DiemerNieuws

15 oktober 2015

DiemerNieuws 15 oktober 2015


Voedselbank verhuist naar voormalige Diemer Factory

door Oscar Borghardt

DIEMEN - De Voedselbank Diemen verhuist naar het pand waar in het verleden jongerencentrum Diemer Factory was gevestigd. Dit heeft de gemeenteraad besloten.

De Voedselbank Diemen maakt momenteel nog gebruik van het gebouw aan de Verrijn Stuartweg 3-5. In dit uitgiftepunt worden de artikelen voor de voedselpakketten opgeslagen en de voedselpakketten samengesteld.

Vrijwilligers verstrekken de voedselpakketten elke vrijdagmiddag aan de cliënten. Ook zijn er op bepaalde tijden vrijwilligers aanwezig die cliënten met problemen helpen en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Eigendom gemeente
Het pand aan de Verrijn Stuartweg 3-5 is eigendom van de gemeente. Voedselbank Diemen maakt gratis gebruik van het pand. De onderhoudskosten en exploitatiekosten bedragen jaarlijks 25.000 euro. Die kosten komen voor rekening van de gemeente.

Het pand voldoet niet meer aan de eisen en renoveren is geen optie. Dit zou de gemeente veel geld kosten zonder dat het pand echt veel meer waard zou worden. De gemeente wil het pand slopen en het perceel verkopen. De gemeente was al enige tijd in gesprek met de Stichting Voedselbank Diemen over een nieuwe plek.

Ook de Diemer Factory is eigendom van de gemeente en staat al lange tijd leeg. De Jongerenraad Diemen kwam eerder dit jaar met het idee om in het voormalige jongerencentrum activiteiten voor studenten te organiseren. Hiervoor was echter te weinig steun.

Lees verder op pagina 3.

Bewoner: onjuiste cijfers basis invoering blauwe zone

DIEMEN - "Het college van B en W baseert zich op foute cijfers bij de invoering van de blauwe zone in de Anne Frankwijk." Dit is de mening van Peter Prins, bewoner van de wijk in Diemen-Zuid.

Prins: "Dat is maandag gebleken tijdens de zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Diemen, waar 17 bezwaarschriften tegen invoering van de blauwe zone werden behandeld. In september 2014 sprak 57 procent van de wijkbewoners bij een door de gemeente gehouden internetpeiling zich uit tegen de invoering van een blauwe zone. Uit de telling die de gemeente in maart 2015 heeft laten uitvoeren, zou af te leiden zijn dat de parkeerdruk in de wijk tussen 82 en 92 procent zou variëren. Volgens het parkeerbeleid van het college van B en W kan het dan een blauwe zone invoeren, maar is het daartoe volgens eigen beleid niet verplicht."

Eigen tellingen
Prins stelt dat bewoners in de week voorafgaand aan de zitting van de bezwaarschriftencommissie eigen tellingen hebben gehouden. "Wij hebben vastgesteld dat de gemiddelde parkeerdruk 75 procent is. Er is dus geen aanleiding om een blauwe zone in te voeren, omdat de gemeente zelf de grens legt op 90 procent. Uit de door bewoners uitgevoerde telling blijkt dat er een groot verschil is tussen parkeren overdag en parkeren in de avonduren en de weekeinden. Overdag zijn gemiddeld 42,5 van de 170 openbare parkeerplaatsen onbezet. Dat is 25 procent lege plekken. 's Avonds en in de weekeinden is de parkeerdruk groter. De bewoners zijn dan in tegenstelling tot overdag het meest thuis. Dan zijn er gemiddeld 30 openbare parkeerplaatsen vrij. De parkeerdruk is dan gemiddeld 82,5 procent."

Hij is van mening dat het college een deel van de parkeerdruk in de Anne Frankrijk zelf creëert. "Tijdens de zitting bleek ook dat werknemers van bedrijven aan de Muiderstraatweg van de gemeente een parkeervergunning kunnen krijgen, maar dan voor een parkeerplaats worden doorverwezen naar Diemen-Zuid. Een ander opvallend punt was dat het college zich, bij het nemen van het besluit om de blauwe zone in te voeren, gebaseerd zou hebben op zo'n 40 klachten van bewoners in de afgelopen vijf jaar. Uiteindelijk kon het college gisteren maar één schriftelijke klacht overleggen."

Lees verder op pagina 5.

Historische stenen sluis bewaard

DIEMEN - Door werk aan de eeuwenoude Diemerdammersluis in de Diemerzeedijk dreigden historische stenen uit de 17e en 18e eeuw voor zeker 100 jaar uit het zicht te verdwijnen. Er lijkt nu een oplossing gevonden te zijn.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), verantwoordelijk voor het onderhoud van de sluis, heeft besloten de sluis buiten gebruik te stellen en af te sluiten. De sluis voldoet niet meer aan de wettelijke normen voor waterkeringen. Vlak tegen de sluis aan de IJmeerzijde wordt een stalen voorzetwand geplaatst.

In de Diemerdammersluis zijn drie stenen ingemetseld met ingebeitelde teksten. Deze dateren uit 1674, 1716 en 1734. "Een mooi stukje vakmanschap uit vroegere eeuwen en waarschijnlijk de oudste stenen in Diemen", denkt Peter Prins van de PvdO, tevens bestuurslid bij het waterschap. Hij wil dan ook dat de stenen niet alleen behouden blijven, maar ook zichtbaar en toegankelijk zijn voor het publiek. De Historische Kring Diemen, het college van B en W en de gemeenteraad van Diemen steunden zijn pleidooi.
Het plan zo aanpassen dat de stenen in de sluis zelf zichtbaar blijven is niet mogelijk, bleek vorige week in de vergadering van het waterschapsbestuur over dit onderwerp. Maar bestuurder Gerard Korrel van AGV zegde wel toe te laten onderzoeken of het mogelijk is de stenen uit de sluis te verwijderen zodat ze elders tentoongesteld kunnen worden.
Pagina 8 en 9: de woelige geschiedenis van de Diemerzeedijk.

Burgemeester beschermheer Diemer Harmonie

Voorzitter Hubert de Leeuw en burgemeester Erik Boog. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog is zondagmiddag benoemd tot beschermheer van de Diemer Harmonie.

Hij volgt hiermee Amy Koopmanschap op. Volgens de traditie is de burgemeester van Diemen beschermheer of -vrouw van de Diemer Harmonie. Voorzitter Hubert de Leeuw overhandigde hem de daarbij behorende penning.

In een volle zaal van Theater De Omval gaf de Diemer Harmonie zondagmiddag haar najaarsconcert in samenwerking met muziekvereniging Soli uit Velsen.

7

overwinningen boekten dames SV Zeeburg in competitie

Weerbericht

Vanaf zondag overwegend droog, iets minder koud
Het Scandinavisch hogedrukgebied dat met een noordoostenwind koude polaire continentale lucht aanvoert met veel ruimte voor de zon, zwakt af. Een lagedrukgebied boven Noord-Italië schuift via de Alpen naderbij. Er komt meer bewolking met kans op neerslag. Vanaf zondag krijgt een hogedrukgebied bij Schotland grip op het weer. De kans op neerslag neemt weer af.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt zwaarbewolkt weer verwacht met enige tijd regen. Het wordt slechts 9 graden. Zaterdag is het eerst bewolkt en lokaal valt er nog wat regen. Later op de dag nemen de neerslagkansen af en kan het wat opklaren. Zondag blijft het vrijwel overal droog. Af en toe schijnt de zon. Er waait gestaag een matige wind tussen noord en noordoost. De nachten worden minder koud met minima van circa 7 graden. Overdag wordt het zo'n 11 graden.

Trend na het weekeinde
In de herfstvakantie bepaalt een krachtige gordel van hoge luchtdruk het weer. Het strekt zich uit vanaf de Atlantische Oceaan tot over het Noordzeegebied. Het blijft meest droog met een mix van zon en wolkenvelden. De maxima liggen rond 12 graden, later in de week iets hoger.

Weetje
De gemiddelde of normale maximumtemperatuur voor midden oktober bedraagt 15 graden. Het gemiddelde minimum is 8 graden. Vroege winterkou komt in oktober soms al voor. 40 jaar geleden, op 13 oktober 1975, viel in de vroege ochtend een paar centimeter sneeuw. Dat was recordvroeg. Op 24 oktober 2003 viel sneeuw bij een nachtelijk minimum van -6 graden.

'Radiocontroleurs' aan de Ouderkerkerlaan

De boer keek vreemd op toen hij thuiskwam op 1 februari 1942. Hij trof twee onthutste dienstboden aan. Wat was er gebeurd? Bij de boerderij aan de Ouderkerkerlaan in Diemen hadden een paar uur daarvoor twee mannen aangebeld die meedeelden dat zij van de politie waren. Zij kwamen de radio controleren. Toen de 'agenten' de radio in orde hadden bevonden, kregen de dienstboden te horen "dat er een geheime zender in huis moest zijn en dat de heren daarvoor huiszoeking kwamen doen", aldus de Oprechte Haarlemse Courant. Toen de vrouwen tijdens de huiszoeking in de buurt van de mannen bleven, sloten deze de dames op in een kamer. "Om rustiger te werken", zeiden ze nog. Nadat de mannen weg waren gegaan, bleek dat er 59 gaspenningen en een portemonnee met 6 à 7 gulden waren verdwenen. Toen geruime tijd later de boer thuiskwam, waarschuwde men pas de politie. De 'echte' Diemense politie stelde een uitgebreid onderzoek in, waarbij zij over een uitstekend signalement van haar 'collega's' de beschikking kreeg; de vrouwen hadden de pseudorechercheurs goed opgenomen. Of deze later nog gevonden zijn, vertelt het verhaal niet.

Holland Series bij TIW Survivors

Foto: Aram Goudsmit

DIEMEN - Op het terrein van TIW-Survivors vindt zaterdag 17 oktober de beslissing plaats in de 1e klasse van het herensoftbal.

Om 12.00 uur en om 15.00 uur worden er wedstrijden gespeeld in de zogenaamde Holland Series. Deze wedstrijden gaan tussen Hoofddorp Pioniers en Quick Amersfoort. Mocht er op zaterdag door beide teams een wedstrijd worden gewonnen dan valt op zondag de beslissing. Deze wedstrijd zal dan ook bij TIW-Survivors worden gespeeld. De winnaar van deze best-of-3-serie mag zich Nederlands kampioen noemen. De toegang is gratis.

Tram rijdt zondag niet

DIEMEN - In verband met de marathon die zondag in Amsterdam wordt gehouden rijdt lijn 9 tot 18.00 uur niet.

Bus 37 rijdt tussen Amsterdam, de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg. Inwoners van Diemen kunnen ook gebruikmaken van de trein en de metro.

Leerlingen leren dat keuzes gevolgen hebben

Project politie op basisscholen is succes

Acteur Peter Faber geeft les. Foto: Politie

DIEMEN - Leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Diemen krijgen sinds twee jaar een lesprogramma over criminaliteit en eigenwaarde en de keuzes die daarbij horen. Een agent in de klas, een bezoek aan de rechtbank en een ex-gedetineerde die zijn verhaal vertelt laten de kinderen zien wat foute keuzes tot gevolg kunnen hebben. Het is een intens lesprogramma dat door kinderen en overheden wordt geprezen. Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2015.

EPJO wordt al twee jaar met succes aangeboden op basisscholen in Diemen, Amsterdam en Oost-Nederland. Dit jaar volgen Den Haag, Noord-Brabant, Zeeland en Utrecht.

Politie, Openbaar Ministerie en de Peter Faberstichting sloegen twee jaar geleden de handen ineen om met scholieren in gesprek te gaan over een aantal beslissende keuzes voor hun toekomst. Want een strafblad verdwijnt niet na je 18e verjaardag. Gerard Zwarts (wijkagent Diemen), Hemmo Keijzer (inspecteur van politie) en acteur Peter Faber werkten het idee uit. Gerard en Peter deelden half september in Diemen hun wijze lessen met twintig kinderen.

Politie geeft al twee jaar les op scholen

Kiezen
Kiezen tussen goed en kwaad, daar draait het om tijdens de les. Kinderen noemen doorgaans dokters en (medewerkers van) ambulances goed en misdadigers fout. Een van de kinderen noemt tijdens een recente les de Islamitische Staat (IS) als fout. De wijkagent haakt daarop in en zegt dat de islam een prachtig geloof is. "De liefde staat daarin centraal, maar helaas kiezen sommige mensen voor radicaal geweld." Gerard legt de kinderen uit dat zij door verkeerde keuzes te maken in de problemen kunnen komen en daardoor ook hun ouders verdriet doen.

Boef
Gerard vertelt dit verhaal tijdens een filmpje dat in de les wordt vertoond waarin twee jongens hun criminele verleden uit de doeken doen en vertellen over de gevolgen waarmee ze nu kampen. Daarna volgt het hoogtepunt van de les: een 'boef' die net uit de gevangenis is vertelt de leerlingen dat hij net zolang in de cel heeft gezeten als de kinderen in die klas op school zitten. Een crimineel leventje is niet iets om trots op te zijn, is zijn boodschap.

Gerard: "Sterker nog: hij vertelde spijt te hebben van wat hij zijn slachtoffers aandeed. Hij drukt de kinderen op het hart zijn voorbeeld niet te volgen. Ga naar school, wees goed voor je ouders, de juffrouw en ook voor de andere kinderen."

Tijdens een les vraagt Gerard altijd wie er wel eens is gepest. Vingers gaan dan aarzelend de lucht in. Met onder andere een rollenspel leert Gerard dat pestkoppen veel schade aanrichten, soms tot de dood aan toe. "Ze vormen maar een kleine minderheid", legt Gerard uit. "Ik vertel kinderen dat ze de keuze hebben een front te vormen tegen de pesters."

Een optreden van acteur/theatermaker Peter Faber is tijdens de les een volgend hoogtepunt voor de kinderen. Hij vertelt de kinderen onder andere het verhaal van een kansloze jongen die door het maken van de juiste keuzes en het tonen van doorzettingsvermogen zijn idealen bereikt.

Opbrengst boekenmarkt voor de kerk

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In de rooms-katholieke kerk Sint Petrus' Banden is zaterdag een boekenmarkt gehouden. Liefhebbers kwamen op de mark af en wisten mooie boeken te kopen voor aantrekkelijke prijzen.

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het onderhoud van de kerk. De boekenmarkt wordt elk jaar in oktober gehouden. In december is er weer een kerstmarkt. Net als de boekenmarkt wordt ook de kerstmarkt in de kerk gehouden. De pastorie is geen optie meer, want die wordt verbouwd. Stadsherstel Amsterdam bouwt appartementen in het gebouw.

Werk op Muider-straatweg

DIEMEN - Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op het deel van de Muiderstraatweg bij bedrijventerrein Stammerdijk. Ook aan de toegangsweg naar het Diemerbos wordt gewerkt.

Op zaterdag 17 oktober van 07.00 tot 16.00 uur worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd vanaf de Weteringweg tot aan de ingang van het Diemerbos en het gedeelte van de Muiderstraatweg tot Achter de Blokhut. Tijdens deze werkzaamheden kan werkverkeer hinder veroorzaken. Het Diemerbos en het bedrijventerrein zijn die dag wel bereikbaar.

Deklagen
Op zondag 18 oktober van 07.00 tot 16.00 uur worden deklagen aangebracht op de Muiderstraatweg, Stammerhove en Stammerkamp. Het bedrijventerrein is die dag afgesloten voor verkeer. Het verkeer richting Diemerbos wordt door verkeersregelaars omgeleid over het fietspad.

Als het weer tegen zit worden de werkzaamheden verschoven naar het weekend van 24 en 25 oktober.

Verhuizing Voedselbank

Vervolg van voorpagina.

De Diemer Factory is te klein voor de Voedselbank Diemen. Maar door de huidige ruimte aan te passen en een uitbouw te maken wordt het gebouw geschikt gemaakt voor de nieuwe functie.

Gerda Smit, voorzitter van Stichting Voedselbank Diemen, is erg blij met het nieuwe onderkomen. "Het zal nog wel even duren voordat wij in het gebouw kunnen, want het pand wordt eerst verbouwd. Misschien kunnen wij er in de zomer van 2016 in. Het pand waarin wij nu zitten is groter, maar het nieuwe pand is schoon en warm. Verder komen wij op een pek te zitten die goed bereikbaar is, maar ook privacy aan onze cliënten biedt."

Sparkle Style wint prijs

DIEMEN - De winkel Sparkle Style in winkelcentrum Diemerplein is in de provincie Noord-Holland verkozen tot 'Beste Zelfstandige Winkelier van 2015'.

In de ranglijst van heel Nederland haalde de zaak de tweede plaats. Consumenten konden stemmen voor deze publieksprijs.

Koos de Vuilnisman geeft les op De Nieuwe Kring

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Koos de Vuilnisman heeft vrijdag lesgegeven op basisschool De Nieuwe Kring. Het was de laatste les die hij dit jaar in Diemen heeft gegeven. Koos de Vuilnisman heeft op alle basisscholen in Diemen lesgegeven. De lessen stonden in het teken van het scheiden van afval en het hergebruik van afval. De lessen waren een groot succes. Koos de Vuilnisman is uitgenodigd om volgend jaar opnieuw een bezoek te brengen aan de basisscholen in Diemen.

Maico van der Aat

Beheerder Huizen van de Buurt 't Kruidvat en 't Noorderlicht
Net 50 geworden
Diemenaar sinds 2004

Je sjeest iedere dag van zuid naar noord door Diemen?
"Dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben 's morgens meestal in 't Kruidvat en 's middags in het Noorderlicht. Ik doe open voor mensen en zorg dat alles werkt en schoon is."

't Kruidvat is grondig verbouwd. Wat is er anders?
"Het is heel mooi geworden en nu echt voor de hele buurt iedere werkdag de hele dag open. Zaterdag en zondag zijn er activiteiten voor jongeren."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik werk sinds een half jaar als beheerder. Voorheen had ik een eigen winkel in lederwaren in Amsterdam. Dat betekent nu 36 uur werken, voorheen 60-80 uur per week. Ik ben 21 jaar samen met mijn vrouw en we hebben een zoon, Elco."

Beste artiest?
"'Tears for fears'."

Favoriete stekje in Diemen?
"Op woensdag kookt kok Herman bij ons in 't Kruidvat voor 'Aan Tafel', daar ben ik graag bij, dat is erg gezellig."

Stad of dorp?
"Dorp, daarom zijn we ook verhuisd."

Wat is je grote droom?
"Gezond en gelukkig blijven."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Ik ben drummer geweest en met een coverband ooit op Veronica Radio uitgeroepen tot beste coverband. Nou ja, eerlijk is eerlijk, we waren tweede."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Golfen. Achter de Arena is een verlichte baan, dat kan dus best 's nachts."

Diemen mist nog…
"Een middelbare school en frisavonden voor de jeugd; die wil ik proberen te organiseren samen met vrijwilliger Kenneth."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik de spoorwegovergang in Diemen-Centrum aanpakken. Voetgangers gaan over de spoorbomen heen, auto's staan wel eens stil tussen dichte spoorbomen als er file is. Levensgevaarlijk."

Bewoner Berkenstede (93) wacht op nieuwe Canta

Onbekenden vernielen gehandicaptenvoertuig

DIEMEN - De heer Cuyp (93) woont al acht jaar in woon- en zorgcentrum Berkenstede. Hij gaat er graag op uit in zijn Canta (een gehandicaptenvoertuig). Maar helaas hebben onbekenden onlangs voor de vijfde keer zijn Canta vernield. Hij is nu in afwachting van een nieuwe.

'Ik heb het gevoel
dat mijn rechterarm
is afgezaagd'

"Ik parkeer mijn Canta altijd op mijn eigen parkeerplaats op het Berkenplein. Op 3 oktober hebben onbekenden voor de vijfde keer mijn Canta vernield. Zij hebben dit keer de motor uit de Canta gehaald. Die mensen hebben geen besef wat zij mij hebben aangedaan. Ik heb het gevoel dat mijn rechterarm is afgezaagd. Ik kan mij heel moeilijk te voet verplaatsen en gebruik mijn Canta om boodschappen in het winkelcentrum te doen en om naar mijn zoon te gaan. Ik zit nu te wachten op het moment dat ik een nieuwe Canta krijg. Tot dan kan ik weinig anders doen dan hier in Berkenstede blijven."

Hij is vol lof over de wijze waarop de politie hem heeft geholpen. "Er zijn op 3 oktober twee vrouwelijke agenten uit Amsterdam bij mij geweest. Zij zijn anderhalf uur gebleven." Hij vertelt dat Welzorg hem heeft toegezegd dat hij een nieuwe Canta krijgt. Maar hiervoor moet eerst toestemming gegeven worden door de gemeente (team Wmo). "Ik heb begrepen dat er een wachtlijst is en dat het nog even duurt voordat ik een nieuwe krijg. Ik hoop dat het snel gebeurt, want nu kan ik geen kant op." De gemeente vindt het heel vervelend dat de Canta van de heer Cuyp vernield is. Er is al telefonisch contact met hem geweest. "Normaal gesproken maken we dan meteen een afspraak voor een persoonlijk gesprek, maar door de drukte bij het team Wmo kon dat deze keer niet. We verwachten nu volgende week een afspraak te kunnen hebben. Dan gaan we met elkaar kijken wat de beste oplossing voor meneer is. Gelukkig heeft hij inmiddels een pasje voor de Servicetaxi zodat hij wel mobiel is", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Parkeren Anne Frankwijk

Vervolg van voorpagina.

Peter Prins: "Verder waren er veel aannames die door de vertegenwoordigers van de gemeente niet nader onderbouwd konden worden."

Hij laat weten dat de bezwaarmakers het advies van de bezwaarschriftencommissie en het besluit van het college afwachten. Ze overwegen een kort geding aan te spannen als het college de blauwe zone toch doorzet.

Wethouder Lex Scholten, verantwoordelijk voor het parkeerbeleid: "Het college deelt de beweringen van de heer Prins niet en wacht het advies van de bezwaarschriftencommissie af."

Bijeenkomst ouderenbond PCOB

DIEMEN - De afdeling Diemen van ouderenbond PCOB houdt op donderdag 22 oktober een ledenbijeenkomst in De Schakel in de Burgemeester Bickerstraat 46A. De bijeenkomst start om 14.00 uur, de deur gaat om 13.30 uur open. Het thema van de bijeenkomst is 'Informatieve huisbezoeken en respijtzorg'.

Marianne Berkelaar, bij Stichting Welzijn Diemen namens WonenPlus verantwoordelijk voor de zogeheten 'informatieve' huisbezoeken aan inwoners van Diemen ouder dan 75 jaar, komt hierover vertellen.

Iets heel anders is de respijtzorg voor mantelzorgers. Karin Bodegraven van Markant (Centrum voor mantelzorg) weet daar alles van en informeert daar uitgebreid over.

Iedereen is van harte welkom, leden en niet-leden.

Meisje van portemonnee bestolen

DIEMEN - Een 13-jarig meisje is donderdag van haar portemonnee bestolen.

Het meisje zat in lijn 9. Nadat zij bij het eindpunt op De Sniep was uitgestapt merkte zij dat haar tas openstond en dat onbekenden haar portemonnee hadden ontvreemd. Hierin zaten geld en haar kaart voor het openbaar vervoer.

De politie adviseert mensen alert te zijn en spullen altijd goed op te bergen. Een tas dient te worden afgesloten en met de sluiting op het lichaam te worden gedragen.

Burgemeester leest voor op de Kersenboom

De kinderen luisteren aandachtig.

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog heeft vorige week woensdagochtend voorgelezen aan de leerlingen van brede school de Kersenboom op Plantage De Sniep.

Hij deed dit in het kader van de opening van de Kinderboekenweek. Alle kinderen zaten geboeid te luisteren.
De burgemeester droeg tijdens het voorlezen zijn ambtsketen. Die had een grote aantrekkingskracht op de kinderen. Na afloop van het voorlezen stelden de kinderen vragen over de ambtsketen die de burgemeester met plezier beantwoordde.

Dijk decor van oorlog en van kunst

De Diemerzeedijk kent een lange, woelige historie

DIEMEN - De Diemerdammersluis in de Diemerzeedijk gaat dicht. Na eeuwenlang spuien heeft de sluis geen functie meer. Alleen vissen kunnen op deze plek nog via een vispassage van de ene kant van de dijk naar de andere. Diemenaren kennen de Diemerzeedijk waarschijnlijk van mooie wandel- of fietstochten. Deze dijk, die loopt van Amsterdam tot voorbij Muiden, heeft een zeer lange, rijke en woelige historie. Aangelegd om het water van de Zuiderzee tegen te houden, wat lang niet altijd lukte bij stormvloed en springtij, werd andersom ook nogal eens met opzet zeewater binnengelaten als oorlogsstrategie.

De Diemerzeedijk en de Diemerdammersluis op een zonnige herfstdag in 2015. Foto: Trudy Kroese

In de Diemerzeedijk liggen twee uitwateringssluizen: de Ipenslotersluis, op Amsterdams grondgebied naast de Zeeburgerbrug waarover het verkeer van de A10 raast, en de Diemerdammersluis op Diemens grondgebied. Tegenwoordig worden de sluizen alleen nog ingezet om water te lozen op het IJmeer bij extreem hoge waterstanden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De Ipenslotersluis zal worden afgebroken. De Diemerdammersluis kan worden behouden. In beide sluizen zijn historische stenen ingemetseld door de ambachtslieden die destijds de deuren van de sluizen vervingen. Voor het afbreken wordt de Ipenslotersluis uitgebreid archeologisch onderzocht en aanwezige historische stenen worden bewaard. Met de toezegging dat ook de historische stenen in de Diemerdammersluis zo mogelijk uit de sluis worden gehaald en bewaard, zijn ook deze waarschijnlijk toch, ergens anders, te zien de komende eeuw.

De sluizen zijn in de 17e eeuw gebouwd, ter vervanging van oudere sluizen op dezelfde plekken. De Diemerzeedijk is van nog veel eerdere datum. De oudste teruggevonden restanten van bewoners van Diemen dateren al uit de 11e eeuw. De eerste bewoners vestigden zich op de oostoever van het riviertje De Diem. In het begin van de 13de eeuw besloten de bewoners De Diem af te dammen om het land tegen het water te beschermen en zo ontstond het gebuurte Diemerdam. In diezelfde tijd werd een zeedijk opgeworpen, gemaakt van zoden, zeeklei en bouwafval: de Diemerzeedijk. Helemaal zeker dat de eerste dijk uit de 13e eeuw stamt is het trouwens niet. Er zijn ook verhalen dat Diemen bij een grote overstroming rond 1170 gespaard bleef en dus toen waarschijnlijk al achter een dijk lag.

Boeren die achter de dijk woonden werden 'dijkplichtig'. Zij waren verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de dijk. De dijk kon niet altijd voorkomen dat het land erachter toch onder water liep. Na de grote Sint-Elizabethsvloed van 1421, waarbij het dorpje Diemen ongeveer gehalveerd werd, besloten de autoriteiten dat er een steviger en hogere dijk moest komen langs de Zuiderzee. In 1437 werd daarvoor het Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk opgericht, de voorloper van het huidige Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Rond 1440 kreeg de Diemerzeedijk een beschoeiing van eikenhouten palen. Tot 1737 was de Diemerzeerdijk een paaldijk. Vanaf 1730 maakte de paalworm de talloze paaldijken in Nederland snel waardeloos, zo ook de Diemerzeedijk. De dijk werd vervangen door een met keien bekleed talud. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen waren er in de loop der eeuwen nog verschillende doorbraken. In 1916 was er voor het laatst een dijkdoorbraak door springtij. Daarna werd de Afsluitdijk aangelegd en vormde het IJsselmeer, nu zonder getijden, geen gevaar meer.

Meer lezen

Over de geschiedenis van de Diemerzeedijk zijn in diverse publicaties mooie verhalen te vinden. In het boekje 'Diemen als Kunstwerk' bijvoorbeeld van Peter Prins, en op internet op regiocanons.nl en Oneindig Noord-Holland (onh.nl). Onder andere op de website geheugenvanoost.nl zijn bij de verhalen over de Diemerzeedijk de foto's van de vuilverbranding te zien.
Op de website van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is alle informatie te vinden over de plannen voor de sluizen. Het werk aan de Diemerdammersluis start volgens verwachting in 2017, nadat eerst de Ipenslotersluis is afgebroken en vervangen door een spuikoker.

Een van de historische stenen in de Diemerdammersluis. Foto: Peter Prins

Wanneer de Diemerzeedijk precies
is aangelegd is niet bekend

Oorlogen
De Diemerzeedijk speelde een belangrijke rol in diverse oorlogen bij de verdediging van Amsterdam. Zoals in 1573 in de 80-jarige oorlog. De dijk werd door de Geuzen verdedigd om zo de Spaanse bevoorrading te verhinderen en ook werd er een doorbraak gemaakt zodat schepen van de Geuzen naar het Diemermeer konden. Twee eeuwen later, in 1787, werd hier slag geleverd toen Pruisische troepen optrokken naar Amsterdam. Aan het einde van de 19e eeuw werd Fort Diemerdam aangelegd, officieel 'de Kustbatterij bij Diemerdam', als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort moest Amsterdam verdedigen tegen aanvallen vanaf de Zuiderzee, landingen op de kust tegengaan en ook de Diemerdammersluis beschermen.

Kunst
Een toneel van heel andere orde vormde de Diemerzeedijk voor diverse kunstenaars. Zo is bekend dat kunstschilder Rembrandt van Rijn vaak over de Zeeburgerdijk en de Diemerzeedijk naar Diemen liep om schetsen te maken van het landschap. Schrijver Nescio liet zijn Titaantjes lange wandelingen maken langs de Diemerzeedijk. De in 2005 geopende Nesciobrug tussen Diemen en de Diemerzeedijk heeft daarom zijn naam gekregen. Ook de Amsterdamse natuurbeschermer Jac. P. Thijsse, bekend van de Verkade-albums, was vaak op de Diemerzeedijk te vinden.

In diverse oorlogen speelde de Diemerzeedijk een belangrijke rol

Vuilstort
Door allerlei waterstaatkundige ingrepen elders, zoals de aanleg van de Oranjesluizen, verzandde het gebied voor de Diemerzeedijk. Met de aanleg van het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) werd het gebied ook nog eens slecht bereikbaar en een beetje 'vergeten'. Het buitendijkse gebied langs de Diemerzeedijk is jarenlang door de gemeente Amsterdam gebruikt als vuilstortplaats. Op internet zijn indrukwekkende foto's te vinden van enorme rookwolken van de verbranding van (chemisch) afval langs de Diemerzeedijk. Met de komst van IJburg zijn de dijk en het gebied waar nu het Diemerpark ligt gesaneerd.

Het Gemeenlandshuis
Sinds 1609 vergaderde het hoogheemraadschap in de herberg Daer de Jaeger uithangt. In 1727 verrees op de plaats van de oude herberg het Gemeenlandshuis. Vanuit het imposante gebouw was er goed zicht op de dijk en het water, de hoogheemraden konden er overnachten en de inwonende opzichter was ook kastelein voor de heren van het bestuurscollege. In 2008 werd het onderkomen verruild voor een ander gebouw in Amsterdam.

Brasserie Bean There is in trek

Bean There bezorgt nu ook aan huis in Diemen

Amilcar Bouters op het terras van Bean There. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De horecazaak Bean There is sinds 1 augustus 2008 aan de Muiderstraatweg 2 gevestigd. De brasserie trekt veel klanten uit Diemen en plaatsen uit de regio. Sinds kort bezorgt Bean There ook aan huis in Diemen. Gastheer Amilcar Bouterse (36) vertelt over zijn zaak.

Hoewel het al oktober is zitten we in de zon op het riante terras van Bean There. Amilcar en zijn collega's bieden de klanten een divers assortiment, dat tijdens verschillende momenten van de dag en de avond wordt aangepast. In de ochtend kunnen klanten genieten van onder meer een lekkere kop koffie, daarna kunnen zij de lunch gebruiken en vanaf 16.00 tot 21.00 uur heerlijk dineren. Uiteraard kan er ook dan nog gewoon een kop koffie of een drankje besteld worden. Ook staan er diverse verse en gezonde sappen op de kaart.

'Gouden' koffiebonen
De koffie die bij Bean There wordt geschonken is heerlijk. "Onze koffie wordt gemaakt van Arabica, zogenaamde 'gouden' koffiebonen en heeft een milde smaak. Wij krijgen veel complimenten over de smaak van onze koffie", aldus Amilcar. Klanten kunnen voor de lunch kiezen uit een gevarieerd aanbod: de traditionele uitsmijter, diverse soorten salade, soepen en exotische broodjes. Dit is slechts een greep uit de uitgebreide lunchkaart.

Amilcar en zijn collega's zorgen voor een prettige sfeer waarbij gastvrijheid en service vooropstaan

Surinaamse keuken
Het diner bestaat uit gerechten uit de Surinaamse keuken: roti, nasi, bami, rijst en pom, kipsaté, saotosoep enz. Het vlees is halal. Er worden ook vegetarische maaltijden geserveerd. Bean There past de kaart voor het diner aan de seizoenen aan. Amilcar: "Zeventig tot tachtig procent van mijn klanten bestaat uit, ik zal maar zeggen, autochtone Nederlanders. Veel van hen houden van de Surinaamse keuken. Mensen eten veel gevarieerder dan in het verleden. Dat valt mij ook op als ik naar mijn eigen voorkeuren kijk. Ik eet Surinaamse, Indonesische, Italiaanse, Turkse en Griekse gerechten, maar ook typisch Hollandse gerechten zoals boerenkool en spruitjes." De meeste klanten van Bean There wonen in Diemen. "Er komen hier veel tweeverdieners. Mensen die de hele dag hebben gewerkt en het dan prettig vinden om hier even iets te drinken of te eten. Steeds meer mensen halen hier eten af. Wij bieden sinds kort ook de mogelijkheid om thuis te laten bezorgen. Klanten kunnen ons tot 21.00 uur bellen op nummer 020-3374032. Thuisbezorgen kost twee euro, maar bestellingen vanaf dertig euro worden gratis thuisbezorgd."
Terras
Bean There is een sfeervol ingerichte zaak. Binnen kunnen klanten aan kleine of grote tafels plaatsnemen of ervoor kiezen om een rustig plekje te zoeken. Het ruime terras op het zuiden is een van de trekpleisters van de zaak. Amilcar en zijn collega's zorgen voor een prettige sfeer waarbij gastvrijheid, service en professionaliteit vooropstaan.

Hij is zeer tevreden over de locatie. "Het enige waarover ik mij zorgen maak is de toekomstige renovatie van de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg (Oost-Westas). Het is voor mij en voor de andere ondernemers in de straat en hier om de hoek aan de Ouddiemerlaan heel belangrijk om bereikbaar te blijven. Ik hoop dat de gemeente daar rekening mee houdt en met ons gaat overleggen over mogelijke oplossingen."

Bean There werkt samen met fitnesscentrum Basic-Fit: leden van deze sportschool krijgen korting op vertoon van hun ledenpas.

15, 18 en 20 oktober

Film in De Omval

'Knight of Cups' met Cate Blanchett, Natalie Portman e.a. 'Knight of Cups' is de nieuwe sfeervolle dramafilm van de Oscargenomineerde regisseur Terrence Malick ('The Tree of Life'). Aanvang 20.00 uur, zondag om 11.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 16 oktober

Potje van de Buurt

Vandaag is het Potje van de Buurt in De Schakel. Op het menu: tomatenbouillon, een winterschotel en een toetje. Kosten € 5,- per persoon, om 12.30 uur aan tafel.

zaterdag 17 oktober

Marc de Hond

Marc de Hond komt naar De Omval. Hoe hard mag je lachen om iemand in een rolstoel? Heel hard, vindt Marc de Hond. Dat doet hij zelf namelijk ook. Bovendien heeft je rollend voortbewegen ook zo zijn voordelen. In zijn theatershow 'Scherven brengen geluk' vertelt Marc hoe het grootste drama in zijn leven hem uiteindelijk heel veel moois opleverde. Aanvang 20.30 uur. € 15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 18 oktober

Visbeurs

Aquariumvereniging Aquafauna organiseert een visbeurs in De Schakel. Leden verkopen eigen nakweekvissen, aquariummaterialen en voer. 10.00-16.00 uur, toegang gratis. Informatie: Henk Eppinga, 020-6179322 of h.eppinga1@kpnplanet.nl.

ComputerClub Minerva

ComputerClub Minerva heeft een bijeenkomst in het Noorderlicht van 11.00 tot 14.00 uur. Het thema deze keer is de keuze: desktop of laptop of nieuwste media?

Dansmiddag

Voor iedereen die van dansen en muziek houdt is er in wijkcentrum het Noorderlicht een gezellige dansmiddag. 14.30 – 17.30 uur. Diverse leeftijden welkom, plezier hebben staat voorop.

dinsdag 20 oktober

Hatha Yoga

Iedere dinsdag, 19.30-20.45 uur in Het Noorderlicht in Diemen-Noord. Een proefles kost 5 euro. Informatie: Delilah, 06-50266143.

woensdag 21 oktober

Cabaret in De Omval

Martijn Koning doet het op zijn manier. Heeft hij net een nieuw theaterprogramma gemaakt, wil hij het liefst meteen door met iets nieuws. Titels vindt hij onzin. ''Ik kom gewoon langs. En doe sowieso iedere avond iets anders." Aanvang 20.30 uur. € 15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 22 oktober

Bijeenkomst PCOB

PCOB Diemen organiseert een bijeenkomst in De Schakel, voor leden en niet-leden. Thema's: informatieve huisbezoeken van WonenPlus en respijtzorg voor mantelzorgers. Aanvang 14.00 uur.

'The Wolfpack'

In Theater de Omval de documentaire 'The Wolfpack'. Winnaar Beste Documentaire op het Filmfestival van Sundance 2015. Een aan alle kanten wonderbaarlijke film over zes slimme en getalenteerde broers die afgesloten van de buitenwereld opgroeien in een New Yorks appartement. Aanvang 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 23 oktober

Theatergroep Suburbia

Nachtvlucht: vliegveld, vertrekhal. Avond valt, vlucht vertraagd. Daar zitten ze, de verlorenen die nu op weg naar een verre bestemming hoopten te zijn. De cameraploeg van HELLO/GOODBYE is net vertrokken, de winkels zijn dicht. Sommigen proberen te slapen, anderen irriteren elkaar. Aanvang 20.30 uur. € 18,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 24 oktober

Carolien Borgers

In 'Zeker Weten' buigt Carolien zich in Theater De Omval over de vraag hoeveel invloed we hebben; op de wereld, op onze eigen wereld, op wie we zijn, op wie we worden, op succes en op falen. Carolien doet dit aan de hand van XTC en statafels, een spelletje Monopoly en een confrontatie met The American Dream. Aanvang 20.30 uur. € 16,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 25 oktober

Kindertheater

Voor kinderen van twee jaar en ouder speelt Ageeth de Haan in Theater De Omval. 'Daar komen de dieren' is een leuk muziektheaterprogramma voor kinderen over het leven van jonge wilde dieren in de ongerepte natuur. De voorstelling oogstte in de eerste helft van 2015 veel succes - bij pers én publiek. Aanvang 11.00 uur. € 9,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Saan Museum

Het Saan Museum is vandaag weer open tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. In het Saan Museum komt de ruim 117-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven.

Kamermuziek

In de serie Kamermuziek in De Hoop vandaag een Diemense cellist op het podium van De Hoop. Cellist Örs Köszeghy en pianist Daniël Kramer hebben voor dit concert een aantal hoogtepunten uit de celloliteratuur uitgezocht van Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms en Rudolf Escher. Aanvang 15.00 uur. Kaarten zijn te koop aan de zaal of reserveren via 06-81498375 of reservering@schuilkerkdehoop.nl.

en verder

Projectdag StC Diemen

Zaterdag 7 november organiseert Serve the City Diemen een projectdag. De projecten zijn erg gevarieerd en geschikt voor vrijwilligers van jong tot oud. Volwassenen en kinderen kunnen onder andere meedoen met het grote pannenkoekenfeest op Berkenstede, contact leggen met de ouderen van De Diem zonder woorden, Diemen mooier maken door vuil te prikken of mee naar een museum met een van de doelgroepen. Voor wie echt niet kan kiezen: voor de dag zijn ook nog fotografen nodig die al deze geweldige activiteiten op de kiek zetten. De projecten staan op www.stcdiemen.nl/projecten, daar kun je je ook direct aanmelden.

Expositie

Olieverfschilderijen van Henny Gertenaar, lid van Kunstzin Diemen, tot eind oktober 2015 vrij te bezichtigen in verzorgingshuis De Diem. Dagelijks te bezoeken tussen 9.00 en 20.00 uur.

SCOOTER reparatie, alle merken , snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht GRATIS
opgehaald!

Magazijn medewerker met technische achtergrond welke ons 4/5 dagen per week van 07:30-09:00 uur kan versterken. Solar2020, Stammerdijk 1-D Diemen - 020-6000966.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Debat met GroenLinks Mythe van 't Economisme van auteur Jesse Klaver De Omval, 8 nov. 15.00 uur. Mail: gldiemen@xs4all.nl diemen.groenlinks.nl

Gevraagd: winkelmedewerkster/dierenartsassistent.
Zie vacature op
www.deboerdierenruiter.nl

Contant geld voor uw oude fiets Kroonenberg 2Wielers koopt uw oude fiets. Inbreng iedere donderdag tussen 14-17.00 uur. Legitimatie verplicht, geen mountain-,
kinder- en derailleurfietsen.
Ouddiemerlaan 219
020-7372940

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs inkl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar SCOOTERDUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt, 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

DKV Victoria boekt eerste zege

Korfballers gaan nu de zaal in

DKV Victoria-Sporting West was spannend. Foto: Bob Awick

DIEMEN - DKV Victoria heeft eindelijk de eerste overwinning in de veldcompetitie binnengehaald. De korfballers uit Diemen waren zondag voor eigen publiek sterker dan Sporting West: 18-15.

De wedstrijden tussen de ploegen uit Diemen en Amsterdam hebben altijd het karakter van een derby. Sporting West heeft het DKV Victoria in het verleden nooit makkelijk gemaakt en deed dat zondag evenmin. Beide ploegen gaven elkaar weinig toe en er ontwikkelde zich een spannend duel.

De eerste tien minuten waren voor de thuisclub, maar daarna brak de wedstrijd echt los en kwam de ploeg uit Amsterdam in haar spel. De rust was dan ook slechts een korte onderbreking van het geweld op het veld. De ploeg uit Diemen stond voor, maar moest alles uit de kast halen om de eerste overwinning in de veldcompetitie veilig te stellen. Sporting West kwam na de hervatting op gelijke hoogte en nam daarna een voorsprong.

Spannende strijd
DKV Victoria knokte zich terug in de wedstrijd. Het was stuivertje wisselen om de voorsprong. De ploeg uit Diemen sloeg een gat van 4 punten, maar daarna wist de club uit Amsterdam weer op gelijke hoogte te komen. Iedereen langs de kant zat met het zweet in de handen te kijken en wachtte af welke club zou gaan winnen. Uiteindelijk was het de thuisclub die aan het langste eind trok: 18-15.

DKV Victoria is door deze zege op gelijke hoogte met Sporting West gekomen. Beide ploegen hebben na zeven duels vijf punten en staan op een gedeelde voorlaatste plaats van de ranglijst van de 3e klasse H in de veldcompetitie. De Amsterdammers hebben wel een beter doelsaldo dan DKV Victoria. Furore heeft een punt minder en staat op de laatste plaats. De veldcompetitie wordt onderbroken en de korfballers starten met de zaalcompetitie. DKV Victoria komt in de zaalcompetitie in de derde klasse uit.

Europa Cup

Toen Ajax nog in De Meer speelde werd er voor topwedstrijden in de competitie (duels tegen Feyenoord en PSV) en Europa Cupwedstrijden dikwijls uitgeweken naar het Olympisch Stadion. De maximumcapaciteit van het sfeervolle en compacte stadion aan de Middenweg was ooit 29.500 plaatsen, de betonnen kolos in Amsterdam-Zuid bood plaats aan zo'n 55.000 toeschouwers. De keuze van het bestuur en vooral de penningmeester voor het Olympisch Stadion was makkelijk verklaard. Maar er was aanvankelijk nog een belangrijke reden: het Olympisch Stadion beschikte over lichtmasten, De Meer kreeg pas in het seizoen 1971-1972 een lichtinstallatie. De eerste wedstrijd die onder kunstlicht werd gespeeld was het vriendschappelijke duel tegen Spartak Trnava.

Maar toch kwam het voor dat Ajax niet (direct) voor de financiën koos en voor een topduel toch in De Meer bleef. Dikwijls op verzoek van de technische staf en de spelers, die zich prettiger en sterker voelden in het stadion waar het publiek erbovenop zat en de tegenstander vaak intimideerde.

De eerste Europa Cupwedstrijd van Ajax die in De Meer werd gespeeld vond plaats in de eerste ronde van het Europa Cup I-toernooi van het seizoen 1977-1978. Ajax was gekoppeld aan de Noorse landskampioen Lillestrøm. Bij die club speelde aanvaller Tom Lund, die Ajax enkele jaren eerder naar Amsterdam had proberen te halen. Zonder succes. Ajax verloor de wedstrijd in Noorwegen met 2-0.

Ajax won de return in De Meer met gemak. Na een eigen doelpunt bepaalden goalgetter Ruud Geels en Tscheu la Ling (2x) de eindstand op 4-0. Tom Lund imponeerde in die wedstrijd geen moment. In de tweede ronde elimineerde Ajax Levski Spartak uit Sofia (uit 1-2 winst en daarna 2-1 winst in De Meer). Ajax kwam tot de kwartfinale, waarin het Italiaanse Juventus te sterk bleek: in het Olympisch Stadion (!) maakte de ploeg uit Turijn in de slotminuut 1-1. De return eindigde ook in 1-1, waarna de thuisclub de strafschoppen beter nam: 3-0.

SV Diemen klopt IVV: 6-3

DIEMEN - SV Diemen heeft voor eigen publiek gewonnen van IVV: 6-3. Bij rust leidde SV Diemen met 2-1.

SV Diemen had na de onnodige nederlaag tegen DSOV iets goed te maken. De ploeg trof IVV dat vorige week kansloos verloor van Roda' 23 en dus ook zinde op revanche. SV Diemen was vanaf het begin de bovenliggende partij, maar speelde in een zeer laag tempo. IVV liet de thuisploeg alle ruimte om op te bouwen en loerde op balverlies om er vervolgens snel uit te komen. Uit een omschakelmoment kwam IVV op 0-1. Een lange bal werd goed doorgekopt en keeper Moen was kansloos op de inzet van dichtbij.

Het doelpunt schudde SV Diemen wakker en het tempo werd opgevoerd. Van Bree was dicht bij de gelijkmaker maar zijn vrije trap werd prachtig uit de kruising gehaald. Vlak voor rust kwam de thuisclub toch op gelijke hoogte door centrale verdediger Quincy Molly. Na een lange rush kapte hij de ene na de andere verdediger van IVV uit om vervolgens verwoestend uit te halen. Nog geen twee minuten later stond Sno aan het einde van een snelle aanval van SV Diemen en bracht hij de ploeg heel beheerst op een 2-1 voorsprong. SV Diemen begon furieus aan de tweede helft. Na een goede actie van Sno kon een verdediger van IVV niet anders doen dan een overtreding maken. De scheidsrechter wees naar de stip. De penalty van Van Bree werd gekeerd, maar Saam was als eerste bij de bal en schoot raak. SV Diemen walste in deze fase over IVV heen en wist snel uit te lopen tot 6-1 via Shaquille Djairin, op aangeven van Sno en tweemaal Van Bree na goede assists van Minnema en Benouda. In het vervolg had Diemen het vizier niet op scherp staan en verzuimde het om een echte monsterscore neer te zetten. In de slotfase wist IVV zelfs nog tweemaal tegen te scoren waardoor de wedstrijd eindigde in 6-3.

SV Zeeburg wint weer

DIEMEN - Er stonden afgelopen weekeinde twee wedstrijden op het programma voor de dames van SV Zeeburg. Zaterdagavond de oefenwedstrijd tegen Kras/Volendam 1 in Sporthal Diemen en zondag de competitiewedstrijd tegen DSOV 1 op het veld.

De handbalsters uit Diemen wonnen de oefenwedstrijd: 35-28. Zondag stuitte SV Zeeburg op middenmoter DSOV. SV Zeeburg begon erg sterk. De verdediging zat dicht en er werd goed gecommuniceerd. Vrijwel alle doelkansen werden benut en er was een vechtersmentaliteit aanwezig. Er was rust in het spel en er werden mooie aanvallen opgezet. De cirkel werd goed gevonden, er werden kansen gecreëerd uit verschillende wissels en de break-outs werden mooi met z'n allen uitgespeeld. In de laatste tien minuten van de eerste helft was de concentratie een stuk minder en kon DSOV door fouten weer een aantal keer scoren. Ruststand 12-7.

De tweede helft verliep prima. SV Zeeburg bleef scoren en won met 26-15. SV Zeeburg is in de eerste helft van het veldseizoen ongeslagen gebleven. De dames gaan met goede moed de zaal in.

Winst voor De Meeuwen

DIEMEN - De dames van de Meeuwen hebben in Den Helder gewonnen van Noordkop: 4-6. De Meeuwen staan na de vierde winst in successie op een gedeelde eerste plaats.

De Meeuwen begon sterk en opende de score. Het verdere verloop van de wedstrijd ging gelijk op. Er was nooit een verschil van meer dan 1 of 2 doelpunten. In de eerste twee parten was de sfeer vriendschappelijk, in de laatste twee parten steeds minder. De midvoor van Noordkop werd steeds vakkundig uit het spel gehaald door, voornamelijk, Tessa Coumou.
De dames van De Meeuwen vochten hard en boekten, mede dankzij doelpunten van Marith Roelen en Suzanne Portegijs, een mooie zege.

Smashing strijdt voor punt

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 speelde zaterdag in sporthal Diemen hun derde competitieduel tegen VV Amsterdam. Door het harde werken van Smashing werd een competitiepunt bijgeschreven. Amsterdam won met 1-3.

Voor aanvang van de wedstrijd stonden de dames op scherp. Terwijl bij het inslaan verwoestend uit werd gehaald, kwam de Diemense ploeg meteen vanaf het eerste fluitsignaal op achterstand (1-6). Deze marge werd niet meer ingelopen (20-25). De tweede set bracht de ommekeer en Smashing liep bij elke serveerbeurt verder uit (25-16). In de derde set werd met hard werken een achterstand van zes punten nog terugbracht naar twee (16-18), maar Amsterdam trok de set toch naar zich toe (22-25). Voor de vierde set maakten de Diemense dames zich op voor opnieuw een ommekeer, maar de inzet werd niet beloond (19-25).

Opel VIP Experience

In de Opel Flagship Store van Van Kouwen in Amsterdam-Zuidoost start morgen de Opel VIP Experience. Daar kan uitgebreid kennis worden gemaakt met Opel OnStar. Op 17 en 18 oktober zal een OnStar-specialist de hele dag deze nieuwste Opel-innovatie demonstreren. Opel OnStar omhelst onder andere een 24/7 persoonlijke assistent onderweg, Automatic Crash Response én een 4G wifi-hotspot aan boord voor 7 gebruikers. Verder biedt de VIP Experience eerste keuze uit vele voorraadmodellen met hoge kortingen. De VIP-gast krijgt ook nog eens € 250,- voordeel op accessoires. Er is koopavond op 16 en 17 oktober, zondag de 18e is Van Kouwen open van 11.00 tot 16.00 uur.

Nieuwe Superb Combi bij de dealer

De Superb Combi in de SportLine-uitvoering.

ŠKODA heeft de Superb Combi vernieuwd. Het was een van de grootste primeurs op de autoshow in Frankfurt en staat vanaf volgende week bij de dealer.

De auto kent de nieuwste actieve en passieve veiligheidssystemen, waaronder de nieuwste assistentiesystemen. Het brandstofverbruik is 30 procent scherper dan bij zijn voorganger.

Er komt deze zomer ook een sportieve versie van zowel de gewone Superb als de Superb Combi. Meest opvallende kenmerken van deze SportLine zijn de zwarte 18- of 19-inch lichtmetalen wielen, de donkergetinte achterste zijruiten en achterruit en een met 15 mm verlaagd sportonderstel. Het interieur van de SportLine bevat een 3-spaaks sportstuur en versnellingspook afgewerkt met leder, sportstoelen met exclusieve bekleding, pedalen in een aluminium afwerking en sierdelen in carbon.

Nieuwe Kia Sportage fris en modern

De nieuwe neus leidt tot de meest aerodynamische Sportage tot dusver.

Kia heeft de nieuwe Sportage onthuld. De cross-over heeft een aantrekkelijk nieuw design, een keur aan nieuwe technologische features en is kwalitatief nog hoogstaander geworden. De nieuwe Sportage wordt in het eerste kwartaal van 2016 leverbaar.

De vierde generatie van de Kia Sportage is voorzien van kwalitatief hoogwaardige materialen en is verpakt in een fris en tegelijkertijd modern design. Naast de bekende motoren zorgen nieuwe en opgewaardeerde motoren voor hogere prestaties en verbeterde efficiency. Samen met verbeterde versnellingsbakken en een nieuwe 7-traps transmissie met dubbele koppeling hebben ook de wegligging en de besturing stappen voorwaarts gemaakt.

Een van de grootste veranderingen is het 'gezicht' van de Kia Sportage, dat op een aantal fronten is geïnspireerd op het Kia Provo studiemodel uit 2013. Het is de meest aerodynamische Sportage tot dusver. Het nieuw ontworpen interieur oogt rustiger en overzichtelijker. Strakke lijnen in het interieur zorgen voor een moderne uitstraling, waarbij metaalaccenten worden afgewisseld door zacht aanvoelende materialen.

Adem-benemende rijervaring

Alfa Romeo Giulia

Eén blik op de nieuwe Alfa Romeo Giulia zegt genoeg.

Het concept 'la meccanica delle emozioni' behoeft geen vertaling. Eén blik op de nieuwe Alfa Romeo Giulia zegt genoeg.

Op de autobeurs van Frankfurt stonden verscheidene exemplaren van de Alfa Romeo Giulia, stuk voor stuk getooid met de Quadrifoglio-badge om het premium karakter te onderstrepen. De zescilinder turbo benzinemotor, ontwikkeld door ingenieurs afkomstig van Ferrari, levert 510 pk en opwindende prestaties: de acceleratie van 0 naar 100 km/h vindt plaats in slechts 3,9 seconden. Overigens is de motor, ondanks zijn sensationele vermogen en koppel, verrassend zuinig dankzij de implementatie van een elektronisch geregeld cilinderdeactiveringssysteem. Uiteraard wordt, zoals alle benzine- en dieselmotoren van de nieuwste generatie, deze zescilinder volledig gemaakt van aluminium om het gewicht met name op de vooras te verminderen en het zo karakteristieke Alfa Romeo-geluid te produceren.

Rijbeleving
Bij de Giulia Quadrifoglio draait alles om de bestuurder en de belofte van een adembenemende rijervaring met een responsieve acceleratie, perfect stuurgevoel en zeer adequaat schakel- en remgedrag. Verder leveren de perfecte gewichtsverdeling, de geavanceerde wielophanging en een zeer directe besturing bij aan de rijbeleving, ondersteund door stabiliteitscontrole en een beweegbare Active Aero Splitter voor optimale downforce bij hoge snelheden.

Ruim 17 rondjes om de aarde

In 2009 stonden de heer en mevrouw Van Dongen ook al op deze plaats, toen omdat ze hun Volvo 740 GL naar de Weesper Volvo-garage brachten voor de 600.000 kilometerbeurt. Nu was het bij Svala Auto aan de Nijverheidslaan tijd voor de 700.000 kilometerbeurt. De auto is dertig jaar geleden gekocht bij Svala's voorganger Dick Mühl. Er is nooit wat mee, dus waarom inruilen? De Van Dongens rijden overigens nooit ver, maar wel vaak. Zo kom je vanzelf op 700.000 kilometer: 17,5 rondjes om de aarde.