DiemerNieuws

12 februari 2015

DiemerNieuws 12 februari 2015


Geen camera's in Diemen-Zuid, wel aan Rode Kruislaan

DIEMEN - De gemeente heeft besloten dat uitgebreid cameratoezicht bij station Diemen-Zuid en in Bergwijkpark te duur is. Woningstichting Rochdale heeft in de flat aan de Rode Kruislaan wel besloten camera's op te hangen, 61 maar liefst, die in combinatie met meldingen van de bewoners de overlast moet terugdringen.

Het college heeft de kosten voor cameratoezicht in Diemen-Zuid onderzocht en concludeert dat het te duur is in verhouding tot het aantal incidenten in het gebied. Uitgebreid cameratoezicht zou bijna 230.000 euro per jaar kosten. Gekeken is naar het aantal straatroven in Bergwijkpark en Polderland. Daar waren in 2013 respectievelijk 17 en 3 straatroven, in 2014 nog 10 en 6. Daarnaast zijn de bedrijven in Bergwijkpark onvoldoende bereid om mee te betalen.

Tot en met 31 maart is er nog ambulante beveiliging rond station Diemen-Zuid. Maar wat moet er gebeuren als in het najaar de donkere maanden weer aanbreken? Dat uitgebreid cameratoezicht zonder bijdrage van de bedrijven te kostbaar is, daar zijn de fracties in de gemeente raad het wel mee eens. Maar dat er geen alternatief zou komen, vinden de meeste fracties niet juist. "De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat de beveiliging zou worden gestopt én vervangen door cameratoezicht, maar nu zou er niets meer zijn en daar zijn wij het niet mee eens", aldus Brigitte Wielage van de VVD. "Bovendien heb ik van een grote onderneming gehoord dat zij wel een bijdrage hadden willen leveren." De VVD heeft nog aanvullende vragen uitstaan aan het college over de kosten van het onderzoek en welk bedrag het college nog wil investeren in de veiligheid rond het station. De PvdA vroeg om dan ten minste camera's te plaatsen bij de beide ingangen van het station.
Lees verder op pagina 3.

Raad praat over toekomst markt

DIEMEN - De gemeenteraad praat vanavond over de toekomst van de wekelijkse markt op het Diemerplein. Onderwerp van discussie is het businessplan 'De markt van morgen', die de markt die elke woensdag plaatsvindt toekomstbestendig moet maken.

Het onderzoek naar de toekomst van de markt in Diemen is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwoord in een businessplan 'De markt van morgen'. In het businessplan worden ook concrete aanbevelingen gedaan. Het college van B en W wil deze aanbevelingen voorleggen aan de gemeenteraad van Diemen. Doel van de aanbevelingen is ervoor te zorgen dat de markt in de toekomst levensvatbaar blijft en meer bezoekers zal gaan trekken. Een van de aanbevelingen is het verplaatsen van de huidige marktkramen op de Ouddiemerlaan naar het Diemerplein. Hierdoor ontstaat één compacte markt. Met het verplaatsen van de marktkramen ontstaat meer ruimte op de Ouddiemerlaan om het aantal fietsnietjes uit te breiden. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel inwoners om het aantal mogelijkheden voor fietsstallingen uit te breiden in het centrum van Diemen. De opstelling van de kramen op de markt is al enige tijd onderwerp van discussie. Er is al eens de suggestie gedaan om de kramen 'met de rug' naar elkaar te plaatsen. Dit zou tot gevolg hebben dat bezoekers van de markt langs de horecazaken kunnen lopen die aan het Diemerplein gevestigd zijn. Dit is ook een wens van een aantal horeca-ondernemers. Niet alle marktkooplieden delen die mening. Maurice staat wekelijks met sokken op de markt. "Als dat plan doorgaat voorspel ik dat zeker zes vaste marktkooplieden vertrekken. Bezoekers van de markt kunnen de verschillende kramen dan moeilijker bereiken dan nu het geval is. Bovendien zorgt het zeil dat ik achter mijn kraam heb aangebracht ervoor dat de collega's die tegenover mij staan geen last hebben van de wind. Er staat hier vaak een harde wind en bij een andere opstelling van de kramen staat er een aantal vol in de wind", aldus de marktkoopman die inwoner van Diemen is. Hij benadrukt dat de marktkooplieden op het Diemerplein een lastige periode achter de rug hebben. "Eerst hadden wij te maken met de verbouwing van de bank, daarna volgde de verbouwing van het winkelcentrum. Als gevolg daarvan werd de markt tijdelijk op een andere en voor ons minder aantrekkelijke plek gehouden. Nadat wij op het plein waren teruggekeerd kwam de loop er weer goed in. Maar vanaf het moment dat hier betaald parkeren is ingevoerd is het aantal bezoekers weer afgenomen. Er komen ook minder mensen van buiten Diemen dan in het verleden. Het is hier vooral voor 09.00 uur druk, want dan hoeft er nog niet betaald te worden voor een parkeerplaats." Wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken heeft het afgelopen jaar regelmatig met de marktkooplieden gesproken. Hij begrijpt de problemen die de marktkooplieden hebben met het omdraaien van de marktkramen.
Lees verder op pagina 5

Koren verrassen met flashmob bij Open Podium

Dat stond niet op het programma: ineens begonnen de koren te zingen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De koren Carpe Diem, Ancora en Voice Female hielden zondag een flashmob tijdens het open podium van diverse Diemense culturele verenigingen in Theater De Omval. Het hele theater stond daarvoor op zijn kop. Na de opening van de slagwerkgroep van Muziekschool Diemen begonnen de drie koren boven en beneden te zingen. Er waren korte, afwisselende optredens van leerlingen van de Muziekschool Diemen, de koren en de wedstrijddansers van dansschool Black & White. Ook was er beeldende kunst en fotografie te zien. Theatergroep Diemen presenteerde de middag. De vele bezoekers genoten van alle voorstellingen.

Oplichter doet zich bij bewoners voor als glazenwasser

DIEMEN - Een man heeft zich vorige week woensdag bij diverse adressen in het centrum van Diemen voorgedaan als een glazenwasser.

Hij belde bij de inwoners van Diemen aan met de boodschap dat hij glazenwasser was en de ramen van hun woningen wilde lappen. Hij vertelde dat hij later op de dag zou terugkomen om de ramen te lappen en verzocht de bewoners vast de rekening te voldoen.

Bonnenboekje
In minimaal een geval ging een bewoner op het verzoek van de oplichter in. De oplichter was in een aantal gevallen op de hoogte van de voornaam van de bewoner bij wie hij aanbelde. De oplichter had geen ladder en emmers bij zich, maar was wel in het bezit van een bonnenboekje.

Getuigen
Een woordvoerder van de politie vertelt dat de verdachte een man van mogelijk Marokkaanse afkomst is van ongeveer 40 jaar. Hij was die dag ongeschoren. De politie verzoekt eventuele getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Alert
De politie adviseert inwoners van Diemen alert te blijven en in geval van twijfel onmiddellijk contact op te nemen via nummer 0900-8844.

620

mensen in Diemen kregen in december 2014
een WW-uitkering

Al drie festivals in Diemerbos

DIEMEN - Drie organisaties hebben al bekendgemaakt dat zij in de zomer een festival in het Diemerbos organiseren.

Vandaag is bekend geworden dat op zondag 26 juli het Liquicity Festival in het Diemerbos plaatsvindt. Een dag eerder, op zaterdag 25 juli, wordt het Klamme Handjes Festival gehouden. Eerder werd bekend dat op zaterdag 18 juli het nieuwe muziekfestival 22fest in het Diemerbos wordt gehouden. Het is de tweede keer dat het Klamme Handjes Festival in het Diemerbos plaatsvindt. Ook afgelopen zomer werd het festival gehouden. Onlangs besloot het college van B en W dat er in de zomer van 2015 maximaal vier weekeinden grote muziekevenementen in het Diemerbos mogen plaatsvinden, die per dag maximaal 4500 bezoekers kunnen ontvangen.

Vorig jaar werden er voor het eerst grote muziekevenementen in het Diemerbos gehouden. Het ging om een evenement dat twee dagen duurde en twee evenementen van elk een dag.

De festivals trokken veel jonge bezoekers uit Diemen en de rest van het land. Voor veel bezoekers was het een eerste kennismaking met Diemen en het Diemerbos.

Weerbericht

Veelal droog, weinig wind, vrij zacht
Met een Atlantisch hogedrukgebied op doortocht via het Noordzeegebied blijft het veelal droog en rustig weer. Een depressie trekt via de Britse eilanden naar Frankrijk. Dat systeem neemt in betekenis af, maar verzwakte fronten ervan kunnen tijdens het komend carnavalsweekeinde tot onze omgeving doordringen. Er kan een beetje regen vallen. Het is vrij zacht.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag kan het 's nachts aan de grond licht vriezen. Overdag kan de zon geregeld schijnen. Het wordt vrij zacht bij 9 à 10 graden. In het weekeinde schijnt de zon nu en dan, maar er schuiven ook wolkenvelden over. Soms kan er wat lichte regen of motregen uit vallen. De temperatuur daalt 's nachts tot dichtbij 0 graden. In de middag wordt het zaterdag 10 graden, zondag 7 à 8 graden. Er waait een zwakke tot matige wind tussen zuid en oost (windkracht 3).

Trend na het weekeinde
Er is kans dat ook komende week de luchtdruk hoog blijft. De zon schijnt van tijd tot tijd. Er valt weinig regen. Het is veelal rustig weer. De wind is overwegend zwak tot matig. In de nacht bestaat kans op lichte vorst. Overdag loopt de temperatuur op naar circa 7 à 8 graden.

Weetje
Februari is een heuse wintermaand, al kan het soms al lenteachtig zijn zoals op 13 februari 1998 bij 16 graden. Op 11 februari 2012 daalde de temperatuur 's nachts tot -12 graden. Een week eerder werd het zelfs -19 graden. Het meest tot de verbeelding sprekend was wellicht de valentijnssneeuwstorm van 14 februari 1979, de zwaarste sneeuwstorm van de 20e eeuw.

De Hooibrug

Als je vroeger vanuit Diemen naar Muiden reisde, passeerde je eerst de Vinkenbrug. Even verderop lag Diemerbrug achter je en kwam de uitspanning 'Rust Wat' bij de Hooibrug in het zicht. In 1934 schreef P.J. ter Beek in zijn 'Historie van Diemen' hierover: "Deze brug bevindt zich aan den Muiderstraatweg en verbindt dezen met den Nod- of Noodweg (ook wel Ot- of Uitweg genaamd). Deze weg en brug zijn ook heden ten dage nog aanwezig. Genoemde Nodweg loopt van den Over-Diemerweg door den Over-Diemerpolder naar den Muiderstraatweg. Na het graven van de Muidervaart in 1640 en later, werd de Nod- of Noodweg aangelegd, alsmede de genoemde Hooibrug, voornamelijk voor het gemak der Over-Diemers en voor het vervoer van hooi. Van ouds werd de "ophaalder" dezer brug aangesteld door de Diemer "Waardslieden". In de heruitgave van 1957 werd door Ter Beek de volgende zin aan het hoofdstuk 'Bruggen' toegevoegd: "De Hooibrug doet thans geen dienst meer. Bij het dempen van de Muidervaart werd zij afgebroken." Voer van historici: in een ander boekje over de bruggen, wijken en straten in Diemen wordt de Hooibrug in 1968 afgebroken. In 2015 zeggen we: "Gelukkig hebben we de foto's nog."

Van de lezers

Belasting
Onlangs werd ik als alleenwonende in een simpele flat te Diemen weer zeer onaangenaam verrast door de heffingen die kennelijk door de raad ergens in november werden vastgesteld. Een korte scan van andere gemeentes bracht een wel zeer groot verschil in de te innen bedragen. Ik stel niet de waaromvraag, want die is volkomen irrelevant. Ik protesteer met klem tegen dit beleid van Diemen dat niet voor het eerst de pan uit stijgt. Amsterdam, Den Haag, en vele andere gemeenten mogen als voorbeeld dienen dat het anders kan. De vriendelijke medewerker van de Amstellandbelastingen meldde mij dat het bezit van mijn flatje, gekoppeld aan de WOZ, (aanmerkelijk gedaald deze keer onder dwang van veel protesten van burger en politiek omdat deze fictief veel te hoog gehouden zijn) de mogelijke kwijtschelding van een deel blokkeert.
Ik begrijp best dat onderhoud van belang is, maar ontkom niet aan de veel minder prettige gedachte dat het beleid van Diemen er een is geworden van hoe het ene gat met oneigenlijk toegepaste middelen te vullen, dus via de portemonnee van de burgers. Ik wens dan ook een heroverweging op dit punt in het beleid en dat uit naam van velen woonachtig in een onderhand schandalig duur te bewonen Diemen. Ik roep hierbij de Diemenaren op om hun verontwaardiging met mij te delen en vorm te geven in een collectieve reactie aan de gemeente Diemen.
Gemma Elisabeth Huisman

Collectanten gezocht

DIEMEN - Diverse goede doelen collecteren in Diemen. Zij hopen natuurlijk op gulle gevers, maar twee organisaties zoeken ook collectanten.

Amnesty International collecteert van 1 t/m 7 maart. Wie wil helpen kan zich aanmelden via s.henderson@planet.nl. Ook Nationaal Fonds Kinderhulp zoekt nog vrijwilligers voor de collecte van 12 t/m 18 april . Aanmelden via info@kinderhulp.nl.

Diploma zwemsters

DIEMEN - De jongste meisjes van de synchroonzwemafdeling van De Meeuwen hebben zaterdag deelgenomen aan diplomazwemmen in Utrecht.

Annika Egas ontving het basishoudingdiploma, Tyra Hogenberg en Ming En van der Hagen kregen het balletbeendiploma. Nathalie Nomier haalde het net niet, maar de jury en de trainers weten zeker dat zij het diploma de volgende keer gaat halen.

Aanstaande zaterdag zijn de meer gevorderde synchroonzwemsters van De Meeuwen aan de beurt om in Veenendaal een diploma te halen of met een nog hoger puntenaantal zelfs een limiet in de wacht te slepen. Silky Schmeltz, Emma Guerand, Anne Bekman en Sheila Borath zullen zich inspannen voor het Age 1-diploma en Vera van der Linden zal opgaan voor het juniorendiploma.

Buurtpanel: brug tussen bewoners en gemeente

Buurtpanel Diemen-Noord praat al 7 jaar mee over wijkzaken

'Diemen-Noord is een schitterende wijk met veel ruimte en activiteiten.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In Diemen-Noord praten wijkbewoners via het buurtpanel met de gemeente, politie, verhuurders en SWD over allerlei zaken die in de wijk spelen. De vijftien leden vormen 'de ogen en oren van de wijk' voor de gemeente.

Maar dat is geen eenrichtingsverkeer, vertelt Adriane Velthuizen, voorzitter van het buurtpanel en vanaf het begin aangesloten bij het panel. "Het buurtpanel is een klankbordgroep voor beide kanten: de gemeente hoort van ons wat er in de wijk speelt, maar wij horen ook heel direct zaken vanuit de gemeente die de wijk aangaan."

Het buurtpanel in Diemen-Noord is opgericht in 2008, als onderdeel van het wijkgericht werken in Diemen. Een keer per kwartaal is er een vergadering waar ook de wijkwethouder, de wijkcoördinator, de buurtregisseur en vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen, SWD en het winkelcentrum regelmatig aanschuiven. Afvalbeleid, het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, wijkschoonmaakacties, de brede school, de verbreding van de A10, de dienstverlening van de gemeente en de tuindagen zijn enkele onderwerpen die in het buurtpanel aan de orde gekomen zijn de afgelopen jaren. Ook heeft het buurtpanel meegedacht over het vieren van het 25-jarig bestaan van de wijk. Daarnaast nodigt de gemeente ook deskundigen uit op het gebied van verkeer, openbare ruimte of handhaving. "Het is heel prettig om zo direct contact te hebben met de gemeente en andere instanties die actief zijn in Diemen-Noord", aldus Adriane.

Sylvia Bon en Adriane Velthuizen: 'Het winkelcentrum is de ontmoetingsplek van de wijk.' Foto: Trudy Kroese

'Het buurtpanel is niet bedoeld als moppergremium'

Wijkbewoners komen ook wel met individuele klachten naar leden van het buurtpanel. Zij proberen dat waar nodig te bespreken, maar in principe is het buurtpanel er voor zaken die de hele wijk aangaan. "Het buurtpanel is niet bedoeld als moppergremium, het is ook de bedoeling dat mensen met initiatieven komen om zaken aan te pakken", zegt Adriane. De ophoging van Buytenstee en de nieuwe brede school zijn wel besproken, maar daar worden door de gemeente ook apart informatieavonden voor alle bewoners aan gewijd. "Nu buurtbewoners problemen ervaren met het parkeren rond de brede school voeren we wel bij de gemeente aan dat dit speelt en overleggen we met elkaar of we een oplossing kunnen vinden", vertelt Sylvia Bon. Ook Sylvia is vanaf het begin bij het buurtpanel aangesloten; niet als wijkbewoner, maar als ondernemer in het winkelcentrum en voorzitter van de winkeliersvereniging. "Het wijkwinkelcentrum is echt de ontmoetingsplek van de buurt. Ondernemers hebben het moeilijk en we zijn blij dat er weer een nieuwe winkel komt, een kaaswinkel. Klanten kunnen ook meedenken over wat voor winkels er nog bij zouden moeten komen en daar denkt het buurtpanel ook over mee." Adriane: "Ik vind het fantastisch dat je op de fiets of wandelend je boodschappen kunt halen. Het zou toch voor oudere mensen heel erg zijn als zij niet meer in de buurt hun boodschappen kunnen doen. Er is al veel veranderd in Diemen-Noord, de bevolkingsopbouw is anders en het is drukker om ons heen, maar het is nog steeds een schitterende wijk met veel ruimte en veel activiteiten."

Adriane neemt binnenkort afscheid als buurtpannellid. Het buurtpanel hoopt op nieuwe leden om het buurtpanel nog beter een afspiegeling te laten zijn van de bewoners van de wijk. "Vooral ouders van schoolgaande kinderen en twintigers zijn zeer welkom. Vorige week vertelde buurtbewoner Julika Dreeyers in het DiemerNieuws dat zij vindt dat de communicatie tussen gemeente en burger beter kan. Ik nodig haar graag uit om daar in het buurtpanel aan mee te komen werken. We beseffen dat juist deze mensen het vaak al heel druk hebben, maar het vergt niet heel veel tijd. We vergaderen een keer per drie maanden en verder is de tijdsinvestering per persoon verschillend. We hopen natuurlijk wel op mensen die initiatief nemen om zaken in de wijk te signaleren en te controleren en ook op te pakken." Kunnen nieuwe mensen in maart meteen meepraten? Sylvia: "Graag, 17 maart, 19.00 uur, op de gemeentewerf. Wel even aanmelden via onze wijkcoördinator Frank Put, telefoon: 020-3144709 of per e-mail: f.put@diemen.nl.

'We zoeken nieuwe leden die bereid zijn zaken op te pakken'

Camera's

vervolg van voorpagina
"Afbouw van het toezicht bij station Diemen-Zuid vinden we als college te verdedigen, ik begrijp wel dat de raad dat te rigoureus vindt", zegt burgemeester Amy Koopmanschap. "De veiligheidscijfers hebben zich positief ontwikkeld en door Campus Diemen Zuid is de situatie veranderd. Toch voelen veel mensen zich niet veilig bij het station, hoewel dat gevoel bij bedrijven blijkbaar niet zo groot is dat ze ook in de buidel willen tasten voor cameratoezicht. De bedrijven in Bergwijkpark hebben wel bijgedragen aan de drie extra maanden ambulante beveiliging tot en met 31 maart; dat was tot nu toe niet het geval en dat vind ik een belangrijk signaal. Ik denk dat maatregelen als betere verlichting, snoeien en de boel netjes houden al een hoop kunnen helpen om mensen zich veiliger te laten voelen." Op aandringen van de raad gaat ze onderzoeken om twee camera's bij het station te plaatsen en om toch in de donkere maanden ambulante beveiliging aan te houden.

Rode Kruislaan
Aan de Rode Kruislaan heeft de eigenaar van de flat, Rochdale, zelf het heft in handen genomen en 61 camera's geplaatst voor een proef van drie maanden. De beelden worden bij een gespecialiseerd bedrijf uitgekeken na een melding van bewoners over overlast. Er wordt met de politie samengewerkt om die meldingen ook direct op te kunnen volgen. Ook zullen twee beveiligers tien uur per week in de flat surveilleren.
Het plaatsen van de camera's en de beveiliging kost 60.000 euro voor de proef van drie maanden en daar komen de kosten voor het uitkijken van de beelden nog bij. "Hoge kosten, en dan rekenen we de uren van onze eigen mensen nog niet mee. Maar Rochdale vindt leefbaarheid en veiligheid belangrijk", aldus een woordvoerder van Rochdale.

Holland Park

DIEMEN - Waarom moeten er in de nieuwe woonwijk Holland Park zulke hoge woontorens gebouwd worden? Dat was de meest prangende vraag aan wethouder Lex Scholten en architect Sjoerd Soeters in de gemeenteraad.

Zes insprekers, allen woonachtig aan Knoopkruid, gaven hun visie. De woontorens van 15 verdiepingen in het plan baren hen zorgen in verband met het wegnemen van zonlicht en privacy. Net als vorige week bij de inloopbijeenkomst gaf Soeters aan dat de torens te ver weg staan om echt zonlicht en privacy weg te nemen. De torens moeten variatie brengen in de gevels. Natuurlijk geeft hoogbouw ook financieel effect in de opbrengsten, meldde Scholten. Mocht er sprake zijn van planschade, dan is de afspraak dat die kosten gedragen worden door de ontwikkelaar.

380 ballonnen, en geen een raakte de grond

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - 380 ballonnen, hooggehouden door 380 leerlingen. Alle leerlingen van basisschool De Nieuwe Kring deden er afgelopen vrijdag alles aan om hun ballon de grond niet te laten raken. Met succes. De uitdaging om de ballonnen een halve minuut lang hoog te houden terwijl de leerlingen ermee van de ene kant van de Bernhardhal naar de andere kant gingen, was de eerste activiteit in het kader van het 30-jarig jubileum van de school. De recordpoging, bedacht door gymleerkracht Jan Verhagen, slaagde: alle kinderen hebben een vaantje gewonnen en in de prijzenkast prijkt de beker.

Bingo van Vivos levert bijna 800 euro voor projecten op

Activiteit van Vivos trekt 70 belangstellenden

Concentratie tijdens de bingo. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - De bingo die Vivos zaterdagavond heeft gehouden in Het Wapen van Diemen is een groot succes geworden. Er werd bijna 800 euro ingezameld.

Vivos, de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking in Diemen, heeft de bingo georganiseerd om geld in te zamelen voor projecten in Nandaime, het plaatsje in Nicaragua waarmee de vereniging een vriendschapsband onderhoudt. Saskia Kaptijn, voorzitter van Vivos: "De bingo is een enorm succes geworden. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig en wij hebben 798,60 euro ingezameld. De bingo begon om 20.15 uur en duurde tot 22.15 uur. Wij zouden aanvankelijk drie ronden spelen, maar omdat nog niet alle prijzen waren gewonnen hebben wij een extra ronde gespeeld. Alle aanwezigen kochten bingokaarten voor de vierde ronde."

De prijzen die werden gewonnen waren gratis beschikbaar gesteld door ondernemers van de diverse winkelcentra in Diemen. De reacties op de bingo waren zeer positief, vertelt Saskia. "Er waren mensen die tegen ons hebben gezegd dat zij een evenement als deze bingo in Diemen missen. Zij vroegen ons of wij volgende maand opnieuw een bingo kunnen organiseren. Ook Het Wapen van Diemen was heel enthousiast."

Vivos heeft sinds vorig jaar een nieuw bestuur, van wie de meeste leden twintigers zijn. Via het organiseren van evenementen wil Vivos niet alleen geld voor projecten in Nandaime inzamelen, maar ook meer inwoners van Diemen bij de vereniging betrekken. In oktober werd een pubquiz gehouden, zaterdag een bingo. Vivos organiseert later dit jaar opnieuw een evenement om geld in te zamelen voor de projecten in Nandaime. "Misschien houden we later dit jaar een themafeest in Het Wapen van Diemen", aldus Saskia Kaptijn.

Jilske Hupkes

36 jaar
Data-analist en sportklimmer
Diemenaar sinds 2008

Vorige week won je, samen met je klimpartner Sascha, een klimmarathon. Wat moesten jullie daarvoor doen?
"In 6 uur tijd hebben we 2310 klimmeters gemaakt in de klimhal. Om de beurt klommen we een route, ik heb er 75 geklommen, Sascha 79."

In het dagelijks leven ook partners?
"Ja, wij wonen samen in Diemen."

Wat heb je gewonnen?
"De wisseltrofee 'het gouden klimsetje', een abonnement op een klimblad, korting in de winkel, champagne, een muts en een pot pindakaas."

Bedwing je ook echte bergen?
"We zoeken op vakantie altijd een wandje dat lijkt op de klimhal, 30 meter hoog, meestal in een voorgebergte van de Alpen in Zuid-Frankrijk."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Under the Dome' van Stephen King. Geen thriller, maar wel een spannend boek."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Ik zou graag praten met mijn lieve opa die overleed toen ik 8 was."

Je beste eigenschap?
"Ik straal rust uit."

En je slechtste?
"Eigenlijk hetzelfde; ik kan ook te rustig zijn."

Wat is je grote droom?
"Klimmen in Yosemite Valley in Amerika."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik 4 jaar lang dreads heb gehad (rasta)."

Hoe ziet je ideale weekend er uit?
"Trainen, in het bos wandelen en daarna op de bank een filmpje kijken."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Ik vind de historische stukjes altijd erg leuk, dat zou wel vaker in de krant mogen."

Als je een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik onze wijk Biesbosch beter bereikbaar maken. De bus uit Diemen-Centrum stopt hier niet meer."

Discussie over toekomst markt

Vervolg van voorpagina

Klaasse: "Een goed alternatief om de horecazaken beter bij de markt te betrekken, is het creëren van een aantal openingen van elk een paar meter. Daardoor worden de horecazaken beter bereikbaar."

"Daarnaast is het mogelijk om aan de achterkant van de kramen die voor de horecazaken staan doorzichtig zeil aan te brengen. Ook willen we het aantal door marktkooplieden geparkeerde auto's op het Diemerplein beperken. Dit geldt met name voor de strook voor de horecazaken. Daar zijn andere parkeerplaatsen voor." De wethouder geeft aan voorstander te zijn van een grotere invloed van de marktcommissie op de samenstelling van de markt. "Als er een plek vrijkomt moeten de leden van de marktcommissie onderdeel zijn van een selectiecommissie die de toegevoegde waarde van kandidaten voor de markt beoordeelt." Tot op heden wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Vrouw raakt onwel en overlijdt

DIEMEN - Een 81-jarige inwoonster van Diemen is zaterdagmiddag rond 16.40 uur in winkelcentrum Diemerplein onwel geworden en daarna overleden.

Agenten die in het winkelcentrum liepen werden door bezoekers van het winkelcentrum op de situatie geattendeerd. De agenten begonnen met reanimeren. Even later arriveerden ook brandweerlieden en personeel van de ambulance. De vrouw is door de ambulance naar een ziekenhuis in Amsterdam vervoerd waar zij is overleden. Op het moment dat de vrouw onwel werd waren er veel mensen in het winkelcentrum aanwezig.

Automobilist met slok op rijdt door na aanrijding

DIEMEN - Een 24-jarige automobilist uit Haarlem heeft in de nacht van zondag op maandag rond 06.45 uur een aanrijding veroorzaakt op De Sniep.

De man reed daarna door. Agenten slaagden erin om de automobilist op de Gooiseweg aan te houden. Na onderzoek bleek dat de man drie keer zo veel had gedronken als is toegestaan bij het besturen van een auto. De agenten hebben het rijbewijs van de man ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Automobilist en fietser botsen

DIEMEN - Een inwoonster van Diemen die vorige week dinsdag op de rotonde op de Ouddiemerlaan reed is aangereden door een automobiliste uit Diemen. Zij had de fietsster geen voorrang verleend.

De automobiliste heeft haar naam en telefoonnummer aan de fietsster verstrekt. De politie laat weten dat de twee vrouwen de zaak onderling afhandelen.

Scooterrijder onderuit

DIEMEN - Een 23-jarige man uit Alkmaar is maandagmiddag op het Aalscholverpad met zijn scooter onderuitgegaan.

Personeel van de ambulance heeft hem ter plaatse behandeld voor de lichte verwondingen die hij bij de val had opgelopen.

Enith Brigitha komt in Hall of Fame

Ex-topzwemster geeft al vijf jaar les in zwembad in Diemen

DIEMEN - Voormalig topzwemster Enith Brigitha (59) wordt in juni opgenomen in de International Swimming Hall Of Fame (ISHOF) in Fort Lauderdale in de staat Florida in de Verenigde Staten. Brigitha werkt vijf jaar als zweminstructrice in sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen.

Enith Brigitha geeft les in het Duranbad. Foto: Trudy Kroese

Enith Brigitha werd op 15 april 1955 in Curaçao geboren. Zij begon op jonge leeftijd met zwemmen. "Wij hadden geen overdekte zwembaden in Curaçao, dus ik zwom in de zee en in onoverdekte zwembaden, waaronder een zwembad met zout water."

Zij was al vroeg overtuigd van haar talenten als zwemster. Op 12-jarige leeftijd mocht zij meedoen aan de Koninkrijksspelen in Willemstad waar zij tweede werd. Kort daarna deed zij mee aan de Pan-Amerikaanse spelen en behaalde daar een derde plaats. Ook werd zij op diverse nummers Antilliaans kampioen.

De moeder van Enith besloot in 1970 samen met haar vijf kinderen naar Nederland te verhuizen. Enith ging in Alkmaar wonen en ging zwemmen bij zwemvereniging Het Y in het Sportfondsenbad in Amsterdam-Oost. "Toos Beumer was na de Olympische Spelen in Mexico in 1968 naar Curaçao gekomen en werd daar mijn trainster. Toen ik in Nederland was komen wonen stuurde zij mij een brief waarin zij mij adviseerde om bij Het Y te gaan zwemmen. Ik ging vijf of zes keer per week met de trein op en neer van Alkmaar naar Amsterdam om te trainen en wedstrijden te zwemmen. Wil Storm was mijn trainer. Ik zwom aanvankelijk bij de jeugdploeg, maar mocht enkele jaren later meedoen met de senioren."

Ex-topzwemster blijft fit door lesgeven. Foto: Aram Goudsmit

'Als je heel lang intensief en op hoog niveau aan sport hebt gedaan, is het belangrijk om af te trainen'

Enith Brigitha ontwikkelde zich stormachtig. In 1972 deed zij mee aan de Olympische Spelen in München. Zij behaalde op maar liefst zes nummers de finale, maar bereikte geen plek op het podium. Net nadat het zwemprogramma was afgelopen gijzelden terroristen van de Zwarte September leden van de Israëlische sportploeg. Het drama eindigde in een bloedbad. Het maakte grote invloed op de jonge zwemster. "Ik heb veel van die gijzelingsactie meegekregen en heb de scherpschutters in het Olympisch dorp zien lopen. Ik ben nog bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers in het Olympisch Stadion in München geweest. Dat was indrukwekkend."

Bronzen medailles
Enith Brigitha wilde nog een keer aan de Olympische Spelen meedoen. Vier jaar later was zij succesvol tijdens de Olympische Spelen in het Canadese Montreal. Zij behaalde op de 100 meter vrije slag en de 200 meter vrije slag een bronzen medaille. Dat hadden een gouden en zilveren medaille moeten zijn. Kornelia Ender uit de DDR behaalde op beide afstanden de gouden medaille, haar landgenoot Petra Priemer pakte op de 100 meter vrije slag zilver. Op de 200 meter vrije slag was de zilveren medaille voor de Amerikaanse Shirley Babashoff.
In de zwemwereld bestond al in het begin van de jaren 70 de indruk dat de zwemsters uit de DDR doping gebruikten. Het bewijs volgde pas tientallen jaren later. Enith Brigitha: "De zwemsters uit de DDR kwamen aan het begin van de jaren 70 opeens op en wonnen Europese titels, wereldtitels en medailles tijdens de Olympische Spelen. Met veel van die zwemsters gaat het nu slecht. Zij hebben grote problemen met hun gezondheid en hebben ook psychische klachten. Veel sporters die zich gedupeerd voelen door het dopinggebruik van sporters uit de DDR hebben de zaak later bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aangekaart en gevraagd om de medailles waar zij recht op hebben. Het IOC wilde niets doen omdat het te lang geleden is."

'Ik heb veel plezier in het lesgeven en de samenwerking met mijn collega's'

Aftrainen
Enith Brigitha wilde na afloop van de Olympische Spelen in Montreal stoppen met zwemmen. Invitaties om wedstrijden te zwemmen in Hong Kong, Japan en Australië zorgden ervoor dat zij haar internationale loopbaan verlengde. Daarna ging zij op een lager niveau zwemmen bij haar vereniging Het Y en speelde daar ook een jaar of 15 waterpolo. "Dat deed ik om af te trainen. Als je heel lang intensief en op hoog niveau aan sport hebt gedaan, is dat heel belangrijk."

Terreur

In de nacht van 4 op 5 september 1972 drongen terroristen van de Zwarte September het Olympisch dorp binnen en gijzelden Israëlische atleten. Zij vermoordden twee gijzelaars. Na onderhandelingen kregen de terroristen van de West-Duitse autoriteiten de toezegging dat zij met een vliegtuig naar een ander land mochten reizen. Op 6 september reisden de terroristen met hun gijzelaars naar het vliegveld Fürstenfeldbruck. Er volgde een actie om de gijzelaars te bevrijden. De bevrijdingsactie van de Duitse politie mislukte volledig. Alle negen Israëlische gijzelaars en een Duitse politieagent kwamen om het leven. Ook vijf terroristen vonden de dood.

Zij wordt in juni opgenomen in de International Swimming Hall Of Fame. "De ceremonie vindt niet plaats in Fort Lauderdale, maar in Santa Ana College in Santa Ana in Californië. Ik ben heel blij dat ik een plaats krijg in de Hall of Fame. Ik zie dat als een waardering voor mijn zwemloopbaan."

Enith Brigitha woonde na haar zwemcarrière lange tijd op haar geboorte-eiland Curaçao. Zij keerde een aantal jaren geleden terug naar Nederland en woont in Almere-Haven. Sinds vijf jaar geeft zij 24 uur per week les in het zwembad in Diemen-Zuid, de ene week drie dagen, de andere week vier dagen.

"Ik geef les aan baby's, peuters, kleuters, leerlingen van het basisonderwijs en aan volwassenen. Daarnaast geef ik conditieles en leer ik mensen om hun zwemtechniek te verbeteren. Ik heb veel plezier in het lesgeven en de samenwerking met mijn collega's. Het lesgeven zorgt er ook voor dat ik fit blijf. Als ik het niet meer leuk vind, stop ik ermee."

Zij wordt tegenwoordig nog maar zelden herkend en aan haar loopbaan herinnerd. "In de periode na de Olympische Spelen in Montreal werd ik erg veel aangesproken. Dat vond ik niet altijd even leuk. Nu gebeurt dat veel minder. Sommige ouderen weten wie ik ben en welke prestaties ik heb geleverd. De jeugd zegt dat weinig."

Waterschade woningen Diemerkade

Bewoners wijten waterschade aan werkzaamheden in de buurt

Water in de kruipruimte van een woning aan de Diemerkade. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Veel bewoners van de Diemerkade kampen met wateroverlast in de kruipruimte of kelder van hun woning. Zij vermoeden dat de problemen het gevolg zijn van de werkzaamheden aan de openbare ruimte op de Diemerkade en omgeving. Zij hebben inmiddels contact opgenomen met de gemeente en hopen op een oplossing.

De bewoners ondervinden pas sinds kort overlast van water in de kruipruimte of kelder van hun woning. "Na onderzoek van twee experts is gebleken dat dit hoogstwaarschijnlijk grondwater betreft, dat door (haar)scheuren in de betonnen fundering naar boven komt. Hierbij is het goed om te weten dat de huizen op de Diemerkade zijn gebouwd op onderheide betonnen bakken", schrijven de gedupeerde bewoners in een brief aan de gemeente.

Bewoners die al lange tijd in hun woning aan de Diemerkade wonen zijn de afgelopen tijd voor het eerst geconfronteerd met wateroverlast in hun kruipruimte of kelder. Dit is de reden dat zij een verband leggen tussen de wateroverlast in hun kelder en kruipruimte en de werkzaamheden die vorig jaar zijn uitgevoerd. Toen werd gebruikgemaakt van zware middelen. "Tijdens de werkzaamheden heeft men met trilplaten de straten aangetrild, waarbij zelfs de planten van de vensterbank af trilden. In de aangrenzende Arent Krijtsstraat heeft zeer zwaar vrachtverkeer door de straten gereden. Dit nadat wij van de opzichter van de gemeente te horen hadden gekregen dat als wij de tuin wilden ophogen wij meteen zand moesten bestellen, want zodra de straten gereed waren mocht er geen zwaar vrachtverkeer meer doorheen rijden", aldus de brief.
Een groep bewoners heeft een inventarisatie gemaakt. Daaruit is gebleken dat er bij 23 woningen aan de Diemerkade sprake is van wateroverlast in de kelder of kruipruimte en dat er bij vijf woningen vochtplekken zijn ontstaan. Bij enkele woningen zijn zelfs scheuren in de muur ontstaan. De bewoners hopen dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden. "De schade wordt niet gedekt door onze opstalverzekering. Wij willen in eerste instantie dat de problemen - grondwater en schade - zo snel mogelijk worden opgelost. Voor wie de kosten zijn is ook belangrijk, maar daar zit minder haast bij", aldus een woordvoerder van de bewoners. "Wij hebben inmiddels contact gehad met meerdere mensen van de gemeente. Een van hen heeft ons verteld dat de gemeente druk bezig is om het grondwater in deze buurt onder controle te krijgen."

Bewoners hopen dat er snel een oplossing komt

De problematiek van deze bewoners is bij de gemeente bekend. De gemeente denkt niet dat dit veroorzaakt is door de werkzaamheden. "De woningen rond de Diemerkade zijn destijds aangelegd met een kruipruimte en niet met een kelder. Veel bewoners hebben de kruipruimte in gebruik genomen als kelder. Onbekend is of de constructie hiervoor geschikt is; oude bouwtekeningen geven hier geen uitsluitsel over. De gemeente laat nu op verschillende plekken in de wijk onderzoeken hoe hoog de grondwaterstand is. Afhankelijk daarvan kan bepaald worden of er maatregelen nodig en mogelijk zijn om de grondwaterstand aan te passen. We hopen in het voorjaar de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar te hebben. Dat er na de werkzaamheden geen vrachtverkeer meer door de straten mocht rijden komt omdat vers straatwerk zich eerst een poosje moet zetten. We hebben dan liever niet dat er meteen zwaar verkeer over rijdt", aldus een woordvoerder van de gemeente.

donderdag 12 februari

Film in De Omval

In navolging van het daverende succes van de eerste film 'Gooische Vrouwen' is deel twee nu eindelijk een feit. Een even noodlottig als bizar ongeval voert de vriendinnen naar de besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 13 februari

Muziektheater

Piepschuim speelt 'Op Recept'. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Bingo

Om 14.00 uur gaan de balletjes weer rollen in Huis van de Buurt 't Kruidvat. Iedereen kan genieten van een gezellig potje bingo (€ 0,50 per ronde) waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Informatie: 06-19776374.

zaterdag 14 februari

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, 14.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed en huishoudelijke apparaten. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Toneel in De Omval

Fred Delfgaauw speelt 'Wachtkamer van de liefde'. Na ruim 30 jaar heeft Fred Delfgaauw een geheel eigen theaterstijl gecreëerd. Een wonderbaarlijke versmelting van meerdere disciplines. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 15 februari

Jeugdtheater

Van Engelenburg Theater Producties komt naar Diemen met Brammetje Baas. Brammetje heeft heel veel vragen in z'n hoofd. Zoals: waarom is melk wit? Waarom zijn wij op deze wereld? Brammetje Baas is een kleurrijk feestje over een gewoon jongetje met een compleet eigen kijk op de wereld. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, 14.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Dansmiddag

Er kan weer een dansje gemaakt worden in wijkcentrum Noorderlicht. Niet zelf dansen? Kom dan gewoon voor de gezelligheid. 14.30 tot 17.30 uur.

Computerclub

Bijeenkomst van ComputerClub Minerva in het Noorderlicht. 11.00 tot 14.00 uur. Verzin uw eigen thema, stel vragen en de vrijwilligers helpen u.

maandag 16 februari

Proefles zumba

Elke maandag is er om 20.00 uur zumbales in wijkcentrum Noorderlicht. Vandaag is er een gratis proefles. Informatie: www.majafit.nl of 06-174 11 800.

dinsdag 17 februari

Film in De Omval

In navolging van het daverende succes van de eerste film 'Gooische Vrouwen' is deel twee nu eindelijk een feit. Een even noodlottig als bizar ongeval voert de vriendinnen naar de besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk. Aanvang 14.00 uur (€ 8,-) en 20.00 uur (€ 11,-). De avondvoorstelling is extra feestelijk: na de film staat er een glas bubbels (of appelsap) en een bonbon klaar. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Computercursus

PCOB Diemen geeft computercursussen in De Schakel: beginnerscursus Windows 8 of Windows 7. Informatie: 06-43734155. De inloop/oefenochtend is iedere woensdag, 09.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

donderdag 19 februari

Film in De Omval

'The Salt of the Earth' is een visuele odyssee door de carrière van fotograaf Sebastiao Salgado. In zijn zwart-witfoto's beeldhouwt hij met licht en ruimte en vat hij een diepe empathie op voor de mensen die hij fotografeert. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 20 februari

Aquadisco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Potje van de buurt

Er is weer een potje van de buurt in Huis van de buurt 't Kruidvat. Op het menu: heldere kippensoep, pittige boerenkool met worst , toetje en koffie toe. Kosten € 5,-, 12.30 uur aan tafel. Aanmelden voor donderdag 19 februari: 020- 6953224.

Cabaret in De Omval

Eric Koller speelt 'Koller blijft thuis!' Hij heeft zijn huiskamer in de bus geladen en verwelkomt u graag bij hem thuis, in uw theater. Vergezel Koller deze hilarische avond vol absurde momenten waarin hij zijn plannen probeert door te zetten. 20.30 uur, € 17,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 21 februari

Muzikaal Cabaret

De getergde mannen spelen 'Dat hakt erin zeg!' Drie oude, door de wol geverfde rotten uit het kleinkunstcircuit in een afgelegen kroeg in Geurlo op de grens van ergens en nergens. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 22 februari

DiemerCross

Het parcours van de veldloop door het Diemerbos is dit jaar nog mooier, belooft de organisatie. Bovendien is er nu ook een jeugdloop voor junioren. Aanmelden via inschrijven.nl. Informatie: AV23.nl/diemercross.

Kamermuziek in De Hoop

In De Hoop treden op Stephan Heber, cello, en Cecilia Bernardini, viool. Zij spelen muziek van Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Nicolo Paganini, Allessandro Rolla en Maurice Ravel. Aanvang 15.00 uur. Informatie: www.schuilkerkdehoop.nl.

Jeugdtheater

'Kleintje Kaf Olaf en de Zingende Zeerovers'. In de derde voorstelling van het muziektheatergezelschap Kleintje Kaf mag Olaf het Gansje mee op reis met de roemruchte zeerover Claes Compaen. Het wordt een spannende tocht over de woelige baren. Voor kinderen vanaf 3 jaar, maar ook voor hun ouders is de voorstelling leuk. 11.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Heren De Meeuwen verliezen

Eerste damesteam boekt overwinning

Heren van De Meeuwen verliezen nipt. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft zaterdagavond voor eigen publiek verloren van ZPC Woerden: 5-6. Het eerste damesteam won thuis van VZC Veenendaal: 7-6.

De gasten uit Woerden begonnen goed en namen een 0-2 voorsprong. Uit twee overtalsituaties kwam De Meeuwen langszij: 2-2. In de tweede periode nam de thuisclub een 3-2 voorsprong. In de derde periode kwam ZPC Woerden snel op 3-3 en nam vervolgens een 3-4 voorsprong. De Meeuwen maakte gelijk: 4-4. De vierde periode begon goed voor De Meeuwen. Uit een counter kwam de thuisclub op 5-4. Er kwam een enorme kans om de wedstrijd op slot te gooien. Twee minuten voor het einde kreeg De Meeuwen een strafworp die gemist werd. In de laatste minuut kwamen de gasten uit Woerden op 5-5. De Meeuwen probeerde dit gelijkspel over de streep te trekken door de tijd uit te spelen. Twintig seconden voor het einde klonk de schotklok waarna er op doel geschoten moest worden: mis! Op dat moment kreeg een speler van De Meeuwen een uitsluiting na een overtreding in de omschakeling. Hierdoor kreeg de uitploeg een uitgelezen kans om alsnog de winst naar zich toe te trekken. Dit gebeurde ook: vijf seconden voor tijd maakten de gasten de winnende treffer: 5-6. Het eerste damesteam won voor eigen publiek met 7-6 van VZC Veenendaal. Halverwege stond het 5-2 in het voordeel van de thuisclub. De bezoekers uit Veenendaal toonden veerkracht en wisten terug te komen tot 5-5. Daarna kwamen de gasten zelfs op een 5-6 voorsprong. De Meeuwen stelde orde op zaken. Sanne Tak en Tessa Coumou zetten De Meeuwen op een 7-6 voorsprong. Door een prachtig blok van Vera Sonépouse en een redding van keepster Sanne Winchester bleef het 7-6.

SV Diemen wint van Ankaraspor: 0-4

DIEMEN - SV Diemen heeft zondag de uitwedstrijd tegen Ankaraspor met 0-4 gewonnen. Bij rust leidden de bezoekers met 0-3.

Fouad Dahmani, Kevin Kroese en Marco Moelee bepaalden de ruststand op 0-3. Na de hervatting maakte Bright Uwusu de vierde treffer van SV Diemen.

SV Diemen-trainer Marc Stuut is enorm tevreden over het spel van zijn ploeg. "SV Diemen heeft een bijna perfecte eerste helft gespeeld op een dramatisch veld. De ploeg was in balbezit goed en speelde ook verdedigend uitstekend. Wij kwamen in de eerste helft met 0-3 voor en daardoor was de tweede helft een formaliteit. Ik vind het een goed resultaat, want Ankaraspor is op eigen terrein een lastige tegenstander."

Stuut kon nog geen beroep doen op de geblesseerde Kay Minnema, Boaz Saam en Marc Stobbelaar. Spits Stobbelaar, die lange tijd met een liesblessure kampte, kreeg onlangs een flinke tegenslag te verwerken: tijdens de training brak hij een teen. Stuut verwacht dat de aanvaller een week of zes niet kan spelen. SV Diemen staat op de derde plaats van de ranglijst. SV Diemen ontvangt op zondag 15 februari Geinburgia uit Driemond. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Dames van SV Zeeburg verliezen

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen Westsite verloren: 22-19. Bij rust leidde SV Zeeburg met 9-12.

De handbalsters uit Diemen wisten dat het een lastig duel zou worden. In het begin van de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op. Vooral de verdediging van SV Zeeburg stond goed. Naarmate de wedstrijd vorderde, verliep het snelle aanvalsspel van de bezoekers ook steeds beter en werd er goed druk gezet. Bij rust leidde SV Zeeburg met 9-12. SV Zeeburg begon de tweede helft goed en bouwde de voorsprong uit. Daarna ging het mis. Het spel werd trager en de verdediging van de ploeg stond niet meer goed. Westsite kwam beter in het spel en wist vooral van afstand te scoren. SV Zeeburg kon zich niet meer herpakken en uiteindelijk won Westsite met 22-19. Een onnodig verlies voor dames 1 van Zeeburg. SV Zeeburg speelt zaterdagavond thuis tegen Wasmeer. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 19.30 uur. Wasmeer heeft evenveel punten als SV Zeeburg. Het belooft een spannende wedstrijd te worden.

Ger Spannenburg wint driebandentitel op overtuigende wijze

Jan Brasser, Piet van Beckum, Ger Spannenburg en Frank Koene.

DIEMEN - Ger Spannenburg heeft zaterdag op overtuigende wijze de elfde editie van het jaarlijkse driebandentoernooi van Groot Amsterdam gewonnen. Het toernooi vond plaats in café 't Pandje.

De nestor van de biljartfamilie, die vorig jaar ook de finale speelde en toen van zijn zoon Brian verloor, heeft deze editie zijn gram gehaald. In de finalepartij tegen Frank Koene overtuigde Ger alle aanwezigen door zijn partij met een moyenne van 1.10 uit te maken. De wedstrijd om de 3e en 4e plaats werd gewonnen door nieuwkomer Piet van Beckum. Hij versloeg Diemenaar Jan Brasser in 27 beurten. Voorzitter en organisator Jan Nooij heeft de prijzen uitgereikt.

Jan Nooij: "We kunnen als organisatie wederom terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi, waarbij we ieder jaar weer kunnen rekenen op een aantal fantastische sponsors, clubleden en deelnemers."

Na afloop van het toernooi was er een feestavond met een liveoptreden van de band The Buckets. Dit optreden was mede mogelijk gemaakt door DEG steigers, een van de belangrijke sponsors van het toernooi.

Blue Stars wint

DIEMEN - Het eerste herenteam van Blue stars heeft de uitwedstrijd tegen The Challengers gewonnen: 65-84.

Beide teams begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd en gaven elkaar niets toe. Na de eerste helft leidden de basketballers uit Diemen met 36-37.

a een peptalk van de coach zorgden de spelers van Blue Stars na de hervatting voor een strakkere verdediging. De bezoekers namen in het derde kwart ruim afstand. In het vierde kwart waren de rebounds voor Blue Stars en werd er onder de basket gescoord.

Ook werden de driepunters deze wedstrijd niet gemist.

Aangezien concurrent BV Amsterdam verloor doet Blue Stars nog steeds mee voor een mooie plek in de bovenste regionen van de ranglijst.

DKV Victoria is te sterk voor Badhoevedorp: 13-11

DIEMEN - DKV Victoria heeft afgelopen weekeinde gedaan wat het moest doen en gewonnen van hekkensluiter Badhoevedorp. De korfballers uit Diemen wonnen voor eigen publiek met 13-11.

De wedstrijd verliep stroef voor de korfballers uit Diemen. Er werd moeilijk gescoord en daardoor had de tegenstander steeds het idee dat er een kans op een goed resultaat was. In de loop van de tweede helft kwam er spanning op de ploeg van DKV Victoria te staan. De spelers twijfelden of zij de volle winst konden binnenslepen, maar DKV Victoria slaagde er toch in om de punten in Diemen te houden: 13-11.

DKV Victoria speelt zondag uit tegen Ten Donck. De wedstrijd in Ridderkerk begint om 15.30 uur. Als de korfballers uit Diemen de wedstrijd winnen maken zij nog steeds aanspraak op de tweede plaats. DKV Victoria zal er alles aan doen om de punten veilig te stellen.

15 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

GEZOCHT! Woonruimte in Diemen voor een 1-oudergezin met twee gezellige kinderen. Huursubsidie is must! Han, 06-28994900

Schilder heeft nog tijd over, witten, schilderen, behangen. Tel.: 06-19762994