DiemerNieuws

16 februari 2017

DiemerNieuws 16 februari 2017


ProRail hoopt dat problemen overgang zijn opgelost

DIEMEN - ProRail hoopt dat de problemen bij de spoorwegovergang bij het station in het centrum definitief zijn verholpen.

"Tot afgelopen herfst zijn er weinig problemen geweest met deze overweg, maar de afgelopen weken was er sprake van hardnekkige, terugkerende storingen aan de installatie. De contractaannemer heeft alles gedaan om deze storingen te verhelpen: kaarten vervangen, installatie resetten et cetera, maar toch bleven er meldingen komen. Verschillende overweg-experts hebben we hierbij gehaald en uiteindelijk is besloten om de leverancier van de overweg, een Duitse firma, te vragen om het probleem te verhelpen. Toen is besloten om het besturingssysteem van de overweg in zijn geheel te vervangen om definitief af te rekenen met deze recidiverende storing. De Duitse leverancier heeft deze grote operatie in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag uitgevoerd", aldus een woordvoerder van ProRail. "Tot onze spijt heeft er woensdag toch weer een storing plaatsgevonden. Dat is vrij snel opgelost, maar leverde helaas wederom hinder op. Er zat een onderdeel los. Na het herstel zijn er geen storingen meer geweest. We gaan ervan uit dat dat nu zo blijft en we monitoren deze overweg intensief."
De spoorwegovergang in het centrum van Diemen is een zogeheten ADOB (met dubbele overwegbomen) waarvan er in Nederland nog maar twee in centraal bediend gebied liggen. "Deze overweginstallatie ligt er al meer dan tien jaar in en hier is toentertijd voor gekozen vanwege het risicogedrag van weggebruikers bij deze overweg."

Lees verder op pagina 2.

Voertuig rijdt over veld SV Diemen

DIEMEN - Onbekenden hebben met een voertuig over het hoofdveld van SV Diemen gereden. De gemeente kan pas nadat de sneeuw van het veld is verdwenen vaststellen of en hoe groot de schade is.

Leden van SV Diemen zagen dat er sporen van banden in de sneeuw op het hoofdveld van de club stonden. Het incident heeft waarschijnlijk in het weekeinde plaatsgevonden. De sporen wijzen erop dat iemand met een voertuig over het veld van kunstgras heeft gereden. De gemeente heeft foto's van de bandensporen gemaakt en kan pas nadat het veld volledig is ontdooid vaststellen of en hoe groot de schade is.

Sportpark De Diemen is eigendom van de gemeente Diemen. Het sportpark is nooit afgesloten om mensen de gelegenheid te geven gebruik te maken van de sportvelden. Het is mogelijk om met een auto door de ingang van het sportpark naar het hoofdveld van SV Diemen te rijden. Die ruimte is gecreëerd om ambulances de gelegenheid te geven om het veld te bereiken.

Ook is het mogelijk om via een speciale toegang het veld op te rijden. De gemeente gebruikt die toegang als er onderhoudswerkzaamheden aan het veld moeten worden verricht. De gemeente heeft die toegang inmiddels afgesloten.

Amsterdam vraagt om openen Nuonweg

DIEMEN - Het is een tijd stil geweest rond de 'Nuonweg', het stukje Overdiemerweg over het terrein van de Nuoncentrale bij Maxis. Maar nu heeft de gemeente Amsterdam de gemeente Diemen in een brief gevraagd om de weg weer open te stellen, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat dat best kan. Wethouder Lex Scholten is daar nog helemaal niet zo zeker van.

In de zomer van 2014 sloot Diemen de weg, die sinds 2010 tijdelijk open was gesteld, af, wat tot een storm van protest leidde, vooral uit Amsterdam. Amsterdam vroeg om dit besluit weer terug te draaien, waarop Diemen een flink aantal punten formuleerde voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er nodig zou zijn voor openstelling van de weg en de noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan. Dat ging om verkeerstechnische zaken, veiligheid, geluidsoverlast en verkeershinder, maar ook over de economische effecten en de aansprakelijkheid bij schadeclaims. De resultaten zijn er nu eindelijk. Tenminste, voor een deel van de gevraagde onderzoeken, aldus Scholten. "Amsterdam vraagt ons nu een principebesluit te nemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Maar we willen eerst de resultaten zien van alle gevraagde onderzoeken en bovendien goed onderzoeken of er inderdaad geen belemmeringen zijn om het bestemmingsplan te wijzigen, iets waar de gemeenteraad overigens ook nog mee zal moeten instemmen."
Lees verder op pagina 5.

Cultureel Diemen presenteert zich bij Open Podium

Saxofoonconcert en kunst, ook buiten de theaterzaal was veel te doen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een geslaagd Open Podium in Theater De Omval zondag, waar cultureel Diemen zich van zijn beste kant liet zien. De belangstelling was groot. De hele middag stond het theater bol van de culturele activiteiten, binnen en buiten de theaterzaal. Het Open Podium werd georganiseerd door de Muziekschool Diemen, Theater De Omval en de Stichting Welzijn Diemen (SWD). Burgemeester Erik Boog opende het Open Podium en genoot van het gevarieerde programma. Muziek, zang, dans, beeldende kunst: het was er allemaal. Tijdens de Talentenshow van de SWD lieten kinderen hun kunsten zien.

102.249

kilo textiel is in 2016 in Diemen door Sympany via straatcontainers ingezameld

Buitenlust te koop

Niet iedereen weet dat de wijk Buitenlust vernoemd is naar de boerderij die daar ooit stond. In 1918 ging de boerderij na een sterfgeval in de verkoop. Om precies te zijn, dinsdag 20 april om half twaalf in Koffiehuis De Reiger in Diemerbrug. De boerderij werd als volgt aangeprezen: "De Hofstede Buitenlust te Diemen aan de Oud Diemerlaan nabij den Hollandschen Spoorweg en tegenover de School met den Bijbel en strekkende tot aan der Diem en de Ringvaart van Watergraafsmeer, groot 20 Hectaren, 96 Aren, 80 centi-Aren.

Te zien Woensdags en Donderdags: de gebouwen van 10 -12 uur, het land den geheelen dag.

Conditiën 8 dagen vóór de verkooping verkrijgbaar en ter inzage bij den Notaris, Middenweg 34 te Watergraafsmeer en in gemeld koffiehuis."

In 1970 werd een in bouwkundig uitstekende staat Buitenlust gesloopt voor nieuwbouw. Er waren nauwelijks protesten. Het was de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig: rücksichtslos afbreken en vernieuwen. Op deze locatie verrees in 1975 een geheel nieuwe woonwijk met de naam Buitenlust. De wijk is goed op de prentbriefkaart te zien, ten noorden van de spoorlijn.

Weerbericht

Overgang naar licht wisselvallig weer, vrij zacht
Boven België ontstond in het weekeinde onverwachts een hoogtelaag (lagedrukgebied in de hoge luchtlagen). Het zorgde voor een ware sneeuwverrassing. Sinds zondag zwaait het continentale hogedrukgebied de scepter met veel zon. Woensdag was het voorjaarsachtig met een naar zuid draaiende wind. Nadien volgt er meer bewolking, maar het blijft vrij zacht.

Donderdag + vrijdag
Na vier zonnige dagen nam donderdag de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Ook voor vrijdag en het weekeinde wordt vrij veel bewolking verwacht met kans op een beetje regen. Er is nu en dan ook ruimte voor de zon. Alle dagen waait er een overwegend matige wind tussen zuid en west. De nachtelijke minima liggen rond 3 graden. Lokaal kan het aan de grond een graadje vriezen. Overdag loopt de temperatuur geleidelijk op naar 8 à 9 graden in de middag.

Trend na het weekeinde
De komende week ligt een gordel van hoge luchtdruk net ten zuiden van Nederland. Aan de noordflank ervan trekken met een stevige westelijke stroming fronten van depressies mee die in het Noordzeegebied soms voor wat regen zorgen. De maxima komen uit op 9 à 10 graden.

Weetje
Februari is een echte wintermaand, maar het kan ook al voorjaarsachtig zijn. Zo werd het op 4 februari 2004 +16 graden. In contrast daarmee werd het op 4 februari 2012 –19 graden. De koudste februari was die van 1956 met een gemiddelde van –6.7 graden. De zachtste februari was die van 1990 met gemiddeld +7.6 graden. Op 20 februari 1990 werd het 17 graden.

Spoorwegovergang

Verkeersregelaars regelden het verkeer tijdens de storing en het onderhoud vorige week.

Vervolg van de voorpagina.

"Dubbele overwegbomen zorgen dat er niet geslalomd kan worden. Om te garanderen dat er geen voertuigen en personen 'opgesloten' raken is er een radar geïnstalleerd die scant of de overweg vrij is als deze geactiveerd wordt. Deze overweg is qua systeem en installatie complexer dan een reguliere AHOB, met spoorbomen die maar één weghelft afsluiten. Dat merken we als er storingen optreden", aldus ProRail.
Overigens wordt deze overweg op termijn een spooronderdoorgang. De bouw start volgens de planning in 2018 en de passage wordt naar verwachting in 2021 opgeleverd.

Onrust
Onder omwonenden van de spoorwegovergang is onrust ontstaan over een brief van ProRail. Daarin wordt de suggestie gewekt dat er tijdens een groot aantal nachten in maart, april, mei en juni inspectie van het spoor plaatsvindt en onderhoudswerkzaamheden worden verricht. "De brief is onduidelijk geformuleerd. Het gaat om een aantal nachten die gereserveerd zijn voor inspectie en onderhoud van het spoor op het hele traject tussen Amsterdam en Almere. Wat Diemen betreft gaat het om een klein aantal nachten waarin er inspectie plaatsvindt en zo nodig onderhoudswerkzaamheden worden verricht."

Debat jongerenraad trekt veel belangstellenden

Jongeren praten informeel met politici

Veel vragen vanuit het publiek.

DIEMEN - Het politiek debat dat de jongerenraad van Diemen donderdagavond in Het Wapen van Diemen heeft georganiseerd, is druk bezocht. Onder de aanwezigen waren veel jongeren.

Het debat stond in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer die op 15 maart plaatsvinden. Politici van diverse politieke partijen gingen met elkaar in debat en beantwoordden vragen van het publiek. Deelnemers aan het debat waren Bram Buskoop (SP), Barbara Gardeniers (CDA), Yvonne Welter (VVD), Fabian van Hal (GroenLinks), Ilse Smit (Partij van de Dieren), Farida Polsbroek (PvdA-raadslid in Diemen) en Mart Roumen (voorzitter van de afdeling Diemen van D66). Er deden twee inwoners van Diemen aan het debat mee: Farida Polsbroek woont al jaren in Diemen en Bram Buskoop woont sinds enige tijd op de Campus Diemen Zuid. Mart Roumen woonde lange tijd in Diemen, maar is onlangs verhuisd naar Amsterdam.

Stellingen
De politici gingen met elkaar in discussie aan de hand van stellingen die hen door de organisatie werden voorgelegd. Het ging om stellingen als: is het de taak van de overheid om meer geld uit te trekken voor defensie, mag er op middelbare scholen al dan niet ongezond voedsel worden verkocht, mag de politie gebruikmaken van tasers en is de overheid verantwoordelijk voor de integratie van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Voor wie de landelijke politiek een beetje volgt waren de antwoorden van de politici niet verrassend.

De politici geven hun mening. Foto's: Trudy Kroese

Voorzitter jongerenraad: 'Een van de partijen heeft mij overtuigd'

De discussie over defensie was leuk. De meeste partijen zijn voorstander van samenwerking in Europees verband, waarbij voor Nederland een belangrijke rol is weggelegd bij taken van de marine. De VVD en het CDA vinden dat Nederland allereerst de eigen defensie op orde moet brengen en willen hier geld voor uittrekken.
Veel van de aanwezige jongeren mogen op 15 maart voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Irene en David bespraken na afloop het debat. Zij mogen op 15 maart voor het eerst stemmen. Ze vonden het debat zinvol, maar weten toch nog niet welke partij op 15 maart hun stem krijgt. Een ding weten zij zeker: zij gaan op 15 maart naar het stembureau, want stemmen is een burgerplicht.

Twee jonge mannen en een jonge dame vertelden dat zij al zeker weten welke partij op 15 maart hun steun krijgt. Ook zij vonden het debat zinvol, maar misten diepgang in sommige stellingen. Wel vonden zij het prettig dat zij de politici na afloop van het debat konden aanspreken.

Stemmen is een burgerplicht, is de mening van jongeren

Goede opkomst
Alysa Sinke is voorzitter van de Jongerenraad Diemen. Zij toonde zich tevreden over het debat. "De opkomst was goed, ik schat tussen de vijftig en zestig aanwezigen. Ik vond het goed dat veel jongeren vragen aan de deelnemers aan het debat durfden te stellen. Ook vond ik het prettig dat veel deelnemers na afloop bleven en aanspreekbaar waren. Ik wist voor het debat nog niet op welke partij ik op 15 maart ga stemmen, maar dat is door het debat veranderd. Een van de partijen heeft mij overtuigd."

Inloopavond
De Jongerenraad Diemen houdt op donderdag 2 maart een inloopavond in grand café Blauw in De Omval. Die duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Geïnteresseerde jongeren kunnen dan kennismaken met de leden van de jongerenraad.

Gratis naar de dierenarts

DIEMEN - Diemenaren met een laag inkomen kunnen tijdelijk gratis met hun huisdieren naar de dierenarts. Het gaat om een proef van de gemeente Diemen.

De gemeenteraad steunde eind 2016 een motie van de SP voor dit initiatief. De gemeente werkt samen met de Dierenambulance Amsterdam. Alleen mensen die een Stadspas hebben met een groene stip kunnen gebruikmaken van de aanbieding. Zij krijgen één gratis consult, korting op een vervolgbehandeling en kunnen honden, katten en konijnen gratis laten steriliseren of castreren en chippen. In Diemen doen Dierenkliniek Diemen en het Dierenziekenhuis Diemen mee aan de aanbieding. De proef loopt in ieder geval tot en met december 2017, overwogen wordt om de proef te verlengen tot 1 september 2018. Echter: er is een beperkt budget. Als het geld op is, stopt de proef ook eerder.

Vunzige Deuntjes in juli in Diemerbos

DIEMEN - Het festival Vunzige Deuntjes wordt op zaterdag 29 en zondag 30 juli in het Diemerbos gehouden.

Het festival wordt georganiseerd door Chasing the Hihat, dat ook de afgelopen jaren al muziekfestivals organiseerde in het Diemerbos. Het is de bedoeling dat er in het weekeinde ervoor een soortgelijk festival in het Diemerbos wordt gehouden.

Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland zijn eind 2016 op zoek gegaan naar mooie muziek-, cultuur-, sport- en lifestyle-evenementen voor in het Diemerbos. Geïnteresseerden met een plan voor een muziekfestival konden zich inschrijven. Chasing the Hihat is geselecteerd en mag in 2017 en - bij positieve evaluatie - de navolgende jaren muziekevenementen organiseren in het Diemerbos.

Babbeltruc

DIEMEN - Een man heeft maandag met een babbeltruc geprobeerd binnen te komen bij een bewoner in Diemen-Centrum.

De man zei dat hij de meterstanden kwam opnemen, maar de oplettende bewoner heeft de deur niet geopend. Niet veel later kwam de man weer langs met hetzelfde verhaal en nogmaals hield de bewoner de deur gesloten. De politie heeft de verdachte niet meer aangetroffen. Voor zover bekend is het bij deze ene melding gebleven.

Sloop casco pand start binnenkort

DIEMEN - De sloop van het betonnen casco van het pand op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg begint naar verwachting volgende week. Eigenaar Jan de Jager: "Het pand is leeggehaald. Er zijn zaken als metaal en bedrading verwijderd. De machine waarmee het beton wordt gesloopt arriveert naar verwachting volgende week in Diemen. Ik schat in dat de werkzaamheden eind maart, begin april zijn afgerond."

Wie wordt in maart de 'Maestro van Diemen'?

Diemer Harmonie organiseert dirigeerwedstrijd

Diemer Harmonie speelt voor één keer met -vijf- andere dirigenten. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Vijf dappere kandidaten zonder dirigeerervaring gaan de strijd aan om de titel 'Maestro van Diemen'. De Diemer Harmonie bestaat dit jaar 120 jaar en organiseert de dirigeerwedstrijd.

De vijf kandidaten zijn: Peter Roest (voormalig lid van Edog), Dagmar Terpstra (theatermaker), Marinus van Dijk (oud-voorzitter winkeliersvereniging Diemerplein), Ellen van den Tol (voorzitter Muziekschool Diemen) en Steven Dijk (voorzitter Kunstzin en voormalig wethouder Diemen). Zij krijgen tweemaal les van de vaste dirigent van de Diemer Harmonie, Vincent van den Bijlaard. Op 12 maart laten ze zien wat ze kunnen als ze, met publiek erbij, de harmonie dirigeren in Theater De Omval. Het publiek mag, samen met de orkestleden en de jury, bestaande uit dirigent Vincent de Kort, Dirk van der Niet (oud-dirigent Diemer Harmonie) en klarinettiste Céleste Zewald, stemmen wie de titel 'Maestro van Diemen' verdient.

Ook nieuwsgierig hoe de kandidaten het doen? Kaarten reserveren kan via penningmeester@diemerharmonie.nl of zijn voor het concert te koop bij de kassa.

Louis (Loek) Biesbrouck


Ondernemer
79 jaar
Diemenaar sinds 1969

U werkt nog?
"Mijn loopbaan is erg uiteenlopend geweest. Nadat ik het schoonmaakbedrijf van mijn vader had overgenomen, heb ik mijn studie belastingrecht afgemaakt. Ik ben fiscaal jurist, maar heb ook nog 25 jaar als bemiddelaar in onroerend goed huizen verkocht in Spanje. Sinds negen jaar ben ik bezig met de verkoop van infraroodverwarmingsproducten."

Wat zijn uw hobby's?
"Vooral sport. Ik geef les bij judovereniging Luki Goshi in de Sporthal Wethouder Verheij in Amsterdam-Oost. Ik ben in die buurt geboren en opgegroeid. Ik heb de vijfde dan in judo en de vierde dan in jiujitsu. Ik geef judolessen en ook katalessen. Deze laatste zijn lessen voor de zwarte band. Daarnaast tennis ik twee keer per week bij TVDZ in Diemen. Ik zit ook in de redactiecommissie van het clubblad van de vereniging: de Ace."

Waar doet u uw boodschappen?
"Bij de Jumbo in Diemen-Zuid. Dat vind ik een prettige winkel. Ook vind ik het goed dat je daar gratis kunt parkeren. Ik erger me aan de voortdurende prijsverhogingen voor het betaald parkeren in het centrum en dat invaliden hier ook moeten betalen, terwijl het in Amsterdam gratis is."

Wat vindt u de mooiste plek in Diemen?
"Ik vind het Diemerbos mooi, al kom ik daar te weinig. Ik heb moeite om lange afstanden te lopen."

Wat leest u graag?
"Detectives zoals Ludlum. Ik lees elke nacht tussen 00.30 uur en 01.30 uur. Mijn vrouw ligt dan in bed en dan wil ik geen televisie meer aanzetten."

Wat kan er beter in Diemen?
"Het parkeren in het centrum dus en de veiligheid. Wij wonen in Diemen-Zuid en in de omgeving van onze woning zijn veel slecht verlichte en onverlichte paden. Daar zou iets aan moeten worden gedaan. Daarnaast laten mensen hun hond zijn behoefte doen op die paden. Andere mensen lopen het risico om in die hondendrollen te trappen."

Nuonweg

Vervolg van de voorpagina.

Scholten is onder meer nog benieuwd naar de mening van openbaarvervoerbeheerders, de provincies Noord-Holland en Flevoland over de mogelijke hinder voor het openbaar vervoer als de weg weer open gaat. Daarnaast wil de gemeente Diemen dat Amsterdam garant staat voor alle mogelijke schadeclaims. "Het omzetverlies op IJburg is volgens Amsterdams onderzoek 19% en in Diemen 4%, daarnaast speelt nog het vraagstuk van onrechtmatige overheidssteun aan de Maxis."

Volgens de onderzoeken vergt openstelling van de weg nog een investering van 5 miljoen euro, onder meer om de kruising met de Fortdiemerdamweg verkeersveilig te maken en de Nuonweg aan te passen. Een investering die, aldus Scholten, geheel voor rekening komt van Amsterdam.

Drie inbraken in één week

DIEMEN - Drie woninginbraken in één week. Tweemaal bleef het bij een poging, de derde keer werden er ook spullen gestolen.

Dinsdag 7 februari was het raak aan de Meelbeskamp in Diemen-Zuid. Rond 21.30 uur werd aan de voorzijde van een woning een raam vernield, maar er werd niets gestolen. Later diezelfde nacht, rond 00.55 uur, was er een inbraakpoging op de Bergwijkdreef. Daar werd een slot vernield met de kerntrekmethode, maar is nog onbekend of de daders ook echt zijn binnengekomen. De laatste inbraak was een dag later, in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari op de Hofstedenweg in Diemen-Noord. Ook hier hebben de daders een raam vernield; bij deze inbraak zijn ook spullen gestolen.

Nieuw boek Van Dok

DIEMEN - 'Twee keer woordwaarde' is de titel van de nieuwe roman die oud-burgemeester Anneke van Dok van Diemen zondag 19 februari presenteert in Amsterdam.

Van Dok was tussen 1984 en 1990 burgemeester van Diemen. Voor dit boek liet zij zich inspireren door de vele bezoeken die zij tijdens haar burgemeesterschap bracht aan 100-jarigen en diamanten huwelijksparen. Het boek speelt zich af in een luxe herstelhotel. De roman geeft ook een aardig inkijkje in Het Binnenhof waar zij als staatssecretaris en Kamerlid ook actief was. Dit is de derde roman van Van Dok. Haar vorige boek, 'Het recht van de sterkste', presenteerde zij vorig jaar in Diemen

Taart van D66 voor Repair Café Diemen

Taart bij de reparaties. Foto: Kai de Haan

DIEMEN - De vrijwilligers van het Repair Café van Duurzaam Dorp Diemen werden zaterdag getrakteerd op een taart van D66.

Rond Valentijnsdag zet D66 traditiegetrouw vrijwilligers in het zonnetje. Het was het tweede jaar op rij dat er een valentijnstaart in Diemen werd uitgereikt. In het Repair Café in De Diem staat iedere tweede zaterdag van de maand de koffie klaar en kunnen mensen samen met vrijwilligers kijken of hun kapotte apparaat nog gerepareerd kan worden.

'De maatschappij is ruwer geworden en de politiek ook'

Harry van Bommel (SP) neemt in maart afscheid van de Tweede Kamer

DIEMEN - Harry van Bommel vertrekt in maart als Tweede Kamerlid voor de SP. De 54-jarige inwoner van Diemen heeft besloten om zich niet verkiesbaar te stellen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is ruim 18 jaar lid geweest van de Tweede Kamer en richt zich nu op een andere werkkring. Harry van Bommel blikt terug op zijn politieke loopbaan.

Harry van Bommel: 'Wij moeten bescheiden zijn met de ambitie om te proberen om overal democratie te brengen.' Foto: Trudy Kroese

Hoe ben je politiek actief geworden?
"Wat politiek betreft was ik een laatbloeier. Ik stemde aanvankelijk blanco omdat ik van mening was dat de politieke partijen te veel op elkaar leken. Toen ik 24 jaar was heb ik voor het eerst gestemd. Dat was nadat ik de SP had leren kennen en ik stemde toen ook op de SP. Niet alleen vanwege de idealen, maar ook omdat de partij actie voerde. Dat doet de SP nog steeds. Na mijn studie gaf ik Nederlands en Engels op een ROC in Amsterdam-Zuid, vlak bij de Rai. Dat heb ik tussen 1990 en 1994 gecombineerd met het lidmaatschap van de stadsdeelraad Oost in Amsterdam. Ik ben in 1994 gestopt met lesgeven. Tussen 1994 en 1998 was ik raadslid in de gemeenteraad van Amsterdam en combineerde ik dat werk met de functie van fractiemedewerker van de SP in de Tweede Kamer."

In 1998 ben je lid geworden van de Tweede Kamer.
"Ik stond voor de verkiezingen in 1998 op de vijfde plaats van de kandidatenlijst en de SP haalde vijf zetels. Na de verkiezingen trad het tweede Paarse kabinet aan. Wim Kok was premier. Ik heb als Kamerlid drie premiers meegemaakt: Kok, Balkenende en Rutte. Daarnaast ook nog eens zes ministers van Buitenlandse Zaken."

'Het internet is van een digitale snelweg een open riool geworden'

Hoe kijk je terug op het werk in de Tweede Kamer?
"Ik heb de twee mooiste portefeuilles: Buitenlandse Zaken en Europese Zaken. Op het gebied van Buitenlandse Zaken gelden weinig wetten, maar heb je te maken met actuele onderwerpen zoals het conflict in Syrië. Als lid van de commissie-Buitenland ging ik twee keer per jaar op reis. Ik heb altijd veel contact onderhouden met mensen die tot etnische minderheidsgroepen behoren, onder andere in Irak, China en Rusland. Als lid van de commissie-Europese Zaken ging ik ook twee keer per jaar op reis. Ik heb bijvoorbeeld alle landen van de Europese Unie bezocht."

Wat heb je geleerd van het werk als Kamerlid?
"Wij moeten bescheiden zijn met de ambitie om te proberen om overal democratie te brengen. Er is meer bereidheid om conflicten te stoppen dan bereidheid om aan conflictpreventie te doen. Dat laatste lijkt niet sexy in de politiek. Je bestrijdt dan iets dat er nog niet is. Dat is toch iets anders dan krachtdadig optreden om een conflict te beëindigen."

'Mijn laatste werkdag als Kamerlid
is op 22 maart'

Geef eens een voorbeeld.
"Door de brexit lijkt er weer een harde grens te komen tussen Noord-Ierland en Ierland. De kans is groot dat de mensen weer tegenover elkaar komen te staan en het conflict in Noord-Ierland weer oplaait. Een ander voorbeeld is de situatie in de Baltische Staten. De meerderheid van de inwoners van de Letse hoofdstad Riga is Russisch. Het is belangrijk dat deze mensen volwaardige burgerrechten krijgen anders speelt Poetin daarop in."

Vind je het vervelend dat je altijd lid bent geweest van een Kamerfractie die deel uitmaakt van de oppositie?
"Nee. Ik steun vaak de oppositie, maar niet altijd. Het is niet zo dat ik de oppositie steun omdat ik deel uitmaak van de oppositie. Ik heb veel met internationale betrekkingen te maken en daar is het institutioneel recht de belangrijkste leidraad. Er gelden maatstaven als De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève. Dat zijn objectieve maatstaven die universeel toepasbaar zijn. Die gelden overal: in het Midden-Oosten en op de Balkan. Dan praat je niet over links of rechts."

Je voelt je een volksvertegenwoordiger en bent ook actief in Diemen.
"Ik heb een aantal acties van de lokale SP gesteund. De actie om bus 136 in Diemen te laten rijden en de actie voor het behoud van loketten bij de stations. In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik mij ook altijd ingezet voor de partij in Diemen."

Hoe is de politiek in de afgelopen 19 jaar veranderd?
"De politiek is een afspiegeling van de maatschappij. De maatschappij is ruwer geworden en de politiek ook. Dat is begonnen in de periode dat de LPF actief werd. Toen ik in de Tweede Kamer begon was het niet denkbaar dat een premier zei dat mensen die het hier niet bevalt maar moeten oppleuren. Ik vind dat ook verkeerd: je moet juist het gesprek met die mensen aangaan."

Word je zelf wel eens vervelend benaderd?
"Ik kan het nu wel zeggen omdat ik binnenkort stop: ik heb te maken gehad met bedreigingen. Meestal zwijg ik erover omdat het anders alleen maar erger wordt. Ik krijg soms vervelende e-mails. Als het om een anonieme e-mail gaat waarin alleen maar wordt gescholden, negeer ik die. Maar als het om een e-mail gaat van iemand die boos is, beantwoord ik die wel. Vaak raak je met die mensen in gesprek. Ik zeg weleens dat internet van een digitale snelweg een open riool is geworden. Maar ik krijg allerlei soorten e-mails binnen. Recent nog van een persoon die werkloos is geworden en niet weet hoe hij een uitkering moet aanvragen. Ik kijk waar die persoon woont en of er in die plaats een afdeling van de SP is. Vervolgens breng ik hem met die afdeling van de SP in contact."

Word je vaak op straat lastiggevallen?
"Nee nooit. Doordat ik al heel lang actief ben in de politiek, eerst in Amsterdam en daarna in de Tweede Kamer, herkennen veel mensen mij. Het komt ook voor dat mensen mij aankijken en niet weten waarvan zij mij precies kennen. Dat gebeurt vooral als ik geen pak aan heb. Ik draag tijdens mijn werk als Kamerlid altijd een pak. Ik vind dat dat bij de functie hoort."

Welk deel van je werk zal je gaan missen?
"Het directe contact met groepen belanghebbenden zoals Koerden, Surinamers, Tibetanen en Oeigoeren. Ik verdiep mij in die mensen en krijg daar veel waardering voor terug."

Wanneer is jouw laatste werkdag in Den Haag?
"De verkiezingen zijn op 15 maart. De uitslag die die avond of nacht bekend wordt gemaakt is slechts een voorlopige uitslag. Dat weet niet iedereen. De huidige Tweede Kamer wacht de definitieve uitslag af en beoordeelt daarna de geloofsbrieven van de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Mijn laatste werkdag als Kamerlid is op 22 maart."

Wat ga je in de toekomst doen?
"Ik ga mij richten op een baan waarbij ik internationaal ondersteuning ga bieden aan mensen en organisaties die bezig zijn met het opbouwen van een democratie. Dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld zelf politiek actief zijn, maar ook organisaties als vakbonden. Ik ben nog niet aan het solliciteren, maar voer wel netwerkgesprekken."

Salaris

Politici van de SP moeten een aanzienlijk deel van hun salaris inleveren. Dit geld wordt gebruikt om ondersteunend personeel aan te nemen en acties te financieren. Harry van Bommel: "Een Kamerlid verdient 7.000 euro netto per maand. Dit is inclusief onkosten. Ik mag als Kamerlid 2.700 euro netto per maand houden. Dat is het maximumsalaris dat geldt voor alle fulltimepolitici van de SP, ook voor een wethouder. Dit bedrag is exclusief onkosten. Ik mag zaken als benzine en kranten declareren. Ik vind 2.700 euro netto per maand een goed salaris."

Goede resultaten De Meeuwen

Heren winnen van ZPC Amersfoort

De selectie van dames 1 van De Meeuwen.

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft voor eigen publiek met 3-3 gelijkgespeeld tegen Aquarijn. Het eerste herenteam van De Meeuwen boekte een 8-5 overwinning op koploper ZPC Amersfoort: 8-5.

De dames van De Meeuwen ontvingen het sterke en hooggeplaatste team van Aquarijn. Eerder dit seizoen verloor De Meeuwen de uitwedstrijd in Nieuwegein met 9-5. De ploeg uit Diemen was van plan om revanche te nemen. De Meeuwen en Aquarijn begonnen beide meteen met een hele press, een tactiek waarbij een ploeg geen enkele speler van de tegenpartij vrij laat zwemmen. Het is een speelwijze die erg vermoeiend is.

De Meeuwen was aanvankelijk iets sterker. De thuisploeg nam in de tweede periode een 1-0 voorsprong door een treffer van Jannie Spijker: 1-0. Sophia Lunenburg benutte een strafworp en bracht de stand op 2-0. Vlak daarna wisten de dames van Aquarijn tweemaal van een 'man'-meersituatie te profiteren: 2-2.

Aan het begin van de derde periode wist Tessa Coumou op fantastische wijze een doelpunt te forceren. De treffer bracht De Meeuwen op een 3-2 voorsprong. Halverwege de derde periode kwam Aquarijn weer terug door een snoeiharde backhand: 3-3. Na een paar prachtige reddingen van keepster Sanne Winchester bleef deze stand staan. De dames van Aquarijn hadden inmiddels een halve pressverdediging opgesteld, waardoor De Meeuwen op de aanvallende helft niks meer kon betekenen. In de bloedstollende laatste minuten veranderde er niets meer aan de stand.

Heren
De heren van De Meeuwen Diemen speelden een goede wedstrijd tegen een sterke tegenstander. De thuisclub nam in de eerste periode een 3-1-voorsprong. Nadat De Meeuwen op 4-2 was gekomen, wist ZPC Amersfoort langszij te komen: 4-4. De Meeuwen nam opnieuw het initiatief en liep in de derde periode uit naar 6-4. In de laatste periode werd het spannend. Nadat de bezoekers 6-5 hadden gemaakt, scoorde De Meeuwen drie keer en won overtuigend: 8-5.

SV Zeeburg mikt op groei

Handbalvereniging kiest nieuwe voorzitter

Rob van Dijk, Giovanni Douven, Ronald Schouten en Arian Doeser.  Foto: SV Zeeburg

DIEMEN - Ronald Schouten (54) is tijdens de algemene ledenvergadering gekozen als voorzitter van handbalvereniging SV Zeeburg. Hij is de opvolger van Giovanni Douven, die na acht jaar is afgetreden als voorzitter van de club.

Douven blijft wel actief als bestuurslid, met als aandachtspunt de technische commissie van SV Zeeburg. Rob van Dijk blijft penningmeester van de club. Arian Doeser is toegetreden tot het bestuur.

Dochter
Schouten is via zijn dochter betrokken geraakt bij SV Zeeburg. "Mijn dochter speelt vanaf haar zevende bij de club. Zij speelt dit seizoen in het team van de B1-junioren van SV Zeeburg. Nee, ik ben in het verleden niet echt actief geweest voor SV Zeeburg. Ik ben gevraagd om mij kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Dat heb ik gedaan."

Clubgebouw
De nieuwe voorzitter zegt dat SV Zeeburg er op sportief gebied goed voorstaat, maar dat de financiële situatie lastig is. "De uitloop van de werkzaamheden voor ons nieuwe clubgebouw heeft een negatieve invloed gehad op onze financiële situatie. Wij zullen als club in de breedte moeten groeien om op sportief gebied te kunnen blijven presteren. Wij hebben zo'n 180 leden. Als ik dat vergelijk met de handbalverenigingen in de regio is dat een mooi ledenaantal. Maar handbal is momenteel een populaire sport en wij hopen dat er zich meer leden aanmelden."

Het eerste damesteam van SV Zeeburg komt uit in de hoofdklasse van de zaalcompetitie. De vereniging telt veel jeugdleden, van wie de meeste meisjes zijn. De club beschikt sinds vorig jaar over een prachtig nieuw clubgebouw en heeft twee velden. Vanaf de herfst tot de lente wordt er in de zaal gespeeld. De thuiswedstrijden en trainingen vinden plaats in Sporthal Diemen.

Het is opvallend dat het bestuur van SV Zeeburg uit alleen maar mannen bestaat. Het bestuur deelt die mening. "Wij hebben nog twee vacatures voor bestuursleden en wij hopen dat er vrouwen zijn die zich hiervoor aanmelden", aldus Schouten.

SV Zeebug klopt KSV

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen KSV met 22-28 gewonnen. Bij rust was de stand nog gelijk: 12-12.

Het leek erop dat SV Zeeburg in Heerhugowaard een moeilijk duel wachtte. KSV stond een plaats onder SV Zeeburg en had twee punten minder.

SV Zeeburg ging goed van start. De ploeg zette een aantal snelle aanvallen op. KSV had het moeilijk in de defensie. Na een kwartier spelen had SV Zeeburg een voorsprong van drie punten. Daarna kregen de bezoeksters te maken met een terugval. In de verdediging speelden de dames niet fel genoeg en de aanvalsters kwamen niet meer door de defensie van KSV heen. Bij rust was de stand in evenwicht: 12-12.

Coach Doug van Leeuwen wist de ploeg in de rust weer op scherp te zetten. SV Zeeburg speelde na de hervatting weer goed en liep uit op KSV. De ploeg uit Diemen won het duel overtuigend: 22-28.

SV Zeeburg is nu een paar weken vrij. De volgende wedstrijd vindt op 4 maart plaats. SV Zeeburg speelt dan thuis tegen Berdos.

SV Diemen speelt thuis

DIEMEN - SV Diemen speelt op zondag 19 februari thuis tegen Sporting Martinus. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

SV Diemen kwam afgelopen zondag niet in actie omdat de uitwedstrijd tegen DWS werd afgelast. De KNVB schrapte een groot aantal wedstrijden in de regio vanwege de staat van de velden na de sneeuwval. SV Diemen speelde in september in de uitwedstrijd tegen Sporting Martinus met 3-3 gelijk. Het verschil tussen beide teams is gering. Sporting Martinus staat met achttien punten uit veertien duels op de zevende plaats van de derde klasse C. SV Diemen staat op de elfde positie. De ploeg van trainer Gerrie Breugem kwam vijftien keer in actie en behaalde vijftien punten.

Smashing wint

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de thuiswedstrijd tegen Madjoe met 3-1 gewonnen.

De setstanden waren 25-23, 21-25, 25-16 en 25-14. Smashing '72 speelt op zaterdag 18 februari uit tegen VV Amsterdam. De wedstrijd begint om 16.00 uur.

15 / 16

Acupunctuur in Weesp! Last van een winterdip, maak snel een afspraak bij Desirée Lekkerkerker www.ackrufy.nl of 0294-785331

Haardhout wind- en ovengedroogd in netten. Haardhout wind- en ovengedroogd in kooien, ca. 1,9 kuub strak gestapeld. In eiken, essen en berken. Voor meer info: Tuincentrum H. vd Wurff 0294-412978

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

TAXI CENTRALE DIEMEN www.taxicentralediemen.nl 020-6905858