DiemerNieuws

8 november 2018

DiemerNieuws 8 november 2018


Samenwerking aanpak radicalisering

DIEMEN De gemeente Diemen wil signalen van radicalisering van personen of groepen in Diemen beter in beeld krijgen en aanpakken. Diemen gaat daarom regionaal samenwerken bij de aanpak van radicalisering. Het gaat hierbij niet alleen om radicalisering op het gebied van godsdienst, maar ook om politiek links- of rechtsextremisme en gewelddadig activisme.

Burgemeester Boog: "Radicalisering ondermijnt de democratische rechtsorde en blijft een serieuze en permanente dreiging voor onze veiligheid. Daarom is het belangrijk dat wij niet naïef zijn, meer oog hebben voor de signalen en dat iedereen waakzaam is."

Regionale samenwerking

De burgemeester vervolgt: "In Diemen spelen er momenteel geen casussen van radicalisering. Door samenwerking kunnen wij signalen nog beter in beeld krijgen en radicalisering effectiever aanpakken. We hebben met de Amstellandgemeenten een casusregisseur radicalisering aangesteld. Hij gaat signalen in de regio oppakken en de aanpak regisseren als er sprake is van radicalisering. De burgemeester van de betrokken gemeente heeft de bevoegdheid voor het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen die voortvloeien uit de aanpak." Volgens de burgemeester is regionale samenwerking op dit terrein onontkoombaar.

5

Meer groen en meer bos in gemeente

DIEMEN Er komt meer groen en meer bos in Diemen. Dit is het gevolg van een aanpassing door het college van B en W van het uit 2011 daterende Groenplan van de gemeente.

Om Diemen klimaatbestendig te maken, wordt groen in de gemeente een steeds belangrijker thema. De gemeente vraagt daarom de hulp van inwoners om plekken met veel steen in kaart te brengen.

Wethouder Jorrit Nuijens van Natuur, Duurzaamheid en Milieu: "Het klimaat verandert. We kennen allemaal wel plekken waar het na een flinke regenbui blank staat. Met een groene inrichting kan het water beter weg, bevorderen we de biodiversiteit én krijgen we ook nog eens een fleuriger aanzicht. Een win-winsituatie dus! Ik roep bewoners op om grote, stenen plekken aan ons door te geven. Wij kijken als gemeente natuurlijk ook om ons heen, bijvoorbeeld naar de directe omgeving van het gemeentehuis. Met alle verzamelde informatie maken we een kansenkaart. Die kaart helpt ons gericht verder te werken aan het vergroenen van onze gemeente."

Operatie Steenbreek

De gemeente was al aangesloten bij operatie Steenbreek, een platform dat gemeente en inwoners ondersteunt en tips geeft om de eigen tuin te vergroenen. Diemen gaat nog een stapje verder. Wanneer een wijk wordt opgeknapt, worden bewoners gratis geholpen bij het vergroenen van hun voortuinen. De tegels worden opgehaald en er wordt grond beschikbaar gesteld. Ook brengt de gemeente de mogelijkheden om boomspiegels en stukken plantsoen in zelfbeheer te onderhouden actief onder de aandacht. Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en D66 zijn de mogelijkheden onderzocht voor Tiny Forests of Diemense bosjes. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een bos van de buurt waar zowel scholen als buurtbewoners bij betrokken zijn.

3

Winkelcentrum Diemerplein feestelijk verlicht

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De gevels van winkelcentrum Diemerplein zijn sinds vorige week feestelijk verlicht. In de bomen rond het winkelcentrum is verlichting aangebracht. Ook is de binnenkant van het winkelcentrum versierd. Na 5 december wordt de grote kerstboom in het winkelcentrum geplaatst.

Foto: Trudy Kroese

Rabobank

Klanten betreuren de sluiting van de Rabobank op het Diemerpein. De bank sluit op 1 december.

11

TIW-Survivors houdt proef-trainingen voor kinderen

DIEMEN - Honk- en softbalvereniging TIW-Survivors heeft zondag de eerste van vier proeftrainingen voor kinderen gehouden. Kinderen konden in Sportcentrum Wethouder Duran meedoen aan Beeball en pupillen-honkbal.

De volgende trainingen worden op zondag 18 november, zondag 2 december en zondag 16 december gehouden. Het Beeball duurt van 10.00 tot 11.00 uur en het pupillen-honkbal van 11.00 tot 12.30 uur.

Kinderen van 4 tot en met 10 jaar zijn welkom om het spel Beeball te komen proberen. Beeball is een leuk spel waar jongens en meisjes vanaf 4 jaar in teamverband samen spelen. Gooien, vangen, slaan en rennen zijn de basisingrediënten van Beeball.

Kinderen van 10 tot 12 jaar kunnen meetrainen met de honkbalpupillen. Hier wordt al echt gehonkbald.

Inschrijven is niet nodig. Schoenen met een lichte zool zijn verplicht. Het benodigde materiaal wordt verzorgd door TIW-Survivors. Voor de ouders is er gratis koffie en thee.

Voor meer informatie kan een e-mail worden gestuurd aan info@tiw-survivors.nl.

School met den Bijbel

Frouwke Meima (1908) was eigenlijk al uitgevlogen toen haar vader haar vroeg in Diemen te komen werken. Frouwke werkte namelijk als onderwijzeres in Jutfaas, met haar vader aanvankelijk als collega. Zij had het prima naar haar zin in Jutfaas, maar haar vader, die inmiddels in 1928 schoolhoofd was geworden van de School met den Bijbel in Diemen, haalde haar over om ook naar Diemen te komen. Een van de onderwijzeressen was net ontslagen omdat ze ging trouwen (een gewoonte in de zogenaamde 'goede oude tijd'). Zo was er een plaatsje vrijgekomen. Behuizing was geen probleem, want er was wel een kamer over voor Frouwke in de dienstwoning bij de school. Dat scheelde de dochter ook meteen een hoop geld. Bij haar eerste baan in Oude Tonge betaalde Frouwke 50 gulden van haar maandsalaris van ƒ 84,18 voor kost en inwoning. Zo stond de dochter van meester Meima in het begin van de jaren '30 in Diemen voor een klas met 44 kinderen. In latere jaren telde haar klas weleens 54 leerlingen. Frouwke Meima veroverde in de loop der jaren een plaatsje in het hart van menig Diemens scholiertje.

Weerbericht

Wisselvallig met in het weekeinde kans op regen

Ook met november op de kalender zijn zachte najaarsdagen nog geen verleden tijd. Een Oost-Europees hogedrukgebied houdt deze week een zuidoostelijke stroming in stand met aanvoer van zachte lucht. In het weekeinde zorgt een nieuw omvangrijk lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden voor frontale invloeden vanuit het westen met kans op enige regen.

Vrijdag

Vrijdag is het eerst droog met nu en dan zon. Geleidelijk komt er meer bewolking met in de avond kans op wat regen. In de nacht naar zaterdag gaat het meer regenen. Ook overdag kan het eerst nog regenachtig zijn. Later klaart het iets op. Ook zondag is het wisselvallig met af en toe zon. Later op de dag volgt waarschijnlijk meer bewolking met opnieuw kans op regen. Er waait in het weekeinde een matige tot krachtige zuidenwind. Het wordt 12 à 13 graden.

Trend na het weekeinde

Onder invloed van een lagedrukgebied is het eerst nog wisselvallig. Na dinsdag stijgt de luchtdruk. Er ontstaat wederom een gebied van hoge luchtdruk. De kans op neerslag neemt af. Het is rustig met geregeld zon en kans op mist. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Weetje

De normale maximumtemperatuur voor begin november bedraagt 11 graden. Het kan soms ook zachter zijn. Zo werd het op 3 november 2005 recordzacht met 18.7 graden. Ook in 2014 en 2015 was het begin november zeer zacht. Op 7 november 2015 werd het 18.5 graden. Afgelopen dinsdag werd zelfs 19.0 graden gemeten. Dat is een nieuw record voor november.

TIW-Survivors houdt proef-trainingen voor kinderen

DIEMEN Honk- en softbalvereniging TIW-Survivors heeft zondag de eerste van vier proeftrainingen voor kinderen gehouden. Kinderen konden in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran meedoen aan beeball en pupillenhonkbal.

De volgende trainingen worden op zondag 18 november, zondag 2 december en zondag 16 december gehouden. Het beeball duurt van 10.00 tot 11.00 uur en het pupillenhonkbal van 11.00 tot 12.30 uur. Kinderen van 4 tot en met 10 jaar zijn welkom om het spel beeball te komen proberen. Kinderen van 10 tot 12 jaar kunnen meetrainen met de honkbalpupillen. Hier wordt al echt gehonkbald. Inschrijven is niet nodig. Schoenen met een lichte zool zijn verplicht. Het benodigde materiaal wordt verzorgd door TIW-Survivors. Voor de ouders is er gratis koffie en thee.

VVD en Ons Diemen willen meer geld voor 'Scheerlicht'

Partijen dienen flink aantal amendementen en moties in

De gemeenteraad heeft donderdag over de begroting van 2019 gesproken. Er werden diverse amendementen en moties ingediend.

GroenLinks wil dat schoolpleinen groener worden. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De VVD en Ons Diemen hebben tijdens de algemene beschouwingen veel aandacht besteed aan veiligheid. De partijen hebben een amendement ingediend om het budget voor project Scheerlicht te verdubbelen.

Project Scheerlicht is erop gericht om ondermijnende criminaliteit terug te dringen. De partijen zijn van mening dat de noodzaak van project Scheerlicht duidelijk is en dat dit naast het terugdringen van criminaliteit ook kan leiden tot het vrijkomen van illegaal gebruikte (sociale) huurwoningen.

Het college van B en W trekt 75.000 euro per jaar uit voor project Scheerlicht. De VVD en Ons Diemen willen dit bedrag verdubbelen tot 150.00 euro per jaar en dit geld in mindering brengen op de posten Citymarketing en Diversiteit. Die krijgen dan respectievelijk 60.000 euro in plaats van 100.00 euro en 45.000 in plaats van 80.000 euro.

GroenLinks wil groenere schoolpleinen

Burgemeester Erik Boog legde uit dat er meer geld wordt uitgetrokken voor project Scheerlicht. "De genoemde 75.000 euro is niet het jaarbudget voor Scheerlicht. Voor Scheerlicht is meer geld en formatie beschikbaar. De genoemde 75.000 euro is de gevraagde financiering voor de projectleider voor vier jaar bestaande uit 60.000 euro formatie en 15.000 werkbudget. Daarnaast worden bestaande budgetten en formatie bij diverse teams ingezet voor deze aanpak. Ook zal een deel van de gevraagde uitbreiding van Burgerzaken en de juridische ondersteuning ingezet worden voor de uitbreiding van Scheerlicht. Verder komt er binnen de AM regio ondersteuning beschikbaar en wordt budget bij de provincie aangevraagd. De aanpak levert ook geld op, waardoor er sprake kan zijn van een businesscase, waarbij kosten gedekt worden door opbrengsten. Zoals op blz. 35 van de begroting is aangegeven, zijn er wellicht nog aanvullende middelen noodzakelijk. Dit zal moeten blijken uit het plan van aanpak dat thans wordt opgesteld. Als dat het geval is, komen we hierop nog terug bij de gemeenteraad."

De VVD en Ons Diemen dienen donderdag (vanavond) een motie in waarin het college van B en W wordt gevraagd om te onderzoeken en te onderbouwen of de uitbreiding van de beveiliging van station Diemen-Zuid door particuliere beveiligers van december 2018 tot en met maart 2019 kan worden voortgezet. Het betreft hier toezicht op doordeweekse dagen tot 24.00 uur en in de weekeinden van 17.00 tot 24.00 uur.

De VVD en Ons Diemen zijn van mening dat veel inwoners van Diemen zich nog steeds zorgen maken over hun veiligheid, vooral als zij bij duisternis van en naar het station in Diemen-Zuid gaan. Ook wijzen de partijen erop dat de herinrichting van de stationsomgeving nog verre van gereed is. De Ouderenpartij Diemen zal de motie ondertekenen.

De VVD en Ons Diemen hebben een motie ingediend die tot gevolg moet hebben dat alle nieuw te bouwen appartementen levensloopbestendig worden. Dus met lift, zonder drempels en rolstoeltoegankelijk. Wethouder Scholten van Wonen gaf aan dat hier al rekening mee wordt gehouden in het Bouwbesluit 2012.

De PvdA wil dat er in Diemen een zonneweide komt. Een zonneweide moet inwoners van Diemen die geen zonnepanelen op het dak van hun koop- of huurwoning kunnen plaatsen de mogelijkheid geven om hun steentje bij te dragen aan verduurzaming en energietransitie. De partij heeft hierover een motie ingediend.

Nico Portegijs, fractievoorzitter van de PvdA: "De bedoeling is dat mensen een aantal zonnepanelen kopen en vervolgens profiteren van de revenuen. Óf financieel óf doordat zij gebruik kunnen maken van de stroom die door hun zonnepanelen wordt opgewekt. De technische details moeten nog worden uitgezocht." Portegijs denkt dat het mogelijk is om een zonneweide aan te leggen aan de zuidkant op een talud van een spoorweg of snelweg.

Maximumsnelheid

De PvdA, Ouderenpartij Diemen en Ons Diemen dienden een motie in die ertoe moet leiden dat de maximumsnelheid op snelwegen die door of langs woonwijken in Diemen gaan wordt verlaagd van 100 naar 80 kilometer per uur.

Wethouder Jeroen Klaasse van D66 maakte bekend dat het tweede Huis van de Buurt in wijkcentrum Het Noorderlicht aan het Gruttoplein komt. Stichting Welzijn Diemen wordt nauw betrokken bij de invulling van dit Huis van de Buurt. Klaasse hoopt nog dit jaar met een voorstel te komen voor het realiseren van een vierde veld voor SV Diemen en twee hockeyvelden voor Hockeyclub Diemen. De fractie van de VVD stelde hier vragen over.

D66 diende een motie in over een burgeramendement. Die motie moet tot gevolg hebben dat inwoners van Diemen via het indienen van een burgeramendement invloed kunnen uitoefenen op besluiten van de gemeenteraad.

Fraaier

GroenLinks diende een motie in die tot uitkomst moet hebben dat schoolpleinen groener worden. De partij wil een onderzoek naar hoe bestaande schoolpleinen groener kunnen worden en wil dat het schoolplein van de nieuw te bouwen brede school in Holland Park in ieder geval voor een deel groen wordt ingericht.

Het CDA diende een motie in voor het verfraaien van diverse plekken in Diemen door het aanbrengen van graffiti door een professionele kunstenaar.

Leefbaar Diemen diende geen moties of amendementen in. "Eerst maar eens kijken hoe onze vorige moties over Airbnb en de pastorie uitgevoerd gaan worden. Het mooiste succes voor ons is dat de motie over toeristenbelasting (die omhoog gaat) toch wordt uitgevoerd", aldus fractievoorzitter Jan Sikking.

College: krediet van 14 miljoen voor school in Holland Park

DIEMEN Het college van B en W vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een investeringskrediet van 13.978.750 euro voor de brede school in Holland Park. De gemeenteraad praat op donderdag 22 november over dit voorstel.

De brede school komt in de plaats van basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid.

De school zal plaats bieden aan ongeveer 700 leerlingen en krijgt daarnaast honderd plaatsen voor kinderopvang en de peuterspeelzaal. Ook komt er een gymzaal.

Volgens de planning gaat de school aan het begin van het schooljaar 2021-2022 open. De leerlingen krijgen tot die tijd les in Het Atelier in Diemen-Zuid.

In een deel van Het Atelier dat nu leegstaat moet aan het begin van het schooljaar 2019-2020 de middelbare school Open Schoolgemeenschap Diemen van start gaan. Het betreft hier een tijdelijke huisvesting van de middelbare school. De middelbare school krijgt later een definitieve plek.

Zeven tips over daders stelen pinpas

DIEMEN In het programma 'Opsporing Verzocht' van dinsdag 6 november is bekendgemaakt dat er zeven tips zijn binnengekomen over de identiteit van de twee vrouwen die op woensdagmiddag 13 juni met een gestolen pinpas geld hebben opgenomen bij de geldautomaat van de Rabobank op het Diemerplein.

Tijdens het programma 'Opsporing Verzocht' van dinsdag 30 oktober werden beelden van de vrouwen vertoond. De vrouwen ontvreemdden op woensdagmiddag 13 juni in Diemen een pinpas van een 84-jarige vrouw. Zij hadden kort daarvoor de pincode van de vrouw afgekeken.

Even later namen de twee vrouwen met die pinpas geld op bij de geldautomaat van de Rabobank op het Diemerpein. Een van de vrouwen was goed zichtbaar op de beelden, ondanks het feit dat zij een zonnebril droeg. De politie hoopt dat er nog meer tips binnenkomen.

Burgemeester ontbijt met leerlingen van De Ark

Ontbijt in de klas van groep 5 van De Ark.

DIEMEN Burgemeester Erik Boog heeft woensdagochtend ontbeten met de leerlingen van groep 5 van de oecumenische basisschool De Ark in Diemen-Zuid.

Het betrof het landelijke burgemeestersontbijt. Er werd aandacht gevraagd voor het feit dat het belangrijk is dat kinderen gezond ontbijten voordat zij naar school gaan. Het landelijke burgemeestersontbijt wordt elk jaar in november gehouden. Vorig jaar werden leerlingen van De Kersenboom in Plantage de Sniep op het gemeentehuis ontvangen.

Op bezoek

Boog had ervoor gekozen om op bezoek te gaan bij De Ark. Later in de ochtend gaf hij samen met raadslid Jan Sikking van Leefbaar Diemen een gastles aan groep 8 van De Ark.

De leerlingen van alle groepen van De Ark ontbeten woensdagochtend in hun klas. Maar de leerlingen van groep 5 mochten samen met de burgemeester ontbijten. Burgemeester Boog vertelde de kinderen van groep 5 van De Ark eerst iets over zijn werk. Hij vertelde dat zijn werk gevarieerd is en dat zijn vrouw Wahida en hij blij zijn dat zij in de ambtswoning van de burgemeester mogen wonen. "Een burgemeester heeft de leukste baan van de hele wereld", aldus Boog.

Gezond ontbijt

Nadat juf Joanne van groep 5 van De Ark een kort filmpje had vertoond waarin het belang van een gezond ontbijt werd uitgelegd en vragen had gesteld aan de kinderen over hun ontbijtgedrag, was het tijd voor het burgemeestersontbijt. De keuze was groot en natuurlijk stonden er alleen maar gezonde producten op het menu. Burgemeester Boog ontbeet uiteraard mee en beantwoordde vele vragen van de kinderen.

Meer groen

Vervolg van voorpagina.

De naam Tiny Forest is vastgelegd door het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Uitsluitend een bosje dat aan de door de IVN omschreven eisen voldoet, mag Tiny Forest heten.

Wethouder Nuijens: "We staan natuurlijk positief tegenover de officiële Tiny Forests. Daarnaast zien we ook kansen voor kleinere bosjes die niet voldoen aan de eisen van een Tiny Forest. Ook dergelijke 'Diemer bosjes' hebben een positief effect op het gebied van waterberging, hittestress, educatie, verblijfskwaliteit en natuurwaarde. Een Diemer bosje kunnen we dus makkelijker aanleggen en dat gaan we de komende jaren ook zeker doen."

Er is een aanvraag gedaan voor een Tiny Forest bij de Rode Kruislaan. Naar verwachting wordt deze eerste Tiny Forest van Diemen in de loop van volgend jaar geopend.

Margriet van der Valk


Eigenaar van Taaltips.nl, woont 33 jaar in Diemen

Zonder toestemming van Nienke Meek, de fotograaf mogen deze foto's niet worden gepubliceerd, verspreid en/of op internet worden geplaatst, m.u.v. de eigen website en andere eigen social media uittingen waarvoor deze foto's bestemd zijn. Foto: Nienke Meek

Wat doe je met Taaltips?
"Ik heb Nederlands gestudeerd en nu geef ik als freelancedocent taalles aan vluchtelingen en migranten, in onder meer De Omval en El'sina. En ik begeleid leidsters in de kinderopvang om kinderen goed te leren spreken."

Je bent een van de initiatiefnemers en organisatoren van het Themacafé in de openbare bibliotheek.
"Wij hebben vorige maand de eerste maandelijkse bijeenkomst gehouden. Die stond in het teken van muziek. De opkomst was goed. Het leukste vond ik het cafégedeelte waar bezoekers konden vertellen over hun favoriete muziek. Het tweede Themacafé wordt op 21 november gehouden. Het onderwerp is dan 'Lekker, verantwoord en duurzaam eten tijdens de feestdagen'."

Wat zijn jouw hobby's?
"Fotograferen en wandelen in de natuur. Die twee hobby's combineer ik vaak door foto's in de natuur te maken. Ik vind de lichtval in de natuur heel mooi. Ik ben lid van een groepje dat elke zaterdagochtend aan nordic walking doet. Wij wandelen dan in de omgeving van Diemen."

Welk boek lees je momenteel?
"'Het Raadsel Intelligentie'. Dat boek gaat over erfelijke en aangeleerde eigenschappen."

Heb je favoriete muziek?
"Ik houd van klassieke muziek en wereldmuziek. Ik vind lingala erg leuk, dat is muziek uit Congo. Ik heb die muziek leren kennen toen ik in Kenia was."

Jouw favoriete plek in Diemen?
"Theater de Omval. Ik geef daar momenteel taalles en heb er het Voorleesfestival en het Diemer Verhalenfestijn georganiseerd. Met het Diemer Kamerkoor hebben we er veel opgetreden, en ik hielp bij de kerstmusical van de Sint-Petrusschool. Nu gaan we er vaak naar de film en voorstellingen."

DiemerCross op zondag 17 februari

DIEMEN De DiemerCross wordt op zondag 17 februari 2019 in het Diemerbos gehouden.

De DiemerCross wordt opnieuw georganiseerd door atletiekvereniging AV'23 en de gemeente Diemen. De brandweer zal niet meer bij het evenement betrokken zijn. Scouting Diemen speelt een nog prominentere rol bij de DiemerCrosss dan in voorgaande jaren.

In Scoutinghuis De Blokhut in het Diemerbos kunnen deelnemers zich inschrijven, hun startnummer ophalen en zich omkleden. Ook verkoopt Scouting Diemen koffie, soep en broodjes. Om de samenwerking met de scouting te benadrukken wordt overwogen om de naam van het hardloopevenement te wijzigen in de DiemerCross & kampvuur. De inschrijving voor de DiemerCross start in december.

Radicalisering

Vervolg van voorpagina.

Burgemeester Boog: "Als kleinere gemeente is het belangrijk dat regionaal expertise en informatie wordt gedeeld. Er wordt aangesloten bij de werkwijze en de ervaringen in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg omdat daar de nodige specifieke expertise aanwezig is."

Boog geeft aan dat het ook belangrijk is om te investeren in scholing en training: "Medewerkers in het veld, zoals welzijnswerkers, leraren, ambtenaren en politieagenten, moeten aanwijzingen nog eerder en beter kunnen herkennen en doorverwijzen naar specialisten. Daarom is in de begroting van Diemen al eerder geld gereserveerd om nog meer sleutelfiguren te scholen."

Zondagmiddag-podium in De Schakel

DIEMEN In De Schakel wordt op zondag 11 november het Zondagmiddagpodium gehouden.

Het evenement duurt van 14.30 tot 16.30 uur, de zaal gaat om 14.00 uur open. De entree bedraag 4 euro per persoon. Zondag treden zangeres Angel en zanger Patrick op.

Het Zondagmiddagpodium wordt georganiseerd door de Stichting Welzijn Diemen.

Studio van lokale omroep geopend

Foto: Trudy Kroese

Diemen Wethouder Jeroen Klaasse heeft zondag de studio van de nieuwe lokale omroep Studio DMN geopend. Hij deed dit tijdens een feestelijke bijeenkomst. De lokale omroep beschikt over een moderne studio op de begane grond van De Omval.

Website Daarom Duurzaam Diemen levert bijdrage aan duurzaamheid

Daarom Duurzaam Diemen neemt onafhankelijke positie in

Daarom Duurzaam Diemen heeft een website die een platform vormt voor Diemenenaren die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.

Jorrit Nuijens en Liza van Zon hopen dat veel Diemenaren de website zullen gebruiken. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De website van Daarom Duurzaam Diemen is op 13 oktober gelanceerd. Liza van Zon, voorzitter van Daarom Duurzaam Diemen, en wethouder Jorrit Nuijens van Duurzaamheid geven toelichting.

Het platform Daarom Duurzaam Diemen is in 2017 opgericht naar aanleiding van het Duurzaamheidscafé, georganiseerd door voormalig wethouder van Duurzaamheid Ruud Grondel. Ook werd door Daarom Duurzaam Diemen een tweedaags werkatelier over duurzaamheid gehouden in het Saan Museum.

Diverse initiatiefgroepen van Daarom Duurzaam Diemen houden zich op verschillende terreinen bezig met duurzaamheid in Diemen. Zoals 'Groen kost geen poen' of de pas opgerichte energiecoöperatie. Daarom Duurzaam Diemen is eerder dit jaar een stichting geworden. Liza van Zon: "Wij werken als Daarom Duurzaam Diemen samen met de gemeente, maar zijn volledig onafhankelijk. Dat geldt ook voor onze website. Het is de bedoeling dat mensen en/of bedrijven initiatieven of gedachten over duurzaamheid op de website plaatsen. Het kan uiteraard voorkomen dat mensen via de website kritiek uiten op een plan of voorstel van de gemeente. Dat is dus gewoon toegestaan."

Het werkatelier in het Saan Museum. Foto: Oscar Borghardt

Ook gemeente zal informatie op website plaatsen

Nuijens bevestigt de onafhankelijke positie van Daarom Duurzaam Diemen: "Wij zijn heel trots dat in Diemen bewoners een eigen platform hebben om samen verder te werken aan duurzaamheid. Voor de gemeente is het fijn dat ze daar ook informatie kan geven over duurzaamheid en eigen initiatieven en regelingen onder de aandacht kan brengen. Wij blijven graag met Daarom Duurzaam Diemen samenwerken."

Van Zon en Nuijens hopen dat veel inwoners van Diemen de website zullen gebruiken om ideeën en ervaringen over duurzaamheid uit te wisselen. De website is nog geen maand in de lucht en veel Diemenaren moeten die nog ontdekken. Op de website zijn zaken als nieuws, initiatieven, evenementen en links over duurzaamheid in Diemen te vinden. Van Zon en Nuijens benadrukken dat de website een belangrijk instrument is om vorm te geven aan een duurzaam en dus toekomstbestendig Diemen. Daarbij is de inbreng van mensen met ambities die mogelijkheden zien van groot belang. Mensen die willen weten wat ze zelf kunnen bijdragen, in hun eigen omgeving, in huis, buitenshuis en in heel Diemen kunnen de website raadplegen en uiteraard hun bijdragen leveren.

Op website is allerlei informatie over duurzaamheid te vinden

Www.daaromduurzaamdiemen.nl.

Klanten betreuren sluiten van Rabobank op Diemerplein

Er zijn klanten die overwegen over te stappen

De Rabobank op het Diemerplein sluit op 1 december de deuren. De vaste klanten van de bank betreuren de sluiting.

De Rabobank op het Diemerplein. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De Rabobank heeft het besluit tot sluiting van het kantoor in Diemen genomen omdat steeds meer mensen online bankieren en het bezoek aan kantoren terugloopt.

De geldautomaat aan de gevel van de bank en de automaat om geld te storten blijven wel gehandhaafd. Op een bord voor de bank staat aangegeven dat klanten vanaf 1 december terechtkunnen in het kantoor van de Rabobank aan de Kamerlingh Onneslaan 2 in Amsterdam-Oost.

Het is een doordeweekse dag rond 11.00 uur. We kijken bij de bank naar binnen. Wat opvalt is dat het behoorlijk druk is. In de spreekkamers overleggen klanten met medewerkers van de bank en voor de balie in de hal staan diverse mensen. De geldautomaat wordt intensief gebruikt. Veel inwoners van Diemen vinden de geldautomaat prettig omdat die - op verzoek - ook biljetten van tien euro verstrekt.

De geldautomaat aan de buitenkant van het gebouw.

Geldautomaat aan buitenkant van gebouw blijft

Mevrouw Jonker staat op het punt om bij de Rabobank naar binnen te gaan. "Ik heb een bedrijf en ben al een jaar of tien zakelijk klant bij de Rabobank, privé al langer. Ik kom regelmatig bij de Rabobank. Ik vind het jammer dat de bank gaat sluiten. Als ik bankzaken wil regelen kan ik hier mijn auto makkelijk parkeren en naar binnen gaan. Het is toch anders als ik naar de Rabobank in Amsterdam-Oost moet."

Kort daarna arriveert een andere dame bij de bank. Ook zij betreurt het besluit van de Rabobank om het kantoor in Diemen te sluiten. "Ik heb hier een kluisje en kom regelmatig bij deze bank. Ik overweeg zelfs om over te stappen naar een andere bank die wel een kantoor in Diemen heeft."

'Ik vind het vertrek van de Rabobank een verlies voor het winkelcentrum'

Jos, een ondernemer uit Diemen, overweegt dit ook. "Ik heb een zaak en stort dikwijls geld bij de Rabobank. Af en toe kom ik bij de bank om bepaalde zaken te regelen. Ik ben al lang klant van de Rabobank en vind het vervelend dat dit kantoor gaat sluiten. Misschien stap ik over naar een andere bank."

Ook Hans Püttmann, voorzitter van winkeliersvereniging Diemerplein, betreurt het sluiten van het bankfiliaal: "De Rabobank heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen binnen de samenleving van Diemen. De bank is sponsor geweest van bijvoorbeeld sportverenigingen in Diemen en heeft zich ook altijd ingezet voor lokale activiteiten. Daarnaast is een voormalige medewerker van de Rabobank penningmeester van de winkeliersvereniging. Ik vind het vertrek van de Rabobank een verlies voor het winkelcentrum."

Bouw Punt Sniep gestart

Er komen 202 huurwoningen in deze wijk

Wethouder Scholten zet bouw in gang. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wethouder van Wonen Lex Scholten heeft donderdagmiddag de bouw van nieuwbouwwijk Punt Sniep officieel in gang gezet. Hij deed dit door via een druk op een knop de 264e paal de grond in te slaan. Er worden in totaal 524 palen in de grond geslagen.

Begin oktober is begonnen met heiwerkzaamheden op Punt Sniep. Die heiwerkzaamheden moeten voor kerst zijn afgerond.

Horeca en haventje

Er komen 202 huurwoningen verspreid over tien woonblokken. Het betreft huurwoningen in de vrije sector. Daarnaast komen er 182 ondergrondse parkeerplaatsen, 52 bovengrondse parkeerplaatsen en 530 m² aan commerciële ruimte. De hoop is erop gevestigd dat er op Punt Sniep een grand café met een ruim terras komt. Ook komt er een haventje waar bootjes kunnen aanleggen. Er komen gebouwen van vier, vijf, zeven en negen verdiepingen. De hoogste gebouwen komen aan de kant van het spoor te liggen. Op de begane grond van het gebouw dat het dichtst bij de Diemerbrug ligt, komt de horecazaak.

Twee bruggen

De wijk wordt bereikbaar via twee bruggen: een brug voor voetgangers aan het begin van Punt Sniep die uitkomt op de plek waar het grand café is gepland en een brug voor auto's en fietsers. Die laatste brug komt ter hoogte van de Prins Bernhardlaan te liggen. Daar wordt momenteel een rotonde gebouwd.

De verwachting is dat het nieuwbouwproject in de eerste helft van 2020 wordt opgeleverd. Punt Sniep is een project van ABC Concept. Heddes Bouw & Ontwikkeling realiseert het project en Vesteda zal de woningen verhuren.
Wethouder Scholten is zeer te spreken over het plan voor Punt Sniep. "Het wordt een mooie en gevarieerde wijk op een aantrekkelijke locatie. Wij zijn heel tevreden over het stedenbouwkundig plan."

Zaterdag 10 november: Repair Café in zorgcentrum De Diem. Foto: Trudy Kroese

Vrijdag 9 november

Lezing van Marga Schiet

10.45 uur | OBA Diemen

Marga Schiet geeft een lezing over haar boek 'Een boterham met tevredenheid' over honderd jaar opvoeden in Nederland. Met OBA-pas € 2,50 anders € 5,-. Reserveren gewenst.

'Into the ballroom'

20.30 uur | Theater de Omval

Aan de hand van liedjes uit de jaren 50 volgt u het verhaal van Suzy en de excentriekelingen rondom haar. Met muziek van de opzwepende band bestaande uit de crème de la crème van de muziekscene in Nederland.

Zaterdag 10 november

Repair Café

14.15 uur | Zorgcentrum De Diem

Reparateurs zijn aanwezig om uw kapotte spullen te repareren, onder het genot van een kopje koffie of thee. Eigen bijdrage wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht.

Zondag 11 november

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is ds. J. vd Klis uit Apeldoorn.

Viering

10.30 uur | St Petrus' Bandenkerk

Gezinsviering Sint Maarten met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Dinsdag 13 november

Koffie-inloop

10.00 uur | De Verbinding

Koffie-uurtje voor de gezelligheid en om nieuwe mensen te ontmoeten. Informatie: 06-24528317.

Sportuurtje

14.30 uur | Het Noorderlicht

Onder leiding van sportcoach Joep een uurtje sporten in het wijkcentrum. Er wordt gekeken naar wat u wel en niet kan. € 1,50 per keer. Informatie: 06-24528317.

Film: 'The Children Act'

14.00 & 20.00 uur |
Theater De Omval

Film van regisseur Richard Eyre, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Booker-Prizewinnaar Ian McEwan, die tevens het scenario schreef voor de film.

Woensdag 14 november

Proefles linedance

11.00 uur | Het Noorderlicht

Wesley, instructeur van Wild Western Country Dancers, leert u op een ontspannende manier linedance. Geen partner nodig. Cursus van 10 lessen. De eerste les is een proefles. Informatie: 06-24528317.

Ram

20.30 uur | Theater de Omval

Anne-Marie Jung - je kent haar wel van Wie is de Mol?, de show met André van Duin, Het Klokhuis én VetFit - komt dit theaterseizoen met haar tweede solovoorstelling op de proppen.

Donderdag 15 november

Film: 'Doris'

14.00 & 20.00 uur |
Theater De Omval

Ingetogen feelgoodfilm met een vette knipoog naar Bridget Jones.

Vrijdag 16 november

Concert: Sjors van der Panne

20.30 uur | Theater De Omval

Wie bij een concert van Sjors van der Panne is geweest, zal dat niet snel vergeten. Het zijn zijn stem en zijn voorkomen, zijn passie voor tekst en muziek en de manier waarop hij daarmee de tijd stil en de wereld naar zijn hand zet.

En verder

5 t/m 10 november

Inzamelingsactie

SNS Bank Diemerplein

SNS Bank zamelt, in samenwerking met de voedselbank Diemen, (winter)kinderkleding in voor kinderen.

t/m 7 januari

Expositie Luc Houweling

OBA Diemen

Voor zijn werk in de expositie 'SURREALISME' maakt Luc gebruik van verscheidene technieken en materialen, maar met acrylverf in verschillende lagen als basis, wat vorm en inhoud verbindt.

t/m 30 januari

Expositie Magda Wieclawska

Zorgcentrum De Diem

De tentoonstelling 'HERFST' is een ode aan de natuur vol kleurrijke rijkdom. De schilderijen zijn vol contrasten in vorm en kleur. De stijl varieert van abstract en kubistisch tot impressionistisch.

Politie houdt grote verkeers-controle

DIEMEN De politie heeft donderdag een verkeerscontrole gehouden op de Oudddiemerlaan ter hoogte van Diemen-Noord, de Bergwijkdreef en de Van der Madeweg.

De verkeerscontrole duurde van 15.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.30 uur. De politie heeft ruim duizend bestuurders gecontroleerd. Twee bestuurders hadden te veel alcohol gedronken en twee bestuurders waren onder invloed van drugs. De politie heeft twee voertuigen in beslag genomen vanwege openstaande boetes.

Waarschuwing voor poging slapen in auto

DIEMEN De politie heeft zondagavond op bedrijventerrein Verrijn Stuart een auto aangetroffen waarin een aantal mannen probeerde te slapen.

Slapen in een voertuig op de openbare weg is verboden en onprettig voor het veiligheidsgevoel in de buurt, meldt de politie. Omdat de mannen nog niet sliepen hebben ze alleen een waarschuwing gekregen.

Eerste nederlaag SV Zeeburg

Team zakt naar tweede plaats

SV Zeeburg verloor nipt van US: 18-19 Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de thuiswedstrijd tegen US verloren: 18-19. Bij rust leidden de bezoeksters met 10-11.

De dames van SV Zeeburg verloren vorig jaar van US en grepen mede daardoor naast de titel. De handbalsters uit Diemen wilden zondag revanche nemen.

SV Zeeburg begon te gespannen aan de wedstrijd. US profiteerde hiervan en nam een 1-5 voorsprong. De verdediging van de thuisclub werd hierna aangepast en de aanvallen liepen beter, waardoor SV Zeeburg terugkwam in de wedstrijd. De achterstand werd met hard werken stukje bij beetje kleiner. De ruststand was 10-11.

Focus

In de rust werden de dames van SV Zeeburg flink wakker geschud. De communicatie in de verdediging en de focus in de aanvallen, met name in de afronding, moesten beter, aldus de technische staf.

Dit werd in het begin van de tweede helft goed toegepast. SV Zeeburg liep zelfs twee doelpunten uit op US. SV Zeeburg maakte halverwege de tweede helft echter dezelfde fouten als voor rust. Hierdoor kon US terugkomen in de wedstrijd en de nipte zege pakken: 18-19. Na de nederlaag tegen US is SV Zeeburg van de gedeelde eerste plaats naar de tweede plaats op de ranglijst van de hoofdklasse E gezakt. De ploeg uit Diemen heeft na vijf duels acht punten. US deelt met eenzelfde puntenaantal de tweede plek op de ranglijst. VZV heeft na vijf wedstrijden het maximumaantal van tien punten. SV Zeeburg gaat op zondag 11 november op bezoek bij Tornado. De wedstrijd in Heerhugowaard begint om 12.30 uur. Tornado staat met twee punten uit vijf duels op de laatste plaats.

SV Diemen wint bij Real Sranang: 2-4

DIEMEN SV Diemen heeft zondag de uitwedstrijd tegen Real Sranang gewonnen: 2-4. Bij rust leidde SV Diemen met 0-2.

De ploeg van trainer Mark Steur kwam op voorsprong door een strafschop van Jesse Ringelberg: 0-1. Daarna mocht Real Sranang vanaf elf meter aanleggen. SV Diemen-doelman Joey van de Pol stopte de penalty. SV Diemen kwam op een 0-2 voorsprong door een strafschop van opnieuw Jesse Ringelberg.

Na de hervatting kwam de thuisclub terug. Real Sranang scoorde tweemaal en bracht de stand in evenwicht: 2-2. SV Diemen wist daarna door te drukken. Via treffers van Mike Euxodie en Marco Moelee werd het uiteindelijk 2-4.

Elfde plek

SV Diemen heeft na zeven duels zes punten en staat op de elfde plaats van de derde klasse C. VSV en VVH/Velserbroek hebben eveneens zes punten. VSV kwam pas zes keer in actie. Bloemendaal heeft na zeven duels drie punten en Zwanenburg blijft met één punt hekkensluiter.

Vrij

SV Diemen komt zondag niet in actie. De KNVB heeft een inhaalprogramma vastgesteld. Op zondag 18 november speelt SV Diemen thuis tegen SV Ouderkerk. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

Heren De Meeuwen kloppen Triton

De heren wonnen thuis van Triton. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft zaterdagavond het thuisduel tegen Triton met 7-6 gewonnen. Het eerste damesteam moest een nederlaag incasseren. De dames verloren met 3-8 van De Zaan.

De heren van De Meeuwen en tegenstander Triton deden weinig voor elkaar onder. De waterpoloploeg uit Diemen pakte wel de volle winst. De heren spelen op zaterdag 10 november thuis tegen Aquawaard. De wedstrijd in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 19.35 uur.

Fysiek duel

Het eerste damesteam van De Meeuwen moest buigen voor De Zaan. Het was een fysiek duel waarin de scheidsrechter veel acties bestrafte.

Met de nederlaag tegen De Zaan is een einde gekomen aan een goede serie van het eerste damesteam van De Meeuwen. De vorige drie duels werden gewonnen.

De dames spelen zaterdagavond thuis tegen het hooggeplaatste De Waterwolf. De wedstrijd begint om 18.45 uur.

Smashing '72 wint bij VCH: 2-3

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft vorige week woensdagavond de uitwedstrijd tegen VCH met 2-3 gewonnen.

Tijdens de wedstrijd in Hoofddorp verloren de volleybalsters uit Diemen de eerste set: 25-14. Smashing '72 won de tweede set met 17-25 en daarna kwam VCH op een 2-1 voorsprong door de derde set met 25-22 te winnen.

Smashing '72 herstelde zich daarna goed en won de vierde set met 22-25 en de vijfde en beslissende set met 10-15.

Thuisduel

De dames van Smashing '72 spelen op zaterdag 10 november een thuisduel tegen Move. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur.