DiemerNieuws

14 januari 2016

DiemerNieuws 14 januari 2016


Diemerbos: evenveel festivals, minder geluid

DIEMEN - Het college van B & W gaat de gemeenteraad voorstellen om dit jaar evenveel festivals in het Diemerbos mogelijk te maken als in 2015. Dat wil zeggen dat er in de zomer van 2016 gedurende vier weekenden acht festivals zijn toegestaan. Wel wordt voor twee weekenden een lager geluidsniveau opgelegd.

In 2014 zijn voor het eerst grootschalige evenementen gehouden in het Diemerbos. Omdat bleek dat deze in een behoefte voorzien, is in 2015 bij wijze van pilot toegestaan dat er gedurende vier weekenden maximaal acht evenementen plaatsvonden. Dat is afgelopen najaar uitgebreid geëvalueerd. In algemene zin is het beeld van de festivals positief, meldt de gemeente. Bezoekers, de eigenaar/beheerder van het bos (Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland, red.) en de festivalorganisatoren oordelen positief en ook gemeente en hulpdiensten zijn tevreden over het verloop van de evenementen van 2015, maar zij zien ook verbeterpunten. Kritische geluiden van omwonenden en gebruikers van het bos betroffen met name de geluidsoverlast en de beperkingen in het gebruik van het bos.
Financieel bijgedragen
Door de festivals is het Diemerbos meer onder de aandacht gekomen van potentiële bezoekers en ook financieel hebben de festivals substantieel bijgedragen aan het beheerbudget voor het bos. Vermindering van het aantal festivals zou het risico in zich bergen van 'geen festivals', meldt het college.

Lees verder op pagina 2

Geen blauwe zone in Anne Frankwijk

DIEMEN - Er komt geen blauwe zone in de Anne Frankwijk. Dit heeft het college van B en W besloten.

De commissie voor de bezwaarschriften heeft het college en B en W geadviseerd geen blauwe zone in te voeren in de Anne Frankwijk in Diemen-Zuid. Voor de commissie telde zwaar dat de parkeerdruk in het grootste deel van de wijk niet boven de 90%-bezetting komt en dat de door bewoners voornamelijk telefonisch ingediende klachten over de parkeerdrukte in de wijk onvoldoende zijn gedocumenteerd en vastgelegd.

Het college van B en W heeft het advies van de commissie voor bezwaarschriften overgenomen en trekt het eerdergenomen besluit om in de Anne Frankwijk een blauwe zone in te voeren in. Dit ondanks het feit dat er in enkele stukken van de wijk een parkeerdruk van 90% is.

Tellingen
De Anne Frankwijk wordt nu weer opgenomen in de jaarlijkse tellingen. Wanneer de parkeerdruk in de hele wijk hoger wordt dan 90% zal de invoering van een blauwe zone opnieuw worden overwogen.

Zeventien bewoners van de Anne Frankwijk hebben vorig jaar een bezwaarschrift ingediend dat in november door de commissie is behandeld. De bewoners zijn tegen een blauwe zone in hun wijk. Zij zijn van mening dat het instellen van een blauwe zone niet nodig is.

'Een moeilijk maar verstandig besluit'

Wethouder Van der Mark (SP) treedt af

DIEMEN - De SP heeft besloten om haar wethouder Maïta van der Mark terug te trekken. Door het vertrek van de raadsleden Miek Wijnbergen en Leon Smits uit de fractie van de SP, is er volgens de partij een te smalle basis ontstaan om zinvol deel te nemen aan de coalitie.

"Een moeilijk maar verstandig besluit dat ik samen met SP Diemen genomen heb." Dat zegt Maïta van der Mark (SP) tegen het DiemerNieuws over haar vertrek als wethouder. "Ik betreur dat het zo gelopen is, maar ik kijk met voldoening terug op zes succesvolle jaren. Ik ga nu eerst rust nemen en de zaken op een rijtje zetten. Ik zal zeker de politiek niet verlaten en me blijven inzetten voor SP Diemen. Hoe en in welke rol, daarvoor is het nu nog te vroeg, dat moet de toekomst uitwijzen", voegt Van der Mark daaraan toe. "Ik heb dit niet alleen besloten maar in goed overleg met de fractie. Diemen verdient een stabiel bestuur. Wij vonden het niet zinvol om met één zetel deel uit te blijven maken van deze coalitie. Op deze manier is het ook helder voor de andere partijen in Diemen."

SP Diemen meldt dat zij zich constructief zal opstellen, een bijdrage zal blijven leveren aan een stabiel gemeentebestuur en het huidige coalitieakkoord zal blijven steunen.
Wijnbergen en Smits gaan door als Diemen Linksaf. "Diemen Linksaf is er nooit op uit geweest dat SP Diemen haar wethouder zou terugtrekken", meldt Wijnbergen. "Maïta van der Mark heeft goed werk geleverd, het is jammer dat het in de fractie niet klikte. De fractie en bestuur van de SP had wat ons betreft meer kunnen doen om de nare sfeer die ontstaan was te doen keren."

Lees verder op pagina 5

Burgemeester bezoekt 101-jarige

Burgemeester Boog bezoekt mevrouw Droog-Stuijfzand. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Mevrouw Droog-Stuijfzand is maandag 101 jaar geworden. Burgemeester Erik Boog bracht haar maandagmiddag een bezoek in haar kamer in woon- en zorgcentrum Berkenstede. De burgemeester overhandigde de jarige inwoonster van Diemen cadeaus: een fraai bloemstuk en chocolade. Mevrouw Droog-Stuijfzand ontving maandag diverse familieleden. Op de foto staan zonen Nico en Ben, dochter Hennie, schoondochters Marcella en Anne en schoonzoon Ab. De familie is zeer te spreken over de verzorging van mevrouw Droog-Stuijfzand in Berkenstede.

133.000

euro heeft de politie in 2015 geïncasseerd aan achterstallige boetes

Van de lezers

Tunnel
In het DiemerNieuws van 7 januari wordt het volgende uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Boog geciteerd: "Diemen heeft een unieke kans om de verbinding bij de spoorwegovergang bij station Diemen-Centrum duurzaam veilig te maken door de aanleg van een tunnel onder het spoor om Diemen-Noord en het centrum echt aan elkaar te verbinden. Gaan we die kans benutten?"
Nee, zo niet, wat ons betreft.
- een tunnel onder het spoor door beneemt juist het doorzicht tussen het centrum en Diemen-Noord.
- zo'n tunnel, waarvan de bak ongeveer gaat lopen vanaf de rotonde bij de Rode Kruislaan tot aan de kruising Buitenlust, scheidt de oost- en westkant van de Ouddiemerlaan ten noorden van het spoor van elkaar. Centrum en noord 'echt aan elkaar' verbinden, maar de huidige verbinding tussen twee andere wijken wordt juist tenietgedaan.
- zo'n tunnel zal, met name 's avonds, duurzaam onveilig zijn. De omgeving van het station is nu al een grotendeels verlaten gebied, waar je niet graag lang wilt vertoeven. Laat staan als er een tunnel is die je al het overzicht over dit gebied ontneemt.
Trouwens, naar onze mening heeft de burgemeester voor zijn beurt gesproken. Naar wij weten is er in de gemeenteraad nog steeds geen besluit genomen over een tunnel over het spoor heen of eronderdoor. Wij blijven pleiten voor het spoor onder de Ouddiemerlaan door óf alles zo laten!!
P. Klaversma/W. Dalderup

De onfortuinlijke kok van De Diemerplas

Het was groot nieuws op donderdag 6 september 1934. De kranten pakten flink uit met de brand in zwembad De Diemerplas waar het restaurant tot de grond toe afbrandde. 's Morgens rond 8.00 uur toen waarnemend directeur Kaskens bezig was bij de kassa, werd hij gewaarschuwd. Dat kwam heel slecht uit nu de eigen blusapparatuur door een motordefect onbruikbaar was. Sterker nog: het motordefect was ook de reden dat de kok van het restaurant bepaalde handelingen met de hand moest uitvoeren. Tijdens die werkzaamheden stootte de kok een petroleumkacheltje om "met een onvoorzichtigen beweging van den arm". De Vrijwillige Brandweer was binnen tien minuten ter plaatse. Hoofdbrandmeester Fakkeldij en zijn mannen moeten dit gezien hebben als we de journalist mogen geloven: "Dikke grauwe wolken golfden over 't lage land. De vlammen laaiden uit het houten restaurant. Het vuur tastte de toren van het restaurant aan waaruit de vlammen als een fakkel omhoog lekten." De Telegraaf meldde ook dat de kok geen tijd had gehad om zijn kleding bij elkaar te grissen. De vraag is dus of de kok niet alleen beteuterd of ontredderd, maar ook of hij ontkleed buiten stond.

Weerbericht

Overgang naar licht vriezend weer
Het komend weekeinde lijkt het een beetje te gaan winteren. Eerst hebben we nog te maken met een lagedrukgebied dat eind deze week langzaam naar het zuidoosten wegtrekt. Daarna komt boven de Britse eilanden een hogedrukgebied tot ontwikkeling dat zich naar onze omgeving uitbreidt. De wind wordt dan noordoostelijk, vervolgens gaat het licht vriezen.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt. Er vallen enkele regen-, hagel- of natte sneeuwbuien. Als er sneeuw valt blijft het zeer waarschijnlijk niet (lang) liggen. Het wordt 4 graden. In het weekeinde gaat het in de nacht licht vriezen, tot -2 à -3 graden. Zaterdag overdag wordt het 3 graden. Er is af en toe zon met kans op een winterse bui. Zondag is het droog met meer ruimte voor de zon. Het maximum ligt dan rond het vriespunt. Er waait een matige noordoostenwind.

Trend na het weekeinde
De kans is groot dat het lichtwinterse weer nog enkele dagen aanhoudt. Het vriest licht in de nacht. Overdag schommelt de temperatuur rond of iets boven het vriespunt. Later in de week lijkt de temperatuur iets op te lopen. Het is lichtwisselvallig met kans op een (winterse) bui.

Weetje
Alle neerslag begint als sneeuw, behalve motregen. Sneeuw bestaat uit ijskristallen. Bij hagel binden ijskristallen zich met onderkoelde regendruppels in een wolk. IJsregen en ijzel komen voor bij invallende dooi. IJsregen ontstaat als vallende regendruppels bevriezen voordat ze de grond raken. Als de regendruppels pas bevriezen als ze de grond raken spreek je van ijzel.

Festivals

Vervolg van voorpagina

Het is volgens verantwoordelijk wethouder Ruud Grondel voor het college een lastige afweging geweest: "Het Diemerbos is bedoeld als recreatieplek voor een breed publiek, tegelijkertijd wil je niet dat er grote overlast ontstaat. Het is voor ons als lokale overheid een zoektocht naar de balans tussen plezier voor de bezoekers en inkomsten voor het beheer van het bos enerzijds en voorkomen van hinder voor omwonenden en andere gebruikers van het bos anderzijds."

Het college stelt nu voor lagere geluidsnormen te hanteren dan vorig jaar in twee van de vier weekenden. Voor de festivals is slechts 4% van het Diemerbos in gebruik, maar beperkt ook op andere manieren het gebruik door andere, constateert het college. Zij ziet goede mogelijkheden om de toegankelijkheid voor andere bezoekers van het bos te verbeteren en voor gescheiden toegangspaden tot het bos. Ook kan versterking van de fundering van de paden helpen de gebruiksschade te verkleinen, meent het colllege.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in februari over het voorstel van het college spreekt. Tot en met 4 februari kunnen inspraakreacties op het voorstel worden ingediend.

22Fest
Het eerste festival heeft al laten weten ook in 2016 naar het Diemerbos te komen: 22 Fest meldt dat het festival op 23 juli plaatsvindt. Bij de gemeente is nog geen vergunning aangevraagd voor dit festival of een ander evenement, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

DiemerNieuwskenner van 2015: Judith van Ruller

Silvano Vos hield de bal niet 178, niet 378, maar 3178 keer hoog. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Judith van Ruller is de DiemerNieuwskenner van 2015. Juditth, die het DiemerNieuws elke week leest, vertelde dat zij een aantal vragen uit haar hoofd kon beantwoorden. Maar in de meeste gevallen zocht zij de antwoorden op via de website van het DiemerNieuws. Judith was verrast dat zij de winnares is. Maandag ontving zij de prijs die beschikbaar is gesteld door Douglas in winkelcentrum Diemerplein. Anneliese van Douglas overhandigde haar een fraai beautypakket.

De instinkers dit jaar: vraag 9 en 13, daar werden nogal eens fouten gemaakt. Ook de bonusvraag was voor een aantal inzenders lastig; vooral foto's c en d werden omgewisseld. Maar meerdere inzenders hadden alles goed en dus moest er geloot worden. Hoe goed was u op de hoogte van wat er het afgelopen jaar in Diemen gebeurde? De juiste antwoorden vindt u hier.

1: Vandalen richten elk jaar rond de jaarwisseling schade aan in de openbare ruimte door het gebruik van vuurwerk. Hoe hoog was de schade rond de jaarwisseling 2014-2015?
C: 7.500 euro

Wilhelminakade
Ouderkerklaan
P.H. Kade en Muiderstraatweg
Winnares Judith en Anneliese van Douglas. Foto: Oscar Borghardt
Diemerbrug

2: In januari gingen de eerste woningen van het nieuwe complex in Diemen-Zuid in de verkoop. Hoe luidt de naam van die nieuwe woonwijk?
C: Holland Park

3: De gemeente en de gezondheidscentra riepen inwoners van Diemen op om een aantal dagen niet te drinken. Om hoeveel dagen ging het?
C: 30

4: SV Diemen presenteerde de trainer voor het seizoen 2015-2016. Bij welke club stond Martin van Egmond op dat moment onder contract als trainer?
A: SV Ouderkerk

5: Basisschool De Kersenboom bestond tien jaar. Wie is de directeur van die school?
B: Caroline Naumovski

6: Erik Boog werd in maart voorgedragen als burgemeester. In welke stad was hij in het verleden wethouder?
B: Hilversum

7: De Kunstroute Diemen werd voor de vierde keer gehouden. Wie was de organisator van dit evenement?
A: Kunstzin Diemen

8: De Historische Kring Diemen betrok een nieuw verenigingslokaal. In welk gebouw?
A: De Schakel

9: Wat ontving burgemeester Amy Koopmanschap bij haar vertrek als burgemeester van Diemen?
B: Erepenning gemeente Diemen

10: SV Diemen werd kampioen na een beslissingswedstrijd tegen SV Ouderkerk. Bij welke club werd die wedstrijd gespeeld?
A: Roda '23

11: Diemen verwelkomde een nieuwe vereniging die in De Schakel ging spelen: Oosten-Toren. Om welke tak van denksport gaat het?
C: Schaken

12: Wethouder Maïta van der Mark opende een buurtmoestuin in de wijk Spoorzicht. Wat is de naam van dit complex?
A: De Harmonie

13: Enith Brigitha, zwemlerares in het Sportcentrum Wethouder F.B. Duran, werd opgenomen in de Hall of Fame in de Verenigde Staten. Tijdens welke Olympische Spelen behaalde zij twee medailles?
B: 1976 in Montreal

14: Ook Diemen kreeg te maken met een zomerstorm. Daardoor moest zelfs een van de festivals in het Diemerbos worden afgelast. Welk festival was dat?
B: Klamme Handjes

15: Edog maakte een aantrekkelijke muzikale reis. Naar welk land ging het gezelschap?
A: Oostenrijk

16: Silvano Vos uit Diemen hield voor de wedstrijd Ajax-Willem II de bal hoog. Hoeveel keer?
C: 3178

17: Op de gemeentedag werden tijdens de trouwmarathon 28 huwelijken voltrokken. Er waren twee getuigen. Burgemeester Erik Boog was de een, wie was de ander?
A: Sjaak Swart

18: Stichting Welzijn Diemen startte een nieuwe wandelclub. Hoe luidt de naam?
C: Wandelplezier

19: Burgemeester Erik Boog werd beschermheer van een muzikaal gezelschap in Diemen. Welke?
B: De Diemer Harmonie

20: Mevrouw Brugman (91) zwemt elke week in het zwembad in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Sinds welk jaar?
B: 1980

21: Begraafplaats Gedenk te Sterven werd een monument. Wat voor soort monument?
A: Een gemeentelijk monument

22: De gemeenteraad reikte de vrijwilligersonderscheidingen uit. Hoeveel mensen werden dit jaar op deze manier geëerd?
B: 10

23: De gemeenteraad heeft de plaats aangewezen waar het nieuwe gebouw van school De Kersenboom komt. Waar wordt de school gebouwd?
A: Op de parkeerplaats van Sportpark de Diemen

24: Koninklijke Saan maakte bekend dat Joop Saan op 1 januari vertrekt als algemeen directeur. Hoe lang vervulde hij deze functie?
B: 25 jaar

Bonusvraag
Iedere week bespreken Wiard Krook en Taco ten Dam in de rubriek Groeten uit Diemen een ansichtkaart uit het archief van de HKD. Weet u nog wat we zien op iedere kaart?

A. Diemen, P.H. Kade en Muiderstraatweg
B. Diemen, Ouderkerklaan
C. Wilhelminakade, Diemen
D. Diemerbrug

Politie zoekt getuigen van straatroof

DIEMEN - De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof die in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden in het centrum van Diemen.

Een 25-jarige vrouw fietste in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 03.00 en 03.30 ter hoogte van de Albert Loethoelistraat. Daar werd zij door twee personen op een fiets klemgereden en van haar tas beroofd. De daders zijn na de beroving weggefietst.

De politie verzoekt eventuele getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Politie houdt twee bestuurders aan na verkeersruzie

DIEMEN - De politie heeft woensdagmiddag twee bestuurders aangehouden voor mishandeling na een verkeersruzie.

De twee bestuurders, een 29-jarige vrouw en een 60-jarige man, kregen ruzie op de kruising van het Wilhelminaplantsoen. Een politieagent in privétijd zag dat de twee bestuurders hun auto even verderop parkeerden en elkaar te lijf gingen. De vrouw gaf de man een schop waarna de man de vrouw een klap gaf.

Mishandeling
De agent heeft hen uit elkaar gehaald en zich gelegitimeerd als politieambtenaar. Even later kreeg de agent hulp van collega's. Beide bestuurders zijn aangehouden voor mishandeling. De recherche handelt de zaak verder af.

Ontvoering blijkt loos alarm

DIEMEN - De mogelijke ontvoering aan de Stammerdijk op woensdag 6 januari blijkt loos alarm.

Getuigen zagen die avond vanuit hun woning een persoon op de grond liggen naast een groen bestelbusje. De bestuurder van dit busje zette de persoon die op de grond lag in het busje en reed vervolgens met hoge snelheid weg.

De politie meldde dinsdag dat er met de eigenaar van de groene bus gesproken is en dat verder onderzoek niet meer nodig is.

PCOB houdt nieuwjaarsreceptie

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De afdeling Diemen van ouderenbond PCOB heeft donderdagmiddag een nieuwjaarsreceptie gehouden. De bijeenkomst vond plaats in De Schakel. Veel leden van de bond waren naar het gebouw in de Burgemeester Bickerstraat gekomen en wensten elkaar een goed en gezond 2016. Zij genoten van een drankje en een hapje. Waarnemend voorzitter en secretaris Loek Stomps hield een nieuwjaarstoespraak waarin hij inging op de situatie van ouderen in het algemeen en in Diemen in het bijzonder.

Vertrek wethouder

Vervolg van voorpagina

Het college van B en W reageert met begrip en respect op het besluit van Van der Mark. "Zij heeft zich gedurende zes jaar met grote passie en betrokkenheid ingezet voor het openbaar bestuur van Diemen. In haar periode als bestuurder heeft ze op velerlei terrein resultaten laten zien. Met name op het gebied van de zorg voor de zwakkeren in de samenleving, de transities in het sociaal domein en de participatie is onder haar verantwoordelijkheid veel voortgang geboekt. Ook op het gebied van de openbare ruimte in Diemen heeft behoud en verbetering van kwaliteit veel aandacht gehad."

Portefeuilles
Het college heeft dinsdag afgesproken dat de overige collegeleden vanaf 21 januari de portefeuilles en externe activiteiten van Van der Mark zullen waarnemen. 20 januari is haar laatste publieke optreden, dan reikt zij de prijzen uit van de kerstbomenactie. Op 21 januari neemt Van der Mark afscheid van de gemeenteraad in de gemeenteraadsvergadering.

Gesprekken
De coalitiepartijen hebben donderdagavond 7 januari besloten met alle partijen een tweede gespreksronde te starten. De fractievoorzitters van de PvdA (Nico Portegijs), D66 (Kai de Haan) en GroenLinks (Nicole van Engelen) gaan deze gesprekken voeren. In de eerste ronde is vastgesteld dat het huidige coalitieakkoord in de gemeenteraad ruim gedragen wordt. Naar verwachting zal deze tweede gespreksronde eind deze week worden afgerond.

Eerste stap voor blokhut in Diemerbos voor Scouting

Er is nu genoeg gespaard voor de fundering

Februari 2015: Verkenners kamperen in het Diemerbos.

DIEMEN - Een eigen plek in het Diemerbos met een blokhut: al jaren de grote wens van Scouting Diemen. Die eigen plek is er nu anderhalf jaar en binnenkort volgt de eerste stap in de bouw van de blokhut: de fundering.

Al sinds 2007 is Scouting Diemen bezig om met allerlei acties het plan financieel mogelijk te maken. Het begon met een sponsoractie van een bank en door de jaren heen onder meer poffertjes verkopen tijdens evenementen en de catering tijdens de Diemer Cross. "De blokhut gaat nu concreet worden", vertelt voorzitter Aschwin van Wel. "We hebben genoeg gespaard om de fundering te laten aanleggen."

Als alles volgens plan verloopt, wordt de fundering in de meivakantie gelegd. En dan? "En dan weer keihard doorsparen, fondsen aanschrijven en sponsoring zoeken. We zijn heel blij met deze eerste stap naar een langgekoesterde wens. Nu wordt het zichtbaar en tastbaar en dat zal ook helpen bij het vinden van fondsen. We vragen nu niet meer een bijdrage voor alleen een droom, het begin is er al."

Berry Manschot

34 jaar
Altijd in Diemen gewoond
Jeugdtrainer bij TTV Diemen

Wat maakt tafeltennis zo leuk?
"De snelheid en het spel."

Zelf ook actief speler?
"Nee, te druk met het hoogste landelijke team dat getraind moet worden. Zelf train ik na de jeugd, maar speel sinds dit jaar geen wedstrijden meer."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik doe de naschoolse opvang samen met Dylan Plett. Wij geven tafeltennistraining aan groep 3, 4 en 5 voor de SWD."

Voor welke tv-serie blijf je thuis?
"'Blacklist' en 'Moordvrouw'."

Favoriete stek in Diemen?
"Favoriet is het niet zo, maar wel gezellig: de speeltuin aan het Van Markenplantsoen met mijn dochter Megan."

Wie is je grote voorbeeld?
"Frans Groenestein, mijn steun en toeverlaat bij TTV Diemen."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Mijn oude tafeltennistrainer Theo Malta."

Over 10 jaar…
"Ben ik nog steeds tafeltennistrainer en gelukkig met wat ik nog mag doen."

Dagje vrij, wat doe je?
"Als mijn vriendin Wendy ook vrij is gaan we lekker weg."

Leukste jeugdherinnering.
"De Prinses Margrietschool samen met Reinier Mudde."

Stad of dorp?
"Dorp."

Daarom Diemen
'Ik heb alles wat mijn hartje begeert in Diemen."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een eigen clubgebouw bouwen voor tafeltennis, hebben we echt heel hard nodig. En een bijdrage voor KiKa, geef een kind een kans."

Diemen mist nog…
"Een mooi zwembad en meer grote speelplaatsen."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik mogelijkheden bekijken voor meer sportaccommodaties."

Delta Lloyd verkoopt winkel-centrum Diemerplein

DIEMEN - Delta Lloyd heeft winkelcentrum Diemerplein verkocht aan European Property Investors Special Opportunities 4 (EPISO 4).

Delta Lloyd heeft haar hele portefeuille beleggingen in winkelpanden aan EPISO 4 verkocht. Hieronder valt winkelcentrum Diemerplein. Delta Lloyd legt in de toekomst haar focus voor beleggingen in direct vastgoed volledig op huurwoningen.

De verkoop van deze winkelportefeuille heeft een totale waarde van ruim € 273 miljoen. De portefeuille omvat 15 toonaangevende winkelcentra en -panden verspreid over Nederland. In november verkocht Delta Lloyd haar kantoorpanden voor € 226 miljoen aan First Sponsor Group.

Voice Female trekt volle zalen

Verrassende scènes in 'Alle Tijd'. Foto: Edward Jacobs

DIEMEN - Theaterkoor Voice Female trok afgelopen zaterdag en zondag tweemaal een volle zaal in Theater De Omval met de nieuwe voorstelling 'Alle Tijd'.

"Verrassende, ontroerende voorstellingen met prachtige solo's. Zondag was onze beste voorstelling ooit, alles ging zoals de regisseur en dirigent het bedacht hadden", vertelt voorzitter Saskia van Pelt van Voice Female. In de voorbereidingen voor 'Alle Tijd' heeft Voice Female ook het project TIJDLOOS gedaan, waarin zij samen zong met een groep ouderen.

Kinderen genieten van Elfstedentocht

Diemer IJsclub houdt Elfstedentocht op Jaap Edenbaan

DIEMEN - Het ziet er naar uit dat er deze winter opnieuw niet kan worden geschaatst op de natuurijsbaan van de Diemer IJsclub op De Sniep. De bestuursleden en overige leden van de oudste sportvereniging van Diemen betreuren dit uiteraard, maar zijn positief over de toekomst: het ledenaantal van de vereniging is gestegen.

Controlepost Sneek. Foto: Trudy Kroese

Terwijl er vorige week in de noordelijke provincies door de gevallen ijzel zelfs op straten en trottoirs kon worden geschaatst, ziet het er naar uit dat de leden van de Diemer IJsclub deze winter opnieuw genoegen moeten nemen met het kunstijs van de Jaap Edenbaan. Maar dat is zeker geen straf.

Elke vrijdagmiddag en -avond en elke zaterdagochtend genieten de trainers en de jeugdige leden van de vereniging van de schaatslessen die op het kunstijs van het fraaie en sfeervolle complex in de Watergraafsmeer worden gegeven.

"Het is jammer dat wij deze winter nog niet op natuurijs hebben kunnen schaatsen. De laatste keer dat wij op de natuurijsbaan op de Sniep konden schaatsen was in januari 2013", vertelt Lau Demmers. Hij is voorzitter van de Diemer IJsclub. Een voorzitter die liever op het ijs staat dan dat hij achter de vergadertafel plaatsneemt. Elke vrijdagmiddag en zaterdagochtend staat Lau bij de ingang van de Jaap Edenbaan om de jonge leden welkom te heten die even later gaan deelnemen aan de schaatsles. Hij kent alle leden bij naam!

Remy vol zelfvertrouwen op het ijs.
Schaatsen op natuurijsbaan in januari 2013. Foto: Aram Goudsmit

Diemer IJsclub is dikwijls zichtbaar aanwezig tijdens evenementen

Hoewel de leden van de Diemer IJsclub al geruime tijd niet op het natuurijs op De Sniep hebben kunnen schaatsen, is het aantal jeugdleden van de vereniging licht gestegen, geeft Lau aan. Het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging zijn regelmatig zichtbaar en soms zelfs nadrukkelijk aanwezig tijdens evenementen in Diemen. Voorbeelden hiervan zijn de kramenmarkt tijdens de slotdag van het Diemer Festijn en de Winterspelen die in december voor de tweede keer in het centrum van Diemen werden gehouden. Leden van de Diemer IJsclub hielpen toen de hele dag mee om het winterevenement op het Diemerplein tot een succes te maken. Lau: "Tijdens de laatste Winterspelen heeft zich een nieuw jeugdlid bij ons aangemeld. Daar zijn wij blij mee."

Evenementen
De Diemer IJsclub staat voor kwaliteit, veiligheid, een goede sfeer en veel plezier. De vereniging organiseert regelmatig leuke evenementen. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd de Elfstedentocht op de Jaap Edenbaan georganiseerd. Kinderen moesten een parcours afleggen en stempels halen bij houten huisjes die dienstdeden als controlepost. Die huisjes waren vernoemd naar legendarische Friese Elfstedentochtplaatsen als Sneek en Franeker. De stempels werden aan de kinderen gegeven door leden van de Diemer IJsclub en leden van andere verenigingen die deelnamen. De kinderen hadden er duidelijk plezier in. De ouders die langs het ijs stonden eveneens. Het parcours zag er door de houten huisjes, bruggetjes en lichtjes sfeervol uit.

Controleposten hebben namen als Sneek en Franeker

Goede sfeer
Suzanne en Maryon uit Diemen stonden vrijdagavond langs het ijs. Suzanne keek naar haar zoon Jelle (11), Maryon naar haar kinderen Mae (12), Connor (10) en Meghan (8).

Maryon: "Alle drie mijn kinderen schaatsen. Zij vinden het schaatsen leuk en de sfeer bij de club is heel erg goed." Maryon schaatste als kind al bij de Diemer IJsclub. "Wij schaatsten op het terrein van korfbalterrein KDV. Het veld van KDV lag op een plek die nu deel uitmaakt van de accommodatie van tennisvereniging ATVD. Wij schaatsten met de Diemer IJsclub ook op de Jaap Edenbaan. De kinderen uit Diemen verzamelden bij het 'Ajax-bruggetje' en liepen onder begeleiding naar de Jaap Edenbaan."

Gezinsabonnement
Suzanne woont sinds 2010 met haar gezin op Plantage De Sniep. "Wij hebben een gezinsabonnement bij de Diemer IJsclub. Leden mogen gratis op de natuurijsbaan op De Sniep schaatsen. Sinds wij op Plantage De Sniep wonen hebben wij in 2010 en 2013 op de natuurijsbaan kunnen schaatsen."

Suzanne en haar gezin zijn zeer sportief. Suzanne en dochter Tessa spelen hockey bij Athena in de Watergraafsmeer, zoon Jelle voetbalt bij SV Diemen en vader Frans (raadslid voor de VVD) is een gepassioneerd marathonloper. Hij traint dikwijls in het Diemerbos.
Kampioen
Wendy stond vrijdagavond vlak naast de 400 meterbaan. Zij keek naar de verrichtingen van haar zoon Remy (9) die aan de Elfstedentocht deelnam. Ook Wendy vindt de Diemer IJsclub een prettige vereniging. Haar zoon is al geruime tijd lid en schaatste vrijdagavond vol zelfvertrouwen over het ijs. Hij droeg een stijlvolle muts van de Diemer IJsclub. "Dit is het vierde jaar dat ik bij de Diemer IJsclub schaats. Ik vind het leuk. Ik doe ook aan zwemmen bij De Meeuwen en aan zeilen", aldus de sportieve Remy.
Op verzoek poseerde hij als een ervaren kampioen voor de fotograaf.

Saf Souf richt zich op iedereen

Multiculturele winkel in levensmiddelen

Ali Bouchareb voor zijn zaak in Diemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De winkel Saf Souf is sinds juli in de Burgemeester De Kievietstraat 7 gevestigd. Eigenaar Ali Bouchareb (33) is blij dat hij steeds meer klanten in zijn zaak mag ontvangen, van wie er een aantal inmiddels vaste klant is geworden. De vaste klanten zien de zaak als een aanwinst voor Diemen. Een nadere kennismaking met een ambitieuze ondernemer.

Ali Bouchareb is in Amsterdam geboren en getogen. Toen hij een half jaar geleden de kans kreeg om een eigen zaak te starten in de Burgemeester De Kievietstraat greep hij die met beide handen aan. "Saf Souf is een multiculturele winkel in levensmiddelen. Er wonen in Diemen veel mensen met diverse achtergronden op wie ik mij allemaal wil richten. Mijn assortiment heb ik dan ook afgestemd op de klanten. Als het maar even mogelijk pas ik mijn assortiment aan om aan de wensen van de klant te voldoen."

Trekpleisters
Hij geeft een rondleiding door zijn zaak. Achterin bij de kassa liggen vele soorten groenten en fruit uitgestald. Iedereen zal daar iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Iets verderop staan de olijvenbar en de notenbar. Die behoren tot de trekpleisters van de zaak, geeft Ali aan. "Ik verkoop diverse soorten olijven, waaronder gevulde. Ook verkoop ik veel soorten noten en gedroogd fruit. Ik noem het de bar met 'gezond snoepgoed'. Ik merk dat er steeds meer klanten binnenkomen die gebruikmaken van de olijvenbar en notenbar."

'Ik luister goed naar de wensen van de klanten'

Nieuwe producten
Op diverse plekken in Saf Souf zijn verschillende ruimten ingericht waar klanten producten kunnen vinden uit Suriname, Marokko, Turkije, het Midden-Oosten en Koerdistan en Iran. Uiteraard beschikt Ali over specifieke kennis van de producten die hij verkoopt. "Er komen hier regelmatig klanten binnen die naar specifieke producten vragen, bijvoorbeeld uit Iran. Als ik zo'n product nog niet verkoop, probeer ik dat bij de groothandel in te kopen. Ik luister goed naar hetgeen mijn klanten willen en doe er alles aan om hen van dienst te zijn. Ja inderdaad, ik leer steeds weer dingen over nieuwe producten."

Tevreden
Ali is tevreden over de locatie van zijn zaak in de Burgemeester De Kievietstraat 7. "Ik krijg steeds meer klanten uit Diemen binnen, maar ook klanten uit Amsterdam-Oost, Amsterdam Zuidoost, IJburg en Weesp. Klanten uit Diemen vertellen mij dat zij in het verleden vaak naar multiculturele zaken met levensmiddelen in Amsterdam gingen, bijvoorbeeld in de Javastraat. Zij zijn blij dat zij hiervoor nu in Diemen terecht kunnen."

Aanwinst
Een dame doet deze maandagmiddag inkopen in Saf Souf. "Ja, ik ben tevreden over deze winkel. Dat blijkt wel uit het feit dat ik hier voor de tweede keer ben. Ik vind deze zaak een aanwinst voor Diemen."

De vraag is Ali vaker gesteld: wat betekent Saf Souf? "Saf Souf is de bijnaam van onze zoon Safouan. Hij is anderhalf jaar. De naam betekent verder niets. Ik vind het een mooie en leuke naam voor onze zaak. Op de etalageruit van de zaak staat Saf Souf in Arabische letters."

Saf Souf is zes dagen per week open: op maandag van 11.00 tot 18.00 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.

donderdag 14 januari

Film in De Omval

Son of Saul. Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer is een Hongaars-Joodse gevangene in het concentratiekamp, en onderdeel van het Sonderkommando. Deze groep leeft gescheiden van de andere gevangen en wordt gedwongen de nazi's te helpen bij hun machinale uitroeiing. Saul werkt in het crematorium, waar hij in het lijk van een jongetje zijn zoon denkt te herkennen. Aanvang 20.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 15 januari

Potje van de Buurt

Het eerste Potje van de Buurt in De Schakel van 2016. Om 12.30 uur kan iedereen aan tafel, de kosten zijn zoals gewoonlijk weer €5,-. Op het menu staat winterkost: erwtensoep met roggebrood en katenspek, flensjes en koffie na. Wie mee wil eten moet zich even opgeven bij Anneke Dekker, 020-6953224.

zaterdag 16 januari

Torn en Innemee

Kees Torn en Onno Innemee spelen in De Omval 'Eraf met dat dak!' Torn en Innemee zijn de twee dikste pijlers onder het hedendaagse cabaret. Behalve hilarisch zal hun programma o.a. wetenschappelijk zijn, opzienbarend, tegendraads, schrijnend, indringend, muzikaal en onvergetelijk. 20.30 uur. €17,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 17 januari

ComputerClub Minerva

ComputerClub Minerva houdt een bijeenkomst in het Noorderlicht van 11.00 tot 14.00 uur. Het onderwerp van deze keer: Windows 10, moeten wij dat nu echt gaan downloaden? Is het een wel een echte verbetering?

Bingo

In het huis van de buurt Het Kruidvat wordt een gezellige prijzenbingo gehouden van 13.30 tot 17.00 uur. Een boekje voor 5 rondes kost €7,50. Halve boekjes zijn ook verkrijgbaar. Informatie: 06-19776374.

Berk en van Dijk

Tijdens een ontmoeting tussen Marjan Berk en Bill van Dijk kwam bij hen beiden tegelijkertijd de volgende vraag boven water: 'Wordt het niet tijd om weer eens...?' 'Ja! Laten nog eens samen iets gaan maken!': Nooit te oud (to be happy!). Aanvang 14.00 uur. €17,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Dansmiddag

Zin in een gezellige zondagmiddag met wat beweging? In het Noorderlicht wordt iedere derde zondag van de maand een gezellige (stijl)dansmiddag voor 50+ georganiseerd. Tegen geringe vergoeding en onder het genot van een hapje en een drankje.

maandag 18 januari

Expositie

Van 18 januari t/m 26 februari zijn in het gemeentehuis werken te zien van Yvonne Melchers uit Diemen. Er is werk uit al haar series. Ook kan daar tijdens haar aanwezigheid op de giclées van De Kleine Prinses, de stillevens en Italiaanse Taferelen worden ingetekend. De tentoonstelling is te bezoeken op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur. Yvonne is zelf aanwezig op de expositie op woensdagen van 12.00 tot 13.00 uur, op de eerste etage.

dinsdag 19 januari

Film in De Omval

Son of Saul. Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer is een Hongaars-Joodse gevangene in het concentratiekamp, en onderdeel van het Sonderkommando. Saul werkt in het crematorium, waar hij in het lijk van een jongetje zijn zoon denkt te herkennen. Aanvang 14.00 en 20.00 uur. €8,-.

woensdag 20 januari

Toneel in De Omval

Colline theaterproducties speelt Tegengas.nu, een zwarte comedy over de hang naar een eindeloze jeugd bij ouderen, vol grappige situaties met een serieuze ondertoon. Het is een aanklacht tegen de onheuse behandeling van ouderen door jongere generaties. 20.30 uur. €15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 21 januari

Film in De Omval

Suffragrette, met o.a. Meryl Streep en Ben Wishaw. Dat vrouwen net als mannen stemmen als er op het politieke vlak iets te kiezen valt, vinden wij heel gewoon. Maar aan het begin van de vorige eeuw hebben vrouwen voor gelijke rechten een hevige strijd moeten voeren. In het inspirerende en soms hartverscheurende drama Suffragette zijn we daar getuige van. 20.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 22 januari

Dolf Jansen

Dolf Jansen speelt in Theater de Omval 'Hardverwarmend'. Een voorstelling over de club, de partij, de religie, de subcultuur, de bende, de relatie, het zooitje en wellicht zelfs de uitspraak van Groucho Marx: "I don want to belong to any club that will accept me as a member." 20.30 uur. €17,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Inschrijven voor DiemerCross

Dit jaar voor het eerst DiemerCross light

Sneeuw maakte het parcours in 2013 heel zwaar. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De inschrijving voor de DiemerCross is van start gegaan. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website www.inschrijven.nl. De DiemerCross wordt op zondag 21 februari gehouden en vindt opnieuw plaats in het Diemerbos.

De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV '23 uit de Watergraafsmeer. De gemeente Diemen, Scouting Diemen, Staatsbosbeheer en Brandweer Amsterdam-Amstelland verlenen hun medewerking aan het evenement. Dweilorkest De Neuteblazers uit Diemen zal voor en tijdens de DiemerCross voor de muziek zorgen. De jeugdcross voor jongeren tot en met 12 jaar gaat om 11.30 uur van start. Deelname kost 6 euro. De jongeren lopen 1700 meter. Om 12.00 uur begint de Gaaspcross (DiemerCross light). Deelnemers lopen een ronde van 4500 meter door het Diemerbos. Deelname kost 7 euro. In het verleden konden deelnemers ook kiezen voor een wedstrijd van 'slechts' een ronde. Maar het verschil met voorgaande jaren is dat deelnemers aan de DiemerCross light over een lichter parcours lopen: meer over asfalt en minder door de modder.

De DiemerCross (Veeneikcross) start om 12.45 uur. De deelnemers lopen 8500 meter over een zwaar parcours. Deelname kost 8 euro. Hoe zwaar het parcours die zondagmiddag exact zal zijn zal voor een groot deel afhangen van het weer. In voorgaande jaren moesten deelnemers door grote stukken modder lopen dat extra zwaar was geworden doordat het hard had geregend. Ook is er een editie geweest waarbij de deelnemers door de sneeuw moesten lopen. De omstandigheden maken de DiemerCross voor liefhebbers extra speciaal. Burgemeester Erik Boog, wethouder van Sportzaken Jeroen Klaasse en kinderburgemeester Mirthe Chung zullen aanwezig zijn en het startschot lossen.

Mensen die in het bezit zijn van een stadspas mogen gratis meedoen.

Toonbank

Via een Facebookgroep waarvan ik lid ben komen dagelijks mooie foto's langs van het Ajax van vroeger: onder andere van stadion De Meer en van spelers die (vaak) lang geleden het prachtige shirt van de club uit toen nog de Watergraafsmeer droegen. Het zijn meestal schitterende foto's die een verhaal uit het verleden vertellen.

Ik heb foto's gezien van spelers die trainen op het veld voor het stadion, een wedstrijd spelen of met de trein (!) naar een uitwedstrijd in Nederland reizen. Tot ver in de jaren zestig gingen ook de spelers van Ajax met de trein naar een uitwedstrijd. De spelersbus werd pas later ingevoerd. In de spelersbus zat de trainer doorgaans op de stoel naast de buschauffeur. Heel leuk zijn de foto's die spelers tonen tijdens hun activiteiten naast het voetbal. Hoewel trainer Rinus Michels in het midden van de jaren 60 het fullprofvoetbal bij Ajax invoerde, bleven veel spelers iets naast het voetbal doen. Vaak met het oog op de periode na hun loopbaan als voetballer. De tijd dat een speler die de bal drie keer foutloos speelt multimiljonair kan worden, was nog niet aangebroken.

Bennie Muller en Sjaak Swart hadden een sigarenzaak in respectievelijk de Haarlemmerstraat en de Pontanusstraat. Later beheerde Swart samen met een compagnon de horecazaak in de Jaap Edenhal. Muller en Swart stonden dikwijls zelf achter de toonbank van hun zaak en maakten graag een praatje met hun klanten. Een foto toont Sjaak Swart die na een gewonnen Europa Cupfinale heel laat naar bed is gegaan, maar na enkele uurtjes slaap weer achter de toonbank staat. Hij wil zijn klanten de kans geven om de wedstrijd met hem te bespreken en de vreugde te delen.

Een heel aardige foto toont de tiener Johan Cruijff die in de zomermaanden een bijbaantje had in een modezaak in Amsterdam. De outfit die de jeugdige JC zelf aan heeft verraadt geen echt gevoel voor stijl. Ik vrees dat de jeugdige aanvaller zich niet heeft weten in te houden en menig klant een welgemeend modeadvies heeft gegeven.

SV Zeeburg speelt belangrijk duel

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg speelt zondag een belangrijk competitieduel. De handbalsters uit Diemen spelen een thuisduel tegen Houten. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 15.25 uur.

De dames van SV Zeeburg doen het dit seizoen uitstekend in de zaalcompetitie.

SV Zeeburg won zeven wedstrijden en speelde een keer gelijk: vorige week zondag tegen HBSV/Fidelitas. De ploeg van coach Doug van Leeuwen is koploper met 15 punten uit acht wedstrijden. Houten staat op de tweede plaats.

Houten kwam eveneens acht keer in actie en vergaarde daarin 12 punten. HBS/Fidelitas staat op de derde positie en behaalde in acht duels tien punten.

Afgelopen weekeinde kwamen de dames van SV Zeeburg niet in actie. Zij hopen op steun van veel supporters tijdens de topper tegen Houten.

Zwemmers De Meeuwen succesvol tijdens titelstrijd

DIEMEN - De 11-jarige tweelingzusjes Chantal en Nicole den Turk uit Diemen hebben zondag tijdens de regionale winterkampioenschappen zwemmen elk twee medailles in de wacht gesleept.

Chantal werd overtuigend regionaal winterkampioen op de 100 meter vrije slag, haar zus eiste het brons op. Daarnaast behaalde Chantal een zilveren medaille op de 100 meter wisselslag en Nicole het brons op de 100 meter rugslag. De zwemmers van De Meeuwen namen maar liefst tien medailles mee naar Diemen. Mathieu Fuijkschot was de meest succesvolle zwemmer uit Diemen met goud op de 100 meter vlinderslag en de 100 meter wisselslag. Zijn jongere broer Dion Fuijkschot behaalde zilver op de 100 meter rugslag en brons op de 100 meter wisselslag. Zilver was er ook voor de meer ervaren zwemster Sacha van den Heuvel, terwijl de jongste deelneemster van De Meeuwen, Dominique de Bonis, eveneens knap zilver behaalde op de 100 meter rugslag.

Smashing '72 boekt zege bij Prima Donna: 2-3

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft een knappe overwinning geboekt op Prima Donna. De volleybalsters uit Diemen toonden zich in Huizen sterker dan de thuisclub: 2-3.

Prima Donna en Smashing '72 maakten er een spannende en meeslepende wedstrijd van. De club uit Diemen wist de eerste set in de wacht te slepen: 20-25. Daarna deed Prima Donna iets terug en slaagde erin de volgende twee sets te winnen: 25-22 en 25-23. De dames uit Diemen lieten zien over veerkracht te beschikken en wisten de vierde set veilig te stellen: 22-25. Het duel werd beslist in de vijfde set. De ploeg uit Diemen bleek net iets sterker dan Prima Donna: 13-15.

Smashing '72 heeft nu dertig punten uit elf duels en staat op de vijfde plaats van de promotieklasse B. Prima Donna heeft een punt meer dan Smashing '72 en staat op de vierde plaats. Smashing '72 speelt zaterdagmiddag thuis tegen Keiland. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur.

15 / 16

Kinderopvang kidswereld heeft vacatures Vestiging Weesp - vacature BSO medewerker - minimaal 3 dagdelen per week. Vestiging Nederhorst den Berg - KDV 3 dagen per week voor een periode van 6 maanden. Kijk snel en solliciteer
kinderopvangkidswereld.nl

Heeft u spullen die u niet meer gebruikt? Tijd om op te ruimen. Rommel-gezocht haalt uw spullen gratis op en geeft ze een tweede leven. Kijk op Rommel-gezocht.nl of bel
06-10061025.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595