DiemerNieuws

1 maart 2018

DiemerNieuws 1 maart 2018


Steun voor auto's op busbaan

DIEMEN Er is veel politieke steun voor het openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid voor autoverkeer. Dit werd duidelijk tijdens het lijsttrekkersdebat dat vorige week werd gehouden in Huis van de Buurt 't Kruidvat.

Het college van B en W presenteert op dinsdag 6 maart in Huis van de Buurt 't Kruidvat het Verkeersontwerp Diemen-Zuid. Hierin staan voorstellen voor het aanpassen van de busbaan voor autoverkeer en het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor de hoofdwegen in Diemen-Zuid. Nu is de maximumsnelheid nog 50 kilometer per uur. De inwoners van Diemen-Zuid mogen zich op 6 maart uitspreken over het verkeersontwerp en de voorgestelde veiligheidsmaatregelen, oversteekplaatsen en snelheidsremmers.

Wethouder Lex Scholten van Verkeer legde tijdens het debat uit dat het niet louter om het openstellen van de busbaan gaat. De busbaan zal in verband met de verkeersveiligheid stevig moeten worden aangepast en op sommige plekken verder van de gevel van woningen moeten komen te liggen dan nu het geval is. De gedachte achter het openstellen van de busbaan voor auto's is dat het intensieve autoverkeer - toegenomen door de oplevering van Holland Park - dan niet alleen meer via de Boven Rijkersloot door drukke woonwijken in Diemen-Zuid hoeft te gaan.

3

Gemeenteraad trekt geld uit voor onderzoek middelbare school

DIEMEN De gemeenteraad is donderdag unaniem akkoord gegaan met het verzoek van het college van B en W om een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een middelbare school in Diemen.

De middelbare school wordt een nevenvestiging van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. De school heeft de werktitel 'Open Schoolgemeenschap Diemen'.

Wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs zal op korte termijn namens de gemeente een intentieverklaring met Open Schoolgemeenschap Bijlmer tekenen over de mogelijke vestiging van een nevenvestiging van de school in Diemen.

Locatie

De gemeenteraad zal in een latere fase eventueel een besluit nemen over een bouwkrediet en een locatie voor een middelbare school. De locatie die het meest voor de hand ligt is het terrein naast het Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid.

Afdelingen

Het is de bedoeling dat de middelbare school diverse afdelingen krijgt: vmbo-t, havo en vwo. De leerlingen komen in een brugklas die twee jaar duurt. Pas daarna hoeven zij een keuze voor een opleiding te maken.

Klaasse geeft aan dat er zal worden gestart met ongeveer honderd leerlingen. "Dat zijn leerlingen die naar het eerste brugjaar gaan. Vervolgens komen er elk jaar nieuwe leerlingen bij die in de eerste brugklas beginnen. Ik verwacht dat de school uiteindelijk zo'n 600 leerlingen zal hebben."

20190-2020

De wethouder hoopt dat de middelbare school in Diemen aan het begin van het schooljaar 2019-2020 van start kan gaan.

Sneeuw keert plotseling terug

Sneeuw in Diemen-Noord. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De inwoners van Diemen werden op de laatste dag van februari wakker en zagen dat er sneeuw lag. Het zag er prachtig uit. De kinderen in Diemen genieten van een vakantie. Sneeuw is voor hen een mooie gelegenheid om buiten te spelen. Maar vanwege de extreme kou bleven de meeste kinderen binnen.

Next sluit

Foto: Oscar Borghardt

Hergebruikwinkel Next aan de Ouddiemerlaan 20 sluit op 1 april definitief de deuren. De uitverkoop begint op dinsdag 6 maart.

5

Christelijke samenwerking tegen toenemend katholicisme

Foto: HKD

Halverwege de jaren vijftig is de Nederlandse samenleving opgedeeld in hokjes waar gelovigen en niet-gelovigen hun eigen dingetjes doen. In Diemen is dat niet anders. Maar ook de gelovigen onderling leven weer in hun eigen verzuilde hokje. Het is dan ook bijzonder dat in Diemen hervormden en gereformeerden elkaar vinden in een samenwerking voor een nieuwe kerkenorde. Dominee Teeuwen wees ook op de noodzaak hiervan, want met lede ogen moest hij aanzien dat de rooms-katholieken er door de woningbouw 700 leden bij kregen. Ook de hervormde gemeente kreeg er nogal wat leden bij. "Het schijnt nog niet tot de gereformeerden doorgedrongen te zijn dat hier in Diemen zo uitstekend gebouwd wordt", mijmerde de dominee. De andere dominee, ds. Hagen, was opgetogen over de samenwerking tussen gereformeerden en hervormden bij de bouw van Probezo, een protestants-christelijk complex woningen met verzorgingshuis voor ouden van dagen. Er waren ook plannen voor een verenigingsgebouw en de leden zouden vaker thuisbezoek krijgen. Tot de beider dominees tevredenheid floreerde het christelijk onderwijs in Diemen.

Weerbericht

Eerst winters koud, in het weekend afnemende kou

Het venijn in deze winter zit duidelijk in de staart. Donderdag start de meteorologische lente, niet met zacht lenteweer maar met diepvrieskou. Het Scandinavisch hogedrukgebied beweegt vanaf vrijdag westwaarts. Vanaf de oceaan trekt dan een depressie richting Engeland en deze zet een dooiaanval in. Eerst kan er sneeuw vallen, vanaf zaterdag overgaand in ijzel en regen.

Vrijdag + het weekeinde

In de nacht naar vrijdag vriest het rond -8 graden. Overdag neemt de bewolking toe. Later is er kans op wat sneeuw. Het maximum ligt rond 0 graden. In de nacht naar zaterdag vriest het tot -5 graden. Eerst valt lokaal sneeuw, overdag overgaand in ijzel en regen, later weer wat opklarend. De temperatuur loopt op tot 3 à 4 graden. In de nacht naar zondag vriest het licht. Overdag bestaat er kans op een bui. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 6 à 7 graden.

Trend na het weekeinde

Rond een depressie boven de Britse eilanden circuleert beduidend minder koude lucht. De ingevallen dooi zet als gevolg daarvan door. Het is wisselvallig met soms regen, af en toe zon, en later in de week mogelijk veel wind. Het wordt circa 7 graden. Er is kans op nachtvorst.

Weetje

De meteorologische winter loopt donderdag ten einde, ook al doet het weer daar zeker nog niet aan denken. De winter had duidelijk twee gezichten. December en januari waren zeer somber en zeer nat, tevens gemiddeld zacht. Februari was het tegendeel: zeer droog, koud en extreem zonnig. In zijn geheel bezien was de winter nat, vrij zonnig en aan de zachte kant.

Dubbelconcert Diemer Harmonie

De Diemer Harmonie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De Diemer Harmonie en de Wester Harmonie geven op zondagmiddag 4 maart een gezamenlijk concert in de Oosterkerk in Amsterdam in de Kleine Wittenburgerstraat 1. De aanvang is om 14.00 uur.

Bij de Diemer Harmonie dirigeert Vincent van den Bijlaard. Op het programma van de Diemer Harmonie staat muziek van onder anderen John Denver, Van Morrison, Duke Ellington en de bekende West Side Story. De Wester Harmonie brengt naast de bekende 'Danse des Chevaliers' uit Roméo en Juliette van Prokokiev ook Slovaakse, Italiaanse en Japanse muziek en een Uruguayaanse tango ten gehore. Informatie: www.diemerharmonie.nl.

Daarom Duurzaam Diemen houdt verkiezingsdebat

DIEMEN Daarom Duurzaam Diemen houdt op dinsdag 6 maart een verkiezingsdebat. Het debat vindt plaats in Theater de Omval en begint om 20.00 uur.

Daarom Duurzaam Diemen presenteert die avond ook het eerste exemplaar van het Daarom Duurzaam Diemen Actieplan 2030. Dit actieplan is de basis voor het debat van de lijsttrekkers van de partijen die op 21 maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen. Het actieplan van Daarom Duurzaam Diemen is op 6 en 7 februari door 60 Diemenaren opgesteld tijdens een tweedaags Werkatelier. In dit actieplan worden negen projecten benoemd waar Daarom Duurzaam Diemen mee aan de slag wil. De vraag staat centraal hoe de politieke partijen kunnen helpen om deze duurzame ambities waar te maken.

Vijf partijen zijn duidelijk over hun wethouderskandidaat

GroenLinks heeft wethouderskandidaat van buiten Diemen

In Huis van de Buurt 't Kruidvat werd vorige week woensdag het tweede debat gehouden dat in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het debat in Huis van de Buurt Kruidvat was het tweede verkiezingsdebat. Foto: Peter Visser

DIEMEN De politieke partijen in Diemen zijn druk in de weer om de gunst van de kiezers voor zich te winnen. De verkiezingsprogramma's zijn gepresenteerd en te lezen op onder meer de websites van de partijen. De lijsttrekkers of hun vervangers nemen deel aan politieke debatten en er zal binnenkort ook op straat campagne worden gevoerd.

Tijdens het tweede debat dat de Stichting Welzijn Diemen (SWD) organiseerde in Huis van de Buurt 't Kruidvat werd door gespreksleider Mario Semeleer van de SWD de vraag gesteld wie de wethouderskandidaten van de partijen zijn. Een aantal partijen is hierover al in een vroeg stadium duidelijk geweest.

Huidige wethouders

Aantal partijen wil eerst uitslag van verkiezingen afwachten

De huidige wethouders Lex Scholten en Jeroen Klaasse zijn de wethouderskandidaten van hun partijen, respectievelijk de PvdA en D66.

VVD-lijsttrekker Brigitte Wielage is wethouderskandidaat van de liberalen. Zij is al twaalf jaar raadslid van de VVD in de gemeenteraad. Daarvan is zij al lange tijd fractievoorzitter van de liberalen.


Het Amsterdamse raadslid Jorrit Nuijens is de wethouderskandidaat van GroenLinks in Diemen. GroenLinks kiest dus opnieuw voor een wethouder van buiten Diemen. Maar in tegenstelling tot de huidige GroenLinks-wethouder Ruud Grondel, heeft Nuijens al aangegeven dat hij als hij wethouder wordt zo snel mogelijk naar Diemen zal verhuizen. Hij vindt het belangrijk om dagelijks contact te onderhouden met de inwoners van Diemen.

Grondel is nooit naar Diemen verhuisd omdat zijn vriendin geen afstand wilde doen van hun prettige woning in Amsterdam. Grondel heeft elk jaar ontheffing van de gemeenteraad gevraagd en gekregen om in Amsterdam te mogen blijven wonen.

Peter Prins is de wethouderskandidaat van de Ouderenpartij Diemen. Het ervaren raadslid heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij bij een positief verkiezingsresultaat verantwoordelijkheid wil nemen en toe wil treden tot het college van B en W.

Mart van Troost (Partij van de Ouderen) en Wim Advokaat (Ons Diemen) willen nog geen uitspraak doen over wie hun wethouderskandidaat is. Zij willen eerst de uitslag van de verkiezingen afwachten. Jan Sikking, de lijsttrekker van Leefbaar Diemen, noemde evenmin de naam van een wethouderskandidaat. Maar als Leefbaar Diemen een wethouder levert zal dit iemand zijn met veel bestuurlijke ervaring zijn, gaf Sikking aan.

Het CDA, dat vorige week woensdag niet bij het lijsttrekkersdebat aanwezig was, heeft nog geen wethouderskandidaat aangewezen. Lijsttrekker Janneke de Graaff is geen kandidaat.

Busbaan Diemen-Zuid

Vervolg van voorpagina

Tevens zal het een positief effect hebben op de sociale veiligheid van voetgangers en fietsers die langs de busbaan lopen of fietsen. De nieuwe route leidt ook tot een evenwichtiger spreiding van het verkeer over de Diemerbrug en de Venserbrug. Veel politieke partijen die deelnamen aan het lijsttrekkersdebat in Huis van de Buurt 't Kruidvat voelen veel voor het openstellen van de busbaan: PvdA, D66, VVD, GroenLinks, de PvdO en Ons Diemen. De partijen willen uiteraard dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid van de overige weggebruikers te garanderen. Het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur is een van die maatregelen. Ook willen zij de overige voorstellen in het verkeersplan laten meewegen.

Onderzoek afwachten

De Ouderenpartij Diemen wil eerst het onderzoek afwachten, maar is ook van mening dat er iets moet worden gedaan aan de verkeersdruk in de woonwijken in Diemen-Zuid. Leefbaar Diemen heeft nog geen standpunt ingenomen. Die partij wil eerst de mening van de bewoners van Diemen-Zuid toetsen. Het eventueel openstellen van de busbaan voor auto's leidt tot hevige discussies. Veel bewoners van de woonwijken juichen een dergelijk besluit toe, terwijl veel omwonenden van de busbaan tegen zijn.

Inventarisatie

De gemeente zal de opmerkingen en punten van kritiek die op 6 maart worden gemaakt inventariseren. Ook worden er onderzoeken gedaan met betrekking tot het geluid dat het openstellen van de busbaan voor autoverkeer zal veroorzaken. Pas daarna komt er een definitief voorstel. Vervolgens komt er een inspraakronde.

Dubbelconcert Diemer Harmonie

DIEMEN De Diemer Harmonie en de Wester Harmonie geven op zondagmiddag 4 maart een gezamenlijk concert in de Oosterkerk in Amsterdam in de Kleine Wittenburgerstraat 1. De aanvang is om 14.00 uur.

Bij de Diemer Harmonie dirigeert Vincent van den Bijlaard. Op het programma van de Diemer Harmonie staat muziek van onder anderen John Denver, Van Morrison, Duke Ellington en de bekende West Side Story.

Hergebruikwinkel Next stopt op 1 april na twintig jaar

Anneke Agterberg, eigenares van Next. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Hergebruikwinkel Next aan de Ouddiemerlaan 20 sluit op 1 april definitief de deuren. Op zaterdag 31 maart is de zaak voor het laatst open. Eigenaresse Anneke Agterberg gaat met pensioen.

Anneke startte op 1 april 1998 met Next. Op het moment dat zij stopt, heeft zij de zaak exact twintig jaar gehad. Next heeft een heel goede naam in Diemen. Klanten kunnen er een grote diversiteit aan gebruikte spullen kopen en de prijzen zijn vaak sympathiek. Daarnaast is de winkel een ontmoetingsplaats voor vaste klanten.

Anneke heeft de laatste tijd aan veel klanten bekendgemaakt dat zij met ingang van 1 april gaat stoppen.

Jammer

Anneke: "De klanten vinden het heel jammer dat ik stop. Dat vind ik natuurlijk prettig om te horen. Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt en veel steun gekregen van mijn man Dick Vos, die ook in de winkel helpt. Maar ik vind het ook prettig dat ik met pensioen ga. Ik krijg meer tijd voor persoonlijke zaken: kinderen, kleinkinderen, mijn vader en de verdere bezigheden die ik graag doe."

De uitverkoop van Next begint op dinsdag 6 maart. Klanten krijgen vanaf die datum maar liefst 50% korting op alle artikelen. Klanten die spullen hebben ingeleverd en deze terugwillen kunnen deze voor 6 maart in de winkel ophalen. Tot en met 31 maart kunnen klanten van wie spullen in Next zijn verkocht, komen afreken.

Afscheid

De mensen van Next vinden het gezellig als de vaste klanten afscheid komen nemen. De twee laatste weken van maart staat de koffie klaar.

Debat in teken van senioren

DIEMEN De afdeling Diemen van ouderenbond PCOB en de Stichting Welzijn Diemen houden op vrijdag 9 maart een verkiezingsdebat dat in het teken staat van de senioren in Diemen.

Het debat wordt gehouden in De Schakel en duurt van 09.30 tot 12.00 uur. De inloop start om 09.00 uur. De lijsttrekkers van de politieke partijen die op 21 maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen gaan met elkaar in debat over zaken die betrekking hebben op senioren, zoals wonen en zorg. De lijsttrekkers krijgen stellingen voorgelegd waarop zij kunnen reageren en vervolgens met elkaar over in discussie kunnen gaan. Paul Weijs leidt het debat. Hij is lid van de PCOB. Loek Stomps, vicevoorzitter en secretaris van de afdeling Diemen van de PCOB, presenteert het debat. Alle senioren in Diemen zijn welkom om het debat bij te wonen.

Ad Saan

Voorzitter Historische Kring Diemen, woont zijn hele leven
in Diemen

Hoe gaat het met de Historische Kring Diemen?
"Heel goed. Wij hebben 512 leden, dat zijn er meer dan enkele jaren geleden. De vereniging is in 1991 opgericht en zet zich in om het erfgoed van Diemen te behouden en doet daar verslag over. Wij brengen tijdschriften en boeken uit en organiseren activiteiten zoals lezingen en excursies."

Wat zijn jouw hobby's?
"Fotografie, historie en Ajax. Ik ben ook penningmeester van de Vereniging Bedrijven en Historie. Ik ga al ruim 40 jaar naar Ajax. Vroeger had ik een staanplaats in vak E in De Meer, nu in vak 420 in de Johan Cruijff Arena. Nee, Ajax wordt dit seizoen geen kampioen. Volgend jaar wel, als ze de ploeg bij elkaar weten te houden."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Vroeger was dat Cuba, maar mijn vrouw Ankie en ik zijn onlangs in Kenia en Tanzania geweest. Dat was schitterend. Je hebt het idee dat je je in een documentaire van National Geographic bevindt."

Je hebt heel lang bij Koninklijke Saan gewerkt, wat is jouw huidige band met het bedrijf?
"Ik ben actief in het Saan Museum. Dat trekt steeds meer bezoekers. Het Saan Museum is erg belangrijk voor het bedrijf en voor de familie."

Waar ga je uit?
"Wij gaan regelmatig uit eten, meestal in Diemen. Ik ben zeer tevreden over de horeca in Diemen. Wij hebben recent bij Het Wapen van Diemen gegeten en dat was uitstekend. Maar wij komen ook bij Cheers, Drusius en Roediez. Dat zijn allemaal goede zaken. Wij hebben geen favoriet."

Jouw favoriete plek?
"Dat is Oud-Diemen, daar wonen wij. Maar ik vind de Overdiemerweg ook heel mooi."

Nieuwe datum debat jongerenraad

DIEMEN De jongerenraad van Diemen organiseert op maandag 12 maart een debat waar de lijsttrekkers van de politieke partijen in Diemen aan deelnemen.

Het debat wordt gehouden in de openbare bibliotheek en duurt van 20.00 tot 22.00 uur De lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over zaken die vooral voor jongeren in Diemen van belang zijn. Iedereen is welkom bij het lijsttrekkersdebat. De jongerenraad maakte eerder bekend dat er een debat zou plaatsvinden op woensdag 7 maart. Het debat is echter verplaatst naar maandag 12 maart.

Debat Daarom Duurzaam Diemen

DIEMEN Daarom Duurzaam Diemen houdt op dinsdag 6 maart een verkiezingsdebat. Het debat vindt plaats in Theater de Omval en begint om 20.00 uur.

Daarom Duurzaam Diemen presenteert die avond ook het eerste exemplaar van het Daarom Duurzaam Diemen Actieplan 2030. Dit actieplan is de basis voor het debat van de lijsttrekkers van de partijen die op 21 maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen.

Verdachten overval pizzakoerier melden zich

DIEMEN De twee verdachten van een overval op een pizzakoerier in Diemen-Zuid hebben zich maandag bij de politie gemeld. De verdachten zijn 17 en 19 jaar oud.

De twee mannen overvielen op 30 oktober 2017 rond 19.15 uur een 15-jarige pizzakoerier op het Roerdomppad in Diemen-Zuid. Na de overval vluchtten zij naar metrostation Diemen-Zuid en stapten in metro 53 in de richting van het Centraal Station.

De politie toonde vorige week gecensureerde beelden van de twee verdachten en riep hen op om zich te melden. Zij kregen een week om zich bij de politie te melden. De politie verspreidde de gecensureerde beelden omdat het vermoeden bestond dat het om minderjarige verdachten ging. De twee mannen zijn aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak.

Zwaan maakt wandeling in Diemen-Noord

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Deze jonge zwaan maakte maandag een wandeling in Diemen-Noord. De zwaan maakt deel uit van de zwanenfamilie die al enige tijd in Diemen-Noord woont. De zwaan stak over op het kruispunt van de Oude Waelweg en Rustenburgh en bereikte veilig de overkant.

'Leefbaar Diemen is een partij met een duidelijk profiel en lef'

Jan Sikking, lijsttrekker van Leefbaar Diemen

Jan Sikking (65) is lijsttrekker van Leefbaar Diemen. Hij woont zijn hele leven in Diemen.

Jan Sikking is docent bedrijfskunde voor het examenjaar op het Mediacollege Amsterdam te Sloterdijk. Foto: Leefbaar Diemen

Wat zijn de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Diemen?
"Woningbouw, sport en jongeren. Er moeten in de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Wij zetten in op sociale huurwoningen en koopwoningen in het middensegment. Er is een aantal plekken in Diemen waar gebouwd kan worden. Maar Leefbaar Diemen is duidelijk: wij zijn bereid om een deel van het groen op te offeren voor woningbouw. Wij denken dat het mogelijk is om in de 'Weilanddriehoek' woningen te bouwen. De tram dient dan te worden doorgetrokken om bewoners een goede verbinding met het centrum te geven. Het is wat ons betreft ook mogelijk om in de Diemer Vijfhoek woningen te bouwen en op de plek waar de ijsbaan van de Diemer IJsclub ligt. Die krijgt dan elders een schaatsbaan. Wij zijn er ook voor om op de plek van de volkstuintjes langs het spoor kleine huisjes te bouwen, zogenaamde 'tiny houses'. Uiteraard dienen die woningen te worden aangesloten op het riool, water en licht. Wij zijn tegen bebouwing van de plek op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg. Wat ons betreft komt daar een mooi parkje. Die hoogbouw kan dan worden gebouwd op een stuk van Spoorzicht. Nee, dit is zeker geen idee van Ronald Vriend, de nummer drie op onze kandidatenlijst (lid van Comité Hoogbouw Nee). Dit idee komt van Leefbaar Diemen. Ik kan mij nog herinneren dat daar geen bebouwing was, want ik heb er als kind nog gevoetbald. Dat er later een kantoorgebouw is neergezet, is naar mijn mening een fout geweest."

Sportterreinen

"Wij denken dat het mogelijk is om in de Spoorwegdriehoek, achter SV Diemen, sportterreinen aan te leggen. Er kan dan een tunneltje komen tussen de Spoorwegdriehoek en Sportpark De Diemen. Daar kan een accommodatie voor een hockeyclub worden aangelegd en een extra veld voor SV Diemen. De spelers van SV-Diemen kunnen dat veld via het tunneltje bereiken. Uiteraard dient er een weg te komen voor de hulpdiensten. Wij zijn ook voorstander van het aanleggen van een atletiekbaan. Die atletiekbaan kan onder water worden gezet en als het vriest door de Diemer IJsclub worden gebruikt. TIW-Survivors hoeft niet per se op de huidige plek op Sportpark De Diemen te blijven, maar als het kan graag."

'Wij zijn een partij die lastige onderwerpen durft te benoemen'

Woontoren

"Jongeren zijn heel belangrijk voor ons. Wij vinden dat er voldoende woningen voor jongeren gebouwd moeten worden en dan denken wij bijvoorbeeld aan de vervallen pastorie, een parel van Diemen, of een woontoren waar zowel senioren als jongeren kunnen wonen. Jongeren kunnen de ouderen dan helpen. Leefbaar Diemen vindt ook veiligheid, inclusief goede verlichting, erg belangrijk."

'Jongeren zijn heel belangrijk voor ons'

Leefbaar Diemen heeft een roerige periode achter de rug.
"Rosali Herder is naar de Ouderenpartij Diemen gegaan en Leo Smits is van DiemenLinksaf naar ons overgestapt. Dat gebeurt niet alleen in de gemeentelijke politiek, maar ook in de landelijke politiek. Het is prima dat de politieke opvattingen van mensen veranderen en dat zij zich aansluiten bij een partij waar zij zich beter op hun plaats voelen. De gemiddelde leeftijd van onze partij is omlaag gegaan. Die was 67 jaar en is nu 55 jaar. Wat mij betreft gaat de gemiddelde leeftijd in de toekomst verder omlaag. Wij hebben al onze kandidaten overigens een Verklaring omtrent Gedrag laten inleveren. Dat vinden wij belangrijk."

Doorvragen

"Wij zijn een partij die lastige onderwerpen durft te benoemen en zaken niet zomaar laat passeren. Wij vragen door, want Leefbaar Diemen is een partij met lef. Dan denk ik aan het vervolgonderwijs van jongeren boven de 12 jaar. Hun schoolverzuim en naar welke scholen buiten Diemen zij gingen waren niet in beeld, maar nu wel."

"Een ander voorbeeld zijn de hoge kosten die Diemen kwijt is aan het management van de brandweer."
Hoe ziet Leefbaar Diemen de toekomst van park Spoorzicht?
"Wij willen dat een deel van Spoorzicht groen blijft. Maar in de hoek van Spoorzicht kan hoogbouw komen, in plaats van op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg. Wij denken dat het parkje dat wij op deze plek willen aanleggen door meer mensen zal worden gebruikt dan park Spoorzicht."

Vind je het lastig dat er twee lokale partijen aan de verkiezingen meedoen?
"Nee. De kiezers zien echt wel het verschil tussen Leefbaar Diemen en Ons Diemen. Leefbaar Diemen is een stabiele lokale partij die al lang meedraait en ervaring heeft. Wij zijn een partij met een duidelijk profiel en lef. Wij durven gewoon te zeggen dat er een deel van de weilanden moet worden opgeofferd om woningen te bouwen en sportvelden aan te leggen. Ik doe geen voorspelling over het aantal zetels dat wij gaan halen. Uiteraard is Leefbaar Diemen bereid om verantwoordelijkheid te dragen en toe te treden tot de coalitie. Het belangrijkste is dat onze punten worden uitgevoerd, met of zonder wethouder van Leefbaar Diemen."

'Het zou ideaal zijn als park Spoorzicht helemaal groen blijft'

Nicole van Engelen, lijsttrekker van GroenLinks

Nicole van Engelen (47) is lijsttrekker van GroenLinks. Zij woont sinds 1995 in Diemen.

Nicole van Engelen is zelf geen wethouderskandidaat. Foto: Trudy Kroese

Wat zijn de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks?
"Ruimte, groen en sociale huurwoningen, duurzaamheid en één samenleving. Wij willen Diemen graag groen houden, maar willen ook dat er sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat betekent dat wij keuzes zullen moeten maken. Wij zijn blij dat er nu plannen zijn om sociale huurwoningen te bouwen. Wat GroenLinks betreft is er ruimte voor die woningen op plekken als Plantage de Sniep - daar zijn ook al besluiten over genomen - en verschillende gebieden in Holland Park en tussen Griend en de Gooiseweg. Daarbij vinden wij een zekere verdichting ook van belang om zo én woningen te kunnen bouwen én het groen te behouden. Diemen groeit en er komen hier meer mensen wonen. Wij moeten onze voorzieningen daarop afstemmen, maar moeten hierin dus wel keuzes maken. Wij zijn voor een middelbare school. Dat is een goede manier om de jeugd in Diemen te houden. Wij denken dat er ruimte voor een middelbare school is naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. GroenLinks wil het energieneutraal wonen en werken voor iedereen in Diemen bereikbaar maken, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van leningen die investeringen in een energieneutraal pand mogelijk maken. Bij nieuwbouw willen we dat de gemeente ervoor zorgt dat er energieneutraal gebouwd wordt. Beter nu investeren dan dat bewoners daar op een later moment veel geld aan kwijt zijn. Het is belangrijk dat we alle nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten houden en zo veel mogelijk toepassen. GroenLinks wil verspilling van energie en grondstoffen en vervuiling voorkomen en tegengaan. Wij zien dat bewoners hier ook steeds actiever mee aan de slag gaan en zijn heel blij met Daarom Duurzaam Diemen, omdat bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hier samen werken aan concrete actieplannen op het gebied van duurzaamheid."

Prettig en veilig

"GroenLinks vindt een samenleving belangrijk waarin mensen zich prettig en veilig voelen en elkaar ontmoeten. Wij vinden Pink Diemen voor de LHBTI+-gemeenschap een goed initiatief. Daarnaast zetten wij ons in voor bijvoorbeeld de mensen van Wij Zijn Hier. Dat zijn vluchtelingen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar ook niet terug kunnen. Er heeft eerst een groep op twee plekken in Diemen-Zuid gewoond en onlangs een andere groep in het oude pand van Rataplan."

'Jorrit Nuijens vinden wij de beste wethouderskandidaat'

Zorg

"Natuurlijk vinden wij de zorg van groot belang. Onze wethouder Ruud Grondel heeft op dat terrein veel werk verzet. De Brede HOED functioneert goed. Daarnaast houden wij de vinger aan de pols bij zaken als de 'keukentafelgesprekken'. Mensen die in aanraking komen met voorzieningen zoals de Wmo of Jeugdzorg krijgen een gesprek met personeel van de gemeente. Zo'n gesprek is niet altijd makkelijk. Soms vergeten mensen bepaalde vragen te stellen of onthouden niet alles wat is gezegd. Wij hebben in de vorige raadsperiode een motie ingediend waarin staat dat de gemeente de mensen moet vertellen dat zij altijd iemand mogen meenemen tijdens zo'n gesprek. Vorig jaar is op ons initiatief een motie ingediend voor een extra dagdeel voor opvang van mensen met beginnende dementie in Huis van de Buurt 't Kruidvat. Alle fracties die aanwezig waren hebben de motie mede ingediend."

'Wij zien op Spoorzicht geen plek voor een sportaccommodatie'

GroenLinks kiest opnieuw voor een wethouder van buiten Diemen.
"Twaalf jaar geleden had Diemen behoefte aan een stabiel bestuur. Ruud Grondel, die veel ervaring had als wethouder, is toen naar Diemen gekomen. Ruud heeft vorig jaar bekendgemaakt dat hij na deze raadsperiode stopt. Er hebben zich diverse mensen bij ons aangemeld die wethouder in Diemen willen worden. Jorrit Nuijens vinden wij de beste kandidaat. Hij is raadslid in Amsterdam en heeft daar goed werk verricht. Jorrit is zichtbaar, een uitgesproken persoon en oprecht geïnteresseerd in mensen. Als Jorrit wethouder wordt gaat hij hier wonen. Hij vindt het belangrijk om de inwoners van Diemen dagelijks tegen te komen. Nee, zelf heb ik nooit overwogen om mij kandidaat te stellen als wethouder. Ik werk als arbeids- en organisatiepsycholoog en vind mijn werk veel te leuk. Wij mikken op vier zetels. GroenLinks staat er landelijk goed voor en wij hopen dat de kiezers het beleid van wethouder Grondel en de fractie waarderen."

Hoe ziet GroenLinks de toekomst van Spoorzicht?
"Het zou ideaal zijn als park Spoorzicht helemaal groen blijft. Het is een koele plek, een plaats waar mensen van de natuur kunnen genieten en ook belangrijk voor de dierenpopulatie. Wat betreft de ruimte heeft GroenLinks twee prioriteiten: groen en sociale huurwoningen. Daarna komt de middelbare school. Ik heb de locaties aangegeven waar woningen en een middelbare school kunnen komen. Wij zien op Spoorzicht geen plek voor een sportaccommodatie. Wij zijn niet tegen de komst van een hockeyvereniging in Diemen, maar vinden andere zaken belangrijker."

Oranjefeest op Koningsdag

Feest op Van Markenplantsoen sluit aan op de vrijmarkt

De vrijmarkt stopt altijd aan het begin van de middag. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Op Koningsdag wordt een Oranjefeest gehouden. Het feest vindt plaats op het Van Markenplantsoen en duurt van 14.00 tot 21.00 uur. Het Oranjefeest wordt georganiseerd door Brasserie Drusius in samenwerking met Wim Bohnenn en Daarom Diemen.

In Diemen gaat Koningsdag elk jaar als een nachtkaars uit. Vanaf 's morgens vroeg tot het begin van de middag bezoeken veel inwoners van Diemen de vrijmarkt op het Diemerplein en de Ouddiemerlaan. Aan het begin van de middag stopt de vrijmarkt en gaan de bezoekers op de fiets of met de tram naar Amsterdam. Veel inwoners van Diemen brengen dan een bezoek aan horecazaak Elsa's aan de Middenweg.

Afgelopen zomer vond het Wereldfestival plaats op het Van Markenplantsoen. Brasserie Drusius stond daar met een bar. Dennis Heide van Brasserie Drusius vond de sfeer prettig en raakte in gesprek met Wim Bohnnen, die een goede kennis van hem is. Bohnenn is bij de meeste Diemenaren bekend als presentator van het Diemer Festijn.

Goed idee

Ook Bohnenn genoot van de sfeer tijdens het Wereldfestival en zag meteen de potentie van het Van Markenplantsoen als plek om evenementen te organiseren. Heide en Bohnenn kwamen op het idee om op Koningsdag een Oranjefeest te organiseren. Heide legde contact met de gemeente en Bohnenn gaf advies en legde contact met de artiesten. De gemeente vond het een goed idee en verleent steun via Daarom Diemen, het instrument dat wordt ingezet voor citymarketing.

Optredens

Tijdens het Oranjefeest zijn er optredens van onder anderen Quincy, Yves Berendse, Barry van Vliet, Jeff van Vliet, Ramon Sandbergen, Sven Versteeg en Danilo. Brasserie Drusius zal twee bars op het plein neerzetten en ook eten verkopen.

Jan Rot speelt zaterdag 3 maart in Theater de Omval.

Vrijdag 2 maart

Audiovisuele show Venetië

10.00 uur | De Schakel

Voor nieuwsgierige en leergierige senioren. Een beeldshow met muziek over deze boeiende stad door dhr. Butink. € 5,- inclusief koffie met lekkers.

Concert: 'Prima Donna'

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

Voor dit intieme matineeconcert hebben mezzosopraan Esther Pierweijer en pianist Stefan Blaak zich laten inspireren door de Prima Donna.

Zaterdag 3 maart

Oudpapieractie

8.30 uur | Diemen

Vrijwilligers van De Ontmoeting halen in heel Diemen papier op.

Repair Café in 't Kruidvat

14.00 uur | 't Kruidvat

Van 14.00-16.30 uur voor reparaties aan klein-huishoudelijke apparaten, speelgoed en elektronische apparatuur.

Poëziecafé

15.30 uur | OBA Diemen

Met dichter Paul Roelofsen, en o.a. de Iraanse Sholeh Rezazadeh en Nelleke Lamme-den Boer.

Jan Rot -
'Seks & Drugs & Rot & Roll'

20.30 uur | Theater de Omval

Van het tv-debuut bij Sonja Barend, het winnen van de Hitkrant-poll 82 en een tournee met Golden Earring naar de ontdekking van zingen in de eigen taal.

Zondag 4 maart

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is ds L. Rasser.

Viering

10.30 uur | Sint Petrus'
Banden Kerk

Eucharistie gezinsviering met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

The Best of IDFA on Tour

11.00 uur | Theater de Omval

Een selectie van vier films. Programma: theaterdeomval.nl.

Vrolijke zondag

14.00 uur | Het Noorderlicht

Saskia Paërl treedt op. Bekende liedjes om mee te zingen, te dansen of naar te luisteren. € 4,-.

Bridge+ in De Schakel

12.00 uur | De Schakel

Om 12.00 uur de clinic 'Het maken van een speelplan' door Nico Portegijs. Om 13.15 uur een bridgedrive. € 2,50 voor ASV-leden, anders € 3,50. Aanmelden: bridge@boekservices.nl of 06-55948192.

Maandag 5 maart

Bingo Noorderlicht

13.30 uur | Het Noorderlicht

Wie weet neemt u een leuke prijs mee naar huis. € 1,50.

Dinsdag 6 maart

Boodschappenbus

11.00 uur | Diemerplein

Voor ouderen, elke dinsdag en donderdag, tussen 11.00 en 15.00 uur, om boodschappen te doen op het Diemerplein. Aanmelden de dag ervoor via tel. 020-6603300.

Stoelyoga Noorderlicht

9.30 uur | Het Noorderlicht

Goed alternatief voor wie reguliere yoga op de mat lastig is vanwege een beperking met staan of liggen. € 1,50 per keer. Informatie: 06-24528317.

'Jane'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Mooie en romantische film over de jonge jaren van antropologe en biologe Jane Goodall.

Donderdag 8 maart

Film

20.00 uur | Theater de Omval

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' heeft maar liefst vier Golden Globes gewonnen.

En verder

Talentontwikkeling

De inschrijvingen van de naschoolse workshops Talentontwikkeling zijn begonnen. Ze beginnen vanaf dinsdag 13 maart en duren acht weken. Informatie en aanmelden: welzijndiemen.nl/as_activities/.

OBA Diemen

De OBA Diemen wil de activiteitenruimte voor bewoners gezelliger maken. Doneer uw ongewenste kamerplant of denk en help mee met de inrichting. Aanmelden bij Mayke de Cock: m.decock@oba.nl of 06-22966060.

Twee vrijkaartjes winnen voor een voorstelling in Theater de Omval en uw recensie in het DiemerNieuws?

Dat kan bij de voorstelling 'Seks & Drugs & Rot & Roll' van Jan Rot op zaterdag 3 maart.

Hoe?

Als u wordt uitgenodigd om deze keer onze recensent te zijn voor 'Mijn Avondje Omval' kunt u eerst samen van de voorstelling genieten en schrijft u daarna in een kort verslag (van ongeveer 200 woorden) wat u van de avond vond, met een leuke foto. Uw recensie wordt gepubliceerd in het DiemerNieuws.

Stuur voor vrijdag 2 maart 12.00 uur een e-mail met uw naam naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Zet in het onderwerp 'Vrijkaarten Jan Rot'. U hoort dan zo snel mogelijk of u de vrijkaarten hebt gewonnen.

SV Diemen pakt volle winst

Ploeg staat nu op achtste plaats in derde klasse C

Trainer Gerrie Breugem: 'Wij zijn nog ongeslagen in 2018.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen De Kennemers met 2-4 gewonnen. Bij rust leidde de ploeg van trainer Gerrie Breugem met 0-2.

SV Diemen kwam op voorsprong door een treffer van Wouter Holthuizen. Jesse Ringelberg zette de bezoekers via een strafschop op 0-2. Na de hervatting kwam De Kennemers terug tot 1-2. Aanvaller Bright Owusu bracht het verschil weer op twee treffers in het voordeel van SV Diemen. Daarna deed De Kennemers weer iets terug (2-3). Jesse Ringelberg bepaalde de eindstand op 2-4. Hij benutte opnieuw een strafschop.

Tevreden

Gerrie Brugem is tevreden over het resultaat van SV Diemen. "Het spel van De Kennemers en SV Diemen was in evenwicht, maar wij hebben de kansen benut. Wouter Holthuizen startte in de basis. Hij is een A-junior en heeft dit seizoen al eerder meegedaan. A-junior Mike Reiziger die vorige week inviel en scoorde, zou in de basis beginnen. Maar hij is zaterdag tijdens de wedstrijd van de A1 geblesseerd geraakt. Dat is jammer. Ik had maar twee wissels op de bank zitten: keeper Dean Palmer en Jesse te Paske. Zij zijn beiden A-junioren. Jesse is tegen De Kennemers twintig minuten voor tijd ingevallen en heeft het goed gedaan. Wij hebben de laatste weken veel punten gepakt en zijn nog ongeslagen in 2018."

SV Diemen staat nu op de achtste plaats van de ranglijst van de derde klasse C. SV Diemen heeft na 16 duels 19 punten. SV Diemen komt komende zondag niet in actie. Er is dan een inhaalprogramma. De ploeg speelt op zondag 11 maart thuis tegen SV Ouderkerk. De wedstrijd op Sportpark De Diemen start om 14.30 uur. SV Ouderkerk staat op de zesde plaats en heeft na 16 duels 25 punten.

TVDZ doet mee aan NLdoet

DIEMEN Tennisvereniging TVDZ doet op vrijdag 9 maart mee aan de actie NLdoet.

TVDZ zoekt vrijwilligers die willen helpen met het 'zomerklaar' maken van het tennispark van de vereniging aan de Sportlaan 7 op Sportpark De Diemen.

Bij de ingang van het tennispark van TVDZ staat een nogal verwaarloosde muur met daarop de naam 'TVDZ'. Dit is niet echt reclame voor de club. TVDZ wil deze muur graag opknappen en vraagt via NLdoet vrijwilligers om mee te helpen. Verder wil de club het tennispark klaarmaken voor het nieuwe zomerseizoen: nieuwe netten ophangen, banen aanharken en onkruid verwijderen, reparatieklusjes uitvoeren e.d. Het schilderen van de muur en het onderhoud van het tennispark begint om 09.00 uur.

Aanmelden

Er hebben zich al vrijwilligers voor de werkzaamheden aangemeld, maar TVDZ hoopt dat meer mensen willen helpen. Zij kunnen zich aanmelden via de website van NLdoet, www.nldoet.nl, en zoeken op klussen in Diemen en vervolgens de klus openen met de titel 'Schilderen/opknappen muur en het park zomerklaar maken'. Dit is de klus van TVDZ.

Open dag

TVDZ houdt op zondag 25 maart de jaarlijkse open dag. Die duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan die dag langskomen op het tennispark om kennis te maken met de tennisvereniging.

Tijdens de open dag wordt er een tennistoernooi gespeeld (mix dubbel), afgewisseld met swingende livemuziek van de seniorenrockband Nine shades of Grey.

Opgericht in 1984

TVDZ werd op 1 april 1984 opgericht door een aantal enthousiaste tennisliefhebbers van wie de meesten toen in Diemen-Zuid woonden. Een van de oprichters was Winny Gontha. TVDZ maakte aanvankelijk gebruik van de velden van handbalvereniging SV Zeeburg en later van die van korfbalvereniging KVD. In 1986 kreeg de vereniging een tijdelijke plek op Sportpark De Diemen. In 1989 verhuisde de tennisclub naar de huidige plek op Sportpark De Diemen. TVDZ beschikt op de Sportlaan over een accommodatie met zes tennisbanen van kunstgras, een oefenkooi en een gezellig clubgebouw. Er wordt het hele jaar door getennist. TVDZ heeft zo'n 350 leden.

Fergil Hesterman sluit zaterdag seizoen af

Fergil Hesterman sluit zaterdag een goed seizoen af.

DIEMEN IJszwemmer Fergil Hesterman bereidt zich voor op de laatste wedstrijd van het ijszwemseizoen. Hij doet zaterdag mee aan een wedstrijd in Duitsland.

Fergil heeft tot dusver een goed seizoen gezwommen. Hij deed van 5 tot en met 7 januari mee aan de open Duitse kampioenschappen in Veitsbron. Hij veroverde de titel op de 1.000 meter met 9 tienden seconden voorsprong op de wereldkampioen Petar Stoychev. Ook prolongeerde hij zijn titel op de 500 meter.

Op 13 januari deed hij mee aan de open Poolse kampioenschappen. Hierbij werd hij tweede op de 1.000 meter, maar wist de Ice Combo wel te winnen door de tweede kilometer te winnen. Van 19 tot en met 21 januari nam hij deel aan de Nederlandse kampioenschappen te Volendam. Op de IJsmijl wist hij zijn titel te verdedigen, op de 500 meter werd hij Nederlands kampioen en op de 1.000 meter veroverde hij de tweede plaats.

Op 27 januari pakte hij de titel op de 1.000 meter tijdens de open Ierse kampioenschappen in Armagh.