DiemerNieuws

12 juli 2018

DiemerNieuws 12 juli 2018


Grote Rietschuur gered van sloop

DIEMEN De gemeente wil de Grote Rietschuur op Plantage de Sniep overnemen van Pantar en zo het cultuurhistorisch bijzondere gebouw behouden.

De Grote Rietschuur uit 1952 is een van de weinige nog overgebleven gebouwen van architect Frank van Klingeren. In de hal bevindt zich een bijzondere muurschildering van schilder Pierre van Soest. Pantar had het gebouw jarenlang in gebruik, maar heeft het niet meer nodig. Het gebouw is in 2016 voorgedragen als gemeentelijk monument. Dat heeft het pand gered: doordat De Rietschuur toen een 'voorbescherming' kreeg, is sloop door Pantar van het gebouw tegengehouden. Maar doordat het noodzakelijke onderhoud voor Pantar te duur wordt, is er sprake van achterstallig onderhoud. De Kleine Rietschuur, die naast het pand stond, is in 2014 gesloopt met toen als reden om plaats te maken voor de nieuwbouw van brede school de Kersenboom, die uiteindelijk elders in de wijk wordt gebouwd.

Nu wil de gemeente de Grote Rietschuur overnemen. "We gaan ons best doen om het gebouw te behouden", laat wethouder Lex Scholten desgevraagd weten. Hoe dat kan, wordt nog onderzocht. "Het meest voor de hand liggende is om er woningen te realiseren. We vragen de gemeenteraad nu om een krediet om het terrein rond Pantar aan te pakken, maar dat verdient zich in de komende jaren weer terug via de erfpacht."

Nuijens neemt afstand van uitspraken

DIEMEN Wethouder Jorrit Nuijens van GroenLinks heeft vorige week afstand genomen van de uitspraken die hij op Twitter heeft gedaan. Hij deed die uitspraken naar aanleiding van de plannen van de VVD en het CDA om nieuwkomers die niet aan hun inburgeringsplicht voldoen hun stemrecht te ontnemen.

Nuijens zei in de gemeenteraad dat het hem oprecht verdriet deed nu al als wethouder in Diemen afstand te moeten nemen van zijn eigen woorden. "Ik deed een boze uitspraak over de plannen van VVD en CDA, waarin ik schreef dat dit voorwaardelijk stemrecht de weg is naar tweederangsburgerschap en de term 'fascistoïde' gebruikte. Dit is een harde uitspraak en past een wethouder niet, ik had dit ook niet met het college besproken. Ik vind de discussie over vreemdelingen en asielzoekers in ons land ontzettend moeilijk en vind het moeilijk om er op een objectieve manier mee om te gaan", zei de wethouder vorige week. "Ik heb mijzelf ongevraagd gecorrigeerd. Door beladen labels te plakken droeg ik immers bij aan de verdere polarisatie van dit thema, precies waar ik me tegen wilde verzetten", meldt Nuijens een kleine week later. "Als raadslid in Amsterdam was ik gewend me veel meer te mengen in landelijke discussies. De rol van wethouder is een wezenlijk andere dan die van raadslid. Het kan zijn dat het soms nodig is je als wethouder uit te spreken over de inhoud van een voorstel, maar het oordeel over andere partijen hoor ik aan anderen te laten. Ik wilde juist wethouder worden om samen met anderen te kunnen werken aan oplossingen."

Nuijens richtte zich vorige week specifiek tot de raadsleden van de VVD Diemen. Fractievoorzitter Brigitte Wielage reageerde kort: "Ik ben enorm van de uitspraken geschrokken. In de fractie hebben we besloten op dit moment geen reactie te geven." De VVD Diemen beraadt zich daar nog over. Ook het Diemense CDA beraadt zich, meldde Paul de Zeeuw in de vergadering. Hij noemde de gebezigde taal van de wethouder 'ongepast'.

Triatleten Triamsterdam fietsen door Diemen

Foto: Rikje van Veen

DIEMEN Triamsterdam voerde zondag ook door Diemen. Na het zwemmen in de Amstel fietsten de atleten over het fietsparcours dat door de vele - vaak korte - bochten wat lastig was. Op de Stammerdijk gingen meerdere deelnemers onderuit. Via Driemond en Abcoude reden ze terug naar Amsterdam voor het hardlopen over de Amsterdamse grachten.

Zilveren Diemer Speld voor Bains

Foto: Trudy Kroese

Alan Bains, directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Primair, gaat met pensioen.

8-9

Voorverkoop kaarten Kinderzomerspelen start volgende week

Creatieve activiteiten (archieffoto 2017). Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Van 23 juli tot en met 10 augustus worden de Kinderzomerspelen georganiseerd. Kaarten kunnen volgende week woensdag en donderdag vast worden gekocht.

De Kinderzomerspelen, dat zijn drie weken vol sport, spel, theater en creatieve activiteiten voor Diemense kinderen vanaf 6 jaar. De eerste twee weken is er op woensdag een uitstapje, naar de Linnaeushof en Kidzcity in Utrecht. Naast dagkaarten is het ook mogelijk om weekkaarten en uitstapkaarten te kopen. Kaarten kunnen iedere dag tijdens de Kinderzomerspelen zelf worden gekocht aan de zaal, maar ook in de voorverkoop volgende week al, op woensdag 18 juli en donderdag 19 juli van 13.00 tot 17.00 uur in Sportcentrum F.B. Duran. "De kassa beschikt niet over een pinautomaat, dus contant en graag gepast betalen", vraagt de organisatie.

Lezing over zeespiegelstijging

DIEMEN Rotary Diemen organiseert een lezing over de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. De speciale Rotary-bijeenkomst is op dinsdag 24 juli en ook niet-leden van Rotary Diemen zijn welkom.

De zeespiegel stijgt. Tegelijk daalt de bodem in de Randstad. Gaat dat wel goed? En hoe zorgen we dat het water ons niet tot aan de lippen stijgt? Joop van der Does was betrokken bij de deltastrategie voor de regio Amsterdam. Hij woont in Diemen, is lid van Rotary Diemen en vertelt er meer over tijdens een speciale Rotary-bijeenkomst op dinsdag 24 juli.

De lezing start om 18.45 uur in het Wapen van Diemen. De deuren openen om 18.00 uur. Iedereen is welkom om de lezing bij te wonen en kennis te maken met Rotary Diemen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar rotarydiemen@gmail.com.

Foto: Ed Wijnberg

Van de lezers

Diemen-Noord van groene wijk naar stenen wijk?

Na het realiseren van de eerste fase rond 1990 werd de wijk aangeplant met ruim groen, waardoor met name aan beide zijden langs het fietspad bij Rustenburgh een prachtig laantje ontstond met jaarlijks bloeiende boompjes. Ter wille van de verhogingswerkzaamheden in 2016 moest dit allemaal zo nodig worden gerooid en werd in het enorm versoberde nieuwe groenplan het bijna rustieke laantje veranderd in een grauw fietspad - racepad voor scooters - zonder ook maar enige sfeer. De daarvoor in de plaats gekomen paar cypressen hebben moeite gehad met aanslaan en enkele cypressen hebben al in een vroeg stadium - begin 2017 - de strijd opgegeven. Ondanks inmiddels vele telefoontjes en e-mails naar het gemeentehuis en de groenvoorziening Diemen volstaat de gemeente slechts in een volhardend stilzwijgen en het weigeren tot het voeren van ook maar enige communicatie ter bevestiging van hun minachting van het woongenot van hun ingezetenen. Laat staan de inmiddels ruim 18 maanden dode cypressen te vervangen.
Ed Wijnberg

Weerbericht

Aanhoudend droog, overwegend zonnig en (vrij) warm

De hogedrukblokkade duurt onverminderd voort. Een blokkade betekent dat storingen met regen vanaf de oceaan niet over West-Europa en de Noordzee kunnen trekken, maar met een grote boog ten noorden of zuiden langsgaan. De hogedrukzone ligt deze week weer boven de Britse eilanden, waardoor de wind noord tot noordoost blijft. De droogte houdt daarmee aan.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is het droog. In onze regio zal vooral zonneschijn het weerbeeld blijven bepalen. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 24 graden. Ook in het weekeinde blijft het droog en is het overwegend onbewolkt en zonnig. De wind waait meest zwak tot matig uit noord tot noordoost. De nachten verlopen koel met een minimum van 11 à 12 graden. Overdag stijgt het kwik tot een waarde tussen 25 en 27 graden.

Trend na het weekeinde

De uitloper van het Atlantische hogedrukgebied verzwakt, maar het blijft eerst nog vrij zonnig en droog. Halverwege de week neemt de kans op een bui iets toe, maar dat luidt geen einde in van de droogte. Het wordt maandag ongeveer 27 graden, vanaf dinsdag enkele graden lager.

Weetje

Tot en met 8 juli hebben we, gerekend vanaf april, al 28 zomerse dagen gehad. Dat zijn dagen van 25 graden en hoger. Nog nooit hebben we zo vroeg in de zomer al zo veel zomerse dagen gehad. Tropische dagen (30 graden en hoger) zijn door de overheersende noordenwind echter schaars. Alleen op 29 mei werd het 30 graden. Van een hittegolf is daarom nog geen sprake.

Nog meer gezelligheid bij brug

De horeca bij de Diemerbrug werd niet alleen door de vele 'reizende luiden' bezocht. Diemerbrug ontwikkelde zich aan het eind van de negentiende eeuw tot een pleisterplaats voor de Amsterdamse rijken. Vooral op zondag was het een komen en gaan van koetsen en te paard gezeten jongemannen uit Amsterdam. Ze meden de Watergraafsmeer waar het volk steeds meer het vermaak zocht. Zondag 24 februari 1878 verschijnt de Amsterdamse burgemeesterszoon Coo den Tex met zijn stapmaatjes bij de Diemerbrug. Coo kent de plek maar al te goed. Zijn vader kwam daar in zijn studententijd al kolven en kegelen, waarbij hij de fles niet onberoerd liet. En daar zijn ze dan: de Amsterdamse zoontjes van de welgestelden, met Cootje voorop. Met veel bombarie worden de paarden neergezet in de stal van De Reiger. In deze - zeker voor het Diemen van die jaren - wat chiquere gelegenheid treffen de jongemannen onder anderen mevrouw Carré. Inderdaad van Theater Carré. Het gezelschap doet zich tegoed aan de heerlijke oesters. Op de terugweg naar Amsterdam kijken de Diemenaren hun ogen uit als negen te paard gezeten aangeschoten jongemannen de koets met daarin de dames escorteren naar de stad.

Vierdaagselopers al maanden in training rond Diemen

Deze vier Diemenaren lopen mee in de Nijmeegse Vierdaagse

Sandra Willemse, Remke Albers, José de Kwant en Bas Veerhuis uit Diemen doen mee aan de Vierdaagse van Nijmegen, van 17 tot en met 20 juli.

Sandra Willemse en Remke Albers trainen door lange wandelingen te maken. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Al maanden zijn de Diemense deelnemers aan het trainen door lange wandelingen te maken rond Diemen.

Sandra, Remke en José zijn goede vriendinnen. Sandra en Remke deden al twee keer eerder mee, José doet voor de eerste keer mee. Sandra Willemse: "Wij lopen de veertig kilometer. Wij zijn in november begonnen met trainen. Wij lopen één keer per week. Soms doen wij mee aan een georganiseerde groepstraining, soms lopen wij met zijn drieën. Wij lopen dan vanuit Diemen via Driemond en Weesp naar Muiden en weer terug naar Diemen."

Zij kijken uit naar de Vierdaagse van Nijmegen. "Het is mooi om vier dagen lang te wandelen. Als je vrijdag binnenkomt heb je een prestatie geleverd. Het voelt als een overwinning op jezelf. Het is ook altijd gezellig en de sfeer is heel leuk", aldus Sandra. Sandra, Remke en José vertrekken op maandag 16 juli naar Nijmegen. Zij logeren in een hotel in Nijmegen dat op tien minuten lopen van de startplaats van de vierdaagse ligt. Zij hebben het hotel al een jaar geleden geboekt. Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen krijgen zij op diverse dagen steun van familieleden en vrienden, uiteraard ook tijdens de feestelijke slotdag.

Bas Veerhuis uit Diemen begint aan zijn tiende Vierdaagse van Nijmegen. "Ik ben al een aantal maanden in training. Ik loop dan van mijn woning naar Abcoude en terug. Op maandag 16 juli ga ik naar Cuijk, waar ik in een hotel logeer. Dat hotel heeft een pendelbus die deelnemers aan de vierdaagse 's morgens naar Nijmegen brengt en na afloop weer ophaalt. Op de slotdag komt er altijd veel familie kijken: mijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen."

Geen tunneltje Nuonweg

DIEMEN Wat de Diemense gemeenteraad betreft, kan Amsterdam verder met de voorbereidingen die nodig zijn voor het openstellen van de Nuonweg. Het tunneltje voor fietsers waar de raad vorig jaar in een motie om vroeg, blijkt veel te duur en de raad ziet er dan ook vanaf.

De ondertunnelde kruising blijkt, na onderzoek van Amsterdam, niet alleen ontzettend kostbaar, maar ook nog eens sociaal onveiliger. "De gelijkvloerse kruising met verkeerslichten wordt veilig voor alle weggebruikers", benadrukte wethouder Lex Scholten nog eens.

De raad stemde vervolgens ook in met een coördinatieregeling die de procedure voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning versnelt. Scholten meldt desgevraagd dat hij verwacht dat de bestemmingsplanwijziging nog zeker wel een half jaar in beslag zal nemen. Hoe snel de weg dan opengaat, ligt aan Amsterdam. "Amsterdam heeft er vier jaar over gedaan om de voorstellen te maken en moet nu de benodigde voorzieningen nog gaan aanleggen."

Kassalade gestolen

Foto: Politie

DIEMEN Bij een inbraak in een restaurant aan de Hartveldseweg is vorige week in de vroege ochtend van woendag de kassalade gestolen. De lade is later die ochtend leeg teruggevonden in Duivendrecht.

Bij de inbraak werd het hele raam van het restaurant vernield. Het incident gebeurde rond 3.40 uur. Het personeel van het restaurant en de politie waren snel ter plaatse, maar de dief was al weg. De eigenaar ontdekte dat de kassalade was verdwenen. Rond 9.00 uur meldde een bewoner van de Molenkade in Duivendrecht dat daar een lege kassalade was gevonden. Het bleek de kassalade van het restaurant te zijn. De politie zoekt getuigen. Zelfs kleine tips kunnen helpen, meldt de politie. Die kunnen worden gemeld via telefoonnummer 0900-8844.

Studio D M N

DIEMEN Wat de gemeenteraad betreft krijgt Radio Diemen de gevraagde eenmalige subsidie om een doorstart te maken. Dat bleek tijdens de informatieve gemeenteraadsvergadering vorige week.

Het station krijgt ook een nieuwe naam: Studio D M N. Rien Schimmel, een van de medewerkers van de nieuwe omroep, vertelde de raad over de plannen van het nieuwe bestuur. In De Omval krijgt de omroep letterlijk 'een glazen huis', vertelde Schimmel, zodat de omroep goed zichtbaar is. De omroep wil laagdrempelig en er voor iedereen in de samenleving zijn.

Om de doorstart te kunnen maken is een eenmalige bijdrage nodig van bijna 32.000 euro: deels om oude schulden te vereffenen, deels voor de nodige investeringen om de studio op de nieuwe locatie in Theater de Omval en de verbindingen te kunnen realiseren.

Zilver

DIEMEN De Diemense beachhandbalster Amber van der Meij heeft met het Nederlands jeugdteam zilver gewonnen op het EK Beach Handball in Montenegro.

Twee keer eerder stonden de Nederlandse dames U18 in de finale op het EK en grepen goud, deze keer was regerend wereldkampioen Hongarije net te sterk. In oktober doen de Nederlandse dames U18 mee aan de jeugd-Olympische Spelen in Argentinië.

Naar buitenschoolse opvang op honkbalveld bij TIW-Survivors

Op de velden kan heerlijk worden gespeeld en gesport. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Diemen heeft nu ook een sport-BSO: BSO Pit. Vorige week opende wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken de nieuwe buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co bij TIW-Survivors.

BSO Pit biedt buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 8 jaar van basisscholen De Kersenboom en de Octopus. De sport-BSO maakt gebruik van de kantine van de honkbalvereniging en de kinderen hebben buiten op de velden alle ruimte om lekker te sporten en te spelen. Daar werd meteen flink gebruik van gemaakt en het weer zat natuurlijk enorm mee.

"We zijn blij dat BSO Pit er nu is, voor zover ik weet de eerste sport-BSO in Diemen. Dit was al heel lang onze wens en die van de oudercommissie", vertelt Pam Comfurius van KMN Kind & Co. Ook de honkbalvereniging is tevreden. Met wat relatief kleine aanpassingen is de kantine geschikt gemaakt voor de naschoolse opvang. "Wij willen graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van de velden en de accommodatie en dat gebeurt op deze manier", aldus Wytze Veenstra, bestuurslid van TIW-Survivors.

Donderdag kwam wethouder Jeroen Klaasse om de nieuwe BSO officieel te openen. Zelf sloeg hij ook een balletje. Hij miste de ceremoniële eerste worp, maar liet de tweede niet aan zich voorbijgaan en stuurde de bal door middel van een ferme klap richting het buitenveld. Dat BSO Pit bij de honkbalvereniging zit, wil niet zeggen dat er alleen maar gehonkbald wordt. "Het doel is om meer samen te werken met sportverenigingen in Diemen", aldus Comfurius. Veenstra: "Alle verenigingen zijn welkom om op onze velden iets met de kinderen te komen doen, en wij zullen natuurlijk deze kans aangrijpen om de kinderen kennis te laten maken met honkbal."

Bastiaan de Goede

Websitebeheerder Scouting Diemen, 36 jaar, Diemenaar sinds 1982

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben applicatiebeheerder bij de gemeente Amsterdam."

Hoe breng je je vrije tijd door?
"Veel naar concerten van diverse artiesten."

Wie is je grote held?
"Lisanne Spaander vind ik inspirerend. Zij heeft kanker gehad en hierover het nummer 'Vechtersbaas' geschreven. Zelf heb ik ook op medisch gebied veel meegemaakt en als het even tegen zit denk ik aan haar liedje. Ze heeft bij mij thuis opgetreden toen ik m'n 35e verjaardag vierde, heel bijzonder."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik gedichten schrijf die ik misschien nog weleens wil laten uitgeven."

Beste eigenschap?
"Ik ben analytisch."

En je slechtste?
"Ongeduldig."

Favoriete vakantiebestemming.
"Griekenland, ik houd van het eten, de mensen, de sfeer en de muziek."

Wat zou je doen met 1000 euro?
"Een huiskamerconcert organiseren van een van m'n favoriete artiesten."

En met een miljoen?
"Minder gaan werken, gaan doen wat ik echt leuk vind (iets in de media) en natuurlijk gun ik Scouting ook wat."

Binnen- of een buitenmens?
"Ik vind het met mooi weer wel heerlijk om buiten te zijn: een mooie fietstocht maken naar Alkmaar of Hoorn, of een leuk openluchtconcert."

Favoriete stek in Diemen?
"Het groen rond Diemen, waaronder het Diemerbos, waar sinds kort onze blokhut staat."

Als je de burgemeester was...
"Dan zou ik er voor zorgen dat het idiote plan van de 'landmark' op de hoek van de Arent Krijtsstraat er niet komt."

Hakenkruizen

DIEMEN Afgelopen dagen zijn er in Diemen-Noord en Diemen-Centrum hakenkruizen aangebracht op onder andere paaltjes, tegels en gebouwen.

Het aanbrengen van hakenkruizen is strafbaar, zegt de politie. "Afgezien van het feit dat het strafbaar is (baldadigheid, belediging, discriminatie) is het voornamelijk aanstootgevend voor de bewoners van deze gebieden en discriminerend voor de bevolkingsgroepen die hiermee worden geassocieerd." De tekens zijn met vetkrijt aangebracht tussen de Vogelweg en station Diemen-Centrum. De politie vermoedt dat de dader jong is en dat hij woonachtig is in Diemen. De politie wil dan ook graag mensen spreken die iets afweten van deze bekladdingen. Daarnaast roept zij alle ouders op om dit onderwerp bespreekbaar te maken met hun kinderen. "Dit gedrag en deze uitingen worden niet getolereerd!", meldt de politie.

Wie dergelijke tekens ziet wordt gevraagd dit te melden bij de politie en de gemeente zodat ze verwijderd kunnen worden.

Paula List speelt op WK zitvolley in Nederland

DIEMEN Het WK zitvolley wordt deze keer gehouden in Nederland. Zondag 15 juli begint het en de Diemense zitvolleybalster Paula List is erbij.

De wedstrijden van het WK zitvolley voor dames worden gespeeld op bijzondere locaties: de poulewedstrijden in het Musis Theater in Arnhem en als de dames bij de laatste acht weten te eindigen - wat wel het streven is van het team - het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De eerste wedstrijd is zondag 15 juli tegen Kroatië en een dag later treft het Nederlandse team Rwanda. Twee wedstrijden waar List met vertrouwen naar uitkijkt. De derde groepswedstrijd is tegen Canada. "Een geduchte tegenstander", weet List. Ze hoopt dat er veel mensen komen kijken nu het WK in Nederland wordt gehouden. "Een unieke gelegenheid om eens dit mooie, snelle spel te zien."

18 boetes open

DIEMEN De bestuurder van een auto die vorige week in Diemen-Zuid door de politie werd gecontroleerd, moest zijn auto laten staan. Hij bleek nog 18 verschillende verkeersboetes open te hebben staan.

De politie bewaart de auto tot alle boetes betaald zijn. Een tip van de politie: inwoners van Diemen kunnen op het politiebureau in Diemen ook boetes betalen en nagaan of er nog boetes openstaan.

Kramenmarkt Diemer Festijn

Diemen Tijdens de slotdag van het 36e Diemer Festijn, dat van 4 tot en met 8 september wordt gehouden, kunnen ook particulieren een plekje krijgen op de kramenmarkt.

De slotdag van het Diemer Festijn is op zaterdag 8 september. Net als in 2017 zijn op de kramenmarkt naast verenigingen en/of instanties ook particulieren welkom. Op de website van het Diemer Festijn (www.diemer-festijn.nl) is het inschrijfformulier te downloaden. Ook kan er bij de receptie in het gemeentehuis een inschrijfformulier worden opgehaald. Het inschrijfformulier moet voor 1 augustus per post of e-mail zijn ontvangen door de organisatie, of voor die tijd worden afgegeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Sport, muziek en pittige vragen op de Diemer Doe Dag

Foto: Ingrid Voet

DIEMEN Teams van kinderen en ouders bonden zaterdag in diverse sporten met elkaar de strijd aan en toonden hun kennis over Diemen in de kennisquiz tijdens de eerste Diemer Doe Dag, een idee van Chivani Macintosh. Wethouder Jeroen Klaasse opende de dag door het nemen van penalty's tegen oud-Ajaxkeeper Stanley Menzo.

6 / 12

De boodschappenbus voor senioren rijdt nu iedere woensdag-marktdag.

Zondag 15 juli

Computerinloop

10.00 uur | Het Noorderlicht

Elke derde zondag van de maand kunt u met computervragen binnenlopen. Neem uw laptop, tablet of telefoon mee. Onze deskundigen kunnen u dan gemakkelijker helpen. 10.00-13.00 uur.

Viering

10.30 uur |
Sint Petrus' Banden Kerk

Eucharistieviering met het Allegriakoor. Voorganger is pater G. Noom.

Maandag 16 juli

Zumba

19.30 uur | Diemen-Noord

Zumbalessen met Sherrine. Maandag in wijkcentrum het Noorderlicht en woensdag in gymlokaal Diemen-Noord. Een proefles is gratis. Informatie: www.shezum-dance.nl.

Dinsdag 17 juli

InloopkoorPlus

20.00 uur |
Sint Petrus' Banden Kerk

Zingend je grenzen verleggen en daarnaast lekker ontspannen en genieten met aanvullende ritme- en harmonieoefeningen. Elke keer opgeven voor dinsdag 12 uur via marjonbar@gmail.com.

Woensdag 18 juli

Boekstart

10.00 uur | OBA Diemen

Op basis van een mooi prentenboek gaat Kendra van Nes samen met de allerkleinsten op Boekstartavontuur. Kendra componeert hiervoor zelf de liedjes en nodigt uit om samen muziek te maken. Om 10.00 uur van 0-2 jaar, om 10.30 uur van 2-4 jaar. Voor OBA-leden gratis.

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Boodschappenbus voor senioren, elke woensdag (marktdag) van 12.00 tot 15.00 uur. Aanmelden: op dinsdag opgeven bij De Diem, tel. 020-6603300. De kosten zijn € 1,50 per retour, contant af te rekenen met de chauffeur.

18 & 19 juli

Voorverkoop
Kinderzomerspelen

13.00 uur | Sportcentrum
F.B. Duran

Voorverkoop van de weekkaarten en uitstapjes van de Kinderzomerspelen. De kassa van de Kinderzomerspelen beschikt niet over een pinautomaat. Graag gepast betalen. Een dagkaart is € 7,-. Een weekkaart voor week 1 en 2 kost € 21,- en voor week 3 € 28,-. De uitstapjes zijn € 17,-. 13.00 - 17.00 uur.

Donderdag 19 juli

Taalcafé

13.00 uur | 't Kruidvat

Wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten. En voor Nederlanders die graag kennis willen maken met vluchtelingen en andere migranten. Je kunt binnenlopen wanneer je wilt. Er is gratis koffie en thee en vaak ook wat lekkers.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun werkgever, verhuurder of met overheidsinstanties. We kijken samen met u wat er mogelijk is, wat wij kunnen doen en zo nodig verwijzen wij u door. Informatie: 06-31063039.

Vrijdag 20 juli

Doorgeefmarkt

12.00 uur | Van Markenplantsoen

(Kinder)kleding, speelgoed en huishoudapparatuur voor minder dan 5 euro! Op onze Weggeeftafel staan gratis spullen, gedoneerd door lieve Diemenaren, voor mensen die het goed kunnen gebruiken.

Zondag 22 juli

Postzegelbeurs

10.00 uur | De Schakel

Handelaren en 5- en 10-centsboeken zijn volop aanwezig. Ook kunt u advies krijgen over uw 'vergeten' verzameling op zolder. Entree voor niet-leden is 1 euro. Informatie: 020-6942002. 10.00 - 16.00 uur.

Viering

10.30 uur |
Sint Petrus' Banden Kerk

Woord- en communieviering met samenzang. Voorganger is mw. J. Kronenberg.

Dinsdag 24 juli

Lezing: 'Zeespiegelstijging'

18.00 uur | Wapen van Diemen

De zeespiegel stijgt. Tegelijk daalt de bodem in de Randstad. Gaat dat wel goed? En hoe zorgen we dat het water ons niet tot aan de lippen stijgt? Joop van der Does, lid van Rotary Diemen en betrokken bij de Deltastrategie, vertelt er meer over. Wilt u deze avond ook bijwonen? De lezing start om 18.45 uur in het Wapen van Diemen. Vanaf 18.00 uur bent u welkom. Stuur een mail naar rotarydiemen@gmail.com.

'Wij hebben altijd brede steun gekregen van de politiek'

Alan Bains, directeur/bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair gaat op 1 augustus met pensioen. Vorige week kreeg hij de Zilveren Diemer Speld, als waardering voor zijn inzet de afgelopen 28 jaar voor 'zijn' Diemense scholen, leerkrachten en leerlingen. Bains blikt terug op zijn periode in het openbaar onderwijs in Diemen. Er zijn veel zaken gerealiseerd en ook in de nabije toekomst zijn er positieve ontwikkelingen te verwachten.

Alan Bains voor het nieuwe gebouw van De Kersenboom. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Alan Bains begon op 1 augustus 1990 met zijn carrière in het basisonderwijs in Diemen. Hij werd toen directeur van basisschool De Venser in Diemen-Zuid. De Venser heeft eerder dit jaar een nieuwe naam gekregen: Het Atelier. De Stichting OOP is verantwoordelijk voor vijf basisscholen: Noorderbreedte, De Octopus, De Kersenboom en Het Atelier in Diemen en De Grote Beer in Duivendrecht. De stichting fuseert op 1 augustus met de Stichting Spirit Basisscholen die in Diemen verantwoordelijk is voor De Ark en De Duif. Die laatste school is met 't Palet opgegaan in Noorderbreedte. De naam van de nieuwe stichting wordt: Stichting Florente. Jan Boomsma, die directeur is van de Stichting Spirit Basisscholen, wordt de bestuurder-directeur van de Stichting Florente.

Bains: "Er is de afgelopen jaren veel tot stand gebracht. De Noorderbreedte is gebouwd, De Octopus is gerenoveerd en heeft er veel ruimte bij gekregen en vanaf maandag 3 september krijgen de leerlingen van De Kersenboom les in een nieuw schoolgebouw dat vlak bij de huidige school ligt. En in het schooljaar 2021-2022 komt Het Atelier in een nieuw gebouw in Holland Park. Die school gaat deel uitmaken van een bouwblok en krijgt een sportzaal. Alle nieuwe en gerenoveerde scholen zijn duurzaam gebouwd: geen gasaansluitingen, warmte- en koude-installaties, zonnepanelen en goed geïsoleerd."
Ruim tien jaar geleden waren er zorgen over de toekomst van het basisonderwijs in Diemen. Dit kwam door de verwachte afname van het aantal leerlingen. Maar de oplevering van veel woningen in Plantage de Sniep en Holland Park heeft de situatie volledig veranderd. De scholen die in Diemen zijn aangesloten bij de Stichting OOP hebben in totaal zo'n 950 leerlingen en dat aantal loopt nog steeds op. De Kersenboom heeft nu 282 leerlingen, maar start in september met 310 leerlingen.

Er werken bij de stichting 105 leerkrachten. Bij alle scholen staan een of meerdere mannen voor de klas. Bains maakt zich zorgen over de aanwas van nieuwe leraren. "De afgelopen jaren zijn de leerkrachten die tussen 1946 en 1956 zijn geboren met pensioen gegaan of gaan binnen enkele jaren met pensioen. De meeste leerkrachten die bij ons werken blijven omdat het hen goed bevalt, maar het is steeds een opgave om nieuwe leerkrachten te vinden. Het is voor leerkrachten bijna onmogelijk geworden om in deze regio goede en betaalbare huisvesting te vinden. Dat geldt overigens ook voor politieagenten en verpleegsters. De Stichting OOP is een leerschool voor studenten van de PABO. Die worden begeleid door Marten Bergsma. Wij bieden goede studenten na afloop van hun studie een baan aan."

Alan Bains kreeg de Zilveren Diemer Speld vorige week van wethouder Jeroen Klaasse. Foto: Majida Planjer

Alan Bains neemt afscheid als directeur/bestuurder van Stichting OOP

Bains is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente. "Ongeacht de politieke kleur van het college van B en W hebben wij altijd brede steun gekregen van de politiek. Dan doel ik met name op de achtereenvolgende wethouders van Onderwijs. Wij hebben ook altijd kunnen rekenen op steun van ambtenaren. Op het gebied van onderwijs voert Diemen een continu beleid. Bij het aantreden van een nieuw college gaat niet alles opeens helemaal anders. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de politiek en de scholen goed samen hebben gewerkt. Dat vind ik zeer plezierig."

Rooskleurig

'Alle nieuwe en gerenoveerde scholen zijn duurzaam gebouwd'

Bains ziet de toekomst van het basisonderwijs in Diemen rooskleurig in. Hij schat dat de scholen tot zeker 2050 over voldoende leerlingen zullen beschikken. "Ik hoop dat de Stichting Florente de huidige koers voortzet. Bij ons staat de leerling altijd voorop en dat dient wat mij betreft zo te blijven."

Wereldfestival 2018

Foto: Ingrid Voet

DIEMEN Op het Van Markenplantsoen werd zondag door jong en oud genoten van de muziek, activiteiten en hapjes tijdens het Wereldfestival.

De tweede editie van het festival trok weer veel bezoekers. Burgemeester Boog opende het festival en bleef met zijn vrouw Wahida lang genieten van de optredens. Op het podium muziek en dans van heel diverse groepen. Pannavoetballer Samir vertoonde zijn kunsten en oogstte bewondering van jonge voetballertjes in het publiek. In de kraampjes allerlei hapjes uit verschillende landen. De bezoekers lieten het zich goed smaken. De organisatie bedankt alle vrijwilligers, standhouders, partners, sponsors en de gemeente en blikt terug op een mooi Wereldfestival.

Foto: Ingrid Voet
Denise Iris Fotografie
Denise Iris Fotografie
Denise Iris Fotografie
Foto: Ingrid Voet
Foto: Ingrid Voet