DiemerNieuws

10 juli 2014

DiemerNieuws 10 juli 2014


Veel plezier tijdens Kinderzomerspelen

Foto: Trudy Kroese

Het weer is niet iedere dag echt zomers deze eerste week van de zomervakantie, zacht uitgedrukt. Maar de kinderen die meedoen met de Kinderzomerspelen hebben daar helemaal geen last van. De vrijwilligers hebben weer een gevarieerd programma samengesteld waarin de kinderen naar hartelust kunnen spelen, sporten en creatief bezig zijn. Daarvoor is sportcentrum Duran helemaal van de kinderen, dus weer of geen weer: het maakt eigenlijk niet uit.

Maxis naar rechter voor open Nuonweg

DIEMEN - De eigenaar van winkelcentrum Maxis, Hypermarkten Holland BV, heeft de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd om de Nuonweg open te houden. Het kort geding dient op 24 juli, een dag voordat het verkeersbesluit van kracht moet worden.

Op 25 juli gaat de Fortdiemerdamweg over de Uyllanderbrug (Oostelijke Ontsluiting IJburg, OOIJ) open en de Overdiemerweg over het Nuonterrein (Nuonweg) dicht. "Wij willen nadrukkelijk niet de openstelling van de OOIJ tegenhouden, het gaat uitsluitend om het intrekken van de verkeersmaatregelen waardoor een deel van de Overdiemerweg gesloten wordt", aldus Jeroen Heuving, advocaat van Hypermarkten. "Wij vinden dat de gemeente Diemen de belangen van Maxis niet voldoende heeft meegewogen. We willen dat onderzocht wordt of de Nuonweg met relatief beperkte middelen opengehouden kan worden. Waarom is gaandeweg het proces niet onderzocht of het haalbaar was om de Nuonweg open te houden, dat is de kern."

De OOIJ openstellen én de Nuonweg openhouden, kan volgens de gemeente Diemen niet. Het nieuwe Amsterdamse college van B en W vindt dat de Nuonweg open moet blijven. Toch moet de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg na een gesprek met wethouder Lex Scholten van Diemen concluderen dat dat niet kan. "Helaas is, gelet op de uitkomsten van het gesprek met Diemen, de conclusie dat met de openstelling van de OOIJ, de Overdiemerweg onvermijdelijk (in ieder geval tijdelijk) wordt afgesloten", schrijft Van der Burg in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Na de zomer komt hij terug bij de gemeenteraad met een notitie onder welke randvoorwaarden de Overdiemerweg op termijn eventueel weer opengesteld zou kunnen worden, schrijft hij.

Het kort geding tegen het verkeersbesluit wordt op 24 juli behandeld. Volgens advocaat Heuving op tijd om het verkeersbesluit nog op te schorten als de rechter in het voordeel van Maxis beslist. De gemeente Diemen maakt zich geen zorgen. "Het College van B en W vindt dat de besluitvorming over het verkeersbesluit zorgvuldig is gedaan. Wij zien de procedure over de voorlopige voorziening met vertrouwen tegemoet", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Kinderopvang De Toversteen eind juli dicht

DIEMEN - Kinder- en naschoolse opvang uk Toversteen aan de Rode Kruislaan sluit eind juli de deuren na het faillissement van eigenaar Estro. Ouders en medewerkers werden pas eind vorige week op de hoogte gebracht van dit nieuws.

Estro maakt met 250 locaties een doorstart. De Diemense locatie zit daar niet bij. "De curator kijkt naar een passend alternatief", laat een woordvoerder weten. "Er wordt uitgekeken naar een nieuwe eigenaar om de locatie in Diemen over te nemen en wij helpen ouders bij het zoeken naar een andere opvangplek. Ouders kregen zaterdag per e-mail de bevestiging dat de Toversteen niet doorstart. De medewerkers zijn zaterdag persoonlijk op de hoogte gebracht."
De ouders moeten nu in alle haast een andere opvangplek zoeken voor kun kinderen. Sommigen vinden de e-mail misschien zelfs pas bij terugkomst van vakantie. "Wij hebben behoorlijk wat nieuwe inschrijvingen van ouders van De Toversteen. Gelukkig kunnen we de meeste ouders helpen aan een plek vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar", vertelt Heleen van Kuik van buitenschoolse opvang Popeye. Willemijn Klop, regiomanager van KMN Kind & Co: "Ik heb als collega contact gezocht met de locatiemanager om haar veel sterkte te wensen. Ik heb ook aangeboden dat wij openstaan voor een gesprek om de mogelijkheden te verkennen om te helpen meewerken aan een oplossing. Of dat ertoe kan leiden dat de locatie Toversteen open kan blijven is nu echt niet aan te geven. Er zijn diverse ouders die zelf vragen om een plek bij ons. Wij zullen proberen deze ouders te helpen. Ook medewerkers zijn welkom om zich bij ons aan te melden."

Omrijden en geen treinen

DIEMEN - Aankomend weekend wordt de spoorwegovergang in Diemen Centrum afgesloten voor alle verkeer.

De overgang gaat zaterdagavond 12 juli om 20.30 uur dicht tot maandag 14 juli 05.00 uur. Voor voetgangers worden pendelbussen ingezet om van de ene kant naar de andere kant van de spoorwegovergang te komen. De pendelbussen rijden ieder halfuur. Voor het andere verkeer is de omleidingsroute met borden aangegeven. De hulpdiensten kunnen de overgang wel passeren.

Prorail gaat de ballast, spoorstaven en dwarsliggers van het spoor bij Diemen vernieuwen. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan een nieuwe spoorkruising bij knooppunt Diemen voor de nieuwe verbinding tussen de A1 en de A9. In de nacht van vrijdag op zaterdag worden vanaf 1 uur damwanden ingetrild en buispalen in de grond geboord.

Het treinverkeer wordt aankomende zaterdag en zondag daarom ook gestremd tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp. Ook hier worden bussen ingezet.

E-reader weg

DIEMEN - Een vrouw van 68 jaar is vorige week woensdag rond 14.45 uur in de metro beroofd van haar E-reader.

Op station Diemen-Zuid sloeg de dief toe toen de deuren open gingen. De vrouw die bij de deur zat te lezen, heeft alleen de arm van de dief gezien die haar E-reader weggriste.

8

teams streden mee in het bedrijvenvoetbaltoernooi van Ondernemend Diemen

Van de lezers

Trainers weg
Hierbij wil ik mij aansluiten bij mevrouw Meester over het, plotselinge, ontslag van de trainers van DGV.
Mijn beide dochters hebben jarenlang les gehad van meester Ben, juf Ellie en juf Eveline. Eén dochter is begin dit jaar gestopt omdat ze liever ging wedstrijdzwemmen. Toen de brief kwam over het ontslag heeft mijn andere dochter huilend op de bank gezeten, omdat ze helemaal geen afscheid heeft kunnen nemen. Gelukkig konden wij een cadeautje in de bus doen bij meester Ben en juf Ellie. Meester Ben heeft haar meteen de volgende dag gebeld, toen was het min of meer goed voor haar.
Natuurlijk had DGV voor nieuwe trainers gezorgd maar ze zijn vergeten hoeveel deze trainers voor sommige kinderen hebben betekend. U begrijpt, een turnzaal heeft mijn dochter niet meer van binnen gezien want haar lidmaatschap heeft zij inmiddels opgezegd. En spreek je het bestuur erop aan dan krijg je alleen maar als antwoord terug dat zij dit besluit weloverwogen in samenwerking met de K.N.G.U. genomen hebben. Prima als je van je trainers af wilt omdat er een conflict is, maar niet zonder afscheid te kunnen nemen!
Marga Jongsma

Trainers weg (2)
Jarenlang hebben mijn, inmiddels volwassen, dochters turnlessen gevolgd bij Elly, Jannie, Hennie, Evelien en Ben. Wat vond ik deze mensen altijd enthousiast. Mijn kinderen hebben jarenlang genoten van de lessen maar ook van de kampdagen die jaarlijks werden georganiseerd. Jammer dat er niet nog meer kinderen plezier van deze betrokken mensen mogen hebben. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze trainers aan de kant gezet zijn. Mede namens mijn dochters Jennifer en Sascha wil ik ze nogmaals hartelijk bedanken voor al hun positieve inzet.
Olga Kuiper

Spoorwegtunnel
Spoortunnel, feitelijk zegt het woord de betekenis al, de trein in een tunnel. Maar wie de wensen van de wethouder kent, begrijpt dat hij iets anders bedoelt. Het (spoor)dijklichaam is van de overheid, Prorail de beheerder. De overheid maakt plannen en structuurvisies zoals de uitbreiding van spoorverbindingen. De wetgevende macht heeft bepaald dat bij meer dan 2 sporen een kruising met overig verkeer een spoortunnel moet zijn. €30.000.000,- ligt al in de reservering en voor de periode 2015–2022 zou dit aan de spoortunnel Diemen kunnen worden besteed. Goed plan. Er zijn geluiden dat de trein bij een spoortunnel de hellinghoek nabij de ringvaart niet kan nemen. Onzin, zo verklaren deskundigen bij Prorail, Ja, wel als je denkt dat de perrons op de huidige locatie moeten liggen maar dat is niet voorwaardelijk. Spoortunnel of verkeerstunnel, laten de inwoners maar stemmen, mijn wens is duidelijk. Voor beide varianten geldt wel: de gemeente gaat niet vrijuit bij de investering wat gaat zitten in het droog houden van de tunnelbak, we wonen nu eenmaal in een gebied met een hoge grondwaterstand.
M. van den Berg - van Troost

Weerbericht

Overgang naar warmer zomerweer, licht wisselvallig
De zomer lijkt wat meer op stoom te komen. Boven Scandinavië ligt een hogedrukgebied. Het hoge noorden van Europa verkeert daardoor in volop zomerse sferen met maxima tot circa 30 graden. Later in de week neemt de invloed van dit hogedrukgebied op ons weer toe. De temperatuur loopt op, er komt wat meer zonneschijn en de neerslagkans wordt kleiner.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt meer zonneschijn verwacht. Er ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een bui ontstaan. Er waait in het algemeen een matige noordoost- tot oostenwind. Het wordt circa 21 à 22 graden. In het weekeinde ligt geregeld de nadruk op zonneschijn. Het is echter licht onstabiel. Er ontstaan stapelwolken met kans op een bui. Het is zomers met een maximum tot circa 24 à 25 graden. Er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind, zondag zuidwest.

Trend na het weekeinde
De verwachting voor na het weekeinde is onzeker. Het Scandinavisch hogedrukgebied neigt zich naar het noorden terug te trekken. Als dat gebeurt komt het weer onder invloed van een Atlantisch lagedrukgebied. Dan is het licht wisselvallig met maxima tussen 21 en 25 graden.

Weetje
Lange termijnvoorspellingen voor een heel seizoen zijn in het algemeen niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse weerinstituut 'Accuweather' had echter de afgelopen winter als zeer mild voorspeld. Dit bleek een schot in de roos te zijn. Voor deze zomer verwacht 'Accuweather' een warme zomer met een normale hoeveelheid neerslag. Augustus kan zeer warm worden.

14 Puppy's met diploma

DIEMEN - Bij hondensportvereniging Diemen (HSVD) hebben 14 Puppy's het examen met succes afgesloten.

Het was alweer het 58e examen dat de HSVD hield. Bij de twee examens 'elementaire gehoorzaamheid' behaalden beide winnaars 93 van de 100 punten. Bij de jaarlijkse clubwedstrijd 'Agility' veroverde J. Weerwind met zijn kruising Amerikaanse Staffordshire Terriër wederom de wisselbeker.

Wildplassers in 1910

Tijdens de rondvraag van de Diemense najaarsvergadering van 13 mei 1910 vroeg het gemeenteraadslid C.P. Oostenrijk het woord. Onlangs had hij enkele bruiloftsgasten zien wandelen op de Prins Hendrikkade. Een heer, die toevallig bij hem was om over zaken te spreken vroeg hem wat dat voor soort mensen waren. Oostenrijk antwoordde: "Ik geloof nette mensen."
De zakenrelatie had zich enigszins verbaasd getoond: "Noemt u dat nette mensen? In het geheel niet, want ziet u dan niet wat zij doen?" Oostenrijk zag toen pas wat er gaande was. Hij moest zijn relatie toegeven dat het allesbehalve netjes was wat die personen deden: "Die menschen deden ene natuurlijke behoefte in de Keulsche Vaart!".
Van bewoners aan de Prins Hendrikkade kwamen overigens wel meer klachten over "schippers die aldaar vanaf hunne schuiten hunne behoeften doen". Raadslid Oostenrijk stelde derhalve voor om "op de Voorgracht op den berm van de Rijksweg een urinoir te plaatsen."
Na de mededeling van toenmalig burgemeester jhr. E.W.E. Bicker dat hij het betreurde dat de veldwachter nog nooit iemand had bekeurd voor een dergelijke overtreding, werd het voorstel voor een urinoir met algemene stemmen aangenomen.

Na 24 jaar afscheid van 't Kloddertje

'Dit gebouw en de naam verdwijnen, dat maakt het afscheid makkelijker'

Arie van 't Hoog (SWD) en een oud-bestuurslid van 't Kloddertje kwamen op het eindfeest langs om Anja en Ria gedag te zeggen.

DIEMEN - Na 24 jaar is peuterspeelzaal 't Kloddertje in Diemen-Noord verleden tijd. Na de zomervakantie gaat de peuterspeelzaal verder in de nieuwe brede school onder de nieuwe naam Noorderbreedte.

Peuterleidster Ria Zwanenburg richtte 't Kloddertje op in 1990. Tussen de verhuisdozen vol speelgoed vertelt zij over 24 jaar 't Kloddertje. De laatste zeven jaar leidde zij de drie groepen samen met Anja Roest en Nicolien Toonen. Op de deur naar de gang hebben de kinderen bij het afscheidsfeest hun handjes met verf op de deur gezet en de leidsters ook. "Zo laten we toch iets van ons achter hier."

Waarom richtte je de peuterspeelzaal op in Diemen-Noord?
"Ik heb de Pedagogische Academie gedaan en een aantal jaar in Amsterdam als kleuterjuf gewerkt en daar ook een peuterspeelzaal opgericht. Wij woonden inmiddels in Diemen en ik had zelf een zoontje van drie dat al heel lang op de wachtlijst stond voor een plekje op de peuterspeelzaal. In 1990 werd er een ouderwerkgroep gevormd om een peuterspeelzaal voor Diemen-Noord op te richten. Hierin zat ik als ouder. Van het een kwam het ander en ik werd als leidster aangesteld. We begonnen in de Prinses Marijkestraat en bleven daar een jaar tot dit gebouw van basisschool 't Palet klaar was."

'We gaan het bij de Vier Heemskinderen weer net zo leuk maken'

Die naam, 't Kloddertje die moet je toch even uitleggen.
'" 't Kloddertje is eigenlijk een kloddertje verf, dat van het (schilder)palet is afgevallen. Omdat we bij basisschool 't Palet zouden komen, hebben we die naam gekozen."

Je verhuist niet mee naar de Noorderbreedte, maar gaat samen met Anja naar De vier Heemskinderen. Ashok Egtberts komt naar Diemen-Noord. Een grote verandering.
"Het gevolg van een reorganisatie binnen Stichting Welzijn Diemen waar 't Kloddertje inmiddels onder valt. Ik had graag de 25 jaar volgemaakt op 't Kloddertje, maar ik heb me erbij neergelegd. Dit gebouw wordt gesloopt, de naam verdwijnt, dat maakt het afscheid wel iets makkelijker. Ik zal de kinderen en de ouders wel heel erg missen. Voor de kinderen zal het heel anders worden, gelukkig zit de lange zomervakantie ertussen. Wat we ook zullen missen, is om kinderen die bij ons hebben gezeten in de school weer tegen te komen. Maar wij gaan er voor om het in de Vier Heemskinderen weer net zo leuk te maken. Wij hebben een vaste structuur, dat geeft de kinderen houvast. Er is natuurlijk veel veranderd in de loop der jaren, maar kinderen mogen bij ons nog steeds veel spelen, dat is zo belangrijk. Ik heb er al een paar keer meegewerkt en de kinderen en ouders zijn ook daar heel leuk."

Wat ga je je het meest herinneren van de tijd hier?
"Kijk, deze stapel plakboeken: dat is 24 jaar 't Kloddertje. Hier een krantenknipsel van 31 mei 1990: 'Er komt een peuterspeelzaal in Diemen-Noord' staat erboven. Op deze foto waren we met een groep ouders aan het schilderen in de Prinses Marijkestraat om de eerste groep te kunnen starten. Hier die allereerste groep met ook mijn zoon Jorit. Mijn dochter Rianna heeft ook bij me in de groep gezeten. Ik had regelmatig kinderen van beroemde voetballers in de groep, Daley Blind heeft bijvoorbeeld bij mij gezeten, maar zijn twee zussen ook. Proftennisser Colin van Beem trouwens ook. Ik kom dagelijks mensen tegen die bij mij op de peuterspeelzaal hebben gezeten, soms al met eigen kinderen. Dat is zo leuk. "

Spaans feestje voor bezoekers en vrijwilligers Noorderlicht

50 bezoekers genoten van het feest.

DIEMEN - Een mooi seizoen Huis van de Buurt in het Noorderlicht werd vorige week afgesloten met een feestelijke avond in Spaanse sferen voor bezoekers en vrijwilligers.

Deze keer hoefden de vrijwilligers niet zelf de keuken in. "Het Wapen van Diemen verzorgde een aantal Spaanse gerechten", vertelt vrijwilligster Anita Jongbloed. "Zoals ieder jaar kregen we ook weer ondersteuning van de Rotary Club. Diemen. De avond was een groot succes." Het Huis van de Buurt sluit tijdens de zomervakantie de deuren. De koffie-inloop op donderdagochtend gaat wel de hele zomer door, van 9.30 tot 12 uur.

Boetes duurder

DIEMEN - Wie vergeet te betalen voor het parkeren in Diemen, en daarop betrapt wordt, kan rekenen op een boete die twee euro hoger uitvalt.

De gemeenteraad heeft een nieuwe parkeerverordening en verordening parkeerbelasting aangenomen. Daarin is opgenomen dat de gemeente het wettelijk maximum tarief voor een naheffingsaanslag volgt en die stijgt in Diemen daarmee van 56 naar 58 euro. Daarmee is de fout-parkeerder er nog niet: In het Centrum waar betaald parkeren geldt, komt daar nog een het straatparkeertarief voor een uur bovenop en wordt de boete €59,70. De naheffingsaanslag in het vergunningengebied is nog hoger: 58 euro plus de kosten van een dagkaart van 25 euro is 83 euro totaal..

Overigens zijn de kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag voor de gemeente ook niet onaanzienlijk: uitgaande van de verwachte 3900 op te leggen parkeerboetes in Diemen over 2014, kost dat de gemeente € 66,54 per naheffingsaanslag.

Extra rijstroken

DIEMEN - 25.000 ton asfalt, 12 kilometer geluidsschermen variërend van 4 tot 10 meter hoog en de reconstructie van 13 viaducten waren nodig om extra rijstroken op de A10-oost en de A1 bij Diemen aan te leggen.

Vorige week woensdag werden ze officieel geopend door Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden hebben twee jaar geduurd. Op de A10-Oost tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer zijn nu vier rijstroken beschikbaar. Ook de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen is in beide richtingen uitgebreid van drie naar vier rijstroken. Daarnaast is er een parallelbaan aangelegd voor autoverkeer tussen het knooppunt Watergraafsmeer en de aansluiting S113 (Middenweg).

Mea Vota 1 jaar

Diemen – Uitvaartonderneming Mea Vota van de Diemense uitvaartverzorger Chris Beekman blijft, een jaar na de oprichting, groeien.

"Dat komt doordat het bedrijf vanuit een bijzondere missie in de plaatselijke uitvaartwereld opereert. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voorop", aldus Beekman. "Er ook zijn vóór een uitvaart en langere tijd ná een uitvaart. Dat geldt voor
de emotionele nn zakelijke aspecten rondom de uitvaart, maar ook voor de creativiteit bij het kiezen van de vorm ervan. Door middel van lezingen en bijeenkomsten geven wij ook voorlichting over bijvoorbeeld wel of niet verzekeren voor een uitvaart. Persoonlijk, flexibel en transparant zijn de pijlers waarop de missie van Mea Vota rust."

Fanatiek voetbal tijdens eerste bedrijvenvoetbaltoernooi

Foto: Trudy Kroese

Op de velden van SV Diemen namen vorige week woensdagavond acht teams van bedrijven uit Diemen het tegen elkaar op in het eerste bedrijventoernooi van ondernemersvereniging Ondernemend Diemen. En er werd fanatiek gestreden deze prachtige zomeravond. Ook de dames van SV Diemen lieten hun voetbalkunsten zien. Niefra Beveiliging nam de wisselbeker mee naar huis, Over een jaar moeten ze die verdedigen, tijdens het tweede bedrijvenvoetbaltoernooi. Want dat komt er, laat Liza van Zon van Ondernemend Diemen weten.

Keshari

51 jaar
22 jaar conciërge op
basisschool 't Palet

Foto: Eline Vedder

22 jaar werkzaam op 't Palet, vertel eens.
"Ik kwam hier terecht via een arbeidsbureau. Mijn twee zoons zaten ook op de basisschool, dus het was fijn dat ik vakantie had wanneer zij dat ook hadden. Aan het begin was er minder te doen dan nu, want tegenwoordig regel ik heel veel. Ik zorg bijvoorbeeld voor de inschrijvingen, maar beantwoord ook alle telefoontjes."

Hoe zien anderen u?
"Het kwam weleens voor dat er geen directeur voor de school was en dan was ik altijd het aanspreekpunt. Soms dachten kinderen zelfs dat ik de directeur van 't Palet was."

Wat is het leukste aan uw werk?
"Het sociale contact met de ouders, iedereen komt weleens een praatje maken waardoor ik heel veel weet."

Wat is uw leukste herinnering aan 't Palet?
"Dat zijn er heel veel, we hebben een keer met het team een heel leuk weekend gehad in Castricum."

Wat wordt uw taak bij de Brede School?
"Ik word huismeester, alles wat in het gebouw gebeurt gaat via mij. Voordat ik hier begon, zaten De Duif en 't Palet al samen in een gebouw. Nu worden ze dus weer één."

Wat gaat u missen aan 't Palet?
"De overblijfmoeders, die kwamen altijd gezellig thee drinken. Het contact met de ouders zal ook anders worden, omdat het nieuwe gebouw heel groot is. Hier zitten de meeste klassen bij elkaar, maar de Brede School bestaat uit drie verdiepingen. Als ik dan boven bezig ben, heb ik helemaal geen contact met de mensen die beneden zijn."

Wat zijn uw vakantieplannen?
"De eerste weken ga ik uitrusten en het WK kijken. Ik kijk bijna alle wedstrijden, behalve als ze laat worden uitgezonden. Verder heb ik veel trouwpartijen. Ik ga niet op vakantie. Ik kom uit Suriname maar ga daar deze zomer niet heen, ook al ben ik er al lang niet geweest. Misschien dat ik in december weer ga, maar ik plan niks. Als het ervan komt, dan zien we het wel."

HKD betreurt sloop van 'De Kleine Rietschuur'

'Diemen is niet zuinig op zijn bijzondere gebouwen'

Nog één muur was alles wat maandagmorgen restte. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Kleine Rietschuur die naast de werkboerderij (De Grote Rietschuur) van Pantar op Kriekenoord stond, is weg. Het gebouw werd afgelopen week in opdracht van de eigenaar, de gemeente Diemen, gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van brede school De Kersenboom.

Maandag ging het laatste stukje muur om. De Historische Kring Diemen (HKD) betreurt de sloop. De vereniging had graag gezien dat beide gebouwen, in 1952 gebouwd naar een ontwerp van architect Frank van Klingeren, als monument waren aangemerkt en zo beschermd tegen verval en sloop.

"De twee gebouwen waren een bouwkundig geheel en een praktisch voorbeeld van de opbouwarchitectuur uit de jaren 50. Van Klingeren is ook de architect van de Meerpaal in Dronten", vertelt voorzitter John Cuijpers van de HKD. "Helaas is het niet gelukt om beide gebouwen te beschermen. Doodzonde dat zoiets verdwijnt. Diemen is niet zuinig op zijn bijzondere gebouwen."
Volgens de gemeente Diemen was de Kleine Rietschuur bouwkundig in slechte staat. "Er zaten verder ook geen voorzieningen in", meldt een woordvoerder. "Ook de verouderde kantoorpanden even verderop staan op de nominatie om gesloopt te worden. Dat is nodig voor de nieuwbouw van De Kersenboom." Na de zomer gaan de betrokkenen in die school aan de slag om plannen te maken voor de nieuwbouw.

De HKD houdt vanaf nu de Grote Rietschuur scherp in de gaten. Dat pand is van Pantar, die er kantoren in ondergebracht heeft. "In de hal van De Grote Rietschuur is ook nog eens een bijzondere muurschildering aanwezig van Pierre van Soest, een kunstenaar die vaak in een adem wordt genoemd met Karel Appel en Willem de Kooning", aldus Wiard Krook, die al vaker pleitte voor een monumentenstatus voor gebouwen en kunstwerk.

Wie verdient een onderscheiding?

DIEMEN - Ook dit jaar wil de gemeenteraad vrijwilligers in het zonnetje zetten met een vrijwilligersonderscheiding. Wie een kandidaat weet, kan die tot 1 oktober voordragen.

Vrijwilligers zijn goud waard voor de Diemense gemeenschap, vindt de gemeenteraad. Daarom reikt zij jaarlijks de vrijwilligersonderscheiding uit om hardwerkende vrijwilligers te bedanken.

Wie een kandidaat wil voordragen kan op www.diemen.nl – bestuur, politiek en organisatie meer informatie vinden en het formulier om kandidaten op te geven. Het formulier is ook bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis op te halen.

Gemeenteraadsleden Jeannette Pietersen, Janneke de Graaff, Sylvia Raveling en Rob Verheuvel vormen dit jaar de jury die zich over de inzendingen zal buigen.
De uitreiking is op 21 november in het gemeentehuis.

Bosjes in brand

DIEMEN - Op dinsdag 1 juli rond 16.40 uur stonden bosjes aan het Zwanenpad in brand.

De brand was aangestoken, Een brandweerman die toevallig langs fietste, had een man in de bosjes bezig gezien met papier en een aansteker. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat een deel van de bosjes verloren ging. De brandstichter was een man van 20-30 jaar met een negroïde uiterlijk. Wie iets gezien heeft, kan 0900-8844 bellen.

Fietsongeluk

DIEMEN - Een meisje van 11 jaar op de fiets is woensdag 2 juli om 13.30 uur op de Ouddiemerlaan in botsing gekomen met een andere fietser.

Het ongeluk gebeurde tegenover De Omval, toen het meisje achter een geparkeerde bestelbus vandaan over wilde steken. Op het fietspad werd zij in de flank aangereden door een andere fietser. Ze leek in eerste instantie niets te mankeren en daarom vervolgde de fietser, na overleg met haar moeder, zijn weg. Toen het meisje na enkele minuten toch last kreeg van tintelingen in haar nek, heeft haar moeder 112 gebeld. De ambulance is ter plaatse gekomen voor controle.

Ook al was de andere fietser niets aan te rekenen, de politie adviseert in dit soort gevallen altijd gegevens te noteren en de politie te informeren.

Vreemde post

DIEMEN - De politie krijgt de laatste tijd meldingen van mensen die vreemde postpakketjes ontvangen met vermoedelijk drugs erin.

Zo vond een bewoner van Diemen-Noord een enveloppe in de bus met op de voorkant een adres in Frankrijk en achterop als afzender zijn eigen gegevens. De enveloppe was echter niet van hem. In de enveloppe vond hij een doorzichtig zakje met een wit poeder. Het hele pakketje is afgeleverd bij de politie en deze onderzoekt welke stof er in de enveloppe zat.

Lading softdrugs

DIEMEN - Bij een controle aan de Muiderstraatweg heeft de politie zaterdag 5 juli een grote lading softdrugs gevonden in een bestelauto.

De 48-jarige bestuurder en eigenaar van de auto bleek al bekend bij de politie wegens overtredingen op de opiumwet en de wet wapens en munitie. Hij is aangehouden en het voertuig met inhoud is in beslag genomen.

'Ik voel mij aangetrokken tot het absurde'

Raynor Arkenbout acteert, regisseert en schrijft

DIEMEN - Vroeger was Raynor Arkenbout (25) vaak te vinden in de winkel van zijn vader en opa. De winkel was gespecialiseerd in video en alles dat voorbij kwam werd door Raynor en zijn broertje bekeken. Dat hij later iets met verhalen, fictie en film zou gaan doen was al vroeg duidelijk. Tegenwoordig heeft hij een vol cv, waarop onder andere een rol in de soap Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) en de kinderserie Vrijland, een eigen boek, een filmcursus in New York, een filmopleiding in Brussel en verschillende klussen op de filmset vermeld staan. Raynor: "Ik vertel graag verhalen om mensen te vermaken, maar ook om iets mee te geven. Dat kan via schrijven, acteren en regisseren."

Raynor op het dak van zijn oude basisschool de Octopus. 'We klommen altijd op het dak en konden door de open ramen naar de turnsters kijken.' Foto: Eline Vedder

Je bent acteur, regisseur en schrijver, wat vind je het leukst?
"Het liefst ben ik in alles goed, dat is een zegen en een gevaar. Ik ben chaotisch en betrap mezelf er soms op dat ik moet kiezen wat ik wil. De keuze die ik heb gemaakt is heel breed, namelijk verhalen vertellen en fictie maken en mensen daarmee vermaken en aan het denken zetten. Acteren, schrijven en regisseren werkt allemaal anders, maar met hetzelfde doel. Het fijne aan acteren is dat je helemaal gek kan gaan en alles los kan laten. Ik denk zelfs dat het therapeutisch werkt als je bepaalde scènes speelt. Ik heb vijf jaar ervaring op en achter de schermen en zie mijzelf nog lang op de set werken. Aan de andere kant vind ik het ook heerlijk om tot diep in de nacht door te denken over een verhaal of een concept te verzinnen voor de regie."

Stond je vroeger al graag in de schijnwerpers?
"Op de basisschool viel het nog mee, maar ik kan mij wel een weekend op Ameland herinneren. We waren met een hele grote groep en ik had net Bert Visser gekeken. Ik probeerde een stand-up komedie te doen, dat is denk ik de eerste ervaring waarbij ik de aandacht naar mij toe trok. Interesse voor het medium film komt door de winkel die mijn vader en opa vroeger hadden. Ze verkochten videobanden en mijn broer en ik wilden altijd alles kijken wat binnenkwam. Ik was vroeger van plan de winkel over te nemen, maar vond het uiteindelijk nog beter om zelf films te maken."

Hoe was je jeugd in Diemen?
"Ik groeide op in de Binnenpolder in Diemen-Zuid en ging naar school op de Octopus. De leukste jaren van de basisschool waren groep zeven en acht, daar leerde je wat vriendschap was. Vroeger klommen mijn vrienden en ik altijd op het dak van de school, dat kon toen nog. De gymzaal aan de school had grote open ramen, waardoor we via het dak naar de turnende meisjes konden kijken. Na de basisschool ging ik naar het Casparus College in Weesp, maar ik merkte al snel dat het niet mijn type school was. Ik was alternatief, paars of rood haar was niks geks. Ik werd nogal irritant en hield ervan om te kloten, waardoor ik vaak langs de rector moest. Na twee jaar ben ik naar het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam gegaan, een school die veel beter bij mij paste. Hier was iedereen gek, irritant en anders, waardoor ik bijna als normaal werd gezien. Op het St. Nicolaaslyceum werden straatjongens uit Oost samen gezet met de kakkers uit Zuid."

'Het is een zegen om overal goed in te willen zijn, maar ook een gevaar'

En daarna?
"In 2006 haalde ik mijn havodiploma. Ik wilde naar de filmacademie in Nederland, maar die toelating is heel slopend. Van de 150 aanmeldingen worden er zes personen toegelaten. Ik heb het een aantal keer geprobeerd en steeds als ik geweigerd werd ging ik weer een jaar werken. Ik ben ook een half jaar in New York geweest om cursussen te volgen aan de New York Film Academy. Dat bleek later een overdreven dure privéschool te zijn, maar de ervaring is veel waard. Ik heb ook nog zeven jaar als vrijwilliger achter de bar bij het Diemer Festijn gestaan. Toen ik in GTST ging spelen ging dat niet meer, te veel mensen herkenden me."

Je speelde een populair personage in die soapserie.
"Ik mocht de rol van Edwin vervullen in GTST. Ik vormde samen met Lucas een homostel, wat voor veel media-aandacht zorgde. De media pakten het goed op en anderen ook. Er kwamen weleens gasten naar me toe die zeiden dat zij nooit een homo zouden spelen, maar wel respect ervoor hadden dat ik het kon. Het mooie aan soapfans is dat die mensen denken jou te kennen. Zelf kijk ik meer naar andere series, maar ik vind wel dat GTST een goed geschreven soap is. Voor veel mensen is het ook een deel van hun dagindeling. Dat soapfans heel intens betrokken zijn bleek toen mijn personage doodging. Er werd een petitie getekend, want Edwin was een populair personage. Dat vatte ik natuurlijk op als een compliment. Het is fijn om te zien dat het publiek Edwin nog langer op tv had willen zien. Ik heb nog een tijdje in Vrijland gespeeld en daar heb ik mijn vriendin Sietske van der Bijl ontmoet. Zij is actrice en speelde ook in de serie. De spotlight waarin ik terechtkwam door GTST is nu wel over, ik sta nu meer in de schaduwzijde. Toch willen er nog wekelijks mensen op de foto, dan denk ik echt: wie ben ik nou om mee op de foto te gaan. Dat is nog een beetje na blijven hangen van GTST."

'Ik wil dat kijkers iets menselijks herkennen in een vreemde situatie'

Hoe ervoer je de deelname aan Sterren Springen?
"Ik werd gevraagd voor het eerste seizoen en ik vond het eigenlijk een bizar idee. Mijn vriendin drong aan om mee te doen en het leek mij leuk omdat het iets nieuws is. Ik wil alles gedaan hebben en probeer graag gekke dingen uit. Twee maanden lang werd er drie keer per week getraind en dat was ook nodig. We begonnen met een sprong van drie meter hoog. Dat was leuk, maar zou niet voor goede televisie zorgen. Op tv ziet het er niet eng uit en we wisten dat we hoger de lucht in moesten. Uiteindelijk belandde ik in de finale en heb van 10 meter hoogte een achterwaartse salto gemaakt, heel gevaarlijk eigenlijk. Ik denk dat het een van de engste dingen is die ik ooit gedaan heb. Sterren Springen is een mooie middenweg, het is namelijk iets wat niemand je kan afnemen, maar ook iets wat je nooit meer wilt doen."

'En toen vloog er een haai door het raam'

De titel van Raynors boek 'En toen vloog er een haai door het raam' provoceert en geeft mensen meteen een beeld. Het boek is een verzameling van korte verhalen uit drie eerder verschenen e-books, genaamd 'Absurd', 'Bizar' en 'Raar'. Raynor: "Ik heb de verhalen allemaal zelf geschreven en heb ze ook zelf geselecteerd uit de e-books. Het verhaal 'Schoolreisje' is een van mijn favorieten, over een lerares die voor het eerst met haar klas basisscholieren gaat wandelen in het bos. Ze denkt de controle te hebben, maar dan vinden ze een opgehangen man. Het verhaal is vrij extreem en wordt eigenlijk alleen maar gekker, maar daar houd ik zelf wel van."

'En toen vloog er een haai door het raam'.
"Dat is de titel van mijn boek. Hoewel ik niet verwacht dat het een bestseller gaat worden, ben ik toch erg trots op het resultaat. Ik heb nog geen vast thema voor mijn boek, overigens ook niet voor de korte films die ik maak. Ik ben nog zoekende, maar merk wel dat ik word aangetrokken tot het absurde. Het hoeft van mij niet realistisch, maar dingen kunnen juist een tandje gekker en vreemder. Ik betrek graag de echte wereld bij iets wat buiten de boot valt en wil dat kijkers iets menselijks herkennen in vreemde situaties. Mensen kijken naar films voor vermaak, maar willen ook herkenning en een mening vormen. Wat zouden zij doen? In films moet niet alleen gek en grappig gedaan worden om vervolgens te denken dat het genoeg is. Het is juist mooi als je daaronder een gedachte hebt die mensen kunnen voelen."

Waar word je door geïnspireerd?
"Ik beschrijf mijn films en verhalen vaak als magisch-realistisch en word daarbij geïnspireerd door het surrealisme. Ik heb veel over deze stroming gelezen. Ook raak ik geïnspireerd door muziek en dromen. Dromen kunnen soms voor geen meter kloppen, maar toch voelt het goed. Ik word wel eens wakker en als ik dan besef dat ik goed gedroomd heb, baal ik dat ik niet meer slaap."

Je woont nu in Brussel waar je ook studeert. Is Brussel je droomstad?
"Ik woonde mijn hele leven in Diemen en voelde mij ook erg verbonden met Amsterdam. Ik fietste elke dag door de stad om vervolgens thuis te komen in het rustige Diemen. Brussel kan dus niet tippen aan de omgeving waarin ik opgroeide. Daarnaast is Brussel extreem bipolair, de stad is schoon en lelijk en arm en rijk zijn een paar straten van elkaar verwijderd. In de buurt waar ik woon ga je niet graag 's avonds over straat, dat wist ik niet toen ik er aankwam. Na drie weken werd mijn telefoon door een voorbijkomende fietser uit mijn handen gestolen. Mijn auto is weggesleept omdat ik hem in mijn haast verkeerd geparkeerd had. Een maand later kwam mijn vriendin op bezoek en haar autoruit werd ingeslagen. De stad en ik hadden een moeilijke kennismaking, maar ik hoop dat het volgend jaar iets beter wordt. Ik ben op zoek naar een betere wijk waar ik met studiegenoten kan wonen. We zitten dan met allemaal filmstudenten en maken elkaar waarschijnlijk gek met ideeën."

Kom je na je studie terug in Diemen?
"Ik ben graag in Diemen, maar merk dat ik nu meer in het stadsleven geïnteresseerd ben. Diemen is een prachtige nette buitenwijk, de fijnste die er is. Alles is goed geregeld. Misschien dat ik hier later wil wonen als ik een gezin heb. Het is heerlijk om de keuze te hebben tussen het fijne dat Diemen te bieden heeft en het stadsleven dichtbij."

Larissa Jansen nog steeds aan kop

Larissa Jansen blijft de DiemerNieuws WK-pool 2014 aanvoeren. Zou haar vertrouwen in Nederland beloond worden? Het wordt nog spannend de komende dagen, want Larissa had niet gedacht dat Duitsland de halve finale zou winnen en had gastland Brazilië een plek in de finale toebedacht. Duitsland zou dan de troostfinale winnen, dacht zij.

Molly Huigen heeft een snelle spurt gemaakt naar de tweede plek. Molly scoorde 25 punten door de winst van Duitsland te voorspellen. Ook nummer drie Ronald Appelboom had dat zo bedacht. Maar hij denkt dat Duitsland de finale zal winnen, van....Argentinië.
Met het einde van het WK in zicht worden ook de bonusvragen interessant. Er zijn nog punten te verdienen voor het juiste aantal doelpunten voor en tegen Nederland, het totaal aantal doelpunten in het toernooi, het land met de meeste doelpunten voor, en de meeste doelpunten tegen en het land van de topscoorder.
Het blijft spannend wie er met de prijzen aan de haal gaat. Moet de hoofdprijs een dames- of een herenhorloge van Püttmann Juweliers worden? En wie zouden een van de twee waardebonnen van Jumbo winnen?

De stand is terug te vinden op www.diemernieuws.nl.

De stand na de halve finale tussen Brazilië en Duitsland.

1 Larissa Jansen 440
2 Molly Huigen 433
3 Ronald Appelboom 431
3 Simon Balgit 431
5 Martien Compier 430
6 Stephanie de Rouw 425
7 Sylvia Vink 423
8 Noah Beukeboom 421
9 Yolanda Bosch 418
9 Tom ter Horst 418
11 Didier Merk 417
12 Angela Tiemessen 412
13 Tom Bul 411
14 Lars Elbers 410
14 Martin de Vries 410
16 Wouter de Bruin 409
16 Krijn Piening 409
18 Tim van Gelderen 408
18 Wouter van der Harst 408
18 Roy Jansen 408
21 Sieds van der Schaaf 407
22 Wendy Roels 405
23 Mariska Buitenhuis 404
24 Rene Helenklaken 403
24 Karin van den Heuvel 403
26 Daniel Mulder 401
26 S Zraibi 401
28 Jf Cooper 399
29 Niels Bos 398
29 Dennis Muller 398
29 Bram Polderman 398
32 Inge Splinter 396
33 Danny Abels 395
34 Claudia De Armas 394
34 Ruud Dorenbos 394
34 Dick Vos 394
34 Gerrit van der Werff 394
38 Leo van Bochhove 393
38 Gino Pappot 393
40 Foeke Visser 392
41 Andre van Echtelt 390
42 Marcel Merk 389
43 Mandy Post 388
44 Patrick Gerlof 387
44 Henk Jansen 387
46 Cor van Dijk 386
46 René Knigge 386
48 Jarno van Heumen 385
48 Wolf Meesters 385
48 Jan Nooij 385
51 Peter Falize 384
51 Ans Mittemeijer 384

De volledige lijst is te vinden op diemernieuws.nl

10 / 12

Aikido in Diemen Aikido is een combinatie van verschillende vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Proefles is gratis. Iedereen van 5 tot 60 is welkom. www.aikidojodiemen.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Deze zomer festivals in Diemerbos

"De vrijheid van het bos past bij de festivals"

Klamme Handjes ruilt het festivalterrein in Amsterdam in voor het Diemerbos. Foto: Stefan Rekers

DIEMEN - De eerste editie van het festival Wild und Frei wordt 2 en 3 augustus gehouden in het Diemerbos, een locatie die volgens organisator Tjeerd Doornbos veel aantrekkingskracht bezit. Dat is ook de organisatie van Klamme Handjes en van Vunzige Deuntjes opgevallen, zij kiezen ervoor om het Diemerbos op 26 juli en 27 juli om te toveren tot een festivalterrein.

Organisator van Klamme Handjes Jelle Verweij vertelt over de keuze voor de nieuwe locatie: "De eerste editie vorig jaar in Amsterdam raakte uitverkocht. Voor de tweede editie zochten wij naar een unieke locatie, die past bij Klamme Handjes. Wij proberen een festival neer te zetten met veel saamhorigheid. Bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze er hun nieuwe beste vrienden kunnen ontmoeten."

Klamme Handjes organiseert al meer dan twee jaar feesten. Bij elke beslissing wordt volgens Verweij rekening gehouden met de bezoeker. Dat het bos volgens hem een vrij gevoel geeft, past dus goed bij de sfeer die er tijdens het festival hangt. "Vooral het water waaraan het festival gegeven wordt, zorgt voor een vrij gevoel. Daarnaast kunnen we de productie zelf in handen houden, iets wat we erg belangrijk vinden" aldus Verweij. De ruimtelijkheid van het Diemerbos zorgt tevens voor meer mogelijkheden voor Klamme Handjes. "De vorige editie trok 1500 bezoekers en wij wilden dit verhogen naar 2000. Toen beseften we dat we meer kunnen met deze locatie. Er is nu gekozen om drie stages neer te zetten en er is plek voor 3000 man."

"De kracht van de locatie en de hoge muzikale kwaliteit zorgen voor een succesvolle editie"

Het grootste podium, de mainstage, is van Klamme Handjes zelf. Hier wordt vooral elektronische muziek gedraaid. Het tweede stage is dit jaar nieuw en is van de organisatie Zwarte Koffie. Hier wordt voornamelijk soul en punk gedraaid, met een groovy sound. Daarnaast is er ook nog een derde stage, het Huize Tech Café. Verweij: "Hier kan zowel gedanst als ontspannen worden. De organisatie hiervan probeert altijd locaties te creëren die voor de huiskamer van je oma door kunnen gaan. Er zullen ook zitzakken aanwezig zijn, waarop bezoekers heerlijk onderuit kunnen zakken."

Organisator Tjeerd Doornbos van Wild und Frei vindt het feit dat het bos vrij jong is nog een voordeel. "Er zijn al veel kaarten verkocht, de gemiddelde bezoekersleeftijd ligt rond de 28 jaar. Deze doelgroep heeft al veel festivals bezocht en is op zoek naar iets nieuws. Dat willen wij ze bieden met Wild und Frei Festival." Doornbos benadrukt net als Verweij de vrijheid van het Diemerbos. "Het is een mooie locatie, vooral het water geeft een vrij gevoel. Tegenwoordig worden festivals overal gehouden, zoals op voetbalvelden in Amsterdam. Een festival hoort naar mijn mening gewoon in een bos, daarom is het Diemerbos een goede basis voor een hopelijk succesvolle eerste editie."

Het festival belooft met goede muziek, sfeer, circus, alcohol en andere rariteiten een creatieve mix te worden. Belangrijk is dat het publiek onderdeel is van het festival. Doornbos: "Wild und Frei festival is erg divers. Verschillende organisaties hebben een stage tot hun beschikking, zoals Wilde Renate uit Berlijn. Beide dagen zijn er vijf stages met elk een eigen identiteit. De mainstage is gedecoreerd als een freakshow, iets wat het festival wordt voor de bezoekers. De locatie is goed en de muzikale kwaliteit hoog, maar vooral de kracht van de organisatie zorgt ervoor dat wij niet onderdoen voor andere festivals."

tot vrijdag 11 juli

Expositie

Frans van Vuuren exposeert zijn schilderijen in de expositie 'Vorm & Kleur'. De expositie is te zien in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

tot vrijdag 25 juli

Sportcentrum Duran

Tijdens de vakantieperiode heeft Sportcentrum Duran gewijzigde openingstijden. De openingstijden voor het recreatief zwemmen zijn: zondag en maandag van 10.00 tot 14.00 uur, dinsdag van 07.00 tot 09.00 uur, van 12.00 tot 14.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Woensdag kan er van 10.00 tot 12.00 uur gezwommen worden en donderdag van 07.00 tot 09.00 uur, van 12 tot 14 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Vrijdag is het zwembad van 10.00 tot 12.00 uur open voor Meer Beweging Voor Ouderen en volwassenen. Het zwembad is ook van 12.00 tot 14.00 uur geopend. Op zaterdagen is het zwembad gesloten. Sportcentrum Duran is in de periode van 26 juli t/m 17 augustus gesloten.

Kinderzomerspelen

Jongeren uit Diemen van zes t/m twaalf jaar die naar de basisschool gaan kunnen zich drie weken lang vermaken in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Op verschillende plekken in het sportcentrum kunnen zij zich uitleven met theater, creatief en sport en spel. Op dinsdag en donderdag wordt er gezwommen, ervaren zweminstructeurs zullen toezicht houden. Er wordt een playbackshow gehouden en de kinderen maken twee uitstapjes. De dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Op de drie maandagen zullen de kassa's om 9.30 uur open gaan, i.v.m. de verkoop van de weekkaarten. Het hek gaat om 10.15 dicht, daarna kunnen de kinderen pas weer tijdens de pauze van 12.15 tot 13.00 uur binnenkomen. Tussen de middag wordt er met iedereen gegeten in het sportcentrum, eten of zakgeld moet zelf meegenomen worden. In het weekend zijn er geen Kinderzomerspelen.

zaterdag 12 juli

Oud papier

De vrijwilligers van RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om 08.30 uur buiten staan, dan gaan de teams op pad.

donderdag 17 juli

Scheidingsspreekuur

Het scheidingsspreekuur van MaDi zal niet plaatsvinden in Theater De Omval, maar in het kantoor De Brede Hoed, tegenover het politiebureau. Een advocaat en een maatschappelijk werker zullen informatie en advies delen. Het inloopspreekuur is gratis. 18.00 tot 19.00 uur. In de maand augustus is er geen scheidingsspreekuur in Theater De Omval en ook niet in Gezondheidscentrum Diemen-Zuid.

tot 1 september

Koffie-inloop

De koffie-ochtend op donderdag in het Noorderlicht gaat de hele zomer door, iedereen is welkom van 09.30 tot 12.00 uur. Het Huis van de Buurt in het Noorderlicht is tot 1 september gesloten.

21 juli tot 15 september

Expositie

Paula Rooney exposeert in het gemeentehuis. Sinds 1981 is deze Diemense werkzaam als zelfstandig kunstenaar. Zij maakt collages en gebruikt daarvoor vooral Japanse transparante stoffen, die ze soms beschildert. Inspiratie haalt Rooney uit oude geschriften en wandschilderingen. Daarnaast maakt ze strand- en duinlandschappen in pastel en aquarel. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

zaterdag 26 juli

Festival

In het Diemerbos wordt een festival gehouden, georganiseerd door Klamme Handjes. Er zullen drie verschillende stages zijn, waar house, techhouse, maar ook soul gedraaid wordt. 12.00 tot 23.00 uur. Tickets te koop via de Facebookpagina van Klamme Handjes. Het evenement is 18+.

zondag 27 juli

Festival

Het festival Vunzige Deuntjes vindt dit jaar plaats in het Diemerbos. Tussen 11.00 en 23.00 uur kunnen aanwezigen op drie verschillende stages genieten van verschillende dj's. Kaarten zijn te koop via de Facebook pagina van Vunzige Deuntjes.

vrijdag 1 augustus

Tablet Café

Ook in de zomerperiode wordt elke eerste vrijdag van de maand een Tablet Café gehouden in bibliotheek Diemen. Ervaringen en kennis over tablets en iPads worden gedeeld, om zo handige tips en trucs samen te stellen. De avond wordt begeleid door medewerkers van de bibliotheek. 18.30 tot 20.00 uur. Iedereen kan binnen lopen en er iets te drinken. Deelname is gratis.

2 en 3 augustus

Festival

Het nieuwe festival Wild und Frei houdt zijn eerste editie in het Diemerbos. Het belooft een uniek en divers festival te worden, waarbij de beleving van de bezoekers centraal staat. Tijd: zaterdag van 11.00 tot 23.00 uur, zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Het evenement is 18+. Kaartverkoop gaat via de Facebook pagina van Wild uni Frei.

tot 25 september

Expositie

Guido La Rooij exposeert zijn schilderijen in Zorgcentrum De Diem. De expositie bestaat uit een groter werk bij binnenkomst en achttien kleinere. Zeven dagen per week kan de expositie bekeken worden, tussen 09.00 en 20.00 uur.

maandag 1 september

Indiase dansles voor kinderen

Vanaf september start het tweede Indiase dansseizoen in wijkcentrum Noorderlicht. De lessen zullen gehouden worden op vrijdag, van 16.15 tot 17.15 uur. De lessen zijn voor kinderen van drie t/m twaalf jaar en worden gegeven door Indiase dansdocente Aartie Jagmohan. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en aanmelden mailen naar Sandy@Grishaver.nl.