DiemerNieuws

26 februari 2015

DiemerNieuws 26 februari 2015


Systeem inzameling afval wordt verbeterd

DIEMEN - De huidige manier van afvalinzameling blijft grotendeels hetzelfde, maar wordt op een aantal punten aangepast. Dit heeft de gemeenteraad besloten.

Het doel is om het gemak voor de inwoners van Diemen te verbeteren, mensen te stimuleren zo veel mogelijk afval te scheiden en de afvalstoffenheffing omlaag te brengen.

Het tarief van de afvalstoffenheffing in Diemen is een van de hoogste in Nederland. Dit komt onder meer door de berekening van het tarief. Dit is veel politieke partijen in Diemen een doorn in het oog.

De fracties in de gemeenteraad konden hun oordeel geven over drie scenario's voor de inzameling van afval. Tijdens de informatieve raadsvergadering van twee weken geleden bleek dat er weinig steun is voor de ambitieuzere scenario's 2 en 3. Die zouden ingrijpend zijn zonder dat dit veel kosten zou besparen. De gemeenteraad heeft nu gekozen voor scenario 1. Dit heeft tot gevolg dat de inwerpopening van de gft-verzamelcontainers wordt vergroot, er extra brengparkjes komen voor glas, papier en plastic en dat ook drankenkartons gescheiden kunnen worden aangeleverd. Een amendement van de VVD en het CDA, dat mede werd ondertekend door D66, SP en Leefbaar Diemen, heeft het college van B en W opgedragen om scenario 1 met spoed uit te voeren tegen het huidige tarief voor de inwoners van Diemen.

Vervolg op pagina 5

Oproep: 30 dagen geen alcohol

DIEMEN - De gemeente en de gezondheidscentra in Diemen roepen inwoners van Diemen op om vanaf maandag 2 maart dertig dagen geen alcohol te drinken. Zij hopen dat veel Diemenaren de uitdaging aannemen. Ruud Grondel, wethouder van Volksgezondheid, doet ook mee.

Nederlanders zijn steeds meer gewend geraakt om bij meer gelegenheden, dus vaker in de week, te drinken. Uit onderzoek blijkt dat 35% van de ondervraagde vrouwen ouder dan 50 jaar en liefst 50% van de mannen in die leeftijd op minimaal 4 dagen in de week drinken. Ook jongeren drinken frequent. 20% drinkt minimaal 10 keer per maand, dus zeker zo'n 3 keer in de week. Het doorbreken van dit gewoontegedrag wordt moeilijker en moeilijker. Daarom is het idee ontstaan om mensen op te roepen 30 dagen geen alcohol te drinken.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website ikpas.nl. Daar is een groep aangemaakt voor de gemeente Diemen en is ook meer informatie te vinden.

Vervolg op pagina 5

Bewoners De Sniep willen snel maatregelen oversteekplaats

DIEMEN - Bewoners van Plantage De Sniep Zuid hebben opnieuw aandacht gevraagd voor de oversteekplaats op de Muiderstraatweg die zij als gevaarlijk ervaren. Twee bewoners hebben donderdagavond ingesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

De bewoners hebben recent al diverse malen aandacht gevraagd voor de oversteekplaats. In januari schreven zij een brief aan de fracties in de gemeenteraad. Veel bewoners van Plantage De Sniep Zuid maken meerdere keren per dag gebruik van de oversteekplaats om de andere kant van de nieuwbouwwijk te bereiken. Daar liggen voorzieningen als brede school De Kersenboom, de crèche, het zwembad en de sportvelden.

Zij vinden de oversteekplaats niet veilig omdat er geen verkeerslichten zijn, te weinig opstelruimte voor mensen met bakfietsen en omdat auto's er te hard rijden.

Op verzoek van de bewoners heeft Veilig Verkeer Nederland onlangs een schouw gehouden bij de oversteekplaats. Tijdens die schouw raakte een kind bijna gewond door een ongeluk, aldus een van de insprekers. Volgens haar zijn er vaker bijna-ongelukken gebeurd.

De insprekers kwamen ook met een aantal oplossingen om de situatie veiliger te maken: passieve verkeerslichten, opstelplaatsen voor bakfietsen en handhaven zodat automobilisten niet harder rijden dan 50 kilometer per uur, de maximumsnelheid die daar geldt.

Vervolg op pagina 5

DiemerCross: het was loodzwaar

Burgemeester reikt een beker uit aan een deelneemster. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De vierde editie van de DiemerCross is zondag gehouden. Deelnemers aan de jeugdcross en de DiemerCross moesten afzien op het loodzware parcours in het bos. Er waren veel toeschouwers in het bos aanwezig die de hardlopers aanmoedigden. Burgemeester Koopmanschap loste het startschot voor de DiemerCross. Zij stond later bij de finish om de deelnemers op te wachten en reikte aan de winnaars een beker uit. Zij sprak met een aantal deelnemers die vaak heel moe, maar voldaan over de meet kwamen.

Lees meer op pagina 8 en 9.

2

punten voorsprong heeft
SV Diemen op concurrenten

Kamp in Diemerbos

Na een koude nacht oefenen de verkenners koken op een houtvuur.

DIEMEN - Het was een erg koude nacht, maar het weerhield de verkenners van Scouting Diemen niet van hun plan voor het allereerste kamp op het eigen stukje Diemerbos van de scouts afgelopen weekend.

Een echt winterkamp was het, met een paar graden vorst in de nacht. De verkenners, tussen de 11 en 14 jaar, hadden met hun begeleiders een grote tent opgezet en met een klein kacheltje en warme slaapzakken was het net te doen.

Bomen kappen
Zaterdagmiddag kapten de scouts bomen in een ander deel van het bos. Boswachter Ton Visser had dat gevraagd om zo ruimte te maken voor de ringslangen die in het bos leven. Terwijl de deelnemers aan de DiemerCross begin zondagmiddag de modderige paden van het Diemerbos trotseerden, oefenden de verkenners van Scouting Diemen koken op een houtvuurtje. Dat zal nog goed van pas komen bij de Paroba - de regionale scoutingwedstrijd - later dit jaar.

Van de lezers

Muziekfestivals
Een groene omgeving is rustgevend en gezond, blijkt uit allerlei onderzoek. Daarom zijn er ook groene recreatiegebieden rond de drukke stad. Hoe zit het dan met de 4 weekenden muziekfestivals in het Diemerbos deze zomer? Je kunt denken dat je zo jongeren naar de natuur lokt. Maar van een rustige en gezonde omgeving is dan geen sprake meer, veel jongeren lopen gehoorschade op door harde muziek. Zouden ze na zo'n festival nog de vogeltjes horen fluiten? Wie rustig van een wandeling wil genieten kan deze zomer 4 weekenden niet in het bos terecht. De bassen dreunen tot ver in de omgeving. Maar daar blijft het niet bij, want het festivalgebied zal in totaal zes weken lang afgesloten zijn met hekken. De IVN-werkgroep heeft dan ook kritische kanttekeningen gemaakt bij het nieuwe draaiboek evenementen van de gemeente, waarbij meerdere muziekfestivals worden toegestaan in het Diemerbos. Wij hopen dat men in de zomer van 2016 weer wat vaker de vogels kan horen fluiten in het Diemerbos met rustiger festiviteiten.
Janny Gerrits, namens IVN-werkgroep Diemen

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, tamelijk zacht
De laatste dagen van de meteorologische winter verlopen zoals deze winter in zijn geheel gemiddeld was, vrij zacht en wisselvallig. Uitlopers van diepe depressies boven het noordelijk deel van de Atlantische oceaan houden de wisselvalligheid in stand. Vrijdag passeert een uitloper van het Azorenhogedrukgebied waardoor het die dag overwegend droog kan blijven.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt overwegend droog weer verwacht met geregeld zon. Er waait een matige noordwestenwind. Voor zaterdag wordt een allegaartje van bewolking, mogelijk een bui en afwisselend wat zonneschijn verwacht. De nachtelijke minima schommelen rond 0 graden. Overdag wordt het 7 à 8 graden. Zondag neemt de bewolking verder toe met een vrij grote kans op regen. De matige zuidwestenwind wakkert zondag aan tot krachtig (windkracht 5-6).

Trend na het weekeinde
De eerste week van de meteorologische lente verandert er in grote lijnen weinig. Een strakke westcirculatie staat garant voor wisselvallig en soms winderig weer. Er valt periodiek regen, afgewisseld door drogere perioden met wat zon. De maxima komen uit op 7 à 8 graden.

Weetje
Februari wordt ook wel sprokkelmaand genoemd. Dat is waarschijnlijk afkomstig van het oud Nederlandse werkwoord 'sporkelen'. Dat betekent 'springen. Eens per vier jaar verspringt de maand een dag, in het schrikkeljaar. Deze februari was met een gemiddelde temperatuur van circa 3.3 graden een 'normale' februari, maar het was wel de koudste maand van deze winter.

Vele menschen bij het baden verdronken

Naast plezier was er soms ook veel verdriet bij een uitspanning zoals 'Betlem' bij Diemen, zo lezen we in 'Het Volk' van 13 juni 1932: "Heel Holland heeft zich de laatste dagen verheugd, dat de warme dagen eindelijk,- na lang wachten - toch nog gekomen zijn. Des te droeviger treft het wanneer aan het einde van zoo'n schoonen feestdag de berichten over doodelijke ongelukken van alle kanten binnenstroomen. De dag van gisteren heeft wel zeer veel slachtoffers geëischt! (…) Gistermiddag omstreeks vier uur was in de zweminrichting van de uitspanning 'Betlem' de 31-jarige G. Holthuysen, uit de Pres. Steijnstraat (Amsterdam), aan het zwemmen toen hij plotseling in de diepte verdween en niet meer bovenkwam. Zijn vrouw en kinderen waarschuwden de omstanders, en deze hebben den man weer bovengebracht. Het slachtoffer was reeds bewusteloos; de levensgeesten konden niet meer worden opgewekt. Dr. Der Kinderen uit Diemen, constateerde den dood. Het stoffelijk overschot zou door een uit Amsterdam ontboden ambulance-auto van den G.G.D. naar de woning van het slachtoffer worden getransporteerd, maar, de rijkspolitie heeft beslag op het lijk gelegd en het vervoerd naar het lijkenhuisje te Muiden."

Diemense artsen in de oorlogsjaren

Artsen in Diemen streepten in 1943 de aanduiding 'arts' door

Dokter A.J.J. van Gemert (1909-1967) in de spreekkamer van zijn praktijk aan de Hartveldseweg 49 in 1943. Foto: Coll. Fam. Van Gemert, coll. HKD

Door Jaap Haag

Wie in Diemen op de ochtend van 24 maart 1943 het spreekuur van dokter Hartman of dokter Van Gemert bezocht, zag het meteen. Op het naambordje aan de gevel was het woord 'arts' onleesbaar gemaakt. Ook op de uitgeschreven recepten werd de aanduiding 'arts' doorgestreept.

Krachtmeting
Waarom hun dokter dit deed, was misschien niet alle patiënten meteen geheel duidelijk. Op het spreekuur zal die het wel hebben uitgelegd. Althans, aan wie hij kon vertrouwen. Het doorkrassen, afplakken of overschilderen van de aanduiding arts was een verzetsactie waar verreweg de meeste artsen (circa 6000 van de 6500) in Nederland aan mee deden. De actie was georganiseerd door het illegale Medisch Contact. In feite ging het om een krachtmeting met de Duitse bezetter en in het bijzonder met rijkscommissaris Seyss-Inquart.

Boek

In april brengt de Historische Kring Diemen een boek uit over Diemen in oorlogstijd. Voorintekenen kan bij Peter Texier: j.texier@chello.nl, 020-6954140 of Rietzangerweg 104, 1111 VN Diemen. Bij voorintekening komt uw naam in het boek. Het boek kost € 29,95. Bij verkoop van de eerste 250 exemplaren krijgen de kopers korting tegen inlevering van de aankoopbon bij de penningmeester van HKD.

‘Alleen een vrij mens kan een goed geneesheer zijn’. Dat stond gegraveerd op de verzetspenning van de artsenorganisatie Medisch Contact, zoals die die na de oorlog aan dokter Van Gemert werd uitgereikt. Foto: Coll. HKD

Dokter Hartman en dokter Van Gemert deden mee aan de actie

Weerzinwekkende ingrepen
Wat op het spel stond was het medisch beroepsgeheim en een integere beroepsuitoefening. Die kwam namelijk in de oorlogsjaren onder druk te staan. Artsen moesten bijvoorbeeld mannen keuren voor werk in Duitsland en daar werkten zij niet graag aan mee. Veel weerzin wekte ook de sterilisatie van Joden die met een niet-Joodse partner getrouwd waren. Zij konden zo aan deportatie ontkomen, wat een vreselijk dilemma betekende. Tegelijk stond dit haaks op het ethisch besef van elke zichzelf respecterende medicus. De rassenleer van de nationaalsocialisten propageerde vergelijkbare 'ingrepen' (en erger) bij gehandicapten en zwakzinnigen.

Tegen Nazi-geneeskunde
Het onzichtbaar maken van de aanduiding arts was tevens gericht tegen het verplicht lid worden van de nationaalsocialistische Artsenkamer. Verreweg de meeste artsen weigerden dat, het merendeel zelfs openlijk in een brief aan de rijkscommissaris. Steun kregen de artsen onder meer vanuit de kerken. Aartsbisschop De Jong had katholieke artsen zelfs zonder meer verboden om lid te worden van de Artsenkamer, die immers bedoeld was om 'nationaal-socialistische, antichristelijke beginselen op het gebied der geneeskunde' ingang te doen vinden. Door formeel afstand te doen van de uitoefening van hun beroep kon artsen het lidmaatschap van de Artsenkamer niet meer worden opgelegd. Uiteraard bleven de artsen gewoon hun zorg verlenen.

De bordjesactie eindigde in een overwinning van de artsen

De artsen zegevieren
De bordjesactie eindigde in een overwinning van de artsen. Het lidmaatschap van de Artsenkamer werd niet langer verplicht gesteld. Voor Diemen is de deelname van dokter Hartman en dokter Van Gemert aan de actie beschreven in het blad van de Historische Kring Diemen van najaar 1994. Daarin komt ook het niet deelnemen van dokter Balfoort ter sprake. Deze derde Diemense huisarts was pro-Duits en had zich, als lid van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), wél aangesloten bij de Artsenkamer. Treurig. Voor de beide andere artsen moet het ook heel lastig geweest zijn, want als artsen ben je op elkaar aangewezen, bijvoorbeeld bij waarneming. Overigens werd dokter Balfoort als medicus gewaardeerd en er is door hem nooit iemand verraden.

Herinneringen
Wat de bordjesactie in maart 1943 betreft, ontbreekt het in Diemen aan gepubliceerde herinneringen van patiënten. Ook verder zijn er maar weinig herinneringen aan de artsen in de oorlog op schrift gesteld. Jaap Haag van De Historische Kring Diemen houdt zich aanbevolen voor dergelijke herinneringen: jaaphaag@gmail.com, 020-6956033.

Jongerenraad geïnstalleerd

DIEMEN - De gemeente Diemen heeft donderdagavond de jongerenraad geïnstalleerd. Deze raad bestaat uit dertien jongeren uit Diemen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. De jongerenraad is ingesteld door de gemeenteraad van Diemen en zal gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor jongeren relevant zijn.

De volgende jongeren zijn met ingang van 19 februari 2015 benoemd tot lid van de Jongerenraad Diemen: Ruben Beuker, Lisanne van Bree, Sue Davis, Jelle Eisinga, Erica van Emden, Maxime Kruisheer, Mattho Mandersloot, Rick Poelwijk, Max de Raad, Romy Rammeloo, Alysa Sinke, Arthur Sinke en Paulus Zeinstra. Voordat zij werden geïnstalleerd stelde zij zich elk voor aan de leden van de gemeenteraad en vertelden over hun motivatie om actief te zijn in de jongerenraad. Ruben Beuker zal optreden als voorzitter van de Jongerenraad Diemen en Sue Davis is secretaris.

Drempel verkleinen
Het idee achter de instelling van de jongerenraad is om de drempel tussen jongeren en het politieke bestuur kleiner te maken. Via de jongerenraad kunnen jongeren kwesties aandragen die vervolgens door de lokale politiek kunnen worden opgepakt. Ook kan de jongerenraad ervoor zorgen dat ideeën en suggesties van jongeren het lokale bestuur sneller bereiken en dat de belangen van jongeren goed in beeld komen. Een aantal raadsleden en fractie-opvolgers heeft zich aangemeld om de jongerenraad te begeleiden. Dit zijn: Rob Verheuvel en Jaap van Loenen PvdA), Brigitte Wielage en Johan Jägers (VVD), Jan Sikking en Mart van Troost (Leefbaar Diemen), Janneke de Graaff (CDA), Gepke Uiterdijk en Nicole van Engelen (GroenLinks), Kai de Haan en Francus Simonetti (D66), Sylvia Raveling en Piet Kroon (Partij van de Ouderen) en Wim van Vught, Tanja Schmitz en Miek Wijnbergen (SP).

Vakantiepret in zwembad

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Kinderen en jongeren die vakantie hebben konden maandagmiddag genieten van vakantieactiviteiten in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. In het water was een reusachtige haai van plastic neergelegd, waarmee de bezoekers zich konden vermaken. De nieuwe attractie bleek zeer aan te slaan. Kinderen konden vanuit de bek van de haai in het water glijden en springen.

Tandprothetische Praktijk Diemen houdt open dag

Implantoloog Sanja Umanjec is aanwezig

Serdar Yilmaz en Shevian Rozenblad. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In Tandprothetische Praktijk Diemen aan de Ouddiemerlaan 14 vindt op maandag 2 maart een open dag plaats. De open dag duurt van 09.00 tot 13.00 uur.

Bezoekers kunnen kennismaken met tandprotheticus Serdar Yilmaz, tandtechnicus Shevian Rozenblad en implantoloog Sanja Umanjec. Zij werkt namens de Nederlandse Kliniek voor Implantologie (NKOI) en is maandag voor het eerst in de praktijk. NKOI zorgt ervoor dat patiënten niet meer naar een ziekenhuis hoeven voor de implantologische behandeling, alles vindt dus plaats in de vertrouwde omgeving van tandprothetische praktijk van Serdar Yilmaz in Diemen. Uiteraard kunnen bezoekers tijdens de open dag de praktijk bekijken.

Serdar Yilmaz begon op 1 maart 2011 met de praktijk aan de Ouddiemerlaan 14. "Mijn werk bestaat uit het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Patiënten komen op eigen initiatief naar ons toe, maar ook op verwijzing van de tandarts. De implantoloog plaatst twee of meer kunstwortels in het kaakbot zodat de protheses beter op hun plaats blijven." Sanja Umanjec zal vanaf maandag 2 maart regelmatig in de Tandprothetische Praktijk Diemen aanwezig zijn. Zij gaat op afspraak werken. Serdar Yilmaz ziet haar werk in de praktijk als een extra service aan zijn patiënten. Hij vertelt dat ongeveer 95 procent van zijn patiënten uit Diemen komt, de overige komen uit de regio. "Van mijn patiënten begrijp ik dat zij het prettig vinden om in hun eigen woonplaats naar de tandprotheticus te gaan. Ik krijg veel patiënten binnen door mond-tot mondreclame." Serdar Yilmaz vindt zijn werk erg leuk. Hij houdt van zijn vak, vindt de omgang met patiënten prettig en is altijd blij als zijn patiënten met een goedzittend kunstgebit de praktijk verlaten. "Als mensen hier met een stralende lach weggaan, vind ik dat heel mooi om te zien!"

Afval

Vervolg van voorpagina

Ook moeten er in de herfst bladkorven worden geplaatst. De partijen willen dat het college met een dekking komt in de huidige begroting. Een amendement van GroenLinks, PvdA en D66 heeft tot gevolg dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid dat inwoners van de laagbouw die daar prijs op stellen een rolcontainer krijgen voor gft-afval die elke week wordt geleegd. In het amendement wordt ook gevraagd om dan de gft-containers om te bouwen tot containers voor plastic en drankenkartons. Een motie van Leefbaar Diemen bepleit dat er op meer plaatsen in Diemen containers voor plastic komen. Deze containers moeten er fraaier uitzien dan de huidige containers. Wethouder Ruud Grondel van Milieu geeft aan dat een aantal zaken die in de amendementen zijn gevraagd al in de planning stonden. "Wij gaan de openingen van de gft-containers groter maken en meer brengparkjes inrichten waar mensen hun afval gescheiden kunnen inleveren. Het Rijk gaat een stortingsbelasting voor restafval invoeren. Het is dus van groot belang dat er in Diemen beter en meer afval wordt gescheiden en er daardoor minder restafval wordt weggegooid."

Guus Wijngaard

54 jaar
Eigenaar reinigingsbedrijf
Car Cleaning Center
Diemenaar (weer) sinds 2014

Wat reinig je allemaal?
"Wij reinigen met stoom vooral auto's, maar ook tuinmeubelen, stoffen bekleding van bootjes, meubelen, alles wat mensen maar brengen. En heel belangrijk: als wij een complete auto reinigen, van buiten en van binnen, verbruiken we maar 2,8 liter water."

Er komt een openingsfeest voor genodigden, maar dat krijgt ook een vervolg.
"Op het openingsfeest houden we een actie waarbij mensen een donatie kunnen doen; de opbrengst gaan we gebruiken om de bewoners van Berkenstede over een tijdje een leuke feestmiddag te bezorgen."

Naar welke muziek luister je graag?
"Dat is heel divers: van Mantovani tot Alice Cooper, René Froger en Dries Roelvink, fantastisch."

Favoriete stekje in Diemen?
"Limburgia Vlaai in winkelcentrum Diemerplein."

5-gangenmenu of patatje met?
"Toch een 5-gangenmenu, maar het allerlekkerste stukje vlees is gewoon een schouderkarbonade."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn vader, hij is al heel lang geleden overleden en ik mis hem elke dag een beetje meer."

Je beste eigenschap?
"Eerlijkheid."

En je slechtste?
"Te lief."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Ik zou nog meer genieten en nog veel meer mensen mee laten genieten."

Waar ben je trots op?
"Op mezelf, een mens moet tevreden zijn met wat hij is."

Hoe ziet je ideale weekend er uit?
"Een weekendje samen met mijn vrouw, lekker aan het strand bijvoorbeeld."

Als je een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik de bewoners van het Diemerplein niet verplichten om in een parkeergarage te parkeren, dat is heel duur."

De Sniep

Vervolg van voorpagina

Wethouder Lex Scholten van Verkeer vertelde dat hij namens het college van B en W binnen enkele weken zal reageren op de brief die de bewoners in januari aan de gemeenteraad hebben gestuurd. De wethouder wacht het rapport van Veilig Verkeer Nederland af en zal de inhoud gebruiken als een second opinion en zal daarna een besluit nemen over eventuele maatregelen. De wethouder liet eerder weten dat hij na onderzoek tot de conclusie is gekomen dat mensen die gebruikmaken van de oversteekplaats vrijwel altijd voldoende tijd hebben om over te steken. Maar net zoals de fracties in de gemeenteraad heeft hij begrip voor de mening en gevoelens van de bewoners.

Alcohol

Vervolg van voorpagina.

Ruud Grondel geeft aan dat het initiatief om ook in Diemen mee te doen afkomstig is van de verslavingsconsulent van de gemeente. De gezondheidscentra in Diemen steunen dit initiatief. Grondel vertelt dat hij zelf een matige drinker is. "Ik houd mij aan de norm en drink hooguit twee tot drie glazen alcohol per dag. Een biertje als ik thuiskom en een glaasje wijn bij het eten. Een dag per week drink ik helemaal geen alcohol. Ik ben trouwens nog minder gaan drinken omdat ik af wil vallen."

Vrouw beroofd van telefoon

DIEMEN - Een 28-jarige vrouw is maandag 16 februari aan de Weerribben beroofd van haar telefoon. Zij hield aan de beroving licht letsel over.

Om 20.50 uur werd de vrouw door twee mannen van achteren geduwd en getackeld. De eerste dader greep haar telefoon en rende ermee weg. De tweede dader greep haar schoudertas en sleurde de vrouw een aantal meters over de grond mee. Doordat de vrouw gilde, liet dader de tas los en holde ook weg.

Beide daders verdwenen in de richting van station Duivendrecht.
Signalement
De daders waren negroïde mannen van 18-25 jaar. De een had een tenger postuur, was 1.60-1.70 meter lang en had een donkere jas met capuchon aan.

De ander had een opvallend breed en krachtig postuur en was 1.80-1.90 meter lang.

Hardlopers zwoegen door modder in bos

Vierde editie van DiemerCross trekt veel deelnemers

DIEMEN - In het Diemerbos is zondag de DiemerCross gehouden. Het was de vierde editie van dit evenement. De DiemerCross werd ook dit jaar georganiseerd door atletiekvereniging AV '23 uit de Watergraafsmeer en Claudia Hoogerheijde. Scouting Diemen, dweilorkest De Neuteblazers, de brandweer en de EHBO verleenden hun medewerking. Er deden 64 hardlopers mee aan de jeugdcross en 193 aan de DiemerCross.

Guus Piërlôt lost het startschot van de jeugdcross. Foto's: Trudy Kroese

De voorinschrijving voor de DiemerCross sloot vrijdagavond om 24.00 uur. Op dat moment hadden zich al bijna 200 deelnemers aangemeld voor de DiemerCross en de jeugdcross. Net als tijdens voorgaande edities wachtten veel mensen tot zondagochtend vroeg met het besluit om zich alsnog in te schrijven.

De hardlopers die zich zondagochtend in het Diemerbos meldden hadden zeker niet voor de weg van de minste weerstand gekozen. Zij wisten dat hen een zwaar parcours te wachten stond. De regen die vrijdag en zaterdag was gevallen had ervoor gezorgd dat het parcours drassig was. Maar het was heerlijk weer om hard te lopen: de zon scheen, de wind was matig en de temperatuur was aangenaam.

Voor de ingang van het Diemerbos konden deelnemers zich inschrijven en zich daarna omkleden in een tent. Leden van Scouting Diemen verkochten koffie, thee, frisdrank, broodjes hamburger en soep. Ook waren er veel vrijwilligers aanwezig van atletiekvereniging AV '23, de brandweer en de EHBO. Dweilorkest De Neuteblazers stond bij de startstreep om de deelnemers met muziek een hart onder de riem te steken.

Jonge hardloper komt over de finish.
Samuel van Gelder leidt de warming-up.

Diverse deelnemers verloren een of twee schoenen tijdens het hardlopen

Om 11.30 uur ging de jeugdcross van start. Nadat wethouder Jeroen Klaasse van Sport en met Guus Piërlôt, voorzitter van Hondensportvereniging Diemen (HSVD), het startschot hadden gelost, gingen de jonge lopers van start. Lopers tot en met twaalf jaar moesten 1700 meter lopen, jongeren van 13 tot en met 17 jaar 2800 meter. De jongeren deden enorm hun best op het zware parcours. Door de regen was een groot deel van het parcours een modderpoel geworden. Het was drassig en op sommige plekken zelfs glad. Een aantal jonge hardlopers raakte tijdens het lopen een of beide schoenen kwijt en moest die vervolgens weer vaststrikken.

De broers Sven (12) en Youri (10) voltooiden de loop van 1700 meter. Sven, doelman in de jeugd van SV Diemen, vond het zwaar: "Ik heb weinig getraind. Dat merkte ik wel. Volgend jaar wil ik weer meedoen, maar dan ga ik meer trainen." Youri, aanvaller in de jeugd van SV Diemen, deelde de mening van zijn broer. Ook hij vond het parcours loodzwaar. Maar zwaar of niet, zondagmiddag ging hij nog naar een kinderfeestje.

Door de inzet van veel vrijwilligers was de DiemerCross weer een succes

Een aantal deelnemers aan de DiemerCross deed mee aan de warming-up die werd verzorgd door Samuel van Gelder van Outdoor Bootcamp Diemen. Dit gebeurde dicht bij de startstreep. Burgemeester Amy Koopmanschap loste om 12.30 uur het startschot voor de DiemerCross. De hardlopers liepen een mooi, maar zwaar parcours door het bos. De hardlopers die voor de afstand van 4500 meter hadden gekozen liepen een ronde door het bos, de hardlopers die 8500 meter liepen twee ronden. Terwijl zij de finish al konden zien moesten zij naar rechts afslaan om nog een zware ronde door het bos af te leggen.

Ongeveer een half uur na de start kwamen de eerste lopers over de finish. Sommigen uitgeput, anderen opvallend monter. De schoenen en kleding van alle deelnemers zaten onder de modder, bij sommige deelnemers zat er zelfs modder in het gezicht. Wethouder Maïta van der Mark liep 4500 meter. Het was de tweede keer dat zij aan de DiemerCross meedeed. "Ik vond het nog zwaarder dan de vorige keer, maar het was wel weer een mooie loop. Ik train twee keer per week en hoop volgend jaar weer mee te doen."

Haar collega Jeroen Klaasse, wethouder van Sport, kwam korte tijd later over de streep. Hij is recent hersteld van een voetbreuk. "Het parcours was erg zwaar en glad. Het was 30 procent glibberen. Ik vond het mooi om mee te doen. Ja, ik loop ook regelmatig; niet door het bos, maar vooral over paden."

De deelnemers die de finish waren gepasseerd kregen een drankje en fruit dat ook dit jaar werd aangeboden door Jumbo Diemen Zuid.

De 24-jarige Rick Wildschut liep eveneens de afstand van 4500 meter. "Ik heb vandaag voor de tweede keer meegedaan. Ik vond het parcours zwaarder dan vorig jaar. Er lag erg veel modder, maar dat hoort bij de DiemerCross. Ik loop vaak hard, maar dat is toch anders dan door de modder lopen."
Zijn moeder Karin Koopmans finishte enkele minuten na haar zoon. Zij loopt vier keer per week hard. "Ja, het parcours was heel zwaar. Tijdens het lopen ben ik een van mijn schoenen in de modder verloren. Ik moest die schoen weer aantrekken en dat heeft invloed op mijn tijd gehad."

Claudia Hoogerheijde is zeer tevreden. "Het weer werkte mee en de sfeer was geweldig. Veel dank voor de inzet van alle vrijwilligers, samen met hen konden we deze editie weer een mooi evenement laten zijn en zoals collega-organisator Kees zegt: het was geen zwaar parcours, maar het was een heroïsche cross voor alle deelnemers."

Winnaars:
1700 meter, meisjes: Fee Mok (7.25); jongens: Bram Huizinga (7.03). 2800 meter, meisjes: Isa Kruger (14.58); jongens: Jelani James (12.14). 4500 meter, vrouwen: Fa Adda (22.20); mannen: Arnold Berghuizen (19.02). 8500 meter, vrouwen: Cindy Teeven (45.44); mannen: Zac Freudenburg (33.16).

10 / 16

Nieuwe winkel in winkelcentrum Diemen-Noord

De Kaasmeester levert kwaliteit en service

Ronald en Denise de Groot: 'Nu al is de aanloop groot.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Kaaswinkel De Kaasmeester aan het Gruttoplein 24 in Diemen-Noord heeft op zaterdag 14 februari de deuren geopend. Eigenaar Ronald de Groot (52) bedient zijn klanten met een uitgebreid en gevarieerd assortiment.

De vader van Ronald had in het verleden een kaaswinkel in Amsterdam-West en in zijn jeugd hielp Ronald vaak in de winkel van zijn vader. Na een loopbaan in de logistiek vond hij het tijd om voor zichzelf te beginnen.

"Ik wilde een kaaswinkel starten en ben rond gaan kijken. Uiteindelijk kwam ik deze locatie tegen in winkelcentrum Diemen-Noord. Dit is een leuk buurtwinkelcentrum waar bewoners hun boodschappen doen en dat sprak mij zeer aan. Er zijn hier diverse ambachtelijke speciaalzaken gevestigd zoals een slager, groenteman, bakker, bloemenzaak, supermarkt en een witgoedzaak en daar past een kaaswinkel uitstekend bij. En ook een groot voordeel: hier is het gratis parkeren."

De Kaasmeester verkoopt zo'n
90 soorten kaas

Hij is tevreden over de locatie van zijn zaak aan de buitenkant van het winkelcentrum naast modezaak BatWoman: "Het is iets dat even bij de mensen in het 'loopje' moet komen, maar nu al is de aanloop groot en ik heb er alle vertrouwen in dat binnen enkele weken de meeste mensen wel weten waar we te vinden zijn."

Met zijn uitgebreide assortiment kazen, bijproducten en advies zorgt De Kaasmeester ervoor dat zijn klanten altijd slagen en tevreden de winkel uitlopen. "Wij verkopen z'n 90 soorten kaas, waarvan 40 luxe soorten. Ook verkopen we diverse kazen van Nederlandse bodem zoals een uitgebreid assortiment boerenkazen, Noord-Hollandse kazen en kaas van lokale, kleinschalige kaasmakerijen zoals Buurvrouw Durkje uit Friesland: moeder en dochter die zelf hun eigen koeien melken en hiervan lekkere en aparte boerenkaas maken; kleinschalig, maar toch zeer professioneel."

Klanten treffen in De Kaasmeester meer dan alleen kaas aan: diverse soorten (bio)wijnen, port, olijven, olijfolie, diverse (ook biologische) levensmiddelen en andere originele en verrassende artikelen. "Onze wijnen, ook de biologische, zijn er in diverse prijsklassen: vanaf 4 euro tot 12 euro per fles. Maar we vinden het ook een uitdaging om op verzoek van de klant naar producten op zoek te gaan."

De Kaasmeester vindt service aan de klanten zeer belangrijk. Ronald de Groot: "Wij zijn vijf dagen per week geopend. Zondag en maandag zijn wij gesloten en van dinsdag tot en met vrijdag zijn we van 9.00 tot 18.30 uur geopend. Wij hebben bewust voor deze openingstijden gekozen om onze klanten die van hun werk op weg naar huis zijn de kans te geven bij ons een boodschap te doen. Op zaterdag zijn wij van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Op doordeweekse dagen sta ik alleen in de zaak, mijn vrouw Denise helpt op zaterdag in de winkel."

Een andere vorm van service is de verkoop van plakjes kaas. "Je bent een kaasboer of niet, we snijden dan ook, indien gewenst 'ouderwets' de kaas in plakjes vers van het mes, ook als de klant maar om enkele plakjes vraagt. Veel mensen vinden dit veel prettiger dan dat zij thuis met de kaasschaaf in de weer moeten", legt Denise uit.

De Kaasmeester heeft een maandelijkse aanbieding. Dan zijn er twee soorten kaas in de reclame met daarbij een derde product, zoals bijvoorbeeld wijn.

26 februari en 3 maart

Film in De Omval

'The Imitation Game'. Indrukwekkend drama over de Britse wiskundige Alan Turing die de Duitse Enigmacode kraakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanvang donderdag 20.00 uur, dinsdag 14.00 en 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 27 februari

Theaterconcert

Lucretia van der Vloot komt met de try-out van haar nieuwe voorstelling 'Altijd Alles' naar De Omval. Zij zingt de mooiste liedjes uit haar bijna 25-jarige theatercarrière, aangevuld met nieuwe songs. 20.30 uur, € 17,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Droommiddag

In het Huis van de Buurt 't Kruidvat staat het boeiende onderwerp 'Dromen' centraal. Wat zijn dromen en hebben ze een betekenis? Aanvang 14.00 uur. Meer informatie: 06-12620423.

zondag 1 maart

Bridge+

Bridgeclubs Sans Atout en Diemen Noord organiseren in De Schakel Bridge+. Het thema is 'Ingooi en Eliminatie', docent Nico Portegijs. Aanvang 12.00 uur. Aansluitend een bridgedrive om 13.00 uur. Inschrijven: Jessica van der Wiel/Bartolo Westerveld, 020-4638952 of bridge@boekservices.nl.

Geen bingo

In verband met een verbouwing is er geen bingo in Het Noorderlicht.

dinsdag 3 maart

Computerles

PCOBenter gaat door met het geven van computercursussen. Informatie of inschrijven voor Windows 7 en Windows 8.1: 06-43734155. De inloopochtend op woensdag blijft doorlopen.

donderdag 5 maart

Film in De Omval

'Love is Strange'. Liefdevol en komisch portret van een homo-echtpaar op leeftijd dat na een financiële tegenvaller noodgedwongen gescheiden van elkaar bij familie en vrienden intrekt. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 6 maart

Camaretten

Cameretten Finalistentournee 2014 doet De Omval aan. U ziet drie aanstormende cabarettalenten op één avond die gestreden hebben om de prestigieuze prijzen van cabaretfestival Cameretten 2014. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Dialezing

SWD organiseert in De Schakel een dialezing over het zuidwesten van de USA aan de hand van digitale projectie. Cisca en Evert Abspoel vertellen over nationale parken, woestijnen, goudkoorts, pistoolhelden en prairies. 10.00-12.00 uur, € 3,-. Informatie: Cor de Best, 06-54678741.

Creatieve inloop

In het Huis van de Buurt 't Kruidvat op de vrijdagen in maart een creatieve inloop met patchwork/quilten o.l.v. Hanneke Grasveld. Meedoen is gratis, wel graag lapjes meebrengen. 10.00 uur-12.00 uur. Informatie: 06-24635201.

zaterdag 7 maart

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 8 maart

Voice Female

Theaterkoor Voice Female en vrienden verzorgen optredens in basisschool De Ark onder het genot van thee en cake. Er is een bescheiden kunstveiling en een dvd- en boekenmarkt. Entree € 10,-. Alle opbrengsten komen ten goede van de voorstelling 'Alle tijd', volgend jaar in De Omval. Aanvang 14.30 uur. Aanmelden bij Mirjam Teng, imteng19@gmail.com.

Zondagmiddag Podium

Multitalent Fred Kerkvliet geeft vandaag een optreden in gebouw De Schakel. Deze entertainer speelt een afwisselend repertoire op de keyboard en de accordeon en zang. Hij speelt meezingers en luisterliedjes en natuurlijk kan er ook gedanst worden. 14.30-16.30 uur, € 3,50. Informatie: Rens Tas, 06-22563192.

SV Diemen klopt TABA

SV Diemen is nu lijstaanvoerder

SV Diemen was veel sterker dan TABA. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen TABA met 7-0 gewonnen. SV Diemen is nu koploper.

SV Diemen is de laatste weken goed in vorm. Het spitsenkoppel Owusu-Van Bree is zeer productief. Tegen TABA, waar uit nog zeer moeizaam van werd gewonnen, was het spel een stuk minder dan de afgelopen weken. SV Diemen speelde in de eerste helft in een te laag tempo en probeerde te veel door het midden gevaarlijk te worden. De afgelopen weken werd vooral over de flanken gevaar gesticht. Toch kreeg SV Diemen via Owusu en Moelee kansen om de score te openen. Beiden waren te gehaast in de afwerking.
De eerste goedlopende aanval over de flanken was ook meteen raak. De aanval werd opgezet door de prima debuterende A-junior Imad el Jagnouni. Uiteindelijk hield Van Bree prima overzicht en bediende Moelee die beheerst binnen volleerde. Kort hierna werd Owusu neergelegd in het strafschopgebied en schoot topscorer Van Bree de penalty zuiver binnen. SV Diemen bleef slordig spelen, maar kwam vlak voor de thee toch op 3-0 toen Owusu zijn maatje Van Bree vond die simpel binnen kon tikken.

Kans voor A-junioren
SV Diemen speelde na de pauze iets beter, maar de afwerking liet te wensen over. Met name Kevin Kroese koos een aantal keer voor de moeilijke oplossing, terwijl simpel afwerken de juiste keuze was geweest. Desalniettemin voegde de thuisploeg nog een aantal mooie doelpunten toe via Kroese, nog twee maal Van Bree en een prachtige knal van aanvoerder Pierre Tosch. Trainer Marc Stuut maakte van de gelegenheid gebruik om met Joren en Eijken nog twee A-junioren de kans te geven en zij lieten zien prima aan te kunnen haken bij het niveau van zijn ploeg.

Sporting Martinus verloor de uitwedstrijd tegen SC Buitenveldert met 1-0. SV Ouderkerk won thuis met 6-1 van Fortius. SV Diemen heeft na 17 duels 41 punten. SV Ouderkerk en Sporting Martinus hebben 39 punten, maar kwamen 16 keer in actie.

Martin van Egmond hoopt dat SV Diemen en SV Ouderkerk promoveren

DIEMEN - Martin van Egmond (45) is met ingang van het seizoen 2015-2016 trainer van de zondagselectie van SV Diemen. De trainer heeft een contract voor een jaar getekend. Een nadere kennismaking met een trainer die zijn teams aanvallend laat voetballen.

Van Egmond is op dit moment nog trainer van SV Ouderkerk, de club die net als SV Diemen uitkomt in de vierde klasse F. Beide ploegen strijden samen met Sporting Martinus en Fortius om de titel. SV Diemen won de thuiswedstrijd tegen SV Ouderkerk met maar liefst 8-2. De returnwedstrijd in Ouderkerk vindt drie speeldagen voor het einde van de competitie plaats. Dat kan dus een saillant duel worden. "Ik hoop dat de beslissingen al gevallen zijn op het moment dat SV Ouderkerk-SV Diemen wordt gespeeld. Het mooiste zou zijn als SV Ouderkerk én SV Diemen promoveren", aldus Van Egmond.

De in Amsterdam geboren Van Egmond speelde lange tijd voor Jos-Watergraafsmeer. "Ik ben daar in de jeugd begonnen en heb het eerste zondagteam gehaald. Ik was een rechtsbuiten die het vooral van zijn snelheid moest hebben. Toen ik 28 jaar was ben ik voor de vierde keer aan mijn knie geopereerd. Ik moest toen stoppen met voetballen. Die klap kwam hard aan en ik wilde een tijd lang niets meer met voetballen te maken hebben. Maar na een jaar of twee ging ik weer eens bij mijn neefje kijken en kwam mijn belangstelling voor het voetbal terug."

Hij startte met een trainerscursus en werd trainer bij achtereenvolgens DWS in Amsterdam en CTO '70 in Duivendrecht. Bij beide clubs was hij trainer van de A1-junioren. Daarna werd hij assistent-trainer bij het eerste zaterdagteam van Dronten.

Na de periode bij Dronten vond Van Egmond het tijd om op eigen benen te gaan staan. Hij werd trainer van het eerste zondagteam van Waterwijk in Almere. Dat team promoveerde naar de derde klasse. Na drie jaar stapte hij over naar OSM in Maarssen, maar die overstap beviel hem niet.

Aan het begin van het seizoen 2013-2014 werd Martin van Egmond trainer van SV Ouderkerk. "Die ploeg speelde toen vooral op de counter. De bal ging meteen naar de twee snelle spitsen. Ik heb meer voetbal in de ploeg gebracht. Ik houd ervan als mijn teams het initiatief nemen, goed combineren en een hoog baltempo hanteren. Wij zijn vorig jaar zesde geworden. Na de overwinning op Fortius staan wij momenteel op de tweede plaats."

Hij kent de vereniging SV Diemen goed. "Wij spelen dit seizoen bij elkaar in de poule, dus ik weet best wel veel van SV Diemen. Met trainer Marc Stuut heb ik een goed en leuk contact."

Centrumpsits

Het wordt vaak de moeilijkste positie in het elftal van Ajax genoemd: centrumspits.

Voetbal is eigenlijk een simpele sport. Gewoon een doelpunt meer maken dan de tegenstander en de winst is binnen. In de meeste elftallen is de centrumspits de topscoorder. Van de spits van Ajax wordt veel meer verlangd: meevoetballen, dus kaatsen, ruimte maken voor opkomende spelers en een individuele actie in huis hebben.

Ajax heeft een rijke traditie aan centrumspitsen: Johan Cruijff, die als twintiger al vaak naar de linkerflank trok, Ruud Geels, Ray Clarke, Marco van Basten, John Bosman, Patrick Kluivert en Luis Suarez zijn namen die meteen te binnen schieten. Cruijff, Van Basten, Bosman en Kluivert komen uit de eigen opleiding van Ajax. Opvallend is dat de laatste topspits die uit de eigen jeugd voortkwam Patrick Kluivert is. Hij debuteerde in 1995.

Trainer Frank de Boer is er nog niet in geslaagd om het elftal te completeren met een topspits. De trainer en Mounir El Hamdaoui gingen niet samen door één deur. De van AZ overgekomen aanvaller moest vertrekken en ging naar het Italiaanse Fiorentina. De eveneens van AZ gekochte Kolbeinn Sigthorsson heeft nooit kunnen overtuigen. Hij scoorde weliswaar vaak in topduels, maar kon - mede door blessureleed - nooit echt indruk maken. De kans dat hij na dit seizoen vertrekt is groot. De Boer koos de afgelopen jaren vaak voor een noodoplossing door Siem de Jong in de punt van de aanval te laten spelen. De van origine middenvelder vulde die rol goed in en wist het net vaak te vinden. Maar een echte nummer 9 is hij niet en wordt hij nooit. De Jong speelt inmiddels voor Newcastle United.

De Pool Arek Milik doet het dit seizoen aardig. Hij heeft een respectabel aantal doelpunten gemaakt. Maar ook hij zal er last van hebben dat Ajax soms met een rechtsbenige buitenspeler op de linkervleugel en een linksbenige buitenspeler op rechts speelt. Het gevolg is dat die buitenspelers vooral naar binnen trekken en weinig voorzetten op maat afleveren.

Atlete Tessa Strijp pakt bronzen medaille

DIEMEN - De atlete Tessa Strijp (21) uit Diemen heeft zondag tijdens het Nederlands kampioenschap atletiek in Apeldoorn een bronzen medaille gehaald op de 400 meter.

Tessa Strijp liep de 400 meter in 56,13 seconden. Ze is lid van atletiekvereniging AV' 23 in de Watergraafsmeer. Tessa Strijp, die getraind wordt door Tim Verlaan en Els van Noorduyn, stond voor het eerst op het podium bij de senioren.

Schilder heeft tijd. Hoge kwaliteit, redelijk tarief, vrijblijvende prijsopgaaf. Tel.: 06-55955587

Nanny&Co zoekt voor gezin in Weesp erv. en gediplom. oppas. Voor woe. en vrij. hele dag. Ervaring met baby's vereist. Meer info: info@nannyco.nl of 071-5127242

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Heeft u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroep
bussum@hotmail.com.

Te koop: ronde salontafel van eikenhout. Formaat: doorsnee: 100 cm. hoogte: 42 cm. In goede staat. t.e.a.b. Tel.: 06-20 43 70 36

Gratis proefles Aikido, Aikido is een combinatie van verschillende vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Proefles is gratis. Iedereen van 5 tot 60 is welkom.
www.aikidojodiemen.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

TAXI CENTRALE DIEMEN
020-6905858