DiemerNieuws

14 juni 2018

DiemerNieuws 14 juni 2018


'Geen auto's door De Trekschuit'

DIEMEN Bewoners van Plantage de Sniep-Noord willen niet dat de straat De Trekschuit wordt opengesteld voor autoverkeer. Dit hebben zij middels een brief laten weten aan de politieke partijen.

De gemeenteraad praat vanavond tijdens een informatieve raadsvergadering over de verkeersontsluiting van Plantage de Sniep-Noord. Tussen de woningen van het Jaagpad en de Keulse Vaart ligt een wandelboulevard met een grasstrook en speeltoestellen. Dit is het enige speelgebied voor kinderen aan de noordzijde van De Sniep. De speeltoestellen worden dan ook door heel veel kinderen uit de buurt gebruikt.

"In het originele bestemmingsplan was het de bedoeling dat onder andere De Trekschuit aangesloten zou worden op de Muiderstraatweg, net als de straten Het Tolhek en De Wissel. De Trekschuit ligt midden in dit speelgebied en bewoners vrezen dan ook de verkeersveiligheid van hun spelende kinderen. Het openstellen van de straat is echter, mede op ons verzoek, nog niet gebeurd", schrijven de bewoners. "Ruim twee jaar geleden werden de plannen voor de herinrichting van de Muiderstraatweg (de Oost-West As) bekendgemaakt. Hierin werd opnieuw ingepland dat De Trekschuit opengesteld zou worden voor autoverkeer. Dit hebben wij als bewoners toen tegen kunnen houden."

5

Blauwe zone Zuid maandag uitgebreid

DIEMEN Het parkeerterrein van winkelcentrum Kruidenhof in Diemen-Zuid wordt vanaf 18 juni onderdeel van de blauwe zone. Ook de straten Knoopkruid en Kleefkruid worden met ingang van die datum volledig onderdeel van de blauwe zone.

Het is vanaf maandag 18 juni voor bezoekers alleen nog mogelijk om met een parkeerschijf maximaal twee uur te parkeren op dit parkeerterrein. Bewoners van het gebied dat vanaf maandag deel uitmaakt van de blauwe zone hebben enkele weken geleden een brief van de gemeente ontvangen waarin zij werden geïnformeerd op welke wijze zij ontheffing konden en kunnen aanvragen. Dit geldt ook voor de ondernemers.

Vanwege diverse klachten over de hoge parkeerdruk op het parkeerterrein bij winkelcentrum Kruidenhof zijn er in mei tellingen verricht. Op basis van de resultaten hiervan en een dringend verzoek van de winkeliersvereniging heeft het college van burgemeester en wethouders op 22 mei besloten de blauwe zone op het parkeerterrein in te voeren. Sinds 1 mei is er in de omgeving van winkelcentrum Kruidenhof een blauwe zone ingevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat veel langparkeerders uitwijken naar het parkeerterrein bij het winkelcentrum.

Vrouw gewond bij ongeluk

DIEMEN Een inwoonster van Diemen is donderdagavond gewondgeraakt bij een ongeluk in het centrum van Diemen.

Toen zij op de parkeerplaats bij supermarkt Deen liep, werd zij aangereden door een bestelbus. De vrouw raakte gewond aan haar gezicht. Zij is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Zij is inmiddels weer thuis. De politie heeft de bestuurder van de bestelbus verhoord en proces-verbaal opgemaakt.

Carlo Boszhard bezoekt Sint-Petrusschool

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Carlo Boszhard en een ploeg van Benny Vreden Producties brachten vrijdagmiddag een bezoek aan de Sint-Petrusschool. Zij bekeken de repetitie van de eindmusical van groep 8 van de basisschool. De leerlingen vonden het leuk dat de tv-persoonlijkheid op bezoek kwam en deden hun uiterste best.

12 jaar in Diemen

Foto: Denise Iris Fotografie

Ruud Grondel nam na 12 jaar wethouderschap afscheid. Een terugblik op drie termijnen in Diemen aan de hand van krantenkoppen.

8/9

Literatuur in Diemen (3)

Foto: HKD

Toen Gerard van het Reve een jaar of veertien was, werd hij onweerstaanbaar aangetrokken door de katholieke kerk in Diemen. Hij liep dan stiekem, schuw en schichtig, van de Ploegstraat 57 naar de kerk in Diemen. In een interview zei hij vele jaren later dat het ging om "de grote negentiende-eeuwse katholieke kitschkathedraal van Diemen". Het heeft er alle schijn van dat Reve hier twee kerkgebouwen door elkaar haalt. Hij bezoekt natuurlijk de Sint Petrus' Bandenkerk aan de Hartveldseweg (van 1910), maar verwisselt het gebouw met de grote Hervormde Kerk (van 1856) bij de Diemerbrug. Hoe dan ook, hij doelde op de katholieke kerk. Reve: "Ik hoorde daar de gezangen en die mensen die er vrolijk waren, lachten. Ik dacht dat godsdienstigen voortdurend schuldbesef hadden en moesten wenen."

Overigens was Reve niet de enige die zich vergiste met betrekking tot de katholieke kerk. In 'Historie van Diemen' geeft Ter Beek de beeldhouwer van het H. Hart beeld voor de Petruskerk de naam Mussert (blz. 206). Curieus, de naam bleef ook staan in de herdruk van 1957. Blijkbaar wist niemand toen dat de beeldhouwer Jan Custers was.

Weerbericht

Licht wisselvallig, perioden met zon, iets warmer

Een gebied van hoge luchtdruk ligt bij de Britse Eilanden. Met een noordelijke stroming is het koel. Het hogedrukgebied trekt langzaam zuidoostwaarts. Daardoor gaat de wind draaien en komt vanaf donderdag uit zuidwest tot west. De temperatuur stijgt licht, maar het wordt dan tevens wisselvalliger met een iets toenemende neerslagkans bij gematigde temperaturen.

Vrijdag + het weekeinde

Na de passage van een warmtefront donderdag met wat regen wordt het vrijdag met 22 graden iets warmer. Het blijft droog. Er waait een matige zuidwestenwind. Ook zaterdag is het nog vrij warm met een maximum van 22 à 23 graden. Er is zonneschijn en stapelwolken. Later op de dag kan een bui tot ontwikkeling komen. Zondag is de kans op enkele buien iets groter. Af en toe schijnt de zon. Bij een stevige westenwind is het met 19 à 20 graden dan iets koeler.

Trend na het weekeinde

Ook komende week is het weerbeeld wisselend. Enerzijds zorgt een uitloper van het Azoren hoog voor meest droog weer met geregeld zon. Anderzijds brengen uitlopers van Atlantische storingen soms bewolking met kans op een bui. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

Weetje

Deze week is het met name dinsdag en woensdag koel met een maximum onder de 20 graden. Het is de bekende junikoelte, die een deel van de junimaand kenmerkt. Soms duurt het enkele dagen, soms ook langer. Het staat ook bekend als schaapscheerderskou. De schapen werden dan geschoren om te voorkomen dat de huid van de dieren aan felle zon werd blootgesteld.

Kinderen houden actie voor speeltoestellen

DIEMEN De kinderen van de buitenschoolse opvang de Kersenbende die deel uitmaakt van brede school De Kersenboom in Plantage de Sniep, hebben via een mediastunt aandacht gevraagd voor speeltoestellen.

De kinderen hopen dat mensen een donatie doen voor speeltoestellen. Dat kan via www.geefonderwijs.nl.

Het nieuwe schoolgebouw op Plantage de Sniep wordt begin september in gebruik genomen.

Reünie bij s.v. De Meer

Het eerste elftal van RKWV op 7 april 1918.

DIEMEN Met een groots opgezette reünie viert s.v. De Meer zondag 17 juni het 100-jarig bestaan van de vereniging.

Honderd jaar geleden, om precies te zijn op 10 februari 1918, werd R.K. Watergraafsmeersche v.v. opgericht, het latere RKSV De Meer. Op een februari-avond kwamen twaalf jonge jongens bij elkaar op de stoep van Van der Molen op de hoek Middenweg-Wakkerstraat. Ze wilden op de zomeravonden met elkaar een balletje trappen en dat was de geboorte van R.K.W.V. Op 7 april werd de eerste wedstrijd gespeeld tegen Watergraafsmeer 4 met een geleende leren voetbal. Veel Diemenaren zijn lid geweest van deze vereniging en worden uitgenodigd voor de reünie op zondag 17 juni vanaf 13.00 uur op sportpark Drieburg bij s.v. De Meer. Aanmelden kan via svdemeer100jaar@hotmail.com.

Stichting Welzijn Diemen bereikt steeds meer mensen

Huis van de Buurt 't Kruidvat is een enorm succes

De Stichting Welzijn Diemen (SWD) heeft onlangs het jaarverslag gepresenteerd. Dat bevestigt dat het goed gaat met de stichting.

Veel en diverse activiteiten in 't Kruidvat. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De Stichting Welzijn Diemen is nadrukkelijk zichtbaar in de wijken in Diemen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten in Huis van de Buurt 't Kruidvat en wijkcentra Het Noorderlicht en De Schakel. Daarnaast zijn veel medewerkers druk in de weer met het organiseren en begeleiden van activiteiten, zoals sportactiviteiten, jongerenwerk en talentontwikkeling. "Bij de verschillende activiteiten is steeds het uitgangspunt dat we mensen (groot, klein, jong, oud) stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving. Het accent van ons werk ligt op preventie. Welzijn voorkomt zorg en hulp", aldus de SWD in het jaarverslag.

De Stichting Welzijn Diemen heeft een stevige positie ingenomen door de regie te nemen in de preventieve zorg in Diemen. "Dit hebben wij gedaan door goed te signaleren waar behoefte is aan (preventieve) zorg, nieuwe samenwerkingsvormen op te zetten met partners (met name de zorgorganisaties), nieuwe projecten op te zetten - in het bijzonder gericht op kwetsbare doelgroepen - om deze toe te leiden naar reguliere activiteiten en nieuwe projecten te lanceren die preventieve maatwerkbegeleiding bieden om te zorgen dat duurdere en ingewikkelder zorg uitgesteld wordt. Dit betekent niet alleen een toenemend aantal deelnemers aan onze activiteiten, maar vooral ook een groter bereik van deelnemers uit kwetsbare groepen."

Deze trend is het meest zichtbaar bij het Jeugd en Jongerenwerk, Diemenvoorelkaar en het Huis van de Buurt 't Kruidvat. "Bij het werken met jeugdigen ligt onze focus bij 0-4-jarigen: goed beginnen met evenwichtig ontwikkelen, ouders helpen met de opvoeding en hen het belang laten inzien van spelen voor de ontwikkeling van hun kind. Voor 4-10-jarigen focussen wij op talentontwikkeling: kinderen helpen hun talenten te ontdekken, te benoemen en te ontwikkelen. Voor 11-13-jarigen richten wij ons op het ontwikkelen van vaardigheden: jongeren krijgen vaardigheden aangereikt om goed te leren en om zich verder te ontwikkelen. Voor 14-18-jarigen hebben wij projecten gericht op toekomstig werk, waarbij jongeren leren wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en welke vaardigheden en competenties ze moeten ontwikkelen om daarin succesvol te zijn." Huis van de Buurt 't Kruidvat richt zich steeds scherper op mantelzorgers (hoe kunnen ze ontlast worden), bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en sociale activiteiten om eenzaamheid te bestrijden. Diemenvoorelkaar richt zich steeds meer op hulpvragen van kwetsbare mensen. Enerzijds op mensen die praktische ondersteuning nodig hebben, maar anderzijds ook steeds meer op mensen waarbij eenzaamheid en een gebrek aan sociale activiteiten het probleem is. Het succes van Huis van de Buurt 't Kruidvat wordt door de gemeente onderkend: het is de bedoeling dat er een tweede Huis van de Buurt komt. Tevens is het de bedoeling dat de preventieve huisbezoeken aan mensen van 75, 80, 85 of 90 jaar worden geïntensiveerd.

SWD heeft stevige positie ingenomen in samenleving

Toekomstige bewoners De Sniep bezorgd over woontorens

DIEMEN De plannen van de gemeente Diemen om in woonwijk Plantage de Sniep twee hoge woongebouwen bij de tramlus te realiseren, stuiten op weerstand van de kopers van de naastgelegen huizen. Dit blijkt uit een brief die de toekomstige bewoners van Plantage de Sniep onlangs hebben gestuurd aan het college van B en W.

Er liggen plannen om bij de keerlus van het eindpunt van lijn 9 twee appartementencomplexen te bouwen. De keerlus van de tram is hiervoor onlangs breder gemaakt. Beide gebouwen bestaan uit gesloten woonblokken van afwisselend 4 en 5 woonlagen en hebben elk een hoogteaccent van 27 meter. Deze woonblokken komen naast de eengezinswoningen die op dit moment in de wijk Plantage de Sniep worden gebouwd.

De toekomstige bewoners van de eengezinswoningen laten in de brief weten niet tegen de bouw van nieuwe appartementencomplexen te zijn. Zij vinden de geplande hoogte van de woontorens echter te hoog. "Hierdoor ontstaat schaduwwerking en hinder van wind. Bovendien vallen de woontorens uit de toon bij de rest van de wijk, die vrijwel volledig uit eengezinswoningen van drie of vier verdiepingen bestaat", schrijven de toekomstige bewoners aan het college van B en W.

Ook de bewoners van het reeds bebouwde gedeelte van de noordkant van Plantage de Sniep hebben hun zorgen geuit over de geplande torens. De briefschrijvers hopen dat de gemeente in gesprek wil om uitleg te geven over de noodzaak van de hoogte van de torens en om over alternatieven te praten.

Toelichting

Wethouder Lex Scholten laat weten dat er twee appartementencomplexen in dat deel van Plantage de Sniep komen. Het gaat om een complex in de tramlus en een complex achter de tramlus. Voor het complex achter de tramlus is de procedure al afgerond. De procedure voor het complex in de tramlus loopt nog. In beide complexen komen honderd woningen: vijftig sociale huurwoningen en vijftig vrijesectorwoningen. Scholten geeft aan dat de bewoners zijn uitgenodigd voor een toelichting van de plannen. Die bijeenkomst zal op korte termijn plaatsvinden.

Hollandse Nieuwe smaakt heerlijk op de markt

Haring proeven op de markt. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Bezoekers van de markt op het Diemerplein konden gisteren haring proeven. Het ging om een initiatief van Visboer Bram van Diermen van Fresh World.

Twee charmante jongedames reikten de haring uit. Zij liepen ook regelmatig over de markt om de haring uit te delen. Muzikante Cato Fluitsma zong liedjes. Zij begeleidde zichzelf op de accordeon.

De Hollandse Nieuwe viel zeer in de smaak bij de bezoekers van de markt. "De haring is heerlijk", aldus een man, die samen met zijn vrouw van de haring genoot.

Het was opnieuw een leuk initiatief van een marktkoopman om de band met de bezoekers te verstevigen.

Enkele maanden geleden werd de wekelijkse markt heringericht. Sindsdien is er een pad tussen de marktkramen en de horecabedrijven aan het Diemerplein en tevens is er een route gecreëerd die bezoekers van de markt 'uitnodigt' om langs alle kramen te lopen.

De aanpassing van de markt heeft ervoor gezorgd dat de sfeer is verbeterd. Bezoekers en marktkooplieden zijn tevreden over de 'nieuwe' markt. Dat geldt ook voor de horecaondernemers.

Onlangs is er een proef van vier weken gehouden om de markt tot 16.00 uur te laten duren. Marktmeester Antoinette Poortvliet: "Na de proefperiode is besloten om de markt weer tot 15.00 uur te laten duren. Maar in tegenstelling tot de situatie in het verleden blijven alle kramen nu tot 15.00 uur open. Niemand gaat eerder inpakken of naar huis. Dit heeft tot gevolg dat de bezoekers van de markt weten dat zij elke woensdag tot 15.00 uur bij alle ondernemers op de markt terecht kunnen."

De Trekschuit

Vervolg van voorpagina.

"Besloten werd om te wachten totdat de bouw van de woningen aan de Keulse Vaart (deelplan 9 gelegen parallel aan de Muiderstraatweg) klaar was. Inmiddels zijn deze woningen opgeleverd en grotendeels bewoond. Ook die bewoners blijken tegen de openstelling van De Trekschuit te zijn", aldus de bewoners van Plantage de Sniep.

"Bij openstelling van De Trekschuit worden mensen eerder 'uitgenodigd' om voor de auto te kiezen naar het AGO-zwembad of de basisschool. Ondanks dat de gemeente van de straat Het Tolhek een fietsroute heeft gemaakt, is de verkeersveiligheid niet voor de gehele wijk toegenomen. Er zal nog steeds autoverkeer de groene speelweide kruisen. Door de verschillen en onduidelijke situaties leidt dat nu al tot frustratie en agressief rijgedrag van bezoekers, die de wijk in of uit willen", aldus de bewoners. De bewoners van Plantage de Sniep-Noord benadrukken dat zij willen dat De Trekschuit, maar ook De Wissel, niet worden opengesteld voor autoverkeer. "Dit is gezien de verkeersstromingen namelijk onnodig en zeer verkeersonveilig." Voor fietsers en voetgangers blijft de weg uiteraard gewoon open, net zoals bijvoorbeeld nu bij Het Tolhek het geval is.

Wethouder Lex Scholten: "De bewoners van De Trekschuit en omgeving geven aan dat dat zij bang zijn voor verkeer van ouders die hun kind naar basisschool De Kersenboom brengen. De basisschool ligt nu in het verlengde van De Trekschuit. Per 1 september verhuist De Kersenboom echter naar de nieuwe locatie. Het verkeer zal dan over de Sportlaan gaan. Dat is de kortste weg naar het parkeerterrein van De Kersenboom."

Henk van der Weele


Voorzitter van SV Diemen.
Inwoner van Diemen sinds 1979

Foto: Trudy Kroese

Hoe bevalt het om voorzitter van SV Diemen te zijn?
"Het bevalt mij heel goed. SV Diemen is een mooie club, ik ben trots dat ik er de voorzitter van mag zijn. Ik ben meestal op maandag-, dinsdag- en woensdagavond bij de club aanwezig. Om de zaterdag ben ik er ook omdat mijn zoon dan een thuiswedstrijd speelt. Hij speelt in de jeugd bij SV Diemen. Ik ben op zondag ook regelmatig bij wedstrijden van het eerste team aanwezig."

Heb je hobby's?
"Behalve voetbal heb ik geen hobby's. Ik kijk graag naar wedstrijden van Ajax. Van 1984 tot 2000 heb ik een seizoenkaart bij Ajax gehad en veel successen meegemaakt. Tegenwoordig kijk ik op de tv."

Vanavond begint het WK voetbal, ga je veel wedstrijden kijken?
"Ik neem mij meestal voor om pas vanaf de kwartfinales te gaan kijken, maar als ik na afloop op een toernooi terugkijk, blijk ik heel veel wedstrijden te hebben gezien. Ik ga vooral Frankrijk, Brazilië, België en Engeland volgen. Ik ben benieuwd hoe Marokko het doet, daar spelen Ziyech en nog een aantal spelers die in Nederland voetballen. Frankrijk is mijn favoriet voor de wereldtitel."

Jouw favoriete vakantieland?
"Mijn vrouw komt uit Turkije, dus wij komen regelmatig in dat land."

Diemen voor jongeren?
"Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen: onze dochter Lara van 15 en onze zoon Troy van 12. Er is met name voor jongeren van twaalf tot achttien niet al te veel te doen. Voor oudere jongeren is wel steeds meer: er zijn door de jaren heen diverse horecazaken in Diemen bij gekomen."

Bijeenkomst over openbaar vervoer

DIEMEN In Huis van de Buurt 't Kruidvat zijn op maandag 18 juni van 10.30 tot 12.00 uur medewerkers van het GVB aanwezig.

Zij geven informatie over de wijzigingen binnen het openbaar vervoer die op 22 juli ingaan. Op die dag gaat de Noord/Zuidlijn rijden en gaan diverse trams van het GVB een andere route rijden. Lijn 9 wordt vanaf die datum lijn 19 en rijdt niet meer van Diemen naar het Centraal Station. Reizigers met bestemming Centraal Station moeten overstappen.

Inschrijven voor open toernooi ATVD

DIEMEN Tennissers die willen deelnemen aan het Decathlon Diemen Open van tennisvereniging ATVD kunnen zich tot 18 juni 18.00 uur inschrijven.

Het toernooi duurt van maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli. Het toernooi staat open voor leden van tennisverenigingen, maar ook voor tennissers die geen lid zijn van tennisbond KNLTB.

Terras

Het open toernooi van ATVD vindt plaats op het tennispark aan de Willem de Zwijgerlaan in Diemen. Elke avond kunnen deelnemers en bezoekers genieten van een heerlijke maaltijd.

ATVD beschikt over een schitterend terras met uitzicht op het centercourt.

Voor meer informatie zie de website: www.atvd.nl.

Herdenkingsbijeenkomst op begraafplaats Rustoord

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Op begraafplaats Rustoord is vrijdagavond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden. Er was muziek van de Diemer Harmonie en een violiste, er werd een gedicht voorgedragen en wethouder Jorrit Nuijens hield een toespraak.

'Groen en zorg zijn de rode draden in mijn carrière'

Verbinden, dat is wel een sleutelwoord voor Ruud Grondel. Het verbinden van mensen, maar ook van verschillende beleidsterreinen en van zaken op lokale en op landelijke schaal. Zijn motto: 'Hier en nu en daar en straks'. Grondel nam na 12 jaar wethouderschap afscheid, van zijn job en van Diemen. We blikken terug aan de hand van krantenkoppen.

Ruud Grondel in het Diemerbos. 'Ik blijf de ontwikkelingen van het bos volgen.' Foto: Denise Iris Fotografie

9 november 2017: 'Bewoners Rode Kruislaan hebben nu een eigen buurtkamer'

Gevraagd naar wat de meeste indruk heeft gemaakt in die twaalf jaar wethouderschap moet Grondel denken aan twee rampen die niet direct onder zijn portefeuille vielen, maar wel grote impact hadden in de nasleep. "Na de gasexplosie in De Beukenhorst en de brand in de Rode Kruislaan werd goed duidelijk hoeveel gezinnen met problemen er in die flats wonen. Je ziet wat je eigenlijk wel weet, maar wat niet zo zichtbaar was. Een hele hoop losse ondersteuning. Wij hebben het aangegrepen om die ondersteuning te bundelen en structureel te maken, zodat de mensen met elkaar samen ook weer de zelfredzaamheid vergrootten. In de Rode Kruislaan is dat spectaculair goed gelukt met de Buurtkamer en ook in De Beukenhorst maken we stappen in die richting."

18 juni 2008: 'Verheugd over nieuw Diemerbos'

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing werd GroenLinks de grootste in Diemen. Foto: Trudy Kroese

"Dit was op het moment dat we een fiks budget hadden gekregen om het bos af te maken. Helaas is daarna door staatssecretaris Bleeker het toegezegde beheersbudget wegbezuinigd. Het blijft een strijd om voldoende geld te vinden om het bos te onderhouden. We hebben een paar zomers grote festivals in het bos toegestaan, mede om inkomsten voor beheerder Staatsbosbeheer te genereren. Die zijn, in verband met bodemdaling, voor deze zomer niet gepland. Ik ben wel heel blij dat er nu - eindelijk - een horecavoorziening komt."
"Groen is een belangrijk onderwerp en de rode draad door mijn bestuurlijke carrière. Ik ben heel erg trots op Daarom Duurzaam Diemen. Als gemeente kun je je doelstellingen niet alleen realiseren en hiermee hebben we het verbreed naar een grote groep. We hebben nu een netwerk met bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente. Geweldig dat er nu werkgroepen zijn die heel concreet plannen maken. Ik wilde heel graag iets achterlaten wat doorgaat. De decentralisaties staan, die lopen wel door. De duurzaamheid was kwetsbaarder, maar ik geloof dat dat met Daarom Duurzaam Diemen ook wel doorgaat. In het coalitieakkoord is daar ook een fors budget voor beschikbaar gesteld."

7 juni 2018: 'De blokhut van Scouting is geopend'

"De wens voor een blokhut in het bos van Scouting Diemen vond ik in mijn overdrachtsdossier toen ik in 2006 begon. Leuk, daar kun je het verschil in maken. We hebben het toen gekoppeld aan de herinrichting van het bos en gezorgd dat wij als gemeente vast de infrastructuur voorbereidden. Ik vind het ook heel mooi dat ik nog de opening van de blokhut van Scouting Diemen mocht doen. Het leuke van wethouder zijn is dat je je mag bemoeien met allerlei leuke, spannende en actuele dingen. Plus dat je zomaar in contact komt met heel veel mensen van allerlei pluimage. Dat ga ik het meeste missen."

22 maart 2012: 'Nieuwe taken voor gemeente: Enorme kans als er maar voldoende budget bij komt'

"Net als 'groen' is ook 'zorg' altijd een rode draad in mijn bestuurlijke carrière. De decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten was ook de reden dat ik in 2014 besloot om voor nog een termijn als wethouder in Diemen te gaan. Dat wilde ik goed afmaken. De Brede HOED is een heel concreet voorbeeld dat het werkt, en die was er al vóór de decentralisaties een feit waren. Mijn kracht is mensen samenbrengen, luisteren, open-minded zijn en vragen waarom mensen iets willen, of juist niet. Het meest trots ben ik op de ouder-kindcoaches. Daar komen echt school en zorg samen. Dat stelsel werkt als een zonnetje. In het collegeakkoord hebben we vastgelegd dat het aantal uren voor OK-coaches verdubbeld wordt. Overigens ook met een financiële bijdrage van de scholen."

"Om mensen echt zorg op maat te bieden, moeten we ook flexibel zijn binnen de wettelijke grenzen. Kijken naar wat er wel kan in plaats van zeggen 'dit mag niet'. Ik ben ook trots op het REK-manifest van de gemeente: hoe kunnen we binnen de regels rek vinden om dingen mogelijk te maken? De schaal van een relatief kleine gemeente als Diemen maakt dat mogelijk."

5 juli 2012: 'Grondel krijgt opnieuw ontheffing woonplaatsvereiste'

"Ieder jaar moest dit in de raad behandeld worden en ieder jaar, behalve de laatste één of twee keer, stelde raadslid Rosali Herder er vragen bij. Dat vond ik niet vervelend, het was een integer standpunt. De reden was dat mijn partner Hanneke niet uit Amsterdam weg wilde. Ik heb het nooit als bezwaar gezien. Ik heb me heel erg verdiept in Diemen en heel veel vragen gesteld. Na een half jaar wist ik meer dan menig Diemenaar. Ik gebruikte ook de bezoeken aan 90-jarigen om veel te vragen. Dat was het leuke: dan sprak ik mensen die niet boos op me waren of iets gedaan wilden krijgen."

21 augustus 2014: 'Eerste schooldag in Noorderbreedte'

"Ook weer iets in het overdrachtsdossier: de scholen in Diemen moesten brede scholen worden. Ik heb eerst maar eens een conferentie belegd met het hele veld over de vragen 'wat bedoel jij met een brede school' en 'wat kun je zelf daaraan bijdragen?' Uiteindelijk kwamen we eropuit dat in zo'n school meer activiteiten mogelijk moesten zijn dan alleen regulier onderwijs. Een doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie tot aan het voortgezet onderwijs, en ook zorg: daar is die verbinding weer tussen verschillende gebieden. Nu zijn eigenlijk alle scholen in Diemen brede scholen en hoe we het hier geregeld hebben, ook met de ouder-kindcoaches, zijn we een voorbeeld van goede samenwerking tussen schoolbesturen en zorginstellingen voor andere gemeenten. Ontzettend leuk vind ik dat: in Diemen konden we het regelen op de kleinere schaal, maar via mijn netwerken kon ik ook lobbyen en kennis overdragen op regionaal en landelijk niveau. Door de relatief kleine schaal in Diemen en mijn bestuurlijke ervaring had ik ook tijd daarvoor."

"Dat er nu ook een middelbare school lijkt te komen in Diemen vind ik een verrijking. Jaren geleden, toen onderwijs in mijn portefeuille zat, vond ik het niet zo nodig en bleek op een conferentie over het onderwerp dat er ook niet veel draagvlak voor was. Maar door de groei van Diemen en door de keuze voor de OSB, waar al veel kinderen uit Diemen heen gaan en waardoor er verschillende schooltypen worden aangeboden, is de tijd er rijp voor. Bijkomend voordeel: hiermee kunnen zorg en onderwijs ook beter worden verbonden voor kinderen boven de 12 jaar."

10 oktober 2013: 'Zonnepanelen op schooldaken'

"Die zonnepanelen, dat is nou een leuk voorbeeld van verbinden. Ik wilde graag zo veel mogelijk zonnepanelen en de scholen kregen eigenlijk te weinig budget voor het beheer van hun gebouwen. Door een heel gunstige regeling te bedingen voor het plaatsen van die zonnepanelen was het meteen een kostenbesparing voor die twee scholen."

12 september 2012: 'Gemeente blijft strijden voor windmolens in bos'

"Die windmolens, echt jammer dat dat niet gelukt is. (De provincie heeft met regels een streep door de plannen getrokken om windmolens in het Diemerbos te plaatsen, red). Maar als we de doelstelling van Diemen energieneutraal in 2040 willen halen, zullen we toch ook iets met wind moeten doen. Bovendien zou de opbrengst een mooie aanvulling zijn op het budget van Staatsbosbeheer. We wachten tot de volgende statenverkiezingen in de hoop dat er dan een andere wind gaat waaien. Ik zou zeggen: stem wijs volgend jaar."

23 juni 2016: 'Lex Scholten en Ruud Grondel 10 jaar wethouder in Diemen'

12 jaar in Diemen

Ruud Grondel werd in 1952 in Den Haag geboren. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. "Minister worden was niet het plan." Tijdens zijn studie ging hij een carrière als ambtenaar ambieren. Een beroemde uitspraak van Grondel: 'Ik wil wel dweilen, maar ook aan de kraan kunnen draaien.'
In 1990 werd Grondel stadsdeelbestuurder in Westerpark, in 1998 wethouder in Amsterdam. Na een collegebreuk was hij nog een jaar raadslid en werd toen wethouder in Haarlem. Vier jaar later werd GroenLinks er door de VVD en SP buiten de coalitie gehouden en toen belden ze uit Diemen. Grondel startte hier na een roerige periode in de Diemense politiek. Hij bleef 12 jaar aan als wethouder. 'Zijn' GroenLinks is nu de grootste partij in Diemen (net als in Haarlem en Amsterdam trouwens). Als formateur smeedde Grondel na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een coalitie van GroenLinks met PvdA en D66. Bij zijn afscheid kreeg hij de Zilveren Diemer Speld van de gemeente Diemen. De 66-jarige Grondel gaat nu met pensioen, maar stilzitten zal hij niet. Zo is hij onder meer voorzitter van de landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN) en zal hij de kandidatencommissie van GroenLinks voorzitten voor de Provinciale Statenverkiezingen.

"Wij begonnen, samen met Leo Worm (VVD), na een uiterst turbulente periode in de Diemense politiek. Ik denk dat we weer stabiliteit hebben gebracht. Al die twaalf jaar heb ik, in verschillende samenstellingen, constructief gewerkt. Steeds was er wel een college met complementaire mensen, zowel qua partijen als qua karakters. Er was altijd een sfeer van elkaar dingen gunnen en niet van elkaar vliegen afvangen. Ook in de gemeenteraad. Het vak van wethouder blijft onzeker, zoals Walter Etty (oud-wethouder Amsterdam, red.) het ooit formuleerde: 'Die bananenschil ligt er elke dag'. Het kan ieder moment gebeuren dat je - in eigen ogen - onterecht moet stoppen als wethouder. Het is mij zelf overkomen in Haarlem, in Diemen overkwam het collega-wethouder Maïta van der Mark van de SP. Dat doet zeer."

2022: 'Oud-wethouder Ruud Grondel onthult eerste windmolen in het Diemerbos'

"Ik houd mijn digitale abonnement op het DiemerNieuws aan en zal vooral de ontwikkelingen volgen over het Diemerbos - zoals de horeca die er komt en of er een veilige financiering gevonden wordt voor het beheer - de politiek natuurlijk en de windmolens. Bovenstaande kop hoop ik dan ook te lezen over een jaar of vier."

Zweten tijdens avondvierdaagse

De finish is bereikt. Foto's: Trudy Kroese

DIEMEN De deelnemers van de avondvierdaagse van Diemen zijn vrijdagavond feestelijk onthaald.

De wandelaars werden bij de Diemerbrug opgewacht door een brassband en bij de finish voor het Wapen van Diemen werden zij gefeliciteerd door burgemeester Erik Boog. Boog schudde vele handen en complimenteerde de deelnemers met hun prestatie. Ook ging de burgemeester met veel deelnemers en andere aanwezigen op de foto. Daarna ontvingen de deelnemers hun felbegeerde medaille. Na de medaille-uitreiking brak het feest los: Baas B en Sven Versteeg traden op. Zij brachten de sfeer erin: er werd flink meegezongen. Op de slotavond stonden er veel familieleden van de deelnemers bij de finish te wachten. Een aantal van hen had bloemen bij zich. Die bloemen waren meer dan verdiend.

Baas B treedt op.
Veel sfeer tijdens slotavond.
Burgemeester Boog is trots op jonge deelnemer.

De deelnemers van de avondvierdaagse van Diemen waren vooral kinderen, die met hun ouders en soms grootouders vier dagen lang een flinke wandeling hadden gemaakt (vijf of tien kilometer per dag). De basisscholen uit Diemen en Duivendrecht (De Grote Beer) deden als groep mee aan de avondvierdaagse, begeleid door hun leraren. Veel deelnemers vertelden dat het warm was geweest, vooral op donderdagavond was het zweten geblazen. Zij hadden zich goed voorbereid en genoeg te drinken meegenomen. Ook waren er langs de route tappunten waar water werd geschonken.

SV Diemen trekt nieuwe spelers aan

Ook talentvolle jeugdspelers sluiten aan bij selectie

Henk van der Weele (derde van rechts) en een aantal nieuwe spelers. Foto: SV Diemen

DIEMEN 15 juni is een cruciale datum voor de clubs in het amateurvoetbal. Op die dag sluit de overschrijvingstermijn voor spelers.

Alle voetbalverenigingen hebben elke zomer te maken met mutaties binnen de selectie. De nieuwe trainer van SV Diemen Mark Steur, die de opvolger is van Gerrie Breugem die naar IVV is vertrokken, kan volgend seizoen geen beroep meer doen op Kay Minnema (SV Diemen, zaterdag 2), Kevin Kroese (KFC), Mitchell de Vries (Kadoelen) en Faisal Bakir (gestopt).

Daar tegenover staat de komst van een aanzienlijk aantal spelers: Chris Kommers, Elwin Janssen, Arnold Heeroomse en Joey van de Pol (allen Sporting Almere), Montell Rosheuvel (OSV) en Dimailo Semmoh (JOS/Watergraafsmeer).

Talenten

SV Diemen vindt het belangrijk dat jonge talentvolle spelers de kans krijgen om door te stromen naar de A-selectie. Dit is goed voor de herkenbaarheid van de club en is een stimulans voor andere talenten: jonge, talentvolle spelers weten dat als zij goed genoeg zijn zij een kans krijgen om deel uit te maken van de selectie.

Jonge spelers als Wouter Holthuizen, Jessie te Paske, Dean Palmer en Mike Reiziger hebben vorig seizoen speeltijd gekregen van trainer Breugem en hebben ook indruk gemaakt. Zij zullen volgend seizoen aansluiten bij de selectie van Mark Steur.

Optimistisch

Henk van der Weele, voorzitter van SV Diemen, is optimistisch over het seizoen 2018-2019: "Onder leiding van de nieuwe trainer Mark Steur gaat de Zondag 1 proberen om volgend jaar beter te presteren dan tijdens het onlangs afgesloten seizoen. Mark is ervan overtuigd dat er voldoende kwaliteit en talent binnen de vereniging aanwezig is om een sterk team op te bouwen."

Iedere woensdagavond Zomerbridge in De Schakel. Foto: Trudy Kroese

14 & 19 juni

Film: 'Djam'

20.00 uur | Theater de Omval

De economische situatie op het Griekse Lesbos is precair, daarom gaat taverne-eigenaar Kagourgos niet zelf naar Istanboel om een motoronderdeel voor zijn boot te kopen, maar stuurt hij zijn stiefdochter, de vrijgevochten Djam. Dinsdag ook om 14.00 uur. Kaarten: www.theaterdeomval.nl.

Zaterdag 16 juni

Koffieklets bij HKD

11.00 uur | De Schakel

De Historische Kring Diemen opent de deuren voor iedereen die belangstelling heeft voor de historie van Diemen. We zijn altijd op zoek naar foto's en verhalen over het verleden van ons dorp. Er zijn interviews van oude Diemenezen op dvd te zien en er zijn oude afleveringen van het tijdschrift te koop.

Zondag 17 juni

Computerinloop Noorderlicht

10.00 uur | Het Noorderlicht

Iedere derde zondag van de maand inloop voor computervragen. Neem uw laptop, tablet of telefoon mee, we kunnen u dan gemakkelijker helpen. 10.00-13.00 uur.

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Kerkdienst met viering Heilig Avondmaal; voorganger is mw. A. Schrage-Buitenbos uit Ouderkerk a/d Amstel.

Viering

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Eucharistieviering met een samengesteld mannenkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Reünie De Meer

13.00 uur | Sportpark Drieburg

Een groots opgezette reünie bij s.v. De Meer (RKSV De Meer) voor oud-leden en medewerkers. Oud-leden uit Diemen kunnen zich aanmelden via svdemeer100jaar@hotmail.com.

Maandag 18 juni

Beauty-inloop

11.00 uur | Het Noorderlicht

Elke maandag is een schoonheidsspecialiste en pedicure aanwezig om senioren een behandeling te geven tegen een kleine bijdrage. Informatie: 06-24528317.

Dinsdag 19 juni

Naaiklusjesservice

10.00 uur | Het Noorderlicht

Voor eenvoudige naaiklusjes zoals het aanzetten van een knoop, het maken van een zoom of iets verstellen is vrijwilliger Chernor u graag van dienst.

Mandala kleuren

11.00 uur | Het Noorderlicht

Mandala kleuren is leuk en ontspannend. € 1,- inclusief koffie. Informatie: 06-24528317.


Woensdag 20 juni

Enter inloopochtend

9.00 uur | De Schakel

U kunt uw laptop, iPad of tablet meenemen als hier problemen mee zijn. 9.00 tot 12.00 uur, informatie: 06-43734155.

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Boodschappenbus voor senioren nu elke woensdag (marktdag!) van 12.00 tot 15.00 uur. Aanmelden op dinsdag, tel: 020-6603300.

Zomerbridge

19.30 uur | De Schakel

Deelnemers worden zo veel mogelijk ingedeeld op kracht. Van tevoren aanmelden, informatie: sansatoutbridge.nl/zomerbridge/.

Donderdag 21 juni

Taalcafé

13.00 uur | 't Kruidvat

Wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten en Nederlanders die graag kennis willen maken met vluchtelingen en andere migranten.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuur voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of overheidsinstanties. Samen wordt gekeken wat er mogelijk is en zo nodig wordt er doorverwezen. Informatie: Carrilho, 06-31063039.

Film: 'Au Revoir La-Haut'

20.00 uur | Theater de Omval

Meeslepende film waarin twee ex-soldaten na de Eerste Wereldoorlog een manier bedenken om hun leven weer op te pakken en de samenleving een loer te draaien.