Maar ik vond dat wij bij balbezit niet goed speelden. Wij hebben te weinig kansen gecreëerd. Maar ik heb vooruitgang gezien in vergelijking met het laatste bekerduel dat wij hebben gespeeld. Ik heb alle vertrouwen in de ploeg. Ik vond het een typische 0-0-wedstrijd, maar Sporting Martinus benutte in de tweede helft een vrije trap en heeft de drie punten gepakt."

Jonge spelers

Steur stelde tegen Sporting Martinus drie jonge spelers op die tot voor kort uitkwamen in de A-junioren: doelman Dean Palmer, rechtsback Dennis Pinas en linksback Wouter Holthuizen.

SV Diemen speelt op zondag 30 september een uitduel tegen IVV, dat zondag met 0-5 bij VVH/Velserboek won. De wedstrijd in Landsmeer begint om 14.00 uur. De trainer van IVV is Gerrie Breugem. Hij was de afgelopen twee seizoenen trainer van SV Diemen. IVV is door het uitstekende doelsaldo koploper in de derde klasse C. Ook Alliance '22, De Meer, ZSGOWMS, Sporting Martinus en VSV hebben na één wedstrijd drie punten. IVV, dat afgelopen zomer de selectie ingrijpend heeft versterkt, is een sterke ploeg, is de mening van Steur. "Ik heb IVV voor dit seizoen een van de titelkandidaten genoemd, dus het wordt een mooie wedstrijd."

Van der Meij naar Jeugd Olympische Spelen

Amber van der Meij reist veel met het nationale beachhandbalteam.

DIEMEN Amber van der Meij (17) uit Diemen is geselecteerd voor het beachhandbalteam dat in oktober gaat deelnemen aan de Jeugd Olympische Spelen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

De ploeg reist op 1 oktober naar Buenos Aires.

Goede prestaties

De talentvolle beachhandbalster levert al een aantal jaren goede prestaties. Dit jaar werd zij met de nationale jeugdploeg tweede tijdens het Europees kampioenschap in Montenegro. In 2017 werd zij met haar team tweede tijdens het wereldkampioenschap dat in Mauritius werd gehouden. Zij werd toen uitgeroepen tot beste verdedigster van het toernooi. In 2017 en 2016 werd Amber met haar team Europees kampioen.

Groep B

De Jeugd Olympische Spelen is een sportevenement voor sporters tot 18 jaar. Het beachhandbaltoernooi duurt van 8 tot en met 13 oktober. Nederland is ingedeeld in groep B en speelt tegen gastland Argentinië en Venezuela, Paraguay, Hongkong en Turkije.

Korfballers DKV Victoria verliezen van DSO: 15-14

DIEMEN Het veldseizoen is voor de korfballers van DKV Victoria inmiddels drie wedstrijden oud en het lijkt tot nog toe een exacte kopie van het vorige seizoen, waarin promotie net niet werd afgedwongen.

Na de dramatisch verloren eerste wedstrijd van de competitie tegen Stormvogels pakten de Diemer korfballers vorige week de eerste twee punten tegen concurrent Furore. De ploeg ging afgelopen zaterdag dan ook vol vertrouwen naar Alkmaar. DSO bleek vorig jaar een geduchte tegenstander, waar overigens wel twee keer van werd gewonnen. Dat gaat dit seizoen niet meer gebeuren. DKV Victoria startte niet sterk, herpakte zich in de eerste helft en had de wedstrijd bij tijd en wijle onder controle. Maar DSO gaf niet op, knokte zich terug en wist de wedstrijd op zogenaamde 'Duitse' wijze te winnen: 15-14.

Met twee punten uit drie wedstrijden staat DKV Victoria onderaan in de derde klasse en moet het aankomende zondag vol aan de bak in de thuiswedstrijd tegen koploper OKV als het nog een rol van betekenis wil spelen op het veld. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

Dames Smashing '72 winnen eerste competitieduel

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 is de competitie goed begonnen. De volleybalsters uit Diemen wonnen voor eigen publiek met 3-2 van Tevoko.

Smashing '72, dat lange tijd geen beroep kan doen op libero Anne Crouwel, begon sterk tegen de ploeg uit Texel. Smashing '72 won de eerste set met 25-16 en wist daarna ook de tweede set te winnen: 27-25.

De bezoeksters kwamen daarna terug en wonnen de derde en vierde set met respectievelijk 21-25 en 20-25. Smashing '72 slaagde er daarna in om de vijfde en beslissende set te winnen: 15-5. Smashing '72 heeft na één duel 3 punten.

Op zaterdag 29 september speelt Smashing '72 een uitduel tegen Compaen. De wedstrijd in Oostzaan begint om 15.45 uur.