DiemerNieuws

22 oktober 2015

DiemerNieuws 22 oktober 2015


'Geen geschikte plek voor opvang van vluchtelingen'

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog heeft de gemeenteraad donderdagavond bijgepraat over een onderzoek naar mogelijke locaties voor de opvang van vluchtelingen.

Hij vertelde de raad dat de eerste focus nog steeds ligt op het huisvesten van statushouders. De gemeente heeft daarvoor ook een wettelijk vastgestelde taakstelling. Wethouder Lex Scholten van Volkshuisvesting bereidt voorstellen voor om voor die groep gepaste woonruimte te vinden. Daarnaast is de gemeente bezig met een onderzoek naar mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers.

Burgemeester Boog gaf aan dat volgens de huidige criteria van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) er geen geschikte locaties in Diemen voor opvang zijn. Het COA richt zich namelijk vooral op grootschalige opvang. Er is landelijk echter veel discussie over die criteria. Boog hoopt en verwacht dat gemeenten binnenkort meer mogelijkheden krijgen voor kleinschalige opvanglocaties, meer passend bij de grootte en mogelijkheden van kleinere gemeenten. Volgens hem zouden dan alsnog locaties in beeld kunnen komen. "Daarbij is in ieder geval één locatie nog in beeld, maar afhankelijk van de ruimte die wij mogelijk krijgen, bekijken we dan ook eerder afgevallen locaties. Ons onderzoek loopt daarom gewoon door", aldus Boog. Wethouder Scholten van Volkshuisvesting heeft de gemeenteraad onlangs verteld dat overwogen wordt om meerdere alleenstaande statushouders (mensen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning) in een woning te huisvesten. Dit moet de toch al grote druk op sociale huurwoningen niet verder doen toenemen. Ook onderzoekt de wethouder of meerdere alleenstaande statushouders in een huurwoning in de vrije sector kunnen wonen.

'Ondertunneling spoor geen oplossing'

DIEMEN - Twee inwoners van Diemen tekenen protest aan tegen het plan van de gemeente om bij het NS-station in het centrum het spoor te ondertunnelen. Het gaat om de heer W. Dalderup en mevrouw P. Klaversma. Zij hebben dit samen aan het DiemerNieuws laten weten.

"De door wethouder Scholten voorgestelde ondertunneling wisselt de ene veiligheid in voor de andere", aldus de heer Dalderup en mevrouw Klaversma. "Immers, aan de ene kant zullen er dan geen aanrijdingen met de trein meer plaatsvinden, maar anderzijds creëert een tunnel onder het spoor een ruimte die door ouderen en ook vrouwen, vooral 's avonds, liever gemeden zal worden. Dit omdat zij al dan niet terecht bang zijn voor overvallen en dergelijke. Bovendien vormt een tunnel een sociale kloof tussen twee wijken c.q. groepen bewoners van Diemen."

Zij baseren hun mening mede op voorbeelden van vergelijkbare situaties elders in het land. Dalderup: "Als voorbeelden noemen wij de ondertunneling van het spoor in Weesp en de aanleg van het tracé van de A9 door Badhoevedorp. De grijze en grauwe ondertunneling in Weesp ziet er verre van mooi uit en in Badhoevedorp is het evenmin een succes geworden. Ik heb zelf in Badhoevedorp gewoond, waar indertijd buitengewoon veel protest was tegen de tweedeling, die toen al door de bewoners voorzien werd." Zij zijn van mening dat een ondertunneling Diemen in tweeën zal delen. Dalderup: "Ik ben ervan overtuigd dat veel ouderen die op woensdag naar de markt willen het een probleem zullen vinden om via een tunnel van Diemen-Noord naar het centrum te gaan. Bovendien wordt zo'n tunnel vaak een verzamelplaats van allerlei rotzooi. De enige goede oplossing is als het spoor onder de Ouddiemerlaan door gaat."

"Onze conclusie is dat de voorgestelde ondertunneling zo veel nadelen biedt dat er beter helemaal niets kan worden gedaan en dat de situatie zo blijft als die nu is. Het argument dat een spoortunnel onder de weg niet mogelijk zou zijn vinden wij gezien de technische mogelijkheden kletskoek. Bovendien vinden wij het van de zotte dat de voorgestelde 'non-oplossing' ook nog eens ten koste gaat van vier woonhuizen. De term 'vervelend', zoals gebruikt in het artikel in het DiemerNieuws van 7 oktober, voldoet totaal niet aan de werkelijkheid van de bewoners van die woningen."

Lees verder op pagina 5.

Activiteiten Halloween voor leerlingen basisscholen

DIEMEN - Stichting Welzijn Diemen houdt op zaterdag 31 oktober diverse activiteiten voor kinderen uit Diemen die in het teken staan van het griezelfeest Halloween.

Voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 van alle basisscholen in Diemen is er die dag van 10.00 tot 13.00 uur een griezelfeest in Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid.

Aanmelden
Bezoekers kunnen knutselen, koken en bewegen volgens het thema Halloween. De toegang is gratis. Aanmelden kan via de website www.stichtingdiemen.nl. (talentontwikkeling, evenementen).

Voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van basisscholen in Diemen is er zaterdagmiddag 31 oktober van 14.00 tot 17.00 uur een Halloweenfeest in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran.

Spookhuis
Aanwezigen kunnen dan een bezoek brengen aan het engste spookhuis van Diemen en deelnemen aan activiteiten zoals sporten, knutselen en dansen. De toegang is gratis.

Halloween is een feest dat afkomstig is uit de Verenigde Staten. Halloween wint echter steeds meer terrein in Diemen en is populair bij jong en oud.

Winkel van Sinkel biedt bewoners feest aan

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Winkel van Sinkel in Berkenstede heeft de bewoners zondag een feest aangeboden. Op alle afdelingen werd taart uitgedeeld en alle bewoners ontvingen een cadeautje. In de middag was er in het grote restaurant van Berkenstede een prachtige show van de Zingende Boeketten. Na afloop van die show gingen muzikanten een aantal afdelingen langs om muziek te maken. De vrijwilligers van de Winkel van Sinkel hebben foto's gemaakt die binnenkort in de hal van Berkenstede worden opgehangen. De Winkel van Sinkel draait goed. Van de opbrengst worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd.

35

procent van kinderen tot 12 jaar gaat naar reguliere kinderopvang

Weerbericht

Eerst overwegend droog, vanaf zondag af en toe regen
Met de passage van een warmtefront woensdag met enige tijd regen komt er tijdelijk een zuidwestelijke luchtstroming op gang. Onder invloed van een hogedrukgebied ten zuiden van Nederland blijft het tot zondag droog. Naast bewolking en lokaal mist bestaat er kans dat de zon af en toe door de bewolking kiekt. Vanaf zondag wordt het wisselvallig en iets kouder.

Vrijdag + het weekeinde
In de nacht naar vrijdag is er kans op mist. Overdag blijft het droog en krijgt de zon weer eens wat meer ruimte. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt 13 à 14 graden. In de loop van zaterdag neemt de bewolking wederom toe. In de nacht naar zondag en ook overdag kan er af en toe regen vallen. De wind ruimt van zuid naar zuidwest en trekt zondag iets aan. De minima schommelen rond 8 graden, overdag oplopend naar 12 à 13 graden.

Trend na het weekeinde
De laatste week van oktober lijkt wisselvallig te gaan verlopen. Boven de Atlantische Oceaan ligt een hogedrukgebied. Rond het Noordzeegebied zijn lagedrukgebieden actief. Het is nogal onbestendig met enkele buien, soms veel wind. De maxima vallen terug naar zo'n 10 graden.

Weetje
De hoogste gemeten temperatuur in dit herfstseizoen bedraagt 20.2 graden op 12 september. Sinds 1925 is de hoogste temperatuur in de herfst niet zo laag geweest. Ook eind oktober kan het soms nog meer dan 20 graden worden. Dat gebeurde in de zeer warme herfst van 2005 en 2006 en ook in de afgelopen drie jaren, met op enkele dagen nog maxima van 22 à 23 graden.

De Weesperstraat en Diemense geldzorgen

Amsterdam heeft zijn Weesperstraat: ooit een smalle, gezellige winkelstraat in het hart van de oude joodse buurt. Amsterdam heeft zelfs een Weesperzijde, een bewijs dat in vroeger dagen Weesp een plaats was die er toe deed. Diemen, op de route naar Weesp, heeft natuurlijk ook een Weesperstraat. In 1638 reeds aangelegd en aanvankelijk een zandpad. Pas dik 300 jaar later, in 1969, bleek dat er nooit een officieel besluit is geweest voor de naamgeving van de Weesperstraat en deed de raad dit alsnog.

Maar in de raadsvergadering van 12 maart 1936 was er een ander probleem. Over de Weesperstraat - de autoweg die naar Weesp leidt - waren meermalen klachten over de slechte bestrating ingekomen. De gemeente besloot toen het onderhoud van de bestrating van de Prins Hendrikkade en de Weesperstraat van de provincie over te nemen op het ogenblik dat de primaire verkeersweg Gooi-Schiphol gereed zou zijn. De provincie verklaarde zich bereid bedoelde bestrating voor de overdracht geheel in orde te brengen.

In dezelfde vergadering werd gemeld dat de geldzorgen van de gemeente Diemen even verlicht werden door een lening van de Nederlandschen Typografen Bond, groot 20.000 gulden, te verlengen.

Diemer IJsclub: lessen jeugd zaterdagochtend in Jaap Edenhal

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Jeugdleden van de Diemer IJsclub kunnen zaterdagochtend 24 oktober deelnemen aan de lessen die plaatsvinden in de Jaap Edenhal. De lessen beginnen om 09.15 uur.

De lessen op de 400-meterbaan gaan vrijdagmiddag en zaterdagochtend niet door. Door een probleem met de installatie van de ijsbaan is de 400-meterbaan (en de krabbelbaan) tot en met zondag gesloten.

De Diemer IJsclub is blij dat de jeugdige leden op zaterdagochtend toch les kunnen krijgen in de Jaap Edenhal.

De Jaap Edenbaan laat weten dat de 400-meterbaan op zondag 25 oktober weer opengaat.

Dus op vrijdagmiddag 30 oktober en zaterdagochtend 31 oktober kunnen de jonge leden van de Diemer IJsclub weer schaatsles krijgen op de 400-meterbaan en de krabbelbaan.

DiemerCross op 21 februari 2016

DIEMEN - De DiemerCross vindt op zondag 21 februari 2016 plaats in het Diemerbos. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV '23.

De organisatie laat weten dat de jeugd kan kiezen uit twee afstanden. Nieuw is dat er voor senioren een aangepaste lichtere versie van de wedstrijd op het programma staat: de DiemerCross light. Uiteraard kunnen de bikkels aan de DiemerCross met een lengte van 9 kilometer meedoen. Deelnemers kunnen zich vanaf medio december inschrijven via www. inschrijven.nl.

Diemense cellist speelt zondag in De Hoop

Örs Köszeghy: 'Bijzonder om eens in mijn woonplaats te spelen'

Het bevalt Örs Köszeghy heel goed in Diemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Hij tourt door heel Nederland en het buitenland. Vorige week speelde hij nog in Bilbao met Amsterdam Sinfonietta, maar aanstaande zondag speelt cellist Örs Köszeghy in zijn eigen woonplaats Diemen. Samen met pianist Daniël Kramer geeft hij een recital in de concertserie 'Kamermuziek in de Hoop'.

Örs werd in 1980 geboren in Boedapest in Hongarije. Muziek maken zat er al vroeg in. Waarom de cello? "Ik herinner me dat we een keer een concert hebben gezien van een symfonieorkest. Ik besloot dat ik op een instrument wilde spelen dat je zittend kon bespelen. Ik bedacht niet dat iedereen in een orkest zit, haha. Misschien viel ik voor de grote bewegingen en ook voor de klank. Volgens mijn vader dacht de muziekleraar dat ik ideale handen heb om cello te bespelen."

Örs studeerde in Hongarije aan de Franz Liszt Academy of Music. Daarna kwam hij naar Amsterdam om aan het conservatorium verder te studeren. "Ik was wel afgestudeerd, maar nog niet uitgeleerd. Ik speelde in een strijkkwartet met onder andere een Nederlandse violist. We kregen in Amsterdam een keer les van Dmitri Ferschtman. Ik vond dat zo inspirerend dat ik meer van hem wilde leren. In Hongarije had ik een ijzersterke techniek geleerd, in Nederland was wat meer ruimte voor zelfexpressie."

'Ik kwam naar Amsterdam omdat ik nog niet uitgeleerd was'

In 2006 studeerde Örs af in Amsterdam, maar terug naar Hongarije ging hij niet. Hij had inmiddels zijn, Nederlandse, vrouw leren kennen en besloot om hier te blijven wonen en werken. "Ik leerde haar niet via de muziek kennen, maar wel via de kunst. Ze is binnenhuisarchitecte. Ik heb heel veel van haar geleerd, vooral om muziek te spelen met een eigen interpretatie. We hebben samen gewerkt aan uitvoeringen van solostukken voor cello op bijzondere locaties die zij uitkoos. Het stuk van Escher bijvoorbeeld dat we zondag ook in Diemen spelen, voerden we uit in de Pastoe Fabriek in Utrecht."

Rust
Het bevalt hem goed in Diemen. "Amsterdam is een onbetaalbare keuze, maar Diemen is ook heel erg prettig. Ik vind het geweldig dat ik hiernaartoe terug kan fietsen na een optreden of repetitie in Amsterdam en echt tot rust kan komen. Even joggen in het Diemerbos vind ik ook heel prettig."

Inmiddels speelt Örs in verschillende muziekgezelschappen. Naast New Sinfonnieta onder andere in het Maneon Trio en Trio Dumas, met klarinettiste Céleste Zewald en pianist Daniël Kramer. Met Daniël treedt hij zondag op in De Hoop. "Vanaf het allereerste jaar dat ik hier ben, speel ik met hem samen. We hadden meteen een sterke connectie in kamermuziek. Het is bijzonder om eens in mijn eigen woonplaats te spelen, ik vind het een eer. Ik heb tot nu toe pas één keer tijd gehad om te luisteren naar een concert in De Hoop, want vaak speel ik zelf concerten op dat moment. De akoestiek is er heel bijzonder. Wij presenteren drie van de mooiste cellosonates die ooit geschreven zijn in mijn ogen, van Beethoven, Brahms en Escher. Ieder stuk spreekt iedereen van ons aan op een andere manier."
De Hoop
Het concert van Örs Köszeghy en Daniël Kramer is zondag 25 oktober in Schuilkerk De Hoop en begint om 15.00 uur.
Kaarten zijn te koop aan de zaal, maar wie zeker wil zijn van een plek kan ook reserveren via 06-81498375 of reservering@schuilkerkdehoop.nl.

ProRail doet aangifte tegen jongens die onder spoorbomen door kropen

DIEMEN - ProRail heeft bij de politie aangifte gedaan tegen een groep jongens die in de nacht van 19 op 20 september bij het station in het centrum van Diemen onder de spoorbomen door kroop en voor een aankomende trein het spoor overstak.

Vier jongens kropen onder de gesloten spoorbomen door en renden over het spoor om de trein naar Amsterdam te halen. Die trein was even daarvoor op het station in Diemen gearriveerd. Drie jongens haalden de overkant. Een vierde jongen had minder geluk. Hij struikelde op de spoorwegovergang en werd geschampt door een trein die vanuit de richting Amsterdam kwam. De jongen raakte lichtgewond.

Pro Rail heeft aangifte gedaan tegen de jongens. Het maakt deel uit van aangescherpt beleid en gaat vaker gebeuren.

Diverse partijen, waaronder de gemeente Diemen en ProRail, werken momenteel aan de voorbereiding van ondertunneling van de spoorwegovergang in het centrum van Diemen. Dit moet de situatie veiliger maken.

Begraafplaats Gedenk te sterven krijgt status monument

DIEMEN - Begraafplaats Gedenk te Sterven in Diemen-Noord krijgt op donderdagmiddag 5 november de status van gemeentelijk monument.

Dit wordt gedaan door voormalig burgemeester Amy Koopmanschap.

Er zijn diverse gemeentelijke monumenten in Diemen. Voorbeelden daarvan zijn de voormalige Schuilkerk De Hoop en de rooms-katholieke kerk Sint Petrus' Banden, beide aan de Hartveldseweg.

Tram 9 rijdt dagje niet, wachten op de bus

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Lijn 9 reed zondag niet tot 18.00 uur. De reden hiervan was dat de marathon van Amsterdam werd gehouden.

Inwoners van Diemen konden gebruikmaken van een bus die onregelmatig reed.

Reizigers moesten daardoor soms lang wachten op de halte. Veel inwoners van Diemen kozen voor een alternatieve route en maakten gebruik van de trein of metro. Anderen pakten de fiets.

Zondagavond reed lijn 9 weer van De Sniep in Diemen naar het Centraal Station.

Joyce Pronk

40 jaar
Collectant voor
KWF Kankerbestrijding
Diemenaar sinds 2010

'Jouw wijk' is Plantage De Sniep, woon je daar ook?
"Ja, met heel veel plezier, we hebben een heel leuke wijk."

Waarom doe je dit werk?
"Op mijn 18e collecteerde ik al voor KWF Kankerbestrijding, omdat ik op vrij jonge leeftijd mijn opa's verloor aan kanker. Ik verhuisde 18 jaar geleden naar Amsterdam, maar collecteren voelde daar niet prettig. Toen we hier in Diemen kwamen wonen, heb ik het direct weer opgepakt."

Verder in het dagelijks leven?
'Ik woon samen en heb een dochter van bijna 10 jaar."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'De vierde dimensie', van Hans Peter Roel, een heel mooi boek. Toeval bestaat niet, alles gebeurt met een reden."

Favoriete tv-serie?
"'Dexter'."

Favoriete stekje in Diemen?
"Het Diemerbos."

Boerenkool of spaghetti?
"Een stamppotje is wel erg lekker."

Wat is je grote droom?
"Ik zou met mijn familie en schoonfamilie een grote reis willen maken."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Voor een Big Mac. Heerlijk, maar ik eet het zelden of nooit."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Zorgen dat de mensen om me heen het goed hebben. Goede zorg voor onze ouders op leeftijd bijvoorbeeld."

Stad of dorp?
"Dorp! Ik ben geen stadsmens."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Ik kijk altijd of onze school in de krant staat, de Onderons lees ik iedere week en ik kijk altijd of er nieuwe bouwvergunningen in staan."

Als je een dagje burgemeester was...
"Bij de opening van de Kinderboekenweek kwam de burgemeester voorlezen bij mijn dochter op school. Het lijkt me heel leuk om dat soort dingen dan te doen."

Cees Ouwendijk tijdelijk raadslid voor PvdA

Raadslid vervanger van Rob Verheuvel

Cees Ouwendijk.

DIEMEN - Cees Ouwendijk is donderdagavond geïnstalleerd als tijdelijk gemeenteraadslid voor de PvdA. Ouwendijk is de vervanger van Rob Verheuvel, de fractievoorzitter van de PvdA die wegens gezondheidsredenen tijdelijk ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid.

PvdA-raadslid Nico Portegijs is tijdelijk fractievoorzitter van de PvdA geworden, Marlea Kogeldans volgt Ouwendijk op als fractieopvolger van de PvdA. Kogeldans was van 1998 tot 2002 wethouder in Diemen namens de PvdA. Zij woonde daarna lange tijd buiten Diemen. Sinds het begin van dit jaar woont zij weer in de gemeente en is zij weer politiek actief geworden voor de PvdA.

Huren
Oud-journalist Cees Ouwendijk woont sinds het midden van de jaren tachtig in Diemen. Hij werd in de jaren 90 maatschappelijk actief als lid van een actiegroep die zich verzette tegen de enorme stijging van de huren van woningen in Diemen.

"Die actie heb ik samen met Rosali Herder (later wethouder en tegenwoordig raadslid voor Leefbaar Diemen, red.) gedaan. Wij kregen steun van de toenmalige PvdA-wethouder Marlea Kogeldans."

Ouwendijk werd daarna lid van de afdeling Diemen van de PvdA en ging zich inzetten voor de partij. Hij is goed ingevoerd in de lokale politiek.

Achtergrond
"Ik ben jarenlang bestuurslid van PvdA-Diemen geweest en was sinds enige tijd fractieopvolger. Het is de bedoeling dat ik slechts tijdelijk raadslid zal zijn. Op het moment dat de gezondheid van Rob Verheuvel het toelaat doe ik graag weer voor hem een stapje terug. Ik ben iemand die binnen een partij het liefst op de achtergrond actief is."

Kritiek op plan onder-tunneling

Vervolg van voorpagina.

"Wij zijn ervan overtuigd dat wij met dit protest beslist niet alleen staan", aldus de heer Dalderup en mevrouw Klaversma.

"De sociale veiligheid is bij het ontwerp uitgebreid aan bod gekomen", zo reageert wethouder Scholten.

"Fietsers en voetgangers worden aan de westzijde geconcentreerd. Aan die zijde wordt ook een glooiend talud aangebracht. Het viaduct zelf is circa 22 meter lang, veel korter dan in Weesp. Ter vergelijking: het viaduct onder de A1 bij Diemen-Noord is 53 meter breed. In het viaduct wordt extra verlichting aangebracht. Tevens bevat de onderdoorgang geen kolommen zodat er altijd goed zicht is. Een spoortunnel geheel onder de weg is niet mogelijk in verband met de goederentreinen. Bovendien is deze oplossing miljoenen euro's duurder dan de beschikbare 30 miljoen. Op dit moment is de overgang 25 minuten per uur dicht, dat is slecht voor de bereikbaarheid van Diemen-Noord en de toegang voor de hulpdiensten. Door de toename van het treinverkeer zal dat in de toekomst nog meer worden", aldus Scholten.

SWD start met Fitterst

DIEMEN - Buurtsportcoach Jelle de Wild en welzijnscoach Alwin Aarts van de Stichting Welzijn Diemen (SWD) starten op 17 november met Fitterst, een nieuw programma voor de inwoners van de gemeente Diemen om gericht en verantwoord te werken aan het verliezen van gewicht.

Fitterst wordt gehouden in het Huis van de Buurt in Diemen-Zuid. Op 17 november wordt er gestart met een vaste groep waarbij de deelnemers tien weken werken aan een persoonlijke doel. Dit persoonlijke doel wordt samen met de coaches vastgesteld aan de hand van de fitheidsscan.

In deze tien weken is er een uitgebreid aanbod waarin twee keer per week wordt bewogen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het voedingspatroon en is het mogelijk om kookworkshops te volgen.

Fitterst wordt tien weken lang op dinsdag van 10.00 tot 11.00 en op donderdag van 14.30 tot 15.30 uur gegeven. Kosten voor het gehele programma zijn € 10,- inclusief 4 maaltijden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Alwin Aarts van SWD, e-mail: aaarts@stichtingwelzijndiemen.nl of telefoonnummer: 06-37437978.

Speelplekken in Noord worden geopend

DIEMEN - De nieuwe speelplekken op Houtbosch, Gravenland en Hofstedenweg in Diemen-Noord zijn klaar.

De speelplekken worden woensdagmiddag 28 oktober officieel geopend door wethouder Maïta van der Mark. Jong en oud zijn die middag vanaf 14.30 uur welkom op de speelplek bij Houtbosch. Wethouder Van der Mark verricht om 14.45 uur de officiële opening. Daarna gaan kinderen met de sportcoaches van Stichting Welzijn Diemen (SWD) op een spannende en sportieve manier op ontdekkingstocht langs de nieuwe speelplekken. De tocht duurt tot ongeveer 16.00 uur. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers en een verrassing. Natuurlijk zijn ook ouders en andere buurtbewoners van harte welkom. De gemeente adviseert iedereen om kleren aan te doen die vies mogen worden en als het regent een regenpak aan te trekken, want de opening gaat in ieder geval door.

Visbeurs in de Schakel

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In De Schakel vond zondag een visbeurs plaats. De beurs werd georganiseerd door Aquariumvereniging Aquafauna. Bezoekers konden er allerlei zaken bekijken en veel artikelen kopen zoals nakweekvissen, voer en aquariummaterialen. Ook konden zij hun kennis over hun hobby met elkaar uitwisselen.

Richard Dreijer is duursporter pur sang

Diemenaar liep afgelopen weekeinde wedstrijd van 100 mijl

DIEMEN - Richard Dreijer (37) uit Diemen is een duursporter pur sang. Het lopen van een marathon is voor hem al lang geen uitdaging meer. Liever loopt hij afstanden van 50 kilometer of langer, veel langer zelfs. Afgelopen weekeinde deed hij mee aan een wedstrijd over 100 mijl (iets meer dan 160 kilometer) in het Engelse Goring. Een kennismaking met een gepassioneerde ultraloper.

Richard Dreijer traint in Diemen en omgeving. Foto: Trudy Kroese

Waar kom je vandaan?
"Ik ben geboren en opgegroeid in Wedderveer, een plaatsje in de provincie Groningen. In mijn jeugd voetbalde ik daar bij ASVB. Ik deed toen af en toe aan hardlopen om mijn conditie op pijl te houden. En op school deden wij wel eens een Coopertest. Op mijn 16e, 17e jaar ben ik gestopt met voetballen en daarna heb ik een tijd niet of nauwelijks aan sport gedaan."

In 1997 vertrok hij uit Groningen om een hbo-opleiding bedrijfskunde te gaan doen, eerst in Diemen en later in Amsterdam. Hij kreeg een kamer in een van de studentenflats aan de Rode Kruislaan en verhuisde na afronding van zijn studie naar een flat in het centrum van Diemen. Daar woont hij nog steeds met veel plezier.

"Nadat ik hier pas was komen wonen speelde ik zo nu en dan squash in Borchland in Duivendrecht. Toen ik een jaar of 30 was ben ik serieus begonnen met hardlopen. Dat was het gevolg van een weddenschap met een van mijn broers om de 10 kilometer van Klazienaveen te lopen. Ik ben even later lid geworden van atletiekvereniging AV '23 in de Watergraafsmeer."

Richard Dreijer tijdens de race in de Grand Canyon.

'Ik eet niet anders dan de meeste andere mensen'

Richard kreeg de smaak te pakken. Hij ging intensief trainen en liep steeds meer wedstrijden. Later deed hij mee aan steeds langere wedstrijden. Na enige tijd besloot hij te gaan trainen voor de marathon, de wedstrijd van 42 kilometer en 195 meter. "Ik heb zo'n 25 marathons gelopen in onder meer Amsterdam, Parijs, Valencia, Roma en Athene. Een keer heb ik samen met mijn broer Bert de marathon van Eindhoven gelopen. Ik vond het bijzonder om samen te lopen."

In 2012 besloot hij verder te kijken dan de marathon en zijn grenzen te verleggen. "Als ik marathons was blijven lopen was ik vooral bezig geweest met het verbeteren van mijn persoonlijke record. Daar had ik geen zin in. Ik ben mij toen gaan toeleggen op het ultralopen. Dat zijn hardloopwedstrijden langer dan een marathon."

Atleet traint drie tot vier keer per week

Richard Dreijer werd lid van de vereniging MarathonPlus en ging gericht trainen voor wedstrijden over lange afstanden. Hij liep wedstrijden van 50, 60 en 80 kilometer en later nog langere wedstrijden. Hij liep onder meer wedstrijden van 100 kilometer in Winschoten en Deventer. "Die wedstrijd in Deventer was op een atletiekbaan. Wij liepen dus 250 ronden van 400 meter."

Op zijn palmares staan diverse bijzondere wedstrijden. "Ik heb eerder dit jaar een wedstrijd van 80 kilometer in de Grand Canyon in de Verenigde Staten gelopen. Het is daar meestal heel warm, maar toen wij daar liepen was het heel koud en lag er sneeuw. Dat was bijzonder om mee te maken. Vorig jaar heb ik meegedaan aan een marathon op de Mount Everest. Wij zouden in een basiskamp starten en vervolgens naar beneden rennen. Maar doordat er kort voor de start verse sneeuw was gevallen, startten wij in een dorpje dat iets lager lag dan het basiskamp. Het was een zware marathon, want af en toen moesten wij een stuk omhoog lopen en daarna weer naar beneden. Maar het was een mooie wedstrijd."

Hoe vaak train je per week?
"Ik train drie tot vier keer per week. Ik loop vaak hier in de buurt: in Diemen, Amsterdam-Oost en IJburg. Tijdens de trainingen loop ik meestal 10, 15 of 20 kilometer, maar in de periode voor een wedstrijd loop ik langere stukken."

Moet je je aan een speciaal dieet houden?
"Nee hoor, ik eet niet anders dan de meeste andere mensen. Dus vooral groenten, vlees en aardappels. Tijdens de wedstrijden eet ik zaken als ontbijtkoek, fruit zoals banaan, magnesiumtabletten en chips. Ik heb tijdens het lopen veel zout nodig. Dat is de reden dat ik chips eet. Tijdens wedstrijden drink ik water en frisdrank zoals cola. Ik vind het lekker om dan een prikdrank te drinken."

Hoe is het in Goring gegaan?
"Boven verwachting. Ik heb de race uitgelopen en ben na 22 uur, 53 minuten en 55 seconden gefinisht. Ik had gehoopt om het parcours binnen 23 uur af te leggen en ben dus net iets eerder binnengekomen. Bij checkpoints heb ik even pauze genomen. Ik had het geluk dat mijn hotel dicht bij het centrale checkpoint lag, dus kon ik tijdens de race even op mijn hotelkamer rusten. Maar ik heb tijdens die 23 uur niet geslapen."

MarathonPlus

MarathonPlus is een vereniging voor lopers met een duidelijke voorkeur voor de lange afstand. Het prestatieniveau is daarbij niet van belang, wel verwacht de vereniging ambitie om gericht te werken aan een continue verbetering van de prestaties. De vereniging, die lid is van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, heeft geen baan of clubhuis. De lopers volgen een schema dat in overleg met de hoofdtrainer is opgesteld. De trainingen door de week doen zij op eigen gelegenheid, eens per maand wordt een gezamenlijke training of lange duurloop georganiseerd 'ergens in de vrije natuur'.

Alleen de koers telt

Diemenaar mede-auteur van boek over veldrijden

Louis Bovée, mede-auteur van het boek. Foto: Theo Smit.

DIEMEN - Journalist Louis Bovée uit Diemen heeft opnieuw een boek over wielrennen gepubliceerd. Samen met Guy Vermeiren (pr-man van de Belgische wielerbond) schreef hij het boek 'Meesters van de modder', de beste 50 veldrijders ooit, een uitgave van uitgeverij Trichis. De foto's zijn van Cor Vos.

De in Noord-Brabant geboren journalist en wielerfan Bovée, momenteel werkzaam voor omroepgids Max Magazine, bracht in 2013 twee boeken uit over zijn geliefde sport: 'Heeft u een foto meneer' en 'In het Geel'. In het eerste boek beschreef hij wielrenners aan wie hij als kind en tiener schriftelijk om een foto met handtekening verzocht. Allen reageerden positief. 'In het Geel' bevat portretten van Nederlandse wielrenners die tijdens de Tour de France de gele trui droegen.

'Meesters van de modder' is een prachtig boek over veldrijden, een aparte discipline in het wielrennen. Veldrijders zijn stoere mannen die over een loodzwaar parcours de strijd met elkaar aangaan. In het verleden moesten zij tijdens de wedstrijd zelfs de fiets over de schouder nemen om over een boomstam te klimmen of door een beekje te lopen. Hoewel dit niet meer het geval is blijft het een sport die tot de verbeelding spreekt. De auteurs hebben de in hun ogen beste vijftig veldrijders geportretteerd. Zij hebben zich niet beperkt tot het beschrijven van de wielerprestaties in de modder, maar ook aandacht besteed aan de levensloop van de vijftig veldrijders. En die verhalen maken vaak indruk en zijn soms triest. Vooral het leven van de succesvolle broers Erik en Roger De Vlaeminck uit België is opzienbarend en meedogenloos. Erik was de veldrijder pur sang die maar liefst zevenmaal wereldkampioen werd. Hij raakte door privéproblemen verslaafd aan diverse middelen en kickte later af. Tegenwoordig woont hij in een verpleeghuis. Zijn zoon Geert, die tevens veldrijder was, overleed tijdens een koers. Roger De Vlaeminck werd een keer wereldkampioen veldrijden en was een renner die vooral faam verwierf door het winnen van klassiekers. Hij raakte door een scheiding heel veel geld kwijt, maar knokte zich weer terug.

Het boek 'Meesters van de modder' bevat veel prachtige foto's, zowel in kleur als in zwart-wit. In veel gevallen zitten de renners onder de modder: niet alleen hun kleding, maar ook hun gezicht en ledematen zijn smerig geworden tijdens de koers. Maar de foto's maken duidelijk dat het de stoere veldrijders niet uitmaakt hoe zij eruitzien. Alleen de koers telt.

De auteurs gaan in hun boek ook in op de geschiedenis van het veldrijden. De bakermat van het veldrijden ligt in Frankrijk. Rond 1900 vonden er in dat land wielerwedstrijden tussen twee steden plaats. De deelnemers moesten obstakels als bomen, hekken en water overbruggen. Zij gooiden hun fiets dan over de schouder. Het veldrijden verspreidde zich langzaam maar zeker over andere landen en ook wielrenners in Nederland en België vielen voor deze tak van sport. Het eerste wereldkampioenschap veldrijden voor profrenners vond in 1950 plaats in de buurt van Parijs. De eerste Nederlandse wereldkampioen was Hennie Stamsnijder in 1981. Henk Baars (1990), Adrie van der Poel (1996), Richard Groenendaal (2000), Lars Boom (2008) en Mathieu van der Poel (2015) evenaarden zijn prestatie.

Twee vrijkaartjes voor een voorstelling in Theater De Omval winnen en uw recensie in het DiemerNieuws? Dat kan bij de voorstelling 'Even goede vrienden' van René van Meurs op vrijdag 30 oktober.

Hoe?
Als u wordt uitgenodigd om deze keer onze recensent te zijn voor 'Mijn Avondje Omval' kunt u eerst samen van de voorstelling genieten en schrijft u daarna in een kort verslag (van ongeveer 200 woorden) wat u van de avond vond, met een leuke foto. Uw recensie wordt gepubliceerd in het DiemerNieuws.

Stuur voor 27 oktober een e-mail met uw naam naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Zet in het onderwerp 'vrijkaarten René van Meurs'. U hoort dan zo snel mogelijk of u de vrijkaarten hebt gewonnen.

22 en 27 oktober

'The Wolfpack'

In Theater De Omval de documentaire 'The Wolfpack'. Een aan alle kanten wonderbaarlijke film over zes slimme en getalenteerde broers die afgesloten van de buitenwereld opgroeien in een New Yorks appartement. Aanvang 20.00 uur, dinsdag ook om 14.00 uur. € 8,-.

vrijdag 23 oktober

Theatergroep Suburbia

Nachtvlucht: vliegveld, vertrekhal. Avond valt, vlucht vertraagd. Daar zitten ze, de verlorenen die nu op weg naar een verre bestemming hoopten te zijn. De cameraploeg van 'Hello Goodbye' is net vertrokken, de winkels zijn dicht. Sommigen proberen te slapen, anderen irriteren elkaar. Aanvang 20.30 uur. € 18,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 24 oktober

Carolien Borgers

In 'Zeker Weten' buigt Carolien zich in Theater De Omval over de vraag hoeveel invloed we hebben: op de wereld, op onze eigen wereld, op wie we zijn, op wie we worden, op succes en op falen. Aanvang 20.30 uur. € 16,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 25 oktober

Filateliebeurs

De Diemense filatelieclub De Zegelaars houdt haar maandelijkse filateliebeurs in De Schakel van 10.00 tot 16.00 uur. Entree voor niet-leden is € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Natuurexcursie

Werkgroep Spoorzicht organiseert een paddenstoelenexcursie. Vanaf 11.00 uur bij de parkeerplaats aan de noordkant van NS-station Diemen (Centrum). Trek stevig, liefst waterbestendig schoeisel aan, want het is soms wat zompig. Spiegeltje meenemen. Bij voldoende belangstelling vertrekt een aparte groep voor ouders met kinderen. Honden kunnen niet mee. Kosten: vrijwillige bijdrage voor de onderhoudspot van het park.

Kindertheater

Ageeth de Haan speelt in Theater de Omval 'Daar komen de dieren', een leuk muziektheaterprogramma voor kinderen vanaf 2 jaar over het leven van jonge wilde dieren in de ongerepte natuur. Aanvang 11.00 uur. € 9,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Kamermuziek

Cellist Örs Köszeghy en pianist Daniël Kramer hebben voor dit concert in De Hoop een aantal hoogtepunten uit de celloliteratuur uitgezocht van Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms en Rudolf Escher. Aanvang 15.00 uur. Kaarten te koop aan de zaal of reserveren via 06-81498375 of reservering@schuilkerkdehoop.nl.

Saan Museum

Het Saan Museum is vandaag weer open tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. In het Saan Museum komt de ruim 117-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven.

dinsdag 27 oktober

Kamercollege

Geraldine Pontenagel vertelt in het kamercollege over Spirituele Astrologie: de opening tot de rode draad in je leven. 20.00 uur, Diemerkade 52-achterom. Reserveren via www.oostwestwelzijn.com.

woensdag 28 oktober

PCOB Enter

PCOB Enter start weer met een cursus Windows 7 of Windows 8.1. Op woensdagochtend is er ook een inloop-oefenochtend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt uw eigen laptop, iPad of tablet meenemen als hiermee problemen zijn. De cursus en inloop worden gegeven in De Schakel. Informatie en aanmelden: 06-43734155.

Spreekuur

De wijkverpleegkundigen van Amstelring en Cordaan houden iedere woensdag een verpleegkundig spreekuur in de Brede Hoed van 14.00 tot 15.00 uur. Alle inwoners van Diemen kunnen hier terecht voor vragen over zorg en welzijn.

Bingo

Bingo in zorgcentrum de Diem. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. € 2,-, inclusief koffie/thee. Voor bewoners is dat € 1,-.

Theaterconcert

Zazi, dat zijn Dafne, Margriet en Sabien. Zij bespelen een grenzeloos spectrum aan instrumenten en zingen meerstemmig en meertalig. Ze zijn onder andere bekend van hun radiohit Turn Me On. Aanvang 20.30 uur. € 18,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 29 oktober

Film in De Omval

In '45 Years' is het een week voor het 45-jarig huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer. Alle voorbereidingen gaan voorspoedig tot er plotseling een brief arriveert voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde, Katya, is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen. Aanvang 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 30 oktober

Sta Sterk Training

In de training leren kinderen, jongeren en volwassenen voor zichzelf op te komen in lastige situaties, zoals bij pesten. De training voor verschillende leeftijdsgroepen start op 30 oktober in De Brede Hoed. Informatie: Jolanda Broex, info@larrossupport.nl of 06-44076995.

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kassa open om 19.00 uur. Kosten € 5,-.

René van Meurs

Cabaretier René van Meurs, lid van het roemruchte stand-upcomedycollectief van Comedytrain, speelt in De Omval 'Even goede vrienden'. Aanvang 20.30 uur. € 16,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 31 oktober

Halloween

Stichting Welzijn Diemen organiseert een Halloweenfeest voor kinderen van groep 1 t/m 8 met allerlei spectaculaire activiteiten. Griezelig verkleed komen mag! Entree gratis, inschrijven via www.stichtingwelzijndiemen.nl.

Eenakterfestival

Theatergroep Diemen presenteert in De Omval vier eenakters op één avond samen met toneelgroep Arti, FeedY'Rhead en Theatergroep Tij. Kaarten à € 10,- zijn te bestellen via www.theatergroepdiemen.nl.

Luchthal uitkomst voor sport

Veel verenigingen maken gebruik van accommodatie

De luchthal wordt opgezet. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Personeel van de gemeente en een aantal vrijwilligers van sportclubs in Diemen hebben dinsdagochtend de luchthal opgezet. De luchthal staat op een van de velden van handbalvereniging SV Zeeburg aan de Prins Bernhardlaan.

De luchthal, die officieel Sporthal Voordewind heet, wordt elk jaar in oktober geplaatst en blijft dan staan tot medio maart van het jaar erop. De luchthal zorgt ervoor dat Diemen van het najaar tot en met het voorjaar extra zaalcapaciteit heeft, naast bestaande accommodaties als Sporthal Diemen en Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Dat is in deze periode van het seizoen hard nodig, want een aantal sportclubs heeft de veldcompetitie onderbroken en begint aan de competitie in de zaal. Voorbeelden hiervan zijn SV Zeeburg (handbal) en DKV Victoria (korfbal). Die twee verenigingen maken gebruik van de luchthal (en van Sporthal Diemen). Dat geldt ook voor TIW-Survivors (trainingen), SV Diemen (zaalvoetbal) en Stichting Welzijn Diemen (diverse sportactiviteiten).

Diverse verenigingen uit Diemen werken hun trainingen en wedstrijden af in Sporthal Voordewind. De extra zaalcapaciteit maakt het ook mogelijk om een indeling voor de zaalsporten te maken waardoor alle Diemense sportverenigingen die afhankelijk zijn van accommodaties voor de binnensport een eigen trainingsavond kunnen houden. Dit is van groot belang voor het clubgevoel.

Daarnaast wordt de luchthal ook gehuurd door verenigingen van buiten Diemen. Deze inkomsten zijn nodig voor de exploitatie van de luchthal.

De luchthal zal in 2021 zijn afgeschreven. Er zal dan een besluit moeten worden genomen of het wenselijk is om in de toekomst een nieuwe luchthal aan te schaffen of dat een permanente oplossing de voorkeur verdient: een nieuwe sporthal in Diemen.

SV Diemen wint bij Fortius

Kay Minnema maakte twee doelpunten. Foto: Michelle de Haas.

DIEMEN - SV Diemen heeft zondag de uitwedstrijd tegen Fortius met 2-3 gewonnen. Bij rust leidde de thuisclub met 1-0. SV Diemen heeft na 7 competitieduels 13 punten en staat op een gedeelde tweede plaats in de derde klasse C.

SV Diemen trof in de Watergraafsmeer een goede bekende. Vorig seizoen speelden de clubs in dezelfde poule in de vierde klasse. Beide clubs promoveerden. SV Diemen werd na een beslissingsduel kampioen, Fortius en SV Ouderkerk promoveerden via de nacompetitie.

Fortius en SV Diemen waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Beide teams zochten de aanval op. Fortius en SV Diemen kregen beide enkele grote kansen. SV Diemen-keeper Dave Moen redde een keer knap. Vlak voor de pauze kwam Fortius op 1-0.

Na de hervatting ging SV Diemen op zoek naar de gelijkmaker. Maar het was Fortius dat wist te scoren en de stand op 2-0 bracht. SV Diemen slaagde er echter in om knap terug te komen. De bezoekers scoorden driemaal en wisten de drie punten veilig te stellen. De doelpunten van SV Diemen werden gemaakt door Kay Minnema (2x) en Marco Moelee.

SV Diemen, dat dit seizoen na een verblijf van een jaar in de vierde klasse weer is teruggekeerd in de derde klasse, doet van zich spreken. Na 7 competitieduels is AGB lijstaanvoerder met 18 punten. ASV Arsenal en SV Diemen hebben 13 punten en staan op een gedeelde tweede plaats. Roda '23 heeft 12 punten en staat op de derde plaats.

Zondag speelt SV Diemen geen competitiewedstrijd. Het team van trainer Martin van Egmond speelt een vriendschappelijk duel bij Sporting Almere, aanvang 14.00 uur.

Heemstede

Een neef van mij die gisteren zeven jaar is geworden, heeft zaterdag zijn debuut gemaakt als speler van RCH in Heemstede. Tussen Racing Club Heemstede en Ajax bestaat een band, omdat Johan Neeskens bij die club begon voordat hij in 1970 werd verkocht aan Ajax. Die transfer betekende de start van een schitterende periode bij Ajax en het Nederlands elftal.

Ik ben wel eens in de kantine van RCH geweest en het viel mij op dat Johan Neeskens nog steeds wordt gewaardeerd door de leden van die club. Er hingen toen veel foto's van de speler, die aan het begin van zijn loopbaan Johan II werd genoemd. Het is niet nodig om uit te leggen wie Johan I was. Sommige mensen zullen denken dat Heemstede een enigszins elitaire gemeente is, waar mannen in rode broeken en vrouwen in plooirok bij de hockeyclub of op de golfbaan de aandelenkoersen doornemen. Maar er zijn in Heemstede ook mensen die gewoon moeten werken. Neeskens kwam uit het minder welgestelde deel van Heemstede, zo heeft hij in interviews verteld. Hij zal de mensen die aanvankelijk op hem neerkeken later hebben uitgelachen. Als agressieve en steenharde middenvelder knapte hij veel vuil werk op voor Johan Cruijff en Piet Keizer. Hij had veel diepgang in zijn spel en dook vaak in gaten om te scoren. Neeskens won met Ajax drie keer in successie de Europa Cup I en bereikte met het Nederlands elftal twee keer de WK-finale. Beide finales werden verloren. Neeskens speelde jaren voor Barcelona, waar hij een held werd.

Het RCH van tegenwoordig is niet meer het RCH van Neeskens. De club werd in 1971 weggesaneerd uit het betaalde voetbal. Op de plek waar ooit het stadion stond, waar de profclub veel wedstrijden speelde, ligt nu het complex van amateurclub RCH. Op hetzelfde complex speelt overigens de plaatselijke hockeyclub. De kans is klein, maar ik zou het mooi vinden als mijn neef ooit de overstap naar Ajax maakt. Er is echter een groot verschil tussen Neeskens en hem. Neeskens was rechtsbenig, de kleine Borghardt toucheert de bal met zijn linkervoet.

Dames Smashing winnen

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft afgelopen weekeinde gewonnen van VV Utrecht: 1-3.

De eerste set begon rommelig voor Smashing '72 met een opstellingsfout en weinig vat op de service van de ploeg uit Utrecht. Spelverdeelster Aniek Croonen moest vele meters maken om de Diemense aanval in stelling te brengen. Het harde werken werd in de eerste set nog niet beloond: 25-22.

Maar in de tweede set werd koers gezet op setwinst. Libero Cheronne Clark kreeg meer grip op de receptiepass en door een serviceserie van Annabel Dekker en rake klappen van buitenaanvalster Dieuwke Zwier werd de tussenstand gelijkgetrokken: 19-25. In de derde set toonde Lidwien Gall zich sterk in de verdediging en namen de Diemense dames opnieuw een voorsprong: 19-25.

In de vierde set werd een achterstand op de club uit Utrecht knap ingelopen en scoorde aanvoerder Anne Crouwel met een gevoelige tactische aanval vanaf de driemeterlijn: 23-25.

Smashing '72 klimt door deze overwinning naar de vierde plaats op de ranglijst. Komend weekeinde zijn de dames vrij.

SV Zeeburg start in de zaal

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg begint zondag aan de zaalcompetitie. De handbalsters uit Diemen gaan op bezoek bij Westsite in Amsterdam. De wedstrijd begint om 12.00 uur.

SV Zeeburg komt in de zaal uit in de eerste klasse. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg als zevende in de zaalcompetitie. SV Zeeburg speelde twee weken geleden de laatste wedstrijd van de eerste helft van de veldcompetitie. De ploeg uit Diemen is de veldcompetitie uitstekend gestart. SV Zeeburg heeft alle zeven duels gewonnen en is met 14 punten uit 7 wedstrijden koploper. De ploeg hoopt in het voorjaar, als de veldcompetitie wordt hervat, een gooi te doen naar de titel.

Maar eerst wacht de zaalcompetitie. SV Zeeburg gaat vol goede moed van start.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Debat met GroenLinks 'Mythe van 't Economisme' van auteur Jesse Klaver. De Omval, 8 nov. 15.00 uur. Mail: gldiemen@xs4all.nl diemen.groenlinks.nl

Gevraagd: winkelmedewerkster/dierenartsassistent. Zie vacature op
www.deboerdierenruiter.nl

Magazijnmedewerker met technische achtergrond welke ons 4/5 dagen per week van 07:30-09:00 uur kan versterken. Solar2020, Stammerdijk 1-D Diemen - 020-6000966.

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht GRATIS
opgehaald!

Contant geld voor uw oude fiets Kroonenberg 2Wielers koopt uw oude fiets. Inbreng iedere donderdag tussen 14-17.00 uur. Legitimatie verplicht, geen mountain-,
kinder- en derailleurfietsen.
Ouddiemerlaan 219
020-7372940

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs inkl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar SCOOTERDUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt, 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595